managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Archive for the 'chemie' Category

Mexicaanse deelstaat wil opiumteelt legaliseren

Posted by managing21 on 27th augustus 2018

De Mexicaanse deelstaat Guerrero, één van de regio’s van het land die het zwaarst door bendegeweld is getroffen, wil een project om de teelt van opium voor medische redenen aanmoedigen. Op die manier hoopt men de winsten voor de drugskartels af te romen. Wanneer een legale markt wordt geopend, kan men er volgens Ricardo Mejia, hoofd van het veiligheidscomité in het parlement van Guerrero, in lukken om de georganiseerde misdaad in het hart te treffen. Wanneer geen grote winsten meer mogelijk zijn, zullen de misdaadkartels volgens Mejia snel de interesse in de opiumteelt verliezen. Daardoor zal ook het geweld volgens Mejia afnemen.

Het parlement van Guerrero steunde begin augustus unaniem het voorstel om aan het Mexicaanse congres voor te stellen de teelt, productie en verkoop van papaver te legaliseren, zodat het product zou kunnen worden gebruikt voor medische en wetenschappelijke doelstellingen. Mejia wees erop dat op dit ogenblik in achttien landen poppies worden geteeld voor gebruik in de geneeskunde. Mexico is wereldwijd de derde grootste producent van poppies, die echter ook de grondstof voor opium zijn. Alleen Afghanistan en Myanmar kennen nog een grotere productie. In Mexico is 60 procent van de productie is geconcentreerd in Guerrero.

Uit cijfers van de Amerikaanse Drug Enforcement Administration blijkt dat in Guerrero minstens 1.287 gemeenschappen economisch functioneren op de teelt van poppies. Onder meer morfine, oxycodon, fentanyl en buprenorfine zijn geneesmiddelen die op basis van de poppies worden geproduceerd. Daarin wordt ook grote mogelijkheden gezien voor de economie van Guerrero. “Indien het Mexicaanse congres de wettelijke teelt van poppies goedkeurt, zullen duizenden boeren uit de regio tot de legale economie kunnen toetreden,” betoogt Mejia. Hij wijst er daarbij op dat Mexico onvoldoende geneesmiddelen ter beschikking heeft om de eigen behoefte te kunnen voldoen.

Ook Hector Astudillo, gouverneur van Guerrero, heeft eerder al gezegd dat er mogelijkheden moesten worden gezocht om het probleem in een opportuniteit om te vormen.

Lees Verder

 

Posted in chemie, politiek | Reacties uitgeschakeld voor Mexicaanse deelstaat wil opiumteelt legaliseren

Bayer krijgt pluim voor milieuvriendelijkheid

Posted by managing21 on 1st oktober 2007

Het Duitse chemieconcern Bayer is voor de derde keer op rij in de Climate Disclosure Leadership Index van het Carbond Disclosure Project (CDP) verkozen tot beste bedrijf op het gebied van milieubescherming. Bayer werd door CDP-topman Paul Dickinson speciaal gehuldigd voor zijn reactie op het probleem van de klimaatverandering. Dit is volgens Dickinson van groot belang, want investeerders kijken steeds meer naar de milieurprestaties van bedrijven.

“We zullen onze inspanningen op milieugebied nog verder uitbreiden, onder meer met het recent gelanceerde Bayer Climate Program,” reageerde Wolfgang Plischke, bij Bayer verantwoordelijk voor innovatie, technologie en milieuzaken. “Bayer beschouwt de klimaatverandering als een centrale component van zijn strategie om succesvol en duurzaam te werken en zich op een sociaal verantwoorde manier op te stellen.”

Bayer werkt naar eigen zeggen aan een nieuw testsysteem om natuurlijke grondstoffen beter te beschermen. Onder meer wordt er gewerkt aan een programma met innovatieve concepten om zijn kantoren en fabrieksgebouwen milieuvriendelijk te maken. Verder ontwikkelt Bayer planten die geschikt zijn om in een droge of warme omgeving een voldoende oogst op te leveren of die gebruikt kunnen worden als biobrandstof.

Het CDP omvat naar eigen zeggen meer dan driehonderd sociale investeerders met een totaal kapitaal van 42 triljoen dollar.

Posted in chemie, milieu | Reacties uitgeschakeld voor Bayer krijgt pluim voor milieuvriendelijkheid

Nieuwe veiligheidsregels voor Amerikaanse chemie

Posted by managing21 on 26th december 2006

Amerikaanse chemische bedrijven moeten zich beter beveiligen tegen terroristische aanvallen. Dat stelt het Amerikaanse ministerie van homeland security. Om dat doel te bereiken zullen er nieuwe veiligheidsinspecties worden ingevoerd en moeten de bedrijven aan de regering duidelijke veiligheidsplannen voorleggen. De nieuwe maatregel zou in april volgend jaar van kracht worden.

De chemische bedrijven moeten van de Amerikaanse overheid hun problemen degelijk aanpakken en aan de regeging melden hoe ze dat willen doen. De American Chemistry Council (ACC), die een groot gedeelte van de grootste chemiebedrijven van de Verenigde Staten vertegenwoordigt, stelde tevreden te zijn met de nieuwe maatregelen. “Het veiligheidsplan kan immers gericht worden op de specifieke eigenschappen van de individuele bedrijven,” aldus een ACC-woordvoerder.

De ACC had ook zelf aangestuurd op de nieuwe regels en de 133 ACC-leden hebben sinds de terroristische aanslagen van september 2001 ruim 3,5 miljard dollar geinvesteerd aan extra veiligheidsmaatregelen in meer dan 2.000 industriele vestigingen. Volgens Homeland Security wordt de kans op een terroristische aanslag op een chemische installatie door de nieuwe regels veel kleiner.

Bedrijven moeten van de Amerikaanse regering voortaan onder meer achtergrondinformatie voorleggen van het werknemers en de toegang tot de fabrieken beter controleren. Indien ze niet voldoen aan die voorwaarden, kunnen ze boetes oplopen tot 25.000 dollar per dag of zelfs bedreigd worden met een sluiting. Ze kunnen wel beroep aantekenen wanneer de regering hun veiligheidsplannen afkeurt.

De nieuwe maatregelen moeten nog door het Amerikaanse Congres worden goedgekeurd. Daar worden nog grote discussies verwacht. Zelfs het republikeinse congreslid Susan Collins, uittredend voorzitter van het Senate Homeland Security Committee, meent dat de regering in sommige aspecten te ver is gegaan en zich boven de autoriteit van de individuele Amerikaanse staten en het gerecht stelt.

Het democratisch congreslid Ed Markey, lid van het House Homeland Security Committee, stelde dat de nieuwe regelgeving te zacht is voor de chemische industrie. De democraten stuurden erop aan op de bedrijven te verplichten sommige toxische materialen te vervangen door veiliger, maar duurdere producten. Ed Markey stipt aan dat de nieuwe maatregelen nog altijd gevaarlijke leemtes laat.

Markey vindt dat het ministerie van homeland security de chemische industrie eigenlijk carte blanche geeft. “De nieuwe democratische meerderheid zal ernaar streven de veiligheidsproblemen in de 15.000 Amerikaanse chemische fabrieken daadwerkelijk aan te pakken,” benadrukte hij tegenover het persbureau Associated Press.

Posted in chemie, politiek | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe veiligheidsregels voor Amerikaanse chemie

Recordexport voor Braziliaanse olie

Posted by managing21 on 7th december 2006

De Braziliaanse petroleummaatschappij Petrobas heeft tijdens de voorbije maand 14,52 miljoen vaten olie geexporteerd. Dat meldt het persbureau Reuters. Dat is een absoluut record voor het staatsbedrijf. De opgepompte olie was vooral uit het Marlim-olieveld. Petrobas zorgt voor nagenoeg alle Braziliaanse productie en raffinage van ruwe olie.

Het Marlim-olieveld produceerde tijdens november gemiddeld 324.000 vaten per dag. De totale Petrobas-productie ligt op gemiddeld 484.000 vaten per dag. De export steeg met 31.000 vaten per dag tegenover de maand voordien. Petrobas is er dit jaar voor de eerste keer in geslaagd om volledig te voldoen aan de binnenlandse vraag.

De export ging naar de Verenigde Staten, de Caraiben, Zuid-Amerika, Europa, India, Zuid-Korea en China. Dat zorgde de voorbije maand voor een opbrengst van 740 miljoen dollar. Petrobas heeft nagenoeg de hele Braziliaanse olieproductie in handen, maar een aantal buitenlandse bedrijven zijn in het land eveneens op zoek naar petroleum. Een aantal projecten is bijna klaar en zouden de volgende jaren van start kunnen gaan. Die productie is vooral gericht op de export.

Posted in chemie | Reacties uitgeschakeld voor Recordexport voor Braziliaanse olie

Helft chemische bedrijven China gevaarlijk

Posted by managing21 on 14th juli 2006

Nagenoeg de helft van alle Chinese chemische bedrijven vormen een ernstige bedreiging voor het leefmilieu. Dat blijkt uit een rapport van het Chinese ministerie van milieubescherming. Volgens de onderzoekers is de huidige toestand van de Chinese chemische industrie de belangrijkste oorzaak van de stijgende watervervuiling tijdens het voorbije jaar. Ze stellen dan ook dat er een striktere milieuwetgeving moet komen om aan deze situatie een einde te kunnen maken. 

Uit een doorlichting van 7.555 chemische bedrijven bleek dat 81 procent van de sites gesitueerd waren aan de boorden van waterlopen of in de onmiddellijke omgeving van dichtbevolkte centra. Bijna 300 chemische fabrieken bevonden zich binnen een afstand van tien kilometer van een officieel beschermde bron van drinkbaar water. Van alle onderzochte fabrieken bleek 45 procent een ernstige bedreiging te vormen voor het leefmilieu of de volksgezondheid.

Het onderzoek is een gevolg van een ongeval acht maand geleden in een Chinese petrochemische fabriek, waarbij honderd ton benzeen werd geloosd in de Songhua-rivier, 380 kilometer stroomopwaarts van de stad Harbin. De lozing zorgde voor een stroom van ongeveer 80 kilometer vergiftigd water. Dat bedreigde de watervoorziening van miljoenen bewoners, die van de rivier afhankelijk waren voor drinkwater en wasgelegenheid. Het vervuilde water passeerde bereikte ook de Russische Khabarovsk-regio, waar de locale visvoorraden bedreigd werden. China moest zich daarvoor officieel verontschuldigen.

China telt in totaal ongeveer 21.000 chemische bedrijven die langs rivieren of de kust zijn ingeplant, meestal omdat ze water nodig hebben voor de productie of om logistieke redenen.

Posted in chemie, milieu | Reacties uitgeschakeld voor Helft chemische bedrijven China gevaarlijk

Chemie moet samenwerken rond veiligheid

Posted by managing21 on 1st juli 2006

Naburige bedrijven uit de chemische industrie kunnen hun veiligheid optimaliseren door nog nauwer samen te werken. Om beter het hoofd te kunnen bieden aan mogelijke ongevallen en eventuele terroristische aanslagen is samenwerking zelfs eerder een noodzaak. Dat stelt ingenieur Genserik Reniers van de Universiteit Antwerpen in zijn doctoraal proefschrift.

Reniers ontwikkelde richtlijnen, aanbevelingen, procedures en raamwerken om de invoering van een clusterstructuur te stroomlijnen en om een bedrijfsoverschrijdende samenwerking inzake veiligheid en beveiliging te vergemakkelijken. Het resultaat is de eerste wetenschappelijke studie in de wereld die het veiligheidsmanagement in een cluster van scheikundige bedrijven positief benadert.

De chemische cluster in de haven van Antwerpen is de tweede grootste ter wereld – na die van Houston in de Amerikaanse staat Texas – en nog altijd in volle expansie. Chemische activiteiten houden echter altijd een risico in en in uitzonderlijke omstandigheden kan dat risico tot soms zware ongevallen leiden.

Denk maar aan de ramp in Seveso in 1976, het drama van Bhopal in 1985 en meer recent de ongelukken in Toulouse in 2001 en in Houston en Hemel Hempstead in 2005. “Een niet aflatende waakzaamheid blijft dan ook, in combinatie met de optimalisatie van de gebruikte methoden, de permanente opdracht van een goed functionerend veiligheidsmanagement in een chemisch bedrijf”, beklemtoont Genserik Reniers.

Volgens Reniers is de scheikundige industrie zich al lang bewust van de veiligheids- en beveiligingsrisico’s in haar sector. “De permanente inspanningen van de voorbije decennia – vooral ook dankzij de toenemende contacten tussen naburige bedrijven – maakten de sector als geheel zelfs tot de veiligste in België”, weet hij.

Om echter de kans op en de effecten van zware ongevallen met een uitdeinend karakter nog te verkleinen, is het raadzaam sommige beveiligingsmaatregelen op clusterniveau uit te werken, en hetzelfde geldt voor een betere bescherming van industriële complexen tegen mogelijke terroristische aanslagen. “De transparantie van zo’n clusterbeleid bevordert ook de publieke waarneming van veiligheid in de sector”, merkt Genserik Reniers op.

In zijn proefschrift formuleert Reniers een aantal gedetailleerde aanbevelingen om een clusterstructuur op poten te zetten en om de samenwerking tussen de betrokken bedrijven te vergemakkelijken. Om zogeheten escalatie- of domino-ongelukken te voorkomen, ontwikkelde hij bovendien ook een speciaal softwarepakket dat de zwakke schakels in een industrieel gebied op een eenvoudige manier in kaart brengt.

Het pakket genereert een lijst van installaties waar prioritair veiligheids- en beveiligingsmaatregelen kunnen worden genomen in een complexe omgeving van honderden chemische installaties. Genserik Reniers besluit: “Door een geïntegreerde benadering kan de chemische sector het milieu- en veiligheidsbeleid duurzaam verbeteren en harmoniseren.” (Lieven Bax)

Posted in chemie | Reacties uitgeschakeld voor Chemie moet samenwerken rond veiligheid

managing21.be

Posted by managing21 on 31st mei 2006

managing21.be

Posted in automotive, biotechnologie, chemie, diversen, energie, financiën, gezondheid, human resources, immobiliën & constructie, industrie, informatica, internet, landbouw, luchtvaart & ruimtevaart, management, media & cultuur, milieu, nieuwsoverzicht, reclame & marketing, retail, telecom, toerisme, transport & logistiek, voeding & horeca | Reacties uitgeschakeld voor managing21.be