managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Vrouwen op werkvloer vaak gelukkiger dan mannen

Posted by managing21 on april 28th, 2018

Hoewel ze meestal met een lager loon tevreden moeten zijn, tonen vrouwen zich op de werkvloer gelukkiger dan hun mannelijke collega’s. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Personal Group op basis van een enquête bij meer dan twaalfhonderd werknemers in Groot-Brittannië. De onderzoekers stelden onder meer vast dat 45 procent van de vrouwelijke respondenten te kennen geeft zich op de werkvloer meestal gelukkig te voelen. Bij mannelijke werknemers valt dat cijfer terug tot 38 procent. Bij vrouwelijke werknemers blijkt de laagste graad van geluk opgetekend te worden in de leeftijdsgroep tussen dertig en negenenveertig jaar.

Lees Verder