managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Rechten voor holebi’s goed voor bruto binnenlands product

Posted by managing21 on april 11th, 2019

Landen die aan hun holebi-populaties meer rechten verleden, hebben per hoofd van de bevolking ook uitzicht op een hoger bruto binnenlands product. Dat blijkt uit een studie van wetenschappers aan de University of Massachusetts, de Rutgers University en de Universiteit Leiden, die legale en economische gegevens van meer dan honderddertig landen over een periode van vijfenveertig jaar analyseerden.

De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat elke bijkomende introductie van een recht voor de holebi’s het bruto binnenlandse product per hoofd van de bevolking met meer dan 2.000 dollar doet toenemen.

“Landen die aan hun lesbische, homoseksuele en biseksuele burgers meer rechten toekennen, kunnen per hoofd van de bevolking een duidelijke verbetering van het bruto binnenlands product rekenen tegenover naties die aan de rechten op seksuele diversiteit geen aandacht wensen te schenken,” benadrukt onderzoeksleider Lee Badgett, professor economie aan de University of Massachusetts. “Naties die hun holebi-bevolking uitsluiten, zullen tegelijkertijd ook schade aan hun economie aanbrengen. Dit bewijst dat een criminalisering en discriminatie van deze bevolkingsgroepen en het verbod op holebi-huwelijken ook economisch contraproductief zijn.”

“De holebi-populatie wordt overal in de wereld geconfronteerd met discriminatie op de arbeidsmarkt, intimidatie en pesterijen in het onderwijs,” zeggen de onderzoekers nog. “Deze tegenwerking heeft ook op de gezondheid van deze bevolkingsgroep een negatieve invloed. Deze negatieve behandeling vermindert dan ook het vermogen van de holebi-populatie om aan de economie een positieve bijdrage te leveren. Landen die de rechten van hun holebi-bevolking niet erkennen, zullen dan ook niet alle opportuniteiten gebruiken om hun economie optimaal te laten functioneren.”

“Vanuit de sector van de mensenrechten zijn al sterke argumenten voor een volledige seksuele gelijkheid aangebracht,” zeggen de onderzoekers nog. “De voorbije decennia heeft deze beweging al in veel landen bijgedragen tot een verbeterde wettelijke erkenning van de holebi-populatie. Het economisch argument voor gelijkheid, gebaseerd op de positieve effecten van inclusie, kan die eerdere juridische trends nog verder verbreden en verdiepen.” De wetenschappers voegen eraan toe dat de impact nog groter blijkt dan oorspronkelijk was verondersteld. Een eerdere studie vijf jaar geleden – op basis van een beperkte steekproef in opkomende economie – had gewag gemaakt van een positief effect van 320 dollar.

“Nog steeds blijft een grote groep mensen, met inbegrip van sommige beleidsmakers, doof voor de morele argumenten tegen de discriminatie van de holebi-populatie,” zeggen de onderzoekers nog. “Wanneer echter de economische impact te berde wordt gebracht, zullen zij mogelijk eerder financiële argumenten dan morele standpunten gebruiken om een hervormingsbeleid te verdedigen waardoor de holebi-rechten beter zouden kunnen worden beschermd. Beleidsmakers willen de cijfers zien. Onze studie geeft concrete data over het economisch effect van de inclusie van de holebi-groep. Dat is een bewijs dat ze kunnen gebruiken om verandering te ondersteunen.”

De onderzoekers zeggen nog door een gebrek aan beschikbare gegevens geen informatie over transgenders in hun studie te hebben kunnen verwerken.

Lees Verder