managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Archive for maart, 2024

Gezondheidsvoordelen verkeersarme wijken tot honderd keer groter dan kosten

Posted by managing21 on 16th maart 2024

Beleidsmaatregelen om mensen aan te zetten om te wandelen en fietsen, zoals verkeersluwe wijken, kunnen voordelen voor de volksgezondheid opleveren die wel honderd keer groter zijn dan de kosten van de maatregelen. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de Westminster University bij de inwoners van drie buitenwijken van Londen (Enfield, Kingston en Waltham Forest) waar verkeersarme buurten of vergelijkbare programma’s zijn ingevoerd.

Het onderzoek toont volgens de wetenschappers aan dat de betrokken ingrepen de bevolking kunnen aanzetten om voor een aantal verplaatsingen de auto te laten staan en naar een actieve vorm van reizen over te schakelen. De effecten van deze maatregelen tonen wel aanzienlijke variaties.

Verkeersarme buurten leveren meer economische voordelen op dan verwacht. – Foto: Mircea Iancu/Pixabay

Het cumulatieve voordeel voor de volksgezondheid van mensen die actiever zijn, werd per lokale volwassene over een periode van twintig jaar een gezondheidsvoordeel van 4.800 pond geraamd. De kost voor de inrichting van een verkeersarme buurt varieert, afhankelijk van het type project dat werd aangelegd, per bewoner daarentegen tussen 28 pond en 112 pond.

“Het is veelzeggend dat het onderzoek aantoonde dat de positieve effecten van de plannen, met name wat betreft het aantal voetgangers en fietsers, zich niet onmiddellijk laten voelen, maar enkele jaren na de invoering van de maatregelen beter merkbaar worden”, voeren de onderzoekers aan. “Dit geeft aan dat gemeenteraden niet te vroeg moeten bepalen of de introductie van een verkeersarme buurt al dan niet succesvol is.”

“De studie suggereerde tevens dat de positieve voordelen de neiging hebben om in de loop van de tijd te blijven groeien”, verduidelijkt onderzoeksleider Rachel Aldred, professor mobiliteit aan de Westminster University. “Dit betekent dat de ramingen die in de studie voor de kosten-batenverhouding voor verkeersarme buurten naar voor zijn gekomen, waarschijnlijk conservatief zijn.”

Controversieel

Bij de inrichting van verkeersarme buurten wordt onder meer gebruik gemaakt van borden of fysieke barrières zoals plantenbakken die voorkomen dat motorvoertuigen kleinere woonstraten gebruiken als doorgangen, maar voetgangers en fietsers volledige toegang geven. De introductie van de maatregelen zijn echter controversieel, onder meer door een aantal mislukte regelingen tijdens de covid-epidemie. In 2020 bestreken deze wijken in totaal 4 procent van de Londense bevolking.

“Hoewel studies de efficiëntie van de ingrepen lijken aan te tonen en peilingen en verkiezingen erop lijken te wijzen dat de maatregelen populair zijn, kondigde het Britse Department for Transport vorig jaar – na een aantal controverses in de media – niet langer financiering te zullen voorzien voor gemeenten die de plannen willen doorvoeren”, zeggen de onderzoekers. “Het nieuwe onderzoek suggereert dat het blokkeren van nieuwe verkeersarme wijken contraproductief zou zijn, zowel voor de verkeersplanning als voor de volksgezondheid.”

De meest opvallende veranderingen die in de loop van de tijd werden gevonden bij mensen die binnen de verkeersarme buurten wonen, zijn volgens de onderzoekers een substantiële gemiddelde toename in de gerapporteerde niveaus wandelaars en fietsers. Daarnaast is er een kleiner effect die niet in de verkeersarme buurten woonden, maar residenten waren van wijken waar andere actieve reisprogramma’s, zoals fietspaden, werden geïntroduceerd. Beide gebieden zagen tevens tekenen van verminderd autobezit, hoewel dit effect marginaal bleek in de gebieden die buiten de verkeersarme buurten zijn gelegen.

De onderzoekers stelden vast dat de drie verkeersarme buurten op twintig jaar tijd in totaal iets meer dan 1 miljard pond aan economische voordelen, onder meer door de betere gezondheid van actievere burgers en een daling van hun ziekteverzuim, konden laten optekenen. Daarvan bleek 821 miljoen pond voordeel gelinkt te kunnen worden aan de volksgezondheid. Uit het onderzoek bleek dat elk jaar gemiddeld 37 sterfgevallen en meer dan 500.000 ziektedagen werden voorkomen.

“Actieve reisinterventies boden veel waar voor hun geld wanneer de economische gezondheidsvoordelen van fysieke activiteit worden vergeleken met de kosten van de implementatie van het programma, vooral in wijken met weinig verkeer,” concludeerde het onderzoek.

Meer over dit onderwerp:

Posted in gezondheid, Stad, transport & logistiek | Reacties uitgeschakeld voor Gezondheidsvoordelen verkeersarme wijken tot honderd keer groter dan kosten

Muziekfans blijven nog steeds in concerten geïnteresseerd

Posted by managing21 on 15th maart 2024

De kosten voor het organiseren van een muziekshow lopen op, de ticketprijzen zijn gestegen, maar muziekfans blijven in de evenementen geïnteresseerd. Toch moet worden vastgesteld dat het publiek ter plekke zijn uitgaven aan voeding en drank beperkt. Dat heeft vooral te maken met de oplopende kosten van het levensonderhoud. Dat blijkt uit een wereldwijde enquête van het bureau bij promotoren, managers, marketeers, zaaleigenaren en ticketbureaus.

Uit het onderzoek blijkt dat 48 procent van de ondervraagden de ticketprijzen het voorbije jaar heeft opgedreven om de stijgende kosten voor het organiseren van een concert op te vangen. Tegelijkertijd kan 49 procent een toename in de ticketverkoop kan rapporteren. “De vraag naar live evenementen blijft op een hoog niveau”, merken de onderzoekers op. “Dat blijkt ook uit het buitengewone succes van The Eras Tour van Taylor Swift, waarbij zeven stadionshows in Sydney en Melbourne snel uitverkocht raakten.”

Bijna helft concertorganisatoren heeft ticketprijzen opgedreven. – Foto: StockSnap/Pixabay

Volgens het rapport vormden komedie, kunst en theater het voorbije jaar de grootste groeigebieden. Bij de demografische groepen zorgden de millennials het voorbije jaar voor de sterkste stijging in bezoekersaantallen. Generation Z volgde hier op de tweede plaats. Verwacht wordt dat deze trend zich dit jaar verder zal zetten. Ondanks de enorme druk op de besteedbare budgetten, verwacht slechts 5 procent van de respondenten dat de kaartverkoop dit jaar zal dalen, terwijl 49 procent op een blijvende groei rekent.

Toch blijven er belangrijke knelpunten. Wanneer de toeschouwers eenmaal op het evenement zijn aangekomen, blijken velen hun uitgaven te beperken. Volgens 65 procent van de evenementen en locaties bleken de uitgaven per bezoeker het voorbije jaar op hetzelfde niveau te liggen als het jaar voordien of zelfs lager lagen. “Late ticketaankopen zijn misschien een blijvende kater uit het covid-tijdperk”, werpen de onderzoekers op. “Daarbij maakt 60 procent van de respondenten gewag van een significant patroon in het gedrag van de concertfans.”

Grotendeels positief

“Toch is het beeld grotendeels positief”, beklemtoont Jared Kristensen, chief executive van Audience Republic. “De inzichten die uit dit rapport naar voren zijn gekomen, bieden een briljante momentopname van de huidige staat van de industrie rond de live evenementenindustrie en bieden tegelijkertijd een inkijk in de visie van de experts over de evoluties in de sector dit jaar.

“Ik ben bemoedigd door het gevoel van optimisme dat in de industrie heerst. Bijna de helft van de respondenten tonen zich tevreden met de vooruitzichten voor hun ticketverkoop dit jaar. Anderzijds valt het onmogelijk om de bijzonder reële uitdagingen waarmee de evenementenindustrie wordt geconfronteerd door elementen zoals de kosten van levensonderhoud en marktverzadiging, te negeren.”

Om de uitdagingen het hoofd te bieden, blijkt 71 procent van de respondenten van plan om dit jaar meer middelen te investeren in het opbouwen van een publiek en gebruik te maken van Instagram om met de geïnteresseerden te blijven communiceren. In een enigszins controversiële zet gaf 65 procent van de respondenten toe van plan te zijn om dit jaar kunstmatige intelligentie te implementeren in zijn communicatie.

Meer over dit onderwerp:

Posted in media & cultuur | Reacties uitgeschakeld voor Muziekfans blijven nog steeds in concerten geïnteresseerd

Europeanen tonen weinig begrip voor verbod op auto’s met verbrandingsmotoren

Posted by managing21 on 15th maart 2024

Het verbod op de verkoop van nieuwe auto’s met verbrandingsmotoren dat de Europese Unie in 2035 wil invoeren, is bij de Europese burgers de minst populaire maatregel tegen de klimaatverandering. Dat geldt zelfs voor kiezers van centrumlinkse partijen. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit van Oxford, de Humboldt Universiteit van Berlijn en de Hertie School van Berlijn bij 15.000 respondenten in Duitsland, Frankrijk en Polen, waarbij de mening van de ondervraagden over veertig mogelijke klimaatmaatregelen werd gevraagd.

In 2023 namen de lidstaten van de Europese Unie en het Europees Parlement een de facto verbod op de verkoop van nieuwe auto’s op benzine en diesel vanaf 2035 aan. Dan worden de toegestane uitlaatemissies immers tot nul gereduceerd, met een uitzondering voor voertuigen die uitsluitend op klimaatneutrale brandstoffen rijden. De uitvoering van deze nieuwe wet laat nog wel op zich wachten.

Klimaatmaatregelen worden door de Europese burgers op gemengde gevoelens onthaald. – Foto: mah

Dit beleid blijkt bij de Europese burgers echter op weinig steun te kunnen rekenen. Het onderzoek toonde immers dat het verbod op de verkoop van voertuigen met verbrandingsmotoren zowel in Duitsland, Polen als Frankrijk op het grootste gebrek aan begrip botste. In Duitsland en Polen stonden hogere heffingen op de uitstoot van koolstofdioxide op de tweede plaats. In Frankrijk werd het verbod op verbrandingsmotoren gevolgd door tolheffingen die voor alle auto’s, op uitzondering van elektrische voertuigen, zouden worden ingevoerd.

Last bij overheid

Hoewel de ontevredenheid over het verbod op de verkoop van verbrandingsmotoren het grootst is onder kiezers van extreemrechts, verspreidt het verzet zich volgens het onderzoek over de verschillende politieke kampen, waardoor de maatregel ook de minst populaire optie is onder potentiële kiezers van centrumlinkse partijen zoals de Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) in Duitsland, de Lewica in Polen en de Parti Socialiste in Frankrijk.

Aan de andere kant van het spectrum zijn de meest populaire maatregelen onder meer hogere overheidsinvesteringen in het openbaar vervoer (Duitsland), een overgang naar milieuvriendelijke verwarming in openbare gebouwen (Frankrijk, Polen) en andere maatregelen die de last bij de overheid en grote bedrijven leggen, in plaats van bij de consument.

“Er blijft een breed spectrum van maatregelen die de bevolking beter vindt dan op het gebied van klimaatbeleid passief te blijven”, verduidelijkt onderzoeker Nils Redeker. “Dit spectrum wordt sterk gedomineerd door groene investeringen en industriële beleidsmaatregelen. Er zijn ook een aantal regelgevende interventies die populair zijn, bijvoorbeeld dingen als groene normen voor energieproductie, groene normen voor de industrie, maar ook zeer gerichte interventies zoals een verbod op korteafstandsvluchten of privéjets. Deze regelgeving kan op een voldoende populariteit rekenen, vooral wanneer de ingrepen de mensen niet direct in hun dagelijks leven raakt.”

Verkeerde diagnose

Toch verwierpen de auteurs de indruk van een brede terugslag tegen klimaatmaatregelen. “Zelfs na vijf jaar van zware Europese beleidsfocus op klimaatregulering en ondanks de hoge inflatie, een moeilijke economische context en dringende veiligheidskwesties, zouden de meeste kiezers nog steeds een ambitieuzer klimaatbeleid steunen”, merken de onderzoekers op. “Een Europese verkiezingscampagne waarin partijen elkaar proberen te overbieden bij het terugschroeven van de klimaatambities, zou gewoon een verkeerde diagnose van de standpunten van de kiezers betekenen.”

In plaats daarvan spraken de auteurs zich uit voor een grotere focus op overheidsinvesteringen, bijvoorbeeld door middel van een Europees fonds voor industriebeleid, dat zich zou kunnen richten op groene investeringen, maar ook tot doel zou hebben de economische afhankelijkheid van derde landen te verminderen en het concurrentievermogen van de Europese industrieën te beschermen. “Hier zal het belangrijk zijn om de financieringskwestie te beantwoorden”, stelde onderzoeker Jannik Jansen.

Bij de grotendeels impopulaire maatregelen, zoals hogere uitstootheffingen op benzine en diesel, zijn de auteurs van mening dat een herverdeling van de inkomsten, vooral naar de huishoudens met de laagste inkomens, de publieke onvrede zou kunnen verminderen. “Hier zien we een consensus in de drie landen en ook over de partijgrenzen heen dat deze inkomsten licht progressief moeten worden herverdeeld,” beklemtoonde Jansen. “Dit betekent dat huishoudens met een laag of middeninkomen een hoger percentage moeten ontvangen”.

Een herverdeling per hoofd van de bevolking – een klimaatbonus waarbij elke burger een vast bedrag in een keer zou ontvangen en die in Duitsland wordt bepleit door Die Grünen en de Freie Demokratische Partei, zou volgens Jansen echter verrassend impopulair zijn.

Meer over dit onderwerp:

Posted in automotive, milieu, Mobility | Reacties uitgeschakeld voor Europeanen tonen weinig begrip voor verbod op auto’s met verbrandingsmotoren

Wereldwijde kunstverkoop op laagste niveau in drie jaar

Posted by managing21 on 14th maart 2024

De wereldwijde kunstmarkt raakte vorig jaar in het slop. De omzet daalde met 4 procent tot 65 miljard dollar. Dat was het laagste niveau in drie jaar. Dat blijkt uit cijfers van het jaarlijkse Art Basel en UBS Art Market Report. De terugval moet volgens rapporteur Clare McAndrew (Arts Economics) vooral worden toegeschreven aan de macro-economische en geopolitieke achtergrond, die de activiteit in de hogere marktsegmenten heeft vertraagd.

“Het rapport maakt duidelijk dat de rijken niet immuun zijn voor verstorende financiële, sociale of politieke veranderingen”, betoogt Clare McAndrew. “Aanhoudende onzekerheid wijst op stabiele verwachtingen voor dit jaar.”

Vooral in de hogere segmenten van de kunstmarkt vielen klappen. – Foto:Bernd Hildebrandt/Pixabay

In een scherpe omkering van recente trends waren de grootste dalingen voor de hoogst geprijsde werken. De waarde van kunst met een veilingprijs van meer dan 10 miljoen dollar daalde sterk. Deze sector was het enige segment dat twee jaar geleden nog groeide, maar kende vorig jaar een terugval met 40 procent. “De grootste particuliere handelaren, met een jaaromzet van meer dan 10 miljoen dollar, rapporteerden een gemiddelde omzetdaling van 7 procent”, verduidelijkte McAndrew, die een onderzoek uitvoerde bij meer dan 1.600 galerijen.

Er was wat beter nieuws aan de onderkant van de schaal, waar de volumes verbeterden en dealers met een omzet van minder dan 500.000 dollar de grootste omzetstijging hadden (11 procent). Deze dynamiek bleek de online verkopen, die meestal onder de grens van 50.000 dollar bleven en 18 procent van de totale omzet van de markt vertegenwoordigden, te helpen stimuleren. Dat aandeel betekende een verdubbeling ten opzichte van vijf jaar geleden. 

Uit de enquête onder de dealers bleek een duidelijke druk van de stijgende kosten kwam. Er werd daarbij vastgesteld dat de winst voor 40 procent van de ondervraagden daalde door problemen zoals hogere huur en lonen. Dat was een stijging van 8 procentpunt ten opzichte van twee jaar geleden. “Velen vonden het een intens moeilijk jaar om hun budget in evenwicht te houden”, aldus het rapport. “Kopers gingen daarbij op zoek naar grotere kortingen dan het jaar voordien. Er werd gemiddeld een korting van 18 procent gevraagd. Voor duurder werk werden nog hogere tegemoetkomingen gevraagd.”

China

“De algehele daling van de markt, waardoor het nominale totaal van voor de pandemie weer net werd bereikt, was niet zo dramatisch als sommigen hadden verwacht”, zegt McAndrew nog. “De sector werd deels gered door sterkere resultaten uit China in de eerste helft van het jaar. Hier stegen de verkopen met 9 procent tot 12,2 miljard dollar, waardoor China de tweede plaats overnam van het Verenigd Koninkrijk, dat een daling van 8 procent tot 10,9 miljard dollar diende te melden. 

De Verenigde Staten bleven echter de belangrijkste geografische regio van de kunstmarkt. De Amerikaanse kunstverkoop liet een niveau van 27,2 miljard dollar noteren. Daarmee vertegenwoordigen de Verenigde Staten 42 procent van de wereldwijde markt. Toch werd ook in de Amerikaanse kunstverkoop nog steeds een daling met 10 procent ten opzichte van het jaar voordien opgetekend. De objecten met de hoogste waarde worden immers meestal in New York en Londen te koop aangeboden.

McAndrew wijst er wel op dat de relatieve kracht van China vooral het gevolg was van verkopen die waren uitgesteld onder invloed van de beperkingen rond de covid-epidemie. Die beperkingen waren twee jaar geleden nog steeds van kracht. “Deze unieke heropeningscontext keerde om in de tweede helft van het jaar,, nog verergerd door de vastgoedmalaise in het Aziatische land”, benadrukt McAndrew.

Ondertussen werd de Chinese markt nog steeds gekenmerkt door aanhoudende problemen met wanbetalingen en late betalingen. Gegevens van de Chinese Auctioneers Association die in het rapport werden gebruikt, toonden aan dat slechts 54 procent van de waarde van de goederen die twee jaar geleden werden verkocht, in mei vorig jaar volledig was betaald. Dat vertegenwoordigde wel een verbetering met 8 procentpunt tegenover het jaar voordien.

De uitdagende omgeving en de daarmee gepaard gaande lage prijzen zouden volgens het rapport ook dit jaar kunnen aanhouden, aangezien economieën die 40 procent van de wereldwijde productie vertegenwoordigen, met verkiezingen worden geconfronteerd. “Het is bekend dat verkiezingen ingewikkeld zijn voor de kunstmarkt”, verduidelijkte Noah Horowitz, chief executive van Art Basel. “Dat is nog meer het geval wanneer die evenementen tot verdeeldheid leiden.

Wel wordt opgemerkt dat de sector mogelijk zal kunnen profiteren van een Taylor Swift-effect. “Mensen zullen nu premium prijzen betalen voor entertainment en vrijetijdsactiviteiten”, luidt het. ‘Het sociale aspect van het verzamelen van kunst – dat altijd een mix is geweest van fysieke aankopen en plezier – kan voor de sector tijdens een kwetsbaar jaar een potentiële zilveren draad betekenen.”

Meer over dit onderwerp:

Posted in media & cultuur | Reacties uitgeschakeld voor Wereldwijde kunstverkoop op laagste niveau in drie jaar

Britse muziekverkoop boekt negende jaar omzetgroei op rij

Posted by managing21 on 14th maart 2024

De handelsinkomsten uit muziekopnames in het Verenigd Koninkrijk – de inkomsten van houders van rechten en distributeurs – hebben vorig jaar een niveau van 1,43 miljard pond gehaald. Dat vertegenwoordigt een stijging met 8,1 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van de British Phonographic Industry (BPI).

Opgemerkt wordt dat de inkomsten uit streaming met 8,4 procent tot 962 miljoen pond zijn gestegen. Streaming vertegenwoordigde daarmee iets meer dan twee derde (67,4 procent) van de totale inkomsten die de muzieksector het voorbije jaar in het Verenigd Koninkrijk realiseerde. Tien jaar eerder bedroeg dat aandeel slechts 8,6 procent van de markt.

Streaming vertegenwoordigt nu ruim twee derde van de Britse muziekinkomsten. – Foto: StockSnap/Pixabay

Betaalde abonnementen bereikten vorig jaar een omzet van 826,8 miljoen pond. Dat vertegenwoordigde een toename met 8,1 procent. De advertentie-ondersteunde audio-inkomsten stegen met 12,4 procent tot 71,5 miljoen pond, terwijl de video-inkomsten met 6,9 procent opliepen tot 63,8 miljoen pond

Tevens werd gewezen op de voortdurende opleving van vinyl-inkomsten. Die sector boekte vorig jaar een omzet van 146,1 miljoen pond. Dat weerspiegelde een stijging met 18,6 procent tegenover het jaar voordien. Zelfs de verkoop van compact discs bleek met 5,4 procent tot 97,2 miljoen pond te zijn gestegen. Volgens het rapport realiseerden vorig jaar in het Verenigd Koninkrijk 2.245 artiesten meer dan 10 miljoen audiostreams.

Zorgwekkende trends

In het rapport wordt wel gewag gemaakt van een mogelijke zorgwekkende trend. De consumptie van muziek liet vorig jaar een stijging met 10 procent noteren. De inkomsten uit die consumptie bleken volgens de nieuwe cijfers daarentegen slechts een toename met 8,1 procent te kennen. De kloof is nog groter voor streaming. Het aantal muziekstreams door Britse fans steeg vorig jaar met 12,8 procent, terwijl de inkomsten uit die activiteit met 8,4 procent groeiden.

Er zijn echter nog tendenzen die de industrie zorgen baren. “Het totale omzetcijfer van vorig jaar was het hoogste nominale jaarbedrag dat tot nu toe voor muziekopnames in het Verenigd Koninkrijk, werd bereikt”, merkte de organisatie op. “Echter, eenmaal gecorrigeerd voor inflatie ligt dit bedrag 478 miljoen pond lager dan waar de industrie in reële termen sinds 2006, het eerste jaar waarin openbare uitvoering en sync werden opgenomen in het jaarlijkse totaal, had moeten zijn. Het verschil was vorig jaar zelfs nog grimmiger. Dan moet immers met een achterstand van 771 miljoen pond worden gerekend.”

Groei is echter nog steeds groei. Met een omzetstijging van 8,1 procent doet het Verenigd Koninkrijk het beter dan Duitsland (6,3 procent) en Frankrijk (5,1 procent). In Spanje was er wel een stijging met 12,3 procent, maar die cijfers vertrekken vanuit een kleinere basis.

“Onder aanvoering van streaming laat deze negende opeenvolgende jaarlijkse stijging van de inkomsten uit muziekopnamen zien hoe een evenwichtige en welvarende markt, die mogelijk wordt gemaakt door aanzienlijke investeringen van labels, nog meer artiesten kan helpen succesvol te zijn”, merkte Jo Twist, chief executive van de British Phonographic Industry, op.
“Het zou maar al te gemakkelijk zijn om deze groei voor lief te nemen, maar in een tijd waarin Britse muziek wordt geconfronteerd met ongekende concurrentie uit de hele wereld en met uitdagingen in eigen land, is het van vitaal belang dat de juiste omstandigheden hier blijven bestaan om Britse muziek alle kansen te geven om te gedijen.”

“Het is fantastisch dat de Britse markt voor muziekopnames vorig jaar een nieuw hoogtepunt bereikte, wat getuigt van alle ongelooflijke muziek die diverse artiesten creëren, ook in nieuwe genres, met de steun van hun platenmaatschappijen,” voegde Yolanda Brown, voorzitter van de Britse muziekfederatie, daaraan toe.

Meer over dit onderwerp:

 

Posted in media & cultuur | Reacties uitgeschakeld voor Britse muziekverkoop boekt negende jaar omzetgroei op rij