managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Toekomst EU-landbouw niet zo somber

Posted by managing21 on juli 31st, 2006

In tegenstelling tot wat dikwijls wordt voorspeld, oogt de toekomst van de Europese landbouw helemaal niet ongunstig. Dat is de conclusie van een rapport van de Europese Commissie, die een studie liet maken over de evolutie van de sector voor de volgende zeven jaar. Alleen voor rundvlees en pluimvlees worden sombere periodes in het vooruitzicht gesteld. De akkerbouw, de melksector en de varkenskwekerij zouden het daarentegen wel goed blijven doen. 

Het inkomen van de Europese landbouwer zal volgens de studie in 2013 gemiddeld achttien procent hoger liggen dan vorig jaar. Maar de Europese Commissie waarschuwt wel dat die groei grote verschillen zal vertoen. In de nieuwe lidstaten zou het landbouwinkomen met 42 procent stijgen, maar elders zou dat beperkt blijven tot 11 procent. Het meest positief denkt de Europese Commissie over de akkerbouw, de varkenskwekerij en de melksector.

De Europese Commissie verwacht dat de varkensproductie in 2013 boven de 22 miljoen ton zal uitkomen. Daarbij is er volgens de studie een ruimte voor een beperkte groei van de export. In de zuivelsector worden vooral gunstige perspectieven gezien voor de kaassector. De productie zou stijgen van 8,6 naar 9,3 miljoen ton. Voorspeld wordt dat de consumptie zal groeien van 8,3 naar 8,9 miljoen ton. De productie van melkpoeder daarentegen zou een daling kennen van tien procent, terwijl ook de boterproductie een achteruitgang van acht procent zou kennen.

Ook voor de graanmarkt meent de Europese Commissie gematigd positieve mogelijkheden te zien. Dat heeft volgens haar vooral te maken met de groei van de interne consumptie en de export. Bovendien is er opkomende ethanolproductie, die voor een bijkomende stimulans zou kunnen zorgen. Ook de veehouderij zou een positieve impact hebben op de afzet van graanproducten.

De toekomst van de Europese rundvleessector oogt echter bijzonder somber. Het rapport stelt dat de productie tegen 2013 zal terugvallen tot 515.000 ton. Op dit ogenblik wordt er jaarlijks nog 727.000 ton geproduceerd. De export van Europees rundvlees zal volgens de Europese Commissie helemaal instorten. Die zou in 2013 nog amper 48.000 ton bedragen, tegenover 157.000 dit jaar. De productie van pluimveevlees zal volgens het rapport daarentegen nog wel groeien, maar minder dan oorspronkelijk was voorspeld.

Er wordt wel gesteld dat in de studie geen rekening werd gehouden met een mogelijk WTO-akkoord.