managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Vrouwen zijn perfect ruimtegeschikt

Posted by managing21 on juli 31st, 2006

Er is geen enkel beletsel om vrouwen in de ruimte te laten werken. Dat stelt de Australische antropoloog Stephen Juan in het magazine The Register. Uit test zijn volgens hem gebleken dat er weliswaar verschillen kunnen opgemerkt worden in de reacties van vrouwen en mannen op de gewichtsloze toestand, maar die blijken volgens de antropoloog uiterst miniem te zijn en ook niet exclusief in het voordeel van mannelijke astronauten uit te draaien. 

“Menstruatie is in de ruimtevaart geen enkel beletsel,” aldus Stephen Juan. “Zwaartekracht heeft geen enkele invloed op de menstruatie. Dat is immers een gecompliceerd fysiologisch proces dat te maken heeft met de interne werking van verschillende hormonen, de seksuele organen van de vrouw en de hersenen. Bij de menstruatie wordt ook weinig bloed verloren en dat vormt dus ook geen probleem op het gebied van afvalbeheer.”

Stephen Juan voegt er aan toe dat menstruatie in een gewichtsloze toestand een aantal speciale hygiënische maatregelen vereisen, maar een veel kleiner probleem vormt dan het omgaan met urine, ontlasting, infecties en een aantal andere normale lichaamsprocessen en gebeurtenissen die kunnen verwacht worden wanneer mensen in de ruimte reizen. “Ook de artsen Richard Jennings en Ellen Baker van de Medical Branch van de University of Texas stellen duidelijk dat er voor vrouwen geen enkel gynaecologisch probleem is dat hen zou kunnen uitsluiten van de exploratie van het zonnestelsel.”

De antropoloog wijst erop dat vrouwen al van bij het begin van de bemande ruimtevaart deel hebben uitgemaakt van het astronautenkorps. In 1963 al was Valentina Tereshova de eerste vrouwelijke ruimtereiziger als kosmonaut van de Russische Vostok 6. De eerste Amerikaanse ruimtevaarder was Sally Ride in 1983. Ook Ellen Baker is astronaut van de NASA. Samen met collega Jennings stelde ze vast dat er een aantal verschillen kunnen optreden in reacties op extreme omstandigheden zoals een verminderde zuurstofbevoorrading, warmte, koude, decompressie, versnelling, isolatie en impact. “Maar die verschillen blijven meestal miniem en hangen af van aanpassingsvermogen en individuele verschillen en geven vrouwen even dikwijls het voordeel dan mannen.”

Stephen Juan merkt wel op dat de meeste vrouwelijke astronauten nog geen kinderen hebben. “Meestal stellen ze hun zwangerschap uit tot hun ruimtecarrière is afgelopen,” stelt hij. “Gemiddeld worden zij rond hun veertigste voor de eerste keer moeder. Het is voor een astronaute ook perfect mogelijk om in de ruime zwanger te worden. Geruchten doen de ronde dat tijdens het Sovjet-tijdperk daarrond experimenten zouden hebben plaats gehad, maar die zijn officieel altijd ontkend.”

De NASA laat niet toe dat zwangere astronauten aan de trainingen deelnemen. “Die omvatten immers duikoefeningen onder water die tot acht uur kunnen duren,” aldus Stephen Juan. “Gevreesd wordt dat de drukveranderingen mogelijk schadelijk zouden kunnen zijn voor de ongeboren vrucht.”