managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Archive for the 'industrie' Category

Tsjechisch lithium kan belangrijke bijdrage leveren tot Europese energiezekerheid

Posted by managing21 on 24th mei 2023

Tsjechië zou een belangrijke producent van lithium kunnen worden. Het land zou daardoor bovendien een belangrijke bijdrage kunnen leveren tot de algemene energiezekerheid van Europa. Dat heeft Petr Fiala, premier van Tsjechië, gezegd. Tsjechië herbergt in zijn ondergrond naar schatting ongeveer 3 procent van alle lithiumvoorraden in de wereld.

Het overgrote deel van de Tsjechische voorraden bevindt zich in Cínovec, dicht bij de grens met Duitsland. Volgens experts zou Cínovec de grootste lithiumreserves van Europa kunnen hebben.

Lithiumrevolutie

Lithium is de belangrijkste grondstof voor de productie van batterijen voor elektrische auto’s en hernieuwbare energiebronnen. “We staan aan de vooravond van de lithiumrevolutie”, lichtte Fiala de Tsjechische ambities toe. “Het gebruik van lithium zal in de toekomst dan ook aanzienlijk toenemen en Europa zal de productie van kritieke grondstoffen op zijn eigen grondgebied intensief ondersteunen.”

Tsjechië zou over een voorraad van 7 ton lithium beschikken. (Foto: Geomet)

Lithium – dat door de Europese Unie als een cruciaal materiaal wordt aangemerkt – is van cruciaal belang voor de productie van batterijen voor elektrische voertuigen en technologieën voor hernieuwbare energie. De afzettingen in Tsjechië bevinden zich in de regio waarvan de economie momenteel nog altijd op steenkoolwinning is gebaseerd. Dit betekent dat lithium de regio een belangrijke kans biedt om een economische heropleving tot stand te brengen.

“De ontginning van de lithiumreserves biedt een opportuniteit om nieuwe investeerders naar de regio Ústí aan te trekken, de levensstandaard van de lokale bevolking te verbeteren en duizenden nieuwe arbeidsplaatsen te creëren”, betoogde Fiala daarbij. “We hebben een kans om een centrum van moderne energie en hernieuwbare bronnen te creëren in een regio die ooit compleet door steenkool werd gedomineerd.”

De Tsjechische premier benadrukte dat voor de ontginning van de reserves een samenwerking met de Duitse deelstaat van groot belang kan zijn. Daarom hebben Tsjechië en Saksen een principe-akkoord getekend over een samenwerking bij strategische projecten, waaronder de winning van grondstoffen zoals lithium.

De ontginning van de lithiumvoorraden in Cínovec, een honderdtal kilometer ten noordwesten van de Tsjechische hoofdstad Praag, zal gebeuren door de onderneming Geomet, een bedrijf dat grotendeels in handen is van Severo?eské Doly, onderdeel van het energieconcern ?EZ Group.

Diepe mijnbouw

Een definitieve haalbaarheidsstudie, die antwoord moet geven op een aantal fundamentele vragen over de mogelijkheden van een rendabele lithiumproductie in Cínovec, zou tegen eind dit jaar moeten worden voorgesteld. De eigenlijke ontginning zou over drie tot vier jaar van start kunnen gaan, op voorwaarde dat Geomet op dat ogenblik al een bouwvergunning voor het project in bezit heeft.

De ?EZ Group voert over het project momenteel in gesprek met de burgemeesters van de omliggende dorpen. “Er is hier sprake van diepe mijnbouw”, verduidelijken woordvoerders van het concern. “Dit betekent dat alleen de ingang van de mijn aan de oppervlakte zichtbaar zijn. Het erts zal op een diepte van tweehonderd tot vijfhonderd meter onder de grond worden gewonnen. Daar zal ook al de eerste verwerking gebeuren. De verdere behandeling zal gebeuren op een locatie in de onmiddellijke omgeving van de afzetting. Daarna zullen de grondstoffen verder weg worden afgevoerd.

Volgens Pavel Cyrani, ondervoorzitter van de ?EZ-groep, moeten de kosten van het hele project op ongeveer 15 miljard Tsjechische kroon – 635 miljoen euro – worden geraamd. Een gedeelte van die middelen zou kunnen worden gedekt door subsidies van het Just Transition Fund van de Europese Commissie”, beklemtoonde Cyrani. “Dat geld zou vooral de werken voor de exploratie van de site moeten dekken. Daarnaast wordt er gerekend op een commerciële financiering, waarbij middelen door de aandeelhouders worden aangebracht, aangevuld met kredieten van de banken.”

Geraamd wordt dat de mijn in Cinovec jaarlijks een productie van gemiddeld 29.386 ton lithiumhydroxide zou kunnen opleveren. De site zou een levensduur van vijfentwintig jaar kunnen hebben.

Meer over dit onderwerp:

Posted in automotive, grondstoffen, industrie, Mobility | Reacties uitgeschakeld voor Tsjechisch lithium kan belangrijke bijdrage leveren tot Europese energiezekerheid

Kunstmatige diamant mag zich aan sterke groei verwachten

Posted by managing21 on 18th januari 2019

De impact van kunstmatige diamanten, die in laboratoria worden geproduceerd, zal de volgende twee jaar beduidend toenemen. Dat wordt voorspeld in een rapport van experts van ABN Amro. Opgemerkt wordt dat de sector inmiddels zijn introductiefase grotendeels heeft afgerond en zich tot het einde van dit decennium wellicht in een sterke groeifase mag verheugen. Deze evoluties zullen volgens het rapport belangrijke consequenties hebben voor de diamantsector. De experts zeggen zelfs te twijfelen of natuurlijke diamanten erin zullen slagen hun waarde te kunnen vasthouden, zoals altijd werd verondersteld.

“De kunstmatige diamant zal vermoedelijk snel zijn weg naar de commerciële markt vinden,” voorspelt Georgette Boele, diamant-specialiste bij ABN Amro. “Vier belangrijke factoren zullen de groei van de markt voor kunstmatige diamanten in de hand werken. Naarmate de technologie vordert, zullen producenten van kunstdiamanten grotere stenen van hogere kwaliteit kunnen maken, die voor consumenten dan ook aantrekkelijker zullen worden. Bovendien zullen de lagere prijzen eveneens een positieve impact hebben op de vraag. Men mag daarnaast ook niet vergeten dat artificiële productie een perceptie van duurzaamheid creëert. Tenslotte is er de strategie van producent De Beers.”

Boele verwijs daarbij naar de beslissing van De Beers om Lightbox, een lijn van juwelen met diamanten die in het laboratorium werden vervaardigd, te lanceren. “Dat heeft de categorie meer aanvaardbaar gemaakt bij het grote publiek,” zegt de diamant-specialiste. Boele benadrukt dat de kunstdiamant in de handel van kleine stenen al belangrijke uitdagingen heeft gecreëerd, maar dat probleem zal zich volgens haar in de toekomst waarschijnlijk ook uitbreiden naar de markt van de grote stenen. Ze wijst er daarbij op dat de prijs van de grote diamanten met een dubbele bedreiging wordt geconfronteerd.

“Dankzij de verbeterde mijnbouwprocessen kunnen er grotere diamanten worden gevonden, waardoor bij het publiek de perceptie wordt gecreëerd dat de stenen minder zeldzaam zijn geworden,” verduidelijkt Boele. “Daarnaast hebben technologische verbeteringen ertoe geleid dat ook de fabrikanten van kunstmatige diamanten grotere exemplaren op de markt kunnen aanbieden.” Volgens Boele kunnen de producenten van natuurlijke diamanten van drie strategieën gebruik maken om hun overlevingskansen te vergroten. De experte wijst er daarbij dat de producenten zouden kunnen trachten hun mijnbouwactiviteiten te versnellen om de resterende voorraden boven te halen voor de prijs en vraag dalen.

“Daarnaast kunnen ze ook stoppen met de zoektocht naar nieuwe mijnen, want de hoge exploratiekostenzullen waarschijnlijk niet meer kunnen worden gecompenseerd door de inkomsten uit de toekomstige verkopen van de natuurlijke diamanten,” benadrukt Boele. “Ten slotte kunnen de fabrikanten zelf in de kunstmatige productie stappen. Daarbij kunnen ze een zelfstandige activiteit opstarten, maar ook kunnen er samenwerkingsverbanden worden gesloten met fabrikanten van het artificiële product.”

Lees Verder

Posted in handel, industrie | Reacties uitgeschakeld voor Kunstmatige diamant mag zich aan sterke groei verwachten

Bedrijfsleven wil dat Europa nulemissies introduceert

Posted by managing21 on 26th november 2018

De Europese Unie moet de uitstoot van broeikasgassen tegen het midden van deze eeuw tot nul herleiden. De regio moet zijn klimaatambities verbeteren om ook op kortere termijn aan de Akkoorden van Parijs te voldoen. Dat zegt een brief van de organisatie B Team, ondertekend door de chief executives van grote bedrijven zoals Unilever, Allianz, Engie en Electricité de France (EdF) en geadresseerd aan Miguel Arias Canete, Europees commissaris voor klimaatactie. In de brief wordt Canete aangespoord om ervoor te zorgen dat de klimaatstrategie van de Europese Commissie tegen het midden van deze eeuw ook een scenario met een zero-uitstoot omvat.

Hoewel de Europese Commissie door het Europees Parlement en tien landen van de Europese Unie werd opgeroepen om een optie voor nulemissies in zjn strategie op te nemen, bestaat hierover nog steeds geen 100 procent zekerheid. De brief waarschuwt Canete dat het bedrijfsleven onmogelijk zal kunnen functioneren in een wereld die volgens de huidige inschattingen tegen het einde van deze eeuw minstens drie graden Celsius warmer zal zijn geworden, terwijl de Akkoorden van Parijs de opwarming van de aarde tot anderhalf of twee graden Celsius willen beperken.

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties heeft al gewaarschuwd dat elke opwarming van meer dan anderhalve graad Celsius verwoestende gevolgen zal hebben. In de brief benadrukken ondernemers zoals Richard Branson (Virgin), Paul Polman (Unilever) en Emmanuel Faber (Danone) dat de verliezen door inactiviteit groter zullen zijn dan de kosten van investeringen in mogelijke oplossingen. Roland Jöbstl, beleidsverantwoordelijke van het European Environmental Bureau, vertelt dat Europa jaarlijks 13 miljard aan klimaatschade lijdt. Volgens hem moet elk staatshoofd en elke minister van financiën de rekening kunnen maken.

Lees Verder

Posted in industrie, milieu | Reacties uitgeschakeld voor Bedrijfsleven wil dat Europa nulemissies introduceert

Bedrijven hebben belangrijke impact op gentrificatie

Posted by managing21 on 24th november 2018

De introductie van grote bedrijven in een regio kan een grote impact hebben op de samenstelling van de lokale gemeenschappen. Die invloed zal zich vaak in gentrificatie uiten. Dat zegt Alexandra Staub, professor stedenbouw aan de Pennsylvania State University, naar aanleiding van de beslissing van het ecommerce-bedrijf Amazon om in New York en Washington nieuwe belangrijke vestigingen te openen. Professor Staub merkt op dat deze bedrijven voor die beslissingen vaak belangrijke tegemoetkomingen krijgen van de lokale autoriteiten voor hun bijdrage aan de economie, terwijl er volgens hem naar een bredere impact op de maatschappij.

“Wanneer grote bedrijven naar een gebied verhuizen, verkondigen politici vaak dat de onderneming nieuwe banen zal creëren, de fiscale inkomsten zal verhogen en economische groei zal garanderen,” zegt professor Staub. “Dat is een van de redenen waarom lokale overheden fiscale stimulansen aanbieden aan bedrijven die bereid zijn te verhuizen. De komst van Amazon naar New York en Washington volgt datzelfde patroon. In New York opent het bedrijf een kantoor in Long Island City, rechtover Manhattan, op een locatie die grenst aan het woongebied met het laagste inkomen van het hele land en waar het mediane gezinsinkomen ruim onder het federale armoedeniveau blijft.”

“Volgens de politici zal die bevolking profiteren van de komst van Amazon,” zegt Alexandra Staub. “In werkelijkheid moet worden vastgesteld dat een dergelijke beweging, waarbij vooral hoogopgeleide specialisten zijn betrokken, meestal tot gentrificatie leidt. De betrokken wijk kent weliswaar een economische ontwikkeling en ziet ook de prijzen van zijn onroerend goed stijgen. De armere bevolking wordt door de gestegen levensduurte echter gedwongen te vertrekken wordt vervangen door een rijkere populatie. Dat probleem wordt echter gemotiveerd door het utilitarisme, waarbij gestreefd wordt naar de beste levensvoorwaarden voor de samenleving als geheel.”

“Wat echter in dergelijke overwegingen wordt gemist, zijn de maatschappelijke kosten,” beklemtoont professor Staub. “Het utilitarisme houdt geen rekening met de verstoorde levens van de individuen die moeten vertrekken of met een gebrek aan toegang tot de superieure diensten die door de nieuwe situatie kunnen worden geboden. Wanneer bij dergelijke operaties geen voorwaarden of beperkingen worden opgelegd, kan de gentrificatie meestal volop bloeien. De grotere gemiddelde welvaart is niet het gevolg van verbeterde levensomstandigheden voor de originele bewoners, maar is wel te danken aan het feit dat de armste bevolkingsgroepen zijn moeten vertrekken.

“Onderzoek naar gentrificatie is de voorbije periode verschoven van de arme bevolking die is moeten vertrekken, naar de rijkere middenklasse die zich in de buurt is komen vestigen,” aldus Staub. “Daarbij wordt de focus gelegd op concepten zoals competitieve vooruitgang en regeneratie, revitalisering en renaissance. Onder meer stedenbouwkundige Richard Florida benadrukte dat steden met een grote boheemse bevolking van kunstenaars en intellectuelen een economische bloei kennen. Florida had het over een creatieve klasse die verantwoordelijk is voor het economische succes van een stad.”

“Stadsbesturen grepen de ideeën van Florida al snel aan om hun eigen projecten voor stadsvernieuwing te promoten,” beklemtoont Staub. “Wanneer wetenschappers en stadsbesturen zich op de nieuwkomers focussen, wordt de ontheemde arme klasse twee keer vergeten. Niet alleen worden ze weggeduwd uit een locatie die ze ooit hun thuis hebben genoemd, maar bovendien verdwijnen ze, op enkele uitzonderingen, ook uit de bekommernissen van het stedelijk beleid. Een dergelijke operatie moet ook een plan voor de armere bevolkingsgroepen en arbeidersklasse omvatten. Gentrificatie heeft ook een ethisch aspect, waarbij gedacht moet worden aan de bevolking die met de zwaarste kost wordt opgezadeld.”

Lees Verder

Posted in immobiliën & constructie, industrie, management, politiek | Reacties uitgeschakeld voor Bedrijven hebben belangrijke impact op gentrificatie

Overstappen naar zelfstandig statuut in crisisperiode niet altijd opportuun

Posted by managing21 on 8th mei 2018

De financiële crisis ging in Griekenland gepaard met massale ontslagen, maar een aantal slachtoffers besliste daarop om de stap naar de zelfstandigheid te zetten. Dat volgens de Griekse krant Kathimerini echter niet altijd een groot succes gebleken. Gewag wordt gemaakt van een moeilijke en riskante keuze. Uit cijfers van het Griekse commercieel register blijkt volgens de krant dat de voorbije zes jaar in totaal 39.432 bedrijven zijn opgericht en weer verdwenen. Daarmee vertegenwoordigen deze beginnende ondernemingen ongeveer 20 procent van de totale stopzettingen die tijdens die periode moesten worden genoteerd.

De financiële crisis heeft het Griekse bedrijfsleven verplicht om een zware sanering door te voeren. Er werden massale ontslagen doorgevoerd en een meerderheid van de getroffen werknemers bleek ook geen uitzicht op een nieuwe baan te hebben. Ook met de steun van de sociale zekerheid bleek het echter vaak niet mogelijk om nog op een degelijk inkomen te kunnen rekenen. Daarom beslisten een aantal ontslagen werknemers om op eigen kracht een nieuwe economische activiteit uit te bouwen. Maar voor velen bood dat volgens de cijfers van het Griekse commercieel register niet altijd een zekerheid op succes.

Het grootste deel van de mislukte commerciële activiteiten is gesitueerd in de voedingssector en de horeca. In die sectoren verdwenen in totaal 6.225 ondernemingen. Dat vertegenwoordigde 15,7 procent van alle stopzettingen. Ook in de retail moesten 4.731 ondernemingen hun activiteiten al snel na de oprichting opnieuw stopzetten. De cijfers tonen aan dat bij de keuze voor een zelfstandige onderneming vooral gekeken werden naar fastfood, horeca en retail of naar activiteiten die zich richten op behoeften – zoals de verkoop van brandhout – die als een gevolg van de crisis aan de oppervlakte kwamen.

Ook de sector van de zonnepanelen zag een belangrijke instroom van nieuwe bedrijven. Van alle bedrijven die de voorbije zes jaar werden opgericht en weer opgedoekt, bleek 80 procent tot de groep van de zelfstandigen te behoren.

Lees Verder

 

Posted in handel, industrie, voeding & horeca | Reacties uitgeschakeld voor Overstappen naar zelfstandig statuut in crisisperiode niet altijd opportuun

Amerikaanse bedrijven mogen helpen aan bouw Taiwanese duikboten

Posted by managing21 on 15th april 2018

Amerikaanse producten van militaire uitrusting mogen Taiwan ondersteunen bij de bouw van eigen duikboten. Daarvoor heeft de regering van de Verenigde Staten recent toelating gegeven. Dat hebben woordvoerders van het ministerie van defensie van Taiwan bekendgemaakt. De beslissing betekent volgens de woordvoerders een belangrijke stap in de ambities van het land om zijn oorlogsvloot verder uit te bouwen, waardoor Taiwan zich beter zou moeten kunnen beschermen tegen een mogelijke dreiging van China. De Amerikaanse licenties voor de bouw van de Taiwanese duikboten werden in China dan ook op zware kritieke ontvangen. China beschouwt Taiwan als een opstandige provincie.

Taiwan had vorig jaar bekendgemaakt zijn eigen duikboten te willen bouwen. Eerder had het land geprobeerd schepen van de Verenigde Staten te kopen, maar dat bleek onmogelijk. Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken heeft nu de licenties toegekend waardoor bedrijven de toelating krijgen om duikboot-technologie aan Taiwan te verkopen. Verdere informatie over het project werden niet meegedeeld. De Taiwanese presidente Tsai Ing-Wen heeft sinds haar aantreden in mei twee jaar geleden de binnenlandse ontwikkeling en productie van wapens ondersteund. De Amerikaanse beslissing zal volgens haar ook een sterke bijdrage leveren tot de veiligheid en stabiliteit in de regio.

Taiwan heeft lang geprobeerd om duikboten van de Verenigde Staten te kopen. Begin deze eeuw keurde toenmalig Amerikaans president George W. Bush de verkoop van acht conventionele duikboten aan Taiwan goed, maar sindsdien is in het dossier weinig vooruitgang geboekt. Uiteindelijk besliste Taiwan om zelf de constructie van de schepen op zich te nemen. De Verenigde Staten hebben echter al meer dan veertig jaar geen conventionele duikboten meer gebouwd. Taiwan zou ook tevergeefs hebben aangeklopt bij Duitsland en Spanje, die uit angst voor mogelijke wrijvingen met China zouden geweigerd hebben hun ontwerpen ter beschikking te stellen.

Taiwan beschikt op dit ogenblik over vier duikboten. Slechts twee exemplaren kunnen in oorlogsomstandigheden worden ingezet. De andere twee schepen werden in de jaren veertig in de Verenigde Staten gebouwd en worden alleen voor training ingezet. De schepen zijn niet meer geschikt voor gevechtsoperaties. Verwacht wordt dat Taiwan zijn eerste nieuwe duikboot binnen een periode van tien jaar in gebruik zal kunnen nemen.

Lees Verder

Posted in industrie | Reacties uitgeschakeld voor Amerikaanse bedrijven mogen helpen aan bouw Taiwanese duikboten

Kinderslaapmiddel slechtste product ter wereld

Posted by managing21 on 30th oktober 2007

Het Japanse bedrijf Takeda Pharmaceuticals heeft de bedenkelijke eer gekregen om door Consumers International bekroond te worden voor het op de markt brengen van het slechtste product van de wereld. Takeda is immers de producent van Rozerem, een slaapmiddel voor kinderen. Ook speelgoedfabrikant Mattel en drankenproducent Coca-Cola kregen van Consumers International een veeg uit de pan.

De Amerikaanse dochter van Takeda Pharmaceuticals adverteerde in de Verenigde Staten zijn slaapmiddel Rozerem. Hoewel de campagne voldeed aan de Amerikaanse reclamenormen, vond Consumers International het ongehoord dat een dergelijk middel kon gepromoot worden zonder een gezondheidswaarschuwing voor kinderen. “Dat toont aan hoever sommige farmaceuische bedrijven willen gaan om hun verkoop op te drijven,” aldus de organisatie.

Takeda zette volgens de organisatie de consument aan tot irrationeel geneesmiddelengebruik en Consumers International zag in de campagne ook een bewijs dat een zwakke regelgeving bedrijven kan aanzetten om zich onverantwoord te gedragen. Ook Coca-Cola moest het ontgelden voor de promotie van zijn Dasani-flessenwater, dat gewoon uit dezelfde kraan komt als lokaal leidingwater.

Voedingsproducent Kellogg’s kreeg eveneens een plek op het lijstje van Consumers International. De groep hekelt het bedrijf omdat het wereldwijd stripfiguren gebruikt om kinderen te benaderen, terwijl in sommige producten van Kellogg’s hoge gehaltes aan zout en suiker zijn teruggevonden. “Kellogg’s heeft wel beterschap beloofd, maar het bedrijf treedt veel te laat op en doet veel te weinig,” aldus nog de organisatie.

Speelgoedfabrikant Mattel werd bekritiseerd omwille van de meer dan 19 miljoen producten die het bedrijf moest terugroepen omdat ze gevaarlijke bestanddelen bevatten. “Het bedrijf probeerde daarbij zijn verantwoordelijkheid te ontlopen en de schuld van zich af te schuiven,” aldus Consumers International, daarbij wijzend op het feit dat de productiefouten in eerste instantie werden geweten aan Chinese producenten.

Posted in gezondheid, industrie | Reacties uitgeschakeld voor Kinderslaapmiddel slechtste product ter wereld

Striktere controle op Congolese diamantexport

Posted by managing21 on 25th oktober 2007

Er moet een striktere controle komen op de diamantexport van de Democratische Republiek Congo. Dat zegt de organisatie Partnership Africa Canada. Op dit ogenblik vertegenwoordigt die uitvoer ongeveer 700 miljoen dollar – ongeveer de helft van alle Congolese exportinkomsten. Maar volgens de organisatie zouden die inkomsten veel hoger kunnen liggen, indien de mijnsector niet beheerst werd door wanbeheer en corruptie.

“De officiële waarde van de Congolese diamantsector is relatief klein,” aldus Partnership Africa Canada. “Het cijfer ligt lager dan de omzet van een middelgroot international bedrijf, maar ligt ook ver beneden de echte waarde van de Congolese diamanthandel. Er moeten dan ook dringend maatregelen genomen worden. De extra inkomsten zouden immers goed gebruikt kunnen worden voor de bouw van scholen en ziekenhuizen.”

“De Congolese diamantsector steunt volgens de organisatie op de delvers, die in de rivierbeddingen op zoek gaan diamanten, maar daarvoor slecht betaald worden,” aldus BBC News. “Maar er is een hele groep die aan de diamantontginning wel veel geld verdienen, zoals de stamhoofden, soldaten, rebellen en buitenlandse opkopers en grote winstpercentages opstrijken op de rug van de delvers.”

Volgens het rapport moet de Congolese regering de bestaande wetten strenger toepassen, zodat de smokkel van diamanten kan tegengegaan worden. Daarnaast wordt ook aangedrongen op de vorming van ervaren schatters, wat tussenpersonen zou moeten ontmoedigen om de stenen illegaal te onderwaarderen. Tenslotte moet er volgens de organisatie ook gewerkt worden aan de coördinatie van de strijd tegen de fraude.

Posted in derde wereld, industrie, politiek | Reacties uitgeschakeld voor Striktere controle op Congolese diamantexport

Chinese export veroorzaakt veel broeikasgassen

Posted by managing21 on 19th oktober 2007

Een kwart van de broeikasgassen die China uitstoot, worden veroorzaakt door de productie van goederen die bestemd zijn voor de export naar het westen. Dat is de conclusie van een rapport van het Tyndall Centre, een Britse organisatie die zich bezig houdt met klimaatonderzoek. Volgens het rapport moeten westerse landen maatregelen nemen om de uitstoot die ze veroorzaken, te verminderen.

Volgens het Tyndall Centre is 23 procent van alle Chinese broeikasgassen afkomstig van de productie van exportgoederen. “De Chinese emissieniveau’s zijn in een belangrijke mate het gevolg van het handelsoverschot van China,” aldus het bureau. “Zo steeg de Chinese uitvoer naar Groot-Brittannië vorig jaar met 10 procent. Maar bovendien is de Chinese groeieconomie ook bijzonder koolstofdioxide-intensief.”

Het Tyndall Centre zegt dat westerse regeringen hun visie op de klimaatverandering en de broeikasproblematiek dan ook moeten herzien. “Het is duidelijk dat er vanuit een verkeerd gezichtspunt wordt vertrokken,” voert het rapport aan. “Regeringen richten zich op de uitstoot van broeikasgassen binnen de eigen grenzen, maar zouden verantwoordelijkheid moeten nemen voor de uitstoot die ze veroorzaken door de productie van goederen die zij consumeren.”

Posted in industrie, milieu | Reacties uitgeschakeld voor Chinese export veroorzaakt veel broeikasgassen

Duurzaam ondernemen is geen eigenbelang

Posted by managing21 on 2nd oktober 2007

Steeds meer bedrijven claimen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen te doen. Ze krijgen daarbij echter veelal de kritiek dat ze dit alleen maar doen uit eigenbelang, maar Amerikaanse wetenschappers spreken dit tegen. Uit hun wereldwijd onderzoek zou moeten blijken dat bedrijven bij een streven naar maatschappelijk verantwoord ondernemen zowel vanuit economische als niet-economische beweegredenen vertrekken.

“Begin dit jaar ondertekenden 2.900 vertegenwoordigers van bekende merkfabrikanten het United Nations Global Compact,” aldus het magazine California Business Review. “Daarmee verplichten ze zich om voortaan de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen na te leven.” Maar volgens critici koesteren veel van de ondertekenaars alleen maar nobele intenties en vertrekken ze vooral vanuit eigenbelang.

Dit laatste wordt echter door een aantal Amerikaanse wetenschappers tegengesproken. Ook zij hadden verwacht dat bedrijven vooral een businesscase-benadering zouden hanteren, waarbij ze alleen iets doen als er geld mee te verdienen valt. In die benadering is maatschappelijk verantwoord ondernemen puur gericht op eigenbelang, niet op het belang van de buitenwereld en wordt er pas geageerd als de druk van activisten te groot wordt.

Daar tegenover staat een social-valuesbenadering, waarbij de maatschappelijke betrokkenheid voorop staat en niet-economische factoren de strategie bepalen. In praktijk bleek volgens de onderzoekers dat de meeste bedrijven een syncretic stewardship hanteren, een mengvorm van deze twee eerdere benaderingen. “Daarbij is er begrip voor het feit dat verschillende groepen stakeholders uiteenlopende of zelfs conflicterende belangen kunnen hebben,” wordt er opgemerkt.

“In de ontwikkeling naar duurzaam ondernemen doorlopen veel bedrijven een zichzelf versterkend proces,” aldus de onderzoekers. “Naarmate een bedrijf beter bekendstaat om zijn maatschappelijk gedrag, trekt het meer managers en werknemers aan die duurzaam ondernemen heel belangrijk vinden. Die dragen het maatschappelijk verantwoord ondernemen op hun beurt ook weer uit.”

Posted in industrie, management, milieu | Reacties uitgeschakeld voor Duurzaam ondernemen is geen eigenbelang