managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Archive for the 'energie' Category

Waterkrachtcentrales Amazone-gebied eisen betere planning

Posted by managing21 on 22nd september 2019

Er moet een duidelijke planning gemaakt worden van de waterkrachtcentrales die in het Amazonegebied zijn voorzien. Hoewel waterkracht duurzame elektriciteit levert, dreigt de aanleg van de centrales zwaar op het leefmilieu te wegen. Dat blijkt uit een rapport van wetenschappers aan de Cornell University.

Bij de bouw van de centrales worden grote gebieden onder water gezet. De bestaande vegetatie sterft daarbij af, maar dat proces is uiteindelijk een bron van methaan, een broeikasgas dat voor de opwarming van de aarde veel krachtiger is dan koolstofdioxide. Volgens de onderzoekers moet getracht worden om de waterkrachtcentrales in hoger gelegen gebieden te concentreren.

Op dit ogenblik zijn er in het Amazone-gebied ongeveer honderdvijftig waterkrachtcentrales operationeel. Er zijn in de regio echter nog eens driehonderdvijftig bijkomende damprojecten gepland. “Waterkracht kan grote hoeveelheden energie leveren met een even lage ecologische voetafdruk zoals zonnekracht en windenergie,” betoogt onderzoeksleider Rafael Almeida, professor ecologie aan het Atkinson Center for a Sustainable Future aan de Cornell University. “Door hun constructie stoten sommige dammen echter gevaarlijk hoge niveaus broeikasgassen uit. Daardoor kunnen de doelstellingen op het gebied worden bedreigd.”

“Het Amazonebekken is een ecologisch kwetsbaar gebied dat meer dan een derde van Zuid-Amerika omvat,” verduidelijkt Almeida uit. “Het vooraf voorspellen van hun broeikasgasemissies kan van cruciaal belang zijn voor de regio en de planeet.” De onderzoekers ontdekten dat het realiseren van koolstofarme waterkracht een planning vereist die rekening houdt met het hele Amazonebekken. Deze planning moet volgens hen ook de voorkeur geven aan dammen op grotere hoogten.

“Wanneer men deze dammen zonder een strategische planning bouwt – wat meestal het geval is – is de kans op een optimale oplossing bijzonder klein,” zegt Almeida. Aan de hand van een computermodel met behulp van kunstmatige intelligentie konden de onderzoekers de combinatie van dammen identificeren die voor de beoogde energie-doelstellingen de laagste hoeveelheden broeikasgassen zouden produceren.

“Afhankelijk van de locatie en andere factoren, kan de koolstofemissie van de damconstructie bijzonder grote variaties vertonen,” zegt Almeida. “Uit de analyse is gebleken dat dammen die op grotere hoogte zijn gebouwd, doorgaans de uitstoot van broeikasgassen per eenheid vermogen sterker verminderen dan centrales in lager gelegen gebieden. Dit heeft gedeeltelijk te maken met het feit dat in een steilere omgeving minder land moet worden overstroomd.”

Lees Verder

 

 

Posted in energie | Reacties uitgeschakeld voor Waterkrachtcentrales Amazone-gebied eisen betere planning

Europa zakt weg in ranglijst elektrische wagens

Posted by managing21 on 10th maart 2019

In de Verenigde Staten werden het voorbije jaar meer elektrische wagens verkocht dan in de Europese Unie. Dat moest worden toegeschreven aan een sterke verkoop van elektrische wagens op de Amerikaanse markt. Dat blijkt uit een rapport van de organisatie Transport & Environment.

De onderzoekers wijzen er daarbij op dat Tesla een belangrijke hefboom is gebleken voor de verkoop van elektrische wagens in de Verenigde Staten. Verder benadrukt dat China het voorbije jaar wereldwijd marktleider in de verkoop van elektrische wagens is gebleven.

In China werden het voorbije jaar meer dan één miljoen elektrische wagens verkocht. Achter China hebben de Verenigde Staten en de Europese Unie echter van plaats gewisseld. Europa was lange tijd de tweede grootste markt, maar is inmiddels naar een derde positie teruggezakt. In de Verenigde Staten werden vorig jaar 361.000 elektrische auto’s verkocht, tegenover 303.000 eenheden in de Europese Unie. De achteruitgang van de Europese markt moet volgens Transport & Environment echter vooral aan de Europese autoconstructeurs worden toegeschreven.
“De Europese autobouwers hebben de verkoop van hun elektrische wagens vertraagd,” zeggen de onderzoekers. “Men verkoos immers te wachten op de strengere emissienormen die de Europese Unie heeft aangekondigd.” Transport & Environment betoogt daarbij dat de constructeurs de lancering van zeven elektrische modellen in Europa hebben uitgesteld. Tevens brachten de fabrikanten het voorbije jaar in Europa ook minder nieuwe auto’s met een elektrische motor op de markt dan het jaar voordien.
“In de Europese Unie beschouwen de autofabrikanten de elektrische auto’s als een noodzakelijk kwaad om zich aan de regelgeving te houden,” betoogt Lucien Mathieu, analist voor Transport & Environment. “Studies hebben uitgewezen dat de Europese autoconstructeurs vorig jaar het aanbod en de verkoop van elektrische wagens hebben onderdrukt. Daarmee hoopten ze hun dieselwagens te kunnen beschermen. Intussen gaat China echter aan een snel tempo vooruit. Zelfs de Verenigde Staten blijken nu de Europese Unie te hebben ingehaald.”
Transport & Environment wijst er daarbij op dat de verkoop in de Verenigde Staten vorig jaar een groei met 120 procent heeft geregistreerd. In de Europese Unie werd over dezelfde periode een stijging met 33 procent genoteerd.
Mathieu wijst er wel op dat de Europese markt voor elektrische wagens op langere termijn nog altijd positieve vooruitzichten heeft.  “De autobouwers bereiden zich momenteel voor op de introductie van de nieuwe emissienormen,” benadrukte hij. “Wanneer die nieuwe regelgeving is geïntroduceerd, zullen zij de verkoop van hun elektrische wagens ongetwijfeld sterk beginnen te stimuleren.”

Lees Verder

Posted in automotive, energie | Reacties uitgeschakeld voor Europa zakt weg in ranglijst elektrische wagens

Bitcoin consumeert meer energie dan Denemarken

Posted by managing21 on 7th november 2018

De ontginning van bitcoins consumeert meer energie dan een land zoals Denemarken. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Universiteit van Cambridge. De onderzoekers zeggen dat het extraheren van de waarde van een dollar aan cryptovaluta zoals de bitcoin uit het diepe web drie keer meer energie kost dan het opgraven van de waarde van een dollar op goud.

“Er zijn nu honderden virtuele valuta en een onbekend aantal servercentrales over de hele wereld die dag en nacht draaien om waarde te vinden, waarvan meer dan de helft in China,” zegt onderzoeksleider Max Krause, professor milieu-engineering aan het Oak Ridge Institute for Science and Education. “Met andere woorden, het delven van virtuele valuta met een reële waarde draagt ??verborgen milieukosten die zelden worden gemeten of in aanmerking worden genomen. We hebben nu een geheel nieuwe industrie die per jaar meer energie verbruikt dan veel landen. Dit jaar is bitcoin op schema om meer energie te verbruiken dan Denemarken.”

“Drie jaar geleden verbruikte Denemarken 31,4 miljard kilowattuur elektriciteit”, zeggen de onderzoekers. “Begin juli dit jaar gebruikte de ontginning van bitcoin ongeveer 30,1 miljard kilowattuur. De productie van cryptovaluta vereist honderden en zelfs tienduizenden gekoppelde computers die intensieve berekeningen uitvoeren op zoek naar het online equivalent van edele metalen. Nieuwe munten worden toegekend aan degenen die eerst de berekeningen voltooien, waarbij de transactie is bevestigd in de blockchain. De honderd belangrijkste cryptomunten hebben een actuele marktwaarde van ongeveer 200 miljard dollar. Bitcoin vertegenwoordigt meer dan de helft van dat bedrag.”

“De digitale wereld is niet gratis,” zegt Krause. “Dat men een digitaal product maakt, betekent niet dat er geen grote hoeveelheid energie wordt verbruikt om de operatie uit te voeren. De films, muziek en video’s die dagelijks door miljarden mensen worden gestreamd, hebben allemaal meetbare milieukosten.” De onderzoekers berekenden dat voor een equivalent van één dollar in bitcoin 17 megajoules nodig was, tegenover 14 megajoules voor monero en 7 megajoules voor ether en monero. Dat is tot drie keer de energie die nodig is om goud, platina of koper op te graven. Bij de onderzochte metalen bleek alleen aluminium – 122 megajoule per dollar – meer energie-intensief dan de cryptomunten.

De onderzoekers merken op dat bij een volledige berekening van de milieukosten van virtuele valuta ook rekening gehouden zou moeten worden met de computerbanken die voor de ontginning worden gebruikt. “De computers zijn gemaakt van goud en andere edele metalen,” betoogt Krause. “De apparatuur wordt agressief gebruikt, zodat hun hardware veel sneller wordt versleten dan bij een normaal gebruik zou mogen worden verwacht.”

Lees Verder

 

Posted in energie, financiën, informatica, internet, technologie | Reacties uitgeschakeld voor Bitcoin consumeert meer energie dan Denemarken

Bitcoin kan bijdrage leveren tot de klimaatverandering

Posted by managing21 on 7th november 2018

De ontginning van bitcoins kan de volgende decennia een belangrijke bijdrage leveren tot de opwarming van de aarde. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Hawaii. De onderzoekers stelden vast dat de bitcoin over een periode van enkele decennia een broeikaseffect van meer dan twee graden Celsius zou kunnen genereren. Indien geen maatregelen worden genomen om het effect te verzachten, zou dat niveau al zelfs in vijftien jaar kunnen worden bereikt. Op basis van de gegevens schatten de onderzoekers dat de ontginning van bitcoins vorig jaar 69 miljoen ton kooldioxide produceerde.

“Eerder al werd gewaarschuwd dat de ontginning van bitcoins veel energie zou verbruiken,” zegt onderzoeksleider Camilo Mora, professor geografie aan de University of Hawaii. “Minder aandacht tot nu toe werd daarentegen besteed aan de milieu-impact van dat grote energieverbruik. Indien de bitcoin een implementering kent die vergeleken kan worden met de ontwikkeling van andere technologieën, zou de ontginning van de cryptomunt alleen al voldoende zijn om de mondiale temperatuur in vijftien jaar tijd met twee graden Celsius te verhogen. Bitcoin is een cryptocurrency met zware hardware-eisen en dit vertaalt zich duidelijk in grote vraag naar elektriciteit.”

“Zelfs wanneer een vergelijking wordt gemaakt met de laagste snelheden waarmee andere technologieën werden ingevoerd, zouden de emissies van de bitcoin voldoende zijn om de temperatuur van de planeet in een periode van tweeëntwintig jaar met meer dan twee graden Celsius opvoeren,” zegt Mora. “Indien een vergelijking wordt gemaakt met de gemiddelde introductie van andere technologieën, zou datzelfde effect in een periode van ongeveer zestien jaar zou kunnen worden bereikt. Momenteel worden de emissies van transport, huisvesting en voedsel de belangrijkste oorzaken van de klimaatverandering genoemd. Onze studie illustreert dat de bitcoin aan die lijst moet worden toegevoegd.”

“We kunnen de toekomst van bitcoin niet voorspellen, maar de effecten van de ontginning van de virtuele munt kunnen slecht nieuws betekenen voor de klimaatverandering en iedereen die door het probleem wordt geraakt,” zeggen de onderzoekers nog. “Het is duidelijk dat elke verdere ontwikkeling van de cryptomunten kritisch moet worden gericht op de afbouw van de behoefte aan elektriciteit. Alleen op die manier lijken verwoestende gevolgen voor het klimaat vermeden te kunnen worden.”

Lees Verder

Posted in energie, milieu, technologie | Reacties uitgeschakeld voor Bitcoin kan bijdrage leveren tot de klimaatverandering

Chinese zonnepanelen kunnen ook Europese tewerkstelling stimuleren

Posted by managing21 on 1st juni 2018

De Europese zonnekracht-industrie heeft er bij de Europese Unie op aangedrongen een einde te maken aan de invoerrechten op Chinese fotovoltaïsche cellen. Normaal lopen de antidumpingmaatregelen in september af. Wanneer de importbeperkingen worden afgeschaft, mag volgens Christian Westermeier, voorzitter van de vakorganisatie SolarPower Europe, in Europa een explosie van vacatures in de industrie worden verwacht.

Volgens Westermeier zal de afschaffing van de beperkingen in de Europese Unie 40.000 bijkomende banen opleveren, naast de bestaande 80.000 arbeidsplaatsen die op dit ogenblik al door de sector worden ondersteund.

Na vijf jaar handelsbelemmeringen moet de Europese Unie volgens Westermeier zijn beloftes nakomen en de maatregelen na dit jaar te schrappen. Aanvragen voor een verlenging moeten volgens hem worden afgewezen. Hij wijst erop dat Solar Power meer dan honderdduizend installateurs vertegenwoordigt. Dat komt overeen met een tewerkstelling van meer dan 1,2 miljoen wensen. Westermeier wees naar een rapport van de divisie consumentenzorg bij de Europese Commissie, waarin werd vastgesteld dat een opheffing van de antidumpingmaatregelen de huishoudelijke zonnekracht  in sommige landen van de Europese Unie tot 30 procent zou opdrijven.

“Dit is vooral belangrijk voor landen in Zuid-Europa, die zowel veel zon als een hoge jeugdwerkloosheid kennen,” zegt Westermeier. Volgens Stephan Singer, activist bij het Climate Action Network International, is de groei van de Europese zonnekracht-sector de voorbije drie jaar rampzalig geweest. De afbouw van de beperkende maatregelen is volgens hem alleen al vanuit de strijd tegen de klimaatverandering noodzakelijk. De Europese Commissie kondigde vorig jaar dat de minimumprijzen voor Chinese invoer geleidelijk aan zouden worden verlaagd. In september dit jaar zouden de beperkingen wegvallen.

De lidstaten van de Europese Unie hadden in februari echter al een uitbreiding van de invoerrechten op Chinese zonnepanelen met achttien maanden goedgekeurd. “Het zonnepanelen-dispuut tussen China en de Europese Unie is het grootste handelsconflict dat ooit tussen de twee partijen werd uitgevochten en heeft de kosten van de Europese zonnekracht-sector met meer dan 10 miljard euro verhoogd sinds het begin van het conflict zes jaar geleden,” aldus SolarPower Europe. Het dispuut werd ingeleid door EU ProSun, een coalitie van Europese fabrikanten van zonnepanelen onder leiding van het Duitse bedrijf Solarworld, dat inmiddels al twee keer het faillissement heeft aangevraagd.

“De Europese Commissie zou bij zijn beoordeling kijken naar het potentieel voor de creatie of vernietiging van arbeidsplaatsen,” aldus Europese ambtenaren. Volgens hen moeten er echter vragen worden gesteld bij de cijfers over de tewerkstelling die naar worden geschoven. De fotovoltaïsche industrie heeft echter een lange weg afgelegd sinds de Europese Unie zes jaar geleden voor het eerst antidumpingrechten op Chinese zonnepanelen introduceerde. Europese fabrikanten hebben volgens Westermeier de massaproductie aan China overgelaten en zijn nu vooral gericht op een specialisatie in producten met een hogere toegevoegde waarde. (Foto: Pixabay/Sebastian Ganso)

Lees Verder

Posted in energie, milieu | Reacties uitgeschakeld voor Chinese zonnepanelen kunnen ook Europese tewerkstelling stimuleren

Wereld telt meer dan drie miljoen elektrische auto’s

Posted by managing21 on 1st juni 2018

Er rijden op dit ogenblik op de wereld meer dan drie miljoen elektrische wagens. Dat is een stijging met 54 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van het International Energy Agency (IEA). Hoewel de sector een sterke groei laat optekenen, blijft zijn aandeel op de totale automarkt nog bijzonder bescheiden.

Toch zegt de organisatie zich optimistisch op te stellen. Opgemerkt wordt dat een ondersteunend beleid en kostenbesparingen belangrijke stimulansen zouden kunnen zijn. Indien de huidige engagementen worden gevolgd, zouden er tegen eind volgend decennium 125 miljoen elektrische wagens operationeel moeten zijn. Met extra inspanningen kan dat oplopen tot 220 miljoen eenheden.

China bleef ook vorig jaar verreweg de grootste markt voor elektrische auto’s. Het voorbije jaar werden op de markt bijna 580.000 elektrische wagens verkocht. Dat was een stijging met 72 procent tegenover het jaar voordien. Op de tweede plaats staan de Verenigde Staten, waar een groei met ongeveer 75 procent tot 280.000 exemplaren werd opgetekend. De grootste marktaandelen worden echter opgetekend in de Scandinavische landen. In Noorwegen vertegenwoordigden elektrische wagens 39 procent van de totale aankopen, maar ook in IJsland en Zweden werden inmiddels niveaus van respectievelijk 12 procent en 6 procent overschreden.

Duitsland en Japan kenden ook een sterke groei. In beide landen kende de verkoop meer dan een verdubbeling. Elektrische mobiliteit blijft echter niet beperkt tot auto’s. Vorig jaar steeg de vloot elektrische bussen met 7,25 procent tot 370.000 eenheden. Elektrische tweewielers bereikten 250 miljoen exemplaren. De elektrificatie van deze transportmiddelen wordt bijna volledig aangedreven door China, dat in beide sector een marktaandeel van meer dan 99 procent heeft, hoewel ook de registraties in Europa en India ook groeien. De laadinfrastructuur houdt eveneens gelijke tred. Er worden wereldwijd inmiddels bijna drie miljoen particuliere laadpalen geteld. Er zijn ook 430.000 openbare oplaadpunten.

Toch blijft het marktaandeel van het elektrische voertuig zeer bescheiden. “In China, de grootste markt voor elektrische voertuigen, groeide de omzet met ongeveer de helft, maar het marktaandeel bleef beperkt tot 2,2 procent,” aldus het rapport. “In Noorwegen hebben elektrische voertuigen verreweg het grootste marktaandeel ter wereld, maar zelfs daar is het nog maar 6,4 procent. Men kan echter optimistisch zijn over de vooruitzichten van de sector, op voorwaarde dat overheden het voortouw nemen om deze elektrische voertuigen toe te laten een inhaalbeweging te maken tegenover de auto’s op benzine en diesel.”

Vooral China, Californië en de Europese Unie lijken volgens de onderzoekers geïnteresseerd. Er wordt echter opgemerkt dat ook de elektrische voertuigen niet zonder controverse zijn. Een belangrijke component van de batterijen is het mineraal kobalt, waarvan een groot deel afkomstig is uit de onrustige Democratische Republiek Congo. Rechtengroepen hebben dan ook al hun bezorgdheid geuit over corruptie in de kobalt-industrie en de slechte arbeidsomstandigheden voor de mijnwerkers in Congo. (Foto Mah)

Lees Verder

Posted in automotive, energie | Reacties uitgeschakeld voor Wereld telt meer dan drie miljoen elektrische auto’s

Wereld zal meer koeling dan verwarming moeten kopen

Posted by managing21 on 19th april 2018

Tegen het midden van deze eeuw zal er wereldwijd een grotere vraag naar koeling dan verwarming kunnen worden opgetekend. Dat is vooral te danken aan de opwarming van de aarde, maar ook aan de wereldwijde toename van de middenklasse. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Birmingham. Opgemerkt wordt dat het gebruik van apparaten zoals airconditioning en koelkasten de energieconsumptie tegen het midden van de eeuw met 90 procent zullen verhogen. Dat zal volgens de onderzoekers belangrijke vragen stellen voor de energienetten en de strijd tegen de klimaatverandering.

“In de discussies over klimaatverandering wordt op dit ogenblik weinig over koeling gesproken,” benadrukt onderzoeksleider Toby Peters, professo energiebeleid aan de University of Birmingham. “Toch zorgt gebrek aan koeling ervoor dat elk jaar 200 miljoen ton voeding verloren gaan. Dat heeft gigantische consequenties.” De grootste vraag naar energie voor koeling is afkomstig van airconditioning om de mens comfortabel te houden, maar het is ook essentieel om te voorkomen dat voedsel wordt verspild en geneesmiddelen beschermt. Terwijl airconditioning op dit ogenblik nog vaak een zeldzaamheid is, zal de technologie volgens Peters op een gegeven moment normaal worden.

De wereldwijde verkoop van koelapparatuur zal tegen het midden van deze eeuw naar verwachting oplopen tot 260 miljard dollar, tegenover een huidig niveau van 140 miljard dollar. “Als de toekomstige wereldwijde behoefte aan koeling wordt geleverd door de huidige brandstoffen-combinatie, zullen de emissies van koolstofdioxide tegen het midden van de eeuw met 2,5 gigaton toenemen,” zegt Peters. “De wereldwijde uitstoot van de energiesector bedroeg vorig jaar 35 gigaton. Om tegemoet te komen aan de groei van de koeling zonder de emissies op te drijven, zou bijna alle nieuwe zonne-energie die tegen het midden van de eeuw zou worden geïnstalleerd, nodig zijn.”

“Er moet inderdaad worden gekeken naar efficiëntere koeltechnieken en naar een elektriciteit met een duurzamer karakter, maar wanneer men de omvang van de vraag ziet, is het duidelijk dat veel radicaler zal moeten worden gedacht.”

Lees Verder

Posted in energie | Reacties uitgeschakeld voor Wereld zal meer koeling dan verwarming moeten kopen

IBM wil 13,5 megawattuur zonne-energie opwekken

Posted by managing21 on 31st oktober 2007

Het Amerikaanse chipbedrijf IBM heeft een efficiëntere en milieuvriendelijke methode ontwikkeld om zuiver silicium terug te winnen uit afgedankte wafers. Die grondstof kan volgens het bedrijf worden hergebruikt bij de productie van zonnepanelen. IBM meent dat zijn nieuwe technologie ertoe moet kunnen leiden dat er jaarlijks voor 13,5 megawattuur aan zonne-energie zou opgewerkt worden.

IBM zegt een nieuw systeem ontwikkeld te hebben om wafers, dunne plakken halfgeleidersmateriaal – dikwijls silicium – waarop geïntegreerde schakeling geconstrueerd worden, met behulp van water te polijsten. “Hierdoor zijn er volgens het bedrijf niet langer milieuonvriendelijke en gevaarlijke chemicaliën nodig om de platen glad te krijgen,” aldus het magazine CNet.

Op het einde van hun levensduur worden de wafers bij IBM van alle chipontwerpen ontdaan. Het zuivere silicium wordt vervolgens doorverkocht aan fabrikanten van zonnepanelen. IBM schat jaarlijks drie miljoen wafers te verbruiken, waarmee voor 13,5 megawatt aan zonne-energie opgewekt zou kunnen worden. De techniek werd ontwikkeld in de IBM-fabriek in Burlington, maar zal ook in de andere fabrieken worden ingevoerd.

IBM zegt zijn kennis ook met andere bedrijven te willen delen. Door de aanhoudende vraag naar zonnepanelen en de tekorten aan zuiver silicium op de wereldmarkt, blijven de prijzen voor het halfgeleidermateriaal hoog. Vele chipfabrikanten hielden tot nu toe hun afgedankte wafers bij, omdat er anders altijd het gevaar zou bestaan dat bedrijfsgeheimen naar buiten zouden kunnen lekken indien ze naar recyclagecentra werden gebracht.

Wafers kunnen binnen de bedrijven tot vijf keer toe hergebruikt worden. Daarbij wordt telkens een laagje van het watermateriaal afgeschraapt, waardoor de plak steeds dunner wordt. Het eindproduct is echter nog altijd dik genoeg om gebruikt te worden voor zonnepanelen.

Posted in energie, informatica, milieu | Reacties uitgeschakeld voor IBM wil 13,5 megawattuur zonne-energie opwekken

Ook Golfstaten zoeken naar alternatieve energie

Posted by managing21 on 31st oktober 2007

Ondanks hun gigantische oliereserves, zijn ook de Arabische Golfstaten begonnen met de exploratie naar alternatieve energiebronnen, zoals steenkool, kernenergie, zonnekracht, windturbines en waterstof. In het gebied zouden op dit ogenblik in totaal 114 nieuwe energie projecten uitgevoerd worden, met een totale investering van meer dan 160 miljard dollar. Een groot gedeelte daarvan draait rond duurzame energie

“Landen zoals Bahrein, Koeweit, Oman, Qatar, Saudi Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten worden ook op hun thuismarkt geconfronteerd met een groeiende vraag naar energie,” meldt de website Gulf News. “Op dit ogenblik wordt daarbij vooral met conventioneel gas gewerkt, maar het wordt een steeds groter probleem om daarvoor de nodige voorraden ter beschikking te stellen.”

“Er zijn dan ook tekenen dat er ook in die regio steeds belangrijker investeringen gebeuren in alternatieve energiebronnen,” vertelde David Weaver, topman van het internationale ingenieursbedrijf ESR Technology, aan Gulf News. “De regio wil duidelijk reserves opbouwen om voorzien te zijn voor de onzekerheden in de toekomst.” De Verenigde Arabische Emiraten vormen daarbij de voorhoede.

De emiraten slaan duidelijk de weg van de kernenergie in, met onder meer een studie voor een kerncentrale door de Mubadala Development Company in Abu Dhabi. Daarmee zou een investering van 4 miljard dollar gemoeid zijn. Daarnaast is er nog een studie aan de gang voor een kerncentrale die elektriciteit zou moet produceren en zeewater ontzilten. Het is nog niet zeker waar dit project gelocaliseerd zal worden. Er is wel sprake van een investering van 10 miljoen dollar.

Maar de Verenigde Arabische Emiraten zijn ook bezig met alternatieve energie. Zo laat Masdar, een duurzame energiebedrijf uit Abu Dhabi, een studie uitvoeren naar een zonnekracht-centrale met een capaciteit van 500 megawatt. Dat project zou het gebruik van gas en olie in de energievoorziening moeten beperken. Er zou een investering van 500 miljoen dollar mee gemoeid zijn.De zonnekracht wordt in de Verenigde Arabische Emiraten geraamd op 2.200 kilowattuur per vierkante meter per jaar.

Masdar onderzoekt echter ook de haalbaarheid van een waterstofcentrale. Dit project verkeert nog in een beginstadium en heeft een voorlopig budget van 100 miljoen dollar. Daarnaast loopt er voor de Dubai Electricity and Water Authority een studie voor een windpark. Dat zou één miljard dollar kosten. Windkracht zou tot 10 procent van de energievoorziening van Dubai kunnen leveren.

Daarnaast wordt er door Taqa, het nationaal energiebedrijf van Abu Dhabi, ook gezocht naar milieuvriendelijke toepassingen voor steenkoolcentrales. Daarmee zou een investering gemoeid zijn van één miljard dollar. Saudi Arabië onderzoekt ook de haalbaarheid van centrales die afval zouden omzetten in energie en ook drinkbaar water zouden kunnen leveren.

Posted in energie | Reacties uitgeschakeld voor Ook Golfstaten zoeken naar alternatieve energie

Dure olie houdt Koreaans leger aan de grond

Posted by managing21 on 29th oktober 2007

De hoge olieprijzen hebben de luchtmacht van Noord-Korea technisch werkloos gemaakt. Het land kan immers de aankoop van de brandstof niet meer financieren. Daardoor staan honderden militaire vliegtuigen van de Noord-Koreaanse luchtmacht aan de grond, waardoor snelle troepenverplaatsingen niet meer mogelijk zijn. De voorziene brandstof moet voor andere militaire projecten worden gebruikt.

De luchtmacht van Noord-Korea vliegt nog steeds grotendeels met oude Russische transportvliegtuigen. Het zou gaan om de AN-2, een licht transportvliegtuig dat op het einde van de jaren veertig van de vorige eeuw in de Sovjet-Unie werd ontwikkeld. Noord-Korea zou nog een 300-tal van dergelijke toestellen in gebruik hebben. Elk toestel kan twaalf soldaten vervoeren.

Ondanks hun hoge leeftijd zouden de toestellen volgens het nieuwbureau Forbes buurland en aartsvijand Zuid-Korea nog steeds angst inboezemen, aangezien ze onder de radar kunnen vliegen en diep boven Zuid-Koreaans grondgebied kunnen doordringen. Maar de toestellen staan volgens bepaalde bronnen al geruime tijd aan de grond omdat de gereserveerde brandstof voor andere militaire activiteiten wordt gebruikt.

Noord-Korea is voor zijn energievoorzieningen vooral aangewezen op import vanuit China. In februari kreeg het land nog 100.000 brandstof, als onderdeel van een internationaal akkoord waarbij het land beloofde zijn kernwapen-programma stop te zetten in ruil voor energie of andere hulp.

Posted in energie, luchtvaart & ruimtevaart | Reacties uitgeschakeld voor Dure olie houdt Koreaans leger aan de grond