managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Kunstmatige diamant mag zich aan sterke groei verwachten

Posted by managing21 on januari 18th, 2019

De impact van kunstmatige diamanten, die in laboratoria worden geproduceerd, zal de volgende twee jaar beduidend toenemen. Dat wordt voorspeld in een rapport van experts van ABN Amro. Opgemerkt wordt dat de sector inmiddels zijn introductiefase grotendeels heeft afgerond en zich tot het einde van dit decennium wellicht in een sterke groeifase mag verheugen. Deze evoluties zullen volgens het rapport belangrijke consequenties hebben voor de diamantsector. De experts zeggen zelfs te twijfelen of natuurlijke diamanten erin zullen slagen hun waarde te kunnen vasthouden, zoals altijd werd verondersteld.

“De kunstmatige diamant zal vermoedelijk snel zijn weg naar de commerciële markt vinden,” voorspelt Georgette Boele, diamant-specialiste bij ABN Amro. “Vier belangrijke factoren zullen de groei van de markt voor kunstmatige diamanten in de hand werken. Naarmate de technologie vordert, zullen producenten van kunstdiamanten grotere stenen van hogere kwaliteit kunnen maken, die voor consumenten dan ook aantrekkelijker zullen worden. Bovendien zullen de lagere prijzen eveneens een positieve impact hebben op de vraag. Men mag daarnaast ook niet vergeten dat artificiële productie een perceptie van duurzaamheid creëert. Tenslotte is er de strategie van producent De Beers.”

Boele verwijs daarbij naar de beslissing van De Beers om Lightbox, een lijn van juwelen met diamanten die in het laboratorium werden vervaardigd, te lanceren. “Dat heeft de categorie meer aanvaardbaar gemaakt bij het grote publiek,” zegt de diamant-specialiste. Boele benadrukt dat de kunstdiamant in de handel van kleine stenen al belangrijke uitdagingen heeft gecreëerd, maar dat probleem zal zich volgens haar in de toekomst waarschijnlijk ook uitbreiden naar de markt van de grote stenen. Ze wijst er daarbij op dat de prijs van de grote diamanten met een dubbele bedreiging wordt geconfronteerd.

“Dankzij de verbeterde mijnbouwprocessen kunnen er grotere diamanten worden gevonden, waardoor bij het publiek de perceptie wordt gecreëerd dat de stenen minder zeldzaam zijn geworden,” verduidelijkt Boele. “Daarnaast hebben technologische verbeteringen ertoe geleid dat ook de fabrikanten van kunstmatige diamanten grotere exemplaren op de markt kunnen aanbieden.” Volgens Boele kunnen de producenten van natuurlijke diamanten van drie strategieën gebruik maken om hun overlevingskansen te vergroten. De experte wijst er daarbij dat de producenten zouden kunnen trachten hun mijnbouwactiviteiten te versnellen om de resterende voorraden boven te halen voor de prijs en vraag dalen.

“Daarnaast kunnen ze ook stoppen met de zoektocht naar nieuwe mijnen, want de hoge exploratiekostenzullen waarschijnlijk niet meer kunnen worden gecompenseerd door de inkomsten uit de toekomstige verkopen van de natuurlijke diamanten,” benadrukt Boele. “Ten slotte kunnen de fabrikanten zelf in de kunstmatige productie stappen. Daarbij kunnen ze een zelfstandige activiteit opstarten, maar ook kunnen er samenwerkingsverbanden worden gesloten met fabrikanten van het artificiële product.”

Lees Verder