managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Archive for mei, 2007

Koude bedreigt Argentijnse energiebevoorrading

Posted by managing21 on 31st mei 2007

Het koude winterweer heeft de energievoorziening in Argentinië in zware problemen gebracht. Om de bevolking en de kleine bedrijven toch van gas te voorzien, werd aan de grootindustrie gevraagd het verbruik drastisch terug te schroeven. Ook werden de gasexporten naar buurland Chili enkele dagen opgeschort. De opmerkelijke koude heeft de voorbije dagen aan zeventien Argentijnen het leven gekost.

Gedeelten van Argentinië, met inbegrip met van de hoofdstad Buenos Aires, werden de voorbije dagen geconfronteerd met bijzonder koude temperaturen, die het vriespunt benaderden. Dat zette de energie-infrastructuur van het land onder druk, wat nog verergerd werd door technische problemen bij twee kerncentrales. Dat noopte de Argentijnse overheid tot ingrijpende maatregelen.

Daarbij werd zoveel mogelijk de bevoorrading van gezinnen en kleine ondernemingen als prioriteit naar voor geschoven. Ook de verkoop van autogas werd gerantsoeneerd. Dat veroorzaakte lange files aan de tankstations en zware protesten bij de taxichauffeurs, wiens auto’s meestal op gas rijden. De Argentijnse economie heeft de voorbije jaren wel een sterke groei gekend, maar het land zou niet voldoende geïnvesteerd hebben in de modernisering van zijn infrastructuur.

Posted in energie | Reacties uitgeschakeld voor Koude bedreigt Argentijnse energiebevoorrading

Internationale brandstofbank voor verrijkt uranium

Posted by managing21 on 31st mei 2007

De Verenigde Staten en Rusland hebben een international plan goedgekeurd voor de productie van een gecontroleerde voorraad verrijkt uranium. Daardoor zou het International Atomic Energy Agency (IAEA), dat wereldwijd kernreactoren inspecteert, een kernbrandstofbank kunnen beheren. Daarmee zou een einde kunnen komen aan de onzekerheid over landen die hun verrijkt uranium zouden willen gebruiken voor kernwapens.

De brandstofbank zou instaan voor de productie van verrijkt uranium, dat noodzakelijk is voor de werking van kerncentrales. De brandstofbank zou die voorraad beheren en ter beschikking stellen voor verkoop. Daardoor zouden landen met nieuwe nucleaire reactoren niet langer hun eigen uraniumbrandstof moeten produceren, maar ze gewoon kunnen aankopen bij de bank.

Rusland en Kazakstan tekende een intergovernementele overeenkomst met het IAEA voor het opzetten van een fabriek in Siberië. “Voor landen die kernenergie willen aanwenden voor vreedzaam gebruik zullen uit deze gelegenheid bijzonder veel voordeel kunnen halen,” vertelde de Amerikaanse democratische politicus Tom Lantos aan BBC News. De nieuwe brandstofbank zou het onder meer voor Iran overbodig moeten maken om zelf verrijkt uranium aan te maken.

Het IAEA zou door de brandstofbank ook nauwkeuriger kunnen volgen hoeveel nucleaire brandstof er wordt gebruikt, waardoor het mogelijk wordt om na te gaan of er uranium uit het circuit wordt gehaald om er kernwapens mee te maken. Maar volgens Frank Barnaby, veiligheidsexpert bij de Oxford Research Group, zal de brandstofbank niet werken. “Vele landen zullen het akkoord niet willen tekenen,” voerde hij aan.

Barnaby wees erop dat landen zoals Groot-Brittannië en Japan in het verleden zich altijd verzet hebben tegen een internationale kernbrandstofbank. “Ze beschouwen het verrijken van uranium als een geheime operatie,” benadrukte hij. “Elke internationale inmenging om een brandstofbank op te richten, zal beschouwd worden als een mogelijke informatielek die een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid.”

Kazakstan bezit ongeveer twintig procent van de wereldwijde voorraad van uraniumerts. Het land zou zijn productie tegen het eind van dit decennium wil verdrievoudigen tot 15.000 ton per jaar. Dat zou verwerkt worden in een nieuwe fabriek in de buurt van het Russische Irkoetsk.

Posted in energie, politiek | Reacties uitgeschakeld voor Internationale brandstofbank voor verrijkt uranium

Bedrijven moet tipje van de sluier lichten

Posted by managing21 on 31st mei 2007

Bedrijven moeten hun klanten een beperkte blik in de interne keuken gunnen. Dat is de conclusie van een Australisch onderzoek van Goldman Sachs. De loyaliteit van de cliënt wordt daardoor immers groter. Anderzijds merken de onderzoekers echter op dat de klant daardoor ook een grotere kennis van de markt krijgt, wat het gevaar vergroot dat hij naar concurrerende aanbieders zal overstappen.

“Meer expertise ten aanzien van een product, dienst of markt is volgens de onderzoekers op het eerste gezicht omgekeerd evenredig met de loyaliteit aan een onderneming,” aldus het magazine Harvard Business Review. “De studie toont aan dat naarmate klanten meer bekend zijn met de markt voor financiële producten, ze eerder geneigd zijn om over te stappen naar een andere dienstverlener.”

Paradoxaal genoeg blijkt uit het onderzoek dat ondernemingen tegelijkertijd de loyaliteit kunnen vergroten door klanten juist te informeren over de wijze waarop de onderneming opereert en hoe de organisatie in elkaar steekt. Het onderzoek impliceert dat ondernemingen hun klanten een beperkte blik in de keuken moeten gunnen. Dat betekent dat werknemers autonomie en tijd moeten krijgen om klanten datgene uit te leggen wat ze willen weten.

Het probleem is volgens het magazine echter dat dit onvermijdelijk betekent dat de klant ook meer van de markt te weten komt. “Hoewel het moeilijk is om deze twee vormen van kennis in de praktijk te scheiden, wegen de voordelen van het aanbieden van organisatiespecifieke kennis toch op tegen een eventueel verloop,” wordt er nog opgemerkt.

Posted in management | Reacties uitgeschakeld voor Bedrijven moet tipje van de sluier lichten

Meer namaakgoederen in Europa

Posted by managing21 on 31st mei 2007

Het aantal nepgoederen dat aan de grenzen van de Europese Unie werd onderschept, is vorig jaar meer dan verdrievoudigd. Dat blijkt uit cijfers van de Europese Commissie. Het voorbije jaar werden meer dan 250 miljoen illegale namaakartikelen onderschept, tegen 75 miljoen het jaar voordien en 100 miljoen in 2004. Tachtig procent van de namaakspullen komt uit China. Zestig procent van alle namaakgoederen bestaan uit sigaretten.

Uit India komen vooral nepmedicijnen. Smokkelaars maken steeds meer gebruik van het internet of kleine postpakketjes, wat het werk van de douane bemoeilijkt. Eurocommissaris voor douanezaken László Kovács waarschuwt dat niet alleen professionele smokkelaars de nepgoederen de EU-grens overbrengen. “Ook vakantiegangers mogen zich niet laten verleiden tot het kopen van namaakproducten,” voerde hij aan.

Een groot pakket van de namaakproducten wordt Europa binnengebracht via Italië. Het voorbije jaar zouden er 88,9 miljoen namaakproducten in beslag zijn genomen. In Italië werden het voorbije jaar 170 ton illegale sigaretten in beslag genomen. Dat is twee keer zoveel als het jaar voordien. De zuidelijke havenstad Napels wordt beschouwd als de belangrijkste doorvoerhaven voor namaakproducten.

Posted in handel | Reacties uitgeschakeld voor Meer namaakgoederen in Europa

Zuid-Afrika wil blanke expats terug

Posted by managing21 on 31st mei 2007

De Zuid-Afrikaanse overheid probeert honderdduizenden hoogopgeleide expats, vooral blanken, terughalen. Het land werd tijdens de gewelddadige periode vlak na het einde van de apartheid immers geconfronteerd met een massale exodus van blanken. Dat zorgde voor een echte braindrain. De Zuid-Afrikaanse overheid probeert die mensen nu terug te halen door over de hele wereld samenkomsten te organiseren voor expats.

Tijdens die vergaderingen krijgen de expats te horen dat hun terugkeer tot een beter Zuid-Afrika kan leiden. De samenkomsten worden georganiseerd door de organisatie Homecoming Revolution in Europa, Australië en het Midden-Oosten en krijgt de steun van het Zuid-Afrikaanse bedrijfsleven. In totaal hoopt Zuid-Afrika zo meer dan één miljoen uitgeweken burgers terug te lokken.

Om de braindrain van Zuid-Afrika op te lossen, heeft het land volgens Homecoming Revolution de keus uit het aantrekken van gekwalificeerde immigranten of het aanmoedigen van landgenoten uit het buitenland om terug te keren. Daarbij wordt de voorkeur gegeven aan het tweede alternatief. Men probeert aan de blanke expats duidelijk te maken dat er in Zuid-Afrika geen sprake meer is van discriminatie tegenover blanken.

De expats krijgen te horen dat de Zuid-Afrikaanse economie de voorbije 33 kwartalen een ononderbroken groei heeft gekend. Amper één op twintig Zuid-Afrikaanse blanken is werkloos, tegenover drie op tien bij de zwarte bevolking. De Zuid-Afrikaanse overheid wil ter gelegenheid van de organisatie van het Wereldkampioenschap Voetbal in 2010 ruim 41 miljard euro investeren in infrastructuurprojecten. Daarvoor worden opgeleide mensen in de bouw, financiën en management gezocht.

Maar niet alle blanke expats lijken geneigd te zijn om snel terug te keren. Hoewel de misdaadcijfers in Zuid-Afrika de voorbije tien jaar zijn gedaald, vinden ze het land nog niet veilig genoeg. Ook vinden vele expats het niet goed dat nieuwe bedrijven verplicht zijn een zwarte zakenpartner aan te stellen.

Posted in human resources | Reacties uitgeschakeld voor Zuid-Afrika wil blanke expats terug

Muziekindustrie heeft geen business model meer

Posted by managing21 on 31st mei 2007

De wereldwijde muziekverkopen zullen dit jaar met drie procent dalen. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Merill Lynch. Het gaat volgens de onderzoekers dan ook bijzonder slecht met de muziekindustrie. De verkopen van muziekdragers dalen en de omzetten van de grote muziekmaatschappijen lopen terug. Het gangbare business model van de muziekindustrie is volgens de onderzoekers dan ook achterhaald.

“De overgang van analoog naar digitaal is nergens zo goed voelbaar als in de muzieksector,” aldus Merill Lynch. “Het gangbare businessmodel in de muziekindustrie is in feite achterhaald. De jeugd gebruikt in plaats van cd`s vooral de computer, de iPod en de mp3-speler als muziekdrager. Muziek is dus niet meer tast- en zichtbaar opgeslagen. De muziekindustrie staat ook machteloos tegenover een aantal fenomenen op internet.”

Daarbij wordt gewezen naar de website Limewire. De populariteit van dit gratis programma, waarmee de gebruiker zeer gemakkelijk afbeeldingen, software documenten en audio- en videobestanden kan downloaden, kent een snelle groei. Volgens de onderzoekers gaat ook de strijd tegen de internetpiraterij de mist in. Dat zou volgens hen kunnen opgelost worden door de muziek gratis aan te bieden en de inkomsten uit reclame te halen.

Posted in internet, media & cultuur | Reacties uitgeschakeld voor Muziekindustrie heeft geen business model meer

Amerikaanse consument denkt steeds groener

Posted by managing21 on 31st mei 2007

De gemiddelde Amerikaanse consument hecht steeds meer belang aan de herkomst van producten. Het gaat allang niet alleen meer om voedingsmiddelen. Ook fabrikanten van kleding, cosmetica, schoonmaakmiddelen en auto`s moeten op dat vlak verantwoording afleggen. Dat leidt ertoe dat grote ketens zich nu opwerpen als actieve verdedigers van duurzame producten.

“Bedrijven zoals H&M en Ikea hebben hun steun betuigd aan onderzoek naar de ethische herkomst van productmaterialen,” voert het magazine Brandweek aan. “Dat geldt ook voor de winkelketen Wal-Mart, die nochtans niet echt met ethisch ondernemen wordt geassocieerd. Ze moeten wel, nu consumenten in toenemende mate vragen om biologische producten die het milieu niet belasten.”

Volgens de Amerikaanse Organic Trade Association steeg de verkoop van kleding van biologische materialen van 437 miljoen dollar in 2003 naar 744 miljoen in 2005. Dameskleding steeg met 43 procent, herenkleding met 56 procent en tienerkleding met 52 procent. Hoewel voeding het grootste deel van de biologische markt voor zijn rekening neemt, blijken echter ook non-food artikelen aan een opmars bezig te zijn.

In 2005 bedroeg de verkoop van biologische voedingssupplementen 238 miljoen dollar. Dat betekende een stijging met 29 procent tegenover het jaar voordien. Voor cosmetica was dat 282 miljoen dollar, een groei met 28 procent. Bij schoonmaakmiddelen werd een groei met 29 procent tot 19 miljoen opgetekend. Petfood kwam met een stijging van 46 procent aan 30 miljoen dollar, Voor bloemen was dat een stijging met 50 procent tot 16 miljoen dollar en voor huishoudtextiel een groei met 44 procent tot 160 miljoen dollar.

Posted in handel, milieu | Reacties uitgeschakeld voor Amerikaanse consument denkt steeds groener

Nieuwsoverzicht

Posted by managing21 on 31st mei 2007

De Europese vliegtuigbouwer Airbus heeft een order ontvangen van Qatar Airways voor 80 A350 XWB-langeafstandsvliegtuigen ter waarde van 16 miljard dollar. Het is de grootste order voor de nieuwe A350 XWB tot dusver. De toestellen zullen vanaf 2013 worden geleverd. De XWB is een herziene versie van de oude A350. Het nieuwe toestel is voor een groot deel gemaakt van lichte composietmaterialen en heeft een extra brede romp in vergelijking met de gewone A350. Door vertragingen met het ontwerp komt de XWB pas in 2013 op de markt. Het vliegtuig moet de concurrentie aangaan met de nieuwe 787 Dreamliner van Boeing. Dit brandstofzuinige langeafstandsvliegtuig wordt volgend jaar op de markt gebracht. Airbus maakte verder bekend dat het ook een opdracht heeft gekregen van de Colombiaanse luchtvaartmaatschappij Avianca voor 38 Airbus-vliegtuigen met een koopoptie op nog eens 32 toestellen.

Encyclopaedia Brittanica klaagt het informaticabedrijf TomTom en twee andere ondernemingen aan in de Verenigde Staten voor het schenden van een patent voor digitale kaartsystemen. Dat bleek uit documenten van een Amerikaanse rechtbank in Wisconsin. Encyclopaedia Brittanica, die de rechtzaak twee weken geleden aanspande, wil de bedrijven laten stoppen met het inbreuk plegen op het patent. Volgens het patent heeft de maker van de gelijknamige encyclopedie het alleenrecht op het visualiseren van digitale kaarten in de Verenigde Staten. Daarnaast eist het bedrijf een schadevergoeding. Hoe hoog deze is, is niet bekend. Naast TomTom klaagt de onderneming twee Amerikaanse branchgenoten van TomTom aan. Eerder al werd TomTom aangeklaagd door Garmin, maar deze eis werd vorige maand verworpen.

Shell keert Bolivia de rug toe. Het Nederlands-Britse bedrijf maakte bekend dat het zijn kwartbelang in gasnetbeheerder Transredes – een bron van hoofdpijn sinds de Boliviaanse energienationalisatie vorig jaar – verkoopt aan de Britse partner Ashmore. Een Shell-woordvoerder wil de prijs niet noemen, maar spreekt van een commercieel goede deal.
Volgens Shell past het afstoten van de kleinschalige transporteur in de strategie voorrang te geven aan meer winstgevende upstreamactiviteiten, ofwel winning van gas. Het bedrijf is wel zeer geïnteresseerd in het zoeken en boren in de op één na grootste en goeddeels onontgonnen gasbel van Latijns-Amerika. Shell verkoopt aan Ashmore ook zijn belangen in een gaspijpleiding van Bolivia naar Brazilië en in een elektriciteitscentrale in het Braziliaanse Cuiabá. Shell was sinds de nationalisatie in stroeve onderhandeling met de Boliviaanse regering over verkoop van het belang aan het staatsbedrijf YPFB.

De Amerikaanse gsm-fabrikant Motorola schrapt dit jaar vierduizend banen extra om de kosten te drukken en weer winstgevend te worden. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. Het concern schrapt al 3.500 arbeidsplaatsen zoals in januari werd aangekondigd. Deze herstructurering wordt voor 30 juni afgerond. Motorola stuurt met de extra ontslagen meer dan 11 procent van zijn personeel de laan uit. Met de ingrepen wil Motorola honderden miljoenen dollars per jaar besparen. De op een na grootste gsm-fabrikant ter wereld verliest marktaandeel als gevolg van de felle concurrentiestrijd met rivalen als Nokia. Volgens analisten komt is dat te wijten aan het zwakke aanbod van Motorola-modellen van Motorola. Het bedrijf zag in het vierde kwartaal van het vorig boekjaar zijn winst met bijna de helft dalen.

De Nederlandse lak- en verfproducent SigmaKalon wordt waarschijnlijk verkocht door eigenaar Bain Capital. De Amerikaanse investeringsmaatschappij heeft twee zakenbanken ingehuurd om een veiling te organiseren. Dat meldde het persbureau Reuters woensdag op basis van anonieme bronnen. Bain nam SigmaKalon vier jaar geleden over van het Franse olieconcern Total voor ongeveer 1 miljard euro. Het bedrijf uit Amsterdam, met een omzet van 1,8 miljard euro, is na Akzo Nobel de grootste lak- en verfleverancier van Europa. Volgens een woordvoerder van SigmaKalon overweegt Bain een volledige of gedeeltelijke verkoop van het bedrijf. SigmaKalon telt meer dan tienduizend werknemers. Als potentiële kopers worden het Duitse BASF, het Britse ICI en Akzo Nobel genoemd.

Het aantal effectenrekeningen in China is gestegen tot honderd miljoen. De gegevens bevestigen dat het aantal Chinese beleggers pijlsnel toeneemt. Honderd miljoen stemt overeen met 17 procent van de stedelijke bevolking. Begin dit jaar waren er 80 miljoen effectenrekeningen voor de handel in aandelen en beleggingsfondsen op de beurzen van Shenzhen en Sjanghai. Maar het aantal effectenrekeningen is sindsdien al gestegen tot 100,3 miljoen. De forse stijging van de Chinese aandelen lokt steeds meer particulieren naar de beurs. De index van de beurs van Sjanghai verdrievoudigde in de voorbije dertien maanden. In België waren er eind 2005 zowat 6,5 miljoen effectenrekeningen.

De Britse regering schroeft haar belang in British Energy (BE) terug van 64 procent naar 39 procent. Dat heeft Alistair Darling, de Britse minister van handel en industrie, aangekondigd. British Energie is de grootste elektriciteitsproducent van Groot-Brittannië en voorziet in één zesde van de Britse energiebehoeften. De Britse regering verkoopt 400 miljoen aandelen, goed voor een opbrengst van 2,19 miljard pond (3,22 miljard euro). Als de operatie een succes is, verkoopt de regering 50 miljoen aandelen extra. De opbrengsten dienen voor de financiering van de ontmanteling van enkele verouderde kerncentrales. De komende 10 jaar moet een derde van de 23 nucleaire centrales dicht. De Britse regering overweegt die te vervangen door nieuwe centrales.

Het Amerikaanse mediaconcern Viacom verkoopt zijn platenmaatschappij Famous Music aan een joint venture van popster Michael Jackson en de muziekdivisie van het Japanse elektronicaconcern Sony. Hoewel de twee concerns geen details over de deal bekend maakten, rekenen analisten erop dat Viacom ongeveer 370 miljoen dollar (275 miljoen euro) ontvangt voor zijn platenmaatschappij. Die bezit onder meer de rechten op het vroege werk van de omstreden rapper Eminem en op films als ‘The Godfather’. Viacom had de 125.000 nummers tellende catalogus van Famous Records begin dit jaar in de etalage gezet uit ontevredenheid met de lage winstmarges.

Wilhelm Schelsky, de leider van de Duitse kleine onafhankelijke vakbond AUB, heeft in een interview met het Duitse weekblad Stern toegegeven dat hij werd omgekocht door de Siemens-directie. Hij verklaarde tegenover het magazine dat hij 45 miljoen euro gekregen heeft om druk uit te oefenen in de ondernemingsraad van Siemens in het voordeel van de directie. Dat gebeurde om tegengewicht te bieden aan de machtige metaalvakbond IG Metall. Schelsky werd midden februari een tijdlang in hechtenis genomen in verband met de omkopingszaak. Door de affaire, die gaat over 400 miljoen euro, zat ook het Siemens-directielid Johannes Feldmayer enkele tijd in de gevangenis.

De Russische oliegigant Rosneft ontkent banden te hebben met het bedrijf Prana, dat zopas het hoofdkantoor van het failliete Russische oliebedrijf Joekos heeft gekocht. Bij de veiling waarop de activa van Joekos verkocht werden, kocht Prana onder meer een vijftiental participaties in verschillende bedrijven en de hoofdzetel van Joekos in het centrum van Moskou. Ook Rosneft was geïnteresseerd in het betrokken lot. Omdat de eigenaars van Prana echter onbekend zijn, werd door velen vermoed dat Rosneft en Gazprom achter de aankoop zaten. Beide Russische oliegiganten hebben hun betrokkenheid intussen ontkend. De Russische antimonopoliedienst heeft inmiddels zijn toestemming verleend aan de transactie van Prana.

Meer Nieuws

Posted in nieuwsoverzicht | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsoverzicht

BBC zendt uit op Second Life

Posted by managing21 on 30th mei 2007

De Britse omroep BBC zendt een eerste televisieprogramma uit in de virtuele wereld van Second Life. Op vrijdag 1 juni om 19 uur Engelse tijd zal het programma ‘Virtual World, Real Millions’, een aflevering van het financiële actualiteitenprogramma ‘The Money Programme’ gelijktijdig worden uitgezonden op BBC 2 en in de Rivers Run Red Cinema in Second Life.

In het programma zal aandacht worden besteed aan de zakelijke kant van Second Life en de sector van het multiplayer online gaming. Daarbij zal dieper worden ingegaan op de groei van de virtuele werelden. Er zal onder meer commentaar geleverd worden door Philip Rosedale, schepper van Second Life. Matt Martin, adjunct-hoofdredacteur van GamesIndustry.biz, zal zijn visie op Second Life naar voor brengen.

Ook brengt het programma interviews met het marketingbedrijf Rivers Run Red, dat een miljoenenomzet heeft gerealiseerd met zakelijke projecten in virtuele werelden. Ook wordt verder ingegaan op de virtuele winkels van Reebok. Daarnaast probeert het programma ook een inzicht te geven in een aantal typische onderwerpen uit de online wereld, zoals cybercrime.

Posted in internet, media & cultuur | Reacties uitgeschakeld voor BBC zendt uit op Second Life

Vrij luchtruim voor vliegende robots

Posted by managing21 on 30th mei 2007

Het European Defence Agency, het militaire departement van de Europese Unie, wil dat vliegende robotten toegang krijgen tot het luchtruim, naast het bestaande luchtvervoer. Dat moet onder meer nieuwe mogelijkheden bieden aan de Europese vliegtuigindustrie en Europa ook op militair gebied minder afhankelijker maken van de Verenigde Staten. Budgettair heeft Europa echter niet dezelfde mogelijkheden als de Verenigde Staten.

“Onbemande vliegtuigen worden nu in omstandigheden gebruikt waar er geen traditionele luchtvaart aanwezig is,” aldus het magazine The Register. “Ze hebben meestal ook geen vergunning verkregen om in het civiele luchtruim te opereren. Meestal zijn ze acties op testsites of in oorlogsgebieden, waar het gewone commerciële luchtvaartverkeer geen toegang heeft.”

Maar daar wil de Europese Unie verandering in brengen. Het European Defence Agency wil dat deze vliegende robotten ook elders in het luchtruim kunnen ingezet worden. Daarbij wordt echter niet alleen gedacht aan militaire opdrachten, maar ook aan algemene veiligheid en op termijn ook aan commerciële opdrachten. Bovendien wordt deze stap gezien als een mogelijke stimulans voor de vraag naar onbemande toestellen.

Dit laatste zou nieuwe mogelijkheden moeten creëren voor de Europese vliegtuigindustrie. In de Verenigde Staten is de onbemande luchtvaart aan zeer strikte beperkingen gebonden en de Europese industrie zou dan ook van zijn grotere vrijheid kunnen gebruik maken om een belangrijk deel van de markt in te pikken. Het vliegen met robotten bespaart bovendien ook op personeelskosten. Gehoopt wordt dat de regelgeving tegen 2012 rond zou kunnen zijn.

The Register merkt echter op dat er budgettair grote verschillen bestaan tussen Europa en de Verenigde Staten. Het European Defence Agency heeft voorlopig een budget van 0,5 miljoen euro naar voor geschoven voor het uitwerken van een routeplan, terwijl het Amerikaanse ministerie van defensie tientallen miljoen dollars investeert in concrete realisaties zoals de Reaper en Fire Scout.

Bovendien lopen er in de Verenigde Staten projecten om volledig geautomatiseerde gevechtsvliegtuigen te ontwikkelen. Deze toestellen zouden onder meer zonder hulp van een piloot op een vliegdekschip kunnen landen. Daarnaast wordt erop gewezen dat een aantal Europese organisaties zich nu al met Amerikaanse technologie aan het uitrusten zijn. Zo wil de Britse Royal Air Force dit jaar al Reapers inschakelen.

Posted in luchtvaart & ruimtevaart | Reacties uitgeschakeld voor Vrij luchtruim voor vliegende robots