managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Archive for the 'voeding & horeca' Category

Klimaatverandering inspireert Bordeaux tot nachtelijke wijnoogsten

Posted by managing21 on 11th september 2023

In de Bordeaux-regio, gelegen in het zuidwesten van Frankrijk, hebben vele wijnbouwers beslist om de druivenoogst tijdens de nacht te plannen. Die strategie moet ervoor zorgen dat de optimale versheid, nodig voor de productie van de beste wijnen, blijft gegarandeerd. De maatregel is een reactie op de klimaatverandering. Tijdens de dag lopen de temperaturen immers te hoog op. Ook om vijf uur in de ochtend lopen de temperaturen tijdens warme zomerdagen al tot 20 graden Celsius op.

“Een nachtelijke oogst moet de kwaliteit, versheid en smaak van de druiven garanderen”, merken de betrokken producenten op. “Die maatregel is ook beter voor de apparatuur en de arbeiders.” Nachtelijke oogsten zijn in verschillende andere wijnlanden met hete zomers – zoals Australië en Californië – al een gangbare praktijk, maar de praktijk zal volgens experts waarschijnlijk ook in de Bordeaux-regio gebruikelijker worden naarmate de klimaatverandering versnelt.

De Bordeaux-wijnen proberen zich aan klimaatverandering aan te passen. – Foto: Sergey Nemo/Pixabay

Nachtelijke oogsten kunnen volgens Kees Van Leeuwen, professor wijnbouw aan de Bordeaux Sciences Agro Université, telers in financiële nood tevens helpen geld te besparen. Deze optie betekent immers dat het koelen van de druiven kan worden overgeslagen terwijl de oogst wordt vervoerd om geperst te worden. “Tijdens de nachtelijke oogsten ligt de temperatuur van de druiven lager, vooral vergeleken met de uiterst warme dagen die momenteel tijdens de oogstperiodes worden opgetekend”, verduidelijkt Van Leeuwen. “Dit levert een enorme besparing in energieverbruik op.”

Droog ijs

Witte en rosé wijnen worden volgens Stéphane Heraud, hoofd van de de coöperatie Vignerons de Tutiac, al vijftien jaar tijdens de nacht geoogst. “Misschien zullen we dat op een dag ook voor de rode wijnen doen. Maar nachtelijke oogsten leveren wijnen op die meer geoxideerd zijn, wat een negatieve impact heeft op de smaak van het product.”

Om het probleem aan te pakken wordt vaak van droogijs, tot 80 graden Celsius onder nul, gebruik gemaakt. “Dit helpt niet alleen om de druiven koel te houden, maar verlaagt ook het zuurstofgehalte van de oogst tijdens het transport”, voert Van Leeuwen aan.. 

Stéphane Heraud stelt daarbij dat de stijgende temperaturen ervoor zorgen dat de druiven sneller rijpen en dat de oogst steeds eerder op het jaar en in toenemende mate in warmere periodes plaatsvindt. “Ik weet nog dat ik als kleine jongen mijn ouders in november zag oogsten”, werpt hij op. “Vorig jaar waren we eind september klaar. Iedereen die zegt dat klimaatverandering niet echt is, is zeker geen wijnproducent uit de Bordeaux-regio.”

Meer over dit onderwerp:

Posted in landbouw, milieu, voeding & horeca | Reacties uitgeschakeld voor Klimaatverandering inspireert Bordeaux tot nachtelijke wijnoogsten

NASA wil druivenziekte vanuit de ruimte kunnen identificeren

Posted by managing21 on 7th september 2023

Het is mogelijk om druivenziektes vanuit de lucht te identificeren. Hierdoor kunnen wijnproducenten sneller op dreigingen reageren, zodat zwaardere schade kan worden vermeden en het verlies van totale teelten kan worden tegengegaan. Dat blijkt uit een studie van de Amerikaanse National Aeronautics and Space Administration (Nasa). De onderzoekers merken op dat de technologie in staat is om vroege signalen van de bladrolziekte, verspreid door de wolluis, te identificeren.

Tot nu toe kon de bladrolziekte alleen worden geïdentificeerd door een analyse van elke druivenstok die zich in een veld bevindt, gevolgd door een aantal tests. Dat proces levert vervolgens meestal te laat resultaten op om het begin van de ziekte te voorkomen. Cijfers suggereren dat het virus in de Verenigde Staten jaarlijks tot 3 miljard dollar aan schade en verliezen veroorzaakt. Eenmaal de ziekte heeft toegeslagen, is er immers nog slechts één remedie – het verwijderen van alle wijnstokken – mogelijk.

Infraroodbeelden

De nieuwe technologie van de Nasa gebruikt echter infraroodbeelden vanuit een vliegtuig om te onderscheiden welke wijnstokken symptomen van de ziekte vertonen. Dit zou de telers moeten toelaten op te reageren voor het te laat is om de oogst te redden. Omdat het virus een latente periode heeft waarin de wijnstokken geïnfecteerd zijn maar geen zichtbare symptomen vertonen, vormt de methode volgens de wetenschappers ook een ideaal model voor de evaluatie van ziektedetectie die op beeldspectroscopie is gebaseerd. De technologie zou volgens de wetenschappers in de toekomst ook voor andere landbouwdoeleinden kunnen worden gebruikt.

Satellietbeelden moeten de bladrolziekte helpen bestrijden. – Foto: Allison Usavage/Nasa

Het onderzoek toonde tevens aan dat de best presterende modellen met een 87 procent nauwkeurigheid een onderscheid konden maken tussen niet-besmette en asymptomatische wijnstokken, terwijl tevens met een 85 procent nauwkeurigheid een verschil kon worden bepaald tussen enerzijds niet-besmette en anderzijds asymptomatische en symptomatische wijnstokken.

“We kwamen tot de conclusie dat beeldvormende spectroscopie vanuit de lucht en machine learning kunnen worden gebruikt om modellen te ontwikkelen die effectief het spectroscopische signaal van bladrolziekte in wijnstokken kunnen identificeren over, ongeacht de manifestatie van zichtbare symptoom”, werpen de onderzoekers op. Opgemerkt wordt dat de studie geen intentie heeft om de bestaande strategieën voor bestaande veldscouting of moleculaire tests te vervangen, maar wel om deze middelen strategischer in te zetten.”

“Dit is het eerste bewijs dat virale ziektes vanuit de lucht kunnen worden gedetecteerd”, betoogt onderzoeksleider Katie Gold, professor druivenpathologie aan de Cornell University. “De volgende stap is de organisatie van een detectie vanuit de ruimte. Dat geldt trouwens niet alleen voor druiven of de bladrolziekte en beperkte geografische omschrijvingen. Uiteindelijk is het de bedoeling om de technologie voor boeren over de hele wereld, voor veel verschillende gewassen en een brede reeks ziekten en plagen beschikbaar te stellen. De implicaties van een dergelijk project – wanneer het ook op wereldschaal succesvol blijkt – kunnen het hele voedselsysteem ten goede komen.”

Toekomst

“Indien we ziektes kunnen opsporen voordat ze in een vroeg stadium uit de hand lopen en ook gericht kunnen ingrijpen, kunnen we onze middelen strategischer inzetten, de hoeveelheid chemische stoffen die we in het milieu brengen verminderen en de algehele bedrijfsvoering duurzamer maken, zowel vanuit ecologisch als financieel oogpunt”, voert Gold nog aan. “Minder ziektes en minder verlies van gewassen zou betekenen dat er minder pesticiden worden gebruikt en dat er minder land wordt gebruikt voor de landbouw. Dat is beter voor de gezondheid van mens en aarde en zou ook financiële voordelen opleveren.”

Maar de realisatie van die ambities is volgens de wetenschappers nog ver weg. “Er is nog veel meer onderzoek nodig vooraleer de spectrometer eind van dit decennium de ruimte in kan worden gestuurd. “Deze ziekte heeft een financieel verwoestende impact”, werpt Stephanie Bolton, de onderzoeksdirecteur van de Lodi Winegrape Commission, op. “Als de symptomen eenmaal zichtbaar zijn, kan de ziekte zich al over de hele wijngaard hebben verspreid. Hierdoor kan de kwaliteit van de druiven afnemen en dreigen wijnstokken volledig onbruikbaar te worden.”

“Het bladrolvirus heeft een latente periode van een jaar”, verduidelijkt Gold het probleem. “Tegen de tijd dat een wijnstok symptomen vertoont, is hij al een jaar geïnfecteerd en verspreidt hij het virus naar al zijn buren. Een manier vinden om een vroegtijdige infectie te identificeren was dus essentieel.”

Hoewel het onderzoek succesvolle resultaten heeft opgeleverd, benadrukt  Gold dat het logistiek en financieel niet haalbaar is om het project met verdere vluchten met vliegtuigen over de duizenden wijngaarden in Californië – en over de hele wereld – uit te breiden. “Daarom zijn nu alle ogen gericht op de ruimte”, beklemtoont de onderzoeksleider.

“De ruimte biedt de mogelijkheid om een controle uit te voeren op de schaal waarop de productie plaatsvindt. “De ziekte is geen probleem dat alleen bij één wijnboer gelokaliseerd is. Wijngaarden grenzen immers aan elkaar. Het probleem moet dan ook op een regionaal niveau kunnen worden beheerd. Daarvoor is een controle vanuit de ruimte nodig. Hierdoor kan immers een veel groter gebied worden bestudeerd.”

Meer over dit onderwerp:

Posted in landbouw, luchtvaart & ruimtevaart, voeding & horeca | Reacties uitgeschakeld voor NASA wil druivenziekte vanuit de ruimte kunnen identificeren

Portugese president belooft oplossing voor Douro-wijnproductie

Posted by managing21 on 7th september 2023

De regelgeving voor de Portugese Douro-wijnproductie moet dringend worden aangepast. Dat heeft Marcelo Rebelo de Sousa, president van Portugal, gezegd in een reactie op een open brief die de producenten eerder dit jaar hebben gepubliceerd. De producenten hopen dat daarmee eindelijk een oplossing kan worden gevonden voor de Portugese Douro-wijnen, die volgens hen al een geruime tijd tevergeefs een duurzaam economisch model nastreeft.

In juli werd in Publico en Jornal de Noticias – de twee grootste kranten van Portugal – een open brief gepubliceerd, ondertekend door zesentwintig belangrijke producenten van Douro-wijn en port, waarin wordt opgeroepen tot dringende hervormingen van het regelgevende systeem, dat volgens de wijnboeren in zijn huidige vorm de economische levensvatbaarheid van de regio in gevaar brengt.

Verouderd systeem

De producenten dringen aan op dringende hervormingen van de huidige regelgeving, die gebaseerd is op het beneficio-systeem dat in de jaren dertig van de voorbije eeuw werd geïntroduceerd en dat bepaalt hoeveel druiven er tot port verwerkt mogen worden. “De regelgeving van de Douro is begin vorige eeuw bijna exclusief voor Porto ontworpen, maar Douro-wijnen vertegenwoordigen in Portugal bijna de helft van de totale druivenproductie”, verduidelijkte Paul Symington, topman van Symington Wine Estates, het initiatief.

De producenten van de Douro-wijnen hopen op een betere regelgeving – Foto: Juan José Berhó/Pixabay

Symington benadrukte tevens dat er een grote behoefte is aan een regeling voor de boeren die meer levensvatbare wijngaarden willen creëren. Hij wees er daarbij op dat in de Douro 18.978 boeren actief zijn, maar 60 procent daarvan bezit een wijngaard van minder dan één hectare.

De Portugese president Rebelo de Sousa heeft nu toegegeven dat de regelgeving dringend moet worden hervormd. “Het is inmiddels al ongeveer honderd jaar geleden dat de wetten voor de afbakening van de Douro werden vastgesteld”, beklemtoonde de Sousa. “Sindsdien zijn er enkele aanpassingen gedaan, maar de realiteit was heel anders.” De president voegde er aan toe dat de aanpassingen het nationaal belang van Portugal ondersteunen.

In de open brief staat dat de Portugese overheid in het verleden herhaaldelijk heeft beloofd dat er veranderingen zouden komen, maar er wordt aan toegevoegd dat in realiteit niets is ondernomen. Symington stelde nu echter te hopen dat de verklaring van de president de regering zeker zal aanmoedigen om actie te ondernemen. “Als er niets wordt gedaan, komt de economische levensvatbaarheid van de Douro – wereldwijd het grootste berggebied met wijngaarden, met een onvergelijkbaar sociaal en historisch erfgoed – in gevaar”, waarschuwde hij.

Unesco

De Douro Demarcated Region staat bekend als een van de wonderen van de wijnwereld. Het gebied bevat meer dan de helft van alle wijngaarden op steile bergwanden ter wereld en staat op de Werelderfgoedlijst van de Unesco. “Er is geen vergelijkbaar wijngebied”, wordt in de open brief benadrukt. “Meer dan 19.000 druiventelers en 1.000 bedrijven bewerken deze uitdagende wijngaarden, die twee gerenommeerde wijnen – Porto en Douro – produceren. Maar de voorbije twintig jaar is het totale volume Port met 25 procent gedaald tot 7,8 miljoen kisten vorig jaar, terwijl de verkoop van Douro-wijnen aanzienlijk is gegroeid tot 5,2 miljoen kisten.”

“Ondanks deze ingrijpende veranderingen is de regelgeving honderd jaar lang ongewijzigd gebleven”, gaat de open brief verder. “Dat veroorzaakt nu ernstige verstoringen die niet alleen gevolgen hebben voor de prijs van druiven, maar ook voor de sociaaleconomische duurzaamheid van de boeren, de bedrijven en de toekomst van de wijnen uit de regio op de internationale markten.”

Het beneficio-systeem – geïntroduceerd in de jaren dertig van de voorbije eeuw – bepaalt de hoeveelheid druiven die tot port verwerkt kan worden. Dat quotum wordt, afhankelijk van de kwaliteit en de vraag, jaarlijks aangepast. Een soortgelijk systeem wordt gebruikt in de belangrijkste Europese wijngebieden. Druiven voor de Douro worden echter op de open markt verhandeld en worden over het algemeen met een overaanbod geconfronteerd.”

“De Douro heeft te lijden onder de daling van de portvolumes en onder een verouderd regelgevend systeem. Bijgevolg worden veel druiven onder de kostprijs verkocht”, betogen de producenten. “Het verlies voor de boeren is duidelijk, wat leidt tot het stopzetting van wijngaarden en een ontvolking van de regio. Deze situatie wordt nog verergerd door de klimaatverandering die op dit gebied een steeds grotere impact heeft.”

“Even ernstig is dat te veel wijnen internationaal worden verkocht tegen prijzen die vergelijkbaar zijn met de goedkoopste wijnen ter wereld”, wordt er nog gewaarschuwd. “Dit zou onmogelijk zijn als de boeren een eerlijke prijs zouden krijgen. De regio geeft consumenten de indruk dat de Douro goedkope wijnen produceert, terwijl niets minder waar is. De productiekosten per kilogram behoren tot de hoogste ter wereld; terwijl de opbrengsten per hectare wereldwijd tot de laagste categorieën behoren. Dat is het gevolg van de unieke kenmerken van de wijngaarden in het Douro-gebergte.”

Er wordt nog op gewezen dat er de voorbije vijftien jaar verschillende onderzoeken – onder meer door de Universiteit van Trás-os-Montes e Alto Douro (Utad) – zijn uitgevoerd. Al die studies kwamen tot de conclusie dat de Douro onder de huidige omstandigheden niet duurzaam is en dat een hervorming van de regelgeving noodzakelijk is. “Maar ondanks herhaalde beloften van de staat is er niets gedaan”, klagen de boeren.

“Geen enkele wijnregio kan zo’n onevenwichtigheid lang overleven en lijdt schade aan zijn reputatie en aan de economie van zijn gemeenschappen. Deze onbegrijpelijke passiviteit brengt schade toe aan een van de mooiste en meest historische wijngebieden ter wereld. Er zijn verschillende noodoplossingen voor de korte termijn en andere structurele maatregelen voor de langere termijn. De Douro heeft een strategie voor de toekomst nodig die is gebaseerd op een wetenschappelijke basis en die wordt geleid door een onafhankelijke instantie in overleg met de belangrijkste belanghebbenden van de regio.”

Meer over dit onderwerp:

Posted in voeding & horeca | Reacties uitgeschakeld voor Portugese president belooft oplossing voor Douro-wijnproductie

Georgië vervangt Italië als grootste importeur van wijnen in Rusland

Posted by managing21 on 26th juli 2023

Georgië, een land in de zuidelijke Kaukasus, heeft zich opgeworpen tot de grootste invoerder van niet-mousserende wijnen in Rusland. Dat blijkt uit een rapport van de Russische zakenkrant Kommersant, gebaseerd op een analyse van gegevens van de Russische douane. Voordien was Italië de grootste importeur van wijn in Rusland, maar die situatie is door de Russische inval in Oekraïne omgekeerd.

Tijdens de eerste vijf maanden van dit jaar steeg de invoer van niet-mousserende wijnen uit Georgië in Rusland met 63 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Tegelijkertijd viel de import van Italiaanse wijnen in Rusland met 31 procent terug. Hierdoor werd Italië als grootste invoerder van niet-mousserende wijnen in Rusland door Georgië voorbij gestoken.

Sancties

In de eerste vijf maanden van dit jaar verscheepten Georgische wijnproducenten meer dan 24,15 miljoen liter niet-mousserende wijn naar Rusland. Daarentegen voerde Italië tegelijkertijd 23,3 miljoen liter wijn naar Rusland uit. Georgië vertegenwoordigde daarmee iets meer dan 19 procent van de Russische import van niet-mousserende wijn. Geen enkel ander land kan een groter aandeel melden.

In Georgië kan men vijfhonderd druivensoorten vinden. (Foto: Pixabay/Michael Siebert)

Analisten benadrukken dat de lage prijsvolatiliteit en de afwezigheid van invoerrechten op Georgische wijn de producenten in de zuidelijke Kaukasus hebben geholpen om hun positie te versterken sinds de sancties tegen Rusland en de knelpunten in de aanvoerketen als gevolg van de oorlog in Oekraïne zendingen vanuit westerse markten belemmeren. 

In augustus vorig jaar nog betoogde Levan Mekhuzla, de voorzitter van het Georgische nationale wijnbureau, dat het aandeel van Rusland in de wijnexport van zijn land de volgende vijf jaar naar verwachting zal afnemen tot ongeveer 40 procent. Georgische wijnen vinden immers ook steeds meer afzet op andere buitenlandse markten. De wijnexport van Georgië naar Rusland steeg vorig jaar echter met 23 procent tot 161 miljoen dollar. Rusland vertegenwoordigde daarmee 64 procent van de totale Georgische wijnexport. Dat is het hoogste cijfer sinds Moskou tien jaar geleden het handelsembargo tegen zijn zuiderbuur ophief.

Pionier

In de wereld van de wijnbouw is Georgië een absolute pionier. Enkele jaren geleden ontdekten onderzoekers bij opgravingen in de buurt van de Georgische hoofdstad Tbilisi een reeks kruiken met resten van wijn, daterend van ongeveer achtduizend jaar geleden. Deze vondst leverde het vroegste bewijs van de wijnproductie op basis van druiven. Ondanks zijn lange en rijke geschiedenis is Georgische wijn momenteel weinig bekend buiten landen als Rusland, Oekraïne, Polen en Kazachstan. Er wordt echter gewerkt aan een uitbreiding naar nieuwe markten.

Door de uitbraak van de oorlog in Oekraïne worden een aantal traditionele exportmarkten voor de Georgische wijn bedreigd. Terwijl de zendingen naar Rusland grotendeels blijven doorgaan, viel de export naar Oekraïne al snel nagenoeg helemaal stil. Maar bovendien raakten ook de transportroutes naar andere Europese afzetmarkten, vooral Polen en de Baltische Staten, geblokkeerd. 

Georgië, dat geen diepzeehaven aan de Zwarte Zee heeft, is sterk afhankelijk van het vrachtvervoer over land. Voor de uitbraak van de oorlog reden de vrachtwagens met wijn door Rusland en Oekraïne naar afzetmarkten elders in Europa. Die route is nu echter afgesloten, waardoor de trafieken moeten worden omgeleid langs Turkije. Onder meer door belangrijke congesties aan grensovergangen, kunnen deze reistijden tot meer dan een maand oplopen. 

Hierdoor zijn de Georgische wijnproducenten ook naar andere markten – waaronder China en de Verenigde Staten – beginnen uit te kijken. Wijn is een belangrijke pijler van de Georgische internationale handel. De sector vertegenwoordigde twee jaar geleden 6 procent van de totale Georgische export. Het land stond vorig jaar in de lijst van grootste wijnexporteurs in de wereld op een veertiende plaats.

Meer over dit onderwerp:

Posted in landbouw, voeding & horeca | Reacties uitgeschakeld voor Georgië vervangt Italië als grootste importeur van wijnen in Rusland

Franse champagne verwacht dit jaar lagere opbrengsten

Posted by managing21 on 25th juli 2023

De Franse champagne-producenten zullen met hun volgende oogst minder inkomsten realiseren dan vorig jaar. Dat staat in een rapport van het Comité Champagne. Opgemerkt dat de opbrengsten dit jaar beperkt zullen blijven tot 11.400 kilogram per hectare. Dat komt overeen met bijna 326 miljoen flessen. Dat betekent een daling met 5 procent tegenover vorig jaar, toen een opbrengst van 12.000 kilogram per hectare en 343 miljoen flessen gewag werd gemaakt.

Vorig jaar leverde de Franse champagne-productie in totaal 343 miljoen flessen op. Slechts twee keer eerder in de geschiedenis kon een grotere productie worden gemeld. Tegenover het jaar voordien werd toen een stijging met bijna 14 procent opgetekend. 

Wereldwijde uitdagingen

Gerekend wordt dat dit jaar in totaal 314 miljoen flessen zullen worden verkocht. Dat komt neer op een daling met 3,7 procent tegenover vorig jaar. Tijdens de eerste helft van dit jaar werd immers een verkoop van 125,8 miljoen flessen opgetekend. Dat vertegenwoordigde een achteruitgang met 4,7 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De grootste daling werd genoteerd op de binnenlandse markt, waar een achteruitgang met 6,3 procent tot 48,1 miljoen flessen moest worden geboekt. De export viel met 3,7 procent terug tot 77,7 miljoen flessen.

Gerekend wordt dat dit jaar in totaal 314 miljoen flessen champagne zullen worden verkocht. (Foto: Managing21)

In zijn commentaar op de opbrengsten voor de volgende oogst zei David Chatillon, medevoorzitter van het Comité Champagne, dat het gekozen cijfer een weerspiegeling is van de huidige wereldwijde economische uitdagingen. “Om de beschikbare opbrengst voor het jaar te bepalen, hebben de wijnbouwers en huizen prognoses voor de volgende vier jaar afgesproken die rekening houden met zowel het eigen vertrouwen in de appellation, als een zekere voorzichtigheid met betrekking tot de wereldwijde economische situatie en de effecten van inflatie”, beklemtoonde hij.

Het aantal druiven dat van de oogst kan worden geplukt is echter groter dan de 11.400 kilogram per hectare. Dat overschot kan worden opgeslagen in de wijnreserves, die kunnen worden aangesproken om eventuele tekorten aan druiven in de toekomst op te vangen. Dit jaar mag per hectare maximaal 4.100 kilogram in die reserve worden opgeslagen. De totale teelt mag bij champagne immers maximaal 15.500 kilogram per hectare bedragen.

Grotere reserve

Het Comité Champagne heeft echter wel beslist om de maximumgrenzen van de reserve op te voeren tot 10.000 kilogram per hectare. Eerder was er sprake van maximaal 8.000 kilogram per hectare. “Deze wijziging van de reserve is in eerste instantie een reactie op de onvoorspelbare weersomstandigheden die van jaar tot jaar meer variatie in het aanbod van druiven creëren”, wordt er opgemerkt.

“Daarnaast moet echter ook een compensatie worden gegarandeerd voor het feit dat de totale opbrengsten in de Champagne geleidelijk lijken af te nemen. Dit laatste heeft vooral te maken met de veroudering van de wijngaarden, maar ook met een meer wijdverspreide toepassing van duurzame wijnbouwpraktijken.”

De oogst van dit jaar zal plaatsvinden in de eerste tien dagen van september. Het Comité Champagne merkt daarbij op dat de wijngaarden in een goede en gezonde staat blijken. Tevens werd opgemerkt dat het wijnbouwseizoen vrij rustig is verlopen. Slechts 1,5 procent van de totale oogst leed onder vorstschade. Ook de hagelschade bleef tot 0,3 procent beperkt. Verder beklemtoont het Comité Champagne dat ziektes zoals meeldauw onder controle zijn. Wel wordt het lage waterpeil in de bodem, na een lange periode met warme en droge weersomstandigheden, als een punt van zorg genoemd.

Meer over dit onderwerp:

Posted in landbouw, voeding & horeca | Reacties uitgeschakeld voor Franse champagne verwacht dit jaar lagere opbrengsten

Honger leidt tot een verhoogd risicogedrag

Posted by managing21 on 24th november 2018

Honger leidt tot een verhoogd risicogedrag. Dat blijkt uit een studie van wetenschappers aan de University of Sussex. Het onderzoek toonde dat poelslakken het vermogen hebben om bij extreme honger hun voedselvoorkeuren te veranderen. In een overlevingsdrang bleken hongerige dieren bereid te om mogelijk schadelijke stoffen te consumeren. Op ogenblik dat ze goed gevoed zouden zijn, zouden de slakken dit soort voedsel nochtans altijd afwijzen. Aan de hand van hersenscans konden de wetenschappers een link leggen met de activiteit van schakelcellen in het centrale zenuwstelsel, die tot groter risicogedrag aanzetten naarmate het hongergevoel stijgen.

“Nagenoeg alle organismen worden geconfronteerd met de zoektocht naar een evenwicht tussen risico en overleving,” benadrukken de onderzoekers George Kemenes, Kevin Staras en Michael Crossley. “Door een concentratie op poelslakken als een model, wordt het mogelijk een inzicht te krijgen in vergelijkbare mechanismen bij complexere dieren, waar deze vragen veel moeilijker beantwoord zouden kunnen worden. Het onderzoek bood de mogelijkheid een beeld te creëren van de de cruciale mechanismen van hersencontrole die aan de basis liggen van beslissingen op het tijdstip van voeding en de keuze van de producten die zullen worden geconsumeerd.”

De onderzoekers slaagden er ook in om met succes het neurale netwerk van de slakken te manipuleren, waarbij de aflevering van dopamine kon worden geblokkeerd. Op die manier konden gevoede slakken ertoe worden gebracht het gedrag van een hongerig dier te adopteren. “Hierdoor veranderden gevoede en risico-averse dieren in risico-nemende exemplaren die erop gokten dat niet eetbare substanties toch geconsumeerd zouden kunnen worden,” stippen de onderzoekers aan. “Een inzicht in de motivaties achter het voedingsgedrag is van grote maatschappelijke relevantie.”

“Er zijn gevallen bekend waarin personen die in extreme situaties worden geplaatst, ook hun voedingsgedrag veranderen,” zeggen de onderzoekers. “Onder meer in periodes van hongersnood blijkt dat grote groepen mensen overschakelden op een menu van gras, bladeren en geroosterde berkenschors. Zelfs gekookte lederen riemen zouden zijn geconsumeerd. Nochtans hebben al die producten een bijzonder twijfelachtige voedingswaarde, terwijl ze tegelijkertijd met een hoog risico op schadelijke effecten gepaard gaan.”

Lees Verder

Posted in gezondheid, voeding & horeca | Reacties uitgeschakeld voor Honger leidt tot een verhoogd risicogedrag

Overstap naar landbouw toont zich in menselijk skelet

Posted by managing21 on 24th november 2018

De hedendaagse mens heeft een zwakkere beenderstructuur dan de prehistorische jager-verzamelaar. Dat blijkt uit een studie van een onderzoek van wetenschappers aan de Durham University. Cruciaal in die evolutie was wellicht de overstap naar de landbouw, waardoor de mens een meer sedentair leven is gaan leiden. De verzwakking van de beenderstructuur is volgens de onderzoekers één van de minst bekende, maar wellicht één van de meest belangrijke gevolgen van een sedentaire levensstijl. Onder meer wordt gewezen op osteoporose, die één van de drie beenderbreuken bij vrouwen veroorzaakt. Bij mannen is osteoporose gelinkt aan 20 procent van alle beenderbreuken.

“De technologie wordt continu verbeterd om het leven gemakkelijker en efficiënter, maar vaak ook meer sedentair te maken,” zeggen de onderzoekers Karin Hind en Charlotte Roberts. “Dit heeft allemaal een impact op het lichaam en in het bijzonder op de botten. De samenleving is meer sedentair dan ooit voordien. Het gebruik van transport, elektrische fietsen en online leveringen staan ??een grotere lichamelijke activiteit in de weg. Vooral kinderen zijn minder actief, want computergames vervangen vaak fysieke beweging tijdens een cruciale periode van ontwikkeling. Beweging kan op deze leeftijd de beendersterkte in een periode van amper zes maanden met 5,5 procent versterken.”

“Men moet er ook rekening mee houden dat de huidige levensstijl zich in de genen van toekomstige generaties kan uiten,” beweren Hind en Roberts. “Als de sedentaire trends doorgaan, loopt de mensheid het risico zwakker en afhankelijker te worden. Dat zou kunnen leiden tot een groter gebruik van de gezondheidsdiensten, die al onder zware druk staan. Tijdens een maand bedrust kunnen beenderen ongeveer 3 procent van hun kracht verliezen. Gedurende een missie van vier tot zes maanden in de ruimte kunnen astronauten meer dan 10 procent van hun botsterkte verliezen. Door een gebrek aan zwaartekracht worden op de beenderen immers geen druk meer uitgeoefend.”

“Onze studie toont dat een sedentaire levensstijl een risicofactor vormt op een verminderde botsterkte op middelbare leeftijd,” zeggen de onderzoekers. “Die problemen kunnen echter door fysieke inspanningen worden opgevangen. Bij deelnemers aan impactsporten – zoals voetbal, hockey of hardlopen, blijkt de botsterkte tussen 20 procent en 30 procent hoger te liggen dan bij sedentaire bevolkingsgroepen.” Een analyse van botten van meer dan honderdduizenden jaren geleden, suggereert dat het skelet van de mens vandaag kwetsbaarder is dan de beenderstructuur van zijn voorouders.

“De verschillen werden duidelijk toen de mens een boer werd en zijn voedsel begon te bewerken, door dieren en planten te domesticeren,” zeggen Hind en Roberts. “Voordien ging de mens in de natuur op zoek naar planten en dieren die hem van voedsel zouden kunnen voorzien. De jager-verzamelaar was dan ook veel actiever dan de boer. Hij at ook magerder vlees. Onderzoek heeft uitgewezen dat de botsterkte bij de jager-verzamelaar 20 procent sterker was dan bij de boer. Ook bleek dat de sterkte van de armbeenderen van prehistorische vrouwen tussen 5 procent en 10 procent hoger lag dan bij moderne atletes.”

“De moderne mens heeft een gebrek aan beendersterkte,” zeggen de onderzoekers nog. “Er is echter een remedie. Mensen kunnen zelf het initiatief nemen om meer te bewegen. Kleine gedragsveranderingen kunnen helpen om de botsterkte weer op te bouwen, wat van cruciaal belang is. In het begin van dit decennium hadden wereldwijd 158 miljoen vijftigplussers een hoog risico op osteoporotische fracturen. Naar verwachting zal dat aantal over twintig jaar een verdubbeling hebben gekend. Hoewel de hogere levensverwachting een deel van de verklaring kan zijn, is de sedentaire levensstijl, die tot zwakkere botten leidt, ongetwijfeld ook een groot deel van het probleem.”

Lees Verder

Posted in gezondheid, landbouw, voeding & horeca | Reacties uitgeschakeld voor Overstap naar landbouw toont zich in menselijk skelet

Chocolade is vijftienhonderd jaar ouder dan gedacht

Posted by managing21 on 6th november 2018

Chocolade is veel ouder dan tot nu toe werd gedacht. Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers aan de University of British Columbia, gebaseerd op onderzoek naar keramische producten die waren gevonden in de site van Santa Ana-La Florida in Ecuador, de vroegst gekende site van de Mayo-Chinchipe cultuur, die minstens tot 5.450 jaar teruggaat.

Bovendien moet volgens de onderzoekers de origine van het product eerder in Zuid-Amerika dan in Centraal-Amerika worden gezocht. De studie suggereert dat cacao, de plant waaruit chocolade is gemaakt, ongeveer vijftienhonderd jaar vroeger werd gedomesticeerd dan eerder was verondersteld.

Eerder vondsten hadden gewezen op het gebruik van cacao als gedomesticeerd product ongeveer 3.900 jaar geleden. Daarbij werd gesuggereerd dat de cacaoboom voor de eerste keer in Midden-Amerika werd gecultiveerd. Het nieuwe onderzoek toont echter genetisch dat de grootste diversiteit van de cacaoboom eigenlijk in equatoriaal Zuid-Amerika kan worden teruggevonden. In deze regio blijft cacao ook belangrijk voor hedendaagse inheemse groepen. De studie toont dat volkeren uit de bovenloop van de Amazone, met uitlopers tot de Andes in het zuidoosten van Ecuador, een product verwerkten dat een naaste verwant blijkt van een cacao-type dat later in Mexico werd gebruikt.

“Ook was het duidelijk dat deze activiteiten al vijftienhonderd jaar eerder konden worden vastgesteld dan tot nu toe werds vermoed,” benadrukte hoofdonderzoeker Michael Blake, professor antropologie aan de University of British Columbia. “Ze deden dit ook met behulp van uitgebreid aardewerk dat vroeger moet worden gedateerd dan gelijkaardige vondsten in Midden-Amerika en Mexico. Dit suggereert dat het gebruik van cacao, waarschijnlijk als een drank, zich hoogstwaarschijnlijk naar het noorden verspreidde door boeren die cacao kweekten in wat nu Columbia is en uiteindelijk naar Panama en andere delen van Midden-Amerika en Zuid-Mexico. ”

De cacaoboom vertegenwoordigde een cultureel belangrijke oogst in het pre-Columbiaanse Meso-Amerika – een historische regio en een cultureel gebied in Noord-Amerika dat zich uitstrekt van ongeveer centraal Mexico tot Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua en het noorden van Costa Rica. Cacaobonen werden als betaalmiddel gebruikt, maar vormden ook de basis voor chocoladedranken tijdens feesten en rituelen. De onderzoekers zeggen verschillende bewijzen te hebben gevonden dat de Mayo-Chinchipe-cultuur cacao gebruikte tussen 5.300 jaar en 2.100 jaar geleden.

De onderzoekers verwijzen daarbij naar de aanwezigheid van zetmeelkorrels die specifiek bleken voor aanwijzingen van cacao in keramische vaten en gebroken stukken aardewerk. Tevens konden restanten worden aangetroffen van theobromine, een bitter alkaloïde dat in de cacaoboom kon worden gevonden, maar niet in de wilde verwanten van de plant kon worden aangetrokken. De bevindingen van het team suggereren verder dat het Mayo-Chinchipe volk het gebruik van de cacaoboom al minstens vijftienhonderd jaar kende vooraleer het gewas ook in Centraal Amerika opdook.

Omdat sommige artefacten uit Santa Ana-La Florida verbindingen hebben met de Pacifische kust, suggereren de onderzoekers dat door de handel in goederen, inclusief cultureel belangrijke planten, de reis van cacao naar het noorden zou kunnen zijn begonnen. “Het ontdekken van de oorsprong van voedsel waar we vandaag op vertrouwen is belangrijk omdat die kennis ons helpt de complexe geschiedenis van onze hedendaagse identiteit te begrijpen,” benadrukken de onderzoekers. “Vandaag vertrouwen we allemaal, op een of andere manier, op voedingsmiddelen die dat al werden gemaakt door de inheemse volkeren van het Amerikaanse continent.” (Foto: Barry Callebaut)

Lees Verder

 

Posted in voeding & horeca | Reacties uitgeschakeld voor Chocolade is vijftienhonderd jaar ouder dan gedacht

Bierdrinker bereid meer te betalen voor duurzame productie

Posted by managing21 on 6th oktober 2018

Een meerderheid van de bierdrinkers zou bereid zijn een extra bedrag te betalen voor bier dat met een duurzaam proces is geproduceerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Indiana University bij meer dan duizend bierdrinkers in de Verenigde Staten. Gemiddeld zouden de consument per six-pack een meerprijs van 1,30 dollar willen betalen.

De resultaten van de studie toont volgens de onderzoekers dat de sector, die een bijzonder energie-intensief karakter heeft, belangrijke ecologische besparingen kan realiseren. De industrie heeft ook een groot potentieel voor een beperking van zijn energieverbruik en zijn impact op de klimaatverandering.

“Het onderzoek toont aan dat de introductie van energiebesparende praktijken in het brouwproces financieel haalbaar is,” zegt onderzoeksleider Sanya Carley, professor milieukunde aan de Indiana University. “Zelfs indien die beslissing tot een meerkost zou leiden, blijkt meer dan de helft van de consumenten bereid om die bijkomende financiële last te dragen.” Uit de studie bleek dat 59 procent van de consumenten aangaf bereid te zijn om voor duurzaamheid een hogere prijs te betalen. Consumenten die al meer betaalden voor hun bieren, bleken ook sneller bereid een bijkomende kost te willen dragen voor een grotere duurzaamheid.

Consumenten die bereid waren om voor duurzaamheid een meerprijs te betalen, bleken bovendien zich ook op een grotere schaal een verantwoorde levensstijl na te streven. Deze groep bleek immers ook een groter engagement te tonen tegenover recyclage, compostering en de aankoop bij lokale producenten van voeding en andere producten. “Opvallend genoeg kon geen significante correlatie worden opgetekend tussen de favoriete biertypes en de bereidheid om een meerprijs te betalen. Consumenten van traditionele Amerikaanse bieren, zoals Budweiser of Coors, bleken een even grote bereidheid te betalen als verbruikers van ambachtelijke bieren.

Een aantal brouwerijen hebben al belangrijke investeringen in duurzaamheid gedaan. Onder meer wordt daarbij gewezen op de installatie van zonnepanelen, de bouw van verwerkingssystemen voor afvalwaters, de isolatie van brouwketels of de opvang van de stoom van het brouwproces. “Al die investeringen vereisen echter een voorafgaandelijke investeringen, die vermoedelijk de bierprijzen zullen doen stijgen,” merken de onderzoekers op. (Foto: Pixabay)

Lees Verder

 

Posted in milieu, voeding & horeca | Reacties uitgeschakeld voor Bierdrinker bereid meer te betalen voor duurzame productie

Schotland ziet vele mogelijkheden voor eigen ginproductie

Posted by managing21 on 26th september 2018

In Schotland kan de rijke traditie van whisky ook voor gin een sterke springplank zijn. Dat zegt de Schotse Gin Cooperative. Er wordt op gewezen dat de verkoop van gin in Groot-Brittannië de voorbije periode een spectaculaire stijging heeft gekend.

Een meerderheid van die productie is afkomstig uit Schotland. Twee jaar geleden realiseerden de Britse ginproducenten een omzet van 1,15 miljard pond, terwijl bij blended whisky een verkoop van 1,25 miljard pond werd opgetekend. Beide categorieën kenden vorig jaar een sterke exportgroei. Britse gin haalde het voorbije jaar voor de eerste keer een export van meer dan 500 miljoen pond.

“Gin heeft in Groot-Brittannië een explosieve groei gekend,” zegt Martin Reid, oprichter van de Gin Cooperative. “Dat geldt zowel voor de binnenlandse productie als voor de export. Bovendien neemt Schotland ongeveer 70 procent van de totale Britse ginproductie voor zijn rekening.” Onder meer wordt gewezen op merken zoals Hendrick’s van William Grant & Sons en Gordon’s en Tanqueray, beide eigendom van Diageo. Er is volgens Reid dan ook geen redenen om eraan te twijfelen dat gin, met een correct management, op termijn het succes van de Schotse whisky zal kunnen evenaren. Volgens sommigen zal tegen eind dit decennium in Groot-Brittannië al meer gin dan whisky worden verkocht.

“In ieder geval kan voor de Schotse gin een succesvolle toekomst worden voorspeld,” meent Reid. “Gin kan daarbij ook profiteren van de superieure waterkwaliteit waar ook de Schotse whisky een groot deel van zijn succes dankt. Bovendien kan Schotland prat gaan op een wereldwijde faam als marktleider voor de productie van geestrijke dranken. Een groot gedeelte van die kennis en vaardigheden zijn ook naar de productie van gin doorgesijpeld. Er is dus een basis aanwezig voor de productie van gin van absolute topklasse. Daarnaast moet ook gewezen worden op de nauwe band die veel Schotten met de natuur hebben.”

“Ook het merk Schotland kan veel bijdragen tot het succes van de nationale gin-productie,” beklemtoont Reid. “Schotland is immers een natie die bekend staat voor zijn voeding en drank van hoge kwaliteit, zoals de Schotse zalm en de Schotse whisky, die over de hele wereld worden geëxporteerd. Er kan dan ook wereldwijd een toenemend bewustzijn over de Schotse whisky worden opgemerkt. Bars over de hele wereld gaan actief op zoek naar nieuwe Schotse gins om aan hun assortiment toe te voegen. Schotse ginproducenten zoeken anderzijds eveneens naar nieuwe exportmogelijkheden.

(Foto: Pixabay/Steve Buissinne)

Lees Verder

 

Posted in voeding & horeca | Reacties uitgeschakeld voor Schotland ziet vele mogelijkheden voor eigen ginproductie