managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Archive for the 'milieu' Category

Bedrijfsleven wil dat Europa nulemissies introduceert

Posted by managing21 on 26th november 2018

De Europese Unie moet de uitstoot van broeikasgassen tegen het midden van deze eeuw tot nul herleiden. De regio moet zijn klimaatambities verbeteren om ook op kortere termijn aan de Akkoorden van Parijs te voldoen. Dat zegt een brief van de organisatie B Team, ondertekend door de chief executives van grote bedrijven zoals Unilever, Allianz, Engie en Electricité de France (EdF) en geadresseerd aan Miguel Arias Canete, Europees commissaris voor klimaatactie. In de brief wordt Canete aangespoord om ervoor te zorgen dat de klimaatstrategie van de Europese Commissie tegen het midden van deze eeuw ook een scenario met een zero-uitstoot omvat.

Hoewel de Europese Commissie door het Europees Parlement en tien landen van de Europese Unie werd opgeroepen om een optie voor nulemissies in zjn strategie op te nemen, bestaat hierover nog steeds geen 100 procent zekerheid. De brief waarschuwt Canete dat het bedrijfsleven onmogelijk zal kunnen functioneren in een wereld die volgens de huidige inschattingen tegen het einde van deze eeuw minstens drie graden Celsius warmer zal zijn geworden, terwijl de Akkoorden van Parijs de opwarming van de aarde tot anderhalf of twee graden Celsius willen beperken.

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties heeft al gewaarschuwd dat elke opwarming van meer dan anderhalve graad Celsius verwoestende gevolgen zal hebben. In de brief benadrukken ondernemers zoals Richard Branson (Virgin), Paul Polman (Unilever) en Emmanuel Faber (Danone) dat de verliezen door inactiviteit groter zullen zijn dan de kosten van investeringen in mogelijke oplossingen. Roland Jöbstl, beleidsverantwoordelijke van het European Environmental Bureau, vertelt dat Europa jaarlijks 13 miljard aan klimaatschade lijdt. Volgens hem moet elk staatshoofd en elke minister van financiën de rekening kunnen maken.

Lees Verder

Posted in industrie, milieu | Reacties uitgeschakeld voor Bedrijfsleven wil dat Europa nulemissies introduceert

Bitcoin kan bijdrage leveren tot de klimaatverandering

Posted by managing21 on 7th november 2018

De ontginning van bitcoins kan de volgende decennia een belangrijke bijdrage leveren tot de opwarming van de aarde. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Hawaii. De onderzoekers stelden vast dat de bitcoin over een periode van enkele decennia een broeikaseffect van meer dan twee graden Celsius zou kunnen genereren. Indien geen maatregelen worden genomen om het effect te verzachten, zou dat niveau al zelfs in vijftien jaar kunnen worden bereikt. Op basis van de gegevens schatten de onderzoekers dat de ontginning van bitcoins vorig jaar 69 miljoen ton kooldioxide produceerde.

“Eerder al werd gewaarschuwd dat de ontginning van bitcoins veel energie zou verbruiken,” zegt onderzoeksleider Camilo Mora, professor geografie aan de University of Hawaii. “Minder aandacht tot nu toe werd daarentegen besteed aan de milieu-impact van dat grote energieverbruik. Indien de bitcoin een implementering kent die vergeleken kan worden met de ontwikkeling van andere technologieën, zou de ontginning van de cryptomunt alleen al voldoende zijn om de mondiale temperatuur in vijftien jaar tijd met twee graden Celsius te verhogen. Bitcoin is een cryptocurrency met zware hardware-eisen en dit vertaalt zich duidelijk in grote vraag naar elektriciteit.”

“Zelfs wanneer een vergelijking wordt gemaakt met de laagste snelheden waarmee andere technologieën werden ingevoerd, zouden de emissies van de bitcoin voldoende zijn om de temperatuur van de planeet in een periode van tweeëntwintig jaar met meer dan twee graden Celsius opvoeren,” zegt Mora. “Indien een vergelijking wordt gemaakt met de gemiddelde introductie van andere technologieën, zou datzelfde effect in een periode van ongeveer zestien jaar zou kunnen worden bereikt. Momenteel worden de emissies van transport, huisvesting en voedsel de belangrijkste oorzaken van de klimaatverandering genoemd. Onze studie illustreert dat de bitcoin aan die lijst moet worden toegevoegd.”

“We kunnen de toekomst van bitcoin niet voorspellen, maar de effecten van de ontginning van de virtuele munt kunnen slecht nieuws betekenen voor de klimaatverandering en iedereen die door het probleem wordt geraakt,” zeggen de onderzoekers nog. “Het is duidelijk dat elke verdere ontwikkeling van de cryptomunten kritisch moet worden gericht op de afbouw van de behoefte aan elektriciteit. Alleen op die manier lijken verwoestende gevolgen voor het klimaat vermeden te kunnen worden.”

Lees Verder

Posted in energie, milieu, technologie | Reacties uitgeschakeld voor Bitcoin kan bijdrage leveren tot de klimaatverandering

Opmerkelijke gelijkenissen tussen sollicitanten en jagers

Posted by managing21 on 7th oktober 2018

Er kunnen een aantal opmerkelijke gelijkenissen worden opgemerkt tussen sollicitanten en jagers. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het National Institute for Mathematical and Biological Synthesis (Nimbios) en de Princeton University. De studie kan volgens de onderzoekers onder meer helpen te onderzoeken welke dierenpopulaties door de jacht in gevaar zouden worden gebracht en op welke manier de efficiëntie van de jachtwetgeving kan worden geëvalueerd.

Gehoopt wordt dat het model onder meer kan worden toegepast in de tropische regenwouden

“De zoektocht naar een baan gaat met hetzelfde beslissingsproces gepaard als bij jagers die achter een prooi aangaan,” beklemtoont onderzoeksleider Charlotte Chang, professor ecologie aan de Princeton University. “Dat verband kan ook in de natuurbescherming worden gebruikt. De modellen kunnen daarbij worden ingezet om de overbejaging in tropische regio’s, waar meer dan driekwart van alle planten en dieren in de wereld leven, af te remmen. Elke keer een potentiële baan zich aanbiedt, gaat de sollicitant door een reeks keuzes. Ook jagers worden bij de benadering van een prooi met een reeks beslissingen geconfronteerd.”

“Wanneer een jager een prooi opmerkt, kan hij beslissen een schot te wagen en een onmiddellijke beloning te innen, maar hij kan ook wachten op een potentieel grotere prooi op een later tijdstip,” zeggen de onderzoekers. “Optimale beslissingen zijn eerder al in de ecologie gehanteerd om vragen rond de partnerselectie of de voedingskeuzes te bestuderen. Datzelfde proces kan echter ook worden gebruikt voor de analyse van het jager-dieet. Daarbij wordt gewag gemaakt van een voedingsdrempel, het punt waarop een gewenste eigenschap – zoals de lichaamsmassa of de omvang van het gewei – wordt bereikt en de jager ertoe wordt gebracht het schot te nemen.”

“Bij de keuze voor een prooi wordt de lichaamsomvang vaak als een belangrijke bepalende factor bestempeld,” zeggen de onderzoekers nog. “Deze parameters kunnen dan ook worden gehanteerd bij inschattingen over de soorten die het meest door overexploitatie zouden kunnen worden bedreigd. De tropische jacht viseert een brede waaier van soorten bij zoogdieren, vogels en reptielen. Dit model kan aangeven welke soorten door de jacht het meest onder druk staan. De opportuniteitskost van elke jacht-missie wordt hierin eveneens meegerekend. De prooi-evaluatie van de jager is een belangrijk element voor de prioriteiten die voor de beperkte conserveringsmiddelen moeten worden gesteld.” (Foto: LAJ)

Lees Verder

Posted in milieu | Reacties uitgeschakeld voor Opmerkelijke gelijkenissen tussen sollicitanten en jagers

Wetlands verdwijnen veel sneller dan bosgebieden

Posted by managing21 on 7th oktober 2018

Wetlands, die tot de meest waardevolle en biodiverse ecosystemen van de wereld behoren, verdwijnen met een alarmerende snelheid. Daarbij moet onder meer worden gewezen naar de verstedelijking en landbouw. Dat zegt een rapport van de Ramsar Convention of Wetlands. De onderzoekers roepen op tot dringende actie om de erosie een halt toe te roepen. Gewaarschuwd wordt voor de potentieel verwoestende gevolgen van het verlies van wetlands, die onder meer een impact kunnen hebben op de klimaatverandering.

De Ramsar Convention trad in het midden van de jaren zeventig van de voorbije eeuw in voege en heeft inmiddels wereldwijd al 2.300 belangrijke wetlands geïdentificeerd.

Het rapport van de Ramsar Convention toonde dat ongeveer 35 procent van wetlands – waaronder meren, rivieren, moerassen en veengebieden, maar ook kustgebieden en zeegebieden zoals lagunes, mangroves en koraalriffen – die voorbije vierenhalve decennia verloren zijn gegaan. Bovendien wordt erop gewezen dat de jaarlijkse verliespercentages sinds het begin van deze eeuw nog zijn versneld. “We verliezen wetlands drie keer sneller dan bossen,” waarschuwt Martha Rojas Urrego, directeur van de Ramsar Convention. “Terwijl de wereld steeds meer gefocust is op het broeikaseffect en diens impact op oceanen en bossen, blijven wetlands gevaarlijk ondergewaardeerd.”

Het rapport benadrukt het belang van de wetlands voor al het leven op aarde. “Onder meer moet men beseffen dat deze gebieden bijna direct of indirect bijna de hele wereld van zoetwater voorzien, maar tevens moet men weten dat 40 procent van alle soorten uit de natuur in wetlands leven. Dieren en planten die de wetlands als biotoop hebben, zijn bijzonder kwetsbaar. Een kwart is met uitsterven bedreigd. Wetlands bieden ook het levensonderhoud voor meer dan een miljard mensen, terwijl ze tevens overstromingen beperken en kustlijnen beschermen. Deze gebieden zijn ook een essentiële basis van voedsel, grondstoffen en genetische bronnen voor geneesmiddelen.”

Tevens wordt beklemtoond dat wetlands essentieel zijn voor een beperking van klimaatverandering, waarbij erop wordt gewezen dat de veengebieden twee keer zoveel koolstofdioxide opslaan dan bosregio’s, hoewel ze slechts 3 procent van alle landoppervlakte beslaan. Schorres, zeegrasvelden en mangroven slaan ook grote hoeveelheden koolstofdioxide op. “Wanneer de wetlands verdwijnen, wordt die koolstof vanuit de bodem in de atmosfeer vrijgegeven,” wordt er opgemerkt. “De klimaatwetenschap waarschuwt al lang voor de zogenaamde feedbacks, de vicieuze cirkel van het broeikaseffect, maar daarbij wordt vooral gewezen naar het methaan uit de arctische permafrost.”

“Ook de veengebieden in de tropische regio’s vormen een grote zorg,” zegt Rojas Urrego. “De drooglegging van de bodem voor landbouw en ontwikkeling vormt een bedreiging voor het klimaat. Er bestaat een verkeerde perceptie dat moerassen gebieden zijn die moeten worden drooggelegd. Er moeten meer inspanningen gedaan om een effectief wetlandbeheer te ontwikkelen. Het herstel van de veengebieden moet worden gezien als een effectieve maatregel om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en te voldoen aan de richtlijnen van de Klimaatakkoorden van Parijs.” (Foto: mah)

Lees Verder

Posted in milieu | Reacties uitgeschakeld voor Wetlands verdwijnen veel sneller dan bosgebieden

Bierdrinker bereid meer te betalen voor duurzame productie

Posted by managing21 on 6th oktober 2018

Een meerderheid van de bierdrinkers zou bereid zijn een extra bedrag te betalen voor bier dat met een duurzaam proces is geproduceerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Indiana University bij meer dan duizend bierdrinkers in de Verenigde Staten. Gemiddeld zouden de consument per six-pack een meerprijs van 1,30 dollar willen betalen.

De resultaten van de studie toont volgens de onderzoekers dat de sector, die een bijzonder energie-intensief karakter heeft, belangrijke ecologische besparingen kan realiseren. De industrie heeft ook een groot potentieel voor een beperking van zijn energieverbruik en zijn impact op de klimaatverandering.

“Het onderzoek toont aan dat de introductie van energiebesparende praktijken in het brouwproces financieel haalbaar is,” zegt onderzoeksleider Sanya Carley, professor milieukunde aan de Indiana University. “Zelfs indien die beslissing tot een meerkost zou leiden, blijkt meer dan de helft van de consumenten bereid om die bijkomende financiële last te dragen.” Uit de studie bleek dat 59 procent van de consumenten aangaf bereid te zijn om voor duurzaamheid een hogere prijs te betalen. Consumenten die al meer betaalden voor hun bieren, bleken ook sneller bereid een bijkomende kost te willen dragen voor een grotere duurzaamheid.

Consumenten die bereid waren om voor duurzaamheid een meerprijs te betalen, bleken bovendien zich ook op een grotere schaal een verantwoorde levensstijl na te streven. Deze groep bleek immers ook een groter engagement te tonen tegenover recyclage, compostering en de aankoop bij lokale producenten van voeding en andere producten. “Opvallend genoeg kon geen significante correlatie worden opgetekend tussen de favoriete biertypes en de bereidheid om een meerprijs te betalen. Consumenten van traditionele Amerikaanse bieren, zoals Budweiser of Coors, bleken een even grote bereidheid te betalen als verbruikers van ambachtelijke bieren.

Een aantal brouwerijen hebben al belangrijke investeringen in duurzaamheid gedaan. Onder meer wordt daarbij gewezen op de installatie van zonnepanelen, de bouw van verwerkingssystemen voor afvalwaters, de isolatie van brouwketels of de opvang van de stoom van het brouwproces. “Al die investeringen vereisen echter een voorafgaandelijke investeringen, die vermoedelijk de bierprijzen zullen doen stijgen,” merken de onderzoekers op. (Foto: Pixabay)

Lees Verder

 

Posted in milieu, voeding & horeca | Reacties uitgeschakeld voor Bierdrinker bereid meer te betalen voor duurzame productie

Biodiversiteit voor bedrijven minder evident dan klimaatverandering

Posted by managing21 on 6th oktober 2018

Ook de grootste bedrijven in de wereld tonen een engagement om hun ecologische voetafdruk te verlagen. Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers aan de Oxford University en het Durrell Institute of Conservation and Ecology (DICE) aan de University of Kent, gebaseerd op een studie van de duurzaamheidsrapport van de honderd grootste ondernemingen van de wereld. De conclusies van de studie vormen een schril contrast met experts van de Verenigde Naties, die eerder de grootindustrie bestempelde als zielloze entiteiten die een kanker van de samenleving worden genoemd.

De studie concludeert ook dat de bedrijfswereld zich bewust is over de groeiende bezorgdheid bij het brede publiek over maatschappelijk verantwoord ondernemen in ecologisch verband. Vastgesteld werd dat zesentachtig ondernemingen een publiek beschikbaar duurzaamheidsrapport hebben gepubliceerd. Daarbij bleek dat 49 procent in het verslag gewag maakte van biodiversiteit, terwijl 31 procent terzake ook duidelijke engagementen toonden en 12 procent toezeggingen op het gebied van bosbouw of visserij naar voor bracht. Slechts 20 procent presenteerde echter engagementen met een specifiek en meetbaar karakter en een concrete deadline.

“Opmerkelijk is dat de bedrijven veel meer engagementen tonen voor de afbouw van hun emissies, zoals in de Akkoorden van Parijs zijn geformuleerd,” zegt onderzoeksleider Prue Addison, professor natuurbehoud aan de Oxford University. “Hieruit kan worden afgeleid dat een verlies aan biodiversiteit voor een groot deel van de bedrijfswereld minder problematisch is dan de klimaatverandering. Nochtans is biodiversiteit cruciaal voor ecosystemen, economieën en samenlevingen. Regulatoren, financiële instellingen en de maatschappij stellen steeds meer eisen aan verantwoordelijk ondernemen om de impact op de biodiversiteit onder controle te houden.”

“Het is uiteraard verheugend dat bijna de helft van de ondernemingen in hun duurzaamheidsrapporten aandacht toont aan biodiversiteit,” zeggen de onderzoekers. “Anderzijds moet worden vastgesteld dat de gedane engagementen, de ondernomen acties en de aangeboden informatie over biodiversiteit in hun duurzaamheidsrapport bijzonder grote verschillen tonen. Er is dan ook duidelijk ruimte voor verbetering.” De onderzoekers zeggen dan ook in hun rapport aan te tonen op welke manier de wetenschap van het natuurbehoud het bedrijfsleven kan helpen zijn verantwoordelijkheid op het gebied van biodiversiteit aan te tonen.

De wetenschappers wijzen er nog op dat milieubewustzijn een belangrijke maatschappelijke prioriteit is geworden. “Men kan dan ook vele petities opmerken waarin het publiek aan de ondernemingen vraagt meer inspanningen voor milieubescherming te doen,” zeggen de onderzoekers. “Bovendien kan worden vastgesteld welke macht de Sustainable Development Goals op vele bedrijven uitoefent. Wetenschappers kunnen ondernemingen dan ook helpen hun engagement voor internationaal milieubehoud en duurzame ontwikkeling aan te te tonen. (Foto: mah)

Lees Verder

Posted in milieu | Reacties uitgeschakeld voor Biodiversiteit voor bedrijven minder evident dan klimaatverandering

Europa heeft vierendertig klimaatneutrale luchthavens

Posted by managing21 on 8th juli 2018

De luchthavens Brussels Airport in België, London-Stansted in Engeland en Roma-Ciampino en Aeroporto di Venezia-Treviso in Italië hebben een klimaatneutrale status gewonnen. Dat heeft de Airports Council International (ACI) benadrukt. In totaal kunnen in Europa inmiddels honderddrieëndertig luchthavens worden geregistreerd in één van de vier klimaatniveau’s van de Airport Carbon Accreditation. Een statuut van koolstofneutraliteit onder de Airport Carbon Accreditation betekent dat een luchthaven de uitstoot onder zijn directe controle zoveel mogelijk heeft verminderd en de resterende emissies heeft gecompenseerd.

“We zijn verheugd de certificering van vier nieuwe uitstootneutrale luchthavens in drie Europese landen te kunnen aankondigen,” benadrukte Olivier Jankovec, directeur-generaal van ACI Europe. “In totaal hebben we nu honderddrieëndertig luchthavens die deelnemen aan de Airport Carbon Accreditation. Deze luchthavens verwelkomen meer dan 65 procent van het Europese passagiersvervoer door de lucht. De voorbije twaalf maanden zijn de geaccrediteerde luchthavens in Europa erin gelukt gezamenlijk de uitstoot van koolstofdioxide onder hun directe controle met 163.277 ton te verminderen. Dat is een vermindering met 7,6 procent.”

De Europese luchthavenindustrie heeft zich vorig jaar geëngageerd om tegen het einde van het volgende decennium honderd koolstofneutrale luchthavens te hebben. Met deze nieuwe toevoegingen beschikt Europa inmiddels over vierendertig luchthavens die het hoogste niveau van klimaatneutraliteit hebben bereikt. “Het is hartverwarmend te kunnen vaststellen welke inspanningen de Europese luchthavenindustrie doet om zijn belofte over klimaatneutraliteit in te vullen,” zegt Niclas Svenningsen, hoofd van het Climate Neutral Now Initiative van de United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

De Europese luchthavensector heeft beloofd om tegen eind volgend decennium honderd klimaatneutrale locaties te kunnen tellen. Met de nieuwe toevoegingen is volgens Svenningsen al één derde van die belofte ingevuld. “Luchthavens vormen slechts één onderdeel van de luchtvaartindustrie, maar ze hebben een krachtige boodschap verstuurd,” benadrukt hij.

Lees Verder

 

Posted in luchtvaart & ruimtevaart, milieu | Reacties uitgeschakeld voor Europa heeft vierendertig klimaatneutrale luchthavens

Chinese zonnepanelen kunnen ook Europese tewerkstelling stimuleren

Posted by managing21 on 1st juni 2018

De Europese zonnekracht-industrie heeft er bij de Europese Unie op aangedrongen een einde te maken aan de invoerrechten op Chinese fotovoltaïsche cellen. Normaal lopen de antidumpingmaatregelen in september af. Wanneer de importbeperkingen worden afgeschaft, mag volgens Christian Westermeier, voorzitter van de vakorganisatie SolarPower Europe, in Europa een explosie van vacatures in de industrie worden verwacht.

Volgens Westermeier zal de afschaffing van de beperkingen in de Europese Unie 40.000 bijkomende banen opleveren, naast de bestaande 80.000 arbeidsplaatsen die op dit ogenblik al door de sector worden ondersteund.

Na vijf jaar handelsbelemmeringen moet de Europese Unie volgens Westermeier zijn beloftes nakomen en de maatregelen na dit jaar te schrappen. Aanvragen voor een verlenging moeten volgens hem worden afgewezen. Hij wijst erop dat Solar Power meer dan honderdduizend installateurs vertegenwoordigt. Dat komt overeen met een tewerkstelling van meer dan 1,2 miljoen wensen. Westermeier wees naar een rapport van de divisie consumentenzorg bij de Europese Commissie, waarin werd vastgesteld dat een opheffing van de antidumpingmaatregelen de huishoudelijke zonnekracht  in sommige landen van de Europese Unie tot 30 procent zou opdrijven.

“Dit is vooral belangrijk voor landen in Zuid-Europa, die zowel veel zon als een hoge jeugdwerkloosheid kennen,” zegt Westermeier. Volgens Stephan Singer, activist bij het Climate Action Network International, is de groei van de Europese zonnekracht-sector de voorbije drie jaar rampzalig geweest. De afbouw van de beperkende maatregelen is volgens hem alleen al vanuit de strijd tegen de klimaatverandering noodzakelijk. De Europese Commissie kondigde vorig jaar dat de minimumprijzen voor Chinese invoer geleidelijk aan zouden worden verlaagd. In september dit jaar zouden de beperkingen wegvallen.

De lidstaten van de Europese Unie hadden in februari echter al een uitbreiding van de invoerrechten op Chinese zonnepanelen met achttien maanden goedgekeurd. “Het zonnepanelen-dispuut tussen China en de Europese Unie is het grootste handelsconflict dat ooit tussen de twee partijen werd uitgevochten en heeft de kosten van de Europese zonnekracht-sector met meer dan 10 miljard euro verhoogd sinds het begin van het conflict zes jaar geleden,” aldus SolarPower Europe. Het dispuut werd ingeleid door EU ProSun, een coalitie van Europese fabrikanten van zonnepanelen onder leiding van het Duitse bedrijf Solarworld, dat inmiddels al twee keer het faillissement heeft aangevraagd.

“De Europese Commissie zou bij zijn beoordeling kijken naar het potentieel voor de creatie of vernietiging van arbeidsplaatsen,” aldus Europese ambtenaren. Volgens hen moeten er echter vragen worden gesteld bij de cijfers over de tewerkstelling die naar worden geschoven. De fotovoltaïsche industrie heeft echter een lange weg afgelegd sinds de Europese Unie zes jaar geleden voor het eerst antidumpingrechten op Chinese zonnepanelen introduceerde. Europese fabrikanten hebben volgens Westermeier de massaproductie aan China overgelaten en zijn nu vooral gericht op een specialisatie in producten met een hogere toegevoegde waarde. (Foto: Pixabay/Sebastian Ganso)

Lees Verder

Posted in energie, milieu | Reacties uitgeschakeld voor Chinese zonnepanelen kunnen ook Europese tewerkstelling stimuleren

Context heeft ook invloed op taalgebruik chimpansees

Posted by managing21 on 31st mei 2018

Chimpansees kunnen hun taalgebruik aan verschillende situaties aanpassen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. Vastgesteld werd onder meer dat sommige communicaties anders worden geformuleerd wanneer er gevaar dreigt dan wanneer de groep onderweg is en wanneer er van rust wordt genoten.

Het feit dat chimpansees zich vaak ophouden in een bladerrijke biotoop, die door een beperkte visibiliteit wordt gekenmerkt, kan volgens de onderzoekers hebben bijdragen tot de specifieke vorm van communicatie die de dieren hanteren.

“Eerdere studies hebben al uitgewezen dat soorten die door diverse predatoren worden gejaagd, voor elke bedreiging een verschillend alarmsignaal hebben, zodat de meest efficiënte vluchtmethodes kunnen worden gekozen,” zegt onderzoeksleider Catherine Crockford, primatologe bij het Max Planck Institute. “De communicatie van dieren kan echter ook in situaties met minder grote bedreigingen duidelijke variaties laten optekenen. Het fenomeen heeft bij chimpansees mogelijk te maken met de nood om in groepsverband te kunnen blijven opereren. Coöperatie levert een meerwaarde op, zodat het opportuun is om met de soortgenoten contact te onderhouden.”

“Aangezien chimpansees echter vaak in een omgeving met een beperkte visibiliteit vertoeven, kan het aangewezen zijn om met specifieke geluidssignalen te werken,” zegt de onderzoekers nog. “Men kon vaststellen dat alle variaties van het roepgeluid dezelfde intentie had om de groep bij elkaar te houden, maar afhankelijk van de situatie blijkt daarbij een ander gedrag gesuggereerd te worden. Wanneer men in rust is, blijkt het roepgeluid een signaal te geven om ter plaatse te blijven. Wanneer de groep zich verplaatst, betekent de communicatie vaak een vraag om dichterbij te komen. Bij gevaar daarentegen wordt gewaarschuwd zich voorzichtig te bewegen.” (Foto: Margo Tanenbaum)

Lees Verder

 

Posted in milieu | Reacties uitgeschakeld voor Context heeft ook invloed op taalgebruik chimpansees

Waarde ecologische labels wordt in vraag gesteld

Posted by managing21 on 8th mei 2018

De ecologische certificatie heeft een groot deel van zijn geloofwaardigheid verloren. Dat is de conclusie van een rapport van de Changing Markets Foundation, waarin gewag wordt gemaakt van een gebrek aan transparantie en controle en een algehele verwarring. Vooral zeeproducten, textiel en palmolie zouden met certificatie-problemen worden geconfronteerd. Het rapport suggereert dat certificatiesystemen een valse belofte van duurzaamheid bieden. Als certificeringen een onderdeel willen zijn van de overgang naar een duurzame economie, zullen deze initiatieven volgens Changing Markets een aantal ernstige hervormingen moeten ondergaan.

“Milieucertificering is leuk in theorie, maar heeft zijn waarde niet bewezen op producten,” betoogt Nusa Urbancic, campagnedirecteur bij Changing Markets. “Veel certificatie-systemen willen in de eerste plaats zoveel mogelijk betrokken partijen aan boord krijgen, waardoor ze bereid zijn om lagere duurzaamheidsnormen te accepteren en dekking te bieden voor milieuschadelijke bedrijfspraktijken. Deze certificeringsprogramma’s schieten tekort tegenover het leefmilieu en tegenover de consument, die in toenemende mate ethische en duurzame keuzes wil maken. Het is dan ook tijd voor een ernstige heroverweging over de manier waarop reëel aan duurzaamheid kan worden gewerkt.”

In de wereld zijn op dit ogenblik 463 ecolabels operationeel, maar vormen volgens Changing Markets een ineffeciënte strategie om een positieve ecologische verandering door te drukken. In het rapport wordt onder meer aangegeven dat geen enkel belangrijk certificaat voor palmolie erin in geslaagd om de ontbossing, drooglegging en verlies aan biodiversiteit wereldwijd af te remmen. Ook visbestanden over de hele wereld raken in een alarmerend tempo uitgeput. Tenslotte moet ook worden geconcludeerd dat een groot deel van de textielsector nog steeds geen transparantie laat blijken en onder meer een ernstige industriële waterverontreiniging blijkt te veroorzaken.

Lees Verder

Posted in milieu | Reacties uitgeschakeld voor Waarde ecologische labels wordt in vraag gesteld