managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Bedrijven hebben dringend diversiteitsbeleid nodig

Posted by managing21 on augustus 30th, 2006

Bedrijven die nu niet snel met een diversiteitsbeleid starten, lopen bijzonder grote kans hopeloos te laat te komen. Dat blijkt uit een Nederlands onderzoek van de Raad voor Werk. Volgens die cijfers zal de vervangingsvraag naar werknemers vanaf 2008 groter worden dan het aanbod. Dat betekent dat er grote gaten zullen vallen en er zal strijd moeten geleverd worden om die op te vullen. 

Uit het rapport blijkt dat vooral in het openbaar bestuur en het onderwijs zullen getroffen worden, maar ook de zakelijke dienstverlening en de transportsector. Bij hoger geschoolden zouden er tekorten van ongeveer dertig procent ontstaan. Volgens het Nederlandse Landelijk Netwerk Diversiteitsmanagement zouden allochtone werknemers ongeveer vijftien procent van de opengevallen betrekkingen kunnen invullen.

Bovendien moet men er volgens de onderzoekers ook rekening mee houden dat de allochtonen ook een kapitaalkrachtige groep vormen. In Nederland zou dat gaan om ongeveer 14 miljard euro. “Het is dus de moeite waard ook in de allochtone consument te investeren,” wordt er opgemerkt.

Maar het onderzoeksbureau Motivaction stelt dat 43 procent van de Nederlandse bedrijfsleiders vooroordelen noemt als reden van de hogere werkloosheid bij de allochtone werknemers. Bovendien wil 58 procent liever niet dat vrouwelijk personeel een hoofddoekje draagt. Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit blijkt bovendien dat 25 procent van de bedrijfsleiders uit de KMO-sector ronduit zegt dat ze geen allochtonen in dienst willen nemen.

Wie echter over vijf jaar aan een diversiteitsbeleid begint te werken, komt volgens de onderzoekers hopeloos te laat. Alle beschikbare krachten zijn volgens hen dan elders aan de slag, zodat aarzelende bedrijven openstaande betrekkingen niet meer zullen kunnen invullen.