managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Context heeft ook invloed op taalgebruik chimpansees

Posted by managing21 on mei 31st, 2018

Chimpansees kunnen hun taalgebruik aan verschillende situaties aanpassen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. Vastgesteld werd onder meer dat sommige communicaties anders worden geformuleerd wanneer er gevaar dreigt dan wanneer de groep onderweg is en wanneer er van rust wordt genoten.

Het feit dat chimpansees zich vaak ophouden in een bladerrijke biotoop, die door een beperkte visibiliteit wordt gekenmerkt, kan volgens de onderzoekers hebben bijdragen tot de specifieke vorm van communicatie die de dieren hanteren.

“Eerdere studies hebben al uitgewezen dat soorten die door diverse predatoren worden gejaagd, voor elke bedreiging een verschillend alarmsignaal hebben, zodat de meest efficiënte vluchtmethodes kunnen worden gekozen,” zegt onderzoeksleider Catherine Crockford, primatologe bij het Max Planck Institute. “De communicatie van dieren kan echter ook in situaties met minder grote bedreigingen duidelijke variaties laten optekenen. Het fenomeen heeft bij chimpansees mogelijk te maken met de nood om in groepsverband te kunnen blijven opereren. Coöperatie levert een meerwaarde op, zodat het opportuun is om met de soortgenoten contact te onderhouden.”

“Aangezien chimpansees echter vaak in een omgeving met een beperkte visibiliteit vertoeven, kan het aangewezen zijn om met specifieke geluidssignalen te werken,” zegt de onderzoekers nog. “Men kon vaststellen dat alle variaties van het roepgeluid dezelfde intentie had om de groep bij elkaar te houden, maar afhankelijk van de situatie blijkt daarbij een ander gedrag gesuggereerd te worden. Wanneer men in rust is, blijkt het roepgeluid een signaal te geven om ter plaatse te blijven. Wanneer de groep zich verplaatst, betekent de communicatie vaak een vraag om dichterbij te komen. Bij gevaar daarentegen wordt gewaarschuwd zich voorzichtig te bewegen.” (Foto: Margo Tanenbaum)

Lees Verder