managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Archive for the 'handel' Category

Consument wil portefeuille online abonnementen uitbreiden

Posted by managing21 on 24th mei 2019

Vele consumenten zijn van plan om de volgende jaren hun pakket online abonnementen nog verder op te drijven. Niet alle categorieën genieten echter een even grote interesse. Dat zegt een onderzoek van Harris Poll en het dienstenplatform Zuora bij meer dan dertienduizend consumenten in twaalf landen. Daarbij bleek dat 34 procent van de ondervraagden bevestigde de volgende twee jaar zijn portfolio online abonnementen te zullen uitbreiden.

In China loopt dat cijfer echter op tot 53 procent. Daarna volgen Spanje (42 procent), Italië (40 procent), Singapore (38 procent) en Zwitserland (35 procent).

“Abonnementen op services kennen een wereldwijde groei,” benadrukken de onderzoekers. “Consumenten maken immers steeds meer duidelijk de mogelijkheid tot gebruik belangrijker te vinden dan het eigendom. Men kan dan ook gewag maken van een nieuw commercieel tijdperk. De gedragswijziging bij de consument zet immers ook de bedrijven aan steeds vaker een abonnementsmodel in plaats van een verkoop aan te bieden. Dit nieuw model biedt de consument toegang tot het product of de service die hij zoekt, zonder de lasten van het eigendom te moeten dragen. Het abonnementsmodel kent wereldwijd al vijf jaar een aanzienlijke groei. Die trend zal zich ook in de toekomst verder doorzetten.”

De onderzoekers vonden dat inmiddels 71 procent van de consumenten op abonnementsdiensten beroep doen. Dat niveau ligt hoger dan ooit in het verleden. Vijf jaar geleden maakt ongeveer 53 procent gebruik van abonnementen. Verder blijkt dat 26 procent minstens drie abonnementen heeft, tegenover 14 procent vijf jaar geleden. De studie toonde verder dat 74 procent van de ondervraagden ervan overtuigd is dat de consument in de toekomst nog vaker op diensten zal inschrijven, terwijl het bezit van fysieke goederen verder zal afnemen. Bij de respondenten zegt 34 procent over twee jaar ook zelf meer van abonnementsdiensten te zullen profiteren.

“Het bezit vormt steeds minder een basis voor de individuele status,” beklemtonen de onderzoekers. “Het onderzoek toonde dat 68 procent van de respondenten van mening is dat de status niet langer door het bezit wordt bepaald. Daarnaast wijst 70 procent erop dat abonnementen op producten en diensten mensen van de lasten van het eigendom – zoals het onderhoud, waardeverlies en plaatsgebruik – bevrijden. Momenteel zegt ook 57 procent van de ondervraagden te wensen dat ze minder bezittingen zouden hebben.”

“Bedrijven die op deze trend ingaan, kennen ook een snellere groei,” zeggen de analisten. “De voorbije zeven jaar hebben ondernemingen in Noord-Amerika, Europa en Asia-Pacific de verkoop met abonnementen met meer dan 300 procent kunnen opdrijven. Dat is ongeveer vijf keer sneller dan het rendement van de grote beursgenoteerde bedrijven in de Verenigde Staten en de omzetgroei van de Amerikaanse retailsector.”

Lees Verder

Posted in handel, internet, retail | Reacties uitgeschakeld voor Consument wil portefeuille online abonnementen uitbreiden

Kunstmatige diamant mag zich aan sterke groei verwachten

Posted by managing21 on 18th januari 2019

De impact van kunstmatige diamanten, die in laboratoria worden geproduceerd, zal de volgende twee jaar beduidend toenemen. Dat wordt voorspeld in een rapport van experts van ABN Amro. Opgemerkt wordt dat de sector inmiddels zijn introductiefase grotendeels heeft afgerond en zich tot het einde van dit decennium wellicht in een sterke groeifase mag verheugen. Deze evoluties zullen volgens het rapport belangrijke consequenties hebben voor de diamantsector. De experts zeggen zelfs te twijfelen of natuurlijke diamanten erin zullen slagen hun waarde te kunnen vasthouden, zoals altijd werd verondersteld.

“De kunstmatige diamant zal vermoedelijk snel zijn weg naar de commerciële markt vinden,” voorspelt Georgette Boele, diamant-specialiste bij ABN Amro. “Vier belangrijke factoren zullen de groei van de markt voor kunstmatige diamanten in de hand werken. Naarmate de technologie vordert, zullen producenten van kunstdiamanten grotere stenen van hogere kwaliteit kunnen maken, die voor consumenten dan ook aantrekkelijker zullen worden. Bovendien zullen de lagere prijzen eveneens een positieve impact hebben op de vraag. Men mag daarnaast ook niet vergeten dat artificiële productie een perceptie van duurzaamheid creëert. Tenslotte is er de strategie van producent De Beers.”

Boele verwijs daarbij naar de beslissing van De Beers om Lightbox, een lijn van juwelen met diamanten die in het laboratorium werden vervaardigd, te lanceren. “Dat heeft de categorie meer aanvaardbaar gemaakt bij het grote publiek,” zegt de diamant-specialiste. Boele benadrukt dat de kunstdiamant in de handel van kleine stenen al belangrijke uitdagingen heeft gecreëerd, maar dat probleem zal zich volgens haar in de toekomst waarschijnlijk ook uitbreiden naar de markt van de grote stenen. Ze wijst er daarbij op dat de prijs van de grote diamanten met een dubbele bedreiging wordt geconfronteerd.

“Dankzij de verbeterde mijnbouwprocessen kunnen er grotere diamanten worden gevonden, waardoor bij het publiek de perceptie wordt gecreëerd dat de stenen minder zeldzaam zijn geworden,” verduidelijkt Boele. “Daarnaast hebben technologische verbeteringen ertoe geleid dat ook de fabrikanten van kunstmatige diamanten grotere exemplaren op de markt kunnen aanbieden.” Volgens Boele kunnen de producenten van natuurlijke diamanten van drie strategieën gebruik maken om hun overlevingskansen te vergroten. De experte wijst er daarbij dat de producenten zouden kunnen trachten hun mijnbouwactiviteiten te versnellen om de resterende voorraden boven te halen voor de prijs en vraag dalen.

“Daarnaast kunnen ze ook stoppen met de zoektocht naar nieuwe mijnen, want de hoge exploratiekostenzullen waarschijnlijk niet meer kunnen worden gecompenseerd door de inkomsten uit de toekomstige verkopen van de natuurlijke diamanten,” benadrukt Boele. “Ten slotte kunnen de fabrikanten zelf in de kunstmatige productie stappen. Daarbij kunnen ze een zelfstandige activiteit opstarten, maar ook kunnen er samenwerkingsverbanden worden gesloten met fabrikanten van het artificiële product.”

Lees Verder

Posted in handel, industrie | Reacties uitgeschakeld voor Kunstmatige diamant mag zich aan sterke groei verwachten

Amerikaanse bedrijven bouwen Chinese activiteiten af

Posted by managing21 on 4th november 2018

Vele Amerikaanse bedrijven hebben plannen om hun aanwezigheid in China minstens gedeeltelijk af te bouwen. Reden is het oplopende handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten. Dat is de conclusie van een onderzoek van de American Chamber of Commerce in South China bij meer dan tweehonderd ondernemingen. Vastgesteld werd dat meer dan 70 procent van de Amerikaanse ondernemingen met een vestiging in het zuiden van China van plan zijn om geplande investeringen in hun lokale vestiging te willen uitstellen of zijn Chinese activiteiten te willen terugschroeven omdat de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten hun winsten ondermijnt.

Uit het onderzoek bleek dat 64 procent van de ondervraagde ondernemingen overweegt om productielijnen buiten China in te richten, maar slechts 1 procent maakte gewag van plannen om een fabricage in Noord-Amerika op te zetten. Er wordt volgens het onderzoek vooral gekeken naar alternatieve locaties in Zuidoost-Azië. De Amerikaanse bedrijven spreken daarbij over een toenemende concurrentie van rivalen uit Vietnam,; Duitsland en Japan. Er wordt nog opgemerkt dat vooral de groothandel en de retail zwaar hebben te lijden onder de verhoogde importtarieven die de Verenigde Staten hebben ingevoerd. De landbouw is vooral door de Chinese sancties geraakt.

Nagenoeg 80 procent van de ondervraagde bedrijven erkent nadeel te ondervinden van de importtarieven die werden opgelegd. Daaruit blijkt echter ook dat de Amerikaanse maatregelen iets zwaarder doorwegen dan de Chinese sancties. Daarnaast gaf 85 procent van de Amerikaanse bedrijven aan te lijden onder de combinatie van beide sancties, tegenover slechts 70 procent van hun Chinese tegenhangers. Bedrijven uit andere landen melden een gelijkaardige impact als hun Amerikaanse sectorgenoten. Vooral wordt geklaagd over de verhoogde kostprijs van de verkochte goederen, waardoor de winstmarges worden aangetast. Ook wordt gewag gemaakt van een dalende verkoop.

Lees Verder

 

Posted in handel, politiek | Reacties uitgeschakeld voor Amerikaanse bedrijven bouwen Chinese activiteiten af

Problematische ervaringen jagen klanten weg

Posted by managing21 on 8th juli 2018

Een meerderheid van de consumenten zou overwegen om van serviceprovider te veranderen vanwege een problematische klantervaring. Dat zegt een studie van het softwarebedrijf MuleSoft, gebaseerd op een enquête bij meer dan achtduizend mensen in Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Duitsland, Nederland, Australië en Singapore. Hieruit bleek dat ongeveer vier op vijf consumenten van mening zijn dat organisaties uit ten minstens vier sectoren zich aan problematische klantervaringen schuldig maken. Het grootste aantal klachten kan worden geregistreerd bij de overheid (66 procent), maar ook verzekeringen (58 procent), retail (56 procent) en banken (55 procent) scoren nauwelijks beter.

“De problematische klantervaring zou 69 procent van de consumenten aanzetten om een overstap naar een andere service-provider te overwegen,” zeggen de onderzoekers. “Jongere consumenten lijken op dit gebied nog het minst tolerant te zijn. In de categorie tussen achttien en vierendertig jaar zei 76 procent van de consumenten te willen overwegen om van provider te veranderen.” De studie toonde verder aan dat alle categorieën ongeveer een even groot risico lopen. Toch bleken consument vooral bij de retail een overstap te willen maken (57 procent), gevolgd door verzekeraars (56 procent) en banken (51 procent).

Opmerkelijk is dat 34 procent van de consumenten, ondanks de grote bekommernis over de bescherming van persoonlijke gegevens, daarbij liever gebruik zou maken van diensten zoals Amazon, Google of Facebook in plaats van traditionele providers. Ook hier bleken millennials de grootste openheid te tonen tegenover de nieuwe diensten. In deze leeftijdsgroep bleek immers 52 procent geïnteresseerd te zijn in diensten van de technologiesector. Eenvoud en gebruiksgemak waren veruit de belangrijkste redenen waarom consumenten een financiële dienst van Google of Facebook zouden overwegen.

Slechts 23 procent maakte daarentegen gewag van een meer persoonlijke service, terwijl 17 procent verwees naar een betere beveiliging. Tenslotte sprak 16 procent over een superieure gebruikersinterface. De tijd die traditionele providers nodig hebben om door processen te werken – zoals het openen van een account of het aanvragen van een kredietkaart – bleek voor consumenten een grote bron van frustratie. Opgemerkt wordt dat de klant vaak gevraagd wordt informatie te verstrekken opnieuw in te voeren. “Vooral millennials tonen daarbij weinig tolerantie, maar het is duidelijk dat veel organisaties nog steeds tekort schieten,” zegt Ross Mason, oprichter van MuleSoft.

“Er kunnen zich echter grote voordelen aanbieden voor bedrijven die op deze vragen van de klanten optimaal kunnen inspelen.”

Lees Verder

 

Posted in handel | Reacties uitgeschakeld voor Problematische ervaringen jagen klanten weg

Overstappen naar zelfstandig statuut in crisisperiode niet altijd opportuun

Posted by managing21 on 8th mei 2018

De financiële crisis ging in Griekenland gepaard met massale ontslagen, maar een aantal slachtoffers besliste daarop om de stap naar de zelfstandigheid te zetten. Dat volgens de Griekse krant Kathimerini echter niet altijd een groot succes gebleken. Gewag wordt gemaakt van een moeilijke en riskante keuze. Uit cijfers van het Griekse commercieel register blijkt volgens de krant dat de voorbije zes jaar in totaal 39.432 bedrijven zijn opgericht en weer verdwenen. Daarmee vertegenwoordigen deze beginnende ondernemingen ongeveer 20 procent van de totale stopzettingen die tijdens die periode moesten worden genoteerd.

De financiële crisis heeft het Griekse bedrijfsleven verplicht om een zware sanering door te voeren. Er werden massale ontslagen doorgevoerd en een meerderheid van de getroffen werknemers bleek ook geen uitzicht op een nieuwe baan te hebben. Ook met de steun van de sociale zekerheid bleek het echter vaak niet mogelijk om nog op een degelijk inkomen te kunnen rekenen. Daarom beslisten een aantal ontslagen werknemers om op eigen kracht een nieuwe economische activiteit uit te bouwen. Maar voor velen bood dat volgens de cijfers van het Griekse commercieel register niet altijd een zekerheid op succes.

Het grootste deel van de mislukte commerciële activiteiten is gesitueerd in de voedingssector en de horeca. In die sectoren verdwenen in totaal 6.225 ondernemingen. Dat vertegenwoordigde 15,7 procent van alle stopzettingen. Ook in de retail moesten 4.731 ondernemingen hun activiteiten al snel na de oprichting opnieuw stopzetten. De cijfers tonen aan dat bij de keuze voor een zelfstandige onderneming vooral gekeken werden naar fastfood, horeca en retail of naar activiteiten die zich richten op behoeften – zoals de verkoop van brandhout – die als een gevolg van de crisis aan de oppervlakte kwamen.

Ook de sector van de zonnepanelen zag een belangrijke instroom van nieuwe bedrijven. Van alle bedrijven die de voorbije zes jaar werden opgericht en weer opgedoekt, bleek 80 procent tot de groep van de zelfstandigen te behoren.

Lees Verder

 

Posted in handel, industrie, voeding & horeca | Reacties uitgeschakeld voor Overstappen naar zelfstandig statuut in crisisperiode niet altijd opportuun

Chinese provincie Hainan moet grote vrijhandelszone worden

Posted by managing21 on 17th april 2018

China heeft plannen om Hainan uit te bouwen als een grote vrijhandelszone. Dat heeft de Chinese president Xi Jinping aangekondigd. De ingreep zou van het eiland Hainan, gelegen in het uiterste zuiden van China, voor het aantrekken van talent en investeringen een belangrijke concurrent kunnen maken van Hongkong en Singapore. De Chinese president wees erop dat Hainan voor de ontwikkeling van verdere economische hervormingen een aantal bijzondere troeven kan voorleggen. Het eiland heeft immers al de grootste bijzondere economische van het land en kan ook geografische en ecologische voordelen naar voor schuiven.

Met zijn aangenaam klimaat en zandstranden wordt Hainan vaak omschreven als het Hawaii van China. De Chinese overheid heeft dan ook plannen om van het eiland een toeristische bestemming van wereldniveau te maken. Hainan moet volgens Xi Jinping een moderne economie uitbouwen op basis van onder meer artificiële intelligentie, bigdata en het internet. Ook fintech en de farmaceutische sector zouden pijlers van de lokale economie moeten worden. Daarnaast zal het eiland ook meer met rechtstreekse luchtvaartverbindingen met de rest van de wereld worden verbonden. De taksvrije zone zal tot het hele eiland worden uitgebreid.

Nog een aantal maatregelen zullen worden genomen om onder meer jong buitenlands talent en technologische experts naar Hainan te lokken. Onder meer zullen de arbeidsvoorwaarden voor talentvolle buitenlandse werknemers worden versoepeld. Het zal ook gemakkelijker worden om een permanente verblijfsvergunning te verkrijgen. De Chinese president spoorde de lokale autoriteiten aan om de nodige hervormingen door te voeren. Volgens het persbureau Bloomberg zouden vooral het toerisme en de goksector een groot voordeel van een vrijhandelszone op Hainan kunnen ervaren. Hainan trok vorig jaar slechts 55 miljoen toeristen. Dat is slechts 1 procent van de vijf miljard binnenlandse Chinese reizen.

Bloomberg zei nog dat elk initiatief om het toerisme of de goksector op Hainan te stimuleren, een belangrijke impact zou hebben op de wereldwijde reisindustrie.

Lees Verder

 

Posted in handel, toerisme | Reacties uitgeschakeld voor Chinese provincie Hainan moet grote vrijhandelszone worden

Aziatische consument minst tevreden over online shopping

Posted by managing21 on 17th april 2018

In Azië toont de consument zich minder tevreden met het online shoppen dan in de rest van de wereld. Dat is de conclusie van een wereldwijd onderzoek van United Parcel Service (UPS) en consulent ComScore bij meer dan achttienduizend consumenten. De onderzoekers stelden vast dat slechts 57 procent van de Aziatische respondenten tevreden toonde met het online shoppen, tegenover een score van 88 procent in de Verenigde Staten en 78 procent in Europa. Nergens werd een lagere score opgetekend dan in Azië. Bovendien moet worden opgemerkt dat de tevredenheid van de Aziatische online shopper op drie jaar slechts een vooruitgang van 11 procentpunt heeft laten optekenen.

De onderzoekers wijzen erop dat een gratis en snelle levering en kosteloze en gemakkelijke terugname-mogelijkheden als een basisaanbod worden bestempeld. Onder meer werd vastgesteld dat 46 procent van de Aziatische respondenten erkent een online shoppingmand te hebben achtergelaten omdat er geen concrete leveringsdatum werd gemeld of de leveringstijd te langzaam werd geacht. Een online aankoop wordt niet vaak geretourneerd, maar toch wordt aangegeven dat een gratis terugname een belangrijk element was bij een keuze van een online retailer. “Een gratis services is dan ook geen verliespost, maar een mogelijkheid om klanten te winnen en behouden,” aldus de onderzoekers.

Verder werd vastgesteld dat bij terugnames 69 procent van de consumenten bij een aflevering van online aankopen in de fysieke winkel een nieuwe aankopen verrichten. Tevens bleek dat 67 procent bij een online return een nieuwe aankoop doet. “Deze resultaten tonen het belang van een gemakkelijke terugname-politiek,” zeggen de onderzoekers nog. Tevens werd vastgesteld dat Aziatische online shoppers weinig problemen hebben met aankopen in het buitenland. Daarbij kon worden vastgesteld dat 55 procent van de Aziatische respondenten interesse heeft in internationale retailers. Toch zegt 77 procent bij zijn online aankopen liefst in Azië te blijven.

Lees Verder

 

 

Posted in handel, internet | Reacties uitgeschakeld voor Aziatische consument minst tevreden over online shopping

Fair trade beste middel tegen armoede

Posted by managing21 on 16th oktober 2007

Rechtvaardige wereldhandel is de meest efficiënte manier om een einde te maken aan de armoede in de wereld. Dat is de uitkomst van een onderzoek van het Nederlandse magazine Onze Wereld naar negen mogelijke oplossingen voor de armoede. Er wordt toegegeven dat de unieke oplossing voor de armoede niet bestaat, maar dat fair trade de lokale bevolking wel de kans geeft zelf iets aan hun situatie te doen.

Het magazine liet negen teams van academici, deskundigen, bestuurders, ambtenaren en activisten binnen hun vakgebied werken aan het vinden van innovatieve en effectieve oplossingen voor de armoede in de wereld. “De unieke oplossing voor armoede bestaat niet, maar eerlijke handel geeft mensen in elk geval de mogelijkheid om zelf uit de armoede te komen,” voert onderzoekster Mijke Elbers van het team Rechtvaardige Wereldhandel aan.

Naast rechtvaardige wereldhandel werden ook onderwijs, lokaal ondernemerschap en goed bestuur als belangrijke elementen naar voor geschoven om armoede te bestrijden. Andere oplossingen die werden uitgewerkt, waren de millenniumdoelen, remittances (het geld dat migranten terugsturen naar hun familie), microkrediet, gezondheidszorg en mondiaal burgerschap.

De presentaties van de negen teams zijn uitgebreid terug te vinden op de website 9Oplossingen.

Posted in handel | Reacties uitgeschakeld voor Fair trade beste middel tegen armoede

Ontwikkelingslanden hebben merken nodig

Posted by managing21 on 4th oktober 2007

Ook bedrijven uit ontwikkelingslanden moeten sterke merken kunnen worden. Dat zegt de organisatie Fair Trade. Met die doelstelling start Fair Trade een nieuw programma waarbij vijf bedrijven uit Azië, Afrika en Latijns-Amerika tegen het einde van dit decennium een merk opgebouwd zouden moeten kunnen hebben. De betrokken zullen daarbij worden begeleid door ervaren marketeers.

De economie van een land wordt in grote mate bepaald door de verborgen waarde van merken,” aldus de Britse marketinggoeroe Simon Anholt. “Sterke, rijk landen hebben altijd sterke merken. “Arme landen hebben weinig tot niets. Dat is onjuist, want arme landen produceren vaak wel producten waarvoor grote buitenlandse merken bekend staan. Daardoor blijven de winsten naar de rijke naties en de verliezen naar de arme landen gaan.”

Tegelijkertijd zegt Anholt dat Fair Trade een achterhaald concept is. Het stoelt volgens hem op negentiende-eeuwse charitas. “Het doet vooral beroep op het schuldgevoel van de klant,” citeert de Nederlandse krant Trouw de marketinggoeroe. “Dat is geen realistische basis voor bedrijfsvoering. Bovendien willen veel mensen in arme landen niet meer de hand ophouden. India groeit razendsnel en Afrika is tegenwoordig gewild bij investeerders.”

In armere landen is niet het geld volgens Anholt het belangrijkste probleem. “Het wordt alleen vaak verkeerd besteed,” voert hij aan. “Maar voor het maken van een merk is er, buiten een goed product, niet zoveel nodig in dit internettijdperk. Wel een goed verhaal, want daar zijn journalisten gek op. Succesvolle merken zijn ook als rocksterren. Ze worden op handen gedragen. Bedrijven als Amazon of Google hebben nooit geadverteerd.”

Posted in handel | Reacties uitgeschakeld voor Ontwikkelingslanden hebben merken nodig

Industrielanden nog altijd kolonialistisch

Posted by managing21 on 24th september 2007

Rijke landen blijken zich niet aan te passen aan de snelle opkomst van de nieuwe economieën. Dat heeft James Wolfensohn, gewezen voorzitter van de Wereldbank, gezegd. Hij stelt dat het westen deze nieuwe economiën nog altijd vanuit een kolonialistische houding benaderen. Wolfensohn zegt dat China in 2040 de Verenigde Staten als de rijkste economie van de wereld zal onttronen, met India als derde land.

“De geïndustrialiseerde wereld heeft nog altijd niet helemaal door dat de economische macht naar het oosten aan het verschuiven is,” aldus Wolfensohn. “Men beseft ook niet dat de gevolgen daarvan zullen zijn. Dit is niet juist zomaar een kleine verschuiving in de wereldwijde economische macht. Maar de rijke landen doen weinig om zich daarop voor te bereiden.”

“Wolfensohn voert daarbij aan dat Afrikaanse politici en zakenlui nu rechtstreeks handelen met China en India, zonder dat daar nog westerse landen aan te pas komen,” aldus BBC News. “Dat is volgens hem een duidelijk teken aan de wand.” De westerse landen moeten volgens Wolfensohn onder meer extra inspanningen doen om de cultuur van de Aziatische regio te begrijpen en zijn talen te leren spreken.

Posted in handel, politiek | Reacties uitgeschakeld voor Industrielanden nog altijd kolonialistisch