managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Archive for the 'derde wereld' Category

Inflatie Zimbabwe naar meer dan 100.000 procent

Posted by managing21 on 31st juli 2007

De inflatie in Zimbabwe kan aan het einde van dit jaar zijn opgelopen tot meer dan 100.000 procent. Die waarschuwing komt van het Internationaal Monetair Fonds. Zimbabwe kampt al jaren met een ernstige economische crisis waardoor er grote tekorten aan voedsel, brandstof en andere noodzakelijke levensbehoeften zijn ontstaan. Ook ligt de werkloosheid bijzonder hoog. Critici beschuldigen president Robert Mugabe ervan een economisch wanbeleid te voeren.

“Als de trends van de afgelopen maanden zich doorzetten, kan aan het einde van dit jaar een inflatieniveau van 100.000 procent op jaarbasis ruimschoots worden overschreden,” waarschuwde Abdoulaye Bio Tchane, directeur van de Afrikaanse IMF-afdeling. Volgens officiële metingen bedraagt de geldontwaarding in Zimbabwe momenteel meer dan 4.500 procent. Volgens analisten bedraagt de inflatie in werkelijkheid echter meer dan het dubbele.

De centrale bank van Zimbabwe heeft bekend gemaakt een nieuw bankbiljet van 200.000 Zimbabwaanse dollar in omloop te brengen om de bevolking van het zuidelijke Afrikaanse land te helpen om te gaan met de hyperinflatie. De waarde van het nieuwe biljet bedraagt volgens de officiële wisselkoers 800 Amerikaanse dollar. Op de zwarte markt is het bankbiljet echter slechts 1,40 dollar waard.

Vorig jaar schrapte de regering van Mugabe al drie nullen van de nationale munteenheid om zo de gierende inflatie tegen te gaan. Zimbabwanen moeten echter nog steeds met enorme bergen geld sjouwen om hun inkopen te doen. Vorig jaar mei werd al een biljet van 100.000 dollar in roulatie gebracht.

Posted in derde wereld, financiën, politiek | Reacties uitgeschakeld voor Inflatie Zimbabwe naar meer dan 100.000 procent

Zimbabwe stopt zakenlui in de cel

Posted by managing21 on 9th juli 2007

In Zimbabwe zijn 1.328 zakenlui gearresteerd omdat ze de voorbije twee weken de officiële prijscontroles hebben overtreden. De regering van Zimbabwe had bevolen dat de prijzen van een groot aantal producten gehalveerd moesten worden. Daarmee wil de overheid de inflatie van Zimbabwe, meer dan 3.700 procent, onder controle krijgen. Maar vele zakenlui zeggen dat ze daardoor onder de kostprijs zouden moeten werken.

Zimbabwe was ooit één van de best presterende economieën van Afrika, maar de voorbije jaren heeft het beleid van president Robert Mugabe voor een totale ontreddering gezorgd. Een nieuwe maatregel om de economie weer op gang te krijgen, is de halvering van de prijzen van een groot aantal producten. De politie moest strikt controleren of de wetgeving daadwerkelijk nageleefd wordt.

Vele Zimbabwezen maakten van de goedkope prijzen gebruik om massaal goederen in te slaan. Dat leidde bij veel producten dan weer tot een tekort aan goederen. Bovendien zouden de winkels hun prijzen na een bezoek van de politie opnieuw opgetrokken hebben. De bevolking wordt nu aangespoord om dergelijke praktijken bij de overheid te melden, zodat de overtreders opgepakt en gestraft zouden kunnen worden.

Tot de gearresteerden behoren medewerkers van de grootste bedrijven van Zimbabwe. In totaal zouden 33 toplui van het Zimbabwese bedrijfsleven al in de cel zijn opgesloten. Maar het bedrijfsleven voert aan dat de prijshalveringen de ondernemingen verplicht om onder de kostprijs te werken. Een aantal zaken heeft dan ook zijn deuren gesloten om de verliezen te beperken en een faillissement te vermijden.

Volgens de overheid is de gigantische inflatie van Zimbabwe het gevolg van ondernemingen die de prijzen vrijwillig opdrijven om het regime van Robert Mugabe te ondermijnen. Volgens economen is echter het beleid van Mugabe zelf dat de economie van het land in zware problemen heeft gebracht. Omringende landen werken nu aan enkele voorstellen om Zimbabwe uit het economische slib te halen.

Posted in derde wereld, handel | Reacties uitgeschakeld voor Zimbabwe stopt zakenlui in de cel

Economist-community start Lughenjo-project

Posted by managing21 on 2nd juli 2007

Het magazine The Economist heeft zijn Lughenjo-project voorgesteld. Dat is een webplatform dat de kennis en collectieve intelligentie van de Economist-community moet kunnen inzetten om de ontwikkeling te ondersteunen die regio’s die het slachtoffer zijn geworden van een braindrain naar het westen. Lughenjo, waar maanden in het geheim aan gewerkt werd, moet wel winstgevend worden.

“Lughenjo – een Tuvetaans woord voor geschenk – moet aan hulporganisaties, ontwikkelingsprojecten en bedrijven uit ontwikkelingslanden toelaten om op de website vragen te stellen en problemen voor te leggen waarop leden van de Economist-gemeenschap kunnen antwoorden,” aldus het magazine DotJournalism. “Op die manier wil Lughenjo een marktplaats voor ideeën creëren.”

De initiatiefnemers stellen de Economist-gemeenschap de mogelijkheid willen te geven om hun tijd en expertise op een eenvoudige en snelle manier online ter beschikking te stellen. “Wij zijn ervan overtuigd dat we daardoor een uiterst interessant initiatief kunnen aanbieden,” voeren ze aan. “We gaan op een heel beperkte manier van start, maar het project zal steeds verder uitgewerkt worden en meer complexe materies behandelen.”

Opgemerkt wordt dat Lughenjo geen project zonder winstoogmerk is. “Met uitsluitend steun van mecenassen en donors is een werking op lange termijn niet gegarandeerd,” voeren de initiatiefnemers aan. “Op een bepaald ogenblik zou de geldstroom immers kunnen opdrogen.” Het zakelijk model moet nog verder worden uitgewerkt, maar de website zal alvast ondersteund worden door reclame.

Posted in derde wereld, media & cultuur | Reacties uitgeschakeld voor Economist-community start Lughenjo-project

Zimbabwe wil zwarte bedrijven

Posted by managing21 on 26th juni 2007

In Zimbabwe moeten bedrijven geleid worden door zwarten. Dat heeft president Robert Mugabe beslist. Hij eist dat 51 procent van de aandelen in het bedrijfsleven in handen is van de zwarte bevolking. Maar volgend critici zal dit bij investeerders leiden tot een verlies aan vertrouwen in bedrijven uit Zimbabwe, dat al geteisterd wordt door de grootste inflatie ter wereld en grote tekorten aan voedsel, brandstof en valuta.

Het plan van president Mugabe moet nog wel door het parlement van Zimbabwe goedgekeurd worden, maar verwacht wordt dat het wetsvoorstel ook daar zal gesteund worden. Mugabe wil voor zijn plan ook een fonds oprichten dat zwarten in staat moet stellen om aandelen in bedrijven te kunnen aankopen. Aan overheidsinstanties zou ook worden opgelegd om minstens 51 procent van producten en diensten aan te kopen bij bedrijven die gecontroleerd worden door zwarten.

Volgens analisten zou deze beslissing van Mugabe opnieuw kunnen leiden tot chaos en ellende. “Bedrijven zullen waarschijnlijk hun uitbreidingsprogramma’s opschorten, terwijl buitenlandse kandidaat-investeerders niet snel geneigd zullen zijn om daadwerkelijk activiteiten op te starten in Zimbabwe,” voert economisch consulent John Robertson aan tegenover het persbureau Reuters.

Posted in derde wereld, politiek | Reacties uitgeschakeld voor Zimbabwe wil zwarte bedrijven

Steeds meer investeringen in Afrika

Posted by managing21 on 15th juni 2007

Buitenlandse beleggers staan in de rij om geld te lenen aan Afrikaanse landen en bedrijven. Dat zegt de Britse denktank Economist Intelligence Unit. Vooral de hoge rente lokt beleggers aan die op zoek zijn naar hoge rendementen. Nochtans werd twee jaar geleden gezegd dat internationale beleggers Afrika zouden mijden na de kwijtschelding van de schulden van arme Afrikaanse landen.

Opgemerkt wordt dat de Afrikaanse situatie van vandaag niet meer te vergelijken is met het verleden. “Macro-economisch staan de meeste landen er beter voor dan in de afgelopen decennia,” aldus Afrika-specialist Veronica Kalema van Fitch, dat de kredietwaardigheid van overheden en bedrijven beoordeelt, tegenover De Volkskrant. “De economische groei is hoog, de inflatie is laag en de wisselkoersen zijn stabiel.”

Bovendien wordt er gesteld dat de Afrikaanse politiek steeds democratischer wordt en de
regeringen zijn bereid hun economieën te hervormen. “De schuldverlichting heeft de financiële situatie grondig verbeterd,” aldus Kalema. “Veel overheden waren tot voor kort immers een groot deel van hun budget aan rente en afbetalingen kwijt.” Kalema verwacht dat Afrika heel snel mainstream zal worden voor de internationale beleggingswereld.

Tot voor kort leenden de Afrikaanse overheden vooral lokaal geld, maar de geplande investeringen zijn zo groot dat op die plaatselijke markt niet genoeg geld te halen is. Ook het hulpgeld dat deze landen krijgen, is niet voldoende om hun investeringsplannen te financieren. Vorig jaar stroomde voor het eerst sinds 1999 trouwens meer geld het continent binnen van particuliere investeerders dan van de internationale hulpgemeenschap.

Posted in derde wereld | Reacties uitgeschakeld voor Steeds meer investeringen in Afrika

Bloedcacao in Ivoorkust

Posted by managing21 on 8th juni 2007

Net zoals bij de bloeddiamanten in Sierra Leone en Liberia, is de opbrengst van de cacaoproductie in Ivoorkust gebruikt om de burgeroorlog te financieren. Dat blijkt uit een rapport van de organisatie Global Witness. De organisatie heeft aan de Verenigde Naties en de chocoladefabrieken gevraagd om ervoor te zorgen dat chocolade niet langer gebruikt wordt om conflicten te financieren.

Ivoorkust is wereldwijd de grootste producent van cacao. Het land wordt echter al geruime tijd geconfronteerd met politieke onrust. Sinds 2002 is de cacaoregio opgesplitst tussen de Ivoriaanse regering en de rebellen. Volgens Global Witness hebben beide partijen miljoenen dollars uit de cacaosector gebruikt om de strijd te financieren. De organisatie stelt dat de chocolade-industrie de verantwoordelijkheid heeft dat zijn winsten conflictvrij zijn.

Op dit ogenblik is er een luwte in het Ivoriaanse politieke conflict en Global Witness stelt dat de chocoladebedrijven en de Verenigde Naties daarvan gebruik moeten maken om hervormingen in te voeren. Er wordt aangestuurd op sancties tegen partijen die de opbrengst van de cacaoteelt in conflicten zouden investeren. Ook in Sierra Leone en Liberia (diamanten) en de Niger-delta (olie) worden de opbrengsten van grondstoffen in militaire conflicten gestopt.

Posted in derde wereld, politiek, voeding & horeca | Reacties uitgeschakeld voor Bloedcacao in Ivoorkust

Bujumbura kookt op keukenafval

Posted by managing21 on 6th juni 2007

In de Burundese hoofdstad Bujumbura wordt keukenafval gebruikt om kookvuren te laten branden. Daardoor wordt het verbruik van houtskool teruggedrongen, wat de ontbossing helpt vertragen. Bovendien helpt het procédé de afvalberg van Bujumbura afgebouwd. Bovendien wordt het koken volgens de initiatiefnemers goedkoper en worden er ook nieuwe banen gecreëerd.

“Het huishoudelijk afval vormde in Bujumbura een belangrijk probleem,” stipt het persbureau IPS aan. “De hoofdstad produceert tonnen huisvuil, dat echter niet op een degelijke manier verwerkt kon worden. De vuilnisbergen stapelden zich dan ook op, wat leidde tot onhygiënische toestanden.” Maar uiteindelijk werd een oplossing gevonden in het buurland Rwanda, waar afval van groenten en fruit werd verwerkt in briketten voor kachels.

Volgens het bedrijf dat het procédé invoerde, kost de nieuwe brandstof slechts half zoveel als de traditionele houtskool. Volgens Burundese bosbeheerders hoeft nu ook minder bos gekapt te worden. Ze stellen dat in Burundi elk jaar 2.160 hectaren bos sneuvelen om houtskool te produceren. Het bedrijf heeft bovendien tachtig banen gecreëerd om het huisafval op te halen, te transporteren en te verwerken.

Het afvalbedrijf slaagt er met het procédé in om slechts een gedeelte van het vuilnisprobleem van Bujumbura op te lossen. Maar er zouden plannen zijn om de rest om te zetten in meststoffen voor gebruik in de landbouw. Daarvoor zouden al de nodige verwerkingsinstallaties op komst zijn.

Posted in derde wereld, energie, milieu | Reacties uitgeschakeld voor Bujumbura kookt op keukenafval

Westerse media mogen Afrika niet vergeten

Posted by managing21 on 5th juni 2007

De westerse media mogen hun verslaggeving over Afrika niet afbouwen. Dat heeft de Zuid-Afrikaanse president Thabo Mbeki benadrukt tijdens het World Newspaper Congress and World Editors Forum in Kaapstad. Nieuwsmedia moeten het Afrikaanse verhaal volgens Mbeki blijven vertellen door hun verslaggevers ter plaatse te houden, ondanks de grote technologische veranderingen.

President Mbeki vroeg de westerse media hun Afrikaanse kantoren niet te sluiten als gevolg van technologische veranderingen en personeelsbesparingen. “Het Afrikaanse continent heeft baat bij kritiek, maar we willen ook dat deze berichtgeving gebaseerd is op accurate informatie en in de juiste context wordt geplaatst,” voerde hij aan. “Maar dat kan alleen door mensen ter plaatse te houden.”

Thabo Mbeki wees naar het magazine Global Journalists, dat in zijn editie van december vorig jaar tot de conclusie kwam dat het aandeel van het internationaal nieuws op de frontpagina’s van de Amerikaanse media tussen 1977 en 2004 met niet minder dan 13 procent is gedaald. “Dat zou kunnen leiden tot de indruk dat wereldgebeurtenissen minder belangrijk zijn geworden.”

Verder stipte Mbeki dat de concurrentie van nieuwe technologieën de media hebben doen besluiten grote reorganisaties door te voeren, waarbij vooral buitenlandse bureaus met grote besparingen en belangrijke personeelsinkrimpingen werden geconfronteerd. “We kunnen begrijpen dat er limieten zijn aan het operationeel houden van nieuwsbureaus in een gigantisch en geografisch moeilijk continent als Afrika,” merkte hij op.

Mbeki verwees daarbij naar een trend om met individuele correspondenten te werken in plaats van met volwaardige redacties. “Maar toch zouden nieuwsmedia zoveel mogelijk in Afrika aanwezig moeten zijn en zoveel mogelijk evoluties volgen,” voerde hij nog aan.

Posted in derde wereld, media & cultuur | Reacties uitgeschakeld voor Westerse media mogen Afrika niet vergeten

Negatieve gevolgen globalisering overdreven

Posted by managing21 on 1st juni 2007

De negatieve gevolgen van de globalisering worden overdreven. Dat leiden een aantal leden van de Europese Commissie af uit het feit dat er nauwelijks aanvragen zijn voor het Europese globaliseringsfonds. Dat heeft een reserve van een half miljard euro aangelegd voor Europeanen die werkloos zijn geworden doordat hun baan naar een land met een lage loonkost is verdwenen.

Het globaliseringsfonds werd in december vorig jaar ingesteld. Gevreesd werd dat talrijke Europeanen het slachtoffer zouden worden van globalisering naarmate steeds meer fabrieken naar Azië zouden worden verplaatst. Met de oprichting van het globaliseringsfonds wou de Europese Unie tonen voorstander te zijn van een vrije markt, maar tegelijkertijd oog heeft voor de negatieve gevolgen van deze trend.

Vooral Frankrijk was voorstander van het compensatiefonds. Onder meer Groot-Brittannië en Nederland hadden echter hun bedenkingen. Ze wezen erop dat landen als China en de Verenigde Staten kozen voor een strategie om nieuwe producten te lanceren en nieuwe markten te exploreren, terwijl Europa koos voor een defensieve houden. De toenmalige Franse president Jacques Chirac verweet hen echter dat ze het Europese sociale model op de helling wilden zetten.

Tot op dit ogenblik zijn er volgens het magazine Elsevier bij het globaliseringsfonds slechts twee aanvragen gedaan. Arbeiders van Peugeot Citroën en Renault vroegen vier miljoen euro omdat ze hun baan verloren nadat hun directies hadden besloten gedeelten van de productie naar Azië te verplaatsen.

Posted in derde wereld, handel | Reacties uitgeschakeld voor Negatieve gevolgen globalisering overdreven

Digitaal afval meer waard dan goud

Posted by managing21 on 21st mei 2007

Digitaal afval is meer waard dan goud en koper. Maar tegelijkertijd wordt dit afval door arbeiders in ontwikkelingslanden voor een loon van amper twee dollar per dag verwerkt, terwijl het afval ook nog eens voor een vervuiling zorgt van de locale watervoorraden met chemicaliën en metalen. Dat schrijft het magazine Foreign Policy naar aanleiding van een fotoreportage van journaliste Natalie Behring in het Chinese Guiyu.

Guiyu herbergt volgens Foreign Policy de grootste digitale afvalplaats van de wereld. “Locale arbeiders verwerken er honderden tonnen van e-waste voor een dagloon van twee dollar,” voert het magazine aan. “Het is echter een lucratieve bezigheid, want computerafval omvat zeventien keer meer goud dan gouderts en veertig keer koper dan kopererts. Het afval zorgt echter wel voor de vervuiling van het grondwater met metalen en chemicaliën.”

Foreign Policy voert aan dat er wereldwijd elk aar tussen twintig en vijftig miljoen ton elektronisch afval wordt geproduceerd. “Het grootste gedeelte daarvan eindigt in ontwikkelingslanden,” aldus het magazine. “China, India en Nigeria behoren tot de meest populaire bestemmingen voor afgeschreven hardware. Het kan voor een verwerker tien keer goedkoper zijn om computerafval naar China te transporteren dan het in eigen land te moeten verwerken of opslaan.”

Tegen 2009 zou de markt van e-waste een waarde hebben van 11 miljard dollar. “Het is dan ook heel winstgevend om dat afval in de ontwikkelingslanden te dumpen,” aldus nog Foreign Policy. “Computers bevatten dan ook veel meer dan alleen maar draden en kunststof. Ze zijn immers ook een belangrijke bron van bijzonder waardevolle metalen, zoals goud, koper en alluminium.”

Eén ton computerafval bevat volgens Foreign Policy meer goud dan zeventien ton gouderts en de e-wast bevat ook veertig keer meer koperafval dan kopererts produceert. “Daarom wordt de afgeschreven computerhardware in sites zoals Guiyu zorgvuldig gesorteerd, zodat de meest waardevolle bestanddelen opnieuw kunnen worden gesmolten,” aldus het magazine. “Maar computers omvatten ook giftige bestanddelen zoals kwik en cadmium.”

Bij het smelten komen op die manier bijzonder groter hoeveelheden giftige stoffen vrij. “Die komen terecht in de lucht, de grond en het water,” aldus nog het magazine. “Soms proberen ontwikkelingslanden de invoer van e-waste te verbieden, maar de ladingen kunnen bijzonder belangrijk zijn voor de locale economie. Een aantal verwerkingsbedrijven in China stellen meer dan 100.000 mensen tewerk.”

Posted in derde wereld, informatica, milieu | Reacties uitgeschakeld voor Digitaal afval meer waard dan goud