managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Internationale luchtvaart rekent op volledig herstel volgend jaar

Posted by managing21 on september 5th, 2023

Het passagiersverkeer in de luchtvaart laat sterke prestaties optekenen en volgend jaar wordt een volledig herstel verwacht. Een groot deel van de belangrijkste indicatoren voor de prestaties van de sector vertonen sterke aanwijzingen van een herstel tegenover volgend jaar. Dat blijkt uit een rapport van de International Air Transport Association (IATA). Gewag wordt gemaakt van een bijkomend blijk van vertrouwen in de sector.

Een volledig herstel volgend jaar vertegenwoordigt een terugkeer van naar het niveau van vier jaar geleden, vooraleer de industrie door de verspreiding van het virus Covid-19 zwaar werd getroffen. Bovendien wordt voorspeld dat het aantal passagiers in de luchtvaart tegen het einde van volgend decennium zal zijn verdubbeld. 

Binnenlands verkeer

De inkomsten per passagier-kilometer, de indicator voor de prestaties van het passagiersverkeer, liep tijdens het tweede kwartaal van dit jaar met 45 procent op tegenover dezelfde periode vorig jaar. Het aanbod beschikbare zitplaatsen steeg tegelijkertijd met 34,8 procent. Dit laatste is geen verrassing, aangezien de beperkingen tegen de verspreiding van het virus Covid-19 vorig jaar maand na maand werden opgeheven. Er werd tijdens het tweede kwartaal van dit jaar bovendien een bezettingsgraad van 82,4 procent bereikt. Dat bleef amper 0,7 procent onder het niveau dat voor de uitbraak van de corona-pandemie was geregistreerd.

De binnenlandse trafieken vertoonden het sterkste herstel. – Foto: Pixabay

Het binnenlandse passagiersverkeer liet tijdens het voorbije kwartaal wereldwijd een volledig herstel optekenen. De cijfers lagen 4,5 procent hoger dan het niveau van vier jaar geleden. De sectororganisatie stelt dat dit herstel te danken is aan de veerkracht van de belangrijkste binnenlandse markten en de sterke opleving in China.

De binnenlandse trafieken lagen tijdens de maand juni 27,2 procent hoger dan dezelfde periode vorig jaar. Bovendien stegen de cijfers met 5,1 procent tegenover de maand juni vier jaar geleden. In de eerste helft van dit jaar lagen de binnenlandse trafieken 33 procent hoger dan dezelfde periode vorig jaar. Nagenoeg over de hele wereld werden stijgende binnenlandse trafieken geregistreerd. De enige uitzondering was Australië, waar tegenover de maand juni van vorig jaar een daling met 1,7 procent werd gemeld. De cijfers lagen echter nog altijd 3,9 procent hoger dan vier jaar geleden. China toonde de sterkste groei. De trafieken lagen er 129,6 procent hoger dan de maand juni vorig jaar.

Ook het internationale verkeer liet een herstel optekenen. In vergelijking met de maand juni vorig jaar werd een stijging met 33,7 procent geregistreerd. Tegenover de maand juni van vier jaar geleden werd een herstel met bijna 89 procent gemeld. Tijdens de eerste helft van dit jaar was er sprake van een toename met 58,6 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. “De cijfers tonen dat alle internationale markten een groei vertonen”, meldt het rapport. “Hier is er echter nog altijd geen sprake van een volledig herstel tegenover vier jaar geleden, voor de uitbraak van de pandemie.”

Asia-Pacific

De sterkste groei in het internationale verkeer werd opgetekend in de regio Asia-Pacific. De inkomsten per passagier-kilometer stegen tijdens de maand juni met 90,1 procent tegenover de maand juni vorig jaar. De capaciteit en de bezettingsgraad namen tegelijkertijd respectievelijk met 115 procent en 83 procent toe. Ook in alle andere regio’s van de wereld lieten de inkomsten een stijging optekenen. De meest bescheiden groei werd genoteerd in Europa en Noord-Amerika.

De inkomsten per passagier-kilometer lieten in die regio’s een stijging met ongeveer 13 procent noteren. In Europa liepen de trafieken met 14 procent op, gekoppeld aan een capaciteitstoename van 12,6 procent en een verbetering van de bezettingsgraad tot bijna 89 procent. In Noord-Amerika liepen de internationale trafieken met 23 procent op, terwijl een bezettingsgraad met 90,2 procent werd geregistreerd. Dit laatste was het hoogste cijfer van de hele wereld.

In het rapport wordt echter ook gewaarschuwd voor een mogelijke verdere vertraging van de wereldeconomieën de volgende kwartalen. “Die problemen zouden, vanwege een mogelijk stijgende werkloosheid, een neerwaartse druk op de vraag naar vliegtuigreizen kunnen veroorzaken”, voert de sectororganisatie aan. “Momenteel kan van een bemoedigende situatie worden gesproken, maar er moet worden gewaarschuwd dat er wereldwijd problemen kunnen rijzen. Hierdoor zou een volledig herstel volgend jaar kunnen worden belemmerd.”

Meer over dit onderwerp: