managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Archive for the 'luchtvaart & ruimtevaart' Category

Wereldwijde luchtvaartmaatschappijen maken zich klaar voor groei in India

Posted by managing21 on 16th juni 2024

Wereldwijde luchtvaartmaatschappijen lanceren nieuwe vluchten en breiden hun vluchtschema’s in India uit. Er wordt immers op gerekend dat het Zuid-Aziatische land het volgende decennium een van de populairste reismarkten zal worden. Dat blijkt uit een analyse van het persbureau Reuters bij functionarissen van luchtvaartmaatschappijen en analisten.

India is een van de snelst groeiende grote luchtvaartmarkten ter wereld. Volgens gegevens van de Indiase overheid zal de binnenlandse markt voor luchtvervoer in het land tegen het eind van dit decennium ruim 300 miljoen passagiers registreren. Dat is een verdubbeling tegenover het recordaantal van 152 miljoen reizigers vorig jaar. Voor het internationale verkeer wordt nog een sterkere groei verwacht. Vorig jaar werden hier 64 miljoen passagiers geteld. Tegen eind dit decennium wordt op een jaarlijks cijfers van 160 miljoen reizigers gerekend.

Onder meer Wizzair toont grote interesse in de Indiase markt. – Foto: Wizzair

Verschillende luchtvaartmaatschappijen hebben aan aangegeven op die trend te zullen inspelen. Dat geldt onder meer voor Turkish Airlines. Daarbij merkte Ahmet Bolat, voorzitter van de luchtvaartmaatschappij, op te denken aan vluchten tussen India en de Turkse badplaats Antalya. De route zou volgens Bolat kunnen worden geëxploiteerd met Sun Express, een luchtvaartmaatschappij die Turkish Airlines samen met Lufthansa beheert. Ook zou gebruikt kunnen worden gemaakt van IndiGo, de Indiase codeshare-partner van de Turkse maatschappij. Ook de Hongaarse budgetmaatschappij Wizz Air zou volgens zijn chief executive Jozsef Varadi volgend jaar streven naar zijn eerste vluchten naar India.

De goede vooruitzichten hebben de twee grootste luchtvaartmaatschappijen van India – budgetmaatschappij IndiGo en Air India van de Tata Group – ertoe aangezet recordorders te plaatsen voor honderden nieuwe vliegtuigen, die grotendeels over een periode van tien jaar zullen worden geleverd.

Enorme groei

Op dit ogenblik telft de Indiase vliegtuigvloot ongeveer 700 toestellen. Tegen eind dit decennium zou er echter sprake zijn van meer dan 1.500 vliegtuigen. Daarbij zullen de meeste vliegtuigen worden gefinancierd door lease-constracten, waardoor het land ook aantrekkelijk wordt voor vliegtuigverhuurders. “De groei van de vraag is in India anders dan in andere gebieden,” vertelde Firoz Tarapore, chief executive van de vliegtuigleasemaatschappij Dubai Aerospace Enterprise. 

De Indiase overheid ondersteunt deze groei met een investering van ongeveer 12 miljard dollar in nieuwe en verbeterde luchthavens. “India neemt zijn plaats in op het wereldtoneel,” zei Peter Elbers, chief executive van IndiGo.

India is inmiddels zo populair gebleken dat sommige grote internationale luchtvaartmaatschappijen gefrustreerd zijn over het gebrek aan markttoegang. Onder meer Emirates en Turkish Airlines willen een grotere toegang tot de Indiase markt, maar de regering van de Indiase premier Narendra Modi geeft prioriteit aan binnenlandse luchtvaartmaatschappijen. “Uiteindelijk brengt India door de beperking van de toegang tot zijn luchtvaartsector voor buitenlandse luchtvaartmaatschappijen de kracht van zijn economie in gevaar”, waarschuwde Tim Clark, voorzitter van Emirates, daarop.

Een groot deel van de groei van de Indiase reissector zal naar verwachting komen van de enorme diaspora van 35 miljoen Indiërs, die vooral in Noord-Amerika, Europa en Zuid-Afrika wonen. Daarnaast wordt ook gewezen naar een groeiende groep avontuurlijke, jonge Indiase reizigers met stijgende inkomens. “Het volgende decennium wordt voor India een periode van groei”, betoogde luchtvaartanalist Brendan Sobie. “India zal mogelijk een even grote reisgolf kunnen meemaken als China de voorbije periode.”

Meer over dit onderwerp:

Posted in luchtvaart & ruimtevaart, Mobility, toerisme, transport & logistiek | Reacties uitgeschakeld voor Wereldwijde luchtvaartmaatschappijen maken zich klaar voor groei in India

NASA wil druivenziekte vanuit de ruimte kunnen identificeren

Posted by managing21 on 7th september 2023

Het is mogelijk om druivenziektes vanuit de lucht te identificeren. Hierdoor kunnen wijnproducenten sneller op dreigingen reageren, zodat zwaardere schade kan worden vermeden en het verlies van totale teelten kan worden tegengegaan. Dat blijkt uit een studie van de Amerikaanse National Aeronautics and Space Administration (Nasa). De onderzoekers merken op dat de technologie in staat is om vroege signalen van de bladrolziekte, verspreid door de wolluis, te identificeren.

Tot nu toe kon de bladrolziekte alleen worden geïdentificeerd door een analyse van elke druivenstok die zich in een veld bevindt, gevolgd door een aantal tests. Dat proces levert vervolgens meestal te laat resultaten op om het begin van de ziekte te voorkomen. Cijfers suggereren dat het virus in de Verenigde Staten jaarlijks tot 3 miljard dollar aan schade en verliezen veroorzaakt. Eenmaal de ziekte heeft toegeslagen, is er immers nog slechts één remedie – het verwijderen van alle wijnstokken – mogelijk.

Infraroodbeelden

De nieuwe technologie van de Nasa gebruikt echter infraroodbeelden vanuit een vliegtuig om te onderscheiden welke wijnstokken symptomen van de ziekte vertonen. Dit zou de telers moeten toelaten op te reageren voor het te laat is om de oogst te redden. Omdat het virus een latente periode heeft waarin de wijnstokken geïnfecteerd zijn maar geen zichtbare symptomen vertonen, vormt de methode volgens de wetenschappers ook een ideaal model voor de evaluatie van ziektedetectie die op beeldspectroscopie is gebaseerd. De technologie zou volgens de wetenschappers in de toekomst ook voor andere landbouwdoeleinden kunnen worden gebruikt.

Satellietbeelden moeten de bladrolziekte helpen bestrijden. – Foto: Allison Usavage/Nasa

Het onderzoek toonde tevens aan dat de best presterende modellen met een 87 procent nauwkeurigheid een onderscheid konden maken tussen niet-besmette en asymptomatische wijnstokken, terwijl tevens met een 85 procent nauwkeurigheid een verschil kon worden bepaald tussen enerzijds niet-besmette en anderzijds asymptomatische en symptomatische wijnstokken.

“We kwamen tot de conclusie dat beeldvormende spectroscopie vanuit de lucht en machine learning kunnen worden gebruikt om modellen te ontwikkelen die effectief het spectroscopische signaal van bladrolziekte in wijnstokken kunnen identificeren over, ongeacht de manifestatie van zichtbare symptoom”, werpen de onderzoekers op. Opgemerkt wordt dat de studie geen intentie heeft om de bestaande strategieën voor bestaande veldscouting of moleculaire tests te vervangen, maar wel om deze middelen strategischer in te zetten.”

“Dit is het eerste bewijs dat virale ziektes vanuit de lucht kunnen worden gedetecteerd”, betoogt onderzoeksleider Katie Gold, professor druivenpathologie aan de Cornell University. “De volgende stap is de organisatie van een detectie vanuit de ruimte. Dat geldt trouwens niet alleen voor druiven of de bladrolziekte en beperkte geografische omschrijvingen. Uiteindelijk is het de bedoeling om de technologie voor boeren over de hele wereld, voor veel verschillende gewassen en een brede reeks ziekten en plagen beschikbaar te stellen. De implicaties van een dergelijk project – wanneer het ook op wereldschaal succesvol blijkt – kunnen het hele voedselsysteem ten goede komen.”

Toekomst

“Indien we ziektes kunnen opsporen voordat ze in een vroeg stadium uit de hand lopen en ook gericht kunnen ingrijpen, kunnen we onze middelen strategischer inzetten, de hoeveelheid chemische stoffen die we in het milieu brengen verminderen en de algehele bedrijfsvoering duurzamer maken, zowel vanuit ecologisch als financieel oogpunt”, voert Gold nog aan. “Minder ziektes en minder verlies van gewassen zou betekenen dat er minder pesticiden worden gebruikt en dat er minder land wordt gebruikt voor de landbouw. Dat is beter voor de gezondheid van mens en aarde en zou ook financiële voordelen opleveren.”

Maar de realisatie van die ambities is volgens de wetenschappers nog ver weg. “Er is nog veel meer onderzoek nodig vooraleer de spectrometer eind van dit decennium de ruimte in kan worden gestuurd. “Deze ziekte heeft een financieel verwoestende impact”, werpt Stephanie Bolton, de onderzoeksdirecteur van de Lodi Winegrape Commission, op. “Als de symptomen eenmaal zichtbaar zijn, kan de ziekte zich al over de hele wijngaard hebben verspreid. Hierdoor kan de kwaliteit van de druiven afnemen en dreigen wijnstokken volledig onbruikbaar te worden.”

“Het bladrolvirus heeft een latente periode van een jaar”, verduidelijkt Gold het probleem. “Tegen de tijd dat een wijnstok symptomen vertoont, is hij al een jaar geïnfecteerd en verspreidt hij het virus naar al zijn buren. Een manier vinden om een vroegtijdige infectie te identificeren was dus essentieel.”

Hoewel het onderzoek succesvolle resultaten heeft opgeleverd, benadrukt  Gold dat het logistiek en financieel niet haalbaar is om het project met verdere vluchten met vliegtuigen over de duizenden wijngaarden in Californië – en over de hele wereld – uit te breiden. “Daarom zijn nu alle ogen gericht op de ruimte”, beklemtoont de onderzoeksleider.

“De ruimte biedt de mogelijkheid om een controle uit te voeren op de schaal waarop de productie plaatsvindt. “De ziekte is geen probleem dat alleen bij één wijnboer gelokaliseerd is. Wijngaarden grenzen immers aan elkaar. Het probleem moet dan ook op een regionaal niveau kunnen worden beheerd. Daarvoor is een controle vanuit de ruimte nodig. Hierdoor kan immers een veel groter gebied worden bestudeerd.”

Meer over dit onderwerp:

Posted in landbouw, luchtvaart & ruimtevaart, voeding & horeca | Reacties uitgeschakeld voor NASA wil druivenziekte vanuit de ruimte kunnen identificeren

Internationale luchtvaart rekent op volledig herstel volgend jaar

Posted by managing21 on 5th september 2023

Het passagiersverkeer in de luchtvaart laat sterke prestaties optekenen en volgend jaar wordt een volledig herstel verwacht. Een groot deel van de belangrijkste indicatoren voor de prestaties van de sector vertonen sterke aanwijzingen van een herstel tegenover volgend jaar. Dat blijkt uit een rapport van de International Air Transport Association (IATA). Gewag wordt gemaakt van een bijkomend blijk van vertrouwen in de sector.

Een volledig herstel volgend jaar vertegenwoordigt een terugkeer van naar het niveau van vier jaar geleden, vooraleer de industrie door de verspreiding van het virus Covid-19 zwaar werd getroffen. Bovendien wordt voorspeld dat het aantal passagiers in de luchtvaart tegen het einde van volgend decennium zal zijn verdubbeld. 

Binnenlands verkeer

De inkomsten per passagier-kilometer, de indicator voor de prestaties van het passagiersverkeer, liep tijdens het tweede kwartaal van dit jaar met 45 procent op tegenover dezelfde periode vorig jaar. Het aanbod beschikbare zitplaatsen steeg tegelijkertijd met 34,8 procent. Dit laatste is geen verrassing, aangezien de beperkingen tegen de verspreiding van het virus Covid-19 vorig jaar maand na maand werden opgeheven. Er werd tijdens het tweede kwartaal van dit jaar bovendien een bezettingsgraad van 82,4 procent bereikt. Dat bleef amper 0,7 procent onder het niveau dat voor de uitbraak van de corona-pandemie was geregistreerd.

De binnenlandse trafieken vertoonden het sterkste herstel. – Foto: Pixabay

Het binnenlandse passagiersverkeer liet tijdens het voorbije kwartaal wereldwijd een volledig herstel optekenen. De cijfers lagen 4,5 procent hoger dan het niveau van vier jaar geleden. De sectororganisatie stelt dat dit herstel te danken is aan de veerkracht van de belangrijkste binnenlandse markten en de sterke opleving in China.

De binnenlandse trafieken lagen tijdens de maand juni 27,2 procent hoger dan dezelfde periode vorig jaar. Bovendien stegen de cijfers met 5,1 procent tegenover de maand juni vier jaar geleden. In de eerste helft van dit jaar lagen de binnenlandse trafieken 33 procent hoger dan dezelfde periode vorig jaar. Nagenoeg over de hele wereld werden stijgende binnenlandse trafieken geregistreerd. De enige uitzondering was Australië, waar tegenover de maand juni van vorig jaar een daling met 1,7 procent werd gemeld. De cijfers lagen echter nog altijd 3,9 procent hoger dan vier jaar geleden. China toonde de sterkste groei. De trafieken lagen er 129,6 procent hoger dan de maand juni vorig jaar.

Ook het internationale verkeer liet een herstel optekenen. In vergelijking met de maand juni vorig jaar werd een stijging met 33,7 procent geregistreerd. Tegenover de maand juni van vier jaar geleden werd een herstel met bijna 89 procent gemeld. Tijdens de eerste helft van dit jaar was er sprake van een toename met 58,6 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. “De cijfers tonen dat alle internationale markten een groei vertonen”, meldt het rapport. “Hier is er echter nog altijd geen sprake van een volledig herstel tegenover vier jaar geleden, voor de uitbraak van de pandemie.”

Asia-Pacific

De sterkste groei in het internationale verkeer werd opgetekend in de regio Asia-Pacific. De inkomsten per passagier-kilometer stegen tijdens de maand juni met 90,1 procent tegenover de maand juni vorig jaar. De capaciteit en de bezettingsgraad namen tegelijkertijd respectievelijk met 115 procent en 83 procent toe. Ook in alle andere regio’s van de wereld lieten de inkomsten een stijging optekenen. De meest bescheiden groei werd genoteerd in Europa en Noord-Amerika.

De inkomsten per passagier-kilometer lieten in die regio’s een stijging met ongeveer 13 procent noteren. In Europa liepen de trafieken met 14 procent op, gekoppeld aan een capaciteitstoename van 12,6 procent en een verbetering van de bezettingsgraad tot bijna 89 procent. In Noord-Amerika liepen de internationale trafieken met 23 procent op, terwijl een bezettingsgraad met 90,2 procent werd geregistreerd. Dit laatste was het hoogste cijfer van de hele wereld.

In het rapport wordt echter ook gewaarschuwd voor een mogelijke verdere vertraging van de wereldeconomieën de volgende kwartalen. “Die problemen zouden, vanwege een mogelijk stijgende werkloosheid, een neerwaartse druk op de vraag naar vliegtuigreizen kunnen veroorzaken”, voert de sectororganisatie aan. “Momenteel kan van een bemoedigende situatie worden gesproken, maar er moet worden gewaarschuwd dat er wereldwijd problemen kunnen rijzen. Hierdoor zou een volledig herstel volgend jaar kunnen worden belemmerd.”

Meer over dit onderwerp:

Posted in luchtvaart & ruimtevaart, Mobility, transport & logistiek | Reacties uitgeschakeld voor Internationale luchtvaart rekent op volledig herstel volgend jaar

Wereldwijde ruimtevaart voerde vorig jaar 186 lanceringen uit 

Posted by managing21 on 25th juli 2023

De wereldwijde ruimtevaarteconomie vertegenwoordigde vorig jaar een waarde van 546 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 8 procent tegenover het jaar voordien. De volgende vijf jaar wordt nog eens een groei met 41 procent verwacht. Dat staat in een rapport van de Space Foundation uit Colorado Springs, gebaseerd op de uitgaven van 51 regeringen en de commerciële inkomsten van bedrijven in elf subsectoren van de ruimtevaartindustrie. Het rapport zegt dat de sector de volgende jaren waarschijnlijk een veerkrachtig karakter zal vertonen, ondanks de onzekerheid over de wereldeconomie en een recente vertraging in investeringen in de ruimtevaart.

“De inkomsten van bedrijven uit commerciële ruimtevaart-activiteiten kennen een aanhoudende groei”, betoogt Lesley Conn, onderzoeksdirecteur bij de Space Foundation. “Daarnaast kan ook een stijging van de overheidsuitgaven aan ruimtevaart wereldwijd worden opgemerkt. Commerciële activiteiten zijn een cruciale groeifactor voor de totale ruimtevaart-economie. Binnen een tijdsbestek van vijf jaar zul zeker een echte versnelling en uitbreiding van de ruimtevaart-economie kunnen worden vastgesteld.”

Spacex

Bedrijven uit de ruimtevaartindustrie zagen hun omzet vorig jaar stijgen tot 427,6 miljard dollar, tegenover een bedrag van 396,2 miljard dollar het jaar voordien. Een derde van die inkomsten was afkomstig van infrastructuur en de ondersteuning voor activiteiten in de ruimte, zoals grondstations die worden gebruikt voor satellietcommunicatie. De rest werd aangebracht door ruimtegerelateerde producten, namelijk satellieten. De grootste activiteit was de verkoop van satellietgegevens voor de bepaling van positie, navigatie en tijd. Die sector vertegenwoordigde 39 procent van alle commerciële inkomsten.

De laatste lancering van de Europese draagraket Ariane 5. (Foto: ESA/M. Pedoussaut)

“De veerkracht van de sector weerspiegelt gedeeltelijk de lange ontwikkelingstijden van ruimteprogramma’s en de uitbouw van publiek-private partnerschappen”, stippen de onderzoekers aan. “Deze eigenschappen helpen de financiering op peil te houden, zelfs wanneer de economie door een moeilijker periode gaat. Nochtans moest vorig jaar ook rekening houden met de volatiliteit op de markt voor durfkapitaal, die op de stijgende rente reageerde en de toegang van vele startups tot financiering bemoeilijkte.” De particuliere investeringsstromen naar ruimtevaartondernemingen vertraagden volgens een rapport van Space Capital vorig jaar tot 20 miljard dollar, tegenover een recordbedrag van 47,4 miljard dollar het jaar voordien.

De commerciële inkomsten van de sector liepen gelijk op met een toename van lanceringen in de ruimte. In totaal werden er vorig jaar 186 lanceringen uitgevoerd, tegenover 145 lanceringen het jaar voordien. Commerciële activiteiten namen daarbij 81 lanceringen voor hun rekening, waarvan er vijftig werden uitgevoerd door marktleider SpaceX van Elon Musk. De lanceringen van dat bedrijf zijn de voorbije jaren aanzienlijk toegenomen. Dat is vooral te danken aan opdrachten van zusterbedrijf Starlink, dat vanuit de ruimte een wereldwijd breedbandnetwerk uitbouwt.

Verdere toename

De uitgaven van overheden aan ruimtevaartprogramma’s stegen vorig jaar met 8 procent tot een totaal van 119 miljard dollar. Dat betekent wel een vertraging tegenover het jaar voordien, toen een toename met 22 procent kon worden gemeld. De Space Foundation verwacht dat het tempo van de overheidsuitgaven aan ruimtevaart dit jaar zal toenemen, aangezien diverse landen werken aan de verkenning van de maan en prioriteit geven aan grote satelliet-constellaties met militaire toepassingen.

Het Amerikaanse ruimtevaartbureau Nasa gaat verder met zijn Artemis-programma, dat als doel heeft om opnieuw mensen op de maan te laten landen. China heeft eveneens plannen om bemande maanlandingen te organiseren. De Verenigde Staten domineerden vorig jaar de civiele en militaire ruimtevaart-budgetten. De Amerikaanse activiteiten vertegenwoordigden bijna 60 procent van de totale uitgaven. China volgde op de tweede plaats met 14 procent. Het Europees Ruimteagentschap kwam op de derde plaats met 5 procent van het totaal.

Hoewel deze drie partijen al een tijdlang de ranglijst aanvoeren, staan, dragen meer landen bij aan de totale ruimtevaart-uitgaven dan in het verleden. “Niet alleen overheden die al in de ruimte zijn, verhogen hun uitgaven, maar steeds meer landen sluiten zich bij die activiteit aan,” zei Conn. Inmiddels hebben al 92 landen satellieten in een baan rond de aarde.

Meer over dit onderwerp:

Posted in luchtvaart & ruimtevaart | Reacties uitgeschakeld voor Wereldwijde ruimtevaart voerde vorig jaar 186 lanceringen uit 

Greenpeace: In Europa is trein gemiddeld twee keer zo duur als vliegtuig

Posted by managing21 on 23rd juli 2023

In Europa zijn treinen gemiddeld twee keer zo duur als vliegtuigen. Dat blijkt uit een analyse van Greenpeace, gebaseerd op een prijsvergelijking van 112 routes in de Europese Unie, Zwitserland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. De onderzoekers wijzen er in hun conclusie op dat het treinverkeer overdreven duur wordt gehouden, terwijl de luchtvaart van verschillende tegemoetkomingen kan genieten. In het Verenigd Koninkrijk laat het treinvervoer de hoogste tarieven van heel Europa optekenen. België staat op een derde plaats.

“De analyse bevestigt wat veel mensen denken”, merken de onderzoekers op. “De trein is vaak duurder dan het vliegtuig. In sommige gevallen zijn er zelfs grote verschillen merkbaar. Het is hoog tijd om de trein in heel Europa betaalbaarder te maken dan vliegen. De analyse van Greenpeace toont dat Europese burgers in het algemeen worden aangemoedigd om voor de luchtvaart te opteren.”

De trein is beduidend milieuvriendelijker dan het vliegtuig. (Foto: Pixabay/Erich Westendarp)

Op 79 routes die in de studie werden opgenomen, bleek de luchtvaart gemiddeld goedkoper dan de trein. “Hoewel de resultaten in het algemeen voor het spoorvervoer geen goed beeld schetsen, betekent dit niet dat de trein altijd duurder is”, erkent Greenpeace. “Over het algemeen was de trein gemiddeld op 29 procent van de routes de goedkopere opties. Bovendien, zoals met gemiddelden steeds het geval is, kunnen extreem hoge tarieven een gemiddelde sterk verhogen.”

Toch optimistisch

“Hopelijk ontmoedigen de resultaten de reizigers niet om de trein te nemen”, werpen woordvoerders van Greenpeace op. “Voor de meeste routes is het nog steeds de moeite waard om de treintarieven te controleren. Dat is vooral het geval wanneer de boeking meer dan één maand van tevoren wordt gedaan. Ook treinmaatschappijen hebben immers, hoewel minder dan luchtvaartmaatschappijen, enkele goedkope aanbiedingen op lange termijn. We zijn bovendien optimistisch dat de situatie op het spoor in de volgende maanden en jaren zal verbeteren.”

Volgens cijfers van het Europees Milieuagentschap stoten vliegtuigen gemiddeld 4,84 keer meer broeikasgassen uit dan treinen, volgens gegevens van het Europees Milieuagentschap, maar dat is volgens Greenpeace slechts een conservatieve inschatting. “Burgers verdienen toegang tot een duurzaam, efficiënt en betaalbaar transportsysteem dat niet schadelijk is voor het klimaat, de bevolking en de planeet.”

De studie toont dat de verschillen tussen onderscheiden landen en de onderliggende routes bijzonder hoog kunnen oplopen. Het Verenigd Koninkrijk blijkt, in vergelijking met de luchtvaart, het duurste spoorvervoer van Europa te hebben, gevolgd door Spanje, België, Frankrijk en Italië. Op de negen Britse routes die in de analyse werden opgenomen, was de luchtvaart in nagenoeg alle gevallen het goedkoopst. De enige uitzondering was de verbinding tussen Londen en Brussel, waar de trein op twee van de negen routes goedkoper was dan het vliegtuig.

De Eurostar bleek de hoogste prijzen te hanteren. De verbinding Londen-Barcelona toonde het grootste gemiddelde prijsverschil. Op die route was de trein 10,3 keer duurder dan het vliegtuig. “Een reiziger zal niet geneigd zijn de trein van Londen naar Barcelona nemen tegen een prijs van 384 euro, terwijl er vliegtickets beschikbaar zijn voor de belachelijk lage prijs van 12,99 euro”, merkt Barcelona op.

Budgetvliegers

Vaak bleken vluchten met een overstap op de Britse luchthaven, aangeboden door de budgetmaatschappijen Ryanair en easyJet, bovendien voor heel wat routes de goedkoopste manier van verplaatsen. Dat was onder meer het geval voor de verbindingen tussen Amsterdam en Warschau en tussen Venetië en Boedapest. “Zelfs voor een verplaatsing tussen Londen en Brussel werden overstapvluchten met Ryanair via Denemarken gevonden voor een kwart van de prijs van de trein”, zegt Greenpeace. “Deze belachelijke overstapvluchten met enorme omwegen kunnen tot drie keer de uitstoot van een rechtstreekse vlucht veroorzaken, terwijl de trein op deze routes vaak meer dan 97 procent minder uitstoot veroorzaakt.”

In Polen daarentegen is de trein het vaakst goedkoper dan de luchtvaart. “Treintickets voor de meeste treinen naar Polen kunnen echter geen vier maanden vooraf worden gekocht, wat het spoorvervoer een nadeel bezorgt tegenover de luchtvaart”, werpt Greenpeace op. “Het rapport toont dat in Centraal-Europa en Oost-Europa de trein vaak goedkoper is dan het vliegtuig, maar reistijden reistijden, aansluitingen, treinfrequentie en de kwaliteit van de dienstverlening zijn meestal slechter dan in West-Europa”.

De relatief duurste treintickets werden opgetekend bij de reizen die één maand vooraf werden geboekt. Daar kostte de trein op de onderzochte routes gemiddeld 2,5 keer zoveel als het vliegtuig. De relatief goedkoopste treintickets werden opgetekend bij de boekingen op lange termijn, waarbij het spoorvervoer gemiddeld 1,8 keer zoveel kost als de luchtvaart. Dat heeft volgens het rapport vooral te maken met de relatief gunstige voorwaarden voor het treinvervoer in Duitsland.

“Treinen zijn vaak te duur, maar vliegtuigen zijn soms ook schandalig goedkoop”, betoogt Greenpeace. “Eén verklaring is het onrechtvaardige prijssysteem dat de luchtvaart bevoordeelt ten opzichte van het spoor. Terwijl luchtvaartmaatschappijen geen kerosineheffingen of btw-tarieven afdragen op internationale vluchten en profiteren van subsidies die betaald worden met belastinggeld, moeten de spoorwegen in de meeste landen energiebelastingen, taksen en hoge tolgelden betalen.”

“De analyse bracht echter ook andere problemen aan het licht, zoals de moeilijkheid om grensoverschrijdende treintickets te boeken, met prijzen die variëren afhankelijk van de operator. Ook het feit dat treintickets bij sommige maatschappijen niet langer dan enkele maanden vooraf beschikbaar zijn en dat er meerdere tickets bij verschillende maatschappijen moeten worden geboekt, onderstreept de behoefte aan een eenvoudiger ticketsysteem”, werpt Greenpeace nog op.

Om het spoor betaalbaarder te maken dan het vliegtuig moeten de nationale overheden volgens Greenpeace klimaattickets -, betaalbare en eenvoudige tickets voor de lange termijn die geldig zijn op alle vormen van nationaal en grensoverschrijdend vervoer – introduceren. “Klimaattickets kunnen onder meer worden gefinancierd door belastingen op overdreven winsten, de geleidelijke afschaffing van subsidies die schadelijk zijn voor het milieu of een eerlijk belastingsysteem op basis van de uitstoot van koolstofdioxide”, merkt de milieuorganisatie op. “Tegelijkertijd moet er een einde komen aan de subsidies voor luchtvaartmaatschappijen en luchthavens, te beginnen met de geleidelijke afschaffing van de belastingvrijstellingen voor kerosine.”

Greenpeace pleit er ook voor om de toegang tot het spoornet voor de treinen te verlagen of af te schaffen. Tevens wordt gevraagd om een Europees ticket in te voeren dat geldig is voor alle vormen van openbaar vervoer en betaalbaarder en eenvoudiger is dan de bestaande Interrail-pas. “Dit treinabonnement of maandabonnement zou gemodelleerd kunnen worden volgens de bijzonder succesvolle nationale klimaattickets die werden ingevoerd in landen zoals Duitsland, Oostenrijk, Hongarije en Slovenië”, besluit Greenpeace.

Meer over dit onderwerp:

Posted in luchtvaart & ruimtevaart, transport & logistiek | Reacties uitgeschakeld voor Greenpeace: In Europa is trein gemiddeld twee keer zo duur als vliegtuig

Europese Unie verdubbelt vloot om bosbranden vanuit lucht te bestrijden

Posted by managing21 on 30th mei 2023

De Europese Unie zal deze zomer over een vloot van achtentwintig toestellen kunnen beschikken om bosbranden vanuit de lucht te helpen bestrijden. Dat betekent een verdubbeling tegenover het arsenaal dat vorig jaar kon worden ingezet. Dat heeft Janez Lenar?i?, Europees commissaris voor Crisisbeheersing, gezegd. De vloot bestaat nu uit tien Canadairs, die vuurhaarden met water moeten bombarderen, naast veertien lichte amfibische vliegtuigen en vier helikopters.

Janez Lenar?i? beklemtoonde dat de Europese Unie opnieuw een hete zomer verwacht, met een groot risico op bosbranden. “Dit jaar is al veel droger dan gemiddeld begonnen”, beklemtoonde Lenar?i?, verwijzend naar de droge omstandigheden waarmee Portugal, Spanje, Zuid-Frankrijk en Noord-Italië tot voor kort werden geconfronteerd. “De ongewoon vroege droogte, in combinatie met de stijgende temperaturen die Europa nu kent, betekenen uiteraard een belangrijke aanjager van bosbranden.”

Warmste zomer

Europa beleefde vorig jaar de warmste zomer uit de geschiedenis. In september kondigde Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, het plan aan om de luchtvloot voor blussingswerken te verdubbelen. Dat arsenaal is strategisch over heel Europa gespreid, zodat snel kan worden ingegrepen wanneer de branden in de kritieke periode tussen juni en oktober opslaan.

De Canadairs, een belangrijk wapen tegen grote natuurbranden. (Foto: Pixabay)

De vliegtuigen zijn in tien lidstaten – Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Italië, Portugal, Spanje en Zweden – gestationeerd. De Europese Unie verstrekt de middelen zodat de nationale autoriteiten van de betrokken landen de vloot, die bekend staat onder de naam RescEU, in staat van paraatheid kunnen houden.

De vliegtuigen zijn essentieel om bosbranden te bestrijden, omdat zij op precieze plaatsen tonnen water op de vlammen kunnen gooien. Vooral de Canadairs, vliegtuigen van het Canadese bedrijf Bombardier, hebben in het verleden hun waarde bij het bestrijden van branden al meermaals bewezen. Daarnaast zullen volgens Lenar?i? meer dan vierhonderd brandweerlieden in Griekenland, Frankrijk en Portugal worden gestationeerd.

Meer interventies

De brandbestrijding wordt gestuurd vanuit het Emergency Response Coordination Centre in Brussel. Dat centrum bestaat tien jaar en ondersteunt het mechanisme voor civiele bescherming van de Europese Unie, dat onder meer is gebruikt om uitrusting, voedsel en medicijnen naar het door oorlog verscheurde Oekraïne te sturen.

Het mechanisme werd ook geactiveerd voor het verzenden van corona-vaccins naar landen buiten de Europese Unie en voor de repatriëring van Europese burgers die tijdens de pandemie naar huis dienden te worden gehaald. Recent nog werd het mechanisme gebruikt voor de hulp aan bevolkingsgroepen te helpen die waren getroffen door de aardbeving in Zuidoost-Turkije en Noord-Syrië.

Het Europees mechanisme werd in het begin van deze eeuw gelanceerd. Tijdens de eerste twee decennia van zijn bestaan, werd het gemiddeld twintig keer per jaar geactiveerd. Meer recent liep dat echter op tot ongeveer honderd interventies per jaar. Lenar?i? voegde eraan toe dat de volgende jaren waarschijnlijk meer middelen nodig zal zijn om de activiteiten van het mechanisme verder te kunnen garanderen.

“Bovenop natuurrampen zoals aardbevingen en crisissen die door de mens worden veroorzaakt, zoals de oorlog in Oekraïne, zullen we in toenemende mate te maken krijgen met weersgerelateerde gebeurtenissen die een gevolg zijn van de klimaatcrisis”, waarschuwde Lenar?i?. “Er moet meer financiering komen om de gevolgen van de klimaatverandering aan te pakken, want er is een duidelijke toename merkbaar van de de frequentie en intensiteit van natuurrampen.”

Meer over dit onderwerp:

Posted in luchtvaart & ruimtevaart | Reacties uitgeschakeld voor Europese Unie verdubbelt vloot om bosbranden vanuit lucht te bestrijden

Delta Airlines meest waardevolle merk in wereldwijde luchtvaart

Posted by managing21 on 28th mei 2023

Delta Airlines is ook dit jaar de meest waardevolle merknaam in de wereldwijde luchtvaartsector. Toch is Delta er slechts op het nippertje in gelukt het snelgroeiende American Airlines achter zich te laten. Dat blijkt uit een rapport van de gespecialiseerde consultant Brand Finance. Berekend werd dat Delta Airlines een merkwaarde heeft van 8,9 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 22 procent tegenover vorig jaar. American Airlines zag zijn merkwaarde met 36 procent oplopen tot 8,5 miljard dollar.

De waardestijging van Delta Airlines was te wijten aan een aantal beslissingen die de Amerikaanse maatschappij het voorbije jaar heeft genomen. Onder meer verwierf Delta Airlines een belang van 20 procent in de Latam Airlines Group. Die overname bezorgt Delta een belangrijke aanwezigheid in de Zuid-Amerikaanse regio. Bovendien biedt de transactie de Amerikaanse maatschappij de mogelijkheid om haar netwerk uit te breiden en haar klanten meer concurrerende tarieven aan te bieden.

Snelste groei

“De pandemie heeft misschien wel de vliegtuigen aan de grond gehouden, maar heeft de mensen er niet kunnen van weerhouden over reizen te blijven dromen”, merkt Savio D’Souza, directeur van Brand Finance op in een commentaar op het rapport. “Nu de reiswereld weer opstart, zijn de luchtvaartmaatschappijen klaar om opnieuw in actie te komen. De merkwaarden in de sector zitten dan ook op koers om volgend jaar het verloren terrein goed te maken.”

Een Boeing 767 van Delta Airlines op Gatwick Airport in Londen. (Foto: Delta Airlines)

De snelst groeiende maatschappij in de sector was Ethiopian Airlines, dat zijn waarde met 79 procent zag oplopen tot 498 miljoen dollar. De Ethiopische nationale luchtvaartmaatschappij is nu het grootste luchtvaartmerk op het Afrikaanse continent. Andere snel groeiende merken zijn Vueling, dat een toename met 44 procent tot 527 miljoen dollar liet optekenen, gevolgd door United Airlines (een groei van 42 procent tot 7,8 miljard dollar) en China Southern (een toename met 39 procent tot 3,2 miljard dollar.)

Hoewel Delta Airlines de grootste merkwaarde in de luchtvaart heeft, blijkt All Nippon Airlines (ANA) volgens Brand Finance in de industrie de sterkste merknaam te hebben. In die rangschikking wordt onder meer ook rekening gehouden met de waarde die de maatschappij aan zijn aandeelhouders biedt en aan de operationele prestaties van het bedrijf. All Nippon Airlines heeft een merkwaarde van 2,4 miljard dollar. Dat was 5 procent meer dan het jaar voordien.

De Japanse maatschappij herlanceerde echter – na een onderbreking van twee jaar door de uitbraak van de coronacrisis – zijn internationaal netwerk. De maatschappij besliste daarbij om vluchten naar een aantal populaire bestemmingen – zoals New York, Londen en Parijs – opnieuw op te starten.

Emirates

In het Midden-Oosten blijft Emirates de rangschikking aanvoeren. De waarde van zijn merknaam liep met 2 procent op tot 5,1 miljard dollar. Wereldwijd staat Emirates op een vierde plaats. De snelstgroeiende maatschappij in de regio was Qatar Airways, dat de waarde van zijn merknaam met 23 procent tot 2,5 miljard dollar zag oplopen. Die stijging was in grote mate te danken aan de organisatie van de Fifa World Cup, waarbij Qatar Airways als officiële maatschappij optrad.

Qatar Airways wordt in deze rangschikking gevolgd door Saudia, dat zijn merkwaarde met 14 procent tot 651 miljoen dollars zag oplopen. Saudia moet een belangrijke bijdrage leveren aan de ambitieuze toeristische plannen die Saoedi-Arabië tegen het einde van dit decennium wil realiseren. 

The brand has invested heavily in optimising its operations to enhance the customer experience and reflect unique brands. position as the flag carrier and the role it must play in building perceptions of the Kingdom globally. The brand is also investing in building awareness and familiarity in key international markets, as evidenced by its investments in Formula One as airline-partner for the team Aston Martin Aramco. Also the Formula E has Saudia as an official partner.

De beste score op het gebied van duurzaamheid, in toenemende mate een belangrijke pijler van de merkwaarde, werd behaald door Eva Air uit Taiwan. De Aziatische maatschappij behaalde op dit vlak een puntentotaal van 50 procent. “Eva Air heeft een duidelijk doel gesteld om tegen het midden van dit decennium klimaatneutraal te opereren”, merkt Brand Finance op. “Hieruit blijkt de visie op lange termijn die Eva Air voor de toekomst heeft ontwikkeld. Dit impliceert de actieve implementatie van verschillende energiebesparende maatregelen.”

Meer over dit onderwerp:

Posted in luchtvaart & ruimtevaart, Mobility | Reacties uitgeschakeld voor Delta Airlines meest waardevolle merk in wereldwijde luchtvaart

Privéjets maken minder vlieguren dan tijdens hoogtepunt coronapandemie

Posted by managing21 on 24th mei 2023

Er wordt in de Verenigde Staten minder met privéjets gevlogen dan op het hoogtepunt van de coronapandemie. Daarvoor moeten verschillende redenen worden gegeven. Dat blijkt uit een rapport van analisten van het persbureau Bloomberg. Opgemerkt wordt dat niet alleen ook de rijkere bevolkingscategorie opnieuw vaker voor lijnvluchten opteert, maar bovendien is er volgens de analisten de impact van de inflatie en een gebrek aan personeel en leveringen.

Bloomberg berekende dat het aantal vliegtuigbewegingen in de sector van de privévluchten tijdens het eerste kwartaal van dit jaar met 4,5 procent is gedaald tegenover dezelfde periode vorig jaar. In de maand maart was dat cijfer echter al opgelopen tot 8,6 procent. Het tweede kwartaal is bovendien met een verdere toename van 9,3 procent gedurende de maand april van start gegaan. Daarnaast wordt gewezen op een toename van de inflatie, terwijl er tevens sprake is van een gebrek aan onderhoudstechnici en piloten.

Aanzienlijke krapte

“De vliegtuigmarkt blijft met een aanzienlijke krapte kampen”, stippen de onderzoekers. “Een aanhoudend tekort in de toeleveringsketen weerhoudt de vliegtuigbouwers ervan hun productie sneller op te voeren. Op lange termijn staat de sector bovendien onder toenemende druk om de uitstoot van broeikasgassen te beperken of te compenseren.”

Privéjets vinden minder klanten. (Foto: Textron)

“Het gebruik van privévliegtuigen is volgens de cijfers van de Amerikaanse Federal Aviation Administration nog steeds populairder dan vier jaar geleden, voor de uitbraak van de coronapandemie. Terwijl veel gebruikers naar commerciële luchtvaartmaatschappijen terugkeren, blijven anderen aan privévluchten vasthouden, waarbij vaak gewezen wordt naar de snelheid en het gemak die door deze manier van reizen worden geboden.”

Volgens luchtvaartconsulent Brian Foley zullen die nieuwe klanten ertoe leiden dat de trafieken een lichte toename zullen laten optekenen tegenover de niveaus die voor de uitbraak van de coronacrisis werden opgetekend. Analisten van JPMorgan Chase voorspelden dat er dit jaar 722 zakenjets zullen worden geleverd. Dat betekende een stijging met 17,6 procent tegenover vorig jaar.

Verwacht wordt dat de fabrikanten volgend jaar 750 toestellen zullen leveren. Hiermee wordt de verkoop opgedreven tot het hoogste niveau sinds de uitbraak van de financiële crisis anderhalf decennium geleden. Toch bestaat de vrees dat de industrie door een recessie zou kunnen worden getroffen. “Vliegtuigbouwers blijven kampen met productievertragingen”, werpt consulent Foley op. “Een diepe recessie zou de hele markt op zijn kop kunnen zetten.”

Jim Segrave, topman van de gespecialiseerde vliegtuigmaatschappij FlyExclusive, beklemtoonde dat zijn bedrijf bij constructeur Textron meer toestellen zou willen kopen, maar voegde eraan toe dat de wachttijd van bestelling tot levering inmiddels drie jaar bedraagt. Sectorgenoot Flexjet zegt bij Embraer en Bombardier meer vliegtuigen te willen bestellen, maar werpt op dat de productie door haperingen met de leveringen van straalmotoren wordt opgehouden.

Aankoopprijs

Kenn Ricci, topman van Flexjet, werpt wel op dat de vertraging voor enige verademing kan zorgen. “Onder invloed van de coronapandemie diende immers vaak dure vliegtuigcapaciteit bij andere exploitanten te worden aangekocht om aan de behoeften van klanten te voldoen”, beklemtoonde hij. Hij wees er daarbij op dat Flexjet vorig jaar 145.000 vlieguren diende te dekken. Dat vertegenwoordigde een toename met 55.000 vlieguren tegenover de cijfers die voor de uitbraak van de coronapandemie werden gemeld.

Die stijging deed de voorraden slinken en de prijzen van gebruikte vliegtuigen stijgen. Tijdens het hoogtepunt van de pandemie stond op de tweedehandsmarkt minder dan 3 procent van de vliegtuigen. Met een niveau van 4 procent is die druk weliswaar enigszins afgenomen, maar de cijfers liggen nog altijd ruimschoots de helft lager dan op het einde van het voorbije decennium.

De analisten van JPMorgan Chase merkten daarbij op dat voor een tweedehands vliegtuig tijdens de maand maart gemiddeld een bedrag van 12,8 miljoen dollar werd gevraagd. Dat bedrag lag 1,2 procent lager dan tijdens de maand februari. Toch lag de gemiddelde vraagprijs in maart 7 procent hoger dan dezelfde maand vorig jaar.

“Bedrijven tonen een grotere terughoudendheid tegenover de aankoop van een vliegtuig”, merkt expert Janine Iannarelli op. “Dat geldt vooral voor kleinere ondernemingen. De verschuivingen in de economische en politieke omgeving zetten vele partijen tot een grotere voorzichtigheid aan. We zitten duidelijk in een periode waarin potentiële klanten vaker een afwachtende houding aannemen.”

Meer over dit onderwerp:

 

Posted in luchtvaart & ruimtevaart, Mobility | Reacties uitgeschakeld voor Privéjets maken minder vlieguren dan tijdens hoogtepunt coronapandemie

Vliegtuigen op waterstof hebben extra stimulansen nodig

Posted by managing21 on 24th mei 2023

Vliegtuigen die op waterstof vliegen zouden midden volgend decennium goedkoper kunnen zijn dan toestellen die door traditionele brandstof worden aangedreven. Maar om die doelstelling te kunnen realiseren, zijn de geschikte beleidsmaatregelen en stimulansen noodzakelijk. Dat blijkt uit een studie van de onderzoeksgroep Steer en de milieuvereniging Transport & Environment, gebaseerd op een analyse van de toekomstige exploitatiekosten van vliegtuigen die door waterstof worden aangedreven op vluchten binnen Europa.

De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat waterstof een efficiënte en financieel competitieve technologie zou kunnen vormen om de luchtvaart klimaatneutraal te maken. Een voorwaarde daarvoor is echter dat kerosine voldoende zou worden belast. Daarbij wordt gewezen naar de voorstellen voor de richtlijnen van de Europese Unie op het gebied van energiebelasting. Daar wordt gewag gemaakt van een heffing van 0,37 euro per liter.

Heffingen

Midden volgend decennium zou het gebruik van waterstof in vliegtuigen 8 procent duurder kunnen zijn dan een aandrijving door kerosine. Maar met een belasting op fossiele brandstof en een heffing op koolstofdioxide zouden vliegtuigen op waterstof uiteindelijk 2 procent goedkoper kunnen worden dan toestellen die door kerosine worden aangedreven. “Deze prijsmaatregelen zijn voor de invoering van duurzame technologieën, zoals waterstof-vliegtuigen, van essentieel belang”, voert Transport & Environment aan.

Het ontwerp van een Airbus A380 op waterstof. (Foto: Airbus)

Analisten wijzen er echter op dat vliegtuigfabrikant Airbus, die eerder al drie concepten voor waterstof-vliegtuigen heeft gelanceerd, echter nog moet bewijzen de geplande lanceringsdatum van midden volgend decennium voor zijn toestel kan halen. De constructeur waarschuwde dat de trage ontwikkeling van het waterstof-ecosysteem de lancering van klimaatneutrale vliegtuigen zou kunnen vervangen.

Airbus gaf tevens aan zich tegen een criterium in de lijst van de Europese Unie met investeringen – waarbij uitsluitend vliegtuigen met nulemissies een duurzaam investeringslabel zouden krijgen – zou verzetten. “Dit wijst erop dat Airbus betwijfelt of de fabrikant veel van deze vliegtuigen zal verkopen”, werpt Transport & Environment op.

Uit de analyse blijkt ook dat de totale kosten voor het inzetten van waterstof-vliegtuigen voor de luchtvaart in het Europese gebeid tegen midden deze eeuw 299 miljard euro zouden bedragen. De ontwikkeling van dit type toestellen zou echter slechts 5 procent van deze kosten – 15 miljard euro – vertegenwoordigen. Deze relatief geringe aanloopkosten moeten volgens de analisten echter voor het midden van volgend decennium worden gemaakt, want anders dreigt het succes van deze nieuwe vliegtuigen in gevaar te komen.

“Het grootste deel van de uitgaven zal niet binnen de sector liggen”, geeft de studie aan. “De kost is veeleer afhankelijk van de bredere ontwikkeling van de duurzame waterstof-economie. Daarbij zal meer dan de helft van de kosten (161 miljard euro) aan de productie van duurzame waterstof worden uitgegeven. Nog eens 23 procent zal nodig zijn voor het vloeibaar maken van waterstof. Verdere uitgaven hebben betrekking op de ontwikkeling van waterstof-infrastructuur op luchthavens (12 procent) en de distributie van de brandstof naar luchthavens (6 procent).”

Geen wondermiddel

Uit de studie blijkt eveneens dat de totale kosten met 100 miljard euro kunnen dalen indien de toeristische vluchten en de zakenluchtvaart op respectievelijk 100 procent en 50 procent van het niveau van vier jaar geleden blijft. “Een vermindering van de vraag naar zakenreizen zal niet alleen essentieel zijn om de emissies terug te dringen, maar ook om kosten te besparen”, voert Transport & Environment aan.

Er wordt wel opgemerkt dat de technologische hindernissen voor de ontwikkeling van waterstof-vliegtuigen aanzienlijk zijn. “Vloeibare waterstof heeft een lage energiedichtheid in vergelijking met kerosine, wat betekent dat een grotere hoeveelheid brandstof nodig is om dezelfde afstand af te leggen”, stippen de onderzoekers aan. “Dit beperkt het bereik van deze toestellen, maar waterstof-vliegtuigen kunnen nog steeds een levensvatbaar alternatief bieden om regionale vluchten en routes op korte afstanden –  die 50 procent van de Europese luchtvaartemissies vertegenwoordigen – klimaatneutraal te maken.”

“Er is geen wondermiddel om de luchtvaart koolstofvrij te maken”, geeft Carlos López de la Osa, technisch manager luchtvaart bij Transport & Environment, aan. “Duurzame brandstoffen, een vermindering van de vraag en waterstof zullen daarin allemaal een rol vervullen. Indien waterstofvliegtuigen het volgende decennium een mogelijkheid willen worden, moet er een opwaartse spiraal worden gecreëerd waarin regelgeving, investeringen, prijsdalingen en een sterkere marktpenetratie voor de nodige stimulansen kunnen zorgen.”

“Maar de kosten moeten worden gedragen door de luchtvaartindustrie en haar gebruikers, door een deel van de inkomsten uit de fiscale heffingen op koolstofdioxide en kerosine te reserveren voor duurzame technologieën zoals klimaatneutrale vliegtuigen en duurzame brandstoffen.”

Meer over dit onderwerp:

Posted in luchtvaart & ruimtevaart, milieu, Mobility | Reacties uitgeschakeld voor Vliegtuigen op waterstof hebben extra stimulansen nodig

Mens vliegt volgend decennium in twee uur rond wereld

Posted by managing21 on 18th mei 2023

In het volgende decennium zal het voor de bevolking mogelijk zijn om in amper twee uur rond de hele wereld te vliegen. Daarbij zou geprofiteerd kunnen worden van een vlucht door de ruimte, die de huidige reistijd gevoelig zou kunnen inkorten. Dat blijkt uit een studie van de Civil Aviation Authority (CAA) in het Verenigd Koninkrijk. Vooral financiële beslommeringen lijken voorlopig het grootste knelpunt.

De studie toonde aan dat reizigers goed bestand zouden zijn tegen de invloed van suborbitale vluchten en de impact van de gravitatiekracht op hun lichaam. De resultaten van de studie wezen uit dat het menselijk lichaam zich snel kon herstellen van krachten die zes keer groter zijn dan de gewone zwaartekracht op aarde. Hierdoor zou het menselijk lichaam perfect in staat zijn een suborbitale vlucht mee te maken, waardoor een reis rond de wereld van tweeëntwintig uur tot amper twee uur zou kunnen worden herleid.

Lange reizen en wachttijden

Volgens regelgevers en deskundigen zal het naar verwachting halverwege volgend decennium mogelijk worden om met suborbitale vluchten tussen twee locaties te reizen. De vluchten – die een korte tijd door de ruimte zouden gaan alvorens af te dalen naar hun bestemming – zouden voor vele reizigers op lange afstanden een verademing zijn. Bovendien zou er ook een oplossing kunnen worden gevonden voor vele gefrustreerde passagiers die op luchthavens wereldwijd op aansluitende vluchten dienen te wachten.

De mens kan een reis door de ruimte goed verdragen. (Foto: Nasa)

Het onderzoek werd uitgevoerd bij vierentwintig gezonde proefpersonen tussen tweeëndertig en tachtig jaar in de afdeling van de Britse Royal Air Force (RAF) in Cranwell (Lincolnshire). Het nieuwe onderzoek wijst op een sterke veerkracht van de mens tegenover een zwaartekracht die tot zes keer groter kan zijn dan het individu op aarde is gewend. De tests toonden ook aan dat de meeste effecten geen schadelijke invloed hadden.

Tevens bleek dat de oudere generaties de extreme krachten beter aankonden dan jongere proefpersonen. “De stijvere slagaders bij oudere mensen kunnen het wegstromen van het bloed uit de hersenen minimaliseren”, benadrukte Ryan Anderton, medisch specialist bij de Britse Civil Aviation Authority. “Voor de overgrote meerderheid van de mensen, zelfs ouderen, is dat niet noodzakelijk een probleem en is er op lange termijn van die blootstelling aan grotere krachten geen schadelijk effect op de gezondheid sprake.”

“De experimenten toonden dat de krachten een zwaar gevoel op de borstkas veroorzaakten, wat de ademhaling bemoeilijkte en op zijn beurt de opname van zuurstof kan verminderen”, verduidelijkte Anderson nog. “De krachten hadden ook een impact op het ritme van het hart en deed het bloed van de hersenen wegstromen.”

“Wanneer de zwaartekracht zijn piek bereikte, bleken de proefpersonen een vergrijzing van het perifere zicht te vertonen, samen met een stijging van de hartslag en de bloeddruk. Maar het onderzoek kwam tevens tot de vaststelling dat de mensen zich daarna goed konden herstellen. Een van de deelnemers verloor tijdens het experiment het bewustzijn, maar ook hier was er van langdurige gevolgen geen sprake.”

Hoge kostprijs

Terwijl de vlucht technisch perfect zou kunnen worden uitgevoerd, dreigen er volgens de analisten echter vooral financiële knelpunten. Volgens de Britse luchtvaartautoriteit zou voor een ticket mogelijk een bedrag van 350.000 dollar moeten worden betaald.

Het is niet de eerste keer dat het idee van supersnelle vluchten tussen Australië en Londen door de luchtvaartsector wordt geopperd. Richard Branson, oprichter van de Virgin Group, zei halverwege vorig decennium dat voor een volgende generatie een dergelijke vlucht werkelijkheid zou worden. Zijn bedrijf Virgin Galactic is een van de drie ondernemingen die aan avontuurlijke en vermogende reizigers suborbitale vluchten aanbieden. Ook SpaceX (Elon Musk) en Blue Origin (Jeff Bezos) beloven mensen de ruimte in te brengen, maar telkens moet voor een ticket minstens 670.000 dollar worden betaaldl.

De Britse luchtvaartautoriteit voorspelt echter dat deze vorm van vliegen na verloop van tijd minder duur zal worden en uitiendelijk zelfs voor iedereen toegankelijk zal worden. “Commerciële suborbitale ruimtevluchten zijn nu beschikbaar voor toerisme en wetenschappelijk onderzoek, maar zullen naar verwachting uiteindelijk tot uiterst snelle reizen tussen twee locaties, zoals Londen en Sydney, uitgroeien.”

Meer over dit onderwerp:

Posted in gezondheid, luchtvaart & ruimtevaart | Reacties uitgeschakeld voor Mens vliegt volgend decennium in twee uur rond wereld