managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Archive for oktober, 2017

Artikels – Oktober 2017

Posted by managing21 on 31st oktober 2017

31-10-17

Digitale reclamefraude maakt zich op voor hoogseizoen

De digitale reclamefraude die dit jaar wordt gepleegd is voor een groot gedeelte geconcentreerd tijdens het vierde kwartaal. Dat blijkt uit een rapport van het beveiligingsbedrijf White Ops, waarbij gewag gemaakt wordt van een mogelijk verlies van 3,5 miljard dollar. Vorig jaar werd tijdens de eindejaarsperiode aan reclamefraude volgens de onderzoekers een bedrag van 3,1 miljard dollar verloren. Opgemerkt wordt dat vorig jaar tijdens de maanden november en vorig jaar de digitale bestedingen 50 procent hoger lager dan het gemiddelde van de maanden voordien. Naarmate de bestedingen stijgen, zal volgens White Ops ook de impact van de fraude toenemen.

“Tussen oktober en januari moet een digitale reclamefraude van 13,5 procent worden verwacht,” waarschuwt Michael Tiffany, oprichter en voorzitter van White Ops. “Dat betekent meer dan een verdubbeling tegenover het vorige kwartaal. Bovendien moet worden vastgesteld dat tijdens piekmomenten – zoals Black Friday en Cyber Monday – ook de digitale reclamefraude een hoogtepunt laat optekenen. De eindejaarsperiode is voor adverteerders een cruciale tijd, maar ook cybercriminelen hebben dan uitzicht op een hoogseizoen. Adverteerders moeten tijdens deze periode dan ook een extra grote waakzaamheid aan de dag leggen.

Onder meer moet er volgens Tiffany over gewaakt worden dat ook van partners de nodige transparantie wordt geëist. “Bovendien moeten opvallend voordelige aanbiedingen met de nodige argwaan worden bestudeerd,” merkt hij op. “Men moet er bovendien rekening mee houden dat ook kwaadaardige bots steeds meer gesofisticeerd opereren, zodat ze vaak nog bijzonder moeilijk van bonafide partijen kunnen worden onderscheiden.” Geraamd wordt dat over het hele jaar cybercrimelen met digitale reclamefraude een totaal verlies van ongeveer 6,5 miljard dollar zullen veroorzaken.

Lees Verder

19:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclamefraude |  Facebook |

Singapore heeft krachtigste paswoord van de wereld

De Aziatische stadstaat Singapore heeft het krachtigste paspoort van de hele wereld. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Arton Capital. Opgemerkt wordt dat de stadstaat wereldwijd lijstaanvoerder is geworden nadat Paraguay besliste om de visa-vereisten voor inwoners van Singapore af te schaffen. Daardoor kunnen bezitters van een Singaporees paspoort in de hele wereld zonder bijkomende documenten 159 landen bezoeken. Tot de beslissing van Paraguay deelde Singapore de eerste plaats met Duitsland, dat nu met een status-quo op 158 bestemmingen naar een tweede plaats is teruggezakt. Zweden en Zuid-Korea delen met 157 bestemmingen de derde plaats.

“De eerste plaats van Singapore is een weerspiegeling van de inclusieve diplomatieke relaties en de efficiënte buitenlandse politiek van de Aziatische stadstaat,” benadrukt Philippe May, managing director van het Singaporese kantoor van Arton Capital. De onderzoekers merken anderzijds op dat de inwoners van de Verenigde Staten sinds het aantreden van Donald Trump als president in de rest van de wereld minder welkom zijn geworden. Daarbij wordt erop gewezen dat Turkije en de Centraal Afrikaanse Republiek de visavrije status voor Amerikaanse reizigers hebben ingetrokken. Daardoor kunnen Amerikanen nog slechts 154 landen zonder visum bezoeken.

Met een paspoort van Denemarken, Finland, Italië, Frankrijk, Spanje, Noorwegen, Japan en Groot-Brittannië kan een reiziger zonder visum in 156 landen terecht. Een bestemming minder is mogelijk vanuit Luxemburg, Zwitserland, Nederland, België, Oostenrijk en Portugal. Daarna volgen de Verenigde Staten, die een negentiende plaats delen met Maleisië, Ierland en Canada. Helemaal onderaan staat Afghanistan, waar een paspoort amper voor tweeëntwintig landen geldig is. Het land wordt voorafgegaan door Pakistan en Iran, waar de inwoners zonder een visum slechts in zesentwintig landen welkom zijn.

Lees Verder

19:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: paspoort |  Facebook |

Britse werknemer grootste jobhopper op Europese arbeidsmarkt

In Europa is een werknemer voor een loonsverhoging met 12 procent geneigd naar een andere werknemer over te stappen. Dat is de conclusie van het ADP Research Institute bij meer dan achtduizend werknemers en werkgevers in dertien landen. Daarbij moet echter worden vastgesteld dat in Groot-Brittannië de werknemer voor een beperktere salarisverhoging bereid is om zijn huidige baan op te zeggen dan in de andere Europese landen. Voor een Britse arbeidskracht is een voorstel voor een financiële verbetering met 10 procent immers voldoende om tot een verhuis naar een ander bedrijf te beslissen.

Anderzijds blijkt dat Britse werkgevers van mening zijn dat hun medewerkers pas bij een loonsverhoging met meer dan 11 procent bereid zouden zijn hun huidige functie op te zeggen en naar een andere onderneming over te stappen. “Dat verschil zorgt ervoor dat in Groot-Brittannië veel werkgevers door het plotse vertrek van medewerkers worden verrast,” zegt Annabel Jones, directeur human resources bij de Britse divisie van het ADP Research Institute. “Loonstagnatie is in Groot-Brittannië een reëel probleem. Aangezien op dit ogenblik op de arbeidsmarkt vele vacatures openstaan, moeten werkgevers ervoor zorgen dat hun werknemers binnen het eigen bedrijf de mogelijke vooruitgang kunnen boeken.”

De onderzoekers stelden verder vast dat 38 procent van de Britse arbeidskrachten gelooft op werkzekerheid te kunnen terugvallen. Dat is het hoogste niveau van Europa. “Er moet dan ook worden vastgesteld dat Britse werknemers in hun carrière een grotere bereidheid tot risico’s laten optekenen dan in de andere Europese landen,” stippen de onderzoekers aan. “Bovendien moet worden vastgesteld worden dat dit risicogedrag ook kan worden opgemerkt in de tewerkstelling die vaak wordt gezocht. In Groot-Brittannië stelt één op drie werknemers zich ook open voor een functie buiten zijn huidige sector, tegenover slechts één op vijf in Frankrijk.”

Desondanks meent 67 procent van de Britse werknemers dat er moeilijk tussen verschillende functies en sectoren kan worden veranderd, tegenover 64 procent in de rest van Europa.

Lees Verder

19:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arbeid |  Facebook |

Virtual reality opent nieuwe wereld voor televisie

De volgende vijf jaar denkt meer dan driekwart van de consumenten zijn videogedrag te zullen veranderen. Dat blijkt uit een rapport van het Ericsson ConsumerLab bij ongeveer twintigduizend consumenten in dertien landen. Vooral wordt vooral verwacht dat bij televisie vaker gebruik zal worden gemaakt van virtual reality. Er wordt aan toegevoegd dat die evolutie van de televisie opnieuw meer een groepsgebeuren kan maken. Onder meer bleek dat 41 procent van de gebruikers van virtual reality televisieshows en films samen met anderen bekijken. Dat gebeurt volgens 33 procent ook bij sportieve content.

De meeste gebruikers van virtual reality zeggen ook te verwachten de volgende vijf jaar hun videoconsumptie minstens te zullen handhaven op hetzelfde niveau of te zullen opvoeren. Vastgesteld kon worden dat 25 procent verwacht de volgende vijf jaar meer tijd aan video te zullen besteden, terwijl slechts 18 procent een inkrimping verwacht. Bovendien wordt opgemerkt dat 20 procent verwacht over vijf jaar niet meer op de traditionele lineaire televisieprogrammering beroep te zullen doen. Nog eens 27 procent zegt in ieder geval meer van alternatieven op het lineaire aanbod gebruik te zullen maken.

Anderzijds blijkt dat het traditionele televisiescherm bij het publiek een grote populariteit blijft genieten. Slechts 6 procent geeft te kennen niet meer op een groot televisiescherm beroep te zullen doen. “Dat betekent echter niet dat lineaire televisie de sector zal blijven domineren,” waarschuwen de onderzoekers. “Vooral jongeren geven er een voorkeur aan op zoek te gaan naar een alternatieve programmering. Gemiddeld wordt 42 procent van de kijktijd besteed aan een on-demand programmering, maar in de leeftijdsgroep tussen zestien en negentien jaar loopt dat aandeel op tot 54 procent.” Ongeveer 70 procent van de consumenten maakt gebruik van mobiele video. Dat betekent een verdubbeling op vijf jaar tijd.

Lees Verder

18:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: televisie |  Facebook |

Luchtvaart vervoert over twintig jaar 8 miljard reizigers

Over twee decennia zullen wereldwijd 7,8 miljard vliegtuigreizigers kunnen worden geteld. Dat betekent nagenoeg een verdubbeling van de huidige passagiersaantallen. Dit jaar zullen de vliegtuigmaatschappijen wereldwijd naar schatting immers ongeveer 4 miljard klanten kunnen registreren. Dat blijkt uit een rapport van de International Air Transport Association (Iata). Opgemerkt wordt dat alle indicatoren een verdere vraag naar een wereldwijde connectiviteit laten uitschijnen. Dat betekent volgens de organisatie ook uitstekend nieuws voor innovatie en welvaart, die immers in luchtverbindingen een belangrijke hefboom vinden. Overheid en industrie moeten volgens de Iata die groei wel mogelijk maken.

De grootste drijfkracht achter de groei zal in de regio Asia-Pacific kunnen worden teruggevonden. “Deze regie zal verantwoordelijk zijn voor meer dan de helft van de toename die de volgende twee decennia zal kunnen worden opgemerkt,” betoogt Alexandre de Juniac, chief executive van de Iata. “Over vijf jaar zal China wellicht de Verenigde Staten als grootste luchtvaartmarkt van de wereld verdringen. Dat is twee jaar sneller dan aanvankelijk was verwacht. In China gaat de groei echter iets sneller dan werd ingeschat, terwijl in de Verenigde Staten een sterkere vertraging moet worden vastgesteld. Bovendien zal ook Groot-Brittannië door India en Indonesië worden voorbijgestoken en naar een vijfde plaats terugvallen.”

Thailand en Turkije zullen bovendien ten nadele van Frankrijk en Italië een plaats in de top tien veroveren. In het rapport wordt echter ook voor een aantal potentiële risico’s gewaarschuwd. “Indien men de maximale voordelen wil puren uit de groeimogelijkheden van de luchtvaart, moet de vrijhandel verder worden gestimuleerd en moet ook met een soepel visabeleid kunnen worden gewerkt. Wanneer echter gekozen wordt voor protectionisme en reisbeperkingen, dreigt de jaarlijkse gemiddelde groei van 3,6 procent te zullen vertragen tot 2,7 procent. Daardoor zou de sector over twintig jaar 1,1 miljard passagiers minder kunnen vervoeren.

Lees Verder

18:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtvaart |  Facebook |

Groot-Brittannië telt weer tweeduizend brouwerijen

Het voorbije jaar hebben in Groot-Brittannië driehonderd nieuwe brouwerijen de deuren geopend. Daarmee telt het land nu opnieuw tweeduizend bierproducenten. Dat blijkt uit een rapport van consulent UHY Hacker Young. Opgemerkt wordt dat met deze cijfers een ommekeer wordt gerealiseerd in de consolidatie die de Britse biermarkt de voorbije decennia heeft gekend. De jaren dertig van de voorbije eeuw vormden de laatste periode waarin Groot-Brittannië nog tweeduizend brouwerijen telde. Het fenomeen moet volgens de onderzoekers worden toegeschreven aan de opkomst van microbrouwerijen en speciaalbieren.

“De toegenomen verkoop in zowel pubs als supermarkten heeft vele huisbrouwers aangezet om de stap naar de commerciële markt te zetten,” zegt onderzoeksleider James Simmonds. “De ambachtelijke bieren hebben een einde gemaakt aan een lange periode waarin de sector vooral door een consolidatie werd gekenmerkt. Bovendien mag nog een verdere periode van sterke groei in het vooruitzicht worden gesteld.” Het voorbije jaar is het aantal Britse brouwerijen volgens UHY Hacker Young met 18 procent toegenomen. Over de jongste vijf jaar is er bovendien sprake van een groei met 64 procent. Een belangrijke mijlpaal werd volgens de onderzoekers vijftien jaar geleden neergezet.

Toen besliste de Britse regering immers dat kleine brouwers een fiscale korting konden genieten. Daardoor dienden de kleine bierproducenten 50 procent minder accijnzen te betalen dan hun grote sectorgenoten. Woordvoerders van de Society of Independent Brewers (Siba) voegen eraan toe dat de bloei van de ambachtelijke bieren in belangrijke mate te danken is aan de veranderende smaak van de consument, die een betere kwaliteit, superieure aroma’s en een grotere keuze eist. Op die vragen kan de onafhankelijke microbrouwerij volgens de sectororganisatie een optimaal antwoord bieden. Er wordt echter ook gewaarschuwd voor de reactie van de grote bierconcern, die zelf ook interesse in de markt tonen.

Lees Verder

17:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brouwerijen |  Facebook |

Amazon geniet bijna evenveel vertrouwen als de huisbankier

Amazon is op zijn Amerikaanse thuismarkt bij de consumenten het meest populaire technologiebedrijf. Dat blijkt uit een onderzoek van de nieuwssite The Verge en consulent Reticle Research bij meer dan vijftienhonderd Amerikaanse respondenten. De onderzoekers merken op dat de consument niet alleen bereid is Amazon gevoelige persoonlijke gegevens over hun interesses en aankopen te verstrekken, maar het merk bijna evenveel te vertrouwen als hun bank. Google eindigt op een tweede plaats. Uit de studie blijkt volgens de onderzoekers echter ook dat Apple bij het publiek duidelijk een deel van zijn populariteit heeft moeten inleveren.

“De consument vertrouwt erop dat Amazon de juiste beslissing zal nemen,” stippen de onderzoekers aan. “Dat heeft het merk toegelaten een aantal innovaties door te voeren die bij andere bedrijven wellicht een mislukking zouden zijn geworden.” Onder meer wordt gewezen op de introductie van Amazon Key, die een leverancier toelaat om een bestelling in de woning van een afwezige bestemmeling achter te laten. Tevens werd vastgesteld dat Amazon het technologiemerk was dat door de consument het gemakkelijkst bij vrienden en familie aanbevolen zou worden. Ook blijkt dat het verdwijnen van Amazon consumenten zwaarder zou treffen dan een teloorgang van andere technologiebedrijven.

Bovendien bleken de consumenten van mening dat Amazon ook een positievere impact heeft op de samenleving dan de andere technologiebedrijven. “Het imago van het bedrijf wordt ondersteund door een constante focus op de kwaliteit van de aangeboden producten en diensten,” stippen de onderzoekers nog aan. “Bovendien lijkt het bedrijf nooit bij controverses rond privacy betrokken te worden.” Opgemerkt wordt dat Amazon bij het publiek de voorkeur krijgt op Google omdat zijn zakelijk model niet bepaald is door de verkoop van consumentendata aan adverteerders. Minder dan 1 procent van de inkomsten van Amazon zijn afkomstig van reclame.

Opmerkelijk wordt echter ook de matige prestatie van Apple genoemd. “Het bedrijf toch wel van zijn glans verloren,” zegt The Verve. “Apple blijft in de technologiesector een bijzonder belangrijke partij, maar blijkt bij het publiek minder positieve reacties op te roepen dan in het verleden. In een aantal gevallen moeten zelfs negatieve reacties worden opgetekend. Wanneer gevraagd wordt in welke mate van de producten en diensten van een bedrijf wordt genoten, komt Apple pas op een vijfde plaats, na Amazon, Google, Facebook en Microsoft. Ook bleek dat de consument producten en diensten van Apple minder snel zou aanbevelen dan van Google en Amazon.

Lees Verder

17:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De Amerikaanse drankenproducent Constellation Brands, eigenaar van onder meer het biermerk Corona, stapt in het Canadese bedrijf Canopy Growth Corp over. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 191 miljoen dollar. Constellation Brands krijgt voor die som een participatie van bijna 10 procent in Canopy Growth, teler van cannabis. De Amerikaanse groep zegt de investering momenteel vooral te beschouwen als een stap in een sector met veel groeipotentie. Op termijn heeft Constellation Brands de optie zijn participatie in Canopy tot bijna 20 procent op te voeren. Waarnemers verwachten dat de drankensector, de tabaksindustrie en de farmabedrijven een toenemende interesse in cannabis zullen tonen.

De fusiegesprekken tussen de Amerikaanse telecommaatschappij Sprint en sectorgenoot T-Mobile USA worden stopgezet. De Japanse technologiegroep Softbank, eigenaar van Sprint, zou zich verzetten tegen de constructie die na de fusie zou worden opgezet. Er was immers voorzien dat T-Mobile, onderdeel van Deutsche Telekom, in de fusiegroep een meerderheidsbelang zou krijgen. Softbank zou zich uiteindelijk toch niet in een minderheidspositie kunnen schikken. Sprint en T-Mobile zijn de derde en vierde aanbieder van mobiele telefonie in de Verenigde Staten. De fusiegroep, die 130 miljoen gebruikers zou tellen, zou een aanval op de marktleiders Verizon en AT&T kunnen lanceren.

Het Italiaanse energieconcern Eni heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 15,7 miljard euro, tegenover 13,2 miljard euro inkomsten dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf boekte een nettowinst van 344 miljoen euro, tegenover een verlies van 562 miljoen het derde kwartaal vorig jaar. De productie van het concern liep met 5,4 procent op tot ruim 1,8 miljoen vaten per dag. Claudio Descalz, chief executive van Eni, maakte gewag van uitstekende resultaten. Over het hele jaar wordt een productieverhoging met ongeveer 5 procent in het vooruitzicht gesteld. Daarmee zou het hoogste productieniveau in zeven jaar tijd worden bereikt.

Luchtvaartmaatschappij VLM Airlines wil in de lente van volgend jaar van start gaan met rechtstreekse vluchten tussen Brussels Airport en de Chinese stad Shenzhen. Dat is gezegd tijdens de herlancering van de vluchten van VLM Airlines tussen Antwerp Airport en London City Airport. VLM Airlines is na zijn faillissement overgenomen door de holding SHS Aviation, die een aantal Nederlandse en Chinese investeerders heeft samengebracht. Op langere termijn zouden nog een aantal andere Chinese steden op het programma worden gezet. Vanuit Antwerpen zouden in de loop van de maand november nog enkele andere Europese bestemmingen aan het aanbod van VLM Airlines toevoegen.

Het voorbije jaar lieten broeikasgassen in de atmosfeer van de aarde wereldwijd een gemiddelde aanwezigheid van 403,3 parts-per-million (ppm) optekenen. Het jaar voordien was nog een niveau van 400 ppm gemeten. Dat blijkt uit een rapport van de World Meteorological Organization (WMO), waar gewaarschuwd wordt de aanwezigheid van koolstofdioxide in de atmosfeer met een recordsnelheid toeneemt. Er wordt nu gewag gemaakt van het hoogste niveau in 800.000 jaar. Vooral de voorbije zeventig jaar werd een bijzonder sterke groei opgemeten. Die toename wordt toegeschreven aan den combinatie van menselijke activiteiten en het weerfenomeen El Nino.

Het bedrijf SnowWorld heeft de geplande bouw van nieuwe indoor skipistes in Parijs en Barcelona voor onbepaalde tijd uitgesteld. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. SnowWorld benadrukt dat een snelle realisatie van de plannen door omstandigheden wordt verhinderd. De voorziene locatie in Parijs is immers gereserveerd voor de Olympische Spelen die over zeven jaar in de Franse hoofdstad worden georganiseerd. Pas daarna kan aan een verdere planning van een indoor skipiste worden gewerkt. Bovendien zal het door de politieke problemen in Catalonië voorlopig wellicht ook niet mogelijk zijn om de nodige vergunningen voor een skicomplex tijdig te kunnen verwerven.

De Duitse autobouwer Audi heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 14 miljard euro, tegenover 13,9 miljard euro dezelfde periode vorig jaar. De operationele winst kende nagenoeg een verdubbeling tot bijna 1,3 miljard euro. Vorig jaar diende de autobouwer nog provisies in te schrijven voor claims voor het emissieschandaal rond de dieselmotoren, terwijl anderzijds ook moest afgerekend worden met de impact van defecte airbags van de Japanse toeleverancier Takata. Voor het vierde kwartaal moet volgens Audi wel een verlaging van de winst worden verwacht. Er wordt daarbij gewag gemaakt van extra kosten voor de lancering van nieuwe modellen.

Het biotechbedrijf MDxHealth uit Herstal heeft een distributiecontract gesloten met het Zwitserse bedrijf Unilabs, een van de grootste klinische laboratoria van Europa. Daarbij werd overeengekomen dat Unilabs de urinetest SelectMDx van het Belgische bedrijf in zijn netwerk zal verdelen. De urinetest wordt gebruikt voor het opsporen van prostaatkanker. SelectMDx is daarbij is staat patiënten met een hoger risico op agressieve prostaatkankers te identificeren. Op basis van de testresultaten kan over een eventuele biopsie worden beslist. Op dit ogenblik wordt slechts bij één derde van de biopsies ook daadwerkelijk kanker vastgesteld. Financiële details over het contract zijn niet bekend.

De Britse bank HSBC Holdings heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 13 miljoen dollar. Dat betekende een stijging met meer dan 2 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De Britse bank zegt daarbij in alle regio’s een groei te hebben kunnen realiseren. Vooral in Azië konden goede prestaties worden neergezet, waarbij onder meer een grotere kredietactiviteit kon worden opgetekend in China en Hongkong. De winst van de bank viel met 1 procent terug tot 5,44 miljard dollar. De provisies voor slechte leningen vielen weliswaar met meer dan een vijfde terug, maar de operationele kosten liepen met 7 procent op, onder meer onder invloed van prestatiebonussen.

De Franse groep Bricorama heeft Intergamma, het bedrijf boven de keten Gamma, voor de rechter gedaagd. Bricorama is aandeelhouder van Intergamma, maar kan zich niet vinden in het beleid dat het bedrijf voert. Harm Jan Stoter, chief van Intergamma, wordt er door Bricorama van beticht niet naar de aandeelhouders te luisteren. Stoter zou volgens Bricorama met alle beschikbare middelen zijn zin proberen door te drijven en zou bovendien te kwader trouw handelen. Basis van het dispuut zijn plannen van Intergamma om aandeelhouder CRH uit te kopen. Daarbij wordt van de andere aandeelhouders een inspanning van 140 miljoen euro geëist, zonder echter extra inspraakrechten te voorzien.

De Amerikaanse voedingsmiddelengroep Mondelez heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 6,53 miljard dollar. Dat betekent een stijging met 2,1 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De vergelijkbare verkopen lieten een groei met 2,8 procent optekenen. De nettowinst steeg met 81 procent tot 992 miljoen dollar. Het bedrijf kon naar eigen zeggen profiteren van onder meer desinvesteringen, kostenbesparingen en de afwikkeling van een belastingkwestie in Brazilië. De groei werd vooral gerealiseerd in opkomende markten. In de ontwikkelde markten wordt de sector meer geconfronteerd met grotere eisen rond gezonde voeding.

Liège Airport investeert 20 miljoen euro in zijn vrachtinfrastructuur. Dat heeft de directie van de Luikse luchthaven aangekondigd. In de plannen is bijna 20.000 vierkante meter bijkomende opslagruimte en uitrusting voor de vrachtbehandeling voorzien. Daardoor kan de cargocapaciteit van de luchthaven met 30 procent worden verhoogd. Liège Airport is op dit ogenblik al de belangrijkste cargoluchthaven van België. De werken zullen tegen eind volgend jaar moeten zijn afgerond. Met de investeringen wil Liège Airport op de verdere groei van zijn activiteiten inspelen. Onder meer AirBridgeCargo Airlines heeft zich recent op de Waalse luchthaven gevestigd. Ook Air China Cargo breidt zijn activiteiten in Luik verder uit.

De Amerikaanse farmagroep Merck heeft zijn aanvraag voor de verdeling voor de verdeling van Keytruda, een geneesmiddel voor de behandeling van longkanker, op de Europese markt ingetrokken. Gebleken is immers dat de Europese autoriteiten hun twijfels hebben over de effectiviteit van het product. Daarom wil Merck een aantal bijkomende onderzoeken laten uitvoeren vooraleer eventueel een nieuwe vraag zal worden ingediend. In de Verenigde Staten heeft Keytruda wel een vergunning verkregen, maar het Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) van het European Medicines Agency (EMA) toonde zich minder overtuigd. Merck zegt echter overtuigd te blijven van de mogelijkheden van Keytruda.

Het postbedrijf Bpost zoekt voor de eindejaarsperiode meer dan zevenhonderd tijdelijke pakketbezorgers. Het bedrijf zegt de voorbije vier jaar de pakketbezorging tijdens de eindejaarsperiode met bijna 70 procent te hebben zien toenemen. Ook nu wordt nogmaals een sterke stijging verwacht. Op dit ogenblik worden bij bij Bpost gemiddeld 175.000 pakketten per dag verwerkt. Rond de feestdagen zal die activiteit echter sterk moeten worden opgedreven. Op piekdagen wordt een trafiek van enkele honderdduizenden pakketten verwacht. Het is echter niet altijd gemakkelijk de nodige kandidaten voor de vacatures te vinden. De lonen zijn relatief bescheiden, terwijl ook de ongewone werkuren afschrikken.

De groep Ceconomy, het bedrijf achter onder meer de elektronicaketens van MediaMarkt en Saturn, heeft tijdens het laatste kwartaal van zijn gebroken boekjaar een omzet gerealiseerd van 5,3 miljard euro. Dat betekende een stijging met 4,6 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. Vooral in Spanje, Italië en Nederland kon een sterke groei worden gemeld. Het bedrijf maakt daarbij gewag van een succesvolle lancering van een reeks nieuwe telefoons en spelcomputers. Er werden tijdens het voorbije kwartaal dertien nieuwe winkels geopend. Eén vestiging werd gesloten. De groep telt nu 1.053 filialen. Over het hele boekjaar werd een omzetgroei met 1,3 procent tot 22,2 miljard euro gemeld.

13:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

30-10-17

Minder kinderen in gezinnen met inwonende verwanten

Inwonende familieleden kunnen ervoor zorgen dat het gezin minder kinderen telt dan zou kunnen worden verwacht. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universität Wien bij 2,5 miljoen vrouwen in veertien landen. Wanneer in de onderzochte gezinnen ook de moeder of de schoonmoeder van de vrouw woont, kunnen volgens de onderzoekers minder kinderen worden geteld dan wanneer het gezin verder alleen nog de mannelijke partner telt. Het verschil kan volgens de Oostenrijkse wetenschappers worden verklaard door de fenomenen van reproductie competitie en concurrentie voor bronnen.

“In het verleden werd vaak aangevoerd dat de aanwezigheid van de moeder of schoonmoeder van de vrouw in het gezin tot een groter aantal kinderen zou leiden,” betoogt onderzoeksleider Martin Fieder, professor antropologie aan de Universität Wien. “Op die manier zouden de moeder of de schoonmoeder immers het aantal kleinkinderen zien toenemen. Daarnaast werd ook aangenomen dat vrouwen frequent zouden verhuizen naar de gezinnen en huishoudens van hun mannen. Uit ons onderzoek is echter gebleken dat deze veronderstellingen grotendeels kunnen moeten tegengesproken.”

“In de meeste gevallen wonen vrouwen niet samen met hun moeder of schoonmoeder in hetzelfde huishouden,” aldus professor Fieder. “Indien dat toch het geval is, moet bovendien worden vastgesteld dat er meestal minder kinderen worden geteld dan in een huishouden dat uitsluitend uit man en vrouw bestaat.” Daarbij wordt gewezen op onder meer het effect van reproductieve concurrentie. Wanneer de grootmoeder immers zelf nog relatief jong is, kan ook zij volgens Fieder immers zelf nog kinderen baren. Die eigen kinderen zijn voor de grootmoeder biologisch belangrijker dan de opvoeding van kleinkinderen, waardoor een concurrentie over de grenzen van de generaties kan optreden.

Daarnaast kunnen de grootmoeders met hun dochter of schoondochter volgens de onderzoekers ook concurreren voor bronnen. Die conclusie is volgens Fieber gedeeltelijk mogelijk omdat een groot gedeelte van de studie in ontwikkelingslanden werd uitgevoerd.

Lees Verder

19:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezin |  Facebook |

Inbeslagnames Afrikaans ivoor op recordniveau

In Afrika heeft de illegale jacht op olifanten voor het vijfde jaar op rij een daling laten registreren. De inbeslagnames van illegale voorraden ivoor zijn echter tot een record gestegen. Dat blijkt uit een studie van de Convention on International Trade in Endangered Species (Cites). Opgemerkt wordt dat het voorbije jaar in totaal 40 ton illegaal ivoor in beslag kon worden genomen. Dat is de grootste voorraad sinds het einde van de jaren tachtig van de voorbije eeuw. Bovendien kon ook een record aan grote inbeslagnames worden gemeld. In gewicht zijn de vangsten volgens Cites bijna drie keer groter dan tien jaar geleden.

Het fenomeen moet volgens John Scanlon, secretaris-generaal van Cites, mogelijk worden verklaard door een toegenomen waakzaamheid bij grenswachten, waardoor smokkelaars gemakkelijker zouden kunnen worden ontmaskerd. “Maar er kan ook sprake zijn van een paniekreactie bij de smokkelaars,” voert hij aan. “Mogelijk hebben de criminele syndicaten beslist om hun reserves massaal op de markt te brengen. Ze beginnen immers te beseffen dat ze een verkeerde beslissing hebben genomen door op het uitsterven van de olifant, waardoor de prijzen voor ivoor mogelijk nog een explosieve groei zouden kennen, te gokken.”

Cites wijst erop dat de voorbije jaren op de illegale markten de prijzen voor ivoor met ongeveer 50 procent zijn gedaald. Verder wordt opgemerkt dat de vooruitzichten voor de olifantenpopulaties in Afrika grote verschillen tonen. Een studie van de International Union for Conservation of Nature (IUCN) voerde eerder dat over een periode van tien jaar tot het midden van dit decennium de Afrikaanse olifantenpopulatie met 110.000 exemplaren zou zijn ingekrompen. Volgens Cites is de populatie in Zuid-Afrika en een gedeelte van Oost-Afrika inmiddels stabiel of kan zelfs een groei worden opgemerkt.

Het grootste aantal olifanten kan worden opgemerkt in Botswana, terwijl de populaties in Kenia, Namibië, Rwanda, Zuid-Afrika en Oeganda een status-quo tonen of toenemen. Daarentegen blijft de illegale jacht bijzonder sterk in Congo en de Centraal Afrikaanse Republiek, waar weinig wordt ondernomen om de stropers te bestrijden.

Lees Verder

18:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ivoor |  Facebook |

Facebook veruit marktleider in sociale commerce

De grote meerderheid van de consumenten doen bij aankopen op sociale netwerken vooral beroep op Facebook. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Open Influence bij een groep gebruikers van sociale commerce in de Verenigde Staten. Daarbij bleek dat 47,7 procent van de respondenten te kennen gaf zijn jongste sociale aankoop op Facebook te hebben gedaan. Instagram kwam op grote afstand met een score van 8,6 procent op een tweede plaats, gevolgd door YouTube (4,5 procent), Pinterest (2,1 procent), Twitter (1,4 procent) en Snapchat (0,8 procent). Er werd ook vastgesteld dat 34,6 procent nog nooit op sociale media een aankoop heeft gedaan.

De onderzoekers kwamen verder tot de vaststelling dat mode en kleding met een score van 32,4 procent in de sociale commerce de populairste productcategorie vormen. Voeding en drank volgt met een cijfer van 17,9 procent op een tweede plaats. Er wordt wel op gewezen dat de impact van sociale netwerken op de consument verder kan gaan dan de uiteindelijke aankoopbeslissing en ook al eerder op het traject een invloed kan uitoefenen. Gewezen wordt op een eerder onderzoek van het bureau ViSenze, waaruit was gebleken dat bij de sociale netwerken Facebook de grootste impact had op de aankoopbeslissing van de consument.

Facebook werd daarbij door 31,8 procent van de ondervraagden genoemd als een bron van inspiratie voor aankopen. Op de tweede plaats stond Pinterest met een score van 16,4 procent, gevolgd door Instagram (12,5 procent) en Snapchat (1,7 procent). ViSenze wees er tegelijkertijd echter ook op dat 37,7 procent van de ondervraagden te kennen geeft dat sociale media geen enkele impact op hun aankoopbeslissingen hebben. De onderzoekers wijzen er echter op dat marketeers en merken in hun strategieën voor de benadering van de consument in verschillende fases van het proces gebruik van sociale media kunnen maken.

Lees Verder

17:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale netwerken |  Facebook |

Geconnecteerde wereld kent exponentiële groei

Tegen het einde van het volgende decennium zal de wereld 125 miljard geconnecteerde apparaten tellen. Dit jaar zijn 27 miljard toestellen aan het internet gekoppeld. Er wordt tot eind volgend decennium dan ook een gemiddelde groei met 12 procent per jaar verwacht. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau IHS Markit. Er wordt aan toegevoegd dat ook de wereldwijde datatransmissies een bijzonder sterke groei zullen laten optekenen. Op dit ogenblik wordt in die activiteit een jaarlijkse groei tussen 20 procent en 25 procent opgetekend, maar dat zal volgens IHS Markit snel oplopen tot 50 procent.

“Het internet-of-things zal een revolutie in het concurrentiële landschap creëren, waarbij de dagelijkse activiteiten van het bedrijfsleven een transformatie zullen ondergaan en nieuwe opportuniteiten zullen worden geopend,” betoogt Jenalea Howell, onderzoeksleider connectiviteit en intelligente steden bij IHS Markit. “De geconnecteerde technologie zal nagenoeg alle geledingen van de industrie en alle marktgebieden raken, van de ruwe grondstoffen tot de productie en distributie en zelfs de consumptie van het eindproduct. Er zal dan ook een constante evolutie worden opgetekend in de omgang van mensen met machines, informatie en zelfs met elkaar.”

Er kunnen volgens de onderzoekers achter de ontwikkeling van het internet-of-things vier belangrijke drijfkrachten worden geïdentificeerd. In eerste plaats wordt gewezen op de creatie van nieuwe connecties van apparaten en informatie. Daarnaast is er echter ook een versterkte verzameling van data die uit deze connecties voortkomt. Ook moet volgens IHS Markit rekening worden gehouden met geavanceerde computer-toepassingen die de verzamelde data in nieuw mogelijkheden zullen transformeren. Tenslotte wordt gewag gemaakt van een unieke creatie van nieuwe interacties, zakelijke modellen en oplossingen. Cruciaal voor bedrijven is echter de ontwikkeling van een consistente strategie voor het internet-of-things.

Lees Verder

16:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet-of-things |  Facebook |

Natuur heeft positieve impact op cognitieve ontwikkeling kinderen

Kinderen die in een omgeving met meer natuur opgroeien, zijn aandachtiger. Dat is de conclusie van het onderzoek van wetenschappers aan het Barcelona Institute for Global Health (IS Global) bij vijftienhonderd kinderen uit de omgeving van Sabadell en Valencia, die gedurende een periode van tien werden gevolgd. De Spaanse wetenschappers zeggen met de studie een eerste keer te hebben kunnen aanwijzen dat een langdurige residentiële blootstelling aan een natuurlijke omgeving een positieve impact heeft op het aandachtsvermogen van kinderen. De resultaten tonen volgens de onderzoekers dan ook dat een natuur in de stad belangrijk is voor de gezondheid en ontwikkeling van kinderen.

Uit een eerder onderzoek van IS Global kon worden afgeleid dat een omgeving met natuur in de omgeving van scholen de cognitieve ontwikkeling van kinderen tussen zeven en tien jaar kon versterken. “Het nieuwe onderzoek toont echter aan dat ook een natuurrijke omgeving van de woning een positieve impact kan hebben op de ontwikkeling van het kind,” aldus hoofdonderzoeker Payam Dadvand. Groene ruimtes in de steden promoten ook echter sociale connecties en fysieke activiteit. Bovendien vermindert de aanwezigheid van natuur de luchtvervuiling en lawaaihinder. Daarom is natuur van essentieel belang voor de ontwikkeling van de hersenen van de volgende generaties.

Vastgesteld werd dat kinderen uit stadswijken met parken of andere vormen van natuur op aandachtsproeven superieure scores haalden. Bovendien bleken ze ook snellere reacties te laten optekenen. De onderzoekers merken wel op dat nog verdere studies zouden moeten worden georganiseerd, waarbij de impact van verschillende varianten van natuur op de ontwikkeling zou worden nagegaan. “Voorlopig blijft het een open vraag of een blootstelling aan verschillende types van vegetatie ook een andere impact zou kunnen hebben op de ontwikkeling van jonge kinderen,” benadrukt Jordi Sunyer, hoofd van het Child Health Programma bij IS Global. “

Lees Verder

16:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur |  Facebook |

Moderne samenleving is niet minder gewelddadig

Ook de moderne maatschappij is er niet in geslaagd het geweld te verminderen. Mensen die in een grote en georganiseerde samenleving wonen, hebben echter een grotere kans om een oorlog te overleven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Florida State University en de Washington University. Naarmate een bevolkingsgroep toeneemt, blijkt volgens de onderzoekers ook het aantal oorlogsslachtoffers te stijgen. Dat kan volgens de onderzoekers wellicht worden verklaard door innovaties in militaire uitrusting en moderne militaire strategieën. Jachtvliegtuigen kunnen immers meer slachtoffers maken dan een stenen bijl.

“De grotere moderne maatschappijen hebben weliswaar een groter aantal soldaten en strijders die sneuvelen, maar die verliezen vertegenwoordigen een kleiner percentage van de volledige populatie,” betoogt onderzoeksleider Dean Falk, professor antropologie aan de Florida State University. “Anderzijds moet ook worden gesteld dat de inwoners van de moderne naties niet minder gewelddadig zijn dan hun voorouders of leden van kleinere hedendaagse gemeenschappen die van de jacht en de kleinschalige landbouw leven. Wel riskeren deze laatste groepen in oorlogen een groter deel van hun gemeenschap te verliezen dan de inwoners van de grotere naties, die immers de bescherming van de grotere getallen genieten.”

De resultaten van het onderzoek vormen volgens Falk een tegenspraak met het idee dat de ontwikkeling van moderne samenlevingen tot een daling van het geweld en oorlogsslachtoffers zal leiden. De onderzoekers wijzen er wel op dat chimpansees in het algemeen minder gewelddadig optreden dan de mens. Dat moet volgens Falk wellicht worden toegeschreven aan de zwaardere vormen van oorlogsvoering die de menselijke maatschappij in vergelijking met de chimpansee-populatie heeft uitgebouwd. Net zoals bij de mens echter, neemt ook bij de chimpansees het percentage slachtoffers af naarmate de omvang van de groep toeneemt.

Lees Verder

16:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: oorlog |  Facebook |

Europa opnieuw belangrijkste luxemarkt van de wereld

De verkoop van luxegoederen realiseert dit jaar een wereldwijde omzet van 1,2 biljoen dollar. Dat betekent een stijging met 5 procent tegenover vorig jaar jaar. Dat blijkt uit een rapport van consulent Bain & Company en de Italiaanse sectororganisatie Fondazione Altagamma. Opgemerkt wordt dat de markt vooral wordt gedreven door de verkoop van luxewagens, waar een stijging met 6 procent tot 489 miljard dollar wordt gemeld. Tevens wordt benadrukt dat belevingen een belangrijk doelwit zijn voor de luxeconsument, waarbij voeding en wijn een groei met 6 procent laten optekenen. Bij de luxecruises kan zelfs gewag gemaakt worden van een stijging met 14 procent.

De kernmarkt van de persoonlijke luxegoederen kende een groei met 6 procent tot 262 miljoen euro. Daarbij kan volgens onderzoeksleider Claudia D’Arpizio vooral gewag gemaakt worden van een hernieuwde interesse van de Chinese consument, die zowel in eigen land als op buitenlandse bestemmingen opnieuw meer aankopen doet. Ook in andere regio’s kunnen volgens D’Arpizio sterkere aankooptrends worden opgetekend. “Er kan daarbij gewag gemaakt worden van een meer robuuste markt,” aldus de onderzoekster. “De groei wordt immers gedreven door grotere volumes in plaats van hogere prijzen. Bovendien is er opnieuw een beter evenwicht tussen toerisme en lokale consumptie.”

Er wordt nog opgemerkt dat de Europese markt zijn herstel verder zet. Daarbij kon een groei met 6 procent tot 87 miljard euro retailverkopen worden opgetekend. Daarmee herovert Europa zijn leidende positie in de verkoop van luxeproducten. Onder meer wordt gewag gemaakt van een grotere toeristische activiteit in Groot-Brittannië, Spanje en Frankrijk. Daarnaast wordt opgemerkt dat ook de lokale consumptie, vooral in Duitsland, een versterking heeft gekend. In China kon onder impact van lokale aankopen een heropleving met 15 procent tot 20 miljard euro worden opgetekend. De rest van Azië liet een stijging met 6 procent tot 36 miljard deur melden.

Noord-Amerika en Latijns-Amerika lieten een groei met 2 procent tot 84 miljard euro optekenen. De andere regio’s kenden een groei met 1 procent. In het Midden-Oosten weegt vooral politieke onzekerheid op de sector.

Lees Verder

15:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luxe |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De Europese Commissie zal de volgende drie jaar 30 miljard euro investeren in wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Daarbij wil men vooral initiatieven subsidiëren die tot technologische doorbraken en nieuwe markten leiden. Dat heeft Carlos Moedas, Europees commissaris voor onderzoek, gemeld. Moedas benadrukte dat wetenschap vaak de sleutel is tot veelbelovende innovaties. Hij verwees daarbij naar onder meer kunstmatige intelligentie, genetica en blockchain. Hij voegde eraan toe dat Europa een voorloper is in wetenschap en technologie. Met het initiatief wil de Europese Commissie volgens Moedas aan Europese vernieuwers een springplank naar internationaal marktleiderschap bieden.

Tot het midden van de eeuw zal België elk jaar voor 1.100 megawatt nieuwe elektriciteitscentrales moeten bouwen. Alleen op die manier kan het evenwicht tussen vraag en aanbod gegarandeerd blijven. Dat blijkt uit een rapport van Planbureau. In totaal zal daarvoor volgens het Planbureau een investering van 32 miljard euro nodig zijn. Er wordt echter gewaarschuwd dat de volgende decennia zwaar in hernieuwbare energie zal moeten worden geïnvesteerd. Op kernenergie zal geen beroep meer kunnen worden gedaan en met een ongewijzigd beleid zou de elektriciteitsvoorziening midden deze eeuw nog voor 53 procent op gasgestookte centrales zijn gebaseerd. Daarmee zal niet aan de klimaatdoelstellingen kunnen worden voldaan.

Het Amerikaanse defensieconcern Northrop Grumman, fabrikant van onder meer militaire vliegtuigen en drones, heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 6,5 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 6 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst steeg met ruim 7 procent tot 645 miljoen dollar. Wes Bush, topman van Northrop Grumman, wees erop dat alle onderdelen van het bedrijf goede prestaties hebben laten optekenen. Volgens Bush zullen ook de prestaties over het hele jaar betere resultaten opleveren dan oorspronkelijk werd ingeschat. Daarmee werd al voor de derde keer dit jaar een verbetering van de winstverwachting aangekondigd.

De kwaliteitscontroles van de wagens die Nissan op de Japanse markt verkoopt, voldoen al bijna vier decennia niet aan de gestelde eisen. Dat is gebleken uit een rapport van een extern onderzoeksteam. Dat hebben een aantal bronnen tegenover het persbureau Bloomberg gemeld. Japanse autobouwers moeten voor de verkoop op de binnenlandse markt een speciale kwaliteitscontrole voorzien. Bij Nissan zouden die controles echter zijn uitgevoerd door inspecteurs die niet over de vereiste bevoegdheden beschikten. De autobouwer benadrukt externe experts te hebben ingeschakeld om gepaste maatregelen te nemen om een herhaling in de toekomst te voorkomen. Ook Subaru werd met gelijkaardige problemen geconfronteerd.

Het bedrijf GoBee.Bike uit Hongkong heeft in Brussel een dienst met tweehonderd intelligente deelfietsen gelanceerd. De fietsen kunnen tegen een bedrag van 50 eurocent per halfuur worden gehuurd. Gebruikers hoeven de fietsen niet naar een centrale stelplaats terugbrengen, maar kunnen het rijwiel op hun eindbestemming achterlaten. GoBee.Bike werd in april dit jaar opgericht. Het bedrijf heeft ook al activiteiten in Parijs en Rijsel. Inmiddels zijn al verscheidene diensten met deelfietsen in Brussel actief. Dat heeft al geleid tot klachten over fietsen die lukraak worden achtergelaten. De Brusselse regering heeft aangekondigd aan een reglementair kader voor deelfietsen te werken.

Nog 15,6 procent van het Belgische bruto binnenlandse product wordt ingenomen door de zwarte economie. Dat blijkt uit een rapport van Friedrich Schneider, professor economie aan de Johannes Kepler Universität in Oostenrijk. Er wordt op gewezen dat de impact van de zwarte economie in België de voorbije jaren gevoelig is ingekrompen. Veertien jaar geleden was er immers nog sprake van een aandeel van 21,4 procent in het bruto binnenlandse product. Achter de inkrimping kunnen verschillende oorzaken worden vermeld, zoals de regularisering van offshore kapitalen en de internationale acties tegen fiscale paradijzen. Toch hebben in Europa alleen Griekenland, Italië en Spanje een grotere zwarte economie dan België.

De Amerikaanse financiële groep Visa, aanbieder van kredietkaarten, heeft tijdens het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een omzet gerealiseerd van 4,9 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 14 procent tegenover dezelfde periode het boekjaar voordien. De nettowinst steeg met 11 procent tot 2,1 miljard dollar. In totaal werden ruim 29 miljard transacties geregistreerd. Dat betekende een toename met 13 procent tegenover het laatste kwartaal van het boekjaar voordien. In volumes was er sprake van een stijging met 9,8 procent tot 1,93 biljoen dollar. Zowel in de Verenigde Staten als op de buitenlandse markt kon een toename van het aantal transacties worden geregistreerd.

Fileproblemen rond Antwerpen hebben het voorbije jaar een economische schade van 150 miljoen euro veroorzaakt. In Brussel moet gewag gemaakt worden van een negatieve impact van 105 miljoen euro. Dat blijkt uit een rapport van Kris Peeters, federaal minister van economie. Berekend werd dat per weggebruiker een uur file een economisch verlies van 11,72 euro kost. Kris Peeters benadrukt dat de fileproblematiek de economische aantrekkingskracht aantast. Hij pleit daarbij voor een betere stedelijke mobiliteit. Op alle beleidsniveaus moeten er volgens de minister naar oplossingen worden gezocht. Onder meer verwijst hij naar het mobiliteitsbudget, telewerk en het openbaar vervoer.

De Britse bank Lloyds heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 4,62 miljard pond. Dat betekende een stijging met 8 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst steeg met 141 procent tot 1,95 miljard pond. Tijdens het derde kwartaal vorig jaar diende nog een provisie van 1 miljard worden geboekt wegens een aantal claims over onrechtmatige verzekeringkosten. Ook tijdens de eerste helft van dit jaar werden voor die claims nog eens een bedrag van 1,1 miljard pond gereserveerd. In totaal betaalde de bank in het schandaal al meer dan 18 miljard pond aan claims. De bank maakte daarbij ook bekend een bijzonder dividend te overwegen.

In Noorwegen wordt vermogensbeheerder Skagen overgenomen door de financiële groep Storebrand. Met de transactie is een bedrag gemoeid van ongeveer 180 miljoen euro. Skagen was voor 90 procent in handen van zijn oprichters Kristoffer Stensrud, Tor Dagfinn Veen en Age Westbo. Het saldo was onder het personeel verdeeld. Storebrand merkt op dat Skagen ook binnen de nieuwe structuur als een zelfstandige en onafhankelijke entiteit zal blijven opereren. Er wordt aan toegevoegd dat ook de beleggingsfilosofie en het beleggingsproces van Skagen ongewijzigd blijft. Vooral de internationale activiteit van Skagen zou Storebrand hebben aangezet de vermogensbeheerder in te lijven.

De financiële dienstverlener TMF Group wordt voor een bedrag van 1,75 miljard euro overgenomen door investeerder CVC Capital Partners. Door de overname wordt een mogelijke introductie van TMF Group op de beurs van Londen definitief opgeborgen. De beursgang moest de financiële dienstverlener, die wereldwijd 125 vestigingen heeft, toelaten zijn verdere groei te financieren. TMF Group zegt echter dat die strategie ook door de instap van CVC Capital kan worden gerealiseerd. De financiële dienstverlener was de voorbije negen jaar in handen van investeerder DH Private Equity Partners. De overname moet nog wel door de toezichthouders worden goedgekeurd.

Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines heeft definitief afscheid genomen van het vliegtuigtype Avro, dat voor regionale vluchten werd ingezet. Na het faillissement van Sabena zestien jaar geleden vormde de Avro, gebouwd door de British Aerospace, de basis voor de nieuwe vloot van Brussels Airlines. Op het hoogtepunt beschikte Brussels Airlines over tweeëndertig exemplaren, die in totaal 606.000 vluchten met meer dan 30 miljoen passagiers naar 89 bestemmingen hebben uitgevoerd. Bernard Gustin, chief executive van Brussels Airlines, zegt dat de hoge kosten per zetel het gebruik van de Avro echter steeds minder rendabel maakten. De maatschappij werkt voortaan exclusief met vliegtuigen van Airbus.

Het Amerikaanse industriële concern United Technologies – eigenaar van merken zoals Pratt & Whitney, Otis Elevators en Carrier – heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 15,1 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 6 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf zegt de grootste omzetstijging in zes jaar te hebben kunnen melden. De nettowinst daalde wel met 8 procent tot 1,3 miljard dollar. Het bedrijf schroefde wel voor de tweede keer zijn winstverwachtingen voor het hele jaar op. United Technologies wijst onder meer op belangrijke technologische ontwikkelingen bij dochterbedrijf Pratt & Whitney, fabrikant van vliegtuigmotoren.

De Nederlandse bank ABN Amro investeert opnieuw in het Zweedse fintechbedrijf Tink. Dat heeft de Nederlandse groep bekend gemaakt. Financiële details over de operatie werden echter niet bekend. In mei vorig jaar had ABN Amro al een eerste investering van 1,5 miljoen euro in Tink bekend gemaakt. Wel zou het belang van de Nederlandse groep in het fintechbedrijf status-quo zijn gebleven. Onder meer ook de Scandinavische banken Nordea en Nordnet hebben immers aan de nieuwe kapitaalronde van Tink deelgenomen. In samenwerking met Tink heeft ABN Amro de financiële applicatie Grip op de markt gebracht. Inmiddels zou de applicatie al ruim 300.000 gebruikers tellen.

De Amerikaanse truckbouwer Paccar, het moederbedrijf van de Nederlandse constructeur Daf, heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 5,1 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 19 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De winst steeg van 346,2 miljoen dollar naar 402,7 miljoen dollar. Ron Armstrong, topman van Paccar, stelde dat het bedrijf onder meer kon profiteren van een aanhoudend sterke economische groei in Europa. In Noord-Amerika realiseerde het concern een verkoop van 23.300 vrachtwagens. Dat betekende een stijging met 24 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. In Europa werd een groei met 7 procent tot 12.400 exemplaren geboekt.

12:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-10-17

Mier bezit opmerkelijk vermogen tot zelfcontrole

Mieren hebben een opmerkelijk vermogen tot zelfcontrole. De dieren blijken immers vaak voor de verstandigste oplossing te kiezen, ook indien daarvoor harder moet worden gewerkt. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universität Regensburg in Duitsland. Vastgesteld werd immers dat de dieren een nabije voedingsbron van minder kwaliteit ongemoeid kunnen laten om een langere tocht te ondernemen om een rijkere oogst te vinden. De onderzoekers geven toe verrast te zijn door de sterke zelfcontrole die de mieren tentoon kunnen spreiden. De Duitse wetenschappers stelden verder ook vast dat de mieren vooral op de eigen ervaring terugvallen.

Lees Verder

22:04 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Ontrouw zet schuldige partij vaak aan tot overcompensatie

Ontrouw en overspel kunnen worden gegeven, maar laten vooral bij dader een blijvend litteken achter. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Norwegian University of Science and Technology (NTNU) bij nagenoeg honderd heteroseksuele koppels. De onderzoekers stelden vast dat er in minstens 20 procent van de relaties sprake is geweest van ontrouw. Opmerkelijk daarbij is dat de ontrouwe partij door de partner weliswaar vaak wordt vergeven, maar zelf aan die vergiffenis moeilijk helemaal geloof kan hechten. Daarom wordt vaak een neiging tot overcompensatie opgemerkt, waarbij men de bedrogen partij met aandacht en geschenken probeert ten gunste te stemmen.

Lees Verder

21:45 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Financiële crisis heeft vertrouwen in euro aangetast

Sinds de wereldwijde financiële crisis van negen jaar geleden kan er een duidelijke verschuiving in het gedrag van beleggers worden opgemerkt. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Chicago, de Harvard University en de Columbia University. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat er een duidelijke toename in de interesse voor de Amerikaanse dollar ten nadele van de euro kon worden geregistreerd. Opgemerkt wordt dat vele investeerders blijkbaar zijn afgeschrikt door de crisis waarmee de eurozone werd geconfronteerd. Deze verschuiving kan ook consequenties hebben voor de economische impact van de betrokken regio’s op internationaal niveau.

Lees Verder

21:25 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Applicatiewinkels zien verkoop verder oplopen

De applicatiewinkels App Store en Google Play hebben het voorbije jaar ruim 8 procent meer downloads kunnen tellen. Dat is de conclusie van een rapport van analist App Annie, die tijdens het derde kwartaal van dit jaar in totaal wereldwijd 26 miljard downloads van applicaties registreerde. Met die downloads was een omzet gemoeid van 17 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 28 procent tegenover het derde kwartaal van vorig jaar. Volgens de onderzoekers kunnen voor deze groeicijfers verschillende verklaringen worden gegeven. Vooral moet er volgens Amir Ghodrati, hoofdanalist bij App Annie, worden opgetekend dat de consumenten meer tijd aan applicaties besteden.

Lees Verder

21:01 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Investeerders niet overtuigd door ondernemer met brede expertise

Investeerders verlangen vaak dat ondernemers de nodige expertise kunnen aanleggen vooraleer ze bereid zijn in een project te stappen. Nochtans zal expertise niet altijd erin lukken om potentiële aandeelhouders te overtuigen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Notre Dame. De onderzoekers stelden immers vast dat investeerders vooral een expertise in de diepte verlangen, waarbij de ondernemer kan aantonen al een grote ervaring in de sector te hebben opgedaan. Een ondernemer die vooral een brede expertise aangeeft, loopt een groter risico afgewezen te worden.

Lees Verder

20:45 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Korps ambassadeurs minder mannelijk getint

In de diplomatie is de mannelijke dominantie sinds het einde van de voorbije eeuw gevoelig gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of Gothenburg in Zweden. Uit het onderzoek blijkt dat bij de ambassadeurs mannen nog altijd een aandeel van 85 procent hebben. Er wordt echter opgemerkt dat tussen de verschillende regio’s en landen belangrijke afwijkingen kunnen worden opgetekend. In de Scandinavische landen loopt het vrouwelijk aandeel op tot 35 procent, gevolgd door Noord-Amerika met een niveau van 25 procent. Aan het andere eind van het spectrum bevinden zich Azië en het Midden-Oosten met scores van respectievelijk 10 procent en 6 procent.

Lees Verder

20:15 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Jongeren tonen minder vertrouwen dan oudere generaties

Jongeren zijn minder snel bereid om aan anderen hun vertrouwen te schenken dan oudere generaties. Dat is de conclusie van een wereldwijd onderzoek van de organisatie Momondo. Uit het onderzoek bleek dat 48 procent van de ondervraagden van mening zijn dat de mens tegenover andere culturen vandaag minder tolerantie toont dan vijf jaar geleden. Tevens werd vastgesteld dat in de leeftijdsgroep tussen achttien en vijfendertig jaar slechts 36 procent vertrouwen toont in andere mensen. In de leeftijdsgroep tussen zesendertig en vijfenvijftig jaar loopt dat op tot 40 procent en in de categorie tussen zesenvijftig en vijfenzestig jaar tot 50 procent.

Lees Verder

19:59 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft een plan om onder de Noordzee een opslag van koolstofdioxide mogelijk te maken. Bedoeling is om de uitstoot van de industrie op de Maasvlakte met pijpleidingen naar reservoirs onder de bodem van de Noordzee af te leiden. De opslag werd eerder al naar voor geschoven als een mogelijkheid om de uitstoot van broeikasgassen op te vangen, maar leek financieel moeilijk haalbaar. Het Havenbedrijf Rotterdam zou nu echter een betaalbaar alternatief hebben uitgebouwd. De Maasvlakte vertegenwoordigt 20 procent van de totale Nederlandse emissies. Eind dit decennium zou Rotterdam al twee miljoen ton koolstofdioxide onder de zee willen opslaan.

John Cryan wil nog drie jaar lang chief executive van Deutsche Bank blijven. Dat heeft Cryan zelf bekend. De positie van de Britse topman van Deutsche Bank staat onder druk omdat een aantal grote aandeelhouders van mening is dat hij niet voldoende is gelukt om bij de organisatie een succesvolle ommekeer tot stand te brengen. Daarbij wordt opgemerkt dat de waarde van het bedrijf nagenoeg is gehalveerd sinds Cryan in juli twee jaar geleden tot chief executive werd aangesteld. Cryan zelf zegt echter dat de periode van de zware ingrepen nagenoeg achter de rug is en dat binnenkort betere resultaten kunnen worden verwacht. Hij zegt dan ook zijn normale termijn als chief executive te zullen uitdoen.

De Amerikaanse autogroep General Motors (GM) heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 33,6 miljard dollar. Dat betekende een daling met 13,5 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. In totaal verkocht het Amerikaanse concern 2,32 miljoen exemplaren. Dat betekende een daling met 3,1 procent. General Motors diende ook een nettoverlies van 2,98 miljard dollar te melden. Dat negatieve resultaat moet echter worden toegeschreven aan een afschrijving van 5,4 miljard dollar op het voormalige Europese dochtermerk Opel-Vauxhall, dat voor een bedrag van 2,2 miljard dollar aan het Franse concern PSA Groupe werd verkocht.

In de Verenigde Staten zijn de openbare aanklager en de Securities & Exchange Commission (SEC) een onderzoek naar het Duitse bedrijf SAP gestart. Bekeken wordt of de Duitse groep, wereldwijd marktleider in de ontwikkeling van bedrijfssoftware, zich in Zuid-Afrika aan corruptie schuldig heeft gemaakt. Het advocatenkantoor Baker McKenzie had eerder gesteld dat SAP aan ondernemingen rond de rijke familie Gupta bijna 7 miljoen dollar had betaald. Daardoor zou SAP een aantal contracten met de Zuid-Afrikaanse overheid hebben kunnen sluiten. SAP heeft in een reactie gezegd zijn zakelijke activiteiten over de hele wereld aan een ernstige doorlichting te zullen onderwerpen.

De Antwerpse afvalintercommunale Isvag wil langs in Wilrijk een nieuwe afval-energiecentrale bouwen. De nieuwe installatie zou gericht zijn op grondstoffenrecuperatie en zou naast de bestaande verbrandingsinstallatie worden ingeplant. Met het project is een investering gemoeid van 170 miljoen euro. De nieuwe installatie zou voor 35.000 gezinnen elektriciteit kunnen produceren of 40.000 gezinnen in de buurt aan een warmtenet kunnen koppelen. Isvag wil in de toekomst jaarlijks ongeveer 190.000 ton afval kunnen verwerken. De nieuwe centrale zou volgens een plan van het bureau BEL Architecten worden gebouwd. Het project moet helpen om Antwerpen midden deze eeuw klimaatneutraal te maken.

Het Amerikaanse concern 3M heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 8,2 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 6 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf kon de sterkste groei in acht jaar melden en zegt het voorbije kwartaal absolute recordresultaten te hebben kunnen melden. In alle divisies en regio’s kon een stijging worden geregistreerd. De omzetgroei werd bovendien nog afgeremd door de verkoop van een aantal onderdelen. De nettowinst nam met 8,4 procent toe tot 1,43 miljard dollar. Door de positieve kwartaalresultaten kon het bedrijf naar eigen zeggen de verwachtingen voor het hele jaar naar boven bij te stellen.

De Nederlandse bank ING Groep lanceert zijn nieuw investeringsfonds ING Ventures om projecten in fintech te ondersteunen. Dat heeft Benoit Legrand, topman van het nieuwe fonds gemeld. Het nieuwe project krijgt een budget van 300 miljoen euro om het tempo van innovaties in de financiële sector op te voeren. Legrand merkt dat op de sector van de fintech een steeds snellere ontwikkeling kent, zodat de bank zich verplicht ziet zelf eveneens extra inspanningen te leveren. De Nederlandse bank investeert al langer in bedrijven die zich richten op de digitalisering van financiële producten en diensten. Op dit ogenblik wordt met 115 fintech-bedrijven samengewerkt. Die portefeuille moet verder worden uitgebreid.

Het Vlaamse uitzendkantoor VIO Interim wordt overgenomen door de groep SD Worx, aanbieder van personeelsdiensten. Dat heeft SD Worx bekendgemaakt. Financiële details werden niet vrijgegeven. VIO Interim betekent voor het bedrijf een eerste introductie op de uitzendmarkt. Het uitzendkantoor werd acht jaar geleden opgericht. Inmiddels heeft VIO Interim meer dan twaalfhonderd klanten, waar ongeveer 3.500 uitzendkrachten worden ingezet. Het bedrijf zal dit jaar een omzet realiseren van 100 miljoen euro. De transactie moet SD Worx naar eigen zeggen toelaten om zijn positie op de markt van de flexibele arbeidscontracten, die in de toekomst wellicht nog een sterke groei zal kennen, te versterken.

Autobouwer Fiat-Chrysler heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 26,4 miljard euro. Dat betekende een daling met 2 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Wanneer echter de invloed van wisselkoersen wordt weggewerkt, zou een groei met 2 procent zijn gerealiseerd. In totaal verkocht Fiat-Chrysler tijdens het derde kwartaal van dit jaar ruim 1,1 miljoen wagens. Dat betekende een status-quo tegenover dezelfde periode vorig jaar. De operationele winst van de autobouwer steeg met 17 procent tot 1,8 miljard euro. De nettowinst steeg met 50 procent tot 910 miljoen euro. Er kon vooral worden geprofiteerd van de hogere winstmarges op sportieve terreinwagens. Er waren ook kostenbesparingen.

Op het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen in Niel wordt Antwerp Innovative Cell Solutions (Anicells), een accelerator voor celtherapie, ingeplant. Anicells is een samenwerking tussen de POM Antwerpen, de Universiteit Antwerpen en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA). Met de lancering van Anicells is een investering van 1,9 miljoen euro gemoeid. De accelerator moet ontwikkelingen rond celtherapieën van Vlaamse biotechbedrijven sneller helpen realiseren. Daarbij worden ook gekwalificeerde medewerkers ter beschikking gesteld, terwijl ook beroep kan worden gedaan op gespecialiseerd juristen, die de bedrijven moeten kunnen helpen op het gebied van regelgeving en vergunningen.

In Nederland komt de Maasvlakte Olie Terminal gedeeltelijk in Saudische handen. Aramco Overseas, een dochter van de Saudi-Arabische staatsoliemaatschappij Saudi Aramco, heeft immers de participatie van het internationale grondstoffenbedrijf Gunvor Group in de terminal overgenomen. Financiële details over de transactie werden niet bekendgemaakt. Over de omvang van het belang werden evenmin mededelingen gedaan. Gunvor had sinds vorig jaar een participatie in de Maasvlakte Olie Terminal. Het bedrijf besliste echter om die activiteit opnieuw af te stoten. Het grondstoffenbedrijf zou immers meer willen investeren in zijn raffinaderijen in het Rotterdamse havengebied.

Het Amerikaanse sociale netwerkbedrijf Twitter heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 590 miljoen dollar. Dat betekende een daling met 4 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De inkomsten uit advertenties liepen met 8 procent terug tot 503 miljoen dollar. De operationele winst nam met 14 procent toe tot 207 miljoen dollar. Het nettoverlies kon van 103 miljoen dollar naar 21 miljoen dollar worden teruggebracht. De microblog van Twitter kende tijdens het derde kwartaal 326 miljoen actieve gebruikers per maand. Dat betekende een stijging met 4 miljoen gebruikers tegenover het kwartaal voordien. Tegenover het derde kwartaal van vorig jaar is er sprake van een toename met 4 procent.

Limburg Startup, de koepelorganisatie boven een aantal Limburgse incubatoren, heeft een pitchwedstrijd gelanceerd die ertoe moet leiden dat startende ondernemingen uit de regio gemakkelijker de weg naar China vinden. Voor de pitchwedstrijd werden de ondernemingen Fibricheck, Onsophic, Zapfloor, Best Local, Maecenas Group en A1 BVBA geselecteerd. De winnaar van de pitchwedstrijd mag tijdens de laatste week van november deelnemen aan een internationaal technologiefestival in de Chinese stad Guangzhou, waar ook jonge starters uit een aantal andere landen zichzelf zullen presenteren. Limburg Startup werkt al enkele tijd samen met Dark Horse, een organisatie van incubatoren uit Guangzhou.

Het moet wel degelijk mogelijk zijn om op de Belgische treinen wifi aan te bieden. Dat heeft Alexander De Croo, federaal minister van de digitale agenda, gezegd op recente verklaringen van Sophie Dutordoir, chief executive van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS). Volgens Dutordoir zou de installatie van wifi in de treinen teveel investeringen vragen. De Croo zegt te begrijpen dat de uitrusting van oude treinen met draadloos internet moeilijk betaalbaar is, maar bij de aankoop van nieuwe stellen moet volgens de minister de technologie wel kunnen worden ingebouwd. Verder wil Decroo dat de telecomoperatoren een betere mobiele dekking langs de spoortrajecten garanderen.

Telecomoperator Telenet heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 646 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 4 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De omzetgroei is volgens het bedrijf wel hoofdzakelijk toe te schrijven aan de overname van SFR BeLux. De nettowinst halveerde tot 29,5 miljoen euro, onder meer door de boeking van afschrijvingen en waardeverminderingen. Verder meldde het bedrijf opnieuw een verlies van 15.000 abonnees voor kabeltelevisie. Daarbij wordt gewezen op de toegenomen concurrentie. Bij de andere diensten kon wel een status-quo of groei gemeld. Inmiddels hebben 54 procent van de klanten een pakket met drie diensten.

19:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Investeringen in natuurbehoud leveren resultaten op

Investeringen in natuurbehoud leveren resultaten op. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Georgia, de Oxford University, de University of Illinois en de National University of Singapore. De onderzoekers berekenden dat regeringen en donoren sinds de Rio Earth Summit vijfentwintig jaar geleden 14,4 miljard dollar hebben geïnvesteerd in milieubescherming. Die inspanningen hebben er volgens het rapport toe geleid dat het wereldwijde verlies aan biodiversiteit met 29 procent kon worden verkleind. De studie heeft volgens de wetenschappers dan ook een heldere en positieve boodschap, want aangetoond wordt dat investeringen in natuurbehoud resultaten oplevert.

Lees Verder

19:19 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Overdreven emotionele bespreking verliest elke impact

Online consumenten houden van emotionele besprekingen, maar een overdreven gevoeligheid moet worden vermeden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Missouri. De onderzoekers zeggen onder meer vastgesteld te hebben dat overdreven getuigenissen over negatieve ervaringen voor de getroffen consument misschien wel een catharsis kunnen blijken, maar uiteindelijk weinig invloed zullen hebben op het aankoopgedrag van andere consumenten. Overdreven gevoelige getuigenissen worden volgens de onderzoekers vanwege de ingebakken emoties door andere consumenten genegeerd, zelfs wanneer mogelijke objectief bruikbare informatie wordt verstrekt.

Lees Verder

18:45 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Relatie tussen wens en focus werkt in twee richtingen

De relatie tussen wens en focus werkt in twee richtingen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Case Western Reserve University. De onderzoekers merken op dat intuïtief een invloed van de wens op de focus kan worden ervaren. Wanneer een individu een doelstelling wil bereiken, zal er immers ook vaker en intensiever aan worden gedacht. In werkelijkheid moet volgens de onderzoekers echter worden vastgesteld dat die relatie ook in omgekeerde richting kan werken. Naarmate aan een onderwerp meer aandacht wordt besteed, zal volgens hen immers ook een grotere interesse in het bezit kunnen worden vastgesteld. Dit verband kan volgens de onderzoekers onder meer voor marketeers belangrijke implicaties hebben.

Lees Verder

17:43 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Niet elke duurzame energie is schadeloos voor leefmilieu

Ook duurzame energiebronnen kunnen belangrijke gevaren inhouden. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de James Cook University in Australië en de University of Hong Kong. De onderzoekers wijzen erop dat veel landen het gebruik van fossiele brandstoffen proberen te vervangen door duurzame grondstoffen, die immers een aantal ecologische voordelen hebben te bieden. In werkelijkheid moet volgens de wetenschappers dat ook aan alternatieve bronnen een aantal risico’s zijn gebonden. Daarbij wordt vooral gewezen op de potentiële gevaren van waterkracht, vooral omdat voor de aanleg van dammen belangrijke natuurbiotopen worden opgeofferd.

Lees Verder

17:17 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Mythe van meritocratie versterkt ongelijkheid in maatschappij

De toenemende klemtoon op meritocratie belemmert het streven naar een grotere gelijkheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de City University London. De onderzoekers merken op dat de meritocratie er onterecht vanuit gaat dat iedereen door hard werk zijn doelstellingen zal kunnen bereiken, ongeacht de sociale positie bij de geboorte. In werkelijkheid moet volgens de Britse wetenschappers worden vastgesteld dat veel burgers op basis van een aantal factoren – zoals geslacht, etnische afkomst of financiële slagkracht – worden benadeeld.

Lees Verder

16:45 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Jobtevredenheid lijdt onder last van verplaatsing tussen woning en werk

De verplaatsing tussen de woning en het werk heeft een belangrijke impact op de jobtevredenheid. Elke verplaatsing van twintig minuten kost een verlies aan arbeidstevredenheid dat gelijk staat met een inlevering van 19 procent op het jaarsalaris. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of the West of England bij meer dan zesentwintigduizend werknemers in Engeland over een periode van vijf jaar. Elke bijkomende minuut onderweg verergert volgens de onderzoekers de stress en weegt zwaarder op de mentale gezondheid. Busreizigers voelen de negatieve impact zwaarder dan de gebruikers van andere vormen van transport.

Lees Verder
<

29-10-17

Politieke sponsoring biedt toegang tot beleidsbeslissingen

Bedrijven vinden het belangrijk een goede toegang tot belangrijke beleidsverantwoordelijken te behouden. Daarom worden grote investeringen gedaan in politieke sponsoring. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Chicago. Weliswaar levert die sponsoringen vaak niet de verhoopte stemmingsuitslag op, maar dat is volgens de Amerikaanse onderzoekers ook niet de hoofdbedoeling van de investeringen. Dankzij de sponsoring hopen de bedrijven immers het beleid op een andere manier te kunnen beïnvloeden. Vooral de farmaceutica, gezondheidssector, financiële wereld en vastgoed zijn gevoelig voor beleidsveranderingen.

Lees Verder

15:25 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-10-17

Nieuwsoverzicht

In de Verenigde Staten neemt de apotheekketen CVS Health de ziekteverzekeraar Aetna over. Met de transactie is een bedrag gemoeid van meer dan 66 miljard dollar. CVS Health baat in de Verenigde Staten een grote keten van 9.700 apotheken uit. Ook is het bedrijf beheerder van een aantal ziekenhuizen en verkoper van apotheekverzekeringen. Met de overname van Aetna zou CVS Health zijn positie op de markt willen versterken in een poging om te anticiperen op een mogelijke introductie van het ecommerce-concern Amazon in zijn markt. Amazon heeft immers in diverse Amerikaanse staten recent een licentie als groothandel in geneesmiddelen gekregen.

GeoSea, dochter van de Belgische baggeraar Dema en actief in offshorewaterbouwprojecten, zal zijn medewerking verlenen aan de bouw van het windmolenpark Morey East voor de Brits kust. Financiële details over de transactie werden niet gegeven. GeoSea zal de funderingen moeten bouwen van honderd windturbines en drie offshore substations. Ook zal GeoSea instaan voor het transport en de plaatsing van de substations. Het windmolenpark wordt gebouwd in opdracht van Moray Offshore Windfarm East, een joint-venture tussen EDP Renewables en Engie. Morey East moet een capaciteit van 950 megawatt krijgen. Het totale contract heeft een waarde van 57,50 pond per megawattuur.

De holding International Air Group (IAG) heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet geboekt van 6,6 miljard euro. Dat was een stijging met 2 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst steeg van 1 miljard euro naar 1,1 miljard euro. De groei was onder meer te danken aan de hogere ticketprijzen, die een stijging met 2,2 procent kenden. Ook kon ook gewag gemaakt worden van lagere brandstofkosten. Verder wordt gewezen naar een aantrekkende markt in Latijns-Amerika. Willie Walsh, topman van de luchtvaartholding, benadrukte dat alle onderdelen van de luchtvaartgroep goede prestaties hebben geboekt, ondanks ongunstige weersomstandigheden en terrorisme.

De Nederlandse verfgroep AkzoNobel heeft de Amerikaanse lakkenfabrikant Axalta Coatings voor een mogelijke fusie benaderd. Dat hebben een aantal bronnen tegenover het persbureau Reuters gemeld. Axalta, een producent van lakken voor onder meer auto’s en voor de industrie, zou het voorstel nog bestuderen. De waarde van Axalta wordt geraamd op 8 miljard dollar, tegenover 19,5 miljard euro voor AkzoNobel. Axalta, dat zijn hoofdkantoor heeft in Philadelphia, is al meer dan anderhalve eeuw oud en is actief in honderddertig landen. Axalta werd later overgenomen door achtereenvolgens DuPont en Carlyle. Drie jaar geleden ging Axalta naar de beurs. Enkele tijd later verdween Carlyle volledig uit het kapitaal.

Luchthaven Brussels Airport koopt bij de Chinese constructeur Byd dertig elektrische bussen. Ook de Belgische constructeurs Van Hool en VDL Bus hadden op het contract gehoopt, maar bleken uiteindelijk gevoelig duurder dan Byd. De Chinese constructeur zou per individuele bus 330.000 euro aanrekenen. Dat was 33 procent lager dan het goedkoopste Belgische bod. VDL Bus ging tegen de toewijzing in beroep. De rechter besliste daarop dat in het prijsonderzoek een aantal onregelmatigheden moesten worden vastgesteld en eiste dat de procedure opnieuw zou worden overgedaan. Die aanpassingen zijn inmiddels gedaan, waarop het order opnieuw aan de Chinese constructeur werd gegeven.

Het biotechbedrijf Galapagos gaat nog voor het jaareinde een eerste patiënt met mucoviscidose (taaislijmziekte) behandelen met een eigen cocktail van geneesmiddelen. Daarbij wordt gestreefd naar een combinatie met drie ingrediënten. Gehoopt wordt dat daarmee een belangrijke stap voorwaarts worden gezet. Behandelingen voor taaislijmziekte kunnen volgens experts uitgroeien tot een markt met een waarde miljarden dollar. Galapagos is op dit markt in een felle concurrentiestrijd verwikkeld met de Amerikaanse groep Vertex, die volgens een aantal waarnemers tussen zes en twaalf maanden voorsprong zou hebben. Galapagos zou dit jaar tussen 135 miljoen euro en 155 miljoen in research investeren.

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 24,3 miljard euro. Dat betekende een stijging met 2 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst viel wel van 2,3 miljard dollar naar 1,9 miljard dollar terug. Die achteruitgang moet echter volledig worden toegeschreven aan hogere fiscale lasten. Boeing merkt op het voorbije kwartaal een recordaantal leveringen te hebben gedaan. Er werden onder meer 202 commerciële toestellen aan klanten overgedragen. De vliegtuigbouwer heeft nog voor 474 miljard dollar orders, waaronder 5.700 commerciële toestellen voor een gezamenlijke waarde van 412 miljard dollar.

De Société Régionale d’Investissement de Wallonie (SRIW) en de Federale Participatie en Investeringsmaatschappij (FPIM) nemen samen een belang van 25 procent in Air Belgium, de de nieuwe luchtvaartmaatschappij van de Belgisch-Griekse zakenman Niky Terzakis. Air Belgium heeft voorlopig nog geen Belgische licentie, maar gehoopt wordt dat die vergunning nog voor het einde van dit jaar zal worden verkregen. Air Belgium wil vanaf volgend jaar wekelijks een rechtstreekse vlucht aanbieden tussen Brussel en Hongkong. Eind volgend jaar wil de maatschappij nog een aantal andere Chinese steden aan zijn portefeuille toevoegen. In november wordt een eerste Airbus A340-300 voor Air Belgium geleverd.

Het Franse energieconcern Total heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 43,04 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 15 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst steeg met 29 procent tot 2,72 miljard dollar. De Franse groep kon naar eigen zeggen enerzijds profiteren van een opleving van de productie en de gestegen olieprijzen, maar anderzijds konden ook de kosten worden gedrukt. De gemiddelde olieproductie kende een stijging met 6 procent tot 2,58 miljoen vaten per dag. Die groei was te danken aan de lancering van een aantal nieuwe projecten. De olieprijzen lagen gemiddeld 14 procent hoger dan tijdens het derde kwartaal vorig jaar.

De fusie tussen het Zwitserse chemieconcern Clariant en zijn Amerikaanse sectorgenoot Huntsman wordt ingetrokken. Dat hebben de twee bedrijven gemeld. Clariant en Huntsman hadden in mei van dit jaar fusieplannen bekend gemaakt. Clariant zou in het fusiebedrijf een aandeel krijgen van 52 procent, tegenover 48 procent voor de aandeelhouders van Huntsman. De bedrijven zeggen echter dat er teveel onzekerheid is dat het fusievoorstel op de aandeelhoudersvergadering zou kunnen worden goedgekeurd. Daarmee haalt investeerder White Tale Holdings van de activisitistische belegger Keith Meister zijn slag thuis. Meister had eerder aangegeven dat de fusie geen enkele meerwaarde opleverde.

De Duitse luchtvaartgroep Lufthansa heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 9,81 miljard euro. Dat betekende een stijging met 11,1 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst viel echter met 17 procent terug tot 1,18 miljard euro. Die achteruitgang diende echter te worden toegeschreven aan eenmalige baten die tijdens het derde kwartaal van vorig jaar konden worden geboekt. De operationele winst kon een stijging met 32 procent tot 1,52 miljard dollar laten optekenen. Bij de ticketprijzen kon een gemiddelde stijging met 4,5 procent tegenover het derde kwartaal vorig jaar worden opgetekend. Voor het vierde kwartaal worden dezelfde trends verwacht.

De Brits-Nederlandse energiegroep Shell heeft een licentie gekregen voor de exploitatie van drie olievelden voor de kust van Brazilië. Voor de rechten, die een looptijd hebben van vijfendertig jaar, betaalt Shell een bedrag van 100 miljoen dollar. De Brits-Nederlandse groep betrekt verschillende partners bij de ontginning van de gebieden. Enerzijds wordt een samenwerking opgezet met het Spaanse Repsol en het Braziliaanse Petrobras, maar voor het tweede project werd een collaboratie gezocht met de Franse groep Total. Voor het derde project wordt beroep gedaan op Qatar Petroleum en China National Offshore Oil Corporation (CNOOC). Het hele gebied is 1.700 vierkante kilometer groot.

De Europese Commissie heeft voorgesteld om de vergunning voor de controversiële onkruidverdelger glyfosaat met vijf jaar te verlengen. Een eerder voorstel om het product nog tien jaar toe te laten, moest wegens een gebrek aan steun worden ingetrokken. De lidstaten van de Europese Unie moeten zich tijdens de tweede week van november opnieuw over het dossier buigen. In het voorstel van de Europese Commissie wordt echter geen gewag gemaakt van een eventuele uitfasering van het gebruik van de onkruidverdelger, zoals het Europees Parlement en verschillende lidstaten hebben gevraagd. De huidige, tijdelijke, vergunning voor glyfosaat loopt midden december af.

De Belgische rusthuisuitbater Armonea blijft een kandidaat om zijn Duitse sectorgenoot Alloheim over te nemen. Alloheim is na Korian de grootste aanbieder van rusthuizen en zorgcentra in Duitsland. De Duitse groep kwam vier jaar geleden in handen van de Amerikaanse investeerder Carlyle, die echter de voorbije zomer bekendmaakte een aantal activa, waaronder Alloheim, te willen verkopen. Carlyle zou volgens een aantal waarnemers inmiddels een eerste selectie van een aantal kandidaat-bieders hebben gemaakt. Naast een aantal rusthuisuitbaters, zoals Armonea en de Franse groep Domus Vi, zouden ook een aantal investeringsfondsen zijn geselecteerd. Carlyle zou meer dan 1 miljard euro vragen.

Het Duitse chemieconcern Bayer heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 8,03 miljard euro. Dat betekende een daling met 2,8 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Er wordt aan toegevoegd dat in alle divisies een inkrimping moest worden gemeld. De operationele winst steeg met 4,1 procent naar 2,2 miljard euro. Ook de nettowinst liep van 1,19 miljard euro naar 3,88 miljard euro op. Die stijging was vooral te danken aan een boekwinst van 2,8 miljard euro op de verkoop van een verder belang in voormalige dochter Covestro. Het concern maakte verder bekend tijdens het voorbije kwartaal met negatieve wisselkoersen te hebben moeten afrekenen.

08:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

27-10-17

Smartphone wordt op één jaar 6 procent duurder

Dit jaar moet bij de aankoop van een smartphone wereldwijd rekening worden gehouden met een gemiddelde uitgave van 324 dollar. Dat betekent een stijging met 6 procent tegenover vorig jaar. Dat blijkt uit een rapport van het bureau GfK Research op basis van verkooppunten in meer dan vijfenzeventig landen. In Noord-Amerika werd een gemiddelde groei met 4 procent tot meer dan 400 dollar opgetekend, maar in China moest een stijging met 15 procent tot 327 dollar worden gemeld. De prijsverhoging wordt opmerkelijk genoemd, aangezien een elektronisch product in het algemeen na verloop van tijd goedkoper wordt.

Lees Verder

15:03 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Email is vooral een mobiel gebeuren geworden

In de emailsector hebben mobiele platformen alle andere instrumenten overvleugeld. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Return Path. Opgemerkt wordt dat het mobiele kanaal dit jaar 55 procent van de wereldwijde email-trafieken vertegenwoordigt. Het medium heeft de voorbije periode dan ook een opmerkelijke groei laten optekenen. Vijf jaar geleden verliep immers slechts 29 procent van alle email-verkeer over mobiele platformen. Er wordt aan toegevoegd dat de mobiele kanalen ook een grote voorsprong op andere routes heeft uitgebouwd. Webmail staat op de tweede plaats met 28 procent, gevolgd door desktops met 16 procent.

Lees Verder

14:43 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Millennials willen nieuwssites met visuele elementen

Millennials voelen zich vooral aangetrokken tot nieuwssites die gebruik maken van visuele elementen zoals foto’s en video’s. Interactiviteit draagt nog verder bij tot die aantrekkingskracht. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Arkadium. De onderzoekers stelden vast dat 82 procent van de millennials terugkeren naar nieuwssites die geregeld van visuele elementen gebruik maken. Bovendien geeft 71 procent van de millennials aan nieuwsverhalen met beelden of video’s een grotere geloofwaardigheid te hechten. Ongeveer 65 procent zegt ook een nieuwsverhaal met interactieve elementen te hebben gelezen.

Lees Verder

12:19 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Bedrijfsleven gelooft in artificiële intelligentie

In het bedrijfsleven kan een belangrijke interesse voor artificiële intelligentie worden opgemerkt. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulenten Market Cube en Cylance bij meer dan zeshonderd technologie-verantwoordelijken uit het bedrijfsleven in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk. Vastgesteld werd dat 85 procent van de respondenten van mening is dat artificiële intelligentie zijn beloftes ook heeft waargemaakt, hoewel 76 procent waarschuwt voor een overdreven optimistische marketing. Bovendien bleek 38 procent de volgende periode tussen 25 procent en 50 procent van zijn volledige technologiebudgetten aan artificiële intelligentie te willen besteden.

Lees Verder

11:37 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Mobiele sector belangrijk voor online modewereld

In de online modewereld is het mobiele platformen bijzonder belangrijk geworden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Unbdx op basis van een analyse van zestig miljoen online mode-aankopen. De onderzoekers merken op dat 49 procent van de online aankopen mobiel gebeuren. Daarbij vormen ook zoekmachines een belangrijk instrument. Zoekopdrachten op mobiele platformen zijn inmiddels bij 11,3 procent van alle transacties betrokken. Shoppers die van zoekopdrachten gebruik maken zijn ook sneller geneigd om een aankoop te verrichten. Mobiele zoekopdrachten hebben een aandeel van 29,2 procent in de totale inkomsten.

Lees Verder

10:13 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Gevoel van achterstelling basis voor populistisch succes

Personen die tot een achtergestelde groep behoren, zijn gemakkelijker geneigd te zijn een onrealistisch geloof te koesteren in de grootheid van hun natie. Deze bevolkingsgroep is ook sneller geneigd om populistische ideologieën te ondersteunen. Dat is de conclusie van een studie van onderzoekers aan de universiteiten van Kent in Engeland, Warschau in Polen en Maryland in de Verenigde Staten. De onderzoekers merken op dat een nationaal collectief narcissisme gekoppeld kan worden aan de steun voor populisme. De perceptie van een relatieve achterstelling, gevoed door populistische leiders, kan volgens de studie een defensief en destructief nationaal perspectief versterken.

Lees Verder

09:32 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Google en Facebook behouden opmerkelijke positie in digitale reclame

Google en Facebook behouden een opmerkelijk sterke positie in digitale reclame. Dat blijkt uit een rapport van consulent Merkle over evoluties in de digitale marketing tijdens het derde kwartaal van dit jaar. Opgemerkt wordt dat de inkomsten uit digitale reclame bij Google en Facebook tijdens het derde kwartaal respectievelijk een groei met 24 procent en 40 procent lieten optekenen tegenover dezelfde periode vorig jaar. Bij betaalde sociale content werd een stijging met 29 procent opgetekend. Tevens wordt aangevoerd dat betaalde zoekreclame tussen de verschillende industrieën een andere evolutie kent en tevens in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië op een andere manier wordt bekeken.

Lees Verder

08:59 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De Europese Centrale Bank (ECB) gaat verder met het opkopen van obligaties, maar het maandelijks volume zal wel worden teruggeschroefd. Dat heeft Mario Draghi, president van de Europese Centrale Bank, gemeld. Tot eind dit jaar zal maandelijks voor een bedrag van 60 miljard euro obligaties, zoals tot nu toe het geval was, worden opgekocht. Daarna wordt dat bedrag echter teruggebracht tot 30 miljard euro. Dat beleid zal minstens tot september worden verder gezet. Draghi noemde het het opkoopprogramma een beleid met een open einde. Er is dan ook geen specifieke deadline voor de ondersteuning voorzien. Wellicht zal op termijn het programma geleidelijk worden afgebouwd.

De uitzendrechten voor Studio 100 TV worden vanaf begin volgend jaar exclusief aan telecomgroep Proximus toegewezen. Dat heeft Proximus bekend gemaakt. Financiële details over de transactie werden niet meegedeeld. De commerciële relatie tussen Studio 100 en Proximus ging twee jaar van start met het digitale platform Wanagogo. Daaraan werd vorig jaar in Wallonië ook Studio 100 TV toegevoegd. Dat partnership wordt nu naar Vlaanderen uitgebreid. Daardoor zal Proximus het aanbod van Studio 100 TV exclusief in heel België kunnen aanbieden. Door de overeenkomst kan Studio 100 TV in de toekomst niet meer door concurrent Telenet worden uitgezonden.

Eind dit jaar legt Carsten Kengeter zijn functie als topman van Deutsche Börse neer. Dat heeft Kengeter bekend gemaakt. Er loopt naar de man een onderzoek wegens vermeende handel met voorkennis. Kengeter houdt zijn onschuld staande, maar zegt niet te willen dat de beursuitbater de nadelen zou ondervinden van het aanslepende onderzoek naar zijn integriteit. Kengeter kocht in december twee jaar geleden voor 4,5 miljoen euro aandelen van Deutsche Börse. Korte tijd later werd bekend dat de Duitse beursuitbater fusiegesprekken voerde met sectorgenoot London Stock Exchange. De samensmelting zou uiteindelijk wegens mededingingsbezwaren worden geblokkeerd. Er is nog geen opvolger bekend.

Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 27,8 miljard dollar, tegenover 22,5 miljard dollar inkomsten dezelfde periode vorig jaar. De operationele winst liep van 5,8 miljard dollar naar 7,8 miljard dollar, terwijl bij de nettowinst een toename van 5,1 miljard dollar naar 6,7 miljard dollar werd opgetekend. De inkomsten uit advertenties stegen met 21 procent tot 21,4 miljard dollar. Het aantal betaalde clicks op advertenties kende wel een toename met 47 procent, maar de inkomsten per individuele click liepen met 18 procent terug. Die achteruitgang moet worden toegeschreven aan een verschuiving naar de activiteit naar mobiele platformen.

De digitale taxidienst Uber zet met de financiële groepen Barclays en Visa een samenwerking op om een eigen kredietkaart op de markt te brengen. De nieuwe service wordt in november gelanceerd. De kaart biedt kortingen van 4 procent op restaurantrekeningen, terwijl op vliegtuigreizen en hotelovernachtingen tegemoetkomingen van 3 procent zijn voorzien. Op online aankopen is een terugbetaling van 2 procent aangekondigd. Bij alle andere aankopen wordt een reductie van 1 procent gehanteerd. De kortingen kunnen worden verkregen in cash geld, maar ook in geschenkkaarten of kredieten op de diensten van Uber. De kaart biedt Uber een beter inzicht in het koopgedrag van zijn gebruikers.

Pablo Isla, topman van de Spaanse kledingholding Inditex, is de beste chief executive van de wereld. Dat blijkt uit een rangschikking van de Harvard Business Review. Isla wordt daarmee de opvolger van Lars Rebien Sorensen van het Deense farmabedrijf Novo Nordisk. Sorensen is sinds september vorig jaar met pensioen en is dan ook uit de ranglijst verdwenen. Isla gaat in de ranglijst Martin Sorrell (WPP), Jensen Huang (Nvidia), Jacques Aschenbroich (Valeo) en Bernard Arnault (LVMH) vooraf. De top tien wordt verder gevormd door Martin Bouygues (Bouygues), Johan Thijs (KBC), Mark Parker (Nike), Elmar Degenhart (Continental) en Florentino Perez Rodriguez (ACS).

Het Amerikaanse technologiebedrijf Microsoft heeft tijdens het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar een omzet gerealiseerd van 24,5 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 12 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst liep met 16 procent op tot 6,6 miljard dollar. De sterke prestaties weerspiegelen volgens Amy Hood, financieel directeur van Microsoft, de impact van continue investeringen in productinnovatie en marktopportuniteiten. Bij de zakelijke toepassingen kon een omzetstijging met 28 procent worden opgetekend, maar in de consumentendivisie moest een achteruitgang met 1 procent worden gemeld. Onder meer clouddiensten boekten sterke resultaten.

De Zweedse bank Nordea wil de volgende jaren minstens zesduizend banen schrappen. Dat heeft Casper von Koskull, chief executive van Nordea, bekend gemaakt. Onder meer zullen tweeduizend adviseurs worden ontslagen. De ingreep is volgens von Koskull noodzakelijk om de kosten structureel te verlagen, zodat Nordea concurrerend kan blijven. De ontslagen zijn volgens de topman het gevolg van de verdere digitalisering van de dienstverlening. Voor de operatie wordt tijdens het vierde kwartaal een last van 150 miljoen euro voorzien. De verdere kosten worden per kwartaal ingeschreven. Nordea maakt in september al bekend zijn hoofdkantoor van Stockholm naar Helsinki te verhuizen.

Brouwer AB InBev heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 14,7 miljard dollar, tegenover 11,1 miljard dollar inkomsten dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst steeg van 1,4 miljard dollar naar 2,6 miljard dollar. De brouwer maakt gewag van uitstekende resultaten, waarbij onder meer gewezen wordt van een toenemende interesse voor premiumbieren. Het bedrijf voegde eraan toe dat de drie wereldwijde merken van de groep sterke prestaties lieten blijven. De merken konden vooral buiten hun thuismarkten op een grote interesse rekenen. De verkochte volumes daalden met 1,5 procent. Gewezen wordt vooral op ongunstige weersomstandigheden in de Verenigde Staten.

Het Iraanse oliebedrijf National Iranian Oil en een consortium van Iraanse en Noorse bedrijven hebben een contract getekend voor de verkoop van vloeibaar gas, dat moet worden afgeleverd door een schip van Exmar. Dat heeft de Iraanse persdienst Shana gemeld. Financiële details over de transactie werden niet meegedeeld. Bij de operaties zal volgens Shana de drijvende hervergassingsfabriek Caribbean van Exmar worden ingezet. De Caribbean heeft een jaarlijkse productiecapaciteit van 500.000 ton. Het contract heeft een looptijd van twintig jaar. Caribbean zal worden aangemeerd in de omgeving van Fars. Exmar was al geruime tijd op zoek naar opdrachten voor de hervergassingsfabriek.

De online retailer Amazon heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 43,7 miljard dollar, tegenover 32,7 miljard dollar inkomsten dezelfde periode vorig jaar. De nieuwe dochteronderneming Whole Foods droeg een bedrag van 1,3 miljard dollar bij aan de inkomsten. De operationele winst viel van 575 miljoen dollar naar 347 miljoen dollar terug. Het bedrijf diende een aantal belangrijke lastenposten te boeken. Daarbij wordt onder meer gewag gemaakt van oplopende kosten voor marketing, sales en informatica. Whole Foods boekte een operationele winst van 21 miljoen dollar. De nettowinst van Amazon steeg met 4 miljoen dollar naar 256 miljoen dollar.

De Belgische groep Soudal, fabrikant van siliconen, neemt zijn Zuid-Koreaanse sectorgenoot Dong Yang over. De transactie moet Soudal toelaten zijn geplande expansie naar Zuidoost-Azië te realiseren. Dong Yang moet voor Soudal immers de uitvalsbasis worden voor de bredere Zuidoost-Aziatische markt. Dong Yang boekte vorig jaar een omzet van 30 miljoen euro. In de loop van de volgende vijf jaar moeten dat niveau echter kunnen worden verdubbeld. Soudal merkt echter op dat Dong Yang niet alleen een toegang tot een nieuwe markt garandeert, maar met een eigen fabriek en onderzoekslaboratorium ook op het gebied van productie een belangrijke toevoeging zal betekenen.

De Amerikaanse groep Intel, fabrikant van halfgeleiders, heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 16,1 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 2 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst steeg van 3,4 miljard dollar naar 4,5 miljard dollar. De positieve resultaten zijn vooral te danken aan een sterke groei van de inkomsten uit de datacenter-activiteiten, waar een omzetstijging met 7 procent tot 4,9 miljard dollar kon worden gemeld. Deze activiteiten verwerven een steeds groter aandeel in de activiteiten van Intel. Bij de traditionele computerchips werd een status-quo op ongeveer 8,68 miljard dollar geboekt.

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) heeft nog 296,4 miljoen euro onbetaalde boetes openstaan. Dat blijkt uit cijfers van François Bellot, federaal minister van mobiliteit. Erkend wordt dat het vaak bijzonder moeilijk blijkt om uitgeschreven boetes daadwerkelijk te innen. Het voorbije jaar werden voor 3,9 miljoen euro boetes geïnd, maar er staat van datzelfde jaar nog altijd een bedrag van meer dan 39 miljoen euro open. Over de voorbije jaar lopen de openstaande boetes op tot 296,4 miljoen euro. In dat bedrag zijn echter de wettelijk voorziene verhogingen begrepen. Wanneer alleen naar de initiële boetes wordt gekeken, staat nog een bedrag van 31 miljoen euro open.

Het modefonds CLCC van de Antwerpse reder Christian Cigrang heeft een belang in het Belgische jeanslabel Eat Dust genomen. Christian Cigrang, topman van de groep Cobelfret, nam een kapitaalverhoging van 400.000 euro bij Eat Dust voor zijn rekening. De omvang van de participatie van Cigrang in Eat Dust is niet bekend. Eat Dust werd opgericht door de Vlaming Keith Hioco en de Nederlander Rob Harmsen. Onder meer in de rockmuziek heeft Eat Dust inmiddels een grote populariteit opgebouwd. Inmiddels heeft CLCC belangen in een achttal modeprojecten, waaronder het Belgische A.F. Vandevorst (Blixa), de Chinese Yang Li en het Duits-Zwitserse huis WeberHodelFeder.

08:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

26-10-17

Mobiele consument werkt graag met vertrouwde merken

De consument toont bij mobiele aankopen een duidelijke voorkeur voor de platformen van pioniers. Dat blijkt uit een onderzoek van het bedrijf Matrixx Software bij meer dan drieduizend mobiele consumenten in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Daarbij werd vastgesteld dat 75 procent van de ondervraagden te kennen gaf zich bij de aankoop van mobiele diensten in eerste plaats te zullen wenden tot bedrijven zoals Amazon, Paypal en Netflix. Daarbij wordt gewezen op onder meer gebruiksgemak, personalisering en een transparant prijsbeleid. Er kon ook worden vastgesteld dat vele consumenten aangeven om voor een betere service bereid te zijn om naar een andere mobiele provider over te stappen.

Lees Verder

15:17 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Games blijven belangrijkste applicatie-toepassing

Een gemiddelde bezitter van een iPhone in de Verenigde Staten zal over twee jaar een bedrag van 88 dollar in applicaties investeren. Dat betekent een stijging met 86 procent tegenover vorig jaar. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Sensor Tower Store Intelligence. Tegenover dit jaar is er eveneens nog sprake van een toename met 40 procent. Het grootste gedeelte van het applicatie-budget wordt volgens het rapport gereserveerd voor games. Tevens wordt opgemerkt dat muziek dit jaar door entertainment als tweede meest populaire categorie in de applicatie-sector zal worden verdrongen.

Lees Verder

14:16 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Televisiepubliek houdt van traditionele programma’s

Bedrijven zoals Netflix en Amazon investeren miljarden dollar in online televisiecontent, maar consumenten vertonen vaak een voorkeur voor traditionele content. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Nielsen. De onderzoekers stelden vast dat slechts 20 procent van betaalde videocontent op platformen van bedrijven zoals Netflix, Amazon Prime en Hulu geïnvesteerd wordt in nieuwe programmering, terwijl de rest bestaat uit programma’s uit de bestaande historische bibliotheek televisieshows zoals Seinfeld, Friends of The Office, maar ook uit filmproducties die het bioscoopcircuit hebben verlaten.

Lees Verder

13:16 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Terugnames kunnen succes online verkoper bepalen

Een meerderheid van de online shoppers verkiest aankopen bij retailers die gratis terugnames garanderen. Dat is de conclusie van een onderzoek van Happy Returns bij achttienhonderd shoppers in de Verenigde Staten. De onderzoekers stelden vast dat 73 procent van de consumenten terugnames het minst populaire onderdeel van het online shoppingproces vinden. Tevens werd aangegeven dat 28 procent van de ondervraagden erkent minder online te shoppen dan ze willen omdat ze niet met de problemen van de terugnames willen afrekenen. Terugnames zijn volgens de onderzoekers dan ook een manier om klanten te binden.

Lees Verder

12:15 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Tijdperk van email is nog lang niet voorbij

Het tijdperk van de email is nog lang niet voorbij. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent SendGrid, die heeft vastgesteld dat 74 procent van de consumenten in de communicatie met bedrijven nog altijd een voorkeur voor email toont. Bovendien wordt voorspeld dat Generation Z het gebruik van email de volgende jaren met ongeveer 83 procent zal opvoeren. Daarmee wordt Generation Z de demografische groep die het meest op email beroep zal doen. Marketeers moeten volgens SendGrid dan ook in email blijven geïnvesteerd worden.

Lees Verder

11:14 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Online consument staat ook open voor alternatieven

Een belangrijk deel van de consumenten ervaart moeilijkheden om online het product te vinden dat ze wensen aan te schaffen. Vaak wordt dan ook een grote openheid getoond voor aanbevelingen voor alternatieve producten indien hun gewenste aankoop niet meer in voorraad is. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent ViSenze bij meer dan duizend consumenten in de Verenigde Staten. De onderzoekers merken op dat vele consumenten geïnspireerd zijn producten te kopen die online werden opgemerkt, maar die zoektocht kan vaak heel wat moeilijkheden opleveren, wat kan leiden tot frustratie en verwarring.

Lees Verder

10:14 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Millennials tonen grootste openheid over eigen loon

Millennials zijn gemakkelijker geneigd om informatie over hun salaris met collega’s te delen. Dat is de conclusie van een onderzoek van TheCashlorette bij een groep Amerikaanse werknemers. Er moet volgens de onderzoekers een mogelijk verband worden gelegd met de algemene waarde die millennials aan transparantie hechten, terwijl deze groep bovendien ook een voorliefde toont om details over hun dagelijkse leven met anderen op sociale media te dalen. Er wordt aan toegevoegd dat de houding van de millennials tegenover het taboe van het salaris op termijn zou kunnen helpen om de loonkloof te verkleinen.

Lees Verder

09:31 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Investeringsmaatschappij Cerberus Capital Management is bereid om de failliete Italiaanse luchtvaartmaatschappij Alitalia volledig over te nemen. Wel wil de investeerder de mogelijkheid krijgen om bij Alitalia een zware reorganisatie door te voeren. Dat hebben een aantal bronnen tegenover de Britse zakenkrant Financial Times gemeld. De termijn voor de officiële biedingen op Alitalia is al afgelopen. Daarbij bleek dat partijen zoals Lufthansa en EasyJet alleen in een aantal onderdelen zijn geïnteresseerd. Cerberus zou nu bij de bewindvoerders van Alitalia echter een voorstel voor een volledige overname hebben ingediend. Er zouden ook investeringen tussen 100 miljoen euro en 400 miljoen euro worden voorzien.

De Nederlandse groep Refresco, bottelaar van frisdranken en fruitsappen, wordt overgenomen door de Franse investeerder PAI Partners. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 1,6 miljard euro. PAI Partners wordt bij de operatie gesteund door het Canadese British Columbia Investment Management. Verwacht wordt dat het bod in het eerste kwartaal van volgend jaar zal kunnen worden afgerond. In april wees Refresco een eerder bod van PAI Partners voor een bedrag van 1,4 miljard euro af. Refresco stond sinds tweeënhalf jaar genoteerd op de beurs van Amsterdam. Toen al zou PAI Partners interesse hebben getoond. De Nederlandse groep is ook eigenaar van de kinderlimonade Wicky.

De Amerikaanse drankengroep Coca-Cola heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van bijna 9,1 miljard dollar. Dat betekende een daling met 15 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De terugval is het gevolg van de uitbesteding van activiteiten aan franchises, waardoor de omzet met 18 procent is ingekrompen. De autonome groei bedroeg 4 procent. De operationele winst daalde met 7 procent tot 2,1 miljard dollar, maar de nettowinst kende een stijging met 38 procent tot 1,5 miljard dollar. Het concern kon daarbij profiteren van onder meer een lagere fiscale druk. Ook de verliezen van een aantal randactiviteiten konden worden teruggeschroefd.

Er is nog geen definitieve beslissing over de verdere Europese vergunning van onkruidverdelger glyfosaat. In het Europese Parlement werd een verlenging van de vergunning voor een periode van tien jaar weggestemd. De Europese parlementairen vroegen een uitdoofscenario met een volledig verbod voor de hele Europese landbouw binnen een periode van vijf jaar. Voor privégebruik werd al een verbod eind dit jaar geëist. Glysofaat, dat door het bedrijf Monsanto onder de naam Roundup op de markt wordt gebracht, zou immers kankerverwekkend kunnen zijn. De lidstaten van de Europese Unie konden echter geen definitieve beslissing nemen. Er kon onvoldoende steun voor het verbod worden gevonden.

De Oostenrijkse bank Bawag heeft bij zijn introductie op de beurs van Wenen een bedrag van 1,9 miljard euro opgehaald. Daarmee is Bawag de grootste introductie uit de Oostenrijkse beursgeschiedenis. Investeerders Cerberus Capital Management en GoldenTree Asset Management, hoofdaandeelhouders van Bawag, brachten een belang van ongeveer 40 procent van de Oostenrijkse bank naar de beurs. Daardoor krijgt Bawag een totale waarde van 4,8 miljard euro. Bawag is de vierde grootste bank van Oostenrijk. De bank kwam tien jaar geleden in handen van Cerberus nadat de Oostenrijkse overheid de instelling tijdens de financiële crisis van de ondergang had moeten redden.

De Vlaamse overheid stond vorig jaar borg voor 13,6 miljard euro schulden. Dat blijkt uit de begrotingsdocumenten van de Vlaamse regering. De waarborgen die de Vlaamse overheid voor schulden van bedrijven of instellingen heeft geboden, kenden tegenover het jaar voordien nog een lichte stijging. Er kon de voorbije jaren een constante stijging van het waarborgbedrag worden opgetekend. Acht jaar geleden bedroeg die borgstelling nog 8,2 miljard euro. Er wordt nu echter een daling verwacht. Dit jaar zou er nog sprake van zijn een borgstelling van 13,3 miljard euro en volgend jaar zou dat bedrag nog verder dalen naar 12,8 miljard dollar. Een aantal projecten vragen immers geen waarborgen meer.

Deutsche Bank heeft in de afwikkeling van de Libor-fraude met 45 Amerikaanse staten een schikking voor 220 miljoen dollar gesloten. De Duitse groep had meegewerkt aan een manipulatie van het Libor-rentetarief, waardoor bij de verkoop van financiële producten overdreven hoge kosten konden worden aangerekend. Het akkoord vormt een onderdeel van de vele procedures die rond de Libor-fraude worden gevoerd. Deutsche Bank moest in het dossier eerder onder meer al 2,5 miljard dollar aan boetes betalen. De omvang van de nieuwe schikking met Deutsche Bank weegt dubbel zwaar als de vergoeding die de Britse bank Barclays vorig jaar in een vergelijkbare procedure moest betalen.

De Britse farmagroep GlaxoSmithKline (GSK) heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 7,8 miljard pond. Dat betekende een stijging met 11 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Daarbij wordt wel gewezen op de impact van gunstige wisselkoersen. Wanneer met valutaschommelingen geen rekening wordt gehouden, zou een groei met 3 procent zijn gerealiseerd. De winst steeg met 7 procent tot 2,5 miljard pond. Het bedrijf merkt zowel bij de geneesmiddelen als consumentenproducten een grotere verkoop te hebben kunnen realiseren. De inkomsten uit vaccins bleef daarentegen nagenoeg stabiel. Ook de verkoop van het astmamiddel Advair gaat achteruit.

Het Belgian Chocolate House, onderdeel van de Nationale Portefeuillemaatschappij (NPM) van investeerder Albert Frère, wil zijn activiteiten verder internationaal uitbreiden. De keten wil onder meer een aanwezigheid in de Golfstaten, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten uitbouwen. Het Belgian Chocolate House is een onderdeel van International Duty Free (IDF), het vroegere Belgian Sky Shops. De keten verkoopt producten van diverse merken en beschikt op dit ogenblik over zes verkooppunten op de luchthavens van Brussel en Charleroi. Ook zijn er twee vestigingen in het spoorwegstation Brussel-Zuid. Daarnaast zijn er ook filialen in Luxemburg en Nairobi. Vestigingen in Brugge en Antwerpen zijn gepland.

De Franse luxeholding Kering heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 3,9 miljard euro. Dat betekende een stijging met 23,2 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De Franse groep, eigenaar van merken zoals Gucci en Yves Saint Laurent, zegt te verwachten dit jaar een absoluut omzetrecord te kunnen boeken. Het bedrijf maakt onder meer gewag van een sterke verkoopsgroei in China en West-Europa. Wel wordt opgemerkt dat de winstmarges enigszins lijden onder de sterkere euro, maar de groeivooruitzichten blijven naar eigen zeggen bijzonder sterk. Vooral het Italiaanse dochtermerk Gucci laat de jongste periode uitstekende cijfers optekenen.

De Belgische maalderij Dossche Mills neemt zijn Nederlandse sectorgenoot Meneba over. Financiële details over de transactie zijn niet bekend gemaakt. Door de samenbundeling van de krachten moet de fusiegroep zijn positie op de Europese graanmarkt gevoelig kunnen versterken. Door de transactie wordt de capaciteit tot 1,2 miljoen ton tarwe per jaar opgedreven. Er zal een omzet worden gerealiseerd van 350 miljoen euro. Dat betekent een verdubbeling van de inkomsten die de entiteiten afzonderlijk realiseerden. Dossche en Meneba hebben op hun thuismarkt een leidinggevende positie in de productie en verkoop van bloem en afgeleide producten voor onder meer de bakkerijsector en voedingsindustrie.

De Franse autoconstructeur PSA Groupe heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 15 miljard euro. Dat betekende een stijging met 31,4 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De groei is onder meer te danken aan de overname van de Duitse autobouwer Opel, die 2,8 miljard euro inkomsten opleverde. Het concern maakt wel gewag van een negatieve invloed van vertragende verkopen op de Chinese markt. In de rest van de wereld kon naar eigen zeggen zowel de verkoop als het marktaandeel worden opgevoerd. Carlos Tavares, topman van PSA Groupe, heeft eerder aangekondigd dat bij Opel en diens Britse zustermerk Vauxhall kostenbesparingen nodig zijn.

Maaltijdbesteller Deliveroo maakt een einde aan zijn samenwerking met de freelancecoöperatie Smart. Door die beslissing kunnen ruim 3.800 fietskoeriers niet langer op een uurloon rekenen. Deliveroo had vorig jaar een samenwerking met Smart opgezet, zodat zijn fietskoeriers op een minimale sociale bescherming kunnen rekenen. De maaltijdbesteller zegt nu echter op een flexibeler werkmodel over te schakelen, waarbij gebruik gemaakt wordt van freelancers. De fietskoeriers zullen daarvoor voortaan per levering worden betaald. Volgens Smart zorgt Deliveroo met het nieuwe systeem voor de creatie van minibanen. Koeriers moeten door het nieuwe systeem voor een stukloon werken.

De Nederlandse bierproducent Heineken heeft tijdens de eerste drie kwartalen van dit jaar een nettowinst gerealiseerd van bijna 1,49 miljard euro, tegenover een positief resultaat van nagenoeg 1,24 miljard euro dezelfde periode vorig jaar. Toen moest echter wel een afschrijving van 233 miljoen euro worden verwerkt. Tijdens het derde kwartaal van dit jaar werd 60 miljoen hectoliter bier verkocht. Dat betekende een stijging met 11,1 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De groei werd vooral gerealiseerd door de overname van de activiteiten van Kirin in Brazilië. In Europa diende een daling met 2,8 procent worden gemeld, onder meer door het verlies van een grote klant in Groot-Brittannië.

De Chinese luchtvaartmaatschappij Hainan Airlines koestert plannen om een directe verbinding tussen Brussel en Shenzhen op te zetten. Dat heeft Arnaud Feist, chief executive van Brussels Airport, gezegd naar aanleiding van de officiële heropening van de verbinding tussen Brussel en Shanghai. Hainan heeft slots aangevraagd om tussen Brussel en Shenzhen, een technologiecentrum in het zuidoosten van China, te kunnen vliegen. Shenzhen is één van de snelstgroeiende steden van de wereld. Er wordt wel op gewezen dat de onderhandelingen over de nieuwe route nog volop lopen. Een definitieve beslissing is nog niet genomen. Hainan vliegt vanuit Brussel ook op de Chinese hoofdstad Peking.

08:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

25-10-17

Veiligheid zelfrijdende auto overtuigt potentiële publiek

In de Verenigde Staten toont een merendeel van de bevolking terughoudendheid om met een zelfrijdende auto mee te rijden. Toch zou het publiek wel eens beter voorbereid zijn op autonome voertuigen dan algemeen wordt gedacht. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amerikaanse commerciële autoplatform Edmunds. Er moet volgens het rapport immers worden vastgesteld dat vele autobestuurders momenteel al wagens met autonome functies kopen. Daarbij wordt opgemerkt dat bijna twee derde van alle nieuwe auto’s die op de markt worden gebracht een aantal autonome elementen herbergen.

“Sommige autokopers beschouwen een volledig autonoom voertuig misschien wel als een novelty,” benadrukt Jessica Caldwell, hoofdanalist bij Edmunds. “Een voertuig dat de mogelijkheid om een ongeval te vermijden vooraleer het probleem zich heeft voorgedaan, wordt algemeen als een belangrijke doorbraak op het gebied van veiligheid bestempeld.” Uit het onderzoek bleek dat meer dan 40 procent van de ondervraagden bereid zou zijn om voor een voertuig met actieve veiligheidsondersteuning een extra bedrag tussen 1.000 dollar en 2.000 dollar te willen betalen. Onder meer wordt daarbij gewezen op dodehoek-detectie, een alarmsysteem voor een dreigende aanrijding en een assistent om dezelfde rijstrook aan te houden.

“Meestal duurt het geruime tijd voor duurdere nieuwe technologieën vanuit de luxesector naar de brede markt doorsijpelen,” betoogt Jessica Caldwell. “Omdat een aantal beleidsveranderingen bepalen dat sommige veiligheidstechnologieën verplicht zullen moeten worden geïnterpreteerd, zal dat proces in dit geval wellicht veel sneller verlopen. Autobouwers die in hun modellen een volledig arsenaal van actieve veiligheidsmaatregelen voorzien, kunnen zich dan ook verzekerd weten van een belangrijke concurrentiële voorsprong. Op deze manier kunnen zij momenteel al hun technologisch leiderschap tonen.”

“Wanneer de zelfrijdende technologie zijn definitieve doorbraak beleeft, zullen deze constructeur al het nodige vertrouwen en geloofwaardigheid hebben uitgebouwd bij een brede basis van potentiële kopers,” beklemtoont Caldwell nog. Een Amerikaans onderzoek eerder dit jaar toonde dat 78 procent van de reizigers toegaf angst te hebben om in een auto zonder chauffeur plaatst te nemen. Ook beklemtoonde 54 procent van de chauffeurs zich niet veilig te voelen met de wetenschap dat zich ook zelfrijdende auto’s door het verkeer zouden begeven.

Lees Verder

17:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: automotive |  Facebook |

Medisch personeel hebben zelf het gezondste beroep

Fabrieksarbeiders en bouwvakkers lopen het grootste risico op een vroegtijdig overlijden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van de University of Glasgow naar de relatie tussen beroep en mortaliteit de voorbije twee decennia in Groot-Brittannië. Daarbij werd vastgesteld dat artsen en andere medische beroepen de laagste mortaliteit kenden. De onderzoekers stelden verder ook vast dat de hoogste mortaliteit werd opgetekend bij werklozen. Tevens bleek dat Schotland op het gebied van gezondheid significant slechter scoort dan de rest van Groot-Brittannië. Schotland laat ook op Europees gebied een relatief hoge mortaliteit blijken.

“Het onderzoek toont vooral dat er tussen de verschillende beroepscategorieën grote afwijkingen in mortaliteit moeten worden vastgesteld,” benadrukt onderzoeksleider Vittal Katikireddi, professor openbare gezondheid aan de University of Glasgow. “Vastgesteld moet worden dat beroepen zoals artsen en leerkrachten op het gebied van levensverwachting veel betere resultaten laten optekenen dan onder meer fabrieksarbeiders en textielbewerkers. Wel kan worden vastgesteld dat over een periode van twintig jaar de mortaliteit in de meeste beroepen is gedaald. In een aantal sectoren is wel sprake van een status-quo, terwijl zelfs een toename kan worden gemeld.”

Vastgesteld werd onder meer dat bij kuisvrouwen de mortaliteit de voorbije twee decennia een toename heeft gekend. “In het algemeen kan worden gesteld dat lage salarissen en ongunstige sociale omstandigheden op de levensverwachting een negatievere impact hebben dan de sedentaire werkvoorwaarden op kantoor,” betoogt professor Katikireddi. “Deze vaststellingen betekenen echter niet dat beweging op het werk niet noodzakelijk is. Ook een sedentaire tewerkstelling kan de kans op een vroegtijdig overlijden verhogen.” Er wordt nog opgemerkt dat duizend vroegtijdige overlijdens per jaar zouden kunnen worden vermeden indien Schotland op het gebied van mortaliteit dezelfde score zou halen als de rest van Groot-Brittannië.

Lees Verder

16:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid |  Facebook |

Vrouwen en mannen reageren anders op intelligente robots

Vrouwen stellen zich in de omgang met intelligente robots omzichtiger op dan mannen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Western Sydney. De resultaten kunnen volgens de onderzoekers belangrijke consequenties hebben voor de ontwerpers van intelligente robots. De studie heeft immers uitgewezen dat mannen en vrouwen niet noodzakelijk op dezelfde manier op de interactie met de machines ingaan. Aangezien verwacht moet worden dat de robots de volgende periode in het dagelijkse leven steeds meer aanwezig zullen, moet volgens de Australische onderzoekers een naadloze communicatie met de mens kunnen worden gegarandeerd.

“Tussen mensen hebben uiterlijk en lichamelijke expressie een belangrijke rol,” benadrukt onderzoeksleider Chris Stanton, professor robotica aan de Western Sydney University. “Onder meer kunnen die elementen bepalend zijn als basis voor een gevoel van wederzijds begrip. Ook in de beïnvloeding hebben deze factoren een inbreng. Onder door voorover te leunen, oogcontact, een hoofdknik en een glimlach kunnen wederzijds begrip stimuleren. Onderzoek heeft uitgewezen dat het individu sneller geneigd is zijn vertrouwen te schenken aan een persoon die fysiek sterker op hemzelf lijkt. Indien robots met mensen willen samenwerken, zullen ook zij een niveau van vertrouwen moeten creëren.”

“Uit het onderzoek bleek dat vrouwen zich vaak ongemakkelijk begonnen te voelen en meer op het hoede waren wanneer de robot hen tijdens en meningsverschil over de oplossing van een vraagstuk die ze als team moesten oplossen rechtstreeks bleef aanstaren,” betoogt professor Stanton. “De vrouwen beslisten ook in de behandelde kwestie ook op hun eigen intuïtie te betrouwen en weigerden in te gaan op de alternatieve suggesties die de robot naar voor had geschoven. Mannen reageerden op de starende robots heel anders dan vrouwen. Het aanhoudende oogcontact met de robots bleek op mannen immers geen enkel effect te hebben.”

Lees Verder

15:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: robot |  Facebook |

Zwarte executives worden door bedrijven het snelst afgezet

In de Verenigde Staten blijft het voor Afro-Amerikanen nog altijd bijzonder moeilijk om de top van het bedrijfsleven te bereiken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Surrey, die over een periode van twintig jaar een analyse maakten van meer dan achtduizend executives van 2.800 Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven. Daarbij moest worden vastgesteld dat Afro-Amerikanen slechts 1 procent van alle executives vertegenwoordigden. Bovendien bleek dat zwarte executives 74 procent kans liepen om afgezet te worden. Ook wordt gewag gemaakt van 43 procent minder kans op promotie.

“Er moet dan ook worden vastgesteld dat Afro-Amerikanen 55 procent meer risico hebben dan andere etnische groepen om volledig uit de topkaders te verdwijnen,” benadrukt onderzoeksleider Paul Guest, professor bedrijfsbeheer aan de University of Surrey. “Er moest bovendien worden opgetekend dat goed presterende bedrijven geneigd zijn om Afro-Amerikaanse executives minder goed te betalen. Bij bedrijven met een bovengemiddelde winstgevendheid worden zwarte executives gemiddeld ongeveer 20 procent minder betaald dan collega’s uit andere etnische groepen. Bij bedrijven die onder het gemiddelde winstniveau blijven, valt dat verschil echter helemaal weg.”

“Wanneer bedrijven een winstgroei van 1 procent realiseren, zullen blanke executives gemiddeld een bonus van 4 procent ontvangen,” zegt professor Guest nog. “Bij zwarte executives blijft die verhoging beperkt tot gemiddeld 1 procent. Naarmate bedrijven beter presteren, blijkt de etnische loonkloof op executive-niveau dan ook nog toe te nemen.” De studie tekent volgens de onderzoekers een grimmig, maar helaas al te bekend, beeld van Afro-Amerikanen in de bedrijfsleiding. Het probleem moet volgens Paul Guest een belangrijke bekommernis zijn voor bedrijven, vooral wanneer de organisatie diversiteit in zijn rangen als een belangrijke doelstelling naar voor heeft geschoven.

Er kunnen volgens de onderzoekers voor het fenomeen verschillende redenen naar voor worden geschoven. “Mogelijk kan binnen het bestuur een onbewust vooroordeel tegen zwarte executives aanwezig zijn”, benadrukt professor Guest. “Anderzijds moet erop worden gewezen dat Afro-Amerikanen vaak minder brede ondersteunende netwerken hebben kunnen uitbouwen. Tenslotte zouden zwarte executives ook een grotere prestatiedruk kunnen ervaren omdat ze een vertegenwoordiger van een minderheid zijn.”

Lees Verder

15:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: executive |  Facebook |

Wegenaanleg in ontwikkelingslanden riskante aangelegenheid

De mensheid beleeft de sterkste uitbreiding van het wereldwijde wegennet, maar een groot aantal geplande verbindingen zouden beter niet worden gebouwd. Dat is de conclusie van een onderzoek van de James Cook University in Australië. Eerder al werd bewezen dat de wegenaanleg in ontwikkelingslanden vaak een belangrijk gevaar vormen voor het lokale leefmilieu. Daarbij wordt onder meer gewezen naar risico’s voor illegale boskap, bosbranden, vastgoedspeculatie en stroperij. Het Australische onderzoek toont naar eigen zeggen dat deze werken ook op economisch en sociaal vlak belangrijke ongunstige consequenties kunnen hebben.

“Een groot gedeelte van de uitbreiding van het verkeersnet is geconcentreerd in tropische en subtropische regio’s met een grote regenval,” zegt onderzoeksleider Mohammed Alamgir, professor milieuwetenschappen aan de James Cook University. “Een groot deel van deze routes wordt aangelegd in opkomende markten. Maar zelfs de duurste wegen kunnen onder invloed van de zware regenval – onder meer door putten, verzakkingen en landverschuivingen – snel compleet nutteloos worden. Tenzij voortdurend onderhoud wordt gegarandeerd, dreigen deze wegenprojecten snel voor de betrokken ontwikkelingslanden snel zware verliesposten te worden. Maar ook het onderhoud zou zware financiële inspanningen vereisen.”

“Bovendien moet rekening gehouden met een groot risico op corruptie,” zeggen de onderzoekers. “Een groot aantal risicovolle wegenprojecten werden alleen mogelijk om hoge ambtenaren door de aannemers en projectontwikkelaars werd omgekocht. Vaak moet blijken dat onderaannemers wegen bouwen die niet aan de gestelde normen voldoen. Vaak blijkt dat voor de fundamenten van de weg onvoldoende cement is gebruikt. Daardoor dreigt het verval nog veel sneller te zullen optreden. Onder meer in de Aziatische ontwikkelingslanden zijn er plannen om het verharde wegennet op amper drie jaar te verdubbelen. Die aanleg gebeurt vaak uit het oogmerk om economische groei te promoten.

Lees Verder

14:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leefmilieu |  Facebook |

Beste salarissen gaan naar sociale vaardigheden

De moderne economie biedt de beste kansen aan werknemers die technische met sociale vaardigheden kunnen combineren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Harvard University over de arbeidsmarkt van de Verenigde Staten vijf jaar geleden. Opgemerkt wordt dat tegenover het begin van de jaren tachtig van de voorbije eeuw het aantal beschikbare banen voor deze groep met 7,2 procentpunt is toegenomen. De salarissen namen met 26 procent toe. Bij technische beroepen die weinig sociale vaardigheden vereisten kon tegelijkertijd het aantal beschikbare arbeidsplaatsen een daling met 3,3 procentpunt worden opgetekend. De salarisverhoging bleef bovendien beperkt tot ongeveer 6,5 procent.

“Banen die alleen een technische uitvoering vereisen, zullen steeds vaker door computers en robots worden overgenomen,” betoogt onderzoeksleider David Deming, professor economie aan de Harvard University. “In eerste instantie hadden die technologieën een weerslag op beroepen waarvoor ook weinig technische vaardigheden nodig waren. Stilaan veroveren robots en computers echter ook functies die weliswaar cognitief veeleisend kunnen zijn, maar toch een repetitief karakter hebben en vaste routines vertonen.” Op langere termijn zal die evolutie volgens professor Deming de kwaliteit van de arbeidsmarkt verbeteren.

“Mensen zullen maximaal tot hun recht kunnen komen in activiteiten waarin computers schromelijk tekort schieten,” benadrukt David Deming. “Wanneer een interactie met andere mensen wordt vereist, kan op de robot geen beroep meer worden gedaan. De moderne arbeidsmarkt bevoordeelt dan ook kandidaten die goede teamspelers blijken te zijn. Sociale vaardigheden reduceren immers de kosten van de coördinatie.” Hieruit blijkt volgens de econoom echter ook dat het onderwijs zijn programma zal moeten herzien. Indien met werknemers wenst die uitblinken in teamwerk, zal aan dat concept ook tijdens de opleiding volgens Deming een grotere aandacht moeten worden besteed.

Lees Verder

13:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vaardigheden |  Facebook |

Aandelenmarkt gevoelig voor oordeel van de financiële pers

De financiële pers kan met zijn taalgebruik een belangrijke impact hebben op de opinies en het gedrag van investeerders. Op die manier zal de financiële pers ook een invloed hebben op de economie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Université de Luxembourg en de Vrije Universiteit Amsterdam bij een tachtigtal beleggers. De onderzoekers wijzen erop dat al langer gewag gemaakt wordt van een link tussen het financiële nieuws en het gedrag van investeerders, maar ze benadrukken dat nu ook een significante correlatie kan worden bevestigd tussen persartikelen en de ontwikkeling van de aandelenbeurzen.

“De formulering van economische informatie in de media kan een belangrijke impact hebben op de investeerder,” benadrukt onderzoeksleider Roman Kräussl, professor economie aan de Université de Luxembourg. “Wanneer de informatie gebracht wordt met een positieve inslag, waarbij gebruik gemaakt wordt van optimistische bewoordingen, is er veel kans dat de beursnotering van het aandeel stijgt. Wanneer echter identieke informatie wordt gebracht in een tekst waarin de positieve inslag door negatieve bewoordingen zijn vervangen, mag vaak een daling van de koers worden verwacht.” De naam van het bedrijf in kwestie kan geen impact hebben, want de verslaggeving had betrekking op een fictieve onderneming.

“De stijl van de verslaggeving had ook een impact op de hypothetische beslissing van de participanten om aandelen te kopen of te verkopen,” zegt Roman Kräussl nog. “Bovendien kon ook een invloed worden ervaren op het algemene oordeel over de economie.” Uit de studie kan volgens het onderzoeksteam, dat ook Ronald Bosman en Elizaveta Mirgorodskaya omvat, tevens worden geconcludeerd dat de evaluatie van de economie minder door fundamentele data dan door emotionele impressies wordt gekenmerkt. De conclusies tonen volgens professor Kräussl echter ook de belangrijke impact die de pers op de maatschappij heeft.

“In een periode waarin de journalistiek onder toenemende druk staan, is het belangrijk te wijzen op de invloed die de media op het reële leven kunnen hebben,” betoogt de onderzoeker. “De samenleving wordt geconfronteerd met een tijdperk van nepnieuws en alternatieve feiten en de mechanismen van snelle online en sociale media. De studie toont echter het belang van feitelijke en accurate verslaggeving, maar ook van de macht die woorden kunnen hebben op investeerder, aandelenmarkten en de economie.”

Lees Verder

13:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: beurs |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De investeerders Gimv en UI Gestion voeren exclusieve onderhandelingen over de verkoop van hun belang in de Franse private ziekenhuisgroep Almaviva. Dat heeft de Gimv bekend gemaakt. Financiële details over de transactie werden niet meegedeeld. Gimv en UI Gestion kochten vier jaar geleden een meerderheidsbelang in Almaviva, dat destijds een portefeuille met zeven private ziekenhuizen beheerde. Inmiddels bestaat die portfolio uit dertig ziekenhuizen en Almaviva is uitgegroeid tot de vijfde private ziekenhuisgroep van Frankrijk geworden. De groep verwacht dit jaar een omzet van ruim 300 miljoen euro te zullen realiseren. Dat is ruim een verdrievoudiging tegenover vijf jaar geleden.

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) gaat de volgende vijf jaar 3,045 miljard euro investeren. Dat blijkt uit het meerjarenplan dat door Sophie Dutordoir, chief executive van het spoorbedrijf, werd opgesteld. Het lopende meerjarenplan heeft een omvang van 3,072 miljard euro. Onder meer zou een bedrag van 2 miljard euro zijn voorzien voor investeringen in de aankoop en modernisering van het rollend materieel. Daarnaast zou een budget van 460 miljoen euro worden gereserveerd voor het onthaal van de reizigers en de verbetering van de toegang tot de stations en de perrons. Voor de afwerking van het Gewestelijk Expresnet (GEN) is een bedrag van 155 miljoen voorzien.

De Amerikaanse machinefabrikant Caterpillar heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 11,4 miljard dollar, tegenover 9,2 miljard dollar inkomsten dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst liep tegelijkertijd op van 283 miljoen dollar naar bijna 1,06 miljard dollar. Het bedrijf maakte daarbij gewag van bijzonder positieve marktomstandigheden die over de hele wereld konden worden vastgesteld. Onder meer werd daarbij gewezen naar de bouwsector in China en de onshore olieproductie in Noord-Amerika. Tevens kon geprofiteerd worden van hogere investeringen in de mijnbouw. Het bedrijf wees er verder op in al zijn geografische sectoren een groei te hebben kunnen melden.

De investeerders Blackstone en CVC Capital Partners zullen uiteindelijk geen bod doen op de margarinedivisie van het Brits-Nederlandse concern Unilever. Dat hebben een aantal bronnen tegenover het persbureau Reuters gemeld. Blackstone en CVC Capital hadden eerder aangegeven een gezamenlijk bod op de divisie te willen doen. Het partnership zou echter zijn kandidatuur inmiddels hebben ingetrokken. Er wordt opgemerkt dat minstens drie partijen nog steeds interesse hebben. Onder meer een team van Bain Capital en Clayton Dubilier & Rice zou kandidaat blijven voor de divisie, waarvoor mogelijk meer dan 7 miljard dollar moet worden betaald. Andere kandidaten zijn Kohlberg Kravis Roberts (KKR) en Apollo.

Er is uiteindelijk geen oplossing gevonden voor de glasproducent Ducatt uit Lommel. Daardoor zullen de activiteiten definitief moeten worden stopgezet. Ducatt werd eind mei door de rechtbank van koophandel in Hasselt failliet verklaard. Daardoor dreigden ruim honderdvijftig banen te verdwijnen. De curatoren hadden gehoopt om een overnemer te kunnen vinden die de activiteiten zou kunnen verder zetten. Geen enkele kandidaat zou uiteindelijk echter een bod hebben willen doen. Ducatt was aanvankelijk een producent van gloeilampen, maar maakte nadien een overstap naar de productie van glas voor zonnepanelen. Een groot deel van het personeel zou inmiddels wel een andere baan hebben gevonden.

Het Amerikaanse telecomconcern AT&T heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van nagenoeg 39,7 miljard dollar, tegenover 40,9 miljard dollar inkomsten dezelfde periode vorig jaar. Het concern zegt wel dat orkanen en aardbevingen de inkomsten hebben beïnvloed. Zonder deze impact zou naar eigen zeggen een omzet van 39,8 miljard dollar zijn gerealiseerd. De winst van het telecomconcern viel met 9 procent terug tot 3,03 miljard dollar. Het bedrijf werd tijdens het voorbije kwartaal met een gemiddeld klantenverloop van 1,07 procent geconfronteerd, tegenover 1,05 procent het derde kwartaal vorig jaar. Bij postpaid was er een daling van 0,9 procent naar 0,84 procent.

Het biotechbedrijf Apitope uit Diepenbeek wil nog voor het einde van dit jaar een notering op de beurs van Brussel. Vermoed wordt dat het bedrijf de opbrengst van de beursgang wil investeren om onderzoek naar een aantal interessante potentiële geneesmiddelen te versnellen. Apitope maakte eerder onder meer positieve resultaten bekend met een middel dat mogelijk bij de behandeling van multiple sclerose zou kunnen worden ingezet. Het bedrijf heeft zich gespecialiseerd in onderzoek naar behandelingen voor auto-immuunziektes. Apitope zou na Balta en Avantium dit jaar de derde introductie op de Brusselse aandelenbeurs worden. Er is niet bekend hoeveel geld Apitope met zijn beursintroductie hoopt op te halen.

De Nederlandse autoconstructeur VDL Groep heeft voor miljoenen euro’s bestellingen voor zelfrijdende vrachtwagens ontvangen. Dat heeft het Nederlandse bedrijf bekend gemaakt. De afnemers zijn het Duitse chemieconcern BASF en de Belgische logistieke groep Katoen Natie. Het order heeft in totaal betrekking op achttien zelfrijdende vrachtwagens. Katoen Natie heeft elf exemplaren besteld voor de site van een petrochemisch bedrijf in Singapore. BASF wil zeven exemplaren inzetten op zijn hoofdvestiging in Ludwigshafen. De zelfrijdende vrachtwagens kunnen volgens de Nederlandse constructeur afstanden tot 100 kilometer afleggen. De exemplaren voor BASF zouden exclusief elektrische worden aangedreven.

De Amerikaanse chipfabrikant Texas Instruments heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 4,1 miljard dollar, tegenover 3,7 miljard dollar dezelfde periode vorig jaar. Dat betekent de zesde kwartaalgroei op rij. De winst steeg van 1 miljard dollar naar 1,3 miljard dollar. Texas Instruments kon daarbij naar eigen zeggen profiteren van een sterke vraag naar zijn producten. Onder meer wordt gewezen naar de autobouw. Daarbij wordt gewag gemaakt van een sterke vraag van producenten van zelfrijdende wagens, die onder meer van de sensoren van Texas Instruments gebruik maken. Er wordt echter aan toegevoegd dat ook in andere industriële sectoren een sterke afzet kan worden gemeld.

Wereldwijd zal dit jaar 246,7 miljoen hectoliter wijn worden geproduceerd. Dat betekent een daling met 8,2 procent tegenover vorig jaar. Dat blijkt uit een rapport van de Organisation Internationale du Vin (OIV). Opgemerkt wordt dat de wijnbouwers dit jaar met bijzonder ongunstige weersomstandigheden hebben moeten afrekenen. Daardoor valt de productie volgens de sectororganisatie terug tot het laagste niveau in een halve eeuw. Aangevoerd wordt dat Italië, Frankrijk en Spanje – de drie belangrijkste producerende wijnlanden – met een natte lente en een koude zomer werden geconfronteerd. Dat heeft geleid tot een slechte oogst, waardoor de bijna een kwart minder voorraden op de markt werden gebracht.

De Amerikaanse restaurantketen McDonald’s heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 5,8 miljard dollar. Dat betekende een daling met 10 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De achteruitgang wordt echter in grote toegeschreven aan China, waar een aantal filialen aan franchisers werden verkocht. Op de Amerikaanse markt kon daarentegen een autonome omzetgroei met 6 procent worden opgetekend. De nettowinst van de groep steeg met 48 procent tot 1,9 miljard dollar. Het concern kon na een periode van inkrimping voor het tweede kwartaal op rij opnieuw een groei melden. McDonald’s heeft wereldwijd 37.000 restaurants. Ongeveer 4.000 filialen zijn franchises.

Belegger George Soros heeft een kapitaal van bijna 18 miljard dollar overgemaakt aan de filantropisch stichting Open Society Foundation. Dat hebben vertegenwoordigers van de stichting tegenover de Amerikaanse kant The Wall Street Journal gemeld. Soros (87) heeft met beleggingen een gigantisch vermogen vergaard. Volgens ramingen van het magazine Forbes beschikt Soros over een persoonlijk vermogen van 23 miljard dollar. Daarmee bekleedt de belegger in de ranglijst met rijkste mensen van de wereld op een twintigste plaats. Het grootste gedeelte van dat fortuin wordt door Soros nu echter overgemaakt aan de Open Society Foundation, die door hemzelf werd opgericht.

De Universiteit Gent en het onderzoekscentrum Imec hebben in Zwijnaarde bij Gent hun project HomeLab geopend. HomeLab is een intelligente woning waaronder onderzoekers technologische ontwikkelingen kunnen uitwerken en op echte bewoners uittesten. HomeLab is geen demonstratieruimte, maar moet als een echt laboratorium worden beschouwd. In het complex wordt niet alleen onderzoek verricht naar de klassieke domotica-toepassingen, maar worden ook nieuwe projecten rond onder meer zorg en mobiliteit onderzocht. De bewoners van het HomeLab zijn zowel onderzoekers als gemotiveerde proefpersonen. Met de realisatie van het HomeLab was een investering gemoeid van ongeveer 1 miljoen euro.

Saudi-Arabië gaat langs de Rode Zee, tegen de grens met Jordanië, de gloednieuwe stad Neom bouwen. Dat heeft de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman bekend gemaakt. Neom moet de basis vormen van een volledig nieuwe economische zone. Voor de realisatie van de stad zal volgens Salman een bedrag van meer dan 500 miljard dollar worden gereserveerd. Voor de investering zal onder meer beroep worden gedaan op het Saudische Public Investment Fund (PIF) en het Vision Fund van de Japanse groep SoftBank. Neom moet een hypermoderne stad worden waar alle nieuwe technologieën aan bod zullen komen. In totaal zal Neom een oppervlakte van 26.500 vierkante kilometer beslaan.

Het Amerikaanse defensieconcern Lockheed Martin heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 12,2 miljard dollar, tegenover 11,6 miljard dollar inkomsten dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst daalde van 2,4 miljard dollar tot 939 miljoen dollar. Het bedrijf kon wel uitstekende prestaties melden bij zijn divisie aeronautica, waar een omzetgroei met 14 procent tot 4,7 miljard dollar werd gerealiseerd. De divisie is fabrikant van het jachtvliegtuig Joint Strike Fighter (F-35), waar de productie stilaan naar zijn maximale capaciteit neigt. De divisie maakte een operationele winst van 517 miljoen dollar, tegenover een positief resultaat van 437 miljoen dollar het derde kwartaal vorig jaar.

07:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

24-10-17

Chinese consument toont grote interesse in stemtechnologie

Toepassingen op basis van stemtechnologie kunnen voor merken een aantal nieuwe opportuniteiten creëren. Dat geldt vooral landen zoals China en Singapore. Dat is de conclusie van een onderzoek van de consulenten James Walter Thompson (JWT) en Kantar Insight. Opgemerkt wordt dat China in het onderzoek duidelijk als marktleider naar voor komt. Uit de enquête bleek immers dat 42 procent van de Chinese smartphone-gebruikers te kennen gaf dat stemtechnologie de efficiëntie van het apparaat gevoelig versterkt. Daarbij wordt vooral gewag gemaakt van gebruiksgemak (52 procent), het wegvallen van de noodzaak om teksten op een klavier in te tikken (48 procent) en eenvoud (46 procent).

“Het is algemeen geweten dat het Chinese schrift digitaal een aantal moeilijkheden oplevert,” benadrukt onderzoeker Ida Siow. “Chinees is veel moeilijker en trager dan het Engels. Dat is één van de redenen waarom er in China een grotere voorkeur voor de inzet van stemtechnologie kan worden geregistreerd. Een gebruiksvriendelijke klantbeleving is een belangrijk aantrekkingspunt dat in China dan ook bij de promotie van stemtechnologie wordt uitgespeeld. Grote Chinese internetbedrijven, zoals zoekmachines Baidu, hebben al toepassingen gelanceerd waarbij stemtechnologie als eerste oplossing wordt gesuggereerd.

Vastgesteld werd ook dat consumenten in China en Singapore zich bijzonder opgetogen tonen over de inzet van stemtechnologie om hun leven gemakkelijker te maken. In China zegt 64 procent wil van stemtechnologie gebruik maken om op persoonlijke assistenten beroep te kunnen doen. Een aantal bedrijven heeft op deze trends al ingespeeld. Opgemerkt wordt onder meer dat KFC China vorig jaar een samenwerking met Baidu is gestart waarbij in de restaurants met de assistentie van artificiële intelligentie orders worden genoteerd. In Singapore biedt OCBC Bank aan zijn klanten de mogelijkheid om bij hun identificatie van stemtechnologie gebruik te maken.

Lees Verder

15:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stemtechnologie |  Facebook |

Gezondheid Europese bejaarden blijft een constante

Over vier decennia zal 25 procent van de vrouwelijke vijfenzestigplussers in Europa geconfronteerd worden met een lichamelijke handicap die een zware impact zal hebben op de dagelijkse activiteiten. Bij mannen valt dat aandeel terug tot 17 procent. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan het International Institute for Applied Systems Analysis in Laxenburg (Oostenrijk). Opgemerkt wordt dat het probleem van lichamelijke handicaps bij senioren de volgende dertig jaar nagenoeg ongewijzigd zal blijven, ondanks de verwachte toename van de levensduur. In absolute cijfers moet door de vergrijzing van de bevolking daarentegen een sterke toename worden verwacht.

“De uitbreiding van de groep oudere patiënten zal een belangrijke druk uitoefenen op de beschikbare hulpvoorziening en de opleiding van medisch personeel,” betogen de onderzoekers Sergei Scherbov en Daniela Weber. Opgemerkt wordt dat een aantal resultaten van de studie de conclusies van eerdere rapporten bevestigen. Onder meer wordt daarbij gewezen op het feit dat meer vrouwen met sterke lichamelijke beperkingen als gevolg van langdurige gezondheidsproblemen moeten rekening houden dan mannen. Dat is een rechtstreeks gevolg van de hogere levensverwachting voor de vrouwelijke populatie. Deze conclusies gelden voor alle Europese landen.

“Anderzijds moet worden gesteld dat de gezondheid van mannen en vrouwen onder invloed van de veroudering aan eenzelfde ritme achteruit lijkt te gaan,” stippen Scherbov en Weber aan. Er konden verder ook bij de patiënten zelfs opmerkelijke verschillen worden opgetekend. In Zweden moest worden vastgesteld dat 10 procent van de vrouwelijke vijfenzestigplussers te kennen gaf door gezondheidsproblemen zwaar in hun dagelijkse activiteit te worden gehinderd. In Slowakije liep dat cijfer echter op tot 33 procent. De onderzoekers zeggen nochtans dat het aandeel van de oudere populatie met gezondheidsproblemen in de zesentwintig onderzochte landen bijzonder veel gelijkenissen vertoont.

Daarbij moet wel de impact van een aantal culturele verschillen worden verwerkt.

Lees Verder

15:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid |  Facebook |

Vriendengroepen boeken op werkvloer superieure prestaties

Professionele teams met vrienden leveren op de werkvloer superieure prestaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van economen aan de Ohio State University, die een analyse maakten van zesentwintig verschillende studies, waarbij in totaal meer dan duizend teams met meer dan vierendertig medewerkers betrokken waren. Vastgesteld werd dat teams met vrienden significant betere prestaties lieten optekenen dan ploegen met kennissen of onbekenden. Vooral wanneer met grotere groepen diende te worden gewerkt en hoofdzakelijk naar een maximalisering van de output moest worden gestreefd, blijkt volgens de onderzoekers de inzet van vrienden een belangrijke meerwaarde.

“Werken met vrienden geeft niet alleen een goed gevoel, maar levert ook daadwerkelijk betere resultaten op,” benadrukken de onderzoekers Robert Lount en Seunghoo Chung. De onderzoekers zeggen dat de superieure prestaties van de vriendenteams zowel bij handenarbeid als bij denkwerk bleken. Bovendien konden ook in alle leeftijdscategorieën dezelfde resultaten worden geregistreerd. Naarmate de teams omvangrijker werden, bleek ook de invloed van de vriendschappen toe te nemen. Wanneer echter een optimale oplossing voor een knelpunt moest worden gevonden, bleek de impact van de vriendschapsbanden te verdwijnen.

Er kunnen voor het fenomeen volgens de onderzoekers duidelijke redenen worden gegeven. “Vrienden kunnen taken beter coördineren,” benadrukt Chung. “Men kent de sterke en zwakke kanten van de collega’s, waardoor de taak op de meest efficiënte manier kan worden opgesplitst. Bovendien is het ook verklaarbaar waarom het effect alleen kan worden opgetekend wanneer naar een maximalisering van de output wordt gestreefd. In die omstandigheden is een duurzame motivatie vaak een cruciaal probleem. Vrienden kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Vrienden maken het veel gemakkelijker om een vervelende taak vol te houden.”

“Wanneer daarentegen een optimale oplossing voor een probleem moet worden gevonden, kan een samenwerking met onbekenden voordelen bieden,” zegt Chung. “In deze omstandigheden wordt constructieve tegenspraak gemakkelijker, waardoor de baten en nadelen van voorgestelde oplossingen kunnen worden besproken en het minder waarschijnlijk wordt dat men zich door de mening van de groep zou laten meedrijven.” De resultaten van het onderzoek zouden managers volgens Chung moeten aanzetten om initiatieven te nemen die vriendschappen op de werkvloer zouden kunnen stimuleren. Ook zou moeten worden gekeken of het mogelijk is om rond groepen vrienden professionele teams te bouwen.

Lees Verder

14:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkvloer |  Facebook |

Chinese zonnepanelen gehinderd door zware luchtvervuiling

China investeert zwaar in zonnekracht, maar de technologie dreigt er een gedeelte van zijn capaciteit te moeten inleveren. Het land moet immers afrekenen met een zware luchtvervuiling, die in het noordelijke en oostelijke deel van zijn grondgebied tijdens de winter ongeveer 20 procent van het zonlicht blokkeert. Dat blijkt uit een rapport van wetenschappers aan de Princeton University. Daarmee vormt de luchtvervuiling voor de energiesector volgens de onderzoekers een even grote hindernis als een wolkendek, dat lange tijd bestempeld werd als het grootste probleem voor een efficiënte energievoorziening met zonnepanelen.

Tegen eind volgend decennium zou zonnekracht 10 procent van de totale Chinese energieconsumptie moeten dekken. “In regio’s met een zware aerosol-vervuiling kan het potentieel van zonnekracht voor de dagelijkse opwekking van elektriciteit echter met anderhalve kilowattuur per vierkante meter worden verminderd,” zegt onderzoeksleider Xiaoyuan Li, specialist milieukunde aan de Princeton University. “In een aantal gevallen kan tot 35 procent van de potentiële opbrengst verloren gaan. De verliezen zouden voldoende zijn om gedurende één uur met een stofzuiger te werken, een wasbeurt van zes kilogram te doen of gedurende vijf tot tien uur met een laptop te werken.”

“Het gebruik van fossiele brandstoffen verhoogt de concentraties aerosols in de atmosfeer,” verduidelijkt Xiaoyuan Li. “Ontwikkelingslanden met een zware luchtvervuiling proberen vaak een massale overstap naar duurzame bronnen, waarbij onder meer de installatie van zonnepanelen wordt gestimuleerd. Vaak wordt daarbij echter de mogelijke impact van aerosols genegeerd. Nochtans kan dat product een belangrijke invloed hebben.” De conclusies van de studie zouden volgens Li voor landen zoals China en India dan ook een aanzet moeten zijn om de uitstoot van aerosols verder te verminderen, zodat de opbrengsten van zonnekracht verder kunnen worden opgedreven.

Die initiatieven zouden volgens Li een positieve spiraal op gang brengen. “Door een vermindering van de volumes aerosols zullen zonnepanelen immers efficiënter kunnen werken,” zegt de onderzoeker. “Door die grotere efficiëntie zullen de zonnepanelen meer elektriciteit opleveren. Daardoor kan de inzet van vervuilende energiecentrales worden verminderd, waardoor de verdere uitstoot van aerosols kan worden beperkt. De lagere concentraties aerosols zorgen ervoor dat de zonnestralen gemakkelijker het aardoppervlak kunnen bereiken. Dat versterkt opnieuw de bevoorrading van de zonnepanelen.”
<

24-10-17

Beleid manager mede gestuurd door culturele achtergrond

Het achterliggende culturele erfgoed van de chief executive kan een impact hebben op de prestatie van de onderneming. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of St Andrews en de University of Edinburgh, die de analyse maakten van de persoonlijkheid van een aantal topfiguren uit de Amerikaanse bankwereld. De onderzoekers benadrukken dat de culturele achtergrond van de chief executive zijn gedrag als manager kan beïnvloeden en daarmee ook gevolgen kan hebben voor de prestatie en winstgevendheid van de onderneming.

“Executives met een stamboom die teruggaat tot een cultuur waarin vooral nadruk gelegd wordt op terughoudendheid en individualisme en risico worden ontraden, blijken onder druk betere prestaties te leveren,” benadrukt onderzoeksleider Louis Nguyen, docent management aan de University o St Andrews. “Er konden daarbij ook aanwijzingen worden gevonden dat de culturele erfenis op de prestaties van de onderneming een grotere impact uitoefent dan typische genetische eigenschappen die met de regio van origine zijn verbonden.” Op die manier kon worden gesteld dat managers met Duitse, Italiaans, Poolse of Russische achtergrond onder concurrentiële druk de beste prestaties zouden laten optekenen.

“Eerder is al aangetoond dat de persoonlijkheid van de manager een belangrijke impact kan hebben op de kapitaalstructuur, de investeringen en de winstgevendheid van de onderneming,” benadrukt professor Nguyen. “Daarbij wordt meestal gekeken naar elementen zoals leeftijd, geslacht, ervaring en academische prestaties. De impact van de culturele achtergrond wordt echter meestal over het hoofd gezien. Nochtans blijkt dat die impact nog vele generaties in beleidsbeslissingen een rol spelen. Deze conclusies tonen bovendien aan dat cultuur heel diep in het menselijk karakter is verankerd en slechts langzaam verschuift.”

Lees Verder

13:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: executive |  Facebook |

Groeimarkten blijven belangrijk voor bierproducenten

Opkomende markten blijven voor de bierproducenten een belangrijke groeiregio. De wereldwijde bierconsumptie blijft stijgen, waardoor ook nieuwe fusies en overnames in het vooruitzicht mogen worden gesteld. Dat blijkt uit een rapport van Rabobank. Tegelijk met die wereldwijd uitbreiding moet volgens de studie echter op korte termijn ook rekening worden gehouden met een aantal groeipijnen. Die periode moeten de brouwers volgens de onderzoekers kunnen overbruggen vooraleer hun investeringen vruchten beginnen af te werpen. Op korte termijn unnen volgens het rapport individuele groeimarkten ontgoochelingen blijken, maar op langere termijn zou een grote kans op succes blijven.

Op de opkomende markten kunnen de brouwers op korte termijn mogelijk met een relatief sterke volatiliteit worden geconfronteerd,” betoogt onderzoeker Stephen Rannekleiv, analist bij Rabobank. “Toch blijven deze regio’s aantrekkelijke markten met een interessante groei. In vele markten kan bovendien een verschuiving naar de premium-sector worden opgemerkt.” Opgemerkt wordt dat de wereldwijde bierconsumptie de eerste vier jaar van dit decennium met 60 miljard liter is toegenomen. De voorbije jaren moest op een aantal opkomende markten – waaronder China, Afrika, Rusland en Brazilië – echter een achteruitgang worden opgetekend.

In China ondervond de sector hinder van overheidsmaatregelen om de verkoop van luxegoederen te beteugelen, zodat corruptie gemakkelijker zou kunnen worden bestreden. In Rusland werden bovendien wettelijke initiatieven genomen om drankmisbruik efficiënter te kunnen tegengaan. “De bierproducenten moeten deze maatregelen laten passeren en zich openstellen om hun merkstrategieën aan te passen,” zegt Rannekleiv. Hij verwijst onder meer naar AB InBev, dat op de inkrimpende Russische biermarkt heeft ingespeeld door een fusie aan te gaan met de lokale groep Anadolu Efes. Het concern is nu onder de naam AB InBev-Efes op de Russische markt actief.

Hij voegt eraan toe dat AB InBev ook zijn alcoholvrije portfolio in Rusland gevoelig heeft opgevoerd. Ook Heineken nam in Brazilië de lokale groep Schincariol over, zodat de Nederlandse brouwer zijn aanwezigheid op de Zuid-Amerikaanse markt kon versterken. “Een aantal van die transacties zullen op korte termijn een volatiel karakter hebben, maar zullen op langere tijd winstgevend blijken,” benadrukt de analist. In het rapport wordt verder opgemerkt dat vooral in Azië de bierconsumptie een sterke groei kent. Dat betekent zowel een stimulans voor de bierimport als voor lokale ambachtelijke brouwers.

Vorig jaar zouden in Zuidoost-Azië honderdvijftig ambachtelijke brouwers actief zijn. Dat betekende een stijging met 80 procent tegenover het jaar voordien. Vooral in Thailand wordt een snelle groei opgetekend.

Leer Verder

13:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bier |  Facebook |

Landbouw is ouder fenomeen dan tot nu toe gedacht

Vroege jager-verzamelaars begonnen ongeveer dertigduizend jaar geleden met een systematische ingreep in de evolutie van teelten. Dat is ongeveer tien millennia eerder dan tot nu toe werd verondersteld. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Warwick op verschillende archeologische sites. De onderzoekers merken op dat de verzameling van plantaardige voeding dertig millennia geleden – ten tijde van de laatste IJstijd – zo intensief was geworden dat van die activiteit sporen in de evolutie van rijst, graan en koren konden worden gevonden. Op die manier werd deze voeding van een wilde plantensoort tot een gedomesticeerde teelt.

“Er kon worden vastgesteld dat in Syrië sporen van gedomesticeerd eenkoorn, het oudste bekende broodgraan van de wereld, tot dertigduizend jaar geleden konden worden teruggevonden,” betoogt onderzoeksleider Robin Allaby, professor evolutiebiologie aan de University of Warwick. “In verschillende Aziatische regio’s kon bij de speurtocht naar de origine van de rijstteelt al dertienduizend jaar worden teruggegaan. In de Levant werden eveneens sporen van gedomesticeerde tarwe en gerst met een geschiedenis van respectievelijk vijfentwintigduizend en meer dan eenentwintigduizend jaar teruggevonden.”

“Wilde planten beschikken over een gen dat hen toelaat hun zaden over een groot gebied te verspreiden,” verduidelijkt professor Allaby. “Wanneer de plant echter op grote schaal wordt verzameld, wordt zijn evolutie door de menselijke activiteit veranderd. Onder die invloed wordt ook de genetische structuur van de plant gewijzigd, zodat hij wordt gestimuleerd zijn zaden te behouden. Op die manier past de plant zich aan de menselijke omgeving aan en komt uiteindelijk landbouw tot stand.” Achtduizend jaar geleden zou dat fenomeen op exponentieel vlak zijn vastgesteld, maar nu blijkt dat proces al veel vroeger te zijn gestart.

De vaststelling toont volgens Robin Allaby ook aan dat dertigduizend jaar geleden een aantal regio’s al een relatief grote bevolkingsdichtheid kenden.

Lees Verder

12:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: landbouw |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Het Franse energieconcern Engie is op zoek naar een koper voor zijn divisie vloeibaar aardgas. Dat heeft Engie bevestigd. Er zouden inmiddels gesprekken zijn gestart met de Franse groep Total. Er wordt echter benadrukt dat een eventuele verkoop alleen betrekking zouden hebben op het transport en de internationale groothandel. De lokale invoerterminals en de verkoop van gas aan de consument zullen niet worden afgestoten. De operatie kadert in de toekomststrategie die Isabelle Kocher, chief executive van Engie, heeft ontwikkeld. Het bedrijf wil zich immers meer focussen op de verkoop van diensten aan klanten en gereguleerde activiteiten. Ook bij elektriciteit heeft Engie zich grotendeels uit trading teruggetrokken.

Het financiële bedrijf Mastercard opent zijn blockchain-technologie voor bedrijven en financiële instellingen, die van het platform gebruik zullen kunnen maken om betalingen uit te voeren. De groep brengt geen eigen virtuele munt uit, maar biedt naar eigen zeggen met zijn technologie een digitale snelweg voor betalingen aan. Justin Pinkham, directeur van Mastercard Labs, benadrukt dat de omzetting van betalingen in traditionele munten naar cryptomunten nog altijd een complexe opdracht betekenen. De technologie heeft vooral de intentie om de snelheid, de transparantie en de kosten van internationale betalingen in de zakelijke sector te verbeteren.

De Amerikaanse speelgoedmaker Hasbro heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 1,8 miljard dollar. Dat betekende een stijging met bijna 7 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst steeg met 3 procent tot bijna 266 miljoen dollar. Het bedrijf kon naar eigen zeggen profiteren van de verkoop van speelgoed dat is gelinkt aan The Last Jedi, de jongste film in de reeks Star Wars, die in december wordt gelanceerd. Een gelijkaardige impuls kon worden ervaren van de lancering van de film My Little Pony eerder deze maand. Ook de verkoop van games zoals Monopoly kenden een sterke verkoop. Dat geldt ook voor de prestaties van dochtermerken zoals Nerf.

Batterijenfabrikant Duracell zal de volgende drie jaar belangrijke investeringen doen in zijn fabriek in Aarschot. Dat heeft de lokale directie bekend gemaakt naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van de site in Aarschot, de enige batterijfabriek van Duracell in Europa. Duracell is sinds vorig jaar eigendom van de holding Berkshire Hathaway van belegger Warren Buffett. Concrete informatie over de geplande investeringen kan naar eigen zeggen om concurrentiële redenen niet worden gegeven. Wel kan worden opgemerkt dat het productieapparaat verder zal worden geoptimaliseerd om zich te kunnen instellen op de toekomstige evoluties. Onder meer wordt gewezen op de nood aan krachtiger batterijen.

Het bedrijf Applitek uit Nazareth, gespecialiseerd in wateranalyses, is verkocht aan zijn Amerikaanse sectorgenoot Hach. Applitek werd in het midden van de jaren opgericht door David Laurier. Het bedrijf biedt een gamma van toestellen om de waterkwaliteit te analyseren of om chloorlekken in industriële processen te detecteren. Applitek heeft inmiddels een dertigtal werknemers en verkoopt zijn producten in honderdtwintig landen. Kevin Klau, topman van Hach, noemt de overname van Applitek een belangrijke aanvulling van zijn bestaand portfolio. Voor Applitek betekent de samenwerking met Hach een gelegenheid om zijn internationale activiteiten verder te versterken.

BinckBank verkoopt softwarebedrijf Able aan Topicus Finance. Dat heeft BinckBank bekend gemaakt. Financiële details over de transactie werden niet meegedeeld. Able ontwikkelt technologische oplossingen voor banken en verzekeraars op het gebied van vermogensbeheer, sparen en beleggen. BinckBank had eerder al aangegeven Able te willen afstoten. Het bedrijf maakte verder bekend ook uit te kijken naar een versnelde samenwerking met andere partijen, zodat een aantal schaalvoordelen kunnen worden gerealiseerd. Daarmee kan BinckBank naar eigen zeggen zijn uitgangspositie bij een eventuele consolidatieslag in de sector verder versterken.

Het Amerikaanse bedrijf Kimberly-Clark, fabrikant van verzorgingsproducten, heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet geboekt van 4,6 miljard dollar. Dat was een stijging met 1 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De winst nam met 3 procent toe tot 567 miljoen dollar. Het bedrijf, het moederconcern van merken zoals Huggies en Kleenex, wijst onder meer naar moeilijke marktomstandigheden voor de divisie persoonlijke verzorging, die in Europa, Australië en Zuid-Korea met teruglopende verkopen werd geconfronteerd. Het bedrijf maakte verder bekend het voorbije kwartaal 125 miljoen dollar te hebben bespaard. Over het hele jaar is een besparing tussen 425 miljoen dollar en 450 miljoen dollar voorzien.

Routerfabrikant Cisco Systems neemt het Amerikaanse softwarebedrijf BroadSoft over. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 1,9 miljard dollar. Dat heeft Cisco Systems bevestigd. BroadSoft is ontwikkelaar van software voor telecommunicatie voor providers en andere zakelijke partijen. Sinds kort is het bedrijf ook actief op de consumentenmarkt. Onder meer worden zakelijke chatdiensten aangeboden. BroadSoft is de tweede belangrijke overname die Cisco dit jaar realiseert. In maart werd ook AppDynamics overgenomen voor een bedrag van 3,7 miljard dollar. AppDynamics ontwikkelt software die toelaat de prestaties van andere programma’s te meten.

Het Nederlandse technologieconcern Philips heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 4,1 miljard euro. Dat betekende een stijging met 4 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De winst steeg van 214 miljoen euro naar 263 miljoen euro. Onder meer wordt gewezen op sterke prestaties van het bedrijf in China. De omvang nieuwe orders kende een toename met 5 procent. Frans van Houten, topman van Philips, benadrukte dat het bedrijf nu de vruchten plukt van strategische keuzes die eerder werden gemaakt. Vooral wordt gewezen op de prestatis van de divisie Connected Care & Health Informatics, waar de omzet en winst respectievelijk een groei met 8 procent en 4,4 procent boekten.

Zachte en schimmelkazen zoals camembert, brie en roquefort kunnen op de Chinese markt opnieuw worden verkocht. Bijna twee maanden geleden voerde de Chinese overheid een importverbod voor de kazen in. Reden waren de bacteriën die in de traditionele Europese kaasproductie worden gebruikt. Omdat de Chinese wetgeving terzake onduidelijk was, werd de invoer van een aantal Europese kaassoorten tijdelijk geblokkeerd. Gesprekken tussen de Chinese gezondheidsdiensten en vertegenwoordigers van de Europese Unie zouden echter een oplossing hebben geboden. In China neemt de consumptie van kaas gevoelig toe, maar 90 procent van de verkoop is afkomstig van import, vooral uit Australië en Nieuw-Zeeland.

De Amerikaanse groep Halliburton, dienstverlener voor de oliesector, heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 5,4 miljard dollar, tegenover 3,8 miljard dollar inkomsten dezelfde periode vorig jaar. De winst liep op van 7 miljoen dollar tot 361 miljoen dollar. Het bedrijf kon naar eigen zeggen vooral profiteren van de heropleving van de energiesector en prijsverbeteringen op de Noord-Amerikaanse markt, waar een omzetstijging met 91 procent tot 3,16 miljard dollar kon worden gemeld. Ook internationaal kon opnieuwe verbetering worden geboekt. Er wordt wel opgemerkt dat het bedrijf vorig jaar nog een belangrijke last moest boeken voor de geblokkeerde overname van Baker Hughes.

Grondstoffenhandelaar Vitol neemt de petroleumactiviteit van sectorgenoot Noble uit Hongkong over. Dat hebben de twee partijen gemeld. De transactie zou Noble 582 miljoen dollar opbrengen, zodat het bedrijf zijn schulden kan afbouwen. Noble was ooit de grootste grondstoffenhandelaar van Azië, maar is de voorbije jaren door een aantal negatieve berichten in problemen geraakt. Het bedrijf moet voor begin volgend jaar een schuld van 1 miljard dollar terugbetalen. Noble diende al uitstel van betaling te vragen. Eerder verkocht het bedrijf noodgedwongen ook al zijn gasactiviteiten aan Mercuria. Vitol is de grootste onafhankelijke oliehandelaar ter wereld en beschikt over een vloot van enkele honderden schepen.

Mark Johnson, een voormalig handelaar van de Britse bank HSBC Holdings, is door een rechtbank in New York schuldig bevonden aan fraude. Johnson zou met een transactie van 3,5 miljard dollar voor rekening van een klant hebben geknoeid. Johnson zou volgens de aanklagers er samen met collega’s hebben voor gezorgd dat de koers van het Britse pond op korte tijd een sterke stijging liet optekenen. Hij zou voor rekening van zijn klant grote sommen aan ponden voor rekening van zijn klant tegen de hogere koers hebben gekocht. Daarmee zou Johnson voor zijn bank miljoenen dollar winsten hebben gerealiseerd. Later zal nog een uitspraak over de strafmaat worden gedaan.

Het technologiebedrijf Brolis Semiconductors uit Litouwen opent een filiaal in Gent. In de fabriek zal lichttechnologie in chips worden verwerkt. Brolis werd vijf jaar geleden door de broers Vizbaras opgericht. Het bedrijf heeft inmiddels een twintigtal medewerkers. In Gent wil de onderneming de volgende drie jaar tussen vijf en tien ingenieurs aantrekken. Brolis is gespecialiseerd in toepassingen met infrarood licht, die onder meer worden gebruikt bij nachtkijkers en de opsporing van gassen. Om die technologie op kleiner schaal te kunnen toepassen, wordt in Gent een onderzoekscentrum gestart. Daarbij zal gepoogd worden de componenten van de systemen op een siliciumchip te integreren.

Het Franse supermarktgroep Casino heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet geboekt van ruim 9,2 miljard euro. Dat was een stijging met 2,2 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Autonoom zou een groei met 3,4 procent zijn gemeld. De prestaties werden naar eigen zeggen vooral gedragen door het ecommerce-platform Cdiscount, die een groei met 18,4 procent kon melden. In de supermarkten in Frankrijk en Latijns-Amerika diende daarentegen een tragere groei worden gemeld. Het derde kwartaal betekende voor Casino ook een groeivertragingen. Tijdens de eerste drie maanden van het jaar was er groei met 2,5 procent gemeld, gevolgd door 3 procent stijging het tweede kwartaal.

08:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

23-10-17

Overdreven vrees voor criminaliteit is wereldwijd fenomeen

Overal in de wereld kan een toename van de vrees voor criminaliteit worden opgetekend. Bovendien blijkt de grootste angst vaak te moeten worden opgetekend in bevolkingsgroepen die het minst vaak met het probleem wordt geconfronteerd. Dat staat in het boek ‘The Truth About Crime’ van de auteurs Jean Comaroff en John Comaroff, professoren antropologie aan de Harvard University. Zelfs op de meest onverwachte locaties moet volgens de onderzoekers een toename van de vrees voor criminaliteit worden vastgesteld. Wel kan volgens de auteurs wereldwijd een verband worden opgemerkt met de uitholling van de welvaartsstaat.

“Een stijgende criminaliteit wordt meestal toegeschreven aan gebrekkige politiediensten, de aangeboren misdadigheid van bepaalde bevolkingsgroepen of onverantwoordelijke ouders,” betogen de auteurs. “Bijna niemand wijst daarentegen naar de structurele opbouw van de maatschappelijke orde. In vele landen kan de morele paniek over de toenemende criminaliteit worden gekoppeld aan de uitholling van de welvaartsstaat. Dat verband wordt echter zelden naar voor geschoven. Onder meer in de Verenigde Staten zou een dergelijke verklaring een socialistische stellingname worden genoemd. Nochtans zou het verdwijnen van de sociale vangnetten een grote bekommernis moeten zijn.”

“Grote delen van de bevolking worden met zoveel problemen geconfronteerd dat aan de criminaliteit weinig aandacht wordt besteed,” verduidelijken de auteurs nog, verwijzend naar massale werkloosheid of epidemieën. “Criminaliteit is voor deze groepen vaak een vast onderdeel van het dagelijkse leven gebleken. Opmerkelijk is echter dat bij verkiezingen over de hele wereld op de politieke agenda’s vooral aandacht wordt besteed aan recht en orde, maar veel minder aan armoede en ongelijkheid. De rijkere klasse is het echter gewend zijn wereld te kunnen controleren. Misdaad heeft daarin geen plaats. Wanneer die wereld door criminaliteit wordt verstoord, wordt dan ook vaak een grote schok ervaren.”

Lees Verder

15:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit |  Facebook |

Marketeers investeren vaker in online content

Marketeers investeren steeds meer in content. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent 10Fold bij meer dan honderdzeventig marketing-verantwoordelijken in de Verenigde Staten. Vastgesteld werd dat een groter aantal marketeers op het gebruik van content overschakelt, maar bovendien ook frequenter op de techniek beroep doet. Wel moet worden vastgesteld dat 44 procent van de ondervraagden erkent dat en gebrek aan domeinexpertise een belangrijke drempel vormt voor de creatie van kwalitatieve content. Door vele partijen wordt voor de aanmaak van die content dan ook beroep gedaan op externe specialisten.

“Onder de impact van sociale media, newsfeeds en de toenemende invloed van productbesprekingen en online informatie, wint content in de marketing aan belang,” zegt Susan Thomas, chief executive van 10Fold. “Gemiddeld kan worden vastgesteld dat marketeers volgend jaar ongeveer 250.000 dollar aan online content willen besteden. Er wordt al geruime tijd gewezen op het belang van content, maar daarbij moeten marketeers ook een inzicht hebben in de strategieën die de grootste kansen op succes kunnen garanderen. Ook inzichten in de optimale frequentie van content-campagnes zijn daarbij van cruciaal belang.”

Uit het onderzoek bleek dat sociale media, video en webinars de meest aangewezen platformen voor content-campagnes vormen. Daarbij werd vastgesteld dat topexecutives meestal de sterkste voorkeur uitspraken voor video. Verder werd vastgesteld dat 99 procent van de bedrijven ongeveer een kwart van hun content-creatie aan derde partijen uitbesteedt. Volgens 83 procent kon daarbij ook content worden gekregen die op het gebied van kwaliteit het gemiddelde overstijgt. Tevens werd vastgesteld dat 80 procent van de ondervraagden erkend instrumenten zoals Google Analytics te hanteren om de bijval van hun content te kunnen inschatten.

Lees Verder

15:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: content |  Facebook |

Godsdienst en vrijheid hebben een complexe relatie

Er kan weliswaar een verband worden vastgesteld tussen vrijheid en religie, maar die verhouding ligt heel anders dan meestal wordt geopperd. Dat is de conclusie van een onderzoek van sociologen aan het York College, de University of California en de Concordia University bij meer dan tachtigduizend respondenten in meer dan zestig landen. De onderzoekers merken op dat in het westen een groot aantal strekkingen van mening zijn dat er tussen de religieuze geloofsovertuiging en onderdrukking een duidelijk verband kan worden opgetekend. Daarbij wordt onder meer vaak naar de islam gewezen. Wetenschappelijk kunnen deze beweringen volgens de onderzoekers echter niet worden ondersteund.

“Op het eerste gezicht lijkt de studie het positieve verband tussen religie en onderdrukking te bevestigen,” benadrukken de onderzoekers Ian Hansen, Valerie Jackson en Andrew Ryder. “Landen die op het gebied van burgerlijke vrijheden en politieke rechten lager staan gerangschikt, blijken in het algemeen bevolking met een sterkere religieuze overtuiging te hebben. Ook landen die aan de basis van sterke internationale vluchtelingenstromen lagen, bleken op het gebied van religie hogere scores te halen. In al deze landen kon bij een gemiddelde inwoner en sterker geloof in god, een grotere gebedsactiviteit en een regelmatiger deelname aan rituele vieringen worden vastgesteld.”

“Tegelijkertijd moet worden gewaarschuwd dat elk lineair verband ontbreekt,” benadrukken de onderzoekers. “Landen met minder religieuze populaties kunnen zowel bij de vrije als onderdrukkend maatschappij hoog in de rangschikking worden aangetroffen. Anderzijds moest worden vastgesteld dat een hogere ontwikkeling zowel gelinkt werd aan een lagere godsdienstigheid en een grotere vrijheid. Hieruit zou kunnen worden afgeleid dat een opwaartse mobiliteit in menselijke ontwikkeling zowel een afname van de godsdienstigheid als de toename van vrijheid stimuleerde. Hieruit kon worden afgeleid dat vrijheid en religie onderling geen rechtstreeks oorzakelijk verband hoeven te hebben.”

“Wanneer naar de menselijke ontwikkeling wordt gekeken, bleek dat landen met een lagere onderdrukking ook een hoger godsdienstigheid kennen,” zeggen de onderzoekers nog. “Ook wanneer mensen naar hun persoonlijke geloofsovertuiging wordt gevraagd, blijkt dat een grotere godsdienstigheid de tolerantie tegenover onderdrukking en militaire overheersing doet afnemen. Er kan dan ook gesteld worden dat religieuze overtuiging ook de steun voor onderdrukking blijkt te ondermijnen.” Het onderzoek leerde ook dat in moslim-landen geen grotere vorm van onderdrukking kon worden opgetekend dan in naties met een gelijkaardige maatschappelijke ontwikkeling.

Lees Verder

14:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: godsdienst |  Facebook |

Reacties op ervaren onrechtvaardigheid aanwijzing voor mogelijke depressie

De reactie van het brein op onrechtvaardige situaties kan aanwijzingen bieden over de kansen op een mogelijke depressie in de toekomst. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Tamagawa University en het National Institute of Information and Communications Technology in Japan. Uit hersenscans bij deelnemers aan een computergame met financiële beloningen kon volgens de Japanse onderzoekers worden afgeleid welke personen in de loop van het volgende jaar symptomen van een depressie zouden kunnen ontwikkelen. Het verband kan volgens de onderzoekers mogelijk een verklaring bieden voor de samenhang tussen economische ongelijkheid en depressies.

Opgemerkt wordt dat depressie een wereldwijd gezondheidsprobleem is dat meer dan 300 miljoen personen treft. Depressie wordt zelfs wereldwijd de grootste oorzaak van arbeidsongeschiktheid genoemd. Alleen al in de Verenigde Staten lijdt ongeveer 7,6 procent van de bevolking boven twaalf jaar aan depressies. Dat kostte de Amerikaans economie begin dit decennium een jaarlijks verlies van 210,5 miljard dollar. Bovendien is gebleken dat onder de armoedegrens het risico op depressies twee keer hoger is dan in de gemiddelde bevolking. Economische ongelijkheid wordt voor de maatschappij volgens de onderzoekers dan ook steeds meer een knelpunt.

De onderzoekers stelden vast dat de reactie van de amygdala en de hippocampus in het brein konden voorspellen welke impact onrechtvaardige situaties in het game op depressieve neigingen zou hebben. Daarbij kon zowel de actuele mentale gesteldheid als de psychische gezondheid tot één jaar later worden voorspeld. Het fenomeen kon bovendien zowel bij prosociale als individualistische karakters worden opgetekend. Wanneer echter voordelige uitkomsten werden bestudeerd, bleek dat de reacties in de amygdala en hippocampus alleen bij prosociale karakters een voorspelling over depressie konden aanreiken.

“De resultaten tonen dat zelfs gezonde mensen bijzondere gevoelig kunnen zijn voor gevoelens van ongelijkheid, die verstrekkende implicaties voor hun gemoed kunnen hebben,” stippen de onderzoekers aan. De wetenschappers vragen dat op basis van hun conclusies verdere studies zouden worden verricht om mensen met mentale gezondheidsproblemen beter te kunnen identificeren en beschermen.

Lees Verder

13:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: depressie |  Facebook |

Risicogedrag is een fundamentele karaktereigenschap

Ook risicogedrag is een fundamentele karaktereigenschap. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universität Basel in Zwitserland op basis van een aantal psychologische tests bij vijftienhonderd vrijwilligers. Volgens de onderzoekers is risicogedrag als onderdeel van het karakter even belangrijk als onder meer intelligentie. Uit de tests is naar eigen zeggen gebleken dat risicogedrag voor 61 procent kan worden bepaald door aangeboren of aangeleerde karaktereigenschappen. Op die manier kan volgens de onderzoekers analoog met de intelligentie-quotiënt dan ook een risico-quotiënt worden samengesteld.

“Het is niet echt duidelijk waarom aan een individu een bepaalde score zou moeten worden toegewezen,” erkent onderzoeksleider Renato Frey, professor psychologie aan de Universität Basel. “Mogelijk moet een verband worden gelegd met een genetische aanleg of met vaardigheden om de gevolgen van potentiële risicogedrag in te schatten.” Er wordt echter aangegeven dat ook een aantal andere factoren een impact op het risicogedrag kunnen hebben. Daarbij wordt onder meer gewag gemaakt van natuurlijke chemische reacties die door de blootstelling aan bepaalde situaties worden veroorzaakt en die mogelijk de weerstand tegen bepaalde initiatieven kunnen afbouwen.

Uit het onderzoek van Renato Frey kan worden afgeleid dat onder meer rokers ook sneller geneigd zouden zijn om ander risicogedrag te vertonen. “Voorkeuren voor risico’s vormen een cruciaal onderdeel van het menselijk gedrag,” benadrukken de wetenschappers. “Deze keuzes kunnen ook op langere tijd consequenties hebben en in een aantal gevallen zelfs tragische en levensveranderende gevolgen hebben. Er is dan ook sprake van een sleutelelement van het menselijk gedrag. Risicogedrag is niet louter het gevolg van een plotse impuls die door externe stimulansen, de context of de omgeving wordt gecreëerd. Net zoals intelligentie is risicogedrag daardoor een fundamenteel onderdeel van de persoonlijkheid.”

Daardoor kan volgens de onderzoekers worden bekeken of de vaststellingen kunnen helpen om therapieën te ontwikkelen om personen met een grote risicogevoeligheid te behandelen en potentiële gevaren voor de toekomst af te wentelen.

Lees Verder

13:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: risicogedrag |  Facebook |

Passief roken blijft probleem op Europese werkvloer

Meer dan één kwart van de Europeanen wordt op de werkvloer blootgesteld aan de tweedehandsroken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Imperial College London op basis van een studie van meer dan 55.000 werknemers in de hele Europese Unie. Een meerderheid van de onderzochte landen heeft nochtans maatregelen genomen om de werkvloer – onder meer in de horeca – tegen de impact van passief roken te beschermen. Dat heeft voor personeel in restaurants en drankgelegenheden wel een verbetering gebracht, maar elders blijken op de werkvloer meer werknemers met het probleem te worden geconfronteerd.

“Drie jaar geleden werd 25,1 procent van de ondervraagden bij een cafébezoek nog met passie roken geconfronteerd, tegen 45,1 procent op het einde van het jaar voordien. In restaurants kon tegelijkertijd een terugval van 30,2 procent naar 11,8 procent worden gemeld. Op de werkvloer bleek drie jaar geleden echter 27,5 procent met tweedehandsroken geconfronteerd te worden, tegenover 23,8 procent eind vorig decennium.” De onderzoekers merken op dat een verbod op roken moeilijker kan worden gecontroleerd op kantoor dan in de horeca. In het bedrijfsleven is immers een individuele klacht noodzakelijk om een onderzoek op gang te brengen.

“Niet alleen blijkt het vaak moeilijk om bestaande wetten te laten toepassen, maar er moeten tussen de landen van de Europese Unie ook belangrijke verschillen worden opgetekend,” zegt onderzoeksleider Filippos Filippidis, docent openbare gezondheid aan het Imperial College London. “Niet alle landen doen evenveel inspanning om hun werknemers te beschermen.” Opgemerkt wordt dat onder meer Zweden, Groot-Brittannië en Ierland uitstekende resultaten boeken. Landen zoals Griekenland en Cyprus moeten volgens Filippidis daarentegen nog een belangrijke inhaalbeweging maken. Passief roken zou wereldwijd jaarlijks meer dan zeshonderdduizend overlijdens veroorzaken.

Lees Verder

12:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid |  Facebook |

Kinderen nog altijd slachtoffer vermijdbare overlijdens

Elke dag overlijden wereldwijd vijftienduizend jonge kinderen aan de gevolgen van ziektes die zouden kunnen worden vermeden. Dat blijkt uit een studie van Unicef, de World Health Organisation (WHO) en de World Bank. Omdat een aantal Afrikaanse en Zuid-Aziatische landen op het gebied van zorgverstrekking een achterstand heeft opgelopen, zullen volgens het rapport tot het einde van volgend decennium nog meer dan zestig miljoen jonge kinderen overlijden aan ziektes die perfect geneesbaar zijn. Gewag wordt gemaakt van vooral longontsteking, diarree en malaria, maar ook wordt gewezen op ondervoeding, die kinderen gevoeliger maakt voor ernstige gezondheidsproblemen.

“Ondanks een drastische terugval in de wereldwijde kindersterfte, overlijden nog elke dag vijftienduizend kinderen onder de leeftijdsgrens van vijf jaar aan de gevolgen van vermijdbare ziektes,” aldus het rapport. Vorig jaar zouden wereldwijd 5,6 miljoen kinderen zijn overleden voor ze de leeftijd van vijf jaar hadden bereikt. Dat betekent een sterke verbetering tegenover het begin van de jaren negentig, toen 12,5 miljoen overlijdens moesten worden genoteerd. Vijftienduizend dode kinderen per dag is volgens de onderzoekers echter nog en onaanvaardbaar hoog cijfer. De grootste sterftegraad wordt opgetekend in de Sub-Sahara, waar een gemiddelde kindersterfte van 70 slachtoffers per duizend geboortes werd geregistreerd.

In absolute cijfers wordt in India met meer dan 850.000 doden per jaar het grootste probleem opgetekend, gevolgd door Nigeria met meer dan 450.000 overlijdens. India, Nigeria, Pakistan, Congo, Ethiopië, China en Niger vertegenwoordigen de helft van de slachtoffers. Doelstelling is om tegen eind volgend decennium bij de kindersterfte minstens een daling tot minder dan 25 doden per duizend geboortes te forceren. Op dit ogenblik moeten gemiddeld 41 overlijdens per duizend geboortes worden opgetekend. In het begin van de jaren werden nog 90 sterftes per duizend geboortes gemeld. Meer dan vijftig landen – vooral in Afrika – lopen echter achter op het streven om die doelstellingen te realiseren.

In sommige Aziatische landen kan volgens de onderzoekers een significant verschil worden opgetekend in de mortaliteit bij jongens en meisjes. Wel wordt aangegeven dat vorig jaar nog in elf landen een duidelijke genderkloof kon worden opgetekend. In het begin van de jaren negentig moest eenzelfde probleem nog in negentien landen worden gemeld. Het probleem kan volgens de onderzoekers worden gekoppeld aan de voorkeur die in een aantal Aziatische culturen wordt gegeven aan jongens, die een betere toegang krijgen tot voeding en medische verzorging. Ook is er in die landen vaker sprake van selectieve abortus.

Lees Verder

08:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kindersterfte |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Het alternatieve hotelplatform Airbnb heeft tijdens het voorbije jaar in Afrika 1,2 miljoen reizigers ontvangen. Dat betekende een verdubbeling tegenover het jaar voordien. Dat heeft Airbnb bekend gemaakt. Het platform biedt reizigers in Afrika naar eigen zeggen inmiddels meer dan honderdduizend overnachtingsmogelijkheden aan. De populairste bestemming op het continent is Zuid-Afrika, gevolgd door Marokko. Een woordvoerder van Airbnb benadrukt dat Afrika een bijzonder rijk en divers continent vormt dat een belangrijk onderdeel zal worden van de toekomst van de onderneming. Het bedrijf zegt ook een belangrijke inkomstenbron te kunnen aanreiken aan de Afrikaanse bevolking.

Het Amerikaanse farmabedrijf Abbott Laboratories heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 6,83 miljard dollar, tegenover 6,73 miljard dollar inkomsten dezelfde periode het jaar voordien. Het bedrijf boekte een nettowinst van 603 miljoen dollar, tegenover een verlies van 329 miljoen dollar dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf zegt te hebben kunnen profiteren van reeks contracten die konden worden gesloten en een reeks apparaten die inmiddels zijn goedgekeurd. Tevens wordt gewezen op een aantal overnames die het bedrijf de voorbije periode heeft gerealiseerd, terwijl ook een veranderde wetgeving in India een aantal nieuwe opportuniteiten heeft geboden.

Chipfabrikant Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 8,32 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 1,5 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst daalde met 7 procent tot 2,98 miljard dollar. Taiwan Semiconductor is wereldwijd de grootste fabrikant van chips voor smartphones voor bedrijven zoals Apple, Samsung en Huawei. Die markt staat echter al enkele tijd onder druk omdat consumenten minder snel tot een vervanging blijken over te gaan. Ook wordt erop gewezen dat vele consumenten bovendien een aankoop hebben uitgesteld tot de nieuwe smartphone van Apple op de markt is gekomen.

Het Amerikaanse telecomconcern Verizon Communications heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 31,7 miljard dollar, tegenover 30,9 miljard dollar inkomsten dezelfde periode vorig jaar. De winst kende een bescheiden inkrimping van bijna 3,75 miljard dollar tot nagenoeg 3,74 miljard dollar. Het bedrijf wijst erop zijn klantenbestand met meer dan 600.000 gebruikers te hebben kunnen uitbreiden. Dat zou volgens Lowell McAdam, chief executive van Verizon, vooral moeten worden toegeschreven aan het nieuwe onbeperkte datapakket dat aan het publiek werd voorgesteld. Het bedrijf heeft nu 109,7 miljoen postpaid-consumenten, tegenover 5,6 miljoen prepaid-connecties.

De plantageholding Sipef heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar sterke prestaties laten optekenen, waarbij vooral palmolie een hoge productie liet optekenen. Dat heeft de holding bekend gemaakt. De productie van palmolie liep met 17,6 procent op tot 84.097 ton. Gewezen wordt op gunstige omstandigheden en goed gespreide neerslag in Papoea-Nieuw-Guinea. De rubberproductie kende een groei met 1 procent tot 1.697 ton. De bananenproductie liep met 11,8 procent op tot 7.303 ton. De theeproductie viel echter met ruim 23 procent terug tot 578 ton. Daarbij wordt opgemerkt dat de plantages in Indonesië onvoldoende zonneschijn konden genieten om een sterke productie te garanderen.

De Duitse softwarefabrikant SAP heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 5,59 miljard euro. Dat betekende een stijging met 4 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Gemeld wordt echter dat de divisie cloudactiviteiten en ondersteuning een groei met 27 procent tot 938 miljoen euro heeft gerealiseerd. Bij de klassieke softwarelicenties werd een stijging met 4 procent tot 3,72 miljard euro gemeld. De nettowinst steeg van 725 miljoen euro naar 983 miljoen euro. Door de positieve cijfers die in alle divisies werden opgetekend, kunnen volgens Bill McDermott, chief executive van de softwarefabrikant, de vooruitzichten voor het hele jaar naar boven worden bijgesteld.

Het beeldvormingsbedrijf Barco heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 266,7 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 1,9 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Bij de divisie entertainment – fabrikant van projectoren voor bioscopen – diende een daling met 4 procent tot 136,5 miljoen euro worden gemeld. Die achteruitgang kon echter worden gecompenseerd door de afdelingen zakelijke toepassingen en gezondheidszorg, waar een groei met respectievelijk 15 procent en 1,5 procent kon worden gemeld. Het bedrijf trok tijdens het voorbije kwartaal ook 263,7 miljoen nieuwe orders aan. Dat betekende een daling met 1,1 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar.

De technologiegroep Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft met een bedrag van 1 miljard dollar geïnvesteerd in het alternatieve taxiplatform Lyft, de grote concurrent van Uber. Dat hebben Alphabet en Lyft aangekondigd. De investering gebeurde door CapitalG, de investeringsdivisie van Alphabet. Door de ondersteuning van Alphabet hoopt Lyft zijn groei te kunnen versnellen. Namens CapitalG krijgt David Lawee ook een zetel in het bestuur van Lyft, dat door de investering gewaardeerd wordt op een bedrag van 11 miljard dollar. De investering betekent een belangrijke verschuiving in de strategie van Google, dat eerder nog in Uber had geïnvesteerd.

Bij het Franse levensmiddelenconcern Danone heeft voorzitter Franck Riboud zijn vervroegd vertrek aangekondigd. Het mandaat van Riboud loopt normaal nog meer dan een jaar, maar maakte nu bekend eind november dit jaar al zijn functie neer te leggen. Hij zal worden opgevolgd door chief executive Emmanuel Faber, die voortaan de twee functies zal combineren. Die beslissing zou kaderen in de strategie van het concern om zijn management af te slanken. Danone zal voortaan nog zes managers tellen, terwijl tot nu toe met negen personen werd gewerkt. Riboud wordt erevoorzitter en behoudt nog wel een zetel in de raad van bestuur van het Franse levensmiddelenconcern.

Het voorbije jaar hebben de Belgische gezinnen slechts 11,2 procent van hun inkomen gespaard. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Instituut voor Nationale Rekeningen. Eerder was nog gewag gemaakt van een spaarniveau van 11,4 procent, maar dat diende volgens het instituut uiteindelijk nog naar beneden worden bijgesteld. Opgemerkt wordt dat het spaargedrag van de Belgische consument tot een absoluut dieptepunt is teruggevallen. Daarbij wordt gewezen naar de historisch lage rente, waardoor bestedingen worden gestimuleerd. Economen wijzen er nochtans op dat er voldoende moet worden gespaard om de financiële stabiliteit van het land te kunnen garanderen.

Mitiska Reim, de grootste ontwikkelaar en verhuurder van winkelparken in Europa, opent in Servië twee nieuwe sites. In Rakovica, nabij de Servische hoofdstad Belgrado, wordt een park van ruim 19.000 vierkante meter in gebruik genomen. Het project vormt het grootste winkelpark van Servië. Daarnaast wordt in de stad Sombor een kleiner park van 3.500 vierkante meter geopend. Daarmee beschikt Mitiska Reim inmiddels over een portfolio met vijfendertig winkelparken, die samen 385.000 vierkante meter verhuurde winkelruimte omvatten. De sites bevinden zich in

België, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Roemenië, Polen, Tsjechië en Servië. Tien andere projecten zijn nog in ontwikkeling.

Carrefour, de grootste supermarktketen van Frankrijk, wil voor het einde van het jaar een plan klaar hebben om de verkopen op zijn thuismarkt op te drijven. De groep wordt in eigen land immers met een sterke concurrentie van onder meer prijsvechters geconfronteerd, terwijl ook moest worden afgerekend met de prijsdalingen voor fruit en groenten. Carrefour boekte tijdens het derde kwartaal van dit jaar weliswaar een omzetgroei met 0,5 procent, maar in eigen land moest een daling met 0,9 procent worden opgetekend. Onder meer zou gedacht worden aan een grotere nadruk op zondagopeningen, terwijl diverse grote hypermarkten aan franchisenemers zouden worden uitbesteed.

Google gaat ethische hackers belonen om beveiligingslekken in applicaties van zijn besturingssysteem Android op te sporen. De beloningen hebben niet alleen betrekking op eigen applicaties, maar ook op programma’s van andere bedrijven. Er worden beloningen van 1.000 dollar ter beschikking gesteld voor de identificatie van problemen in applicaties van onder meer Alibaba, Dropbox, Snapchat en Tinder. Google wil zijn programma Play Security Reward geleidelijk verder uitbreiden, zodat ook kwetsbaarheden in applicaties van andere uitgevers beloningen kunnen opleveren. Door ethische hackers in te schakelen moeten de applicaties in de Android-biotoop veiliger worden.

Het Canadese bedrijf Lightspeed Pos, fabrikant van kassasystemen voor de horeca en retail, wil over twee jaar naar de beurs. Het bedrijf verzamelde met een recente kapitaalronde een bedrag van 166 miljoen dollar, dat werd opgehaald bij Caisse de Dépôt et Placement du Québec – het grootste pensioenfonds van Canada – Investissement Québec (IQ), iNovia Capital en Silicon Valley Bank. Lightspeed wil de bijkomende financiële middelen gebruiken om zijn groei te versnellen, onder meer door overnames en de ontwikkeling van nieuwe producten. Ook zullen de middelen worden ingezet om het bedrijf klaar te maken voor een beursgang. Het bedrijf verwerkt jaarlijks 15 miljard transacties bij 50.000 klanten.

Het sociale mediabedrijf Facebook heeft de Amerikaanse applicatie TbH overgenomen. Met de transactie is een bedrag gemoeid van bijna 100 miljoen dollar. TbH is bijzonder populair bij tieners. De naam van het bedrijf verwijst naar de slagzin ‘To be Honest’ en spitst zich toe op de verspreiding van anonieme complimenten. Op het ogenblik van de overname was TbH amper negen weken actief, maar wel vijf miljoen keer gedownload. De applicatie werd eerst gelanceerd in een school in de Amerikaanse staat Georgia, waarna al snel driehonderd andere onderwijsinstellingen volgden. De applicatie moet Facebook helpen zijn positie bij jongeren, die vooral Snapchat verkiezen, te versterken.

07:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

22-10-17

Romeins leger hanteerde complexe logistieke ondersteuning

Het Romeinse leger deed voor zijn voeding bij zijn veroveringstochten beroep op een complex logistiek systeem, waarbij zowel gebruik werd gemaakt van eigen voorraden als van lokale producten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cardiff University op de arcehologische site van het Romeinse fort van Caerleon in Wales. Eerder was gesuggereerd dat het fort beroep had moeten doen op lokale landbouwproducten om zichzelf te voeden en een sterk bezettingsleger in stand te houden. Die stellingen waren echter slechts gebaseerd op beperkte aanwijzingen en bewijzen.

“Uit een onderzoek met strontium-isotopen, die toeliet om de beenderen van de dieren in het fort te analyseren, is echter een mengeling van bronnen gebleken,” betoogt Peter Guest, professor archeologie aan de Cardiff University. “Wel kan worden gemeld dat er geen sporen van een gecentraliseerde voorraadketen – lokaal of continentaal – konden worden teruggevonden. Daardoor worden een aantal eerdere theorieën tegengesproken.” De onderzoekers stelden vast dat de meerderheid van de veestapel overeenkomt met lokale dierenpopulaties, maar minstens één kwart van de varkens, schapen, geiten en runderen bleken afkomstig van regio’s buiten het zuidoosten van Wales.

“Een gedeelte van de bevoorrading bleek afkomstig uit het zuiden of oosten van Engeland, maar een aantal sporen wijzen ook naar het zuiden van Schotland of het noorden van Frankrijk,” zegt professor Guest. “De bevoorrading van grote concentraties professionele soldaten in Brittannië betekende een belangrijke logistieke uitdaging voor het Romeinse keizerrijk. Een gedeelte van die voorraden konden lokaal worden gevonden, maar ook moesten goederen over langere afstanden worden aangevoerd. Op welke manier die netwerken functioneerden is nog niet helemaal duidelijk. Wel staat vast dat de aanwezigheid van het Romeinse fort een zware last betekende voor de omliggende regio.”

Lees Verder

17:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rome |  Facebook |

Grote ecommerce-bedrijven breiden marktaandeel verder uit

In de wereldwijde ecommerce breiden de grote partijen hun marktaandeel steeds verder uit. Dat is de conclusie van een rapport van OC&C Strategy Consultants op basis van cijfers van ongeveer vierduizend retailers in twintig verschillende markten. Opgemerkt wordt dat de opmars van ecommerce in de retail geen enkel teken van verslapping vertegenwoordigen. De omzetstijging bij de grootste ecommerce-bedrijven gaat veel sneller dan in de bredere retailsector. Geografisch kan de grootste groei worden gemeld in China. De online sector bekleedt ook drie plaatsen in de top vijf van de Chinese retailers. In de Verenigde Staten en Groot-Brittannië kan slechts één ecommerce-bedrijf worden herkend.

“Groepen zoals Amazon en diens Chinese tegenhangers Alibaba en JD.com lieten het voorbije jaar een gemiddelde omzetstijging met 30 procent optekenen,” merken de onderzoekers op. “In de totale retailsector werd wereldwijd een gemiddelde groei met 4,3 procent gemeld. Ook wanneer naar absolute cijfers wordt gekeken, behoorden Amazon, Alibaba en JD.com het voorbije jaar tot de tien grootste retailers van de wereld.” Amazon voerde daarbij met een groei van 31,7 miljard dollar de wereldranglijst van retailers aan, gevolgd door JD.com met een bedrag van 10,8 miljard dollar. Pas daarna volgen traditionele retailers zoals Home Depot en Lidl.

Alibaba eindigde met een bedrag van 3,9 miljard dollar op een tiende plaats. “Wanneer echter naar groeipercentages wordt gekeken, realiseerden JD.com en Alibaba beduidend betere cijfers dan Amazon.” Wel moet worden opgemerkt dat Amazon en Alibaba niet langer meer als specifieke internetbedrijven kunnen worden bestempeld. Daarbij wordt gewezen op de overname van de Amerikaanse keten Whole Foods door Amazon, dat bovendien ook zijn offline formule Amazon Go heeft gelanceerd. Ook Alibaba is met zijn concept New Retail offline van start gegaan. Geografisch werd de sterkste groei opgetekend in China, waar de voorbije vijf jaar een gemiddelde stijging met 10,5 procent werd gemeld.

Naast JD.com en Alibaba is China in de hoogste regionen van de rangschikking ook vertegenwoordigd door groepen zoals Vipshop en Suning. Op de tweede plaats staat Scandinavië met een toename van 2,6 procent, gevolgd door Groot-Brittannië (2,5 procent), de Verenigde Staten (2,4 procent), Duitsland (2 procent), Frankrijk en Nederland (0,6 procent) en Italië (0,1 procent). In Spanje werd een gemiddelde achteruitgang met 1,1 procent opgetekend.

Lees Verder

17:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Email beleeft piek van dinsdag tot donderdag

De commerciële email-activiteit kent zijn piek tijdens het midden van de week. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent SendinBlue. D absolute piek kan worden opgetekend tussen dinsdag en donderdag. De absolute topactiviteit wordt opgetekend tussen halverwege de voormiddag en halverwege de namiddag. De conclusies van de studie moeten marketeers volgens de onderzoekers in staat stellen om de timing van hun campagnes aan te passen, zodat beter kan worden ingespeeld op het natuurlijke gedrag van de consument. Het ideale tijdstip om een email te versturen, is volgens de onderzoekers echter ook mede afhankelijk van de sector.

“Over een brede waaier van industrieën kan worden vastgesteld dat op weekdagen email-campagnes het sterkste engagement laten blijken,” benadrukt Armand Thiberge, chief executive van SendinBlue. “Vastgesteld kon worden dat ongeveer 85 procent van alle emails op een weekdag worden geopend. Bovendien vertegenwoordigen de weekdagen ook 95 procent van de emails waarop wordt geklikt. Op dinsdag en woensdag en woensdag worden emails het gemakkelijkst geopend en is men ook het meest geneigd om te klikken. Daarvoor kan ook een logische verklaring worden gegeven. Op dinsdag begint de consument zich immers enigszins te herstellen van het drukke weekend.”

“Naarmate de week vordert blijft de consument weliswaar emails openen, maar is men minder geneigd om op de boodschappen te klikken,” betogen de onderzoekers nog. “Dat kan wellicht worden gekoppeld aan de vermoeidheid die door de werkweek wordt veroorzaakt.” Wanneer gekeken wordt naar het beste ogenblik van de dag om een email te verzenden, kunnen er volgens Armand Thiberge twee verschillende pieken worden opgetekend. De beste resultaten blijken immers genoteerd te worden om tien uur in de voormiddag en om drie uur in de namiddag. Ook daarvoor zijn volgens SendinBlue logische verklaringen te vinden.

“Om tien uur in de voormiddag gaan vele mensen daadwerkelijk aan de slag, waarbij ook de email wordt doorgenomen,” verduidelijken de onderzoekers. “Ook tussen drie en vier uur in de namiddag wordt opnieuw de email nagekeken vooraleer de werknemer naar huis terugkeert.”

Lees Verder

16:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email |  Facebook |

Hond gebruikt gelaatsuitdrukking voor communicatie

Honden tonen meer gelaatsexpressies wanneer ze ervaren door mensen bekeken te worden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Portsmouth, die het gedrag van vierentwintig honden van verschillende rassen analyseerden. De expressie is volgens de onderzoekers bovendien specifiek op communicatie gericht en kan er met andere functies, zoals voeding of andere doelstellingen, geen verband worden opgetekend. Ook stelden de onderzoekers vast dat honden op de aanwezigheid van mensen vooral proberen in te spelen door de wenkbrauwen op te trekken, waardoor de ogen groter lijken.

“De gelaatsuitdrukking van de hond is niet louter een functioneel gedrag of een emotionele uiting, maar is expliciet bedoeld om een communicatie met de mens aan te gaan,” benadrukt onderzoeksleider Juliane Kaminski, professor psychologie aan de University of Portsmouth. “Tijdens het onderzoek kon worden vastgesteld dat de honden gedurende de aanwezigheid van een mens bijzonder expressieve gelaatsuitdrukkingen produceerden. Dat effect kon bij de introductie van voeding daarentegen niet worden opgemerkt.” Professor Kaminski zegt nog dat de gelaatsuitdrukking van de hond door het proces van de domesticatie mogelijk is veranderd.

De onderzoekers merken nog op dat de meeste zoogdieren op gelaatsuitdrukkingen kunnen terugvallen. In het verleden werd echter aangenomen dat die expressies volkomen onvrijwillig waren en afhankelijk waren van de emotionele staat van het individu, maar niet als een flexibele reactie op een publiek. Eerder kon ook al worden vastgesteld dat een aantal apensoorten eveneens in staat zijn om hun gezichtsuitdrukking aan hun publiek aan te passen. Ook werd eerder al opgemerkt dat honden sneller voeding durfden stelen wanneer een aanwezig menselijk wezen hen de rug had toegekeerd of de ogen had gesloten. Tevens is gebleken dat de hond na een voorafgaand onderling oogcontact ook de blik van de mens zal volgen.

Lees Verder

15:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: honden |  Facebook |

Vijftigers en zestigers genieten van sterkste zelfbeeld

Geen enkele generatie heeft een groter vertrouwen in zichzelf dan vijftigers en zestigers. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Oslo bij een groep Noorse respondenten. De onderzoekers merken verder op dat het zelfbeeld een grote band heeft met de belangrijke maatschappelijke waarden. Tevens kon worden opgemerkt dat mannen doorheen het hele leven een sterker zelfbeeld tonen dan hun vrouwelijke leeftijdsgenoten. Het verschil tussen man en vrouw is het meest duidelijk bij twintigers en dertigers, maar beide groepen zouden volgens de onderzoekers doorheen hun levensloop eenzelfde curve volgen.

“Hoewel jongeren zich in de meest vitale periode uit hun leven bevinden, situeert hun zelfbeeld zich niet op een hoogtepunt,” benadrukt onderzoeksleider Tilmann von Soest, professor psychologie aan de University of Oslo. “Twintigers en dertigers voelen zich relatief ongemakkelijk, maar daarna begint dat zelfbeeld een groei, tot als vijftiger en zestiger een hoogtepunt wordt bereikt. Deze senioren hebben een gezin, kleinkinderen en vaak een breed netwerk vrienden. Zij hebben een carrière uitgebouwd en hebben daarbij ook een groep collega’s gevormd. Wel wordt opgemerkt dat in andere culturen, zoals India, het zelfbeeld een ander verloop zou kunnen kennen.

“Het zelfbeeld is sterk gelinkt aan de belangrijke maatschappelijke normen,” zegt professor von Soest nog. “In vele samenlevingen wordt gevraagd dat het individu werkt en een bijdrage aan de maatschappij leeft. Ook moet men zich onafhankelijk en competent tonen. Twintigers en dertigers zijn echter vaak nog altijd op zoek naar hun rol in de maatschappij. Bovendien koesteren ze twijfels over hun competenties en meestal situeren ze zich binnen hun onderneming hiërarchisch op een laag niveau. Bij vijftigers is dat echter helemaal veranderd. Senioren kunnen rekenen op een sterk zelfbeeld dat door veranderingen niet snel meer kan worden ondermijnd.”

De onderzoekers merken nog op dat waardering door de buitenwereld voor het zelfbeeld van groot belang is. Ook een partner heeft een positieve impact op het zelfbeeld. Werkloosheid en handicaps kunnen volgens professor van Soest anderzijds het zelfbeeld ondermijnen. Het sterke zelfbeeld blijft volgens de onderzoekers ook tijdens de eerste jaren van het pensioen. Dankzij een goede gezondheid en een uitgebalanceerd sociaal leven is men immers nog altijd een onderdeel van de maatschappij. Vaak draagt men ook nog de zorg voor kleinkinderen, terwijl vaak ook interessante reizen op het programma staan. In een later stadium kan echter een dramatische terugval worden opgetekend.

Lees Verder

15:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zelfbeeld |  Facebook |

Ook voorhistorische mens kende gevaren van inteelt

Ook de voorhistorische mens kende de gevaren van inteelt. Er werden dan ook verbazend gesofisticeerde netwerken uitgebouwd om een gebrek aan diversiteit te vermijden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Cambridge en de University of Copenhagen op de archeologische site van Sunghir in Rusland, die ongeveer 34.000 jaar geleden al zou zijn bewoond. De resultaten van de studie suggereren volgens de onderzoekers dat de bewoners bewust een partner buiten de onmiddellijke familiale kring werd gezocht. Bovendien bleek een breder netwerk van groepen te hebben bestaan waaruit partners konden worden gekozen.

“De mens lijkt zich al in een opvallend vroeg stadium bewust te zijn geweest van de gevaren van inteelt,” benadrukt onderzoeksleider Eske Willerslev, professor genetica aan de universiteiten van Cambridge en Kopenhagen. “Bovendien kan onder meer uit de vervaardiging van juwelen worden afgeleid dat deze uitwisseling van partners tussen groepen gepaard ging met een aantal regels, ceremonies en rituelen, die vergeleken zouden kunnen worden met het moderne huwelijk.” Het complexe partnersysteem kan volgens Wellerslev ook een verklaring zijn waarom de moderne mens zich met succes heeft kunnen handhaven, terwijl andere soorten – zoals de neanderthaler – zijn verdwenen.

Bij de opgravingen werd vastgesteld dat tussen de verschillende individuen vaak slechts oppervlakkige genetisch verwantschappen konden worden vastgesteld. “Dat geldt zelfs voor twee kinderen die samen in hetzelfde graf waren begraven,” aldus de onderzoekers. “Hieruit kan worden afgeleid dat deze populaties, die in kleine groepen leefden, begrepen dat inteelt een groot gevaar zou kunnen betekenen. Om die doelstelling te bereiken moet een bewust systeem zijn ontwikkeld. Indien tussen deze jager-verzamelaars slechts toevallige relaties tot stand zouden zijn gekomen, zouden veel meer aanwijzingen van inteelt moeten zijn gevonden.”

Lees Verder

14:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: archeologie |  Facebook |

Smartphone voor jongeren onmisbaar geworden

Voor jongere consumenten blijkt de smartphone in de communicatie met vrienden en familie belangrijker geworden te zijn dan het persoonlijke contact. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulenten LivePerson en Survata bij vierduizend consumenten tussen achttien en vierendertig jaar in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Australië, Duitsland, Frankrijk en Japan. De onderzoekers stelden daarbij vast dat 65 procent van de respondenten bij de communicatie met vrienden en familie het gebruik van een telefoon prefereert boven een persoonlijke ontmoeting. Bovendien erkende 61,8 procent liever zijn portefeuille thuis achter te moeten laten dan zijn telefoon.

De onderzoekers stelden nog vast dat 70,1 procent van de ondervraagden ook in bed de smartphone steeds binnen handbereik houdt. Bovendien neemt 65,5 procent het toestel ook mee naar de badkamer. Tevens erkende 52 procent zijn smartphone ook te raadplegen wanneer men midden in de nacht – zelfs voor een korte tijd – zou ontwaken. “Bovendien kan worden gesteld dat de toekomst digitaal zal zijn gekleurd,” zeggen de onderzoekers nog. “Er kon immers worden opgetekend dat 69,5 procent van de ondervragen zich op termijn een wereld kan voorstellen waar 100 procent van de aankopen digitaal of online worden verricht.”

Er kon nog worden vastgesteld dat vooral in Engelstalige landen een grote nadruk op digitale communicatie wordt gelegd. “In Groot-Brittannië zegt 74,4 procent voor contacten met vrienden en familie een voorkeur te geven aan de smartphone,” aldus LivePerson. “Ook in de Verenigde Staten kon een score van 73,7 procent worden gemeld.” Verder wordt opgemerkt dat 69,4 procent van de respondenten bij een keuze tussen twee applicaties messaging boven telefonie zou verkiezen. Ook hier kan in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië een stijging tot respectievelijk 73,4 procent en 73 procent worden gemeld.

Lees Verder

13:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De London Stock Exchange (LSE) heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 486 miljoen pond. Dat betekende een stijging met 17 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Het totale inkomen van de groep steeg met 17 procent tot 1,66 miljard dollar. Het beursbedrijf boekte uit de aandelenmarkten een bedrag van 97,6 miljoen pond, tegenover 89,6 miljoen pond dezelfde periode vorig jaar. Bij de informatica-services liep van 148,5 miljoen pond naar 181,8 miljoen pond op, terwijl de technologie-diensten een stijging van 20,8 miljoen pond naar 22,7 miljoen pond kenden. De inkomsten van de posttrade-services groeiden van 89,5 miljoen pond naar 113,9 miljoen pond.

Farmagroothandel PCB wordt door zijn Duitse eigenaar Celesio, de Europese dochter van de groep McKesson, volgend jaar van de beurs gehaald. De operatie is het gevolg van een fusie van PCB met het distributiebedrijf Belmedis, dat door Celesio eerder dit jaar werd overgenomen. In een volgend stadium zal een openbaar bod worden gedaan op alle resterende aandelen van PCB die Celesio nog niet in bezit heeft. Er wordt nog aan toegevoegd dat het bod wellicht tijdens het eerste kwartaal volgend jaar zal worden uitgebracht. Celesio is de grootste distributeur van farmaceutische producten in Europa. Op de beurs is een belang van iets meer dan 13 procent van PCB vrij verhandelbaar.

In Duitsland heeft de belastingsdienst aan de nationale voetbalbond een naheffing van 19,2 miljoen euro gevorderd. De eis heeft te maken met een mogelijke omkoopaffaire waarbij de Deutscher Fussball Bundes (DFB) de organisatie van het wereldkampioenschap elf jaar geleden op dubieuze manier zou hebben toegewezen gekregen. Daarbij zouden onder 9 miljoen euro aan steekpenningen zijn betaald. Het bedrag zou uiteindelijk zijn ingeschreven als een bijdrage aan groot gala, dat echter nooit heeft plaatsgevonden. De Duitse voetbalbond ontkent de aantijgingen en zegt de rechtmatigheid van de eis gerechtelijk te zullen laten onderzoekers. Intussen wordt het bedrag wel aan de fiscus doorgestort.

Het Israëlische farmabedrijf Neuroderm, dat een doorbraak realiseerde in de strijd tegen parkinson, is verkocht aan de Japanse groep Mitsubishi Tanabe. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 1,1 miljard dollar. Het bedrijf werd veertien jaar geleden opgericht en heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van storingen aan het centraal zenuwstelsel. Onder meer ontwikkelde Neuroderm een pompsysteem waarmee een vloeibare vorm van levodopa, een product om de symptomen van parkinson te bestrijden, continu onderhuids toegediend kan worden. Het eerste product van Neuroderm, bestemd voor patiënten die met zware symptomen hebben te kampen, komt wellicht over twee jaar op de markt.

Maaltijdbezorgdienst UberEats breidt nog dit jaar zijn diensten uit naar zes nieuwe Belgische steden. In eerste instantie zullen activiteiten worden opgestart in Gent en Luik, gevolgd door vier steden die later nog zouden worden bekend gemaakt. Een exacte datum voor de lancering werd nog niet meegedeeld. Daardoor wordt het Belgische aanbod van Ubereats tot acht steden uitgebreid. In Brussel maakte de dienst vorig jaar al zijn Belgische debuut, terwijl in september dit jaar ook in Antwerpen activiteiten werden opgestart. UberEats benadrukt dat volgend jaar nog meer nieuwe locaties aan het Belgische netwerk zullen toegevoegd. Wereldwijd is UberEats inmiddels actief in honderdtwintig steden, verdeeld over een dertigtal landen.

Het Nederlandse navigatiebedrijf TomTom heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 218 miljoen euro. Dat betekende een daling met 9 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Er werd echter een verlies genoteerd van 5,3 miljoen euro, tegenover een winst van 600.000 euro tijdens het derde kwartaal van dit jaar. Het verlies is wel het gevolg van een afboeking van 15,4 miljoen euro reorganisatiekosten. De consumentendivisie boekte, zoals was ingecalculeerd, opnieuw een inkrimping met 29 procent. Daardoor heeft het Nederlandse bedrijf voor de eerste keer meer verdiend met zijn andere activiteiten dan met de divisie die services voor consumenten op de markt lanceerde.

Verzekeraar Aegon heeft informeel toenadering gezocht om zijn sectorgenoot ASR over te nemen. Het aanbod werd echter afgewezen. Dat hebben een aantal bronnen tegenover het persbureau Bloomberg gezegd. Er kon niet worden aangegeven of Aegon nog verdere interesse in ASR heeft. ASR benadrukte in een reactie wel op een voldoende stabiele positie te kunnen rekenen om zelfstandig te blijven. ASR is een voormalige dochter van de financiële groep Fortis. Na de ondergang van Fortis kwam de verzekeraar in handen van de Nederlandse overheid. In juni vorig jaar ging het bedrijf naar de beurs, waarna de overheid alle resterende belangen in ASR heeft verkocht. ASR heeft een marktwaarde van ongeveer 5 miljard euro.

Het Amerikaanse industriële conglomeraat Honeywell heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van ruim 10 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 3 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De opbrengsten uit voortgezette activiteiten gingen met 5 procent omhoog, vooral dankzij goede prestaties op het gebied van ruimtevaart en energie. Het bedrijf maakt gewag van de sterkste groei in drie jaar tijd. De winst liep op van 1,24 miljard dollar naar 1,35 miljard dollar. Darius Adamczyk, topman van Honeywell, zegt bovendien ook tijdens het vierde kwartaal op een sterke prestatie te rekenen. Het bedrijf wil tegen eind volgend jaar twee divisies als afzonderlijke entiteiten naar de beurs brengen.

In Rusland heeft het online bedrijf Telegram van ondernemer Pavel Durov van de autoriteiten een boete van 800.000 roebel of 11.824 euro opgelegd gekregen. Reden is de weigering van Telegram om de autoriteiten codes ter beschikking te stellen om versleutelde berichten te kunnen ontcijferen. Durov betoogt echter dat de eis van de autoriteiten indruisen tegen de Russische grondwet. Daarin is volgens de ondernemer immers bepaald dat bij communicatie het recht op privacy is gegarandeerd. Durov heeft aangekondigd in hoger beroep te zullen gaan tegen de boete. Volgens de Russische autoriteiten hebben onder meer de daders van de aanslag in Sint-Petersburg in april van dit jaar Telegram als communicatiemiddel gebruikt.

Ruim honderd steden in de Verenigde Staten en Canada hebben zich kandidaat gesteld om de nieuwe thuisbasis van het ecommerce-concern Amazon te worden. Het bedrijf heeft immers aangekondigd om naast zijn hoofdzetel in Seattle op een andere locatie een tweede zetel te willen bouwen. Het nieuwe complex moet in omvang en belang even groot worden als het huidige hoofdkwartier. Op de nieuwe site zou Amazon vijftigduizend werknemers willen inzetten. Ook de bouw van het complex en de toegenomen economische activiteit zullen volgens de het bedrijf de tewerkstelling in de geselecteerde regio tienduizenden bijkomende arbeidsplaatsen creëren. Amazon zou vooral kijken naar fiscale voordelen.

Het Amerikaanse uitzendconcern Manpower heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van bijna 5,5 miljard dollar. Dat betekende een stijging met ruim 7 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst steeg met 6,6 procent tot bijna 138 miljoen dollar. Het bedrijf dankt de positieve cijfers naar eigen zeggen aan de wereldwijde heropleving van de economie, waardoor ook de vraag naar tijdelijk personeel wordt gestimuleerd. Daarnaast wordt ook gewag gemaakt van gunstige wisselkoerseffecten. Jonas Prising, bestuursvoorzitter van Manpower, stelde dat het bedrijf tijdens het derde kwartaal solide resultaten heeft geboekt. Verwacht wordt dat die trend ook de rest van het jaar zal aanhouden.

In het eerste kwartaal van volgend jaar legt Jos Nijhuis zijn functie als topman van de Royal Schiphol Group neer. Dat heeft Nijhuis (60) bekend gemaakt. Het mandaat van Nijhuis bij de Nederlandse luchthavenuitbater liep in principe nog tot eind volgend jaar, maar de aantreding van een nieuwe regering is volgens hem een ideale gelegenheid om de leiding over Schiphol aan een opvolger over te dragen. Schiphol heeft inmiddels een wervingsbureau ingeschakeld om een opvolger voor Nijhuis te selecteren. Nijhuis werkte voordien voor PricewaterhouseCoopers en stond sinds het einde van het voorbije decennium aan het hoofd van Schiphol. Hij was daarbij de opvolger van Gerlach Cerfontaine, die met pensioen ging.

De Nederlandse bottelaar Refresco is gesprekken opgestart over het overnamebod van de Franse investeerder PAI Partners. Dat heeft Refresco bevestigd PAI Partners bevestigd. PAI Partners had eerder bekend gemaakt een bod van 1,6 miljard euro op Refresco te hebben gedaan. In april was ook al een bod van 1,4 miljard euro gedaan, maar dat was door Refresco afgewezen. Refresco is de grootste producent van frisdranken en vruchtensappen in Europa. Het bedrijf heeft meer dan 5.500 medewerkers. Het bedrijf realiseerde vorig jaar een productie van 6,5 miljard liter. De omzet bedroeg 2,1 miljard euro. Er werd 82 miljoen euro winst gemaakt. PAI Partners is in Nederland ook eigenaar van Roompot Vakanties.

Het bedrijf LensGroup uit Antwerpen, één van de grootste online verkopers van lenzen in Europa, neemt zijn sectorgenoot Lensworld uit Diest over. Door de transactie kan LensGroup onder meer zijn netwerk van ondersteundende optiekzaken gevoelig uitbreiden. De twee bedrijven hanteren immers een gelijkaardig model. Daarbij wordt een online verkoopplatform gekoppeld aan een klantenondersteuning bij onafhankelijke optiekzaken. Lensworld beschikt over een netwerk van een dertigtal optiekers. Door de transactie wordt het totale netwerk van LensGroup uitgebreid tot meer dan honderd optiekers. LensGroup, dat vorig jaar een omzet van 19 miljoen euro realiseerde, sluit verdere overnames niet uit.

Het Brits-Nederlandse concern Unilever heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 13,15 miljard dollar, tegenover 13,38 miljard dollar dezelfde periode vorig jaar. De voedingsdivisie liet een inkrimping van 5,78 miljard euro naar 5,56 miljard euro optekenen, maar bij de verzorgingsproducten kon een stijging van 7,59 miljard euro naar 7,61 miljard euro worden gemeld. Unilever maakt gewag van ongunstige weersomstandigheden die de verkoop in Europa en de Verenigde Staten negatief zouden hebben beïnvloed. Onder meer wordt gewezen op de impact van de orkanen Harvey en Irma in de Amerikaanse staten Texas en Florida en het tegenvallende zomerweer in Europa.

08:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-10-17

Britse taksen maken Schotse whisky te duur voor binnenlands gebruik

In Groot-Brittannië zijn tijdens de eerste zes maanden van dit jaar nog 36,7 miljoen flessen Schotse whisky verkocht. Dat betekende een daling met 2,6 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Britse ministerie van financiën. De daling moet volgens de Scotch Whisky Association worden toegeschreven aan de bijkomende heffing die de Britse overheid de voorbije lente heeft ingevoerd. Er wordt opgemerkt dat de Britse overheid inmiddels 80 procent van de verkoopprijs van een fles whisky naar zich toetrekt. De Scotch Whisky Association vraagt dat de fiscale heffing opnieuw zou worden teruggeschroefd.

“De Britse overheid heeft de accijnzen op een fles whisky met 3,9 procent verhoogd, maar dat heeft ervoor gezorgd dat tijdens de eerste zes maanden van dit jaar in Groot-Brittannië één miljoen flessen minder zijn gekocht dan tijdens de eerste helft vorig jaar,” benadrukt de Scotch Whisky Association. “Op een fles whisky met een gemiddelde prijs van 12,77 pond, gaat inmiddels meer dan 10 pond naar de Britse schatkist. Naast een btw-heffing van 2,13 pond is er immers ook een accijns van inmiddels 8,05 pond.” Opgemerkt wordt dat de totale inkomsten aan sterke dranken sinds de invoering van de bijkomende heffing met 7 procent zijn gedaald.

Die inkomsten bedroegen tijdens het tweede kwartaal van dit jaar immers nog slechts 697 miljoen pond, tegenover 751 miljoen pond dezelfde periode vorig jaar. “Vorig jaar werden geen taksverhogingen doorgevoerd,” merkt Karen Betts, chief executive van de Scotch Whisky Association, op. “Dat leidde tot een omzetstijging met 7 procent, waardoor ook de overheid een bijkomend bedrag van 229 miljoen pond aan heffingen kon melden. Een belastingverlaging met 2 procent twee jaar geleden leidde tot een omzetstijging met 4 procent. De heffing heeft dan ook een negatieve impact op de producenten en de inkomsten voor de overheid.”

“Een afschaffing van de bijkomende heffing zou een sterk signaal zijn dat de Britse overheid daadwerkelijk gelooft in de wereldberoemde whisky-industrie, die veertigduizend banen ondersteund en een cruciale rol heeft in de Schotse economie,” zegt Karen Bets nog.

Lees Verder

17:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: whisky |  Facebook |

Dopamine voorspelt beloning die door keuzes wordt opgeleverd

Het brein geeft er de voorkeur aan niet te lang op een beloning te wachten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Texas bij een populatie ratten. Het fenomeen is verbonden aan de productie van dopamine in de menselijke hersenen. Dat product geeft een signaal over de beloning die uit een keuze kan worden gehaald. De onderzoekers stellen dat de resultaten van hun studie niet alleen een verklaring kunnen helpen bieden voor het keuzegedrag van de consument, maar ook tot een sterker inzicht kunnen leiden in de drugsverslaving, waarbij een belangrijke band met dopamine kan worden vastgesteld.

“Dopamine is een neurotransmitter die door de nucleus accumbens in de hersenen wordt vrijgegeven,” benadrukt onderzoeksleider Matthew Wanat, professor biologie aan de University of Texas. “Vele beslissingen zijn gebaseerd op de afweging van verschillende beloningen. Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat het volume geproduceerde dopamine informatie geeft over de omvang van de bonus, de kans dat de beloning zal worden ontvangen en hoe lang op de invulling van die belofte zal moeten worden gewacht. In de nieuwe studie bleek dat het brein een groter volume dopamine produceert wanneer signalen worden opgevangen dat een beloning op kortere tijd zal volgen.”

“Om een goede keuze te kunnen maken, moet de consument goed geïnformeerd zijn over de beloning die hij mag verwachten,” zegt professor Wanat. “De studie maakt duidelijk dat het brein, zoals kon worden verwacht, een voorkeur heeft om een beloning zo snel mogelijk te ontvangen. De resultaten van het onderzoek kunnen echter ook het inzicht in drugsverslaving helpen verbeteren. Een verslaving is immers een gedrag dat op dopamine inspeelt. Er kan gesteld worden dat de drug het beloningscentrum in de hersenen gijzelt. Mogelijk kunnen therapieën worden ontwikkeld die deze banden kunnen doorbreken.”

Lees Verder

16:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dopamine |  Facebook |

Labels kunnen imago gezonde producten aantasten

Opvallende labels voor onder meer organische of eerlijke producten kunnen de consument belangrijke informatie leveren, maar houden ook een aantal belangrijke gevaren in zich. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de University of Delaware. Opgemerkt wordt dat de labels onder meer de consument tot verkeerde conclusies kunnen aanzetten. Dat is niet alleen nadelig of schadelijk voor de consument, maar kan volgens de onderzoekers ook het imago van gezonde producten uiteindelijke belangrijke schade toebrengen. Vooral de armere bevolkingsklasse dreigt met nadelige effecten te moeten afrekenen.

“Uiteraard kunnen labels de consument belangrijke diensten bewijzen,” benadrukt onderzoeksleider Kent Messer, professor gedragswetenschappen aan de University of Delaware en auteur van het boek ‘Labeling Food Processes: The Good, the Bad and the Ugly’. Hij wijst er daarbij op dat de labels een belangrijke hulp kunnen zijn wanneer consument bewust organische producten of fairtrade goederen willen aankopen. Er kan volgens Messer ook een sfeer van vertrouwen worden gecreëerd, waarbij de consument een groter inzicht in de markt kan opbouwen. Op die manier kunnen onder meer ook nieuwe producten of markten wordt geïntroduceerd.

“Een probleem is echter dat de labels zich op een markt begeven waarin informatie al massaal aanwezig is,” waarschuwt Messer. “Bovendien worden de meeste consumenten met een beperkt tijdsbestek geconfronteerd, waardoor het vaak moeilijk wordt om geïnformeerde keuzes te maken. Daardoor gebeuren ook gemakkelijker misverstanden en worden verkeerde interpretaties gemaakt. Door die verkeerde inschattingen van definities dreigen de consumenten producten te kopen die ze eigenlijk niet willen, terwijl ze daarbij ook nog vaak een hogere prijs moeten betalen voor hen goed dat hen niet de verwachte meerwaarde oplevert.”

Nog erger is volgens professor Messer dat de producten een positieve impact laten veronderstellen, terwijl in werkelijkheid van een schadelijke invloed sprake kan zijn. “Vaak wordt promotie gemaakt met een beperkt aantal productkilometers omdat de goederen lokaal zijn vervaardigd en dus weinig transportkosten teweegbrengen,” zegt de onderzoeker. “Dat leidt echter niet altijd een positieve balans, want die lokale productie kan mogelijk een grotere inzet van energie vragen. Consumenten die hun ecologische voetafdruk willen beperken, zouden door dergelijke labels in verwarring kunnen worden gebracht en met hun aankopen het tegenovergestelde van hun intenties kunnen bereiken.”

Lees Verder

16:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: label |  Facebook |

Politieke overtuiging sterkste basis voor discriminatie

De politieke overtuiging vormt de sterkste basis voor discriminatie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Dartmouth College en de University of Stanford in de Verenigde Staten, de Universiteit Antwerpen in België en het Berlin Social Science Center in Duitsland. De onderzoekers wijzen er daarbij op dat tegenstelling in de politieke wereld door de maatschappij meer wordt getolereerd dan discriminatie op het gebied van ras of geslacht. In de politieke wereld wordt een vijandige houding volgens de wetenschappers door iedereen als een normale situatie aanvaard. Er wordt aan toegevoegd dat de politiek eigenlijk tot een permanente campagne is geëvolueerd.

“Uit de studie bleek dat men bij financiële zaken een groter vertrouwen blijkt te hebben in een partner die dezelfde politieke overtuigingen heeft dan in een partij die op politiek gebied een andere visie hanteert,” betoogt onderzoeksleider Sean Westwood, professor politieke wetenschappen aan het Dartmouth College. “Die impact blijkt beduidend groter dan het verschil in vertrouwen dat kan worden opgetekend wanneer naar etnische origine wordt gekeken. Er kan dan ook worden gesteld dat ideologie tot een groter antagonisme kan leiden dan andere mogelijke vormen van tegenstelling. Deze effecten konden worden opgetekend in de Verenigde Staten, maar ook in Groot-Brittannië en Spanje.”

“Het fenomeen moet wellicht worden toegeschreven aan de impact van sociale normen,” stippen de onderzoekers aan. “Discriminatie wordt in de samenleving moeilijk getolereerd, maar de politieke omgeving is daarop een uitzondering. Discriminatie op het gebied van ras of geslacht door door sociale normen zwaar gesanctioneerd, maar die druk is in de politieke wereld niet aanwezig. Vijandigheid en vooroordelen tegen individuen van een andere politieke strekking worden in de samenleving volledig aanvaard en brengen het individu ook niet in verlegenheid. De retoriek van de meeste politieke leiders laten bovendien uitschijnen dat een afkeer van politieke opponenten compleet acceptabel is.

Lees Verder

14:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: politiek |  Facebook |

Walvissen en dolfijnen leven in complexe gemeenschappen

Walvissen en dolfijnen leven in hechte sociale groepen en kennen complexe relatievorming. De dieren kunnen bovendien ook met elkaar praten en hebben zelfs regionale dialecten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Manchester, de University of British Columbia, de London School of Economics en de Stanford University. De onderzoekers merken op dat er dan ook heel wat gelijkenissen kunnen worden opgetekend met de organisatie van menselijke gemeenschappen. Het fenomeen moet volgens hen worden toegeschreven aan de complexiteit van de walviscultuur en de hersenomvang van de dieren.

“Een onderzoek bij negentig verschillende soorten walvissen en dolfijnen toonde een bijzonder complexe sociale structuur,” aldus onderzoeksleider Susanne Shultz, evolutiebiologe aan de University of Manchester. “Er konden duidelijke aanwijzingen van een gesofisticeerd sociaal en coöperatief gedrag. Onder meer kon worden vastgesteld dat de dieren bereid waren een samenwerking aan te gaan om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Bovendien werden ook jachttechnieken onderling doorgegeven, terwijl ook bij de organisatie van de jacht coöperatief gedrag kon worden opgetekend. Verder bleek een complex vocabularium, waarbij zelfs regionale dialecten werden opgetekend.”

Ook bleek dat de dieren een persoonlijk taalgebruik kenden, terwijl in een aantal gevallen ook een samenwerking met mensen en andere diersoorten kon worden geregistreerd. Daarnaast kon ook worden gemeld dat de dieren bereidheid toonden om zorg te dragen voor de kinderen van soortgenoten. Net zoals mensen en andere primaten hebben de walvisachtigen volgens de onderzoekers een groot brein kunnen ontwikkelen in respons op een complexe en informatierijke sociale omgeving. Daarbij wordt opgemerkt dat de dieren over hogere cognitieve en sociale vaardigheden beschikken dan vaak wordt aangegeven.

Lees Verder

14:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: walvissen |  Facebook |

Niet alle religies bekijken wetenschap uitsluitend vanuit geloof

Niet alle religies richten zich voor antwoorden op wetenschappelijke vragen even snel tot het geloof. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Rice University, de University of Nevada en de West Virginia University bij meer dan tienduizend gelovigen en atheïsten in de Verenigde Staten. De onderzoekers zeggen in het algemeen te hebben kunnen vaststellen dat een religieuze overtuiging het individu niet noodzakelijk van wetenschappelijke bronnen weghoudt. Wel kan godsdienst volgens hen een aanzet zijn om wetenschappelijke informatie aan te vullen met religieuze bronnen.

“Het individu beschikt over veel bronnen van wetenschappelijk nieuws en informatie,” benadrukt onderzoeksleider Elaine Howard Ecklund, professor sociologie en directeur van het Religion and Public Life Program van de Rice University. “Boeken en musea kunnen deze informatie ter beschikking stellen van het brede publiek, dat bovendien ook terecht kan bij documentaires, het internet of social media. Een gedeelte van het publiek kijkt bij een aantal onderwerpen echter verder dan de wetenschappelijke bronnen. Onder meer is gebleken dat sommige segmenten van het publiek zich sceptisch opstellen tegenover de visies van de wetenschappelijke gemeenschap rond onder meer klimaatverandering, evolutie of vaccins.

“In het algemeen moet worden gezegd dat wetenschappelijke bronnen de voorkeur genieten op het religieuze geloof,” aldus nog professor Ecklund. “Dat geldt zowel voor protestanten en katholieken als voor joden, moslims en andere godsdiensten. In deze groepen erkent 18 procent bij wetenschappelijke vragen ook antwoorden in het geloof te zoeken. Bij evangelische protestanten en mormonen loopt dat cijfer echter op tot 31 procent. Ook bij het raadplegen van een religieus leider of een geloofsgenoot kunnen ongeveer dezelfde verhoudingen worden opgetekend. Deze groepen zijn ook minder geneigd een wetenschappelijke boek of magazine te raadplegen of het probleem aan een wetenschapper voor te leggen.”

“De resultaten kunnen interessante inzichten verstrekken voor de organisatie van de wetenschappelijke communicatie,” stippen de onderzoekers aan. “Om wetenschappelijke boodschappen efficiënt naar het algemeen publiek te communiceren, kan het soms aangewezen zijn religieuze leiders en gemeenschappen in te schakelen.”

Lees Verder

13:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: religie |  Facebook |

Elektrische wagens tonen superieure betrouwbaarheid

Elektrische wagens laten op het gebied van betrouwbaarheid goede scores optekenen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse gebruikersorganisatie Consumer Reports. Zowel technische tests als getuigenissen van consumenten zouden de superioriteit van elektrische wagens bevestigen. Vooral de Chevrolet Bolt EV toonde zich volgens het rapport bijzonder betrouwbaar. Er wordt aan toegevoegd dat het type wellicht één van de meest betrouwbare wagens uit het volledige gamma van General Motors is. Het Model 3 van Tesla kon nog niet aan een test worden onderworpen, maar de onderzoekers zeggen ook daar een hoge graad van vertrouwdheid te vermoeden.

“Elektrische auto’s zijn bijzonder betrouwbaar,” benadrukt Jake Fisher, hoofd automotive testing bij Consumer Reports. “De aandrijving is van nature minder gecompliceerd dan hybride versies of alternatieven met traditionele brandstofmotoren. Er is immers geen sprake meer van een verbranding van brandstoffen en koeling, waardoor de elektrische wagens ook minder onderdelen hebben die defect kunnen raken of aan slijtage onderhevig kunnen zijn, zoals filters en ontstekingskaarsen.” In de rangschikking van de merken staat de Japanse autobouwer Toyota voor het vijfde jaar op rij op de eerste plaats. Cadillac, dochtermerk van General Motors, staat als 27ste merk helemaal onderaan.

In het algemeen kan volgens de onderzoekers weliswaar worden gesteld dat elektrische aandrijving tot een grotere betrouwbaarheid leidt, maar toch wordt aangegeven dat een aantal nieuwe technologieën – onder meer voor muziekstreaming en brandstofefficiëntie – een negatieve impact op het eindresultaat hebben. Aangevoerd wordt dat nagenoeg alle nieuwe wagens of modellen met nieuwe technologie een groter risico lopen geconfronteerd worden met een defecte motor, een haperende transmissie of onbruikbare toepassingen. Het Model 3 van Tesla is nog niet getest, maar er kan volgens Consumer Reports tegenover het Model S en het Model X, die wel in de lijst werden opgenomen, geen enkel verschil worden vermoed.

Lees Verder

12:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: auto |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De Engelse voetbalclub Manchester United heeft een partnership ondertekend met de General Sports Authority of Saudi Arabia (GSA) om de sport in Saudi-Arabië verder te ontwikkelen. Dat heeft Richard Arnold, managing director van Manchester United, bekend gemaakt. De overeenkomst vormt een onderdeel van de Saudische strategie om zijn economie tegen het einde van volgend decennium te diversifiëren. In het akkoord is voorzien dat de Engelse club Saudische voetballers, clubs en autoriteiten met zijn zakelijke en sportieve expertise zal bijstaan. Turki Al-Shikh, voorzitter van de Saudische sportfederatie, verwijst daarbij naar de grote commerciële en sportieve reputatie die de club heeft opgebouwd.

Inspecteurs van de Europese Commissie hebben op het hoofdkwartier van autobouwer BMW in München een huiszoeking uitgevoerd. De inspectie, die niet was aangekondigd, vond plaats in samenwerking met de Duitse mededingingsautoriteiten. BMW wordt ervan verdacht deelgenomen te hebben aan een grootschalig kartel van Duitse autobouwers. In juni dit jaar raakte bekend dat de Duitse autobouwers Audi, Daimler, Porsche, BMW en Volkswagen sinds de jaren negentig geheime vergaderingen zouden hebben belegd om afspraken te maken over technische aspecten van hun voertuigen. Daimler en Volkswagen zouden de feiten al hebben toegegeven. Een formele kartelprocedure is nog niet opgestart.

Het staalconcern ArcelorMittal heeft een pakket maatregelen uitgewerkt om de bezwaren van de Europese Commissie tegen de overname van zijn Italiaanse sectorgenoot Ilva weg te nemen. Dat heeft ArcelorMittal bekend gemaakt. Concrete details over de ingrepen werden niet meegedeeld. ArcelorMittal en diens partner Marcegaglia bereikten in juni een akkoord over de overname van Ilva. Met de overeenkomst was een bedrag van 1,8 miljard euro gemoeid. Ilva heeft een fabriek met zestienduizend medewerkers in Apulië. De site, eigendom van de familie Riva, werd door de overheid onder curatele geplaatst wegens een zware milieuvervuiling. De fabriek wordt bovendien met zware verliezen geconfronteerd.

De Duitse autobouwer Daimler heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 40,8 miljard euro. Dat betekende een stijging met bijna 8 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De operationele winst viel daarentegen van ruim 4 miljard euro tot 3,5 miljard dollar terug. De nettowinst daalde van 2,6 miljard euro tot 2,18 miljard euro. Het concern diende onder meer af te rekenen met hogere kosten om emissiesystemen van oudere dieselauto’s aan te passen. Wegens uitstootproblemen dienden drie miljoen wagens voor een controle te worden binnengeroepen. De verkoop liep met 9 procent op tot 824.100 exemplaren, maar leverde eveneens minder inkomsten op.

Langs het kanaal in Neder-over-Heembeek heeft Bpost zijn nieuw postsorteercentrum officieel in gebruik gemaakt. De nieuwe site is het grootste postsorteercentrum van de Benelux en biedt plaats aan vijftienhonderd werknemers. Het centrum heeft een totale oppervlakte van 103.000 vierkante meter en kan dagelijks een volume van 300.000 pakketten verwerken. Het centrum zal gebruikt worden voor de postbedeling in Brussel en Brabant, maar zal ook instaan voor de distributie van pakketten over het hele Belgische grondgebied. Koen Van Gerven, chief executive van Bpost, benadrukt dat het nieuwe centrum noodzakelijk was om de vereisten van de actuele markt, onder druk van de ecommerce, te kunnen inspelen.

In Australië is de productie van het automerk Holden definitief stopgezet nadat een fabriek in Adelaide de deuren heeft gesloten. Het bedrijf, dat sinds de jaren dertig van de vorige eeuw onderdeel vormde van de Amerikaanse groep General Motors, maakte vier jaar geleden met zijn productie in Australië te stoppen. Het merk Holden blijft wel bestaan, maar de auto’s zullen voortaan in Australië worden ingevoerd vanuit fabrieken van General Motors in andere landen. Holden heeft in Australië ongeveer 7,6 miljoen auto’s geproduceerd. In de jaren zestig telde het bedrijf bijna 24.000 werknemers. Na de sluiting van de fabriek blijven nog enkele honderden medewerkers – vooral designers en ingenieurs – over.

Bij het Nederlandse telecombedrijf KPN Groep heeft chief executive Eelco Blok zijn vertrek aangekondigd. Blok zal bij het Nederlandse bedrijf worden opgevolgd door Maximo Ibarra, tot nu toe hoofd van de Italiaanse telecomonderneming Wind. Ibarra zal zijn nieuwe functie in april volgend jaar opnemen. Midden januari volgend jaar wordt hij als adviseur aangesteld, zodat een soepele overgang kan worden gegarandeerd. Eelco Blok heeft bij KPN Groep een lange carrière en werd zes jaar geleden tot chief executive benoemd. Ibarra krijgt bij de Nederlandse onderneming een vast jaarsalaris van 935.000 euro. Daarnaast kan hij ook aanspraak maken op variabele beloningen.

Het farmabedrijf UCB heeft tijdens de eerste drie kwartalen van dit jaar een omzet gerealiseerd van ruim 3,33 miljard euro. Dat betekende een stijging met 9 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De groei is vooral te danken aan de kernproducten Cimzia, Vimpat, Keppra, Briviact en Neupro, die een gezamenlijke stijging met 15 procent tot 2,6 miljard dollar konden melden. Jean-Christophe Tellier, chief executive van UCB, benadrukte dat het bedrijf tijdens de eerste negen maanden van dit jaar uitstekende prestaties heeft kunnen melden. Het bedrijf wijst er ook op dat zijn geneesmiddelen nog veel potentieel hebben, aangezien de patenten pas in de loop van het volgende decennium uitdoven.

De Amerikaanse verfproducent PPG Industries heeft geen interesse meer in een overname van zijn Nederlandse sectorgenoot AkzoNobel. Dat heeft Michael McGarry, topman van PPG Industries, gemeld. PPG Industries deed in de eerste helft van dit jaar drie keer een overnamebod op AkzoNobel. De Nederlandse groep wees de voorstellen van zijn Amerikaanse sectorgenoot, ondanks zware protesten van een aantal activistische aandeelhouders, echter steevast af. Er zal volgens McGarry ook geen nieuw bod meer volgen. Hij wijst onder meer naar de wisselingen aan de top van AkzoNobel en de haperende resultaten van het Nederlandse bedrijf. PPG Industries zou andere Europese dossiers willen bekijken.

De Amerikaanse groep Procter & Gamble (P&G) heeft tijdens het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar een omzet gerealiseerd van 16,7 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 1 procent tegenover dezelfde periode vorig boekjaar. De nettowinst steeg met 5 procent tot ruim 2,8 miljard dollar. Het bedrijf zegt onder meer de verkoop van wasproducten te hebben opdrijven. David Taylor, topman van Procter & Gamble, benadrukte dat de resultaten in lijn liggen met de eigen verwachtingen. Het bedrijf wijst onder meer op de groei van 5 procent die in de cosmetica-divisie kon worden gerealiseerd. Die prestaties zouden vooral gedragen zijn door de sterke interesse die in China voor huidverzorgingsproducten is gebleken.

De Belgische materialengroep Umicore heeft zijn belang in Vital Thin Film Technologies verkocht aan het Chinese bedrijf First Rare Materials. De operatie vormt een onderdeel van het strategisch toekomstplan dat Umicore heeft aangekondigd. Umicore had een belang van 60 procent in Vital, ontwikkelaar van producten die worden gebruikt om materialen met een beschermende film te voorzien. First Rare Materials had een participatie van 40 procent in de joint-venture, maar wordt nu volledig eigenaar van het bedrijf. Door de operatie zal ook de productie van Vital in de Amerikaanse stad Providence worden stopgezet en naar Qingyuan in China worden overgeheveld. In de Amerikaanse fabriek werkten zeventig mensen.

De Amerikaanse farmagroep Celgene stopt zijn onderzoek naar mongersen, een geneesmiddel tegen de ziekte van Crohn. Celgene had drie jaar geleden een vergunning voor de ontwikkeling van mongersen verworven voor een bedrag van 710 miljoen dollar. Mongersen zat in de laatste onderzoeksfase en was een van de weinige producten van Celgene die op korte termijn op de markt had kunnen komen. Analisten verwijzen echter naar de publicatie van testresultaten met mongersen vorig jaar. Opgemerkt werd dat die resultaten niet bijzonder optimistisch waren. Celgene investeert op dit ogenblik vooral in geneesmiddelen die zich nog in een vroeg ontwikkelingsstadium bevinden.

Het betaalplatform PayPal heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 3,2 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 21 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst liep met 18 procent op tot 380 miljoen dollar. Het bedrijf merkt op zowel een groter aantal klanten te hebben kunnen bereiken, terwijl ook meer transacties konden worden gemeld. PayPal zegt tijdens het voorbije kwartaal in totaal 8,2 miljoen nieuwe accounts te hebben registreren. In totaal werden bovendien 1,9 miljard transacties opgetekend. Dat betekende een groei met 26 procent. PayPal zegt één van zijn beste kwartalen te hebben gerealiseerd sinds het bedrijf twee jaar geleden van eBay werd afgesplitst.

De National Bank of Fujairah (NBF) uit de Verenigde Arabische Emiraten koestert plannen om in Antwerpen een kantoor te openen. Dat heeft een woordvoerder van de financiële instelling bevestigd. De Arabische groep zegt te willen inspelen op de leemte die door het afhaken van enkele banken in de Antwerpse diamantsector is ontstaan. Onder meer de Antwerpse Diamantbank heeft de activiteiten stopgezet, maar ook de Britse groep Standard Chartered heeft zich uit de sector teruggetrokken. Daardoor wordt de Antwerpse diamantwereld met een financieringsprobleem geconfronteerd. Eerder was onder meer al getracht in India voor de Antwerpse diamantsector een samenwerking te vinden.

Het Amerikaanse concern General Electric (GE) heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van ruim 33,47 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 14 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst daalde van bijna 2,1 miljard dollar naar 1,9 miljard dollar. John Flannery, chief executive van General Electric, kondigde ook aan in de loop van de volgende twee jaar in totaal voor 20 miljard dollar aan activiteiten te willen afstoten. Flannery nam twee maand geleden de leiding over het Amerikaanse concern over. Sindsdien werden een aantal maatregelen geïmplementeerd om de kostenstructuur van de groep te verlagen. Ook had Flannery een evaluatie van de portefeuille aangekondigd.

12:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-10-17

Hersenfuncties kunnen bijzonder snel worden omgeschakeld

De hersenen zijn bijzonder snel in staat hun activiteit te verschuiven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het University College Londen bij een populatie ratten.

Lees Verder

19:45 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Training hersenen helpt gehoor in luidruchtige omgeving

Training kan de hersenen helpen om gesprekken ook in luidruchtige omgevingen te begrijpen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Harvard Medical School.
<

20-10-17

Elke structuur omvat een kleinere kring van netwerken

In elk structuur ontstaat op een spontane manier een kleine kring van netwerken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Leicester in Engeland en de KU Leuven in België.

Lees Verder

18:31 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Voor vriendschap is karakter belangrijker dan afkomst

In een nieuwe vriendschap is het persoonlijke karakter belangrijker dan de achterliggende sociale groep. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology en de University of California.

Lees Verder

17:34 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Telecommuting creëert minder strikte afbakening arbeid

Wanneer arbeid niet meer vast verbonden is aan een specifieke locatie, wordt het moeilijker om werk en privé te onderscheiden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cardiff University.

Lees Verder

17:26 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Ook jonge kinderen massaal aan de slag met smartphones

Ook jonge kinderen maken al massaal gebruik van mobiele technologieën. Dat is de conclusie van een onderzoek van Common Sense Media bij nagenoeg vijftienhonderd ouders van kinderen onder de leeftijdsgrens van negen jaar.

Lees Verder

16:42 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Investeringen geen goede omgeving voor psychopaten en narcisten

Psychopaten en narcisten zijn voor investeringsfondsen zeker niet de beste managers. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Denver en de University of California.

Lees Verder

16:23 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Belron, een dochteronderneming van D’Ieteren, neemt het Franse bedrijf Maisoning over. Dat heeft de groep D’Ieteren bekend gemaakt. Financiële details over de transactie werden niet meegedeeld. Belron krijgt door de operatie een belang van 80 procent in Maisoning, een onderneming die diensten voor de renovering van woningen levert. Maisoning wordt overgenomen van de Franse groep Prunay. De operatie kadert in de strategie van Belron om zijn diensten verder uit te breiden. Nog wordt opgemerkt dat de lopende samenwerking met Prunay zal worden verder gezet. Maisoning realiseerde vorig jaar een omzet van meer dan 40 miljoen euro.

De interesse van het publiek voor de nieuwe iPhone 8 van Apple blijft relatief beperkt. Daardoor zou de fabrikant mogelijk ook de productie terugschroeven. Dat hebben een aantal waarnemers bekend gemaakt op basis van een rapport van de krant Economic Times uit Taiwan, waar gewag werd gemaakt van een daling van de bestellingen met 50 procent. Volgens sommige analisten zou Apple zich echter volledig op de nakende lancering van de iPhone X concentreren. Op dit ogenblik zou de productie gelijk tussen beide types zijn verdeeld. Tegen het einde van dit jaar moet volgens analist Jun Zhang worden verwacht dat de iPhone X al een aandeel tussen 60 procent en 70 procent zal opeisen.

De familiale groep Vanreusel, één van de grootste snackleveranciers voor de Belgische frituren, gaat op zoek naar een externe partner. Daarmee zouden voldoende financiële middelen moeten kunnen verzameld om de verdere groeiplannen te ondersteunen. Het bedrijf zou onder meer een aantal overnames op het oog hebben. Ook zou een gedeelte van inkomsten uit de aandelenverkoop worden gebruik om een aantal familiale aandeelhouders uit te kopen. Het is nog niet duidelijk of de familie een meerderheid in het bedrijf wil aanhouden. Er wordt wel gezegd dat de zoektocht naar een partner zich nog in een bijzonder vroeg stadium bevindt. Onder meer de Nederlandse groep Izico zou het dossier bekijken.

Drankenfabrikant Pernod Ricard heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 2,3 miljard euro. Dat betekende een stijging met 2 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Wanneer echter geen rekening zou zijn gehouden met de impact van eenmalige elementen en wisselkoersen, zou een groei met 5,7 procent zijn gerealiseerd. In Azië en Afrika kon een omzetgroei met 7 procent worden gemeld, terwijl op het Amerikaanse continent een stijging met 6 procent werd opgetekend. Daarbij wordt gewezen naar de toegenomen afzet van het merk Jameson in de Verenigde Staten. Op de Europese markt werd een omzetgroei met 3 procent geregistreerd.

Het Europees hoofdkantoor van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs lijkt toch vanuit Londen naar Frankfurt te zullen vertrekken. Dat hebben een aantal waarnemers gezegd op basis van een tweet van Lloyd Blankfein, topman van Goldman Sachs. Blankfein liet in die boodschap over een recent bezoek aan Frankfurt verstaan dat hij in de toekomst nog veel meer tijd in de Duitse stad zal doorbrengen. De hashtag van de boodschap verwees naar de brexit. Goldman Sachs heeft in Londen op dit ogenblik nog ruim zesduizend werknemers. Goldman Sachs had in Frankfurt al tweehonderd medewerkers, maar heeft recent nog eens kantoorruimte voor achthonderd werknemers gehuurd.

De Belgische baggeraar Jan De Nul zal in Panama de cruisehaven Amador bouwen. De werken zullen worden uitgevoerd in samenwerking met China Harbour Engineering Company (Chec). Het contract heeft een waarde van 165 miljoen dollar. De bouw van de cruiseterminal zal achttien maanden in beslag nemen. De cruishaven zal twee dokken tellen, waar telkens tot vijfduizend passagiers kunnen worden ontvangen. De terminal wordt aangelegd op het eiland Perico, net buiten de kust van Panama City en bij de monding van het Panamakanaal. De aanleg van Amador zou tot een rechtstreekse tewerkstelling van duizend medewerkers leiden. Ook worden achttienhonderd indirecte banen in het vooruitzicht gesteld.

De Amerikaanse sigarettenfabrikant Philip Morris heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 20,6 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 3,5 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst nam met 0,8 procent toe tot 1,97 miljard dollar. André Calantzopoulos, topman van Philip Morris, stelde dat het bedrijf tijdens het voorbije kwartaal bijzonder sterke resultaten heeft laten optekenen. Het volume verkochte sigaretten kende nochtans een terugval met 7,6 procent. In Azië moest zelfs een achteruitgang met 12 procent worden opgetekend. Het bedrijf wil zich steeds meer toespitsen op de productie van Iqos, een alternatief voor de traditionele sigaret.

Het Duitse technologieconcern Siemens wil zijn energiedivisie afslanken. Dat hebben een aantal bronnen tegen Duitse media gezegd. Opgemerkt wordt dat de reorganisatie gepaard zal gaan met een verdere reductie van de werkgelegenheid. Door de operatie zouden bij Siemens wereldwijd duizenden banen worden geschrapt. Mogelijk zou ook in de divisie industrieprocessen worden gesnoeid. Siemens heeft de voorbije jaren het personeelsbestand al herhaaldelijk afgeslankt. In mei dit jaar werd nog een reorganisatie van digitale divisie aangekondigd. Daarbij werden in Duitsland zeventienhonderd banen geschrapt. Nog eens duizend andere arbeidsplaatsen werden naar externe dienstverleners overgeheveld.

Het Zwitserse farmabedrijf Roche heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 11,4 miljard euro. Dat betekende een stijging met 4,9 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De groei was onder meer te danken aan sterke prestaties van dochtermerk Ocrevus, een nieuw product voor de behandeling van multiple sclerose. Roche, de grootste fabrikant van kankergeneesmiddelen ter wereld, dankt zijn sterke positie op de markt aan merken zoals Herceptin, Rituxan en Avastin, die echter steeds meer onder druk komen van generische concurrenten. De omzet uit de divisie diagnostiek kende een stijging met 5 procent.

Autobouwer Nissan heeft beslist om zijn fabrieken in Japan gedurende twee weken stil te leggen. Verwezen wordt naar kwaliteitscontroles, waarbij een aantal problemen aan het licht zouden zijn gekomen. Geraamd wordt dat de kosten van de productiestop mogelijk tot 222 miljoen dollar zouden kunnen oplopen. Gebleken was dat de kwaliteitscontrole, die in Japan wordt verplicht, niet altijd door erkende controleurs zou zijn uitgevoerd. Tevens werd gewag gemaakt van kopieën van de officiële stempels voor de kwaliteitsattesten. Samen met de productiestop zullen volgens Nissan in Japan ook ongeveer 1,2 miljoen auto’s voor een bijkomend nazicht worden teruggeroepen.

De Duitse batterijenfabrikant Varta heeft bij zijn introductie op de beurs van Frankfurt een bedrag van 230 miljoen euro opgehaald. De Zwitserse groep Montana Tech Compoments, eigenaar van Varta, had beslist om een belang van bijna 40 procent in de batterijenfabrikant naar de beurs te brengen. Michael Tojner, oprichter van Montana Tech, benadrukte het resterende belang in Varta nog tien tot vijftien jaar in portefeuille te houden. De opbrengsten van de beursgang zullen worden gebruikt om de productiecapaciteit voor herlaadbare lithium-ionbatterijen verder uit te breiden. Varta had vorig jaar al beursplannen bekend gemaakt, maar die operatie werd wegens ongunstige marktomstandigheden opgeschort.

Het Zwitserse levensmiddelenconcern Nestlé heeft tijdens de eerste negen maanden van dit jaar een omzet gerealiseerd van 65,3 miljard frank. Dat betekende een daling met 0,4 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Daarbij wordt echter vooral gewezen op de negatieve impact van wisselkoersen. Wanneer geen rekening wordt gehouden met eenmalige effecten, zou een groei met 2,6 procent zijn kunnen melden. Bij de verkoop van voedingsproducten werd een groei met 0,2 procent tot 7,7 miljard frank opgetekend. De verkoop van water kende een marginale stijging tot 6,2 miljard frank. Bij de andere activiteiten kon een groei met 4,8 procent worden gemeld.

Bij de London Stock Exchange (LSE) gaat chief executive Xavier Rolet eind volgend jaar met pensioen. Rolet, die eerder in de bankenwereld actief was, had sinds het einde van het voorbije decennium de leiding over de Londense beurshandel in handen. Rolet had eerder bekend gemaakt te willen vertrekken nadat de overname van de London Stock Exchange door Deutsche Börse zou zijn afgerond. De transactie werd uiteindelijk door de Europese Commissie geblokkeerd omdat de fusiegroep teveel macht op de Europese aandelenmarkten zou verwerven. Waarnemers zeggen dat de opvolger van Rolet door de brexit en nieuwe technologieën zoals blockchain voor een grote uitdaging staat.

De Nederlandse gemeenten Vaals en Gulpen-Wittem verzetten zich tegen de geplande heropening en uitbreiding van de oude zinkmijn Bleyberg van het bedrijf WalZinc in de Waalse gemeente Plombières. Vaals en Gulpen-Wittem liggen vlak aan de grens van Nederlands Limburg met Wallonië. De Nederlandse gemeenten vrezen dat de heropstart van de zinkmijn Bleyberg een negatieve impact op de natuur, het toerisme en de volksgezondheid in de regio zullen hebben. Ook de toeristische dienst Zuid-Limburg heeft zich tegen de heropening van Bleyberg uitgesproken. Onder meer wordt geëist dat een grensoverschrijdende milieueffectenrapport over de plannen van WalZinc wordt opgesteld.

Verlichtingsspecialist Philips Lighting heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van bijna 1,7 miljard euro. Dat betekende een daling met 3,5 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Wanneer echter geen rekening wordt gehouden met eenmalige effecten, zou een omzetgroei met 1,3 procent zijn gestegen. Opgemerkt wordt daarbij dat de groei van de led-divisie voor de eerste keer in staat was om de aanhoudende terugval bij de verkoop van conventionele verlichtingsproducten volledig te compenseren. De opbrengsten van de led-divisie stegen met 22 procent en vertegenwoordigen inmiddels 68 procent van de totale omzet van het bedrijf.

11:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-10-17

Televisiescherm maakt komaf met aantal genderstereotypes

Voor het televisiescherm lijken de traditionele genderstereotypes te verdwijnen. Dat blijkt uit een onderzoek van Adobe Digital Insights bij duizend televisiekijkers in de Verenigde Staten. Er kon immers worden vastgesteld dat vrouwen vaker een voorkeur voor misdaad en actie laten blijken dan voor romantiek. Anderzijds kon worden opgetekend dat veel mannen een voorkeur vertonen voor romantiek en musical. Uit de enquête bleek dat bijna twee op drie Amerikaanse mannen op televisies minstens enkele keren per maand naar een romantische film kijken. Eén kwart kijkt zelfs meermaals per week naar romantische films. Ook kijkt 44 procent minstens enkele keren per maand naar een musical.

Uit het onderzoek blijkt verder dat 42 procent van de Amerikaanse vrouwen geregeld zonder gezelschap naar televisie kijkt. Bij mannen daalt dat cijfer tot 38 procent. In het algemeen toont de Amerikaanse televisiekijker een voorkeur voor misdaadfilms, die door 40 procent geregeld worden bekeken en door 16 procent dagelijks op de programmering worden gezet. Op de tweede plaats staan actiefilms met een score van 36 procent, gevolgd door avonturenfilms (32 procent) en romantische producties (32 procent). Opgemerkt wordt dat ook op Netflix ongeveer 20 procent van de originele content gaat naar actie, avontuur en misdaad.

De onderzoekers stelden nog vast dat 33 procent van de Amerikaanse vrouwen ook enkele keren in de week naar sportprogramma’s kijkt. Dat publiek bestaat vooral uit vrouwen tussen vijfentwintig en vierendertig jaar, maar ook bij vrouwelijke vijfenzestigplussers zegt 27 procent minstens enkele keren per week op televisie naar sportprogramma’s te kijken. Uit het onderzoek bleek verder nog dat 33 procent het televisiescherm combineert met een andere activiteit. Daarbij wordt vooral gebruik gemaakt van een smartphone. Er wordt vooral naar een ander scherm gegrepen bij reclamespots gedurende nieuwsuitzendingen (49 procent), talkshows (48 procent) en sportprogramma’s (45 procent). Bij films daalt dat tot 35 procent.

Lees Verder

19:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: televisie |  Facebook |

Londen ontvangt recordaantal toeristen

Tijdens het tweede kwartaal van dit jaar heeft Londen in totaal 5,5 miljoen buitenlandse bezoekers ontvangen. Dat betekent een stijging met 10 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit een rapport van het bureau London & Partners. Er wordt opgemerkt dat nog nooit voordien tijdens het tweede kwartaal zoveel buitenlandse bezoekers konden worden verwelkomd. Dat is volgens het bureau vooral te danken aan een toenemende interesse van Noord-Amerikaanse reizigers. Londen verwierf 3,4 miljard pond inkomsten uit de buitenlandse bezoekers. Dat betekende een stijging met 15 procent tegenover het tweede kwartaal vorig jaar.

Tijdens die periode werden 976.000 bezoekers uit Noord-Amerika opgetekend. Dat betekende een stijging met 30 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De bestedingen van deze groep liepen met 23 procent op tot 764 miljoen pond. “Tijdens het tweede kwartaal van dit jaar vertegenwoordigden reizigers uit Noord-Amerika 18 procent van alle buitenlandse toeristen die Londen hebben bezocht,” benadrukken de onderzoekers. “Bovendien vertegenwoordigde deze groep 22 procent van alle internationale toeristische bestedingen die in de Britse hoofdstad konden worden geregistreerd.”

Geraamd wordt dat tegen midden volgend decennium Londen jaarlijks meer dan 3,3 miljoen bezoekers uit de Verenigde Staten zal ontvangen, tegenover 2,32 miljoen reizigers vorig jaar. Daarmee wordt de positie van de Verenigde Staten als meest belangrijke internationale toeristische markt van Londen bevestigd. “De cijfers tonen aan dat Londen met zijn culturele, sportieve en historische attracties een wereldwijde uitstraling heeft,” betoogt Andrew Cooke, chief executive bij London & Partners. Het toerisme vertegenwoordigt 11,6 procent van het totale bruto binnenlandse product van de Britse hoofdstad. De sector vertegenwoordigt in Londen ook 700.000 banen. Dat is bijna 17 procent van de totale Londense tewerkstelling.

Lees Verder

18:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: londen |  Facebook |

Oorspronkelijk email-adres blijft lange tijd actief

Ongeveer de helft van alle volwassen internet-gebruikers in de Verenigde Staten maakt nog steeds gebruik van zijn allereerste email-adres. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau YouGov bij ruim tweeduizend Amerikaanse consumenten. De onderzoekers stelden daarbij vast dat 37 procent van de ondervraagden niet alleen blijven gebruik maken van hun oorspronkelijke email-adres, maar dat ook als hun belangrijkste account blijven beschouwen. De studie toont volgens YouGov dat gebruikers gedurende een lange periode aan hun email-accounts blijven vasthouden. Daarmee zijn deze adressen volgens de onderzoekers voor marketeers bijzonder waardevol.

“Men zou verwachten dat vooral jongeren hun eerste email-adres vasthouden, maar dat blijkt niet met de realiteit overeen te stemmen,” benadrukken de onderzoekers. “Er kon immers worden vastgesteld dat bij de vijfenvijftigplussers 45 procent nog altijd hun eerste email-adres als belangrijkste online account hanteren, tegenover slechts 33 procent in de jongere generaties. De onderzoekers stellen nog dat 35 procent van de ondervraagden van één email-adres gebruik maken, terwijl nog eens 38 procent op twee persoonlijke accounts beroep doen. Tevens werd vastgesteld dat in de leeftijdsgroep tussen achttien en vierendertig jaar zijn eerste email-account tussen zijn tiende en vijftiende verjaardag heeft geopend.”

In de leeftijdscategorie tussen vijfendertig en vierenvijftig jaar werd daarentegen door 61 procent de eerste email-account geopend na de eenentwintigste verjaardag. Bij vijfenvijftigplussers loopt dat cijfer op tot 95 procent. Tevens werd vastgesteld dat 13 procent van de ondervraagden een binnenkomende email onmiddellijk bij ontvangst leest. In de leeftijdsgroep tussen achttien en vierendertig jaar loopt dat cijfer op tot 16 procent. Ongeveer 50 procent heeft maximaal twintig berichten in zijn inbox vooraleer aan de lectuur wordt begonnen. In de leeftijdsgroep tussen achttien en vierendertig jaar loopt dat aandeel op tot 66 procent.

Lees Verder

18:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email |  Facebook |

Petroleumverbruik transport piekt eind volgend decennium

Tegen eind volgend decennium zal het verbruik van fossiele brandstoffen door het autoverkeer een piek hebben bereikt. Onder invloed van de introductie van elektrische wagens en efficiëntere motoren, zal de vraag daarna gevoelig afnemen. Dat is de conclusie van het Britse bureau Wood Mackenzie. Opgemerkt wordt dat wereldwijd dagelijks 96 miljoen vaten olie worden verbruikt. Het transport neemt daarbij 60 miljoen vaten voor zijn rekening. De onderzoekers wijzen erop dat de impact van deze evoluties al sneller zal worden gevoeld, aangezien producenten minder in raffinaderijen zullen investeren en het aantal tankstations wordt afgebouwd.

Vooral midden volgend decennium mag volgens Wood Mackenzie een belangrijke ommekeer worden verwacht, omdat op dat ogenblik elektrische wagens sterk in populariteit zullen toenemen. “Het energieverbruik wordt steeds efficiënter,” betoogt Alan Gelder, analist bij Wood Mackenzie. “Daardoor wordt de afhankelijkheid van petroleum steeds verder afgebouwd. Het belang van olie in de wereldwijde economie zal in de toekomst dan ook een belangrijke terugval kennen.” De onderzoekers voegen er aan toe dat deze evoluties een belangrijke uitdaging kunnen vormen voor landen die voor hun fiscale inkomsten in sterke mate afhankelijk zijn van heffingen op de consumptie van petroleum.

In eerste instantie zal de sector volgens het rapport vooral worden geraakt door beperkende maatregelen van de overheden. Daarbij wordt gewezen naar onder meer de hogere normen voor energie-efficiëntie die in de Verenigde Staten, de Europese Unie en China werden ingevoerd. De introductie van elektrische auto’s zal volgens Alan Gelder in een later stadium een grotere impact laten voelen. Naarmate er verder in de toekomst wordt gekeken, zal volgens hem de impact van het elektrische vervoer steeds sterker worden. Indien steden massaal een verbod op het gebruik van fossiele brandstoffen instellen, zal die evolutie volgens hem worden versneld.

Lees Verder

17:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie |  Facebook |

Tiener zonder smartphone is absolute zeldzaamheid

Nagenoeg elke online tiener in de wereld heeft ook de beschikking over een smartphone. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau GlobalWebIndex bij nagenoeg tienduizend jongeren tussen zestien en twintig jaar. Opgemerkt wordt dat Generation Z bestaat uit digital natives die met het apparaat zijn opgegroeid. Vastgesteld werd dat 98 procent van de ondervraagden het bezit van een smartphone meldt. In het Midden-Oosten en Afrika loopt dat cijfer zelfs op tot 99 procent. Voor deze leeftijdsgroep is de smartphone volgens de onderzoekers dan ook een integraal onderdeel van het dagelijkse leven geworden.

De onderzoekers zeggen dat jongeren de smartphone ook vaak als het belangrijkste geconnecteerde apparaat in hun dagelijks leven te noemen. Dat fenomeen kan weliswaar over de hele wereld worden vastgesteld, maar toch kunnen volgens de onderzoekers regionaal een aantal opmerkelijke verschillen worden opgetekend. In het Midden-Oosten en Afrika wordt daarbij een score van 79 procent opgetekend en ook in Asia-Pacific kan een niveau van 78 procent wordt gemeld. In Noord-Amerika valt dat cijfer echter terug tot 52 procent. Europa en Latijns-Amerika laten respectievelijke scores van 63 procent en 69 procent optekenen.

In Noord-Amerika wijst bij de selectie van het belangrijkste geconnecteerde apparaat daarentegen bijna 33 procent van de ondervraagde jongeren nog steeds naar de laptop. Er wordt door de onderzoekers dan ook benadrukt dat deze leeftijdscategorie door marketeers en andere communicatoren niet zouden mogen worden benaderd als een publiek dat alleen nog op mobiele platformen te bereiken zou zijn. In Noord-Amerika wordt met een score van 96 procent ook de laagste penetratie van smartphones opgetekend. Uit het onderzoek bleek verder nog dat Generation Z wereldwijd gemiddeld meer dan vier per dag op zijn smartphone actief is.

Lees Verder

17:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: smartphone |  Facebook |

Wereldwijd internet is bijna driekwart mobiel geworden

Mobiele platformen zullen volgend jaar wereldwijd 73 procent van de totale internet-consumptie vertegenwoordigen, tegenover 65 procent vorig jaar en 70 procent dit jaar. Dat is de conclusie van een rapport van het bureau Zenith. Opgemerkt dat er tegenover zes jaar geleden, toen een aandeel van 36 procent werd opgetekend, sprake is van een verdubbeling. Over twee jaar kan volgens Zenith een aandeel van 76 procent in het vooruitzicht worden gesteld. De onderzoekers merken wel op dat er geografische belangrijke verschillen kunnen worden opgetekend. Spanje voert dit jaar met een score van 81 procent het wereldwijde mobiele internet aan, gevolgd door Italië (78 procent) en China en de Verenigde Staten (77 procent).

Er wordt ook opgemerkt dat in de digitale reclame mobiele platformen dit jaar voor de eerste keer belangrijker zijn geworden dan desktops. Geraamd wordt dat de mobiele platformen dit jaar 53 procent van de totale digitale reclamebestedingen zullen vertegenwoordigen. Voor volgend jaar wordt een aandeel van 59 procent in het vooruitzicht gesteld. Over twee jaar zou dat cijfer verder oplopen tot 62 procent. Op dat ogenblik zouden de mobiele reclamebestedingen wereldwijd een omzet van 156 miljard dollar vertegenwoordigen. Daarmee zouden mobiele platformen ook 26 procent van de totale reclamebestedingen voor hun rekening nemen.

“Voor heel wat consumenten en adverteerders, vormen de mobiele platformen de normale basis van het internet,” stippen de onderzoekers aan. “In een aantal markten kan er een mobiele saturatie worden opgemerkt, maar in de rest van de wereld is er nog altijd veel ruimte voor verdere groei.” Er wordt aan toegevoegd dat het toenemend mobiele karakter van het internet aan adverteerders de mogelijkheid biedt om vaker met de consument in contact te treden. Vroeger kon men de consument alleen achter het scherm van een desktop of laptop bereiken, maar door de mobiele apparaten kan de klant ook onderweg worden gevolgd, waardoor een grote waaier nieuwe mogelijkheden worden geboden.

Lees Verder

16:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet |  Facebook |

Europese Unie wint weer aan populariteit

De Europese Unie geniet opnieuw het vertrouwen van een meerderheid van zijn bevolking. Dat is de conclusie van een enquête van het Europees Parlement bij nagenoeg 28.000 Europese burgers. Vastgesteld werd immers dat 57 procent van de ondervraagden van oordeel was dat het lidmaatschap van de Europese Unie een positieve impact heeft op hun land. Dat cijfer komt dicht bij het niveau dat voor het uitbreken van de economische crisis kon worden opgetekend. Tegenover vorig jaar is er sprake van een verbetering met 4 procent. Ook bleek dat 60 procent van mening was dat zijn land geprofiteerd heeft van het lidmaatschap van de Europese Unie.

Ook bijna 50 procent voelt dat zijn stem in de Europese Unie meetelt. Uit het onderzoek bleek verder dat 33 procent een positieve mening heeft over het Europees Parlement. Dat betekende een stijging met 8 procentpunt tegenover vorig jaar. Daarentegen toonde 21 procent een negatieve mening, wat een daling met 7 procentpunt betekende. Verder gaf 42 procent aan een neutrale houding te hanteren. Tevens werd vastgesteld dat 55 procent van de ondervraagden zegt geïnteresseerd te zijn in de volgende Europese verkiezingen over twee jaar. Bovendien liet 47 procent zich ontvallen dat het Europees Parlement in de toekomst een grotere rol zou moeten opnemen.

De grootste steun geniet het Europees Parlement in Ierland, waar een score van 54 procent wordt opgetekend. Daarna volgen Bulgarije (49 procent), Malta (46 procent), Luxemburg (46 procent), Portugal (44 procent), Roemenië (43 procent), Duitsland (41 procent), Polen (38 procent), Nederland (37 procent) en Hongarije (36 procent). Helemaal onderaan staat Tsjechië met een score van 18 procent, voorafgegaan door Griekenland, Cyprus en Groot-Brittannië (27 procent), Finland (26 procent), Letland (25 procent) en Frankrijk (20 procent). Het Europees gemiddelde bedraagt 33 procent. In België wordt een score van 34 procent opgetekend.

“In nagenoeg alle lidstaten is een positiever beeld over het Europees Parlement gegroeid,” zeggen de onderzoekers. “De sterkste stijging werd opgetekend in Ierland en Portugal, die elk een groei met 16 procent konden melden. Maar zelfs in Groot-Brittannië kon een toename met 4 procent worden geregistreerd.”

Lees Verder

15:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De instap van Airbus in de divisie C-Series van de Canadese groep Bombardier biedt ook bijkomende mogelijkheden voor het luchtvaartbedrijf Sonaca uit Gosselies. Sonaca is leverancier van onderdelen voor onder meer vliegtuigvleugels van Airbus, Dassault en Embraer. Door het nieuw contract van Airbus, dat een meerderheidsbelang verwerft in de C-Series, krijgt ook Sonaca een nieuwe klant. Sonaca krijgt daarbij voor de levering van een aantal onderdelen aan de C-Series een exclusiviteit. Opgemerkt wordt nog dat de overeenkomst de tewerkstelling bij Sonaca veilig stelt. Ook Asco uit Zaventem en Safran Aero Boosters uit Herstal zullen door het contract op bijkomende orders kunnen rekenen.

De Belgische gasnetbeheerder Fluxys neemt een belang van 16,5 procent in Eugal, een pijpleiding om Russisch gas in Duitsland te verdelen. Eugal is een initiatief van de Duitse gasnetbeheer Gascade en moet de bevoorrading van de pijpleiding NordStream, die in het noorden van Duitsland aankomt, verder over het Duitse grondgebied en buurlanden in Centraal-Europa verder verdelen. In West-Europa wordt met argwaan gekeken naar het overwicht van de Russische groep Gazprom in zijn energiebevoorrading. Om aan die bezwaren tegemoet te komen, heeft Gascade beslist een aantal bijkomende aandeelhouders aan te trekken. Naast Fluxys hebben ook het Nederlandse Gasunie en het Duitse Ontras een aandeel van 16,5 procent.

Het energiebedrijf EDF Luminus neemt een belang van 51 procent in de onderneming Insaver, gespecialiseerd in de installatie van zonnepanelen en thuisbatterijen. Insaver werd zeven jaar geleden opgericht en telt dertig werknemers in Zonhoven en Temse. Het bedrijf plaatst ongeveer vijfhonderd installaties met zonnepanelen per jaar, samen met dertig thuisbatterijen. Insaver installeert ook isolatie en realiseerde vorig jaar een omzet van 5 miljoen euro. Door de samenwerking met Luminus wil Insaver de volgende jaren een verdere groei realiseren. Gehoopt wordt de omzet over een periode van enkele jaren te kunnen verdubbelen. Er worden ook bijkomende aanwervingen voorzien om die groei te ondersteunen.

Aluminiumproducent Alcoa heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 2,96 miljard dollar, tegenover 2,33 miljard dollar inkomsten tijdens dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf boekte ook een nettowinst van 113 miljoen dollar, tegenover een verlies van 10 miljoen dollar tijdens het derde kwartaal van vorig jaar. Roy Harvey, chief executive van Alcoa, merkt daarbij op dat het bedrijf de voorbije periode heeft kunnen profiteren van de positieve omstandigheden op de grondstoffenmarkten. Onder meer wordt gewezen op de hogere prijzen voor aluminium. Het bedrijf merkt verder op de verwachtingen voor het lopende jaar naar boven bij te stellen.

In de Verenigde Staten heeft de Food & Drug Administration (FDA) aan het bedrijf TransEnterix de toelating gegeven om de robotchirurg Senhance op de commerciële markt te brengen. Senhance werd ontwikkeld om chirurgen bij te staan, waarbij ook moeilijker bereikbaar gebieden kunnen worden bereikt en een grotere accuraatheid kan worden gerealiseerd. Senhance is volgens TransEnterix de eerste chirurgische robot die inspeelt op de oogbeweging van het medisch personeel. De inzet van de robot moet ook de omvang van de ingreep beperken, waardoor de patiënt minder met pijn wordt geconfronteerd en ook sneller kan herstellen. Ook zouden door de inzet van Senhance minder littekens mogen achterblijven.

De Franse supermarktketen Carrefour heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 21,86 miljard euro. Dat betekende een stijging met 0,4 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De groei was te danken aan de internationale divisie, waar een omzetstijging met 1,8 procent werd opgetekend. Bij vaste wisselkoersen werd een groei met 4,6 procent opgetekend. Op de Franse thuismarkt diende echter een inkrimping met 1,3 procent tot 10,04 miljard euro worden gemeld. Daarbij wordt gewezen naar een toenemende concurrentie, prijsdeflatie en een latere start van de seizoensprijsactie. In België was er een omzetdaling met 0,5 procent tot bijna 1,06 miljard euro.

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) moet zich op zijn kerntaken toespitsen. De ontwikkeling van treinstations in het buitenland en vastgoedbeheer vormen daarvan geen onderdeel. Dat heeft Sophie Dutordoir gezegd in de toekomstvisie die ze voor het spoorbedrijf in het parlement heeft voorgesteld. De maatschappij moet volgens Dutordoir vooral reizigers veilig, stipt en comfortabel naar hun bestemming brengen. Daarnaast moet ook gezorgd worden voor een goed onderhoud van de treinen, terwijl in de stations aan het publiek een klantvriendelijk onthaal moet worden aangeboden. Ook de schuldenlast van de maatschappij moet volgens haar worden afgebouwd.

De Amerikaanse bank Goldman Sachs heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 8,3 miljard dollar, tegenover 7,9 miljard dollar inkomsten tijdens dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst steeg met 2 procent naar ruim 2,1 miljard dollar. Net zoals bij een aantal andere sectorgenoten vielen de inkomsten uit de handel in obligaties, grondstoffen en valuta terug. De divisie diende een inkrimping met 26 procent te melden. Anderzijds kon bij het zakenbankieren een groei met 17 procent worden gemeld, vooral dankzij een toename van de inkomsten uit services voor fusies en overnames. Lloyd Blankfein, topman van Goldman Sachs, maakt gewag van solide prestaties.

Het technologiebedrijf Alphabet heeft het de Canadese stad Toronto een contract gesloten voor de implementering van innoverende diensten. Sidewalk Labs, de divisie stedelijke ontwikkeling van Alphabet, kreeg daarbij een contract om een gebied van 48.500 vierkante meter te moderniseren. Indien dat project goede resultaten opleveren, wordt het gebied met nog eens 3 miljoen vierkante meter uitgebreid. Onder meer wordt het gebied uitgerust met zelfrijdende shuttles, intelligente verkeerslichten en verwarmde fietspaden. Er wordt ook een ondergrondse tunnel voorzien voor de levering van pakketten door robots. Vuilnisbakken worden met sensoren uitgerust. Het project vergt een investering van 50 miljoen dollar.

Peter Meeus legt zijn functie als voorzitter van de Dubai Diamond Exchange (DDE) neer. Ook zijn opdracht als adviseur diamant voor de overheid in de Verenigde Arabische Emiraten, een taak die hij twaalf jaar vervulde, wordt stopgezet. Meeus was elf jaar geledn directeur-generaal voor de Hoge Raad voor Diamant in Antwerpen, nu het Antwerp World Diamond Centre (AWDC). Het vertrek van Meeus naar Dubai, een belangrijke concurrent van de Antwerpse diamantwereld, deed toen veel stof opwaaien. Peter Meeus benadrukt dat zijn werk in Dubai af en hij uitdagingen nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Over de verdere toekomstplannen van Meeus werd nog geen informatie verstrekt.

De Amerikaanse luchtvaartgroep United Continental heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 9,88 miljard dollar, tegenover 9,91 miljard dollar inkomsten dezelfde periode het jaar voordien. De nettowinst daalde van 997 miljoen dollar naar 669 miljoen dollar. De terugval moet volgens United Continental in belangrijke mate worden toegeschreven aan de reeks orkanen die de voorbije periode Texas, Florida en de Caraïben hebben getroffen. Er wordt op gewezen dat door de orkanen ruim 8.300 vluchten moeten worden geschrapt. De maatschappij heeft een belangrijke basis op de Houston International Airport, die eind augustus door de orkaan Harvey werd getroffen.

Bij het energieconcern Shell heeft bestuurder Guy Elliott met onmiddellijke ingang ontslag genomen. Elliott wordt ervan verdacht zich aan fraude schuldig gemaakt te hebben toen hij financieel topman was van de mijnbouwgroep Rio Tinto. Shell heeft gezegd dat Elliott onmiddellijk kan terugkeren indien blijkt dat hij onterecht is beschuldigd. Elliott werkte tot vier jaar geleden bij Rio Tinto. Hij zou destijds samen met toenmalig topman Tom Albanese van Rio Tinto betrokken zijn geweest bij fraudeconstructies rond de steenkoolactiviteiten van het bedrijf in Mozambique. Zowel Elliott als Albanese hebben de aantijgingen steeds met klem ontkend. Ook Rio Tinto zegt de betichtingen aan te vechten.

De Amerikaanse bank Morgan Stanley heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar 9,2 miljard dollar baten geboekt, tegenover 8,9 miljard dollar inkomsten dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst liep met 12 procent tot 1,8 miljard dollar. De bank kon volgens James Gorman, chief executive van Morgan Stanley, hogere inkomsten melden bij het vermogensbeheer en zakenbankieren, waar respectievelijke stijgingen van 901 miljoen dollar naar 1,12 miljard dollar en van 97 miljoen dollar naar 131 miljoen dollar konden worden gemeld. Daarmee kon de zwakte in de effectenhandel, waar de opbrengsten een terugval van 1,38 miljard dollar naar 1,23 miljard dollar moesten laten optekenen.

Zeebrugge zal dit jaar 145 cruises ontvangen. Dat blijkt uit cijfers van Franky de Block, gedeputeerde toerisme van de provincie West-Vlaanderen. Er wordt gewag gemaakt van een nieuw record. Er kon de voorbije jaren een sterke groei worden opgetekend. Zes jaar geleden werden 111 cruises ontvangen. Vorig jaar werden 142 cruises geteld. Voor het vierde jaar op rij kon een record worden gemeld. Dit jaar zullen door de cruises in totaal meer dan 400.000 passagiers naar Zeebrugge worden gebracht. Dat is bijna een verdubbeling tegenover drie jaar geleden. Vorig jaar werden 371.543 passagiers geteld. Er wordt daarbij op gewezen dat ook grotere schepen steeds vaker naar Zeebrugge komen.

Het internetbedrijf eBay heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 2,4 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 9 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De winsten stegen van 418 miljoen dollar naar 523 miljoen dollar. Het bedrijf wijst erop dat de voorbije maanden een groter aantal klanten kon worden aangetrokken. In totaal werden tijdens het derde kwartaal van dit jaar op de platformen van eBay voor 21,7 miljard dollar goederen verhandeld. Dat betekende een stijging met 8 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Voor het hele jaar wordt een omzet van minstens 9,5 miljard dollar in het vooruitzicht gesteld. Het vierde kwartaal is van groot belang voor de cijfers van de onderneming.

11:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

18-10-17

Welzijn profiteert van herinnering aan bijzondere locaties

Het individu ervaart een groter gevoel van welzijn wanneer wordt gedacht over een bezoek aan een locatie die voor hem een bijzondere betekenis heeft. Gevoelens rond locaties zijn zelfs sterker dan emoties die worden opgeroepen door objecten zoals een huwelijksrings of beelden zoals een huwelijksfoto. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Surrey bij tweeduizend Britse consumenten. Uit het onderzoek bleek dat 64 procent van de respondenten erkende door de confrontatie met de locatie een kalm gevoel te krijgen, terwijl 54 procent van mening was dat de plaats een rustpunt in het normale leven was.

“Een terugkeer naar betekenisvolle locaties leiden tot belangrijke mentale en emotionele veranderingen die tot sterker gevoel van welzijn leiden,” benadrukt onderzoeksleider Bertram Opiz, professor cognitieve neurowetenschappen aan de University of Surrey. “Onder meer kon worden vastgesteld dat de locatie van een huwelijksceremonie in het latere leven van groter emotioneel belang blijkt dan de huwelijksring of de huwelijksfoto.” De onderzoekers stelden bij betekenisvolle locaties onder meer een sterkere reactie in de amygdala en de mediale prefrontale cortex, hersengebieden die verantwoordelijke zijn voor onder meer de activering van positieve emoties en herinneringen.

Uit het onderzoek bleek onder meer ook nog dat de helft van de respondenten door de betekenisvolle locatie het gevoel zou hebben van stress en bezorgdheden te herstellen. Ook werd vastgesteld dat 90 procent van de ondervraagden erkende geschokt te zullen zijn indien men moest vernemen dat de betekenisvolle locatie was vernield of verloren was gegaan. “Het onderzoek toont aan dat betekenisvolle locaties belangrijke fysieke en psychologische baten bieden,” benadrukt een woordvoerder van de Britse National Trust. “Het is dan ook cruciaal dat erfgoed voor de volgende generaties verder wordt beschermd.”

Lees Verder

19:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: erfgoed |  Facebook |

Wolven tonen grotere samenwerking dan honden

Wolven tonen een grotere onderlinge samenwerking dan honden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Medical University of Vienna. Opgemerkt wordt dat honden door de evolutie wel hebben geleerd om met mensen samen te werpen, maar onderling diezelfde coöperatie niet kennen. Het verschil in optreden moet volgens de onderzoekers worden toegeschreven aan afwijkende strategieën voor conflict-management. Daarbij wordt erop gewezen dat de terughoudendheid van de honden voor potentiële competitie voor controle een belemmering voor gecoördineerde acties betekent.

“Er bestaat bij wetenschappers een consensus dat honden socialer zijn dan wolven, aangezien ze over verschillende generaties hebben geleerd om met de mens samen te leven,” stipt onderzoeksleider Sarah Marshall-Pescini aan. “Dit betekent echter niet dat deze sociale vaardigheden ook tegenover andere honden gelden.” Uit het onderzoek bleek onder meer dat wolven beter in staat waren om een mand voedsel naar zich toe te trekken door gezamenlijk aan touwen te trekken dan honden. Bij de honden konden op bijna vijfhonderd pogingen slechts twee pogingen worden geregistreerd. Bij wolven daarentegen werd gewag gemaakt van meer dan honderd gelukte pogingen.

Uit het onderzoek bleek ook dat de wolven de beste prestaties lieten optekenen wanneer ze konden samenwerken met vertrouwde partners die bovendien binnen de hiërarchie van de groep ook op dezelfde hoogte stonden. De wetenschappers zeggen vastgesteld te hebben dat de wolven sneller bereid bleken de mand voeding gezamenlijk te benaderen. Op die manier zou volgens hen aan de dieren duidelijker worden welke stappen dienden te worden genomen om het voedsel te kunnen bemachtigen. Bij honden bleek daarentegen het dominante dier meestal het initiatief te nemen. In andere gevallen bleken vaak vechtpartijen uit te breken.

Lees Verder

19:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wolf |  Facebook |

Iedereen wil profiteren van economische vooruitgang

Ambitieuze personen die van mening zijn onvoldoende deel te kunnen nemen aan de economische vooruitgang, dreigen zich tegen de autoriteiten te zullen keren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Vanderbilt University op basis van een interview met meer dan tweeduizend huishoudens in de provincies Punjab, Sidh en Kyber-Pakhtunkhwa in Pakistan. De resultaten van het onderzoek tonen volgens de wetenschappers dat de overheid niet alleen op een economische bloei mag rekenen om zich van de steun van de kiezer te kunnen verzekeren, maar moet gezorgd worden dat de volledige bevolking van die positieve evoluties kan profiteren.

“Vooral personen met hoge aspiraties kunnen agressief reageren wanneer ze het gevoel hebben door de economische vooruitgang genegeerd te zijn,” benadrukt onderzoeksleider Cecilia Hyunjung Mo, professor politieke wetenschappen aan de Vanderbilt University. “Het gevoel achtergelaten te zijn zal op zich minder gemakkelijk tot onvrede met de overheid leiden, maar dat verandert drastisch bij personen die beseffen niet tenvolle te kunnen profiteren van de mogelijkheden die de maatschappij op het gebied van sociale mobiliteit heeft te bieden. In die groep leiden vergeefse aspiraties al snel tot een erosie van het vertrouwen in de overheid.

“In het tijdperk van de hyper-geconnecteerde wereld wordt, onder meer dankzij sociale media, sneller een gevoel gevormd achtergelaten te worden,” zegt professor Mo nog. “Het individu wordt immers overspoeld met boodschappen en beelden over een rijkelijke levenswijze. Op die manier wordt de persoonlijke perceptie over de eigen relatieve welvaart voortdurend in vraag gesteld. Dat kan mogelijk leiden tot toenemende gevoelens van ontevredenheid. De overheden moeten ervoor zorgen dat onderdanen met hoge aspiraties de mogelijkheid krijgen zich toegang te verschaffen tot de groeimogelijkheden die zich rondom hen manifesteren. Dat geldt zowel voor opkomende economieën als gevestigde markten.”

Lees Verder

19:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: economie |  Facebook |

Smartphone biedt snel toegang tot artificiële intelligentie

Een op drie smartphones die eind dit decennium op de markt wordt gebracht, zal toegang bieden tot artificiële intelligentie en aanverwante technologieën. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Counterpoint. Opgemerkt wordt dat de introductie geleidelijk zal verlopen, waarbij in eerste instantie de hoogste segmenten van de smartphone-markt de technologie zullen kunnen aanbieden. Relatief snel zullen de toepassingen volgens Counterpoint echter naar de middencategorie en ook lagere marktsegmenten doorsijpelen. Hier zou eind volgend jaar de technologie al zijn opwachting kunnen maken. Apple wordt als pionier naar voor geschoven, gevolgd door Qualcomm, Samsung en Huawei.

“Machine learning en artificiële intelligentie hebben tot de tweede helft van dit jaar op de markt van smartphone-applicaties nog geen echte opgang kunnen maken,” zeggen de onderzoekers. “Dat had vooral te maken met technische beperkingen, die de belevingskwaliteit van de gebruiker zouden hebben kunnen aantasten. Zelfs voor een beperkte taak vergen applicaties voor artificiële intelligentie een grote massa data. De verwerking van de trafieken is niet alleen technisch bijzonder complex, maar is ook bijzonder tijdrovend en vergt een bijzonder stabiele verbinding, die niet altijd beschikbaar is. Om die problemen aan te pakken, is het dan ook aangewezen dat de smartphone artificiële intelligentie aan boord heeft.”

Een belangrijke pijler voor de sector is volgens Counterpoint het gebruik van gezichtsherkenning, zoals recent in de nieuwe iPhone van Apple werd gelanceerd. “Uiteindelijk zullen smartphones echter in staat zijn om een brede waaier opdrachten uit te voeren,” benadrukken de onderzoekers nog. “Onder meer kan worden gewezen op realtime vertaalwerk of de optimalisering van fotobeelden. Dat is slechts het begin van een hele evolutie. Dankzij machine learning zullen de smartphones in staat zijn het gedrag van hun gebruiker te begrijpen. Daardoor zullen beslissingen kunnen worden genomen en taken worden uitgevoerd zonder nog langer een fysieke interactie tussen het apparaat en zijn bezitter te vereisen.”

Lees Verder

19:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: smartphone |  Facebook |

Wereld bereidt zich voor op volgende generatie mobiel internet

Wereldwijd wordt volop de introductie van mobiel internet van de vijfde generatie (5G) voorbereid. Dat blijkt uit een onderzoek van het bedrijf Ericsson. Daarbij werd vastgesteld dat 78 procent van de operatoren tests en experimenten met de technologie kunnen melden, tegenover slechts 32 procent vorig jaar. Bovendien kon 28 procent melden te verwachten volgend jaar het netwerk te kunnen activeren. Mobiel internet van de vijfde generatie moet onder meer de snelheid van de datatrafiek gevoelig opdrijven. Bovendien wordt opgemerkt dat de operatoren naar bijkomende inkomstenbronnen voor de technologieën kijken.

“Vorig jaar verwees 90 procent van de operatoren naar de consument als belangrijkste doelpubliek voor de technologie,” benadrukt onderzoeksleider Thomas Noren. “Dit jaar kan echter een groter evenwicht tussen de verschillende markten worden vastgesteld. Er worden nu ook mogelijkheden verkend op de zakelijke markt en de gespecialiseerde industrieën. Men ervaart duidelijk dat de consumentenmarkt met een verzadiging geconfronteerd dreigt te worden.” Er kon dan ook worden vastgesteld dat nog slechts 52 procent de consument als een belangrijk doelwit identificeert, terwijl 56 procent naar een zakelijk publiek wijst en 58 procent gewag maakt van gespecialiseerde industrieën.

Er wordt ook een duidelijke hiërarchie tussen de verschillende industriële sectoren worden opgetekend. “Media en entertainment worden als de aantrekkelijkste industrie naar voor geschoven, samen met de autosector en het openbaar vervoer,” stippen de onderzoekers aan. “Daarnaast wordt door vele partijen echter ook gewag gemaakt van de gezondheidszorg, energie en nutsvoorzieningen.” Verder kon worden vastgesteld dat een meerderheid van de respondenten het internet-of-things als een belangrijke factor in de verdere ontwikkeling van de sector bestempelt. Er wordt dan ook erkend dat een samenwerking met externe partijen aangewezen zal zijn.

Lees Verder

18:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet |  Facebook |

Wetenschappelijke evenementen vooral mannelijk getint

Op wetenschappelijke evenementen treden vrouwen minder op de voorgrond dan mannen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Oxford en de University of Cambridge, waar meer dan dertig wetenschappelijke sessies van een internationaal biologisch congres werden geanalyseerd. De onderzoekers merken op dat op wetenschappelijke evenementen niet alleen mannen als sprekers in de grote meerderheid zijn, maar ook zou moeten worden vastgesteld dat vrouwen minder gemakkelijk vragen blijken te stellen. Daardoor worden volgens een aantal vooroordelen over vrouwen en wetenschap bevestigd.

Uit het onderzoek bleek dat op het biologisch congres mannen aan de sprekers 80 procent meer vragen stelden dan vrouwen. Datzelfde resultaat werd ook opgetekend bij de jongste leeftijdscategorie deelnemers. “Daardoor kon worden uitgesloten dat het fenomeen te wijten zou zijn aan een grotere activiteit in de groep van de oudere en ervaren wetenschappers, die vooral uit mannen bestaat,” benadrukt onderzoeksleider Amy Hinsley, professor zoölogie aan de University of Oxford. Het verschil in activiteit tijdens deze wetenschappelijke sessies zal volgens haar het mannelijk voordeel in de wetenschappelijke wereld alleen nog maar versterken.

Het fenomeen moet volgens de wetenschappers wellicht worden toegeschreven aan de genderdiscriminatie die ook in de wetenschap nog altijd moet worden opgemerkt. “Percepties over een verschil in wetenschappelijke status kan een negatieve impact hebben op het zelfvertrouwen van vrouwelijke onderzoekers en hun bereidheid om in het openbaar te spreken,” aldus professor Hinsley. “Indien vrouwelijke wetenschappers de indruk hebben een lagere sociale reputatie te hebben dan hun mannelijke collega’s, zullen ze minder snel geneigd zijn om zich in het publieke debat te mengen. Die passieve instelling zal op zijn beurt een negatieve impact hebben op de vrouwelijke wetenschappelijke status.”

“Misschien zijn vrouwen ook wel meer overtuigd van hun eigen expertise, zodat ze minder nood voelen om vele vragen te stellen,” zegt Amy Hinsley nog. “Interpellaties tijdens wetenschappelijke conferenties zijn echter een bijzonder zichtbare activiteit die het profiel van de betrokkene kan versterken. Alleen al het feit dat mannen meer vragen stellen, heeft dan ook een impact op het statusniveau.”

Lees Verder

18:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gendergelijkheid |  Facebook |

Twee op drie aardbewoners heeft smartphone

Smartphones zullen wereldwijd volgend jaar een penetratie van 66 procent laten optekenen, tegenover 58 procent vorig jaar en 63 procent dit jaar. Dat blijkt uit een rapport van het bureau Zenith in meer dan vijftig landen. De sterkste groei kan worden opgetekend in West-Europa en Asia-Pacific. De hoogste penetratie wordt opgetekend in Nederland, waar een score van 94 procent wordt gemeld, gevolgd door Taiwan (93 procent), Hongkong (92 procent) en Noorwegen en Ierland (91 procent). Op de meeste markten in West-Europa en Asia-Pacific worden bovendien scores van meer dan 80 procent gemeld. Op de tabletmarkt moeten duidelijke verschillen worden gemeld.

“De groei van de smartphone-markt begint uiteraard tekenen van vertraging te tonen, aangezien op diverse locaties met penetraties van meer dan 80 procent of zelfs 90 procent een saturatie begint op te treden,” benadrukt Zenith. “Volgend jaar zal wereldwijd nog een groei met 7 procent kunnen worden gemeld, tegenover 10 procent dit jaar en 14 procent vorig jaar. Twee jaar geleden kon nog een groei met 21 procent worden gemeld.” Individueel zal China volgend jaar met 1,3 miljard gebruikers de grootste smartphone-markt van de wereld zijn, gevolgd door India met 530 miljoen eenheden en de Verenigde Staten met 229 miljoen exemplaren.”

“Tablets zijn bij de wereldbevolking veel minder ingeburgerd dan smartphones,” betogen de onderzoekers nog. “Enerzijds moet worden vastgesteld dat een tablet vaak door verschillende leden van het gezin wordt gedeeld, terwijl elders de voorkeur wordt gegeven aan grotere smartphones.” Onder meer wordt gewezen op China, waar tablets slechts een penetratie van 4,8 procent laten optekenen, tegenover 85,4 procent voor smartphones. In Thailand is er zelfs sprake van een daling. Marktleider is Nederland, waar een penetratie van 74 procent wordt opgetekend, gevolgd door Australië (66 procent) en Ierland (65 procent).

Wereldwijd zullen tablets dit jaar een penetratie van 18,7 procent laten optekenen, tegenover 17,8 procent vorig jaar. Er wordt een stabilisering op ongeveer 20 procent in het vooruitzicht gesteld. Volgend jaar zou de penetratie oplopen tot 19,5 procent. Het jaar nadien zou er sprake zijn van 20,1 procent.

Lees Verder

18:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: smartphone |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De Europese vliegtuigbouwer Airbus en zijn Canadese sectorgenoot Bombardier starten een joint-venture. Het samenwerkingsverband neemt de productie van het vliegtuigtype C-Series van Bombardier over. Airbus krijgt in de joint-venture een belang van 50,01 procent en kan binnen een periode van vijf jaar zijn partner volledig uitkopen. Door de samenwerking met Airbus ontsnapt Bombardier aan een zware importheffing op de levering van een vloot toestellen aan Delta Air Lines. Airbus heeft een eigen productiesite in Atlanta, waardoor de leveringen van de C-Series niet langer aan een importheffing zouden kunnen worden blootgesteld. De C-Series is een concurrent van de kleinere types van Boeing.

Het biofarmabedrijf Ablynx uit Gent neemt een notering op de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq. Het bedrijf hoopt met de operatie een bedrag van 175 miljoen dollar te kunnen ophalen. De bijkomende middelen zullen naar eigen zeggen worden gebruikt om de verdere groei van Ablynx te financieren. Onder meer zal geld moeten worden geïnvesteerd om caplacizumab, een product voor de behandeling van een zeldzame bloedziekte, op de markt te introduceren. Door de injectie zou het bedrijf ook voldoende reserves moeten hebben om het onderzoek naar een aantal andere potentiële geneesmiddelen verder te financieren. Op dit ogenblik heeft Ablynx ongeveer vijfenveertig onderzoeksprogramma’s lopen.

Het Nederlandse biermerk Heineken kijkt met tevredenheid terug op zijn eerste jaar als sponsor van de Formule Eén. Dat hebben een aantal bronnen gezegd. Met het sponsoringcontract, dat een looptijd heeft van vijf jaar, zou een bedrag van 220 miljoen euro zijn gemoeid. Bedoeling is dat de helft van het publiek van de Formule Eén over drie jaar Heineken als een sponsor van het evenement herkent. Ook wil Heineken zich volgend jaar nadrukkelijker manifesteren op de Grand Prix van Spa-Francorchamps. Heineken is ook al tien jaar sponsor van de Champions League. Daar is zijn naambekendheid inmiddels opgelopen tot 56 procent. Het contract kost Heineken 70 miljoen euro per jaar.

De Amerikaanse farmagroep Johnson & Johnson (J&J) heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 19,7 miljard dollar. Dat betekende een stijging met meer dan 10 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf kon naar eigen zeggen profiteren van een grotere verkoop van zijn producten. Daarnaast wordt echter ook gewezen op de overname van onder meer het Zwitserse farmabedrijf Actelion. De nettowinst daalde van 4,3 miljard dollar naar bijna 3,8 miljard dollar. Het concern kon wel profiteren van gunstige wisselkoerseffecten, maar diende anderzijds een aantal buitengewone kosten te boeken. De jaarverwachtingen werden naar boven bijgesteld.

China is geïnteresseerd om een belang van 5 procent te nemen in het olieconcern Saudi Aramco, dat mogelijk volgend jaar naar de beurs wordt gebracht. Dat hebben een aantal bronnen tegenover het persbureau Reuters gemeld. Bij het bod zouden het Chinese staatsinvesteringsfonds en de Chinese oliemaatschappijen PetroChina en Sinopec zijn betrokken. Saudi-Arabië had eerder bekend gemaakt een belang van 5 procent in zijn staatsbedrijf Saudi Aramco eventueel naar de beurs te willen brengen. Die operatie zou een bedrag van 100 miljard dollar moeten opleveren. Inmiddels hebben de Saudische autoriteiten echter gemeld dat ook alternatieven voor de beursgang zouden kunnen worden bekeken.

De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair heeft Peter Bellew tot operationeel directeur benoemd. Bellew moet begin december die functie overnemen van Michael Hickey, die de verantwoordelijkheid nam voor de roosterproblemen bij de maatschappij en zijn vertrek aankondigde. Bellew is op dit ogenblik topman van Malaysia Airlines, maar was tot drie jaar geleden nog directeur vluchtoperaties van Ryanair. In zijn nieuwe functie zal Bellew onder meer de verantwoordelijkheid dragen voor de werving en training van de piloten. Tevens moet hij garanderen dat de roosterproblemen, waardoor Ryanair duizenden vluchten diende te schrappen, definitief tot het verleden behoren.

De Amerikaanse motorfietsenfabrikant Harley-Davidson heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 1,15 miljard dollar, tegenover 1,27 miljard dollar inkomsten dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst viel van 114,1 miljoen dollar naar 68,2 miljoen dollar terug. Een groot gedeelte van de achteruitgang moet volgens Matt Levatich, chief executive van Harley-Davidson, worden toegeschreven aan de aanhoudende zwakte op de Amerikaanse markt, waar de verkoop een daling met 8,1 procent tot bijna 41.000 exemplaren liet optekenen. De rest van de wereld kende een achteruitgang met bijna 5 procent. De totale verkoop ging met bijna 7 procent achteruit tot ruim 64.000 exemplaren.

De Zweedse automaker Polestar, fabrikant van elektrische wagens, heeft een eerste model op de markt gebracht. Polestar, een verzelfstandigde dochter van de groep Volvo, heeft met een portefeuille luxueuze en sportieve elektrische wagens de ambitie een belangrijke concurrent van Tesla te worden. Het eerste model, dat op het ontwerp van de Volvo S90 is gebaseerd, beschikt nog wel over een hybride motor. De auto heeft een elektrische actieradius van 150 kilometer. De auto kost 130.000 euro. Er is echter ook een huurformule beschikbaar. Jonathan Goodman, operationeel directeur van Polestar, benadrukt dat bij de volgende ontwerpen nog uitsluitend elektrische motoren zullen worden voorzien.

De Franse drankengroep Rémy Cointreau heeft tijdens de eerste helft van zijn gebroken boekjaar een omzet gerealiseerd van ruim 544 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 6 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf zegt vooral te hebben kunnen profiteren van een groeiende vraag naar cognac op de Aziatische markt. Daarbij wordt vooral gewezen naar China, maar er kon ook een sterkere verkoop worden gemeld in Japan, Singapore en Noord-Amerika. De cognac-divisie Rémy Martin kende een omzetgroei van bijna 14 procent. In de divisie partnermerken moest door de beëindiging van een distributiecontract voor champagne wel een omzetdaling met 14,3 procent worden gemeld.

De Aziatische divisie van speelgoedfabrikant Toys R Us wordt mogelijk als een afzonderlijke entiteit naar de beurs in Hongkong gebracht. Dat hebben een aantal bronnen tegenover het persbureau Bloomberg. In Noord-Amerika heeft Toys R Us het faillissement moeten aanvragen, maar het bankroet heeft geen betrekking op de Aziatische activiteiten. De Aziatische divisie wordt immers gevormd door een joint-venture van de Amerikaanse groep en de lokale investeerder Fung. De waarde van de Aziatische activiteiten van Toys R Us wordt geraamd op een bedrag van ongeveer 2 miljard dollar. Fung heeft een belang van 15 procent in de joint-venture.

Het Amerikaanse technologieconcern International Business Machines (IBM) heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 19,15 miljard dollar, tegenover 19,23 miljard dollar inkomsten dezelfde periode vorig jaar. Daarmee moet het concern al voor het 22ste kwartaal op rij een omzetdaling melden. De winst viel van 3,2 miljard dollar naar 2,7 miljard dollar terug. Het Amerikaanse concern spitste zich weliswaar steeds verder toe op cloudactiviteiten en beveiligingsdiensten, maar die groei kan voorlopig de terugval bij de traditionele technologiediensten nog niet compenseren. Bij de nieuwe activiteiten kon wel een groei met 11 procent tot 8,8 miljard dollar worden gemeld.

De Zwitserse investeerder Rudolf Bohli wil dat de bank Crédit Suisse zijn activiteiten opdeelt. Dat hebben een aantal bronnen gemeld. Bohli zou met zijn fonds RBR Capital een belang van 0,2 procent in de Zwitserse bank hebben opgebouwd en zou met een aantal topmanagers van Crédit Suisse over zijn plannen hebben gepraat. Bohli zou ontevreden zijn over de voortgang van de herstructurering van Crédit Suisse onder topman Tidjane Thiam en de achterblijvende beurskoers. Hij zou daarom eisen dat de groep zou worden opgedeeld in een zakenbank, een vermogensbeheerder en een financieel dienstverlener voor vermogende klanten. Dat zou meer waarde voor de aandeelhouders creëren.

Het Franse levensmiddelenconcern Danone heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van bijna 6,5 miljard euro. Dat betekende een stijging met 4,7 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Wanneer ook de overnames worden ingecalculeerd, zou een omzetgroei met meer dan 16 procent zijn opgetekend. In april werd het Amerikaanse bedrijf WhiteWave Foods, producent van sojamelk en andere biologische voedingsmiddelen voor een bedrag van 10 miljard dollar overgenomen. Het bedrijf kon naar eigen zeggen verder profiteren van onder meer een gestegen verkoop van babyvoeding en mineraalwater in China. De zuivelverkoop liet wereldwijd een achteruitgang optekenen.

De Japanse staalgroep Kobe Steel moet in de Verenigde Staten aan het ministerie van justitie opheldering verschaffen over de vastgestelde fraude met productinformatie. Dat heeft het Japanse bedrijf bekend gemaakt. Kobe Steel wordt er onder meer van beticht de resultaten van kwaliteitsinspecties voor staaldraad te hebben gemanipuleerd. Ook bij een aantal producten in koper en aluminum zou gebruik zijn gemaakt van vervalste gegevens over stevigheid en levensduur. Kobe Steel zou zijn klanten meer dan tien jaar lang misleidende informatie hebben verstrekt. Verschillende partijen werken inmiddels aan een inventaris van producten die mogelijk zouden kunnen zijn getroffen.

De Amerikaanse uitgever Hearst neemt de Nederlandstalige versies van de magazines Glamour, Vogue, Jan, National Geographic en Quest over van de Duitse groep Gruner+Jahr (G+J). De tijdschriften stonden al enkele maanden in de etalage. Hearst versterkt door de operatie zijn positie op de Nederlandse markt. De Amerikaanse groep brengt in Nederland immers al de titels Cosmopolitan, Elle Nederland, Esquire, Women’s, Quote en Harper’s Bazaar op de markt. Gruner+Jahr besliste eerder zijn portefeuille te herschikken om zich beter op digitale activiteiten te kunnen toespitsen. Hearst is de grootste tijdschriftenuitgever in de Verenigde Staten en verspreidt wereldwijd bijna driehonderd titels.

15:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Adblocking kost Amerikaanse uitgevers bijna 16 miljard dollar

Adblocking kost de Amerikaanse uitgevers dit jaar een verlies van 15,8 miljard dollar, tegenover bijna 11 miljard dollar vorig jaar. Dat is de conclusie van een onderzoek van het platform OnAudience.com. Vastgesteld werd dat ongeveer 26 procent van de Amerikaanse consument van adblockers gebruik maken.

Lees Verder

14:54 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Uitkomst onderhandelingen kan onbedoelde consequenties hebben

Positieve gevoelens die aan een onderhandeling worden overgehouden, kunnen voor de toekomst ongunstige consequenties hebben. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Lees Verder

13:53 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Verkoper moet band met product snel verbreken

Bij de beslissing om een eigendom te verkopen moet de bezitter de band met het product zo snel mogelijk verbreken. Anders dreigt een overdreven prijs aangerekend te worden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Brigham Young University.

Lees Verder

https://phys.org/news/2017-10-break-the-attachment-before-selling.html

12:53 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Grote aankopen gebaseerd op online en offline bronnen

Bij onderzoek naar grote aankopen valt de consument terug op een geheel van online en offline bronnen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Texas. Op langere termijn wordt echter een verschuiving naar online bronnen opgetekend.

Lees Verder

https://phys.org/news/2017-10-click-car-buyers.html

12:52 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

In crisis leidt conflicterende informatie tot grotere stress

Tijdens crisissen dreigt een blootstelling aan tegengestelde informatie tot zwaardere stress te zullen leiden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California. Tekstberichten en sociale media kunnen daarbij eveneens aan grotere stress worden gelinkt.

Lees Verder

10:52 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Stress kan even ongezond zijn als junkfood

Stress kan even ongezond zijn als junkfood. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Brigham Young University en de Shanghai Jiao Tong University bij een populatie vrouwelijke muizen.

Lees Verder

10:29 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Goede periode voor digitale krantenabonnementen

De wereldwijde krantensector heeft de inkomsten uit zijn digitale abonnementen de voorbije jaren sterk kunnen opvoeren. Het voorbije jaar kenden die oplages een groei met 28 procent. Over een periode van vijf jaar is er zelfs sprake van een stijging met 300 procent. Dat blijkt uit een rapport van sectororganisatie Wan-Infra. Het voorbije jaar kwam 30 procent van alle digitale inkomsten van de kranten uit abonnementen en andere lezersbijdragen.

Lees Verder

09:34 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

17-10-17

Nieuwsoverzicht

Streamingdienst Netflix heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van bijna 3 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 33 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst steeg van 51 miljoen dollar naar 129 miljoen dollar. In totaal werden tijdens het derde kwartaal 5,3 miljoen nieuwe klanten aangetrokken. Opgemerkt wordt dat een sterkere groei kon worden gerealiseerd dan het bedrijf zelf had ingeschat. Het bedrijf schrijft een belangrijk deel van de successen aan de lancering van eigen producties. Ook voor volgend jaar wordt voor de realisatie van eigen producties een bedrag tussen 7 miljard dollar en 8 miljard dollar voorzien.

Het Amerikaanse productiehuis Weinstein Company, dat in het gedrang is gekomen door aantijgingen van seksueel wangedrag tegen topman Harvey Weinstein, heeft financiële hulp gekregen van investeerder Colony Capital. Dat heeft Bob Weinstein, de broer van de gecontesteerde filmmaker, bevestigd. Weinstein had eerder nog ontkend een verkoop of sluiting te overwegen, maar maakte nu bekend van Colony Capital financiële hulp te hebben gekregen. Colony Capital wordt geleid door Thomas Barrack, een goede kennis van de Amerikaanse president Donald Trump. Er wordt niet uitgesloten dat Weinstein uiteindelijk door Colony Capital zal worden overgenomen. Harvey Weinstein is inmiddels ontslagen.

De Engelse voetbalclub Newcastle United staat te koop. Dat heeft de Britse zakenman Mike Ashley, de huidige eigenaar van de club, bekend gemaakt. Over de vraagprijs werden geen details bekend gemaakt. Ashley kocht Newcastle United tien jaar geleden voor een bedrag van 150 miljoen euro. Ashley gaf eerder al te kennen dat de club financieel onmogelijk kon optornen tegen topclubs zoals Manchester City. Gehoopt wordt dat nog voor kerstmis een nieuwe eigenaar zou kunnen worden gevonden. Newcastle United promoveerde dit jaar naar de Premier League. Twee seizoenen was de club, ondanks 80 miljoen euro investeringen in nieuwe spelers, nog uit de hoogste reeks van het Engelse voetbal weggevallen.

De Nederlandse modemerken McGregor en Gaastra zullen toch geen doorstart maken. Dat heeft de Nederlandse ondernemer Rens van de Schoor, die het bedrijf vorige maand had overgenomen, gezegd. McGregor en Gaastra gingen het voorbije jaar twee keer failliet, maar van de Schoor had toch gehoopt de activiteiten te kunnen redden. De problemen zijn volgens de Nederlandse zakenman echter groter dan aanvankelijk was ingeschat, zodat het bedrijf geen toekomst meer heeft. Hij wijst onder meer naar administratieve problemen, terwijl ook de leveranciers niet langer bereid bleken om hun verdere medewerking te verlenen. Door de beslissing moeten vierhonderd arbeidsplaatsen worden geschrapt.

De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa heeft een bod uitgebracht op een deel van zijn Italiaanse sectorgenoot Alitalia, die een oplossing voor zijn financiële problemen probeert te vinden. Dat heeft Lufthansa bevestigd. In Italiaanse kranten was gewag gemaakt van een bod van 500 miljoen euro, maar de Duitse groep weigerde op financiële details van het bod in te gaan. Wel werd gemeld dat er geen bod zou worden gedaan op alle activiteiten van de Italiaanse maatschappij. De Duitse groep zou vooral belangstelling hebben voor het vrachtvervoer van Alitalia en voor passagiersvluchten in Italië en Europa. Voorlopig kan Alitalia de activiteiten verder zetten met een noodhulp van de Italiaanse regering.

De Nederlandse bodemonderzoeker Fugro heeft de Noor Oystein Loseth aangeduid als nieuwe bestuursvoorzitter. Loseth moet bij het Nederlandse bedrijf de opvolger worden van Paul van Riel, die in april volgend jaar vertrekt. Loseth was tot voor kort bestuursvoorzitter van het Noorse energieconcern Statoil. Voordien had hij ook de leiding over het Zweedse energieconcern Vattenfall en de Nederlandse groep Nuon. Half december zal Fugro tijdens een buitengewone aandeelhoudersvergadering over de voordracht van Loseth een beslissing nemen. Waarnemers merken op dat de contacten van Loseth in de energiesector een belangrijk voordeel kunnen bieden voor de Nederlandse bodemonderzoeker.

In de fabriek van autobouwere Opel-Vauxhall in Ellesmere Port in Engeland verdwijnen vierhonderd banen. Dat heeft PSA Peugeot-Citroën, het Franse moederconcern van Opel-Vauxhall, gemeld. In Ellesmere Port wordt de breakversie van de Vauxhall Astra gemaakt. Opel-Vauxhall werd eerder dit jaar door PSA Peugeot-Citroën van de Amerikaans groep General Motors overgenomen. De nieuwe eigenaar eist echter dat alle vestigingen rendabel zijn. In Ellesmere Port wordt echter al sinds het begin van deze eeuw verlies gemaakt. Bovendien laat de Astra op de Europese automarkt geen goede prestaties optekenen. Ook de brexit-onzekerheid zou een rol spelen. In Ellesmere Port werken nu nog 1.800 mensen.

Het Canadese industriële concern Bombardier overweegt zijn ruimtevaartdivisie te verkopen. Dat hebben een aantal bronnen tegenover het persbureau Bloomberg gemeld. De Europese vliegtuigbouwer Airbus zou mogelijk interesse hebben in de activiteiten. Bombardier, vooral bekend als fabrikant van treinen en vliegtuigen, moet met een aantal financiële problemen afrekenen. Dat heeft onder meer te maken met vertragingen die bij de productie van het nieuwe vliegtuigtype C-Serie moesten worden opgetekend. Bovendien wordt het bedrijf geconfronteerd met een aantal strafheffingen die de Amerikaanse overheid aan de verkoop van vliegtuigen van Bombardier heeft gekoppeld.

Het biofarmabedrijf Ablynx uit Gent heeft in de Verenigde Staten een dochtermaatschappij opgericht. Dat heeft Edwin Moses, chief executive van Ablynx, bekend gemaakt. De operatie betekent volgens Moses een belangrijke mijlpaal voor het bedrijf. Bovendien bevestigt de ingreep volgens de topman de ambities van de onderneming om zich te ontwikkelen tot een volledig geïntegreerde internationale biofarmaceutische groep. Het bedrijf heeft Daniel Schneider benoemd tot general manager van de Amerikaanse divisie. Schneider wordt daarmee verantwoordelijk voor de commercialisering van het product caplacizumab op de Noord-Amerikaans markt.

De vastgoedgroep Eurocommercial Properties voert exclusieve gesprekken en doet boekenonderzoek om het Woluwe winkelcentrum in Brussel te kopen. Dat heeft de vastgoedinvesteerder gemeld. Met de transactie zou een bedrag van 468 miljoen euro zijn gemoeid. De verkoop heeft betrekking op 23.000 vierkante meter aan verhuurbare oppervlakte, inclusief het winkelcentrum, de parkeerplaatsen en omliggende grond. De overeenkomst wordt naar verwachting eind november ondertekend. Geraamd wordt dat de verkoop het eerste kwartaal van volgend jaar zal kunnen worden afgerond. Na de aankoop van het Brusselse winkelcentrum zal de portfolio van Eurocommercial voor 11 procent uit Belgische projecten bestaan.

De Belgische entertainmentgroep Studio 100 gaat het Duitse mediabedrijf m4e van de beurs van Frankfurt halen. Dat heeft Studio 100 bekend gemaakt. Sinds begin dit jaar was m4e voor 68 procent in handen van de Belgische groep. Er wordt nu opgemerkt dat de voordelen van een aanwezigheid op de beurs niet langer opwegen tegen de tijd en de kosten die met de notering gepaard gaan. Het Duitse bedrijf boekte vorig jaar een omzet van 11,1 miljoen euro en heeft onder meer franchises zoals Nijntje, Lizzie McGuire, Frog & Friends, Paz en Conni in portefeuille. De onderneming stond ruim tien jaar op de beurs genoteerd. Inmiddels heeft Studio 100 een belang van meer dan 90 procent in het bedrijf.

Het bedrijf Arkite uit Genk heeft met een kapitaalronde een bedrag van 1,6 miljoen euro opgehaald. De bijkomende financiële middelen werden verzameld bij de bestaande aandeelhouders en investeerder Capricorn Venture Partners uit Leuven. Arkite is ontwikkelaar van de Human Interface Mate (HIM), die industriële productieprocessen moet opvolgen en een waarschuwing kan geven wanneer een probleem dreigt te ontstaan. Met de nieuwe financiële middelen wil de onderneming de technologie op de bredere Europese markt verspreiden. De technologie werd ruim een jaar geleden gelanceerd. Inmiddels heeft de onderneming al klanten in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland.

In Nederland brengt postbezorger Sandd een eigen postzegel op de markt. Daardoor wordt aan de consumenten de mogelijkheid geboden om tegen een prijs van 60 eurocent een brief te versturen. Marktleider PostNL hanteert een tarief van 78 eurocent. Wel biedt Sandd slechts twee dagen per week een postbediening aan. Het bedrijf wil de servicepunten van het koerierbedrijf DHL gebruiken als een eigen postpunt waar de consument zijn brief kan versturen. In het netwerk van PostNL is de zegel niet geldig. Vorige maand nam Sandd ook al zijn sectorgenoot Van Straaten Post over. Daarmee heeft het bedrijf een landelijke dekking en kan het de druk op PostNL opvoeren.

Autocarfabrikant VDL Bus uit Roeselare heeft een bestelling van 125 bussen voor de Vlaamse openbare vervoersmaatschappij De Lijn ontvangen. Het order omvat tachtig dieselbussen en vijfenveertig hybride exemplaren. Financiële details over het order werden niet bekendgemaakt. De bestelling is van groot belang voor VDL Bus. De constructeur wil zich in de toekomst immers vooral opwerpen als een specialist in de productie van elektrische bussen. Op dit ogenblik blijft de vraag in die sector echter nog bijzonder beperkt, zodat het order van de Vlaamse vervoersmaatschappij de onderneming kan helpen die wachtperiode te overbruggen. Concurrenten kunnen tegen het order nog wel verzet aantekenen.

Het Nederlandse technologieconcern Philips heeft in China in samenwerking met Huawei een cloudplatform voor gezondheidszorg opgestart. Financiële details over het project werden niet bekendgemaakt. Eerste testen van het platform zijn volgens de bedrijven hoopgevend. Het platform is onderdeel van de samenwerking die de ondernemingen vorig jaar hebben aangekondigd. Opgemerkt wordt dat onder meer op afgelegen gebieden in China het cloudplatform een belangrijk werkinstrument voor de gezondheidssector kan worden. Bovendien kunnen volgens de initiatiefnemers ook efficiëntere diagnoses worden gesteld, aangezien de artsen over een groter aantal data kunnen beschikken.
<

16-10-17

Amazon kan op grootste klantentrouw rekenen

Amazon kan op de grootste klantentrouw rekenen, gevolgd door Google, Apple en Netflix. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Brand Keys. Meer dan één op drie merken in de top honderd is actief in digitale of sociale sectoren.

Lees Verder

15:30 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Twitter kan ook uitslag voetbalwedstrijden voorspellen

Boodschappen op Twitter kunnen helpen om de resultaten van voetbalwedstrijden te voorspellen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of East Anglia op basis van 13,8 miljoen tweets gedurende een seizoen in de Engelse Premier League.

Lees Verder

14:25 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Huishoudapparaten verkiezen nog steeds fysieke winkel

Huishoudelijke apparatuur wordt weliswaar online bestudeerd, maar de aankoop gebeurt nog altijd grotendeels in de fysieke winkel. Dat is de conclusie van een onderzoek van het marketingbureau Netsertive. Vastgesteld werd dat 87 procent van de consumenten een voorkeur toont voor een aankoop in een fysieke winkel.

Lees Verder

13:09 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Gebrek aan morfine kost jaarlijks 25 miljoen mensen pijnlijke dood

Elk jaar sterven wereldwijd ongeveer 25 miljoen mensen een pijnlijke dood omdat ze geen toegang hebben tot morfine, dat nochtans slechts enkele dollarcent per dosis kost. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of Miami. Eén tiende van de slachtoffers is een kind.

Lees Verder

12:52 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Wereld telt ruim 1,1 miljard onzichtbare inwoners

Wereldwijd leven 1,1 miljard mensen zonder enig officieel bewijs van identiteit dat hen toegang zou kunnen bezorgen tot de openbare gezondheidszorg. Dat blijkt uit een rapport van de World Bank. Het grootste gedeelte van deze onzichtbare populatie situeert zich in Azië en Afrika.

Lees Verder

11:30 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Vrouwelijke aandacht stimuleert mannelijke prestaties

Concurrentie voor vrouwelijke aandacht zet mannen aan tot betere prestaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Sheffield, de University of St Andrews en het Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research bij een populatie fruitvliegen.

Lees Verder

10:47 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Europese managers tonen meer respect voor werkuren

In de Verenigde Staten zijn managers sneller geneigd om werknemers buiten de werkuren met email te contacteren dan in Europa. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Challenger Gray & Christman bij honderdvijftig managers.

Lees Verder

09:23 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De Britse groep Reckitt Benckiser, producent van schoonmaakartikelen en drogisterijmiddelen, is en mogelijke overnamekandidaat voor de consumentendivisie die het Amerikaanse farmaconcern Pfizer in de etalage heeft geplaatst. Dat hebben een aantal bronnen tegenover de Britse krant The Times gemeld. De betrokken divisie is onder meer producent van de pijnstiller Advil, concurrent van het merk Nurofen van Reckitt Benckiser. De Britse groep heeft er nooit een geheim van gemaakt toekomst te zien in de activiteiten die Pfizer nu van de hand wil doen. Rakesh Kapoor, topman van Reckitt Benckiser, had twee geleden al toegegeven belangstelling te hebben. Er zou naar een financiering worden gezocht.

De Antwerpse energiegroep Actility Benelux neemt zijn Nederlandse sectorgenoot NL Noodvermogenpool over. Financiële details over de transactie werden niet bekendgemaakt. NL Noodvermogenpool is een samenwerkingsverband van bedrijven die sinds vijf jaar samen noodvermogen leveren aan de nutsgroep Tennet. Ook Actility werd vijf jaar geleden opgericht. De twee partijen beschikken over een platform dat de mogelijkheid biedt om bij overbelasting van het elektriciteitsnet de consumptie van zware verbruikers tegen betaling terug te schroeven of uit te schakelen. Het samengaan van Actility en NL Noodvermogenpool creëert naar eigen zeggen een Europees marktleider in energiebeheer.

Investeerder Minos Capital van ondernemer Jurgen Ingels doet een kapitaalinjectie in de West-Vlaamse onderneming Bright Analytics, ontwikkelaar van software voor de rapportering en analyse van financiële en operationele cijfers. Financiële details over de transactie werden niet meegedeeld. Bright Analytics werd opgericht door Lode Bogaert, Merijn Demuynck en Olivier Seynhaeve en ontwikkelde een platform dat moet toelaten om cijfermatige gegevens om te zetten in inzichtelijke analyses. De onderneming realiseert een omzet van 1 miljoen euro. Bright Analytics telt een zevental medewerkers en beschikt over een netwerk van bijna tachtig klanten. De onderneming werkt aan een verdere Europese uitbreiding.

De Amsterdamse fietsenproducent VanMoof heeft een investering van 4 miljoen euro opgehaald bij de Nederlandse investeerder Slingshot. VanMoof wil de bijkomende middelen gebruiken om zijn verdere internationale uitbreiding te ondersteunen. De Nederlandse groep maakt gebruik van een online verkoopplatform, maar heeft ook eigen winkels in Amsterdam, Berlijn, New York, Tokio en Taipei. Slingshot zegt met de investering op een actuele trend in te spelen. Daarbij wordt erop gewezen dat iedere grote stad in de wereld in fietsinfrastructuur investeert. Er wordt aan toegevoegd dat de intelligente technologie van VanMoof de overbelaste steden kan helpen zich om te vormen naar efficiënt bereikbare metropolen.

De Antwerpse technologiegroep Sentiance zet een samenwerking op met het Japanse bedrijf Realize Mobile Communications, onderdeel van de groep Softbank. Het Japanse bedrijf zal daarbij het platform van Sentiance in zijn toepassingen integreren en de diensten van de Antwerpse groep op de Japanse markt verdelen. Daarbij kunnen verzekeraars en aanverwante partijen een beter inzicht verwerven in het rijgedrag van hun klanten. Dat biedt de mogelijkheid om autobestuurders tot een veiliger rijgedrag aan te zetten en te belonen. Sentiance heeft verkopers in New York, Londen en Shanghai. Plannen voor een eigen vertegenwoordiging in Japan koesterde het bedrijf voorlopig niet.

Bankverzekeraar Belfius verkoopt zijn belang van 60 procent in het complex NorthLight-PoleStar in de Brussels Noordwijk aan Samsung Securities en Hyundai Marine & Fire. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 228 miljoen euro. Door de operatie wordt de totale waarde van het complex geraamd op een bedrag van 380 miljoen euro. Engie vestigde zich op het einde van het voorbije decennium in het complex, waardoor het personeel van zestien verschillende locaties in Brussel op één adres kon worden samengebracht. De voorbije vijf jaar manifesteren Zuid-Koreaanse investeerders zich steeds meer op de Belgische vastgoedmarkt. Ook elders in Europa kan hun groeiende aanwezigheid worden opgemerkt.

Meubelketen Ikea verkoopt sinds korte tijd in België ook zonnepanelen. Het bedrijf zegt daarbij kortingen tot 10 procent op de marktprijzen te voorzien. Daardoor hoopt de Zweedse groep consumenten te kunnen weghalen bij klassieke aanbieders zoals Engie Electrabel en EDF Luminus. In eerste instantie kunnen de zonnepanelen online worden gekocht. Begin volgend jaar zal ook in de winkels met een verkoop worden gestart. Ikea werkt voor het project samen met de Britse fabrikant Solarcentury, die verantwoordelijk is voor de installatie van de panelen. Ikea krijgt een commissie op de verkoop. Eerder bracht Ikea ook al in Groot-Brittannië, Polen, Nederland en Zwitserland zonnepanelen op de markt.

Het Zweedse modemerk Arket breidt zijn activiteit naar Nederland uit. Het merk, onderdeel van de groep Hennes & Mauritz (H&M), maakte immers bekend een vestiging te zullen openen aan het Koningsplein in Amsterdam. Daarmee wordt Nederland de vijfde markt waar het merk met een winkel zal zijn vertegenwoordigd. Eerder al werd gewag gemaakt van vestigingen in Londen, Brussel, Kopenhagen en München. Arket heeft daarnaast ook een online winkel die in achttien Europese landen operationeel is. De Amsterdamse winkel zou in de lente volgend jaar zijn deuren moeten openen. De winkel krijgt drie verdiepingen. Op het gelijkvloers komt volgens het bedrijf een café met biologische Scandinavische voeding.

De groep Reimann is de rijkste familie van Duitsland. Dat heeft het tijdschrift Manager Magazin gemeld. Reimann zou een vermogen van 33 miljard euro hebben verzameld. Dat geld is afkomstig van belangen in koffiefabrikant Jacobs Douwe Egberts en parfumproducent Coty. Daarnaast heeft de Duitse familie ook een participatie in het Britse concern Reckitt Benckiser, fabrikant van merken zoals Durex, Dettol en Vanish. De commerciële belangen van de familie zijn ondergebracht in JAB Holding. De voorbije drie jaar werd de ranglijst aangevoerd door Stefan Quandt en Susanne Klatten, erfgenamen van autobouwer BMW Group. Zij worden nu naar de tweede plaats verwezen.

De Nederlandse winkelketen Baby-Dump is overgenomen door investeringsmaatschappij FTH Groep. De transactie past volgens de investeerder perfect in de groeistrategie die FTH Groep hanteert. Er wordt op gewezen dat de investeerder op dit ogenblik al actief is in de detailhandel en onder meer de keten Babypark in portefeuille heeft. Baby-Dump heeft op zijn Nederlandse thuismarkt veertien winkels. In België is de keten aanwezig met een winkel in Mechelen. Een tweede vestiging werd in Gent aangekondigd. De nieuwe eigenaar benadrukt dat Baby-Dump ook in de toekomst zijn activiteiten zelfstandig en onder eigen naam zal verder zetten. Voor het personeel van de keten heeft de overname geen gevolgen.

Het chemiebedrijf Azelis krijgt volgend jaar mogelijk een notering aan de beurs van Brussel. De onderneming is op dit ogenblik in handen van investeerder Apax Partners, die verschillende opties voor het bedrijf zou overwegen. Azelis verdeelt producten van grote chemiegroepen aan een netwerk van ongeveer 35.000 bedrijven. De groep werd begin deze eeuw gecreëerd door een fusie van het Italiaanse Novorchem en het Franse Arnaud. Sindsdien werden wereldwijd een dertigtal bedrijven overgenomen. De onderneming heeft inmiddels vijftienhonderd werknemers in ruim vijfendertig landen. Tien jaar geleden werd de Britse investeerder 3i eigenaar van het bedrijf. Twee jaar geleden werd Azelis verkocht aan Apax.

Met een gemiddeld financieel privévermogen van 177.210 euro hebben de Verenigde Staten de rijkste bevolking van de wereld. Op de tweede plaats staat Zwitserland met een gemiddeld vermogen van 175.720 euro. Dat blijkt uit een rapport van de Duitse vermogensbeheerder Allianz. Het is de eerste keer dat de Zwitserland de eerste plaats aan een ander land moet laten. Wanneer de schulden niet in rekening worden gebracht, behoudt Zwitserland met een bedrag van 268.840 euro de eerste plaats, gevolgd door de Verenigde Staten met 221.690 euro. België staat met een bedrag van 92.080 euro op de zesde plaats. Wanneer de schulden niet mee in rekening worden gebracht, zal het land echter naar een elfde plaats.

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) stopt de ontwikkeling van een informaticasysteem voor de verkoop van tickets. Dat heeft het spoorbedrijf bevestigd. Vijf jaar geleden werd gestart met de ontwikkeling van het New Distribution System (NDS), waarin tot nu toe een bedrag van 30 miljoen euro werd geïnvesteerd. Het systeem werd ontwikkeld door Ypto, een filiaal van het spoorbedrijf, maar zou nog altijd een aantal defecten vertonen. De spoorwegmaatschappij merkt op dat tickets worden verkocht aan de loketten, maar ook bij automaten en online kunnen worden verkregen. Deze drie platformen hebben tot nu toe een eigen informatica, maar krijgen nu een gemeenschappelijk systeem.

De Ierse bouwgroep Kingspan neemt de divisie computervloeren van het bedrijf Jansen Building Group uit Zonhoven over. Financiële details over de transactie werden niet bekendgemaakt. Wel werd meegedeeld dat Jansen de inkomsten uit de verkoop zal gebruiken om een aantal overnames te helpen financieren. Het hoofdkwartier van de betrokken divisie is gevestigd in Meeuwen-Gruitrode en zou door Kingspan tot een Europees distributiecentrum worden uitgebouwd. Kingspan in wereldwijd marktleider in computervloeren en was naar eigen zeggen al enkele tijd op zoek naar een geschikte uitvalsbasis om zijn activiteiten op het Europese vasteland verder te kunnen ondersteunen.

De Nederlandse winkelketen Albert Heijn gaat in het fipronil-schandaal geen schadeclaim indienen tegen Nederlandse pluimveehouders. Dat heeft een woordvoerder van het bedrijf bevestigd. Daarbij wordt erop gewezen dat Nederland gebaat is bij een sterke pluimveesector, die de voorbije periode al zware klappen heeft gekregen. Albert Heijn bevestigde wel door het fipronil-schandaal een grote verliespost te hebben moeten boeken, maar verdere financiële details over de schade werden niet bekendgemaakt. Over het standpunt van de andere supermarkten kon de sectororganisatie Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) nog geen verdere gegevens verstrekken.

08:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

15-10-17

Wantrouwen tegen gebruik van palmolie in luchtvaart

Het gebruik van palmolie in de luchtvaart kan desastreuze gevolgen hebben voor de klimaatverandering. Dat zegt Almuth Ernsting, directeur van de organisatie Biofuelwatch. Palmolie is volgens Ernsting immers de meest vervuilende biobrandstof die op de markt kan worden gebracht.

Lees Verder

15:32 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Caritatieve projecten liggen vaak moeilijk bij onafhankelijke karakters

Onafhankelijke karakters ervaren soms moeilijkheden om caritatieve projecten te ondersteunen. Dat heeft te maken met hun ingebouwde weerstand tegen groepsdruk. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Western University.

Lees Verder

14:31 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Chimpansee in staat om spontaan werktuigen te gebruiken

Chimpansees kunnen het gebruik van werktuigen aan te leren zonder vooraf het gedrag van anderen te hebben geobserveerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Birmingham in Engeland en de Universität Tübingen in Duitsland.

Lees Verder

13:31 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Millennial wil dat merken zijn persoonlijkheid erkennen

Merken die millennials willen benaderen, moeten vooral proberen om de persoonlijkheid van de consument te ondersteunen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Moosylvania bij vijftienduizend millennials in de Verenigde Staten.

Lees Verder

12:30 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Tieners na weekend vaak met jetlag geconfronteerd

Vele tieners gooien tijdens de weekends hun gewone slaappatroon volledig ondersteboven. Daardoor dreigt op maandagochtend vaak een jetlag. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Örebro Universitet in Zweden.

Lees Verder

10:02 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Steuntrekkers geconfronteerd met onderbewuste vooroordelen

Het individu koestert onderbewust vooroordelen tegen personen die op steun beroep doen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Kent.

Lees Verder

09:30 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Millennials sturen groei organische markt

De verkoop van organische producten kan de volgende jaren een belangrijke groei kennen. Dat is in belangrijke mate te wijten aan de houding van de millennials, die voor hun kinderen streven naar een gezonde levenswijze. Dat blijkt uit een rapport van de Organic Trade Association.

Lees Verder

08:55 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Tijdens de eerste zes maanden van dit jaar zijn 1.647 gevallen van online bankfraude gemeld. Vorig jaar ging het tijdens dezelfde periode over 352 dossiers. Dat blijkt uit cijfers van de Belgische bankenkoepel Febelfin. De buit van de daders nam eveneens toe van 441.214 euro naar 1,8 miljoen euro. Er moet volgens Febelfin dan ook gevreesd worden voor een nieuw recordjaar voor online bankfraude. Het vorige record dateert van vier jaar geleden, toen over een periode van twaalf maanden 1.772 fraudegevallen werden geregistreerd. Uit het rapport blijkt verder dat phishing, waarbij getracht wordt de online identiteit van een consument te stelen, veruit de meest populaire vorm van internetfraude blijft.

Het Amerikaanse bedrijf Facebook, met meer dan twee miljard leden het grootste sociale netwerk van de wereld, opent eind november aan de Wetstraat een nieuw kantoor. De nieuwe uitvalsbasis van Facebook wordt ingeplant in Regent Park, een complex op de kruising van de Wetstraat en de Kleine Ring. In het gebouw huurt Facebook een volledige verdieping van bijna achthonderd vierkante meter. Het was al langer bekend dat Facebook in Brussel op zoek was naar een prominent uithangbord. Regent Park ligt in de nabijheid van een aantal belangrijke centra, zoals de Europese wijk en de Belgische nationale instellingen. De vestiging zal wellicht worden ingeschakeld bij Europees lobbywerk.

Contactcentergroep Mifratel breidt zijn activiteiten uit naar Bulgarije. Mifratel was eerder al actief in België, Luxemburg, Marokko en Nederland, maar heeft nu ook een belang van 50 procent genomen in het Bulgaarse contactcenter Euroccor. Het belang werd overgenomen van de Waalse mediagroep Rossel. Mifratel, opgericht in Gent, had begin september al van een mogelijke overname gewag gemaakt. Euroccor werd twaalf jaar geleden opgericht door de Belgische ondernemers Stefan Dermul en Reinhilde Muys. Het bedrijf realiseerde vorig jaar een omzet van 5 miljoen euro. Euroccor heeft tweehonderd mensen in dienst en levert ondersteunende diensten aan West-Europese bedrijven.

Beeldvormingsgroep Agfa-Gevaert brengt de informatica-activiteiten van zijn gezondheidsdivisie daadwerkelijk onder in een afzonderlijke vennootschap. In eerste instantie wordt de afsplitsing doorgevoerd in Latijns-Amerika en het Midden-Oosten. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. Agfa-Gevaert had de mogelijke verzelfstandiging van de informatica-activiteiten aangegeven. Christian Reinaudo, topman van Agfa-Gevaert, had daarbij aangevoerd dat de informatica een groeiende activiteit is die veel aandacht opeist van het management, dat echter ook over de andere divisies moet waken. De afgesplitste activiteiten vertegenwoordigen een een jaaromzet van ongeveer 500 miljoen euro.

Luchtvaartmaatschappij Singapore Airlines verhuist eind oktober zijn vrachtactiviteiten van Schiphol naar Brussels Airport. De verhuis is een gevolg van de saturatie waarmee de maatschappij in Amsterdam wordt geconfronteerd. Aangegeven wordt dat wekelijks drie tot vier vluchten naar Brussels Airport in Zaventem zullen worden overgeheveld. Nochtans is Singapore Airlines met zijn zware cargotoestellen één van de maatschappijen die het zwaarste slachtoffer zijn van de geluidsnormen die de Brusselse regering begin dit jaar heeft ingevoerd. Er werden al verscheidene boetes uitgeschreven en er werd dan ook gespeculeerd dat Singapore Airlines van Brussels Airport zou weggaan.

Tijdens het derde kwartaal van dit jaar zijn wereldwijd 67 miljoen personal computers verkocht. Dat betekende een daling met 3,6 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van consulent Gartner. De verkoop laat al twaalf kwartalen op rij een daling optekenen. De grootste achteruitgang werd opgetekend op de Amerikaanse markt, waar de verkoop met 10,3 procent terugviel. In de andere regio’s kon ongeveer een status-quo worden opgetekend. In Europa, het Midden-Oosten en Afrika werd een achteruitgang met 1,1 procent tot 19 miljoen exemplaren opgetekend. De grootste verkoper is Hewlett-Packard met een marktaandeel van 21,8 procent, gevolgd door Lenovo (21,4 procent).

De Amerikaanse miljardair Michael Bloomberg, voormalig burgemeester van New York, stelt een bedrag van 64 miljoen dollar ter beschikking aan organisaties die zich inzetten voor de bescherming van het klimaat. Dat heeft Bloomberg bekend gemaakt. De betrokken organisaties streven naar de sluiting van oude steenkoolcentrales in de Verenigde Staten. Bovendien worden beurzen voorzien voor de omscholing van de getroffen mijnwerkers. Bloomberg wijst erop dat de voorbije zes jaar de sluiting van 259 steenkoolcentrales is aangekondigd. Tegelijkertijd kon volgens de miljardair een halvering worden vastgesteld bij het aantal overlijdens door steenkoolvervuiling.

Het Antwerpse havenbedrijf Rent-A-Port gaat in Vietnam tests uitvoeren voor de bouw van een windmolenpark. De installatie moet energie leveren voor de havenzones die Rent-A-Port in Vietnam uitbaat. Dat heeft Marc Stordiau, topman van het havenbedrijf, bekend gemaakt. Rent-A-Port heeft volgens Stordiau van de Vietnamese regering een concessie gekregen om in de haven van Hai Phong een windmolenpark van dertig megawatt te bouwen. Er wordt gestart met de bouw van een prototype, waarna volgend jaar in samenwerking met het Belgische ingenieursbedrijf 3E windtests zullen worden georganiseerd. Met de bouw is een investering van 80 miljoen dollar gemoeid.

In Nederland sluit snackfabrikant Van Geloven zijn fabriek in Oostzaan. De productie van kroketten en bitterballen van de merken Van Dobben, Kwekkeboom en Laan wordt overgeheveld naar de fabriek van de groep in Tilburg. Van Geloven heeft in Oostzaan een zestigtal medewerkers. Er wordt volgens het bedrijf in samenwerking met de vakbonden gewerkt aan een sociaal plan. Een dertigtal medewerkers zouden in Tilburg een nieuwe baan kunnen vinden, maar Peter Doodeman, topman van Van Geloven, benadrukt te beseffen dat niet iedereen in de verplaatsing is geïnteresseerd. Het bedrijf wijst erop dat aan de recepturen van de merken Van Dobben, Kwekkeboom en Laan niets verandert.

Tijdens de eerste helft van dit jaar werden wereldwijd 8.553 fusies en overnames geregistreerd. Dat betekende een daling met bijna 7 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat is uit een studie van accountant KPMG. Er wordt wel opgemerkt dat de totale waarde van de operaties van 1.235 miljard euro naar ruim 1.400 miljard euro is toegenomen. Binnen de Europese Unie konden tijdens de eerste zes maanden van dit jaar 3.486 fusies en overnames worden gemeld. Dat betekende een achteruitgang met 9,7 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De achteruitgang van het aantal samensmeltingen moet volgens het rapport onder meer aan het toenemende protectionisme worden toegeschreven.

De Virgin Group van de Britse miljardair Richard Branson investeert in Hyperloop One. Dat heeft Branson bekendgemaakt. Financiële details over de investering werden niet meegedeeld. Branson krijgt door de investering wel een zetel in het bestuur van het project, dat ook tot Virgin Hyperloop One wordt omgedoopt. Hyperloop One werkt aan de realisatie van een supersonische vacuumtrein, die door de Amerikaanse ondernemer Elon Musk, oprichter van de bedrijven Tesla en Spacex, werd bedacht. Het bedrijf wil zich richten op een passagiersdienst en een vervoerssysteem voor vrachtgoederen. Vorige maand kreeg Hyperloop One een investering van 85 miljoen dollar.

Het Nederlandse concern Fugro verkoopt zijn maritieme kabelactiviteiten aan zijn Amerikaanse sectorgenoot Global Marine Holdings (GMG). Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. De divisie is gespecialiseerd in de aanleg van kabels en geulen voor pijpleidingen in de zeebodem. Fugro ontvangt voor de verkoop van de activiteiten een belang van 24 procent in de gemeenschappelijke operaties. Die transactie heeft een waarde van 65 miljoen dollar. Daarnaast ontvangt het bedrijf binnen een jaar een uitgestelde betaling van 7,5 miljoen dollar. Voor de betreffende activiteiten is in de toekomstplannen van Frugro geen plaats meer. Daarbij wordt onder meer gewezen naar een gebrek aan schaalgrootte.

In Berlijn is Deutsche Telekom tests gestart met een mobiel netwerk van de vijfde generatie. Er worden vier antennes voorzien voor een trafiek die een snelheid van twee gigabits per seconde moet halen. Dat heeft het Duitse bedrijf bekend gemaakt. Deutsche Telekom is de eerste Europese provider die reële trafieken met de nieuwe technologie opzet. Daarbij zouden video’s met een hoge resolutie naar mobiele apparaten zijn gestreamd. Bij één van de experimenten zouden live beelden naar een bril voor virtual reality zijn gestuurd. Deutsche Telekom zou bij de tests apparatuur van het Chinese bedrijf Huawei hebben ingezet. Tegen eind dit decennium zou Deutsche Telekom de technologie willen lanceren.

Het softwarebedrijf Cyngn – het voormalige Cyanogen – werkt aan een technologie voor zelfrijdende wagens. Dat hebben een aantal bronnen gezegd. Eerder richtte het bedrijf zich op de ontwikkeling van een alternatief voor het mobiele besturingsprogramma Android. Veel informatie over de ontwikkeling autonome autotechnologie is niet bekend. Wel zou het bedrijf voor de activiteiten op zoek zijn naar een leidinggevende in Singapore. Verder werd aangegeven dat het bedrijf toestemming heeft gekregen om zelfrijdende auto’s op de openbare weg in Californië te testen. De onderneming zou voor de nieuwe activiteit een aantal specialisten van Facebook en Mercedes-Benz

Groningen Airport Eelde mag een luchthaven voor drones inrichten. Dat heeft het Nederlandse ministerie van infrastructuur en leefmilieu bekend gemaakt. Op de DroneHub van Groningen Airport kunnen bedrijven, kennisinstellingen en de autoriteiten onderzoeken op welke manier onbemande vliegtuigen in het normale luchtvaartverkeer kunnen worden geïntegreerd. Onder meer wordt daarbij volgens de initiatiefnemers onderzocht op welke manier drones op radars zichtbaar kunnen worden gemaakt. Verwacht wordt dat tegen het einde van het eerste kwartaal volgend jaar op de Nederlandse luchthaven de eerste vluchten met drones zullen kunnen worden georganiseerd.

07:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

14-10-17

Amerikaan vreest vooral corrupte ambtenaren

De Amerikaanse burger vreest vooral voor een corrupte overheid. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de Chapman University bij meer dan twaalfhonderd Amerikaanse respondenten. Corrupte ambtenaren voeren al voor het derde jaar op rij de ranglijst aan.

Lees Verder

16:04 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Vakbond zorgt voor een evenwichtiger leven

De aanwezigheid van een vakbond op de werkvloer kan een positieve impact hebben op de balans tussen arbeid en gezin. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het University College London en het National Institute of Economic and Social Research (NIESR) bij een reeks ondernemingen in Groot-Brittannië.

Lees Verder

15:39 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Grote merken moeten lokale bekommernis tonen

Grote merken moeten een sterker engagement tonen tegenover lokale problemen. Dat is de conclusie van een onderzoek van Trinity Mirror en Spark Foundry bij meer dan drieduizend Britse consumenten.

Lees Verder

14:04 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Vrouwen ervaren stress op andere manier dan mannen

Stress heeft bij vrouwen op de hersenen een andere werking dan bij mannen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Rockefeller University bij een populatie muizen. De vaststellingen kunnen implicaties hebben voor de behandeling van stress-gerelateerde aandoeningen.

Lees Verder

12:43 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Bedrijfsleider beseft cruciale belang van data

Bedrijfsleiders zijn het eens dat data en analyses voor het aantrekken en behoud van klanten veel belangrijker zijn geworden dan vijf jaar geleden. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Twin Cities. Slechts 39 procent zegt echter al de noodzakelijke digitale, mobiele en sociale transformaties te hebben gemaakt.

Lees Verder

11:19 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Landelijke regio’s worden belangrijker voor economische groei

In ontwikkelingslanden zullen de landelijke regio’s de volgende decennia een grotere bijdrage tot de nationale economische groei kunnen leveren. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Food & Agriculture Organisation (FAO).

Lees Verder

10:55 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Elite voelt weinig verbondenheid met merken

Bij de wereldwijde elite voelt slechts een kleine groep een verbondenheid met commerciële merken. Dat is de conclusie van een wereldwijd onderzoek van consulent YouGov. Vastgesteld werd dat in de regio Asia-Pacific nog de sterkste band wordt ervaren.

Lees Verder

09:35 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Oliegroep Saudi Aramco krijgt mogelijk toch geen internationale beursnotering. Saudi-Arabië zou immers overwegen om de beursintroductie te vervangen door de verkoop van aandelen in het staatsoliebedrijf aan een aantal investeerders. Dat hebben een aantal bronnen tegenover de Britse financiële krant Financial Times gemeld. De Saudische overheid zou het bijzonder moeilijk vinden om voor de notering een geschikte buitenlandse beurs te kiezen. Naar verluidt worden onder meer de beurzen in Londen en New York overwogen, maar er zouden ook steeds meer twijfels ontstaan over het doorzetten van het plan. Daarom wordt ook steeds meer naar andere opties gekeken. Ook wordt naar de beurs in Riyad gekeken.

Drankengroep Diageo investeert een bedrag van 35 miljoen pond in de heropening van de whisky-distilleerderijen van Port Ellen en Brora in Schotland. Dat heeft het concern bekend gemaakt. De sites werden in de eerste helft van de jaren tachtig van de voorbije eeuw gesloten. Diageo hoopt tegen eind dit decennium in Port Ellen en Brora weer single malt van hoge kwaliteit te kunnen produceren. Er is bijzonder veel vraag naar de producten van beide distilleerderijen. Door de toenemende schaarste zijn beide merken ook bijzonder duur geworden. Na de renovatiewerken zouden beide distilleerderijen een jaarproductie van ongeveer 800.000 liter moeten kunnen opleveren.

De Nederlandse retailer Blokker Holding verkoopt zijn speelgoedketen Intertoys aan de Britse investeerder Alteri. Dat heeft de Nederlandse groep bevestigd. Financiële details over de transactie werden niet bekendgemaakt. Intertoys werd ruim veertig jaar geleden opgericht in Gouda en is op dit ogenblik actief in Nederland, België, Duitsland en Luxemburg. De groep, die ook de merken Bart Smit en Toys XL omvat, heeft een netwerk van ongeveer vijfhonderd winkels. Intertoys telt ongeveer vierduizend werknemers. In België blijft het merk Bart Smit buiten de overname. Gavin George, topman van Alteri, benadrukt dat Intertoys een sterke positie op de speelgoedmarkt heeft uigebouwd.

Bij het Zuid-Koreaanse concern Samsung heeft Kwon Oh-Hyun, topman van de elektronicadivisie, zijn vertrek aangekondigd. Kwon (64) stelde zijn huidige mandaat, dat in maart volgend jaar afloopt, niet te zullen verlengen. De topman verwees in de motivatie voor zijn vertrek onder meer naar het grote corruptieschandaal waarin het concern verwikkeld is geraakt. Kwon had het daarbij over een ongekende crisis. Lee Jae-Yong, topman van Samsung, is wegens omkoping en verduistering tot een celstraf van vijf jaar veroordeeld. Het is volgens Kwon dan ook belangrijk dat het bedrijf een nieuw begin neemt, met een nieuw elan en een jong leiderschap dat beter antwoord biedt op de actuele uitdagingen.

Het vastgoedconcern Warehouse De Pauw (WDP) investeert 25 miljoen euro in de tweede fase van zijn zonnepanelenproject in Nederland. Dat heeft het concern, gespecialiseerd in de ontwikkeling van logistiek vastgoed, bekend gemaakt. Het Nederlandse energieproject werd twee jaar geleden opgezet. Daarbij werd de installatie van honderdduizend zonnepanelen aangekondigd. Door de tweede fase wordt het volume zonnepanelen van het concern in Nederland verdubbeld. Door de investeringen wordt een capaciteit van 50 megawatt uitgebouwd. Daarmee zou een eiland zoals Texel volledig van elektriciteit kunnen worden voorzien. Dat komt overeen met het verbruik van ongeveer dertienduizend huishoudens.

Het Spaanse voedingsbedrijf GB Foods is een van de gegadigden voor de overname van het Belgische Continental Foods, eigenaar van merken zoals Devos & Lemmens, Aïki en Royco. Dat hebben een aantal bronnen gemeld. Er wordt echter opgemerkt dat GB Foods niet de enige gegadigde partij is. Er zouden nog minstens twee andere geïnteresseerde partijen zijn. Wel wordt opgemerkt dat GB Foods en Continental Foods geografisch bijzonder complementair zijn. GB Foods is actief in Spanje, Italië, Nederland, Rusland en dertig landen in Afrika en het Midden-Oosten. Continetal Foods is aanwezig in Frankrijk, Duitsland, België en Scandinavië. Continental Foods is op dit ogenblik in handen van CVC Capital.

Luchthaven Brussels Airport investeert 52 miljoen euro in vierentwintig nieuwe instapbruggen. Eén van de exemplaren is ook geschikt om de Airbus A380, het grootste passagiersvliegtuig ter wereld, te bedienen. De huidige instapbruggen werden vijfentwintig jaar geleden geïnstalleerd. De werken worden in verschillende fasen uitgevoerd en moeten over vijf jaar volledig zijn afgerond. Brussels Airport heeft tot op dit ogenblik nog geen aanvragen gehad van maatschappijen om met een A380 te kunnen landen. De drievoudige instapbrug voor het toestel kan echter ook worden gebruikt voor de andere grote toestellen van Airbus en Boeing. De Airbus A380 wordt vooral op grote luchthavens ingezet.

De Amerikaanse webwinkel Amazon koestert grote ambities om op de Europese markt betaalopties en verzekeringen aan te bieden. Dat moet blijken uit een aantal vacatures die het bedrijf voor zijn Europese divisie heeft bekend gemaakt. Het bedrijf zou zijn betaaloplossing Amazon Pay beter bekend willen maken bij het brede Europese publiek en daarmee de strijd aangaan met concurrenten zoals Apple Pay en Android Pay. Er worden voor de dienst onder meer functies gezocht in Londen, München en Parijs. In Londen zou ook gewerkt worden aan de samenstelling van een team verzekeringsspecialisten die nieuwe producten voor de Britse, Duitse, Franse, Italiaanse en Spaanse markt moeten voorbereiden.

Het bedrijf Sensolus uit Gent, ontwikkelaar van traceertechnologie, heeft bij de fondsen Quest For Growth en Capricorn ICT Arkiv een bijkomend kapitaal van 2,75 miljoen euro opgehaald. De bijkomende financiële middelen zullen voor de verdere groei van de activiteit worden ingezet. Daarbij zal vooral de verkoopafdeling meer mogelijkheden krijgen. De technologie krijgt een upgrade, maar blijft verder ongewijzigd. Sensolus maakt gebruik van mobiel internet, maar ook van het netwerk van de Franse groep Sigfox. Klanten kunnen met de technologie van Sensolus niet alleen de locatie van hun verzendingen opvolgen, maar ook nagaan of de integriteit van het product bij onder meer koeltransporten gerespecteerd is gebleven.

Gevreesd moet worden dat mosterd op de markt gevoelig duurder zal worden. Dat hebben een aantal bronnen tegenover het persbureau Bloomberg gemeld. Daarbij wordt gewezen naar de oogstproblemen met mosterdzaad in Canada, dat de voorbije jaren door droogte werd geteisterd. Canada is d belangrijkste leverancier van mosterdzaad, maar vele akkers kregen door de droogte tot 60 procent minder neerslag dan in een gewoon jaar. Daardoor is de oogst ten opzichte van een jaar geleden met de helft teruggelopen. Er wordt gewag gemaakt van de laagste voorraden in een periode van elf jaar. Daardoor kunnen de prijzen voor mosterdzaad volgens waarnemers snel oplopen.

Het postbedrijf Bpost krijgt geen toestemming om de prijs van zijn postzegels te verhogen. Dat heeft het Brusselse hof van beroep gezegd. Eerder had ook al het Belgisch Instituut voor Posterijen en Telecom (BIPT) een prijsverhoging afgewezen. Bpost wou de prijs van de postzegels voor de normale consumentenmarkt – brievenpost, pakketten en aangetekende zendingen voor particulieren – met 3 procent optrekken. Volgens de regulator zou de winstmarge van het postbedrijf daardoor echter te groot worden. Bpost was tegen die uitspraak in beroep gedaan, maar kreeg ook daar geen gehoor. Door de weigering blijft de prijs voor een standaardbrief met binnenlandse bestemming  op 0,79 euro gehandhaafd.

In Groot-Brittannië mag maaltijdbezorger Just Eat zijn sectorgenoot Hungryhouse overnemen. Dat heeft de Britse Competition and Markets Authority (CMA) beslist. Gewaarschuwd wordt wel dat de goedkeuring een voorlopig karakter heeft. Eind deze maand wordt een definitieve beslissing verwacht. Just Eat maakte eerder bekend Hungryhouse voor een bedrag van 200 miljoen pond te willen overnemen. Volgens de Britse autoriteiten lijkt de fusie van de twee bedrijven geen negatieve impact op de concurrentie te zullen hebben. Just Eat en Hungryhouse bieden maaltijdbezorging aan met medewerkers van de deelnemende restaurants. Concurrenten zoals Deliveroo and UberEats werken daarentegen met eigen koeriers.

De Franse bankgroep BNP Paribas wil niet langer optreden als financier voor bedrijven die actief zijn in de ontginning van gas en olie uit schalielagen. Dat heeft de Franse financiële groep bekend gemaakt. Er zullen ook geen zaken meer worden gedaan met bedrijven die vooral materiaal voor de schaliesector leveren. Tegelijkertijd gaf BNP Paribas aan geen medewerking meer te zullen verlenen aan energie-ontginning in het Noordpoolgebied. De ontginning van schalielagen en teerzanden is bijzonder milieubelastend en wordt dan ook al geruime tijd bekritiseerd. Er moet immers een grote massa zware chemicaliën in de bodem worden geïnjecteerd om olie en gas uit de ondergrond te kunnen halen.

Bij de Europese vliegtuigbouwer Airbus heeft commercieel directeur John Leahy (67) zijn vertrek aangekondigd. Eerder dit jaar al had de man aangegeven op korte termijn te zullen vertrekken. Airbus trok de Amerikaan in het midden van de jaren tachtig aan om de marktpositie van de Europese constructeur op de Noord-Amerikaanse markt te versterken. In het midden van de jaren negentig werd Leahy benoemd tot commercieel directeur voor de hele groep. Daarbij had hij te kennen gegeven om het wereldwijde aandeel van Airbus tegen de eeuwwisseling van 18 procent naar 50 procent op te voeren. Die doelstelling werd met één jaar voorsprong gehaald. Leahy wil nu nog voor de superjumbo A380 een groot order.

De slechte luchtkwaliteit in de Europese Unie maakt elk jaar een half miljoen slachtoffers. Dat blijkt uit een rapport van het European Environment Agency (EEA). Opgemerkt wordt dat de verbetering van de Europese luchtkwaliteit bijzonder langzaam gaat. Vooral in de steden is de blootstelling aan ongezonde lucht nog altijd bijzonder groot. De grootste problemen moeten worden gezocht in de aanwezigheid van fijnstof, dat jaarlijks 399.000 overlijdens zou veroorzaken. Aangevoerd wordt dat 7 procent van de Europese stadsbevolking wordt blootgesteld aan concentraties fijnstof die boven de Europese veiligheidslimieten liggen. Dat geldt ook voor stikstof (9 procent) en ozon (30 procent).

08:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

13-10-17

Duitsland zal militaire investeringen moeten herzien

Duitsland zal zijn militaire investeringen moeten herzien. Het land zal een veel actievere rol in de Europese veiligheid moeten opnemen. Dat blijkt uit een rapport van Friends of Europe. Duitsland kan volgens het rapport de sterkste basis voor een Europese legerunie aanbrengen.

Lees Verder

15:11 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Vrouwenarbeid positief voor de hele economie

De intrede van vrouwen op de arbeidsmarkt levert een positieve bijdrage aan de volledige economie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Akron.

Lees Verder

14:51 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Religie geen rechtstreekse basis voor politieke actie

Religieuze overtuigingen zijn bij de meeste mensen geen daadwerkelijke basis voor politieke acties. Er zijn bijkomende stimulansen nodig om de stap van religieus geloof naar politieke actie te zetten. Dat blijkt uit een studie van wetenschappers aan de University of Kansas.

Lees Verder

13:30 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Prestaties Britse werknemer onder Europees niveau

Het prestatieniveau van Britse werknemers blijft gevoelig achter tegenover collega’s uit vele landen op het Europese continent. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Workforce Institute Europa bij meer dan drieduizend werknemers in Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië.

Lees Verder

12:53 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Oude iPhones vaak slachtoffer van upgrade-effect

Wanneer een nieuwe iPhone op de markt komt, blijken plots heel wat oude toestellen verloren te gaan of defect te raken. Dat blijkt uit een studie van onderzoekers aan de University of Michigan, Columbia University en de Harvard University.

Lees Verder

11:10 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Financiële sector roept grote verwachtingen op

Er worden tegenover de financiële sector grote verwachtingen gekoesterd. Dat blijkt uit een onderzoek van het bedrijf NCR Corporation bij meer dan duizend consumenten in Groot-Brittannië. Tegelijkertijd blijkt dat de banken nog veel inspanningen moeten doen om die verwachtingen in te vullen.

Lees Verder
<

13-10-17

Balkanbevolking twijfelt sterk aan lidmaatschap Europese Unie

De burgers van de Balkan twijfelen er sterk aan dat hun landen ooit van de Europese Unie zullen worden. Dat blijkt uit een rapport van de Regional Cooperation Council (RCC). Nochtans blijkt er in de regio heel wat steun voor een Europese integratie te kunnen worden gevonden.

Lees Verder

09:12 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De Amerikaanse chipmaker Qualcomm probeert in China een gerechtelijk verbod afdwingen op de verkoop en productie van iPhones. Volgens kenners gaat het om de meest gedurfde stap tot nu toe in de voortslepende juridische strijd tussen Qualcomm en Apple. Volgens de aantijgingen zou Apple bij zijn iPhone-productie zonder te betalen gebruik maken van technologie die is uitgevonden door Qualcomm. Mocht de rechter met de vorderingen meegaan, moet Apple voor zware consequenties vrezen. e smartphonemaker haalt een groot deel van zijn omzet uit China en op de Chinese markt voor mobiele telefoons heerst zware concurrentie. Apple startte eerder ook al zelf een gerechtelijke campagne tegen Qualcomm.

Het Nederlandse elektronicaconcern Philips mag in de Verenigde Staten een nieuwe ultrasound-oplossing op de markt brengen. Dat heeft de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) beslist. Door de toepassing kan aan de hand van geluidsgolven de binnenkant van het lichaam in beeld worden gebracht. Dankzij de nieuwe oplossing zouden onevenwichtigheden in kleine organen net onder het huidoppervlak gemakkelijker moeten kunnen worden opgespoord. Onder meer kan de toepassing worden gebruikt voor onderzoek van onder meer borsten, testikels en de schildklier. De technologie kan ook worden gebruikt om problemen aan het skelet en de spieren te bestuderen.

De Amerikaanse bank Wells Fargo heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 21,9 miljard dollar. Dat betekende een daling met 2 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst daalde van 5,6 miljard dollar tot 4,6 miljard dollar. De achteruitgang moet worden toegeschreven aan een eenmalige last. Verder kon volgens Tim Sloan, chief executive van Wells Fargo, echter worden vastgesteld dat fundamentele veranderingen werden aangebracht om van de instelling een betere bank te maken. De bank zag het afgelopen kwartaal de deposito’s evenals de leningenportefeuille groeien. Daarnaast steeg ook het beheerd vermogen.

Het webwinkelconcern Amazon bouwt een nieuw distributiecentrum in het noorden van Engeland. De retailer kondigde vorig jaar al vier nieuwe centra in Engeland aan en krikt nu zijn totale investering sinds begin dit decennium  in Groot-Brittannië op tot 6,4 miljard pond. Door de uitbreiding in Engeland worden de voorraden uitgebreid, waardoor meer producten ter beschikking van de klanten kunnen worden gesteld. De uitbreiding in Groot-Brittannië is een opvallende stap ten tijde van de brexit. Het nieuwe centrum in Bolton levert volgend jaar twaalfhonderd banen op voor de regio. Daarmee zal het totale Britse personeelsbestand van Amazon uitgroeien tot 3.500 werknemers.

Bank of America heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 21,8 miljard dollar, tegenover 21,6 miljard dollar dezelfde periode vorig jaar. De rentebaten liepen met 9 procent op tot ruim 11 miljard dollar. De nettowinst daalde met 13 procent tot 5,6 miljard dollar. Dat betekende de hoogste kwartaalwinst in zes jaar tijd. De groei was vooral te danken aan een hogere rente en een toename van het aantal leningen en spaartegoeden. Ook bij het vermogensbeheer kon een groei worden gemeld. Daarnaast wordt ook gewag gemaakt van kostenbesparingen. Dankzij die elementen kon een sterke daling van de inkomsten uit de handel in obligaties, grondstoffen en valuta’s worden gecompenseerd.

Autobouwer BMW overweegt in China een productie van dochtermerk Mini op te starten. Het Duitse autoconcern is daarvoor in gesprek met de lokale autofabrikant Great Wall Motor. De verkoop van BMW en Mini in China steeg in de eerste acht maanden van het jaar met 16 procent. BMW laat wel al lokaal produceren in samenwerking met een ander Chinees bedrijf. Een Chinese fabriek zou de eerste productie van Mini buiten Europa worden. Verschillende modellen van Mini worden nu in Born in Nederland en in Groot-Brittannië gemaakt. Over de eventuele gevolgen van een Chinese activiteit voor de Europese productie en werkgelegenheid konden nog geen uitspraken worden gedaan. De Britse productie zou niet worden geraakt.

Uber heeft formeel beroep aangetekend tegen het besluit van de Londense vervoersautoriteit Transport for London (TfL) om zijn vergunning voor taxivervoer in te trekken. Dat heeft een woordvoerder van Uber gemeld. In afwachting van de bezwaarprocedure mag het bedrijf zijn diensten gewoon blijven aanbieden. De Londense vergunning van Uber liep eind september af. Transport for London had beslist die vergunning niet te verlengen. Dara Khosrowshahi, topman van Uber, had inmiddels een onderhoud terzake met Mike Brown, commissaris van Transport for London. Toch bleek een formele beroepsprocedure de enige mogelijkheid om de activiteiten verder te kunnen zetten. De bezwaarprocedure kan verscheidene jaren lopen.

Het Britse industrieconcern GKN Group is door twee schadeclaims met onverwachte kosten geconfronteerd, waardoor de winstambities voor het lopende jaar moeten worden bijgesteld. Dat heeft het bedrijf, het moederconcern van onder meer luchtvaartonderneming Fokker Technologies, bekend gemaakt. Verdere details over de claims werden niet bekendgemaakt, maar benadrukt wordt dat de winst slechts weinig boven het niveau van het voorbije jaar zal uitstijgen. Eerder was gewag gemaakt van een winststijging met 10 procent. Voor de claims werd een bedrag van 40 miljoen pond voorzien. Tevens wordt gewag gemaakt van een aanzienlijke afschrijving op de Noord-Amerikaanse luchtvaartmarkt.

Het bedrijf Purna uit Puurs gaat in opdracht van de Britse farmagroep GlaxoSmithKline (GSK)  jaarlijks miljoenen tubes Voltaren, een van de meest verkochte pijnstillers en ontstekingsremmers, produceren. Het bedrijf, dat honderdtachtig medewerkers telt, heeft daarvoor een investering van 8 miljoen euro gerealiseerd. Daarbij werden onder meer een nieuwe productie-installatie, een volautomatische verpakkingslijn en omgebouwde opslagtanks in gebruik genomen. Door de bijkomende activiteiten zal volgend jaar een omzet van 40 miljoen euro kunnen worden gerealiseerd. Dat betekent een stijging met 30 procent tegenover vorig jaar. Er zouden ook een twintigtal bijkomende banen worden gecreëerd.

Winkelketen Cru, luxedochter van de groep Colruyt, heeft tijdens het voorbije boekjaar, dat eind maart eindigde, een omzet gerealiseerd van 11,8 miljoen euro, tegenover 4,8 miljoen euro inkomsten het jaar voordien. Ondanks de sterke omzetgroei liep ook het operationele verlies van 4,4 miljoen euro naar 10 miljoen euro op. Het negatieve resultaat is vooral te wijten aan de investeringen die in de keten worden gedaan. In Gent en Wijnegem werden het voorbije jaar nieuwe vestigingen geopend. Ook in de eerste winkel in Overijse wordt nog steeds geïnvesteerd. Vooraleer aan een verdere uitbreiding wordt gedacht, zal de volgende periode vooral aan de winstgevendheid van de keten worden gewerkt.

Het Duitse chemieconcern Bayer verkoopt voor bijna 6 miljard euro activiteiten op het gebied van landbouwbestrijdingsmiddelen en zaden aan sectorgenoot Basf. De verkoop maakt deel uit van de geplande overname van de Amerikaanse zadenhandelaar Monsanto door Bayer. Om goedkeuring te krijgen voor die transactie moeten Monsanto en Bayer immers een aantal activiteiten afstoten. Door het samengaan van Monsanto en Bayer ontstaat de grootste producent van zaden en bestrijdingsmiddelen ter wereld. Bayer verwacht de deal met Basf begin volgend jaar af te kunnen ronden. De verkoop is wel afhankelijk van het slagen van de transactie tussen Bayer en Monsanto.

Het Belgisch-Nederlandse apotheekbedrijf Fagron heeft tijdens de eerste drie kwartalen van dit jaar een omzet gerealiseerd van 325 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 3,7 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Tijdens het derde kwartaal werd een groei met 0,2 procent tot 104 miljoen euro opgetekend. Hans Stols, chief executive van Fagron, benadrukt dat de onderneming tijdens het derde kwartaal sterke prestaties konden worden gemeld. Op vergelijkbare basis kon een omzetgroei met 2,4 procent worden gemeld. Stels benadrukte wel van een tragere omzetgroei in Europa. Dat zou te wijten zijn aan achterstanden bij externe laboratoria die de ingekochte grondstoffen moeten analyseren.

Luchtvaartmaatschappijen Air France-KLM en China Southern Airlines overwegen hun samenwerking in het vrachtvervoer tot een volledige joint-venture uit te breiden. Dat heeft Air France-KLM gemeld. De samenwerking tussen beide maatschappijen ging twee jaar geleden van start. De twee partijen onderzoeken nu onder meer de mogelijkheden om routes aan elkaar te knopen, zodat een groter netwerk kan worden gebouwd. Ook moet de samenwerking op belangrijke luchthavens worden uitgebreid. Daardoor zouden de maatschappijen op de luchthavens van Schiphol, Parijs, Shanghai en Guangzhou van gemeenschappelijke faciliteiten gebruik kunnen maken. Ook wordt gekeken naar zakelijke post en spoedverzendingen.

De Noorse regering heeft een plan klaar om een belasting op grote elektrische luxewagens in te voeren. Dat is gebleken uit de begrotingsplannen van de Noorse overheid voor volgend jaar. Tot nu toe heeft Noorwegen de aankoop van elektrische wagens bijzonder sterk gestimuleerd. Sinds begin dit jaar vertegenwoordigt de elektrische aandrijving dan ook 20 procent van alle nieuwe wagens die in het land op de markt komen. De Noorse overheid merkt echter op dat zware elektrische wagens evenveel schade aan het wegdek veroorzaken als auto’s met brandstofmotoren en die kosten moeten helpen dekken. Er is echter al heel wat verzet tegen het voorstel. Benzine en diesel worden in Noorwegen midden volgend decennium verboden.

De Duitse online kledingshop About You heeft zijn activiteiten naar België uitgebreid. Over enkele jaren wil het bedrijf na Zalando op de Belgische markt de grootste online kledingverkoper zijn geworden. Dat heeft Tarek Müller, chief executive van About You, gezegd. Voor de uitbreiding naar België zijn er volgens Müller diverse redenen. Hij verwijst daarbij naar de geografische nabijheid, maar benadrukt ook dat in de twee landen een aansluitende kledingstijl kan worden vastgesteld. Bovendien is er volgens Müller tot nu toe op de Belgische markt weinig concurrentie. About You is al actief in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Nederland. About You, drie jaar geleden opgericht, is inmiddels in handen van postorderbedrijf Otto.

08:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-10-17

Ouders willen dat school sociale vaardigheden bijbrengt

Vele ouders willen dat op school meer sociale vaardigheden worden aangeleerd en inspanningen worden gedaan om kinderen levenswijsheid bij te brengen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Monash University in Australië.

Lees Verder

16:58 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Opvallende gezichtskenmerken maken vrouw jonger

Opvallende ogen, lippen en wenkbrauwen hebben op het uiterlijk van de vrouw een verjongende impact. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Université Grenoble.

Lees Verder

15:25 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Gezondheid oudere bevolking beïnvloed door stedelijke architectuur

De stedelijke architectuur heeft een belangrijke impact op de gezondheid van de oudere bevolking. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Queensland in Australië.

Lees Verder

14:02 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Grote wereldmetropolen verliezen wetenschappelijke productie

Grote wereldmetropolen zoals New York, Londen of New York verliezen hun leidinggevende positie in wetenschappelijke productie. Dat is de conclusie van onderzoek van wetenschappers aan de Université Toulouse en het Centre Marc Bloch in Berlijn.

Lees Verder

13:24 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Activiteit sociale media goede graadmeter toeristisch succes

De activiteit op sociale media is een goede graadmeter voor de toeristische bijval. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Georgia, de Arizona State University, de Appalachian State University en de North Carolina State University. Opgemerkt wordt dat sociale media het selectieproces rond de bestemming beïnvloeden.

Lees Verder

10:24 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Economie krijgt onvoldoende culturele voeding

De creatieve mogelijkheden van de bevolking worden onvoldoende naar de economie gekanaliseerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Lehigh University, de Arizona State University en het Tzedek Social Justice Fellowship in de Verenigde Staten.

Lees Verder

09:52 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Blanke werkende klasse diverser dan verondersteld

De blanke werkende klasse is veel diverser getint dan algemeen wordt verondersteld. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Illinois en de Coventry University in vijf Amerikaanse steden.

Lees Verder

09:26 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Het Brits-Nederlandse energieconcern Shell neemt het Nederlandse bedrijf NewMotion, beheerder van oplaadpunten, over. Financiële details over de transactie werden niet bekendgemaakt. De transactie biedt Shell de mogelijkheid zijn aanbod oplaadmogelijkheden voor elektrische wagens verder uit te breiden. NewMotion beschikt over ruim 30.000 oplaadpunten bij bedrijven en particulieren in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. Het bedrijf heeft daarnaast meer dan 100.000 laadpassen uitgegeven. Daarmee kunnen gebruikers terecht bij ongeveer 50.000 oplaadpunten in 25 Europese landen. Met de ondersteuning van Shell kan het bedrijf het potentiële klantenbestand nog gevoelig uitbreiden.

De Chinese webwinkel Alibaba investeert de volgende drie jaar 15 miljard dollar in de inplanting van onderzoekslaboratoria over de hele wereld. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. Opgemerkt wordt dat het budget voor onderzoek en ontwikkeling de volgende drie jaar meer dan zal worden verdubbeld, zodat kan worden geïnvesteerd in technologieën voor de volgende generaties. Onder meer zijn nieuwe laboratoria voorzien in China, Israël, de Verenigde Staten, Rusland en Singapore. Daarnaast gaat Alibaba op zoek naar een honderdtal wetenschappers die zich specialiseren in artificiële intelligentie, het internet-of-things en quantum computing. Tevens komen er samenwerkingen met universiteiten.

De Amerikaanse farmagroep Merck neemt een belang van 10 procent in het biotechbedrijf Kalvista, ontwikkelaar van een geneesmiddel voor de behandeling van de oogziekte diabetisch macula-oedeem. Met de investering is een bedrag gemoeid van 9 miljoen dollar. Daarnaast wordt nog eens 37 miljoen dollar betaald voor de rechten op het geneesmiddel. Indien het geneesmiddel daadwerkelijk op de markt kan worden gebracht, zou Kalvista op minstens 715 miljoen dollar bijkomende inkomsten uit de samenwerking met Merck kunnen rekenen. Onderzoek heeft al aangetoond dat het middel werkt bij dieren en geen onoverkomelijke neveneffecten heeft bij de mens. Proeven met patiënten staan op het programma.

Het Nederlandse elektronicaconcern Philips legt de productie van twee soorten defibrillatoren in de Verenigde Staten stil. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt na overleg met de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA). Uit inspecties tijdens de eerste helft van dit decennium zouden een aantal problemen met de kwaliteitsbewaking zijn vastgesteld. Philips produceert in zijn fabrieken in Andover in Massachusetts en Bothell in Washington vier types defibrillatoren. De twee andere types blijven nog wel in productie, maar mogen in de Verenigde Staten niet meer worden verkocht. Het Nederlandse concern hoopt de productie in de loop van volgend jaar weer te kunnen hervatten.

De Amerikaanse bank Citigroup heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 18,2 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 2 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst liep van 3,8 miljard dollar op naar 4,1 miljard dollar. De omzet groeide vooral bij institutionele klanten en de mondiale consumentenbank, terwijl bij de omzet bij grote zakelijke klanten werd gehalveerd, deels omdat er onderdelen werden verkocht en afgebouwd. Citigroup kon tijdens het derde kwartaal terugvallen op een kernkapitaalbuffer van 13 procent. Dat betekende een daling met 0,1 procentpunt tegenover het kwartaal voordien. Aan de aandeelhouders werd 6,4 miljard dollar uitbetaald.

Waymo, het zusterbedrijf van Google, wilde een miljard dollar en excuses van Uber wegens een ongeautoriseerd gebruik van zijn technologie. Dat hebben een aantal bronnen tegenover het persbureau Reuters gemeld. Uber zou immers gebruik hebben gemaakt van technologie die bij Waymo door een vroegere werknemer was gestolen. Tevens zou Waymo hebben geëist dat een onafhankelijk toezichthouder zou controleren dat de gesloten technologie niet zou worden gebruikt. Uber zou het schikkingsvoorstel hebben afgewezen. Daardoor zal het dispuut gerechtelijk worden beslecht. De debatten zouden in december van start kunnen gaan. Eerder was oktober voorzien, maar Waymo heeft uitstel voor verder onderzoek gevraagd.

De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa krijgt grote delen van zijn failliete sectorgenoot Air Berlin in handen. Dat heeft Carsten Spohr, topman van Lufthansa, bekendgemaakt. Spohr maakte daarbij gewag van een grote dag voor zijn bedrijf, dat een bedrag van ongeveer 1,5 miljard dollar zou hebben betaald om het merendeel van de failliete boedel van Air Berlin in te lijven. Lufthansa kan door het akkoord zijn vloot uitbreiden met tachtig vliegtuigen, die waarschijnlijk vooral zullen worden gebruikt om budgetdochter Eurowings verder te laten groeien. Air Berlin ging medio augustus failliet. Dankzij een overbruggingskrediet van de Duitse overheid kon een groot deel van de vluchten doorgaan terwijl kopers werden gezocht.

Het levensmiddelenconcern Unilever heeft een minderheidsbelang genomen in het jonge cosmetica-bedrijf Beauty Bakery. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 3 miljoen dollar. Beauty Bakery werd opgericht door Nicole Cashmere en heeft inmiddels vijfentwintig medewerkers in dienst. Het bedrijf maakt cosmetica voor mensen met verschillende huidskleuren. De producten worden in meer dan honderd landen verkocht. Het bedrijf heeft daarbij onder meer een succesvol online model uitgebouwd. De investering van Unilever kaderde in een bredere kapitaaloperatie die Beauty Bakery heeft opgezet. De bijkomende middelen worden ingezet om de portfolio van Beauty Bakery verder uit te bouwen.

De Amerikaanse bank JPMorgan Chase heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 26,2 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 3 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst steeg met 7 procent tot 6,7 miljard dollar. De netto rentebaten lieten een groei met 10 procent tot 13,1 miljard dollar optekenen. Daarbij wordt zowel gewezen naar de stijgende rentes als naar de toename van het kredietvolume. De inkomsten uit de handel in obligaties moesten daarentegen een sterke daling melden. Jamie Dimon, topman van JPMorgan Chase, had eerder al gewaarschuwd voor een daling van de inkomsten uit de handel in effecten.

De Duitse autoconstructeur Volkswagen investeert de volgende vier jaar een bedrag van 1,4 miljard euro in de ontwikkeling van elektrische auto’s en bussen. De investeringen zullen vooral worden toegespitst op elektrische motoren, autonome voertuigen en cloudsystemen. Andreas Renschler, bij Volkswagen hoofd van de afdeling Truck & Bus, zegt een uiteindelijke afsplitsing van de vrachtwagendivisie niet uit te sluiten. Volkswagen Truck & Bus omvat onder meer de merken Man en Scania en is voor 25 procent ook aandeelhouder van het Chinese bedrijf Sinotruk. Navistar, de Amerikaanse dochter van Truck & Bus, wil over twee jaar in Noord-Amerika een middelgrote elektrisch vrachtwagen lanceren.

De Britse bank HSBC Holdings heeft John Flint tot chief executive benoemd. Flint (49) moet bij de bank de opvolger worden van Stuart Gulliver, die in februari zijn functie neerlegt. Flint is sinds het einde van de jaren tachtig van de voorbije eeuw actief bij de Britse bank, waar hij sindsdien een brede reeks functies heeft uitgeoefend. Op dit ogenblik is hij bij HSBC Holdings verantwoordelijk voor de consumentendivisie en het vermogensbeheer. Flint werd al langer gezien als een belangrijke kandidaat voor de opvolging van Gulliver, die de bank zeven jaar heeft geleid. Flint was al geruime tijd de rechterhand van Gulliver en genoot ook de voorkeur van de huidige chief executive.

Het Italiaanse modemerk Gucci zal in zijn producten voortaan geen gebruik meer maken van bont. Dat heeft Marco Bizzarri, directeur van Gucci, bekendgemaakt. Tegen de zomercollectie volgend jaar zal het gebruik van bont bij Gucci volgens Bizzarri volledig zijn geweerd. De maatregel is een gevolg van overleg met de Fur Free Alliance, een koepel die een veertigtal dierenrechtenorganisaties vertegenwoordigt. Eerder sloot de koepel ook al gelijkaardige overeenkomsten met merken zoals Armani, Hugo Boss en Stella McCartney. In een commentaar benadrukte Bizzarri dat sociaal verantwoord handelen één van de kernwaarden van Gucci vertegenwoordigt. Hij maakte ook gewag van een positieve verandering in de industrie.

De Amerikaanse restaurantketen Domino’s Pizza heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 643,6 miljoen dollar. Dat betekende een stijging met 14 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst steeg van 47,2 miljoen dollar naar 56,4 miljoen dollar. Bij de identieke omzet werd een toename met 8,4 procent opgetekend. Daarmee laat het bedrijf een beter resultaat optekenen dan een groot deel van zijn collega’s, maar toch moest een vertraging worden gemeld tegenover het derde kwartaal vorig jaar, toen nog een autonome groei met 13,8 procent werd gemeld. Anderzijds kon de keten goede prestaties melden in Groot-Brittannië en andere Europese markten.

In Taiwan heeft de Fair Trade Commission aan de Amerikaanse chipfabrikant Qualcomm een boete van 773 miljoen dollar opgelegd. Opgemerkt wordt dat Qualcomm misbruik maakt van zijn dominante positie op de markt van chips voor smartphones. Onder meer zou Qualcomm weigeren te leveren aan klanten die zich niet akkoord verklaarden met de voorwaarden die door de Amerikaanse chipfabrikant eenzijdig zouden zijn opgelegd. Qualcomm zou daarbij over een periode van minstens zeven jaar tientallen miljarden dollar bij Taiwanese bedrijven hebben geïnd. De boete is de hoogste sanctie die de Taiwanese autoriteiten hebben uitgedeeld. Er waren ook al gelijkaardige incidenten met China, Zuid-Korea en de Europese Unie.

De Europese Commissie wil de bouw stimuleren van gigafabrieken voor de fabricage van batterijen voor elektrische auto’s. Dat heeft Maros Sefcovic, Europees commissaris van energie, gezegd. De productie zou uiteindelijk vier tot vijf miljoen banen moeten opleveren. Sefcovic heeft over het project gesprekken gevoerd met onder meer Siemens, Basf, Renault en Solvay. Op dit ogenblik rijdt nagenoeg de volledige elektrische autovloot met Aziatische of Amerikaanse batterijen. Europese leveranciers zouden in de Europese Unie slechts 2,5 procent van de markt bevoorraden. Chinese bedrijven zouden daarentegen 55 procent van de totale bevoorrading voor hun rekening nemen.

08:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

11-10-17

Sociale netwerkaccounts al voor jobinterview bekeken

Een grote meerderheid van de bedrijven kijkt voor het interview met een potentiële werknemer naar de sociale netwerkprofielen van de kandidaat. Dat is de conclusie van een onderzoek van het platform TotalJobs bij nagenoeg negenduizend werknemers en bijna driehonderd rekruteerders in Groot-Brittannië.

Lees Verder

15:40 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Chinees toerisme blijft belangrijke groeisector

Chinese toeristen hebben vorig jaar 51,2 miljoen internationale reizen met overnachtingen laten geboekt. Dat betekende een stijging met 13 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een onderzoek van consulenten World Travel Monitor en IPK International.

Lees Verder

14:55 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Toenemende druk oorzaak van bedrieglijk gedrag

Een toenemende druk kan zowel werknemers als bedrijven aanzetten tot een bedrieglijk gedrag. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Arizona State University.

Lees Verder

13:20 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Collectivistische en individualistische maatschappijen zijn niet absoluut

Collectivistische en individualistische maatschappijen zijn niet absoluut. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit Tilburg.

Lees Verder

12:00 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Rivaliteit basis voor groter risicogedrag

Een sterkere rivaliteit kan zowel in de sport als het zakenleven tot grotere risico’s aanleiding geven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Arizona.

Lees Verder

11:40 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Maatschappelijk verantwoord ondernemen houdt risico’s in

Maatschappelijk verantwoord ondernemen kan een bedreiging vormen voor de carrière van de chief executive. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Notre Dame.

Lees Verder

10:20 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Testosteron laat zich ook voelen op de beursvloer

Testosteron laat zich ook voelen op de beursvloer. Een hoog testosterongehalte dreigt immers tot een overschatting van toekomstige beurskoersen te leiden. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de Western University, de University of Oxford en de Claremont Graduate University.

Lees Verder

09:57 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Het Britse defensieconcern BAE Systems schrapt tweeduizend banen. Dat heeft het Charles Woodburn, chief executive van BAE Systems, bekend gemaakt. Het bedrijf wordt geconfronteerd met een dalende vraag naar vliegtuigen zoals de Eurofighter Typhoon en de Hawk. Onder meer een bestelling van Saudi-Arabië blijft aanslepen. Daarom werd beslist het productietempo van de afdeling te verlagen, waardoor veertienhonderd functies verdwijnen. Ook worden bijna vierhonderd banen geschrapt in de maritieme divisie, bouwer van nucleaire duikboten. Tevens verdwijnen honderdvijftig arbeidsplaatsen in de afdeling die de strijd van overheden en bedrijven tegen cyberbedreigingen moet ondersteunen.

Het bedrijf Ion Beam Applications (IBA) uit Louvain-la-Neuve heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Franse bouwgroep Vinci Construction. Het akkoord moet een oplossing bieden voor de problemen die het Waalse bedrijf ervaart met de bouw van nieuwe centra voor protontherapie, die met vertragingen worden geconfronteerd. De voorbije zomer had het Belgische bedrijf al aangekondigd een oplossing te zoeken voor de vertragingen met de bouw van zijn therapiecentra. De twee partijen zeggen klanten een gezamenlijk bod te zullen presenteren. Het Waalse bedrijf blijft verantwoordelijk voor het ontwerp van de installatie, terwijl de constructie van de gebouwen door Vinci zal worden uitgevoerd.

Het Amerikaanse farmabedrijf Pfizer onderzoekt de strategische opties voor zijn consumententak. Dat heeft de onderneming bekend gemeld. Opgemerkt wordt dat een volledige of gedeeltelijke afsplitsing, een verkoop of een andere transactie voor de divisie wordt onderzocht. Er wordt echter aan toegevoegd dat de divisie mogelijk ook behouden zal blijven. Pfizer zegt dat het onderzoek deel uitmaakt van de voortdurende zoektocht naar financiering van de onderzoekspijplijn en waardemaximalisatie voor de aandeelhouders. De divisie, producent van onder meer Advil en Centrum, realiseerde vorig jaar een omzet van 3,4 miljard dollar. Pfizer verwacht volgend jaar over de divisie een besluit te nemen.

De Franse groep Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) heeft tijdens het voorbije kwartaal een omzet gerealiseerd van ruim 10 miljard euro. Dat betekende een stijging met 12 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De divisie mode en leder meldde een groei met 13 procent tot 3,9 miljard euro. Parfum en cosmetica kende een omzetstijging met 17 procent, in belangrijke mate dankzij de lancering van het merk Fenty Beauty van Rihanna. De afdeling horloges en juwelen een groei met 14 procent kon worden gemeld. Enkel de verkoop van dranken, waaronder champagne en cognac, ontgoochelde. Over de eerste negen maanden van dit jaar werd eveneens een omzetgroei met 12 procent tot 30,1 miljard euro opgetekend.

De Amerikaanse technologiegroep Honeywell gaat zich tegen eind volgend jaar in drie afzonderlijke entiteiten opdelen. Dat heeft het concern bekend gemaakt. Twee divisies zullen daarbij naar de beurs worden gebracht. Onder meer wil de groep zijn transportdivisie, die een jaaromzet van ongeveer 3 miljard dollar oplevert, afstoten. Ook de afdelingen gebouwentechnologie en distributie, die worden samengevoegd en een gezamenlijk ongeveer 4,5 miljard dollar inkomsten per jaar genereren, zouden worden afgesplitst. De rest van de activiteiten zullen door Honeywell verder worden gezet. Honeywell staat zoals veel andere grote beursgenoteerde bedrijven onder druk van een activistische aandeelhouder.

Het Finse concern Nokia stopt de productie van camera’s voor virtual reality. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. Nokia lanceerde twee jaar geleden Ozo, een camera die voor virtuele realiteit kon worden gebruikt. De camera liet de gebruiker toe geluid en beeld in 360 graden op te nemen. Nokia zal nog wel updates voor de Ozo blijven ontwikkelen, maar zal het toestel niet meer verder doorontwikkelen. Dat gaat gepaard met het verlies van 310 banen in onder meer de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Finland. Volgens analisten was de Ozo wellicht te duur om een grote populariteit te verwerven. Het toestel was vooral bedoeld voor professionals die hoogwaardig beeld en geluid wilden leveren.

Het Amerikaanse technologiebedrijf Apple wil eigen series en films produceren en heeft daarvoor onder meer Amblin Television, het bedrijf van filmmaker Steven Spielberg, ingehuurd. Dat hebben een aantal bronnen tegenover de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal gemeld. Met Amblin en het productiebedrijf NBC Universal, eigendom van kabelgroep Comcast, zou het technologieconcern afspraken hebben gemaakt over nieuwe afleveringen van Amazing Stories, een serie van Spielberg uit de jaren tachtig waarin fantasy, horror en sciencefiction samenkomen. Apple heeft volgens eerdere berichtgeving minstens 1 miljard dollar uitgetrokken om zelf videocontent te maken.

De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa heeft een akkoord gesloten over onder meer loon en pensioenen met de pilotenvakbond Vereinigung Cockpit (VC). Daarmee is een einde gekomen aan jarenlange, felle discussies waarbij de piloten meer dan eens het werk neerlegden om hun eisen kracht bij te zetten. De afspraken gelden voor een periode van vijf jaar. Ondanks een belangrijke loonsverhoging voorziet de overeenkomst in aanzienlijke besparingen op de kosten van het vliegend personeel, onder meer dankzij een geleidelijke verhoging van de leeftijd waarop piloten met vervroegd pensioen gaan. Anderzijds worden de volgende vijf jaar bijkomende arbeidsplaatsen gecreëerd.

Het Amerikaanse supermarktconcern Wal-Mart Stores gaat voor 20 miljard dollar aandelen inkopen. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt. Het programma, over een periode van twee jaar, vervangt de bestaande operatie. De inkoop moet het vertrouwen in de toekomst van de onderneming ondersteunen. Het concern verwacht volgend jaar een omzetgroei van ongeveer 3 procent te kunnen realiseren. Daarbij wordt onder meer een belangrijke toename van de online verkoop in het vooruitzicht gesteld. Het concern maakte ook bekend volgend jaar wereldwijd 280 fysieke winkels te kunnen openen. Daarbij worden 250 openingen voorzien op internationale markten.

De divisie Specialty Chemicals van het Nederlandse chemieconcern AkzoNobel heeft in China een nieuwe stap gezet. De onderneming is de volgende fase ingegaan met een uitbreiding van de fabriek voor organische peroxides in Ningbo. De productiecapaciteit zal door de uitbreiding in het derde kwartaal van volgend jaar met meer dan 100 procent toenemen. Financiële details over de operatie werden niet verstrekt. De fabriek in Ningbo produceert dicumylperoxide (DCP), een organische peroxide die zijn toepassing vindt bij de vervaardiging van polymeren. De capaciteit is in augustus al met 40 procent gestegen en wordt uiteindelijk verdubbeld tot een capaciteit van 38.000 ton per jaar.

HelloFresh, een bezorger van maaltijdboxen, treft voorbereidingen voor een beursgang waarmee men hoopt een bedrag tussen 250 miljoen euro en 300 miljoen euro te kunnen ophalen. Dat heeft de onderneming bevestigd nadat de plannen voor een beursgang eerder al waren uitgelekt. HelloFresh, dat deels in handen is van het Duitse investeringsvehikel Rocket Internet, wil een notering aan de beurs van Frankfurt. In de volgende vijftien maanden denkt HelloFresh de verliezen achter zich te kunnen laten en break-even te kunnen draaien. De opbrengst van de beursgang zal worden geïnvesteerd in de groeiplannen voor de lange termijn. Twee jaren geleden koesterde het bedrijf ook al plannen voor een beursgang.

De activistische aandeelhouder Nelson Peltz is er niet in geslaagd een zetel in de raad van bestuur van het Amerikaanse concern Procter & Gamble (P&G). Hij kon op de jaarvergadering van het bedrijf onvoldoende steun vinden voor zijn kandidatuur. In juli dit jaar had Peltz, topman van de activististische investeerder Trian Fund Management, bekend gemaakt een bestuurszetel bij Procter & Gamble te ambiëren. Hij was van mening dat het bedrijf ondermaats had gepresteerd en veel minder rendement had gerealiseerd dan concurrenten. Half augustus meldde Procter & Gamble echter vast te houden aan de eigen strategie, waarbij het concern om steun vroeg tijdens de aandeelhoudersvergadering.

Het Belgische beeldvormingsbedrijf Barco in een patentzaak met KanexPro een schikking getroffen. Dat heeft Barco bekend gemaakt. Barco had KanexPro ervan beticht inbreuk te maken op patenten die betrekking hebben op het ClickShare Presentation System van de Belgische onderneming. Beide partijen zijn hierover nu een schikking overeengekomen. De overeenkomst houdt in dat KanexPro ermee heeft ingestemd om de distributie en verkoop van zijn MyTurn Wireless Presentation System in Europa en de Verenigde Staten stop te zetten. Barco wees erop dat aan de ontwikkeling van ClickShare twee tot drie jaar door een groep specialisten was gewerkt. ClickShare werd vijf jaar geleden op de markt gebracht.

Autoruitenbedrijf Belron wil voor 1,3 miljard euro lenen bij een syndicaat van institutionele geldschieters. Ongeveer een derde van de opgehaalde som moet worden uitgekeerd aan eigenaar D’Ieteren. Dat heeft D’Ieteren bekend gemaakt. Daarbij zal ongeveer 450 miljoen euro in de vorm van een speciaal dividend worden uitgekeerd aan de huidige aandeelhouders van Belron, dat voor 94,85 procent in handen is van D’Ieteren. Daarnaast dient het geld om een schuld aan aandeelhouders af te betalen en om uitstaande instrumenten in de Verenigde Staten te herfinancieren. De transactie sluit volgens D’Ieteren aan bij de plannen om een minderheidspartner te vinden voor Belron. De leningen zouden over een periode van zeven jaar lopen.

Het netwerk van het internetconcern Google is tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen vanuit Rusland gebruikt om misleidende politieke advertenties te publiceren. Dat heeft de Amerikaanse krant The Washington Post gemeld. Eerder was ook al bekendgemaakt dat Rusland via Facebook en Twitter geprobeerd zou hebben om de Amerikaanse kiezer te beïnvloeden. Er zouden echter ook op Google voor tienduizenden dollar reclames zijn gekocht. De misleidende informatie zou onder meer zijn verspreid via YouTube, het populaire videoplatform van Google. Daarnaast werden onder meer nog de zoeksite Google en de maildienst Gmail gebruikt om misleidende reclame rond de verkiezingen te verspreiden.

08:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

10-10-17

Wereldwijde visvangsten worden sterk onderschat

In de officiële statistieken worden de omvang van de wereldwijd visvangst bijzonder sterk onderschat. Dat kan een ernstige bedreiging vormen voor natuurbehoud. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de University of Salford.

Lees Verder

15:08 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Online profielen onthullen aantal persoonlijkskenmerken

Het is mogelijk om uit online profielen een aantal persoonlijkheidskenmerken af te leiden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit Tilburg. Het verband geldt echter alleen voor extraversie en zelfrepresentatie.

Lees Verder

14:55 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Overleg leidt niet altijd tot optimale keuzes

Een optimale beslissing wordt niet altijd in overleg genomen. In een aantal omstandigheden is het aangewezen dat één partij knopen doorhakt. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Essex.

Lees Verder

13:04 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Azië snelst groeiende markt medisch toerisme

Het medisch toerisme heeft vorig jaar wereldwijd een waarde van ruim 61,17 miljoen dollar laten optekenen. Dat bedrag zal over zes jaar echter zijn opgelopen tot een niveau van nagenoeg 165,35 miljoen dollar. Dat blijkt uit een rapport van consulent Allied Market Research.

Lees Verder

12:49 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Atlantische Oceaan kan hele mensheid van windenergie voorzien

De Atlantische Oceaan biedt enorme mogelijkheden op het gebied van windenergie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Carnegie Institution for Science. Het noorden van de Atlantische Oceaan zou tijdens de winterperiode voldoende energie kunnen creëren om de volledige actuele behoefte van de mensheid te dekken.

Lees Verder

11:59 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Vrouwelijk brein reageert sterker op prosociaal gedrag

Bij vrouwen reageert het brein sterker op prosociaal gedrag dan bij mannen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universität Zürich. Het beloningssysteem van mannen blijkt daarentegen gevoeliger voor zelfzuchtig gedrag.

Lees Verder

10:42 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Londenaar heeft kleinste gezinsbudget van heel Groot-Brittannië

Nergens in Groot-Brittannië worden hogere salarissen betaald dan in Londen, maar toch hebben de inwoners van de stad het laagste beschikbare inkomen van het hele land. Dat blijkt uit een rapport van het platform CV-Library.

Lees Verder

09:37 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De Belgische postgroep Bpost neemt het Amerikaanse pakketbedrijf Radial over. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 820 miljard dollar. Dat heeft Bpost bekendgemaakt. De deal wordt naar verwachting in het laatste kwartaal van het jaar afgerond. Bij Radial, gevestigd in de staat Pennsylvania, werken 6.700 mensen. Het Amerikaanse bedrijf realiseert dit jaar een omzet van ruim 1 miljard dollar. Radial beschikt over een netwerk van vierentwintig distributiecentra. Voor Bpost betekent de overname naar eigen zeggen een mijlpaal in het streven om een leidinggevende partij te worden in de logistieke dienstverlening voor ecommerce.

In de Verenigde Staten wordt filmproducent Harvey Weinstein beticht zich schuldig te hebben gemaakt aan seksuele intimidatie. De producent, die samen met zijn broer de Weinstein Company had opgericht, zou over een periode van dertig jaar verschillende klachten voor aanranding hebben afgekocht. Verschillende actrices – waaronder Kate Winslet, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Glenn Close en Judi Dench – hebben inmiddels tegen Weinstein verklaringen afgelegd. Door de aantijgingen had de man te kennen gegeven zijn functie als chief executive van Weinstein Company tijdelijk neer te leggen. Het bedrijf besliste echter de man te ontslaan en elke samenwerking met Harvey Weinstein af te breken.

Autocarbouwer Van Hool uit Koningshooikt brengt over anderhalf jaar een volledig elektrisch aangedreven bus op de Noord-Amerikaanse markt. De bus krijgt een autonomie van ongeveer 300 kilometer. De elektrische bussen zijn vooral bedoeld voor het vervoer van werknemers of voor regelmatige transporten van personen over korte afstanden. ABC Companies, al drie decennia lang exclusief verdeler voor Van Hool in Noord-Amerika, zal instaan voor de verkoop, distributie en dienst naverkoop. Ook zal een samenwerking worden opgezet met de Amerikaanse onderneming Proterra, ontwikkelaar van batterijtechnologie. De elektrische bus zal in Macedonië worden gebouwd.

In de Verenigde Staten heeft het datacenter-bedrijf Switch met zijn beursintroductie een bedrag van 531 miljoen dollar opgehaald. Daarmee is het bedrijf de derde grootste beursgang van dit jaar in de Amerikaanse technologiesector. De grootste operatie kwam op naam van Snap, dat met zijn beursintroductie eerder dit jaar een bedrag van 3,9 miljard dollar ophaalde, gevolgd door Altice met een bedrag van 2,2 miljard dollar. WideOpenWest volgt op een vierde plaats met een bedrag van 356,5 miljoen dollar. Switch realiseerde het voorbije jaar een omzet van 318,4 miljoen dollar. Het bedrijf boekte daarbij een nettowinst van 31,4 miljoen dollar. Het jaar voordien was een positief resultaat van 73,5 miljoen dollar gemeld.

De failliete Duitse luchtvaartmaatschappij Air Berlin zal eind oktober zijn laatste vlucht uitvoeren. Dat heeft de directie van Air Berlin in een schrijven aan de medewerkers gemeld. De werknemers werden opgeroepen elders werk te zoeken. Air Berlin heeft 8.600 medewerkers, maar benadrukt dat niet iedereen bij een eventuele overnemer van de activiteiten terecht zal kunnen. Inmiddels zijn met de vakbonden gesprekken begonnen over de ontslagvoorwaarden voor het personeel. Air Berlin vroeg in augustus faillissement aan, maar kon met financiële steun van de Duitse overheid zijn vluchten voorlopig verder blijven zetten. Vooral Lufthansa en EasyJet zouden interesse hebben in de activiteiten van het bedrijf.

Bij het Amerikaanse concern General Electric heeft de activistische aandeelhouder Trian Fund Management een belangrijke overwinning behaald. Trian krijgt in de bestuursraad van het concern immers een zetel. De activistische aandeelhouder legt al langere tijd druk op General Electric. Hij is van mening dat het bedrijf meer kostenbesparingen dient door te voeren om het rendement voor de aandeelhouders op te krikken. De belegger nam twee jaar geleden een belang van 0,82 procent in het concern. Toen de financiële resultaten niet volgens zijn wensen bleken te evolueren, begon de aandeelhouder zich te roeren. Ed Garden, hoofd beleggingen van Trian, zetelt voortaan in de bestuursraad van General Electric.

Ook Crédit Agricole heeft mogelijk interesse in zijn Duitse sectorgenoot Commerzbank. Dat heeft Philippe Brassac, topman van Crédit Agricole, gezegd. Eerder had ook BNP Paribas aangegeven in een eventuele overname geïnteresseerd te zijn indien de Duitse regering zijn belang in Commerzbank van de hand zou doen. Brassac benadrukt dat de huidige strategie van Crédit Agricole zich weliswaar op organische groei concentreert, maar hij voegt eraan toe dat interessante mogelijkheden niet genegeerd kunnen worden. Waarnemers merken op dat Crédit Agricole alvast een meer evenwaardige partner zou zijn voor Commerzbank dan BNP Paribas, dat een grote dominantie in een fusie zou hebben.

Het Russische energieconcern Rosneft heeft een belang van 30 procent genomen in het gasveld Zohr van de Italiaanse groep Eni in de Middellandse Zee. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 1,13 miljard dollar. Dat heeft Rosneft bekend gemaakt. Zohr werd twee jaar geleden door Eni in het oostelijk deel van de Middellandse Zee ontdekt. Het gasveld heeft een oppervlakte van 231 vierkante kilometer en zou een reserve van meer dan 850 miljard kubieke meter herbergen. Zohr is het grootste gasveld in het mediterrane bekken. Een concessie van 10 procent werd aan het concern British Petroleum verkocht. Rosneft heeft een optie op nog eens een belang van 5 procent in het project te kopen.

Het bedrijf LynxCare, ontwikkelaar van een platform voor de opvolging van patiëntengegevens voor ziekenhuizen, heeft een bedrag van 1,2 miljoen euro opgehaald. Het geld werd verzameld bij investeerders, banken, de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) en het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio). Op dit ogenblik beheert LynxCare patiëntengegevens voor acht Vlaamse ziekenhuizen. Met de bijkomende middelen wil de onderneming zijn activiteiten echter ook uitbreiden naar Wallonië, Frankrijk en Nederland. Bovendien opent het bedrijf ook een kantoor in San Francisco. LynxCare startte twee jaar geleden met 50.000 euro van het technologiecentrum Imec in Leuven.

Het chemieconcern Tessenderlo Group heeft in de Amerikaanse staat Illinois een nieuwe fabriek voor de productie van vloeibare meststoffen geopend. Dat heeft de Belgische onderneming bekendgemaakt. Financiële details over het project werden echter niet vrijgegeven. De nieuwe fabriek is gevstigd in East Dubuque en vormt onderdeel van de divisie Crop Vitality en moet ervoor zorgen dat de meststof Thio-Sul op een efficiëntere manier bij de landbouwsector in het Amerikaanse Midwesten wordt gedistribueerd. Thio-Sul is een vloeibare meststof, die gebruikt wordt voor de bemesting van grootschalige gewassen en voor de kweek van bomen en groenten.

Begin maart volgend jaar start de Britse rederij Seabourne Freight met een nieuwe ferrydienst tussen Oostende en Ramsgate in Engeland. Dat heeft Johan Vande Lanotte, burgemeester van Oostende, bevestigd. Over de verbinding is al anderhalf jaar onderhandeld. Oostende kende al sinds het midden van de negentiende eeuw een ferryverbinding met Engeland. Aan die services kwamen vier jaar geleden echter een einde toen rederij TransEuropa Ferries het faillissement aanvroeg. Seabourne zou een dienst opzetten met drie schepen, die dagelijks in totaal zes afvaarten zouden garanderen. In eerste instantie is de dienst voorbehouden voor vrachtvervoer. Over twee jaar zou mogelijk ook passagiersvervoer worden opgezet.

De Nobelprijs Economie gaat naar Richard Thaler (72), een gedragseconoom die bestudeerde hoe mensen naar betere keuzes kunnen worden gestuurd. Thaler kwam daarbij tot de vaststelling dat beperkte rationaliteit, sociale voorkeuren en beperkte zelfcontrole een invloed kunnen hebben op individuele beslissingen en marktresultaten. Die stellingen verwerkte Thaler negen jaar geleden samen met Cass Sunstein in het boek Nudge, dat als één van de invloedrijkste werken uit de gedragseconomie wordt bestempeld. Onder meer voormalig Amerikaans president Barack Obama en de gewezen Britse premier David Cameron hebben al toegegeven bewonderaars van Thaler te zijn.

De Belg Ronny Leten, jarenlang topman van de Zweedse industriegroep Atlas Copco, wordt wellicht bestuursvoorzitter van Ericcson, een Zweedse fabrikant van telecomtechnologie. Leten werd door het nominatiecomité van Ericsson voorgesteld als opvolger van Leif Johansson, die al had gezegd geen interesse meer te hebben voor een nieuw mandaat als bestuursvoorzitter. De nominatie van Leten moet nog wel door de aandeelhouders van Ericsson worden goedgekeurd. Leten legde in april dit jaar zijn functies als chief executive en voorzitter van Atlas Copco neer. Hij is momenteel al voorzitter van de Zweedse groep Electrolux en krijgt diezelfde functie bij Epiroc, dat volgend jaar van Atlas Copco wordt afgesplitst.

De nieuwe kernreactor op het Finse eiland Olkiluoto zal pas over anderhalf jaar volledig operationeel zijn. Het Finse elektriciteitsbedrijf Teollisuuden Voima (TVO), eigenaar en toekomstig uitbater van de centrale, heeft opnieuw een vertraging aangekondigd. De centrale had acht jaar geleden al operationeel moeten zijn, maar er diende al herhaaldelijk uitstel bekend worden gemaakt. De centrale wordt gebouwd door een consortium van het Franse Areva en het Duitse Siemens. De uitbater en de aannemers geven elkaar de schuld van voor de vele vertragingen en budgetoverschrijdingen. Het geding, met wederzijdse schadeclaims, is inmiddels aan het Internationale Arbitragehof voorgelegd.

De Zweedse meubelketen Ikea wil meer meubelen verkopen via het internet en wil daarvoor samenwerken met partners. Dat heeft Torbjörn Lööf, chie executive van Inter Ikea, tegenover de Britse zakenkrant Financial Times gezegd. Hij maakt daarbij gewag van de grootste vernieuwing in de geschiedenis van het bedrijf. Op dit ogenblik verkoopt Ikea zijn producten uitsluitend in de eigen winkels en online platformen, maar volgend jaar zal een testproject worden gelanceerd waarbij ook externe webwinkels de meubels van de Zweedse groep te koop zullen kunnen aanbieden. Onder meer wordt van een mogelijke samenwerking met Amazon en Alibaba gewag gemaakt, maar Lööf weigerde namen van potentiële partners te noemen.

08:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

09-10-17

Westerse merken blijven populair bij Chinese publiek

Westerse merken blijven bij het Chinese publiek een grote populariteit genieten. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Toluna bij duizend Chinese consumenten. Televisie wordt daarbij het belangrijkste communicatiemiddel genoemd, gevolgd door buitenreclame en beïnvloeders.

Lees Verder

15:48 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Reclamesector halveert illegale inkomsten piraten

Dankzij gerichte inspanningen is de reclamesector erin geslaagd om de advertentie-inkomsten van piraten te halveren. Dat is de conclusie van een rapport van de Trustworthy Accountability Group (TAG). Geraamd wordt dat de piraten door de ingrepen tussen 102 miljoen dollar en 177 miljoen dollar digitale reclame-inkomsten hebben verloren.

Lees Verder

14:36 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Smartphonefabrikanten steunen vooral op premium-verkopen

Smartphonefabrikanten realiseren nagenoeg 80 procent van hun totale winsten met de verkoop van premium-producten. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Counterpoint Research. Bij Apple loopt dat aandeel zelfs op tot 96 procent, tegenover 66 procent bij Samsung.

Lees Verder

13:29 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Retailers willen artificiële intelligentie installeren

Meer dan de helft van alle retailers zijn geïnteresseerd in artificiële intelligentie. De toepassing moet de beleving van de klant versterken. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent SLI Systems.

Lees Verder
<

09-10-17

Luxemburg wereldwijd beste ingericht voor ecommerce

Luxemburg heeft wereldwijd het beste kader uitgebouwd voor de ontwikkeling van online shopping en andere vormen van ecommerce. Dat is de conclusie van een rapport van de United Nations Conference on Trade and Development (Unctad). De top tien bestaat uit zeven Europese landen en drie vertegenwoordigers van de regio Asia-Pacific.

Lees Verder

11:43 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Regelmatige lichaamsbeweging instrument tegen depressies

Regelmatige lichaamsbeweging is een efficiënt instrument om toekomstige depressies te vermijden. Zelfs één uur beweging per week kan al positieve resultaten opleveren. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of New South Wales.

Lees Verder

10:19 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Oudere werkzoekende heeft andere prioriteiten

Oudere werknemers hechten bij de zoektocht naar een nieuwe betrekking veel minder belang aan salaris of carrièremogelijkheden. Wel wil men vaak dichter bij huis werken of wordt naar een grotere flexibiliteit gestreefd. Dat blijkt uit een onderzoek van Jobsite bij meer dan zeventienduizend werknemers in Groot-Brittannië.

Lees Verder

09:01 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Kobe Steel heeft gegevens over de stevigheid en levensduur van een aantal producten uit aluminium en koper vervalst. Dat heeft het Japanse staalbedrijf bekend. Details over de identiteit van de getroffen klanten werden niet bekendgemaakt. De producten gingen naar ongeveer tweehonderd afnemers. Volgens Japanse media zou onder meer de autodivisie en de luchtvaartafdeling van Mitubishi Heavy Industries de betrokken producten hebben ontvangen. Kobe zegt dat er geen veiligheidsproblemen aan het licht zijn gekomen. Het bedrijf kwam de fraude bij ongeveer 4 procent van zijn divisies aluminium en koper op het spoor. Dat gebeurde bij interne controles die sinds september vorig jaar liepen.

De Amerikaanse retailer Costco Wholesale heeft tijdens het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een omzet gerealiseerd van 42,3 miljard dollar, tegenover 36,6 miljard dollar inkomsten dezelfde periode vorig jaar. Het kwartaal omvatte dit jaar echter wel één bijkomende verkoopweek. Maar ook op vergelijkbare basis was er sprake van een omzetstijging in alle regio’s en ook in de online verkopen. De nettowinst steeg van 779 miljoen dollar naar 919 miljoen dollar. De jaaromzet steeg van 118,7 miljard dollar naar 129 miljard dollar. De nettowinst liep van 2,4 miljard dollar naar 2,7 miljard dollar op. De winst werd voor 82 miljoen dollar positief beïnvloed door belastingvoordelen, naast 51 miljoen dollar eenmalige baten.

De Belgische chemiegroep Solvay breidt zijn wereldwijde productiecapaciteit voor sulfonpolymeren in Panoli in India en Marietta in Ohio en Augusta in Georgia in de Verenigde Staten uit. Dat heeft het concern bekendgemaakt. Financiële details over de investeringen werden niet meegedeeld. Met de capaciteitsuitbreiding hoopt Solvay naar eigen zeggen te kunnen beantwoorden aan de groeiende vraag op de markt. Daarbij wordt vooral gewag gemaakt van een toenemende interesse vanuit de medische sector en de waterzuiveringsindustrie. Solvay kondigde eerder al aan de capaciteit voor sulfonpolymeren uit te breiden. In een periode van vijf jaar wil het concern de capaciteit met meer dan 35 procent vergroten.

De Franse farmagroep Sanofi overweegt de verkoop van zijn generieke geneesmiddelentak in Europa. Dat hebben een aantal bronnen tegenover de Franse krant Le Figaro gemeld. Minstens zes partijen zouden al interesse hebben gemeld. Onder meer wordt gewag gemaakt van de investeerders Blackstone, CVC Capital en Advent. Binnen een periode van twee maanden zouden biedingen op de divisie worden verwacht. De waarde van de activiteiten wordt geraamd op een bedrag van ongeveer 3 miljard euro. Sanofi zou de verkoop van de divisie tegen eind volgend jaar afgerond willen hebben. De betrokken divisie realiseerde vorig jaar nog een omzet van 800 miljoen euro.

In Groot-Brittannië proberen de British Broadcasting Corporation (BBC) en copyrightorganisatie PRS For Music een vergelijk te vinden voor de nieuwe vergoeding van de composities die op radio en televisie worden gespeeld. Beide partijen hebben zich tot het Britse gerecht gewend. Het originele contract voorzag een jaarlijkse vergoeding van 70 miljoen pond. Dat contract dateert echter van zes jaar geleden en is nu echter afgelopen. De twee partijen vinden geen overeenkomst over de verlenging van het akkoord. De componisten verwijzen daarbij naar nieuwe technologieën die door de Britse omroep worden gebruikt en naar grotere commerciële successen, waardoor een hogere vergoeding zou kunnen worden gevraagd.

Bij luchtvaartmaatschappij Ryanair legt operationeel directeur Michael Hickey eind oktober zijn functie neer. Dat heeft de maatschappij bekend gemaakt. Hickey is de eerste directeur die het veld moet ruimen na de roosterchaos bij de Ierse luchtvaartmaatschappij. Ryanair heeft in september en oktober in totaal ongeveer 2.100 vluchten moeten schrappen omdat de roosters voor het vliegend personeel niet meer konden worden ingevuld. Ook de volgende maanden wordt een deel van de geplande vluchten geschrapt. In totaal worden honderdduizenden reizigers door het probleem getroffen. Hickey werkte dertig jaar bij Ryanair, maar was als operationeel directeur ook verantwoordelijk voor het personeel.

Het chemieconcern Monsanto heeft tijdens het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een omzet gerealiseerd van 2,7 miljard dollar, tegenover 2,6 miljard dollar inkomsten dezelfde periode vorig jaar. In drie van de vijf divisies konden hogere verkopen worden gemeld. Het bedrijf boekte een nettowinst van 20 miljoen dollar, tegenover een verlies van 191 miljoen dollar het jaar voordien, toen echter eenmalige lasten dienden te worden geboekt. Over het hele jaar boekte Monsanto een omzet van 14,6 miljard dollar, tegenover 13,5 miljard dollar inkomsten het jaar voordien. De nettowinst nam van 1 miljard dollar naar 2,3 miljard dollar toe. Verwacht wordt dat de fusie met Bayer begin volgend jaar wordt afgerond.

Het Belgische postbedrijf Bpost heeft onder de naam Cubee zijn bestaande netwerk van pakketautomaten in onder meer treinstations en supermarkten ook voor concurrenten opengesteld. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. Het netwerk bestaat uit honderdvijftig automaten waar consumenten hun online aankopen op alle mogelijke ogenblikken kunnen afhalen, verzenden of retourneren. Tot nu toe konden de automaten alleen worden gebruikt voor aankopen bij online winkels die zelf klant zijn van Bpost, zoals Zalando of Bol.com. Voortaan staat het netwerk echter open voor alle online winkels en concurrerende koerierbedrijven. Financiële details over het project werden niet bekend gemaakt.

Google mag zijn internetballonnen inzetten boven Puerto Rico, dat na een doortocht van de orkaan Maria een groot deel van zijn communicatie zag uitvallen. De Amerikaanse Federal Communication Commission (FCC) heeft aan Alphabet, moederbedrijf van Google, toelating gegeven om de ballonnen van Project Loon boven Puerto Rico in te zetten. Project Loon krijgt daarbij een tijdelijke vergunning van zes maanden, waarbij dertig ballonnen kunnen worden ingezet boven Puerto Rico en de Maagdeneilanden. De ballonnen zullen zowel mobiele data als telefoongesprekken mogelijk maken. Acht Puerto Ricaanse telecombedrijven werken met Alphabet samen om de communicatie weer op te bouwen.

Facebook laat advertenties in de toekomst door mensen nakijken wanneer in de boodschappen politiek, religie, etnische aangelegenheden of sociale problemen aan bod komen. Dat heeft Facebook volgens een aantal media aan de adverteerders gemeld. In het verleden werd de reclame door een geautomatiseerd systeem beoordeeld en online geplaatst. De standaard voor advertenties met een politieke of religieuze toon gaat met deze maatregel omhoog. Omdat het meer werk kost, waarschuwt Facebook adverteerders dat het voortaan ook iets langer kan duren voordat de betrokken reclames online komen. Facebook is recent geregeld bekritiseerd wegens reclames rond wapengebruik of racisme.

De Amerikaanse speelgoedfabrikant Mattel komt terug op zijn plannen om Aristotle, een virtuele assistent voor kinderen, op de markt te brengen. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. De Aristotle moest een concurrent worden voor onder meer Siri en Google Home, maar dan voor veel jongere gebruikers. Ouders zouden een luidspreker en camera met ondersteuning voor de assistent in de kinderkamer kunnen zetten. Kinderen zouden de speaker vragen kunnen stellen, terwijl ouders hem als babyfoon konden inzetten. Volgens critici bracht Aristotle echter de privacy van kinderen in het geding. De data zouden immers voor marketing kunnen worden gebruikt, terwijl hackers de kinderen zouden kunnen bespioneren.

In Duitsland hebben het openbaar ministerie en de Bondsdag geen bewijzen gevonden dat het Amerikaanse National Security Agency (NSA) en het Britse Government Communications Headquarters (GCHQ) op grote schaal de Duitse bevolking zouden hebben bespioneerd. Met die vaststelling is het onderzoek afgesloten. Dat heeft het persbureau Reuters gemeld. De voorbije vier jaar zijn in Duitsland verscheidene onderzoeken opgestart nadat klokkenluider Edward Snowden onthulde dat onder meer bondskanselier Angela Merkel door de Amerikaanse spionagedienst zou zijn afgeluisterd. In de documenten terzake zijn volgens het Duits openbaar ministerie echter geen bewijzen van spionage gevonden.

Er bestaat geen verband tussen de vergoeding van een chief executive en de prestaties van zijn onderneming. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent MSCI World op basis van gegevens over meer dan vierhonderd ondernemingen in de Verenigde Staten over een periode van tien jaar. Opgemerkt wordt dat aantal topmanagers met de hoogste vergoedingen hun bedrijf bij de 10 procent best presterende entiteiten klasseerden, maar een aantal anderen eindigden met hun onderneming ondanks even riante salarissen helemaal achteraan. Tevens kon volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat middelmatig betaalde toplui soms vaak uitstekende prestaties lieten optekenen.

Een inwoner van de Europese Unie verspilt jaarlijks 173 kilogram voedsel. Dat blijkt uit een rapport van consulent Eurobarometer. De grootste verspilling wordt opgetekend in Nederland, waar elke inwoner jaarlijks gemiddeld 541 kilogram voedingsproducten verloren zou laten gaan. België eindigt met een verspilling van 345 kilogram op een tweede plaats. Daarna volgen Cyprus (327 kilogram), Estland (265 kilogram) en Polen (247 kilogram). De beste prestaties worden daarentegen opgetekend in Slovenië (72 kilogram), gevolgd door Roemenië en Malta (76 kilogram), Griekenland (80 kilogram) en Tsjechië (81 kilogram). De Europese Unie wil de voedselverspilling eind volgend decennium met 50 procent verlagen.

Antivirusmaker Kaspersky ontkent dat het op enige wijze medewerking heeft verleend aan een vermeende Russische hack op spionagesoftware van het Amerikaanse National Security Agency (NSA). Een aantal bronnen hadden tegenover de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal gemeld dat een medewerker van de Amerikaanse spionagedienst twee jaar geleden door Russische hackers zijn getroffen. De spionagesoftware zou op de persoonlijke computer van de medewerkers zijn geplaatst. Daarbij zou volgens een aantal partijen de antivirussoftware van Kaspersky zijn misbruikt. Kaspersky ontkent de aantijgingen en benadrukt in een geopolitiek kruisvuur terecht te zijn gekomen.

08:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-10-17

Macho stereotypes zijn niet altijd realiteit

Achter het gebruik van een aantal macho stereotypes moeten duidelijke vragen worden gesteld. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Edge Hill University in Groot-Brittannië

Lees Verder

15:34 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Interactie tussen genen kan antisociaal gedrag verklaren

Individuele genen hebben weinig invloed op de ontwikkeling van antisociaal gedrag. Een interactie tussen de verschillende genen kunnen echter wel een gedeeltelijke verklaring aanreiken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Vrije University Amsterdam.

Lees Verder

14:33 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Amerikanen investeren minder in transport dan dertig jaar geleden

In de Verenigde Staten wordt op dit ogenblik minder geïnvesteerd in transport dan drie decennia geleden. Nochtans zijn zowel de aankoopprijs van de voertuigen als de kostprijs van de brandstof tijdens die periode gevoelig gestegen. Dat blijkt uit een rapport van wetenschappers aan de University of Michigan.

Lees Verder

13:11 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Verandering gedrag gemakkelijker door gewijzigde normen

Een verandering van het gedrag wordt gemakkelijker wanneer men ook de normen ziet verschuiven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Stanford University. De resultaten kunnen nieuwe instrumenten tot gedragsverandering aanreiken.

Lees Verder

12:33 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Vooroordelen in sterke mate beïnvloed door ongelijkheid

Vooroordelen worden wereldwijd in sterke mate beïnvloed door ongelijkheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Victoria University of Wellington.

Lees Verder

11:06 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Klachten over management hebben vaak consequenties

Klachten over onrechtvaardige managers kan aanleiding geven tot boosheid en hopeloosheid. De reactie van collega’s kan echter een steun betekenen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Arizona State University.

Lees Verder

10:32 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Huiswerk heeft positieve impact op persoonlijkheid

Huiswerk kan een positieve impact hebben op de persoonlijkheid van de student. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universität Tübingen bij 2.760 studenten in de Duitse deelstaten Baden-Württemberg en Saksen.

Lees Verder

09:03 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De twee Schotse golfresorts van de Amerikaanse president Donald Trump hebben vorig jaar minder dan 8 miljoen euro inkomsten gerealiseerd, terwijl het jaar voordien nog een omzet van 10 miljoen euro werd geboekt. Er diende ook een verlies van 19,6 miljoen euro worden geboekt. De negatieve cijfers werden volgens het bedrijf veroorzaakt door een grootscheepse opknapbeurt aan de golfbaan van Turnberry. Ook fluctuaties in de wisselkoersen zouden een negatieve impact hebben gehad. Trump heeft al meer dan tien jaar miljoenen euro geïnvesteerd in de Schotse golfresorts, die echter nog nooit winst hebben opgeleverd. De sites worden ook geconfronteerd met protesten van de lokale bevolking.

Tesla is ervan overtuigd om tegen eind november in Australië een batterij van 129 megawatt te bouwen. Dat heeft Elon Musk, topman van Tesla, gezegd. Het project moet de grootste batterij ter wereld opleveren. Tesla won in juli de aanbesteding om de batterij te bouwen. De installatie moet het mogelijk maken om de gevolgen van stroomuitval en windstilte op te vangen. In het contract is echter voorzien dat de batterij tegen eind november moet worden opgeleverd. Indien dat niet lukt, moet de installatie gratis aan de Australische overheid worden overgedragen. Met de bouw van de batterij zou een bedrag van 50 miljoen dollar zijn gemoeid. Australië heeft recent een grote steenkoolcentrale stilgelegd.

De Nederlandse bierproducent Heineken wil zijn fabriek in de Russische stad Kaliningrad verkopen. Sinds begin dit jaar ligt de productie in de fabriek stil en Heineken zegt voorlopig geen verbetering te voorzien in de marktomstandigheden in Rusland, waar de vraag door strengere regels en een slechte economische situatie al geruime tijd onder druk staat. De verkoop van de fabriek in Kaliningrad – een Russisch gebied tussen Polen, Litouwen en de Oostzee – zou volgens Heineken minstens 3,7 miljoen euro moeten opleveren. De site heeft een totale oppervlakte van 7,2 hectare. Heineken wil de opbrengst van de verkoop naar eigen zeggen investeren in de ondersteuning van andere projecten.

In de Deense stad Billund heeft speelgoedfabrikant Lego zijn Home of the Brick geopend. Het Legohuis werd gebouwd volgens een ontwerp van de Deense architect Bjarke Ingels. Naast een aantal speelruimtes omvat het complex drie restaurants, conferentieruimtes, een winkel en vier  kleurkamers, waar het bedrijf wil aantonen dat Lego meer is dan speelgoed, maar kinderen ook kan helpen in hun ontwikkeling. De kleurkamers besteden aandacht aan creativiteit (rood), cognitieve vaardigheden (blauw), sociale talenten (groen) en emotionele capaciteiten (geel). Een bezoek aan de kleurkamers kost 27 euro. De rest van het Legohuis kan gratis worden bezocht.

Het Nederlandse concern AkzoNobel heeft al een significant aantal’ geïnteresseerde reacties ontvangen van potentiële bieders voor de afdeling speciaalchemie, waarvan eerder dit jaar de afsplitsing werd aangekondigd. Dat heeft Thierry Vanlancker, topman van AkzoNobel, tegen het persbureau Bloomberg bevestigd. Hij voegde eraan toe te verwachten dat mogelijk midden december al een overeenkomst aan de aandeelhouders zou kunnen worden voorgelegd. Gehoopt wordt om uiterlijk in april volgend jaar de verkoop af te ronden. De verkoop van de divisie speciaalchemie is een gevolg van overnamepogingen die de Amerikaanse groep PPG Industries op AkzoNobel lanceerde.

De Amerikaanse vastgoedgroep Lennar heeft tijdens het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een omzet gerealiseerd van 3,3 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 15 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst steeg van 236 miljoen dollar naar 249 miljoen dollar. In totaal werden 7.598 woningen opgeleverd. Dat betekende een toename met 12 procent tegenover het derde kwartaal vorig jaar. Het concern zegt bij de oplevering een grotere marge te hebben kunnen aanrekenen. De vastgoedgroep meldde verder een orderboek met een totale waarde van 4,1 miljard dollar. Dat betekende een toename met 18 procent. De financiële boekte een daling met 8 procent tot 49 miljoen dollar.

De Zwitserse wervingsgroep Adecco Group neemt de Amerikaanse outplacementspecialist Mullin International over. Dat heeft Adecco bekend gemaakt. Financiële details over de transactie werden niet meegedeeld. Mullin, gevestigd in New York, begeleidt de overgang naar een nieuwe loopbaan, zoekt werk voor mensen die hun baan verliezen en coacht managers. Mullin, dat in het begin van de jaren tachtig van de voorbije eeuw werd opgericht, zal worden opgenomen in Lee Hecht Harrison, een dochterbedrijf van Adecco dat zich eveneens richt op carrièreswitches en de ontwikkeling van talent. Lee Hecht Harrison versterkt door de transactie naar eigen zeggen zijn positie als wereldwijd marktleider.

Bij Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation (TSMC) heeft bestuursvoorzitter Morris Chang, die het bedrijf ook heeft opgericht, zijn vertrek aangekondigd. Chang (86) stelde in juni volgend jaar, na de volgende algemene aandeelhoudersvergadering, met pensioen te gaan. Hij zal als chief executive worden opgevolgd door C.C. Wei, terwijl Mark Liu de functie als bestuursvoorzitter zal opnemen. Wei en Liu waren de voorbije vier jaar al de rechtstreekse assistenten van Chang, die in de jaren tachtig van de voorbije eeuw door de Taiwanese regering was gevraagd om een eigen chipindustrie te bouwen. Chang, die aan de Stanford University heeft gestudeerd, werkte eerder voor Texas Instruments.

In de Europese Unie zal dit jaar 145 miljoen hectoliter wijn worden geproduceerd. Dat betekent een daling met 14 procent tegenover vorig jaar. Dat blijkt uit een rapport van de Europese Commissie op basis van voorlopige ramingen. Gemeld wordt dat de Europese wijnproductie daarmee tot het laagste niveau sinds het begin van de jaren tachtig van de voorbije eeuw is teruggevallen. Gewezen wordt op de impact van hagel en vorst in de lente, gevolgd door een droge zomer. Daardoor moesten de belangrijkste Europese wijnregio’s met een gevoelig lagere productie rekening houden. De zwaarste achteruitgang wordt gemeld in Sicilië (33 procent), Italië (21 procent), Frankrijk (17 procent) en Spanje (16 procent).

Het Nederlandse elektronicaconcern Philips levert de volgende vijf jaar onderhoudsdiensten aan medische apparatuur in eenentwintig Indonesische ziekenhuizen. Daarover werd een overeenkomst gesloten met Siloam Hospitals, de grootste gezondheidsorganisatie van Indonesië. Financiële details over de transactie werden niet bekendgemaakt. Siloam Hospitals gebruikt een breed gamma medische apparaten van Philips, zoals scanners en echografietoestellen. De partijen zijn overeengekomen dat Philips ervoor zorgt dat de apparaten in steden in heel Indonesië optimaal kunnen blijven functioneren. Siloam biedt jaarlijks medische zorgen aan meer dan twee miljoen patiënten.

Het mediabedrijf RTL Group heeft de onderneming Spotx, ontwikkelaar van reclametechnologie, volledig overgenomen. Dat heeft RTL Group bekend gemaakt. Ruim drie jaar geleden had RTL Group al een meerderheidsbelang in Spotx genomen. Nu werd naar eigen zeggen ook het resterende pakket van 36,4 procent overgenomen. Gemeld wordt nog dat Spotx de voorbije drie jaar een sterke groei in omzet, klantenaantallen, technologieontwikkeling en geografische spreiding heeft kunnen melden. Verdere investeringen in reclametechnologie zijn gepland. Daarbij wordt een intensievere samenwerking tussen Spotx en Smartclip, dat vorig jaar werd overgenomen, aangekondigd.

Het informaticabedrijf Econocom wil over vijf jaar een winst van 300 miljoen euro realiseren. Dat betekent meer dan een verdubbeling tegenover het huidige niveau, waarbij een positief resultaat van 140 miljoen euro wordt gemeld. Dat heeft het bedrijf naar voor geschoven in zijn nieuwe strategische groeiplan. Opgemerkt wordt dat vooral het rendement gevoelig zal moeten worden opgedreven. De voorbije tien jaar is de onderneming erin geslaagd om zijn operationele winst te verviervoudigen. Ook de satellietbedrijven van Econocom bieden naar eigen zeggen nog belangrijke groeimogelijkheden. Bovendien wil de groep ook met overnames een verdere groei realiseren.

De Nederlandse pakketbezorger Packs heeft begin oktober ook zijn dienstverlening in België uitgebreid. Dat heeft de onderneming bekend gemaakt. Er wordt nu ook op maandag de bezorging gegarandeerd van orders die in het weekend werden ontvangen. Tot nu toe moesten verzenders hun pakketten voor een bezorging op maandag uiterlijk op vrijdag bij Packs inleveren. Packs was naar eigen zeggen vorig jaar de eerste pakketdienst die in Nederland van start ging met de zogenoemde weekendsortering. Die dienstverlening wordt nu uitgebreid naar België. Bestellingen moeten ten laatste zondag om middernacht in het distributiecentrum van Packs in Leerdam worden geleverd.

Het Amerikaanse concern 3M heeft de verkoop van zijn divisie elektronische monitoring aan investeerder Apax Partners afgerond. Met de transactie was een bedrag van ongeveer 200 miljoen euro op. Dat heeft 3M bekend gemaakt. De verkochte divisie was een onderdeel van de veiligheidsafdeling van het Amerikaanse concern en omvat onder meer toepassingen op het gebied van satellietnavigatie, radiofrequenties en alcoholtests. De toepassingen worden door politiediensten over de hele wereld gebruikt. De divisie, die ongeveer 265 medewerkers telt, realiseert een omzet van ongeveer 95 miljoen dollar. Verwacht wordt dat de medewerkers door Apax zullen worden overgenomen.

Het Brits-Nederlandse concern Unilever koopt het Braziliaanse voedingsmiddelenbedrijf Mae Terra. Financiële details over de transactie werden niet bekendgemaakt. Mae Terra heeft een assortiment van ongeveer honderdtwintig biologische en natuurlijke producten. De onderneming heeft bijna driehonderd medewerkers is actief in heel Brazilië. Mae Terra richt zich volgens Unilever op gezondheidsbewuste consumenten en hecht bovendien veel waarde aan duurzaam ondernemen. De Braziliaanse onderneming kent een jaarlijkse omzetgroei van ongeveer 30 procent. De markten waarin het bedrijf in Brazilië actief is, zijn volgens berekeningen van marktonderzoeker Euromonitor 8 miljard euro waard.

08:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

07-10-17

Financiële beloning voor klokkenluider geen goed idee

Financiële beloningen kunnen de klokkenluider onbedoeld weerhouden om een probleem te melden. Door de uitzicht op geldelijk gewin wordt de morele motivatie immers ondermijnd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Florida Atlantic University, de Wilfrid Laurier University en de Providence College. Wanneer tegenover potentiële klokkenluiders een financiële beloning wordt vernoemd, verschuift volgens de onderzoekers immers het beslissingskader. De klokkenluider wordt niet langer gedreven door een streven om correct te handelen, maar wordt in plaats daarvan met een analyse van kosten en baten geconfronteerd.

Lees Verder

16:50 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Creativiteit best gestimuleerd door financiële beloning

Om creativiteit te stimuleren is een financiële beloning beter dan beloftes van sociale erkenning. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Illinois. Opgemerkt wordt dat financiële beloningen de focus leggen op de prestaties, terwijl sociale erkenning vooral op normen is toegespitst. Personen die zich creatief opstellen, hebben volgens de onderzoekers vooral belangstelling voor buitengewone concepten, zodat ze dus minder belang hechten aan de goedkeuring van de buitenwereld. Daarom zullen ze zich door sociale erkenning ook minder snel gestimuleerd voelen.

Lees Verder

15:30 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Slecht nieuws wordt best onmiddellijk verteld

Slecht nieuws wordt best onmiddellijk verteld. Het heeft weinig zin om rond de pot te draaien. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Brigham Young University en de University of South Alabama. De onderzoekers merken op dat negatief nieuws vaak met een buffer wordt voorzien om vooral de boodschapper te helpen. Er wordt wel benadrukt dat in een aantal omstandigheden een buffer toch wel aangewezen en zelfs noodzakelijk is. Wanneer het noodzakelijk is om een sterke opinie te wijzigen, moet volgens de wetenschappers van de nodige aankleding gebruik gemaakt worden.

Lees Verder

14:10 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Mannelijkheid meer Amerikaanse eigenschap dan vrouwelijkheid

In de Verenigde Staten wordt mannelijkheid een meer Amerikaanse eigenschap beschouwd als vrouwelijkheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Kansas en het Gettysburg College in de Verenigde Staten en de Universität Köln in Duitsland. De onderzoekers stelden vast dat zowel mannen als vrouwen de mannelijkheid meer als een Amerikaanse eigenschap beschouwden. Bovendien kon worden vastgesteld dat vrouwen zich minder met de natie identificeren wanneer dat land in mannelijke concepten naar voor wordt geschoven. De vaststelling biedt volgens de wetenschappers echter meteen ook een scenario voor verandering.

Lees Verder

13:45 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Hogere positie zorgt niet voor grotere persoonlijke vrijheid

Een hogere positie in de hiërarchie levert niet noodzakelijk een grotere persoonlijke vrijheid op. Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers aan de University of Kent. De onderzoekers stelden daarbij vast dat er geen correlatie kon worden vastgesteld tussen een verhoogde sociale invloed en een sterkere persoonlijke vrijheid. Hieruit kan volgens de wetenschappers worden afgeleid dat de relatie tussen invloed en autonomie afneemt naarmate een hogere machtspositie wordt verworven. Anderzijds kon wel worden vastgesteld dat een gebrek aan persoonlijke macht gepaard gaat met een gebrek aan sociale macht.

Lees Verder

11:13 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Sociale netwerk journalist verbonden aan ideologische opstelling

Er kan een bescheiden relatie worden vastgesteld tussen het sociale netwerk van een journalist en de ideologische ondertoon van zijn nieuwscontent. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Northeastern University. Hoewel er geen oorzakelijk verband kan worden vastgesteld, kan de studie volgens de onderzoekers een eerste stap betekenen naar een grotere kritische aanpak van de opkomende patronen van mediavooringenomenheid. Opgemerkt wordt daarbij dat een sociaal netwerk zoals Twitter een belangrijke plaats heeft verworven in de activiteiten van de journalist.

Lees Verder

10:50 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Amerikaans gebruik antidepressiva blijft toenemen

In de Verenigde Staten is het gebruik van antidepressiva op anderhalf decennium met 65 procent gestegen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Centers for Disease Control and Prevention op basis van een enquête bij meer dan veertienduizend Amerikanen. Opgemerkt wordt dat bij vrouwen een gebruik van 16,5 procent kan worden gemeld, tegenover minder dan 9 procent bij mannen. Dat verschil kan volgens de onderzoekers een culturele verklaring hebben. Het is voor vrouwen immers nog steeds meer aanvaard om voor mentale gezondheidsproblemen een behandeling te zoeken.

Lees Verder

09:15 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Eind oktober start luchtvaartmaatschappij VLM Airlines opnieuw met een verbinding tussen Antwerpen en London City Airport. De maatschappij neemt daarmee een dienst op die door de Ierse luchtvaartmaatschappij CityJet wordt stopgezet. VLM Airlines startte in de eerste helft van de jaren negentig met een verbinding tussen Antwerpen en Londen. De dienst werd negen jaar geleden stopgezet. Marcel Buelens, chief executive van Antwerp Airport, heeft het over een belangrijke route, aangezien twee grote economische centra in Europa rechtstreeks met elkaar worden verbonden. De service trekt tot 40.000 passagiers per jaar aan. Bij VLM Airlines werken vijfenvijftig mensen.

Het farmabedrijf Cefaly uit Luik heeft van de Amerikaanse Food & Drug Administration (FDA) toelating gekregen om zijn apparaat tegen migraine op de markt in de Verenigde Staten te verkopen. De ontwikkeling van Cefaly bestaat uit een diadeem die met elektronische impulsen hoofdpijn vermindert. Het toestel biedt de mogelijkheid om de pijn te verlichten zonder op medicatie beroep te moeten doen. Het toestel behandelt migraine door de drielingszenuw in het hoofd van de patiënt te stimuleren. Wetenschappelijke studies tonen aan dat de pijn na één uur gebruik met 65 procent vermindert. Tussen 12 procent en 15 procent van de bevolking heeft geregeld last van migraine.

De Franse autobouwer Renault wil over vijf jaar wereldwijd vijf miljoen wagens verkopen. Inclusief het meerderheidsbelang in dochterbedrijf Avtovaz, de Russische groep achter het legendarische merk Lada, verkocht Renault vorig jaar bijna 3,5 miljoen wagens. Binnen vijf jaar moet de omzet met ruim 36 procent aanzwellen tot 70 miljard euro. Om die ambities te realiseren wil Renault vooral buiten Europa een sterke groei realiseren. De Franse groep wil daarbij een aantal goedkopere modellen lanceren in opkomende markten zoals Brazilië en India. Ook wil de Franse groep de verkoop van Lada de volgende vijf jaar verdubbelen. Er komen ook elektrische en hybride modellen op de markt.

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing wil dronefabrikant Aurora Flight Sciences overnemen. Dat hebben beide bedrijven bekendgemaakt. Financiële details over de transactie werden niet meegedeeld. Aurora, gevestigd in Virginia, bouwt onbemande vliegtuigen en doet onderzoek naar elektrische luchtvaarttoepassingen. Het bedrijf heeft meer dan 550 werknemers in dienst en werkt ook al samen met het technologieconcern Uber aan elektrische vliegtuigen die vooral in grote steden of grootstedelijke gebieden fileproblemen moeten omzeilen. Aurora heeft al meer dan dertig onbemande vliegtuigen ontwikkeld en geproduceerd en werkt ook al regelmatig samen met Boeing.

De Nederlandse webwinkel Coolblue breidt zijn eigen bezorgdienst uit. Het bedrijf heeft een wervingscampagne opgestart om meer dan duizend nieuwe bezorgers in dienst te nemen. De webwinkel begon vorig jaar met CoolblueBezorgt, die bestellingen van wasmachines, koelkasten en andere grote of zware producten bij klanten diende af te leveren. Dit jaar werd de dienst al met 250 medewerkers uitgebreid. CoolblueBezorgt beschikt over een vloot van bijna honderd bestelvoertuigen. Met de uitbreiding van de dienst wil de online retailer de leveringen nog meer in eigen handen nemen. Coolblue realiseerde vorig jaar een omzet van 857 miljoen euro. Dat betekende een stijging met meer dan 50 procent.

Het autodeelplatform Cambio is geïnteresseerd om een meerderheidsbelang te nemen in Blue-Bike. Dat heeft het bedrijf bevestigd. Er wordt wel benadrukt dat er nog geen gesprekken over een transactie zijn opgestart. De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) overweegt om zijn belang van 52 procent in Blue-Bike te verkopen. Het spoorbedrijf zegt niet de roeping te hebben om een vloot fietsen te beheren. Benadrukt wordt dat verschillende kandidaten zich al voor het belang hebben gemeld. De Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn heeft een belang van 32 procent in Blue-Bike, maar zou om communautaire redenen geen meerderheidsaandeelhouder kunnen worden.

De Vlaamse milieuconsulent Abo neemt sectorgenoot Esher uit Gent over. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 513.000 euro. Door de operatie wordt Abo Belgisch marktleider in bodemonderzoek. Frank De Palmenaer, topman van Abo, noemt beide bedrijven complementair. Abo is immers vooral gespecialiseerd in opdrachten voor grote bedrijven en instellingen, terwijl Esher vooral voor kleinere ondernemingen werkt. De fusiegroep beschikt over honderdtwintig medewerkers en heeft volgens De Palmenaer in België een marktaandeel van 20 procent. België telt een honderdtal bedrijven die een vergunning voor bodemonderzoek hebben. Abo nam vorig jaar ook al het Nederlandse Geomet over.

Brouwer AB InBev heeft in de Verenigde Staten een minnelijke schikking getroffen voor het biermerk Leffe. De brouwer was door de Amerikaanse consument Henry Vasquez voor de rechter gedaagd omdat Leffe onterecht als abdijbier werd gepromoot en op basis daarvan een duurdere prijs zou zijn aangerekend. Enerzijds kon AB InBev aantonen dat Leffe in de Verenigde Staten voor dezelfde prijs wordt verkocht als Stella Artois. Wel werd aan Vasquez een compensatie betaald voor de promotie van Leffe als abdijbier. Er werd ook beloofd dat voor het bier niet langer het adres van de abdij van Leffe zou worden gebruikt, maar zou voortaan de vestiging van de brouwerij in Leuven worden vermeld.

Rederij Exmar heeft zijn werkloze gastanker Excel verkocht. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 46 miljoen dollar. De identiteit van de overnemer is niet bekend gemaakt. Eerder was gemeld dat het Russische concern Gazprom interesse zou hebben om de Excel te kopen en om te bouwen tot een platform voor gasopslag. De Excel werd veertien jaar geleden gebouwd en is voor 50 procent eigendom van Exmar, dat voor de transactie dan ook een bedrag van 23 miljoen dollar ontvangt. Voor de drijvende gasfabriek Caribbean, die al enkele maanden werkloos op een Chinese werf op een oplossing ligt te wachten, heeft Exmar daarentegen nog geen overnemer gevonden.

De Franse politie heeft een inval gedaan op het hoofdkantoor van de mediagroep Vivendi in Parijs. Daarbij werd gezocht naar informatie over mogelijke malversaties van Vivendi bij de aankoop van aandelen in zijn Italiaanse sectorgenoot Mediaset, het mediaconcern van Silvio Berlusconi. Rondom Mediaset brak vorig jaar een machtsstrijd uit, nadat gebleken was dat Vivendi zijn belang in het Italiaanse bedrijf tot ongeveer 29 procent had opgebouwd. Daardoor zag ook Fininvest, de investeringsmaatschappij van Berlusconi, zich verplicht zijn belang in Mediaset tot ruim 41 procent op te bouwen. Fininvest beticht Vivideni ervan de koers van Mediaset te hebben gemanipuleerd. Vivendi ontkent de aantijgingen.

Het mediaconcern Mediahuis sluit een strategische samenwerking met Jellow, een online platform voor freelancers. Daarbij krijgt Jellow een kapitaalinjectie van Mediahuis om zijn groeiplannen op de Nederlandse markt te versnellen. Bij die transactie krijgt Mediahuis een minderheidsbelang in Jellow, dat vier jaar geleden werd gestart. Op het platform kunnen freelancers en bedrijven elkaar vinden. Door samenwerking aan te gaan met Mediahuis denkt Jellow een versnelde groei te kunnen maken en een grotere naamsbekendheid te kunnen verwerven. Het bedrijf heeft ook internationale ambities. Financiële details over de transactie werden niet bekendgemaakt.

HelloFresh, thuisleverancier van maaltijdboxen, trekt nog deze maand naar de beurs. Dat heeft de holding Rocket Internet, het moederbedrijf van HelloFresh, bekend gemaakt. Geraamd wordt dat HelloFresh een beurswaarde tussen 1,5 miljard euro en 2 miljard euro zou hebben. HelloFresh levert geen afgewerkte maaltijden, maar wel dozen met verse voedingsproducten en de recepten om zelf tot een bereiding over te gaan. De maaltijdboxen kunnen online worden besteld. Het bedrijf is nog niet winstgevend, maar is actief in negen landen. HelloFresh leverde tijdens het tweede kwartaal van dit jaar 33 miljoen maaltijdpakketten af aan 1,25 miljoen klanten. Dat leverde een omzet van 230 miljoen euro op.

Luchtvaartmaatschappij EasyJet heeft tijdens het voorbije boekjaar, dat eind september werd afgesloten, ruim 80 miljoen passagiers vervoerd. Dat betekende een stijging met 10 procent tegenover het jaar voordien. Er werden ook meer inkomsten gerealiseerd met bijkomende opties en aankopen aan boord van de vliegtuigen. Dat was echter onvoldoende om de sterke prijsdaling van de tickets en het zwakke Britse pond te kunnen compenseren. Geraamd wordt dat het bedrijf het voorbije jaar een winst tussen 405 miljoen pond en 410 miljoen pond zou realiseren. Dat zou een daling met ruim 15 procent betekenen tegenover het jaar voordien. Daarmee wordt voor het tweede jaar op rij een winstdaling gemeld.

Noorwegen werkt aan maatregelen om zijn economie duurzamer te maken en de afhankelijkheid van de winning van olie en gas te verminderen. Dat heeft Vidar Helgesen, Noors minister van leefmilieu, gezegd. Er zal volgens Helgesen een commissie worden aangesteld om de mogelijkheden voor een transformatie in kaart te gaan. Daarbij wil Noorwegen volgens de minister een bijdrage leveren tot de strijd tegen de klimaatverandering, maar er worden ook financiële belangen naar voor geschoven. Door de revoluties in transport en energie zullen fossiele energiebronnen volgens Helgesen op termijn immers waarde verliezen. Dat proces gaat volgens de minister sneller dan geraamd werd.

Het bedrijf Opus Labs uit Gent lanceert zijn applicatie Delta-Cryptocoin Portfolio, die het beleggers mogelijk moet maken om hun investeringen in digitale munten op te volgen. Door de applicatie kunnen de evoluties van de verschillende digitale munten op één platform worden bekeken. Delta kan gratis worden gedownload en ondersteunt meer dan tweeduizend verschillende cryptomunten. Tevens krijgen gebruikers de kans om die lijst aan te vullen met cryptomunten die nog in oprichting zijn. Opus Labs werd opgericht door de ondernemers Nicolas Van Hoorde, Lorenz Bogaert en Toon Coppens. De initiatiefnemers zeggen te verwachten de activiteiten snel verder te zullen uitbreiden.

08:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-10-17

Britten blijven Spaanse toeristische statistiek aanvoeren

Tijdens de maand augustus zijn op Spaanse bestemmingen 2,3 miljoen toeristen uit Groot-Brittannië gearriveerd. Daarmee kon een nieuw record worden gemeld. Over het periode van vijftien jaar heeft het aantal Britse toeristen in Spanje zelfs een groei met 50 procent laten optekenen. Dat blijkt uit een rapport van Spain-Holiday. Opgemerkt wordt dat in Spanje gemiddeld elke minuut 151 buitenlandse toeristen arriveren. De grootste groep is afkomstig uit Groot-Brittannië (22,5 procent). Britse reizigers blijken ook 20,8 procent van alle toeristische bestedingen in Spanje voor hun rekening te nemen. Daarbij wordt ook meer dan 185.000 pond per maand besteed aan voeding en drank.

Lees Verder

16:05 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Ook middenkaders bron van onethisch gedrag

Niet alleen de topkaders zijn vaak verantwoordelijk voor het onethisch gedrag binnen de organisatie, want ook de middenmanagers kunnen tot problemen aanleiding geven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Pennsylvania State University. Onder meer moet volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat middenmanagers een brede waaier van tactieken kunnen gebruiken om de prestaties van ondergeschikten op te blazen en de topkaders te misleiden. Het fenomeen moet volgens de onderzoekers worden toegeschreven aan onrealistische verwachtingen die aan het personeel worden opgedrongen.

Lees Verder

15:40 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Mobiele onderzoekers resulteren in betere wetenschap

Een grotere mobiliteit bij onderzoekers resulteert in een betere wetenschap. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Indiana University, de Ohio State University en het Joint Research Centre van de Europese Commissie. Uit de studie blijkt dat mobile wetenschappers 40 procent meer vermeldingen krijgen dan collega’s met een sedentair karakter. Ook werd gemeld dat vooral Noord-Amerika en Noord-Europa wetenschappers uit andere landen aantrekken. Anderzijds blijkt dat vooral Singapore en Zwitserland van hun internationale relaties hebben kunnen profiteren om hun wetenschappelijke invloed uit te breiden.

Lees verder

14:20 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Vrouwen nemen evenveel risico als mannen

Vrouwen blijken uiteindelijk evenveel risico’s te durven nemen als mannen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Exeter bij meer dan tweehonderd respondenten. Traditionele barometers voor risicogedrag kunnen volgens de onderzoekers worden gelinkt aan stereotiepe mannelijke activiteiten, maar wanneer verder wordt gekeken blijkt dat ook vrouwen zich niet door een onzekere uitkomst laten afschrikken. Bij activiteiten die een meer vrouwelijk karakter hebben, kan volgens de onderzoekers immers worden vastgesteld dat beide geslachten ongeveer evenveel risicogedrag vertonen.

Lees Verder

13:50 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Groot vertrouwen in eigen werkzekerheid

Een meerderheid van de werknemers geeft toe te vrezen dat robots en computers uiteindelijk het grootste deel van de arbeidsmarkt zullen overnemen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Pew Research Center bij meer dan vierduizend werknemers in de Verenigde Staten. Onder meer wordt vastgesteld dat meer dan de helft van de ondervraagden verwacht dat fastfood-personeel, verwerkers van verzekeringsclaims en klerken uiteindelijk grotendeels door robots en computers zullen worden vervangen. Daarnaast zegt bijna twee derde te geloven dat ook de meeste retailers over twintig jaar volledig geautomatiseerd zullen zijn. Wel is 70 procent overtuigd van de eigen werkzekerheid.

Lees Verder

12:30 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Sociale applicaties leiden vaak tot negatieve stemming

Sociale applicaties moeten vaak met een negatieve stemming in verband worden gebracht. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf AdColony naar gebruikers van applicaties. Vastgesteld moet worden dat bij applicaties van sociale netwerken 3,2 keer meer risico op negatieve stemmingen moet worden geregistreerd dan gemiddeld. Ook tegenover nieuwsapplicaties bleek het risico op negatieve stemmingen in sociale netwerken twee keer hoger te liggen. Daarentegen blijken mobiele games gemiddeld met een positievere stemming in verband gebracht te kunnen worden.

Lees Verder

11:05 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Consument reageert gemengd op stemherkenning

Niet alle consumenten reageren enthousiast op technologieën met stemherkenning. Sommigen tonen zich immers terughoudend om in het openbaar commando’s uit te spreken. Dat blijkt uit een studie van het Institute of Practitioners in Advertising (IPA) bij meer dan duizend consumenten in Groot-Brittannië. Vastgesteld werd dat 29 procent toegaf niet graag luidop aanwijzingen te geven. Bij vrouwen loopt dat cijfer op tot 33 procent, tegenover 25 procent bij mannen. Uit het onderzoek blijkt ook dat 26 procent van de consumenten al van stemondersteunende technologieën gebruik heeft gemaakt, terwijl nog eens 20 procent een toekomstige interesse heeft aangegeven.

Lees Verder

10:39 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De hotelgroep Hilton heeft een budget van 50 miljoen dollar gereserveerd om zijn portfolio in de Afrikaanse Sub-Sahara de volgende vijf jaar verder uit te breiden. Hilton wil in de regio honderd nieuwe vestigingen aanbieden. Daarmee zou de Afrikaanse portefeuille van Hilton met ruim twintigduizend kamers worden uitgebreid. Daarbij wil de groep vooral bestaande hotels overnemen en ombouwen. Op die manier kan naar eigen zeggen een snelle groei worden gerealiseerd. De groep, die in Afrika al vijftig jaar actief is, zegt veel potentieel te zien in belangrijke steden en luchthavens, maar denkt ook aan resorts en lodges. Er zal gebruik gemaakt worden van de formules Hilton Hotels & Resorts, DoubleTree en Curio Collection.

Het Britse concern Merlin Entertainment voert gesprekken om een aantal themaparken van Seaworld Entertainment over te nemen. Dat hebben een aantal bronnen gemeld. Merlin is onder meer al eigenaar van het London Eye en het wassenbeeldmuseum Madame Tussauds. Ook de themaparken van Legoland zijn eigendom van het Britse concern. De groep zou nu ook interesse tonen in de parken van Seaworlds Busch Gardens parken in Florida en Virginia. De uitbreiding zou de tegengewicht kunnen vormen voor de problemen die de groep ondervindt met zijn Londense attracties, die na de recente terroristische aanvallen op de Britse hoofdstad op minder bezoekers kunnen rekenen.

Het Amerikaanse drankenconcern Constellation Brands heeft tijdens het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar een omzet gerealiseerd van 2,3 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 3 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst steeg met 42 procent tot 499,5 miljoen dollar. In de bierdivisie, die merken zoals Corona en Modelo omvat, kon een volumegroei met 11,7 procent worden gemeld. De afdeling wijnen en sterke dranken, met onder meer merken zoals Robert Mondavi en Clos du Bois, kende daarentegen een daling met 19,2 procent. Rob Sands, chief executive van Constellation Brands, maakte gewag van en uitstekend kwartaal met uitstekende operationele prestaties.

De holding Parkwind van de familie Colruyt investeert in de Ierse groep Oriel Wind Farm, die in het noordwesten van Ierland een offshore windpark van 330 megawatt wil bouwen. Oriel wordt de eerste buitenlandse investering van Parkwind, dat eerder ook al in drie Belgische offshore windparken investeerde. Het project van Oriel zou duurzame energie voor ongeveer 250.000 gezinnen moeten kunnen leveren. Het initiatief zou het eerste grote offshore windprojecten in Ierland worden. Parkwind merkt op dat offshore windenergie in Ierland zich weliswaar nog in een opstartfase bevindt, maar een bijzonder groot potentieel heeft. Het land beschikt immers over een lange kustlijn, waar ook een sterke windkracht kan worden opgetekend.

De groep Damier van Yvan Vindevogel neemt Purasana, leverancier van voedingssupplementen en gezonde voeding, over. Financiële details over de transactie werden niet bekendgemaakt. Purasana, gevestigd in Gullegem, realiseert een jaaromzet van ongeveer 8 miljoen euro. Het voorbije jaar werd een winst gerealiseerd van 267.000 euro. De overname moet de divisie voedingssupplementen van Damier verder uitbreiden. De divisie nam eerder ook al de Duitse internetwinkel Bärbel Drexel en het Nederlandse Flinndal. Door de overname van Purasana kan de divisie een omzet van ongeveer 40 miljoen euro realiseren. Damier voorziet nog twee bijkomende aankopen om een omzet van 80 miljoen euro te kunnen bereiken.

Het Belgische farmabedrijf Fagron neemt All Chemistry, leverancier van farmaceutische grondstoffen voor bereidingsapotheken in Brazilië, over. Financiële details over de transactie werden niet bekendgemaakt. All Chemistry telt veertig medewerkers en realiseerde vorig jaar een omzet van ongeveer 4,5 miljoen euro. Fagron deed begin dit decennium zijn intrede op de Braziliaanse markt. De Belgische groep heeft er door zes overnames een omzet van 89 miljoen euro opgebouwd. Daarmee heeft Fagron een aandeel van 60 procent op de Braziliaanse markt. Fagron merkt op dat Brazilië weliswaar met een uitdagende markt wordt geconfronteerd, maar ook langere termijn bijzonder aantrekkelijk blijft.

Het Amerikaanse luchtvaartbedrijf Zunum Aero wil over vijf jaar een klein hybride lijnvliegtuig op de markt brengen. Dat heeft Zunum Aero gemeld. Het project wordt ondersteund door vliegtuigbouwer Boeing en luchtvaartmaatschappij JetBlue. In eerste instantie wordt een vliegtuig gebouwd dat plaats moet bieden aan maximaal twaalf passagiers en door twee elektromotoren zal worden aangedreven. Het vliegtuig zou op afstanden tot duizend mijl de prijs en reistijd gevoelig kunnen terugdringen. Tegen eind volgend decennium zou ook een versie voor een vijftigtal passagiers worden gebouwd. Uiteindelijk wil Zunum Aero een elektrische vliegtuig dat volledig zelfstandig kan vliegen en dus geen piloot meer nodig heeft.

De Franse energiegroep Total wil de volgende jaren op de Franse markt een alternatief leverancier van elektriciteit en gas worden. Daarbij zullen prijskortingen tot 10 procent worden aangeboden. Dat heeft Patrick Pouyanné, chief executive van Total, gezegd. Een gemiddeld gezin zou daardoor een besparing van 200 euro kunnen doen. Op dit ogenblik wordt de Franse elektriciteitsmarkt gedomineerd door Electricité de France (EdF), terwijl de meerderheid van de aardgasmarkt in handen is van Engie. Total wil overvijf jaar een marktaandeel van 10 procent hebben uitgebouwd. Daarna wordt ook een uitbreiding naar andere Europese markten overwogen. Voor de nieuwe plannen wordt de divisie Total Spring opgericht.

Bioscoopgroep Kinepolis opent nog voor eind dit jaar vier zalen die een vierdimensionale ervaring zullen bieden. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt. In België zal de technologie worden geïmplementeerd in Antwerpen en Brussel. Daarnaast wordt ook de bioscopen van Lomme in Frankrijk en Madrid in Spanje met vierdimensionale installaties uitgerust. Door de technologie kan de bioscoopbezoeker de fysieke ervaring – zoals beweging of geur – op het scherm persoonlijk aanvoelen. Het voorbije jaar werden in totaal 105 films met vierdimensionale technologie op de markt gebracht. Hollywood was daarbij verantwoordelijk voor 59 producties. Er moet voor tickets wel een meerprijs tussen 4 euro en 8 euro worden betaald.

De Franse autogroep PSA Peugeot-Citroën start in de Amerikaanse stad de autodeeldienst Free2Move. Het initiatief betekent voor de Franse groep na een kwarteeuw een terugkeer naar de Amerikaanse markt. Opgemerkt wordt dat Seattle dankzij zijn efficiënte verkeerssystemen een geschikte locatie is voor een autodeeldienst. Met de applicatie van Free2Move kunnen gebruikers autodeeldiensten aanvragen, maar ook een fiets huren. De applicatie moet de basis worden van een breder pakket diensten dat de groep in de Verenigde Staten wil aanbieden. De autodeeldienst moet ook een aanzet worden om op de Amerikaanse markt opnieuw met een verkoop van wagens te starten. Ook een eventuele productie wordt niet uitgesloten.

Het ecommerce-bedrijf Amazon wil in de Verenigde Staten onder de naam Seller Flex een eigen besteldienst uitbouwen. Daarmee wil de groep de concurrentie met gevestigde namen zoals Fedex en United Parcel Service (UPS) opvoeren. Dat hebben een aantal bronnen tegenover het persbureau Bloomberg gemeld. Door de inzet van een eigen dienst zou Amazon voor een snellere distributie willen zorgen, zodat de druk op de eigen magazijnen zou kunnen worden verlaagd. Op dit ogenblik zouden een aantal tests met de besteldienst worden uitgevoerd. Indien het experiment positief wordt geëvalueerd, wordt voor volgend jaar een bredere introductie in het vooruitzicht gesteld.

Vliegtuigfabrikant Airbus zit op koers om volgend jaar een eerste vlucht te maken met het prototype van zijn vliegende taxi. Dat heeft Airbus bekend gemaakt. Bedoeling is dat de CityAirbus over vijf jaar op markt zou kunnen worden gebracht. De vliegende taxi is uitgerust met vier propellers en is in staat op vertikaal te landen en op te stijgen. Het toestel kan vier passagiers meenemen en zou vooral geschikt zijn om reizigers van grote transportknooppunten zoals luchthavens en treinstations naar het centrum van de steden te brengen. Aanvankelijk zou nog een begeleider meevliegen, maar op termijn zou de CityAirbus autonoom moeten kunnen vliegen. Het toestel heeft een maximumsnelheid van 130 kilometer per uur.

De piloten van Ryanair krijgen een beter salaris en zullen ook op een grote tewerkstellingsgarantie kunnen rekenen. Dat heeft Michael O’Leary, topman van Ryanair, in een brief aan het personeel van de maatschappij gemeld. Met de aankondiging probeert Ryanair af te rekenen met de kritiek die op de maatschappij is afgestuurd nadat bleek dat tot het begin van de lente duizenden vluchten zullen moeten worden geschrapt omdat de onderneming niet meer voldoende piloten ter beschikking heeft. Een groot aantal piloten kan door het opnemen van vakantie voorlopig niet meer worden ingezet. Volgens de vakbonden had Ryanair door zijn slechte arbeidsomstandigheden zelf schuld aan het probleem.

In de Verenigde Staten is Paul Otellini, voormalig chief executive van het technologiebedrijf Intel, overleden. Otellini (66) heeft zijn volledige carrière bij Intel uitgebouwd. Onmiddellijk na zijn studies economie ging Otellini aan de slag bij Intel, waar hij uiteindelijk nagenoeg veertig jaar zou blijven. Hij was er onder meer verantwoordelijk voor de financiële dienst en voor het verkoopteam en werd zeventien jaar geleden tot chief operating officer benoemd. Drie jaar later werd hij aangesteld tot de vijfde chief executive van het concern. Otellini was bij Intel de enige chief executive die geen ingenieur van opleiding was. Vier jaar geleden ging hij met pensioen. Hij werd opgevolgd door Brian Krzanich.

In Canada heeft het supermarktconcern Metro de drogisterijketen Jean Coutu overgenomen. Met de transactie was een bedrag gemoeid van 4,5 miljard dollar. Door de fusie ontstaat een bedrijf met meer dan 1.300 winkels in heel Canada en een jaaromzet van ongeveer 16 miljard dollar. In de overname is voorzien dat de drogisterijdivisie van Metro met Jean Coutu wordt samengevoegd, waarna de entiteit als een afzonderlijke eenheid zal worden verder gezet. De overname moet tijdens de eerste helft van volgend jaar kunnen worden afgerond. Net zoals andere landen hebben ook in Canada winkelketens afrekenen met een grote prijsdruk door de concurrentie en de toenemende rivaliteit van online verkopers.

09:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

05-10-17

Cyberbeveiliging voor veel bedrijven nog geen prioriteit

Meer dan één op drie bedrijven blijft op het gebied van online beveiliging onder de minimumgrens. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulenten Duo Security en YouGov bij meer dan duizend ondernemingen in Groot-Brittannië. De onderzoekers moesten daarbij tot de vaststelling komen dat 38 procent van de ondervraagden te kennen geeft dit jaar geen enkele investering te doen om zichzelf tegen cyberbedreiging te beschermen. Nog eens 30 procent zou minder dan 3 procent van zijn totale budget voor cyberveiligheid hebben gereserveerd. Slechts 26 procent van de ondernemingen was van mening dat de overheid voldoende inspanningen doet om online bescherming te garanderen.

“Vastgesteld moet worden dat 36 procent van de ondernemingen zelf toegeeft zichzelf niet efficiënt tegen cyberdreigingen te kunnen verdedigen,” stippen de onderzoekers aan. Uit het onderzoek bleek nog dat 45 procent de ondernemingen van mening is geen doelwit voor hackers te zijn, terwijl 47 procent te kennen geeft dat online beveiliging te zware investeringen zou vergen. Een gebrek aan kennis over de strijd tegen cyberbedreigingen wordt vaak als een groter probleem naar voor geschoven dan financiële bekommernissen of het gedrag van het personeel. Slechts 5 procent zegt het slachtoffer van een online aanval te zijn geworden.

“Wanneer een bedrijf met een gebrekkige informatica-infrastructuur wordt geconfronteerd, moet vaak een complexe dynamiek worden vastgesteld die de implementering van een efficiënte beveiliging tegen houdt,” aldus Wendy Nather, analist bij Duo Security. “Een verlaging van het prijsniveau van veiligheidsproducten zal in deze omstandigheden weinig resultaten opleveren. Er is immers vooral nood aan expertise en begeleiding. Wanneer er geen geschikte verdediging is geïmplementeerd, zijn kleine bedrijven vaak ook niet in staat om een eventuele aanval te herkennen. Daardoor wordt het moeilijk om een inzicht in de volledige omvang van het probleem te verwerven.”

Lees Verder

16:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cyberbeveiliging |  Facebook |

Prijsvoordeel stimuleert grensoverschrijdend online shoppen

Prijsvoordeel is de belangrijkste motivatie voor online shoppers om grensoverschrijdende aankopen te doen. Dat is de conclusie van een onderzoek van pakketbezorger United Parcel Service (UPS) bij meer dan vijfduizend online consumenten in de Verenigde Staten. Vastgesteld werd dat 43 procent van de grensoverschrijdende aankopen gewag maakt van prijsverschillen. Daarnaast wordt door ongeveer 33 procent ook gewezen naar het ontbreken van het product of het merk op de binnenlandse markt. In totaal bleek vorig jaar 47 procent van de Amerikaanse online consumenten een buitenlandse aankoop gedaan te hebben, tegenover 40 procent enkele jaren geleden.

“Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat de online consument zich steeds meer vertrouwd voelt met grensoverschrijdende online aankopen,” benadrukken de onderzoekers. De markt voor buitenlandse aankopen wordt geleid door de Azië, waar 75 procent van de respondenten een product of dienst zou hebben gekocht. Daarbij wordt vooral gewezen naar China, dat door 61 procent van de betrokkenen wordt genoemd. Daarna volgt Europa met een score van 32 procent, waarbij Groot-Brittannië met een vermelding van 23 procent op de eerste plaats staat. Daarnaast vernoemt 19 procent van de ondervraagden een ander land op het Amerikaanse continent, waarbij 15 procent verwijst naar Canada.

Verder werd vastgesteld dat bijna alle internationale shoppers de leverancier op een online marktplaats hebben gevonden. Deze vaststelling laat volgens de onderzoekers verwachten dat grensoverschrijdende aankopen nog verder zullen toenemen, aangezien online shoppers zich steeds meer op marktplaatsen verzamelen. Daarbij wordt opgemerkt dat 97 procent van alle online shoppers een aankoop op een marktplaats hebben gedaan, tegenover 87 procent het jaar voordien. De voorkeur voor marktplaatsen wordt vaak gemotiveerd door betere prijzen en gratis leveringen. Amazon is met een score van 90 procent de populairste marktplaats, gevolgd door Walmart/Jet (63 procent) en eBay (46 procent).
<

05-10-17

Ook wetenschap heeft groot belangen bij Wikipedia

De online encyclopedie Wikipedia kan ook op de wetenschap een opmerkelijke impact hebben. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) en de University of Pittsburgh. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat Wikipedia één op driehonderd woorden beïnvloedt. Opgemerkt wordt tevens dat het effect groter lijkt in achtergebleven regio’s, waar researchers in het algemeen minder gemakkelijk toegang zullen hebben tot traditionele wetenschappelijke publicaties. Er moet volgens de studie dan ook worden geconcludeerd dat Wikipedia een bijzonder kostenefficiënte manier is om de verspreiding van wetenschappelijke kennis te bevorderen.

“Uit het onderzoek kon worden afgeleid dat in wetenschappelijke publicaties meer gebruik gemaakt werd van woorden uit artikels in Wikipedia dan uit andere studies,” betoogt onderzoeksleider Neil Thompson, professor technologische innovatie aan het Massachusetts Institute of Technology. “Er kan dan ook worden vastgesteld dat Wikipedia niet louter een weergave biedt van de wetenschappelijke activiteit, maar zelf helpt om de wetenschap vorm te geven. Bovendien kan worden opgemerkt dat openbare bronnen van wetenschappelijke informatie, zoals Wikipedia, van cruciaal belang zijn om kennis te verspreiden bij mensen die meestal geen deel uitmaken van de conversatie.”

“Deze conclusies zouden ook van belang moeten zijn voor organisaties die de wetenschap ondersteunen,” benadrukken de onderzoekers. “Een financiële ondersteuning van Wikipedia kan dan ook een belangrijk instrument zijn om de wetenschap te bevorderen en voor grotere groepen mensen ter beschikking te stellen.” Wikipedia is de vijfde meest gebruikte website ter wereld, maar wordt door de wetenschappelijke en academische wereld vaak bekritiseerd. De wetenschap zou volgens Thompson daarentegen de online encyclopedie moeten omarmen en de nodige middelen voorzien om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de website verder zou kunnen worden geoptimaliseerd.

Lees Verder

14:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wikipedia |  Facebook |

Schaarste doet ook discriminatie toenemen

Discriminatie wordt erger wanneer de bevolking met een grotere schaarste wordt geconfronteerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cornell University naar de toewijzing van studiebeurzen ter waarde van 100.000 dollar aan blanke en zwarte studenten in de Verenigde Staten. In een situatie van overvloed zouden de Amerikaanse bevolking aan beide groepen een even grote studiebeurs ter beschikking stellen. Wanneer echter een situatie van schaarste werd gesuggereerd, bleken personen met vooroordelen aan de zwarte studenten gemiddeld 10.300 dollar minder te betalen dan een collega met een egalitaire instelling zou doen.

“Alleen al een verwijzing naar een situatie met schaarste is voldoende om personen met een beperkte egalitaire instelling aan te zetten om zich discriminerend op te stellen,” betoogt onderzoeksleider Amy Krosch, professor psychologie aan de Cornell University. “Die keuzes worden ook heel bewust gemaakt. Wanneer de respondenten een ruimer tijdsbestek ter beschikking krijgen om een beslissing te nemen, blijken personen met een egalitaire instelling een grotere studiebeurs toe te kennen aan zwarte studenten. Vooringenomen karakters willen daarentegen aan blanken een groter budget toevertrouwen. Wanneer daarentegen onmiddellijk een beslissing moet worden genomen, vallen de verschillen weg.”

“Egalitaire karakters die met een situatie van schaarste worden geconfronteerd, zullen wellicht aan zwarte studenten een grotere beurs ter beschikking willen stellen uit een streven om minderheidsgroepen te beschermen,” benadrukt Amy Krosch. “Het probleem heeft niets te maken met een streven om blanken een grotere hulp te bieden, maar moet wel worden gelinkt aan een neiging om zwarten achteruit te stellen wanneer men met een schaarste van bronnen wordt geconfronteerd.” Eerder onderzoek van Krosch had ook al uitgewezen dat bij vrijgevigheid onder invloed van schaarste ook een groter onderscheid werd gemaakt in uiteenlopende tinten van huidskleur.

Lees Verder

13:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: discriminatie |  Facebook |

Betere wijk heeft ook gezondere borelingen

Betere wijken hebben een gunstige impact op de gezondheid van de baby’s die bij de bewoners worden geboren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California, de University of North Carolina en de Duke University op basis van gegevens over meer dan 1,2 miljoen baby’s die tussen het midden van de jaren negentig van de voorbije eeuw en het midden van het vorige decennium in New Jersey werden geboren. Onder meer kon worden vastgesteld dat in de betere wijken minder vroeggeboortes en borelingen met een laag gewicht konden worden geteld. De kwaliteit van de geboortewijk kan volgens de onderzoekers dan ook een grote impact hebben op het latere leven.

“Het is niet ongewoon dat een gezin na de geboorte van de kinderen verhuist en op zoek gaat naar een wijk met betere scholen, een veiliger en gezondere omgeving en kindvriendelijke activiteiten,” zegt onderzoeksleider Jennifer Kane, sociologe aan de University of California. “Uit ons onderzoek blijkt echter dat de wijk op zich een impact kan hebben op de geboorte. Het onderzoek heeft immers uitgewezen dat in betere wijken ook minder problemen moesten worden opgetekend rond vroeggeboortes of een laag geboortegewicht, elementen die in verband kunnen worden gebracht met mentale problemen, taalstoornissen, leermoeilijkheden en een minder goede gezondheid in het latere leven.”

“Eerdere studies hebben vooral gekeken naar de impact van achtergebleven wijken,” zegt Jennifer Kane nog. “Maar ook materiële welstand heeft een invloed op het individu. Welvaart is immers niet louter de afwezigheid van armoede, maar vormt een onafhankelijke factor die een belangrijke inbreng heeft in het welzijn van een persoon. Een buurt met een grotere materiële welstand zal immers ook betere sociale organisaties hebben die de behoeftes van alle residenten, ongeacht de socio-economische bronnen van het individuele gezin, beter kunnen invullen.” Er moeten volgens de onderzoekers door de overheid dan ook inspanningen worden gedaan om aan achtergestelde wijken meer middelen ter beschikking te stellen.

Lees Verder

12:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid |  Facebook |

Roddelen is waardevoller dan algemeen wordt gedacht

Zowel mannen als vrouwen roddelen, maar het vrouwelijk geslacht maakt van de praktijk gemakkelijker gebruik om een ongunstig licht te werpen op een potentiële rivaal voor de mannelijke aandacht. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Ottawa. Er werd ook vastgesteld dat vrouwen vooral roddelen over de uiterlijke kwaliteiten van seksegenotes, terwijl bij mannen vooral worden gepraat over de materiële en financiële slagkracht en de atletische eigenschappen van hun concurrenten. Benadrukt wordt dat roddelen niet als een vrouwelijk genderstereotype met een pejoratieve inslag mag worden bestempeld.

“Roddel is een verfijnde vorm van sociale vaardigheden en wordt als een tactiek voor intraseksuele competitie gebruikt,” benadrukt onderzoeksleider Adam Davis, professor psychologie aan de University of Ottawa. “Roddel is geen karakterzwakte, maar vormt een essentieel onderdeel van interpersoonlijke relaties. Roddel blijkt een efficiënt middel om meer informatie over andere personen in te winnen en groepsnormen door de drukken. Bovendien vormt de praktijk een methode die toelaat om meer te weten te komen over rivalen en hun reputatie in vraag te stellen. Dat is zeker het geval wanneer een strijd kan worden opgemerkt voor de gunsten van romantisch en seksueel begeerde partijen.”

“Personen die tegenover geslachtsgenoten een grotere concurrentie vormden, bleken ook een grotere tendens te hebben om zich tot gokken te lenen,” benadrukt professor Adams. “Deze groep voelt zich met het roddelen ook comfortabeler.” De onderzoekers stelden vast dat vrouwen meer geneigd zijn om te roddelen dan mannen en er bovendien ook meer genoegen in te vinden. Bovendien zagen vrouwen in een deelname aan roddels ook meer voordelen dan mannen. Vrouwen roddelen vooral over het fysieke uiterlijk van andere partijen. Vaak wordt roddelen een instrument om sociale informatie te delen. Roddelen heeft voor vrouwen ook een grotere sociale waarde.”

Lees Verder

11:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: roddel |  Facebook |

Griekenland mag toeristisch project Hellenikon realiseren

Griekenland kan de vroegere luchthaven Hellenikon toeristisch ontwikkelen. Dat is het gevolg van een beslissing van de archeologische commissie van het Griekse ministerie van cultuur. Er kon een akkoord worden bereikt waardoor een beperkt gedeelte van de totale site als archeologisch gebied wordt beschermd, waardoor de resterende oppervlakte voor toeristische doeleinden zal kunnen worden aangewend. Op de site werden eerder een aantal oude begraafplaatsen en een prehistorische nederzetting aangetroffen. Hellenikon moet volgens de initiatiefnemers één van de grootste maritieme vakantieparken van Europa worden.

Voor de herbestemming van Hellenikon, de voormalige internationale luchthaven van Athene, werd drie jaar geleden een vergunning toegewezen aan een consortium rond de Griekse ontwikkelaar Lamda Development. Bedoeling was om op de site, met een totale oppervlakte van 620 hectare, een groot park, hotels, winkelcentra en residentieel vastgoed op te trekken. Met het project was een investering van ongeveer 8 miljard euro zijn gemoeid. Lamda verkreeg voor het project een huurcontract voor negenennegentig jaar. Het initiatief werd echter met belangrijke vertragingen genoteerd omdat op de site een aantal waardevolle archeologische sites waren aangetroffen.

Er kon nu echter een akkoord worden gesloten, waardoor beslist werd dat slechts 4,5 procent van de volledige site een archeologische bescherming zal krijgen. Door de overeenkomst krijgen archeologen de mogelijkheid om de vorderingen van de constructiewerken op de voet te volgen. Lamda krijgt voor de ontwikkeling van Hellenikon financiële steun uit China en het Midden-Oosten. De realisatie van het project wordt door de Griekse regering bestempeld als een belangrijk onderdeel van de economische heropleving van het land. Ook zou de ontwikkeling van Hellenikon het land moeten helpen de zware werkloosheid af te bouwen.

Lees Verder

10:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hellenikon |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De Amerikaanse webwinkel Amazon moet aan de Luxemburgse fiscus voor ongeveer 250 miljoen euro illegale belastingvoordelen terugbetalen. Dat heeft Margrethe Vestager, Europees commissaris voor mededinging, beslist. Bijna driekwart van de winst van Amazon is onbelast gebleven. De fiscale ruling die Luxemburg veertien jaar met Amazon overeenkwam, heeft volgens de Europese Commissie zonder geldige reden geleid tot een verlaging van de belasting die Amazon diende te betalen. In een eerste reactie ontkent Amazon een voorkeursbehandeling gekregen te hebben. Het bedrijf voegt eraan toe de Luxemburgse en internationale wetgeving te hebben gevolgd.

De Amerikaanse autoconstructeur Ford Motor wil de volgende vijf jaar een kostenbesparing van minstens 14 miljard dollar doorvoeren. Dat heeft Jim Hackett, chief executive van Ford, gemeld. Daarbij wil het bedrijf meer middelen vrijmaken voor investeringen in elektrische en zelfrijdende auto’s. Ford wil zich ook meer toeleggen op grotere voertuigen. De constructeur wil 10 miljard dollar besparen op materiaal, terwijl ook bij onderzoek en ontwikkeling een bedrag van 4 miljard dollar zou worden geschrapt. Ford zal een derde minder middelen besteden aan verbrandingsmotoren. Dat geld naar de ontwikkeling van onder meer dertien nieuwe elektrische modellen.

Het Duitse elektroconcern Siemens trekt zich nagenoeg volledig terug uit de verlichtingsspecialist Osram. De Duitse groep is immers begonnen met de verkoop van een belang van 17,34 procent in Osram. De participatie heeft een waarde van ongeveer 1,2 miljard euro. Siemens had zijn verlichtingsdochter vier jaar geleden naar de beurs gebracht, maar bleef steeds de belangrijkste aandeelhouder van Osram. De voorbije jaren zijn de twee bedrijven echter uit elkaar gegroeid. Onder meer zou Siemens bedenkingen hebben gehad bij de uibreidingsplannen die Osram had op de markt voor led-verlichting. Siemens zal nog wel een kleine hoeveelheid aandelen in de verlichtingsspecialist overhouden.

Bij het alternatieve taxibedrijf Uber heeft de raad van bestuur de macht van zijn gewezen topman Travis Kalanick gevoelig ingeperkt. Kalanick had zijn functie van chief executive moeten neerleggen omdat hij onvoldoende inspanningen zou hebben gedaan een aantal uitwassen bij het bedrijf, waaronder berichten over seksuele intimidatie, aan te pakken. Kalanick behield echter nog een belangrijk pakket aandelen, waaraan bovendien een bijkomend stemrecht was gekoppeld. De raad van bestuur heeft nu echter beslist om aan die voorkeursbehandeling een einde te maken. De ingreep wordt gezien als een belangrijke overwinning voor Dara Khosrowshani, de nieuwe topman van het alternatieve taxibedrijf.

De Britse supermarktketen Tesco heeft tijdens de eerste helfts van dit jaar een omzet gerealiseerd van 25,2 miljard pond. Dat betekent een stijging met 3 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De operationele winst nam met 27 procent toe tot 759 miljoen pond. Dave Lewis, topman van Tesco, benadrukte bij de presentatie van de cijfers dat de supermarktketen voor de eerste keer in verscheidene jaren aan de aandeelhouders opnieuw een dividend zal uitkeren. Die beslissing toont volgens hem dat het bedrijf ervan overtuigd is dat verder kan worden gebouwd op de sterke prestaties. Tesco, de grootste supermarktketen van Groot-Brittannië, kent een dividend van 1 pence per aandeel uit.

De Franse supermarktketen E. Leclerc is door de Amerikaanse webwinkel Amazon voor een mogelijke samenwerking benaderd. Dat heeft Michel-Edouard Leclerc, chief executive van de Franse groep, tegenover het persbureau Reuters gemeld. Het is de eerste dat een concrete bevestiging wordt verkregen van de interesse die Amazon heeft voor activiteiten op de Europese retailmarkt. In juni was ook in de Verenigde Staten al de supermarktketen Whole Foods door het ecommerce-concern overgenomen. De voorbije maanden werd ook al gespeculeerd over interesse van Amazon in de Franse groep Carrefour. Ook Casino, Système U en Intermarché werden als mogelijke partner genoemd.

Vier jaar geleden werden bij het internetbedrijf Yahoo de mailaccounts van alle gebruikers gehackt. Dat heeft Verizon, het moederbedrijf van Yahoo, bekend gemaakt. Eerder was al gewag gemaakt van één miljard getroffen adressen, maar nu blijken alle accounts te zijn geraakt. Onder meer gebruikersnamen, wachtwoorden, telefoonnummers en geboortedata zouden zijn gehackt. Yahoo werd vorig jaar overgenomen door Verizon, dat onafhankelijke experts heeft ingezet om het probleem verder te onderzoeker. Daarbij zou zijn vastgesteld dat veel meer gegevens waren gestolen dan Yahoo eerder had ingeschat. Vier verdachten, waaronder twee Russische spionnen, zijn voor het lek gearresteerd.

Het Amerikaanse concern PepsiCo, producent van frisdranken en snacks, heeft tijdens het derde kwartaal van het lopende boekjaar een omzet gerealiseerd van 16,2 miljard dollar, tegenover 16 miljard dollar inkomsten dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst steeg van 2 miljard dollar naar 2,1 miljard dollar. Indra Nooyi, chief executive van PepsiCo, stelde dat het concern, ondanks aanhoudend uitdagende marktomstandigheden, goed prestaties heeft kunnen boeken. Opgemerkt wordt dat het concern in alle afdelingen een groei kon melden, op uitzondering van de Noord-Amerikaanse frisdrankdivisie, waar een omzetdaling moest worden geregistreerd. De divisie kende de voorbije twee jaar een sterke groei.

De Belgisch-Nederlandse retailholding Ahold Delhaize verkoopt de vestiging van dochtermerk Albert Heijn aan de Groenplaats in Antwerpen aan sectorgenoot Spar, onderdeel van de groep Colruyt. Door de transactie verdwijnt de laatste hindernis die de samensmelting van Albert Heijn en Delhaize in België zou kunnen dwarsbomen. De Belgische Mededingingsautoriteit had in maart vorig jaar de overname van Delhaize door Ahold goedgekeurd, maar had daarbij wel geëist dat de fusiegroep een aantal vestigingen moest verkopen om de verdere concurrentie op de Belgische markt te garanderen. De winkel van Albert Heijn aan de Groenplaats was het laatste filiaal waarvoor nog geen overnemer was gevonden.

Luchtvaartmaatschappij Ryanair is door Kris Peeters, minister van consumentenzaken, voor de rechter gedaagd. De luchtvaartmaatschappij wordt door Kris Peeters ervan beticht zich aan oneerlijke handelspraktijken schuldig gemaakt te hebben. Hij verwijst daarbij naar de beslissing van Ryanair om massaal vluchten te schrappen. Daarbij moet volgens de minister gewag worden gemaakt van een duidelijk gebrek aan professionele toewijding. Ook de communicatie over de problemen zou volgens Kris Peeters niet aan de gestelde verwachtingen voldoen. Hij diende bij de rechtbank van koophandel een vordering tot staking in. Dat minister stelde echter wel te hopen dat Ryanair zich alsnog naar de regels schikt.

Het bedrijf Materialise uit Leuven, gespecialiseerd in driedimensionale druktechnologie, neemt de Duitse onderneming AC Tech over. Met de transactie is een bedrag van 36 miljoen euro gemoeid. AC Tech is een leverancier van complexe en hoogwaardige metalen voor de autosector en de vliegtuigindustrie en de ruimtevaart. Het Duitse bedrijf boekte vorig jaar een omzet van 34 miljoen euro. Er werd een winst gerealiseerd van 8 miljoen euro. Door de transactie krijgt Materialise, dat zich tot nu toe op ontwikkelingen voor kunststoffen toespitste, toegang tot oplossingen voor metalen. Voor die uitbreiding was volgens Materialise een overname beter geschikt dan een uitbreiding van de eigen activiteiten.

Het bedrijf Luciad uit Leuven, producent van software voor de verwerking van geodata, wordt overgenomen door de Zweedse groep Hexagon. Financiële details over de transactie werden niet bekendgemaakt. Luciad biedt klanten de toegang tot visuele modellen die op basis van data worden gebouwd. Onder meer de luchtvaart kan voor het berekenen van optimale vliegroutes op de technologie van Luciad, waarbij tientallen parameters kunnen worden samengebracht, beroep doen. Bij Luciad werken op dit ogenblik ongeveer vijfenzeventig mensen. Hexagon wordt 100 procent eigenaar van Luciad, dat onder meer de Gimv, Gemma Frisius, KBC Groep en BNP Paribas Fortis als aandeelhouder had.

Tegen midden volgend decennium zullen in Antwerpen alle taxi’s op alternatieve energie zijn overgeschakeld. Dat heeft Koen Kennis, schepen van mobiliteit van Antwerpen, bevestigd. Voor nieuwe vergunningen gaat de maatregel al begin volgend jaar in. Antwerpen telt op dit ogenblik een vloot van 450 taxi’s. Slechts twee wagens zouden op elektriciteit rijden. Volgens het Antwerpse stadsbestuur dienen dan ook meer inspanningen te worden gedaan om naar een duurzaam taxivervoer te streven. Het stadsbestuur zal er volgens Kennis voor zorgen dat meer laadpalen worden geplaatst. Subsidies voor de aankoop en operationele activiteiten werden echter afgewezen.

In de Verenigde Staten neemt het concern Office Depot, leverancier van kantoorartikelen, het informaticabedrijf CompuCom over van investeerder Thomas H. Lee Partners. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 1 miljard dollar. Lee houdt na de verkoop nog een belang van 8 procent in CompuCom. Door de overname hoopt Office Depot de online verkoop van kantoorartikelen en softwarediensten te kunnen verhogen. De transactie moet Office Depot een nieuwe lan bezorgen. De voorbije drie jaar heeft Office Depot geen groei meer gekend. De overname zou het bedrijf ook tot 40 miljoen dollar synergievoordelen moeten opleveren. CompuCom krijgt een kiosk in de winkels van Office Depot.

De Europese Commissie daagt de Ierse regering voor het Europese hof van justitie. Het land heeft zich bij de terugvordering van achterstallige belastingen van Apple aan nalatigheid schuldig gemaakt. Dat heeft Margrethe Vestager, Europees commissaris voor mededinging, bekend gemaakt. Vestager had Ierland in augustus vorig jaar jaar opgelegd 13 miljard euro achterstallige belastingen van Apple terug te vorderen. Dat is echter nog steeds niet gebeurd. Er wordt aan toegevoegd dat Apple op de Europese markt een onaanvaardbaar concurrentieel behoudt tot het verschuldigde bedrag is terugbetaald. Apple had tegen de Europese sanctie wel beroep aangetekend.

09:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-10-17

Email op werkvloer vaak verkeerd geëvalueerd

Er doen over de professionele email heel wat verkeerde veronderstellingen de ronde. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Kingston University in Londen. Opgemerkt wordt dat email volgens diverse partijen de aandacht van de werknemer teveel zou afleiden en ook een rem zou kunnen betekenen op de sociale relaties op de werkvloer. In werkelijkheid moet volgens de onderzoekers echter worden vastgesteld dat email door de meeste gebruikers als een cruciaal en onmisbaar werkinstrument wordt bestempeld en een weerspiegeling vormt van de relaties die op de werkvloer aanwezig zijn.

Lees Verder

18:55 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Japanse toerist geïnteresseerd in sportevenementen

Bij een bezoek aan Europa of de Verenigde Staten tonen Japanse toeristen een opmerkelijke interesse in sportevenementen. Dat is de conclusie van een onderzoek van Sports Events 365 naar de tijdsbesteding van Japanse toeristen. Daarbij werd vastgesteld dat bij een bezoek aan Europa een sterke belangstelling worden opgemerkt voor voetbalwedstrijden. Daarbij gaat in eerste instantie de interesse naar de Premier League in Engeland, gevolgd door de Serie A in Italië en La Liga in Spanje. Daarbij kunnen belangrijke toeristische attracties vaak met wedstrijden van Europese topclubs worden gecombineerd.

Lees Verder

18:30 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Programmering streamingdiensten verleidt consumenten

Prijs is voor de consument nog altijd de belangrijkste motivering om een alternatief te zoeken voor betaaltelevisie, maar steeds meer wordt die keuze ook door de aangeboden content aangestuurd. Dat is de conclusie van een onderzoek van TiVo. Meer dan 85 procent van de consumenten die hun betaaltelevisie hadden opgezegd, maakten gewag van de hoge prijs die voor de service betaald moet worden. Toch kon ook worden vastgesteld dat 7,5 procent verwijst naar het aanbod aan originele content dat door streamingdiensten – zoals Orange is the New Black van Netflix – ter beschikking wordt gesteld.

Lees Verder

18:10 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Televisie is een medium met vier schermen

Televisie is een medium waar steeds meer vier platformen worden betrokken. Programma’s worden immers niet alleen op het traditionele televisietoestel bekeken, maar in steeds toenemende mate ook op computers, tablets en smartphones. Dat is de conclusie van een studie van Eurodata TV Worldwide en Tape Consultancy. Opgemerkt wordt dat het internet voor steeds meer consumenten een normale manier wordt om televisie-content te consumeren, waardoor volgens de onderzoekers een aantal programma’s zelfs op een omvangrijk bijkomend online publiek kunnen rekenen.

Lees Verder

17:35 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Betaalkaarten snel overvleugeld door mobiele betalingen

Over twee jaar zullen mobiele betalingen in de ecommerce belangrijker zijn geworden dan betaalkaarten. Dat is de conclusie van een onderzoek van de United Nations Conference on Trade and Development (Unctad) op basis van cijfers van het betaalplatform Worldpay. Opgemerkt wordt dat drie jaar geleden betaalkaarten nog een aandeel van 51 procent hadden in de wereldwijde ecommerce, maar gewaarschuwd wordt dat dit cijfer over twee jaar tot 46 procent zal zijn teruggevallen. Er wordt aan toegevoegd dat online en mobiele betaalsystemen, samen met digitale valuta, de voorbije jaren een bijzonder sterke groei hebben laten optekenen, vooral dankzij de explosieve groei van ecommerce.

Onder meer wordt gewezen dat zogenaamde elektronische geldbeugels zoals de Chinese aanbieders Alipay of Tenpay of het Amerikaanse concern Paypal een snelle groei hebben gekend. “In China alleen heeft de mobiele betaalmarkt tegen het einde van het tweede kwartaal van dit jaar een omvang van 23 biljoen yuan of 3,5 biljoen dollar bereikt,” wordt er opgemerkt. “Dat betekende een stijging met 22,5 procent tegenover het kwartaal voordien.” Onder meer wordt gewezen op het akkoord dat Alipay heeft gesloten om in alle filialen van Starbucks in China mogelijkheden tot mobiele betalingen aan te bieden. In een Chinees filiaal van Kentucky Fried Chicken wordt Alipay gekoppeld aan gezichtsherkenning.

“In ontwikkelde landen worden digitale financiële transacties gedomineerd door betaalkaarten, gevolgd door zogenaamde e-wallets,” aldus het rapport. “In sommige ontwikkelingslanden, waar kredietkaarten zelden het belangrijkste betaalmiddel zijn, kennen online en mobiele betaalmethodes snel een toenemende populariteit. Onder meer wordt erop gewezen dat in Aliplay in China de meest populaire betaalmethode van de ecommerce is geworden. De technologie wordt door 68 procent van alle online Chinese shoppers gebruikt. In Kenia is mobiel geld in de ecommerce weliswaar populairder dan kredietkaarten, maar cashbetalingen bij leveringen blijven er de eerste keuze.”

Lees Verder

17:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: betaalkaarten |  Facebook |

Sociaal nieuwsbericht bereikt vooral jonge consument

Sociale media vormen een belangrijke factor in de online nieuwsconsumptie. Dat blijkt uit een rapport van GlobalWebIndex bij meer dan drieduizend online nieuwsconsumenten in Noord-Amerika. De onderzoekers stelden daarbij vast dat 44 procent van de digitale consumenten te kennen geeft de maand voordien minstens één nieuwsbericht uit sociale media te hebben gehaald. Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat deze groep voor bijna 60 procent jonger is dan vierendertig jaar. Andere belangrijke bronnen van online actualiteit zijn online nieuwssites, terwijl 16 procent verwijst naar een aggregator zoals Apple News of Flipboard.

De onderzoekers stelden vast dat 26 procent van de gebruikers van sociaal nieuws kan worden teruggevonden in de leeftijdsgroep tussen vijfentwintig en vierendertig jaar, terwijl nog eens 33 procent tussen zestien en vierentwintig jaar oud is. De leeftijdscategorie tussen vijfendertig en vierenveertig jaar vertegenwoordigt nog 19 procent van het totale online nieuwspubliek. Nog eens 14 procent is tussen vijfenveertig en vierenvijftig jaar, terwijl vijfenvijftigplussers 8 procent van het totale publiek vertegenwoordigen. Daarbij moet volgens de onderzoekers wel worden opgemerkt dat de jongere leeftijdsgroepen ook de grootste online consumenten zijn.

Uit het onderzoek bleek verder nog dat het sociale mediapubliek voor 53 procent uit mannelijke consumenten bestaat. Bovendien kon worden vastgesteld dat 18 procent zich bij de 25 procent hoogste inkomens situeert. De middencategorie vertegenwoordigt 48 procent van de totale consumentengroep. De 25 procent laagste inkomens vertegenwoordigen 26 procent van het totale publiek. Een groep van 8 procent gaf er de voorkeur aan om geen informatie over zijn inkomen te verstrekken. Gemiddeld wordt dagelijks twee uur en vijftien minuten aan sociale media besteed. Dat vertegenwoordigt ongeveer één derde van de totale online tijdsbesteding.

Lees Verder

16:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media, nieuws |  Facebook |

Ook Canadese hotelsector gromt op Airbnb

De activiteiten van het alternatieve hotelplatform Airbnb zijn slechts in beperkte mate geconcentreerd bij eigenaars die de woning met hun gasten delen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Hotel Association of Canada (HAC), waar werd opgemerkt dat slechts 17 procent van de omzet die Airbnb in Canada genereert afkomstig is van locaties waar eigenaar en bezoeker op hetzelfde adres overnachten. Ruim 80 procent is daarentegen afkomstig van woningen die volledig worden verhuurd en waarbij de eigenaar niet aanwezig is. Bovendien wordt opgemerkt dat ook de frequentie van de verhuur toeneemt.

“Inmiddels wordt één op drie adressen van Airbnb in Canada voor meer dan negentig dagen per jaar verhuurd,” benadrukken de onderzoekers. “Dit marktsegment vertegenwoordigt meer dan dan 70 procent van de totale Canadese jaaromzet van het bedrijf. Deze cijfers maken duidelijk dat achter Airbnb veel meer commerciële drijfveren schuilgaan dan vaak wordt vermoed.” Verder wordt opgemerkt dat 30 procent van de inkomsten worden gegenereerd door operatoren die minstens twee wooneenheden op het platform te huur aanbieden. Deze sector vertegenwoordigt ook de snelstgroeiende categorie in het Canadese aanbod van Airbnb.

“Er moet worden vastgesteld dat bijna één derde van de inkomsten van Airbnb in Canada worden gegenereerd door aanbieders met een commerciële doelstelling,” zegt Susie Grynol, president van de Hotel Association of Canada. “Dit aanbod verschilt wezenlijk van het oorspronkelijke concept van het delen van woningen. Het is duidelijk dat deze platformen worden gebruikt om op een commerciële manier in de hotelsector actief te worden.” Grynol voegt eraan toe dat Airbnb vorig jaar in Canada al 18 procent van de totale overnachtingsinfrastructuur voor zijn rekening nam, tegenover 10 procent twee jaar geleden.

Lees Verder

15:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: airbnb |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Het Waalse biotechbedrijf Celyad heeft veelbelovende resultaten geboekt met een nieuwe behandeling voor patiënten met een agressieve vorm van leukemie. Dat heeft het bedrijf in een rapport bekend gemaakt. Er wordt gewag gemaakt van een wereldprimeur. Een uitbehandelde leukemie-patiënt bleek door de therapie van Celyad te kunnen worden genezen. De therapie van Celyad zou ook het gebruik van chemotherapie, die voor de patiënt bijzonder belastend kan zijn, overbodig maken. Er wordt wel gewaarschuwd dat het geneesmiddel nog slechts in een eerste fase bevindt. Eerder waren al wel positieve resultaten gemeld bij de behandeling van onder meer darmkanker.

Het Deense energieconcern Danish Oil and Natural Gas (Dong) zet zijn activiteiten verder onder zijn nieuwe naam Orsted. De naamsverandering weerspiegelt bij het bedrijf de overstap naar een exclusief duurzame energievoorziening. Dong heeft zijn activiteiten op het gebied van olie en gas afgestoten. De nieuwe naam is een verwijzing naar de Deense wetenschapper Hans Christian Orsted, die een belangrijke rol heeft gehad in de ontdekking van het elektromagnetisme. Dong verstrekt nagenoeg de helft van alle elektriciteit die in Denemarken wordt verbruikt en staat ook in voor één derde van de totale warmtevoorziening van het land. Vorig jaar nam het bedrijf zijn duizendste windturbine in gebruik.

In Frankrijk zal het project Canal Seine Nord toch worden verder gezet. Dat hebben de Franse ministers van transport en begroting bekend gemaakt. Het kanaal moet over een afstand van 107 kilometer een verbinding leggen tussen de Oise in Compiègne en het kanaal Dunkerque-Escaut in Cambrai. Dankzij de aanleg van het kanaal zullen grote binnenschepen op enkele dagen van Antwerpen naar Parijs en Le Havre kunnen varen. Het project werd dertig jaar geleden al voorgesteld, maar werd wegens financiële beslommeringen geblokkeerd. Met Europese en lokale ondersteuning zou nu toch een uitweg zijn gevonden. Het project zou een investering vergen van 5 miljard euro.

De Amerikaanse ecommerce-groep Amazon is in Frankrijk op zoek naar een lokale partner voor de opening van een keten fysieke winkels. Dat hebben een aantal bronnen tegenover de Franse krant Le Monde gezegd. Daarbij wordt opgemerkt dat de Amerikaanse groep de volgende twee jaar in Frankrijk vijftien vestigingen van de formule Amazon Go zou willen openen. Vooral zou worden gemikt op de regio Parijs. Bij de Franse concerns Casino, Systeme U en Intermarché zou zijn gepolst naar de mogelijkheden om een aantal winkels over te nemen. De Franse ketens zouden op die vraag niet zijn ingegaan. Ook in Groot-Brittannië zou de keten Morrisons een gelijkaardige vraag van Amazon hebben afgewezen.

De Amerikaanse investeringsmaatschappij Berkshire Hathaway van belegger Warren Buffett voegt ook de keten Pilot Flying J aan zijn portefeuille toe. Dat heeft Berkshire Hathaway bekend gemaakt. De holding neemt een belang van 38,6 procent in de keten. Financiële details over de transactie werden niet bekendgemaakt. Pilot Flying J is een exploitant van benzinestations en wegrestaurants en realiseert daarmee een jaaromzet van meer dan 20 miljard dollar. Naast Berkshire Hathaway zitten ook de familiale groepen Haslam (50,1 procent) en Maggelet (11,3 procent) in het kapitaal van Pilot Flying. Over vijf jaar zal Berkshire Hathaway nog eens een participatie van 41,4 procent in de keten verwerven.

Het Nederlandse technologiebedrijf MessageBird heeft met een kapitaalronde een bedrag van 60 miljoen dollar opgehaald. Aan de operatie namen de investeerders Accel, Atomico en Y Combinator deel. MessageBird biedt naar eigen zeggen het wereldwijd grootste platform voor cloudcommunicatie aan. In totaal zou het platform contact mogelijk maken met zeven miljard mobiele telefoons in bijna honderdvijftig landen. Het bedrijf heeft vijftienduizend klanten, waaronder een aantal grote bedrijven en organisaties. MessageBird hoopt dit jaar een omzet van 100 miljoen dollar te kunnen halen. De bijkomende middelen zullen worden gebruikt voor klantenondersteuning en mogelijke overnames.

Spanje heeft beslist de Russische hacker Peter Levasjov aan de Verenigde Staten uit te leveren. Levasjov (36) werd in april dit jaar in Spanje gearresteerd en zou aan het hoofd hebben gestaan van de botnet Kelihos, waarmee cybercriminelen onder meer een vermogen aan bitcoins hebben verduisterd. Kelihos was sinds begin dit decennium operationeel, maar werd uiteindelijk door het Amerikaanse Federal Bureau of Investigation (FBI) ontmanteld. Levasjov werd op verzoek van de Amerikaanse autoriteiten door Spanje aangehouden. Volgens Levasjov is de uitlevering politiek gemotiveerd. Hij was eerder informaticus voor het Russische leger en de partij Verenigd Rusland van president Vladimir Poetin.

Schotland heeft beslist om fracking, een omstreden techniek om aardgas te winnen met behulp van water en chemicaliën, permanent verbieden. Dat heeft Paul Wheelhouse, Schotse minister van energie, bevestigd. Het Schotse parlement moet later dit jaar nog over het verbod stemmen, maar door de algemene consensus valt daarover weinig twijfel te noteren. Wheelhouse wees erop dat fracking problemen zou opleveren voor de Schotse ambities om de emissies aan broeikasgassen gevoelig terug te schroeven en tot onverantwoorde milieuschade zou leiden. Ook economen hadden al uitgerekend dat fracking weinig baten zou brengen, maar wel zware ecologische kosten zou kunnen meebrengen.

Het Amerikaanse technologieconcern Microsoft stopt eind dit jaar met zijn dienst Groove Music, aanbieder van muziekstreaming. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. Ook de aankoop en het downloaden van muziek zal niet meer mogelijk worden. Gebruikers die een abonnement hebben dat nog langer doorloopt, krijgen het saldo teruggestort. Wel blijft de applicatie ondersteuning bieden voor het verdere beheer van de eigen content van de gebruiker. Microsoft biedt aan de klanten van Groove Music de mogelijkheid om naar Spotify over te stappen. Microsoft had Groove Music in februari vorig jaar overgenomen van Zikera. In de dienst werd ook de eigen muziekdienst Xbox Music ondergebracht.

Het Nederlandse supermarktconcern Ahold interesse hebben in zijn Amerikaanse sectorgenoot Kroger. Dat heeft het persbureau Bloomberg gemeld op basis van een boodschap op het sociale netwerk Twitter. Opgemerkt werd dat Ahold een aantal adviseurs zou hebben aangesteld om aan een bod op Kroger te werken. Analisten twijfelen echter dat de boodschap met de werkelijkheid strookt. Daarbij wordt opgemerkt dat Ahold voorlopig nog volop bezig is met de integratie van de Belgische groep Delhaize, zodat er voor een volgende grote overname op dit ogenblik weinig ruimte zou zijn. Wel wordt toegegeven dat een samengaan uit geografisch oogpunt niet onlogisch zou zijn.

Het Duitse chemieconcern Lanxess sluit uiterlijk in november volgend jaar zijn vestiging in Amsterdam. Daardoor zullen honderd arbeidsplaatsen worden geschrapt. Dat heeft Lanxess bekend gemaakt. Het bedrijf zegt tot de conclusie te zijn gekomen dat een concurrerende productie in Amsterdam niet mogelijk is gebleken. De Amsterdamse vestiging was voorheen onderdeel van het Amerikaanse chemieconcern Chemtura, dat in april werd overgenomen door Lanxess. Bij de vestiging worden onder meer basisoliën voor industriële smeermiddelen gemaakt. Lanxess heeft benadrukt om samen met de vakbonden voor het personeel een verantwoorde oplossing te zoeken.

De Nederlandse bottelaar Refresco heeft een nieuw overnamebod ontvangen van de Franse investeerder PAI Partners. Die is nu bereid in totaal 1,6 miljard euro te betalen voor het Nederlandse bedrijf. In april had Refresco gemeld een eerste overnamevoorstel van PAI Partners voor een bedrag van 1,4 miljard euro te hebben afgewezen. Ook dit keer wordt gewag gemaakt van een ongevraagd bod, maar wel wordt aangegeven dat het nieuwe voorstel zorgvuldig zal worden bekeken. PAI Partners zou twee jaar geleden al belangstelling hebben gehad voor Refresco, dat toen echter evenwel voor een beursgang koos. Refresco zegt zo snel mogelijk een reactie op het voorstel te zullen formuleren.

Het Japanse industriële concern Honda heeft een prototype gepresenteerd van een mensachtige robot die in de toekomst in rampgebieden moet kunnen worden ingezet. Honda heeft verscheidene jaren aan de ontwikkeling van de robot E2-DR gewerkt. De robot is 1,68 groot en weegt 85 kilogram. Hij kan op één batterijlading negentig minuten operationeel blijven. De E2-DR kan zich verplaatsen met een maximale snelheid van vier kilometer per uur. De robot kan onder meer zijn romp honderdtachtig graden draaien en is in staat om trappen en ladders te beklimmen. Hij moet zich ook door kleine ruimtes kunnen bewegen. De robot moet worden ingezet in een omgeving waar menselijke hulpverleners niet kunnen komen.

Bij Sony Interactive Entertainment heeft Andrew House zijn functie als chief executive neergelegd. House zal worden opgevolgd door John Kodera. Het is niet bekend waarom House het bedrijf verlaat en welke plannen hij voor de toekomst heeft. Zelf maakt hij gewag van nieuwe uitdagingen. Hij benadrukt dat PlayStation meer dan twintig jaar een belangrijk onderdeel van zijn leven is geweest en hem veel successen heeft opgeleverd, maar bleek het nu tijd om nieuwe uitdagingen op te zoeken. Andrew House was al sinds het begin van de jaren negentig bij Sony actief. Zes jaar geleden volgde hij Kaz Hirai op als chief executive. House blijft tot eind dit jaar nog voorzitter.

De Nederlandse KPN Groep neemt databeveiliger QSight IT over. Financiële details over de transactie werden niet bekend gemaakt. QSight IT is gespecialiseerd in diensten zoals de beveiligingen tegen cyberbedreigingen en advies over cloudopslag. Het bedrijf heeft ongeveer tweehonderdvijftig medewerkers en realiseerde vorig jaar een omzet van ongeveer 50 miljoen euro. KPN Groep benadrukt dat de overname past in een streven naar een verdere uitbreiding van zijn portfolio beveilingsdiensten. In dat kader werd eerder dit jaar ook al het bedrijf DearBytes overgenomen. De overname van QSight IT moet nog wel door de mededigingsautoriteiten worden goedgekeurd.

09:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

03-10-17

Europese raffinaderijen waarschuwen voor hogere uitstootkosten

Indien de uitstootkosten van koolstofdioxides nog verder worden opgedreven, zullen petroleumraffinaderijen uiteindelijk mogelijk verplicht worden om uit de Europese Unie te vertrekken. Dat hebben vertegenwoordigers van de sectororganisatie Fuels Europe gezegd. De raffinaderijen hebben hun Europese uitstootrechten tot nu toe grotendeels gratis ontvangen, aangezien de sites ander wereldwijd onmogelijk nog verder concurrentieel zouden kunnen blijven. Dat zal ook volgens de geplande hervormingen niet fundamenteel veranderen, maar toch maakt de sector zich bijzonder ongerust over de overlevingskansen van zijn industrie.

Lees Verder

19:45 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Podcasts genieten toenemende populariteit

Er kan bij het publiek een toenemende interesse in podcasts worden opgetekend. Dat blijkt uit een onderzoek van de streamingdienst Spotify bij consumenten in Groot-Brittannië. De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat inmiddels 61 procent van de ondervraagden erkent geregeld naar minstens één podcast te luisteren. Een groep van 21 procent zou minstens één keer per week naar een podcast luisteren. De onderzoekers stelden ook vast dat entertainment het belangrijkste motief is voor het beluisteren van de podcast (50 procent), gevolgd door het verwerven van kennis over bepaalde onderwerpen (38 procent)

Lees Verder

19:24 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Medische vergissingen treffen één op vijf Amerikanen

In de Verenigde Staten werd 21 procent van de bevolking persoonlijk al geconfronteerd met medische vergissingen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Lucian Leape Institute en het National Opinion Research Center (Norc), de onderzoeksorganisatie van de University of Chicago, bij meer dan vijfentwintighonderd Amerikaanse respondenten. Daarnaast zegt 31 procent van de ondervraagden in zijn kennissenkring iemand te kennen die het slachtoffer van een medische fout is geworden. Vooral ambulante diensten zouden een frequente bron van fouten zijn. Bovendien werd vastgesteld dat de fouten meestal te maken hebben met diagnoses of communicaties tussen patiënt en provider.

Lees Verder

18:55 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Katholieke instellingen stappen uit fossiele brandstoffen

Veertig katholieke instellingen over de hele wereld trekken investeringen terug uit fossiele brandstoffen. Dat heeft de Global Catholic Climate Movement bekend gemaakt. Ook de Italiaanse stad Assisi heeft zich bij het project aangesloten. In mei hadden al eens negen katholieke organisaties aangekondigd dat ze hun investeringen niet langer aan fossiele brandstoffen ter beschikking zouden stellen. Tot nu toe hebben bedrijven en instellingen wereldwijd al ongeveer 5 biljoen dollar investeringen uit de sector van de fossiele brandstoffen teruggetrokken. Bijna een kwart van de betrokken instelling waren met een religieuze beweging gelinkt.

De Global Catholic Climate Movement heeft het over de grootste collectieve desinvesterings-operatie die ooit door katholieke organisaties werd opgezet. Aan het initiatief wordt deelgenomen door organisaties uit de hele wereld. Ook de Belgische Episcopale Conferentie heeft zijn medewerking aan de campagne toegezegd. “De beslissing is gebaseerd op een gezamenlijke inzet voor milieubescherming en financieel toekomstgericht denken, waarbij een deelname aan een klimaatneutrale economie in het vooruitzicht gesteld,” aldus de initiatiefnemers. Over de concrete omvang van de ingreep konden geen verdere details worden verstrekt.

Niet alle deelnemers aan het initiatief hebben fossiele brandstoffen in hun aandelenportefeuille, maar willen vooral toekomstige investeringen in de sector uitsluiten. Christiana Figueres, gewezen secretaris-generaal van de Framework Convention on Climate Change van de Verenigde Naties, reageerde opgetogen op het initiatief. Een dergelijke beslissing is volgens haar niet alleen financieel een intelligente keuze, maar ze wees erop dat een gezamenlijke actie om een betere toekomst voor iedereen na te streven ook een morele verplichting is. Figueres voegde eraan toe te hopen dat nog meer leiders het voorbeeld van de katholieke instellingen zouden volgen.

Lees Verder

18:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaatverandering |  Facebook |

Niet iedereen schetst karakters op basis van merken

Personen met een strakke mentaliteit zijn sneller geneigd om andere individuen te beoordelen op het gebruik van werken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Delaware en de University of Minnesota. Het onderzoek laat volgens de Amerikaanse onderzoekers alvast uitschijnen dat toch niet iedereen zich bij de beoordeling van anderen laat leiden door commerciële signalen. Om deze groep te bereiken, zouden de bedrijven volgens de onderzoekers moeten overwegen producten op de markt te brengen die de verwijzingen naar een merk tot een minimum zouden beperken.

Lees Verder

17:53 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Vrouwen achterdochtiger tegenover gezichtsherkenning

Vrouwen koesteren tegenover gezichtsherkenning een grotere terughoudendheid dan mannen. Dat blijkt uit een rapport van het bureau Morning Consult bij een groep Amerikaanse consumenten. Vastgesteld werd dat 34 procent van de ondervraagden tegenover gezichtsherkenning in particuliere apparaten een positieve houding hanteert, terwijl 39 procent bezwaren of bekommernissen laat blijken en 26 procent geen duidelijke mening naar voor kan brengen. Bij vrouwelijke consumenten moet echter worden vastgesteld dat 30 procent op een positieve manier reageert, terwijl bij 41 procent een omgekeerde houding kan worden opgetekend. Bij mannen is er nagenoeg een evenwicht.

Lees Verder

17:25 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Amerikaanse wijnindustrie verzekert één miljoen rechtstreekse banen

De wijnindustrie van de Verenigde Staten realiseert dit jaar een omzet van 219,9 miljard dollar. Daarmee vormt de sector een belangrijke motor van de Amerikaanse economie. Dat is de conclusie van een rapport van de sectororganisatie Wine America. Er wordt aan toegevoegd dat de sector bovendien nagenoeg één miljoen rechtstreekse banen heeft gecreëerd. Daarbij wordt ook opgemerkt dat de sector in totaal 36,5 miljard dollar fiscale inkomsten genereert voor de overheid. Daarvan gaat meer dan 19 miljard dollar naar de federale overheid, terwijl 17,4 miljard dollar belastingen naar de individuele staten en lokale autoriteiten zouden vloeien.

“We hebben altijd al intuïtief geweten dat de wijnproducenten een grote impact hebben op de economie van de Verenigde Staten, maar nu worden die overtuigingen ook door concrete cijfers gestaafd,” benadrukt Jim Trezise, president van Wine America. “Wijn is een bijzonder waardevol product dat waardevol landbouwgebied helpt beschermen, arbeidsplaatsen creëert, toeristen aantrekt, belastingen genereert en de levenskwaliteit verbetert. Naarmate de sector verder zal groeien, zal ook zijn bijdrage aan de Amerikaanse economie verder toenemen.” Californië is de belangrijkste wijnregio van de Verenigde Staten en levert ongeveer 85 procent van de nationale productie.

De wijnsector genereert een jaaromzet van ongeveer 71,2 miljard dollar. Er wordt echter opgemerkt dat in elke individuele Amerikaanse staat aan wijnteelt wordt gedaan. “In elke regio waar de overheid een bedrijfsvriendelijk klimaat hanteert om de economische activiteit te laten groeien, kent ook de wijnproductie een sterke uitbreiding,” voert Wine America nog aan. Verder wordt nog opgemerkt dat de Verenigde Staten in totaal 10.236 wijnbouwers telt. In totaal worden 677.629 acres verbouwd. Deze sites trekken jaarlijks bijna 43 miljoen toeristen aan. Dat levert 17,6 miljard dollar toeristische inkomsten op.

In totaal ondersteunt de sector bijna 1,74 miljoen banen. Bij de wijnbouw zijn bijna 999.000 arbeidsplaatsen betrokken. De rest werd gecreëerd bij toeleveranciers en randactiviteiten. De totale loonmassa bedraagt 75,8 miljard dollar, waarvan 33,5 miljard dollar door de wijnbouwers wordt betaald. De wijnindustrie zelf heeft een impact van 84,5 miljard dollar op de Amerikaanse economie, terwijl bij toeleveranciers en randactiviteiten respectievelijk sprake is van 58,8 miljard dollar en 76,6 miljard dollar.

Lees Verder

16:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wijn |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Het Sony Center aan de Potzdamer Platz in de Duitse hoofdstad Berlijn is voor een bedrag van 1,1 miljard euro verkocht aan de Canadese investeerder Oxford Properties en de Amerikaanse maatschappij Madison International Realty. Het complex werd overgenomen van de National Pension Service (NPS) uit Zuid-Korea. Het gebouw werd bijna twintig jaar geleden opgeleverd. De site was na de val van de Berlijnse Muur door autobouwer Daimler gekocht en in samenwerking met Sony ontwikkeld. Daarbij was een bedrag gemoeid van 2,2 miljard euro. Het Sony Center werd ontworpen door de Duitse architect Helmut Jahn. Daimler verkocht het complex negen jaar geleden.

De Belgische luierfabrikant Ontex bouwt in Polen een nieuwe fabriek. Dat heeft Ontex bekend gemaakt. De nieuwe vestiging wordt ingeplant in de stad Radomsko en moet eind volgend jaar in gebruik kunnen worden genomen. Tegen eind dit decennium zouden in de fabriek honderdzeventig moeten werken. De Poolse investeringen moeten Ontex naar eigen zeggen toelaten zijn divisie persoonlijke hygiëne wereldwijd verder uit te bouwen. Door de investering wil het bedrijf zijn productiecapaciteit in Centraal-Europa verder opdrijven en daarmee de aanwezigheid van Ontex wereldwijd verder versterken. Onder meer realiseerde Ontex recent overnames in Mexico en Brazilië.

Uitgever Roularta stapt uit Medialaan, de groep rond de Vlaamse Televisie Maatschappij (VTM). Roularta verkoopt zijn belang van 50 procent in Medialaan aan De Persgroep. Daardoor wordt De Persgroep volledig eigenaar van Medialaan. Tegelijkertijd verkoopt De Persgroep zijn belang van 50 procent in Mediafin, uitgever van de financiële kranten De Tijd en L’Echo, aan Roularta. De operatie moet De Persgroep naar eigen zeggen toelaten zijn digitale positie te verstevigen in een snelgroeiende markt die bij volledig door grote technologiegroepen wordt gedomineerd. Eerder dit jaar werden ook al de reclamediensten van De Persgroep en Medialaan samengevoegd.

De Britse luchtvaartmaatschappij Monarch Airlines is failliet verklaard. De maatschappij, die chartervluchten organiseerde, heeft daardoor alle vluchten en andere activiteiten moeten beëindigen. Dat heeft de Britse Civil Aviation Authority (CAA) gezegd. Verscheidene Europese budgetmaatschappijen zouden al interesse hebben getoond om activiteiten van Monarch over te nemen. Daarbij wordt onder meer gewag gemaakt van Wizz Air, die door de operatie een aanwezigheid op de Britse markt zou kunnen uitbouwen. EasyJet zou vooral geïnteresseerd zijn in de landingsrechten van Monarch op de luchthavens Gatwick en Luton. Monarch ontving vorig jaar nog een nieuwe kapitaalinjectie.

Bij het Amerikaanse industriële concern General Electric (GE) heeft voorzitter Jeff Immelt met onmiddellijke ingang zijn functies neergelegd. Gepland was dat Immelt eind dit jaar zou vertrekken, maar die operatie werd drie maand vervroegd. In augustus had Immelt de dagelijkse leiding over het bedrijf al aan John Flannery overgegeven. Immelt zegt echter dat de overdracht zo soepel is verlopen dat Flannery klaar is om de functies van voorzitter en chief executive te combineren. Immelt was zestien jaar geleden tot chief executive van General Electric benoemd in opvolging van Jack Welch. Over de toekomstplannen van Immelt is weinig bekend. Enkele tijd was sprake van een overstap naar Uber.

De Zwitserse farmagroep Novartis heeft bij dochterbedrijf Alcon in Puurs een nieuwe afvullijn en analytisch laboratorium in gebruik genomen. Het project vergde een investering van 100 miljoen euro. Gehoopt dat het initiatief over twee jaar een zeventigtal banen zal creëren. De nieuwe productielijn zal naar eigen zeggen worden ingezet voor de aanmaak van biotechnologische geneesmiddelen voor de behandeling van aandoeningen zoals artritis, psoriasis en natte leeftijdsgebonden maculaire degeneratie. Door de nieuwe afvullijn wordt de productiecapaciteit met 25 procent tot 250 miljoen eenheden per jaar opgevoerd. De producten worden uitgevoerd naar 155 verschillende landen.

Het Chinese conglomeraat Geely Holding heeft een meerderheidsbelang genomen in de Deense financiële groep Saxo Bank. Geely had al een belang van 31,6 procent in de Deense bank, maar breidt die participatie door de bijkomende operatie uit tot 51,5 procent. Geely moet voor de transactie nog wel toestemming krijgen van de toezichthouders. Het Chinese concern verwacht in de loop van de volgende zes maand een goedkeuring voor de operatie te kunnen krijgen. In Europa is Geely vooral bekend als eigenaar van autobouwer Volvo, maar heeft ook ambities om in de financiële sector uit te breiden. Geely zou het platform van Saxo Bank mogelijk in Azië willen uitbouwen.

De Amerikaanse autobouwer Tesla heeft tijdens het derde kwartaal 26.150 wagens afgeleverd. Dat betekent een stijging met 4,5 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Daarmee heeft het bedrijf een nieuw record laten optekenen. Bij Model S kon een verkoop met 14.065 exemplaren worden gemeld. Het Model X liet een verkoop met 11.865 eenheden optekenen. Daarentegen konden van het nieuwe Model 3 slechts 220 wagens worden afgeleverd. Tesla had gehoopt van het type 1.500 exemplaren te kunnen leveren, maar werd geconfronteerd met technische problemen in zijn autofabriek in Fremont en in de batterijenfabriek in Nevada. Gehoopt wordt de problemen snel te kunnen oplossen.

Het internetbedrijf Google past zijn nieuwsdienst aan, zodat niet langer voorrang wordt gegeven aan websites die hun eerste artikelen gratis weggeven. Het internetconcern komt in plaats daarvan met nieuw beleid dat uitgevers zou moeten helpen om met nieuws gemakkelijker inkomsten te genereren. De huidige aanpak van de nieuwsdienst van Google wordt door mediabedrijven al langer aangevochten. Daarbij wordt opgemerkt dat het aanbod het verdienmodel van de nieuwsorganisaties ondermijnt. Ook wordt gewezen op de dominante marktpositie van Google, die ervoor zou zorgen dat de media het platform moeilijk kunnen negeren.

Het bedrijf Schöne Edelmetaal uit Amsterdam, één van de oudste goudsmelters ter wereld, zet de activiteiten stop. Schöne Edelmetaal werd al in het tweede kwart van de achttiende eeuw opgericht, maar werd veertien jaar geleden overgenomen door de Belgische materialengroep Umicore. De voorbije jaren diende het bedrijf een aantal reorganisaties door te voeren om het rendement te verbeteren. Maar die operaties bleken geen onverdeeld succes, want de voorbije jaren werd steeds verlies geleden. Een gedeelte van de productie zou naar het buitenland worden overgeheveld. Het Amsterdamse bedrijf maakt deel uit van de Duitse groep Agosi, die voor 90 procent eigendom in van Umicore.

Goldman Sachs overweegt om in de handel in cryptomunten, zoals Bitcoin, te stappen. Dit hebben een aantal bronnen tegenover het persbureau Bloomberg gemeld. Goldman Sachs zou daarmee de eerste grote Amerikaanse bank zijn die zich op activiteiten met cryptomunten zou richten. Volgens de bronnen wil de bank met de tactiek toegang krijgen tot grote beleggers die zouden overwegen een gedeelte van hun vermogen in cryptomunten te investeren. Ook zou de bank door de operatie een mogelijke toegang krijgen tot de markt van cryptomunt-emissies, die de voorbije drie maanden een waarde van 1,3 miljard dollar hebben bereikt. De plannen zouden zich nog wel in een vroeg stadium bevinden.

Het Amerikaanse industriële concern General Electric heeft de verkoop van zijn divisie GE Water & Process Technologies met succes afgerond. De divisie werd voor een bedrag van 3,4 miljard dollar verkocht aan de Franse groep Suez, die daardoor zijn portefeuille activiteiten verder kan aanvullen. Eind oktober vorig jaar had General Electric bekend gemaakt GE Water & Process Technologies te willen afstoten. Onder meer werd gewag gemaakt van een aantal overlappingen door de fusie van General Electric en Baker Hughes. GE Water & Process Technologies realiseerde het voorbije jaar een omzet van ongeveer 2,1 miljard dollar. De divisie heeft 7.500 werknemers.

De biofarmagroep Ablynx uit Gent heeft in een onderzoek met caplacizumab, een potentiële behandeling tegen een zeldzame bloedziekte, positieve resultaten laten optekenen. Daarmee staat het bedrijf dichtbij de lancering van caplacizumab als geneesmiddel. Dat heeft Ablynx bekend gemaakt. Geraamd wordt dat product ongeveer 400 miljoen euro inkomsten zouden kunnen opleveren. Caplicizumab zou het eerste geneesmiddel worden dat door Ablynx op de markt wordt gebracht. Het bedrijf werd zestien jaar geleden opgericht. Edwin Moses, chief executive van Ablynx, maakte dan ook gewag van een extreem belangrijke mijlpaal voor de onderneming.

Het Amerikaanse bedrijf Archer Daniels Midland (ADM), fabrikant van landbouwproducten en voedingsingrediënten, zal geen bod uitbrengen op de margarinedivisie van het Brits-Nederlandse concern Unilever. Dat heeft het Amerikaanse bedrijf gemeld in een reactie op berichten in de Britse media over een mogelijke belangstelling. Daarbij was ook gewag gemaakt dat het Amerikaanse bedrijf een gezamenlijk bod met een investeringsgroep zou overwegen. Er zijn de voorbije periode al verscheidene potentiële kandidaten voor de margarine-activiteiten van Unilever naar voor geschoven. De margarinedivisie van Unilever omvat merken zoals Becel, Blue Band, Stork en Flora.

De Amerikaanse miljardair Albert Smith heeft een belang van 10 procent verworven in de Engelse voetbalclub West Ham United. Smith komt in de raad van bestuur van de club in de plaats van Daniel Svanstrom, een vertegenwoordiger van de IJslandse CB Holding, de vorige eigenaar van West Ham. Albert Smith is topman van de Amerikaanse investeringsmaatschappij Blackstone. De man zou geen interesse hebben om zijn belang in West Ham op te voeren of de club over te nemen. Door de operatie wordt een einde gemaakt aan de IJslandse betrokkenheid bij West Ham. Begin dit decennium namen David Sullivan en David Gold, de huidige eigenaars van de club, al een meerderheidsbelang van CB Holding over.

10:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

02-10-17

Europese elektrische fietsen woest op Chinese concurrentie

China probeert ook elektrische fietsen aan dumpingprijzen op de Europese markt te introduceren. Dat staat in een klacht die door de European Bicycle Manufacturers Association (Ebma) bij de Europese Commissie is neergelegd tegen de import van goedkope Chinese e-bikes. Daarbij wordt opgemerkt dat de Chinese producten met de steun van oneerlijke subsidies in Europa aan extreem lage prijzen worden verkocht. Benadrukt wordt dat China de Europese markt van e-bikes probeert te overspoelen met tarieven die onder de productiekosten zouden liggen. De Europese Commissie heeft tot eind oktober tijd om te beslissen of een onderzoek wordt opgestart.

Chinese fietsen vormen al langer een probleem in het Europese concurrentiebeleid. Meer dan twintig jaar geleden al werden conventionele Chinese fietsen in de Europese Unie aan bijzondere importheffingen onderworpen omdat de rijwielen door staatssteun een oneerlijke concurrentie tegenover de Europese fabrikanten zouden voeren. Uit cijfers van de Ebma blijkt dat het voorbije jaar in de Europese Unie meer dan 430.000 Chinese e-bikes werden verkocht. Dat betekende een stijging met 40 procent tegenover het jaar voordien. Dit jaar zou een verkoop van ongeveer 800.000 exemplaren kunnen worden gehaald.

Moreno Fioravanti, secretaris-generaal van de Ebma, benadrukt dat Europeanen jaarlijkse ongeveer twintig miljoen fietsen kopen. Inmiddels hebben elektrische fietsen een aandeel van 10 procent in die verkoop. Binnen een periode van vijf jaar zou dat aandeel tot 25 procent kunnen oplopen. Fioravanti wijst erop dat Europese bedrijven pioniers zijn in de ontwikkeling van de elektrische fiets met trapondersteuning. Het voorbije jaar zouden de Europese fabrikanten bovendien ongeveer 1 miljard euro hebben geïnvesteerd in de verdere uitbouw van hun sector, maar dreigt men door oneerlijke Chinese concurrentie een groot deel van zijn markt te verliezen.

Chinese staatssteun zou de prijzen van de fietsen met 30 procent en zelfs 50 procent kunnen verlagen.

Lees Verder

18:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fietsen |  Facebook |

Online sector domineert snel Amerikaanse reclamewereld

In de Verenigde Staten is zijn digitale platformen als reclamemedium inmiddels al groter geworden dan televisie, maar over maximaal twee jaar lijkt de online sector in omvang een groter reclamemedium te zijn geworden dan het totale offline aanbod. Dat blijkt uit een rapport van consulent Magna. Geraamd wordt dat offline reclame dit jaar in de Verenigde Staten een omzet van ruim 100 miljard dollar zal laten optekenen. Dat betekent echter een daling met 4,9 procent tegenover vorig jaar. Bij de digitale reclame zou daarentegen dit jaar een omzetgroei met 16 procent tot 84 miljard dollar laten optekenen. Deze trends zullen zich de volgende jaren verder doorzetten, waardoor de marktdominantie naar online media zal overhellen.

Opgemerkt wordt dat het volgende halve decennium offline reclame een verdere gemiddelde inkrimping met 3,7 procent per jaar zal laten optekenen, terwijl de offline sector tijdens diezelfde periode een verdere groei met gemiddeld 9,5 procent zal kunnen melden. “Wanneer op basis van deze vooruitzichten de verdere inkomsten worden berekend, zal de digitale sector over twee jaar een omzet van bijna 101 miljard dollar hebben bereikt, tegenover 93,5 miljard dollar inkomsten voor de offline sector. De grootste terugval bij de offline reclame zal worden opgetekend bij de gedrukte media, die een jaarlijkse inkrimping met 17,2 procent zou boeken.

Nationale reclame zou een gemiddelde achteruitgang met 1,1 procent melden, terwijl bij lokale televisie gewag zou worden gemaakt van een daling met 2,6 procent. Ook radio zou een inkrimping met 4,7 procent laten optekenen. Buitenreclame en cinema zou daarentegen nog een stijging met 2,7 procent kunnen laten optekenen. Verder wordt opgemerkt dat mobiele platformen het voorbije jaar voor de eerste keer de grootste digitale reclamesector zijn geworden en dit jaar 27 procent van de totale Amerikaanse reclamebudgetten zouden vertegenwoordigen. Het volgende halve decennium wordt voor het mobiele medium een gemiddelde groei met 17,4 procent per jaar vooropgesteld.

Over vijf jaar zou de mobiele sector daarmee een omzet van meer dan 110 miljard dollar vertegenwoordigen. Daarmee zou het platform ongeveer de helft van de totale Amerikaanse reclamebestedingen vertegenwoordigen. Sociale media zouden dit jaar met een budget van 22,1 miljard dollar 34,9 procent van de digitale reclamesector vertegenwoordigen. Over vijf jaar zou die omzet zijn opgelopen tot 43 miljard dollar. Daarmee zou de sector bijna één derde van alle digitale reclamebestedingen vertegenwoordigen. Tevens zouden sociale media één vijfde van de totale reclame-budgetten naar zich toetrekken.

Lees Verder

18:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame |  Facebook |

Terugnames blijken belangrijk knelpunt in online verkoop

Terugnames blijken een belangrijk knelpunt in de online verkoop. Dat is de conclusie van een onderzoek van Interactive Media Retail Group (IMRG) en BluJay bij meer dan tweeduizend online shoppers in Groot-Brittannië. De onderzoekers stelden immers vast dat 85 procent van de respondenten tevredenheid toonde over de kwaliteit van de thuisleveringen, maar wanneer terugnames ter sprake komen, valt dat cijfer terug tot 67 procent. Dat betekent echter wel een verbetering tegenover vorig jaar, toen een score van 61 procent werd opgetekend. Tijdens het tweede kwartaal van dit jaar werd een terugnameniveau van 23 procent opgetekend. Dat betekende het hoogste cijfer sinds het begin van dit decennium.

“Terugnames vomen een complex en duur onderdeel van de online retail, die op een bijzonder omzichtige manier dient te worden beheerd,” zeggen de onderzoekers. “Shoppers zijn getraind om gebruiksvriendelijkheid te verwachten in alle stadia van hun interactie met retailers. De terugname is echter één van de moeilijkste trajecten van het online proces.” Opgemerkt wordt wel dat de tevredenheid opnieuw gestegen is naar het niveau van drie jaar geleden, na twee jaar op rij scores van ongeveer 61 procent te hebben laten optekenen. Die terugval had volgens de onderzoekers wellicht te maken met de verhoogde verwachtingen van de consument, waarop de retailers inmiddels een antwoorden zouden hebben geboden.

Uit het onderzoek bleek ook dat de consument een grote waarde hecht aan de trajectinformatie. Daarbij merkt 70 procent van de consumenten op dat deze informatie een belangrijk tot cruciaal onderdeel vormt van de shoppingbeleving. Eens een order is geplaatst, blijkt 85 procent van de respondenten op de hoogte gehouden te willen blijven van de vordering van het leveringsproces. De onderzoekers merken daarbij op dat de consument niet alleen duidelijkheid wenst over de levering als over het ordertraject. Er wordt aan toegevoegd dat de retailers de consument niet als een louter adres, maar als een individu moeten beschouwen.

Lees Verder

17:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: online |  Facebook |

Intelligente machines meest invloedrijke technologie

Intelligente machines hebben de grootste kans om de volgende vijf jaar de wereld te veranderen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Ipsos bij ruim veertienhonderd consumenten in de Verenigde Staten. Vastgesteld werd dat 77 procent van de respondenten van mening was dat intelligente machines de volgende vijf jaar een impact zullen hebben op de manier waarop de mens de wereld ervaart. Op de tweede plaats staan autonome voertuigen, die een score van 75 procent lieten optekenen, gevolgd door een intelligent internet (74 procent), universele connectiviteit (73 procent), virtuele realiteit (68 procent), lasers (67 procent) en oorlogsrobots (63 procent).

Verder bleek intelligent internet volgens de ondervraagden de beste technologie die door de overheden konden worden gebruikt om de dienstverlening voor de burger te verbeteren, gevolgd door oorlogsrobots en universele connectiviteit. Bij de technologische elites daarentegen wordt vooral gewezen naar universele connectiviteit en intelligente machines. Uit het onderzoek bleek ook nog dat de Amerikaanse consument verwacht dat intelligente machines pas in een verdere toekomst een feit zullen zijn. Slechts 15 procent verwacht dat een invloed van intelligente machines in minder dan twee jaar tijd mag worden verwacht, terwijl 65 procent denkt dat de introductie nog meer dan vijf jaar op zich zal laten wachten.

Bij laser en virtuele realiteit denkt daarentegen ongeveer de helft aan een termijn van minder dan drie jaar. Er wordt echter opgemerkt dat de technologische elites een snellere introductie van intelligente machines verwachten. In deze groep denkt 25 procent aan de introductie van de technologie in minder dan twee jaar tijd. Algemeen wordt verwacht dat de nieuwe ontwikkelingen in eerste instantie hun weg zullen vinden in de technologische sector, gevolgd door de industrie en energie. Daarna wordt ook gewezen op mogelijkheden binnen de gezondheidszorg, de retail en het toerisme. De technologische elite toont zich wel optimistischer over de introductie van de technologieën.

Lees Verder

17:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie |  Facebook |

Merk Amerika minder populair dan Amerikaanse merken

Terwijl het landenmerk van de Verenigde Staten sinds het aantreden van Donald Trump als president een aantal belangrijke klappen heeft gekregen, blijft het Amerikaanse bedrijfsleven wereldwijd uitstekende cijfers halen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Innovation Group van het reclamebureau J. Walter Thompson en consulent Sonar bij drieduizend consumenten in China, India, Mexico, Rusland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Opgemerkt wordt dat Amerikaanse merken in het algemeen weliswaar met hogere prijzen worden geassocieerd, maar ook met kwaliteit en innovatie.

“In de wereld wordt op verschillende manieren tegenover het merk Amerika gereageerd,” benadrukt Tamara Ingram, chief executive van J. Walter Thompson. “In Mexico, Rusland en Groot-Brittannië hebben meer dan 40 procent van de respondenten een negatieve visie tegenover de Verenigde Staten. Dat heeft rechtstreeks te maken met gebeurtenissen die het voorbije jaar konden worden opgetekend en die meestal werden aangedreven door acties van de Amerikaanse regering. Daarentegen blijkt in India 90 procent van de ondervraagden een relatief gunstige visie tegenover de Verenigde Staten te hebben. Dat is zelfs meer dan in de Verenigde Staten zelf, waar een score van 83 procent werd opgetekend.”

“Wanneer echter naar commerciële merken wordt gekeken, blijkt slechts 15 procent van de respondenten belang te hechten aan de nationaliteit,” zegt Tamara Ingram. Bij Amerikaanse merken denken de respondenten in de eerste plaats aan namen zoals Apple, Coca-Cola, Ford, McDonald’s, Microsoft en Nike. Merken moeten volgens de ondervraagden vooral kwaliteit, betrouwbaarheid en vertrouwdheid aantonen. Uit het onderzoek blijkt verder nog dat ook het maatschappelijk geweten van de onderneming van belang is voor de waardering van de consument. Daarbij wil 40 procent dat een merk waardering toont voor zijn klanten, terwijl 19 eist dat een positieve bijdrage tot de wereld wordt geleverd.

Tevens vraagt 19 procent dat de onderneming verder zou kijken dan louter winstbejag.

Lees Verder

17:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: merken |  Facebook |

Metroreiziger reageert relatief positief op reclame

Gebruikers van de London Underground reageren in het algemeen positief op de reclame waarmee ze worden geconfronteerd. Zelfs tijdens piekperiodes zou een sterke aandacht kunnen worden opgetekend. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulenten Exterion Media en COG Research. De onderzoekers merken op dat met de traditionele methodes in het verleden slechts een benaderende impressie over de reacties van de reizigers op de reclame-omgeving kon worden geboden, maar kan aan de hand van nieuwe technologieën, die onder meer de oogbewegingen of huidreacties van de respondent kunnen meten, een duidelijker beeld worden gecreëerd.

De onderzoekers zeggen onder meer vastgesteld te hebben dat 58 procent van de reizigers die tijdens hun verplaatsingen beroep doen op hun mobiele telefoon, ook geregeld kijken naar de reclames die door de Londense metro worden aangeboden. Eén derde van die groep blijkt zijn smartphone te gebruiken om bijkomende informatie te verzamelen over de reclames die in de omgeving van de London Underground worden aangeboden. In specifieke situaties, zoals de roltrappen, waar de reiziger minder snel geneigd is gebruik te maken van een smartphone, blijken digitale panelen 40 procent meer aandacht te krijgen dan klassieke reclameborden.

De onderzoekers stelden verder ook vast dat reclames in de London Underground en op Londense bussen door de reiziger in het algemeen positiever worden bekeken dan andere vormen van commerciële boodschappen. Daarbij wordt opgemerkt dat slechts 7 procent van de respondenten een negatieve reactie liet optekenen, tegenover 34 procent tegenover televisie en 50 procent voor sociale media. Er wordt aan toegevoegd dat reizigers tegenover de reclameboodschappen in de London Underground in het algemeen een even groot engagement toont dan tegenover televisie en significant beter scoort dan onder meer online video.

Lees Verder

16:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: metro, reclame |  Facebook |

Ambachtelijke goudwinning houdt vraag naar kwik op peil

De ontginning van kwik heeft de jongste vijf jaar een sterke groei gekend, ondanks inspanningen om de voorraden te beperken. Dat staat in een rapport van de Verenigde Naties. Het metaal, dat bijzonder giftig is, wordt nog vooral gebruikt in de artisanale en kleinschalige goudwinning. Kenia en Zuid-Afrika worden daarbij de belangrijkste leveranciers genoemd van goudzoekers in vooral Congo, Oeganda, Tanzania, Zimbabwe, Mozambique en Zuid-Afrika zelf. Jaarlijks zouden deze landen tussen vijfenvijftig en honderdzestig ton kwik verbruiken. Kwik moet ervoor zorgen dat de producenten uit de gevonden ertsen goud met een grotere zuiverheid zouden kunnen filteren.

In Genève is inmiddels de eerste Minamata Convention of Mercury gehouden. Bedoeling is om de vraag naar kwik geleidelijk af te bouwen. Tegen eind dit decennium zou de vraag naar kwik grotendeels moeten zijn afgebouwd. Er wordt echter opgemerkt dat het al bijzonder moeilijk is gebleken de reële omvang te achterhalen van de voorraden kwik die op de markt worden gebracht. Onder meer moest worden vastgesteld dat Kenia tijdens de eerste helft van dit decennium geen enkele kwikexport heeft geregistreerd, terwijl onderzoek nochtans aantoonden dat goudvelden in Tanzania, Oeganda en Congo met Keniaanse leveringen werden bevoorraad.

“De informele handel in moeilijk te volgen en verschijnt dan ook niet in de officiële statistieken,” benadrukt Elena Lymberidi-Settimo, projectmanager van de Zero Mercury Campaign bij het European Environmental Bureau. De Minamata Convention zou er dan ook moeten voor zorgen dat een betere rapportering kan worden gegarandeerd. De deelnemers aan de conventie hebben zich ertoe verplicht om de bestaande kwikontginning af te bouwen en te beletten dat nieuwe operaties zouden kunnen worden opgezet. Onder meer door piekprijzen op de markten moesten echter al een aantal nieuwe productielocaties worden gemeld. Daarbij wordt gewezen naar onder meer Mexico en Indonesië.

Minamata verwijst naar de gelijknamige Japanse vissersgemeente waar op het einde van de jaren zestig van de voorbije eeuw voor de eerste keer gewag werd gemaakt van de gezondheidsrisico’s die aan het contact met het metaal zijn verbonden.

Lees Verder

15:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: goud, kwik |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De Amerikaanse bank Citigroup betaalt aan de curatoren van de failliete zakenbank Lehman Brothers een schikking van 1,74 miljard dollar. Dat heeft Lehman Brothers Holdings, die de portefeuille van de zakenbank moet afhandelen, gemeld. Op het ogenblik van zijn faillissement bijna tien jaar geleden had Lehman bij Citigroup een portefeuille van 2,1 miljard dollar gedeponeerd. Citigroup weigerde dat bedrag terug te geven, waarbij aangevoerd werd dat op de rekening van Lehman nog een aantal transactiekosten stonden. Volgens Lehman was de claim ongefundeerd en zou Citigroup kosten hebben bedacht om de hand te kunnen leggen op de portefeuille. Uiteindelijk werd een compromis uitgewerkt.

Het Amerikaanse technologiebedrijf Apple neemt de Franse startup Regaind over. Dat hebben een aantal bronnen tegenover de nieuwssite TechCrunch gemeld. Verdere details werden niet bekendgemaakt. Regaind ontwikkelt technologie die aan de hand van kunstmatige intelligentie voor gezichtsherkenning kan worden ingezet. Regaind had eerder al bij investeerders een bedrag van 400.000 euro opgehaald. Onder meer laat Regaind toe om de technische en esthetische waarde van foto’s te bepalen. Op dit manier kan het programma’s uit een reeks foto’s de beelden met de beste kwaliteit te halen. Ook zou de technologie leeftijd, geslacht en emoties in de beelden kunnen herkennen.

Het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf Samsung heeft in Canada een onderzoekscentrum voor kunstmatige intelligentie geopend. Samen met onderzoekers van de Universiteit Montreal wil het bedrijf technologieën ontwikkelen voor onder meer zelfrijdende auto’s, beeldherkenning en spraakherkenning. Daarvoor is een samenwerking opgestart met de onderzoeksgroep Yoshua Bengio, professor aan de Universiteit Montreal en specialist in deep learning, machine learning en kunstmatige intelligentie. Samsung werkt ook in Zuid-Korea aan een zogenaamd Neural Processing Research Center dat met lokale universiteiten een samenwerking moet opbouwen.

Het sociale netwerkbedrijf Facebook test een manier om de accounts van gebruikers met gezichtsherkenning te openen. Dat heeft de nieuwssite TechCrunch gemeld. De techniek zou vooral kunnen worden ingezet indien het voor de gebruikers onmogelijk is om hun account op een andere manier te activeren. Facebook benadrukt dat de techniek als een optie zou worden aangeboden en is de oplossing alleen mogelijk op apparaten waarop de gebruiker zich al eens heeft ingelogd. Facebook wijst erop dat de technologie een nieuwe manier is waarmee gebruikers hun identiteit kunnen bevestigen. Tijdens de tests worden de bruikbaarheid en de veiligheid van de toepassing getest.

Het uitzendconcern Randstad verplaatst zijn wereldwijde datacenters naar Amazon Webservices (AWS), aanbieder van diensten op het gebied van onder meer opslag en database. Volgens Randstad kan Amazon Webservices hulp bieden met de bescherming van gevoelige data en de wettelijke vereisten waaraan moet worden voldaan. In praktijk wordt de informatica-infrastructuur van dertig afdelingen, die diensten leveren aan veertig wereldwijd opererende bedrijven, naar het nieuwe platform overgeheveld. Door de beslissing wil Randstad naar eigen zeggen niet alleen intensiever gebruik maken van cloudtoepassingen, maar wordt ook aangestuurd op een grotere flexibiliteit en kostenbesparingen.

Vastgoedgroep Heylen gaat op het nieuwe bedrijventerrein Rieme-Noord in de haven van Gent een nieuw logistiek centrum creëren. Daarover hebben Heylen en het Gentse havenbestuur een overeenkomst getekend. Met het project zou een bedrag zijn gemoeid van meer dan 90 miljoen euro. Geraamd wordt dat het initiatief op termijn meer dan vierhonderd banen kunnen creëren. Heylen zal op de site magazijnen met een oppervlakte van 150.000 vierkante meter bouwen. Een zijn ook mogelijkheden om de site nog verder uit te breiden. Er zouden al met een aantal potentiële gebruikers gesprekken zijn opgestart. Heylen benadrukt dat Gent een belangrijke regio voor logistieke ontwikkeling vormt.

De Japanse autobouwers Toyota en Mazda hebben de gezamenlijke divisie EV Common Architecture Spirit opgezet voor de ontwikkeling van elektrische wagens. Dat hebben de twee constructeurs bekend gemaakt. De joint-venture moet een brede waaier elektrische voertuigen, van personenwagens tot kleinere bedrijfsvoertuigen, ontwerpen. Bij het samenwerkingsverband wordt ook Denso, de grootste leverancier van Toyota, betrokken. Toyota krijgt een belang van 90 procent in de joint-venture. Mazda en Denso verwerven elk een participatie van 5 procent in het samenwerkingsverband. De drie ondernemingen zouden ook de gespecialiseerde werknemers leveren voor de joint-venture.

Muziekstreamingdienst Spotify wordt door investeerders gewaardeerd op 16 miljard dollar. Bij een beursgang volgend jaar zou echter nog van een hogere waarde sprake kunnen zijn. Dat hebben analisten tegenover het persbureau Reuters gemeld. In juni zou de waarde van Spotify nog geraamd zijn op een bedrag van 13 miljard dollar, maar door het toenemend aantal abonnees en een sterke vraag naar de aandelen van het bedrijf zou de voorbije periode een duidelijke stijging zijn opgetekend. Spotify heeft inmiddels meer dan 140 miljoen gebruikers en telt ruim 60 miljoen betalende abonnees. Het bedrijf realiseerde vorig jaar een omzet van 2,93 miljard euro. Dat was een stijging met 52 procent tegenover het jaar voordien.

Autofabrikant Ford heeft een samenwerking opgezet met het alternatieve taxibedrijf Lyft. De collaboratie moet het in de toekomst mogelijk maken om met de applicatie van Lyft een zelfrijdende taxi van Ford te bestellen. Dat heeft Sherif Marakby, hoofd zelfrijdende technologie bij Ford, benadrukt. Over vier jaar wil Ford een volledig zelfrijdende auto, zonder stuur, op de markt brengen. Dit jaar investeerde de autofabrikant al een bedrag van 1 miljard dollar in Argo AI, een startup die kunstmatige intelligentie voor zelfrijdende wagens ontwikkelt. Ford maakte eerder ook al duidelijk voor zichzelf een toekomst te zien als bedrijf dat auto-diensten op maat levert. Lyft werkt ook met andere autobouwers.

De investeringen door de Europese Investeringsbank (EIB) zullen eind dit decennium in de Europese Unie naar verwachting voor 2,25 miljoen extra banen hebben helpen creëren. Dat heeft de instelling op basis van nieuwe cijfers gezegd. Daarbij wordt erop gewezen dat de instelling de voorbije jaren binnen de Europese Unie ondersteuning, onder meer aan de hand van leningen, voor 544 miljard euro projecten heeft ondersteund. Deze projecten zullen naar verwachting tegen eind dit decennium de economie met 2,3 procent vergroten. Volgens Werner Hoyer, president van de Europese Investeringsbank, tonen de cijfers dat de investeringen van de instelling een sterk en duurzaam effect hebben.

In Duitsland is Wolfgang Hatz, een voormalig topbestuurder van Volkswagen, opgepakt wegens een vermoedelijke betrokkenheid bij het dieselschandaal waarmee de autobouwer wordt geconfronteerd. Hatz had een aantal hoge functies bekleed bij Audi en Porsche, twee dochters van Volkswagen, maar verliet vorig jaar de Duitse autogroep, waarbij hij ook een belangrijke opstapvergoeding kreeg. Zestien jaar geleden werd Hatz bij Audi verantwoordelijk voor de ontwikkeling van motoren, waarna hij tien jaar geleden overstapte naar Porsche, waar hij hoofd onderzoek en ontwikkeling zou worden. Hatz is tot nu toe het hoogste kaderlid van Volkswagen dat in de dieselaffaire is opgepakt.

België telde vorig jaar 114.300 dollarmiljonairs. Dat betekende een stijging met 5 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van consulent Capgemini. Daarbij wordt erop gewezen dat België vorig jaar kon rekenen op een economische groei, terwijl de bevolking ook een groter gedeelte van hun inkomsten konden sparen. Wel wordt gewezen op een lichte achteruitgang van de koersen op de aandelenbeurs in Brussel en een daling van de vastgoedprijzen. Volgens Capgemini kende de Belgische groep miljonairs een uitbreiding door schenkingen aan kinderen en kleinkinderen en de verkoop van familiebedrijven. België staat in de wereldwijde rangschikking dollarmiljonairs op een 26ste plaats.

In de eerste helft van dit jaar werden in de vijftien grootste markten van de Europese Unie 3,66 miljoen wagens met benzinemotoren verkocht. Dat betekende een stijging met bijna 10 procent opgetekend tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van de Europese sectororganisatie Acea. Er wordt op gewezen dat benzinewagens met deze verkoop opnieuw een groter marktaandeel hebben verworven dan dieselauto’s. Het marktaandeel van benzinewagens steeg daarbij van 45,8 procent naar 48,5 procent. Tegelijkertijd viel de verkoop van dieselwagens met 4 procent terug tot 3,51 miljoen exemplaren. Het Europese marktaandeel van diesel krimpt daarmee in van 50,2 procent naar 46,3 procent.

De Duitse holding Rocket Internet heeft een belang van 13 procent in het alternatieve restaurantplatform Delivery Hero uit Berlijn verkocht aan het Zuid-Afrikaanse mediaconcern Naspers. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 660 miljoen euro. Gehoopt wordt de transactie het eerste kwartaal volgend jaar af te ronden. Door de verkoop halveert Rocket Internet zijn participatie in de Duitse besteldienst. Naspers was sinds de beursgang van Delivery Hero al een aandeelhouder van het bedrijf, maar breidt dat belang nu verder uit tot 23,6 procent. De Zuid-Afrikaanse mediagroep heeft eerder al geïnvesteerd in online platformen en is onder meer aandeelhouder van bedrijven zoals Tencent, Mail.Ru of Flipkart.

De farmagroep AbbVie heeft in een geschil rond intellectuele eigendom met het biotechbedrijf Amgen een akkoord gesloten. Door de overeenkomst krijgt Amgen een licentie om zijn geneesmiddel Amgevita, dat gebruikt wordt voor de behandeling van artritis, vanaf oktober volgend jaar in Europa te verkopen. Amgevita is echter een kopie van Humira, een succesproduct van AbbVie, dat volgens de overeenkomst dan ook recht heeft op royalties. In het akkoord is tevens voorzien dat Amgevita in de Verenigde Staten pas over vijf jaar op de markt zal worden gebracht. Humira vertegenwoordigt bijna twee derde van de totale omzet van AbbVie. Financiële details over het akkoord werden niet bekend.
<
0

1-10-17

Zelfrijdende wagens zullen veel levens sparen

Zelfrijdende wagens zouden de veiligheid van het autoverkeer gevoelig kunnen verbeteren. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de Swinburne University of Technology in Australië. De onderzoekers zeggen immers dat verkeersongevallen over de hele wereld jaarlijks aan 1,2 miljoen mensen het leven kosten, maar er wordt aan toegevoegd dat 90 procent van de fatale aanrijdingen te wijten is aan menselijke fouten. Wagens die door artificiële intelligentie worden gestuurd, zullen volgens de onderzoekers echter niet dezelfde fouten maken als menselijke chauffeurs en het aantal ongevallen dan ook drastisch terugschroeven.

Lees Verder

19:29 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Tieners kennen over hele wereld dezelfde stereotypes

Kinderen over de hele wereld treden met identiek dezelfde genderstereotype overtuigingen de adolescentie in. Dat is de conclusie van van een onderzoek van wetenschappers aan de John Hopkins University in de Verenigde Staten en de World Health Organization (WHO) bij kinderen tussen tien en veertien jaar in vijftien verschillende landen. Volgens de onderzoekers moest in alle landen, ongeacht ontwikkelingsniveau of cultuur, dezelfde vooringenomenheid worden opgemerkt, waarbij meisjes als kwetsbare wezens worden omschreven en jongens een sterk en onafhankelijk karakter meekrijgen.

Lees Verder

18:37 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Verdamping zou belangrijke energiebron kunnen worden

In de Verenigde Staten kan verdamping van meren en andere grote waterreservoirs een energie van 325 gigawatt produceren. Daarmee zou de behoefte van een groot gedeelte van het land kunnen worden gedekt. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Columbia University. Opgemerkt wordt dat de capaciteit van verdamping bijna 70 procent van de actuele energieproductie van de Verenigde Staten zou kunnen vervangen. De technologie is voorlopig enkel in het laboratorium opgewekt, maar zou in principe op vraag kunnen worden geproduceerd, waarmee een belangrijk voordeel zou kunnen worden gecreëerd tegenover windenergie en zonnekracht.

Lees Verder

18:21 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Broederschap basis voor hooliganisme en terrorisme

Een beter inzicht in het hooliganisme in het voetbal zou mogelijk kunnen helpen in de strijd tegen terreur. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Oxford naar het voetbalgeweld in Groot-Brittannië, Brazilië, Australië en Indonesië. Opgemerkt wordt dat beide fenomenen worden ondersteund door gedeelde ervaringen die de mentaliteit van de wapenbroeders doet ontstaan. De onderzoekers wijzen er daarbij op dat de fanatieke voetbalsupporters andere fans als familie beschouwen en hen dan ook absoluut willen beschermen. Er wordt aan toegevoegd dat het fenomeen van het broederschap ook in de bendewereld en het terrorisme kan worden opgemerkt.

Lees Verder

17:16 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Wearables lijken belangrijkste doelgroepen te missen

Wearables kunnen instrumenten zijn die de gebruiker toelaten om zijn conditie en gezondheid op te volgen, maar lijken daarbij moeilijkheden te ondervinden om zijn belangrijkste doelgroep te bereiken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Pennsylvania, die er immers op wijzen dat vooral jongeren en hogere inkomenscategorieën de grootste interesse in de apparaten tonen. Deze groepen worden immers gemiddeld relatief weinig met gezondheidsproblemen geconfronteerd te worden. Er moeten volgens de onderzoekers dan ook strategieën worden ontwikkeld om het gebruik bij andere bevolkingscategorieën aan te moedigen.

Lees Verder

16:05 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Sportief succes weerspiegelt complex samenspel van factoren

Achter het succes in de sport gaat een heel complex samenspel van verschillende factoren schuil. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Portsmouth en de University of Bath. De conclusies van de studie kunnen volgens de onderzoekers ook verklaren waarom sommige atleten, ondanks alle natuurlijke aanleg en talent die door iedereen worden erkend, er toch niet in lukken de top te halen. Cruciale elementen achter een potentieel succes zijn volgens de Britse wetenschappers in ieder geval het verlangen en de motivatie om goed te presteren, samen met het aanvaarden van uitdagende doelstellingen en een grote stressbestendigheid.

“Topsport kan voor velen een relatief eenvoudig concept zijn dat steunt op een combinatie van talent en doorzettingsvermogen, maar de realiteit is veel ingewikkelder,” benadrukt onderzoeksleider Daniel Brown, sportwetenschapper aan de University of Portsmouth. “Er kunnen achter sportieve topprestaties immers een hele waaier interne en externe factoren worden geïdentificeerd. Onder meer kon worden vastgesteld dat een samenspel van ondersteuning, geloof in eigen kunnen en vertrouwen in het ontwikkelingsproces een belangrijk instrument kan zijn om tot de kringen van de elitesporters te kunnen doordringen.”

“Atleten, coaches en sportpsychologen zijn het er anderzijds over eens dat topsporters nood hebben aan kwalitatieve relaties en de ondersteuning van de familie en begeleiders,” stippen de onderzoekers nog aan. “Maar ook concentratie en focus worden cruciaal genoemd. Daarbij wordt erop gewezen dat atleten vaak met afleidingen kunnen worden geconfronteerd, waardoor op de cruciale momenten niet de absolute conditiepiek wordt gehaald die noodzakelijk is om topprestaties te leveren. Een absolute topsporter moet daarbij volgens velen in staat zijn zich volledig op zijn prestatie toe te spitsen.” Onder meer sociale media en games worden vaak als bedreigende afleidingen geciteerd.

Lees Verder

15:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: topsport |  Facebook |

Verstrooide chauffeur kan geen snelheid vasthouden

De rijsnelheid van een autobestuurder wordt in grote mate bepaald door de aandacht voor het verkeer. Naarmate de chauffeur meer wordt afgeleid, zal ook de snelheid een grotere fluctuatie vertonen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de North Carolina State University, die het gedrag van veertig autobestuurders in een rijsimulator bestudeerden. Daarbij werd ook vastgesteld dat vooral de buitenomgeving een belangrijke vorm van afleiding blijkt. De onderzoekers voegen er aan toe dat fluctuerende snelheden een negatieve impact hebben op de verkeersveiligheid.

Lees Verder

14:55 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Het Franse softwarebedrijf Dassault Systemes neemt zijn Amerikaanse sectorgenoot Exa Corp over. Met de transactie is een bedrag gemoeid van ongeveer 400 miljoen dollar. De transactie biedt Dassault naar eigen zeggen zijn aanbod producten gevoelig uit te breiden. Exa Corp spitst zich onder meer toe op de ontwikkeling van producten voor transport en mobiliteit. Het Amerikaanse bedrijf werkt daarbij samen met autobouwers zoals Tesla, BMW en Toyota, maar ook met de Braziliaanse vliegtuigconstructeur Embraer. Gehoopt wordt de transactie nog voor het einde van dit jaar te kunnen afronden. Eerder dit jaar nam Dassault Systemes ook al de bedrijven Outscale en Aitac over.

In de Verenigde Staten komt de overname van Pacific Foods door Campbell Food mogelijk in het gedrang. Dat heeft Campbell Food gezegd. In juli was aangekondigd dat Pacific Foods, producent van organische soepen, voor een bedrag van 700 miljoen dollar door Campbell zou worden overgenomen. Inmiddels is Pacific Foods echter in een conflict terecht gekomen met de erfgenamen van zijn voormalige aandeelhouder Edward Lynch, die van het bedrijf een bedrag van 250 miljoen dollar eisen. Campbell zegt Pacific Foods zestig dagen tijd te geven om het probleem op te lossen. Indien geen vergelijk wordt gevonden, zal de overeenkomst volgens Campbell mogelijk verbroken kunnen worden.

Het Amerikaanse bedrijf Roku, producent van hardware voor streaming, heeft bij zijn beursintroductie op de Nasdaq een bedrag van 252 miljoen dollar opgehaald. Daarmee wordt de waarde van het bedrijf geraamd op een bedrag van 2 miljard dollar. Roku is gevestigd in Californië en ging vijftien jaar geleden van start om apparatuur te bouwen voor Netflix. Negen jaar geleden werd de onderneming zelfstandig. De opbrengst van de beursgang zal door Roku, gecontroleerd door de investeerders Menlo Ventures en Sky Ventures, worden gebruikt om zijn concurrentiepositie tegenover technologiegroepen zoals Apple, Amazon en Google te versterken. Roku boekte vorig jaar een verlies van 42,6 miljoen dollar.

Het Amerikaanse voedingsmiddelenconcern Conagra Brands heeft tijdens het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar een omzet gerealiseerd van 1,8 miljard dollar. Dat betekende een daling met 5 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De achteruitgang moet volgens Conagra vooral worden toegeschreven aan de kosten die moesten worden gemaakt om de nieuwe producten in de supermarkten te promoten. De nettowinst kromp met 18 procent tot 152,5 miljoen dollar. Ondanks de dalende omzet en winst maakt Sean Connolly, chief executive van Conagra, gewag van een goede jaarstart. Het bedrijf heeft volgens hem immers positieve omzettrends laten blijken.

In Japan neemt restaurantketen Genki Sushi, onderdeel van de groep Shinmei, een belang van 33 procent in zijn grotere rivaal Sushiro Global Holdings. Dat hebben een aantal bronnen gemeld. Genki zou het belang overnemen van investeerder Permira. De totale waarde van Sushiro wordt geraamd op 99,5 miljard yen. Permira nam Sushiro vijf jaar geleden voor een bedrag van 80 miljard yen over van de Japanse investeerder Unison Capital. Sindsdien heeft de eigenaar volgens waarnemers de waarde van Sushiro door kostenbesparingen gevoelig opgevoerd. De samensmelting van Genki  en Sushiro zou een nationaal marktleider creëren die bovendien ook wereldwijde ambities zou koesteren.

Het Antwerpse diamantbedrijf Exelco vraagt in de Verenigde Staten bescherming tegen zijn schuldeisers. Exelco was in financiële problemen gekomen omdat het bedrijf zijn bevoorrechte statuut als zichthouder van diamantproducent De Beers verloor. De schulden van het diamantbedrijf zouden inmiddels opgelopen zijn tot een bedrag tussen 50 miljoen dollar en 100 miljoen dollar, terwijl de onderneming tussen 10 miljoen dollar en 50 miljoen dollar activa zou hebben. Exelco werd bijna vijfentwintig jaar geleden opgericht en is in handen van Lior Kunstler en Jean-Paul Tolkowsky, die beiden tot een stamboom van diamantairs behoren. Exelco heeft ook twee vestigingen in Afrika en Thailand.

De streamingdienst Apple Music telt wereldwijd 30 miljoen betalende abonnees. Dat heeft Jimmy Iovine, manager van Apple Music, tegenover het Amerikaanse magazine Billboard gezegd. Eind vorig jaar werden 20 miljoen abonnees geteld. Eind juni was dat aantal opgelopen tot 27 miljoen betalende gebruikers. Met deze cijfers is Apple Music een middelgrote partij op de streamingmarkt. Concurrent Spotify maakte begin augustus gewag van 60 miljoen betalende abonnees. Iovine stelde echter te hopen dat Apple Music met een grotere focus op de presentatie van exclusieve content een verdere groei zal kunnen realiseren. Iovine gaf wel toe dat de groei wordt bedreigd door gratis streamingdiensten.

Het Amerikaanse chemiebedrijf Kronos investeert 36 miljoen euro in zijn vestiging in Gent. Door de investering hoopt het bedrijf de productie van titaandioxide in de Gentse vestiging verder op te voeren. Op dit ogenblik heeft de site een productiecapaciteit van 85.000 ton per jaar. Dat volume moet op termijn naar 120.000 ton kunnen worden opgedreven. Met de uitbreiding van de capaciteit is een investering gemoeid van 26 miljoen euro. Daarnaast wil Kronos echter ook 10 miljoen euro investeren in technologieën die het mogelijk moeten maken de energie te recupereren die tijdens de productie vrijkomt. Op dit ogenblik worden de vrijgekomen gassen verbrand, maar gehoopt wordt dat energieverlies te kunnen vermijden.

De Stanford University is de meest innovatieve universiteit ter wereld, gevolgd door het Massachusetts Institute of Technology (MIT) en de Harvard University. Dat blijkt uit een rapport van het persbureau Reuters. Op de vierde plaats staat de University of Pennsylvania, gevolgd door de Universiteit Leuven, die daarmee in de rangschikking de eerste instelling is die niet uit de Verenigde Staten afkomstig is. De Universiteit Gent staat op een 75ste plaats. De Stanford University voerde voor het derde jaar op rij de ranglijst aan. De top honderd wordt voor 51 procent samengesteld met instellingen uit de Verenigde Staten, gevolgd door Europa (26 procent), Azië (20 procent) en het Midden-Oosten (3 procent).

Minieme dosissen tetrahydrocannabinol, het actieve bestanddeel van cannabis, zouden mogelijk een veilige en efficiënte behandeling kunnen aanreiken voor de cognitieve achteruitgang bij oudere mensen. Dat heeft het bedrijf Therapix Biosciences, dat met de behandeling een aantal experimenten heeft uitgevoerd, gemeld. Professor Sarne, docent aan de Sackler Faculty of Medicine aan de Tel Aviv University en ontwikkelaar vna de studie, merkt daarbij op bij de minieme dosissen ook het roeseffect van cannabis achterwege blijft. In een preklinische tests kon het effect volgns Sarne over een periode van zeven weken worden aangetoond. Therapix wil nu tests bij patiënten opzetten.

Verzekeringsmarkt Lloyd’s of London heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een 18,9 miljard pond inkomsten uit premies gerealiseerd, tegenover een omzet van 16,3 miljard pond dezelfde periode vorig jaar. Tegelijkertijd daalde de winst van 1,46 miljard pond naar 1,22 miljard pond. De Britse herverzekeraar benadrukt tijdens de eerste helft van het jaar goede prestaties te hebben kunnen melden, maar er wordt wel op gewezen dat de impact van de recente orkanen in de Caraïben en de Verenigde Staten in deze cijfers nog niet zijn verwerkt. De Britse herverzekeraar zegt te verwachten dat de orkanen Harvey en Irma daarbij een verlies van 4,5 miljard dollar tot gevolg zullen hebben.

Verschillende partijen hebben interesse getoond in Westinghouse Electric, fabrikant van kernreactoren en onderdeel van het Japanse technologieconcern Toshiba. Dat hebben een aantal bronnen gemeld. Onder meer zouden de investeerders Blackstone Group en Apollo Global Management een gezamenlijk bod hebben uitgewerkt op Westinghouse, waarvoor Toshiba eerder dit jaar het faillissement heeft aangevraagd. Ook Cerberus Capital Management zou samen met BWX Technologies, leverancier van nucleaire componenten, belangstelling hebben getoond. De waarde van Westinghouse wordt geraamd op een bedrag van ongeveer 4 miljard dollar. Toshiba raakte door Westinghouse in financiële problemen.

De Nederlandse retailer Hema heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 287 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 3,3 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. De winst steeg met ruim 13 procent tot 25 miljoen euro. Daarmee kon voor het zesde kwartaal op rij een winstgroei worden gemeld. De identieke omzet kon voor het tiende opeenvolgende kwartaal een stijging melden. Tijdens het tweede kwartaal van dit jaar was er sprake van een identieke omzetgroei met 3,1 procent. Ook wordt gewag gemaakt van goede prestaties in Frankrijk. Tsjeerd Jegen, chief executive van Hema, merkt op dat een aantal winkels wegens verbouwingen tijdelijk moesten worden gesloten.

Het Antwerpse energiebedrijf Restore is op zoek naar een nieuwe meerderheidsaandeelhouder. Dat hebben een aantal bronnen gemeld. De operatie zou de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) en de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) moeten toelaten om uit het kapitaal van het bedrijf te stappen. Restore werd vijf jaar geleden opgericht door Pieter-Jan Mermans en Jan-Willem Rombouts en beschikt over een platform dat het evenwicht op de elektriciteitsmarkt bewaard kan worden. Onder meer wordt daardoor de mogelijkheid gecreëerd om bij overbelasting van het elektriciteitsnet de leveringen aan een aantal industriële klanten tegen betaling te verminderen.

Het materialenbedrijf Nyrstar heeft de activiteiten van Port Pirie in Australië opgestart. Dat heeft Hilmar Rode, chief executive van Nyrstar, bekend gemaakt. Port Pirie is een oude loodsmelter die door Nyrstar tot een recyclagesite voor de raffinage van een aantal materialen werd omgebouwd. Port Pirie wordt als een cruciale pijler voor de toekomst van Nyrstar bestempeld. Het project heeft echter al een achterstand van anderhalf jaar op de oorspronkelijke planning opgelopen. Inmiddels zijn de ontwikkelingskosten van Port Pirie ook opgelopen tot 438 miljoen dollar. Dat is bijna het dubbele van de oorspronkelijke inschattingen. Rode noemde de opstart dan ook een belangrijke mijlpaal.

<

Posted in diversen | Reacties uitgeschakeld voor Artikels – Oktober 2017