managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Archive for the 'scheepvaart' Category

Wereldwijde vloot voor droge bulk bewijst verbeterde veiligheid

Posted by managing21 on 20th juni 2024

Het vervoer van droge bulk in de scheepvaart heeft de voorbije tien jaar op het vlak van veiligheid een duidelijke verbetering laten optekenen. Dat blijkt uit een rapport van de sectororganisatie Intercargo. Ondanks een aanzienlijke toename van de bulkvloot is er volgens Intercargo de voorbije tien jaar op het gebied van veiligheid een duidelijke verbetering van de veiligheid worden gemeld.

Die positieve evolutie is volgens het rapport in belangrijke mate te danken aan de strengere internationale regelgeving en de adoptie van nieuwe technologieën die het scheepsontwerp hebben verbeterd.

Duidelijke verbetering

“De verbeteringen zijn sleutelfactoren om het verlies van schepen en levens in het vervoer van droge bulk te bestrijden”, voert Intercargo aan. “Daarmee zet de sector de trend van de voorbije jaren verder door. Ondanks een duidelijke groei van de bulkvloot, kan er over het voorbije decennium een duidelijke verbetering in de veiligheid van het transport worden opgetekend. Tijdens die periode is de wereldwijde vloot voor het vervoer van droge bulk met 20 procent gegroeid. In januari van dit jaar telde deze vloot 12.226 schepen. In 2013 waren er ongeveer 10.400 schepen operationeel.

Over een periode van tien jaar gingen 21 bulkschepen van meer dan 10.000 ton verloren. – Foto: Pixabay/Capt-M

De vloot voor het vervoer van droge bulk vertegenwoordigt meer dan 40 procent van het wereldwijd vervoerde tonnage en neemt ongeveer 55 procent van het wereldwijde transport voor zijn rekening. “Ondanks een duidelijke toename van de bulkvloot, kan er over de voorbije tien jaar een duidelijke trend van veiligheidsverbeteringen worden vastgesteld,” voert Intercargo aan. “Hoewel de wereldwijde vloot een constante groei heeft laten optekenen, zijn er gemiddeld slechts 2,1 schepen per jaar verloren gegaan. Over een periode van tien jaar gingen 21 bulkschepen van meer dan 10.000 ton verloren.”

Bij die rampen verloren ook 89 zeevarenden het leven. Het voorbije jaar dienden echter geen slachtoffers te worden gemeld. Het voorbije jaar ging slechts één schip voor droge bulk verloren. Het Chinese bulkschip M/V Yong Xing 56 zonk het voorbije jaar in Rusland na een botsing met zwaar pakijs. Daarbij vielen echter geen dodelijke slachtoffers te betreuren. De 21 Chinese bemanningsleden van het schip, dat vijftien jaar oud was, konden veilig worden geëvacueerd.

Het rapport van Intercargo geeft aan dat tijdens het voorbije decennium in totaal bij die scheepsrampen 1,78 miljoen ton verloren is gegaan. Dat vertegenwoordigt een gemiddelde van 177.526 ton per jaar. De gemiddelde leeftijd van de verloren bulkcarriers was 19,4 jaar.

Liquefactie

Hoewel de sector duidelijke verbeteringen in de veiligheidsnormen kan vaststellen, blijft liquefactie – het vloeibaar maken van lading – volgens Intercargo een groot probleem. Deze activiteit moet het grootste verlies aan mensenlevens optekenen. De voorbije tien jaar kwamen in deze sector 55 zeelui om het leven. Dat vertegenwoordigt 62 procent van het totale verlies aan mensenlevens dat de voorbije tien jaar moest worden gemeld. Strandingen blijven anderzijds de belangrijkste oorzaak van de scheepsverliezen. In totaal gingen daarbij negen schepen – 43 procent van de totale tol – verloren.

Intercargo wijst erop dat de sector met een bijzonder uitdagende omgeving wordt geconfronteerd. Daarbij wordt verwezen naar het hoge handelsniveau, overvolle havens, oudere schepen en extreme weersomstandigheden. “De verbetering van de veiligheidsnormen is een weerspiegeling van een grotere focus op maatregelen die zich richten op de training in veiligheidsbewustzijn, een verbeterd scheepsontwerp, de toepassing van nieuwe technologie en de naleving van de veiligheidsnormen”, wordt er aangevoerd.

“De veiligheid van bulkcarriers mag nooit over het hoofd worden gezien”, benadrukt Dimitris Fafalios, voorzitter van Intercargo. “We hebben een lange weg afgelegd sinds de donkere dagen van de jaren tachtig van de voorbije eeuw. Toen werden we met veel tragische verliezen aan levens en schepen geconfronteerd. Sindsdien zijn de veiligheidsprestaties van de sector echter gestaag verbeterd. De huidige trend betekent een grote verschuiving tegenover het laatste decennium van de voorbije eeuw. Tijdens die periode gingen jaarlijks tussen vijf en zesentwintig schepen verloren. Daarbij kwamen respectievelijk 23 en 186 zeevarenden om het leven.”

Meer over dit onderwerp:

Posted in scheepvaart, transport & logistiek | Reacties uitgeschakeld voor Wereldwijde vloot voor droge bulk bewijst verbeterde veiligheid

Europese Unie moet transportcorridor Donau dringend optimaliseren

Posted by managing21 on 17th juni 2024

Terwijl Europa zich voorbereidt op een langdurig conflict aan de oevers van de Zwarte Zee, moet het gebied zich inzetten voor het optimaliseren van de transportcorridor van de Donau om ervoor te zorgen dat de Zwarte Zee vrij en open blijft. Dat blijkt uit een rapport van Kaush Arha (voorzitter van het Free & Open Indo-Pacific Forum), Ben Hodges (voormalig commandant van US Forces Europe) en George Scutaru (een voormalige nationale veiligheidsadviseur van de president van Roemenië).

“De oorlog in Oekraïne blijft het toegenomen verband tussen economie en veiligheid accentueren”, werpen de auteurs op. “Daarbij wordt Oekraïne door de Russische blokkade gedwongen zijn graanexporten naar havens langsheen de Roemeense Donau en Zwarte Zeehavens te verleggen. De Russische controle over de Krim, gekoppeld aan de uitgesproken wens van de Russische top om de gehele kustlijn van Oekraïne te annexeren en de tijdelijke bezetting van het Slangeneiland aan de monding van de Donau, wijzen op de kwaadaardige bedoelingen van het land om de vrijheid van scheepvaart over het grootste deel van de Zwarte Zee te ontzeggen.”

Levensbelangrijk toegangspunt tot Zwarte Zee

Opgemerkt wordt dat de Bosporus en de Donau de twee levensbelangrijke toegangspunten tot de Zwarte Zee vormen. “Turkije garandeert, vooral omwille van zijn geografische controle over de Bosporus, de vrijheid van scheepvaart in de Zwarte Zee”, voeren de auteurs aan. “Dit laat aan de Europese Unie en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (Navo) de opdracht om ervoor te zorgen dat een gemoderniseerde Donau een open kanaal naar de Zwarte Zee behoudt om de vrede en welvaart in Zuidoost-Europa en het hele continent in het algemeen te bevorderen.”

De Donau moet tot een belangrijke verkeersader worden uitgebouwd. – Foto: Pixabay/Falco

Bij het moderniseren van het transport over de Donau moeten volgens de auteurs twee duidelijke vereisten naar voor worden geschoven. “In eerste instantie bevestigt de Donau zijn cruciale positie als handelsader voor het transport van landbouwproducten (granen) door Zuidoost-Europa – ook vanuit Oostenrijk, Slowakije, Hongarije, Servië, Roemenië, Bulgarije, Moldavië en Oekraïne.

In de nabije toekomst zullen de Russische bezetting van de Krim en de aanhoudende dreiging voor alle Oekraïense havens ervoor zorgen dat de Donau de belangrijkste handelsader wordt voor de export van Oekraïens graan. Daarom moet de Europese Unie, in nauwe samenwerking met de oeverstaten van de rivier, dringend de nodige maatregelen te nemen om de transportcorridor van de Donau te optimaliseren en op die manier de Europese landbouw een maximaal concurrentievoordeel te bieden.”

“In tweede instantie wordt de paraatheid van de Navo bij het mobiliseren van militaire middelen vanuit Duitsland naar het oostfront ernstig beperkt door een aantal knelpunten op de bestaande wegennetwerken en spoorverbindingen. Volgens sommige berichten is het beschikbare spoorwegnet slechts in staat minder dan 20 procent van de benodigde activa te mobiliseren.”

“De Donau biedt een gunstige transportcorridor om tegemoet te komen aan de nieuwe doctrine van de Navo voor de voorwaartse houding bij het verplaatsen van brandstof, munitie en zware bepantsering naar de frontlinies, vooral naar het kwetsbare zuidoostelijke front. Binnenschepen kunnen dit zware materiaal vanuit belangrijke logistieke knooppunten van het Amerikaanse leger in Mannheim en de Navo in Ulm op een efficiënte manier over de Rijn en de Donau naar de Zwarte Zee transporteren. Het zou verstandig zijn indien de Navo en de Europese Unie en de Europese Unie met de nodige urgentie prioriteit zouden geven aan de modernisering van de Donau voor militair transport.”

Wederopbouw Oekraïene

“Een gemoderniseerde transportcorridor op de Donau zal niet alleen een stimulans kunnen vormen voor de landbouweconomieën van Zuidoost-Europa en de Navo, maar kan ook van cruciaal belang zijn voor de wederopbouw van Oekraïne”, betogen Arha, Hodges en Scutaru. “Door een verbetering van de commerciële infrastructuur en connectiviteit in heel Zuidoost-Europa kan de aantrekkelijkheid van de regio voor industriële ontwikkeling vergroten, waardoor de Europese en mondiale toeleveringsketens minder risico zouden lopen.”

“De Donau zal ook dienen als een noodzakelijke verkeersader voor een betere transcontinentale handel met de Kaukasus en Centraal-Azië. De ontwikkeling van het transport over de Donau en de daaruit voortvloeiende omschakeling van het verkeer van treinen en vrachtwagens naar binnenvaartschepen zou er ook toe bijdragen dat Europa zijn doelstellingen op het gebied van duurzame energie kan halen. Wel is het cruciaal om de negatieve ecologische gevolgen van het toegenomen verkeer over de rivier te minimaliseren en te verzachten.”

Bij de modernisering van de Donau moet volgens de auteurs met vier principes rekening worden gehouden. “In de eerste plaats zou het vrije verkeer van goederen en personen, zoals verankerd in de Schengen-akkoorden, moeten worden gestimuleerd”, zeggen ze. “De Donau telt tien oeverstaten. Zeven naties zijn lid van de Europese Unie, terwijl de drie anderen hun kandidaat voor toetreding tot dat blok hebben ingediend. In de tweede plaats moet de Donau door de Navo worden aangewezen als een strategische corridor voor de veiligheid. Daarbij moeten operationele oefeningen en evaluaties worden gepland om de optimale paraatheid van die corridor te garanderen.”

“In de derde plaats moet een optimale instroom van binnenvaarttransport worden verzekerd. Dat moet worden gerandeerd door een noodzakelijke modernisering van de infrastructuur, waaronder de bouw van verbeterde sluizen, het vrijmaken van bruggen en de organisatie van baggeroperaties. Tenslotte moet een investeringsvriendelijke beleid de proliferatie van industrieën langs de rivier vergemakkelijken, waardoor het economische potentieel van Zuidoost-Europa wordt geoptimaliseerd.” Volgens Arha, Hodges en Scutaru zou het passend zijn om een deel van de bevroren Russische activa – ruim 300 miljard euro – aan de modernisering van de Donau te besteden.

Meer over dit onderwerp:

Posted in politiek, scheepvaart, transport & logistiek | Reacties uitgeschakeld voor Europese Unie moet transportcorridor Donau dringend optimaliseren

Alaska beperkt cruisepassagiers in hoofdstad Juneau

Posted by managing21 on 14th juni 2024

Juneau, de hoofdstad van Alaska, gaat het cruisetoerisme beperken. Daarover heeft het gemeentebestuur van de stad en de cruisesector een akkoord gesloten. Daarbij zal een limiet worden opgelegd aan het aantal passagiers dat cruiseschepen in Juneau aan land kunnen laten gaan. Volgens critici gaat de maatregel echter niet ver genoeg om de levenskwaliteit in de hoofdstad van Alaska te beschermen.

Juneau, gelegen aan het Gastineau Kanaal in het zuiden van Alaska, heeft 32.000 inwoners, maar ontving vorig jaar een recordaantal van 1,65 miljoen cruisepassagiers. Dat vertegenwoordigde een stijging van 23 procent ten opzichte van het vorige record. Terwijl veel bedrijven de toevloed aan toeristen aanmoedigen, storen een aantal andere groepen zich aan het geluid van de overvliegende helikopters, overvolle straten en wandelpaden en schade aan het plaatselijke milieu.

Infrastructuur

In een poging om de economische voordelen in evenwicht te brengen met de gevolgen van grote aantallen bezoekers, bereikte Juneau recent een overeenkomst met de Cruise Lines International Association in Alaska. Daarin werd bepaald dat er per dag nog maximaal 16.000 passagiers van cruiseschepen in de stad zullen worden toegelaten. Op zaterdag is er zelfs een verdere beperking tot 12.000 reizigers.

Juneau ontving vorig jaar een recordaantal van 1,65 miljoen cruisepassagiers. – Foto: Pixabay/Sandgroper

“De stad heeft met zijn huidige infrastructuur geen ruimte beschikbaar voor een verdere groei van het cruisetoerisme”, voert Alexandra Pierce, manager toerisme van Juneau, aan. “Daarom werd onderhandeld over een introductie van limieten die aan het cruisetoerisme worden opgelegd. Op die manier moet het mogelijk zijn om de zwaarste drukte onder controle te houden.”

“De overeenkomst was erop gericht om het aantal cruisepassagiers ongeveer gelijk te houden terwijl de stad werkt aan het verbeteren van haar infrastructuur. Het cruisetoerisme is belangrijk voor onze lokale en regionale economieën, maar we moeten tegelijkertijd een balans vinden tussen bezorgde inwoners en de lokale activiteiten die afhankelijk zijn van de toeristische industrie.”

Juneau is voor cruiseschepen de populairste haven van Alaska. Karla Hart, een inwoonster van de stad en al lange tijd criticus van de cruisesector, zegt bezorgd te blijven dat de nieuwe limieten in de loop van het cruiseseizoen, dat tweeëntwintig weken duurt, nog steeds voor een verbreking van aankomstrecords zouden kunnen zorgen.

Scheepsvrije zaterdagen?

“De opdracht van de stad aan het personeel was om het aantal vast te houden of enigszins te verminderen, maar toch hebben we nu een onderhandelde overeenkomst die jaarlijks de aankomst van 2,5 miljoen reizigers zou toelaten”, beklemtoonde Hart. In plaats daarvan steunt Hart een voorstel van een lokaal referendum voor de introductie van scheepsvrije zaterdagen. “Op die manier kan voor de lokale bevolking gedurende één dag per week een voelbare bescherming van de levenskwaliteit worden geboden”, gaf Hart nog aan. “Luchtvervuiling en waterverontreiniging van de cruiseschepen vormen een grote bekommernis.

De cruise-industrie bloeit na de covid-pandemie en de schepen worden steeds groter. Sommige schepen kunnen nu bijna 6.000 passagiers vervoeren, maar insiders zeggen dat de industrie de grenzen van die groei nog lang niet bereikt heeft. Het grootste schip uit de wereldwijde cruisevloot is momenteel de Icon of the Seas. Dat schip werd in januari te water gelaten en vervoert meer dan 7.000 passagiers en bemanningsleden. De Icon of the Seas torent twintig dekken boven de zeespiegel uit en herbergt het grootste drijvende waterpark van de wereld.

Juneau is niet de enige stad die zich zorgen maakt over de toenemende sociale en ecologische impact van cruiseschepen. Drie jaar geleden werden de schepen definitief uit de lagune van Venetië heeft geweerd. Ook Barcelona heeft de toegang van zijn haven voor cruiseschepen beperkt, terwijl Amsterdam een dagbelasting op de passagiers van de schepen heeft ingevoerd.

Meer over dit onderwerp:

Posted in Mobility, scheepvaart, toerisme, vrije tijd | Reacties uitgeschakeld voor Alaska beperkt cruisepassagiers in hoofdstad Juneau

Donau moet evenwicht zoeken tussen economie en ecologie

Posted by managing21 on 3rd juni 2024

De Donau heeft het potentieel om nog meer transport op te nemen. Tegelijkertijd moet er echter met milieuoverwegingen rekening worden gehouden. Dat blijkt uit het Actieprogramma Donau 2030 dat het Oostenrijkse ministerie voor klimaatbescherming, milieu, energie, mobiliteit, innovatie en technologie heeft opgesteld. Dat programma is volgens de auteurs gebaseerd op op een evenwichtsoefening tussen ecologische en economische belangen.

“Ik denk dat de Donau nog veel meer potentieel heeft als transportroute,” stelde Davor Sertic, voorzitter van de Transport and Traffic Division van de Weense Kamer van Koophandel op een conferentie van de Europese transportindustrie in Wenen in september vorig jaar. Slechts enkele weken eerder had de Oostenrijkse waterwegbeheerder Viadonau zijn verslag voor het jaar voordien gepresenteerd. Daarin kwamen over het Donauverkeer ontnuchterende cijfers aan de oppervlakte. De cijfers voor het Oostenrijkse deel van de Donau waren indrukwekkend. Er moest immers voor het totale goederenvolume het laagste niveau in dertig jaar tijd worden gemeld.

Echte kans voor klimaattoekomst?

Sertic zag de uitbreiding van intermodale Donauhavens, een dichter e-laadnetwerk aan wal voor de scheepvaart en een bevaarbaarheid het hele jaar door, vooral ten oosten van Wenen, als dringende maatregelen. Leonore Gewessler (Die Grünen), Oostenrijks minister van klimaat, beschrijft het nieuwe actieprogramma als een duidelijk engagement voor de bescherming van het klimaat en het leefmilieu, voor een veerkrachtige Donau-waterweg en voor een milieuvriendelijke en concurrerende binnenvaart. 

In Ennshafen wordt het project Panattoni Park uitgebouwd. – Foto: Ennshafen

De politica had eerder al aangegeven ook een grote bezorgdheid te hebben over de transportsector. Daarbij had ze het echter ook over de unieke voordelen die een natuurlijke vervoerswijze zoals de Donau biedt. “Het is nu des te belangrijker om deze opportuniteiten gericht te benutten en te versterken en ze te zien als een echte kans voor onze klimaattoekomst”, betoogde Gewessler nu. “Het actieprogramma staat dus voor een ecologische economie.”

De trafieken op de Donau worden momenteel door een aantal problemen gekenmerkt. “Een groot aantal binnenvaartschepen heeft zich gebundeld op de benedenloop van de Donau”, verduidelijkt Christoph Caspar, woordvoerder van ViaDonaua. “Door de oorlog in Oekraïne moesten grote hoeveelheden graanproducten die anders rechtstreeks over zee werden vervoerd, naar de Donau worden omgeleid. Minder schepen voor de landen aan de bovenloop van de Donau – Duitsland, Oostenrijk en Slowakije – waren daarvan het gevolg.”

Volgens Caspar heeft dit ook gevolgen gehad voor de transportvolumes in Oostenrijk: “In 2022 haalden we een jaarvolume van 6,3 miljoen ton, maar vorig jaar was dat tot 6,0 miljoen ton gedaald”, betoogt hij. “De grootste achteruitgang – min 20 procent – werd genoteerd voor de invoer uit de oostelijke Donaulanden.”

“In andere transportsectoren zijn geopolitieke, internationale kwesties minder relevant”, wordt in het actieprogramma aangevoerd. “Het jongste jaarverslag van ViaDonau toont dat het binnenlandse vervoer twee jaar geleden – zowel procentueel als absoluut – veruit de sterkste daler was. Hier daalden de vervoerde volumes met 81,4 procent tot 0,1 miljoen ton in vergelijking met het jaar voordien. De krimpende volumes kunnen specifiek worden toegeschreven. Een van de belangrijkste redenen voor deze scherpe daling was het stopzetten van transporten van afgegraven materiaal in verband met infrastructuurwerkzaamheden in Linz, die de twee jaar voordien relatief veel binnenlands transport hadden gegenereerd.

Mix van maatregelen cruciaal

Een groter concurrentievermogen van logistieke ketens langs het water en milieuvriendelijkere schepen zijn twee belangrijke doelstellingen die door het actieprogramma naar voor worden geschoven. “Deze twee doelstellingen kunnen ook een hefboomeffect hebben voor de internationale rivier, vooral in Duitsland”, wordt eraan toegevoegd. “Enkele evenementen, zoals hierboven aangehaald, hebben een grote impact. Het doel is hier om het potentieel in positieve zin te herkennen en te benutten.”

Het recent gestarte bouwproject Panattoni Park in het industriegebied Ennshafen in Oberösterreich vormt een voorbeeld van de verdere logistieke uitbouw van het Donaugebied. Panattoni Park is een gebied van ongeveer 65.000 vierkante meter. Het project zal volgens Markus Achleitner, provincieraadslid voor economische zaken van Oberösterreich, vooral gericht zijn op bedrijven uit de verwerking van metaal en staal, de voedingsmiddelenindustrie, de voertuigbouw, de chemische industrie en de transportsector. “Deze activiteiten kunnen profiteren van de nabijheid van Linz en de hoogwaardige ruimte die in Ennshafen beschikbaar is.” 

Panattoni zelf maakt expliciet reclame voor de verbindingen met de waterweg, terwijl  het Oostenrijkse ministerie voor klimaatbescherming, milieu, energie, mobiliteit, innovatie en technologie momenteel een financieringsprogramma voor een milieuvriendelijke scheepvaart naar voor schuift. Dat programma loopt tot eind 2026 en is gericht op uitgebreide financiële stimulansen en schepen sneller milieuvriendelijker te maken.

“De mix van maatregelen heeft een aanzienlijke impact op het gebruik van de Donau”, wordt er nog opgemerkt. “Het ontwerp omvat verschillende doelstellingen die elkaar idealiter niet tegenspreken, maar juist aanvullen in termen van een ecologische economie. Dit betekent dat noch de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven noch de klimaatminister – mochten ze van mening verschillen – hun overtuigingen hoeven op te geven.

Meer over dit onderwerp:

Posted in handel, industrie, milieu, scheepvaart | Reacties uitgeschakeld voor Donau moet evenwicht zoeken tussen economie en ecologie

Veerdiensten Orkney Islands krijgen elektrische schepen

Posted by managing21 on 14th september 2023

De Orkney Islands zetten een test met elektrische veerboten op om het woon-werkverkeer tussen de verschillende eilanden te organiseren. Dat heeft het bestuur van de Britse eilandengroep aangekondigd. Het initiatief vormt een onderdeel van de inspanningen van de scheepvaart om zijn uitstoot van koolstofdioxide te verminderen.

Het project gaat in maart volgend jaar van start en zal beroep doen op twee draagvleugelboten, waarvan de romp boven het water uitsteekt. Het initiatief maakt deel uit van een driejarig demonstratieproject van 15,5 miljoen pond dat wordt gefinancierd door de Britse regering.

Vervuilend

De kleinste van de twee veerboten zal het hele jaar door dagelijks tot twaalf passagiers vervoeren tussen Kirkwall en de eilanden Shapinsay, Rousay, Egilsay en Wyre. Het grotere schip zal tot vijftig passagiers en lichte vracht vervoeren tussen Kirkwall en de buiteneilanden Westray, Eday, Sanday en Stronsay in een circuit tot vijf verplaatsingen per dag. Naar verwachting zal de dienst over twee jaar van start gaan.

Elektrische schepen moeten de veerdiensten op de Orkney Islands milieuvriendelijker maken. – Foto: Artemis Technologies

Raadsleden en parlementsleden in Orkney en de noordelijker gelegen Shetlands hebben bij de Britse en Schotse regering aangedrongen op hulp bij het vervangen van hun verouderde en bijzonder vervuilende veerboten tussen de eilanden.

In tegenstelling tot de veerdienst CalMac, die eigendom is van de Britse staat en de Hebriden bedient, zijn de veerboten tussen de eilanden eigendom van de lokale autoriteiten en worden ze door de plaatselijke overheid geëxploiteerd. De vraag tot vervanging werd eerder door de Schotse overheid afgewezen.

James Stockan, voorzitter van de gemeenteraad van Orkney, benadrukte dat de eilanden al een toonaangevend rol hebben opgenomen bij de inzet van emissievrije technologieën. Orkney is de thuisbasis van een groot onderzoekscentrum voor mariene energie, bekend als Emec. De eilandengroep heeft bovendien, in verhouding tot het aantal inwoners, één van de grootste netwerken van laadinstallaties voor elektrische voertuigen in het Verenigd Koninkrijk.

De schepen van Orkney, die worden geleverd door Artemis Technologies in Belfast, maken deel uit van een pakket maatregelen om de uitstoot van koolstofdioxide en vervuiling van de scheepvaart sterk te verminderen of helemaal tegen te gaan.

De industrie, die vaak buiten het wereldwijde klimaatbeleid valt, wordt steeds hardnekkiger aangemaand om de uitstoot van koolstofdioxide te verminderen en luchtverontreinigende stoffen zoals zwaveloxiden en stikstofoxiden terug te dringen.

Vervanging

Ondertussen heeft Orkney Ferries aangekondigd om zijn oudste veerboot – de Golden Mariana – uit de vaart te nemen. Het schip is inmiddels ongeveer vijftig jaar oud. Dat besluit volgt op een onderzoek van het schip door de scheepsingenieurs van de Orkney Islands Council (OIC). Berekend werd dat uitgaven die nodig zou zijn om om het schip in de vaart te houden – met name reparaties aan het staalwerk op het voordek – ongeveer 250.000 pond zouden bedragen.

Melissa Thomson, voorzitster van Orkney Ferries, wees er daarbij op dat de andere schepen van het bedrijf niet veel jonger zijn dan Golden Mariana. “Ik wil de Schotse en Britse regeringen er dan ook nogmaals op wijzen dat we moeten samenwerken om een oplossing te vinden voor de vervanging van veerboten in Orkney”, benadrukte ze.

De Golden Mariana zou vervangen worden door een Noors schip – de Nordic Sea – dat de Orkney Islands Council twee jaar geleden met financiële steun van de Schotse overheid had gekocht. Maar dit schip bleek ongeschikt voor de korte dienst tussen Westray en Papa Westray, die binnenkort zal worden verzorgd door de charterboot Northerly Explorer. De Nordic Sea zal elders op de diensten van Orkney Ferries worden ingezet. 

Schotland heeft eerder een leidende rol opgenomen in een internationaal onderzoek naar de ontwikkeling van een veerboot op waterstof die op de Shapinsay-route in Orkney zou kunnen varen. Het Hyseas III-project heeft een conceptontwerp opgeleverd dat voorlopig door de regelgevende instanties is goedgekeurd, maar de plannen voor een echt vaartuig zijn tot nu toe nog niet uitgevoerd. De eerste veerboot op waterstof ter wereld is inmiddels in Noorwegen in de vaart genomen.

Meer over dit onderwerp:

Posted in milieu, scheepvaart | Reacties uitgeschakeld voor Veerdiensten Orkney Islands krijgen elektrische schepen