managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Bedrijfsleiders beseffen niet hoe personeel zich voelt

Posted by managing21 on oktober 31st, 2006

Werkgevers hebben er geen idee van hoe hun medewerkers zich voelen. Dat blijkt uit een onderzoek van het recruteringsbureau Randstad. Medewerkers voelen zich volgens de onderzoekers door de bedrijven niet naar waarde geschat en dat heeft duidelijk een invloed op de houding en het moreel van het personeel. 

Uit het onderzoek bleek dat 55 procent van de werkgevers van oordeel is dat het moreel binnen het bedrijf goed tot uitstekend is, maar daar blijkt amper 38 procent van de personeelsleden het mee eens te zijn. Hoe groter het bedrijf is, hoe lager het moreel op de werkvloer is.

Veertig procent van de ondervraagde werkgevers benadrukte dat het bedrijf zich loyaal opstelt tegenover zijn werknemers, maar daar is slechts een kwart van de werknemers het mee eens. Omgekeerd geldt trouwens hetzelfde, want 72 van de werkgevers is van mening dat het personeel loyaal is ten opzichte van het bedrijf. In realiteit noemt slechts 56 procent van de medewerkers zich inderdaad loyaal.

“Dat verschil heeft vooral te maken met het feit dat de medewerkers van mening zijn dat ze door het bedrijf niet naar waarde geschat worden,” vertelde Genia Spencer, human resources manager bij Randstad USA, aan The New York Times. “Lonen volgen niet de evolutie van de levensduurte. Bovendien kijken werknemers met lede ogen toe hoe de bedrijven steeds grotere winsten maken, terwijl de productiviteit van de werknemers omhoog moet zonder dat daar financiële compensaties tegenover staan.”