managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Archive for november, 2007

Product herkent geslacht consument

Posted by managing21 on 1st november 2007

Nieuwe technologieën zullen het in de toekomst mogelijk maken dat de winkelvloer het geslacht en de leeftijd van de consument kan herkennen en daar gericht op inspelen. Dat is één van de conclusies van een rapport van het Britse onderzoeksbureau Marketwire. Op die manier wordt het winkelen interactiever en worden interactieve elementen en strategieën uit e-commerce naar de fysieke winkelvloer overgeheveld.

“Nieuwe technologieën maken het volgens Marketwire voor retailers mogelijk om bijvoorbeeld digitale richtingsborden te installeren die de sekse en de leeftijdscategorie van de consument kunnen ontdekken, maar ook individuen kunnen onderscheiden van groepen,” aldus het magazine Marketing Online. “Dat is één van de manieren om de shopping experience theatraler te maken en de zintuigen van de consument te prikkelen.”

Marketwire verwacht ook dat het in de nabije toekomst mogelijk zal worden dat deze schermen registreren wanneer een klant naar een bepaald product in de rekken wijst, zodat men vervolgens gerelateerde advertenties op de schermen laat zien. “Wanneer het systeem een persoon detecteert, wordt het geluid van de advertenties op de schermen iets luider, om weer af te nemen als de persoon verder loopt,” aldus het rapport.

“De kosten van de installatie en het onderhoud ervan zijn weliswaar aanzienlijk, maar uit tests is al gebleken dat deze digitale schermen een efficiënte manier van adverteren kunnen vormen,” stipt Marketing Online nog aan. “Marketwire stelt dat dit soort schermen leidt tot meer aankopen en een verhoogde brand awareness.”

Posted in reclame & marketing | Reacties uitgeschakeld voor Product herkent geslacht consument

Chinees personeel wordt steeds duurder

Posted by managing21 on 1st november 2007

Chinees personeel wordt steeds duurder. Tijdens de eerste negen maanden van dit jaar zijn de lonen in de grote Chinese steden gemiddeld met bijna 19 procent gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het Chinese Nationaal Bureau voor de Statistiek. Het gemiddelde jaarloon in de meer welvarende Chinese steden bedraagt nu ruim 1.600 euro. De export ondervindt tot op dit ogenblik echter weinig hinder van de zwaardere loondruk.

“De cijfers betekenen echter niet dat alle inwoners van de Chinese steden op dit niveau zitten,” aldus De Volkskrant. “De onderlinge verschillen tussen beroepen en sectoren blijft immers groot. Een productiemedewerker komt meestal niet boven de 1.200 euro per jaar, terwijl kantoorpersoneel vaak boven het gemiddelde uitkomt. Het loon in de sterk groeiende dienstensector ligt meestal nog een stuk lager dan in de fabriek.”

De trend is al enkele jaren merkbaar, vooral aan de Chinese oostkust. Daar bevinden zich immers de meeste fabrieken die voor de export werken. Daar kennen de lonen al sinds 2004 een jaarlijkse stijging met vijf tot vijftien procent, afhankelijk van de sector. “De stijging heeft vooral te maken met het schaarser wordend personeel,” aldus de krant. “Hoewel er vanuit het achterland nog vele tientallen miljoenen graag naar de stad komen om meer te verdienen, nemen steeds minder mensen genoegen met een minimaal loon.”

Opmerkelijk is dat de sterkste loonsverhogingen in China opgetekend worden bij de staatsbedrijven. Daar heeft het personeel er dit jaar al bijna 21 procent bij gekregen. Veel grote Chinese staatsbedrijven realiseren tegenwoordig goede winstcijfers, wat in grote mate te danken is aan het feit dat zij een monopoliepositie bezitten, bijvoorbeeld in de sector van de mobiele telefonie.

De uitvoer van Chinese producten lijkt tot op dit ogenblik weinig hinder te ondervinden van de hogere loondruk. De exportvolumes blijven immers ook dit jaar krachtig stijgen. “Daarin speelt Europa een belangrijke rol,” aldus nog De Volkskrant. “Europa heeft dit jaar meer Chinese producten gekocht dan ooit tevoren.”

Posted in human resources | Reacties uitgeschakeld voor Chinees personeel wordt steeds duurder

Webtelevisie wordt nieuw marketingkanaal

Posted by managing21 on 1st november 2007

Na de weblog is webtelevisie het nieuwste wapen voor communicatie- en marketingafdelingen van bedrijven en organisaties. Dat zegt Thomas Bruning, algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ). Volgens hem zou dit echter een probleem kunnen worden wanneer deze bewegende relatiemagazines zich als echte informatiezenders zouden willen opwerpen.

Dankzij een verbeterde en goedkopere technologie raakt webtelevisie volgens Tom van der Maas, directeur van het Nederlandse Platform voor de Informatiesamenleving (EPN), steeds meer ingeburgerd. Bedrijven en organisaties beschikken daarbij over een eigen online televisie-zender, die interviews, reportages of nieuwsbulletins maken om buiten de reguliere media zelf nieuws te brengen.

Thomas Bruning maakt zich echter zorgen als zulke webzenders méér pretenderen te zijn dan een bewegend relatiemagazine. Tegenover de krant NRC Handelsblad noemde hij als voorbeeld het dagelijkse online nieuwsbulletin van het politiekorps Zuid-Limburg. “De reportages zijn gemaakt door de afdeling communicatie, die zegt niets anders te brengen dan in de persberichten staat die ook naar kranten, radio en televisie gaan,” aldus Bruning

De NVJ-secretaris voert daarbij aan dat de politie goed controleerbaar moet zijn. “De pers moet de mogelijkheid hebben om op tijd op de plek van een incident te zijn,” stipt Bruning aan. “Als de politie zelf gaat vertellen hoe goed ze ter plekke heeft gehandeld, kan die controlerende rol niet worden uitgeoefend.” Ditzelfde geldt volgens hem ook voor sportorganisaties en bedrijven.

Toch denkt de Bruning en van der Maas dat het publiek wel onderscheid kan maken tussen een bedrijfsjournaal en onafhankelijke journalistiek. “Ze trekken beduidend minder geïnteresseerden dan de massamedia,” aldus Tom van der Maas. Bovendien brengt de onafhankelijke journalistiek de echte feiten tussen de veelheid van nieuws.”

Posted in internet, reclame & marketing | Reacties uitgeschakeld voor Webtelevisie wordt nieuw marketingkanaal

Farmabedrijven benaderen artsen ontwikkelingslanden

Posted by managing21 on 1st november 2007

Farmaceutische bedrijven proberen ook in ontwikkelingslanden geneesheren te overhalen om bepaalde geneesmiddelen voor te schrijven aan hun patiënten. De artsen worden daarbij beloond met luxe etentjes, laptops of andere luxeproducten. Dat blijkt uit een rapport van de consumentenorganisatie Consumers International. De organisatie eist dat er een verbod zou komen op dergelijke producten.

Consumers International stelt dat de regeringen van ontwikkelingslanden voor een betere regelgeving moeten zorgen om dergelijke omkooppraktijken te bestrijden. Tevens wil de organisatie een grondiger onderzoek naar de manier waarop geneesmiddelen worden aangeprezen. Volgens het rapport wordt meer dan 50 procent van de geneesmiddelen in ontwikkelingslanden verkeerd voorgeschreven, toegediend of verkocht.

Een aantal westerse landen hebben een strengere regelvoering ingevoerd om dergelijke omkooppraktijken aan te pakken. “Als gevolg daarvan begonnen de farmaceutische bedrijven naar armere landen te kijken als toekomstige afzetmarkt,” aldus het magazine One World. “De sector beseft het grote belang van deze opkomende markten en wordt aangemoedigd door de zwakke wetgeving.”

Zonder goede controle worden patiënten volgens Consumers International het slachtoffer van misleidende of niet-juiste informatie. “Hoewel de farmaceutische industrie zeker een belangrijke rol speelt in het aanpakken van gezondheidsrisico’s, wijst hun betrokkenheid bij de promotie van geneesmiddelen op een ernstige belangenverstrengeling,” voert de organisatie aan.

Posted in derde wereld, gezondheid | Reacties uitgeschakeld voor Farmabedrijven benaderen artsen ontwikkelingslanden

Sociale media essentiële pijler marketing

Posted by managing21 on 1st november 2007

Marketeers zullen de volgende vijf jaar steeds meer investeren in sociale media en conversatiemarketingtechnieken. Dat is de consclusie van een rapport van het Amerikaanse onderzoeksbureau TWI Surveys. Meer dan de helft van de ondervraagden zegt over vijf jaar zelfs meer te zullen investeren in campagnes rond conversatiemarketing dan in de traditionele marketingcommunicatie.

Adverteren via sociale media staat nog duidelijk in zijn kinderschoenen. Op dit ogenblik investeert 75 procent van de marketeers amper 2,5 procent of minder aan deze nieuwe marketingvorm. De meeste respondenten menen echter dat dit percentage de volgende vijf jaar gevoelig zal groeien. Daarbij zegt 81 procent van de ondervraagden in 2012 tenminste twee keer zoveel te zullen spenderen aan sociale media.

Twee op drie respondenten zegt de volgende twaalf maanden meer uit te zullen geven aan conversatiemarketing. Maar 57 procent zegt over vijf jaar meer te zullen spenderen aan conversatiemarketing dan aan traditionele marketingcommunicatie. Bovendien zegt ongeveer 24 procent denkt over 5 jaar evenveel te spenderen aan conversatiemarketing als aan traditionele marketingcommunicatie.

De ondervraagden voeren echter aan dat er nog een aantal drempels zijn om meer geld uit te geven aan conversatiemarketing. De grootste hinderpaal wordt gevormd door een gebrek aan mankracht (51,1 procent), gevolgd door een angst om controle te verliezen (46,9 procent), de moeilijke meetprocedures (45,4 procent) en een tegenwerkende organisatiecultuur (43,5 procent).

De gegevens werden door nieuwe mediagoeroe Joseph Jaffe gebruikt voor zijn boek ‘Join the Conversation’. Het onderzoek wijst volgens hem uit dat digitale media een steeds groter gedeelte van de mediataart opeisen. “Conversatiemarketing zal dan ook een essentiële pijler worden van het nieuwe marketingmodel,” benadrukte hij.

Posted in reclame & marketing | Reacties uitgeschakeld voor Sociale media essentiële pijler marketing

Kennis investeren is beter dan doneren

Posted by managing21 on 1st november 2007

Bedrijven moeten vooral hun eigen kennis en kunde inzetten om bij te dragen tot het verwezenlijken van de millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties. Dat zegt Jeffrey Sachs, professor economie aan de Amerikaanse Columbia University en verantwoordelijk voor de uitvoering van het VN-project. In dat project zijn er volgens hem vooral nog veel inspanningen nodig voor Afrika.

“Ieder bedrijf zou iets moeten doen aan het verwezenlijken van de millenniumdoelen,” aldus Jeffrey Sachs. “Het doneren van geld volstaat niet, maar bedrijven moeten de eigen kennis en kunde daarvoor inzetten.” De filosofie van de wereldberoemde Amerikaanse econoom is dat elk doel aan het eind afrekenbaar moet zijn op de resultaten. In dat kader moet er volgens hem voor gezorgd worden dat de locale economieën kunnen groeien.

“Jeffrey Sachs ziet vooral in Azië een duidelijke vooruitgang,” aldus het persbureau ANP. “Daar profiteert een groot deel van de bevolking van een betere economie, al is ook daar nog een hoop mis. Zijn grootste zorg is echter Afrika. Het is volgens Sachs een uitdaging om dit continent er boven op te helpen. Hij is echter van mening dat dit alleen mogelijk is als regeringen, de samenleving en het bedrijfsleven de handen ineenslaan.

Jeffrey Sachs is speciaal adviseur voor de Verenigde Naties voor de millenniumdoelen. In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen afgesproken om voor 2015 de belangrijkste wereldproblemen aan te pakken. Er zijn acht concrete doelstellingen vastgelegd die zich richten op armoede, gezondheidszorg, de positie van vrouwen en onderwijs. Sachs is aangesteld om leiding te geven aan de praktische uitvoering van dat project.

Posted in derde wereld | Reacties uitgeschakeld voor Kennis investeren is beter dan doneren

Firewall en phishing grotendeels onbekend

Posted by managing21 on 1st november 2007

Een groot gedeelte van de computergebruikers weet eigenlijk niet wat termen zoals firewall en phishing zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse Consumentenbond. Bovendien blijken computergebruikers volgens de onderzoekers veel beter beveiligd te zijn dan in werkelijkheid het geval is. Het rapport stelt dat alleen de providers voor een verhoogde veiligheid kunnen zorgen.

“Bij 62 procent van de computergebruikers die dachten een anti-spywarepakket geïnstalleerd te hebben, bleek dit in werkelijkheid niet het geval te zijn,” aldus het magazine Planet Internet. “Bij 29 procent van de personen die dachten spyware-vrij te zijn, vonden de onderzoekers wel degelijk malafide programma’s. Tien procent van de computers was op het ogenblik van onderzoek besmet met één of meer virussen.”

Nochtans had ongeveer 80 procent van de computereigenaars gezegd dat ze voldoende beschermd waren. Bij computers met een draadloze internetverbinding bleek 56 procent geen afdoende beveiliging te hebben. “Bovendien gaf bijna een kwart van de ondervraagden toe dat zijn computer het voorbije jaar met een computervirus was besmet,” aldus nog de Nederlandse Consumentenbond.

Ongeveer de helft van de ondervraagden bleek ook niet te weten wat het verschil is tussen anti-virussoftware en een firewall. “Van de gebruikers die dat verschil wel meenden te kennen, bleek bij doorvragen dat 57 procent eigenlijk toch niet goed het verschil tussen beide vormen van beveiliging wist aan te duiden,” aldus Planet Internet. “De term phishing blijkt bij de helft van de mensen een onbekend fenomeen.”

Driekwart van de gebruikers kon ook niet zeggen hoe vaak de anti-virussoftware op zijn computer updates binnenhaalt. De resultaten ondersteunen de Nederlandse Consumentenbond naar eigen zeggen in zijn streven naar een ingebakken veiligheid, waarbij niet de gebruikers, maar wel de aanbieders van verbindingen en computers de beveiliging moeten regelen.

Posted in internet | Reacties uitgeschakeld voor Firewall en phishing grotendeels onbekend

Nieuwsoverzicht

Posted by managing21 on 1st november 2007

Tabaksproducent British American Tabacco (BAT) heeft in het derde kwartaal van dit jaar een nettowinst geboekt van 600 miljoen Britse pond, tegen 446 miljoen in dezelfde periode een jaar eerder. BAT is onder meer producent van sigarettenmerken zoals Lucky Strike, Pall Mall en Dunhill. De omzet steeg tijdens het derde kwartaal met 5,9 procent tot 2,59 miljard pond. BAT heeft zijn prijzen in een aantal landen gevoelig verhoogd. Zo kostte een pakje Pall Mall in Spanje in augustus van dit jaar 19 procent meer dan op hetzelfde tijdstip vorig jaar. Bovendien schakelde het Russische publiek over op een duurder sigarettensegment, zoals Kent en Dunhill. Het bedrijf verwacht dat de winstgroei in het vierde kwartaal zal vertragen, door de hogere kosten voor marketing en de prijs- en belastingverhogingen in Brazilië.

Het voedingsconcern Unilever heeft over het derde kwartaal van dit jaar een autonome omzetgroei gerealiseerd van 4,5 procent. In het tweede kwartaal bedroeg de autonome omzetgroei nog 5,8 procent. De wat lagere groei wordt verklaard door de mindere verkoop van ijs en dranken door de tegenvallende weersomstandigheden en een relatief minder sterk kwartaal bij de persoonlijke verzorgingsproducten. De nettowinst bedroeg 1.069 miljoen euro. Dat is een stijging met 37 procent op jaarbasis. Bestuursvoorzitter Patrick Cescau stelt dat de grondstofkosten scherp zijn gestegen, maar dat Unilever erin geslaagd is dit te compenseren door op het juiste moment prijzen te verhogen. Unilever breidt onder meer de internationale joint venture van Lipton-ijsthee met PepsiCo uit.

Tele Atlas, producent van digitale kaarten voor navigatiesystemen, heeft een meerderheidsbelang van 76 procent verworven in het Zuid-Afrikaanse Georigin. Financiele details over de transactie zijn niet vrijgegeven. Georigin, gevestigd in Pretoria, is gespecialiseerd in het verzamelen van gegevens over West-, Oost- en Zuid-Afrika. Daarnaast heeft Georigin een belang van 49 procent in MapIT, een Zuid-Afrikaanse onderneming dat de rechten bezit van een kaarten-database van Zuid-Afrika en Nigeria. Tele Atlas werkte sinds een jaar al samen met Georigin en MapIT. Tele Atlas kondigde tevens aan samen met MappointAsia de joint venture Tele Atlas Thailand op te richten. Daarnaast is Tele Atlas begonnen met het in kaart brengen van het wegennet van Singapore.

Scottish & Newcastle (S&N) is een arbitragezaak begonnen tegen Carlsberg. Daarmee wil de Schotse bierbrouwer bereiken dat de Deense brouwer zijn belang in de Russische joint venture Baltic Beverages Holdings, waarin de twee samen zitten, verkoopt. S&N heeft het verzoek ingediend bij de Zweedse rechter. Volgens de Schotse brouwer bevat de joint venture-overeenkomst een clausule waarin staat dat Carlsberg zijn aandelen moet aanbieden aan S&N omdat het samen met Heineken een bod heeft uitgebracht op S&N. Carlsberg ontkent dat er een dergelijke clausule bestaat. De bierbrouwers Heineken en Carlsberg hebben zopas een bod uitgebracht van 720 pence per aandeel voor S&N. Daarmee wordt de onderneming gewaardeerd op 6,8 miljard pond. S&N wees het bod van de hand.

Sanofi-Aventis, het grootste farmaceutische bedrijf van Frankrijk, heeft zijn winstverwachting voor dit jaar verhoogd. Voor het hele jaar wordt nu uitgegaan van een winstgroei van 10 procent per aandeel, tegen een eerdere verwachting van een groei van 9 procent. Sanofi-Aventis zag zijn nettowinst in het derde kwartaal van dit jaar toenemen met 9,1 procent tot 1,85 miljard euro. De omzet nam toe met 1,8 procent tot 7,03 miljard euro. De omzet van de farmaceutische divisie daalde licht met 0,3 procent tot 6,08 miljard euro. De omzet van de vijftien belangrijkste producten nam toe met 0,4 procent tot 4,12 miljard euro. Exclusief de impact van generieke concurrentie voor de middelen Ambien en Eloxatin zou de omzet van de vijftien belangrijkste producten met 10,8 procent zijn gestegen.

Stanley O’Neal, de aftredende bestuursvoorzitter van Merrill Lynch, verlaat de zakenbank met ongeveer 161,5 miljoen dollar aan aandelenopties en pensioenvergoedingen. Dat heeft de zakenbank bekend gemaakt. Daarnaast heeft de opgestapte bestuursvoorzitter nog drie jaar lang recht op een kantoor en een assistent. Merrill Lynch kreeg onder de leiding van O’Neal veel kritiek te verduren als gevolg van het verkeerd inschatten van de subprime-hypotheekcrisis. Dat leidde onverwacht een kwartaalverlies van 2,24 miljard dollar. De uitspraken van O’Neal over een mogelijke fusie met de Amerikaanse bank Wachovia deden hem uiteindelijk de das om. O’Neal is ad-interim vervangen door bestuurslid Alberto Cribiore. Die gaat op zoek naar een nieuwe bestuursvoorzitter.

Rijkman Groenink, de vertrekkende bestuursvoorzitter van de Nederlandse bankgroep ABN Amro, krijgt een extra vergoeding mee van 4,3 miljoen euro. Het komt erop neer dat Groenink (58) zijn salaris en bonussen voor 22 maanden krijgt doorbetaald. De commissarissen van ABN Amro hebben die overeenkomst goedgekeurd. De afvloeiingsregeling komt bovenop de aandelen en opties die Groenink de afgelopen jaren zijn toegekend ter waarde van 26 miljoen euro. De overige vijf bestuurders krijgen 11 miljoen tot 17 miljoen euro, zijnde de waarde van hun aandelen- en optiepaketten. ABN Amro, de grootste bank van Nederland, is overgenomen door een consortium van de banken Fortis, Royal Bank of Scotland en Banco Santander.

Meer dan 40.000 werknemers in de Duitse fabrieken van Volkswagen hebben actie gevoerd tegen de mogelijke grotere impact van Porsche in het bedrijf. Het personeel werd door de vakbonden ingelicht over de toekomst van de zogenaamde mitbestimmung indien Porsche, zoals verwacht wordt, een meerderheidsbelang in Volkswagen neemt. Die mitbestimmung garandeert medezeggenschap aan de vakbonden in de raad van bestuur. De vrees is echter dat Porsche de mitbestimmung voor de VW-werknemers inperkt. Porsche zou hen maar evenveel zitjes in de raad van bestuur geven als de Porsche-werknemers. De kans bestaat dat er later ook in de andere Europese vestigingen van de Volkswagen-groep acties komen. Dat is in de Europese ondernemingsraad beslist.

De rechtbank in Amsterdam heeft alle besluiten van de Russische curator over de Nederlandse dochter van de failliete oliemaatschappij Yukos ongeldig verklaard. Het Russische faillissementsvonnis kan volgens de rechter in Nederland niet worden erkend. Volgens de Nederlandse rechter heeft het Russische bedrijf geen eerlijk proces gekregen. De curator moet nu op straffe van een dwangsom een aantal beslissingen ongedaan maken. Het Nederlandse dochterbedrijf heeft bezittingen ter waarde van ruim 1,5 miljard dollar. De Russische overheid verklaarde Yukos drie jaar geleden failliet. Voormalig topman en oprichter Michail Khodorkovski werd, na een veroordeling voor fraude en belastingontduiking, opgesloten in een Siberisch strafkamp.

China heeft een bestelling voor veertig hogesnelheidstreinen geplaatst bij Bombardier Sifang Power (BSP) Transportation, een onderneming waar ondermeer het Canadese Bombardier deel van uitmaakt. Het contract heeft een waarde van 1 miljard euro, waarvan 413 miljoen euro ten goede komt aan Bombardier. Volgens de spoorgroep gaat het om de grootste bestelling ooit voor passagierstreinen in de geschiedenis van het Chinese spoor. De eerste levering van de nieuwe treinen is gepland voor februari 2009. De laatste trein zou in augustus 2010 geleverd worden. De treinstellen zullen tot 250 km per uur kunnen rijden en zullen in China gebouwd worden. BSP is een joint venture van Bombardier Transport, Power Corporation (Canada) en China South Locomotive and Rolling Stock Industry Corporation.

Meer Nieuws

Posted in nieuwsoverzicht | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsoverzicht