managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Archive for the 'human resources' Category

Werknemers zoeken naar bedrijven met positieve impact

Posted by managing21 on 6th oktober 2018

Bedrijven met een positieve impact blijken op vele werknemers een grotere aantrekkingskracht uit te oefenen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het farmabedrijf Merck Sharp & Dohme (MSD) bij tweeduizend werknemers in Groot-Brittannië. Uit de studie bleek dat 74 procent van de werknemers tussen achttien en vierendertig jaar zich gelukkiger zou voelen wanneer ze voor een bedrijf met een positieve impact en doel in de wereld konden werken.

Hetzelfde kan gezegd worden voor 66 procent van de werknemers boven vijfendertig jaar. Werknemers zich met de doelstellingen van hun bedrijf konden identificeren, bleken meestal ook een grotere productiviteit aan de dag te leggen.

“Jongere werknemers gaan zelfs nog verder, want in die leeftijdsgroep beweerde 42 procent zelfs bereid te zijn een loonsverlaging te accepteren indien ze daardoor de kans zouden krijgen om te kunnen werken voor een bedrijf dat een positieve impact op de wereld tot zijn doelen rekent,” zeggen de onderzoekers. “Diezelfde uitspraak kan worden gehoord bij 23 procent van de werknemers uit de oudere leeftijdscategorie.” De onderzoekers ontdekten tevens dat 69 procent van de jongere werknemers zegt productiever te zijn wanneer ze voor een bedrijf werken dat een positieve impact heeft op de wereld. Datzelfde bleek ook te gelden voor 56 procent van hun oudere collega’s.

Er moest zelfs worden vastgesteld dat 50 procent van de jongere werknemers en 32 procent van hun oudere collega’s zich lieten ontvallen waarschijnlijk ontslag te zullen nemen wanneer hun werkgever aan het nastreven van een positieve impact op de wereld geen prioriteit zou blijken te besteden. “Deze bevindingen laten zien hoe de houding ten opzichte van arbeid verandert en hoe belangrijk het is dat werknemers het gevoel hebben dat zijzelf en de onderneming waarvoor ze werken een verschil kunnen maken,” waarschuwt Lorraine Kelly, directeur human resources bij de Britse divisie van de MSD Group.

“In elk bedrijf is het succes gebaseerd op de inzet van gemotiveerde en gepassioneerde mensen,” zegt Kelly nog. “Deze resultaten van deze studie bieden aan bedrijven unieke kansen bij het aantrekken en het behoud van talent. Medewerkers zeggen dat de arbeid voor bedrijven met een positieve impact in de wereld hen op de werkplek productiever en gelukkiger maakt.” (Foto: Pixabay)

Lees Verder

 

Posted in human resources | Reacties uitgeschakeld voor Werknemers zoeken naar bedrijven met positieve impact

Humor helpt agressie op werkvloer verwerken

Posted by managing21 on 6th oktober 2018

Humor kan werknemers helpen op de werkvloer beter om te gaan met agressie en stressvolle situaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Australian National University, waarbij proefpersonen een willekeurige video werden getoond nadat ze eerder waren blootgesteld aan een simulatie waarbij ze door een collega agressief werden toegesnauwd.

De respondenten die een humoristische video hadden mogen bekijken, bleken door de agressie minder uit hun evenwicht te worden gebracht. De studie maakt deel uit van een groter onderzoeksproject naar de impact van humor op de werkplek.

“Agressie en pesterijen op de werkplek vertegenwoordigen een wijdverspreid probleem dat de geestelijke gezondheid van de slachtoffers bedreigt en grote implicaties kan hebben voor organisaties,” zegt onderzoeksleider David Cheng, professor economie aan de Australian National University. “Uiteraard vormt het uitbannen van het ongepaste gedrag de beste oplossing om agressie op de werkplek aan te pakken, maar dit onderzoek dat humor een verzachtende werking kan hebben op de impact van stressvolle gebeurtenissen. Humor kan worden ingezet om de negatieve impact van agressie te verminderen.”

“Humor kan helpen om een deel van de schade aan het psychologische welzijn van een slachtoffer van agressie te verminderen door hun gevoel van macht te versterken,” zegt David Cheng. “Met een humoristische video voelden de respondenten zich krachtiger en waren ze ook van sneller van mening dat anderen naar hen zouden luisteren. Dat is belangrijk, want personen die op de werkvloer met agressie worden geconfronteerd, dreigen zich zwakker te voelen. De inzet van humor kan helpen een gedeelte van die negatieve impact weg te werken door het mikpunt van de agressie een groter gevoel van macht te bezorgen.”

Een eerdere studie van David Cheng toonde aan dat humoristische video’s werknemers ook konden helpen om productief te blijven bij saaie repetitieve. Nadat ze een humoristische video te zien kregen, bleken de werknemers immers nog twee keer zo lang met hetzelfde niveau aan prestatie en nauwkeurigheid door te gaan. (Foto: Pixabay)

Lees Verder

Posted in human resources | Reacties uitgeschakeld voor Humor helpt agressie op werkvloer verwerken

Japan krijgt nieuw immigratiebureau voor gastarbeiders

Posted by managing21 on 3rd september 2018

Japan zet een nieuw immigratiebureau op voor registratie van buitenlandse handarbeiders, die vanaf april volgend jaar in het land een vacature zullen kunnen invullen. Dat heeft de Japanse regering bekendgemaakt. Door een groot tekort op de binnenlandse arbeidsmarkt is het aantal gastarbeiders in Japan de voorbije jaren gevoelig toegenomen. In oktober vorig jaar werden in Japan 1,28 miljoen buitenlandse werknemers geteld. Dat betekende een verdubbeling tegenover vijf jaar voordien, toen de Japanse arbeidsmarkt slechts 680.000 gastarbeiders telde. Het Japanse immigratiebureau krijgt een budget van 3 miljard yen om de opvang te organiseren.

De Japanse arbeidsmarkt heeft tegenover buitenlandse werknemers steeds een strikt beleid gevoerd. Alleen voor hogere functies of gespecialiseerde opdrachten konden bedrijven een buitenlandse arbeidskracht aantrekken. De groepen gastarbeiders worden geleid door de Chinezen (370.000), gevolgd door Vietnamezen en Filipinos. “In wat een keerpunt zou kunnen zijn voor de Japanse arbeidsmarkt, verwacht de overheid honderdduizenden buitenlanders te accepteren voor banen op gebieden zoals de verpleging, landbouw, bouw, hotelsector, scheepsbouw, productie en visserij,” betoogt de krant Japan Times.

“Deze stap is nodig, want het land worstelt met een krimpende bevolking en een verkleinende arbeidsmarkt,” aldus nog de krant. “Twintig jaar geleden telde Japan nog een arbeidspopulatie van 86,99 miljoen mensen. Twee jaar geleden waren er nog slechts 76,65 miljoen kandidaten overgebleven. Om dat probleem aan te pakken, zullen nieuwe functies open worden gesteld voor arbeidskrachten die kunnen aantonen de Japanse taal te beheersen. Mogelijk zal het systeem later nog tot een aantal andere beroepen worden uitgebreid. Wel wordt opgemerkt dat de kandidaten slechts vijf jaar in Japan zullen kunnen blijven. Ze krijgen ook niet de mogelijkheid hun gezinsleden mee te brengen.”

Lees Verder

 

Posted in human resources | Reacties uitgeschakeld voor Japan krijgt nieuw immigratiebureau voor gastarbeiders

Pianolessen genereren een superieure taalvaardigheid

Posted by managing21 on 8th juli 2018

Pianolessen hebben een zeer specifiek effect op het vermogen van kleuters om verschillende toonhoogtes te onderscheiden, wat zich vertaalt in een verbetering in het onderscheid tussen gesproken woorden. Dat zegt een studie van wetenschappers aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) en de Beijing Normal University, gebaseerd op een onderzoek bij vierenzeventig leerlingen van vier en vijf jaar oud in een Chinese school. De pianolessen bleken daarentegen geen enkel voordeel te bieden voor de algemene cognitieve vaardigheid, het aandachtsvermogen en het werkgeheugen.

“Veel studies hebben aangetoond dat een muzikale training de taalvaardigheid kan verbeteren,” zegt onderzoeksleider Robert Desimone, directeur van McGovern Institute for Brain Research van het Massachusetts Institute of Technology (MIT). “Het was echter niet duidelijk of daarbij een positieve impact kon worden ervaren op de algemene cognitieve vaardigheden en daarmee een superieure taalvaardigheid te creëren, of daarentegen gewag moet worden gemaakt van een specifieke invloed op de taalverwerking. Het onderzoek toonde dat er geen verschil kan worden opgemerkt in de bredere cognitieve vaardigheden, maar wel was er een verbetering in het woordonderscheid, vooral voor medeklinkers.

Eerdere studies hebben al aangetoond dat musici gemiddeld betere prestatie laten optekenen op taken zoals begrijpend lezen, het identificeren van spraak tegenover achtergrondruis en de snelheid van auditieve verwerking. Kinderen die pianolessen hadden gekregen, toonden na zes maanden een significant voordeel in het onderscheid van woorden die één verschil van medeklinker laten optekenen tegenover leeftijdsgenoten die extra leeslessen hadden ontvangen. Beide groepen lieten in het onderscheid van woorden met een verschil van klinkers een superieure prestatie optekenen tegenover leeftijdsgenoten die geen enkele interventie hadden ontvangen.

De onderzoekers ontdekten ook dat kinderen door de pianolessen bij het luisteren naar verschillende toonhoogtes ook op het gebied van hersenactiviteit een sterkere respons vertoonden. “Dit suggereert dat de pianolessen de kinderen hebben geholpen om verschillende woorden beter te kunnen onderscheiden,” zegt Desimone nog. Op het gebied van intelligentie, aandacht en werkgeheugen konden daarentegen geen significante verschillen worden opgetekend. Dit gegeven suggereert dat de pianolessen geen verbetering van de algemene cognitieve functies zouden opleveren.

Aniruddh Patel, hoogleraar psychologie aan de Tufts University, benadrukte dat de bevindingen ook ingaan op de vraag of een louter instrumentele muzikale training de spraakverwerking zou kunnen verbeteren. “Deze studie beantwoordt die vraag op een bevestigende manier,” aldus Patel. Desimone zegt te hopen dat de bevindingen kunnen helpen om de autoriteiten te laten beslissen het muziekonderricht niet uit het onderwijsprogramma te halen.

Lees Verder

 

Posted in human resources, media & cultuur | Reacties uitgeschakeld voor Pianolessen genereren een superieure taalvaardigheid

Schoolverlaters vaak onvoorbereid op arbeidsmarkt

Posted by managing21 on 8th juli 2018

Veel schoolverlaters voelen zich onvoorbereid en overweldigd door de vooruitzichten om naar werk op zoek te moeten gaan. Dat blijkt uit een studie van het Britse tewerkstellingsplatform CV-Library, dat duizend personen in Groot-Brittannië ondervroeg. Uit de studie bleek dat 30,1 procent van de respondenten zich in de war voelt door het proces van de zoektocht naar een baan. In de groep onder de leeftijdsgrens van achttien jaar loopt dat cijfer zelfs op tot 59 procent. Deze bevindingen suggereren volgens de onderzoekers dat er meer moet worden gedaan om jongeren te helpen op de carrièreladder te stappen.

Het onderzoek probeerde te achterhalen hoeveel kandidaten bij het starten van hun zoektocht naar een baan over het sollicitatieproces weten. Het bleek dat maar liefst 64,5 procent nooit heeft geleerd op welke manier of waar een baan kan worden gevonden. Volgens de studie heeft 55,6 procent van de respondenten ook nooit een opleiding interviewtechnieken gevolgd. Wanneer echter naar de verschillende leeftijdsgroepen wordt gekeken, kwam men tot de vaststelling van 69,2 procent onder de leeftijdsgrens van achttien jaar wel een opleiding heeft gehad. Dit suggereert dat in het Britse onderwijs momenteel meer aan interviewtechnieken aandacht wordt besteed dan vroeger.

De onderzoekers kwamen echter eveneens tot de vaststelling dat 50,5 procent van de respondenten benadrukte bij het schrijven van hun eerste curriculum vitae geen enkele ondersteuning te hebben gebreken. Daarbij onthulde 39,4 procent zichzelf de vaardigheid te hebben aangeleerd. Desondanks benadrukte 65,7 procent het belang van een persoonlijk curriculum vitae. Date groep beklemtoonde elk curriculum vitae of sollicitatiebrief aan te passen aan de individuele functie waarin men is geïnteresseerd. In de leeftijdsgroep tussen achttien en vierentwintig jaar stijgt dat cijfer tot 75,9 procent.

“Het afscheid van het onderwijs en het betreden van de arbeidsmarkt is een belangrijk scharnierpunt,” benadrukt Lee Biggins, managing director van CV-Library. “Wie niet goed voorbereid is, loopt het gevaar ontmoedigd te raken. Zelfs de meest ervaren professionals raken vaak nerveus bij een zoektocht naar werk en het afleggen van interviews. Het is voor de werkgevers belangrijk om jonge mensen bij hun zoektocht naar werk te ondersteunen.”

De studie toonde bovendien aan dat ruim 76 procent van de respondenten onder de leeftijdsgrens van vierentwintig jaar zich bij de zoektocht naar een baan in eerste instantie tot het internet wendt. Een groep van 9,6 procent zegt zich aan te melden bij een wervingsbureau, waarbij 76,9 procent hoopt dat deze beslissing hen zou kunnen helpen snel een baan te vinden. Slechts 23,1 procent zou van een gespecialiseerde rekruteerder gebruik maken om een superieur salaris te vinden.

“Tegenwoordig zullen de meeste mensen online op zoek gaan naar een baan, zodat het voor bedrijven steeds belangrijker wordt om ervoor te zorgen dat hun vacatures door de juiste mensen worden gezien,” waarschuwt Lee Biggins.

Lees Verder

 

Posted in human resources | Reacties uitgeschakeld voor Schoolverlaters vaak onvoorbereid op arbeidsmarkt

Volwassen vrouwen hanteren vaak dezelfde roddeltechnieken als tienermeisjes

Posted by managing21 on 11th mei 2018

Volwassen vrouwen gebruiken vaak dezelfde roddeltechnieken als tienermeisjes om de reputatie van een seksegenote te besmeuren en voordeel te halen uit romantische relaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Florida State University.

De studie toonde aan dat vrouwen een grotere neiging hadden om negatieve informatie te verspreiden over een seksegenote die werd gezien als een bedreiging voor hun romantische vooruitzichten. Vrouwen gebruikten strategisch gebruikte roddels om een rivaal te viseren die een directe of indirecte bedreiging bleek te vormen.

“Vrouwen kunnen zich op een directe manier bedreigd voelen omdat een andere seksegenote een potentiële romantische partner dreigt in te palmen,” zegt onderzoeksleider Tania Reynolds, psychologe aan de Florida State University. “Er kan echter ook een indirect gevaar ontstaan van seksgenotes die weliswaar geen blijk geven van interesse, maar wel fysiek aantrekkelijk zijn of zich provocerend hebben gekleed. Onder meer kon worden vastgesteld dat beschadigende informatie over seksuele activiteit van een vrouw sneller wordt verspreid wanneer de betrokkene voor kleding met een meer uitdagend karakter heeft gekozen.”

“De studie toont tevens dat extreem competitieve vrouwen zonder onderscheid negatieve informatie verspreiden over leeftijdsgenoten van hetzelfde geslacht,” zegt Reynolds. “Dit patroon suggereert dat competitieve vrouwen op de werkvloer mogelijk de belangrijkste daders zijn van puberale pesterijen en schadelijke geruchten. In het tijdperk van sociale media is roddelen als wapen een gemakkelijke, potentieel krachtige techniek om de reputatie van iemand te schaden. Dat kan vergaande consequenties hebben. Vrienden of romantische partners worden immers vaak op basis van reputaties gekozen.”

“Roddel kan vrouwelijke doelwitten immoreel en onbetrouwbaar laten schijnen, zodat een signaal gegeven wordt dat ze best worden gemeden,” benadrukt de psychologe nog. “Bovendien moet worden vastgesteld dat deze roddel niet alleen door bekenden worden verspreid. In een moderne omgeving met sociale media kan deze informatie veel breder worden verspreid en percepties creëren over mensen die men nog nooit heeft ontmoet. Deze soort romantische rivaliteit kan doorheen de geschiedenis en in alle culturen worden vastgesteld. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat het fenomeen in 91 procent van de culturen kan worden vastgesteld.”

“Historisch was het voor vrouwen bijzonder belangrijk om mannen van hoge kwaliteit te kunnen aantrekken en behouden,” verduidelijkt Reynolds. “Vaders met een hoge sociale status, die bovendien getrouwd bleven en een actieve rol opnamen in het leven van hun kinderen, konden rekenen op gezondere nakomelingen die een grotere kans hadden om tot in de volwassenheid te kunnen overleven. Historisch gezien was de romantische partner van de vrouw een sterke predictor voor het welzijn van het gezin. Vandaag is die impact iets minder uitgesproken omdat vrouwen een betere toegang hebben tot onderwijs, tewerkstelling en steun bij de opvoeding.”

“Wanneer men echter van een huishouden met een dubbel inkomen moet terugvallen op een gezin met één broodwinner, worden nog altijd de middelen bedreigd die aan de opvoeding van de kinderen worden besteed,” zegt Reynolds. “Het aantrekken en vasthouden van een geëngageerde partner heeft dan ook nog altijd een belangrijke impact op de middelen waarover vrouwen en hun gezinnen kunnen beschikken.” Opmerkelijk is wel dat vrouwen soms roddels pleegden te verspreiden over aantrekkelijke seksegenotes die ze eigenlijk graag mogen. Op dat ogenblik wordt de roddel verborgen onder een masker van bonafide bekommernis.

“Op die manier kan de roddelaarster haar eigen reputatie gaaf houden en toch een rivale beschadigen,” stipt de onderzoekster nog aan. (Foto: Martins Zemlickis)

Lees Verder

 

Posted in human resources | Reacties uitgeschakeld voor Volwassen vrouwen hanteren vaak dezelfde roddeltechnieken als tienermeisjes

Amerikaanse werknemers laten 705 miljoen vakantiedagen vallen

Posted by managing21 on 11th mei 2018

In de Verenigde Staten hebben werknemers het voorbije jaar gemiddeld 17,2 dagen vakantie genomen. Dat betekende een stijging met 0,4 dagen tegenover het jaar voordien. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Project Time Off bij 4.350 Amerikaanse werknemers. Daarmee werd het hoogste niveau opgetekend sinds het begin van dit decennium.

Vier jaar geleden werd een dieptepunt opgetekend met exact 16 vakantiedagen. Tegelijkertijd werd vastgesteld dat nog altijd 52 procent van de Amerikaanse werknemers vorig jaar zijn vakantiedagen niet volledig heeft opgenomen, tegenover 54 procent het jaar voordien. Ook had 24 procent in meer dan een jaar geen vakantie opgenomen.

Uit het onderzoek bleek tevens dat 84 procent van de ondervraagden het belangrijk vindt om vrije tijd met reisactiviteiten in te vullen. Toch bleek dat reizen gemiddeld slechts acht dagen vakantie in beslag nemen. Tegelijkertijd werd opgetekend dat 86 procent van de Amerikanen van mening is nog altijd niet voldoende van zijn eigen land heeft gezien. “Dit is geen gezonde situatie,” waarschuwt onderzoeksleider Katie Denis, vice-president van Project Time Off. “Niet alleen dreigt het individu een unieke opportuniteit voorbije te laten gaan om nieuwe ervaringen op te doen, maar bovendien gaan ook voor de economie belangrijke inkomsten verloren.”

In totaal bleken de Amerikaanse werknemers vorig jaar 705 miljoen vakantiedagen te hebben laten vallen. Het jaar voordien waren 662 miljoen vakantiedagen ongebruikt gebleken. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat een Amerikaanse werknemer vorig jaar 23,2 dagen vakantie heeft verdiend, tegenover 22,6 dagen het jaar voordien. Aangestipt wordt tevens dat ongebruikte vakantietijd het voorbije jaar de Amerikaanse economie 255 miljard dollar aan gemiste inkomsten heeft gekost. Tevens zouden opportuniteiten zijn gemist om 1,9 miljoen bijkomende banen te creëren.

De onderzoekers stelden verder vast dat vooral de kostprijs een belangrijke hinderpaal is die Amerikaanse werknemers verhindert om meer te reizen (71 procent), gevolgd door kinderen (45 procent) en huisdieren (39 procent). Tegelijkertijd blijkt dat deze factoren weinig impact hebben op de opname van vakantiedagen. Vooral werkgerelateerde elementen worden daarbij naar voor geschoven. Onder meer wordt daarbij opgemerkt dat een grotere opname van vakantiedagen de indruk zou wekken dat ze tegenover hun werk minder geëngageerd waren of zich gemakkelijk vervangbaar toonden (61 procent). Daarnaast wordt gewag gemaakt van een zware werklast (57 procent). (Foto: LAJ)

Tenslotte bleek dat 56 procent meent dat zijn taak door geen andere werknemer kan worden overgenomen.

Lees Verder

Posted in human resources | Reacties uitgeschakeld voor Amerikaanse werknemers laten 705 miljoen vakantiedagen vallen

Angstniveaus bij Amerikaanse bevolking nog verder toegenomen

Posted by managing21 on 9th mei 2018

In de Verenigde Staten zijn de angstniveaus van de burgers het voorbije jaar nog sterk gestegen. Dat blijkt uit een studie van wetenschappers van de American Psychiatric Association (APA). De respondenten bleken gemiddeld een angstniveau van 51 procent te moeten melden. Dat betekende een stijging met 5 procentpunt tegenover het jaar voordien. De onderzoekers merken op dat hogere angstscores konden worden opgemerkt bij alle leeftijdsgroepen, in de verschillende etnische groepen en zowel bij mannen als vrouwen. Vastgesteld werd dat de millannials nog steeds meer met angstgevoelens moeten afrekenen dan Generation X of de babyboomers.

Opgemerkt wordt dat bij de babyboomers de grootste toename – 7 procentpunt – moest worden vastgesteld. Tevens wordt benadrukt dat in alle sectoren – gezondheid, veiligheid, financiën, relaties en politiek – een stijging van de angstigheid werd geregistreerd. De sterkste toename werd echter opgetekend bij de fiscale bekommernissen. Daarnaast werd gemeld dat vrouwen zich in het algemeen angstiger opstellen dan mannen en het voorbije jaar ook de sterkste groei lieten registreren. In de leeftijdsgroep tussen achttien en negenenveertig jaar gaf 57 procent van de vrouwen te kennen zich angstiger te voelen dan vorig jaar, tegenover slechts 30 procent bij hun mannelijke leeftijdsgenoten.

“Ook in de oudere bevolkingsgroepen kan die kloof worden opgetekend,” zeggen de onderzoekers. “Bij de vijftigplussers zegt 39 procent van de vrouwen zich meer zorgen te maken dan vorig jaar. Bij hun mannelijke leeftijdsgenoten bedraagt dat aandeel 24 procent.” In het algemeen gaf 39 procent van de Amerikanen te kennen zich angstiger te voelen dan vorig jaar. Het onderzoek toonde nog aan dat de blanke bevolkingsgroep zich in het algemeen 11 procentpunt minder angstig voelt dan andere etnische categorieën. Gezondheid, veiligheid en financiën laten ongeveer hetzelfde niveau van bezorgdheid optekenen. Politiek en relaties veroorzaken iets minder bekommernis.

Lees Verder

 

Posted in gezondheid, human resources | Reacties uitgeschakeld voor Angstniveaus bij Amerikaanse bevolking nog verder toegenomen

Mannelijke millennial is altruïstischer ingesteld dan zijn voorgangers

Posted by managing21 on 7th mei 2018

In tegenstelling tot populaire stereotypen, tonen de mannelijke millennials een sterke neiging tot onbaatzuchtigheid, sociaal engagement en gezond gedrag. Dat is de conclusie van een studie van van wetenschappers aan de University of British Columbia en marktonderzoeker Intensions Consulting in Vancouver, gebaseerd op een enquête bij zeshonderddertig jonge mannen tussen vijftien en negenentwintig jaar. Daarbij kon worden vastgesteld dat onbaatzuchtigheid als meest geciteerde eigenschap naar voor komt. Volgens 91 procent van de ondervraagden moest een man andere mensen diende te helpen. Bovendien stelde 80 procent dat een man aan de maatschappij moest teruggeven.

Openheid haalde eveneens een hoge score, aangezien 88 procent van mening was dat een man open moet staan voor nieuwe ideeën, nieuwe ervaringen en nieuwe mensen. Dat gold ook voor de gezondheid, waarbij een meerderheid van de deelnemers zei dat mannen gezond of in goede conditie moeten zijn. Traditionele waarden werden in het algemeen lager ingeschat, maar werden nog steeds door een meerderheid van de respondenten onderschreven. Vastgesteld werd dat 75 procent van mening was dat een man fysieke kracht moest hebben. Intellectuele kracht en emotionele kracht kregen scoorden echter respectievelijk 87 procent en 83 procent. Onafhankelijkheid kreeg een score van 78 procent.

“Er kunnen op het gebied van mannelijke waarden duidelijke verschillen tussen de generaties worden geregistreerd,” benadrukt onderzoeksleider John Oliffe, professor verpleegkunde aan de University of British Columbia. “Deze waarden kunnen indruisen tegen langlopende percepties dat jonge mannen typisch hedonistisch en hypercompetitief zijn en dat ze hun gezondheid riskeren of verwaarlozen.” De onderzoekers zeggen dat veel jonge mannen hun definitie van masculiniteit lijken uit te breiden met waarden zoals openheid en welzijn. Men wil immers tegelijkertijd zorgzaam en sterk zijn, open staan voor anderen en zelfvoorzienend zijn, maar ziet in deze waarden ook geen tegenstrijdigheid.

Lees Verder

 

Posted in human resources | Reacties uitgeschakeld voor Mannelijke millennial is altruïstischer ingesteld dan zijn voorgangers

Japanse arbeidsmarkt snakt naar buitenlandse werknemers

Posted by managing21 on 1st mei 2018

De Japanse populatie is het voorbije jaar met 372.000 inwoners ingekrompen. Daarmee moest het land voor het zevende jaar op rij een afname van zijn bevolking registreren. Dat blijkt uit cijfers van het Japanse ministerie van binnenlandse zaken. Het jaar voordien was een inkrimping met 299.000 bewoners opgetekend. Er moet volgens de Japanse autoriteiten worden vastgesteld dat het voorbije jaar de grootste terugval sinds het begin van de jaren vijftig van de voorbije eeuw moest worden gemeld. Bovendien werden de cijfers vorig jaar nog verzacht door een toename van het aantal buitenlandse residenten. Het land wil nu de toegang tot zijn arbeidsmarkt voor buitenlanders vergemakkelijken.

“De trend benadrukt een realiteit die weinig Japanse beleidsmakers in het openbaar noemen, maar buitenlanders komen snel naar voren als een belangrijk onderdeel van de krappe Japanse arbeidsmarkt,” zegt de krant Nikkei. “Japan heeft een eigen populatie van 124,64 miljoen mensen. Maar er zijn ook 2,05 miljoen buitenlanders. Deze groep groeide met 145.000 inwoners in één jaar, omdat een ernstig tekort aan arbeidskrachten de vraag naar buitenlandse werknemers bleef opdrijven. Het cijfer is in de afgelopen vijfentwintig jaar bijna verdubbeld. Gezien het lage geboortecijfer van de Japanse bevolking, wordt verwacht dat de afname van de inheemse bevolking zal versnellen.”

Twee jaar geleden viel het geboortecijfer voor het eerst sinds het einde van de negentiende eeuw onder de miljoen kinderen. “Terwijl immigratie in Japan over het algemeen onpopulair blijft, breiden beleidsmakers geleidelijk de buitenlandse participatie op de arbeidsmarkt uit,” zegt Nikkei. De krant meldde dat de Japanse regering een plan beraamt om buitenlandse stagiairs de mogelijkheid te bieden om nadien nog vijf jaar in het land te blijven. De nieuwe regeling zou in april volgend jaar worden ingevoerd. Stagiairs met technische vaardigheden zijn onmisbaar geworden, omdat het dalende geboortecijfer binnenlands personeel nagenoeg onvindbaar maakt.

Buitenlandse werknemers zijn al een bekend verschijnsel in retail en restaurants. Veel buitenlandse werknemers komen uit Vietnam of Nepal. Het aantal buitenlanders dat in de bouwsector van Japan werkzaam was, is de afgelopen vijf jaar meer dan verdriedubbeld tot meer dan 40.000 eenheden. Dat aantal zal voorlopig blijven stijgen, aangezien de Olympische Spelen in Tokyo over twee jaar de vraag nog verder zullen stimuleren. Japan werkt ook proactief aan de werving van hooggeschoolde buitenlandse professionals. De stad Tokio en het Financial Services Agency hebben de voorbije herfst een Engelstalig handboek voor vergunningsprocedures gepubliceerd.

Regio’s buiten de grote steden, die te maken hebben met een alarmerende bevolkingskrimp, proberen ook buitenlanders aan te trekken. Maar veel maatschappelijke hindernissen moeten nog worden aangepakt. Buitenlandse artsen krijgen bijvoorbeeld in principe alleen de toelating om patiënten met hun eigen nationaliteit te behandelen. Ondersteuning van vreemde talen tijdens rampen en andere crisissen is ook een probleem.

Lees Verder

Posted in human resources | Reacties uitgeschakeld voor Japanse arbeidsmarkt snakt naar buitenlandse werknemers