managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Britten grootste energieverspillers van Europa

Posted by managing21 on oktober 23rd, 2006

De Britten zijn de grootste energieverspillers van Europa. Dat blijkt uit een rapport van The Energy Saving Trust, waarbij vijf landen werden betrokken. Tegen 2010 zou die slechte gewoonte de Britten ruim elf miljoen pond kosten en 43 miljoen ton extra koolstofdioxide in de lucht jagen. 

Zo gaf 71 procent van de Britten toe elektrische toestellen in waakstand te laten staan en 63 procent zegt vergeten de lichten uit te doen wanneer ze een kamer verlaten. Uit de studie komen de Duitsers als het meest energiebewust naar voor, gevolgd door de Spanjaarden, Fransen en Italianen. In vergelijking met de Duitsers laten de Britten twee keer zoveel toestellen in waakstand staan, terwijl vier keer meer Britten de lichten vergeet uit te doen.

Bovendien zegt bijna de helft van alle Britten dat ze voor korte uitstappen eerder in de auto stappen dan het openbaar vervoer te nemen, te lopen of te fietsen. De Britten veroorzaken gemiddeld 32 keer per week een energieverspilling, maar 20 procent van de mannen voelt zich daar helemaal niet schuldig bij, tegenover 9 procent bij de vrouwen. In de groep van de 65-plussers voelt bijna drie op tien geen schuld bij de energieverspilling.

Bij de jongeren tot zestien jaar laat 72 procent van de ondervraagden de lichten branden, terwijl bijna twee op drie computers, televisie en stereo ingeschakeld laat. In de leeftijdscategorie tussen 18 en 24 jaar voelt een kwart zich echter een beetje schuldig om die slechte gewoontes.

Nochtans zei 57 procent van de ondervraagden dat ze een gerichter energiebeleid van de regering, zoals waarschuwing op producten die niet energievriendelijk zijn, zouden ondersteunen. De helft van de ondervraagden geloofde dat er meer informatie over energiebeheer beschikbaar zou