managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Goede tijden voor Amerikaanse sigarenindustrie

Posted by managing21 on oktober 8th, 2006

De Amerikaanse sigarenindustrie beleeft een opmerkelijke groei. Weliswaar worden geen piekverkopen meer gehaald zoals in de absolute topperiode van het midden van de jaren negentig, maar de omzet is wel drie keer hoger dan in de periode voor die bloeitijd. Volgens analisten heeft dat veel te maken met de betere kwaliteit van de sigaren die op de markt worden gebracht.

In de jaren negentig kende de sigarenindustrie een absolute hoogconjunctuur. Dat was in grote mate te wijten aan een aantal beroemdheden en een heropleving van de stijlen uit de jaren twintig, waardoor voor de Amerikanen het roken van geïmporteerde, handgerolde sigaren een beetje als verplichte kost beschouwd werd.

“Maar aan die piekperiode kwam een einde toen de aanvoer van kwaliteitstabak de vraag niet meer kon volgen,” aldus het persbureau Associated Press. “De markt werd overspoeld met inferieure, maar dure sigaren. Vele rokers haakten af en de markt stortte compleet in.” Na die zware val is de sigarenindustrie stilaan weer aan een klim begonnen.

“De inferieure tabak is grotendeels van de markt verdwenen en door verbeterde teeltmethodes zijn de sigaren uit de Dominikaanse Republiek, Nicaragua en Honduras even goed geworden dan de verboden Cubaanse import,” aldus nog het persbureau. Hoeveel Amerikanen er sigarenrokers zijn, is volgens de Cigar Association of America (CAA) echter moeilijk vast te stellen. Velen zijn immers gelegenheidsrokers.

Het absolute hoogtepunt werd bereikt in 1997, toen 417,8 miljoen sigaren werden geïmporteerd. Dat is volgens de CAA vijf keer meer dan vier jaar voordien. In 1999 was de import echter teruggevallen tot 248 miljoen exemplaren, maar in vorig jaar was dat al opnieuw gestegen tot 319,4 eenheden. Deze groei is volgens de CAA meer controleerbaar dan tijdens de topperiode.

De groei van de sigarensector heeft ook Ybor City, een stadswijk van de Amerikaanse stad Tampa, de nodige stimulansen bezorgd. Tampa kende al een grote bloei in het laatste kwart van de negentiende eeuw, toen Cubaanse telers zich daar kwamen vestigen om te ontsnappen aan de politieke en sociale onrusten in hun geboorteland.

Ybor City telde ooit 250 sigarenfabrieken en de sector stelde 30.000 mensen tewerk. Vijftig jaar lang was Tampa de sigarenhoofdstad van de wereld. Ybor City is nu vooral een toeristisch centrum, maar ook daar speelt de sigaar nog altijd een belangrijker rol.