managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Archive for the 'automotive' Category

BMW versterkt zijn positie op markt voor elektrische wagens

Posted by managing21 on 12th juli 2024

In de verschuiving naar elektrische auto’s heeft de Duitse constructeur BMW tijdens het tweede kwartaal van dit jaar zijn voorsprong op zijn grootste nationale rivalen verder uitgebouwd. De verkoop van elektrische wagens kende tijdens de voorbije drie maanden bij BMW immers een sterke groei, maar Mercedes-Benz en Audi bleken het moeilijker te hebben. Dat blijkt uit een rapport van analist Bloomberg.

Uit de cijfers blijkt dat bij BMW elektrische modellen – zoals de i4 en de iX1 – tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een verkoop van 107.933 exemplaren haalden. Dat vertegenwoordigde een stijging met 22 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Die groei is volgens BMW vooral te danken aan een aantrekkelijke productportefeuille, die een uitdagende markt compenseerde.

BMW heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar 107.933 elektrische wagens verkocht. – Foto: BMW Group

De resultaten stonden in schril contrast met de afzet van Mercedes-Benz Group, waar een daling met 25 procent tot 45.800 eenheden moest worden gemeld. Dat heeft volgens de constructeur te maken met de zwakkere vraag op de grote nationale markten en zware kortingen waarmee de verkoop van elektrische wagens rekening moet houden. Bij Audi werden tijdens het tweede kwartaal 41.000 elektrische voertuigen aan klanten afgeleverd. Dat betekende nagenoeg een status-quo tegenover dezelfde periode vorig jaar. Moederbedrijf VW Group betoogde dat de verkoop van volledig elektrische auto’s in Europa en de Verenigde Staten tijdens de eerste helft van dit jaar met 15 procent daalde. Daarentegen werd in China een sterkere vraag opgetekend. Daar steeg de verkoop van elektrische wagens met 45 procent.

Tegen algemene trend

BMW gaat met zijn stijgende verkoop in tegen de algemene trend die in Europa moet worden geregistreerd. Op de Europese markt is het aandeel van de elektrische wagens in de totale autoverkoop de voorbije maanden afgevlakt of gedaald. Na een aantal jaren van groei is de vraag naar elektrische voertuigen afgenomen nadat vele nationale regeringen de financiële stimulansen voor de aankoop van dit type wagens begonnen terug te schroeven of stop te zetten.

“BMW legt een grote nadruk op de verkoop van elektrische wagens”, merkt Bloomberg op. “De constructeur heeft verschillende nieuwe elektrische modellen geïntroduceerd. Daarbij boekt vooral de sedan i4 een aanzienlijk succes. Dat verkoop van dat model haalt hoge volumes. Recent werd ook nog de crossover iX2 op de markt gebracht.” Er wordt aan toegevoegd dat BMW met de stadsauto i3 eerder in de verschuiving naar een elektrische aandrijving stapte dan veel concurrenten. Hierdoor kon BMW onder meer een grotere ervaring opdoen met de batterijtechnologie. Dat liet de constructeur bovendien toe om de gemengde ontvangst van het model te verwerken.

Het aandeel van elektrische wagens in de totale verkoop ligt bij BMW dan ook hoger dan bij zijn grote Duitse concurrenten. Drie jaar geleden werd daarbij bij BMW slechts een aandeel van 4,1 procent gemeld, tegenover 4,6 procent bij Mercedes-Benz en 4,9 procent bij Audi. Het jaar daarop had BMW die situatie echter helemaal omgedraaid. Op dat ogenblik was het aandeel van de elektrische aandrijving in de totale verkoop al opgelopen tot 9 procent, tegenover 7,3 procent bij zowel Mercedes-Benz als Audi. Die trend zette zich ook vorig jaar verder door, waarbij BMW gewag kon maken van een aandeel van 14,7 procent, tegenover 11,8 procent bij Mercedes-Benz en 9,4 procent bij Audi.

Gedurende het eerste kwartaal van dit jaar werd bij de drie constructeurs een inkrimping opgemerkt. Bij BMW was er nog sprake van een aandeel van 13,9 procent, terwijl Mercedes-Benz en Audi terugviel tot respectievelijk 10,3 procent en 9 procent. Tijdens het tweede kwartaal van dit jaar moest Mercedes-Benz een verdere inkrimping tot 9,2 procent melden. Audi kon tijdens diezelfde periode een herstel tot 9,4 procent melden, maar bij BMW werd een sterke stijging tot 17,4 procent genoteerd.

Meer over dit onderwerp:

Posted in automotive | Reacties uitgeschakeld voor BMW versterkt zijn positie op markt voor elektrische wagens

Chinees-Europese spanningen wegen op verkopen autobouwer Porsche

Posted by managing21 on 10th juli 2024

De Duitse autobouwer Porsche heeft tijdens de eerste zes maanden van dit jaar wereldwijd 155.945 wagens verkocht. Dat betekende een daling met 7 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De terugval moet vooral worden toegeschreven aan de Chinese markt, waar de verkopen tegenover de eerste helft van vorig jaar met 33 procent achteruit gingen. China vertegenwoordigt bijna 20 procent van de wereldwijde leveringen van Porsche, waardoor de Duitse fabrikant bijzonder gevoelig is voor de spanningen in de handel tussen het Aziatische land en de Europese Unie.

Porsche heeft dit jaar een belangrijke golf van productlanceringen gepland. “Met de Cayenne, Panamera, Macan, Taycan en 911 moderniseert de sportwagenfabrikant momenteel vijf van zijn zes modelseries”, beklemtoont de Duitse autofabrikant. “De daarmee gepaard gaande transities zijn complex en leiden tijdelijk tot hiaten in het aanbod in individuele markten en modelseries. Toch heeft Porsche het voorbije half jaar bewezen robuust te zijn.”

Porsche heeft tijdens de eerste zes maanden van dit jaar 155.945 wagens verkocht. – Foto: Porsche

“Met het krachtigste modellengamma uit de geschiedenis van het bedrijf geeft Porsche een duidelijk signaal af”, beklemtoonde Detlev von Platen, directeur sales en marketing bij de Duitse autofabrikant. “Onze klanten kunnen op ons vertrouwen. Zelfs in een wereldwijd uitdagende marktomgeving levert Porsche inspirerende sportwagens met unieke prestaties, veel innovaties en een hoge mate van individualisering. We konden tijdens de eerste helft van dit jaar opnieuw vertrouwen op een zeer evenwichtige structuur in onze verkoopregio’s en konden we uitdagingen op individuele markten compenseren. Dit geeft ons stabiliteit en bevestigt dat we onze strategie consequent zullen blijven nastreven van waardegerichte verkopen in de toekomst.”

Europese groei

In Europa, met uitzondering van Duitsland, leverde Porsche in de eerste helft van het jaar 38.611 voertuigen af. Dat betekende een stijging met 6 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Op zijn Duitse thuismarkt realiseerde de autobouwer een groei met 22 procent tot 20.811 verkochte exemplaren. In China leverde de sportwagenfabrikant 29.551 voertuigen af. Dat vertegenwoordigde een inkrimping met 33 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. “De belangrijkste redenen voor de terugval zijn nog steeds de aanhoudend gespannen economische situatie op de Chinese markt en de focus op waardegerichte verkopen”, wordt er opgemerkt.

In Noord-Amerika leverde Porsche 39.558 voertuigen aan zijn klanten. Dat weerspiegelde een daling met 6 procent. “Na douane-gerelateerde vertragingen bij de levering van een aantal automodellen tijdens de eerste drie maanden van dit jaar kon de regio de achterstand merkbaar inhalen en de sterkste kwartaalprestaties neerzetten”, verduidelijkte de autobouwer. In de overzeese en opkomende markten werden 27.414 voertuigen aan klanten overgedragen. Hier is er sprake van een daling met 2 procent.

De Cayenne was tijdens de eerste helft van dit jaar bij Porsche het meest populaire model. De verkoop liep met 16 procent op tot 54.587 exemplaren. Bij het suv-model Macan was er daarentegen sprake van een daling met 16 procent tot 39.167 eenheden. “Die achteruitgang moet worden toegeschreven aan de modelwisseling die in veel markten werd doorgevoerd”, beklemtoont von Platen. “De nieuwe, volledig elektrische generatie van het model noteerde een zeer aangename orderinstroom. De eerste exemplaren zullen tijdens de tweede helft van het jaar aan klanten worden overgedragen.”

Porsche wijst er op dat het iconische model 911 bij de klanten een grote populariteit blijft behouden. In totaal werden er van het model 28.212 exemplaren verkocht. Dat vertegenwoordigde een stijging met 8 procent tegenover de eerste helft van vorig jaar. Anderzijds moest ook voor de modellen Panamera en Taycan een daling van de verkoop melden. “Ook deze terugval door de huidige modelwijziging worden verklaard”, merkt Porsche op. Bij de Panamera was er sprake van een terugval met 25 procent tegenover de eerste zes maanden van vorig jaar, terwijl bij de Taycan een achteruitgang met 51 procent tot 8.838 eenheden werd gemeld. Van de modellen 718 Boxster en 718 Cayman werden 11.886 leveringen gerealiseerd. Dat komt overeen met een groei van 8 procent.

“Dit jaar zal Porsche de meest krachtige productportfolio uit zijn geschiedenis aan de klanten kunnen voorleggen”, geeft Detlev von Platen ligt. “We zullen ons op de drie aandrijfsystemen – volledig elektrische voertuigen, efficiënte plugin-hybrides en verbrandingsmotoren – blijven concentreren”, zegt Detlev von Platen. “Met deze triade is Porsche ervan overtuigd goed gepositioneerd te zijn voor de toekomst, waarbij aan de klanten – ongeacht de voorkeuren en ontwikkelingen in de afzonderlijke regio’s van de wereld – een aantrekkelijk aanbod kan worden gepresenteerd.”

Meer over dit onderwerp:

Posted in automotive, Mobility | Reacties uitgeschakeld voor Chinees-Europese spanningen wegen op verkopen autobouwer Porsche

China blijft wereldwijd marktleider in verkoop goedkope elektrische wagens

Posted by managing21 on 8th juli 2024

China blijft wereldwijd marktleider in de verkoop van goedkope elektrische wagens. Dat is te danken aan de efficiënte inspanningen die het Aziatische land doet om zijn marktaandeel te beschermen. Dat blijkt uit een rapport van  S&P Global Ratings en S&P Global Mobility. Opgemerkt wordt dat het Chinese marktleiderschap aan verschillende factoren is te danken, maar er wordt aan toegevoegd dat het concurrentievoordeel van China grotendeels moet worden toegeschreven aan de de vrijwel gelijke prijs die voor elektrische voertuigen en wagens met verbrandingsmotoren moet worden betaald.

Tijdens het eerste kwartaal van dit jaar bereikten elektrische wagens in China een penetratiegraad van 25 procent. “Dat wijst op een snelle acceptatie van de technologie, dankzij lage productiekosten en sterke stimulansen van de overheid”, beklemtonen de onderzoekers. Daarentegen worden de westerse markten geconfronteerd met belangrijke hindernissen, te wijten aan de hogere kosten van de productie van elektrische wagens, terwijl anderzijds de subsidies voor de technologie worden afgebouwd. In Europa en de Verenigde Staten zijn elektrische wagens nog steeds aanzienlijk duurder dan wagens met brandstofmotoren. In Europa is er daarbij nog altijd een prijsverschil van 24 procent. In de Verenigde Staten loopt die kloof verder op tot 37 procent. Bovendien betekenen bekommernissen over het bereik, de oplaadinfrastructuur en de technologische veroudering een verdere rem op het enthousiasme van de consument.”

Eind dit decennium zullen er jaarlijks tien miljoen elektrische wagens worden verkocht. – Foto: Pixabay/Marilyn Murphy

Ook westerse autofabrikanten ontwikkelen goedkopere modellen, zoals de VW ID2 en Renault Twingo, maar deze voertuigen zullen naar verwachting ten vroegste pas het volgende jaar – of nog later – op de markt komen. De westerse modellen zullen volgens de onderzoekers en zouden slechts een klein deel van de beschikbare opties vertegenwoordigen. De hoge kosten van accupakketten, die ongeveer 40 procent van de totale prijs van een elektrische auto uitmaken, blijven bovendien een aanzienlijke belemmering voor de betaalbaarheid. Ondanks deze uitdagingen wordt verwacht dat veranderingen in de regelgeving en het milieubeleid op lange termijn de groei van de markt voor elektrische wagens zullen stimuleren.

Ambitieuze doelstellingen

De Europese Unie en China hebben ambitieuze doelstellingen gesteld voor emissiereducties en de adoptie van elektrische voertuigen. In China moeten duurzame technologieën tegen het einde van dit decennium 50 procent van de totale autoverkoop vertegenwoordigen. De onderzoekers merken daarbij op dat de wereldmarkt zich aan deze evoluties moet aanpassen. “De toeleveringsketen van de autoproductie ondergaat een radikale transformatie”, wordt er opgemerkt. “Daarbij wordt de technologie en de productie van de batterijen het centrale gegeven. China domineert momenteel deze sector, maar in Europa en de Verenigde Staten worden belangrijke inspanningen geleverd om de productie te lokaliseren en alternatieve batterij-technologieën te ontwikkelen.

In het Midden-Oosten wordt eveneens ingezet op de groei van de productie van elektrische wagens. Daarbij wil Saoedi-Arabië in de regio het voortouw nemen. Twee jaar geleden werd Ceer, het eerste automerk van het land, door de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman gelanceerd. Ceer wil in Saoedi-Arabië elektrische voertuigen produceren en verkopen, met als doel investeringen aan te trekken, banen te creëren en het bruto binnenlands product op te drijven, zoals in het Saoedische economische ontwikkelingsplan Vision 2030 staat gestipuleerd.

Het Saoedische Public Investment Fund (PIF) is bovendien de grootaandeelhouder van Lucid, een Amerikaanse fabrikant van elektrische wagens. Lucid opende in september vorig jaar een fabriek in Saoedi-Arabië. Die site was de eerste vestiging die de fabrikant buiten de Verenigde Staten opzette en zal in eerste instantie een productieniveau van vijfduizend wagens per jaar nastreven. Saoedi-Arabië beloofde daarbij in een periode van tien jaar 100.000 elektrische wagens bij Lucid te zullen afnemen. Saoedi-Arabië heeft zich trouwens tot doel gesteld om tegen eind dit jaar 30 procent van alle voertuigen in de hoofdstad Riyad elektrisch te maken. Deze doelstelling maakt deel uit van een grotere strategie om de uitstoot in Riyad met 50 procent te verminderen. Dat moet het Saoedische koninkrijk helpen om tegen 2060 klimaatneutraal te worden.

S&P Global Mobility wijst er verder op dat een veranderend marktsentiment suggereert dat de elektrificatie van voertuigen langer kan duren dan ooit werd gedacht. Oorpronkelijk werd geraamd dat tegen eind dit decennium 40 procent van de jaarlijkse verkoop van lichte voertuigen zal bestaan uit wagens met elektrische motoren. Dat vertegenwoordigde een gemiddeld groeipercentage van ongeveer 20 procent per jaar. Daarbij zou de verkoop van elektrische voertuigen een niveau van bijna 10 miljoen exemplaren per jaar bedragen. Hierdoor zou de elektrische aandrijving een aandeel van 11,7 procent verwerven in de wereldwijde autoverkoop.

“We hebben de voorbije maanden de voorspellingen op middellange termijn gestaag verlaagd, merkt S&P Global Mobility op. “Voor het eind van dit decennium behouden we echter een stabielere verwachting. Als de consumentenvraag er echter niet in slaagt te versnellen, bestaat er een groter risico dat overheden hun regelgeving voor hybride modellen en wagens met verbrandingsmotoren zullen versoepelen. Hierdoor zouden de vooruitzichten voor de elektrische wagens verder worden verzwakt.”

Meer over dit onderwerp:

Posted in automotive, energie, Mobility | Reacties uitgeschakeld voor China blijft wereldwijd marktleider in verkoop goedkope elektrische wagens

Byd eind dit jaar mogelijk grootste verkoper elektrische wagens

Posted by managing21 on 5th juli 2024

Dit jaar zullen er wereldwijd in totaal 10 miljoen nieuwe elektrische wagens worden verkocht. Daarbij zal het Chinese merk Byd de nieuwe marktleider worden, ten koste van de Amerikaanse fabrikant Tesla. Dat blijkt uit een studie van consulent Counterpoint. Verder wordt opgemerkt dat volgend jaar opnieuw zal worden gekenmerkt door een dalende verkoop van auto’s op fossiele brandstoffen, die naar verwachting over vier jaar hun wereldwijde marktaandeel tot minder dan 50 procent zal zien terugvallen.

“Ondanks een tijdelijke vertraging volgend jaar wordt verwacht dat de verkoop van elektrische wagens zal blijven groeien naarmate traditionele de autofabrikanten de problemen op het gebied van winstgevendheid aanpakken”, werpt onderzoekers Abhik Mukherjee op. “De groei zal worden ondersteund door de vernieuwing van productieprocessen en strategische partnerschappen met fabrikanten van batterijen, gericht op een verlaging van de productiekosten, de productie van betaalbare elektrische voertuigen en door de versterking van de toeleveringsketens.”

Er worden wereldwijd dit jaar 10 miljoen elektrische wagens verkocht. – Foto: Pixabay/Stefan Schweihofer

Mukherjee ziet een duidelijke reden voor de verdere verschuiving naar elektrische auto’s. “Door een vernieuwing van de toeleveringsketens en door zich voor te bereiden op de productie van betaalbare elektrische auto’s met een prijs van minder dan 35.000 dollar, positioneren autofabrikanten als Ford, General Motors, Stellantis en Volkswagen zichzelf als concurrenten voor de huidige marktleiders”, beklemtoont hij. “Deze strategische herziening is niet alleen bedoeld om te kunnen voldoen aan strengere emissievoorschriften, maar ook om te kunnen profiteren van de diverse subsidies voor duurzame technologieën en de groeiende consumentenvraag, waardoor de wereldwijde markt voor elektrische wagens vanaf eind volgend jaar een nieuw leven wordt ingeblazen.”

De onderzoekers merken verder op dat China op de markt voor elektrische wagens de dominante kracht zal blijven. In China zullen volgens het rapport dit jaar vier keer meer elektrische wagens worden verkocht dan in Noord-Amerika. “Bovendien zal China ook de drie volgende jaren een aandeel van meer dan 50 procent in de wereldwijde verkoop van elektrische wagens behouden”, geeft Counterpoint aan. “Het Aziatische land zal op het einde van dit decennium ook meer elektrische wagens verkopen dan Noord-Amerika en Europa samen.” Tijdens de tweede helft van dit decennium zullen Europa en de Verenigde Staten zichzelf wel als belangrijke groeifactoren manifesteren.”

Byd

Abhik Mukherjee merkt verder op dat de Chinese autobouwer Byd dit jaar zijn aandeel in de verkoop van elektrische voertuigen verder versterken. “HIerdoor zal Byd tegen het einde van dit jaar Tesla naar verwachting zal inhalen als wereldwijd marktleider in de verkoop van elektrische wagens”, voert hij aan. “Deze verschuiving vormt een duidelijk bewijs van het dynamische karakter van de wereldwijde markt voor elektrische wagens.”

“De nieuwe importtarieven die de Europese Unie heeft geïntroduceerd voor de invoer van Chinese elektrische wagens moet de markt van de Europese fabrikanten van elektrische voertuigen ondersteunen”, wordt in het rapport aangevoerd. “Deze Europese fabrikanten hebben het immers moeilijk om te concurreren met de goedkopere Chinese import. Deze importtarieven moeten de export van de Chinese autoproducenten verschuiven naar opkomende markten zoals het Midden-Oosten en Afrika, Latijns-Amerika, Zuidoost-Azië, Australië en Nieuw-Zeeland.”

Counterpoint merkt verder op dat de volgende jaren hybride technologieën de markt voor de elektrische voertuigen zullen blijven domineren. “Om aan de strenge emissienormen voor het wagenpark te voldoen, zullen de autofabrikanten diverse types van hybride wagens blijven promoten, tot ze kostenefficiënte toepassingen voor exclusief elektrische wagens hebben ontwikkeld en een robuuste controle over de toeleveringsketen hebben verworvan”, merkt de analist nog op. “Deze strategie sluit aan bij de bredere inspanningen van de autosector om de transitie naar een elektrische mobiliteit te stroomlijnen, wat aanzienlijke investeringen in laadinfrastructuur en herstructurering van het elektriciteitsnet noodzakelijk zal maken.”

Meer over dit onderwerp:

Posted in automotive, energie, Mobility | Reacties uitgeschakeld voor Byd eind dit jaar mogelijk grootste verkoper elektrische wagens

Topman Ford: “Zware elektrische wagens zullen nooit rendabel zijn”

Posted by managing21 on 3rd juli 2024

De Verenigde Staten moeten opnieuw interesse krijgen in kleinere wagens. Dat heeft Jim Farley, topman van de Amerikaanse autobouwer Ford Motor in een interview op het festival Aspen Ideas gezegd. Farley zegt dat het land te zeer gehecht is aan grote wagens, maar die zijn volgens hem in het tijdperk van het elektrische voertuig niet duurzaam.

“De Amerikaanse autosector zich moet concentreren op kleinere elektrische wagens en bedrijfsvoertuigen”, beklemtoonde Farley. “Dat is bijzonder belangrijk voor de samenleving en voor de adoptie van elektrische voertuigen. Ik hou ook van zware wagens, maar die vormen met hun grote gewicht een belangrijk probleem. Een nieuw voertuig dat vorig jaar in de Verenigde Staten werd verkocht, had een gemiddeld gewicht van 2.000 kilogram. Dat betekent een stijging met 450 kilogram tegenover het begin van de jaren tachtig van de voorbije eeuw.

Zware elektrische wagens zullen autobouwers volgens Jim Farley nooit winsten opleveren. – Foto: Ford Motor

Ford verwacht een volledig elektrische wagen met een prijs van 30.000 dollar te introduceren. Dat model zou volgens Farley over tweeënhalf jaar winstgevend moeten zijn. Daarmee wordt een prijsbarrière doorbroken die de adoptie van elektrische auto’s tot nu toe tot een onbereikbare luxe heeft gemaakt voor iedereen die niet tot de rijkste klantencategorie van de auto-industrie behoort. Farley vertelde dart de nieuwe elektrische wagen van Ford een concurrent zal vormen van de Chinese constructeur Byd. De Amerikaanse regering wil de importheffing op de Chinese wagens verviervoudigen. Op die manier willen de Amerikaanse autoriteiten de toegang tot hun markt voor Chinese fabrikanten onmogelijk maken.

De nieuwe model dat Ford op de markt wil brengen, zou ook moeten kunnen wedijveren met de nieuwe elektrische wagen die de Amerikaanse fabrikant Tesla volgend jaar zou willen introduceren en ook beter betaalbaar zou moeten zijn dan zijn huidige vloot. Farley beklemtoonde dat Ford zich zou concentreren op dit nieuwe voertuig en niet zal mikken op grotere, volledig elektrische vrachtwagens en suv-modellen.”

Radicale verandering noodzakelijk

Grotere wagens, die gebruik maken van interne verbrandingsmotoren, hebben traditioneel de winsten van Amerikaanse autofabrikanten bepaald. Dat geldt vooral voor Ford. “Je moet als autofabrikant een radicale verandering doorvoeren om tot een winstgevende elektrische wagen te komen”, merkt Farley dan ook op. “De eerste opdracht daarbij is al het beschikbare kapitaal in kleinere, beter betaalbare elektrische auto’s stoppen. Dat is een strategie die we nu hebben gevonden en die echt geloofwaardig klinkt. De grote elektrische voertuigen zullen voor de fabrikanten nooit winst opleveren. De batterijen voor dergelijke wagens kosten 50.000 dollar, zelfs met de meest efficiënte technieken. Dit type van wagen zal nooit betaalbaar zijn.”

Maar Farley waarschuwde dat er de volgende vijf jaar voor Ford en de andere westerse autofabrikanten veel op het spel staat. Ze willen immers de concurrentie aangaan met de Chinese fabrikanten van elektrische wagens. Ford boekte tijdens de eerste drie maanden van dit jaar op elke verkochte elektrische wagen een verlies van 132.000 dollar. Farley zei dat het voor Ford dan ook van cruciaal belang was om in de volgende vijf jaar winstgevende elektrische auto’s te produceren

“Als we geen geld kunnen verdienen met elektrische auto’s, dreigt de sector in handen te komen van concurrenten die nu al de grootste markt op de planeet hebben, die bovendien nu al de wereld domineren en hun toeleveringsketen al over de hele aarde opzetten. Indien we de volgende vijf jaar geen winstgevende elektrische auto’s kunnen maken, blijft er nog weinig toekomst over. Dan dreigt onze afzetmarkt te krimpen tot we alleen nog in maar Noord-Amerika actief zullen kunnen zijn.”

De regering van de Amerikaanse president Joe Biden heeft aangekondigd een importtarief van 100 procent te zullen heffen op elektrische wagens die in China zijn gemaakt. Een aantal van die Chinese wagens zou tegen een verkoopprijs van amper 10.000 dollar op de markt worden gebracht. Dat is veel minder dan het gemiddelde van 53.000 dollar dat in de Verenigde Staten voor een elektrische auto wordt gevraagd. Het importtarief wordt algemeen gezien als een politiek gebaar om de banen in de Amerikaanse auto-industrie in de staten Pennsylvania en Michigan, die bij de presidentsverkiezingen van cruciaal belang kunnen zijn.

Meer over dit onderwerp:

Posted in automotive, Mobility | Reacties uitgeschakeld voor Topman Ford: “Zware elektrische wagens zullen nooit rendabel zijn”

BMW is de meest innovatieve autofabrikant van de wereld

Posted by managing21 on 2nd juli 2024

De Duitse autobouwer BMW is het meest innovatieve merk uit zijn sector. Maar die individuele kroon kan niet verhullen dat de Chinese fabrikanten van elektrische wagens de nieuwe ontwikkeling in de autosector leiden. Dat blijkt uit een rapport van het Center of Automotive Management (CAM), gebaseerd op nagenoeg duizend innovaties die het voorbije jaar door ongeveer dertig autogroepen met meer dan honderd merken werden doorgevoerd. De grote verliezers blijken volgens de analisten de autobouwers uit Duitsland en de Verenigde Staten.

“Vijf van de tien meest innovatieve autogroepen komen uit China”, merken de onderzoekers op. “De Chinese autofabrikanten namen het voorbije jaar een recordaandeel van 46 procent van de mondiale innovatiekracht in de sector voor hun rekening. Er moet hier duidelijk gewag gemaakt worden van een radicale verschuiving in innovatiekracht ten gunste van de Chinese autofabrikanten.” Anderzijds wordt erop gewezen dat de Duitse autobouwers hun aandeel in de wereldwijde innovatiekracht zien verminderen. Vijf jaar geleden had Duitsland nog een aandeel van 45 procent in de innovatiekracht van de autosector. Dat blijkt nu echter tot amper 23 procent te zijn teruggevallen.

De BMW Group liet zeventig innovaties optekenen. – Foto: BMW

“De reden voor deze omslag moet gezocht worden bij de snelheid waarmee nieuwe ontwikkelingen worden doorgevoerd”, merken de analisten op. “De Duitse autofabrikanten lieten het voorbije jaar  8 procent meer innovaties noteren dan het jaar voordien. Dat is echter niets vergeleken met de Chinese autobouwers, die het aantal nieuwe ontwikkelingen op één jaar tijd met 32 procent zagen stijgen.”

De onderzoekers voegen er aan toe dat ook de autofabrikanten uit de Verenigde Staten achterop raken. Dat geldt vooral voor General Motors en Ford. Opgemerkt wordt dat Ford het voorbije jaar van een vijfde naar een zestiende plaats is gezakt. General Motors ging van een zesde naar een vijftiende plaats. “Tesla steeg wel van een vijftiende naar een dertiende plaats, maar de Amerikaanse fabrikant van elektrische wagens laat niet meer het innovatieniveau optekenen dat de jaren voordien werd gedemonstreerd.” Verder wordt opgemerkt dat de Japanse fabrikanten wel een deel van het verloren terrein goed hebben kunnen maken. Toyota blijkt immers naar een vierde plaats te zijn gestegen en gaat nu zowel Mercedes-Benz als de VW Group vooraf.

BMW

De analisten merken op dat de ranglijst twaalf jaar geleden nog door de Japanse merken werd aangevoerd, gevolgd door hun Duitse en Amerikaanse concurrenten. De Chinese autosector stond op dat ogenblik op een vierde plaats, gevolgd door de Zuid-Koreaanse, Europese en Indiase fabrikanten. De Duitse autobouwers namen vervolgens de leiding over, tot ze op hun beurt drie jaar geleden door de Chinese merken werden voorbijgestoken.

Wanneer naar de individuele merken wordt gekeken staat echter de BMW Group op de eerste plaats. De analisten meldden dat de Duitse autofabrikant het voorbije zeventig innovaties, waaronder 27 wereldprimeurs, kon melden. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat BMW de titel van meest innovatieve autogroep ter wereld in de wacht sleept. De BMW Group liet daarbij een score van 151 punten optekenen, gevolgd door de Chinese merken Geely (149,4 punten) en SAIC (136,8 punten).”

Wanneer louter naar elektrische voertuigen wordt gekeken, wordt echter de rangschikking aangevoerd door Geely, gevolgd door Saic en de BMW Group. De Chinese merken Xpeng en Byd eindigen in deze rangschikking trouwens respectievelijk een zevende en achtste plaats.

“Verscheidene Chinese fabrikanten laten zeer sterke innovatieprestaties zien op het vlak van onder meer elektrische mobiliteit, geavanceerde bestuurder assistentiesystemen en interfaces, waarin ze meer dan tachtig wereldprimeurs presenteerden”, zegt CAM. “Bij de elektrische wagens genereren GAC Motor, Geely, Saic en Xpeng een aantal records, vooral met betrekking op het laadvermogen en de actieradius.”

Meer over dit onderwerp:

Posted in automotive, energie, Mobility | Reacties uitgeschakeld voor BMW is de meest innovatieve autofabrikant van de wereld

Chinese automerken rekenen eind dit decennium op één derde wereldwijde verkopen

Posted by managing21 on 29th juni 2024

Chinese automerken zullen eind dit decennium één derde van de jaarlijkse wereldwijde autoverkoop voor hun rekening nemen. Dat blijkt uit een rapport van consulent AlixPartners. Dit jaar zullen de Chinese merken volgens AlixPartners een aandeel van 21 procent hebben in de wereldwijde autoverkoop. Verwacht wordt dat de Chinese autofabrikanten eind dit decennium jaarlijks negen miljoen voertuigen in het buitenland zullen verkopen.

De Chinese autofabrikanten zullen volgens AlixPartners de ontwikkeling van nieuwe modellen beduidend versnellen. Daarbij zou momenteel nog sprake zijn van een periode van maximaal twee jaar. “Dit zal de traditionele autofabrikanten dwingen de manier waarop ze voertuigen ontwerpen en engineeren drastisch te vernieuwen”, geeft Mark Wakefield, bij AlixPartners analist voor de autosector. “Daarbij zullen alternatieven voor de huidige praktijken moeten worden gevonden. Het zal geen zin hebben om de huidige activiteiten sneller te laten verlopen.”

Chinese autobouwers hebben een aanzienlijke voorsprong opgebouwd in de opkomende technologieën. – Foto: Pixabay/A. Krebs

Volgens AlixPartners kunnen de Chinese merken op een kostenvoordeel van 35 procent rekenen, waardoor ze in Europa en andere regio’s voldoende flexibiliteit hebben om hun prijzen te verlagen en daarmee de invoertarieven te compenseren. “Chinese fabrikanten hebben lagere arbeidskosten en kunnen rekenen op een hoge verticale integratie, waardoor het hele proces – van de aanvoer van grondstoffen en componenten tot de eindassemblage en verkoop – kan worden versneld”, werpt AlixPartners op. 

“Chinese merken hechten meer waarde aan functies die klanten daadwerkelijk kunnen ervaren, zoals het design en de technologie op het dashboard”, geven de onderzoekers aan. “Bovendien zijn de Chinese fabrikanten meedogenloos gefocust op het behoud van hun kostenvoordeel, zelfs wanneer ze fabrieken in het buitenland bouwen. Daarnaast hebben ze een aanzienlijke voorsprong opgebouwd in de opkomende technologieën voor elektrische en hybride voertuigen. Autofabrikanten die verwachten om op hun traditionele werkmethodes te kunnen blijven rekenen, zullen meer dan op een ruw ontwaken moeten vrezen. Wanneer ze niet ingrijpen, zullen ze snel verouderen.”

Chinese thuismarkt

De Chinese merken genieten volgens AlixPartners bovendien ook op hun thuismarkt een sterke groei. “Dit jaar zal de verkoop in China een niveau van naar schatting 26,7 miljoen voertuigen laten optekenen”, wordt er opgemerkt. “In 2030 zal dat volume wellicht tot meer dan 32 miljoen voertuigen zijn opgelopen. Ongeveer 70 procent van de omzet die de autosector in China realiseert, zal door Chinese merken worden gerealiseerd. De Chinese markt kent een sterkere groei dan alle andere markten samen.” Er wordt wel aan toegevoegd dat de Chinese fabrikanten kunnen profiteren van meer dan 230 miljard dollar aan rechtstreekse en onrechtstreekse subsidies die door de Chinese overheid het voorbije decennium zijn toegekend.

Verder merkt AlixPartners op dat de autoverkoop in de Verenigde Staten dit jaar een stijging met 3 procent zal laten optekenen. Voertuigen met een traditionele verbrandingsmotor zullen nog slechts 35 procent van de totale omzet vertegenwoordigen. Elektrische en hybride wagens zouden een marktaandeel van 41 procent kunnen laten optekenen. Wereldwijd zal volgens het rapport de verkoop van elektrische en hybride voertuigen dit jaar een stijging met 32 procent laten noteren. Tegen eind dit decennium zouden deze voertuigen 45 procent van de totale markt voor zich opeisen. In Europa zou de omzet dit jaar nog 2 procent oplopen. De volgende drie jaar zou er vervolgens nog telkens een marginale groei van ongeveer 1 procent laten optekenen. Het grootste deel van de Europese marktgroei zou in Oost-Europa worden gerealiseerd.

Verder wordt nog opgemerkt dat de batterijpakketten voor geëlektrificeerde voertuigen door chemische innovatie en een verlaging van de materiaalprijzen snel zuiniger zullen worden. De grondstofkosten kennen volgens AlixPartners wel een daling, maar er wordt aan toegevoegd dat traditionele voertuigen met een verbrandingsmotor nog steeds een groot kostenvoordeel hebben. AlixPartners schat dat de materiaalkosten van elektrische voertuigen 85 procent hoger liggen dan bij de wagens met een brandstofmotor.

Meer over dit onderwerp:

Posted in automotive | Reacties uitgeschakeld voor Chinese automerken rekenen eind dit decennium op één derde wereldwijde verkopen

Elektrische auto Ferrari zal meer dan 500.000 euro kosten

Posted by managing21 on 20th juni 2024

De Italiaanse autobouwer Ferrari, fabrikant van luxe sportwagens, bereidt zich voor op de productie van zijn eerste elektrische model. De wagen zal de potentiële koper wellicht meer dan 500.000 euro kosten. Dat heeft het persbureau Reuters, verwijzend naar een anonieme bron, bekendgemaakt. Opgemerkt wordt dat de elektrische Ferrari zal worden gebouwd in de nieuwe fabriek die de Italiaanse constructeur in zijn thuishaven Maranello heeft gebouwd. De totale productie van Ferrari zou hierdoor met maximaal een derde worden verhoogd.

Ferrari is van plan de elektrische auto eind volgend jaar op de markt te brengen. “De hoge vraagprijs doet vermoeden dat de Italiaanse autofabrikant er vertrouwen in heeft dat de trage vraag en de dalende prijzen bij elektrische wagens voor de massa waarschijnlijk geen invloed zullen hebben op de luxemarkt”, merkt Reuters op.

Hogere productiecapaciteit

De vraagprijs voor de elektrische Ferrari zou minstens 535.000 euro bedragen. In die prijs zouden echter geen extra functies of personalisaties zijn begrepen. Die zouden de prijs van de wagens nog eens tussen 15 procent tot 20 procent duurder kunnen maken. De vraagprijs van het elektrische model ligt ook ruim boven de gemiddelde verkoopprijs van 350.000 euro die Ferrari tijdens het eerste kwartaal van dit jaar voor een auto liet optekenen. De prijs ligt ook boven het aanbod van concurrerende fabrikanten van luxe elektrische wagens.

Ferrari verkocht eerste drie maanden van dit jaar 3.560 wagens – Foto: Ferrari

Eens de nieuwe fabriek operationeel is, zal Ferrari naar verwachting zijn jaarlijkse productiecapaciteit tot ongeveer 20.000 exemplaren kunnen opvoeren. De Italiaanse fabrikant kon vorig jaar een productie van bijna 14.000 wagens melden. Analisten zeggen dat de verhoogde productie eventueel een risico zou kunnen vormen voor het exclusieve imago van het merk, maar er wordt op gewezen dat Ferrari eerder al met zijn suv-model Purosangue van zijn vaste stramien is afgeweken. De Purosangue werd twee jaar geleden gelanceerd en moest aantonen dat het merk succesvol van zijn traditionele reputatie – als fabrikant van traditionele sportwagens met twee zitplaatsen – is afgeweken.

“Ferrari wordt met een toenemende vraag geconfronteerd en de Italiaanse constructeur heeft ruimte om aan daaraan gedeeltelijk tegemoet te komen zonder de exclusiviteit in gevaar te brengen”, benadrukte Fabio Caldato portefeuillemanager bij belegger Acomea, die een pakket aandelen van de Italiaanse constructeur in portefeuille heeft. “Voor een aantal modellen van Ferrari zijn er nu al wachtlijsten van meer dan twee jaar. Die lijst wordt ook niet korter. Het is voor de potentiële klant zelfs een statussymbool geworden om op die wachtlijst te staan.”

Tweede elektrisch model

De nieuwe fabriek in Maranello zijn Ferrari een nieuwe assemblagelijn bezorgen voor benzinewagens en hybride voertuigen. Daarnaast zullen er ook componenten voor hybrides en elektrische wagens worden vervaardigd. Naar verwachting zal de fabriek over drie tot vier maanden volledig operationeel zijn. De fabriek zou de productie van Ferrari met een derde kunnen opdrijven.

Ferrari lanceerde vijf jaar geleden met de SF90 Stradale al een plugin hybride sportwagen. Dat model was de eerste wagen waarbij Ferrari gebruik maakte van een technologie waarbij een verbrandingsmotor met twee elektrische motoren werd gecombineerd. Reuters vernam verder nog dat Ferrari inmiddels bezig zou zijn met de ontwikkeling van een tweede elektrische model. Er werd wel opgemerkt dat dit proces zich nog in een beginfase bevindt. “Bovendien zou de constructeur ervoor kunnen kiezen de totale productie op korte termijn niet tot 20.000 voertuigen per jaar op te voeren”, wordt er aan toegevoegd.

Ferrari voorspelt dat over twee jaar ongeveer 60 procent van zijn aanbod uit elektrische of hybride modellen zal bestaan. Hoewel elektrische voertuigen over het algemeen stil zijn, werken de ingenieurs van Ferrari aan zogenaamde geluidssignaturen die de kenmerken van de beroemde verbrandingsmotoren van de Italiaanse constructeur zullen nabootsen.

“Bij luxewagens zoals Ferrari is er sprake van emoties die aan de klant kunnen worden overgebracht”, betoogde Benedetto Vigna, topman van de Italiaanse autobouwer. “Luxewagens zijn niet vergelijkbaar met functionele voertuigen, zoals andere elektrische modellen die in het verkeer worden gebracht. “Ferrari twijfelt er niet aan de klant een unieke ervaring te kunnen aanbieden. We kunnen de technologie op een unieke manier benutten. Dat heeft Ferrari van bij de start gedaan.”

Ferrari zag tijdens het eerste kwartaal van dit jaar zijn winstmarge met 13 procent stijgen. “Dat was onder meer te danken aan de verkoop van modellen zoals de Daytona SP3 en hogere inkomsten uit gepersonaliseerde voertuigen”, geeft Ferrari aan. “In China, Hongkong en Taiwan – die ongeveer 10 procent van de totale afzet van de Italiaanse constructeur voor zijn rekening neemt –  liep de verkoop daarentegen met 20 procent terug.

Meer over dit onderwerp:

Posted in automotive | Reacties uitgeschakeld voor Elektrische auto Ferrari zal meer dan 500.000 euro kosten

China sinds vorig jaar grootste autobouwer van de wereld

Posted by managing21 on 18th juni 2024

Chinese autofabrikanten verkochten vorig jaar in totaal 13,4 miljoen nieuwe voertuigen, terwijl hun Amerikaanse concurrenten tijdens diezelfde periode een afzet van 11,9 miljoen exemplaren haalden. Daarmee is China voor de eerste keer in de geschiedenis de grootste autofabrikant van de wereld geworden. Dat blijkt uit een rapport van onderzoeker Jato Dynamics. Het Chinese succes steunt volgens de onderzoekers op de sterke prestaties van autofabrikant Byd en de groei in de opkomende markten.

De onderzoekers wijzen erop dat de Chinese autoproductie vorig jaar ook een grotere omzetgroei kon realiseren dan zijn Amerikaanse tegenhanger. In China kon tegenover het jaar voordien immers een stijging met 23 procent worden gemeld. In de Verenigde Staten was er sprake van een toename met 9 procent.

Opkomende markten

“Het succes van de Chinese autofabrikanten kan aan verschillende fenomenen worden toegeschreven”, merkt Felipe Munoz, analist bij Jato Dynamics op. “In eerste plaats moet worden gewezen aan het beleid van de klassieke fabrikanten, dat tot aanhoudend hoge autoprijzen heeft geleid. Dat heeft vele consumenten in de richting van de meer betaalbare Chinese alternatieven gedreven. Chinese autofabrikanten hebben, met Byd als voortrekker, hun activiteiten wereldwijd uitgebreid. Die strategie werd ingegeven door de prijzenoorlog voor elektrische voertuigen in eigen land, waardoor de prijzen en de winstmarges onder druk kwamen.”

Byd leidt de Chinese groei op de wereldwijde automarkt. – Foto: Byd

Chinese automerken hebben volgens Jato vooral vooruitgang geboekt in de opkomende economieën. “Die gebieden vertegenwoordigden vorig jaar ongeveer 20 procent van de wereldwijde verkoop van nieuwe wagens”, benadrukt Munoz. “Vorig jaar werden in de opkomende economieën ruim 17,5 miljoen nieuwe auto’s verkocht. Dat cijfer ligt hoger dan de totale verkoop die tijdens diezelfde periode in de Verenigde Staten of Europa werd gerealiseerd. Chinese autofabrikanten hebben een aanzienlijk marktaandeel veroverd in het Midden-Oosten, Eurazië en Afrika, terwijl ze ook groei boekten in Latijns-Amerika en Zuidoost-Azië.”

“Maar ondertussen hebben sommige Chinese merken ook marktaandeel in ontwikkelde economieën – waaronder Europa, Australië, Nieuw-Zeeland en Israël – veroverd”, verduidelijkt Munoz. “Die groei kon worden gerealiseerd ondanks de toegenomen wrijvingen in de handel tussen China en de westerse wereld en andere factoren, zoals conflicten in Europa, hoge rentetarieven en hoge autoprijzen.” Volgens het rapport kende de omzet van de Chinese autofabrikanten in elke regio, behalve Afrika, het voorbije jaar een groei. De grootste stijging werd opgetekend in Europa, dankzij een sterk toenemende vraag in Turkije.

Toenemende tegenwind

De onderzoekers werpen echter op dat de Chinese successen op de internationale automarkt dit jaar met toenemende tegenwind op de handelsmarkt te maken krijgen. “Daarbij beslissen steeds meer landen om maatregelen te nemen om hun lokale industrie tegen goedkope Chinese import te beschermen”, geeft Munoz aan. “De Europese Unie heeft zopas aangekondigd zijn tarieven op de import van Chinese elektrische voertuigen tot 38 procent op te drijven. Eerder al hadden de Verenigde Staten de invoerheffingen op Chinese elektrische wagens tot 100 procent verviervoudigd.”

Maar ook Turkije heeft een aanvullende heffing van 40 procent op de invoer van voertuigen uit China aangekondigd. “Dit is mogelijk een signaal dat sommige opkomende markten eveneens het voorbeeld van de Verenigde Staten en de Europese Unie zouden kunnen volgen om zich tegen de import van goedkope Chinese wagens te verdedigen.”

Meer over dit onderwerp:

Posted in automotive | Reacties uitgeschakeld voor China sinds vorig jaar grootste autobouwer van de wereld

Elektrische voertuigen rijden verder dan vele wagens met verbrandingsmotoren

Posted by managing21 on 17th juni 2024

In vele landen worden inmiddels beduidend grotere afstanden afgelegd met elektrische voertuigen dan met hun tegenhangers op fossiele brandstoffen. Dat blijkt uit een rapport van analist Bloomberg. De onderzoekers merken daarbij op dat de autosector inmiddels een fase van sterke concurrentie in de overgang naar elektrische voertuigen heeft bereikt. Dat levert volgens hen voor de autokopers een intrigerend resultaat op. Een aantal elektrische voertuigen met een grote actieradius heeft inmiddels immers een lagere aankoopprijs dan de gemiddelde auto op fossiele brandstoffen.

De marktintroductie van elektrische voertuigen wordt met een aantal belangrijke uitdagingen geconfonteerd. Onder meer werd daarbij opgemerkt dat elektrische wagens slechts op korte afstanden nuttig konden zijn. Voor langere ritten zou de technologie daarentegen niet geschikt zijn. Volgens Bloomberg lijkt alvast die stelling inmiddels nagenoeg volledig achterhaald te zijn. “In een groot aantal landen wordt momenteel al veel meer met elektrische voertuigen gereden dan met auto’s die door fossiele brandstoffen worden aangedreven”, voert Bloomberg aan.

Grotere efficiëntie

Er zijn voor de toenemende belangstelling in elektrische wagens volgens Bloomberg een aantal goede redenen. “Elektrische voertuigen zijn veel efficiënter dan hun tegenhangers op fossiele brandstoffen”, voeren de onderzoekers aan. “Bijna alle energie die bij de verbranding van benzine of diesel vrijkomt, gaat verloren als afvalwarmte. Bovendien zijn elektrische voertuigen zijn goedkoper in het gebruik. Het opladen is immers goedkoper en milieuvriendelijker dan het tanken met vloeibare brandstoffen. Verder hebben elektrische wagens ook minder onderhoud nodig.”

Ook Jeep wil met elektrische modellen zijn verkoop sterk opvoeren. – Foto: Jeep

In China vertegenwoordigen elektrische voertuigen bijna 50 procent van de nieuwe autoverkopen. Deze wagens rijden er elk jaar 66 procent verder dan de gemiddelde auto met verbrandingsmotor. In Noorwegen, dat de hoogste penetratie van elektrische voertuigen van alle landen heeft, bedraagt het verschil 40 procent. Ook in Californië, de oorspronkelijke thuisbasis van Tesla, rijden elektrische voertuigen meer kilometers dan auto’s met verbrandingsmotoren.

De rest van de Verenigde Staten presteert minder goed. In het Amerikaanse verkeer worden met elektrische voertuigen immers 38 procent minder afstanden afgelegd dan door auto’s met verbrandingsmotoren. “Dit fenomeen zou het resultaat kunnen zijn van de Amerikaanse obsessie voor echt grote auto’s en de afwijzende houding van grote autofabrikanten zoals Ford en General Motors”, stipt Bloomberg aan. “Dit zou de tegenkanting van de Amerikaanse consument tegen kleinere, goedkopere elektrische auto’s van Chinese makelij en de heffing van enorme tarieven op die import kunnen verklaren.”

De onderzoekers merken op dat ten minste drie fabrikanten – Tesla, Hyundai-Kia en General Motors – nu elektrische voertuigen aanbieden met een actieradius van meer dan 480 kilometer voor minder dan de kosten van de gemiddelde nieuwe auto die in de Verenigde Staten wordt verkocht. De meest betaalbare elektrische wagen is de Ioniq 6 van Hyundai, met een actieradius van 361 mijl en een prijskaartje dat 25 procent onder het nationale gemiddelde van ongeveer 47.000 dollar ligt.

De voorbije zes maanden is volgens insiders de concurrentie tussen de Amerikaanse automerken sterk toegenomen, waarbij gewag wordt gemaakt van een toenemende druk elektrische wagens betaalbaar te maken en een nieuwe golf kopers aan te trekken. “Klanten zijn beter op de hoogte van het bereik van de batterij, de laadsnelheden en de toegankelijkheid van laders en keren zich af van voertuigen die de stickerprijs niet rechtvaardigen”, voert Bloomberg aan. “Dit beginnen ook de autofabrikanten te erkennen.”

Betaalbaarheid sleutel

“Betaalbaarheid is op dit ogenblik de belangrijkste succesfactor”, merkte Carlos Tavares, chief executive van de autogroep Stellantis, op. “De constructeur die een voldoende schaalgrootte wil bereiken, zal in staat moeten zijn om elektrische wagens aan de middenklasse te verkopen. De enige winnende strategie bestaat erin om vanaf het begin elektrische wagens tegen vergelijkbare prijzen aan te bieden, zelfs wanneer dat betekent dat de winstmarges tijdens de overgangsfase moeten worden opgeofferd. De autofabrikanten en leveranciers zullen hun kosten drastisch moeten verlagen. De sector zit inmiddels in een storm die enkele jaren zal duren. Dat zal een aantal bedrijven in de problemen brengen.”

Volgens gegevens van Cox Automotive zijn elektrische auto’s als geheel nog steeds duur in aankoop, met prijzen die gemiddeld ongeveer 15 procent hoger liggen dan die van een typische Amerikaanse auto. “Dat komt deels omdat vroege elektrische auto’s onevenredig gericht waren op het luxesegment van de Amerikaanse markt”, wordt er aangevoerd. “Tot voor kort werden de weinige betaalbare modellen die werden aangeboden gehinderd door een beperkte actieradius en trage laadsnelheden. Dat begon te veranderen naarmate de batterijtechnologie volwassener werd en de urgentie groeide om schaalvoordelen te realiseren.”

“Sommige nieuwe modellen beginnen de betaalbaarheidsbarrière te doorbreken”, werpt Stephanie Valdez-Streaty, analist bij Cox Automotive, op. “De prijs zal een van de grootste obstakels blijven voor de adoptie van elektrische wagens, maar de kloof met voertuigen met verbrandingsmotoren krimpt. Dat is een goede zaak.”

Er wordt wel opgemerkt dat de prijspariteit tussen beide markten moeilijk te meten valt. “Het bepalen van de gelijkwaardigheid tussen benzineauto’s en elektrische wagens verschilt van bestuurder tot bestuurder”, wordt er opgemerkt. “De overstap naar een langzaam opladende elektrische auto met een actieradius van 320 kilometer zou een aanzienlijke last zijn voor iemand die lange afstanden aflegt, maar het zou een gemaksupgrade kunnen zijn voor een forens die kortere afstanden moet afleggen en die thuis het voertuig oplaadt terwijl hij slaapt. In de Verenigde Staten is een bereik van 300 mijl naar voren gekomen als maatstaf voor de situatie waarin de voordelen van elektrische wagens voor de meeste bestuurders groter zijn dan de nadelen.” Volgens het International Energy Agency zal de prijspariteit tegen het einde van dit decennium de norm zijn geworden.

Meer over dit onderwerp:

Posted in automotive, Mobility | Reacties uitgeschakeld voor Elektrische voertuigen rijden verder dan vele wagens met verbrandingsmotoren