managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Archive for the 'automotive' Category

Europeanen tonen weinig begrip voor verbod op auto’s met verbrandingsmotoren

Posted by managing21 on 15th maart 2024

Het verbod op de verkoop van nieuwe auto’s met verbrandingsmotoren dat de Europese Unie in 2035 wil invoeren, is bij de Europese burgers de minst populaire maatregel tegen de klimaatverandering. Dat geldt zelfs voor kiezers van centrumlinkse partijen. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit van Oxford, de Humboldt Universiteit van Berlijn en de Hertie School van Berlijn bij 15.000 respondenten in Duitsland, Frankrijk en Polen, waarbij de mening van de ondervraagden over veertig mogelijke klimaatmaatregelen werd gevraagd.

In 2023 namen de lidstaten van de Europese Unie en het Europees Parlement een de facto verbod op de verkoop van nieuwe auto’s op benzine en diesel vanaf 2035 aan. Dan worden de toegestane uitlaatemissies immers tot nul gereduceerd, met een uitzondering voor voertuigen die uitsluitend op klimaatneutrale brandstoffen rijden. De uitvoering van deze nieuwe wet laat nog wel op zich wachten.

Klimaatmaatregelen worden door de Europese burgers op gemengde gevoelens onthaald. – Foto: mah

Dit beleid blijkt bij de Europese burgers echter op weinig steun te kunnen rekenen. Het onderzoek toonde immers dat het verbod op de verkoop van voertuigen met verbrandingsmotoren zowel in Duitsland, Polen als Frankrijk op het grootste gebrek aan begrip botste. In Duitsland en Polen stonden hogere heffingen op de uitstoot van koolstofdioxide op de tweede plaats. In Frankrijk werd het verbod op verbrandingsmotoren gevolgd door tolheffingen die voor alle auto’s, op uitzondering van elektrische voertuigen, zouden worden ingevoerd.

Last bij overheid

Hoewel de ontevredenheid over het verbod op de verkoop van verbrandingsmotoren het grootst is onder kiezers van extreemrechts, verspreidt het verzet zich volgens het onderzoek over de verschillende politieke kampen, waardoor de maatregel ook de minst populaire optie is onder potentiële kiezers van centrumlinkse partijen zoals de Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) in Duitsland, de Lewica in Polen en de Parti Socialiste in Frankrijk.

Aan de andere kant van het spectrum zijn de meest populaire maatregelen onder meer hogere overheidsinvesteringen in het openbaar vervoer (Duitsland), een overgang naar milieuvriendelijke verwarming in openbare gebouwen (Frankrijk, Polen) en andere maatregelen die de last bij de overheid en grote bedrijven leggen, in plaats van bij de consument.

“Er blijft een breed spectrum van maatregelen die de bevolking beter vindt dan op het gebied van klimaatbeleid passief te blijven”, verduidelijkt onderzoeker Nils Redeker. “Dit spectrum wordt sterk gedomineerd door groene investeringen en industriële beleidsmaatregelen. Er zijn ook een aantal regelgevende interventies die populair zijn, bijvoorbeeld dingen als groene normen voor energieproductie, groene normen voor de industrie, maar ook zeer gerichte interventies zoals een verbod op korteafstandsvluchten of privéjets. Deze regelgeving kan op een voldoende populariteit rekenen, vooral wanneer de ingrepen de mensen niet direct in hun dagelijks leven raakt.”

Verkeerde diagnose

Toch verwierpen de auteurs de indruk van een brede terugslag tegen klimaatmaatregelen. “Zelfs na vijf jaar van zware Europese beleidsfocus op klimaatregulering en ondanks de hoge inflatie, een moeilijke economische context en dringende veiligheidskwesties, zouden de meeste kiezers nog steeds een ambitieuzer klimaatbeleid steunen”, merken de onderzoekers op. “Een Europese verkiezingscampagne waarin partijen elkaar proberen te overbieden bij het terugschroeven van de klimaatambities, zou gewoon een verkeerde diagnose van de standpunten van de kiezers betekenen.”

In plaats daarvan spraken de auteurs zich uit voor een grotere focus op overheidsinvesteringen, bijvoorbeeld door middel van een Europees fonds voor industriebeleid, dat zich zou kunnen richten op groene investeringen, maar ook tot doel zou hebben de economische afhankelijkheid van derde landen te verminderen en het concurrentievermogen van de Europese industrieën te beschermen. “Hier zal het belangrijk zijn om de financieringskwestie te beantwoorden”, stelde onderzoeker Jannik Jansen.

Bij de grotendeels impopulaire maatregelen, zoals hogere uitstootheffingen op benzine en diesel, zijn de auteurs van mening dat een herverdeling van de inkomsten, vooral naar de huishoudens met de laagste inkomens, de publieke onvrede zou kunnen verminderen. “Hier zien we een consensus in de drie landen en ook over de partijgrenzen heen dat deze inkomsten licht progressief moeten worden herverdeeld,” beklemtoonde Jansen. “Dit betekent dat huishoudens met een laag of middeninkomen een hoger percentage moeten ontvangen”.

Een herverdeling per hoofd van de bevolking – een klimaatbonus waarbij elke burger een vast bedrag in een keer zou ontvangen en die in Duitsland wordt bepleit door Die Grünen en de Freie Demokratische Partei, zou volgens Jansen echter verrassend impopulair zijn.

Meer over dit onderwerp:

Posted in automotive, milieu, Mobility | Reacties uitgeschakeld voor Europeanen tonen weinig begrip voor verbod op auto’s met verbrandingsmotoren

Kantelpunt in verkoop elektrische wagens komt steeds dichterbij

Posted by managing21 on 15th september 2023

Tegen eind dit decennium zouden elektrische wagens tweederde van de wereldwijde autoverkopen kunnen nemen. Dat is vooral te danken aan de prijzen van de autobatterijen, die de volgende jaren sterk zullen kunnen worden verminderd. Dat blijkt uit een rapport van het Rocky Mountain Institute (RMI).

Door de goedkopere autobatterijen zouden volgens het rapport elektrische voertuigen in Europa al volgend jaar dezelfde verkoopprijs bereiken als wagens met verbrandingsmotoren. In de Verenigde Staten zou dat punt over drie jaar worden bereikt.

Halvering

In zijn rapport voorspelt het Rocky Mountain Institute dat de kosten van de autobatterijen dit decennium een halvering zullen kennen. Vorig jaar werd op de markt voor autobatterijen nog een gemiddelde prijs van 151 dollar per kilowattuur opgetekend. Tegen eind dit decennium zou dat niveau echter tot een bedrag tussen 60 dollar en 90 dollar dalen. “Hierdoor zullen elektrische wagens niet alleen voor de eerste keer in aankoop even goedkoop worden als voertuigen met verbrandingsmotoren, maar zullen bovendien ook goedkoper worden in het gebruik”, luidt het.

Goedkope batterijen versterken concurrentiekracht elektrische wagens. – Foto: A. Krebs/Pixabay

Batterijen hebben een hoge kostprijs en vertegenwoordigen ongeveer 40 procent van de productiekost van elektrische wagens. Dat prijsniveau heeft elektrische voertuigen tot nu toe voor veel consumenten onbetaalbaar gemaakt. “Maar deze prijzen dalen gestaag naarmate autofabrikanten investeren in nieuwe batterij-chemicaliën, materialen en software om efficiëntere elektrische wagens te maken”, geeft Kingsmill Bond, hoofdonderzoeker bij het Rocky Mountain Institute, aan.

“Onze analyse impliceert een snelle groei van de markt voor elektrische modellen in Europa en China. Hierdoor zal de verkoop van elektrische wagens tegen het einde van dit decennium minstens verzesvoudigd zal zijn. De sector zal in de totale autoverkoop op dat ogenblik een marktaandeel tussen 62 procent tot 86 procent hebben uitgebouwd.”

De verkoop van elektrische wagens in de Europese Unie steeg in juli met bijna 61 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. De sector bereikte daarmee in de totale autoverkoop een aandeel van 13,6 procent. De Europese Unie streeft naar een verbod op de verkoop van nieuwe modellen op fossiele brandstoffen vanaf het midden van het volgende decennium.

De Verenigde Staten hebben zich nog niet op een datum voor het beëindigen van de verkoop van modellen met verbrandingsmotoren geëngageerd, maar Californië en New York mikken beide op het midden van volgend decennium om over te schakelen op de exclusieve verkoop van uitstootvrije modellen. “Het is helemaal niet radicaal om de voortdurende exponentiële groei van elektrische voertuigen te voorspellen,” benadrukte Bond van BMI. “Een dergelijke evolutie kan worden verwacht.”

Exponentiële groei

Volgens het rapport piekte de vraag naar olie voor auto’s vier jaar geleden. Vanaf begin volgend decennium zal die vraag volgens de onderzoekers elk jaar met minstens één miljoen vaten per dag afnemen. 

Een rapport van het project Economics of Energy Innovation and System Transition (EEIST) van de University of Exeter voorspelt eveneens een exponentiële groei in de verkoop van elektrische wagens. Die studie suggereert dat elektrische wagens al volgend jaar in Europa voor middelgrote modellen eenzelfde prijsniveau zullen laten optekenen als voertuigen met verbrandingsmotoren. Voor kleinere voertuigen zou dat kantelpunt zelfs nog vroeger kunnen worden bereikt.

Over twee jaar zouden ook in China voor de twee technologieën gelijke prijzen worden vastgesteld, één jaar later gevolgd door de Verenigde Staten. Nog een jaar later zou ook in India dat kantelpunt worden bereikt.

Meer over dit onderwerp:

Posted in automotive, Mobility | Reacties uitgeschakeld voor Kantelpunt in verkoop elektrische wagens komt steeds dichterbij

Mercedes-Benz ziet nog aanzienlijke hindernissen voor elektrische mobiliteit

Posted by managing21 on 5th september 2023

De Duitse autoconstructeur Mercedes-Benz verwacht niet dat zijn verkopen in Europa tegen eind dit decennium volledig elektrisch zullen zijn, maar zal daarvoor wel zijn portfolio klaar hebben. Dat heeft Ola Källenius, chief executive van Mercedes-Benz, gezegd.

Mercedes-Benz heeft lang benadrukt zich tegen eind dit decennium op een volledig elektrische verkoop te willen richten op markten waar de realisatie van deze ambities tot de mogelijkheden zouden behoren. De constructeur merkt bovendien op dat uiteindelijk de klanten zullen beslissen welke producten ze willen aankopen. Daarnaast wees Mercedes-Benz eveneens op de behoefte aan infrastructuur om de overgang naar elektrische voertuigen te ondersteunen.

Groeiende voorzichtigheid

“De Europese markt voor elektrische wagens is de voorbije jaren aanzienlijk gegroeid, maar is waarschijnlijk nog niet klaar voor volledig elektrische verkoop eind dit decennium”, betoogde Kaellenius. “Dat geldt zowel voor Mercedes-Benz als de hele Europese markt. Mercedes-Benz zal klaar zijn voor die omschakelen, maar zal ook een tactische flexibiliteit nastreven. Dit betekent dat de mogelijkheid wordt behouden om op dezelfde productielijn zowel elektrische wagens als voertuigen met een verbrandingsmotor te produceren.”

Mercedes-Benz wil de productiekosten van zijn elektrische wagens verlagen. – Foto: Mercedes-Benz

De opmerkingen van Källenius sluiten aan bij een groeiend gevoel van voorzichtigheid onder grote autofabrikanten wereldwijd over het opschalen van de productie en het gebruik van elektrische wagens naarmate de wettelijke doelstellingen voor de uitfasering van wagens met fossiele brandstoffen naderen. Oliver Zipse, chief executive van BMW, wees er daarbij op dat de Europese wetgevers zelf een vertraging verwachten. De verkoop van wagens met fossiele brandstoffen zou in Europa immers vanaf midden volgend decennium worden verboden, maar er komt over twee jaar eerst nog een evaluatie voor die beslissing definitief wordt.

De verkoop van elektrische wagens in Europa steeg in de eerste zeven maanden van dit jaar met bijna 55 procent tot ongeveer 820.000 voertuigen. Daarmee vertegenwoordigde de sector ongeveer 13 procent van de totale Europese autoverkoop. Binnen de sector wijzen leidinggevenden echter steeds vaker op de belemmeringen die de productie en verkoop van elektrische wagens tegen concurrerende prijzen op grotere schaal hinderen. Onder meer wordt daarbij gewezen naar hoge elektriciteitsprijzen en een gebrek aan oplaadinfrastructuur.

Källenius wees er nog op te verwachten dat in China de overgang van verbrandingsmotoren naar elektrische mobiliteit in het topsegment van de markt, waar niet dezelfde overheidssteun werd verkregen als in de productie voor de massamarkt, vele jaren zal duren. “Deze markt moet stap voor stap worden omgevormd”, merkte Källenius op. Hij voegde er echter aan toe dat de huidige economische vertraging in China op de lange termijn geen invloed zal hebben op de strategie die Mercedes-Benz voor die markt heeft ontwikkeld.

Hogere kosten

Källenius merkte daarbij op dat de variabele kosten voor de productie van elektrische voertuigen in de nabije toekomst hoger zullen blijven tegenover modellen met een verbrandingsmotor. De chief executive van Mercedes-Benz voegde eraan toe dat deze situatie de intense concurrentie zal blijven aanwakkeren.

“De variabele kosten voor een elektrische auto zijn hoger dan bij een wagen met een verbrandingsmotor”, verduidelijkte Källenius. “Dat zal ook in de nabije toekomst zo blijven. Deze hogere kosten kunnen niet volledig aan de klanten worden doorberekend. De variabele kosten die wegen op het prijsniveau van de productie van elektrische wagens, omvatten onder meer de prijzen voor de grondstoffen van de batterijen, de softwareontwikkeling en de elektriciteitstarieven.

Kaellenius zei dat deze problematiek de reden was waarom de Duitse groep werkt aan een optimalisering van de vaste kosten en de toewijzing van middelen om met elektrische auto’s dezelfde winstgevendheid te bereiken als met verbrandingsmotoren. Onder meer wordt voor de nieuwe modellen gewerkt aan een aanzienlijke kostenverlaging bij de productie van batterijen. De actieradius van de wagens zou bovendien met ongeveer een derde moeten kunnen oplopen.

Meer over dit onderwerp:

Posted in automotive, Mobility | Reacties uitgeschakeld voor Mercedes-Benz ziet nog aanzienlijke hindernissen voor elektrische mobiliteit

Autofabrikanten investeren in gezamenlijk Amerikaans oplaadnetwerk elektrische wagens

Posted by managing21 on 28th juli 2023

Zeven grote autofabrikanten hebben de oprichting aangekondigd van een nieuw bedrijf dat het opladen van elektrische voertuigen in de Verenigde Staten moet aanbieden. De betrokken partijen – General Motors, Stellantis, Hyundai Motor, Kia, Honda, BMW en Mercedes-Benz – willen met het initiatief een antwoord bieden op het marktleiderschap van Tesla en pogen te profiteren van de subsidies die door de regering van de Amerikaanse president Joe Biden ter beschikking gesteld.

De betrokken merken vertegenwoordigen ongeveer de helft van de totale Amerikaanse autoverkoop, maar hebben slechts een beperkt aandeel op de markt voor elektrische wagens, die door Tesla wordt gedomineerd. De opmerkelijke coalitie van concurrenten – die volgens sommige analisten mededingingsbezwaren zou kunnen oproepen – suggereerde dat de nieuwe joint venture dertigduizend opladers wil uitrollen in Noord-Amerika. Daarbij zou begonnen worden met installaties langs grote snelwegen en in steden.

Miljardenproject

De autofabrikanten specificeerden niet hoeveel ze individueel of collectief zouden investeren, maar lieten wel verstaan open te staan voor aanvullende investeringen of een deelname van andere bedrijven, ook van partijen buiten de autosector. Een naam voor de onderneming werd niet bekendgemaakt. “De investering zal door dit partnerschap veel lager liggen dan door het bouwen van individuele oplaadnetwerken”, stelde Akshay Singh, analist bij adviesbureau PwC Strategy. “De initiatiefnemers krijgen ook controle over de klantervaring en verzamelen gegevens.”

Het nieuwe project vergt een investering van verscheidene miljarden dollars. (Foto: Pixabay/Goran Horvat)

Er zijn in de Verenigde Staten momenteel meer dan 30.000 snellaadstations geïnstalleerd. De kostprijs varieert van minder dan 100.000 dollar tot meer dan 200.000 dollar voor de krachtigste versies. Waarnemers merken op dat het opzetten van de nieuwe onderneming meerdere miljarden dollars kan kosten. “We denken dat dit initiatief een belangrijke stap voorwaarts kan zijn voor de verdere doorbraak van de elektrische wagens”, stipte Karine Jean-Pierre, persvoorlichter van het Witte Huis aan. “Het project creëert nieuwe banen voor de installatie en het onderhoud van de infrastructuur.”

De Amerikaanse regering heeft zich tot doel gesteld om tegen eind dit decennium 500.000 laders te hebben geïnstalleerd. Dit betekent bijna een verviervoudiging van het huidige arsenaal. Tesla, dat vorig jaar meer dan 60 procent van de totale verkoop van elektrische voertuigen in de Verenigde Staten voor zijn rekening nam, heeft met bijna 18.000 Superchargers het grootste netwerk snelladers van het hele land. Tesla zei eerder dit jaar een deel van dat oplaadnetwerk te zullen openstellen voor elektrische wagens van rivalen, zodat het bedrijf in aanmerking zou komen voor een deel van de financiering van 7,5 miljard dollar aan federale subsidies die zijn voorzien.

Het leiderschap van Tesla in het uitbouwen van een netwerk van opladers heeft het bedrijf een belangrijke impact bezorgd bij het bepalen van de standaarden voor de sector. Dat heeft bij diverse rivalen tot grote bezorgdheid geleid. General Motors, Mercedes en een aantal andere constructeurs hebben een overeenkomst getekend om vanaf het midden van dit decennium gebruik te kunnen maken van de oplaadtechnologie die door Tesla werd ontwikkeld.

General Motors had eerder aangegeven door de toegang tot het netwerk van Tesla 400 miljoen dollar te kunnen besparen. “Het nieuwe initiatief maakt deel uit van de inspanningen van General Motors om de kosten te besparen”, aldus woordvoerders van de constructeur. “Het nieuwe project zal echter geen verandering brengen in de toezeggingen of samenwerkingen die General Motors eerder heeft gedaan.”

De andere autofabrikanten uit het nieuwe project – Stellantis, Hyundai, Kia Honda en BMW – hebben geen overeenkomst met de North American Charging Standard (NACS), die door Tesla is ontwikkeld, gesloten. Hun product is daarentegen afgesteld op het Combined Charging System (CCS). Het nieuwe laadbedrijf zal beide standaarden ondersteunen, maar zal de concurrentie met het netwerk van Tesla aangaan.

Concurrentie

Toplui van de deelnemende automerken betoogden dat het oplaadnetwerk net zo is opgebouwd als tankstations met toiletten, catering en winkels en daardoor een snellere uitrol van elektrische voertuigen zou ondersteunen. “Autoconstructeurs beschikken echter niet over de benodigde elektriciens of hebben geen ervaring met het werken met winkeliers”, waarschuwde Andres Pinter, topman van het installatiebedrijf Bullet EV Charging Solutions. “Het zal voor de autofabrikanten niet gemakkelijk zijn om de achterstand in te halen. Maar deze bedrijven beschikken over grote financiële reserves. Daarmee zouden ze deze activiteiten perfect kunnen uitbesteden.”

De nieuwe onderneming zou de concurrentie met de gevestigde oplaadbedrijven, waaronder Electrify America (Volkswagen) en EVGo, aangaan. Experts voegden eraan toe dat de nieuwe onderneming een soortgelijke structuur zou kunnen krijgen als Ionity, dat zes jaar in Europa werd opgericht en Volkswagen, Daimler, BMW, Ford en Hyundai als leden telt.

Er rijzen rond het nieuwe project wel een aantal vragen over de vrije concurrentie. “Bij joint-ventures is er altijd een bekommernis dat een legale samenwerking mogelijk tot illegale coördinatie, zoals prijsafspraken of het verdelen van markten, zou kunnen leiden”, stipte André Barlow, een antitrust-specialist bij het bureau Doyle Barlow & Mazard, aan. “Er zijn zeker een aantal risico’s. We hebben hier te maken met een samenwerking tussen zeven autofabrikanten. Het samenwerkingsverband zal dan ook wellicht door het Amerikaanse ministerie van Justitie onder de loep worden genomen.”

Meer over dit onderwerp:

Posted in automotive, energie, Mobility | Reacties uitgeschakeld voor Autofabrikanten investeren in gezamenlijk Amerikaans oplaadnetwerk elektrische wagens

Byd breidt voorsprong op Chinese automarkt verder uit

Posted by managing21 on 28th juli 2023

In China manifesteerde het lokale merk Byd zich opnieuw als de meest succesvolle autoverkoper op de nationale markt. De Chinese constructeur slaagde er bovendien in om zijn voorsprong op de vroegere marktleider, de Duitse autobouwer Volkswagen, verder uit te breiden. Byd kon volgens analisten profiteren van zijn uitgebreide assortiment elektrische voertuigen, die bij het lokale publiek een grote populariteit lijken te genieten.

Volkswagen was lange tijd de meest succesvolle verkoper op de Chinese automarkt. Die titel diende de Duitse constructeur tijdens de eerste drie maanden van dit jaar echter aan zijn lokale concurrent Byd af te staan. De kloof tussen beide rivalen werd tijdens het tweede kwartaal nog groter. Byd liet tijdens die periode een verkoop van 595.300 wagens optekenen. Hierdoor bereikte het merk, dat uitsluitend elektrische wagens op de markt brengt, in de Chinese autoverkoop een aandeel van 11,2 procent.

Trend

Volkswagen verkocht tijdens het tweede kwartaal van dit jaar in China 544.000 voertuigen. De Duitse constructeur bracht daarbij 23.433 elektrische wagens op de Chinese markt. Dat vertegenwoordigde een marktaandeel van ongeveer 4 procent. Op de Chinese markt voor elektrische wagens staat Tesla, met een verkoop van 157.000 auto’s, op de tweede plaats. In de totale Chinese autoverkoop volgt Tesla op een twaalfde plaats.

Byd werd begin dit jaar lijstaanvoerder op de Chinese automarkt. (Foto: Byd Motor)

De trend weerspiegelt de afnemende invloed van de traditionele buitenlandse merken en benzineauto’s, terwijl Chinese fabrikanten van elektrische wagens steeds meer geavanceerde en meer betaalbare modellen op de markt brengen. Byd lanceerde eerder dit jaar zijn elektrische hatchback Seagull, die 73.800 yuan (10.300 dollar) kocht. De auto beschikt over een motor van 55 kilowatt en heeft een bereik van 306 kilometer.

De verkoop van wagens met nieuwe energieën, waaronder plugin hybrides en elektrische wagens op batterijen, steeg in China tijdens de maand juni met 25 procent tot 736.000 exemplaren. Daarmee heeft de sector volgens de Chinese Passenger Car Association op de Chinese markt een aandeel van bijna 40 procent.

Volkswagen doet inmiddels inspanningen om zijn positie op de Chinese automarkt opnieuw te versterken. In die strategie past onder meer de beslissing om een belang van 4,99 procent te nemen in de Chinese constructeur Xpeng, fabrikant van elektrische wagens. Met de investering is een bedrag van 700 miljoen dollar gemoeid. De twee autofabrikanten zullen samenwerken aan de ontwikkeling van twee modellen die gericht zijn op de middenklasse. Deze modellen zullen het logo van Volkswagen dragen, maar worden op het gebied van software en autonome mobiliteit uitgerust met de knowhow van Xpeng.

Het akkoord betekent een belangrijke realisatie voor Xpeng, een van de kleinere Chinese fabrikanten van elektrische wagens. Xpeng, dat op de beurs van Hongkong staat genoteerd, kan door de samenwerking volgens Daniel Roeska, analist bij Bernstein Research, profiteren van de aanvoerketen en de inkoopmogelijkheden van Volkswagen. “Bovendien heeft de collaboratie een positieve impact op de reputatie van het platform en de technologie van Xpeng”, betoogt Roeska. Bij Volkswagen vullen de nieuwe modellen, die over drie jaar op de markt komen, een leemte in het Chinese productaanbod.

Strategie

De Duitse autofabrikant is in China achtergebleven bij lokale concurrenten en Tesla en staat onder zware druk van investeerders om de verkoop van elektrische wagens in het Aziatische land te stimuleren. Ralf Brandstätter, directeur van de Chinese divisie van Volkswagen, heeft al herhaaldelijk betoogd dat de strategie van de Duitse constructeur in China berust op een samenwerking met lokale fabrikanten, die onder meer een superieure kennis van de lokale markt hebben.

Xpeng weerspiegelt de volgende stap in een reeks van samenwerkingen van Volkswagen met Chinese bedrijven, waaronder de batterijproducent Gotion en technologiebedrijf Horizon Robotics. Volkswagen kondigde tevens plannen aan voor verdere samenwerking tussen zijn dochteronderneming Audi en de Chinese constructeur Saic Motor. Volkswagen is al mede-eigenaar van een fabriek met Saic in Xinjiang. 

De Duitse groep gaf niet aan welke modellen de twee bedrijven samen zouden ontwikkelen of wanneer er een gezamenlijk platform zou kunnen worden geactiveerd. Er zou echter sprake zijn van modellen in een segment dat Audi in China nog niet heeft aangeboord. Audi is ook bezig met een inhaalslag op de Chinese markt voor elektrische voertuigen, waar het Duitse merk tot nu toe zwak heeft gepresteerd.

Meer over dit onderwerp:

Posted in automotive, Mobility | Reacties uitgeschakeld voor Byd breidt voorsprong op Chinese automarkt verder uit

Porsche waarschuwt voor aanhoudende knelpunten met onderdelen

Posted by managing21 on 26th juli 2023

In de eerste helft van dit jaar realiseerde de Duitse autofabrikant Porsche een omzet van 20,43 miljard euro. Dat was 14 procent meer dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. De operationele winst steeg daarbij met 10,7 procent tot 3,85 miljard euro. Dat heeft Porsche gemeld. De resultaten wijzen op een herstel na de terugval in de productie dezelfde periode vorig jaar, die gedeeltelijk werd veroorzaakt door het stilleggen van fabrieken in China. De Duitse autofabrikant bevestigde verder zijn prognoses voor de tweede helft van dit jaar, ondanks een gespannen wereldwijde economische situatie.

Porsche zei dat te maken te hebben gehad met hogere kosten dan vorig jaar, deels als gevolg van de marketing voor de Porsche Cayenne en het digitaliseren van de activiteiten, maar dat de inkomsten door consistente prijzen en stijgende verkopen op peil konden worden gehouden. Het bedrijf had in mei gezegd de prijzen in Europa en de Verenigde Staten tijdens de tweede helft tussen de 4 procent en de 8 procent te zullen verhogen, zodat de oplopende kosten zouden kunnen worden geproduceerd. 

Rendement

De Duitse autobouwer haalde tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een rendement van 19,5 procent. Over de eerste helft van het jaar werd een rendement van 18,9 procent opgetekend, tegenover 19,4 procent dezelfde periode vorig jaar. “De wereldwijde economische situatie blijft gespannen”, beklemtoonden woordvoerders van Porsche, verwijzend naar de voortdurende uitdaging om onderdelen te verkrijgen, de algemeen stijgende kosten en de geopolitieke spanningen.

Ook de Cayenne krijgt binnenkort een elektrische aandrijving. (Foto: Porsche)

Porsche waarschuwde dat de problemen met de toeleveringsketen, die de productie van zijn enige volledig elektrische auto hebben bemoeilijkt, ook tijdens de tweede helft van het jaar zullen aanhouden. Het bedrijf ziet verder een vertragende groei in Europa, stijgende kosten en een beperkte beschikbaarheid van onderdelen. “Er is geen week waarin er geen problemen zijn met de toeleveringsketen”, wierp Oliver Blume, chief executive van Porsche, op. “Er zijn nog steeds veel onzekerheden, ook vanwege geopolitieke onzekerheden over de hele wereld.”

De inkomsten van Porsche blijven grotendeels afhankelijk van de traditionele modellen met een verbrandingsmotor. De verkoop van de elektrische Taycan viel door tekorten aan onderdelen echter met 5 procent terug. De constructeur verwijst anderzijds naar zijn sterk orderboek voor de tweede helft van het jaar, waarbij luxewagens betere vooruitzichten bieden dan auto’s voor het brede publiek.

De Duitse autobouwer merkt verder op maatregelen, waaronder het vormen van partnerschappen voor nieuwe technologieën, te nemen om de marges te verdedigen terwijl de productie op elektrische modellen overschakelt. Porsche is van plan om volgend jaar een volledig elektrische versie van de Macan te lanceren. Daarna krijgen ook de 718 Roadster en de Cayenne een elektrische uitvoering. De autofabrikant werkt bovendien samen met Mobileye Global aan de ontwikkeling van autonome mobiliteit en heeft Celiforce, een bedrijf dat krachtige batterijcellen bouwt, overgenomen.

Synthetische brandstoffen

Tegen eind dit decennium moeten elektrische wagens 80 procent van de totale verkoop van Porsche vertegenwoordigen. De iconische 911 – die vorig jaar 13 procent van de totale verkoop van het merk vertegenwoordigde – zal uiteindelijk nog het enige model van Porsche zijn dat met een verbrandingsmotor blijft uitgerust. Experts wijzen er trouwens op dat e-fuels in de toekomst uitsluitend zullen worden gebruikt bij niche-modellen uit het hogere marktsegment.

Daarbij wordt erop gewezen dat de grote autofabrikanten na het midden van volgend decennium wellicht geen nieuwe modellen met synthetische brandstoffen meer op de markt zullen brengen. Opgemerkt wordt dat deze constructeurs in totaal al 1,2 biljoen dollar hebben geïnvesteerd in de elektrificatie van hun modellen.

Nieuwe bedrijven die gericht zijn op de productie e-fuels – vooral gericht op vliegtuigbrandstoffen – hebben daarentegen minder dan 1 miljard dollar aan investeringen kunnen aantrekken. Een aantal kleinere autofabrikanten willen krachtige en luxueuze wagens met e-fuels verkopen aan rijkere klanten, die financieel sterk genoeg staan om zich de dure brandstof te kunnen veroorloven. E-fuels kunnen momenteel tot bijna 13 euro per liter kosten.

Meer over dit onderwerp:

Posted in automotive, Mobility | Reacties uitgeschakeld voor Porsche waarschuwt voor aanhoudende knelpunten met onderdelen

Elektrische wagens: Tesla bouwt voorsprong op Duitse autofabrikanten verder uit

Posted by managing21 on 25th juli 2023

Duitse autofabrikanten hebben de voorbije jaren gedurfde plannen aangekondigd om op elektrische auto’s over te schakelen en de dominantie van hun Amerikaanse concurrent Tesla aan te vallen. Maar in werkelijkheid loopt hun achterstand op Tesla, wereldwijd marktleider, steeds verder op. Dat blijkt uit een rapport van het persbureau Bloomberg, gebaseerd op de verkoopcijfers van elektrische wagens tijdens de eerste helft van dit jaar. Tesla leverde tijdens die periode nagenoeg 890.000 wagens af. Dat cijfer ligt hoger dan de gecombineerde verkopen die Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW en Porsche met elektrische auto’s tijdens diezelfde periode lieten optekenen.

De Duitse constructeurs hebben het moeilijk omdat softwareproblemen belangrijke modellen vertragen en bijdragen aan de dalende verkoop in China, hun grootste markt, waar Tesla en de lokale marktleider Byd een belangrijke voorsprong hebben opgebouwd. Zelfs op hun thuismarkt blijven de Duitse autobouwers achterop. Ook daar blijft Tesla het topmerk op de markt voor elektrische wagens.

Agressief

Tesla wil aan de hand van agressieve prijsverlagingen de verkoopvolumes verder opdrijven. Dat verhoogt de druk op de traditionele autobouwers, die moeite hebben om dat traject te volgen. Tijdens het tweede kwartaal van dit jaar liep de verkoop van Tesla 30 procentpunt meer op dan de afzet van elektrische wagens die Volkswagen kon laten optekenen. Hierdoor liep de voorsprong van Tesla op de markt voor elektrische wagens nog verder op.

Tesla leverde tijdens de eerste helft van dit jaar nagenoeg 890.000 wagens af. (Foto: Pixabay/Andreas Lischka)

Terwijl de Duitsers autobouwers vastzitten in moeilijke gesprekken met de vakbonden over de aanpassing van hun productielocaties voor de nieuwe ontwikkelingen, is Tesla van plan om zijn Duitse fabriek uit te breiden, terwijl de Amerikaanse autobouwer ook de constructie van een nieuwe fabriek in Mexico voorbereidt.

“Tesla ligt nog in alle belangrijke markten steeds mijlenver voor op de Duitse autofabrikanten”, merkt analist Matthias Schmidt op. “De Duitse constructeurs staan onder druk om de volumes te verhogen in het streven naar de schaalvoordelen die nodig zijn om elektrische wagens winstgevend te maken.”

De Duitse autofabrikanten floreerden in het verleden omdat ze de productie van voertuigen op benzine en diesel perfectioneerden, waarbij honderden hoogwaardige lokale fabrikanten van onderdelen instonden voor de aanvoer van transmissiesystemen, brandstofinjectoren en krukassen. “Nu de batterij zich tot het cruciale onderdeel van de wagen heeft opgewerkt, is die zogenaamde voorsprong door techniek verdampt”, merkt Bloomberg op.

In Duitsland maken inflatiedruk, een tekort aan geschoolde werknemers en hoge energieprijzen de structurele uitdagingen van de verschuiving naar elektrische wagens nog groter. De verwachtingen van Duitse autofabrikanten zijn volgens rapporten van het Duitse Ifo Institut teruggezakt tot het laagste niveau sinds de financiële crisis van vijftien jaar geleden.

De grootste bedreiging voor de Duitse autobouwers is hun verzwakte positie in China, de grootste automarkt van de wereld. Volkswagen, BMW en Mercedes domineerden in China decennialang de verkoop van auto’s met verbrandingsmotoren, maar zijn de laatste tijd achterop geraakt bij lokale merken die beter zijn in de productie van betaalbare elektrische wagens met technologie en software die is afgestemd op de lokale smaak.

Kansen

Naar verwachting zal eind dit decennium 90 procent van de Chinese markt uit elektrische wagens bestaan. Hierdoor zullen de Duitse autobouwers meer inspanningen moeten doen om op de markt voor elektrische wagens meer concurrerende aanbiedingen te lanceren. “De huidige leiders op het gebied van elektrische wagens in China zullen hun greep op de markt verstevigen”, beklemtoonden analisten van HSBC Holdings recent. “Met uitzondering van Tesla zullen die marktleiders allemaal Chinese merken zijn.”

Bloomberg merkt echter op dat niet alles is verloren. “Elon Musk heeft immers een kans opengelaten voor gevestigde bedrijven die hun achterstand willen inhalen”, luidt het. “Het jongste type van Tesla – het Model Y – werd al drie jaar geleden gelanceerd. Het Model 3 ging zes jaar geleden in productie, maar het ontwerp heeft sindsdien geen enkele verandering getoond. Nu wordt er echter wel aan een opfrisbeurt gewerkt. Byd houdt zich door handelsbelemmeringen anderzijds ver van de Amerikaanse markt en verschillende kleinere Chinese fabrikanten van elektrische wagens zullen misschien de prijzenoorlog in de sector niet overleven.”

“De Duitse bedrijven maken met de verkoop van modellen met verbrandingsmotoren, ook in China, nog steeds gezonde winsten”, werpt Bloomberg nog op. “De verkoop van elektrische wagens kent bij Mercedes en BMW nog elk jaar ongeveer een verdubbeling. Bovendien hebben de Duitse constructeurs plannen om tegen het midden van dit decennium nieuwe platforms voor de productie van elektrische wagens op te starten. Dat moet de kosten van de elektrische wagens verlagen en moet de voertuigen met de jongste technologieën uitrusten. Die evoluties kunnen de dynamiek, ook in China, veranderen.”

Meer over dit onderwerp:

Posted in automotive, Mobility | Reacties uitgeschakeld voor Elektrische wagens: Tesla bouwt voorsprong op Duitse autofabrikanten verder uit

Innovatie in ontwerp elektrische wagens rem op toenemende vraag naar koper

Posted by managing21 on 24th juli 2023

Fabrikanten van elektrische wagens hebben in hun jongste ontwerpen de efficiëntie van hun voertuigen gevoelig opgedreven. Daardoor hebben de constructeurs minder behoefte aan koper. Wanneer de volgende generaties elektrische voertuigen op de markt komen, zal de vraag naar het metaal in de toekomst wellicht gevoelig dalen. Dat blijkt uit rapporten van Goldman Sachs en de CRU Group.

De sterke toename in de verkoop van elektrische voertuigen, geleid door de groei in China, betekent dat de vraag naar koper de rest van het decennium zal blijven groeien, maar de innovatie in elektrische voertuigen zal volgens de rapporten een beperkende factor blijken. Koper wordt gezien als een belangrijke factor in de overgang naar duurzame energie. Dat heeft vooral te maken met de bedrading die in de elektrische voertuigen moet worden aangebracht. Elektrische wagens kunnen tot 80 kilogram kopper bevatten. Dat is vier keer zoveel als een klassieke wagen met een verbrandingsmotor.

Besparing op gewicht en kosten

Goldman Sachs betoogt dat elektrische voertuigen vorig jaar goed waren voor twee derde van de wereldwijde groei van de vraag naar koper. Maar fabrikanten van dit type wagens en batterijen hebben manieren gevonden om op het gewicht en de kosten van hun ontwerpen te besparen, waardoor er ook minder koper per voertuig nodig is. Volgens CRU Group zal er de rest van dit decennium per elektrische wagen nog gemiddeld tussen 51 kilogram en 56 kilogram koper nodig zijn. Eerder werd nog gerekend op een gewicht tussen 65 kilogram en 66 kilogram. Goldman Sachs verwacht dat er eind dit decennium nog 65 kilogram koper per auto nodig zal zijn, tegenover 73 kilogram vorig jaar.

De productie van batterijen in de fabriek van BMW in Leipzig. (Foto: BMW Group)

“Dit kan de eerste rem zijn op de toenemende vraag naar koper”, benadrukte Robert Edwards, analist bij de CRU Group. “Een aantal van de eerdere prognoses over de potentiële vraag naar koper voor duurzame energie waren wellicht overdreven agressief.” Er zijn verscheidene technische ontwikkelingen die de vooropgestelde vertraging van de behoefte aan koper kunnen verklaren. Onder meer is er sprake van een verschuiving naar compactere batterijen, waarbij cellen niet in modules hoeven te worden bedraad, net zoals het gebruik van dunnere koperfolie in de batterijcellen en een verschuiving naar systemen met een hoger voltage, waarbij minder bedrading nodig is.

Bij Tesla is er onder meer sprake van een overstap naar een technologie met 48 volt voor de secundaire accu, een batterij die wordt gebruikt om functies zoals de verlichting en de ruitenwissers van elektriciteit te voorzien. Volgens Elon Musk, topman van Tesla, zou de behoefte aan koper in de toekomstige elektrische voertuigen tot een kwart van het huidige niveau kunnen worden teruggebracht.

Marktaandeel

Goldman Sachs noemde de innovatie in de ontwikkeling van batterijen en de mogelijke verschuiving naar systemen met een hoger voltage zoals dat van Tesla de belangrijkste rem zal zijn voor de impact van de toenemende verkoop van elektrische wagens op de wereldwijde vraag naar koper.

Goldman Sachs verwacht dat de wereldwijde behoefte aan koper voor elektrische voertuigen dit jaar één miljoen ton zal bedragen. Tegen eind dit decennium zou dat oplopen tot 2,8 miljoen ton per jaar. Eerder was voor dat tijdstip een volume van 3,2 miljoen per jaar in het vooruitzicht gesteld. Wel wordt opgemerkt dat de toenemende penetratiegraad van de elektrische wagens in het wereldwijde autopark, het dalend kopergebruik in elk individueel voertuig zal compenseren.

Robert Edwards zegt daarbij te verwachten dat elektrische wagens en plugin hybrides in de wereldwijde autoverkoop eind dit decennium een aandeel van 42 procent zullen hebben uitgebouwd. Eerdere prognoses hadden gewag gemaakt van een aandeel van 33 procent. De analist merkt daarbij op dat vele analisten zich blijkbaar schuldig hebben gemaakt aan een onderschatting van de mogelijkheden van de fabrikanten van elektrische voertuigen om technologieën te ontwikkelen die het gebruik van het metaal beperken.

De prijs van koper op de London Metal Exchange was in maart vorig jaar, deels dankzij het rooskleurige verhaal over de vraag naar elektrische voertuigen, opgelopen tot een recordhoogte van 10.845 dollar per ton. Sindsdien is die prijs echter met bijna een kwart gedaald.

Meer over dit onderwerp:

Posted in automotive, grondstoffen, Mobility, transport & logistiek | Reacties uitgeschakeld voor Innovatie in ontwerp elektrische wagens rem op toenemende vraag naar koper

Gerecycleerd plastic afval interessante grondstof voor bouwsector en wegenaanleg

Posted by managing21 on 22nd juli 2023

De recyclage van plastic afval kan een bron zijn voor de recyclage van autowegen en gebouwen. Dat blijkt uit een studie van wetenschappers van de Stanford University. De onderzoekers betogen daarbij dat in de toekomst gebouwen en verkeerswegen van plastic afval kunnen worden gemaakt. Concreet werd vastgesteld dat gerecycleerd polymeercomposiet dat met glasvezel is versterkt – een sterke kunststof die vaak in de onderdelen van auto’s, schepen en vliegtuigen wordt gebruikt – als een veelbelovend materiaal voor hergebruik in gebouwen kan worden bestempeld.

De onderzoekers Michael Lepech en Zhiye Li, ingenieurs aan de Stanford University, stellen dat de recyclage van plastic afval grote mogelijkheden biedt voor infrastructurele toepassingen. “Gebouwen die uit polymeercomposieten zijn vervaardigd, zouden aan het einde van hun levensduur compleet kunnen worden gerecycleerd”, werpen de wetenschappers op. “Dat kan voor de industrie een belangrijke gamechanger blijken. De grote hoeveelheden aan beschikbaar materiaal, die waarschijnlijk bovendien een uniforme samenstelling vertonen, zouden de recyclage tot een andere infrastructuur-toepassing aanzienlijk eenvoudiger maken.”

Belangrijke voordelen

Om die mogelijkheden te optimaliseren, moeten er volgens Lepech en Li een aantal maatregelen worden doorgevoerd. Daarbij wordt gewag gemaakt van onder meer een verbeterde afvalsortering en een stimulering en ondersteuning van de innovatie in de recyclage van plastic. Andere ingrepen zijn de oprichting van een database die de prestaties van bepaalde plastic mengsels moet weergeven, terwijl tevens wordt aangestuurd op de constructie van modellen die de duurzaamheid van deze materialen onder verschillende gebruiksomstandigheden moeten voorspellen.

Onder meer bij de aanleg van wegen kan van gerecycleerd plastic gebruik worden gemaakt. (Foto: Caterpillar)

Lepech en Li verduidelijken dat een verbeterde recyclage van plastic afval voor infrastructuur ook voordelen kan bieden voor andere sectoren van de circulaire economie. “Verbeterde versies van gerecycled plastic in de infrastructuur betekenen een voorbeeld van de creatie van waarde door een stimulering van de vraag”, benadrukken de wetenschappers. “De gerecycleerde materialen moeten aan bepaalde prestatie-eisen voldoen en een lagere milieu-impact hebben dan hun conventionele tegenhangers.”

Een verbeterde recyclage van plastic afval heeft volgens de wetenschappers niet alleen voordelen voor het milieu, maar kan ook voor bedrijven tot een aantrekkelijke activiteit uitgroeien. “Dankzij een ondersteunende regelgeving kunnen deze activiteiten belangrijke baten opleveren aan bedrijven die onderdeel vormen van de circulaire economie”, werpen de onderzoekers op. “Er zijn bovendien duidelijk operationele efficiënties mogelijk wanneer men niet afhankelijk is van onontgonnen fossiele grondstoffen.”

Andere toepassingen

“Vanuit het oogpunt van risicomanagement zou anderzijds de kans op milieurampen, zoals olielekkages, kunnen afnemen en zouden de verzekeringspremies kunnen dalen”, zeggen Lepech en Li nog. “Er zijn zeker groeikansen door zich te richten op markten die milieuvriendelijke of duurzame producten waarderen.”

Naast gebouwen en wegen zijn er volgens de wetenschappers nog enkele belangrijke potentiële toepassingen voor de verbeterde recyclage van plastic afval, maar daarbij is zelden nood aan evenveel plastic afval of materiaal dat een lange levensduur heeft. “Verpakkingen gebruiken meer dan 60 procent van het plastic dat wereldwijd wordt gerecycleerd, maar die producten hebben slechts een korte levensduur”, beklemtonen Lepech en Li. “Sommige auto-onderdelen kunnen eveneens van gerecycleerd plastic worden vervaardigd, maar er is relatief weinig materiaal nodig om die componenten te produceren.”

Wel wijzen de wetenschappers op enkele belangrijke obstakels die het hergebruik van plastic afval voor deze toepassingen kunnen belemmeren. “Onder meer de logistiek van het beheer van de afvalstromen vormt een probleem”, werpen de onderzoekers op. “De materiaalstroom in deze sector is bijzonder variabel. De volumes kunnen van maand tot maand veranderen. Dat geldt tevens voor de types van plastic, die onder meer van verschillende soorten verpakkingen afkomstig kunnen zijn, die beschikbaar zijn.

Meer over dit onderwerp:

Posted in automotive, grondstoffen, Mobility, transport & logistiek | Reacties uitgeschakeld voor Gerecycleerd plastic afval interessante grondstof voor bouwsector en wegenaanleg

Armenië cruciaal voor bevoorrading Russische automarkt

Posted by managing21 on 19th juli 2023

Armenië is een cruciale schakel geworden voor de invoer van occasiewagens in Rusland. Op die manier hopen Russische klanten een uitweg te vinden voor de sancties die aan hun land werden opgelegd voor de aanval op Oekraïne. Door die sancties zijn westerse automerken op de Russische markt nog bijzonder moeilijk te vinden. Import vanuit Armenië moet daarvoor een oplossing bieden.

Armenië heeft geen eigen autoproductie. Sinds de start van de oorlog in Oekraïne in februari vorig jaar is de Armeense uitvoer van auto’s naar Rusland echter spectaculair gestegen. In januari vorig jaar had die export een waarde van 800.000 dollar. Twaalf maanden was dat opgelopen tot iets meer dan 180 miljoen dollar. In Rusland zijn immers nog nauwelijks nieuwe westerse auto’s te koop. Daarom wordt vaak gekozen voor de invoer van tweedehands exemplaren vanuit onder meer Armenië.

Nieuwe handelsroute

Ook de export van andere goederen vanuit Armenië naar Rusland is gestegen, waardoor de handel tussen de twee landen vorig jaar bijna is verdubbeld. Russische consumenten zoeken in derde landen naar goederen die op de binnenlandse markt door de westerse sancties niet meer beschikbaar zijn. Hierdoor bevinden naties zoals Armenië, Turkije en Kazachstan zich in het hart van een drukke nieuwe handelsroute voor consumentengoederen. Dit heeft de Armeense economie een bijzonder sterke impuls bezorgd. Het land zag vorig jaar zijn bruto binnenlands product met 13 procent toenemen. Daarmee kon een recordgroei worden gemeld. Tegenover het jaar voordien was er zelfs sprake van ruimschoots een verdubbeling.

Ook beschadigde wagens vinden vaak hun weg naar de Armeense markten. (Foto: Pixabay/ArtisticOperations)

Maar dit fenomeen heeft volgens de Britse zakenkrant Financial Times in het westen tot frustratie geleid. In de Verenigde Staten werd Armenië bestempeld als een van de landen die worden gebruikt om verboden goederen naar Rusland te smokkelen. Ook in de Europese Unie is er kritiek. De betichtingen worden door de Armeense regering echter met klem ontkend. Daar wordt gezegd dat Armenië alle opgelegde sancties tegenover Rusland strikt opvolgt.

Voor Russen zijn buitenlandse auto’s een geliefd doelwit nadat de Verenigde Staten alle export van personenwagens – nieuw of tweedehands – naar Rusland verboden. De Europese Unie verbood ook al snel de export van voertuigen met een waarde van meer dan 50.000 euro en breidde die sanctie onlangs uit naar alle grotere auto’s met een motorinhoud van minstens twee liter. Veel buitenlandse autobedrijven hebben hun Russische fabrieken verkocht en hun lokale dealers gesloten. Chinese modellen zijn in Rusland wel verkrijgbaar, maar blijken weinig populair. Er zijn in Rusland bovendien slechts weinig binnenlandse modellen en hun productie staat enorm onder druk van de sancties die autofabrikanten de toegang tot hightech productiemiddelen ontzeggen. De prijzen op de Russische markt voor tweedehands wagens zijn door die omstandigheden omhooggeschoten.

De import van wagens uit de Verenigde Staten in Rusland loopt vooral langs de Georgische havenstad Poti. De voertuigen worden voor inklaring vervolgens jaar Armenië gebracht. Dat land deelt met Rusland immers een douanevrij handelsblok met Rusland deelt. Vervolgens worden de auto’s over de weg opnieuw doorheen Georgië naar Rusland gebracht. Maar er zijn volgens de autohandelaars nog een aantal andere routes actief.

In januari vorig jaar, voor het begin van de Russische inval in Oekraïne, importeerde Armenië voor 2,8 miljoen dollar aan auto’s uit de Verenigde Staten. Maar een jaar later was dat niveau al opgelopen tot 29,5 miljoen dollar. Sindsdien is het cijfer blijven stijgen. In april van dit jaar importeerde Armenië voor 34 miljoen dollar auto’s uit de Verenigde Staten.

Afgeschreven voertuigen

De meeste wagens worden in de Verenigde Staten goedkoop gekocht op veilingen die door verzekeringen voor afgeschreven voertuigen worden georganiseerd. Vervolgens worden de wagens door herstellers in Georgië of Armenië opgeknapt. Hierdoor kunnen sterke winstmarges worden geboekt. Gerepareerde tweedehands auto’s kunnen in Rusland voor veel hogere bedragen dan hun kostprijs worden verkocht, ondanks de lange route die ze moeten afleggen. Bovendien kunnen de handelaars ook tegemoet komen aan de prijsplafonds die door de Europese sancties zijn opgelegd.

“Daarom worden massaal beschadigde auto’s ingevoerd”, getuigen handelaars tegenover de Financial Times. “Het gaat hier om dure wagens, die echter zo zwaar zijn gehavend dat ze goedkoper zijn dan 50.000 dollar die op de factuur kan worden vermeld. Er is vaak geen andere keuze om een westerse luxewagen te kunnen kopen.”

De verkoop van nieuwe auto’s viel in Rusland vorig jaar met 60 procent terug. Tegelijkertijd viel de binnenlandse productie – na het vertrek van westerse autofabrikanten – tot het laagste niveau sinds de Sovjet-Unie in 1991 instortte.

Door het krappe aanbod en de beperkte gezinsbudgetten kochten Russen vorig jaar veel minder auto’s, tweedehands of nieuw. Nieuwe wagens die wel werden verkocht, bleken vooral geleverd door de lokale fabrikant Lada. Het marktaandeel van Lada steeg tijdens het eerste kwartaal van dit jaar op de Russische binnenlandse markt tot 37 procent.

Er worden in Rusland nu ook meer nieuwe Chinese wagens verkocht. Het Russische marktaandeel van het Chinese merk Chery steeg tijdens  het eerste kwartaal van dit jaar met 165 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Rusland is de grootste importeur van Chinese wagens geworden. De meeste Russen kopen nu echter tweedehands auto’s. Vorig jaar vormden occasiewagens bijna driekwart van de lokale verkoop. Maar volgens vele klanten begint ook deze markt ernstige tekenen van krapte te vertonen. De prijzen van de wagens lopen hoog op en goede gebruikte auto’s worden steeds schaarser.

Hoewel westerse regeringen erop gebrand is om exportcontroles af te dwingen, heerst er volgens sommige analisten ook een vrees om de groeispurt van kleinere economieën in de regio, die steeds meer geneigd lijken om hun historische banden met Rusland af te schudden en het westen tegemoet te treden, te belemmeren.

Meer over dit onderwerp:

Posted in automotive, handel, Mobility | Reacties uitgeschakeld voor Armenië cruciaal voor bevoorrading Russische automarkt