managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Warmere kantoortemperatuur bevordert vrouwelijke productiviteit

Posted by managing21 on mei 23rd, 2019

Een warmere kantoortemperatuur kan de productiviteit van vrouwelijke werknemers aanzienlijk opdrijven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Southern California en het Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), gebaseerd op een enquête bij meer dan vijfhonderd kantoorwerkers.

De studie wees uit dat vrouwen bij hogere temperaturen op mathematische opdrachten en verbale taken betere prestaties lieten optekenen. Het tegenovergestelde bleek bij mannen. Daar had een hogere temperatuur een negatieve impact op de prestaties. Deze relatie was er echter minder uitgesproken dan bij vrouwen.

“De studie toont dat geslacht bij de ervaring van temperatuur een belangrijke factor is,” zegt onderzoeksleider Tom Chang, professor bedrijfseconomie aan de University of Southern California. “De temperatuur heeft niet alleen een impact op het comfort van de werknemer, maar beïnvloedt ook de productiviteit en de cognitieve prestaties. Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat vrouwen in het algemeen van een hogere binnentemperatuur houden dan mannen. Tot nu toe wees men daarbij vooral naar de invloed van persoonlijke voorkeuren. In werkelijkheid blijken echter ook inzet en prestaties onder invloed van veranderende temperaturen te kunnen variëren.”

De wetenschappers ontdekten een significante relatie tussen de kamertemperatuur en het prestatieniveau op wiskundige en verbale taken. Anderzijds bleek dat bij een cognitieve reflectietest – waarbij de respondenten een reeks contra-intuïtieve stellingen kregen voorgelegd – een verandering in temperatuur geen enkele invloed had. Tom Chang wijst erop dat men geen extreme temperatuursveranderingen moet doorvoeren om een impact te kunnen vaststellen. “Zelfs bij kleine variaties binnen het normale temperatuurbereik kan men al een duidelijk verschil in de prestaties opmerken,” aldus de wetenschapper.

De onderzoekers wijzen erop dat de toename van de cognitieves prestaties van vrouwen bij warmere temperaturen grotendeels te danken is aan een toename van de verwerkte volumes. “Dit geeft aan dat de prestatiewinst vooral te danken is aan een toename van de geleverde inspanning,” betoogt professor Chang. “Een gelijkaardig effect was ook merkbaar bij de mannelijke proefpersonen. Daar vormde een daling van de verwerkte volumes de belangrijkste verklaring voor de afname van de cognitieve prestaties.” Wel zeggen de wetenschappers dat de stijging van de vrouwelijke prestaties onder invloed van temperatuurschommelingen sterker was dan de daling van de mannelijke arbeid.

“De resultaten van de studie tonen een beter inzicht in de strijd die op sommige kantoren om de thermostaat wordt geleverd,” zegt Tom Chang. “Deze conflicten hebben niet enkel met comfort te maken, maar hebben ook betrekking op prestaties en productiviteit. De conclusies maken dan ook duidelijk dat op gemengde werkplekken de temperaturen iets hoger zouden moeten worden gedraaid dan de huidige normen suggereren. Vele bedrijven reserveren belangrijke investeringen om het comfort en de productiviteit van hun medewerkers te versterken. Uit onze studie blijkt dat ook een investering in een hogere temperatuur daarbij vruchten kan afwerpen.”

Lees Verder