managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Archive for september, 2023

Amerikaanse muziekverkoop zet robuuste groei verder door

Posted by managing21 on 24th september 2023

De Amerikaanse muziekindustrie zette tijdens de eerste helft van dit jaar zijn robuuste groei verder door. Dat blijkt uit een rapport van de Recording Industry Association of America (RIAA). De retailverkopen stegen met 9,3 procent tegenover de eerste helft van vorig jaar en bereikten een recordhoogte van 8,4 miljard dollar. Op de groothandelsmarkt werd een toename met 8,3 procent tot 5,3 miljard dollar genoteerd.

Betaalde streamingabonnementen bleven volgens de bevindingen van het rapport de sterkste motor van de inkomstengroei. De inkomsten liepen met meer dan 550 miljoen dollar op tegenover dezelfde periode vorig jaar. Daarbij kon tijdens de eerste helft van dit jaar op gemiddeld 95,8 miljoen abonnementen worden gerekend. Dat betekende een stijging met bijna 6 miljoen eenheden tegenover dezelfde periode vorig jaar.

De inkomsten uit fysieke verkopen bereikten het hoogste niveau in tien jaar tijd. – Foto: StockSnap/Pixabay

Betaalde muziekabonnementen hebben in de Verenigde Staten de voorbije vijf jaar meer dan verdubbeld gekend. In de eerste helft van 2018 werden immers gemiddeld 43,7 miljoen abonnementen genoteerd. In het nieuwe rapport wordt opgemerkt dat het aantal abonnementen tijdens de eerste helft van dit jaar meer dan 6 procent hoger lag dan dezelfde periode vorig jaar. “Naarmate de markt volwassener wordt, neemt de groei van het aantal accounts echter af”, benadrukt het rapport. “Tijdens de eerste helft van vorig jaar werd nog een stijging van 9,75 procent genoteerd. Het jaar voordien was er zelfs nog sprake van een toename met 13 procent.”

Vinyl

De inkomsten uit vinyl kenden daarentegen een sterke afvlakking. Er kon tijdens de eerste helft van dit jaar nog slechts een stijging met 1 procent worden opgetekend, tegenover een groei met 22 procent dezelfde periode vorig jaar. “Nochtans bereikten de inkomsten uit fysieke formaten hun hoogste niveau in tien jaar tijd”, wordt in het rapport aangevoerd. “De fysieke formaten lieten een omzet van 882 miljoen dollar optekenen. Dat vertegenwoordigde een toename met 5 procent tegenover de eerste zes maanden van vorig jaar.”

Ondanks de afvlakkende groei bereikten de inkomsten uit vinyl tijdens de eerste helft van dit jaar een niveau van 632 miljoen dollar. Daarmee nam deze sector 72 procent van de totale fysieke verkopen voor zijn rekening. De totale omzet aan fysieke verkopen liep tegenover de eerste helft van vorig jaar met 5 procent op tot 882 miljoen dollar. In totaal werden er tijdens de eerste helft van dit jaar 23 miljoen vinyl-albums verkocht, tegenover 15 miljoen compact discs. Daarmee werden in de Verenigde Staten voor het derde opeenvolgende jaar meer vinyl albums dan compact discs verkocht.

De totale inkomsten uit betaalde abonnementen stegen met 11 procent tot 5,5 miljard dollar. Het aantal accounts kende een groei met 6 procent. Bijna twee derde van de totale omzet en meer dan 75 procent van de inkomsten uit streaming was afkomstig van betaalde abonnementsdiensten.

Streaming-inkomsten vertegenwoordigden in de Verenigde Staten tijdens de eerste helft van dit jaar 84 procent van de totale inkomsten uit muziekopnamen. Dat weerspiegelde een groei van 10,3 procent tot 7,0 miljard dollar. Streaming had daarmee voor het vierde achtereenvolgende jaar een aandeel van ongeveer 83 procent in de totale inkomsten van deze sector, die onder meer betaalde abonnementsdiensten, advertentie-ondersteunde diensten, digitale radiodiensten en licenties voor muziek op sociale media en digitale fitness-applicaties omvatten.

De groei van het aantal betaalde abonnementen op muziekdiensten op aanvraag kende echter een vertraging. Er werden tijdens de eerste helft van dit jaar 95,6 miljoen abonnementen genoteerd. Tijdens de eerste helft van vorig jaar was er nog sprake van een groei met 10 procent tot 90 miljoen eenheden. De inkomsten uit muziekstreamingdiensten op basis van advertenties groeiden ook langzamer dan betaalde vormen van streaming. De omzet van diensten op aanvraag – zoals YouTube, de advertentie-ondersteunde versie van platformen zoals onder meer Spotify en Facebook – kenden slechts een stijging met 1 procent tot 870 miljoen dollar.

De inkomsten uit digitale radiomuziek en een aantal aanverwante diensten stegen met 16 procent tot 657 miljoen dollar. Ook bij de inkomsten uit digitale downloads bleef de terugval zich verder doorzetten. Daarbij moest een inkrimping met 12 procent tot 225 miljoen dollar worden gemeld. De verkoop van digitale albums daalde met 12 procent tot 107 miljoen dollar, terwijl de verkoop van digitale singles met 14 procent terugviel tot 97 miljoen dollar. Downloads vertegenwoordigden tijdens de eerste helft van dit jaar slechts 3 procent van de totale Amerikaanse inkomsten uit opgenomen muziek.

Meer over dit onderwerp:

Posted in media & cultuur | Reacties uitgeschakeld voor Amerikaanse muziekverkoop zet robuuste groei verder door

Kantelpunt in verkoop elektrische wagens komt steeds dichterbij

Posted by managing21 on 15th september 2023

Tegen eind dit decennium zouden elektrische wagens tweederde van de wereldwijde autoverkopen kunnen nemen. Dat is vooral te danken aan de prijzen van de autobatterijen, die de volgende jaren sterk zullen kunnen worden verminderd. Dat blijkt uit een rapport van het Rocky Mountain Institute (RMI).

Door de goedkopere autobatterijen zouden volgens het rapport elektrische voertuigen in Europa al volgend jaar dezelfde verkoopprijs bereiken als wagens met verbrandingsmotoren. In de Verenigde Staten zou dat punt over drie jaar worden bereikt.

Halvering

In zijn rapport voorspelt het Rocky Mountain Institute dat de kosten van de autobatterijen dit decennium een halvering zullen kennen. Vorig jaar werd op de markt voor autobatterijen nog een gemiddelde prijs van 151 dollar per kilowattuur opgetekend. Tegen eind dit decennium zou dat niveau echter tot een bedrag tussen 60 dollar en 90 dollar dalen. “Hierdoor zullen elektrische wagens niet alleen voor de eerste keer in aankoop even goedkoop worden als voertuigen met verbrandingsmotoren, maar zullen bovendien ook goedkoper worden in het gebruik”, luidt het.

Goedkope batterijen versterken concurrentiekracht elektrische wagens. – Foto: A. Krebs/Pixabay

Batterijen hebben een hoge kostprijs en vertegenwoordigen ongeveer 40 procent van de productiekost van elektrische wagens. Dat prijsniveau heeft elektrische voertuigen tot nu toe voor veel consumenten onbetaalbaar gemaakt. “Maar deze prijzen dalen gestaag naarmate autofabrikanten investeren in nieuwe batterij-chemicaliën, materialen en software om efficiëntere elektrische wagens te maken”, geeft Kingsmill Bond, hoofdonderzoeker bij het Rocky Mountain Institute, aan.

“Onze analyse impliceert een snelle groei van de markt voor elektrische modellen in Europa en China. Hierdoor zal de verkoop van elektrische wagens tegen het einde van dit decennium minstens verzesvoudigd zal zijn. De sector zal in de totale autoverkoop op dat ogenblik een marktaandeel tussen 62 procent tot 86 procent hebben uitgebouwd.”

De verkoop van elektrische wagens in de Europese Unie steeg in juli met bijna 61 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. De sector bereikte daarmee in de totale autoverkoop een aandeel van 13,6 procent. De Europese Unie streeft naar een verbod op de verkoop van nieuwe modellen op fossiele brandstoffen vanaf het midden van het volgende decennium.

De Verenigde Staten hebben zich nog niet op een datum voor het beëindigen van de verkoop van modellen met verbrandingsmotoren geëngageerd, maar Californië en New York mikken beide op het midden van volgend decennium om over te schakelen op de exclusieve verkoop van uitstootvrije modellen. “Het is helemaal niet radicaal om de voortdurende exponentiële groei van elektrische voertuigen te voorspellen,” benadrukte Bond van BMI. “Een dergelijke evolutie kan worden verwacht.”

Exponentiële groei

Volgens het rapport piekte de vraag naar olie voor auto’s vier jaar geleden. Vanaf begin volgend decennium zal die vraag volgens de onderzoekers elk jaar met minstens één miljoen vaten per dag afnemen. 

Een rapport van het project Economics of Energy Innovation and System Transition (EEIST) van de University of Exeter voorspelt eveneens een exponentiële groei in de verkoop van elektrische wagens. Die studie suggereert dat elektrische wagens al volgend jaar in Europa voor middelgrote modellen eenzelfde prijsniveau zullen laten optekenen als voertuigen met verbrandingsmotoren. Voor kleinere voertuigen zou dat kantelpunt zelfs nog vroeger kunnen worden bereikt.

Over twee jaar zouden ook in China voor de twee technologieën gelijke prijzen worden vastgesteld, één jaar later gevolgd door de Verenigde Staten. Nog een jaar later zou ook in India dat kantelpunt worden bereikt.

Meer over dit onderwerp:

Posted in automotive, Mobility | Reacties uitgeschakeld voor Kantelpunt in verkoop elektrische wagens komt steeds dichterbij

Herverzekeraars willen blootstelling aan klimaatrampen beperken

Posted by managing21 on 15th september 2023

Herverzekeraars noemen de klimaatverandering het grootste risico waarmee ze momenteel worden geconfronteerd. Dat blijkt uit een onderzoek van het adviesbureau PricewaterhouseCoopers en het Centre for the Study of Financial Innovation. Die beslissing heeft echter ook aanzienlijke gevolgen voor de verzekeraars en het brede publiek.

Natuurrampen komen inmiddels zo vaak voor dat herverzekeraars hun blootstelling aan dergelijke risico’s terugschroeven. Hoewel dit misschien zakelijk gezien verstandig is, roept het fenomeen de vraag op of particulieren en bedrijven in staat zullen zijn om zichzelf te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering als hun verzekeringsmaatschappijen zelf niet eens dekking kunnen krijgen.

Groeiende bezorgdheid

“Klimaatverandering is opnieuw het grootste risico nu herverzekeraars de dupe worden van de kosten van schadeclaims als gevolg van een steeds toenemend aantal extreme weersomstandigheden”, merkt het rapport van PricewaterhouseCooper en het Centre for the Study of Financial Innovation. “Terwijl deze verliezen de pan uit rijzen, wordt een groeiende bezorgdheid duidelijk dat sommige gebieden en soorten activiteiten onverzekerbaar kunnen worden.”

Natuurrampen richten wereldwijd onbetaalbare schade op. – Foto: M??sim Obolonsky/Pixabay

Het ratingbureau Fitch wees erop dat sommige bedrijven zich vorig jaar al uit de markt voor schadeverzekeringen terugtrokken. Er werd aan toegevoegd dat zelfs de sterkste herverzekeraars zich nu hebben teruggetrokken, grotendeels door het aanscherpen van hun voorwaarden om hun totale dekkingen en hun inferieure beschermingsniveau tegen natuurrampen te beperken. Ook het ratingbureau Standard & Poor’s (S&P) herinnerde eraan dat meer dan de helft van de twintig grootste herverzekeraars in de wereld begin dit jaar in de hernieuwing van de contracten hun blootstelling aan natuurrampen verminderden of maximaal handhaafden.

De herverzekeringseenheid van de groep Axa verhoogde de prijzen in de eerste helft van dit jaar met 6,3 procent, maar zag zijn inkomsten tegelijkertijd met 3 procent dalen, hoofdzakelijk door een vermindering van de blootstelling aan natuurrampen.

Volgens Fitch verminderen herverzekeraars hun blootstelling aan zogenaamde secundaire gevaren. Dit zijn kleinere weersverschijnselen die door de klimaatverandering vaker voorkomen en ernstiger worden. Tegen de zwaarste weersgebeurtenissen bieden de herverzekeraars volgens Fitch daarentegen nog wel steeds voldoende dekking.

Uit gegevens van de Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) blijkt dat extreme weerfenomenen en klimaatrampen in de Verenigde Staten met verliezen van meer dan 1 miljard dollar het voorbije halve decennium gemiddeld achttien keer per jaar werden geregistreerd, tegenover een gemiddelde van 8,1 catastrofes per jaar de voorbije vier decennia. Tijdens de eerste acht maanden van dit jaar werden de Verenigde Staten door een recordaantal van drieëntwintig natuurrampen met een schadepost van meer dan 1 miljard dollar geconfronteerd.

Niet zonder gevolgen

Dit stijgende aantal natuurrampen heeft de herverzekeraars onder druk gezet. “Er was duidelijk sprake van een onderschatting van de frequentie van de gebeurtenissen”, merkt Jean-Paul Conoscente, een topman van herverzekeraar Scor, op. “Bovendien denk ik dat we ook de ontwikkeling van de bevolking in verschillende gebieden hebben onderschat.”

Robert Mazzuoli, analist bij Fitch, voerde aan dat polissen die verzekeraars uitbetaalden zodra een bepaald schadebedrag van een bepaald risico, zoals hagel, werd bereikt, volledig zijn verdwenen terwijl ze twee of drie jaar geleden nog erg populair waren.

“Dekking bieden tegen risico’s met een echt hoge frequentie heeft geen zin”, gaf ook Thomas Blunck, een executive bij herverzekeraar Munich Re, aan. 

Maar deze herpositionering van de herverzekeraars is niet zonder gevolgen voor traditionele verzekeraars. “Dit is een van de redenen waarom we voor de sector een vrij negatieve outlook hebben”, zegt Manuel Arrive, hoofdanalist bij Fitch Ratings. Daarbij wordt volgens diverse experts gewag gemaakt van een snelle en brutale verschuiving in de herverzekeringssector. Volgens Robert Mazzuoli (Fitch) worden de klanten van de herverzekeraars vaak slecht behandeld.

Gezien de huidige omstandigheden hebben verzekeraars misschien weinig andere keuze dan hun tarieven te verhogen of op hun beurt de risico’s die ze dekken te verminderen, wat in sommige landen al gebeurt. Conoscente (Scor) zei dat men momenteel overal een verzekering kan krijgen, op voorwaarde dat men de benodigde prijs kan betalen. Voor hem is het echte probleem dat een groot deel van de bevolking niet bereid is om de echte kosten van de klimaatverandering te betalen.

Meer over dit onderwerp:

 

Posted in financiën, milieu | Reacties uitgeschakeld voor Herverzekeraars willen blootstelling aan klimaatrampen beperken

Veerdiensten Orkney Islands krijgen elektrische schepen

Posted by managing21 on 14th september 2023

De Orkney Islands zetten een test met elektrische veerboten op om het woon-werkverkeer tussen de verschillende eilanden te organiseren. Dat heeft het bestuur van de Britse eilandengroep aangekondigd. Het initiatief vormt een onderdeel van de inspanningen van de scheepvaart om zijn uitstoot van koolstofdioxide te verminderen.

Het project gaat in maart volgend jaar van start en zal beroep doen op twee draagvleugelboten, waarvan de romp boven het water uitsteekt. Het initiatief maakt deel uit van een driejarig demonstratieproject van 15,5 miljoen pond dat wordt gefinancierd door de Britse regering.

Vervuilend

De kleinste van de twee veerboten zal het hele jaar door dagelijks tot twaalf passagiers vervoeren tussen Kirkwall en de eilanden Shapinsay, Rousay, Egilsay en Wyre. Het grotere schip zal tot vijftig passagiers en lichte vracht vervoeren tussen Kirkwall en de buiteneilanden Westray, Eday, Sanday en Stronsay in een circuit tot vijf verplaatsingen per dag. Naar verwachting zal de dienst over twee jaar van start gaan.

Elektrische schepen moeten de veerdiensten op de Orkney Islands milieuvriendelijker maken. – Foto: Artemis Technologies

Raadsleden en parlementsleden in Orkney en de noordelijker gelegen Shetlands hebben bij de Britse en Schotse regering aangedrongen op hulp bij het vervangen van hun verouderde en bijzonder vervuilende veerboten tussen de eilanden.

In tegenstelling tot de veerdienst CalMac, die eigendom is van de Britse staat en de Hebriden bedient, zijn de veerboten tussen de eilanden eigendom van de lokale autoriteiten en worden ze door de plaatselijke overheid geëxploiteerd. De vraag tot vervanging werd eerder door de Schotse overheid afgewezen.

James Stockan, voorzitter van de gemeenteraad van Orkney, benadrukte dat de eilanden al een toonaangevend rol hebben opgenomen bij de inzet van emissievrije technologieën. Orkney is de thuisbasis van een groot onderzoekscentrum voor mariene energie, bekend als Emec. De eilandengroep heeft bovendien, in verhouding tot het aantal inwoners, één van de grootste netwerken van laadinstallaties voor elektrische voertuigen in het Verenigd Koninkrijk.

De schepen van Orkney, die worden geleverd door Artemis Technologies in Belfast, maken deel uit van een pakket maatregelen om de uitstoot van koolstofdioxide en vervuiling van de scheepvaart sterk te verminderen of helemaal tegen te gaan.

De industrie, die vaak buiten het wereldwijde klimaatbeleid valt, wordt steeds hardnekkiger aangemaand om de uitstoot van koolstofdioxide te verminderen en luchtverontreinigende stoffen zoals zwaveloxiden en stikstofoxiden terug te dringen.

Vervanging

Ondertussen heeft Orkney Ferries aangekondigd om zijn oudste veerboot – de Golden Mariana – uit de vaart te nemen. Het schip is inmiddels ongeveer vijftig jaar oud. Dat besluit volgt op een onderzoek van het schip door de scheepsingenieurs van de Orkney Islands Council (OIC). Berekend werd dat uitgaven die nodig zou zijn om om het schip in de vaart te houden – met name reparaties aan het staalwerk op het voordek – ongeveer 250.000 pond zouden bedragen.

Melissa Thomson, voorzitster van Orkney Ferries, wees er daarbij op dat de andere schepen van het bedrijf niet veel jonger zijn dan Golden Mariana. “Ik wil de Schotse en Britse regeringen er dan ook nogmaals op wijzen dat we moeten samenwerken om een oplossing te vinden voor de vervanging van veerboten in Orkney”, benadrukte ze.

De Golden Mariana zou vervangen worden door een Noors schip – de Nordic Sea – dat de Orkney Islands Council twee jaar geleden met financiële steun van de Schotse overheid had gekocht. Maar dit schip bleek ongeschikt voor de korte dienst tussen Westray en Papa Westray, die binnenkort zal worden verzorgd door de charterboot Northerly Explorer. De Nordic Sea zal elders op de diensten van Orkney Ferries worden ingezet. 

Schotland heeft eerder een leidende rol opgenomen in een internationaal onderzoek naar de ontwikkeling van een veerboot op waterstof die op de Shapinsay-route in Orkney zou kunnen varen. Het Hyseas III-project heeft een conceptontwerp opgeleverd dat voorlopig door de regelgevende instanties is goedgekeurd, maar de plannen voor een echt vaartuig zijn tot nu toe nog niet uitgevoerd. De eerste veerboot op waterstof ter wereld is inmiddels in Noorwegen in de vaart genomen.

Meer over dit onderwerp:

Posted in milieu, scheepvaart | Reacties uitgeschakeld voor Veerdiensten Orkney Islands krijgen elektrische schepen

Klimaatverandering inspireert Bordeaux tot nachtelijke wijnoogsten

Posted by managing21 on 11th september 2023

In de Bordeaux-regio, gelegen in het zuidwesten van Frankrijk, hebben vele wijnbouwers beslist om de druivenoogst tijdens de nacht te plannen. Die strategie moet ervoor zorgen dat de optimale versheid, nodig voor de productie van de beste wijnen, blijft gegarandeerd. De maatregel is een reactie op de klimaatverandering. Tijdens de dag lopen de temperaturen immers te hoog op. Ook om vijf uur in de ochtend lopen de temperaturen tijdens warme zomerdagen al tot 20 graden Celsius op.

“Een nachtelijke oogst moet de kwaliteit, versheid en smaak van de druiven garanderen”, merken de betrokken producenten op. “Die maatregel is ook beter voor de apparatuur en de arbeiders.” Nachtelijke oogsten zijn in verschillende andere wijnlanden met hete zomers – zoals Australië en Californië – al een gangbare praktijk, maar de praktijk zal volgens experts waarschijnlijk ook in de Bordeaux-regio gebruikelijker worden naarmate de klimaatverandering versnelt.

De Bordeaux-wijnen proberen zich aan klimaatverandering aan te passen. – Foto: Sergey Nemo/Pixabay

Nachtelijke oogsten kunnen volgens Kees Van Leeuwen, professor wijnbouw aan de Bordeaux Sciences Agro Université, telers in financiële nood tevens helpen geld te besparen. Deze optie betekent immers dat het koelen van de druiven kan worden overgeslagen terwijl de oogst wordt vervoerd om geperst te worden. “Tijdens de nachtelijke oogsten ligt de temperatuur van de druiven lager, vooral vergeleken met de uiterst warme dagen die momenteel tijdens de oogstperiodes worden opgetekend”, verduidelijkt Van Leeuwen. “Dit levert een enorme besparing in energieverbruik op.”

Droog ijs

Witte en rosé wijnen worden volgens Stéphane Heraud, hoofd van de de coöperatie Vignerons de Tutiac, al vijftien jaar tijdens de nacht geoogst. “Misschien zullen we dat op een dag ook voor de rode wijnen doen. Maar nachtelijke oogsten leveren wijnen op die meer geoxideerd zijn, wat een negatieve impact heeft op de smaak van het product.”

Om het probleem aan te pakken wordt vaak van droogijs, tot 80 graden Celsius onder nul, gebruik gemaakt. “Dit helpt niet alleen om de druiven koel te houden, maar verlaagt ook het zuurstofgehalte van de oogst tijdens het transport”, voert Van Leeuwen aan.. 

Stéphane Heraud stelt daarbij dat de stijgende temperaturen ervoor zorgen dat de druiven sneller rijpen en dat de oogst steeds eerder op het jaar en in toenemende mate in warmere periodes plaatsvindt. “Ik weet nog dat ik als kleine jongen mijn ouders in november zag oogsten”, werpt hij op. “Vorig jaar waren we eind september klaar. Iedereen die zegt dat klimaatverandering niet echt is, is zeker geen wijnproducent uit de Bordeaux-regio.”

Meer over dit onderwerp:

Posted in landbouw, milieu, voeding & horeca | Reacties uitgeschakeld voor Klimaatverandering inspireert Bordeaux tot nachtelijke wijnoogsten

Cruisetoerisme snelst groeiend segment wereldwijde reisindustrie

Posted by managing21 on 9th september 2023

Het cruisetoerisme is uitgegroeid tot het snelst groeiende segment in de wereldwijde reisindustrie. Dat blijkt uit een studie van Future Market Insights. Opgemerkt wordt daarbij dat er momenteel een grote verscheidenheid aan cruises aangeboden. De studie toont dat het cruisetoerisme vorig jaar een marktwaarde van 5,3 miljard dollar had. Verwacht wordt dat dit bedrag over tien jaar tot 17,8 miljard dollar zal zijn opgelopen. Dat vertegenwoordigt een gemiddelde jaarlijkse groei van 12,1 procent. 

Het rapport betoogt dat het cruisetoerisme vier jaar geleden, voor de uitbraak van de coronacrisis, wereldwijd 29,7 miljoen passagiers ontving. Dat leverde een tewerkstelling voor bijna 1,8 miljoen mensen op. De sector droeg bovendien ongeveer 150 miljard dollar bij aan de wereldeconomie. De exponentiële groei die voor de volgende jaren wordt vooropgesteld, wordt toegeschreven aan onder meer het stijgende besteedbare inkomen van de wereldwijde bevolking, samen met de nieuwste ontwikkelingen in de faciliteiten en aanbiedingen aan boord van de schepen.

MSC Cruises

“Verschillende cruisemaatschappijen bieden tegenwoordig immers diensten aan zoals spa-behandelingen op de kamer, skydive-simulatoren en avontuurlijke activiteiten”, werpen de onderzoekers op. “Er wordt gezegd dat deze activiteiten toeristen aantrekken en het aantal bezoekers in de toekomst zullen doen toenemen. Bovendien trekt de sector ook een toenemend aantal nieuwe bedrijven aan, terwijl de wereldwijde vloot eveneens verder wordt uitgebreid.”

Het cruisetoerisme had vorig jaar een marktwaarde van 5,3 miljard dollar. – Foto: Limbovision/Pixabay

In december vorig jaar telde de sector 239 actieve schepen. Die vloot was vijftien keer groter dan dezelfde maand het jaar voordien. De tien grootste rederijen vertegenwoordigden daarbij 105 schepen. MSC Cruises voerde met dertien actieve schepen, die samen 50.326 bedden aanboden, de ranglijst aan. Carnival Cruise Line stond met zeventien schepen (54.364 bedden) op een tweede plaats, gevolgd door Royal Caribbean International met 20 schepen (71.800 bedden). De onderzoekers voeren daarbij aan dat de immense groei in de sector de volgende jaren op de markt nieuwe kansen zal bieden.

Opgemerkt wordt nog dat er een toenemende vraag naar cruisereizen kan worden vastgesteld onder individuen van alle leeftijdsgroepen, omdat er meerdere leuke activiteiten zijn voor elke leeftijdsgroep. “Er worden nieuwe innovatieve schepen gelanceerd met de nieuwste technologieën, in combinatie met een uitgebreid aanbod aan entertainment aan boord”, luidt het. “Die initiatieven zijn bedoeld om een groter publiek aan te trekken. Deze factoren zullen dan ook een positieve invloed hebben op de groei van de cruisetoerisme.”

Riviercruises

Verder wordt gewezen op een plotselinge toename in de populariteit van het cruisetoerisme in opkomende economieën. “Dit zal naar verwachting robuuste kansen genereren voor alle aanbieders van cruiseservices”, stippen de onderzoekers aan. “Diverse cruisemaatschappijen zijn van plan om hun activiteiten in deze regio’s uit te breiden. Daarmee willen ze de onaangeboorde markten van ontwikkelende economieën veroveren. Deze bedrijven lanceren exclusieve aanbiedingen en aantrekkelijke kortingen om de verkoop van hun activiteiten te stimuleren.” Aangevoerd wordt nog dat de cruisesector zelfs tijdens de voorbije economische recessies een gestage groei liet optekenen. Daarbij wordt ook gewag gemaakt van een toenemende interesse in nieuwe bestemmingen.

Wel wordt opgemerkt dat het cruisetoerisme door verschillende factoren kan worden beïnvloed. Daarbij wordt onder meer gewezen op de financiële crisis, die de onzekerheid bij de consument doet toenemen. Daarnaast is er ook de dreiging van natuurrampen en de aanwezigheid van piraten in de Golf van Aden en verschillende andere regio’s. Problematisch is volgens de onderzoekers ook de situatie van de bemanningsleden van de cruiseschepen, die vaak met een inferieure sociale zekerheid en lage salarissen moeten afrekenen.

In het rapport wordt tevens op de toenemende populariteit van de riviercruises gewezen. “Vorig jaar had deze activiteit een marktaandeel van meer dan 35 procent”, stippen de onderzoekers aan. “Verwacht wordt dat deze niche, waarbij de passagiers ook kunnen genieten van de landschappen langsheen de oevers, dit jaar nog meer bijval zal genieten.”

Meer over dit onderwerp:

Posted in toerisme | Reacties uitgeschakeld voor Cruisetoerisme snelst groeiend segment wereldwijde reisindustrie

NASA wil druivenziekte vanuit de ruimte kunnen identificeren

Posted by managing21 on 7th september 2023

Het is mogelijk om druivenziektes vanuit de lucht te identificeren. Hierdoor kunnen wijnproducenten sneller op dreigingen reageren, zodat zwaardere schade kan worden vermeden en het verlies van totale teelten kan worden tegengegaan. Dat blijkt uit een studie van de Amerikaanse National Aeronautics and Space Administration (Nasa). De onderzoekers merken op dat de technologie in staat is om vroege signalen van de bladrolziekte, verspreid door de wolluis, te identificeren.

Tot nu toe kon de bladrolziekte alleen worden geïdentificeerd door een analyse van elke druivenstok die zich in een veld bevindt, gevolgd door een aantal tests. Dat proces levert vervolgens meestal te laat resultaten op om het begin van de ziekte te voorkomen. Cijfers suggereren dat het virus in de Verenigde Staten jaarlijks tot 3 miljard dollar aan schade en verliezen veroorzaakt. Eenmaal de ziekte heeft toegeslagen, is er immers nog slechts één remedie – het verwijderen van alle wijnstokken – mogelijk.

Infraroodbeelden

De nieuwe technologie van de Nasa gebruikt echter infraroodbeelden vanuit een vliegtuig om te onderscheiden welke wijnstokken symptomen van de ziekte vertonen. Dit zou de telers moeten toelaten op te reageren voor het te laat is om de oogst te redden. Omdat het virus een latente periode heeft waarin de wijnstokken geïnfecteerd zijn maar geen zichtbare symptomen vertonen, vormt de methode volgens de wetenschappers ook een ideaal model voor de evaluatie van ziektedetectie die op beeldspectroscopie is gebaseerd. De technologie zou volgens de wetenschappers in de toekomst ook voor andere landbouwdoeleinden kunnen worden gebruikt.

Satellietbeelden moeten de bladrolziekte helpen bestrijden. – Foto: Allison Usavage/Nasa

Het onderzoek toonde tevens aan dat de best presterende modellen met een 87 procent nauwkeurigheid een onderscheid konden maken tussen niet-besmette en asymptomatische wijnstokken, terwijl tevens met een 85 procent nauwkeurigheid een verschil kon worden bepaald tussen enerzijds niet-besmette en anderzijds asymptomatische en symptomatische wijnstokken.

“We kwamen tot de conclusie dat beeldvormende spectroscopie vanuit de lucht en machine learning kunnen worden gebruikt om modellen te ontwikkelen die effectief het spectroscopische signaal van bladrolziekte in wijnstokken kunnen identificeren over, ongeacht de manifestatie van zichtbare symptoom”, werpen de onderzoekers op. Opgemerkt wordt dat de studie geen intentie heeft om de bestaande strategieën voor bestaande veldscouting of moleculaire tests te vervangen, maar wel om deze middelen strategischer in te zetten.”

“Dit is het eerste bewijs dat virale ziektes vanuit de lucht kunnen worden gedetecteerd”, betoogt onderzoeksleider Katie Gold, professor druivenpathologie aan de Cornell University. “De volgende stap is de organisatie van een detectie vanuit de ruimte. Dat geldt trouwens niet alleen voor druiven of de bladrolziekte en beperkte geografische omschrijvingen. Uiteindelijk is het de bedoeling om de technologie voor boeren over de hele wereld, voor veel verschillende gewassen en een brede reeks ziekten en plagen beschikbaar te stellen. De implicaties van een dergelijk project – wanneer het ook op wereldschaal succesvol blijkt – kunnen het hele voedselsysteem ten goede komen.”

Toekomst

“Indien we ziektes kunnen opsporen voordat ze in een vroeg stadium uit de hand lopen en ook gericht kunnen ingrijpen, kunnen we onze middelen strategischer inzetten, de hoeveelheid chemische stoffen die we in het milieu brengen verminderen en de algehele bedrijfsvoering duurzamer maken, zowel vanuit ecologisch als financieel oogpunt”, voert Gold nog aan. “Minder ziektes en minder verlies van gewassen zou betekenen dat er minder pesticiden worden gebruikt en dat er minder land wordt gebruikt voor de landbouw. Dat is beter voor de gezondheid van mens en aarde en zou ook financiële voordelen opleveren.”

Maar de realisatie van die ambities is volgens de wetenschappers nog ver weg. “Er is nog veel meer onderzoek nodig vooraleer de spectrometer eind van dit decennium de ruimte in kan worden gestuurd. “Deze ziekte heeft een financieel verwoestende impact”, werpt Stephanie Bolton, de onderzoeksdirecteur van de Lodi Winegrape Commission, op. “Als de symptomen eenmaal zichtbaar zijn, kan de ziekte zich al over de hele wijngaard hebben verspreid. Hierdoor kan de kwaliteit van de druiven afnemen en dreigen wijnstokken volledig onbruikbaar te worden.”

“Het bladrolvirus heeft een latente periode van een jaar”, verduidelijkt Gold het probleem. “Tegen de tijd dat een wijnstok symptomen vertoont, is hij al een jaar geïnfecteerd en verspreidt hij het virus naar al zijn buren. Een manier vinden om een vroegtijdige infectie te identificeren was dus essentieel.”

Hoewel het onderzoek succesvolle resultaten heeft opgeleverd, benadrukt  Gold dat het logistiek en financieel niet haalbaar is om het project met verdere vluchten met vliegtuigen over de duizenden wijngaarden in Californië – en over de hele wereld – uit te breiden. “Daarom zijn nu alle ogen gericht op de ruimte”, beklemtoont de onderzoeksleider.

“De ruimte biedt de mogelijkheid om een controle uit te voeren op de schaal waarop de productie plaatsvindt. “De ziekte is geen probleem dat alleen bij één wijnboer gelokaliseerd is. Wijngaarden grenzen immers aan elkaar. Het probleem moet dan ook op een regionaal niveau kunnen worden beheerd. Daarvoor is een controle vanuit de ruimte nodig. Hierdoor kan immers een veel groter gebied worden bestudeerd.”

Meer over dit onderwerp:

Posted in landbouw, luchtvaart & ruimtevaart, voeding & horeca | Reacties uitgeschakeld voor NASA wil druivenziekte vanuit de ruimte kunnen identificeren

Portugese president belooft oplossing voor Douro-wijnproductie

Posted by managing21 on 7th september 2023

De regelgeving voor de Portugese Douro-wijnproductie moet dringend worden aangepast. Dat heeft Marcelo Rebelo de Sousa, president van Portugal, gezegd in een reactie op een open brief die de producenten eerder dit jaar hebben gepubliceerd. De producenten hopen dat daarmee eindelijk een oplossing kan worden gevonden voor de Portugese Douro-wijnen, die volgens hen al een geruime tijd tevergeefs een duurzaam economisch model nastreeft.

In juli werd in Publico en Jornal de Noticias – de twee grootste kranten van Portugal – een open brief gepubliceerd, ondertekend door zesentwintig belangrijke producenten van Douro-wijn en port, waarin wordt opgeroepen tot dringende hervormingen van het regelgevende systeem, dat volgens de wijnboeren in zijn huidige vorm de economische levensvatbaarheid van de regio in gevaar brengt.

Verouderd systeem

De producenten dringen aan op dringende hervormingen van de huidige regelgeving, die gebaseerd is op het beneficio-systeem dat in de jaren dertig van de voorbije eeuw werd geïntroduceerd en dat bepaalt hoeveel druiven er tot port verwerkt mogen worden. “De regelgeving van de Douro is begin vorige eeuw bijna exclusief voor Porto ontworpen, maar Douro-wijnen vertegenwoordigen in Portugal bijna de helft van de totale druivenproductie”, verduidelijkte Paul Symington, topman van Symington Wine Estates, het initiatief.

De producenten van de Douro-wijnen hopen op een betere regelgeving – Foto: Juan José Berhó/Pixabay

Symington benadrukte tevens dat er een grote behoefte is aan een regeling voor de boeren die meer levensvatbare wijngaarden willen creëren. Hij wees er daarbij op dat in de Douro 18.978 boeren actief zijn, maar 60 procent daarvan bezit een wijngaard van minder dan één hectare.

De Portugese president Rebelo de Sousa heeft nu toegegeven dat de regelgeving dringend moet worden hervormd. “Het is inmiddels al ongeveer honderd jaar geleden dat de wetten voor de afbakening van de Douro werden vastgesteld”, beklemtoonde de Sousa. “Sindsdien zijn er enkele aanpassingen gedaan, maar de realiteit was heel anders.” De president voegde er aan toe dat de aanpassingen het nationaal belang van Portugal ondersteunen.

In de open brief staat dat de Portugese overheid in het verleden herhaaldelijk heeft beloofd dat er veranderingen zouden komen, maar er wordt aan toegevoegd dat in realiteit niets is ondernomen. Symington stelde nu echter te hopen dat de verklaring van de president de regering zeker zal aanmoedigen om actie te ondernemen. “Als er niets wordt gedaan, komt de economische levensvatbaarheid van de Douro – wereldwijd het grootste berggebied met wijngaarden, met een onvergelijkbaar sociaal en historisch erfgoed – in gevaar”, waarschuwde hij.

Unesco

De Douro Demarcated Region staat bekend als een van de wonderen van de wijnwereld. Het gebied bevat meer dan de helft van alle wijngaarden op steile bergwanden ter wereld en staat op de Werelderfgoedlijst van de Unesco. “Er is geen vergelijkbaar wijngebied”, wordt in de open brief benadrukt. “Meer dan 19.000 druiventelers en 1.000 bedrijven bewerken deze uitdagende wijngaarden, die twee gerenommeerde wijnen – Porto en Douro – produceren. Maar de voorbije twintig jaar is het totale volume Port met 25 procent gedaald tot 7,8 miljoen kisten vorig jaar, terwijl de verkoop van Douro-wijnen aanzienlijk is gegroeid tot 5,2 miljoen kisten.”

“Ondanks deze ingrijpende veranderingen is de regelgeving honderd jaar lang ongewijzigd gebleven”, gaat de open brief verder. “Dat veroorzaakt nu ernstige verstoringen die niet alleen gevolgen hebben voor de prijs van druiven, maar ook voor de sociaaleconomische duurzaamheid van de boeren, de bedrijven en de toekomst van de wijnen uit de regio op de internationale markten.”

Het beneficio-systeem – geïntroduceerd in de jaren dertig van de voorbije eeuw – bepaalt de hoeveelheid druiven die tot port verwerkt kan worden. Dat quotum wordt, afhankelijk van de kwaliteit en de vraag, jaarlijks aangepast. Een soortgelijk systeem wordt gebruikt in de belangrijkste Europese wijngebieden. Druiven voor de Douro worden echter op de open markt verhandeld en worden over het algemeen met een overaanbod geconfronteerd.”

“De Douro heeft te lijden onder de daling van de portvolumes en onder een verouderd regelgevend systeem. Bijgevolg worden veel druiven onder de kostprijs verkocht”, betogen de producenten. “Het verlies voor de boeren is duidelijk, wat leidt tot het stopzetting van wijngaarden en een ontvolking van de regio. Deze situatie wordt nog verergerd door de klimaatverandering die op dit gebied een steeds grotere impact heeft.”

“Even ernstig is dat te veel wijnen internationaal worden verkocht tegen prijzen die vergelijkbaar zijn met de goedkoopste wijnen ter wereld”, wordt er nog gewaarschuwd. “Dit zou onmogelijk zijn als de boeren een eerlijke prijs zouden krijgen. De regio geeft consumenten de indruk dat de Douro goedkope wijnen produceert, terwijl niets minder waar is. De productiekosten per kilogram behoren tot de hoogste ter wereld; terwijl de opbrengsten per hectare wereldwijd tot de laagste categorieën behoren. Dat is het gevolg van de unieke kenmerken van de wijngaarden in het Douro-gebergte.”

Er wordt nog op gewezen dat er de voorbije vijftien jaar verschillende onderzoeken – onder meer door de Universiteit van Trás-os-Montes e Alto Douro (Utad) – zijn uitgevoerd. Al die studies kwamen tot de conclusie dat de Douro onder de huidige omstandigheden niet duurzaam is en dat een hervorming van de regelgeving noodzakelijk is. “Maar ondanks herhaalde beloften van de staat is er niets gedaan”, klagen de boeren.

“Geen enkele wijnregio kan zo’n onevenwichtigheid lang overleven en lijdt schade aan zijn reputatie en aan de economie van zijn gemeenschappen. Deze onbegrijpelijke passiviteit brengt schade toe aan een van de mooiste en meest historische wijngebieden ter wereld. Er zijn verschillende noodoplossingen voor de korte termijn en andere structurele maatregelen voor de langere termijn. De Douro heeft een strategie voor de toekomst nodig die is gebaseerd op een wetenschappelijke basis en die wordt geleid door een onafhankelijke instantie in overleg met de belangrijkste belanghebbenden van de regio.”

Meer over dit onderwerp:

Posted in voeding & horeca | Reacties uitgeschakeld voor Portugese president belooft oplossing voor Douro-wijnproductie

Mercedes-Benz ziet nog aanzienlijke hindernissen voor elektrische mobiliteit

Posted by managing21 on 5th september 2023

De Duitse autoconstructeur Mercedes-Benz verwacht niet dat zijn verkopen in Europa tegen eind dit decennium volledig elektrisch zullen zijn, maar zal daarvoor wel zijn portfolio klaar hebben. Dat heeft Ola Källenius, chief executive van Mercedes-Benz, gezegd.

Mercedes-Benz heeft lang benadrukt zich tegen eind dit decennium op een volledig elektrische verkoop te willen richten op markten waar de realisatie van deze ambities tot de mogelijkheden zouden behoren. De constructeur merkt bovendien op dat uiteindelijk de klanten zullen beslissen welke producten ze willen aankopen. Daarnaast wees Mercedes-Benz eveneens op de behoefte aan infrastructuur om de overgang naar elektrische voertuigen te ondersteunen.

Groeiende voorzichtigheid

“De Europese markt voor elektrische wagens is de voorbije jaren aanzienlijk gegroeid, maar is waarschijnlijk nog niet klaar voor volledig elektrische verkoop eind dit decennium”, betoogde Kaellenius. “Dat geldt zowel voor Mercedes-Benz als de hele Europese markt. Mercedes-Benz zal klaar zijn voor die omschakelen, maar zal ook een tactische flexibiliteit nastreven. Dit betekent dat de mogelijkheid wordt behouden om op dezelfde productielijn zowel elektrische wagens als voertuigen met een verbrandingsmotor te produceren.”

Mercedes-Benz wil de productiekosten van zijn elektrische wagens verlagen. – Foto: Mercedes-Benz

De opmerkingen van Källenius sluiten aan bij een groeiend gevoel van voorzichtigheid onder grote autofabrikanten wereldwijd over het opschalen van de productie en het gebruik van elektrische wagens naarmate de wettelijke doelstellingen voor de uitfasering van wagens met fossiele brandstoffen naderen. Oliver Zipse, chief executive van BMW, wees er daarbij op dat de Europese wetgevers zelf een vertraging verwachten. De verkoop van wagens met fossiele brandstoffen zou in Europa immers vanaf midden volgend decennium worden verboden, maar er komt over twee jaar eerst nog een evaluatie voor die beslissing definitief wordt.

De verkoop van elektrische wagens in Europa steeg in de eerste zeven maanden van dit jaar met bijna 55 procent tot ongeveer 820.000 voertuigen. Daarmee vertegenwoordigde de sector ongeveer 13 procent van de totale Europese autoverkoop. Binnen de sector wijzen leidinggevenden echter steeds vaker op de belemmeringen die de productie en verkoop van elektrische wagens tegen concurrerende prijzen op grotere schaal hinderen. Onder meer wordt daarbij gewezen naar hoge elektriciteitsprijzen en een gebrek aan oplaadinfrastructuur.

Källenius wees er nog op te verwachten dat in China de overgang van verbrandingsmotoren naar elektrische mobiliteit in het topsegment van de markt, waar niet dezelfde overheidssteun werd verkregen als in de productie voor de massamarkt, vele jaren zal duren. “Deze markt moet stap voor stap worden omgevormd”, merkte Källenius op. Hij voegde er echter aan toe dat de huidige economische vertraging in China op de lange termijn geen invloed zal hebben op de strategie die Mercedes-Benz voor die markt heeft ontwikkeld.

Hogere kosten

Källenius merkte daarbij op dat de variabele kosten voor de productie van elektrische voertuigen in de nabije toekomst hoger zullen blijven tegenover modellen met een verbrandingsmotor. De chief executive van Mercedes-Benz voegde eraan toe dat deze situatie de intense concurrentie zal blijven aanwakkeren.

“De variabele kosten voor een elektrische auto zijn hoger dan bij een wagen met een verbrandingsmotor”, verduidelijkte Källenius. “Dat zal ook in de nabije toekomst zo blijven. Deze hogere kosten kunnen niet volledig aan de klanten worden doorberekend. De variabele kosten die wegen op het prijsniveau van de productie van elektrische wagens, omvatten onder meer de prijzen voor de grondstoffen van de batterijen, de softwareontwikkeling en de elektriciteitstarieven.

Kaellenius zei dat deze problematiek de reden was waarom de Duitse groep werkt aan een optimalisering van de vaste kosten en de toewijzing van middelen om met elektrische auto’s dezelfde winstgevendheid te bereiken als met verbrandingsmotoren. Onder meer wordt voor de nieuwe modellen gewerkt aan een aanzienlijke kostenverlaging bij de productie van batterijen. De actieradius van de wagens zou bovendien met ongeveer een derde moeten kunnen oplopen.

Meer over dit onderwerp:

Posted in automotive, Mobility | Reacties uitgeschakeld voor Mercedes-Benz ziet nog aanzienlijke hindernissen voor elektrische mobiliteit

Internationale luchtvaart rekent op volledig herstel volgend jaar

Posted by managing21 on 5th september 2023

Het passagiersverkeer in de luchtvaart laat sterke prestaties optekenen en volgend jaar wordt een volledig herstel verwacht. Een groot deel van de belangrijkste indicatoren voor de prestaties van de sector vertonen sterke aanwijzingen van een herstel tegenover volgend jaar. Dat blijkt uit een rapport van de International Air Transport Association (IATA). Gewag wordt gemaakt van een bijkomend blijk van vertrouwen in de sector.

Een volledig herstel volgend jaar vertegenwoordigt een terugkeer van naar het niveau van vier jaar geleden, vooraleer de industrie door de verspreiding van het virus Covid-19 zwaar werd getroffen. Bovendien wordt voorspeld dat het aantal passagiers in de luchtvaart tegen het einde van volgend decennium zal zijn verdubbeld. 

Binnenlands verkeer

De inkomsten per passagier-kilometer, de indicator voor de prestaties van het passagiersverkeer, liep tijdens het tweede kwartaal van dit jaar met 45 procent op tegenover dezelfde periode vorig jaar. Het aanbod beschikbare zitplaatsen steeg tegelijkertijd met 34,8 procent. Dit laatste is geen verrassing, aangezien de beperkingen tegen de verspreiding van het virus Covid-19 vorig jaar maand na maand werden opgeheven. Er werd tijdens het tweede kwartaal van dit jaar bovendien een bezettingsgraad van 82,4 procent bereikt. Dat bleef amper 0,7 procent onder het niveau dat voor de uitbraak van de corona-pandemie was geregistreerd.

De binnenlandse trafieken vertoonden het sterkste herstel. – Foto: Pixabay

Het binnenlandse passagiersverkeer liet tijdens het voorbije kwartaal wereldwijd een volledig herstel optekenen. De cijfers lagen 4,5 procent hoger dan het niveau van vier jaar geleden. De sectororganisatie stelt dat dit herstel te danken is aan de veerkracht van de belangrijkste binnenlandse markten en de sterke opleving in China.

De binnenlandse trafieken lagen tijdens de maand juni 27,2 procent hoger dan dezelfde periode vorig jaar. Bovendien stegen de cijfers met 5,1 procent tegenover de maand juni vier jaar geleden. In de eerste helft van dit jaar lagen de binnenlandse trafieken 33 procent hoger dan dezelfde periode vorig jaar. Nagenoeg over de hele wereld werden stijgende binnenlandse trafieken geregistreerd. De enige uitzondering was Australië, waar tegenover de maand juni van vorig jaar een daling met 1,7 procent werd gemeld. De cijfers lagen echter nog altijd 3,9 procent hoger dan vier jaar geleden. China toonde de sterkste groei. De trafieken lagen er 129,6 procent hoger dan de maand juni vorig jaar.

Ook het internationale verkeer liet een herstel optekenen. In vergelijking met de maand juni vorig jaar werd een stijging met 33,7 procent geregistreerd. Tegenover de maand juni van vier jaar geleden werd een herstel met bijna 89 procent gemeld. Tijdens de eerste helft van dit jaar was er sprake van een toename met 58,6 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. “De cijfers tonen dat alle internationale markten een groei vertonen”, meldt het rapport. “Hier is er echter nog altijd geen sprake van een volledig herstel tegenover vier jaar geleden, voor de uitbraak van de pandemie.”

Asia-Pacific

De sterkste groei in het internationale verkeer werd opgetekend in de regio Asia-Pacific. De inkomsten per passagier-kilometer stegen tijdens de maand juni met 90,1 procent tegenover de maand juni vorig jaar. De capaciteit en de bezettingsgraad namen tegelijkertijd respectievelijk met 115 procent en 83 procent toe. Ook in alle andere regio’s van de wereld lieten de inkomsten een stijging optekenen. De meest bescheiden groei werd genoteerd in Europa en Noord-Amerika.

De inkomsten per passagier-kilometer lieten in die regio’s een stijging met ongeveer 13 procent noteren. In Europa liepen de trafieken met 14 procent op, gekoppeld aan een capaciteitstoename van 12,6 procent en een verbetering van de bezettingsgraad tot bijna 89 procent. In Noord-Amerika liepen de internationale trafieken met 23 procent op, terwijl een bezettingsgraad met 90,2 procent werd geregistreerd. Dit laatste was het hoogste cijfer van de hele wereld.

In het rapport wordt echter ook gewaarschuwd voor een mogelijke verdere vertraging van de wereldeconomieën de volgende kwartalen. “Die problemen zouden, vanwege een mogelijk stijgende werkloosheid, een neerwaartse druk op de vraag naar vliegtuigreizen kunnen veroorzaken”, voert de sectororganisatie aan. “Momenteel kan van een bemoedigende situatie worden gesproken, maar er moet worden gewaarschuwd dat er wereldwijd problemen kunnen rijzen. Hierdoor zou een volledig herstel volgend jaar kunnen worden belemmerd.”

Meer over dit onderwerp:

Posted in luchtvaart & ruimtevaart, Mobility, transport & logistiek | Reacties uitgeschakeld voor Internationale luchtvaart rekent op volledig herstel volgend jaar