managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Archive for the 'media & cultuur' Category

Arbeidersklasse geraakt moeilijk in creatieve industrieën

Posted by managing21 on 30th april 2019

In Groot-Brittannië blijft het voor personen uit de arbeidersklasse veel moeilijker om een carrière in een creatieve industrie uit te bouwen. Dat zegt een rapport van wetenschappers aan de University of Edinburgh en de University of Sheffield, gebaseerd op tewerkstellingscijfers in de Britse creatieve sector sinds het begin van de jaren tachtig van de voorbije eeuw. De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat kinderen uit gezinnen met een bevoorrecht beroep – zoals artsen, advocaten of managers – een veel grotere kans maakten op een carrière in de creatieve sector dan leeftijdsgenoten uit de arbeidersklasse.

“In Groot-Brittannië hebben mensen uit de arbeidersklasse steeds meer kans gehad een carrière in creatieve industrieën – zoals toneel of film – uit te bouwen,” benadrukt onderzoeksleider Orian Brook, professor creatieve economie aan de University of Sheffield. “Er is geen enkele aanwijzing dat het nu voor personen uit de arbeidersklasse moeilijker dan in het verleden zou zijn geworden om tewerkstelling in de creatieve sector te vinden, zoals velen beweren. Personen die uit de meest bevoorrechte bevolkingsgroepen komen, hebben ruimschoots vier meer kans een baan als acteur, muzikant, kunstenaar of programmamaker te vinden dan leeftijdsgenoten met een achtergrond in de arbeidersklasse.”

“Deze ongelijkheid is de voorbije decennia niet veranderd,” zegt professor Brook. “Gegevens over werkgelegenheid suggereren dat in het verleden personen uit de arbeidersklasse een groter aandeel van de creatieve beroepen innamen. Dat fenomeen valt echter te verklaren door het feit dat er in de jaren tachtig van de voorbije eeuw meer arbeiders waren. Men kan echter niet zeggen dat zij het gemakkelijker hadden om creatieve banen te vinden dan de latere generaties. Personen uit de arbeidersklasse hebben beduidend minder kans om een baan in de creatieve sector te vinden dan collega’s uit de hoogste bevolkingsgroepen. Dat is in de loop van de tijd niet veranderd.”

In Groot-Brittannië hoort men vaak vertellen dat het veel moeilijker is geworden om een carrière als acteur uit te bouwen. Onder meer acteurs zoals Ian McKellen, Julie Walters, Christopher Eccleston en David Morrissey hadden zich al die zin uitgelaten. “Ons onderzoek toont aan dat de creatieve beroepen altijd een oververtegenwoordiging van de bevoorrechte sociale klassen hebben gekend. Er zijn weinig bewijzen over een klassenloze meritocratie te vinden.” In de jaren vijftig van de voorbije eeuw telden de creatieve beroepen 16 procent werknemers uit de arbeidersklasse en 12 procent uit de hogere professionele categorieën. Die cijfers zijn nu respectievelijk 8 procent en 25 procent.

“De verschuivingen tonen aan waarom de oudere groepen creatieve werknemers in hun beginperiode meer collega’s uit de arbeidersklasse hadden dan bij de jongste generaties het geval is,” verduidelijkt professor Brook nog. “Dit fenomeen vindt echter zijn grond in bredere veranderingen in de samenleving. De complete arbeidsmarkt heeft een gevoelige verschuiving ondergaan. Men kan niet zeggen dat het voor personen uit de arbeidersklasse nu moeilijker is geworden om een creatieve baan te vinden. Die kansen zijn de hele tijd nagenoeg hetzelfde gebleven.”

“Er is in de creatieve sector geen gouden tijdperk van een klasseloze toegang geweest,” benadrukt Orian Brook. “Cultureel werk is doorheen alle decennia altijd sociaal exclusief geweest. Onderwijs kan die ongelijkheid wel afzwakken, maar niet ongedaan maken. Een universitair uit de hogere sociale categorieën zal nog altijd twee keer zoveel kans hebben een creatieve baan te vinden dan een collega die uit de arbeidersklasse komt.”

Lees Verder

 

Posted in media & cultuur | Reacties uitgeschakeld voor Arbeidersklasse geraakt moeilijk in creatieve industrieën

YouTube cruciaal kanaal voor wereldwijde muziekconsumptie

Posted by managing21 on 10th oktober 2018

Wereldwijd luistert 86 procent van de consumenten naar on-demand streamingdiensten. YouTube, onderdeel van Google, heeft in die activiteiten een aandeel van 47 procent. Dat blijkt uit een rapport van de International Federation of the Phonographic Industry (Ifpi). Opgemerkt wordt dat video een aandeel van ongeveer 52 procent heeft in de tijd die aan muziekstreaming wordt besteed.

Daarmee vormt de sector volgens de onderzoekers een belangrijke druk op betalende diensten zoals Spotify en Soundcloud. Anderzijds wordt opgemerkt dat Spotify per gebruiker een jaarlijkse omzet van 20 dollar realiseert. Bij YouTube blijven die verdiensten onder de grens van één dollar.

Uit het onderzoek blijkt nog dat driekwart van de respondenten van smartphones gebruik maakt om naar muziek te luisteren. In de leeftijdsgroep tussen zestien en vierentwintig jaar loopt dat cijfer op tot 94 procent. De hoogste cijfers werden geregistreerd in India, waar 96 procent van de respondenten op smartphones beroep doet om muziek te consumeren. Bij de Indiase jongeren loopt dat cijfer op tot 99 procent. “Deze cijfers betekenen echter niet dat de smartphone een monopolie op de muziekmarkt zou hebben,” zeggen de onderzoekers nog. “Er kon immers worden opgetekend dat 86 procent van de respondenten over de hele wereld ook op de radio naar muziek luistert.”

De onderzoekers wijzen er nog op dat inbreuken tegen het copyright nog steeds een groot probleem blijft. Ongeveer 36 procent van de beluisterde muziek zou een illegale origine hebben. “Het rapport toont aan dat de muzieksector nog altijd met een aantal belangrijke uitdagingen wordt geconfronteerd,” zegt Frances Moore, directeur van de internationale muziekfederatie. “Enerzijds blijven inbreuken tegen de auteursrechten van de muzikanten en componisten een groot probleem. Daarnaast moet worden vastgesteld dat vele upload-diensten nog steeds geen rechtvaardige vergoeding betalen voor de content die ze ter beschikking stellen.”

Opgemerkt wordt dat in China en India 96 procent van de consumenten naar legale muziek luisteren. Er wordt echter niet vermeld hoeveel betrokkenen tegelijkertijd ook op illegale bronnen beroep doet. De onderzoekers merken nog op dat de gemiddelde consument 2,5 uur per dag naar muziek luistert. Het grootste deel van die tijd wordt in de auto doorgebracht. (Foto: Pixabay/Jiradet Inrungruang)

Lees Verder

Posted in diversen, media & cultuur | Reacties uitgeschakeld voor YouTube cruciaal kanaal voor wereldwijde muziekconsumptie

Pianolessen genereren een superieure taalvaardigheid

Posted by managing21 on 8th juli 2018

Pianolessen hebben een zeer specifiek effect op het vermogen van kleuters om verschillende toonhoogtes te onderscheiden, wat zich vertaalt in een verbetering in het onderscheid tussen gesproken woorden. Dat zegt een studie van wetenschappers aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) en de Beijing Normal University, gebaseerd op een onderzoek bij vierenzeventig leerlingen van vier en vijf jaar oud in een Chinese school. De pianolessen bleken daarentegen geen enkel voordeel te bieden voor de algemene cognitieve vaardigheid, het aandachtsvermogen en het werkgeheugen.

“Veel studies hebben aangetoond dat een muzikale training de taalvaardigheid kan verbeteren,” zegt onderzoeksleider Robert Desimone, directeur van McGovern Institute for Brain Research van het Massachusetts Institute of Technology (MIT). “Het was echter niet duidelijk of daarbij een positieve impact kon worden ervaren op de algemene cognitieve vaardigheden en daarmee een superieure taalvaardigheid te creëren, of daarentegen gewag moet worden gemaakt van een specifieke invloed op de taalverwerking. Het onderzoek toonde dat er geen verschil kan worden opgemerkt in de bredere cognitieve vaardigheden, maar wel was er een verbetering in het woordonderscheid, vooral voor medeklinkers.

Eerdere studies hebben al aangetoond dat musici gemiddeld betere prestatie laten optekenen op taken zoals begrijpend lezen, het identificeren van spraak tegenover achtergrondruis en de snelheid van auditieve verwerking. Kinderen die pianolessen hadden gekregen, toonden na zes maanden een significant voordeel in het onderscheid van woorden die één verschil van medeklinker laten optekenen tegenover leeftijdsgenoten die extra leeslessen hadden ontvangen. Beide groepen lieten in het onderscheid van woorden met een verschil van klinkers een superieure prestatie optekenen tegenover leeftijdsgenoten die geen enkele interventie hadden ontvangen.

De onderzoekers ontdekten ook dat kinderen door de pianolessen bij het luisteren naar verschillende toonhoogtes ook op het gebied van hersenactiviteit een sterkere respons vertoonden. “Dit suggereert dat de pianolessen de kinderen hebben geholpen om verschillende woorden beter te kunnen onderscheiden,” zegt Desimone nog. Op het gebied van intelligentie, aandacht en werkgeheugen konden daarentegen geen significante verschillen worden opgetekend. Dit gegeven suggereert dat de pianolessen geen verbetering van de algemene cognitieve functies zouden opleveren.

Aniruddh Patel, hoogleraar psychologie aan de Tufts University, benadrukte dat de bevindingen ook ingaan op de vraag of een louter instrumentele muzikale training de spraakverwerking zou kunnen verbeteren. “Deze studie beantwoordt die vraag op een bevestigende manier,” aldus Patel. Desimone zegt te hopen dat de bevindingen kunnen helpen om de autoriteiten te laten beslissen het muziekonderricht niet uit het onderwijsprogramma te halen.

Lees Verder

 

Posted in human resources, media & cultuur | Reacties uitgeschakeld voor Pianolessen genereren een superieure taalvaardigheid

Sport laatste bastion voor Aziatische betaaltelevisie?

Posted by managing21 on 8th juli 2018

De marktwaarde van sportmedia-rechten in Azië-Pacific – met uitzondering van China – ligt op koers om dit jaar een niveau van 5 miljard dollar te bereiken. Dat betekent een groei van 22 procent tegenover vorig jaar. Dat blijkt uit een rapport van consulent Media Partners Asia (MPA). De groei wordt vooral toegeschreven aan de stijgende vraag naar digitale rechten en de marktgroei in India en Australië, net zoals het wereldkampioenschap voetbal in Rusland. Opgemerkt wordt dat sport voor de exploitanten van betaaltelevisie wellicht het laatste bastion is om te vermijden dat de consumenten hun abonnementen opzeggen.

In de studie wordt echter tevens opgemerkt dat de waarde van de sportmedia-rechten voor televisie in de meeste markten in de regio blijkt af te vlakken. “Er moet rekening mee worden gehouden dat de waarde van de sportmedia-rechten in de regio Asia-Pacific wellicht een hoogtepunt heeft bereikt, met een opmerkelijk uitzondering voor India,” aldus de onderzoekers. Er wordt aan toegevoegd dat de categorie van over-the-top (OTT) producten de belangrijkste drijvende kracht achter de toename wordt. Deze trend biedt volgens het rapport aan de rechthebbenden nieuwe kansen, terwijl ook bij onderhandelingen en overeenkomsten nieuwe pakketten kunnen worden gecreëerd.

Het rapport onthulde tevens dat online platforms op dit moment tussen 10 procent en 25 procent van de totale waarde van de mediarechten vertegenwoordigen, maar er wordt aan toegevoegd dat de sector in de toekomst steeds complexer zal worden. Daarbij wordt onder meer gewezen op de interesse van het internetbedrijf Facebook voor de exclusieve online rechten op de English Premier League (EPL) in Thailand en Vietnam, terwijl de Australische telecomoperator Optus bijna 300 miljoen dollar heeft geïnvesteerd om dezelfde competitie gedurende twee seizoenen dezelfde wedstrijd in zijn eigen land te kunnen uitzenden.

Verwacht wordt dat de biedingen op uitzendrechten voor sportevenementen de volgende twee jaar nog gevoelig zullen toenemen. Opgemerkt wordt dat digitale sportplatformen de capaciteit hebben om kijkers aan te trekken.

Lees Verder

Posted in internet, media & cultuur | Reacties uitgeschakeld voor Sport laatste bastion voor Aziatische betaaltelevisie?

World Cup toont opmerkelijke interesse in livestreaming

Posted by managing21 on 16th juni 2018

Het wereldkampioenschap voetbal in Rusland wordt in belangrijke mate met livestreaming gevolgd. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Interactive Advertising Bureau (IBA) in eenentwintig landen, waar telkens tweehonderd respondenten werden ondervraagd.

Vastgesteld werd dat 65 procent van het wereldwijde livestreaming-publiek verwachtte het platform ook voor wedstrijden van het wereldkampioenschap voetbal te zullen gebruiken. Daarentegen gaf 71 procent te kennen van plan te zijn om de wedstrijden op het traditionele televisiekanaal te zullen bekijken. De resultaten tonen volgens de onderzoekers dat livestreaming steeds verder aan populariteit wint.

Uit de enquête bleek dat voetbalfans in Brazilië, China, Colombia, Mexico, Peru, Rusland, Saoedi-Arabië, Zuid-Afrika, de Verenigde Arabische Emiraten en de Verenigde Staten op het gebied van livestreaming tijdens de World Cup de sterkste intenties laten blijken. “Livestreaming is in opgang en de technologie heeft de potentie om merken te helpen bouwen,” betoogt Eric John, adjunct-directeur van het Digital Video Center of Excellence van het Interactive Advertising Bureau. “De World Cup is slechts een voorbeeld van het soort evenement dat een gigantische livestream-activiteit kan genereren en daarmee ook een belangrijke aantrekkingskracht op adverteerders kunnen uitoefenen.”

Het rapport toonde verder aan dat in het algemeen 67 procent van de consumenten wereldwijd live videocontent heeft gestreamd. In die groep bleek bovendien 52 procent aan een gratis model, ondersteund door reclame, de voorkeur te willen geven. Betalende abonnementen en hun varianten genieten een veel lagere populariteit. De onderzoekers zeggen het ook interessant te vinden dat 64 procent van de gebruikers van live videostreams een interactie met reclame-content, zoals preroll boodschappen of gesponsorde advertenties, melden. Dat blijkt vooral het geval te zijn bij consumenten in Brazilië, Colombia, Mexico, Peru, Saoedi-Arabië, Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten.”

Vooral sociale mediaplatformen, gamingsites en applicaties bleken de grootste interactie met reclame te genereren. (Foto: Pixabay/Gerhard Gellinger)

Lees Verder

Posted in internet, media & cultuur, reclame & marketing, sport | Reacties uitgeschakeld voor World Cup toont opmerkelijke interesse in livestreaming

Turkije wil tienduizenden historische kunstschatten repatriëren

Posted by managing21 on 18th april 2018

In musea over de hele wereld worden minstens honderdvijftigduizend historische kunstschatten van Turkse origine bewaard. Turkije zal die voorwerpen terugeisen. Dat benadrukt Serdal Kuyucuoglu, lid van een Turkse parlementscommissie die belast is met de opmaak van een inventaris van Turkse kunstschatten die in het buitenland – onder meer in het Louvre in Parijs en het Victoria and Albert Museum – worden bewaard. De parlementscommissie werd in oktober vorig jaar geïnstalleerd. De Turkse parlementscommissie heeft de opdracht om de terugkeer van al die kunstschatten te realiseren.

“Er werden in Turkije op een gigantische schaal kunstschatten gestolen en naar musea in de Verenigde Staten, Engeland, Portugal, Denemarken, Frankrijk, Duitsland en Griekenland overgebracht,” betoogt Serdal Kuyucuoglu. “Zelfs Griekenland, dat net zoals Turkije heeft geleden onder deze smokkel en diefstal, heeft aan de roof van Turkse historische kunstschatten deelgenomen.” Anatolië is de thuisbasis geweest van tientallen beschavingen die met oude monumenten en kunstschatten hun sporen in de geschiedenis hebben achtergelaten. Onder meer wordt gewezen op de Assyriërs, Hettieten, Grieken, Frygiërs, Lydiërs, Cariërs, Romeinen, Byzantijnen, Seltsjoeken en Ottomanen.

“Deze overvloed aan artefacten had een grote aantrekkingskracht op archeologen en schattenjagers,” benadrukt Serdal Kuyucuoglu. “Op die manier zijn mogelijk tweehonderdduizend Turkse artefacten in het buitenland terecht gekomen. Turkije is een openlucht museum. Het gebied heeft vele culturen gekend en beschikt dan ook over een gigantische schat aan archeologische artefacten.” De roof is volgens hem begonnen in het begin van negentiende eeuw, toen buitenlandse archeologen naar Anatolië, een toenmalig onderdeel van het Ottomaanse rijk, om oude sites te graven. Archeologen uit Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië voerden daarbij een felle onderlinge concurrentie om hun musea te vullen.

Deze archeologen kregen voor hun opgravingen vaak toestemming van de Ottomaanse autoriteiten, die weinig belangstelling hadden voor de relikwieën van vroegere culturen. Na de archeologen volgden de schattengravers, die vaak uit waren op de grote vergoedingen die door privéverzamelaars werden beloofd. “Vandaag kan zelfs beroep worden gedaan op de meest moderne technologieën om oude schatten op te sporen en te plunderen,” benadrukte Kutalmis Gorkay, hoofd klassieke archeologie aan de Ankara University. Hij wees daarbij ook op de impact van het internet, waar veel websites voor dergelijke opgravingen reclame zouden maken.

Enkele historische voorwerpen werden inmiddels aan Turkije terugbezorgd, maar dat blijven uitzonderingen. Turkije zegt nochtans zijn eigendomsrechten op alle artefacten te zullen uitoefenen. In totaal zouden de voorbije vijftien jaar 4.300 artefacten zijn teruggegeven, maar nog 150.000 voorwerpen zouden zich in buitenlandse collecties bevinden.

Lees Verder

 

Posted in media & cultuur | Reacties uitgeschakeld voor Turkije wil tienduizenden historische kunstschatten repatriëren

Nieuwsbedrijven zijn een slechte leerling

Posted by managing21 on 30th oktober 2007

In 2010 zal de wereldwijde informatie-industrie een omzet realiseren van 448 miljard dollar per jaar. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau Outsell. Het grootste aandeel van die inkomsten komt voor rekening van zoekopdrachten, terwijl de nieuwsbedrijven de rij sluiten. Die moeten zich volgens de onderzoekers dringend herbronnen, willen ze de trein niet helemaal missen.

Volgens Outsell zal de informatie-industrie de volgende jaren een jaarlijkse groei van 5,5 procent kennen. “Bedrijven zoals Google, Yahoo, AOL en MSN zullen de andere nieuwsaanbieders echter ver achter zich laten,” stippen de onderzoekers aan. “De SAS-sector (Search, Aggregation & Syndication) zal immers een jaarlijkse groei kennen van 22,7 procent en tegen 2010 een omzet realiseren van 75 miljard dollar.”

Reclame is volgens Outsell de motor achter die grote groei, gezien die reclamebudgetten van andere marketingmedia weghalen en een publiek afsnoepen van uitgevers. Een tweede grote groeier wordt volgens de onderzoekers Human Resources Information. Die sector zou een stijging kennen met 15,4 procent. Aan de andere kant staan de News Providers & Publishers, die hun omzet volgens Outsell met 2,9 procent per jaar zullen zien dalen.

Deze sector is volgens de onderzoekers te laat gestart met het verschuiven van hun inkomsten van gedrukte media naar digitale kanalen, dalende oplages en een gebrek aan visie in het gebruik van nieuwe kanalen en web-geörienteerde opportuniteiten. “Ze zullen snel een e-DNA moeten ontwikkelen,” aldus nog Outsell.

Posted in media & cultuur | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbedrijven zijn een slechte leerling

Sociale netwerken leiden naar online entertainment

Posted by managing21 on 29th oktober 2007

Gebruikers van sociale netwerken zijn meestal meer geïnteresseerd in technologie, houden meer van digitaal entertainment en bezitten meer mobiele toestellen dan de gemiddelde internetgebruiker. Dat is de conclusie van een internationaal onderzoek van het bureau Ipsos Insight. De onderzoekers vonden echter wel een aantal opvallende verschillen tussen Amerikaanse gebruikers van sociale netwerken en hun internationale collega’s.

Gebruikers van sociale netwerken zijn volgens Ipsos Insight meer gericht op online muziek, video en games dan de gemiddelde internetgebruiker. “Meer dan de helft van de gebruikers van sociale netwerken bekijkt online televisieprogramma’s of videostreams,” wordt er opgemerkt. “Men is ook geneigd om meer televisieprogramma’s te downloaden, een film of televisieprogramma te branden of een langspeelfilm te downloaden.”

“Meer dan de helft van de Amerikaanse gebruikers van sociale netwerken gebruiken hun mobiele toestellen om sms-berichten en e-mails te versturen, op het internet te gaan en digitale beelden te ontvangen,” aldus de onderzoekers. “Daarmee volgen ze de wereldwijde trends, maar op internationaal vlak worden blijkbaar meer functies gebruikt. Zo zijn Amerikaanse gebruikers minder geneigd om mp3-bestanden te hebben op hun toestel.”

Maar de Amerikaanse gebruikers van sociale netwerken zijn volgens de onderzoekers wel vooruit op het bezit van technologie, op uitzondering van mp3-spelers en mobiele gps-toestellen. “Maar op het vlak van dvd-spelers, digitale camera’s, kabeltelevisie en game consules heeft de Amerikaanse gebruiker duidelijk een voorsprong ten opzichte van zijn internationale collega’s,” voeren ze nog aan.

Posted in internet, media & cultuur | Reacties uitgeschakeld voor Sociale netwerken leiden naar online entertainment

Radiopubliek kalft verder af

Posted by managing21 on 26th oktober 2007

Nieuwe vormen van muziekconsumptie zullen steeds meer marktaandeel inpikken van de radio. Dat is de conclusie van een Amerikaans rapport van het onderzoeksbureau Bridge Ratings. Vooral gebruikers van mp3-spelers en satellietradio zouden steeds meer teruggrijpen naar die technologieën en de radio in belangrijke mate links laten liggen, maar ook nieuwe gebruikers doen het radiopubliek verder afkalven.

“Ongeveer 31 procent van de satellietradio-abonnees zegt tijdens de volgende drie maanden meer gebruik te zullen maken van dat aanbod,” aldus Bridge Ratings. “Bij gebruikers van mp3-spelers zegt 22 procent zijn luistergedrag te zullen uitbreiden. Bij internetradio is dat 17 procent en bij traditionele radio 10 procent.” Maar bij de traditionele radio zegt 10 procent wellicht minder te zullen luisteren.

Internetradio bereikt volgens Bridge Ratings op dit ogenblik ongeveer 27 procent van de Amerikaanse bevolking. Daarnaast bleek dat gebruikers van iPods en mp3-spelers tijdens de eerste zes maanden na aankoop van hun toestel wel meer luisteren, maar daarna wel aan 25 procent minder tijd luistertijd komen. Dat wordt echter ruimschoots goedgemaakt door nieuwe klanten.

Posted in media & cultuur | Reacties uitgeschakeld voor Radiopubliek kalft verder af

Downloads belangrijk voor muzieksector

Posted by managing21 on 23rd oktober 2007

Uit een onderzoek van het Britse bureau Entertainment Media Research blijkt dat 43 procent van de internetgebruikers muziek downloadt. Een belangrijk gedeelte van de ondervraagden zegt dat een website zoals YouTube een grote impact heeft op hun muzikaal aankoopgedrag. Bijna één op drie respondenten zegt immers via sociale netwerksites regelmatig muziek te ontmoeten die ze waarderen.

“De muziekbranche kan volgens de onderzoekers sociale netwerksites exploiteren als nieuwe inkomstenbron,” aldus het magazine Emerce. “Muziek speelt op sociale netwerksites een belangrijke rol, onder meer omdat de internetters er hun persoonlijkheid mee trachten uit te drukken.” Iets meer dan 10 procent heeft gratis muziek gedownload en 10 procent heeft betaalde downloads of cd`s aangeschaft.

Voor respondenten onder de 35 jaar is MySpace de populairste netwerksite. Oudere internetgebruikers prefereren YouTube. Meer dan 70 procent van de ondervraagden zegt te verwachten in de nabije toekomst evenveel of meer cd’s te zullen kopen, terwijl 22 procent van plan in minder cd’s te zullen aanschaffen. Verder zegt 5 procent helemaal geen cd’ te kopen.

Posted in internet, media & cultuur | Reacties uitgeschakeld voor Downloads belangrijk voor muzieksector