managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Archive for the 'media & cultuur' Category

Muziekfans blijven nog steeds in concerten geïnteresseerd

Posted by managing21 on 15th maart 2024

De kosten voor het organiseren van een muziekshow lopen op, de ticketprijzen zijn gestegen, maar muziekfans blijven in de evenementen geïnteresseerd. Toch moet worden vastgesteld dat het publiek ter plekke zijn uitgaven aan voeding en drank beperkt. Dat heeft vooral te maken met de oplopende kosten van het levensonderhoud. Dat blijkt uit een wereldwijde enquête van het bureau bij promotoren, managers, marketeers, zaaleigenaren en ticketbureaus.

Uit het onderzoek blijkt dat 48 procent van de ondervraagden de ticketprijzen het voorbije jaar heeft opgedreven om de stijgende kosten voor het organiseren van een concert op te vangen. Tegelijkertijd kan 49 procent een toename in de ticketverkoop kan rapporteren. “De vraag naar live evenementen blijft op een hoog niveau”, merken de onderzoekers op. “Dat blijkt ook uit het buitengewone succes van The Eras Tour van Taylor Swift, waarbij zeven stadionshows in Sydney en Melbourne snel uitverkocht raakten.”

Bijna helft concertorganisatoren heeft ticketprijzen opgedreven. – Foto: StockSnap/Pixabay

Volgens het rapport vormden komedie, kunst en theater het voorbije jaar de grootste groeigebieden. Bij de demografische groepen zorgden de millennials het voorbije jaar voor de sterkste stijging in bezoekersaantallen. Generation Z volgde hier op de tweede plaats. Verwacht wordt dat deze trend zich dit jaar verder zal zetten. Ondanks de enorme druk op de besteedbare budgetten, verwacht slechts 5 procent van de respondenten dat de kaartverkoop dit jaar zal dalen, terwijl 49 procent op een blijvende groei rekent.

Toch blijven er belangrijke knelpunten. Wanneer de toeschouwers eenmaal op het evenement zijn aangekomen, blijken velen hun uitgaven te beperken. Volgens 65 procent van de evenementen en locaties bleken de uitgaven per bezoeker het voorbije jaar op hetzelfde niveau te liggen als het jaar voordien of zelfs lager lagen. “Late ticketaankopen zijn misschien een blijvende kater uit het covid-tijdperk”, werpen de onderzoekers op. “Daarbij maakt 60 procent van de respondenten gewag van een significant patroon in het gedrag van de concertfans.”

Grotendeels positief

“Toch is het beeld grotendeels positief”, beklemtoont Jared Kristensen, chief executive van Audience Republic. “De inzichten die uit dit rapport naar voren zijn gekomen, bieden een briljante momentopname van de huidige staat van de industrie rond de live evenementenindustrie en bieden tegelijkertijd een inkijk in de visie van de experts over de evoluties in de sector dit jaar.

“Ik ben bemoedigd door het gevoel van optimisme dat in de industrie heerst. Bijna de helft van de respondenten tonen zich tevreden met de vooruitzichten voor hun ticketverkoop dit jaar. Anderzijds valt het onmogelijk om de bijzonder reële uitdagingen waarmee de evenementenindustrie wordt geconfronteerd door elementen zoals de kosten van levensonderhoud en marktverzadiging, te negeren.”

Om de uitdagingen het hoofd te bieden, blijkt 71 procent van de respondenten van plan om dit jaar meer middelen te investeren in het opbouwen van een publiek en gebruik te maken van Instagram om met de geïnteresseerden te blijven communiceren. In een enigszins controversiële zet gaf 65 procent van de respondenten toe van plan te zijn om dit jaar kunstmatige intelligentie te implementeren in zijn communicatie.

Meer over dit onderwerp:

Posted in media & cultuur | Reacties uitgeschakeld voor Muziekfans blijven nog steeds in concerten geïnteresseerd

Wereldwijde kunstverkoop op laagste niveau in drie jaar

Posted by managing21 on 14th maart 2024

De wereldwijde kunstmarkt raakte vorig jaar in het slop. De omzet daalde met 4 procent tot 65 miljard dollar. Dat was het laagste niveau in drie jaar. Dat blijkt uit cijfers van het jaarlijkse Art Basel en UBS Art Market Report. De terugval moet volgens rapporteur Clare McAndrew (Arts Economics) vooral worden toegeschreven aan de macro-economische en geopolitieke achtergrond, die de activiteit in de hogere marktsegmenten heeft vertraagd.

“Het rapport maakt duidelijk dat de rijken niet immuun zijn voor verstorende financiële, sociale of politieke veranderingen”, betoogt Clare McAndrew. “Aanhoudende onzekerheid wijst op stabiele verwachtingen voor dit jaar.”

Vooral in de hogere segmenten van de kunstmarkt vielen klappen. – Foto:Bernd Hildebrandt/Pixabay

In een scherpe omkering van recente trends waren de grootste dalingen voor de hoogst geprijsde werken. De waarde van kunst met een veilingprijs van meer dan 10 miljoen dollar daalde sterk. Deze sector was het enige segment dat twee jaar geleden nog groeide, maar kende vorig jaar een terugval met 40 procent. “De grootste particuliere handelaren, met een jaaromzet van meer dan 10 miljoen dollar, rapporteerden een gemiddelde omzetdaling van 7 procent”, verduidelijkte McAndrew, die een onderzoek uitvoerde bij meer dan 1.600 galerijen.

Er was wat beter nieuws aan de onderkant van de schaal, waar de volumes verbeterden en dealers met een omzet van minder dan 500.000 dollar de grootste omzetstijging hadden (11 procent). Deze dynamiek bleek de online verkopen, die meestal onder de grens van 50.000 dollar bleven en 18 procent van de totale omzet van de markt vertegenwoordigden, te helpen stimuleren. Dat aandeel betekende een verdubbeling ten opzichte van vijf jaar geleden. 

Uit de enquête onder de dealers bleek een duidelijke druk van de stijgende kosten kwam. Er werd daarbij vastgesteld dat de winst voor 40 procent van de ondervraagden daalde door problemen zoals hogere huur en lonen. Dat was een stijging van 8 procentpunt ten opzichte van twee jaar geleden. “Velen vonden het een intens moeilijk jaar om hun budget in evenwicht te houden”, aldus het rapport. “Kopers gingen daarbij op zoek naar grotere kortingen dan het jaar voordien. Er werd gemiddeld een korting van 18 procent gevraagd. Voor duurder werk werden nog hogere tegemoetkomingen gevraagd.”

China

“De algehele daling van de markt, waardoor het nominale totaal van voor de pandemie weer net werd bereikt, was niet zo dramatisch als sommigen hadden verwacht”, zegt McAndrew nog. “De sector werd deels gered door sterkere resultaten uit China in de eerste helft van het jaar. Hier stegen de verkopen met 9 procent tot 12,2 miljard dollar, waardoor China de tweede plaats overnam van het Verenigd Koninkrijk, dat een daling van 8 procent tot 10,9 miljard dollar diende te melden. 

De Verenigde Staten bleven echter de belangrijkste geografische regio van de kunstmarkt. De Amerikaanse kunstverkoop liet een niveau van 27,2 miljard dollar noteren. Daarmee vertegenwoordigen de Verenigde Staten 42 procent van de wereldwijde markt. Toch werd ook in de Amerikaanse kunstverkoop nog steeds een daling met 10 procent ten opzichte van het jaar voordien opgetekend. De objecten met de hoogste waarde worden immers meestal in New York en Londen te koop aangeboden.

McAndrew wijst er wel op dat de relatieve kracht van China vooral het gevolg was van verkopen die waren uitgesteld onder invloed van de beperkingen rond de covid-epidemie. Die beperkingen waren twee jaar geleden nog steeds van kracht. “Deze unieke heropeningscontext keerde om in de tweede helft van het jaar,, nog verergerd door de vastgoedmalaise in het Aziatische land”, benadrukt McAndrew.

Ondertussen werd de Chinese markt nog steeds gekenmerkt door aanhoudende problemen met wanbetalingen en late betalingen. Gegevens van de Chinese Auctioneers Association die in het rapport werden gebruikt, toonden aan dat slechts 54 procent van de waarde van de goederen die twee jaar geleden werden verkocht, in mei vorig jaar volledig was betaald. Dat vertegenwoordigde wel een verbetering met 8 procentpunt tegenover het jaar voordien.

De uitdagende omgeving en de daarmee gepaard gaande lage prijzen zouden volgens het rapport ook dit jaar kunnen aanhouden, aangezien economieën die 40 procent van de wereldwijde productie vertegenwoordigen, met verkiezingen worden geconfronteerd. “Het is bekend dat verkiezingen ingewikkeld zijn voor de kunstmarkt”, verduidelijkte Noah Horowitz, chief executive van Art Basel. “Dat is nog meer het geval wanneer die evenementen tot verdeeldheid leiden.

Wel wordt opgemerkt dat de sector mogelijk zal kunnen profiteren van een Taylor Swift-effect. “Mensen zullen nu premium prijzen betalen voor entertainment en vrijetijdsactiviteiten”, luidt het. ‘Het sociale aspect van het verzamelen van kunst – dat altijd een mix is geweest van fysieke aankopen en plezier – kan voor de sector tijdens een kwetsbaar jaar een potentiële zilveren draad betekenen.”

Meer over dit onderwerp:

Posted in media & cultuur | Reacties uitgeschakeld voor Wereldwijde kunstverkoop op laagste niveau in drie jaar

Britse muziekverkoop boekt negende jaar omzetgroei op rij

Posted by managing21 on 14th maart 2024

De handelsinkomsten uit muziekopnames in het Verenigd Koninkrijk – de inkomsten van houders van rechten en distributeurs – hebben vorig jaar een niveau van 1,43 miljard pond gehaald. Dat vertegenwoordigt een stijging met 8,1 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van de British Phonographic Industry (BPI).

Opgemerkt wordt dat de inkomsten uit streaming met 8,4 procent tot 962 miljoen pond zijn gestegen. Streaming vertegenwoordigde daarmee iets meer dan twee derde (67,4 procent) van de totale inkomsten die de muzieksector het voorbije jaar in het Verenigd Koninkrijk realiseerde. Tien jaar eerder bedroeg dat aandeel slechts 8,6 procent van de markt.

Streaming vertegenwoordigt nu ruim twee derde van de Britse muziekinkomsten. – Foto: StockSnap/Pixabay

Betaalde abonnementen bereikten vorig jaar een omzet van 826,8 miljoen pond. Dat vertegenwoordigde een toename met 8,1 procent. De advertentie-ondersteunde audio-inkomsten stegen met 12,4 procent tot 71,5 miljoen pond, terwijl de video-inkomsten met 6,9 procent opliepen tot 63,8 miljoen pond

Tevens werd gewezen op de voortdurende opleving van vinyl-inkomsten. Die sector boekte vorig jaar een omzet van 146,1 miljoen pond. Dat weerspiegelde een stijging met 18,6 procent tegenover het jaar voordien. Zelfs de verkoop van compact discs bleek met 5,4 procent tot 97,2 miljoen pond te zijn gestegen. Volgens het rapport realiseerden vorig jaar in het Verenigd Koninkrijk 2.245 artiesten meer dan 10 miljoen audiostreams.

Zorgwekkende trends

In het rapport wordt wel gewag gemaakt van een mogelijke zorgwekkende trend. De consumptie van muziek liet vorig jaar een stijging met 10 procent noteren. De inkomsten uit die consumptie bleken volgens de nieuwe cijfers daarentegen slechts een toename met 8,1 procent te kennen. De kloof is nog groter voor streaming. Het aantal muziekstreams door Britse fans steeg vorig jaar met 12,8 procent, terwijl de inkomsten uit die activiteit met 8,4 procent groeiden.

Er zijn echter nog tendenzen die de industrie zorgen baren. “Het totale omzetcijfer van vorig jaar was het hoogste nominale jaarbedrag dat tot nu toe voor muziekopnames in het Verenigd Koninkrijk, werd bereikt”, merkte de organisatie op. “Echter, eenmaal gecorrigeerd voor inflatie ligt dit bedrag 478 miljoen pond lager dan waar de industrie in reële termen sinds 2006, het eerste jaar waarin openbare uitvoering en sync werden opgenomen in het jaarlijkse totaal, had moeten zijn. Het verschil was vorig jaar zelfs nog grimmiger. Dan moet immers met een achterstand van 771 miljoen pond worden gerekend.”

Groei is echter nog steeds groei. Met een omzetstijging van 8,1 procent doet het Verenigd Koninkrijk het beter dan Duitsland (6,3 procent) en Frankrijk (5,1 procent). In Spanje was er wel een stijging met 12,3 procent, maar die cijfers vertrekken vanuit een kleinere basis.

“Onder aanvoering van streaming laat deze negende opeenvolgende jaarlijkse stijging van de inkomsten uit muziekopnamen zien hoe een evenwichtige en welvarende markt, die mogelijk wordt gemaakt door aanzienlijke investeringen van labels, nog meer artiesten kan helpen succesvol te zijn”, merkte Jo Twist, chief executive van de British Phonographic Industry, op.
“Het zou maar al te gemakkelijk zijn om deze groei voor lief te nemen, maar in een tijd waarin Britse muziek wordt geconfronteerd met ongekende concurrentie uit de hele wereld en met uitdagingen in eigen land, is het van vitaal belang dat de juiste omstandigheden hier blijven bestaan om Britse muziek alle kansen te geven om te gedijen.”

“Het is fantastisch dat de Britse markt voor muziekopnames vorig jaar een nieuw hoogtepunt bereikte, wat getuigt van alle ongelooflijke muziek die diverse artiesten creëren, ook in nieuwe genres, met de steun van hun platenmaatschappijen,” voegde Yolanda Brown, voorzitter van de Britse muziekfederatie, daaraan toe.

Meer over dit onderwerp:

 

Posted in media & cultuur | Reacties uitgeschakeld voor Britse muziekverkoop boekt negende jaar omzetgroei op rij

Amerikaanse muziekverkoop zet robuuste groei verder door

Posted by managing21 on 24th september 2023

De Amerikaanse muziekindustrie zette tijdens de eerste helft van dit jaar zijn robuuste groei verder door. Dat blijkt uit een rapport van de Recording Industry Association of America (RIAA). De retailverkopen stegen met 9,3 procent tegenover de eerste helft van vorig jaar en bereikten een recordhoogte van 8,4 miljard dollar. Op de groothandelsmarkt werd een toename met 8,3 procent tot 5,3 miljard dollar genoteerd.

Betaalde streamingabonnementen bleven volgens de bevindingen van het rapport de sterkste motor van de inkomstengroei. De inkomsten liepen met meer dan 550 miljoen dollar op tegenover dezelfde periode vorig jaar. Daarbij kon tijdens de eerste helft van dit jaar op gemiddeld 95,8 miljoen abonnementen worden gerekend. Dat betekende een stijging met bijna 6 miljoen eenheden tegenover dezelfde periode vorig jaar.

De inkomsten uit fysieke verkopen bereikten het hoogste niveau in tien jaar tijd. – Foto: StockSnap/Pixabay

Betaalde muziekabonnementen hebben in de Verenigde Staten de voorbije vijf jaar meer dan verdubbeld gekend. In de eerste helft van 2018 werden immers gemiddeld 43,7 miljoen abonnementen genoteerd. In het nieuwe rapport wordt opgemerkt dat het aantal abonnementen tijdens de eerste helft van dit jaar meer dan 6 procent hoger lag dan dezelfde periode vorig jaar. “Naarmate de markt volwassener wordt, neemt de groei van het aantal accounts echter af”, benadrukt het rapport. “Tijdens de eerste helft van vorig jaar werd nog een stijging van 9,75 procent genoteerd. Het jaar voordien was er zelfs nog sprake van een toename met 13 procent.”

Vinyl

De inkomsten uit vinyl kenden daarentegen een sterke afvlakking. Er kon tijdens de eerste helft van dit jaar nog slechts een stijging met 1 procent worden opgetekend, tegenover een groei met 22 procent dezelfde periode vorig jaar. “Nochtans bereikten de inkomsten uit fysieke formaten hun hoogste niveau in tien jaar tijd”, wordt in het rapport aangevoerd. “De fysieke formaten lieten een omzet van 882 miljoen dollar optekenen. Dat vertegenwoordigde een toename met 5 procent tegenover de eerste zes maanden van vorig jaar.”

Ondanks de afvlakkende groei bereikten de inkomsten uit vinyl tijdens de eerste helft van dit jaar een niveau van 632 miljoen dollar. Daarmee nam deze sector 72 procent van de totale fysieke verkopen voor zijn rekening. De totale omzet aan fysieke verkopen liep tegenover de eerste helft van vorig jaar met 5 procent op tot 882 miljoen dollar. In totaal werden er tijdens de eerste helft van dit jaar 23 miljoen vinyl-albums verkocht, tegenover 15 miljoen compact discs. Daarmee werden in de Verenigde Staten voor het derde opeenvolgende jaar meer vinyl albums dan compact discs verkocht.

De totale inkomsten uit betaalde abonnementen stegen met 11 procent tot 5,5 miljard dollar. Het aantal accounts kende een groei met 6 procent. Bijna twee derde van de totale omzet en meer dan 75 procent van de inkomsten uit streaming was afkomstig van betaalde abonnementsdiensten.

Streaming-inkomsten vertegenwoordigden in de Verenigde Staten tijdens de eerste helft van dit jaar 84 procent van de totale inkomsten uit muziekopnamen. Dat weerspiegelde een groei van 10,3 procent tot 7,0 miljard dollar. Streaming had daarmee voor het vierde achtereenvolgende jaar een aandeel van ongeveer 83 procent in de totale inkomsten van deze sector, die onder meer betaalde abonnementsdiensten, advertentie-ondersteunde diensten, digitale radiodiensten en licenties voor muziek op sociale media en digitale fitness-applicaties omvatten.

De groei van het aantal betaalde abonnementen op muziekdiensten op aanvraag kende echter een vertraging. Er werden tijdens de eerste helft van dit jaar 95,6 miljoen abonnementen genoteerd. Tijdens de eerste helft van vorig jaar was er nog sprake van een groei met 10 procent tot 90 miljoen eenheden. De inkomsten uit muziekstreamingdiensten op basis van advertenties groeiden ook langzamer dan betaalde vormen van streaming. De omzet van diensten op aanvraag – zoals YouTube, de advertentie-ondersteunde versie van platformen zoals onder meer Spotify en Facebook – kenden slechts een stijging met 1 procent tot 870 miljoen dollar.

De inkomsten uit digitale radiomuziek en een aantal aanverwante diensten stegen met 16 procent tot 657 miljoen dollar. Ook bij de inkomsten uit digitale downloads bleef de terugval zich verder doorzetten. Daarbij moest een inkrimping met 12 procent tot 225 miljoen dollar worden gemeld. De verkoop van digitale albums daalde met 12 procent tot 107 miljoen dollar, terwijl de verkoop van digitale singles met 14 procent terugviel tot 97 miljoen dollar. Downloads vertegenwoordigden tijdens de eerste helft van dit jaar slechts 3 procent van de totale Amerikaanse inkomsten uit opgenomen muziek.

Meer over dit onderwerp:

Posted in media & cultuur | Reacties uitgeschakeld voor Amerikaanse muziekverkoop zet robuuste groei verder door

Arbeidersklasse geraakt moeilijk in creatieve industrieën

Posted by managing21 on 30th april 2019

In Groot-Brittannië blijft het voor personen uit de arbeidersklasse veel moeilijker om een carrière in een creatieve industrie uit te bouwen. Dat zegt een rapport van wetenschappers aan de University of Edinburgh en de University of Sheffield, gebaseerd op tewerkstellingscijfers in de Britse creatieve sector sinds het begin van de jaren tachtig van de voorbije eeuw. De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat kinderen uit gezinnen met een bevoorrecht beroep – zoals artsen, advocaten of managers – een veel grotere kans maakten op een carrière in de creatieve sector dan leeftijdsgenoten uit de arbeidersklasse.

“In Groot-Brittannië hebben mensen uit de arbeidersklasse steeds meer kans gehad een carrière in creatieve industrieën – zoals toneel of film – uit te bouwen,” benadrukt onderzoeksleider Orian Brook, professor creatieve economie aan de University of Sheffield. “Er is geen enkele aanwijzing dat het nu voor personen uit de arbeidersklasse moeilijker dan in het verleden zou zijn geworden om tewerkstelling in de creatieve sector te vinden, zoals velen beweren. Personen die uit de meest bevoorrechte bevolkingsgroepen komen, hebben ruimschoots vier meer kans een baan als acteur, muzikant, kunstenaar of programmamaker te vinden dan leeftijdsgenoten met een achtergrond in de arbeidersklasse.”

“Deze ongelijkheid is de voorbije decennia niet veranderd,” zegt professor Brook. “Gegevens over werkgelegenheid suggereren dat in het verleden personen uit de arbeidersklasse een groter aandeel van de creatieve beroepen innamen. Dat fenomeen valt echter te verklaren door het feit dat er in de jaren tachtig van de voorbije eeuw meer arbeiders waren. Men kan echter niet zeggen dat zij het gemakkelijker hadden om creatieve banen te vinden dan de latere generaties. Personen uit de arbeidersklasse hebben beduidend minder kans om een baan in de creatieve sector te vinden dan collega’s uit de hoogste bevolkingsgroepen. Dat is in de loop van de tijd niet veranderd.”

In Groot-Brittannië hoort men vaak vertellen dat het veel moeilijker is geworden om een carrière als acteur uit te bouwen. Onder meer acteurs zoals Ian McKellen, Julie Walters, Christopher Eccleston en David Morrissey hadden zich al die zin uitgelaten. “Ons onderzoek toont aan dat de creatieve beroepen altijd een oververtegenwoordiging van de bevoorrechte sociale klassen hebben gekend. Er zijn weinig bewijzen over een klassenloze meritocratie te vinden.” In de jaren vijftig van de voorbije eeuw telden de creatieve beroepen 16 procent werknemers uit de arbeidersklasse en 12 procent uit de hogere professionele categorieën. Die cijfers zijn nu respectievelijk 8 procent en 25 procent.

“De verschuivingen tonen aan waarom de oudere groepen creatieve werknemers in hun beginperiode meer collega’s uit de arbeidersklasse hadden dan bij de jongste generaties het geval is,” verduidelijkt professor Brook nog. “Dit fenomeen vindt echter zijn grond in bredere veranderingen in de samenleving. De complete arbeidsmarkt heeft een gevoelige verschuiving ondergaan. Men kan niet zeggen dat het voor personen uit de arbeidersklasse nu moeilijker is geworden om een creatieve baan te vinden. Die kansen zijn de hele tijd nagenoeg hetzelfde gebleven.”

“Er is in de creatieve sector geen gouden tijdperk van een klasseloze toegang geweest,” benadrukt Orian Brook. “Cultureel werk is doorheen alle decennia altijd sociaal exclusief geweest. Onderwijs kan die ongelijkheid wel afzwakken, maar niet ongedaan maken. Een universitair uit de hogere sociale categorieën zal nog altijd twee keer zoveel kans hebben een creatieve baan te vinden dan een collega die uit de arbeidersklasse komt.”

Lees Verder

 

Posted in media & cultuur | Reacties uitgeschakeld voor Arbeidersklasse geraakt moeilijk in creatieve industrieën

YouTube cruciaal kanaal voor wereldwijde muziekconsumptie

Posted by managing21 on 10th oktober 2018

Wereldwijd luistert 86 procent van de consumenten naar on-demand streamingdiensten. YouTube, onderdeel van Google, heeft in die activiteiten een aandeel van 47 procent. Dat blijkt uit een rapport van de International Federation of the Phonographic Industry (Ifpi). Opgemerkt wordt dat video een aandeel van ongeveer 52 procent heeft in de tijd die aan muziekstreaming wordt besteed.

Daarmee vormt de sector volgens de onderzoekers een belangrijke druk op betalende diensten zoals Spotify en Soundcloud. Anderzijds wordt opgemerkt dat Spotify per gebruiker een jaarlijkse omzet van 20 dollar realiseert. Bij YouTube blijven die verdiensten onder de grens van één dollar.

Uit het onderzoek blijkt nog dat driekwart van de respondenten van smartphones gebruik maakt om naar muziek te luisteren. In de leeftijdsgroep tussen zestien en vierentwintig jaar loopt dat cijfer op tot 94 procent. De hoogste cijfers werden geregistreerd in India, waar 96 procent van de respondenten op smartphones beroep doet om muziek te consumeren. Bij de Indiase jongeren loopt dat cijfer op tot 99 procent. “Deze cijfers betekenen echter niet dat de smartphone een monopolie op de muziekmarkt zou hebben,” zeggen de onderzoekers nog. “Er kon immers worden opgetekend dat 86 procent van de respondenten over de hele wereld ook op de radio naar muziek luistert.”

De onderzoekers wijzen er nog op dat inbreuken tegen het copyright nog steeds een groot probleem blijft. Ongeveer 36 procent van de beluisterde muziek zou een illegale origine hebben. “Het rapport toont aan dat de muzieksector nog altijd met een aantal belangrijke uitdagingen wordt geconfronteerd,” zegt Frances Moore, directeur van de internationale muziekfederatie. “Enerzijds blijven inbreuken tegen de auteursrechten van de muzikanten en componisten een groot probleem. Daarnaast moet worden vastgesteld dat vele upload-diensten nog steeds geen rechtvaardige vergoeding betalen voor de content die ze ter beschikking stellen.”

Opgemerkt wordt dat in China en India 96 procent van de consumenten naar legale muziek luisteren. Er wordt echter niet vermeld hoeveel betrokkenen tegelijkertijd ook op illegale bronnen beroep doet. De onderzoekers merken nog op dat de gemiddelde consument 2,5 uur per dag naar muziek luistert. Het grootste deel van die tijd wordt in de auto doorgebracht. (Foto: Pixabay/Jiradet Inrungruang)

Lees Verder

Posted in diversen, media & cultuur | Reacties uitgeschakeld voor YouTube cruciaal kanaal voor wereldwijde muziekconsumptie

Pianolessen genereren een superieure taalvaardigheid

Posted by managing21 on 8th juli 2018

Pianolessen hebben een zeer specifiek effect op het vermogen van kleuters om verschillende toonhoogtes te onderscheiden, wat zich vertaalt in een verbetering in het onderscheid tussen gesproken woorden. Dat zegt een studie van wetenschappers aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) en de Beijing Normal University, gebaseerd op een onderzoek bij vierenzeventig leerlingen van vier en vijf jaar oud in een Chinese school. De pianolessen bleken daarentegen geen enkel voordeel te bieden voor de algemene cognitieve vaardigheid, het aandachtsvermogen en het werkgeheugen.

“Veel studies hebben aangetoond dat een muzikale training de taalvaardigheid kan verbeteren,” zegt onderzoeksleider Robert Desimone, directeur van McGovern Institute for Brain Research van het Massachusetts Institute of Technology (MIT). “Het was echter niet duidelijk of daarbij een positieve impact kon worden ervaren op de algemene cognitieve vaardigheden en daarmee een superieure taalvaardigheid te creëren, of daarentegen gewag moet worden gemaakt van een specifieke invloed op de taalverwerking. Het onderzoek toonde dat er geen verschil kan worden opgemerkt in de bredere cognitieve vaardigheden, maar wel was er een verbetering in het woordonderscheid, vooral voor medeklinkers.

Eerdere studies hebben al aangetoond dat musici gemiddeld betere prestatie laten optekenen op taken zoals begrijpend lezen, het identificeren van spraak tegenover achtergrondruis en de snelheid van auditieve verwerking. Kinderen die pianolessen hadden gekregen, toonden na zes maanden een significant voordeel in het onderscheid van woorden die één verschil van medeklinker laten optekenen tegenover leeftijdsgenoten die extra leeslessen hadden ontvangen. Beide groepen lieten in het onderscheid van woorden met een verschil van klinkers een superieure prestatie optekenen tegenover leeftijdsgenoten die geen enkele interventie hadden ontvangen.

De onderzoekers ontdekten ook dat kinderen door de pianolessen bij het luisteren naar verschillende toonhoogtes ook op het gebied van hersenactiviteit een sterkere respons vertoonden. “Dit suggereert dat de pianolessen de kinderen hebben geholpen om verschillende woorden beter te kunnen onderscheiden,” zegt Desimone nog. Op het gebied van intelligentie, aandacht en werkgeheugen konden daarentegen geen significante verschillen worden opgetekend. Dit gegeven suggereert dat de pianolessen geen verbetering van de algemene cognitieve functies zouden opleveren.

Aniruddh Patel, hoogleraar psychologie aan de Tufts University, benadrukte dat de bevindingen ook ingaan op de vraag of een louter instrumentele muzikale training de spraakverwerking zou kunnen verbeteren. “Deze studie beantwoordt die vraag op een bevestigende manier,” aldus Patel. Desimone zegt te hopen dat de bevindingen kunnen helpen om de autoriteiten te laten beslissen het muziekonderricht niet uit het onderwijsprogramma te halen.

Lees Verder

 

Posted in human resources, media & cultuur | Reacties uitgeschakeld voor Pianolessen genereren een superieure taalvaardigheid

Sport laatste bastion voor Aziatische betaaltelevisie?

Posted by managing21 on 8th juli 2018

De marktwaarde van sportmedia-rechten in Azië-Pacific – met uitzondering van China – ligt op koers om dit jaar een niveau van 5 miljard dollar te bereiken. Dat betekent een groei van 22 procent tegenover vorig jaar. Dat blijkt uit een rapport van consulent Media Partners Asia (MPA). De groei wordt vooral toegeschreven aan de stijgende vraag naar digitale rechten en de marktgroei in India en Australië, net zoals het wereldkampioenschap voetbal in Rusland. Opgemerkt wordt dat sport voor de exploitanten van betaaltelevisie wellicht het laatste bastion is om te vermijden dat de consumenten hun abonnementen opzeggen.

In de studie wordt echter tevens opgemerkt dat de waarde van de sportmedia-rechten voor televisie in de meeste markten in de regio blijkt af te vlakken. “Er moet rekening mee worden gehouden dat de waarde van de sportmedia-rechten in de regio Asia-Pacific wellicht een hoogtepunt heeft bereikt, met een opmerkelijk uitzondering voor India,” aldus de onderzoekers. Er wordt aan toegevoegd dat de categorie van over-the-top (OTT) producten de belangrijkste drijvende kracht achter de toename wordt. Deze trend biedt volgens het rapport aan de rechthebbenden nieuwe kansen, terwijl ook bij onderhandelingen en overeenkomsten nieuwe pakketten kunnen worden gecreëerd.

Het rapport onthulde tevens dat online platforms op dit moment tussen 10 procent en 25 procent van de totale waarde van de mediarechten vertegenwoordigen, maar er wordt aan toegevoegd dat de sector in de toekomst steeds complexer zal worden. Daarbij wordt onder meer gewezen op de interesse van het internetbedrijf Facebook voor de exclusieve online rechten op de English Premier League (EPL) in Thailand en Vietnam, terwijl de Australische telecomoperator Optus bijna 300 miljoen dollar heeft geïnvesteerd om dezelfde competitie gedurende twee seizoenen dezelfde wedstrijd in zijn eigen land te kunnen uitzenden.

Verwacht wordt dat de biedingen op uitzendrechten voor sportevenementen de volgende twee jaar nog gevoelig zullen toenemen. Opgemerkt wordt dat digitale sportplatformen de capaciteit hebben om kijkers aan te trekken.

Lees Verder

Posted in internet, media & cultuur | Reacties uitgeschakeld voor Sport laatste bastion voor Aziatische betaaltelevisie?

World Cup toont opmerkelijke interesse in livestreaming

Posted by managing21 on 16th juni 2018

Het wereldkampioenschap voetbal in Rusland wordt in belangrijke mate met livestreaming gevolgd. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Interactive Advertising Bureau (IBA) in eenentwintig landen, waar telkens tweehonderd respondenten werden ondervraagd.

Vastgesteld werd dat 65 procent van het wereldwijde livestreaming-publiek verwachtte het platform ook voor wedstrijden van het wereldkampioenschap voetbal te zullen gebruiken. Daarentegen gaf 71 procent te kennen van plan te zijn om de wedstrijden op het traditionele televisiekanaal te zullen bekijken. De resultaten tonen volgens de onderzoekers dat livestreaming steeds verder aan populariteit wint.

Uit de enquête bleek dat voetbalfans in Brazilië, China, Colombia, Mexico, Peru, Rusland, Saoedi-Arabië, Zuid-Afrika, de Verenigde Arabische Emiraten en de Verenigde Staten op het gebied van livestreaming tijdens de World Cup de sterkste intenties laten blijken. “Livestreaming is in opgang en de technologie heeft de potentie om merken te helpen bouwen,” betoogt Eric John, adjunct-directeur van het Digital Video Center of Excellence van het Interactive Advertising Bureau. “De World Cup is slechts een voorbeeld van het soort evenement dat een gigantische livestream-activiteit kan genereren en daarmee ook een belangrijke aantrekkingskracht op adverteerders kunnen uitoefenen.”

Het rapport toonde verder aan dat in het algemeen 67 procent van de consumenten wereldwijd live videocontent heeft gestreamd. In die groep bleek bovendien 52 procent aan een gratis model, ondersteund door reclame, de voorkeur te willen geven. Betalende abonnementen en hun varianten genieten een veel lagere populariteit. De onderzoekers zeggen het ook interessant te vinden dat 64 procent van de gebruikers van live videostreams een interactie met reclame-content, zoals preroll boodschappen of gesponsorde advertenties, melden. Dat blijkt vooral het geval te zijn bij consumenten in Brazilië, Colombia, Mexico, Peru, Saoedi-Arabië, Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten.”

Vooral sociale mediaplatformen, gamingsites en applicaties bleken de grootste interactie met reclame te genereren. (Foto: Pixabay/Gerhard Gellinger)

Lees Verder

Posted in internet, media & cultuur, reclame & marketing, sport | Reacties uitgeschakeld voor World Cup toont opmerkelijke interesse in livestreaming

Turkije wil tienduizenden historische kunstschatten repatriëren

Posted by managing21 on 18th april 2018

In musea over de hele wereld worden minstens honderdvijftigduizend historische kunstschatten van Turkse origine bewaard. Turkije zal die voorwerpen terugeisen. Dat benadrukt Serdal Kuyucuoglu, lid van een Turkse parlementscommissie die belast is met de opmaak van een inventaris van Turkse kunstschatten die in het buitenland – onder meer in het Louvre in Parijs en het Victoria and Albert Museum – worden bewaard. De parlementscommissie werd in oktober vorig jaar geïnstalleerd. De Turkse parlementscommissie heeft de opdracht om de terugkeer van al die kunstschatten te realiseren.

“Er werden in Turkije op een gigantische schaal kunstschatten gestolen en naar musea in de Verenigde Staten, Engeland, Portugal, Denemarken, Frankrijk, Duitsland en Griekenland overgebracht,” betoogt Serdal Kuyucuoglu. “Zelfs Griekenland, dat net zoals Turkije heeft geleden onder deze smokkel en diefstal, heeft aan de roof van Turkse historische kunstschatten deelgenomen.” Anatolië is de thuisbasis geweest van tientallen beschavingen die met oude monumenten en kunstschatten hun sporen in de geschiedenis hebben achtergelaten. Onder meer wordt gewezen op de Assyriërs, Hettieten, Grieken, Frygiërs, Lydiërs, Cariërs, Romeinen, Byzantijnen, Seltsjoeken en Ottomanen.

“Deze overvloed aan artefacten had een grote aantrekkingskracht op archeologen en schattenjagers,” benadrukt Serdal Kuyucuoglu. “Op die manier zijn mogelijk tweehonderdduizend Turkse artefacten in het buitenland terecht gekomen. Turkije is een openlucht museum. Het gebied heeft vele culturen gekend en beschikt dan ook over een gigantische schat aan archeologische artefacten.” De roof is volgens hem begonnen in het begin van negentiende eeuw, toen buitenlandse archeologen naar Anatolië, een toenmalig onderdeel van het Ottomaanse rijk, om oude sites te graven. Archeologen uit Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië voerden daarbij een felle onderlinge concurrentie om hun musea te vullen.

Deze archeologen kregen voor hun opgravingen vaak toestemming van de Ottomaanse autoriteiten, die weinig belangstelling hadden voor de relikwieën van vroegere culturen. Na de archeologen volgden de schattengravers, die vaak uit waren op de grote vergoedingen die door privéverzamelaars werden beloofd. “Vandaag kan zelfs beroep worden gedaan op de meest moderne technologieën om oude schatten op te sporen en te plunderen,” benadrukte Kutalmis Gorkay, hoofd klassieke archeologie aan de Ankara University. Hij wees daarbij ook op de impact van het internet, waar veel websites voor dergelijke opgravingen reclame zouden maken.

Enkele historische voorwerpen werden inmiddels aan Turkije terugbezorgd, maar dat blijven uitzonderingen. Turkije zegt nochtans zijn eigendomsrechten op alle artefacten te zullen uitoefenen. In totaal zouden de voorbije vijftien jaar 4.300 artefacten zijn teruggegeven, maar nog 150.000 voorwerpen zouden zich in buitenlandse collecties bevinden.

Lees Verder

 

Posted in media & cultuur | Reacties uitgeschakeld voor Turkije wil tienduizenden historische kunstschatten repatriëren