managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Archive for the 'technologie' Category

Volvo Trucks lanceert veiligheids-applicatie voor hulpverleners

Posted by managing21 on 18th mei 2023

Vrachtwagenbouwer Volvo Trucks heeft een veiligheids-applicatie met augmented reality gelanceerd die bij incidenten met elektrische voertuigen de nodige informatie aan de hulpverleners moet bezorgen. De applicatie Emergency Response Guide werd specifiek ontworpen om onmiddellijke, waardevolle informatie over de elektrische truck door te geven aan de hulpverleners die ter plaatse komen. De applicatie kan gratis in de online winkel van Android en Apple worden gedownload en verstrekt veiligheidsinformatie voor alle merken zware elektrische trucks van de Volvo Group.

“Elektrische vrachtwagens zullen in de transportwereld een grote verandering teweeg brengen”, zeggen analisten. “Niet alleen zal het vervoer op een meer duurzame manier worden georganiseerd, maar ook het gebruik van de voertuigen zal veranderen. De betrokken technologie, vooral de hoogspanningssystemen die een zware elektrische truck kunnen aandrijven, verandert daarbij tevens de manier waarop noodsituaties zullen moeten worden benaderd.”

Kritieke onderdelen

Elektrische vrachtwagens, die wegens hun milieuvoordelen steeds populairder worden, bevatten echter hoogspanningssystemen die in noodgevallen specifieke veiligheidsprotocollen vereisen. De nieuwe applicatie van Volvo is op deze unieke veiligheidseisen gericht. Door een combinatie van connectiviteit, camera, sensoren, 3D-modellen en augmented reality kan de veiligheids-applicatie aan de hulpverleners een gedetailleerd beeld geven van het voertuig.

De applicatie moet hulpverleners een grotere bescherming bieden. (Foto: Volvo)

De technologie biedt informatie over de locatie van hoogspanningskabels, batterijen en andere belangrijke onderdelen. Daarnaast worden instructies voorzien die het mogelijk maken om in geval van nood de stroomvoorziening van het elektrische voertuig veilig af te sluiten.

De applicatie is ontwikkeld door een team van experts in de divisies onderzoek en ontwikkeling van de Volvo Group in Zweden, Frankrijk en de Verenigde Staten. De informatie heeft betrekking op elektrische vrachtwagens van de merken Volvo, Renault en Mack. Het concern zegt met het nieuwe initiatief verder te bouwen op een lange traditie die Volvo op het gebied van veiligheids-innovaties heeft opgebouwd. “De applicatie zal hulpverleners bij incidenten met elektrische vrachtwagens toelaten om hun reddingsoperaties in veilige omstandigheden uit te voeren”, luidt het.

Traditie

“Volvo heeft de ambitie om 100 procent veilige producten te leveren”, benadrukt Lars Stenqvist, technisch directeur van de Volvo Group. “Wij zijn er trots op voorop te lopen in de introductie van elektrische vrachtwagens met hoogwaardige oplossingen, maar wij erkennen tevens de absolute noodzaak om de veiligheid te waarborgen van de hulpverleners die bij een incident met een elektrisch voertuig worden opgeroepen.”

“De nieuwe applicatie vormt een krachtig hulpmiddel dat de hulpdiensten kan ondersteunen bij hun inspanningen om de locatie van een incident snel en efficiënt te beveiligen”, geeft Stenqvist nog aan. “Daarbij wil de technologie er tevens voor zorgen dat het risico op letsel voor de hulpverleners en anderen tot een minimum wordt beperkt.”

“De applicatie werd in verschillende scenario’s uit de praktijk getest”, merkt Vincent Barnoux, expert augmented reality bij Volvo Group, op. “Daarbij kon een positieve feedback worden opgepikt van de hulpverleners die de technologie in het veld hebben uitgeprobeerd.”

Meer nieuws over dit onderwerp:

Posted in automotive, Mobiliy, technologie, transport & logistiek | Reacties uitgeschakeld voor Volvo Trucks lanceert veiligheids-applicatie voor hulpverleners

Mobiele internet-of-things heeft meer dan één miljard verbindingen

Posted by managing21 on 14th mei 2019

Het mobiele internet-of-things telde eind vorig jaar 1,2 miljard verbindingen. Dat betekende een stijging met 70 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van consulent Berg Insight. De onderzoekers merken op dat de groei vooral is gestuwd door een uitzonderlijke adoptie van de technologie in China, dat 63 procent van alle installaties voor zijn rekening nam. Volgens Berg Insight mag de volgende periode nog een sterkere verdere groei worden verwacht.

Over vier jaar mag volgens het rapport immers gerekend worden op ongeveer 9 miljard aansluitingen. De inkomsten van de sector lieten vorig jaar een stijging met 19 procent tot 6,7 miljard euro optekenen.

De sector wordt in sterke mate door een aantal grote ondernemingen gedomineerd. Uit het rapport van Berg Insight blijkt immers dat de tien grootste vertegenwoordigers van de sector in de totale omzetten een gezamenlijk aandeel van 80 procent kunnen opeisen. Tegelijkertijd betogen de onderzoekers dat de inkomsten per gebruiker wereldwijd sterke verschillen kunnen vertonen. In Europa is er per gebruiker sprake van een gemiddelde omzet van 0,70 euro per maand. In China lopen die inkomsten echter terug tot 0,22 procent.

Chinese mobiele operatoren getuigden dat hun nationale internet-of-things vorig jaar 767 miljoen verbindingen telde. De sector zou op een jaar een groei met 124 procent hebben laten optekenen. “Het internet-of-things heeft daarmee in China inmiddels een penetratiegraad van 54,7 procent bereikt,” zegt onderzoeksleider Tobias Ryberg. “Daarmee kent de technologie in China nu een grotere populariteit dan in Europa en Noord-Amerika.” Vooral de Chinese overheid leverde een belangrijke stimulans voor het gebruik van het internet-of-things. Dat gebeurde onder meer in het kader van de geconnecteerde stad van de eenentwintigste eeuw.”

“Net zoals een aantal andere geavanceerde economieën toont ook China een grote interesse in geconnecteerde auto’s, vlootbeheer, intelligente meters en andere toepassingen waarvoor het internet-of-things een uitgelezen instrument kan zijn,” benadrukt Ryberg. “Ook voor de controle van infrastructuur kan de technologie interessante diensten bewijzen. Maar ook bij de organisatie van projecten zoals het fietsdelen kan op het mobiele internet-of-things beroep worden gedaan. Daarnaast toont echter ook de Chinese particuliere sector een duidelijke interesse in het internet-of-things. Die gebruikt de technologie onder meer als een instrument om de efficiëntie te verbeteren en innovatie te ondersteunen.”

Lees Verder

 

Posted in technologie | Reacties uitgeschakeld voor Mobiele internet-of-things heeft meer dan één miljard verbindingen

Intelligente apparaten hebben griezelig imago

Posted by managing21 on 3rd mei 2019

Hoewel intelligente en geconnecteerde apparaten snel aan populariteit winnen, blijft bij een aanzienlijk deel van het publiek een duidelijke argwaan merkbaar. Vele consumenten blijken het moeilijk te hebben om de technologie volledig te vertrouwen. Dat blijkt uit een studie van consulent Ipsos Mori, de Internet Society en Consumers International, gebaseerd op een enquête bij zesduizend consumenten in de Verenigde Staten, Frankrijk, Canada, Australië, Groot-Brittannië en Japan.

De onderzoekers stelden vast dat vele consumenten zich zorgen maken over de manier waarop deze apparaten gegevens verzamelen en met privacy en veiligheid omspringen.

De studie toont dat 69 procent van de consumenten minstens één geconnecteerd apparaat in bezit heeft. Voorbeelden zijn onder meer intelligente meters, fitness-platformen, speelgoed, digitale assistenten of spelconsoles. “Tegelijkertijd zijn velen van mening dat een groot aantal producten met weinig aandacht voor elementaire veiligheid en privacybescherming op de markt zijn gebracht,” zeggen de onderzoekers. “Daarbij zegt 88 procent van de respondenten dat de toezichthouders de nodige normen terzake moeten opleggen. Tegelijkertijd is 81 procent van mening dat de fabrikanten zekerheden moeten garanderen. Voor 80 procent moeten ook de retailers daarvoor inspanningen doen. Volgens 60 procent moet echter ook de consument ervoor zorgen dat zijn apparaten beveiligd zijn.”

“Uit de studie bleek dat 65 procent van de consumenten zich zorgen maakt over de manier waarop geconnecteerde apparaten gegevens verzamelen,” aldus de onderzoekers. “Ook geeft 55 procent toe er geen vertrouwen in te hebben dat zijn intelligente apparaten zijn privacy zal beschermen. Volgens 53 procent is het bovendien twijfelachtig of deze toestellen met de beschikbare informatie op een verantwoorde manier omgaan.” Het onderzoek geeft aan dat 77 procent van de consumenten garanties over veiligheid en gegevensbescherming als een fundamenteel onderdeel van hun aankoopbeslissing beschouwen.

In de groep die geen enkel geconnecteerd apparaat bezit, verwijst 28 procent naar deze problemen als de grondslag van hun terughoudendheid over de aankoop van intelligente toestellen. Maar zelfs in de groep die wel geconnecteerde apparaten in eigendom hebben, erkent 66 procent dat de technologie griezelig omgaat met het verzamelen van informatie van de consumenten en hun gedrag. “De fabrikanten van geconnecterde apparaten zullen zeker niet bedoeld hebben dat het publiek hun producten als griezelige creaties bestempelt,” betoogt Andrew Sullivan, chief executive van de Internet Society.

“De onderzoeksresultaten onderstrepen dan ook dat het internet-of-things bij het ontwerp van zijn apparaten beveiliging en privacy als een prioriteit moet beschouwen,” waarschuwt Sullivan. “Veiligheid zou geen bijzaak moeten zijn. Het is duidelijk dat fabrikanten en retailers meer inspanningen moeten doen om bij het publiek een groter vertrouwen in de technologie te wekken.” Helena Leurent, directeur-generaal van Consumers International, zegt dat de verantwoordelijkheid hiervoor niet bij een groep mag worden gelegd. Het is volgens haar daarentegen duidelijk dat een collectieve inspanning van producenten, retailers en autoriteiten noodzakelijk is.

Lees Verder

 

Posted in technologie | Reacties uitgeschakeld voor Intelligente apparaten hebben griezelig imago

Wereldwijde computerverkoop gaat verder achteruit

Posted by managing21 on 14th april 2019

Dit jaar zullen wereldwijd 2,21 miljard computers, tablets en mobiele telefoons worden verscheept. Dat betekent een status-quo tegenover vorig jaar. Dat blijkt uit een rapport van consulent Gartner. De onderzoekers wijzen er daarbij op dat de verkoop van computers de dalende trend van de voorbije jaren verder zet.

Ook de sector van de mobiele telefoon zal volgens Gartner met een achteruitgang rekening houden, al zou de verkoop volgend jaar opnieuw een groei kunnen laten optekenen. De opvouwbare telefoon blijft volgens het rapport voorlopig ook een nicheproduct.

Volgens Gartner zullen dit jaar wereldwijd 258 miljoen computers worden verscheept. Dat betekent een daling met 0,6 procent tegenover vorig jaar. “Daarmee moet de computermarkt al voor het achtste jaar op rij een stagnatie melden,” zeggen de analisten van Gartner. “De traditionele personal computers mogen zelfs een daling met 3 procent tot 189 miljoen exemplaren verwachten. Steeds meer consumenten nemen hun computer uit dienst zonder het apparaat te vervangen. De verkoop zal dit jaar dan ook wellicht nogmaal met 2,5 miljoen exemplaren verminderen. Ook zakelijke klanten beslissen vaak om de migratie naar een volgende generatie uit te stellen.”

Op de markt voor mobiele telefoons verwacht Gartner dit jaar een wereldwijde verkoop van 1,8 miljard exemplaren. Ook dat betekent een daling met 0,5 procent tegenover het jaar voordien. “De gebruiker lijkt bij de adoptie van nieuwe technologieën en toepassingen een drempel te hebben bereikt,” betogen de analisten. “De consument zal niet langer zonder een duidelijke motivatie tot een upgrade overgaan. Daarvoor zullen de nieuwe modellen een duidelijke vooruitgang in het gebruik, de efficiëntie of de beleving moeten kunnen aantonen. In de mature markten zal hierdoor de verkoop dit jaar in de duurdere prijscategorieën dit jaar wellicht verder afnemen.”

Volgend jaar voorspelt Gartner echter wel opnieuw een groei. Daarbij zou de verkoop tegenover het niveau van dit jaar een stijging met 1,2 procent laten optekenen. “Desondanks moeten de leveranciers ermee rekening houden dat de consument de levensduur van zijn mobiele telefoon zal verlengen,” waarschuwen de analisten nog. “Een mobiele telefoon uit de hogere marktsegmenten heeft momenteel een levenscyclus van gemiddeld 2,6 jaar. Over een half decennium zal dat gestegen zijn tot 2,8 jaar.”

Op dat ogenblik zal de verkoop van opvouwbare telefoons volgens Gartner tot 30 miljoen exemplaren per jaar zijn opgelopen. Daarmee zullen deze modellen in de hogere prijsklassen nog altijd maximaal 5 procent van de totale verkoop realiseren. “De opvouwbare telefoons kunnen voor de smartphone-markt een nieuwe innovatie betekenen,” zeggen de analisten. “Op korte termijn moet men echter de nodige voorzichtigheid verwachten.”

“We verwachten dat gebruikers een opvouwbare telefoon zullen gebruiken zoals ze ook de gewone smartphone hanteren,” aldus Gartner. “Dat zou bij sommige opvouwbare modellen echter snel krassen kunnen veroorzaken. We verwachten dan ook dat de opvouwbare telefoon zeker de volgende vijf jaar nog altijd een nicheproduct zal blijven. Er is ook nog de prijsdrempel, al zal die in de toekomst wel verlagen. Momenteel moet de geïnteresseerde rekening houden met een aankoopprijs van ongeveer 2.000 dollar. Dat niveau ligt te hoog om een massale verkoop te garanderen, zelfs bij de early adopters van technologie.”

Lees Verder

 

Posted in technologie | Reacties uitgeschakeld voor Wereldwijde computerverkoop gaat verder achteruit

Bitcoin consumeert meer energie dan Denemarken

Posted by managing21 on 7th november 2018

De ontginning van bitcoins consumeert meer energie dan een land zoals Denemarken. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Universiteit van Cambridge. De onderzoekers zeggen dat het extraheren van de waarde van een dollar aan cryptovaluta zoals de bitcoin uit het diepe web drie keer meer energie kost dan het opgraven van de waarde van een dollar op goud.

“Er zijn nu honderden virtuele valuta en een onbekend aantal servercentrales over de hele wereld die dag en nacht draaien om waarde te vinden, waarvan meer dan de helft in China,” zegt onderzoeksleider Max Krause, professor milieu-engineering aan het Oak Ridge Institute for Science and Education. “Met andere woorden, het delven van virtuele valuta met een reële waarde draagt ??verborgen milieukosten die zelden worden gemeten of in aanmerking worden genomen. We hebben nu een geheel nieuwe industrie die per jaar meer energie verbruikt dan veel landen. Dit jaar is bitcoin op schema om meer energie te verbruiken dan Denemarken.”

“Drie jaar geleden verbruikte Denemarken 31,4 miljard kilowattuur elektriciteit”, zeggen de onderzoekers. “Begin juli dit jaar gebruikte de ontginning van bitcoin ongeveer 30,1 miljard kilowattuur. De productie van cryptovaluta vereist honderden en zelfs tienduizenden gekoppelde computers die intensieve berekeningen uitvoeren op zoek naar het online equivalent van edele metalen. Nieuwe munten worden toegekend aan degenen die eerst de berekeningen voltooien, waarbij de transactie is bevestigd in de blockchain. De honderd belangrijkste cryptomunten hebben een actuele marktwaarde van ongeveer 200 miljard dollar. Bitcoin vertegenwoordigt meer dan de helft van dat bedrag.”

“De digitale wereld is niet gratis,” zegt Krause. “Dat men een digitaal product maakt, betekent niet dat er geen grote hoeveelheid energie wordt verbruikt om de operatie uit te voeren. De films, muziek en video’s die dagelijks door miljarden mensen worden gestreamd, hebben allemaal meetbare milieukosten.” De onderzoekers berekenden dat voor een equivalent van één dollar in bitcoin 17 megajoules nodig was, tegenover 14 megajoules voor monero en 7 megajoules voor ether en monero. Dat is tot drie keer de energie die nodig is om goud, platina of koper op te graven. Bij de onderzochte metalen bleek alleen aluminium – 122 megajoule per dollar – meer energie-intensief dan de cryptomunten.

De onderzoekers merken op dat bij een volledige berekening van de milieukosten van virtuele valuta ook rekening gehouden zou moeten worden met de computerbanken die voor de ontginning worden gebruikt. “De computers zijn gemaakt van goud en andere edele metalen,” betoogt Krause. “De apparatuur wordt agressief gebruikt, zodat hun hardware veel sneller wordt versleten dan bij een normaal gebruik zou mogen worden verwacht.”

Lees Verder

 

Posted in energie, financiën, informatica, internet, technologie | Reacties uitgeschakeld voor Bitcoin consumeert meer energie dan Denemarken

Bitcoin kan bijdrage leveren tot de klimaatverandering

Posted by managing21 on 7th november 2018

De ontginning van bitcoins kan de volgende decennia een belangrijke bijdrage leveren tot de opwarming van de aarde. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Hawaii. De onderzoekers stelden vast dat de bitcoin over een periode van enkele decennia een broeikaseffect van meer dan twee graden Celsius zou kunnen genereren. Indien geen maatregelen worden genomen om het effect te verzachten, zou dat niveau al zelfs in vijftien jaar kunnen worden bereikt. Op basis van de gegevens schatten de onderzoekers dat de ontginning van bitcoins vorig jaar 69 miljoen ton kooldioxide produceerde.

“Eerder al werd gewaarschuwd dat de ontginning van bitcoins veel energie zou verbruiken,” zegt onderzoeksleider Camilo Mora, professor geografie aan de University of Hawaii. “Minder aandacht tot nu toe werd daarentegen besteed aan de milieu-impact van dat grote energieverbruik. Indien de bitcoin een implementering kent die vergeleken kan worden met de ontwikkeling van andere technologieën, zou de ontginning van de cryptomunt alleen al voldoende zijn om de mondiale temperatuur in vijftien jaar tijd met twee graden Celsius te verhogen. Bitcoin is een cryptocurrency met zware hardware-eisen en dit vertaalt zich duidelijk in grote vraag naar elektriciteit.”

“Zelfs wanneer een vergelijking wordt gemaakt met de laagste snelheden waarmee andere technologieën werden ingevoerd, zouden de emissies van de bitcoin voldoende zijn om de temperatuur van de planeet in een periode van tweeëntwintig jaar met meer dan twee graden Celsius opvoeren,” zegt Mora. “Indien een vergelijking wordt gemaakt met de gemiddelde introductie van andere technologieën, zou datzelfde effect in een periode van ongeveer zestien jaar zou kunnen worden bereikt. Momenteel worden de emissies van transport, huisvesting en voedsel de belangrijkste oorzaken van de klimaatverandering genoemd. Onze studie illustreert dat de bitcoin aan die lijst moet worden toegevoegd.”

“We kunnen de toekomst van bitcoin niet voorspellen, maar de effecten van de ontginning van de virtuele munt kunnen slecht nieuws betekenen voor de klimaatverandering en iedereen die door het probleem wordt geraakt,” zeggen de onderzoekers nog. “Het is duidelijk dat elke verdere ontwikkeling van de cryptomunten kritisch moet worden gericht op de afbouw van de behoefte aan elektriciteit. Alleen op die manier lijken verwoestende gevolgen voor het klimaat vermeden te kunnen worden.”

Lees Verder

Posted in energie, milieu, technologie | Reacties uitgeschakeld voor Bitcoin kan bijdrage leveren tot de klimaatverandering

Verkoop smartphones daalt voor vierde kwartaal op rij

Posted by managing21 on 6th november 2018

Tijdens het derde kwartaal van dit jaar werden wereldwijd 355,2 miljoen smartphones verkocht. Dat betekende een daling met 6 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit een rapport van consulent International Data Corporation (IDC). Daarmee moet voor het vierde kwartaal op rij een achteruitgang worden gemeld. De Zuid-Koreaanse fabrikant Samsung voerde tijdens het derde kwartaal met een marktaandeel van ruim 20 procent de wereldwijde verkopen aan. De Chinese producent Huawei stond op een tweede plaats met een marktaandeel van meer dan 14 procent, gevolgd door Apple met een aandeel van ongeveer 13 procent. De top vijf wordt afgerond door de Chinese groepen Xiaomi en Oppo.

“De terugval moet wellicht in grote mate worden toegeschreven aan een vertraging op de Chinese markt,” zeggen de onderzoekers. “In China moet al voor het zesde kwartaal op rij een daling worden opgetekend. Dat heeft een belangrijke impact op de totale resultaten, want China vertegenwoordigt ongeveer één derde van de wereldwijde verkoop. Mogelijk kan echter volgend jaar opnieuw een heropleving worden verwacht. Op dat ogenblik zullen de fabrikanten immers nieuwe apparaten op de markt brengen met een technologie die compatibel is met het draadloze internet van de vijfde generatie (5G).”

De grootste terugval werd opgetekend bij marktleider Samsung, dat tijdens het derde kwartaal van dit jaar nog 72,2 miljoen smartphones verkocht. Dat betekende een daling met 13,4 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Huawei kon daarentegen 52 miljoen telefoons verkopen, tegenover 39,1 miljoen exemplaren vorig jaar. De onderzoekers noemen dat succes opmerkelijk, verwijzend naar de negatieve kritieken die de Chinese groep het voorbije jaar heeft gekregen en waardoor Huawei uiteindelijk uit de Amerikaanse krant werd verbannen. Apple verkocht 46,9 miljoen smartphones. Dat betekende een stijging met 200.000 exemplaren tegenover het derde kwartaal vorig jaar.

Xiaomi verkocht 34,3 miljoen telefoons, tegenover 28,3 miljoen exemplaren dezelfde periode vorig jaar.

Lees Verder

 

Posted in informatica, internet, technologie | Reacties uitgeschakeld voor Verkoop smartphones daalt voor vierde kwartaal op rij

Londen wil met Europese technologiesector blijven samenwerken

Posted by managing21 on 17th juni 2018

Ook na de brexit zal Londen op het gebied van technologie een sterke activiteit kennen, waarbij intensief zal worden samengewerkt met andere Europese hoofdsteden. Dat heeft Sadiq Khan, burgemeester van Londen, gezegd in een gesprek met het persbureau Agence France Presse (AFP).

Kahn maakte daarbij duidelijk dat Londen, ondanks het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie, met andere Europese technologiecentra moet blijven samenwerken. Hij benadrukte echter tevens dat de Britse regering tegenover immigratie een grotere openheid tentoon moet spreiden. Daarbij wees hij onder meer op het nieuwe visa-beleid van de Britse regering.

“De Europese metropolen mogen elkaar niet als rivalen beschouwen,” benadrukte de Londense burgemeester. “Uiteraard is er soms concurrentie, maar er moet ook gekeken worden naar mogelijkheden tot samenwerking.” Kahn voegde daarbij dat Londen, ondanks de brexit, een gastvrije bestemming wil blijven. Daarbij wil de Britse hoofdstad volgens de burgemeester zijn lange traditie in het aantrekken van talent in stand houden. De openheid en diversiteit van Londen zal volgens Kahn altijd één van de grote aantrekkingskrachten van de Britse metropool blijven. Iedereen met potentieel zal volgens de burgemeester in de stad op een gastvrij onthaal kunnen rekenen.

Kahn waarschuwde echter dat de Britse regering aan talentrijke inwoners van andere landen van de Europese Unie een gemakkelijke manier moet aanbieden om naar Londen te komen. De Londense burgemeester had zich bij het referendum over de brexit een groot voorstander getoond om Groot-Brittannië verder als onderdeel van de Europese Unie te laten functioneren. Brits premier Theresa May had eerder aangekondigd dat de nodige maatregelen zouden worden genomen om ervoor te zorgen dat innovatieve Britse startups de mogelijkheid zouden krijgen voldoende talent aan te blijven trekken. Ook werden Start-Up Visa voor ondernemers aangekondigd.

May benadrukte nog dat Britse technologiebedrijven vorig jaar 7,8 miljard dollar investeringen hebben aangetrokken. Sectorgenoten uit Frankrijk en Duitsland kwamen gezamenlijk aan een bedrag van 6 miljard dollar. De investeringen in Britse technologie hadden volgens May daarbij ook een verdubbeling gekend tegenover het jaar voordien.

Lees Verder

 

Posted in technologie | Reacties uitgeschakeld voor Londen wil met Europese technologiesector blijven samenwerken

Drones hebben vorig jaar minstens vijfenzestig levens gered

Posted by managing21 on 18th mei 2018

Drones hebben wereldwijd het voorbije jaar minstens vijfenzestig mensen het leven gered. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Chinese bedrijf Da-Jiang Innovations (DJI), wereldwijd marktleider in de verkoop van particuliere drones. Onder meer wordt door de onderzoekers opgemerkt dat de drones hulpverleners in staat stelden enerzijds vermiste personen terug te vinden, maar anderzijds ook voedselvoorraden en zwemvesten te leveren. Er wordt verder op gewezen dat minstens achttien personen konden worden teruggevonden dankzij de thermische camera’s die de drones met zich mee voeren.

“Dankzij de vooruitgang van de drone-technologie, een snelle acceptatie door hulpverleners en aangepaste luchtvaartregels hebben ertoe geleid dat onbemande vliegtuigen gemakkelijker bij crisissen zullen worden ingezet,” stippen de onderzoekers aan. “In combinatie met de cijfers van vorig jaar kan worden vastgesteld dat al minstens 124 mensen over de hele wereld door drones van een waarschijnlijke dood konden worden gered.” In het rapport wordt onder meer gewag gemaakt van drones die in Australië en Brazilië erin lukten om boeien in het water te droppen voor zwemmers die in moeilijkheden dreigden te komen. In Engeland en de Verenigde Staten werden slachtoffers in de sneeuw opgemerkt.

“Wanneer de wetgeving de hulpverleners toestaat om gemakkelijker op drones beroep te doen, kan bij reddingsoperaties veel tijd en geld worden bespaard,” aldus Brendan Schulman, vice-president beleid bij Da-Jiang Innovations. “Bovendien kan bij deze reddingsoperaties dankzij de inzet van de drones ook het gevaar voor het eigen personeel van de hulpverleners worden ingeperkt. Uit de cijfers blijkt dat vorig jaar minstens één keer per week een persoon dankzij de assistenties van drones konden worden gered. Daarbij bleken tweeëntwintig slachtoffers in onmiddellijk levensgevaar te verkeren.”

Lees Verder

Posted in diversen, technologie, transport & logistiek | Reacties uitgeschakeld voor Drones hebben vorig jaar minstens vijfenzestig levens gered

Impact robots op arbeidsmarkt moet op langere termijn wordt bekeken

Posted by managing21 on 18th april 2018

De automatisering zal tot een belangrijk verlies aan arbeidsplaatsen leiden, maar er kunnen op langere termijn toch een aantal hoopvolle signalen worden opgemerkt. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Boston University en het Massachusetts Institute of Technology (MIT), die het banenverlies over een periode van zeventien jaar sinds het begin van de jaren negentig van de voorbije eeuw bestudeerden. De onderzoekers geven aan dat de economie nieuwe functies kan creëren, maar wel wordt toegegeven dat die proces geruime tijd kan duren, waardoor een periode wordt gecreëerd die onder meer sociale en politieke onrust mogelijk maakt.

“Vaak wordt opgemerkt dat de automatisering en robots tot een massale werkloosheid zullen leiden, maar de situatie lijkt minder erg dan wordt gevreesd,” zegt onderzoeksleider Pascual Restrepo, professor economie aan de Boston University, die de impact van robots in negentien verschillende economische sector bestudeerden. “Er moet weliswaar worden vastgesteld dat de introductie van één industriële robot in een gemeenschap bijna zes arbeidsplaatsen kan elimineren. Maar er moet op langere termijn worden bekeken. Dan kan worden ervaren dat de automatisering eerder een verschuiving dan een inkrimping van de arbeidsmarkt zal veroorzaken.

“De teloorgang van de menselijke arbeid onder invloed van robotica wordt in het algemeen fel overdreven,” benadrukt hij. “Al sinds tweehonderd jaar nemen machines steeds meer activiteiten van de menselijke arbeidskracht over. Toch moeten nog altijd steeds veel functies door mensen worden ingevuld. Alleen zijn die taken verschoven. Ooit werkte 60 procent van de bevolking in de landbouw. Dat is vandaag nog 3 procent. Die daling ging echter gepaard met een toename van industriële banen. Wanneer ook in de maakindustrie de druk van de machines begon toe te namen, week de tewerkstelling vervolgens uit naar de dienstensector.”

“Driehonderd jaar geleden had niemand durven voorspellen dat mensen een inkomen zouden kunnen verdienen met het ontwerp van applicaties,” benadrukt Restrepo. “Op diezelfde manier is het onmogelijk om te voorspellen welke nieuwe functies zullen worden gecreëerd.” Wel zegt de econoom toe te geven dat die transitie naar de banen van de toekomst bijzonder pijnlijk kan zijn. Werknemers die door robots uit de arbeidsmarkt zijn verdreven hebben het immers niet altijd gemakkelijk om nieuwe functies te vinden. Vaak moet volgens hem ook worden vastgesteld dat mensen ontmoedigd raken en afhaken en daarmee definitief uit de arbeidsmarkt verdwijnen.

Lees Verder

 

Posted in technologie | Reacties uitgeschakeld voor Impact robots op arbeidsmarkt moet op langere termijn wordt bekeken