managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Mercedes-Benz ziet nog aanzienlijke hindernissen voor elektrische mobiliteit

Posted by managing21 on september 5th, 2023

De Duitse autoconstructeur Mercedes-Benz verwacht niet dat zijn verkopen in Europa tegen eind dit decennium volledig elektrisch zullen zijn, maar zal daarvoor wel zijn portfolio klaar hebben. Dat heeft Ola Källenius, chief executive van Mercedes-Benz, gezegd.

Mercedes-Benz heeft lang benadrukt zich tegen eind dit decennium op een volledig elektrische verkoop te willen richten op markten waar de realisatie van deze ambities tot de mogelijkheden zouden behoren. De constructeur merkt bovendien op dat uiteindelijk de klanten zullen beslissen welke producten ze willen aankopen. Daarnaast wees Mercedes-Benz eveneens op de behoefte aan infrastructuur om de overgang naar elektrische voertuigen te ondersteunen.

Groeiende voorzichtigheid

“De Europese markt voor elektrische wagens is de voorbije jaren aanzienlijk gegroeid, maar is waarschijnlijk nog niet klaar voor volledig elektrische verkoop eind dit decennium”, betoogde Kaellenius. “Dat geldt zowel voor Mercedes-Benz als de hele Europese markt. Mercedes-Benz zal klaar zijn voor die omschakelen, maar zal ook een tactische flexibiliteit nastreven. Dit betekent dat de mogelijkheid wordt behouden om op dezelfde productielijn zowel elektrische wagens als voertuigen met een verbrandingsmotor te produceren.”

Mercedes-Benz wil de productiekosten van zijn elektrische wagens verlagen. – Foto: Mercedes-Benz

De opmerkingen van Källenius sluiten aan bij een groeiend gevoel van voorzichtigheid onder grote autofabrikanten wereldwijd over het opschalen van de productie en het gebruik van elektrische wagens naarmate de wettelijke doelstellingen voor de uitfasering van wagens met fossiele brandstoffen naderen. Oliver Zipse, chief executive van BMW, wees er daarbij op dat de Europese wetgevers zelf een vertraging verwachten. De verkoop van wagens met fossiele brandstoffen zou in Europa immers vanaf midden volgend decennium worden verboden, maar er komt over twee jaar eerst nog een evaluatie voor die beslissing definitief wordt.

De verkoop van elektrische wagens in Europa steeg in de eerste zeven maanden van dit jaar met bijna 55 procent tot ongeveer 820.000 voertuigen. Daarmee vertegenwoordigde de sector ongeveer 13 procent van de totale Europese autoverkoop. Binnen de sector wijzen leidinggevenden echter steeds vaker op de belemmeringen die de productie en verkoop van elektrische wagens tegen concurrerende prijzen op grotere schaal hinderen. Onder meer wordt daarbij gewezen naar hoge elektriciteitsprijzen en een gebrek aan oplaadinfrastructuur.

Källenius wees er nog op te verwachten dat in China de overgang van verbrandingsmotoren naar elektrische mobiliteit in het topsegment van de markt, waar niet dezelfde overheidssteun werd verkregen als in de productie voor de massamarkt, vele jaren zal duren. “Deze markt moet stap voor stap worden omgevormd”, merkte Källenius op. Hij voegde er echter aan toe dat de huidige economische vertraging in China op de lange termijn geen invloed zal hebben op de strategie die Mercedes-Benz voor die markt heeft ontwikkeld.

Hogere kosten

Källenius merkte daarbij op dat de variabele kosten voor de productie van elektrische voertuigen in de nabije toekomst hoger zullen blijven tegenover modellen met een verbrandingsmotor. De chief executive van Mercedes-Benz voegde eraan toe dat deze situatie de intense concurrentie zal blijven aanwakkeren.

“De variabele kosten voor een elektrische auto zijn hoger dan bij een wagen met een verbrandingsmotor”, verduidelijkte Källenius. “Dat zal ook in de nabije toekomst zo blijven. Deze hogere kosten kunnen niet volledig aan de klanten worden doorberekend. De variabele kosten die wegen op het prijsniveau van de productie van elektrische wagens, omvatten onder meer de prijzen voor de grondstoffen van de batterijen, de softwareontwikkeling en de elektriciteitstarieven.

Kaellenius zei dat deze problematiek de reden was waarom de Duitse groep werkt aan een optimalisering van de vaste kosten en de toewijzing van middelen om met elektrische auto’s dezelfde winstgevendheid te bereiken als met verbrandingsmotoren. Onder meer wordt voor de nieuwe modellen gewerkt aan een aanzienlijke kostenverlaging bij de productie van batterijen. De actieradius van de wagens zou bovendien met ongeveer een derde moeten kunnen oplopen.

Meer over dit onderwerp: