managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Herverzekeraars willen blootstelling aan klimaatrampen beperken

Posted by managing21 on september 15th, 2023

Herverzekeraars noemen de klimaatverandering het grootste risico waarmee ze momenteel worden geconfronteerd. Dat blijkt uit een onderzoek van het adviesbureau PricewaterhouseCoopers en het Centre for the Study of Financial Innovation. Die beslissing heeft echter ook aanzienlijke gevolgen voor de verzekeraars en het brede publiek.

Natuurrampen komen inmiddels zo vaak voor dat herverzekeraars hun blootstelling aan dergelijke risico’s terugschroeven. Hoewel dit misschien zakelijk gezien verstandig is, roept het fenomeen de vraag op of particulieren en bedrijven in staat zullen zijn om zichzelf te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering als hun verzekeringsmaatschappijen zelf niet eens dekking kunnen krijgen.

Groeiende bezorgdheid

“Klimaatverandering is opnieuw het grootste risico nu herverzekeraars de dupe worden van de kosten van schadeclaims als gevolg van een steeds toenemend aantal extreme weersomstandigheden”, merkt het rapport van PricewaterhouseCooper en het Centre for the Study of Financial Innovation. “Terwijl deze verliezen de pan uit rijzen, wordt een groeiende bezorgdheid duidelijk dat sommige gebieden en soorten activiteiten onverzekerbaar kunnen worden.”

Natuurrampen richten wereldwijd onbetaalbare schade op. – Foto: M??sim Obolonsky/Pixabay

Het ratingbureau Fitch wees erop dat sommige bedrijven zich vorig jaar al uit de markt voor schadeverzekeringen terugtrokken. Er werd aan toegevoegd dat zelfs de sterkste herverzekeraars zich nu hebben teruggetrokken, grotendeels door het aanscherpen van hun voorwaarden om hun totale dekkingen en hun inferieure beschermingsniveau tegen natuurrampen te beperken. Ook het ratingbureau Standard & Poor’s (S&P) herinnerde eraan dat meer dan de helft van de twintig grootste herverzekeraars in de wereld begin dit jaar in de hernieuwing van de contracten hun blootstelling aan natuurrampen verminderden of maximaal handhaafden.

De herverzekeringseenheid van de groep Axa verhoogde de prijzen in de eerste helft van dit jaar met 6,3 procent, maar zag zijn inkomsten tegelijkertijd met 3 procent dalen, hoofdzakelijk door een vermindering van de blootstelling aan natuurrampen.

Volgens Fitch verminderen herverzekeraars hun blootstelling aan zogenaamde secundaire gevaren. Dit zijn kleinere weersverschijnselen die door de klimaatverandering vaker voorkomen en ernstiger worden. Tegen de zwaarste weersgebeurtenissen bieden de herverzekeraars volgens Fitch daarentegen nog wel steeds voldoende dekking.

Uit gegevens van de Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) blijkt dat extreme weerfenomenen en klimaatrampen in de Verenigde Staten met verliezen van meer dan 1 miljard dollar het voorbije halve decennium gemiddeld achttien keer per jaar werden geregistreerd, tegenover een gemiddelde van 8,1 catastrofes per jaar de voorbije vier decennia. Tijdens de eerste acht maanden van dit jaar werden de Verenigde Staten door een recordaantal van drieëntwintig natuurrampen met een schadepost van meer dan 1 miljard dollar geconfronteerd.

Niet zonder gevolgen

Dit stijgende aantal natuurrampen heeft de herverzekeraars onder druk gezet. “Er was duidelijk sprake van een onderschatting van de frequentie van de gebeurtenissen”, merkt Jean-Paul Conoscente, een topman van herverzekeraar Scor, op. “Bovendien denk ik dat we ook de ontwikkeling van de bevolking in verschillende gebieden hebben onderschat.”

Robert Mazzuoli, analist bij Fitch, voerde aan dat polissen die verzekeraars uitbetaalden zodra een bepaald schadebedrag van een bepaald risico, zoals hagel, werd bereikt, volledig zijn verdwenen terwijl ze twee of drie jaar geleden nog erg populair waren.

“Dekking bieden tegen risico’s met een echt hoge frequentie heeft geen zin”, gaf ook Thomas Blunck, een executive bij herverzekeraar Munich Re, aan. 

Maar deze herpositionering van de herverzekeraars is niet zonder gevolgen voor traditionele verzekeraars. “Dit is een van de redenen waarom we voor de sector een vrij negatieve outlook hebben”, zegt Manuel Arrive, hoofdanalist bij Fitch Ratings. Daarbij wordt volgens diverse experts gewag gemaakt van een snelle en brutale verschuiving in de herverzekeringssector. Volgens Robert Mazzuoli (Fitch) worden de klanten van de herverzekeraars vaak slecht behandeld.

Gezien de huidige omstandigheden hebben verzekeraars misschien weinig andere keuze dan hun tarieven te verhogen of op hun beurt de risico’s die ze dekken te verminderen, wat in sommige landen al gebeurt. Conoscente (Scor) zei dat men momenteel overal een verzekering kan krijgen, op voorwaarde dat men de benodigde prijs kan betalen. Voor hem is het echte probleem dat een groot deel van de bevolking niet bereid is om de echte kosten van de klimaatverandering te betalen.

Meer over dit onderwerp: