managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Archive for the 'Mobility' Category

Nieuwe spoorweg van China naar Kirgizië en Oezbekistan

Posted by managing21 on 19th juni 2024

China krijgt een spoorwegverbinding met Kirgizië en Oezbekistan. Daarover hebben de presidenten Xi Jinping (China), Sadyr Japarov (Kirgizië) en Shavkat Mirziyoyev (Oezbekistan) een akkoord ondertekend. De nieuwe verbinding moet volgens experts niet alleen een sterke impuls geven aan de economische en sociale ontwikkeling van de drie landen, maar ook de samenwerking in de Centraal-Aziatische regio versterken. De spoorlijn begint in Kashgar, een stad in de noordwestelijke Chinese autonome regio Xinjiang Uygur.

Gelegen in het hart van het Aziatische continent, wordt de ontwikkeling van Centraal-Azië lange tijd beperkt door een gebrek aan havens. “Kirgizië zal met behulp van de spoorlijn de transit van goederen sterk zien toenemen”, merkt Sergei Ponomarev, voorzitter van de Vereniging van Markten van Kirgizië, op. “Bovendien zal het land, dat geografisch ingesloten ligt, dankzij de spoorweg een toegang tot de zee krijgen.”

De aanleg van de spoorlijn zou mogelijk een investering van 8 miljard dollar vergen. – Foto: China Railway Construction Corporation (CRCC)

“Door de opening van de spoorlijn zal een nieuwe doorvoerroute worden gecreëerd van oost naar west, waardoor een kortere doorvoer van goederen van China naar het zuiden en verder naar het westen mogelijk wordt,” beklemtoonde de Kirgizische politocoloog Kubanychbek Taabaldiev. “Met de creatie van de gepaste infrastructuur zullen nieuwe banen worden gecreëerd en zullen nieuwe kansen ontstaan voor de ontwikkeling van de gehele Centraal-Aziatische regio.”

Regionale connectiviteit

Volgens Jalal Bazwan, docent aan de Kardan University in Kabul, is de spoorlijn ook voor Afghanistan van strategisch belang. “De spoorlijn kan een oplossing helpen bieden voor de barrières waarmee Afghanistan door zijn geografische ligging wordt geconfronteerd”, betoogde Bazwan. “Een uitbreiding van de spoorlijn kan een verbinding maken met de haven van Hairatan in het noorden van Afghanistan, waardoor een directe en efficiënte route voor grensoverschrijdende handel ontstaat. Hierdoor kunnen gemakkelijker buitenlandse investeringen worden aangetrokken, wat cruciaal is voor een natie door geheel door land wordt omgeven.”

“De spoorlijn zal de tijd verkorten die nodig is om Centraal-Aziatische producten naar de grote wereldmarkten te vervoeren”, gaf Yang Bo, professor Euraziatische studies aan de Shanghai International Studies University, aan. “Daarnaast zal ook de integratie van Centraal-Azië in de mondiale industriële en toeleveringsketens worden vergemakkelijkt en zal de economische ontwikkeling van de Centraal-Aziatische landen kunnen worden versneld.”

Wanneer de spoorlijn operationeel is, zal de verbinding volgens experts niet alleen bijdragen aan de ontwikkeling van Centraal-Azië, maar ook de connectiviteit tussen de buurlanden en regio’s verder bevorderen. “Dit proces zou zich kunnen uitstrekken tot West-Azië, het Midden-Oosten en Zuid-Europa,” zeggen de experts.

De spoorlijn is volgens de Kroatische politiek analist Mark Cigoj de verwezenlijking van een droom om China dichter bij Centraal-Azië en Europa te brengen en zal bovendien het spoorwegnetwerk tussen Azië en Europa verder versterken en uitbreiden. “Ik ben ervan overtuigd dat de realisatie van de spoorverbinding voor zowel China als de andere landen in Azië en Europa een meerwaarde zal betekenen”, verduidelijkte Cigoj.

Nieuwe Zijderoute

De spoorlijn zal volgens specialisten een sleutelcomponent worden van het transportnetwerk van het Belt and Road Initiative (BRI) en zal een sterke impuls geven aan de ontwikkeling van Centraal-Azië en andere regio’s. “De voltooiing van het project zal landen langs de route, dankzij de hoogwaardige samenwerking binnen het Belt & Road Initiative – helpen om de handel en het verkeer van mensen beter te bevorderen en om de kansen die de Chinese ontwikkeling biedt te delen,” zegt Hadi Bassam, onderzoeker bij het  Iraq Institute for Strategic Studies. “De realisatie van de spoorlijn weerspiegelt de dringende behoefte van ontwikkelingslanden om de connectiviteit te versterken en te streven naar gecoördineerde ontwikkeling.”

Er werden al langer plannen gemaakt voor de aanleg van de spoorlijn. Meer dan twintig jaar geleden werd al over project gesproken. Maar de hoge kosten van het project vormden een cruciaal obstakel, dat een praktische uitwerking steeds opnieuw verder in de toekomst deed verschuiven. Ook het nieuwe akkoord biedt over de financiering van het project weinig duidelijkheid. Volgens ramingen zou de aanleg van de spoorlijn bijna 8 miljard dollar kunnen kosten. Sadyr Japarov en de Chinese vicepremier Liu Guozhong maakten eerder al gewag van de noodzaak om een ??gezamenlijk investeringsfonds op te richten.

Meer over dit onderwerp:

Posted in Mobility, transport & logistiek | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe spoorweg van China naar Kirgizië en Oezbekistan

Fietspaden maken wegen veiliger voor alle weggebruikers

Posted by managing21 on 19th juni 2024

Het toevoegen van een fietspad aan wegen met veel verkeer kan roekeloos rijgedrag helpen verminderen. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de Rutgers University, gebaseerd op de verkeerspatronen op een kruispunt met een druk verkeer in Ashbury Park (New Jersey). De onderzoekers konden daarbij vaststellen dat de meeste automobilisten langzamer gingen rijden wanneer ze een fietspad langs de weg naderden.

Overdreven snelheid is een veelvoorkomende oorzaak van verkeersongevallen met auto’s. Drie jaar geleden kwamen in de Verenigde Staten bij verkeersongevallen met een auto 7.388 voetgangers om het leven. Dat cijfer lag 17 procent hoger dan het jaar voordien. Bovendien lag de tol ook 17 procent hoger dan bij alle soorten dodelijke ongevallen.

Verkeersremmend effect

“De studie toonde aan dat een fietspad een verkeersremmend effect heeft, waardoor de verkeersveiligheid toeneemt en de kans op verkeersongevallen toeneemt”, benadrukte onderzoeksleider Hannah Younes, wetenschapper bij het Alan M. Voorhees Transportation Center van de Rutgers University. “Er kan duidelijk worden vastgesteld dat fietspaden levens redden”, geeft Younes aan. “Niet alleen fietsers halen trouwens voordeel uit de infrastructuur.” Fietspaden kunnen immers ook bij automobilisten en voetgangers levens redden.”

Fietspaden hebben een belangrijke impact op het wegverkeer. – Foto:Pixabay/Mircea Iancu

Het onderzoek gebeurde op een belangrijke route naar de populaire stranden aan de kust van New Jersey. Op een van de kruispunten moeten autobestuurders verplicht rechts afslaan. De meeste chauffeurs blijken echter niet volledig tot stilstand te komen, maar draaien vaak abrupt af. Hierdoor kunnen gevaarlijke omstandigheden ontstaan voor andere weggebruikers die het kruispunt willen oversteken.

De onderzoekers legden op twee wegen naar het kruispunt een tijdelijk fietspad aan, weergegeven met oranje verkeerskegels of geschilderde wegmarkeringen. Met behulp van computervisie-technieken keken de onderzoekers naar eventuele veranderingen in de snelheid van het autoverkeer onder invloed van het nieuwe fietspad. Het algoritme, gebaseerd op artificiële intelligentie, classificeerde de snelheid van ruim 9.000 auto’s voor en na de aanleg van het fietspad.

Impact

Onder invloed van het geïmproviseerde fietspad bleek de snelheid van het totale autoverkeer met 28 procent te dalen. Bij de auto’s die rechtsaf sloegen bleek een daling met 21 procent te kunnen worden opgetekend. Bij de auto’s die rechtdoor reden werd een snelheidsvermindering met 8 procent genoteerd. Op de wegen zonder fietspad kon daarentegen geen daling van de snelheid worden gemeld.

De onderzoekers merken wel op dat niet elk type van fietspad even geschikt is om de snelheid van het autoverkeer te vertragen. “Automobilisten bleken meer geneigd te vertragen wanneer een fietspad met kegels was aangegeven dan wanneer er alleen sprake was van geschilderde wegmarkeringen”, wordt er aangevoerd. “Bij een geschilderd fietspad bleek de snelheid van het autoverkeer een daling tussen 11 procent en 15 procent te realiseren. Dat was echter ook uitsluitend het geval bij autobestuurders die rechtsaf draaiden.”

De onderzoekers ondervraagden ook een aantal fietsers en scooters die het tijdelijke fietspad gebruikten. Daarbij bleken de meeste respondenten duidelijk voorstander van een fietspad.

Meer over dit onderwerp:

 

Posted in Mobility | Reacties uitgeschakeld voor Fietspaden maken wegen veiliger voor alle weggebruikers

Elektrische voertuigen rijden verder dan vele wagens met verbrandingsmotoren

Posted by managing21 on 17th juni 2024

In vele landen worden inmiddels beduidend grotere afstanden afgelegd met elektrische voertuigen dan met hun tegenhangers op fossiele brandstoffen. Dat blijkt uit een rapport van analist Bloomberg. De onderzoekers merken daarbij op dat de autosector inmiddels een fase van sterke concurrentie in de overgang naar elektrische voertuigen heeft bereikt. Dat levert volgens hen voor de autokopers een intrigerend resultaat op. Een aantal elektrische voertuigen met een grote actieradius heeft inmiddels immers een lagere aankoopprijs dan de gemiddelde auto op fossiele brandstoffen.

De marktintroductie van elektrische voertuigen wordt met een aantal belangrijke uitdagingen geconfonteerd. Onder meer werd daarbij opgemerkt dat elektrische wagens slechts op korte afstanden nuttig konden zijn. Voor langere ritten zou de technologie daarentegen niet geschikt zijn. Volgens Bloomberg lijkt alvast die stelling inmiddels nagenoeg volledig achterhaald te zijn. “In een groot aantal landen wordt momenteel al veel meer met elektrische voertuigen gereden dan met auto’s die door fossiele brandstoffen worden aangedreven”, voert Bloomberg aan.

Grotere efficiëntie

Er zijn voor de toenemende belangstelling in elektrische wagens volgens Bloomberg een aantal goede redenen. “Elektrische voertuigen zijn veel efficiënter dan hun tegenhangers op fossiele brandstoffen”, voeren de onderzoekers aan. “Bijna alle energie die bij de verbranding van benzine of diesel vrijkomt, gaat verloren als afvalwarmte. Bovendien zijn elektrische voertuigen zijn goedkoper in het gebruik. Het opladen is immers goedkoper en milieuvriendelijker dan het tanken met vloeibare brandstoffen. Verder hebben elektrische wagens ook minder onderhoud nodig.”

Ook Jeep wil met elektrische modellen zijn verkoop sterk opvoeren. – Foto: Jeep

In China vertegenwoordigen elektrische voertuigen bijna 50 procent van de nieuwe autoverkopen. Deze wagens rijden er elk jaar 66 procent verder dan de gemiddelde auto met verbrandingsmotor. In Noorwegen, dat de hoogste penetratie van elektrische voertuigen van alle landen heeft, bedraagt het verschil 40 procent. Ook in Californië, de oorspronkelijke thuisbasis van Tesla, rijden elektrische voertuigen meer kilometers dan auto’s met verbrandingsmotoren.

De rest van de Verenigde Staten presteert minder goed. In het Amerikaanse verkeer worden met elektrische voertuigen immers 38 procent minder afstanden afgelegd dan door auto’s met verbrandingsmotoren. “Dit fenomeen zou het resultaat kunnen zijn van de Amerikaanse obsessie voor echt grote auto’s en de afwijzende houding van grote autofabrikanten zoals Ford en General Motors”, stipt Bloomberg aan. “Dit zou de tegenkanting van de Amerikaanse consument tegen kleinere, goedkopere elektrische auto’s van Chinese makelij en de heffing van enorme tarieven op die import kunnen verklaren.”

De onderzoekers merken op dat ten minste drie fabrikanten – Tesla, Hyundai-Kia en General Motors – nu elektrische voertuigen aanbieden met een actieradius van meer dan 480 kilometer voor minder dan de kosten van de gemiddelde nieuwe auto die in de Verenigde Staten wordt verkocht. De meest betaalbare elektrische wagen is de Ioniq 6 van Hyundai, met een actieradius van 361 mijl en een prijskaartje dat 25 procent onder het nationale gemiddelde van ongeveer 47.000 dollar ligt.

De voorbije zes maanden is volgens insiders de concurrentie tussen de Amerikaanse automerken sterk toegenomen, waarbij gewag wordt gemaakt van een toenemende druk elektrische wagens betaalbaar te maken en een nieuwe golf kopers aan te trekken. “Klanten zijn beter op de hoogte van het bereik van de batterij, de laadsnelheden en de toegankelijkheid van laders en keren zich af van voertuigen die de stickerprijs niet rechtvaardigen”, voert Bloomberg aan. “Dit beginnen ook de autofabrikanten te erkennen.”

Betaalbaarheid sleutel

“Betaalbaarheid is op dit ogenblik de belangrijkste succesfactor”, merkte Carlos Tavares, chief executive van de autogroep Stellantis, op. “De constructeur die een voldoende schaalgrootte wil bereiken, zal in staat moeten zijn om elektrische wagens aan de middenklasse te verkopen. De enige winnende strategie bestaat erin om vanaf het begin elektrische wagens tegen vergelijkbare prijzen aan te bieden, zelfs wanneer dat betekent dat de winstmarges tijdens de overgangsfase moeten worden opgeofferd. De autofabrikanten en leveranciers zullen hun kosten drastisch moeten verlagen. De sector zit inmiddels in een storm die enkele jaren zal duren. Dat zal een aantal bedrijven in de problemen brengen.”

Volgens gegevens van Cox Automotive zijn elektrische auto’s als geheel nog steeds duur in aankoop, met prijzen die gemiddeld ongeveer 15 procent hoger liggen dan die van een typische Amerikaanse auto. “Dat komt deels omdat vroege elektrische auto’s onevenredig gericht waren op het luxesegment van de Amerikaanse markt”, wordt er aangevoerd. “Tot voor kort werden de weinige betaalbare modellen die werden aangeboden gehinderd door een beperkte actieradius en trage laadsnelheden. Dat begon te veranderen naarmate de batterijtechnologie volwassener werd en de urgentie groeide om schaalvoordelen te realiseren.”

“Sommige nieuwe modellen beginnen de betaalbaarheidsbarrière te doorbreken”, werpt Stephanie Valdez-Streaty, analist bij Cox Automotive, op. “De prijs zal een van de grootste obstakels blijven voor de adoptie van elektrische wagens, maar de kloof met voertuigen met verbrandingsmotoren krimpt. Dat is een goede zaak.”

Er wordt wel opgemerkt dat de prijspariteit tussen beide markten moeilijk te meten valt. “Het bepalen van de gelijkwaardigheid tussen benzineauto’s en elektrische wagens verschilt van bestuurder tot bestuurder”, wordt er opgemerkt. “De overstap naar een langzaam opladende elektrische auto met een actieradius van 320 kilometer zou een aanzienlijke last zijn voor iemand die lange afstanden aflegt, maar het zou een gemaksupgrade kunnen zijn voor een forens die kortere afstanden moet afleggen en die thuis het voertuig oplaadt terwijl hij slaapt. In de Verenigde Staten is een bereik van 300 mijl naar voren gekomen als maatstaf voor de situatie waarin de voordelen van elektrische wagens voor de meeste bestuurders groter zijn dan de nadelen.” Volgens het International Energy Agency zal de prijspariteit tegen het einde van dit decennium de norm zijn geworden.

Meer over dit onderwerp:

Posted in automotive, Mobility | Reacties uitgeschakeld voor Elektrische voertuigen rijden verder dan vele wagens met verbrandingsmotoren

Wereldwijde luchtvaartmaatschappijen maken zich klaar voor groei in India

Posted by managing21 on 16th juni 2024

Wereldwijde luchtvaartmaatschappijen lanceren nieuwe vluchten en breiden hun vluchtschema’s in India uit. Er wordt immers op gerekend dat het Zuid-Aziatische land het volgende decennium een van de populairste reismarkten zal worden. Dat blijkt uit een analyse van het persbureau Reuters bij functionarissen van luchtvaartmaatschappijen en analisten.

India is een van de snelst groeiende grote luchtvaartmarkten ter wereld. Volgens gegevens van de Indiase overheid zal de binnenlandse markt voor luchtvervoer in het land tegen het eind van dit decennium ruim 300 miljoen passagiers registreren. Dat is een verdubbeling tegenover het recordaantal van 152 miljoen reizigers vorig jaar. Voor het internationale verkeer wordt nog een sterkere groei verwacht. Vorig jaar werden hier 64 miljoen passagiers geteld. Tegen eind dit decennium wordt op een jaarlijks cijfers van 160 miljoen reizigers gerekend.

Onder meer Wizzair toont grote interesse in de Indiase markt. – Foto: Wizzair

Verschillende luchtvaartmaatschappijen hebben aan aangegeven op die trend te zullen inspelen. Dat geldt onder meer voor Turkish Airlines. Daarbij merkte Ahmet Bolat, voorzitter van de luchtvaartmaatschappij, op te denken aan vluchten tussen India en de Turkse badplaats Antalya. De route zou volgens Bolat kunnen worden geëxploiteerd met Sun Express, een luchtvaartmaatschappij die Turkish Airlines samen met Lufthansa beheert. Ook zou gebruikt kunnen worden gemaakt van IndiGo, de Indiase codeshare-partner van de Turkse maatschappij. Ook de Hongaarse budgetmaatschappij Wizz Air zou volgens zijn chief executive Jozsef Varadi volgend jaar streven naar zijn eerste vluchten naar India.

De goede vooruitzichten hebben de twee grootste luchtvaartmaatschappijen van India – budgetmaatschappij IndiGo en Air India van de Tata Group – ertoe aangezet recordorders te plaatsen voor honderden nieuwe vliegtuigen, die grotendeels over een periode van tien jaar zullen worden geleverd.

Enorme groei

Op dit ogenblik telft de Indiase vliegtuigvloot ongeveer 700 toestellen. Tegen eind dit decennium zou er echter sprake zijn van meer dan 1.500 vliegtuigen. Daarbij zullen de meeste vliegtuigen worden gefinancierd door lease-constracten, waardoor het land ook aantrekkelijk wordt voor vliegtuigverhuurders. “De groei van de vraag is in India anders dan in andere gebieden,” vertelde Firoz Tarapore, chief executive van de vliegtuigleasemaatschappij Dubai Aerospace Enterprise. 

De Indiase overheid ondersteunt deze groei met een investering van ongeveer 12 miljard dollar in nieuwe en verbeterde luchthavens. “India neemt zijn plaats in op het wereldtoneel,” zei Peter Elbers, chief executive van IndiGo.

India is inmiddels zo populair gebleken dat sommige grote internationale luchtvaartmaatschappijen gefrustreerd zijn over het gebrek aan markttoegang. Onder meer Emirates en Turkish Airlines willen een grotere toegang tot de Indiase markt, maar de regering van de Indiase premier Narendra Modi geeft prioriteit aan binnenlandse luchtvaartmaatschappijen. “Uiteindelijk brengt India door de beperking van de toegang tot zijn luchtvaartsector voor buitenlandse luchtvaartmaatschappijen de kracht van zijn economie in gevaar”, waarschuwde Tim Clark, voorzitter van Emirates, daarop.

Een groot deel van de groei van de Indiase reissector zal naar verwachting komen van de enorme diaspora van 35 miljoen Indiërs, die vooral in Noord-Amerika, Europa en Zuid-Afrika wonen. Daarnaast wordt ook gewezen naar een groeiende groep avontuurlijke, jonge Indiase reizigers met stijgende inkomens. “Het volgende decennium wordt voor India een periode van groei”, betoogde luchtvaartanalist Brendan Sobie. “India zal mogelijk een even grote reisgolf kunnen meemaken als China de voorbije periode.”

Meer over dit onderwerp:

Posted in luchtvaart & ruimtevaart, Mobility, toerisme, transport & logistiek | Reacties uitgeschakeld voor Wereldwijde luchtvaartmaatschappijen maken zich klaar voor groei in India

Alaska beperkt cruisepassagiers in hoofdstad Juneau

Posted by managing21 on 14th juni 2024

Juneau, de hoofdstad van Alaska, gaat het cruisetoerisme beperken. Daarover heeft het gemeentebestuur van de stad en de cruisesector een akkoord gesloten. Daarbij zal een limiet worden opgelegd aan het aantal passagiers dat cruiseschepen in Juneau aan land kunnen laten gaan. Volgens critici gaat de maatregel echter niet ver genoeg om de levenskwaliteit in de hoofdstad van Alaska te beschermen.

Juneau, gelegen aan het Gastineau Kanaal in het zuiden van Alaska, heeft 32.000 inwoners, maar ontving vorig jaar een recordaantal van 1,65 miljoen cruisepassagiers. Dat vertegenwoordigde een stijging van 23 procent ten opzichte van het vorige record. Terwijl veel bedrijven de toevloed aan toeristen aanmoedigen, storen een aantal andere groepen zich aan het geluid van de overvliegende helikopters, overvolle straten en wandelpaden en schade aan het plaatselijke milieu.

Infrastructuur

In een poging om de economische voordelen in evenwicht te brengen met de gevolgen van grote aantallen bezoekers, bereikte Juneau recent een overeenkomst met de Cruise Lines International Association in Alaska. Daarin werd bepaald dat er per dag nog maximaal 16.000 passagiers van cruiseschepen in de stad zullen worden toegelaten. Op zaterdag is er zelfs een verdere beperking tot 12.000 reizigers.

Juneau ontving vorig jaar een recordaantal van 1,65 miljoen cruisepassagiers. – Foto: Pixabay/Sandgroper

“De stad heeft met zijn huidige infrastructuur geen ruimte beschikbaar voor een verdere groei van het cruisetoerisme”, voert Alexandra Pierce, manager toerisme van Juneau, aan. “Daarom werd onderhandeld over een introductie van limieten die aan het cruisetoerisme worden opgelegd. Op die manier moet het mogelijk zijn om de zwaarste drukte onder controle te houden.”

“De overeenkomst was erop gericht om het aantal cruisepassagiers ongeveer gelijk te houden terwijl de stad werkt aan het verbeteren van haar infrastructuur. Het cruisetoerisme is belangrijk voor onze lokale en regionale economieën, maar we moeten tegelijkertijd een balans vinden tussen bezorgde inwoners en de lokale activiteiten die afhankelijk zijn van de toeristische industrie.”

Juneau is voor cruiseschepen de populairste haven van Alaska. Karla Hart, een inwoonster van de stad en al lange tijd criticus van de cruisesector, zegt bezorgd te blijven dat de nieuwe limieten in de loop van het cruiseseizoen, dat tweeëntwintig weken duurt, nog steeds voor een verbreking van aankomstrecords zouden kunnen zorgen.

Scheepsvrije zaterdagen?

“De opdracht van de stad aan het personeel was om het aantal vast te houden of enigszins te verminderen, maar toch hebben we nu een onderhandelde overeenkomst die jaarlijks de aankomst van 2,5 miljoen reizigers zou toelaten”, beklemtoonde Hart. In plaats daarvan steunt Hart een voorstel van een lokaal referendum voor de introductie van scheepsvrije zaterdagen. “Op die manier kan voor de lokale bevolking gedurende één dag per week een voelbare bescherming van de levenskwaliteit worden geboden”, gaf Hart nog aan. “Luchtvervuiling en waterverontreiniging van de cruiseschepen vormen een grote bekommernis.

De cruise-industrie bloeit na de covid-pandemie en de schepen worden steeds groter. Sommige schepen kunnen nu bijna 6.000 passagiers vervoeren, maar insiders zeggen dat de industrie de grenzen van die groei nog lang niet bereikt heeft. Het grootste schip uit de wereldwijde cruisevloot is momenteel de Icon of the Seas. Dat schip werd in januari te water gelaten en vervoert meer dan 7.000 passagiers en bemanningsleden. De Icon of the Seas torent twintig dekken boven de zeespiegel uit en herbergt het grootste drijvende waterpark van de wereld.

Juneau is niet de enige stad die zich zorgen maakt over de toenemende sociale en ecologische impact van cruiseschepen. Drie jaar geleden werden de schepen definitief uit de lagune van Venetië heeft geweerd. Ook Barcelona heeft de toegang van zijn haven voor cruiseschepen beperkt, terwijl Amsterdam een dagbelasting op de passagiers van de schepen heeft ingevoerd.

Meer over dit onderwerp:

Posted in Mobility, scheepvaart, toerisme, vrije tijd | Reacties uitgeschakeld voor Alaska beperkt cruisepassagiers in hoofdstad Juneau

Kwart meer elektrische voertuigen uit China op Europese markt

Posted by managing21 on 10th juni 2024

Europa registreert steeds meer elektrische voertuigen die in China zijn geproduceerd. Tussen januari en april van dit jaar is er daarbij sprake van een stijging met 23 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar, ondanks de dreiging van hogere Europese tarieven op de import van elektrische auto’s die uit China worden ingevoerd. Dat blijkt uit een rapport van Schmidt Automotive Research over de verkoop van elektrische wagens in Europa.

Schmidt berekende dat tijdens de eerste vier maanden van dit jaar in West-Europa, met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk, in totaal 119.300 elektrische voertuigen van Chinese makelij werden geregistreerd. Dat cijfer vertegenwoordigde één vijfde van de elektrische voertuigen die in de regio werden geïmporteerd.

Beste winstkansen

“Autofabrikanten blijven auto’s uit China importeren, want die strategie biedt op dit ogenblik de beste kans om winst te maken op een elektrisch voertuig,” verduidelijkt Matthias Schmidt, topman van Schmidt Automotive. “De Europese Unie is voor Chinese exporteurs van elektrische wagens de voorkeursmarkt geworden. Europa hanteert op de import van elektrische voertuigen uit China immers slechts een heffing van 10 procent. De Verenigde Staten besliste vorige maand om de import van elektrische wagens uit China met een heffing van 100 procent te sanctioneren.”

Ook Volkswagen produceert elektrische modellen in China. – Foto: Volkswagen

Inmiddels staat de Europese Unie echter wel op het punt om een onderzoek naar de vraag of subsidies van de Chinese overheid ervoor hebben gezorgd dat elektrische voertuigen van Chinese makelij goedkoper op de Europese markt konden worden gebracht en daar dus een onaanvaardbaar voordeel tegenover hun Europese sectorgenoten zouden hebben kunnen creëren. Begin juli zouden mogelijke Europese sancties tegen die Chinese oneerlijke situatie kunnen worden aangekondigd.

“Iedereen wacht op het Europese tariefbesluit en op de reactie die daarop vanuit China wordt verwacht”, beklemtoont Björn Conrad, chief executive van Sinolytics, een adviesbureau dat zich richt op China. Westerse en Japanse merken die in China worden geproduceerd – waaronder Tesla, Volkswagen en Honda – vertegenwoordigden 54 procent van het totale aantal elektrische voertuigen van Chinese makelij die tijdens de eerste vier maanden van dit jaar in West-Europa werden geregistreerd. Chinese merken zoals MG en BYD namen het saldo voor hun rekening.

De productie van auto’s kan in China tegen een lagere kostprijs gebeuren, wat westerse merken zoals Tesla en Renault ertoe heeft aangezet om elektrische auto’s op de Chinese markt te maken en de voertuigen vervolgens naar Europa te importeren. Analisten van UBS schatten onder meer dat BYD vorig jaar een kostenvoordeel van 25 procent had ten opzichte van oudere autofabrikanten.

Pijnlijke represailles

Naast de bekommernis over vergeldingsmaatregelen bij westerse autofabrikanten die afhankelijk zijn van de Chinese markt, heeft het belang van het Aziatische land als productiecentrum en lucratieve winstbron ertoe geleid dat vele vertegenwoordigers van de autosector hebben gewaarschuwd voor de wereldwijd stijgende invoerheffingen op elektrische auto’s. Toplui van autofabrikanten – van Tesla tot Mercedes en Volkswagen – hebben zich de voorbije maanden uitgesproken tegen importheffingen die de Verenigde Staten en Europa tegen de invoer van elektrische auto’s uit China hanteren. Achter die waarschuwingen schuilt een angst voor pijnlijke represailles vanuit China.

Sommige autofabrikanten dekken zich anderzijds tegen deze gevaren in. De Chinese autobouwer Byd zei vorige maand begonnen te zijn met een studie van mogelijke locaties voor een tweede Europese fabriek. Volvo heeft gezegd vanaf volgend jaar zijn elektrische model EX30 zowel in zijn fabriek in Gent als in China te zullen produceren. 

Het vooruitzicht van hogere tarieven betekent ook dat de import voor fabrikanten die een aanzienlijk marktaandeel willen verwerven waarschijnlijk geen optie voor de lange termijn zal blijken te zijn. Schmidt zei daarbij dat er dit jaar voor de Chinese producenten een mogelijkheid was om verder op de Europese markt door te dringen, maar benadrukte dat die deur snel zal worden gesloten.

Ondanks de angst onder Europese autofabrikanten voor een Chinese aanval op de markt van de elektrische auto’s, verwachten veel analisten dat de groei van de import uit het Aziatische land in de toekomst zal vertragen. Michael Tyndall, auto-analist bij HSBC Holdings, wees daarbij naar de beperkte bekendheid van de Chinese merken bij de Europese consumenten. Dit zal volgens hem waarschijnlijk de groei van het marktaandeel van de Chinese merken vertragen. “De interesse van de Europeanen en de productie van de Chinezen overlappen elkaar niet noodzakelijkerwijs,” zei hij.

Meer over dit onderwerp:

Posted in automotive, Mobility | Reacties uitgeschakeld voor Kwart meer elektrische voertuigen uit China op Europese markt

Klimaatverandering zadelt Europese spoorwegen met hoge rekening op

Posted by managing21 on 4th juni 2024

De Europese spoorwegen – een veilige, koolstofarme technologie die nog steeds een beetje glamour uitstraalt – staan aan de vooravond van een nieuw tijdperk, maar worden met een belangrijke uitdaging geconfronteerd. Dat zeggen analisten van het nieuwsagentschap Bloomberg. Daarbij verwijzen ze naar de opwarming van de aarde, die ook voor de spoorwegen verschillende bedreigingen inhoudt. Om zich tegen deze uitdaging te wapenen, zijn volgens Bloomberg belangrijke investeringen noodzaak, maar daarvoor blijken vaak de nodige financiële middelen te ontbreken.

De Europese spoorwegen genieten volgens Bloomberg van een hernieuwde interesse. “Regeringen verbieden immers sommige vluchten op korte afstand, terwijl steden in openbaar vervoer investeren om het autorijden te ontmoedigen”, wordt er opgemerkt. “Maar een warmere wereld brengt voor de spoorwegen bedreigingen met zich mee. Hitte kan de sporen verbuigen en de bovenleidingen doen verzakken. De regen kan lijnen overspoelen en dijken doen instorten. Stormen kunnen bomen doen omvallen en op de sporen terechtkomen. Erosie vreet kliffen aan de zee weg, waardoor de spoorlijnen van kusttreinen hun ondergrond verliezen.”

Betrouwbaarheid

“Veel nationaal en Europees beleid is gericht op het bevorderen van het spoorvervoer, waardoor mensen meer treinen gaan nemen”, zegt ook Tania Martha Thomas, onderzoeker bij de organisatie Climate Chance in Parijs. “Maar tegelijkertijd is er een gebrek aan aanpassing op lange termijn. Het tempo van de aanpassing lijkt geen gelijke tred te houden met het tempo van de waargenomen veranderingen in het klimaat.”

Een hogesnelheidstrein in Frankrijk. Foto: Pixabay/Erich Westendarp

“Spoorwegen moeten zich aanpassen”, benadrukt Noel Dolphin, hoofd van Britse projecten bij Furrer+Frey, een elektrificatiebedrijf voor de spoorwegen. “Het alternatief is een desastreuze cirkel van autorijden, vliegen en steeds extremere klimaatveranderingen. Het risico bestaat dat dit een self-fulfilling prophecy wordt. Extremen in het klimaat maken de spoorwegen onbetrouwbaar, waardoor mensen de auto nemen, waardoor de uitstoot van koolstofdioxide toeneemt, waardoor alles nog meer onbetrouwbaarder, omdat we steeds meer extreem weer krijgen.”

Op een julidag twee jaar geleden, toen de zomerhitte records brak in Europa, raakte een Thalys van Parijs naar Brussel onderweg defect, waardoor ook de airconditioning stopte en meer dan 600 mensen meer dan vier uur in een temperatuur van 45 graden in de trein gevangen zaten voordat ze geëvacueerd werden. Thalys zei later dat de storing te wijten was aan de hoge temperaturen.

“Het Thalys debacle was niet het enige incident dat die zomer de kwetsbaarheid van de spoorwegen voor de hitte blootlegde”, betoogt Dolphin. “Metalen leidingen en kabels worden veel heter als de zon erop schijnt. Rails beginnen te buigen en kabels hangen door, waardoor de elektriciteitsstroom wordt verstoord of het spoor geblokkeerd raakt. Dit zorgt ervoor dat vele treinen tot stilstand komen.”

Bloomberg wijst erop dat hitte historisch voor de Europese treinen een relatief kleine bedreiging vormde, maar inmiddels steeds belangrijker wordt. “In het Verenigd Koninkrijk krijgen exploitanten een vergoeding van infrastructuurbeheerder Network Rail om hen te compenseren voor gederfde inkomsten als diensten door weersomstandigheden worden verstoord of geannuleerd”, werpen de analisten op. “In het verleden hielden de meeste van deze uitbetalingen verband met wind en overstromingen, maar hitte steeg van 3 procent van de claims tijdens de eerste helft van het voorbije decennium naar een gemiddelde van meer dan 10 procent tijdens de vijf daaropvolgende jaren.

Veiligheid

Dolphin stelt voor om de insteltemperatuur van de infrastructuur aan te passen. “Zoals elk metaal zetten rails en bovenleidingen uit in de hitte en krimpen in de koude”, merkt hij op. “Technici kunnen de insteltemperatuur aanpassen door de positie en lengte van de draden of rails, afhankelijk van de buitentemperatuur, te veranderen. Dat is een relatief kleine taak die zelfs op sommige oude lijnen kan worden uitgevoerd. Het aanpassen van de insteltemperatuur kan de risico’s beter beheersen en de treinen laten rijden.”

Kusterosie vormt een ander risico. Bloomberg verwijst daarbij dat Network Rail in Devon in het zuidwesten van Engeland een project van 165 miljoen pond opzette om een spoorlijn, die door een februaristorm tien jaar geleden was weggespoeld en later was herbouwd, te beschermen. Er is nu een zeewering geplaatst, terwijl een klif met netten en spijkers werd vastgezet. Ook de Maresme-spoorlijn langsheen de Spaanse kust ten noorden van Barcelona kan mogelijk tegen de steeds sterkere golven en stormen beschermd moeten worden.

Sinds het einde van de covid-pandemie nemen in de Europese Unie meer mensen de trein. Passagiers legden twee jaar geleden bijna evenveel kilometers af als vijf jaar geleden, terwijl er ook nieuwe trajecten voor slaaptreinen op lange afstanden zijn gepland. De Europese spoorwegen hebben op het gebied van veiligheid een uitstekende staat van dienst, maar leiden bij elk incident reputatieschade. 

“Bij een ontsporing in Schotland vier jaar geleden kwamen drie mensen om het leven”, geeft Bloomberg nog aan. “Volgens een rapport van de Rail Accident Investigation Branch bleek dat de ontsporen moest worden toegeschreven aan een drainagesysteem dat niet goed was geïnstalleerd. Door de overvloedige regens was er puin op het spoor gespoeld. De klimaatverandering zal dit risico nog verder vergroten.”

Om zich tegen deze uitdagingen te wapenen, zullen er belangrijke investeringen moeten worden gedaan. Uit een analyse van het International Transport Forum echter bleek dat drie jaar geleden slechts zes van de zesenzestig aangesloten landen meer dan de helft van hun budget voor transportinfrastructuur aan spoorwegen zouden besteden.

Dolphin wijst er wel op dat er talrijke initiatieven worden genomen. “Lidar en camera’s op treinen worden gebruikt om elke meter van de spoorlijnen te scannen”, geeft hij aan. “Herstellingen leiden echter vaak tot onderbrekingen en hogere tarieven. Het publiek denkt dat de server slechter wordt terwijl er steeds meer voor een ticket moet worden betaald.” Bovendien kunnen extra kosten ervoor zorgen dat een aantal services of projecten worden stopgezet. 

Het Britse spoorwegproject High Speed Two, dat oorspronkelijk Londen verbond met de noordelijke steden Leeds en Manchester, was een voorbeeld van klimaatbestendigheid en duurzaamheid, maar was met een budget van 396 miljoen pond per mijl ook een van de duurste spoorwegen ter wereld. Vanwege de hoge kosten besliste de Britse regering vorig jaar dan ook om een deel van de route te schrappen.

“De aanpassing van de Europese spoorwegen aan de nieuwe situatie, zal waarschijnlijk heel hoog oplopen”, merkt Lucie Anderton, hoofd duurzaamheid bij de Union Internationale des Chemins de Fer (UIC), op. “Niets doen zal echter nog tot grotere kosten leiden. We moeten alleen al investeren om het zo goed te houden als het nu is, terwijl we weten dat het klimaat zal verslechteren. Men moet zowel meer investeren om zich aan te passen als meer investeren om uit te breiden.”

Meer over dit onderwerp:Posted in milieu, Mobility, transport & logistiek | Reacties uitgeschakeld voor Klimaatverandering zadelt Europese spoorwegen met hoge rekening op

Wereldwijde verkoop elektrische en hybride auto’s stijgt dit jaar naar nieuw record

Posted by managing21 on 2nd juni 2024

De verkoop van elektrische auto’s en plug-in hybride wagens zal dit jaar naar een nieuw wereldwijd record stijgen, ondanks een vertragende groei in sommige markten. Dat blijkt uit een prognose van het International Energy Agency (IEA). De organisatie voorspelt dat er dit jaar 17 miljoen elektrische wagens en plug-in hybrides zullen worden verkocht. Dat vertegenwoordigt een stijging met meer dan 20 procent tegenover vorig jaar.

Het rapport van het International Energy Agency gaf verder aan dat door prijsdalingen de meeste elektrische wagens eind dit decennium evenveel zullen kosten als hun tegenhangers die door benzine worden aangedreven. Tesla verlaagde eerder dit jaar al zijn prijzen omdat het bedrijf vecht om zijn marktaandeel te behouden te midden van hevige concurrentie van Chinese rivalen zoals Byd, zijn grootste concurrent als wereldwijd de grootste producent van elektrische auto’s op batterijen.

Er worden dit jaar naar schatting 17 miljoen elektrische wagens en plug-in hybrides verkocht. – Foto: BMW Group

Autofabrikanten hebben geklaagd dat de groei van de vraag naar elektrische auto’s vertraagt, waardoor ze gedwongen worden om kortingen aan te bieden om te kunnen concurreren. “Hoewel deze problematiek sommige autofabrikanten zou kunnen schaden, zullen lagere prijzen de overstap waarschijnlijk versnellen”, wordt in het rapport opgemerkt.

Fatih Birol, hoofd van het internationale energiebureau, erkende dat de verkoop in sommige landen sterker is dan in andere, maar voegde eraan toe dat er een duidelijk momentum is voor de overgang. “In plaats van af te zwakken lijkt de wereldwijde overstap naar elektrische voertuigen zich op te maken voor een nieuwe groeifase,” zei hij. “De golf van investeringen in de fabricage van batterijen wijst erop dat de toeleveringsketen van elektrische voertuigen vooruitgaat om de ambitieuze expansieplannen van autofabrikanten te kunnen waarmaken. Als gevolg daarvan zal het aandeel van elektrische wagens op de wegen naar verwachting snel blijven stijgen.”

In het eerste kwartaal van dit jaar werden er meer elektrische en plug-in hybrides verkocht dan over een periode van twaalf maanden vier jaar geleden. Hybrides stoten nog steeds grote hoeveelheden koolstofdioxide uit wanneer ze in gebruik zijn, hoewel sommigen in de auto-industrie beweren dat ze – mits correct gebruikt – een noodzakelijke stap zijn om de uitstoot te verlagen totdat de openbare oplaadinfrastructuur verbetert.

Uiteenlopend beleid

Sommige landen hebben zich geconcentreerd op het aanmoedigen van het gebruik van elektrische voertuigen. In Noorwegen vertegenwoordigen elektrische modellen vorig jaar al 80 procent van alle nieuwe wagens die tijdens die periode in het land werden verkocht. Het beleid loopt echter sterk uiteen, waarbij China en rijkere Europese landen over het algemeen voorlopen op de rest van de wereld.

Volgens analist Matthias Schmidt was het Verenigd Koninkrijk in de eerste drie maanden van dit jaar voor het eerst de grootste markt voor elektrische auto’s in Europa. De timing van de overstap naar elektrische modellen wordt in Europa sterk beïnvloed door de regelgeving, omdat autofabrikanten winst proberen te maken met hun modellen op benzine en diesel, maar tegelijkertijd boetes proberen te vermijden omdat ze niet genoeg elektrische auto’s verkopen.

Schmidt zei te verwachten dat de verkoop van elektrische auto’s in het Verenigd Koninkrijk dit jaar gelijk zal blijven aan of iets hoger zal liggen dan in Duitsland, dat een grotere bevolking heeft. De analist voegde eraan toe dat de Duitse verkoop te lijden heeft onder subsidieverlagingen en omdat fabrikanten de verkoop bewust tegenhouden tot volgend jaar, wanneer strengere regels voor de gemiddelde uitstoot van koolstofdioxide van kracht worden. “Dat uitstel geeft de Chinese fabrikanten een klein venster om te manipuleren, want vanaf volgend jaar zullen de traditionele fabrikanten echt beginnen met het promoten van elektrische voertuigen,” beklemtoonde Schmidt.

Meer over dit onderwerp:

Posted in automotive, energie, milieu, Mobility | Reacties uitgeschakeld voor Wereldwijde verkoop elektrische en hybride auto’s stijgt dit jaar naar nieuw record

Ultralage emissiezone doet Londense luchtvervuiling versneld dalen

Posted by managing21 on 1st juni 2024

In Londen daalt de luchtvervuiling door het verkeer sneller dan elders in het Verenigd Koninkrijk. Een groot deel van de verbetering is het resultaat van de ultra-lage emissiezone (Ulez), die de voorbije zomer werd uitgebreid naar alle Londense stadsdelen. Dat blijkt uit een rapport van de Greater London Authority (GLA) en Transport for London (TfL). De uitbreiding van de ultra lage emissiezone, die vereist dat oudere en meer vervuilende voertuigen een dagelijkse heffing van 12,50 pond betalen, werd nochtans fel bestreden door de conservatieve Britse regering. Zelfs Keir Starmer, de leider van Labour, vroeg de Londense burgemeester Sadiq Kahn de maatregel te heroverwegen.

Volgens het onderzoek daalden de niveaus van de verontreiniging met stikstofdioxide (NO2) langs de Londense straten tussen 2016 en 2023 met 49 procent. De niveaus lagen vorig jaar zelfs lager dan twee jaar voordien, tijdens de covid-pandemie, die het autoverkeer sterk verminderde. De daling deed zich voor ondanks het feit dat de bevolking van Londen met meer dan een miljoen mensen is toegenomen. Londen kende bovendien een grotere daling dan de nationale cijfers van Engeland (35 procent), Schotland (39 procent), Wales (31 procent) en Noord-Ierland (27 procent).

Op nog amper vijf meetpunten werden de niveaus van vervuiling met stikstofdioxide overschreden. – Foto: Pixabay/Albrecht Fietz

In 2016 werden in Londen 56 meetlocaties opgetekend waar de cijfers voor stikstofdioxide de jaarlijkse wettelijke limiet overschreden. Vorig jaar bleven er nog amper vijf locaties over. De totale luchtvervuilingsconcentraties zijn sinds 2016 in centraal Londen met 65 procent gedaald, in het centrum van Londen met 53 procent en in het buitengebied van Londen met 45 procent.

Veel van het voordeel is te danken aan de Ulez, die in 2019 in het centrum van Londen werd gelanceerd en vervolgens in 2021 en voorbije zomer werd uitgebreid. De verbeteringen zijn echter ook te danken aan initiatieven zoals de introductie van een groter aantal elektrische en hybride bussen en de bredere verschuiving naar elektrische of minder vervuilende privévoertuigen. Dat is een verandering waaraan de Ulez heeft bijgedragen.

Silvertown-tunnel

Sadiq Khan heeft naar aanleiding van het rapport extra programma’s voor de aanpak van de luchtvervuiling aangekondigd, waarbij wordt opgemerkt dat de verontreinigingsniveaus in de stad volgens de prognoses zelfs eind dit decennium nog steeds de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie zullen overschrijden. Een nieuw fonds van 5,3 miljoen pond, verdeeld over zeventien stadsdelen, omvat inspanningen om de uitstoot van de scheepvaart op de rivier en kanalen te verminderen en om het stationair draaien van bedrijfsvoertuigen te beperken.

In het rapport wordt echter niets vermeld over de mogelijke gevolgen van de aanleg van Silvertown-tunnel, de eerste nieuwe wegverbinding over de Theems in dertig jaar, tussen Greenwich en Newham in Oost-Londen. Actievoerders zeggen dat deze nieuwe verbinding de vervuiling in een van de stadsdelen die het meest door smog worden geteisterd, nog zal verergeren. Het Londense stadsbestuur zegt echter dat de nieuwe connectie, waarvoor een tol zal worden geheven, de busdiensten zal versnellen en de vervuilingsniveaus zal verlagen door de congestie te verminderen.

Meer over dit onderwerp:

Posted in gezondheid, milieu, Mobility, Stad, transport & logistiek | Reacties uitgeschakeld voor Ultralage emissiezone doet Londense luchtvervuiling versneld dalen

Wereldwijde verkoop vervuilende suv’s bereikt recordhoogte

Posted by managing21 on 31st mei 2024

De wereldwijde verkoop van sportieve terreinwagens (suv’s) heeft het voorbije jaar een nieuw record bereikt. De afzet van dit type vertegenwoordigt inmiddels ruim de helft van alle nieuwe wagens die wereldwijd worden verkocht. Dat blijkt uit een studie van het International Energy Agency (IEA). Deskundigen waarschuwen dat de stijgende verkoop van deze grote, zware voertuigen een verdere uitstoot van koolstofdioxide, een belangrijke pijler van de opwarming van de aarde, stimuleert.

Uit de analyse blijkt dat de stijgende uitstoot van de suv’s vorig jaar verantwoordelijk was voor 20 procent van de wereldwijde toename van koolstofdioxide. Daardoor is dit voertuigtype een belangrijke oorzaak van de steeds erger wordende klimaatcrisis. “Indien de suv’s een land zouden zijn, zouden de wereldwijd de vijfde grootste producent van koolstofdioxide – voor zowel Japan als Duitsland – zijn”, wordt in het rapport opgemerkt.

Uitstoot dringend verminderen

“Door het klimaat veroorzaakte extreme weersomstandigheden nemen toe en de uitstoot moet dringend worden verminderd”, luidt het verder. “Maar de uitstoot van de wereldwijde transportsector is de voorbije jaren – afgezien van de covid-pandemie – snel gestegen. De verkoop van suv’s steeg vorig jaar met 15 procent, vergeleken met een stijging van 3 procent voor conventionele auto’s.

Wereldwijd was vorig jaar 48 procent van de nieuwe auto’s een suv en inclusief oudere auto’s behoort momenteel een op de vier auto’s op de weg tot dit type. Foto: Pixabay/Michael Schmitt

In het rapport worden ook de belangrijkste redenen voor de toename van het aantal suv’s naar voor geschoven. Daarbij wordt onder meer verwezen naar de aantrekkingskracht van het type als statussymbool, maar ook de marketing door de autofabrikanten en de perceptie dat deze wagens een groter comfort bieden. Verder wordt opgemerkt dat suv’s bij ongevallen vanwege hun hogere voorkant meer letsel veroorzaken bij voetgangers. Daarnaast wordt erop gewezen dat suv’s in de steden meer ruimte in beslag nemen dan gewone auto’s.

Ongeveer 20 procent van de nieuwe suv’s die vorig jaar werden verkocht, zijn puur elektrisch of plug-in hybride. Maar het rapport beklemtoont dat de grotere auto’s ook zwaardere accu’s nodig hebben, waardoor de aanvoer van kritieke mineralen meer onder druk komt te staan en er meer elektriciteit nodig is om de auto te laten rijden.

Auto’s op benzine of diesel zijn efficiënter geworden. Maar Laura Cozzi en Apostolos Petropoulos, de auteurs van het rapport, waarschuwen dat de trend naar zwaardere en minder efficiënte voertuigen zoals suv’s de verbeteringen van de voorbije decennia grotendeels heeft tenietgedaan.

Batterijen

James Nix, expert bij de denktank Transport and Environment (T&E), beklemtoont in een commentaar dat autofabrikanten die op zoek zijn naar hogere marges, slechts één richting – groter en zwaarder – kennen. “Nieuwe auto’s worden elk jaar breder en zijn hard op weg om even breed te worden zoals bussen en vrachtwagens”, voert Nix aan. “Europa zal de weg van Noord-Amerika opgaan, tenzij de wetgevers ingrijpen met breedtegrensbeperkingen en nationale belastingen en parkeertarieven die grote suv’s ontmoedigen.”

Vorig jaar waren er wereldwijd meer dan 360 miljoen suv’s in het verkeer. Die vloot stootte 1 miljard ton koolstofdioxide uit. Dat was een stijging met ongeveer 10 procent ten opzichte van het jaar voordien. Als gevolg daarvan steeg het wereldwijde olieverbruik met 600.000 vaten per dag. “Dat vertegenwoordigde meer dan een kwart van de totale groei in de vraag naar olie”, werpt het rapport op. “Suv’s wegen tussen tweehonderd en driehonderd kilogram meer dan een gemiddelde middelgrote auto en stoten ongeveer 20 procent meer koolstofdioxide uit.”

In rijke landen werden vorig jaar bijna 20 miljoen nieuwe suv’s verkocht, waarmee het marktaandeel van 50 procent voor het eerst werd overschreden. Wereldwijd was 48 procent van de nieuwe auto’s een suv en inclusief oudere auto’s behoort momenteel een op de vier auto’s op de weg tot dit type.

De verkoop van elektrische auto’s stijgt snel en vorig jaar was al 55 procent van deze auto’s een. “Een verschuiving van auto’s op fossiele brandstoffen naar elektrische voertuigen is een belangrijke strategie om de internationale doelstellingen voor energieverbruik en het klimaat te halen,” werpen Cozzi en Petropoulos op. “Maar het gebruik van minder materialen voor de productie van auto’s is eveneens essentieel voor een duurzame toekomst”. Sommige landen – waaronder Frankrijk, Noorwegen en Ierland – proberen de vraag naar suv’s in te dammen. Dat geldt onder meer in Parijs, dat de parkeertarieven voor grote voertuigen verdrievoudigt.

Meer over dit onderwerp:

Posted in automotive, milieu, Mobility | Reacties uitgeschakeld voor Wereldwijde verkoop vervuilende suv’s bereikt recordhoogte