managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Archive for oktober, 2007

IBM wil 13,5 megawattuur zonne-energie opwekken

Posted by managing21 on 31st oktober 2007

Het Amerikaanse chipbedrijf IBM heeft een efficiëntere en milieuvriendelijke methode ontwikkeld om zuiver silicium terug te winnen uit afgedankte wafers. Die grondstof kan volgens het bedrijf worden hergebruikt bij de productie van zonnepanelen. IBM meent dat zijn nieuwe technologie ertoe moet kunnen leiden dat er jaarlijks voor 13,5 megawattuur aan zonne-energie zou opgewerkt worden.

IBM zegt een nieuw systeem ontwikkeld te hebben om wafers, dunne plakken halfgeleidersmateriaal – dikwijls silicium – waarop geïntegreerde schakeling geconstrueerd worden, met behulp van water te polijsten. “Hierdoor zijn er volgens het bedrijf niet langer milieuonvriendelijke en gevaarlijke chemicaliën nodig om de platen glad te krijgen,” aldus het magazine CNet.

Op het einde van hun levensduur worden de wafers bij IBM van alle chipontwerpen ontdaan. Het zuivere silicium wordt vervolgens doorverkocht aan fabrikanten van zonnepanelen. IBM schat jaarlijks drie miljoen wafers te verbruiken, waarmee voor 13,5 megawatt aan zonne-energie opgewekt zou kunnen worden. De techniek werd ontwikkeld in de IBM-fabriek in Burlington, maar zal ook in de andere fabrieken worden ingevoerd.

IBM zegt zijn kennis ook met andere bedrijven te willen delen. Door de aanhoudende vraag naar zonnepanelen en de tekorten aan zuiver silicium op de wereldmarkt, blijven de prijzen voor het halfgeleidermateriaal hoog. Vele chipfabrikanten hielden tot nu toe hun afgedankte wafers bij, omdat er anders altijd het gevaar zou bestaan dat bedrijfsgeheimen naar buiten zouden kunnen lekken indien ze naar recyclagecentra werden gebracht.

Wafers kunnen binnen de bedrijven tot vijf keer toe hergebruikt worden. Daarbij wordt telkens een laagje van het watermateriaal afgeschraapt, waardoor de plak steeds dunner wordt. Het eindproduct is echter nog altijd dik genoeg om gebruikt te worden voor zonnepanelen.

Posted in energie, informatica, milieu | Reacties uitgeschakeld voor IBM wil 13,5 megawattuur zonne-energie opwekken

Overheid kent te weinig van cybercrime

Posted by managing21 on 31st oktober 2007

Overheden zullen het niet gemakkelijk hebben om internetcriminaliteit te bestrijden. Dat is de conclusie van een rapport van het Canadese analysebureau International Perspectives. Vooral een duidelijk gebrek aan besef van wat cybercrime eigenlijk inhoudt, vormt volgens de onderzoekers de grootste hinderpaal voor een daadwerkelijke en efficiënte aanpak van het probleem.

“Het is voor een gewone persoon bijzonder moeilijk om te begrijpen wat er eigenlijk met cybercrime wordt bedoeld,” aldus het rapport van International Perspectives. “Men denkt soms verkeerdelijk dat het om een nieuw soort misdrijven gaat, maar meestal zijn het traditionele malafide praktijken die door het gebruik van technologie meer mogelijkheden hebben gekregen.”

Volgens International Perspectives moeten overheden onmiddellijk starten met een campagne tegen cybercrime. “Tot nu toe is men er niet in geslaagd om een adequate beweging op gang te brengen om cybercrime te counteren,” aldus de onderzoekers. “Zelfs op het gebied van voorlichting schiet men tekort. Het opzetten van websites over cybercrime is daarvoor niet voldoende.”

De onderzoekers stellen daarbij dat opvallende mediacampagnes efficiënter zouden zijn en iedereen duidelijk zouden kunnen maken dat ook zij getroffen worden door cybercrime. “Ook het gebied van opleiding moet er nog werk geleverd worden en een aantal hogere opleidingsinstituten zouden moeten gedwongen worden om extra aandacht te besteden aan deze problematiek,” voeren ze nog aan.

Het probleem is echter dat cybercrime vooral een technologische basis heeft. “Niet iedereen is even vertrouwd met technologie,” merkt International Perspectives op. “Ministers die amper tien jaar met een computer aan de slag zijn, zullen het bijzonder moeilijk vinden om het probleem te vatten. Cybercrime is immers niet echt tastbaar en dus ook niet zo evident als andere misdrijven.”

Maar het bestrijden van cybercrime moet volgens International Perspectives vooral aan de basis beginnen. “Indien individuen daarbij hun eigen verantwoordelijkheid accepteren en geïnteresseerd raken in de bestrijding van cybercrime, zullen ook bedrijven en politici uiteindelijk volgen,” voeren ze aan. “Op dat ogenblik ontstaat er een kettingreactie die wel in staat is om iets te realiseren.”

De overheid moet volgens het rapport een afzonderlijke politie-eenheid in het leven roepen om cybercrime te bestrijden, in plaats van binnen de bestaande diensten een afdeling voor dit soort misdrijven op te richten. Daarnaast zou er een commissie moeten geïnstalleerd worden voor technische aspecten op het gebied van veiligheid en onderzoek. In die commissie zouden vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, privacy-organisaties, veiligheid, politie, juristen en academici moeten zetelen.

Daarnaast moet er volgens International Perspectives ook actie ondernomen worden op het vlak van wetgeving. “Een aantal malafide activiteiten worden door de bestaande wetten nog niet erkend als misdrijf,” wordt er aangevoerd. “Die activiteiten moeten zo vlug mogelijk gecriminaliseerd worden en dus strafbaar gemaakt worden.”

Posted in internet | Reacties uitgeschakeld voor Overheid kent te weinig van cybercrime

Ouders minder positief tegenover internet

Posted by managing21 on 31st oktober 2007

Ouders bepalen steeds meer de mediaconsumptie van hun kinderen. Bovendien staan ze veel minder positief tegenover het internet dan drie jaar geleden. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van het Pew Internet and American Life Project. Maar de onderzoekers kwamen wel tot de vaststelling dat ouders ook het gebruik van andere media door hun kinderen, strikter opvolgen.

Uit het Pew-onderzoek blijkt dat 59 procent van de Amerikaanse ouders van mening is dat het internet een goed product is geweest voor hun kinderen. Drie jaar geleden was echter nog 67 procent die mening toegedaan. Daarnaast zegt 30 procent van de ouders dat het internet geen enkele invloed heeft gehad op hun kinderen of daarover geen mening te hebben. Dat is 5 procent meer dan drie jaar geleden.

Bovendien blijkt dat 65 procent van de ondervraagde ouders het internetgebruik van hun kinderen volgen en te controleren welke websites er door hun kroost worden bezocht. Maar een nog groter aantal ouders heeft algemene regels rond de algemene media-comsumptie van hun kinderen. Twee op drie ouders hebben één of andere regel over het mediagebruik – televisie, internet, videogames – van hun kinderen.

De meeste ouders stelden dat digitale technologieën hun leven gemakkelijker maakt, maar hun kinderen zijn nog positiever. In die groep stelt immers 66 procent dat dergelijke toepassingen hun leven gemakkelijker maken, tegenover 69 procent bij hun ouders. In beide groepen zegt ook twee op drie ondervraagden twee of drie digitale apparaten te bezitten, al gaat het dikwijls om verschillende soorten toestellen.

Uit het onderzoek bleek dat op dit ogenblik ongeveer 93 procent van de Amerikaanse jongeren tussen twaalf en zeventien jaar. Bij hun ouders is dat zelfs 94 procent.

Posted in internet | Reacties uitgeschakeld voor Ouders minder positief tegenover internet

Peper op weg naar operatiekamer

Posted by managing21 on 31st oktober 2007

Peper is goed op weg om zich een weg te banen naar de operatiekamers. Uit Amerikaanse experimenten blijkt immers dat bepaalde bestanddelen van de hete pepers een verdovende werking hebben en het gebruik van gewone pijnstillers op die manier in belangrijke mate zouden kunnen beperken. Wetenschappers zien diverse toepassingen in het gebruik van capsaicine, de werkzame stof in de pepers.

“Wie op een hete peper bijt, voelt na het eerste brandend gevoel zijn tong verdoofd raken,” stipt de Deense pijnspecialist Eske Aasvang aan. Het zou volgens de Amerikaanse krant The Baltimore Sun gaan om de werkende stof capsaicine, een scheikundig product dat de pepers hun pikante smaak geeft. “Wanneer dat tijdens pijnlijke operaties rechstreeks in de open wonde gebracht wordt, raken de zenuwen wekenlang verdoofd,” aldus de krant.

Dat zorgt ervoor dat patiënten minder pijn hebben en tijdens het genezingsproces ook minder narcotica toegediend moeten krijgen. Patiënten worden vooraf wel onder narcose gebracht, zodat ze het aanvankelijk brandende gevoel niet hoeven te doorstaan. Wetenschappers hopen dat het gebruik van capsaicine tegen diverse pijnen zal kunnen gebruikt worden, onder meer bij verse moeders, in de tandheelkunde of bij kankerpatiënten.

In de Verenigde Staten worden op dit ogenblik diverse experimenten uitgevoerd met capsaicine. Daarbij zou inmiddels al gebleken zijn dat patiënten na een hernia-operatie dankzij het toedienen van capsaicine tijdens de eerste drie dagen na de ingreep duidelijk minder pijn hebben. Bij het plaatsen van knieprotheses bleken patiënten met capsaicine minder morfine nodig te hebben.

Er wordt trouwens ook gewezen dat hete pepers al eeuwen in diverse culturen medicinaal gebruikt worden, terwijl capsaicine-crèmes op de markt gebracht worden om spierpijnen te bestrijden.

Posted in gezondheid, wetenschap | Reacties uitgeschakeld voor Peper op weg naar operatiekamer

Arabische luchtvaart tegen Europese emissieregels

Posted by managing21 on 31st oktober 2007

De Arab Air Carriers Organization (AACO) verzet zich tegen de plannen van de Europese Unie om zijn Emissions Trading Scheme (ETS) ook toe te passen voor de luchtvaartsector. De organisatie zegt daarbij zijn steun toe aan de International Air Transport Association (IATA) en de Arab Civil Aviation Commission (ACAC), die dergelijke maatregelen willen zien passen binnen het kader van de International Civil Aviation Organization (ICAO).

“De AACO zegt gekant te zijn tegen individuele emissiemaatregelen, die zouden kunnen leiden tot een economisch onevenwicht ten nadele van de wereldwijde luchtvaart, zonder dat daar extra milieuvoordelen aan verbonden zijn,” aldus het magazine ATW Online. “In een wereldwijde industrie zoals de luchtvaart kunnen geen unilaterale maatregelen aanvaard worden,” aldus de Arabische luchtvaartorganisatie.

“Aangezien de milieuproblematiek daarwerkelijk een wereldwijd gespreksonderwerp is, heeft het geen zin om individuele maatregelen te nemen, hoe nobel ze ook zijn,” voerde Abdul Wahab Teffaha, secretaris-generaal van de AACO, aan tegenover ATW Online. “Men mag trouwens niet vergeten dat de Arabische luchtvaartmaatschappijen een uitstekend milieurapport kunnen voorleggen. De gemiddelde leeftijd van de vliegtuigen is minder dan acht jaar en de Arabische vloot is daarmee veruit de jongste van de hele wereld.”

Bovendien wees Teffaha erop dat de meeste Arabische luchtvaartmaatschappijen op bestemmingen vliegen waar er nagenoeg geen enkel praktisch alternatief is voor het luchttransport. De secretaris-generaal voegde er aan toe dat de AACO een eigen systeem opzet om de milieuprestaties van de Arabische luchtvaartmaatschappijen te controleren en dat erop gericht is om de impact van de sector op het leefmilieu te beperken.

Teffaha wees erop dat er met de IATA contact zal opgenomen worden en dat er workshops zullen worden georganiseerd om de AACO-leden bewust te maken van de problematiek en om milieudeskundigen op te leiden. “We zijn wereldwijd de eerste organisatie die een dergelijke stap nemen en we nodigen ook de andere maatschappijen uit om gelijkaardige initiatieven uit te werken,” aldus nog de secretaris-generaal.

Posted in luchtvaart & ruimtevaart, milieu | Reacties uitgeschakeld voor Arabische luchtvaart tegen Europese emissieregels

Ook Golfstaten zoeken naar alternatieve energie

Posted by managing21 on 31st oktober 2007

Ondanks hun gigantische oliereserves, zijn ook de Arabische Golfstaten begonnen met de exploratie naar alternatieve energiebronnen, zoals steenkool, kernenergie, zonnekracht, windturbines en waterstof. In het gebied zouden op dit ogenblik in totaal 114 nieuwe energie projecten uitgevoerd worden, met een totale investering van meer dan 160 miljard dollar. Een groot gedeelte daarvan draait rond duurzame energie

“Landen zoals Bahrein, Koeweit, Oman, Qatar, Saudi Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten worden ook op hun thuismarkt geconfronteerd met een groeiende vraag naar energie,” meldt de website Gulf News. “Op dit ogenblik wordt daarbij vooral met conventioneel gas gewerkt, maar het wordt een steeds groter probleem om daarvoor de nodige voorraden ter beschikking te stellen.”

“Er zijn dan ook tekenen dat er ook in die regio steeds belangrijker investeringen gebeuren in alternatieve energiebronnen,” vertelde David Weaver, topman van het internationale ingenieursbedrijf ESR Technology, aan Gulf News. “De regio wil duidelijk reserves opbouwen om voorzien te zijn voor de onzekerheden in de toekomst.” De Verenigde Arabische Emiraten vormen daarbij de voorhoede.

De emiraten slaan duidelijk de weg van de kernenergie in, met onder meer een studie voor een kerncentrale door de Mubadala Development Company in Abu Dhabi. Daarmee zou een investering van 4 miljard dollar gemoeid zijn. Daarnaast is er nog een studie aan de gang voor een kerncentrale die elektriciteit zou moet produceren en zeewater ontzilten. Het is nog niet zeker waar dit project gelocaliseerd zal worden. Er is wel sprake van een investering van 10 miljoen dollar.

Maar de Verenigde Arabische Emiraten zijn ook bezig met alternatieve energie. Zo laat Masdar, een duurzame energiebedrijf uit Abu Dhabi, een studie uitvoeren naar een zonnekracht-centrale met een capaciteit van 500 megawatt. Dat project zou het gebruik van gas en olie in de energievoorziening moeten beperken. Er zou een investering van 500 miljoen dollar mee gemoeid zijn.De zonnekracht wordt in de Verenigde Arabische Emiraten geraamd op 2.200 kilowattuur per vierkante meter per jaar.

Masdar onderzoekt echter ook de haalbaarheid van een waterstofcentrale. Dit project verkeert nog in een beginstadium en heeft een voorlopig budget van 100 miljoen dollar. Daarnaast loopt er voor de Dubai Electricity and Water Authority een studie voor een windpark. Dat zou één miljard dollar kosten. Windkracht zou tot 10 procent van de energievoorziening van Dubai kunnen leveren.

Daarnaast wordt er door Taqa, het nationaal energiebedrijf van Abu Dhabi, ook gezocht naar milieuvriendelijke toepassingen voor steenkoolcentrales. Daarmee zou een investering gemoeid zijn van één miljard dollar. Saudi Arabië onderzoekt ook de haalbaarheid van centrales die afval zouden omzetten in energie en ook drinkbaar water zouden kunnen leveren.

Posted in energie | Reacties uitgeschakeld voor Ook Golfstaten zoeken naar alternatieve energie

Europa verstuurt minder spam

Posted by managing21 on 31st oktober 2007

Europa is er tijdens het derde kwartaal van dit jaar in geslaagd het verzenden van spam-berichten met 3,7 procent te verminderen. Dat is een grote tegenstelling met de Verenigde Staten, die het aantal verstuurde spamberichten zag toenemen en de kloof met de andere landen alleen maar groter ziet worden. Op de tweede plaats staat nu Zuid-Korea, dat China is voorbij gestoken.

Tijdens het derde kwartaal van dit jaar vertegenwoordigden de Verenigde Staten 28,4 procent van de wereldwijde spam-productie. Het kwartaal voordien was dat nog 19,4 procent. “Daarmee hebben de Verenigde Staten de kloof met de rest van de wereld nog vergroot,” aldus het onderzoeksbureau Sophos. “China zakte immers van 8,4 procent naar 4,9 procent. Zuid-Korea staat nu derde met 5,2 procent.”

Rusland volgt op een vierde plaats 4,4 procent en Brazilië maakt de top vijf rond met 3,7 procent. Daarmee vormen de opkomende economieën van de BRIC-landen meteen ook een belangrijke bron van spam. Alleen India blijkt daarop een uitzondering te maken, want het is niet terug te vinden bij de twaalf zwaarste spamproducenten uit de rangschikking van Sophos.

De Europese Unie telt vijf vertegenwoordigers in de Sophos-lijst. Frankrijk staat met 3,6 procent op een zesde plaats, terwijl Duitsland één plaats verder volgt met 3,4 procent. Verderop in de lijst staan Polen – negende met 2,7 procent – Groot-Brittannië – tiende met 2,4 procent – en Roemenië – elfde met 2,3 procent. Maar algemeen heeft Europa zijn aandeel in de wereldwijde spamproductie met 3,7 procent verminderd.

Turkije staat achtste met 3,2 procent, terwijl Mexico met 1,9 procent op een twaalfde plaats volgt. De onderzoekers wijzen erop dat Canada zijn spamproductie heeft kunnen afbouwen tot amper 0,8 procent. “Dat is het gevolg van gerichte inspanningen van de Canadese overheid,” aldus Sophos. Dat heeft echter niet kunnen beletten dat Noord-Amerika de grootste producent van spam is geworden en Azië en Europa heeft voorbijgestoken.

Posted in internet | Reacties uitgeschakeld voor Europa verstuurt minder spam

Nieuwsoverzicht

Posted by managing21 on 31st oktober 2007

De in financiële nood verkerende Frans-Amerikaanse telecomuitrustinggroep Alcatel-Lucent wil tegen 2009 nog eens 4.000 banen schrappen, zo heeft de groep woensdag in Parijs bekendgemaakt. De geografische verdeling van die maatregel is niet meegedeeld. Ter gelegenheid van de bekendmaking van de resultaten voor het derde trimester liet de in december ontstane fusiegroep Alcatel-Lucent weten dat het concern tegen 2009 nog eens 400 miljoen euro wil besparen bovenop de eerder bekendgemaakte 1,7 miljard euro. Na de fusie was de groep in financiële moeilijkheden geraakt en werd beslist 12.500 jobs te schrappen. Alcatel-Lucent biedt werk aan 80.000 mensen in 130 landen. De Franse vakbonden hebben aangekondigd uit protest het werk een uur te zullen neerleggen.

Garmin wil een bod lanceren van 24,50 euro per aandeel op Tele Atlas. Dat heeft de Amerikaanse concurrent van TomTom bekend gemaakt. De waardering voor het Nederlandse bedrijf komt hiermee op 2,3 miljard euro. Garmin stelt dat het de financiering van het bod inmiddels heeft gegarandeerd. Het bedrijf wil minimaal 66,7 procent van de aandelen Tele Atlas in zijn bezit krijgen. De prijs is 15 procent hoger dan het bod van TomTom. TomTom lanceerde op 2 oktober 2007 een officieel bod op Tele Atlas van 21,25 euro per aandeel Tele Atlas, waarmee de totale overnameprijs voor de maker van digitale kaarten neerkomt op zo’n 2 miljard euro. Garmin stelt dat er vandaag inmiddels voor het eerst telefonisch contact is geweest tussen de bestuursleden van Tele Atlas en Garmin.

Deutsche Bank heeft in het derde kwartaal van dit jaar een nettowinst geboekt van 1,6 miljard euro. Dat is een stijging van 31 procent ten opzichte van 1,2 miljard euro een jaar eerder. De winststijging is het gevolg van belastingvoordelen en boekwinsten. Bij het onderdeel Investment Banking werd voor het eerst in vijf jaar een verlies geleden. Het verlies kwam uit op 179 miljoen euro, tegenover een winst van 1,03 miljard euro in het derde kwartaal van 2006. De nettowinst wordt geraamd op 1,4 miljard euro. De afschrijvingen en verliezen gerelateerd aan de Amerikaanse markt voor risicovolle hypotheken bedroegen in het derde kwartaal in totaal 2,16 miljard euro. Ondanks de problemen rond investeringsbankieren, hebben de stabiele activiteiten van de bank naar eigen een goede prestatie laten zien.

Hagemeyer blijft het ongevraagde bod van het Franse Rexel van 4,60 euro in contanten per aandeel afwijzen. Dat heeft de onderneming laten weten, nadat Rexel het bod in een eerste ontmoeting met Hagemeyer heeft toegelicht. Hagemeyer houdt wel de mogelijkheid open voor een vervolgafspraak als Rexel daarom zou vragen. Het initiatief logt volgens een woordvoerder van het Nederlandse handelshuis dan ook ligt bij Rexel. Een woordvoerder van Rexel laat echter weten weten dat de Franse onderneming er sterk van overtuigd is dat het bod de waarde van Hagemeyer volledig weergeeft. Hagemeyer herhaalt echter het sterke vertrouwen dat de raad van bestuur en de raad van commissarissen hebben in de strategie en de toekomst van de onderneming.

Colgate-Palmolive, producent van onder meer zeep, tandpasta en diervoeding, heeft in het derde kwartaal van dit jaar zijn nettowinst zien toenemen van 344,1 miljoen dollar vorig jaar tot 420,1 miljoen dollar dit jaar. Dat is een stijging van 22 procent. Het afgelopen kwartaal bevatte onder meer een last van 36,3 miljoen dollar, een gevolg van het in 2004 aangekondigde herstructureringsprogramma van het bedrijf. Colgate-Palmolive zag de omzet met 12 procent stijgen tot 3.53 miljard dollar. Het volume groeide daarbij met 5,5 procent. Het concern profiteerde van wereldwijde volumegroei en investeringen in reclame, die de omzet stuwden. Daarnaast namen de prijzen met 1 procent toe en voegden wisselkoerseffecten 5,5 procent toe.

BASF, het grootste chemiebedrijf ter wereld, heeft in het derde kwartaal van dit jaar een nettowinst behaald van 1,2 miljard euro. Dat is een verdubbeling van de winst van 613 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. De omzet steeg met 5 procent tot 14 miljard euro.
Volgens financieel topman Kurt Bock hebben alle segmenten bijgedragen aan de omzetgroei in het afgelopen kwartaal. BASF was naar eigen zeggen opnieuw in staat om hogere volumes te realiseren en de verkoopprijzen licht te verhogen. BASF herhaalt zijn verwachtingen voor 2007. Het bedrijf gaat ervan uit dit jaar een significante omzetstijging te realiseren tot bijna 58 miljard euro. In 2006 bedroeg de omzet 52,6 miljard euro. Het bedrijfsresultaat zal in 2007 boven het recordresultaat van 7,2 miljard euro vorig jaar in 2006 uitkomen.

De Britse brouwer Scottish & Newcastle (S&N), eigenaar van de Belgische groep Alken-Maes, zoekt een partner om de volledige controle te verwerven over de Russische bierspeler BBH. S&N is voor de helft eigenaar van BBH, de grootste biergroep van Rusland. De andere helft is in handen van het Deense Carlsberg. Door de volledige controle over BBH te verwerven, hoopt S&N een nakend bod van Carlsberg en het Nederlandse Heineken te dwarsbomen. Immers, het snelgroeiende BBH is de belangrijkste reden voor de interesse van Carlsberg in S&N. Heineken en Carlsberg kondigden twee weken geleden aan dat ze een gezamenlijk bod plannen op S&N, waarbij ze de activiteiten van de Britse groep onder elkaar zouden verdelen. S&N haastte zich om het bod als ongewenst en vijandig te bestempelen.

Elvis Presley, 30 jaar geleden gestorven, was dit jaar de best verdienende dode celebrity. Dat blijkt uit de jaarlijkse rangschikking van het Amerikaanse magazine Forbes. Presley verdiende op één jaar tijd 49 miljoen dollar. Het succes van Presley dit jaar is te danken aan de renovatie van Graceland, Presleys huis annex museum. De overige inkomsten werden gegenereerd door royalty’s en licentieovereenkomsten. De lijst van Forbes telt 13 namen. De lijstaanvoerder van vorig jaar, Nirvana-zanger Kurt Cobain, is daar niet meer bij. In 2006 verdiende Cobain 50 miljoen dollar omdat zijn weduwe, Courtney Love, een deel van zijn songcatalogus verkocht. Op de tweede plaats dit jaar staat de ex-Beatle John Lennon. Charles Schultz, de tekenaar van Peanuts staat derde.

Qatar Airways wil als eerste luchtvaartmaatschappij op aardgas vliegen. De maatschappij bespreekt met Qatar Gas en Shell plannen om aardgas aan te wenden als brandstof voor de vliegtuigmotoren in de plaats van kerosine. Qatar Gas en Shell zijn daarnaast in gesprek met Rolls Royce en General Electric voor de ontwikkeling van vliegtuigmotoren gevoed door gas. De commerciële toestellen zouden volgens Qatar Airways als eersten ter wereld deze technologie gebruiken. De jonge luchtvaartmaatschappij, die een sterke groei kent, zou volgende maand op het luchtvaartsalon van Dubai details van het plan aankondigen. Qatar Airways is eigendom van de regering van Qatar. Het land bezit 15 procent van de mondiale gasreserves en heeft na Rusland en Iran de meeste reserves.

Mike Ashley, de man achter het Britse sportwinkelbedrijf Sports Direct, heeft zijn belang in voetbalspecialist Umbro verdubbeld tot 29,9 procent. Half oktober had hij nog maar 15 procent. Ashley kocht Umbro-aandelen bij nadat de Amerikaanse sportgigant Nike vorige week had meegedeeld een bod op Umbro te plannen. Nike wil 75 procent van Umbro in handen krijgen. De overname van Umbro past in de strategie van Nike om de voetbalmarkt te veroveren. Bijna 90 procent van de omzet haalt Umbro uit zijn voetbalactiviteiten. Nike is al jaren in een felle strijd verwikkeld met Adidas om de heerschappij in het voetbal. Het is onduidelijk of Ashley de overname wil blokkeren, gokt op een hogere prijs of wil vermijden dat twee belangrijke leveranciers van zijn winkels de krachten bundelen.

Meer Nieuws

Posted in nieuwsoverzicht | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsoverzicht

ICANN neemt afscheid van Vint Cerf

Posted by managing21 on 30th oktober 2007

Internetpionier Vint Cerf neemt afscheid van de Internet Corporation of Assigned Names and Numbers (ICANN), de organisatie die het internet beheert en waar hij sinds 2000 onbezoldigd voorzitter van was. Cerf (64) wil zich in de toekomst vooral toeleggen op zijn adviseurs-werk bij het internetbedrijf Google en het schrijven van een aantal boeken. Zelf ziet hij het internet in de toekomst evolueren naar een interplanetair systeem.

“Toen Vint Cerf de raad van bestuur van ICANN vervoegde, vroegen velen zich af of de organisatie wel zou overleven,” aldus het persbureau Associated Press. “Hoewel sommige mensen nog altijd klagen dat ICANN arbitrair optreedt, geheimdoenerig en traag is, ligt de focus op dit ogenblik vooral op de verbetering van de organisatie dan op de vervanging door een andere organisatie.”

Onder Vint Cerf slaagde ICANN er volgens het persbureau in om een aantal stormen te overwinnen en werkt het ook aan een aantal kernpunten. “Zo wordt er nu gestreefd naar de creatie van mechanismen om gemakkelijker internetadressen bij te kunnen voegen, met inbegrip van domeinnamen in andere talen dan het Engels,” voert Associated Press aan. “Cerf meent dan ook dat ICANN op een aantal vlakken aan geloofwaardigheid heeft gewonnen.”

Onder meer slaagde ICANN erin om te weerstaan aan pogingen van China, Brazilië en een aantal anderen om de organisatie te laten vervangen door een internationale instelling waarop andere regeringen een grotere controle zouden kunnen uitoefenen. Zelfs de Europese Unie toonde zich voorstander om het beheer van de domeinnamen over te hevelen naar een andere organisatie. Maar ICANN slaagde erin ongehavend uit de strijd te komen.

Dat was volgens ICANN-directeur Paul Twomey vooral het werk van Vint Cerf, die volgens hem met iedereen kan praten en hen door zijn grote kennis van het internet van zijn mening kan overtuigen. Als mogelijke opvolgers voor Cerf worden onder meer de namen genoemd van de telecommunicatie-expert Roberto Gaetano en de jurist Peter Dengate, die eerder al bij ICANN waren betrokken, maar niet de naambekendheid genieten van Vint Cerf.

Vinton Cerf ontwikkelde in 1973 samen met Bob Kahn de architectuur van wat later het internet werd. Van 1976 tot 1982 was hij actief bij het Advanced Research Projects Agency van het Amerikaans Department of Defense, waar hij een hoofdrol speelde bij het ontwerpen van het TCP/IP-protocol en het internet. Bij MCI Digital Information Services leidde hij vervolgens van 1982 tot 1986 de techniek van MCI Mail, de eerste commerciële e-maildienst.

In 1986 ging Cerf naar de Corporation for National Research Initiatives van Bob Kahn, maar keerde in 1994 terug naar MCI. In september 2005 stapte hij echter over naar Google, waar hij aangesteld werd als internet-evangelist. In december 1997 kreeg Cerf de ‘National Medal of Technology’ van president Bill Clinton, samen met zijn partner Robert E. Kahn, voor deze prestaties.

Zelf ziet Cerf het internet verder evolueren naar breedband en mobiele toegang en vooral naar een internet in de ruimte. Tegen het einde van dit decennium verwacht hij dat het internet wereldwijd meer dan drie miljard gebruikers zal hebben.

Posted in internet | Reacties uitgeschakeld voor ICANN neemt afscheid van Vint Cerf

Roddels grootste ergernis op werkvloer

Posted by managing21 on 30th oktober 2007

Werknemers die de hele dag door lopen te roddelen, op de werklvoer hun gezinsleven organiseren en op e-mails antwoorden met reply-all, worden op de werkvloer als het meest storend ervaren. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van het recruteringsbureau Randstad. Maar de onderzoekers kwamen ook tot de vaststelling dat er relatief weinig ondernomen wordt tegen dat storend gedrag.

Voor 60 procent van de ondervraagden zijn roddelaars de meest storende elementen op de werkvloer. Met 54 procent vormt een slecht tijdmanagement de tweede grootste plaag, vooral met collega’s die persoonlijke telefoongesprekken voeren of tijdens de werktijd op het internet surfen. Slordigheid in gemeenschappelijke ruimtes, zoals vuile borden in de keuken, kreeg van 45 procent van de ondervraagden afkeurende commentaar.

Daarna volgen sterke geuren, zoals parfum, voedsel of rook (42 procent); storende geluiden, zoals luidsprekers, luide gesprekken en luide beltonen (41 procent), het overmatig gebruik van persoonlijke elektronische communicatiemiddelen tijdens vergaderingen (28 procent) en het verkeerd gebruik van e-mail (22 procent), zoals het onnodige antwoorden met reply-all of het gebruik van blind carbon copying (bcc) in de header van e-mails.

Volgens de onderzoekers hebben werknemers hun gedrag blijkbaar niet aangepast aan de veranderde layout van de kantoren, die een meer open karakter hebben gekregen. “Op die manier horen werknemers andere personeelsleden gemakkelijker praten en weten ze meer over het gezinsleven van hun collega’s,” wordt er daarbij opgemerkt. “Men houdt er blijkbaar geen rekening mee hoe dit de interactie tussen het personeel kan beïnvloeden.”

Toch zijn weinig personeelsleden geneigd iets te ondernemen tegen het storend gedrag van hun collega’s. “Ongeveer 42 procent zegt iets rechtstreeks te zullen zeggen tegen een collega die te luid praat,” aldus nog Randstad. “Maar slechts 34 procent zou iets opmerken over het roddelen en slechts 25 procent zegt te reageren tegen het verkeerd gebruik van e-mail.”

Posted in human resources | Reacties uitgeschakeld voor Roddels grootste ergernis op werkvloer