managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Vergrijzing goed voor bloemensector

Posted by managing21 on september 13th, 2006

De vergrijzing van Europa kan een stimulans betekenen voor de bloemensector. Dat blijkt uit een onderzoek van het Nederlandse Productschap Tuinbouw. Daarbij wordt aangevoerd dat senioren en ouderen immers vaak bloemen en planten kopen en dat de vergrijzing dus voor een groter publiek zorgt.

 

“Snijbloemen en potplanten vinden gretig aftrek onder de ouderen,” aldus het Nederlandse Vakblad voor de Bloemisterij. Volgens het Productschap Tuinbouw bestaat 29 procent van het publiek voor snijbloemen uit 65-plussers, met nog eens 34 procent in de leeftijdscategorie van 50 tot 64 jaar. Bij bloeiende planten ligt dat nog hoger, met een respectievelijk aandeel van 37 procent en 32 procent.

Opmerkelijk is dat niet-bloeiende planten bij ouderen heel wat minder populair zijn. Hier bedraagt het aandeel van 65-plussers amper 14 procent, terwijl de groep van 50 tot 64 jaar 31 procent van het koperspubliek vertegenwoordigt. Specialisten stellen dat ouderen vooral iets willen hebben dat leeft en geniet van een goede verzorgen. Dat is volgens hen de reden van de voorkeur van ouderen voor bloeiende planten.

Het magazine stelt dat er de volgende jaren veel kapitaalkrachtige 50-plussers zullen bijkomen. Daardoor mag volgens het tijdschrift verwacht worden dat de bestedingen in bloemen en planten zullen stijgen. Opgemerkt wordt dat de oudere consumenten ook nieuwe exemplaren willen uitproberen.