managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Archive for the 'gezondheid' Category

Medische noodgevallen zijn belangrijke doodsoorzaak

Posted by managing21 on 24th april 2019

Vier jaar geleden moest de mensheid 28 miljoen overlijdens melden. Ongeveer de helft van de sterfgevallen was gelinkt aan een medisch spoedgeval. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Center for Global Emergency Medicine van de Johns Hopkins University, gebaseerd op informatie over meer dan dertig types medische spoedgevallen in nagenoeg tweehonderd landen. De onderzoekers stelden vast dat het aantal overlijdens door medische spoedgevallen de voorbije vijfentwintig jaar met 6 procent is gestegen.

In eerste instantie is er sprake van ongevallen, valpartijen en brandwonden (22 procent), gevolgd door hartaanvallen (17 procent), longinfecties (11 procent) en beroertes (7 procent).

“De wereldwijde gezondheidszorg mikt in zijn onderzoek traditioneel op eerstelijnszorg en ziektepreventie,” benadrukt onderzoeksleider Junaid Razzak, professor spoedgeneeskunde aan de Johns Hopkins University. “Spoedeisende zorg heeft geen prioriteit genoten. Ons onderzoek is wellicht een eerste studie om de wereldwijde impact van medische noodgevallen – zoals verwondingen, beroertes, hartaanvallen en longinfecties – te analyseren. Daaruit blijkt ook dat de risico’s niet in alle landen identiek zijn. De resultaten van het onderzoek zouden aanleiding moeten zijn voor toekomstige strategieën die levens kunnen redden en bijkomende middelen kunnen vrijmaken.”

“Medische spoedgevallen kunnen worden gedefinieerd als medische problemen waarvoor interventies binnen enkele minuten tot enkele uren noodzakelijk zijn om het risico op invaliditeit of overlijden te verkleinen,” benadrukt professor Razzak. “De voorbije kwarteeuw kon vooral een belangrijke daling worden opgetekend in landen met een hoger gemiddeld inkomen. In landen met een lager inkomen werd daarentegen de traagste vooruitgang geboekt. In landen uit lagere inkomenscategorieën bleek de mortaliteit bij medische spoedgevallen ruim vier tot vijf keer hoger dan in naties met een hoger gemiddeld inkomen.”

“Sommige aandoeningen – zoals diarreeziekten en malaria – zijn wereldwijd slechts beperkt terug te vinden bij de medische spoedgevallen, maar zijn wel sterker vertegenwoordigt in landen met lagere inkomens,” betoogt Junaid Razzak nog. “De analyse toonde tevens aan dat mannen veel meer dan vrouwen met medische spoedgevallen te maken krijgen. De helft van de slachtoffers blijkt bovendien minder dan vijfenveertig jaar oud te zijn.” De landen met de laagste sterftegraad bij medische spoedgevallen waren Bahrein, Israël en Koeweit. Het grootste overlijdensrisico bestaat in Tsjaad, Niger en Mali.

China en India, de twee meest bevolkte landen van de wereld, staan in de rangschikking respectievelijk op een 64ste en 144ste plaats. “Het niveau van ongelijkheid tussen rijke en arme landen is bijzonder groot,” benadrukt professor Razzak. “Dat zou door de wereldwijde gemeenschap niet mogen worden aanvaard. Wij hopen dat het onderzoek de beleidsmakers zal stimuleren en de investeringen in de spoedeisende hulp kan helpen opvoeren. Indien de overheid zich inspant om de spoedeisende hulp te verbeteren, kan men hopen dat er minder levens verloren zullen gaan.”

Lees Verder

 

Posted in gezondheid | Reacties uitgeschakeld voor Medische noodgevallen zijn belangrijke doodsoorzaak

Cannabidiol heeft grote Europese groeimogelijkheden

Posted by managing21 on 28th maart 2019

De Europese markt voor cannabidiol (CBD) kan zich de volgende vier jaar aan een sterke groei verwachten. Dat voorspelt een studie van consulent Brightfield Group. Volgens het rapport zal de verkoop van cannabidiol in de Europese Unie de volgende vier jaar een groei met 400 procent laten optekenen. Daarbij zou de sector uiteindelijk uitkomen op een jaaromzet van ongeveer 1,5 miljard euro, tegenover een niveau van 282 miljoen euro vorig jaar.

Dit jaar zou al een omzet van 370 miljoen euro mogelijk zijn. Vooral Duitsland zal zich volgens Brightfield Group als een speerpunt van de Europese cannabidiol-markt opwerpen.

“De markt voor cannabidiol staat in Europa nog in zijn kinderschoenen,” betoogt Bethany Gomez, managing director van Brightfield Group. “De beschikbaarheid van het product blijft op de Europese markt immers nog bijzonder beperkt. Dat geldt ook voor de kennis over cannabidiol bij de Europese consument. Gevestigde producenten krijgen dan ook een unieke gelegenheid om zich op de Europese markt te vestigen. Er is in Europa immers veel minder competitie dan momenteel in de Verenigde Staten aan de gang is.”

“De Europese Novel Foods Act creëert voor cannabidiol weliswaar een uitdagend legaal kadert, maar wellicht zullen regelgevende veranderingen op middellange termijn een significante groei mogelijk maken,” zegt Bethany Gomez nog. Voorlopig zijn Groot-Brittannië en Oostenrijk de grootste cannabidiol-markten van Europa. Deze twee landen vertegenwoordigden vorig jaar een gezamenlijke omzet van 80 miljoen euro. Brightfield Group verwacht echter dat Duitsland een snelle inhaalbeweging zal maken.

“Duitsland hanteert momenteel een nultolerantie tegenover tetrahydrocannabinol, de belangrijkste psychoactieve stof in cannabis,” zegt Berta Camps, juridisch adviseur bij de sectororganisatie CBD-Intel. “Men kan echter verwachten dat het land in de toekomst voor de distributie van producten voor de cannabidiol-markt de richtlijnen van de Europese Novel Food Act zal volgen.” Volgens de ramingen vertegenwoordigt de Duitse cannabidiol-markt momenteel een jaaromzet van ongeveer 34 miljoen euro. Over vier jaar zou het land met een bedrag van 540 miljoen euro echter Europees marktleider zijn.

In de Europese Unie is het eventuele gebruik van cannabidiol en marihuana tot nu toe beperkt tot tabaksproducten. Een consumptie met inneembare vormen – in de vorm van voeding, dranken, capsules of tincturen – is verboden. “Dat kan echter snel veranderen,” zeggen analisten. “Het European Food Safety Agency heeft immers een amendement voorgesteld dat cannabidiol in inneembare producten mogelijk zou maken. Dat zou mogelijk al tegen het einde van dit jaar mogelijk zijn.”

“Er zijn daarnaast ook veelbelovende signalen voor de legale cannabismarkt,” aldus nog de analisten. “Dat is mede te danken aan aanbevelingen van de World Health Organization (WHO) om de status van cannabis te herzien. Ook het Europees Parlement heeft ingestemd om de grotere toegang tot medicinale cannabis mogelijk te maken. Het Europees Parlement heeft ook gevraagd meer onderzoek te doen naar de impact van het product op de volksgezondheid.”

“Ondanks alle veelbelovende cijfers moeten beleggers de cannabidiol-markt toch met de nodige voorzichtigheid betreden”, waarschuwt Bethany Gomez. “Cannabidiol vertegenwoordigt in Europa vooral een lappendeken van bijzonder sterk uiteenlopende voorschriften. Daardoor wordt een bijzonder vreemde en versnipperde markt gecreëerd.”

Volgens Brightfield zal de gehele Europese cannabismarkt, inclusief recreatief en medicinaal gebruik, over vier jaar een waarde hebben van 8 miljard euro. De huidige jaaromzet zou ongeveer 282 miljoen euro bedragen.

Lees Verder

 

Posted in gezondheid, landbouw | Reacties uitgeschakeld voor Cannabidiol heeft grote Europese groeimogelijkheden

Honger leidt tot een verhoogd risicogedrag

Posted by managing21 on 24th november 2018

Honger leidt tot een verhoogd risicogedrag. Dat blijkt uit een studie van wetenschappers aan de University of Sussex. Het onderzoek toonde dat poelslakken het vermogen hebben om bij extreme honger hun voedselvoorkeuren te veranderen. In een overlevingsdrang bleken hongerige dieren bereid te om mogelijk schadelijke stoffen te consumeren. Op ogenblik dat ze goed gevoed zouden zijn, zouden de slakken dit soort voedsel nochtans altijd afwijzen. Aan de hand van hersenscans konden de wetenschappers een link leggen met de activiteit van schakelcellen in het centrale zenuwstelsel, die tot groter risicogedrag aanzetten naarmate het hongergevoel stijgen.

“Nagenoeg alle organismen worden geconfronteerd met de zoektocht naar een evenwicht tussen risico en overleving,” benadrukken de onderzoekers George Kemenes, Kevin Staras en Michael Crossley. “Door een concentratie op poelslakken als een model, wordt het mogelijk een inzicht te krijgen in vergelijkbare mechanismen bij complexere dieren, waar deze vragen veel moeilijker beantwoord zouden kunnen worden. Het onderzoek bood de mogelijkheid een beeld te creëren van de de cruciale mechanismen van hersencontrole die aan de basis liggen van beslissingen op het tijdstip van voeding en de keuze van de producten die zullen worden geconsumeerd.”

De onderzoekers slaagden er ook in om met succes het neurale netwerk van de slakken te manipuleren, waarbij de aflevering van dopamine kon worden geblokkeerd. Op die manier konden gevoede slakken ertoe worden gebracht het gedrag van een hongerig dier te adopteren. “Hierdoor veranderden gevoede en risico-averse dieren in risico-nemende exemplaren die erop gokten dat niet eetbare substanties toch geconsumeerd zouden kunnen worden,” stippen de onderzoekers aan. “Een inzicht in de motivaties achter het voedingsgedrag is van grote maatschappelijke relevantie.”

“Er zijn gevallen bekend waarin personen die in extreme situaties worden geplaatst, ook hun voedingsgedrag veranderen,” zeggen de onderzoekers. “Onder meer in periodes van hongersnood blijkt dat grote groepen mensen overschakelden op een menu van gras, bladeren en geroosterde berkenschors. Zelfs gekookte lederen riemen zouden zijn geconsumeerd. Nochtans hebben al die producten een bijzonder twijfelachtige voedingswaarde, terwijl ze tegelijkertijd met een hoog risico op schadelijke effecten gepaard gaan.”

Lees Verder

Posted in gezondheid, voeding & horeca | Reacties uitgeschakeld voor Honger leidt tot een verhoogd risicogedrag

Wereldwijde vraag naar insuline zal snel toenemen

Posted by managing21 on 24th november 2018

De hoeveelheid insuline die nodig is om diabetes van het type twee effectief te behandelen, zal de volgende twaalf jaar wereldwijd met meer dan 20 procent stijgen. Tegen eind volgend decennium zullen 79 procent volwassen patiënten op insuline beroep moeten doen. De helft van die groep zal echter tot het geneesmiddel geen toegang hebben, tenzij drastische veranderingen kunnen worden doorgedrukt. Dat is de  conclusie van een onderzoek door wetenschappers aan de Stanford University. Volgens de studie dreigt het probleem vooral acuut te worden in een aantal gebieden in Afrika, Azië en Oceanië, waar voor een aanzienlijk tekort moet worden gevreesd indien er geen verbetering kan worden geboekt.

De analyse onderstreept het belang van de eliminatie van een aantal barrières, met name in Afrika, op de insulinemarkt. De auteurs waarschuwen dat strategieën om insuline breder beschikbaar en betaalbaar te maken van cruciaal belang zijn om ervoor te zorgen dat aan de vraag wordt voldaan. “Deze schattingen suggereren dat de huidige niveaus van insuline-toegang in vergelijking met de verwachte behoefte, vooral in Afrika en Azië, in hoge mate ontoereikend zijn,” zegt onderzoeksleider Sanjay Basu, docent Geneeskunde aan de Stanford University. “Meer inspanningen moeten worden gedaan om deze dreigende gezondheidsuitdaging te overwinnen.”

“Ondanks de inzet van de Verenigde Naties om niet-overdraagbare ziekten te behandelen en de universele toegang tot geneesmiddelen voor diabetes te waarborgen, is insuline over de hele wereld schaars en onnodig moeilijk verkrijgbaar voor patiënten,” zegt professor Basu. “Het aantal volwassenen met diabetes type twee zal naar verwachting toenemen stijgen in de volgende twaalf jaar als gevolg van de veroudering en de verstedelijking en de bijbehorende veranderingen in dieet en fysieke activiteit. Tenzij overheden initiatieven beginnen om insuline beschikbaar en betaalbaar te maken, zal het gebruik ver onder het optimale niveau blijven.”

“Insuline is essentieel voor alle personen met diabetes type één en voor sommige individuen met diabetes type twee om het risico op ernstige complicaties – zoals blindheid, amputatie, nierfalen of beroertes – te verkleinen,” benadrukken de onderzoekers. “Wanneer de wereldwijde incidentie van diabetes type twee stijgt en patiënten langer leven – waardoor ook de behoefte aan insuline zal toenemen – wordt een uitgebreid beeld van de wereldwijde nood aan het geneesmiddel noodzakelijk. Een behandeling is immers bijzonder duur en de internationale insulinemarkt wordt momenteel door slechts drie belangrijke fabrikanten gedomineerd.”

Uit onderzoek van de Diabetes Federation blijkt dat er momenteel 406 miljoen patiënten met diabetes type twee leven. Tegen eind volgend decennium zal dat aantal tot 511 miljoen patiënten zijn opgelopen. De helft van de patiënten zal kunnen worden teruggevonden in China (130 miljoen), India (98 miljoen) en de Verenigde Staten (32 miljoen). Een garantie op algemene toegang tot insuline zou de grootste impact hebben in Afrika, waar momenteel 700.000 patiënten een behandeling genieten. Die populatie zou tegen eind volgend decennium tot 5 miljoen personen kunnen uitbreiden. Ook in Azië zou er sprake zijn van ruimschoots een verdubbeling tot 48 miljoen mensen.

Lees Verder

Posted in gezondheid | Reacties uitgeschakeld voor Wereldwijde vraag naar insuline zal snel toenemen

Overstap naar landbouw toont zich in menselijk skelet

Posted by managing21 on 24th november 2018

De hedendaagse mens heeft een zwakkere beenderstructuur dan de prehistorische jager-verzamelaar. Dat blijkt uit een studie van een onderzoek van wetenschappers aan de Durham University. Cruciaal in die evolutie was wellicht de overstap naar de landbouw, waardoor de mens een meer sedentair leven is gaan leiden. De verzwakking van de beenderstructuur is volgens de onderzoekers één van de minst bekende, maar wellicht één van de meest belangrijke gevolgen van een sedentaire levensstijl. Onder meer wordt gewezen op osteoporose, die één van de drie beenderbreuken bij vrouwen veroorzaakt. Bij mannen is osteoporose gelinkt aan 20 procent van alle beenderbreuken.

“De technologie wordt continu verbeterd om het leven gemakkelijker en efficiënter, maar vaak ook meer sedentair te maken,” zeggen de onderzoekers Karin Hind en Charlotte Roberts. “Dit heeft allemaal een impact op het lichaam en in het bijzonder op de botten. De samenleving is meer sedentair dan ooit voordien. Het gebruik van transport, elektrische fietsen en online leveringen staan ??een grotere lichamelijke activiteit in de weg. Vooral kinderen zijn minder actief, want computergames vervangen vaak fysieke beweging tijdens een cruciale periode van ontwikkeling. Beweging kan op deze leeftijd de beendersterkte in een periode van amper zes maanden met 5,5 procent versterken.”

“Men moet er ook rekening mee houden dat de huidige levensstijl zich in de genen van toekomstige generaties kan uiten,” beweren Hind en Roberts. “Als de sedentaire trends doorgaan, loopt de mensheid het risico zwakker en afhankelijker te worden. Dat zou kunnen leiden tot een groter gebruik van de gezondheidsdiensten, die al onder zware druk staan. Tijdens een maand bedrust kunnen beenderen ongeveer 3 procent van hun kracht verliezen. Gedurende een missie van vier tot zes maanden in de ruimte kunnen astronauten meer dan 10 procent van hun botsterkte verliezen. Door een gebrek aan zwaartekracht worden op de beenderen immers geen druk meer uitgeoefend.”

“Onze studie toont dat een sedentaire levensstijl een risicofactor vormt op een verminderde botsterkte op middelbare leeftijd,” zeggen de onderzoekers. “Die problemen kunnen echter door fysieke inspanningen worden opgevangen. Bij deelnemers aan impactsporten – zoals voetbal, hockey of hardlopen, blijkt de botsterkte tussen 20 procent en 30 procent hoger te liggen dan bij sedentaire bevolkingsgroepen.” Een analyse van botten van meer dan honderdduizenden jaren geleden, suggereert dat het skelet van de mens vandaag kwetsbaarder is dan de beenderstructuur van zijn voorouders.

“De verschillen werden duidelijk toen de mens een boer werd en zijn voedsel begon te bewerken, door dieren en planten te domesticeren,” zeggen Hind en Roberts. “Voordien ging de mens in de natuur op zoek naar planten en dieren die hem van voedsel zouden kunnen voorzien. De jager-verzamelaar was dan ook veel actiever dan de boer. Hij at ook magerder vlees. Onderzoek heeft uitgewezen dat de botsterkte bij de jager-verzamelaar 20 procent sterker was dan bij de boer. Ook bleek dat de sterkte van de armbeenderen van prehistorische vrouwen tussen 5 procent en 10 procent hoger lag dan bij moderne atletes.”

“De moderne mens heeft een gebrek aan beendersterkte,” zeggen de onderzoekers nog. “Er is echter een remedie. Mensen kunnen zelf het initiatief nemen om meer te bewegen. Kleine gedragsveranderingen kunnen helpen om de botsterkte weer op te bouwen, wat van cruciaal belang is. In het begin van dit decennium hadden wereldwijd 158 miljoen vijftigplussers een hoog risico op osteoporotische fracturen. Naar verwachting zal dat aantal over twintig jaar een verdubbeling hebben gekend. Hoewel de hogere levensverwachting een deel van de verklaring kan zijn, is de sedentaire levensstijl, die tot zwakkere botten leidt, ongetwijfeld ook een groot deel van het probleem.”

Lees Verder

Posted in gezondheid, landbouw, voeding & horeca | Reacties uitgeschakeld voor Overstap naar landbouw toont zich in menselijk skelet

Ruimtereis verandert de menselijke hersenen

Posted by managing21 on 23rd november 2018

Een langdurig verblijf in de ruimte leidt niet alleen tot spieratrofie en een vermindering van de botdichtheid, maar heeft ook blijvende effecten op de hersenen. Er is echter weinig bekend over de manier waarop verschillende weefsels van de hersenen reageren op een blootstelling aan microzwaartekracht. Het blijft onduidelijk in welke de waargenomen neuroanatomische veranderingen ook na de terugkeer naar een normale zwaartekracht blijven aanhouden. Dat zegt een onderzoek door wetenschappers van de Universität Ludwig Maximilian in München en de Universiteit Antwerpen, gebaseerd op onderzoek bij een groep Russische kosmonauten.

Een studie bij tien Russische kosmonauten, die gemiddeld ongeveer zes maanden aan boord van het International Space Station (ISS) hadden verbleven, bracht duidelijke veranderingen aan het licht in de drie belangrijkste hersenweefsels, die bovendien minstens een half jaar na het einde van de missie detecteerbaar bleven. “Hersenscans na de terugkeer op aarde toonden dat het volume van de grijze materie – het deel van de hersenschors dat hoofdzakelijk bestaat uit de cellichamen van de neuronen – tegenover metingen voor de lancering was verminderd,” benadrukte onderzoeksleider Peter zu Eulenburg, professor neurologie aan de Universität Ludwig Maximilian.

“Bij een opvolgingsonderzoek zeven maanden later was dat effect weliswaar grotendeels weggewerkt, maar nog steeds detecteerbaar,” benadrukt Eulenberg. “Daarentegen bleek het volume van het hersenvocht – dat de holten van het menselijk brein vult – binnen de cortex tijdens langdurige blootstelling aan microzwaartekracht toe te nemen. Bovendien was dit proces ook waarneembaar in de buitenholtes van de hersenen. Bij de witte materie – die vooral uit zenuwvezels bestaan – bleek onmiddellijk na de landing geen verandering te kunnen opgemerkt. Bij een vervolgonderzoek zes maanden later, moest echter een algemene volumevermindering worden geregistreerd.”

“De resultaten van de studie duiden alvast op langdurige veranderingen in het patroon van de circulatie van hersenvocht gedurende een periode van minstens zeven maanden na de terugkeer op aarde,” zegt Eulenburg. “Momenteel kan echter niet worden aangetoond of ontkend dat deze veranderingen ook tot een wijziging van de cognitieve mogelijkheden zouden kunnen leiden. Tot nu toe is de enige klinische indicatie voor nadelige effecten een vermindering van de gezichtsscherpte die moest worden opgetekend bij verschillende astronauten die gedurende een langere tijd in de ruimte zijn gebleven.”

“Deze veranderingen zouden heel goed kunnen worden toegeschreven aan de verhoogde druk die wordt uitgeoefend door het hersenvocht op het netvlies en de oogzenuw,” zegt professor Eulenburg. “De structurele veranderingen in de hersenen na lange ruimtevluchten kunnen mogelijk worden toegeschreven aan minimale drukveranderingen door de microzwaartekracht in de verschillende waterkolommen van de hersenen, die over een langere periode een cumulatief effect zouden kunnen hebben. Om echter de risico’s van langdurige ruimtemissies te kunnen inschatten en minimaliseren, is een verder en diepgaander onderzoek nodig.”

Lees Verder

 

Posted in gezondheid, luchtvaart & ruimtevaart | Reacties uitgeschakeld voor Ruimtereis verandert de menselijke hersenen

Financiële sector trekt zich terug uit tabaksindustrie

Posted by managing21 on 7th oktober 2018

Een aantal financiële instellingen hebben een coalitie opgericht, in samenwerking met de gezondheidszorg, om de ondersteuning van de tabaksindustrie stop te zetten. De Tobacco-Free Finance Pledge werd recent door de Tobacco Free Portfolios opgericht en heeft inmiddels al meer dan honderddertig leden. Het initiatief werd ontwikkeld in samenwerking met de Verenigde Naties.

Andere oprichtende leden zijn financiële groepen zoals Axa, BNP Paribas, AMP Capital en Natixis. De Tobacco Free Portfolios zegt de voorbije jaren al meer dan 12 miljard dollar uit de financiering van de tabakssector weggehaald te hebben.

“Een aantal financiële instellingen heeft een coalitie gesloten met de gezondheidssector, zodat de tabakssector niet meer langer op diensten zoals financiering, verzekering en investeringen kan beroep doen,” zegt Euractiv. “De doelstellingen beantwoorden aan de ambities van de Sustainable Development Goals en het Framework Convention on Tobacco Control van de World Health Organization (WHO).” Benadrukt wordt dat de consumptie van tabak elk jaar zeven miljoen overlijdens veroorzaakt. Geraamd wordt dat deze eeuw in totaal één miljard doden in verband met het tabaksgebruik zullen kunnen gebracht.”

“Er is een wereldwijde samenwerking noodzakelijk om de vernietigende impact van tabak op de maatschappij en het leefmilieu aan te pakken,” zegt Bronwyn King, chief executive van de Tobacco Free Portfolios. “Er zijn weliswaar door diverse regeringen al een aantal maatregelen genomen om het gebruik van tabak te ontmoedigen, maar die initiatieven zullen niet voldoende resultaten opleveren indien de financiële sector zijn historische verhouding met de sector blijft handhaven.” King noemt de steun van de financiële sector het ontbrekende stuk van de puzzel van de tabakscontrole. Met de Tobacco-Free Finance Pledge krijgt de strijd volgens haar dan ook een machtige partner.

King wees er daarbij op dat ook elektronische sigaretten van ondersteuning van de deelnemers aan het initiatief zullen worden uitgesloten. “Ook die producten roepen de nodige vraag op,” zegt ze. “Misschien is de elektronische sigaret veiliger dan de traditionele versie, maar er kan onmogelijk sprake zijn van een veilig product. Men weet ook niet welke effecten de elektronische sigaret op langere termijn op de menselijke gezondheid zal hebben.”

Lees Verder

 

Posted in gezondheid | Reacties uitgeschakeld voor Financiële sector trekt zich terug uit tabaksindustrie

We-talk vormt weerspiegeling van een gezonde relatie

Posted by managing21 on 6th oktober 2018

Het gebruik van woorden zoals wij en ons kunnen een duidelijk signaal geven voor de voorspellingen over de verdere evolutie van een relatie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California, gebaseerd op een analyse van dertig studies waarbij in totaal meer dan vijfduizend deelnemers waren betrokken. Koppels die vaak termen zoals wij en ons hanteren, blijken volgens de onderzoekers meer succesvolle relaties te hebben en zouden in het algemeen ook gezonder en gelukkiger zijn. Het concept van de zogenaamde we-talk is volgens de onderzoekers onder meer van groot belang in situaties van stress en conflict.

“Concepten zoals wij en ons zijn een indicator van interdependentie,” zegt onderzoeksleider Megan Robbins, professor psychologie aan de University of California. “In deze relaties raken de partners elkaars gedachten, gevoelens en gedrag. Het gaat hier om een verschuiving naar een gerichtheid op zichzelf naar een focus op de relatie. Deze analyse biedt een breder inzicht op de problematiek, waaruit bovendien kan worden besloten dat we-talk in romantische relaties een indicator van interdependentie en een algemene staat van positiviteit weerspiegelt. Interdependentie leidt tot ondersteund en relatiegericht gedrag en positieve percepties van de partner.”

Interdependentie kan worden gelinkt aan gedragingen die een gezonde relatie vertegenwoordigen, zoals een ondersteunende houding in stressvolle situaties. Het concept van interdependentie werd eerst geïntroduceerd in de jaren vijftig van de voorbije eeuw. Daarbij werd gesuggereerd dat interdependente romantische partners elkaars gedachten, gevoelens en gedrag optimaal kunnen opvangen en over een lange tijd op elkaar voor ondersteuning kunnen rekenen. De baten van de we-talk konden volgens de onderzoekers zowel op het gebied van de uitkomst van de relatie, het relationele gedrag, de mentale en fysieke gezondheid als het gezondheidsgedrag worden aangetroffen.

“Uit de bredere analyse kan worden besloten dat de positieve impact van de we-talk niet tot één context beperkt blijft, maar in het algemeen een meerwaarde betekent voor de relatie,” zeggen de onderzoekers nog. “Onder meer kon worden vastgesteld dat we-talk niet alleen op jonge koppels een positieve impact heeft, maar ook voor oudere paren een meerwaarde biedt. Bovendien blijkt de we-talk een positieve impact te hebben bij de oplossing van een conflict. Er kunnen zelfs baten worden ervaren wanneer de partner niet aanwezig is. Positief is dat men van we-talk gebruikt maakt, maar nog positiever werkt het gebruik van het concept door de partner.”

In een volgende fase van een onderzoek wil Robbins het achterliggend verband van de relatie verder analyseren. Het is immers niet duidelijk of we-talk tot een gelukkige relatie leidt, dan wel van een omgekeerd effect gewag moet worden gemaakt. “Wellicht werkt het fenomeen gedeeltelijk in beide richtingen,” aldus de onderzoekers. “Partners die getuige zijn van we-talk, zullen zich misschien meer op interdependentie richten, waardoor de relatie aan gezondheid wint. Het is echter ook denkbaar dat ondersteuning en we-talk door een gezonde en interdependente relatie worden gestimuleerd. (Foto: LAJ)

Lees Verder

Posted in gezondheid | Reacties uitgeschakeld voor We-talk vormt weerspiegeling van een gezonde relatie

Knuffels verzachten de pijn van interpersoonlijk conflict

Posted by managing21 on 6th oktober 2018

Het ontvangen van knuffels kan een buffer bieden tegen schadelijke stemmingsveranderingen die samenhangen met interpersoonlijke conflicten. Dat is de conclusie van een onderzoek door wetenschappers aan de Carnegie Mellon University, gebaseerd op een reeks interviews met vierhonderd mannen en vrouwen, die gedurende een periode van twee weken elke nacht over hun conflicten, knuffels en positieve en negatieve stemmingen werden ondervraagd. De onderzoekers ontdekten dat een frequenter intermenselijk contact tot betere fysieke en psychologische gezondheid en verbeterde relaties aanleiding geeft.

“Eerder al werd aangegeven dat interpersoonlijke aanraking het welzijn ten goede komt, aangezien er een buffer zou worden gevormd tegen de schadelijke gevolgen van psychologische stress,” zegt onderzoeksleider Michael Murphy, professor psychologie aan de Carnegie Mellon University. “Aanrakingen zouden een bijzonder effectieve buffer tegen interpersoonlijke conflicten kunnen zijn. Deze conclusies kunnen belangrijke implicaties inhouden voor de gezondheid en het welzijn. Conflicten met andere personen worden immers geassocieerd met een groot aantal schadelijke gevolgen op psychologisch en fysiek gebied.”

“Die studies waren echter grotendeels gericht op aanrakingen in romantische relaties,” betoogt Murphy. “De resultaten van deze studies konden dan ook moeilijk worden veralgemeend. In de nieuwe studie werd echter gekeken naar knuffels, een relatief algemeen ondersteunend gedrag dat personen met een breed scala aan sociale partners kunnen vertonen.” Personen die op de dag van een conflict een knuffel ontvingen, bleken een verminderde toename van negatieve emoties te kunnen melden, terwijl tegelijkertijd ook een kleinere afname van de positieve emoties kon worden gemeld.”

“De effecten van de knuffels kunnen ook langer doorwerken,” benadrukt professor Murphy nog. “De ondervraagden bleken ook de volgende dag immers nog steeds van een afgenomen negatieve stemming te kunnen profiteren.” De onderzoekers geven toe dat meer onderzoek nodig is om mogelijk achterliggende mechanismen duidelijk te maken, maar stellen dat de bevindingen alvast aantonen dat knuffels een eenvoudige, maar efficiënte methode kunnen zijn om ondersteuning te bieden aan individuen die met interpersoonlijke problemen worden geconfronteerd. Consensuele knuffels blijken volgens Murphy nuttig om steun te tonen aan een persoon die een relatieconflict doormaakt. (Foto: Pixabay)

Lees Verder

Posted in gezondheid | Reacties uitgeschakeld voor Knuffels verzachten de pijn van interpersoonlijk conflict

Gebrekkige motivatie-controle factor in alcoholisme

Posted by managing21 on 8th juli 2018

Moleculaire veranderingen in de hersenen kunnen worden gekoppeld aan gedrag dat centraal staat in verslavingen, zoals het verkiezen van drugs boven alternatieve beloningen. Dat zegt een studie van wetenschappers aan de Linköping University in Zweden en de University of Texas in de Verenigde Staten, gebaseerd op een onderzoek bij een populatie ratten, die toegang tot alcohol hadden gekregen. Wanneer de dieren nadien een keuze konden maken bleek de meerderheid echter suikerwater boven alcohol te verkiezen. Toch bleek 15 procent van de dieren bij alcohol te kiezen. Dat cijfer komt ongeveer overeen met het percentage mensen dat met een alcoholverslaving worstelt.

Het gedrag van ratten die voor alcohol kozen, toonde verscheidene overeenkomsten met de diagnose die ook bij mensen met een verslaving kunnen worden vastgesteld. Opgemerkt dat ook negatieve gevolgen een voortgezet gebruik niet kunnen stoppen. Dat bleek uit het feit dat ook een toediening van een onaangename elektrische schok bij de keuze voor alcohol de verslaafde dieren niet voor een alternatief kan doen kiezen. “De wetenschap over de schadelijke en zelfs dodelijke gevolgen van het product is een belangrijk kenmerk van de verslaving,” zegt onderzoeksleider Markus Heilig, professor klinische geneeskunde aan de Linköping University.

“Er blijkt echter iets misgegaan met de motivatie-controle, waardoor men in het problematische gedrag blijft volharden,” verduidelijkt professor Heilig. Uit een analyse van de hersenactiviteit bleek dat de grootste verschillen konden worden gevonden in de amygdala, die een belangrijke impact heeft op de emotionele reacties. Vastgesteld werd dat in de amygdala een veel lager volume van een transportproteïne werd aangetroffen dan in de hersenen van ratten die op suikerwater waren overgeschakeld. Wanneer bij de dieren die op suikerwater waren overgeschakeld de werking van het transportproteïne werd onderdrukt, kon bovendien een toename van de interesse in alcohol worden vastgesteld.

Dezelfde elementen konden bij een autopsie worden aangetroffen op personen die waren overleden en waarbij eerder een alcohol-verslaving was vastgesteld. De onderzoekers zeggen te hopen dat de resultaten van de studie mogelijk kan helpen een therapie te vinden die de behandeling van alcohol-afhankelijkheid kan vergemakkelijken. De wetenschappers zeggen samen te werken met een onderneming om een nieuwe molecule te ontwikkelen die een kandidaat-geneesmiddel voor de behandeling van alcoholisme zou kunnen worden gebruikt.

Lees Verder

 

Posted in gezondheid, voeding & horeca | Reacties uitgeschakeld voor Gebrekkige motivatie-controle factor in alcoholisme