managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen in MBA-opleiding

Posted by managing21 on november 3rd, 2006

Opleidingen Master of Business Administration (MBA) moeten aandacht besteden aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat zegt de overgrote meerderheid van MBA-studenten die daarover ondervraagd werden door Net Impact. De meeste ondervraagden merkte ook op zelf naar een maatschappelijk verantwoorde baan te zullen zoeken.

Net Impact is een internationale groep van MBA-afgestudeerden die van mening zijn dat het zakenleven de wereld zou moeten verbeteren. Uit het onderzoek bleek dat 79 procent van de ondervraagde studenten later een maatschappelijk verantwoorde baan willen vinden en 59 procent vertelde na het behalen van hun diploma onmiddellijk naar een dergelijke baan op zoek te zullen gaan.

Daarnaast bleek 81 procent van de ondervraagden dat bedrijven zouden moeten proberen werk te maken van een verbetering van de maatschappij. Amper 18 procent was van mening dat het bedrijfsleven dat ook doet. Verder is 78 procent van oordeel dat in MBA-opleidingen aandacht moet besteed worden aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Deze opvallende resultaten zijn volgens Net Impact wellicht het gevolg van de recente gerechtszaken rond grote schandalen in de Amerikaanse bedrijfswereld, zoals Enron en WorldCom. Naar aanleiding van die schandalen hebben vele Amerikaanse zakenscholen al gezegd dat er in de lessen meer aandacht moet komen voor ethiek en waarden.