managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

OESO ziet Europese zuivelexport terugvallen

Posted by managing21 on juni 6th, 2006

Ondanks een stijgende wereldvraag, zal de Europese zuivelexport zal tegen 2014 behoorlijk zijn teruggelopen. Dat blijkt uit prognoses van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De sterkste groei wordt verwacht in China, gevolgd door Argentinië, India en Nieuw-Zeeland.

Over acht jaar zal Europa volgens de OESO nog 55.000 ton boter uitvoeren. De voorbije jaren was dan ongeveer 200.000 ton. Magere melkpoeder zou een daling kennen van 250.000 ton naar 80.000 ton. Verwacht wordt dat de uitvoer van kaas licht zal stijgen van 430.000 ton naar 445.000 ton.

De OESO meent dat de wereldvraag naar zuivelproducten zal toenemen, vooral in de ontwikkelingslanden. De wereldwijde melkproductie zou tegen 2014 met twintig procent oplopen. Het Europese aandeel in de sector zal daarbij dalen tot 19 procent, tegenover 23 procent in 2004. In China wordt de sterkste productiegroei verwacht, gevolgd door Argentinië, India en Nieuw-Zeeland.

De prijzen van boter en melkpoeder zullen volgens de OESO in 2014 ongeveer op hetzelfde niveau liggen als in 2004, maar de kaasprijzen zullen volgens de organisatie omlaag gaan ten opzichte van het hoge peil van 2004. De OESO gaat er daarbij wel vanuit dat de melkquota in de Europese Unie minstens tot 2014 gehandhaafd blijven. Als deze eerder worden afgeschaft, zal de productie volgens de organisatie in Europa toenemen. Dit zal zich vertalen in een grotere export, wat zou leiden tot dalende prijzen op de wereldmarkt.