managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Archive for juni, 2004

Archief Juni 2004

Posted by managing21 on 30th juni 2004

30-06-04

Strijd tegen broeikaseffect economisch gemakkelijker?

Het verscherpen van de strijd tegen het broeikaseffect vergt nauwelijks extra offers. Maar dan moeten wel (vrijwel) alle landen meewerken. Dat blijkt uit het gezamenlijk rapport ‘Wat kost een emissiereductie van 30 procent?’ van het Nederlandse Centraal Planbureau (CPB) en het Nederlandse Milieu- en natuurplanbureau RIVM.

Om tegen 2020 wereldwijd de uitstoot van CO2-gas te stabiliseren moet de Europese Unie de uitstoot gemiddeld met 30 procent verminderen ten opzichte van het niveau van 1990. Dat schrijven de Nederlandse kranten. Het CPB en het RIVM hebben gerekend met een scenario dat alle landen meedoen in de strijd tegen de opwarming, uitgezonderd de Verenigde Staten en Australië. Van deze twee landen is vooraf duidelijk dat ze zich niet aansluiten. Zij willen zich nu al niet binden aan de zogenoemde Kyoto-doelstelling, die een minder vergaande reductie behelst.

Ook wordt uitgegaan van een systeem waarin de emissierechten die landen krijgen – toebedeeld op basis van het inwonertal – vrij verhandelbaar zijn. Reducties zouden gerealiseerd kunnen worden door het gebruik van schonere energie en de relatieve toename van energiezuinige bedrijfsactiviteiten. De kostprijs van de emmissierechten zal volgens het CPB echter dusdanig laag zijn dat het loont om 80 procent van ontwikkelingslanden over te nemen.

Greenpeace, het Wereldnatuurfonds en de Nederlandse Milieudefensie lieten echter al weten afstand te nemen van het advies over de Europese aanpak van het broeikaseffect. Volgens het advies moet Nederland afzien van de doelstelling om over vijftien jaar de uitstoot van broeikasgas met 30 procent te verminderen. Zolang landen als India en China niet eveneens worden verplicht hun uitstoot te verminderen, moeten volgens het advies ook de Europese ambities omlaag. Tevens zou het gebruik van kernenergie opnieuw moeten worden onderzocht.

De milieuverenigingen noemen het advies echter eenzijdig en misleidend. De conclusies zouden alleen rekening houden met de visie van het bedrijfsleven. De milieu-organisaties stellen dat hun advies precies andersom luidde. Zij vinden een forse reductiedoelstelling voor 2020 wel nodig en blijven nog steeds tegen kernenergie. Een ambitieuze doelstelling voor de periode na 2012, wanneer de huidige Kyoto-afspraken aflopen, is volgens hen noodzakelijk.

De werkgeversorganisatie VNO-NCW vindt de voorgestelde aanpak dan weer te ambitieus en tot mislukken gedoemd. “De doelstelling van 30 procent is te extreem,” wordt er opgemerkt. “Alle landen die relevant zijn voor het klimaatbeleid, zullen dan onmiddellijk afhaken.” Industrie in landen die zich houden aan de Koyoto-verplichting om minder broeikas uit te stoten, zal volgens de werkgevers verhuizen naar landen zonder emissieplafond. Zelfs in het idee van nieuwe klimaatafspraken heeft men weinig vertrouwen, want het draagvlak voor wereldomvattende klimaatafspraken zou eerder afbrokkelen dan toenemen.

Volgens de Europese milieucommissaris Wallström bestaan er geen aanwijzingen dat het naleven van de Kyoto-doelstelling de werkgelegenheid binnen de EU aantast. “Het internationale bedrijfsleven doet niet aan klimaatdumping,” meende ze.

16:36 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Werken met een stille computer

Geluidshinder is niet alleen in de assemblage-werkplaats een probleem. Ook het geratel van printers, het gerinkel van telefoons en het geronk van machines kunnen op kantoor de zenuwen zwaar op de proef stellen. Aan de Amerikaanse Brigham Young University werd nu een systeem ontwikkeld dat alvast het geluid van de computer-ventilatoren onderdrukt.

Scott Sommerfeldt, professor fysica aan de Amerikaanse Brigham Young University, onderzocht hoe hij de werkvloer aangenamer zou kunnen maken, zodat mensen zich beter zouden kunnen concentreren. Zijn onderzoek mondde uit in een geluids-onderdrukkende toepassing die het geronk van de koelsystemen van computers tot een nauwelijks hoorbaar gezoem herleidt.

In een interview met het tijdschrift ‘Control & Instrumentation’ merkt Sommerfeldt op dat hij met zijn mede-onderzoeker Kent Gee – eveneens van de Brigham Young University – probeerde om ergenissen en vermoeidheid op kantoor te bestrijden. “Ik was me van het probleem niet erg bewust tot ik op een avond mijn printer en computer afzette en bemerkte hoe het plots veel stiller was.”

Nadat hij ook nog eens zijn stem moest forceren om in een klas boven het geluid van de overhead projector uit te komen, was voor Sommerfeldt de maat vol. Hij greep terug naar de ervaringen die hij opgedaan in een NASA-project, waarbij getracht werd het geluid van de turbo’s in jet-motoren te verminderen.

Om de computers tot stilte aan te manen, werkte het duo een ‘Active Noice Control’ (ANC) uit, wat geluid uitspeelt tegen geluid om zo een stilte te creëren. Omdat het geluid zich in golven van verschillende druk voortplant, kunnen wetenschappers een tegengestelde golf uitsturen om het geluid te neutraliseren. “In praktijk betekent dit dat er een tweede geluid aan het oorspronkelijke wordt toegevoegd om het letterlijk uit de lucht te halen,” verduidelijkt het tijdschrift. “Daarbij wordt gebruik gemaakt van sensoren, microfoons en computers om de opmetingen te doen en het geluid door luidsprekers te sturen in de richting van ongewenste bronnen.”

De twee geluidsgolven moeten wel op hetzelfde moment op dezelfde plaats aankomen. “Anders zou het wel eens kunnen dat er op de ene plek inderdaad een geluidsvermindering optreedt, maar dat de golven op een andere locatie elkaar aanvullen en het geluid alleen nog maar erger maken,” waarschuwt Sommerfeldt.

Tests wezen uit dat het BYU-systeem het geluid beperkte tot een niveau in de buurt van 12 decibel. “Dat betekent dat we van een zacht gesprek naar een stil gefluister gaan,” zegt Sommerfeldt. “Dat lijkt niet spectaculair, maar indien dat geluid gevoegd wordt bij het lawaai van de andere bureau-toestellen zou wel eens de grens van het ongemak en irritatie overschreden wordt.”

Kent Gee benadrukt dat de BYU-technologie relatief goedkoop uitvalt. “Er wordt veel geklaagd over het feit dat ANC-toepassingen zo duur zijn dat ze in praktijk nauwelijks toegepast kunnen worden,” zegt hij. “Hoofdtelefoons voor vliegtuigpassagiers die rustig willen slapen of een film willen bekijken op hun laptops, kosten in de handel ongeveer 300 dollar. Voor de BYU-uitrusting bedraagt de investering niet meer dan 20 dollar. Bovendien kunnen er ook bestaande computers mee uitgerust worden en is het ook bruikbaar in de private woning.”

14:27 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Microsoft heeft klantvriendelijkste online beleid

De online consumenten-service van de bedrijfswereld scoort nog altijd bijzonder pover. Zelfs de grootste Amerikaanse bedrijven doen het daarbij niet echt goed. Dat blijkt uit de ‘Online Customer Respect Study’ van het internationale onderzoeksbureau Customer Respect Group (CRG). Er wordt gesteld dat de bedrijven het iets beter doen dan het jaar voordien, maar er wordt meteen aan toegevoegd dat er nog een hele weg is af te leggen.

Eén derde van de onderzochte bedrijven slaagt er volgens de CRG blijkbaar niet in om alle vragen van online bezoekers te beantwoorden. “Dat is bijzonder opvallend,” vertelde CRG-directeur David Fairchild. “Men moet immers heel goed beseffen dat 10,6 procent van alle Amerikaanse zakelijke transacties worden ingeleid door een bezoek aan een website. Bovendien verloopt bij een groot aantal van die transacties het hele proces via het internet.” Een groot aantal bedrijven zondigde ook tegen de bescherming van de privacy en speelde gegevens van zijn klanten door aan andere bedrijven.

De onderzoekers bekeken de navigatie, de snelheid van antwoorden, de privacy, de klantgerichtheid, de transparantie en het beheer van de klantgegevens van de websites van de honderd grootste Amerikaanse bedrijven. Daarbij kwam Microsoft met glans als overwinnaar uit de bus, gevolgd door Hewlett-Packard en IBM.

Microsoft haalde een algemene score van 87 procent. Op het gebied van transparantie – een open en eerlijk beleid – haalde het bedrijf van Bill Gates zelfs tien op tien. Bovendien werden ook hoge scores gehaald op het gebied van een eenvoudige navigatie (8,6), het beheer van klantengegevens (8,8), privacy (8,6) en klantgerichtheid (8,6) werden hoge cijfers gehaald. Het zwakst scoorde het bedrijf op het gebied van het beantwoorden van vragen. Daar werd slechts 7,6 op tien gehaald.

Gemiddeld haalden de Amerikaanse bedrijven een score van 62 procent. Hewlett-Packard haalde een algemeen gemiddelde van 86 procent, terwijl IBM met 85 procent op een derde plaats strandde. Aan het andere eind van de rangschikking vinden we voedingsgigant Supervalu. Die haalt amper een score van 27 procent. Op het beantwoorden van klantenvragen haalt het bedrijf zelfs geen enkel punt. Transparantie haalt een score van 5 procent, het beheer van klantengegevens 33 procent, klantgerichtheid 44 procent en respect voor de privacy 24 procent. Alleen voor de gemakkelijkheid van navigatie (53 procent) is het bedrijf (net) niet gebuisd.

De onderzoekers stelden trouwens vast dat meer dan de helft van de bedrijven informatie over hun klanten doorspeelden aan andere bedrijven, zonder dat daar toestemming voor gevraagd werd. Verder bleek dat de bedrijven in het algemeen het best scoorden op het gebied van navigatie (73 procent) en het slechtste op het beantwoorden van de klant (44 procent).

12:30 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Bijna elke werknemer komt op porno-sites terecht

Meer dan 75 procent van de werknemers heeft op het werk per ongeluk een pornografische website bezocht. Bovendien blijkt vijftien procent zelfs meer dan tien keer op dergelijke websites terecht te zijn gekomen. Dat is de conclusie van een onderzoek van Cerberian (toeleverancier van webfilter-technologieën voor het bedrijfsleden en particulieren) en veiligheids-provider SonicWall.

Er waren volgens de onderzoekers verschillende manieren waarop de werknemers op porno-sites terecht komen. In vele gevallen gebeurt dit door pop-ups (55 procent), maar ook via verkeerde links (52 procent), verkeerd gespelde URL’s (48 procent) en automatische links in e-mails (23 procent). Maar van 16 procent van de werknemers is volgens de studie ook geweten dat ze bewust porno-sites bezochten, terwijl 40 procent van de ondervraagden zegt collega’s naar dergelijke online bestemmingen te hebben zien dwalen.

Verder heeft 32 procent collega’s goksites zien bezoeken, terwijl 91 procent medewerkers online heeft weten schoppen. Nog eens 85 procent herinnert zich dat collega’s sportsites bezochten. De onderzoekers kwamen ook tot de vaststelling dat de helft van de ondervraagden meer dan tien procent van de werktijd voor persoonlijke aangelegenheden online doorbrengt. Dat is ongeveer vier uur per week of negen dagen per jaar.

De studie merkt ook op dat dit gedrag bij collega’s heel wat ongenoegen oproept. Zo bleek 68 procent er problemen mee te hebben dat één van de collega’s een porno-site bezocht, waarbij 47 procent zich zo geërgerd had dat hij er een opmerkingen over gemaakt had tegen de dader of het aan de bedrijfsleiding gemeld had. Ook het online gokken bleek 35 procent van de medewerkers tegen de borst te stuiten. Minder bezwaar was er tegen het online shoppen (35 procent) en het bezoeken van sport-websites (29 procent).

De onderzoekers stellen dat het internet een medium is dat door de werkgevers niet echt gecontroleerd wordt. Zestig procent van de ondervraagden merkten op dat hun organisaties geen regels had tegen het persoonlijk webgebruik tijdens het werk. Bovendien had meer dan vijftig procent van de betrokken organisaties ook geen internet-filter laten plaatsen.

De opdrachtgevers van het onderzoek – verkopers van beveiligings-oplossingen – benadrukken dat een ongecontroleerd internetgebruik voor bedrijven een mogelijke bedreiging inhoudt, vooral wanneer werknemers in contact komen met pornografie of ze de bedrijfs-infrastructuur gebruiken om beschermd materiaal te downloaden, op te slaan en uit te wisselen. Bovendien stellen ze dat een oneigenlijk gebruik van het internet op het werk tot ernstige disciplinaire problemen kan leiden. Ze besluiten dan ook dat bedrijven een duidelijk internet-beleid moeten opstellen en content-filters gebruiken.

10:43 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Economie in de kranten

De vier Vlaamse zeehavens Antwerpen, Gent, Zeebrugge en Oostende samen genereerden in 2002 een toegevoegde waarde van 22,2 miljard euro. Dat blijkt uit de jaarlijkse studie van de Nationale Bank over het economisch belang van de Vlaamse zeehavens. De ondernemingen in de vier havens lieten in 2002 een herstel optekenen, zodat de toegevoegde waarde in alle havens groeide. De toename van de werkgelegenheid die het jaar voordien werd opgetekend, is in 2002 tenietgedaan. In dat jaar bedroeg de directe werkgelegenheid in de havens bijna 103.000 voltijdse equivalenten. De investeringen in de havens groeiden met 2,6 procent tot 2,5 miljard euro. (Het Nieuwsblad)

Distributiecentrum SKF Logistics uit Tongeren is uitgeroepen tot mensvriendelijkste bedrijf van Vlaanderen. De onderneming, met 244 werknemers, wordt bekroond omdat het inspanningen levert voor een goed werkklimaat, een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen op alle niveaus en omdat het veel aandacht besteedt aan oudere werknemers. SKF kreeg de prijs dinsdagavond uitgereikt van uittredend Vlaams minister van Welzijn Adelheid Byttebier. (Gazet van Antwerpen)

Met de zomervakantie voor de deur, zetten de touroperatoren een aantal opvallende trends op een rijtje. Opmerkelijk is vooral de stijgende populariteit van de all inclusive-formule. Zo kiest bijna de helft van de Vlamingen die boekt bij een touroperator voor een all in-vliegvakantie. Voorts zitten onder meer de Verenigde Staten, Turkije en het segment van de city-trips in de lift. De all inclusive-formule blijft zijn opmars verderzetten. Bij touroperator Jetair opteert deze zomer zelfs 53 pct voor die formule (tegenover 42 pct in 2003). Bij Neckermann, onderdeel van Thomas Cook Belgium, is dat 41 procent (33 pct in 2003). De Bourgondische levensstijl (met de daarbij horende oplopende kosten) zou voor veel vakantiegangers de reden zijn om te kiezen voor de all in-formule met vast budget. Daarnaast zitten ook de reizen naar de VS opnieuw in de lift. Jetair noteerde zelfs een verdubbeling van het aantal boekingen voor de VS. De lagere dollarkoers speelt hier zeker een belangrijke rol. Wat betreft de populairste vakantiebestemmingen springt vooral de klim van Turkije in het oog. Bij Neckermann spreekt men zelfs van een verdubbeling van het aantal boekingen. Globaal wordt Turkije na Spanje de populairste bestemming. Griekenland komt op een derde plaats. Die top-drie is zowel bij Jetair als bij Neckermann dezelfde. Op het vlak van de auto-vakanties blijven Frankrijk, Spanje en Duitsland de belangrijkste bestemmingen. Tenslotte blijven ook de city-trips aan populariteit winnen. Zo noteerde Jetair 25 pct meer boekingen ten opzichte van vorig jaar. Parijs en Barcelona vormen de twee voornaamste bestemmingen, maar ook Londen doet het goed (+50 pct bij Jetair, +25 pct bij Neckermann). Ook enkele steden in de nieuwe EU-lidstaten scoren opvallend goed, met name Boedapest (vedrievoudiging bij Jetair, +250 pct bij Neckermann) en Praag (bijna verdubbeling bij Jetair, +70 pct bij Neckermann). (Het Belang van Limburg)

Speelgoedconcern Mattel moet Tom Forsythe (46), de Amerikaanse fotograaf en kunstenaar die voor zijn werk gebruik maakt van naakte Barbiepoppen, 1,8 miljoen dollar (1,48 miljoen euro) schadevergoeding betalen, zo berichtten de Amerikaanse media. Na een marathonproces veroordeelde de rechter de barbieproducent tot het betalen van dit hoge bedrag. Met dit geld moeten de gerechtskosten en de advocaten van Forsythe vergoed worden. Mattel had Forsythe in 1999 voor de rechter gedaagd in de Amerikaanse staats Utah, wegens schending van het auteursrecht. Maar eind 2003 werd de fotograaf in beroep vrijgesproken. Op de 78 Barbiefoto’s van Forsythe poseert de blonde, langbenige pop vaak naakt met keukengerei. (De Morgen)

De omwonenden van de luchthaven Bierset zijn door het hof van beroep in Luik in het ongelijk gesteld voor al hun eisen. Het hof erkende dinsdag geen enkele fout in hoofde van het Waals Gewest, het koerierbedrijf TNT of het bedrijf SAB dat de luchthaven beheert. Zevenhonderd buurtbewoners van de luchthaven vroegen enerzijds een verbod op de nachtvluchten en anderzijds een schadevergoeding voor de geleden overlast. Het hof van beroep verwierp dinsdag de noodzaak een effectenonderzoek te laten uitvoeren en bevestigde dat het Waals Gewest bevoegd is om de maatregelen te nemen die genomen werden. Voorts erkende het hof dat de exploitatie van de luchthaven een bevoegdheid is van het Waals Gewest. Het hof stelde ook dat van een vrachtbedrijf niet kan verwacht worden dat het zijn minst luidruchtige vliegtuigen gebruikt als zijn concurrenten niet onderhevig zijn aan dezelfde verplichting. De verwijten aan het adres van TNT zijn volgens het hof niet voldoende bewezen. (De Tijd)

Het Noorse staatsbedrijf Statoil moet een boete betalen van 20 miljoen Noorse kronen of 2,39 miljoen euro omwille van een controversieel contract dat het afsloot in Iran. Daarbij zouden steekpenningen betaald zijn. De Noorse gerechtelijke dienst voor economische misdaad legde de zware boete op wegens actieve corruptie bij de toewijzing van een contract in Iran twee jaar geleden. Statoil maakte destijds 115 miljoen kronen over aan het Britse Horton Investments. Daarvan kwamen minstens 40 miljoen kronen terecht bij een zoon van de vroegere Iraanse president Rafsanjani. Bij een intern onderzoek was al gebleken dat die betalingen illegaal waren. Enkele maanden na de transactie met Horton verkreeg Statoil de concessie voor de uitbouw van een gasveld in Iran. Toen het onderzoek in september vorig jaar bekendraakte, moesten afgevaardigd bestuurder Olav Fjell en enkele andere toplui de baan ruimen. Fjell blijft nu buiten schot. Richard Hubbard, het hoofd van de internationale divisie van Statoil, moet daarentegen 200.000 kronen of 23.900 euro boete betalen. (De Standaard)

De helft van de mannelijke Nederlandse singles en 44 procent van de vrouwelijke Nederlandse alleenstaanden vinden datingsites tegenvallen. Het Nederlandse online magazine M/V Life hield een enquête waaruit bleek dat respectievelijk 28 en 35 procent van de singles het leuk vindt om op internet een partner te zoeken. Bijna 700 singles deden mee aan de digitalte enquête. Dertien procent van de dames past resoluut voor internetdating. Mannen zijn iets enthousiaster. Maar 8 procent van de mannen vindt een datingsite maar niets. (Het Laatste Nieuws)

09:10 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-06-04

Waterbedrijven beginnen verplichte keuring

Op 1 juli wordt een nieuwe technische reglementering voor de binneninstallaties voor drinkwatervoorziening in heel Vlaanderen van kracht. Voortaan zal onder meer de drinkwaterlevering bij nieuwbouw of renovatie pas in dienst worden gesteld wanneer de binneninstallatie werd gekeurd en een keuringsattest werd afgeleverd.

Aanleiding voor het nieuw reglement is het nieuwe Vlaamse Drinkwaterdecreet van mei 2002. Dat verplicht de drinkwaterbedrijven om de waterkwaliteit aan de kraan te controleren en bij afwijkingen adviserend op te treden. Dat werd bekend gemaakt door de Samenwerking Vlaams Water (SVW), de koepelorganisatie van de waterbedrijven in Vlaanderen, maandag bekend.

De bedrijven worden daardoor mee verantwoordelijk gesteld voor de binneninstallaties. “Vandaar dat er een uniform reglement voor heel Vlaanderen nodig is om de kwaliteit van het water te kunnen garanderen en gebruikers optimaal te beschermen tegen calamiteiten,” aldus de SVW.

Door het toenemend gebruik van hemelwater in de woning, is het risico voor rechtstreekse verbindingen met de drinkwaterleidingen de laatste jaren sterk toegenomen. “Een foute aanleg van deze leidingen houdt risico’s in voor de drinkwaterkwaliteit in de eigen woning, maar ook voor de andere verbruikers,” zegt de organisatie. “Het technische reglement en de bijhorende keuring moeten deze foute verbindingen voorkomen.”

Indien aan de kraan een kwaliteitsafwijking vastgesteld wordt die te wijten is aan de binnenhuisinstallatie, moet de drinkwaterleverancier dit melden aan de klant en ook de mogelijke herstelmaatregelen aangeven. “Het reglement en de keuring zijn dan ook een preventieve aanpak om de klant te behoeden voor dergelijke, vaak dure en moeilijk uit te voeren, herstelmaatregelen,” aldus de SVW.

De verplichte keuring geldt voor grote verbouwingen van sanitaire installaties en alle nieuwbouw waarvan de vergunningsaanvraag dateert van na 1 januari en waarvan de aanvraag tot aansluiting van het water gebeurt na 1 juli. In afwachting van de definitieve aansluiting kunnen klanten water krijgen via een tijdelijke aansluiting.

17:02 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Twee miljoen doden bij arbeidsongevallen

De bouwsector kent een relatief hoog risico op arbeidsongevallen. Dat werd deze middag nog eens pijnlijk bewezen toen bij graafwerken rond de herinrichtingswerken van de Antwerpse Leien een arbeider in een bouwput zwaar gewond raakte. Uit cijfers van de Internationale Arbeids Organisatie (IAO) blijkt trouwens dat wereldwijd elk jaar twee miljoen mensen bij arbeidsongevallen om het leven komen.

Er worden gelukkig maatregelen genomen om de risico’s tot een minimum te herleiden. Zo is het aantal dodelijke arbeidsongevallen in de bouw in 2003 verder gedaald tot tien. Op jaarbasis was dat de derde opeenvolgende daling. In 2001 waren er 25 dodelijke arbeidsongevallen en in 2002 moesten er 13 ongevallen met fatale afloop genoteerd worden.

De werkgeversfederatie Confederatie Bouw ziet drie grote redenen die deze daling kunnen verklaren. Naast de integratie van het veiligheidsaspect in de technische en beroepsopleidingen, werpen volgens de organisatie versterkte controles tegen zwartwerk vruchten af en is er de sterke toename van het aantal veiligheidsopleidingen voor zowel bouwvakkers, schoolverlaters en werkzoekenden.

Arbeidsongevallen en beroepsziekten kosten volgens de Internationale Arbeids Organisatie (IAO) trouwens jaarlijks aan twee miljoen mensen het leven. In totaal gebeuren er jaarlijks bij benadering 270 miljoen arbeidsongevallen voor en worden 160 miljoen dossiers van beroepsziekten opgetekend. In een derde van de gevallen veroorzaken die het verlies van vier of meer arbeidsdagen. De kostprijs van dood en ziekte, sociale uitkeringen, afwezigheid op het werk en dergelijke wordt geraamd op 4 procent van het mondiale BBP, of 1,25 biljoen dollar.

Het Franse ministerie van Sociale Zaken, Werk en Solidariteit maakte onlangs bekend dat 20 procent van de personen tussen 15 en 64 jaar verklaart een gezondheidsprobleem te hebben dat te wijten is aan het werk dat ze doen of deden. Voor rugproblemen of problemen met de ledematen is dat zelfs 40 procent. Het zijn meestal landbouwers en arbeiders die gezondheidsproblemen ondervinden en die de oorzaak ervan zoeken in hun werk. Kaderleden zijn doorgaans in betere gezondheid dan de andere categorieën. Ze leggen ook minder de link tussen hun gezondheid en hun werk, behalve als het om depressies en andere psychische aandoeningen gaat.

15:37 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Veiling Borgloon investeert in renovatie en nieuwbouw

Zaterdag wordt het vernieuwde complex van de Limburgse Veiling Borgloon officieel in gebruik genomen. De werken vormden een onderdeel van een masterplan dat de veiling over een periode van tien jaar helemaal moet renoveren. De eerste fase van het masterplan werd in 2001 uitgevoerd en kostte tien miljoen euro.

De veiling investeerde vorig jaar zeven miljoen euro in de bouw van nieuwe isolatie- en koeltechnieken. Het project voorzag onder meer in de bouw van een gekoelde loods van 3.200 vierkante meter, waarmee de traceerbaarheid van het aangevoerde fruit beter gecontroleerd kan worden.

De veiling investeerde daarnaast in de bouw van negen gekoelde laadkaaien met een oppervlakte van 1.450 vierkante meter. De laadkaaien zijn dag en nacht bereikbaar en voorzien van camerabewaking. Door de permanente bereikbaarheid kan er volgens de directie aanzienlijk op personeelskosten bespaard worden. Voorts werden alle daken van de veiling vervangen.

Dit jaar noteerde de veiling tot hiertoe een aanvoer van ruim 36 ton, tegenover 31 ton in dezelfde periode van 2003. De omzet van de veiling valt met 26 miljoen euro iets lager uit dan vorig jaar (26,9 miljoen euro). De grootste aanvoer was afkomstig van de appeloogst (17 ton), gevolgd door peren (14,8 ton) en aardbeien (4,1 ton).

De aanvoer van aardbeien steeg met 7 procent ten opzichte van 2003. De omzet daalde echter met 21 procent tot 8,8 miljoen euro. Maar volgens de veilingdirecteur haalden de aardbeien met 2,10 euro de beste middenprijs sinds 1998. De aanvoer van appelen steeg lichtjes, maar verhoogde de omzet met zeven procent. Met een aanvoer van 25,5 ton peren – een groei van 14 procent – boekte de perenoogst dit jaar volgens de veiling uitzonderlijke resultaten. De omzet van de perenaanvoer groeide met 20 procent tot 14,6 miljoen euro.

14:38 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Carrefour wint mosselkoers

Morgen gaat in Yerseke het nieuwe seizoen van de Zeeuwse mosselen officieel van start, maar vandaag kunnen ze in een aantal Belgische supermarkten van de Carrefour-groep al volop worden gekocht.

Volgens het Nederlandse Visbureau dankt Carrefour deze primeur wellicht aan het feit dat de leverancier van de supermarkt-keten uit de Oosterschelde levert. Die mosselen hebben een minder lange verwateringstijd. Ze hebben minder tijd nodig om vuil en zand kwijt te raken en zijn dus sneller klaar voor consumptie.

Voor Carrefour is het een prestige-kwestie. Er is immers een wedloop tussen de supermarkten om als allereerste de mosselen in de rekken te kunnen leggen. De keten stelt dat de kwaliteit van de mosselen uitstekend is en bovendien één euro minder kost dan bij de start van het vorige seizoen. Een kilo super-mosselen kost bij Carrefour 3,24 euro en heeft een vleesgehalte van ongeveer 24 procent.

Bij Delhaize zullen de mosselen donderdag in de rekken liggen, terwijl de Colruyt-klant nog moet wachten tot 8 juli. De restaurant-keten ‘Chez Léon’ serveert de nieuwe mosselen vanaf 2 juli.

11:39 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Economie in de kranten

Universiteiten, hogescholen, bedrijven of onderzoekinstellingen die voor onderzoek met de overheid samenwerken, moeten voortaan minder betalen aan de fiscus. Voor een onderzoeker moet nog maar half zoveel bedrijfsvoorheffing betaald worden aan de overheid. Opvallend aan de maatregel is dat de werkgever met het ‘uitgespaarde’ geld mag doen wat hij wil. “Ik wil echt niet de boze schoonmoeder spelen,” zegt minister van Wetenschapsbeleid Fientje Moerman. De maatregel heeft tot doel de onderzoeksactiviteiten aan te zwengelen en de banden met de bedrijfswereld te versterken. Rector De Leenheer van de Gentse universiteit zegt dat een instelling die van de fiscale maatregel geniet, het sowieso niet kan maken het extra geld niet aan onderzoek te besteden. Professor Roland Van Dierdonck, decaan van de Vlerick Leuven Gent Management School, juicht de nieuwe maatregel toe. “Hij is eenvoudig en vereist geen extra administratief werk, want er hoeven geen projecten ingediend of omslachtige selectieprocedures doorlopen te worden.” Vanaf 1 januari 2005 wordt de maatregel uitgebreid naar private bedrijven die voor onderzoek samenwerken met universiteiten, hogescholen of wetenschappelijke instellingen. Geschat wordt dat binnen bedrijven 3.483 onderzoekers in aanmerking komen. (Het Volk)

De werkgeversfederatie VBO vraagt de invoering van de 40-urige werkweek. Maar volgens Eurostat, de statistische dienst van de Europese Commissie, kloppen de Vlamingen de jongste jaren zo al meer uren per week. Eind de jaren negentig werkte de Vlaming gemiddeld 38,5 uur, in 2002 was dat al 39,5 uur. Dat is dan nog zonder de vele ‘onzichtbare’ uren die veel Vlamingen werken zonder dat ze er voor betaald worden. In de andere EU-landen is de werkduur in diezelfde periode gedaald. Ook de werkduur bij zelfstandigen is gedaald in de lidstaten. (Het Nieuwsblad)

De warenhuisgroep Colruyt heeft in het boekjaar 2003-2004 een omzet van 3,86 miljard euro geboekt. Dat is een stijging met 22,72 procent vergeleken met het vorige boekjaar. Zonder Spar en de Battard-winkels die van het Nederlandse supermarktconcern Laurus overgenomen werden, steeg de omzet met 11,5 procent. De geconsolideerde winst na belastingen bedraagt 190,10 miljoen euro. Ten opzichte van 2002-2003 is dat een stijging met 38,42 procent. Het aandeel van de groep in de geconsolideerde winst na belasting bedraagt 186,45 miljoen euro, tegenover 134,36 miljoen euro vorig boekjaar. Per aandeel is dit een stijging van 42,15 procent. Op het einde van het boekjaar 2003-2004 telde de groep 15.185 werknemers, tegenover 12.402 eind vorig boekjaar. Dat is een toename met 22,44 procent. In de Groep Distributie realiseerden de Colruyt-winkels een omzet die 10,10 procent hoger lag dan het jaar ervoor. De omzet steeg van 2,45 miljard euro tot 2,69 miljard euro. In de loop van het boekjaar werden acht nieuwe Colruyt-winkels geopend en werden negen bestaande winkels vergroot en/of vernieuwd. Een bestaande winkel werd verplaatst naar een nieuw gebouw. Daarnaast moeten nog 23 overgenomen winkels of 20.510 vierkante meter worden omgevormd tot Colruyt-winkels. De verkoopoppervlakte van de Colruyt-winkels nam met 3,11 procent toe en bedraagt nu 227.736 vierkante meter. (De Tijd)

Europa gaat de uitstoot van vervuilende stoffen door schepen aanpakken. De ministers van Milieu hebben vandaag op een bijeenkomst in Luxemburg afgesproken dat schepen in de Europese Unie de uitstoot van zwaveldioxide (SO2) vanaf 2007 met 500.000 ton per jaar moeten inperken. Zwaveldioxide werkt immers astma, bronchitis en hart- en vaatziekten in de hand. Volgens de Europese Commissie zullen de nieuwe maatregelen vooral in dichtbevolkte havenzones positieve gevolgen voor de volksgezondheid hebben. De indijking van de uitstoot van SO2 moet ook de strijd tegen de zure regen een duwtje in de rug geven. In tegenstelling tot de meeste andere vervoerssectoren ontsnapte de scheepvaart tot op vandaag aan een strenge reglementering. De brandstoffen van de schepen mogen op dit moment maximaal 5,0 procent SO2 (50.000 deeltjes per miljoen) bevatten, terwijl de hoeveelheid SO2 in de brandstoffen van auto’s tegen 2007 beperkt moet worden tot 10 deeltjes per miljoen. De milieuministers beslisten dat de hoeveelheid S02 in de brandstoffen van zeeschepen en passagiersschepen beperkt moet worden tot 1,5 procent. De nieuwe norm wordt vanaf mei 2006 stapsgewijs van kracht in alle Europese wateren. Voor de scheepvaart op de Noordzee treedt de regel pas in 2007 in werking. In de binnenscheepvaart (en ook in het geval van schepen die langere tijd in de haven verblijven) mogen de brandstoffen vanaf 2010 maximaal 0,1 procent SO2 bevatten. (Het Laatste Nieuws)

De Oostenrijkse groep Casino Austria wordt de eerste uitbater van een casino in de hoofdstad. Casino Austria beheert 70 spelinstellingen over de hele wereld. De groep mag voor 45 miljoen euro voor een periode van 15 jaar een casino uitbaten in de Madeleinezaal. Tegen 2007 of 2008 neemt de instelling haar definitieve intrek in de Anspachgalerij. Dit voorstel van het schepencollege kreeg de steun van 33 van de 35 gemeenteraadsleden. Casino Austria was de eerste keuze van de administratie voor de dossiers van Eurocasino, Accor Casino en Belcasino. Op basis van 13 criteria in het lastenboek scoorden de Oostenrijkers volgens de administratie twaalf keer als beste. De uitbater heeft ook 45 miljoen euro over 15 jaar. (De Standaard)

Voor de arbeidsrechtbank van Brussel zijn maandag de pleidooien gehouden in de zaak van de 31 gewezen werknemers van Sabena die onder meer de overheid dagvaarden omdat die het sociaal plan dat na het faillissement van de luchtvaartmaatschappij werd overeengekomen, niet zou nakomen. De uitspraak volgt op 4 oktober, zo werd vernomen van meester Riet Vandeputte, de advocate van de werknemers. De ex-werknemers vragen de uitvoering van het sociaal plan dat na het faillissement werd beloofd. Ze stellen dat het plan niet naar behoren werd uitgevoerd. Zo zouden er problemen zijn met de brugpensioenen en met de activerings- en compensatiepremies die dienden te worden uitbetaald. Sommige ex-Sabeniens zouden ook nooit een uitnodiging voor een reconversie hebben gekregen. De dagvaarding is gericht tegen de Belgische Staat, het Fonds voor de Sluiting van Ondernemingen, de VDAB en de BGDA. Ze gaat uit van het zogenaamde ‘Comité van de Klacht van 30 Miljard’ (CK30M), dat onder impuls van de voormalige vakbondsafgevaardigden Maria Vindevoghel en Patrick Willeputte klacht indiende tegen de aandeelhouders van Swissair en Sabena. (Gazet van Antwerpen)

De tijdens Rock Werchter ingezamelde plastic drankbekers worden in opdracht van de gemeente Rotselaar door een recyclagebedrijf uit Houthalen verwerkt tot producten als zitbanken, bloembakken, tafels, compostbakken en dergelijke. Het gemeentebestuur kocht al zeven zitbanken. Zoals de voorbije jaren willen het gemeentebestuur en de organisatoren festivalgangers stimuleren zoveel mogelijk afvalmateriaal selectief in te zamelen met het oog op recyclage. Ook dit jaar krijgt iedereen die 20 bekers inzamelt en terugbrengt naar een drankstand, zowel op het festival of langs de Haachtsesteenweg, een drankbon cadeau. De drankbekers worden ter plaatse in volume verkleind en vervolgens bij Ekol in Houthalen verwerkt. (De Morgen)

08:15 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-06-04

Voor KMO is het internet heel belangrijk

KMO-bedrijven beschouwen websites als een uiterst belangrijk onderdeel van hun marketing-campagnes. Dat blijkt uit een onderzoek van service-provider Interland. Niet minder dan 69 procent van de ondernemingen was van oordeel dat een website een cruciale plaats heeft binnen de marketing-strategieën.

Na de ontwikkeling van websites, hechten de bedrijven ook veel belang aan zoekmachines (36 procent), communities (35 procent), e-mail marketing (24 procent) en direct mail (22 procent). Veel minder wordt verwacht van een vermelding in de Gouden Gids (12 procent), krantenreclame (5 procent), openlucht-reclame (4 procent) en coupons (2 procent).

De bedrijven waren het nagenoeg unaniem eens (99,5 procent) dat het opbouwen van een online aanwezigheid belangrijk is. Bovendien stelt 65 procent dat het inspelen op interactiviteit – online zakenforums, weblogs, e-nieuwsbrieven en interactieve data – een belangrijke plaats moet hebben binnen de bedrijfs-marketing. Verder had 62 procent het in dat verband over online promoties, terwijl 55 procent daarbij aan e-commerce denkt.

Over het voorbije jaar stelde 45 procent van de KMO-bedrijven dat ze meer tijd hadden besteed aan informatievergaring door e-mails en e-nieuwsbrieven, terwijl 36 procent meldde dat ze meer websites rond industrie en economie raadpleegden. Zakelijke tijdschriften gingen met 8 procent vooruit, maar de aandacht voor locale kranten en tijdschriften ging met 18 procent achteruit, terwijl 40 procent benadrukte nooit nationale kranten te gebruiken als informatiebron voor industrieel of economisch nieuws. Bovendien lieten respectievelijk 39 en 38 procent ook radio en televisie links liggen.

Kim T. Gordon, directeur van de Amerikaanse National Marketing Federation, benadrukte in dat verband dat het gebruik van het internet voor de KMO-sector van vitaal belang is.

17:02 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Krijgt kernenergie weer meer kansen?

Het aandeel van kernenergie zou in 2030 kunnen oplopen tot 27 procent van de wereldproductie aan elektriciteit. Dat merkt het Internationale Bureau voor Kernenergie (IAEA) op. Op dit ogenblik vertegenwoordigt de nucleaire energie, die zaterdag zijn vijftigste verjaardag vierde, 16 procent van de markt.

Voor die gegevens baseert het IAEA zich op een scenario dat uitgaat van een breuk met huidige tendenzen. In twee andere scenario’s gaat het aandeel van kernenergie omlaag. Indien er geen bouwplannen meer worden uitgevoerd, dan zal de sector in 2030 nog 12 procent van de markt uitmaken. Bij een bescheiden uitbreiding van het nucleair arsenaal zal die daling iets kleiner zijn.

Het eerste scenario is gebaseerd op analyses van onder meer het Intergovernmental Panel on Climate Change en het Internationaal Energiebureau. Daarbij werd uitgegaan van de hoeveelheid energie die bij een groei van de wereldbevolking nodig is om de levensstandaard overal te verhogen, maar ook met het uitgeput raken van de reserves aan fossiele brandstoffen als olie en gas. Verder wordt aangenomen dat puur economische argumenten uiteindelijk zwaarder gaan wegen ten opzichte van sociaal-politieke.

De scenario’s werden opgesteld voor een vijfdaagse conferentie in Moskou ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de allereerste burgerlijke kerncentrale. Dat gebeurde op 26 juni 1954 in Obninsk, in de omgeving van Moskou. De kerncentrale voorzag ongeveer 2.000 woningen van stroom voorzag. De nucleaire energie werd weliswaar al in 1939 ontdekt en in 1945 werden atoombommen op punt gesteld, maar de Sovjet-reactor was de eerste die voor burgerlijk gebruik bestemd werd.

Ken Brockman, IAEA-hoofd nucleaire veligheid, stelde tijdens de conferentie dat de val van het communisme ervoor zorgde dat wetenschappers sneller grensoverschrijdend konden communiceren, zodat er een grotere kans is dat een tweede Tsjchernobil – in 1986 het ergste nucleair ongeval uit de geschiedenis – kan vermeden worden. “Indien er ergens iets gebeurt met een Oost-Europese reactor, wordt de informatie doorgespeeld naar de Verenigde Staten, Canada en Groot-Brittannië, zodat uitgezocht kan worden wat de gevolgen van het ongeval zouden kunnen zijn,” aldus Brockman. De veiligheidsdirecteur voegde er echter aan toe dat zijn departement zich sinds de aanslagen van 11 september vooral toegelegd heeft op de beveiliging tegen terrorisme.

Ook Solomon Passy, de Bulgaarse minister van buitenlandse zaken, legde de nadruk op terroristische problemen. “Wanneer Bulgarije in 2007 lid wil worden van de Europese Unie, moeten een aantal nucleaire reactors stilgelegd worden,” merkte hij op. “Dat zorgt voor een potentieel veiligheidsprobleem. We zullen enkele duizenden uitstekende nucleaire specialisten moeten ontslaan en zij zouden wel eens heel gemakkelijk benaderd kunnen worden door landen, regeringen of groepen die niet onder de controle staan van de internationale gemeenschap. Dat is een dreiging waartegen we ons moeten kunnen wapenen.”

Brockman bekijkt het echter optimistischer. Volgens hem zullen de werkloze atoomspecialisten gemakkelijk een nieuwe job kunnen vinden bij de nieuwe reactoren die nu in Azië gebouwd worden. Maar hij gaf wel toe dat de beveiliging van nucleaire krachtcentrales een belangrijk probleem blijft.

Volgens de cijfers van de IAEA zijn er wereldwijd 450 atoomcentrales actief in dertig landen, waarbij zij ongeveer één zesde van de wereldvoorraad elektriciteit vertegenwoordigen. Toegegeven wordt dat het risico op een ernstig ongeval – ondanks alle veiligheidsmaatregelen die sinds Tsjchernobil zijn genomen – nooit tot nul herleid zal kunnen worden. “Die veiligheidsproblemen zullen bovendien altijd op de perceptie door het publiek blijven wegen,” stelde IAEA-baas Mohamed El Baradei.

Het ongeval in Tsjechernobil gebeurde in april 1986, toen een explosie in de kerncentrale een wolk van radio-activiteit boven Europa en de Sovjet-Unie uitbraakte. “Ongeveer dertig mensen stierven als gevolg van de blootstelling aan radioactieve stralen, maar 2.000 kinderen ontwikkelden later schildklierkanker en duizenden andere fatale ziektegevallen werden aan het ongeval geweten,” aldus nog El Baradei. “Meer dan 100.000 mensen werden geëvacueerd, met een aantal niet te onderschatten fysische, economische en psychologische gevolgen.”

De kernenergie heeft zich volgens El Baradei nooit van die klap hersteld. “Toen het ongeval gebeurde, vertegenwoordigde kernenergie 16 procent van de wereldwijde energievoorziening,” merkte hij op. “Dat niveau wordt ook vandaag niet overschreden. De milieuvriendelijkheid van atoomenergie – bijzonder belangrijk in het kader van de recente onrust rond broeikasgassen en klimaatsveranderingen – krijgt minder aandacht dan de problemen rond radio-actieve afval.”

De IAEA benadrukt dat nucleaire energie nagenoeg geen broeikasgassen, de belangrijkste oorzaak van de opwarming van de aarde, uitstoot. El Baradei merkte echter op dat nucleaire energie wellicht als onontbeerlijk zal worden beschouwd voor de energievoorziening in ontwikkelingslanden die geen natuurlijke bronnen zoals gas, olie of steenkool hebben. “Een grotere voorraad van nucleaire energie zou het buitenmatig gebruik van fossiele brandstoffen kunnen ontwijken en zou er tevens kunnen voor zorgen dat een milieuramp vermeden wordt,” aldus de IAEA-topman.

Nils Diaz, voorzitter van de Amerikaanse Nuclear Regulatory Commission, merkte op dat het Westen door de stijgende gasprijzen opnieuw meer aandacht heeft voor atoomcentrales. “De hoge capaciteit van de centrales, de onafhankelijke energiebronnen, de minieme afval en stabiele prijzen zijn voordelen die we al uit het verleden kennen,” benadrukte hij. “Toch werd in het Westen de voorkeur gegeven aan gas, maar dat is nu bijzonder duur geworden, zodat de atoomenergie opnieuw populairder wordt.”

Andrei Malyshev, verantwoordelijk voor het Russische nucleaire beveiligings-programma, wees erop dat de Verenigde Staten, Rusland, Canada en Frankrijk verder investeren in hun atoom-industrie en helpen met de bouw van kerncentrales in de ontwikkelingslanden. Aan de andere kant hebben Italië, Groot-Brittannië en Duitsland hun kerncentrales opgegeven.

15:22 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Minderheden zijn meerwaarde voor een bedrijf

Minderheden kunnen een belangrijke meerwaarde betekenen voor een bedrijf. Het is aan de Diversity Managers om uit te zoeken op welke manier die minderheden kunnen bijdragen tot het succes van een bedrijf. De Duitse krant Die Welt meent dan ook dat deze Diversity Manager een beroep met veel toekomst is.

“De Diversity Manager moet bepalen in welke mate leden van minderheidsgroepen een extra bijdrage kunnen leveren tot het succes van een bedrijf,” schrijft Till R. Stoldt in de Duitse krant. “Hun anders-zijn – gehandicapt, homoseksueel of allochtoon – is immers een extra troef. Zo zal de Diversity Manager een allochtoon van de lopende band verhuizen naar de marketing afdeling, want niemand begrijpt de allochtone klant beter. Op dezelfde manier kan een gehandicapte in een afdeling met een negatieve sfeer geplaatst worden. Gehandicapten hebben in veel gevallen immers een groot sociaal inzicht en kunnen daardoor het arbeidsklimaat gevoelig verbeteren.”

Stoldt merkt op dat een dergelijke politiek niet alleen in het voordeel van het bedrijf speelt. “Ook de werknemer in kwestie profiteert ervan, want hij krijgt een hoger zelfbewustzijn en zal zich in die werksituatie beter in zijn vel voelen,” benadrukt de krant. Er wordt dan ook gesteld dat het aantal Diversity Managers – op dit ogenblik zijn er in Duitsland een tiental actief – snel en spectaculair zal toenemen. In de Verenigde Staten heeft 75 procent van de 500 meest winstgevende bedrijven al een lange tijd dergelijke functies ingevuld.

Eén van die bedrijven is autobouwer Ford. “Het was diens Duitse dochter die hier op het einde van de jaren negentig als eerste het Diversity Managing invoerde,” aldus Stoldt. Het inschakelen van Turkse werknemers bij ontwikkeling en marketing leverde Ford-Duitsland enkele opmerkelijke innovaties op. Ze werkten mee aan reclame-campagnes en brachten ook wijzingen aan het ontwerp van de auto’s aan. “Achteruitkijkspiegels werden uitgerust met een haakje, waaraan een Turkse vlag kon worden opgehangen,” merkt Stoldt op. “Andere auto’s kregen een verhoogd dak, zodat de Turkse vrouwen bij het instappen hun hoofd niet zouden stoten. Tevens kwam er een Turkse hotline, waar klanten in hun moedertaal aangesproken worden.”

Ook homo’s en lesbiennes kunnen volgens Stoldt bijzonder nuttig zijn voor een bedrijf. “Vooral op het gebied van publiek relations zijn er bijzonder interessante mogelijkheden,” schrijft de krant. Tijdens maandelijkse sessies krijgen kaderleden trouwens informatie hoe ze een bedrijfsklimaat kunnen creëren dat vriendelijk is voor minderheden. “Deze sensibilisering verhoogt de productiviteit van de werknemers en verbetert daarmee ook de winstmarges van het bedrijf.”

12:40 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Blijft Engels het Esperanto van de economie?

Het Engels blijft nog altijd het Esperanto van de economische wereld, maar is niet meer de sleutel die deuren overal ter wereld opent. In Journal du Net wordt dan ook gesteld dat bedrijven hier moeten op inspelen en dat kaders ook andere talen – zoals het Mandarijns of Russisch – spreken en zich zelfs in de hele cultuur onderdompelen.

Jean-Michel Debedout, directeur van het Franse opleidingsbureau Telelangue, merkt in Journal du Net op dat vroeger een perfecte kennis van het Engels een voorwaarde was om zich over de hele wereld op markten te kunnen bewegen. “Maar daar is het jongste decennium verandering in gekomen,” benadrukt hij. “Essentieel is nu geworden dat men zich – liefst in verschillende talen – verstaanbaar kan maken.”

Daarbij mag volgens Journal du Net verwacht worden dat het Chinees bijzonder belangrijk zal worden. “De verdere opening van de Chinese markt, met meer dan één miljard inwoners, zal de taal helemaal naar de voorgrond schuiven,” aldus het magazine. “Tussen 2000 en 2002 startte dertig procent van de Franse leerlingen middelbaar onderwijs met de studie van het Chinees. Tijdens diezelfde periode ging het Engels met 0,7 procent vooruit, maar kende het Duits een terugval met acht procent.”

Die interesse voor nieuwe talen valt volgens Journal du Net ook op te merken binnen het bedrijfsleven. “Kaders krijgen de raad om inspanningen te leveren om het Chinees te leren, maar dat geldt eveneens voor het Russisch en het Japans,” benadrukt het magazine. “Dankzij een taalbad van een veertigtal uur, kunnen managers een elementaire kennis van de taal aanleren, wat hen toelaat een conversatie of een onderhandeling te voeren. Bovendien is er ook het e-learning, waardoor geïnteresseerden individueel een taal kunnen aanleren.”

Het magazine voegt er aan toe dat de kennis van de nieuwe talen ook de kansen op de arbeidsmarkt verhoogt. “Naast het Engels, vernoemt een sollicatiebrief ook liefst de kennis van het Chinees, het Russisch of het Hindi,” merkt Journal du Net op. “Daarbij is er een hiërarchie, waarvoor verschillende criteria kunnen opgesteld worden. “In de eerste plaats is er een rekenkundig klassement, gebaseerd op het aantal mensen dat een taal spreekt. Met meer dan één miljard gebruikers is het Mandarijns dan de belangrijkste taal, gevolgd door het Engels (508 miljoen gebruikers) en het Hindi (497 miljoen).”

Er wordt echter gesteld dat er ook rekening gehouden kan worden met de linguistische kracht van de taal. “Dan wordt het Engels de belangrijkste taal, gevolgd door het Mandarijns en het Frans,” benadrukt het magazine. “Het Engels wordt immers gesproken in 45 landen en wordt door 35,8 procent van de internauten gebruikt. In drie landen wordt het Mandarijns gesproken en de taal wordt op het internet door 14,1 procent van de surfers gebruikt. Het Frans vindt men in 33 landen, maar heeft op het internet slechts een aandeel van 3,8 procent.”

Na deze top drie volgens het Spaans (20 landen – 9 procent van het internet), het Arabisch (21 landen – 1,4 procent van het internet), het Portugees (7 landen – 3,5 procent van het internet), het Russisch (2 landen – 2,5 procent van het internet), het Japans (één land – 9,6 procent van het internet), het Duits (5 landen – 7,3 procent van het internet) en het Hindi (2 landen – geen cijfers over internet-penetratie).

Wie op de Chinese markt succes wil hebben, moet volgens Jean-Paul Robbe, Aziatisch regio-manager van IT-leverancier Ferma, de Chinese taal beheersen en zich onderdompelen in de locale cultuur. “Het Mandarijns is een wezenlijk element van onderhandelingen en geen intellectueel of artistiek curiosum. Het beheersen van de taal is een belangrijke economische en professionele troef. Onderhandelingen worden gevoerd in de taal van de gesprekspartner.”

Robbe stelt dat sommige Chinese kaders perfect Engels praten, maar die hebben volgens hem in veel gevallen geen beslissingsmacht. “Men moet rechtstreeks praten met de patroons, die weinig reizen, geen Engels praten en dikwijls vrij nationalistisch zijn aangelegd,” merkt hij op. “Men moet ook vermijden met tussenpersonen of tolken te werken, want dan zou men essentiële informatie kunnen missen. Bovendien moet men er rekening mee houden dat de onderhandelingen op het terrein gebeuren, met al dan niet geplande bezoeken of via de telefoon, maar nooit langs elektronische weg.”

Robbe merkt echter op dat de kennis van het Chinees niet voldoende is om met succes aan onderhandelingen te beginnen. “Het is ook een kwestie van cultuur,” benadrukt hij. “Een professionele relatie bouwt zich op een langere termijn op, na verschillende ontmoetingen, formele of informele verplaatselingen en veel geduld. Wanneer men dergelijke relaties te vlug wil forceren, loopt men bijzonder veel kans op een mislukking af te stevenen. Pas na verloop van tijd zal de Aziatische beleefdheid en vleierij plaats maken voor een directere benadering. Men moet goed voor ogen houden dat de Westerse en Oosterse culturen in niets op mekaar lijken.”

11:42 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Economie in de kranten

De Vlaamse overheid wil tegemoetkomen aan het tekort aan durfkapitaal waarmee opstartende en groeiende Vlaamse bedrijven te maken hebben. Daarom stelt de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) de komende vijf jaar minstens 450 miljoen euro ter beschikking van KMO’s. Een nieuwe regeling voor waarborgen voor investeringskredieten en een talentenbank creëren nog eens bijna 300 miljoen euro bijkomende middelen. Via fondsen van de nieuwe PMV-dochter ARKimedes Management NV wil de Vlaamse overheid 225 miljoen ter beschikking stellen van Vlaamse bedrijven. Voorwaarde daarbij is dat ook professionele risicokapitaalverschaffers in de KMO willen investeren. Naast elke euro privé-durfkapitaal legt ARKimedes hoogstens 1 euro overheidsgeld. Dat betekent dat overheid en privé minstens 450 miljoen euro kanaliseren naar 450 tot 1.500 Vlaamse KMO’s. Per bedrijf mag hoogstens 1 miljoen euro geïnjecteerd worden. Enkel onafhankelijke bedrijven met minder dan 250 werknemers en een Vlaamse exploitatiezetel komen voor de steun in aanmerking. Het moet om nieuw kapitaal gaan en de investering moet in Vlaanderen toegevoegde waarde genereren zoals extra werkgelegenheid, het verhogen van de belastbare basis en het creëren van export. ARKimedes lanceert zijn eerste fonds vóór eind 2004 met een maximale inlage van 75 miljoen euro. Hoe dat geld opgehaald wordt, is nog niet beslist: via leningen, via institutionele investeerders of via een openbare plaatsing van aandelen al dan niet in combinatie met een beursnotering. Volgens ARKimedes zijn al 33 durfkapitaalverschaffers en banken aangesproken en zijn de reacties positief. Het wettelijk kader rond het ARKimedes-project is eind augustus klaar. De Vlaamse regering kan het pas goedkeuren na het advies van de Raad van State. Dat wordt verwacht in juli. (De Tijd)

De opbrengst van de hoeveverkoop in Vlaanderen steeg vorig jaar met 23 procent tot een totaal van zo’n 210 miljoen euro. “Nu boeren het economisch moeilijk hebben, is de hoeveverkoop voor hen een manier om het hoofd boven water te houden,” zegt de zelfstandigenorganisatie Unizo. Door de voedselcrisissen van de afgelopen jaren kampt de Vlaamse landbouwsector met zware economische problemen. Een flink aantal boeren zocht naar andere manieren om de beurs te spekken en vond een oplossing in de rechtstreekse verkoop van hoeveproducten. De boer verkoopt daarbij zijn verse of verwerkte producten (aardappelen, kaas, yoghurt of ijs) op zijn hoeve aan de klant. Een schot in de roos, zo blijkt uit een onderzoek van de landbouwexpert Luc Busschaert. Over de laatste drie jaar steeg de omzet van de hoeveverkoop gemiddeld 23 procent per jaar. De gezamenlijke omzet in 2003 wordt geraamd op zo’n 210 miljoen euro. Intussen heeft een kwart van de Belgen de weg naar ‘de boer’ gevonden. “Na de voedselcrisissen zie je dat de consument weer op zoek gaat naar individueel contact met de voedselproducent. De persoonlijke interactie geeft de klant het gevoel dat de veiligheid van de producten gegarandeerd is,” zegt Luc Andries, verantwoordelijke distributie bij de middenstandsorganisatie Unizo. “Bovendien heeft de hoeveverkoop de troef van het belevingselement. Mensen fietsen op zondagmiddag met hun kinderen naar de boerderij en kopen hun verse boter tussen de koeien. Zo’n ervaring kan een supermarkt natuurlijk niet bieden.” Toch denkt Unizo niet dat de hoeveverkoop nog sterk zal stijgen. “De hoeveproducten zijn geschikt voor speciale gelegenheden, maar we merken dat veel consumenten voor hun dagelijkse boodschappen toch kiezen voor het gemak van de grote supermarkten. Daar kunnen ze al hun aankopen in één keer afwerken. Om die reden zal de boerderijverkoop waarschijnlijk nooit een groot marktaandeel kunnen afsnoepen.” (Het Nieuwsblad)

De kalkgroep Lhoist zoekt een koper voor zijn dochter LWB Refractories. LWB is in zijn markt één van de grootste Europese spelers voor de staalindustrie en telt 1.000 medewerkers. Met een omzet van 320 miljoen euro is het één van de pijlers van het Lhoist-imperium. Lhoist is wereldmarktleider voor kalk en bitterspaat (dolomietsteen) en heeft fabrieken, ontginnings- en verwerkingsplaatsen in Noord-Amerika en West-Europa. De Waalse groep staat bekend om zijn ongeëvenaarde discretie en is één van de grootste Belgische privé-multinationals. De verkoop van LWB past in een trend waarbij grotere bedrijven zich concentreren op hun kernactiviteiten en hele divisies verkopen aan financiële spelers of industriële partijen. Momenteel is Bekaert bezig met de verkoop van zijn omheiningsdivisie terwijl Agfa-Gevaert al geruime tijd een koper zoekt voor zijn consumer imaging-entiteit. (De Standaard)

Het VBO wil dat ook in België gesproken wordt over de invoering van de 40-urenweek. Vorige week kwamen directie en vakbonden bij Siemens Duitsland overeen om wekelijks 40 uur te werken voor hetzelfde loon, in ruil voor banenbehoud. Ook elders in Europa is arbeidsduurverlenging bespreekbaar. België kan geen uitzondering zijn in Europa, zegt VBO-voorman Pieter Timmermans. De Belgische vakbonden verwerpen het idee. (De Morgen)

De anti-Europese Britse multimiljonair Paul Sykes is bereid zijn laatste penny uit te geven om de Europese Unie te gronde te richten. Dat bevestigde hij aan de krant de Times. Sykes ligt, via zijn fortuin, aan de basis van de verkiezingsdoorbraak van UKIP, de partij voor de onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk. Sykes maakte fortuin in de vastgoedsector en het internet. Zijn persoonlijk vermogen wordt geschat op 500 miljoen pond (750 miljoen euro). Paul Sykes was 27 jaar lang, tot aan zijn vertrek in 1991, lid van de conservatieve partij. Hij gaf al zo’n 5 miljoen pond (7,5 miljoen euro) uit aan de anti-Europese zaak, waarvan 1 miljoen pond (1,5 miljoen euro) aan de recente campagne van UKIP voor de Europese verkiezingen. Bij de vorige Europese verkiezingen haalde UKIP meer dan 16 procent van de stemmen, goed voor 12 zitjes in het europarlement. (Het Volk)

Tussen eind 2000 en eind 2003 zijn er in Vlaanderen 53.478 werklozen bijgekomen, of een toename van bijna een derde in amper drie jaar tijd. In de meeste grote steden was de stijging nog groter. In Mechelen is het werklozenleger sinds eind 1999 met meer dan de helft aangegroeid, van 2.603 naar 3.852. Dat blijkt uit “Wegwijs op de arbeidsmarkt”, een jaarlijkse studie van de VDAB. Het rapport geeft een gedetailleerde beschrijving van de arbeidsmarktsituatie in alle regio´s en uithoeken van Vlaanderen, opgedeeld tot op het niveau van de 308 gemeenten. De studiedienst van de VDAB becijferde de evolutie van het aantal niet-werkende werkzoekenden tussen eind 1999 en eind 2003. De uitkomst is bijzonder negatief. Als het aantal Vlaamse werklozen in 1999 de index 100 meekrijgt, wordt dat voor 2003 een index van 118,1. Of een stijging met een vijfde in vier jaar tijd. In de meeste steden is de trend ronduit negatief. Zo is er in Gent sinds eind 1999 sprake van een toename van het aantal werklozen met 18 procent en in Leuven met 26,6 procent. (Het Laatste Nieuws)

De Europese Commissie schort de toepassing op van de aan Microsoft opgelegde maatregelen die de concurrentie op de softwaremarkt moeten herstellen, in afwachting van een beslissing van Europees Gerechtshof over het nieuw beroep van het Amerikaanse concern. Maandag verstrijkt voor Microsoft normaal de gestelde termijn van 90 dagen waarop het concern een versie van het Windows-besturingssysteem zonder eigen Media Player beschikbaar moest stellen. Op 24 maart veroordeelde de Commissie het Amerikaanse softwareconcern tot een recordboete van 497 miljoen euro voor het misbruiken van zijn dominante positie op de computermarkt. De Commissie verplichtte Microsoft om zijn anti-concurrentiële activiteiten, zoals de systematische toevoeging van audio- en videoprogramma’s aan het besturingssysteem Windows, te wijzigen. Ook moest Microsoft gegevens over het besturingssysteem ter beschikking stellen van de concurrentie. Tegen die verplichtingen tekende Microsoft op 8 juni beroep aan. (Gazet van Antwerpen)

De trafiek in de Zeebrugse haven steeg tijdens het eerste kwartaal van 2004 met drie procent ten aanzien van dezelfde periode vorig jaar. Dat heeft de Brugse burgemeester Patrick Moenaert bekend gemaakt bij de inhuldiging van een monument ter ere van Baron August De Maere d’Aertrycke, de geestelijke vader van de zeehaven Brugge-Zeebrugge. Volgens Moenaert zijn de cijfers zeer positief gezien het slechte jaar 2003. Toen daalde de trafiek zo sterk dat er tijdens de eerste jaarhelft zelfs geen tussentijdse cijfers werden bekend gemaakt. “De trend van vorig jaar, waarbij voor het eerst meer containers dan ro/ro-goederen werden verhandeld, wordt dit jaar voortgezet”, zegt Moenaert. De groei in het segment nieuwe wagens steeg met vijf procent. De algemene groei heeft ook een positief effect op de werkgelegenheid. Met meer dan 11.000 directe banen en meer dan 20.000 afgeleide jobs blijft de Zeebrugse haven één van de belangrijkste motoren van de Noord-West-Vlaamse economie. (Het Belang van Limburg)

09:00 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

27-06-04

In de toekomst geen verse vis meer?

De markt van de visproducten is grondig aan het veranderen. Tijdens de ministerconferentie voor Noord-Atlantische visserij eerder deze maand in Ijsland stelde Europees commissielid Sandra Kalniete dat de vraag naar verse visproducten afneemt en vervangen wordt door een groeimarkt aan diepvries- en conservenproducten.

Sandra Kalniete stelde dat de sociologische en demografische evoluties voor grondige veranderingen zorgen in het consumenten-gedrag. “Bedrijven brengen vooraf bereide producten op de markt en er kan niet meer gesproken worden over een lokale markt,” benadrukte ze. “Het is een wereldwijde industrie geworden waarin een groot gedeelte van de visvoorraad aan de ene kant van de Atlantische Oceaan wordt gewonnen en vervolgens getransporteerd en verwerkt wordt aan de andere kant.”

Kalniete merkte op dat het visverbruik in Europa nagenoeg stabiel blijft, maar dat de import een belangrijke groei kent. “Er worden meer diepgevroren en geconserveerde producten verbruikt, terwijl de consumptie van verse vis en traditionele producten zoals gerookte en gezouten vis afneemt,” benadrukte ze. “Verse producten worden vooral door oudere consumenten verbruikt, zodat verwacht mag worden dat dit marktaandeel in de toekomst nog zal dalen.”

Als soorten zijn koolvis, scampi en aquacultuur-vissen aan een opgang bezig, terwijl haring, kabeljauw en makreel steeds minder succes hebben. Geconserveerde soorten palmen volgens Kalniete eveneens een groter marktaandeel in, waarbij vooral tonijn een groot gedeelte van het aanbod vertgenwoordigt.

Tevens is er een grotere vraag naar kant-en-klare maaltijden. “Surimi en afgeleide producten kennen een ongelooflijke ontwikkeling en vormen nu zelfs de grootste vismarkt van de wereld,” aldus Kalniete. “Er worden ook een hele reeks nieuwe en innovatieve producten – visproducten verwerkt in salades, quiches, pizza’s, sandwiches en paté’s – op de markt gebracht. Dat de industrie een dergelijke innoverende kracht toont, kan alleen maar toegejuicht worden.”

In Europa heeft elk land volgens Kalniete een duidelijke voorkeur. “De Fransen houden vooral van verse surimi, terwijl de Spanjaarden liever diepgevroren surimi hebben om in hun tapas te verwerken,” benadrukte ze. “Daardoor wordt er op de Europese markt een heel divers productengamma geëist. Bovendien zorgt dit ervoor dat sommige innovaties specifiek naar één markt worden gericht.”

De grotere vraag naar verwerkte producten maakt de industrie volgens Kalniete afhankelijk van de toevoer van het basismateriaal. “De import maakt nu meer dan vijftig procent uit van de Europese consumptie,” merkt ze op. “Bovendien bestaat de invoer nu meer uit half afgewerkte producten. Ook zal de industrie zich moeten aanpassen aan nieuwe soorten, vooral wanneer de voorraden uit het wild afnemen. Dat hebben we de voorbije jaren duidelijk ervaren met de koolvis, die een vervangproduct is geworden voor een aantal andere vissoorten.”

Op het gebied van prijs heeft de vis het volgens Kalniete tijdens het jongste decennium vrij goed gedaan, zeker wanneer er vergeleken wordt met een aantal landbouwproducten. “Er zijn echter ook een aantal alarmerende evoluties,” wierp ze op. “Zo wordt de kabeljauw-markt een prijsdaling, terwijl er zoveel inspanningen worden gedaan om de sector nieuw leven in te blazen.”

Kalniete voegde er nog aan toe dat de visindustrie een vrij gunstig imago heeft bij de consument, die steeds meer belang begint te hechten aan gezonde voeding. “Daarnaast wordt er echter een grotere transparantie gevraagd op het vlak van het land van afkomst,” stelde ze. “Ook wil de consument weten of het product uit viskwekerijen – wat geregeld door allerlei organisaties wordt gecontesteerd – afkomstig is of in een open water werd gevangen. Tevens wil hij duidelijkheid over gezondheids-aspecten.”

Tegelijkertijd blijkt de verbruiker door de gebrekkige informatie weinig vertrouwd te zijn met kwaliteitslabels. “De bestaande labels zijn dan ook vooral een strategie van de distributie,” veronderstelde Kalniete. “Het is ook zeer de vraag of de klant meer wil betalen voor een kwaliteitslabel.”

15:34 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Europese samenwerking controle vissersboten

Europese landen willen veel meer samenwerken bij de controle op vissersboten. Inspecteurs zouden voortaan elkaars schepen kunnen verbaliseren, als ze bijvoorbeeld te veel vis hebben gevangen. Visserijministers van de 25 lidstaten van de Europese Unie praten daar maandag over.

Tot dusver blijkt de controle in EU-landen nogal te verschillen. Vissers in het ene land krijgen zelden inspectie, concurrenten in het andere land worden tot hun grote ergernis juist nauwlettend gevolgd. De ministers bespreken ook de eventuele oprichting van een Communautair Bureau voor visserijcontrole. Dat zou in de Spaanse stad Vigo moeten komen. Welke taken en bevoegdheden het bureau krijgt, is nog niet beslist. In dat verband loopt er op dit ogenblik een haalbaarheidsstudie.

Vorige maand besliste de Europese Unie ook dat viskwekers voortaan een fikse financiele steun krijgen voor milieuverbeteringen of andere vernieuwingen. De Europese ministers hebben besloten budgetten hiervoor open te stellen. De subsidie moet nieuwe technieken helpen, onder meer om vervuiling tegen te gaan. Vissen produceren immers mest in het afvalwater, net als andere dieren. Met het geld is ook onderzoek mogelijk naar de kweek van andere vissoorten.

Vlaams milieuminister Tavernier van zijn kant besliste 796.000 euro toe te kennen aan de Rederscentrale voor haar onderzoek naar vernieuwende en duurzamere visserijtechnieken. De helft van die subsidie komt van Europa, de helft is Vlaams geld. “De subsidie gaat naar het project Alternatieve Visserij van de Rederscentrale. Met deze financiële steun kunnen de vissers op zoek gaan naar een manier van vissen die energievriendelijker en visvriendelijker is,” verduidelijkte de minister.

Het project dat de Rederscentrale indiende, wil een selectieve visserijmethode uittesten die een alternatief moet zijn voor het vissen met sleepnetten. Het proefvaartuig zal in de Noordzee twee ankers uitzetten op 300 tot 500 m van elkaar. Daartussen zullen kortlijnen worden uitgezet, waarop haakjes bevestigd zijn. De kortlijnen zullen op gezette tijden worden binnengehaald. Daarnaast zal men ook experimenteren met diverse soorten aas. De bedoeling van de methode is om met een minimum aan energiekosten selectiever vis boven te halen. Het project loopt tot augustus 2006.

14:30 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Vissen vinden IJsselmeer te proper

Het IJsselmeer is zo proper dat vissen er zich niet meer in thuis voelen. Dat meldde de Nederlandse Vissersbond. Door onder meer de fosfaatvrije wasmiddelen is er minder algengroei, waardoor volgens de krant Algemeen Dagblad het voedselaanbod voor vissen en daardoor ook vogels sterk achteruit gaat.

De Vissersbond beweert dit al langer, maar vond nu ook gehoor bij het Nederlandse ministerie van verkeer en waterstaat. “Schoorvoetend geven ze toe dat de ingrepen in het ecosysteem door het milieubeleid deze bijwerkingen hebben,” aldus Vissersbond-voorzitter Nooitgedagt. “Het is eindelijk een bespreekbaar thema, want vissers krijgen altijd de schuld van de achteruitgang van de visstand.”

Nooitgedagt stelde het verdwijnen van de driehoeksmosselen in het Markermeer als voorbeeld. “Dat komt duidelijk door het schonere water. Wanneer je tot je knieën in het water staat zie je je tenen. Dat is wel leuk, maar het betekent dus ook dat er geen algen meer zijn. Ook de aal, de rode baars en de snoekbaars zijn in aantallen sterk teruggelopen.”

De vissers gaven het ministerie van verkeer en waterstaat enkele maatregelen in overweging om het IJsselmeer weer interessanter te maken voor de vissen. “We hebben op informatieavonden ambtenaren gesuggereerd de loop van de rivieren te veranderen richting IJsselmeer of een brug te maken in de Houtribdijk (de verbinding tussen Lelystad en Enkhuizen) om het Markermeer en het IJsselmeer weer met elkaar te verbinden,” aldus Nooitgedagt.

De voorman van de vissersbond gaf toe dat er in dit verband nog wel nader wetenschappelijk onderzoek moet gevoerd worden, aangezien de wetenschappers het niet met elkaar eens zijn. “Als vissers vinden we het een positief punt dat er naar ons wordt geluisterd,” merkte hij echter op.

Ook de directie IJsselmeergebied van Rijkswaterstaat gaf toe dat de driehoeksmosselen vrijwel verdwijnen. “Er is wel veel broedval, maar die komt niet tot volwassendom,” aldus manager Hans Vos. “Het is terecht dat het aantal voedingsmiddelen in het Markermeer en IJsselmeer afneemt en dat heeft consequenties voor het systeem. Het is nog veel te vroeg te constateren dat het de enige oorzaak is van de achteruitgang. Er is iets aan de hand met het systeem in het Markermeer en we zijn druk bezig om een vinger achter de oorzaak te krijgen.”

De voorgestelde maatregelen van de vissers zouden door Rijkswaterstaat mee in het onderzoek genomen worden. “De materie is veel te complex om deze voorstellen direct over te nemen,” aldus Vos. “We kijken er wel naar. Dan gaat het voornamelijk om het visgebied rond de Houtribdijk.” Het is al langer bekend dat het slecht gaat met de beroepsvissers op het IJsselmeer. Door de teruglopende vangsten wordt gesproken over een sanering van de vloot.

13:58 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Toerisme kan walvissen redden

Eén van de zwaarst gecontesteerde takken van de visvangst is ongetwijfeld de walvisvangst. Landen als Noorwegen en Japan werden er dikwijls voor bekritiseerd, maar gewijzigde voedingsgewoonten in een aantal landen en de economische druk van het walvistoerisme lijken het tijd te doen keren. Een stand van zaken wordt volgende maand opgemaakt tijdens de jaarvergadering van de International Whaling Commission in het Italiaanse Sorrento.

Vorig jaar nog besloot de IJslandse regering zich na veertien jaar weer te gaan wijden aan de walvisvangst. Ze had voor de komende twee jaar het plan in totaal 500 walvissen te doden, waaronder 200 dwergvinvissen, 200 gewone vinvissen en 100 Noorse vinvissen. Maar de markt voor walvisvlees is in Ijsland aan het krimpen en dat is trouwens ook het geval in de grote walvisvaarderlanden Noorwegen en Japan. Vooral door veranderende eetgewoonten en door de steeds grotere hoeveelheden giftige stoffen in het walvisvlees, wordt de vraag ernaar steeds kleiner. Zo heeft IJsland nog steeds een aanzienlijke hoeveelheid walvisvlees van de vangst van vorig jaar in de diepvries liggen.

Het was vooral de groeiende kritiek van de eigen IJslandse bevolking op de walvisvangst dat de regering volkomen verraste. De toeristische sector maakte duidelijk dat ze niet blij waren met een nieuwe jachtcampagne van hun overheid. Die schaadt de reputatie van het land en zorgt voor een dalend aantal bezoekers, terwijl dat het toerisme in het Noord-Europese land uitgegroeid is tot een van de belangrijkste inkomstenbronnen. Daarvan is het walvissen kijken een van de grootste attracties. Jaarlijks komen er 72.000 toeristen speciaal naar IJsland om de walvissen langs de kust te bekijken. Dat is goed voor ruim 14,6 miljoen dollar aan inkomsten aan de nationale economie.

Vorige herfst gaf ook Greenpeace aan dat een keuze voor het walvistoerisme in plaats van de walvisjacht economische voordelen biedt. Wereldwijd hebben inmiddels een half miljoen mensen op een oproep van Greenpeace beloofd op vakantie naar IJsland te komen, wanneer deze de harpoenen neerlegt. Dat komt neer op een zo’n 58,3 miljoen dollar aan toeristeninkomsten. Daar tegenover staat slechts vier miljoen dollar uit de jacht op walvissen.

De wetenschappelijke jacht op walvissen in IJsland is nefast voor het bloeiende walvistoerisme. Bovendien heeft de IJslandse regering geen toestemming van de Internationale Walviscommissie IWC (International Whaling Commission) voor de walvisjacht. Met deze argumenten overhandigde het Wereldnatuurfonds WWF vorige maand 4.000 protestbrieven aan de IJslandse ambassadeur in Brussel. “Het onderzoek is nodig om het ecosysteem te bestuderen. IJsland leeft immers van de visserij,” zei de IJslandse ambassadeur Ibsen in Brussel. “Dergelijk wetenschappelijk onderzoek kan ook op andere manieren gebeuren,” merkte Geert Lejeune, programmadirecteur van WWF in België, echter op. Volgens de milieuorganisatie concentreert de IJslandse regering zich beter op de uitbouw van het walvistoerisme.

Vorig jaar besloot de IWC voortaan de bescherming van de walvissen centraal te stellen. Japanse walvisvaarders uitten daar kritiek op en de Japanse regering dreigde zelfs haar lidmaatschap van de organisatie te herzien. Het nieuwe beleid van het IWC was volgens het ministerie van visserij in Tokyo niet alleen een aanval op het Japanse walvisonderzoek, maar ook de kleinschalige walvisvangst buiten de kust van Japan die niet onder de regels van de IWC valt. Japanse walvisvaarders vissen op soorten zoals de griend, wat toegestaan is, maar hebben de IWC herhaaldelijk gevraagd om ook op soorten als de dwergvinvis te mogen jagen.

Maar er zijn nog andere problemen. Volgens de milieu-organisatie Greenpeace brengt de visserij met sleepnetten de dolfijnenpopulatie in het noordoosten van de Atlantische Oceaan aan de rand van het uitsterven. Meer dan tienduizend dolfijnen en kleine walvissoorten sterven jaarlijks in Europese wateren als bijvangst in vissersnetten, aldus Greenpeace. Het gaat vooral over de gewone dolfijn en de bruinvis. Van de gewone dolfijn wordt jaarlijks tot vijf procent van zijn bestand uitgeroeid, zo staat in een verslag dat voor Greenpeace opgesteld is door de vereniging ter bescherming van walvissen en dolfijnen WDCS. Volgens wetenschappers kan reeds het verlies van 1 procent per jaar het voortbestaan van een soort in gevaar brengen.

Vissers die zeebaars, makreel of tonijn vangen, gebruiken volgens de WDCS sleepnetten die soms groter zijn dan twee voetbalvelden. Wereldwijd komen per jaar circa 300.000 walvissen en dolfijnen om als bijvangst in de netten. Naar schatting wordt 23 procent van alle vangsten dood in zee teruggegooid. Greenpeace eiste dat de bijvangsten intensiever zouden besteed worden en dat er zeebeschermingsgebieden zouden worden afgebakend.

13:13 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Boren naar gas in Waddengebied

Volgend jaar wordt onder de Waddenzee begonnen met het winnen van gas. Dat werd vrijdag door de Nederlandse regering beslist. Voor het verbeteren van de natuur in het gebied komt 500 miljoen euro beschikbaar, maar de kokkelvisserij is er vanaf 1 januari 2005 verboden.

Een adviescommissie had ook voorgesteld dat de mosselvissers in het gebied zeven jaar tijd zouden krijgen om maatregelen uit te werken die het Waddengebied zouden moeten ontzien. De regering heeft die periode echter verlengd en de vissers tien tot vijftien jaar tijd gegeven. Voor de kokkelvissers is het na dit seizoen echter afgelopen.

Het kabinet wenste niet in te gaan op de vraag om hen een ruime termijn te geven voor de omschakeling naar milieuvriendelijker vangstmethoden. Het Waddengebied zou volgens landbouwminister Veerman ondertussen te veel beschadigd worden. Veerman ging er ook vanuit dat de kokkelvissers hun activiteiten niet zullen verleggen naar de Zeeuwse wateren, maar hun activiteiten helemaal zullen stilleggen. Ze worden daarvoor schadeloos gesteld. Een commissie moet voor 1 december adviseren over een compensatieregeling. De sector zelf is niet gelukkig met het besluit. De Producentenorganisatie Kokkelvisserij wil wel eerst een nieuw advies afwachten vooraleer over te gaan tot eventuele juridische stappen.

Gaswinning onder de Waddenzee zou volgens de Nederlandse regering de komende 20 jaar 6 tot 8 miljard euro opbrengen. Volgens minister van economische zaken Brinkhorst zou dat bedrag zelfs overschreden kunnen worden. Het toestaan van gaswinning betekent echter niet dat op de Waddenzee boorinstallaties verrijzen. Het boren naar gas gebeurt vanaf het land, schuin de zeebodem in. Het kabinet hoopt dat daarmee volgend jaar al kan worden begonnen.

Met het kabinetsbesluit komt een einde aan een periode van decennia waarin boren in het Waddengebied taboe was. De regering stelt nagenoeg zeker te zijn dat het kwetsbare gebied er geen schade van hoeft te ondervinden. Maar toch blijft men voorzichtig. Mocht in de toekomst duidelijk worden dat het boren wel schadelijk is, zou de huidige beslissing herroepen kunnen worden.

12:07 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

26-06-04

Records voor recyclage pet-flessen

De Nederlanders zijn verwoede inzamelaars. Op hun dranken-flessen rusten statiegelden en ook pet-flessen worden herbruikt. Maar die herbruik kost de Nederlandse economie vele miljoenen. Daarom zijn er nu plannen om het statiegeld en de herbruikfles af te schaffen en alleen nog maar te werken met wegwerp-petflessen. Maar de wegwerpfles is belastend voor de natuur en de Nederlandse overheid krijgt dan ook zware tegenwind van de milieubeweging.

In 2003 werden in Europa meer pet-flessen gerecycleerd dan ooit voordien. In totaal werd er 612.000 ton ingezameld, tegenover 449.000 het jaar voordien. Er werd vooral een groei opgemerkt in Spanje, Portugal, Hongarije, Slovakije, Ierland en de Baltische staten. Bovendien blijken volwassen recyclage-markten zoals Oostenrijk, Frankrijk, Italië, Zwitserland en België van jaar tot jaar meer en meer in te zamelen.

Petcore, de belangen-vereniging van de pet-industrie stelt echter dat de export van het pet-materiaal naar China, vooral vanuit Duitsland en Groot-Brittannië, nauwlettend in het oog moet worden gehouden. Die export verplicht de Europese industrie immers om meer nieuw materiaal te gebruiken, wat extra milieuvervuiling betekent. Een opmerkelijke evolutie valt op te merken in Nederland, waar de herbruikfles plaats zal moeten maken voor de recycleerbare wegwerpfles.

“Nederlanders zijn net Noord-Italianen,” schrijft het dagblad Trouw. “Inzamelen zit gewoon ingebakken in onze cultuur. Dat zie je ook terug in een stad als Florence. Daar verzamelt iedereen netjes flessen in speciale zakken, zelfs zonder statiegeld. Terwijl ze ten zuiden van Rome alles op straat gooien. Ons land heeft een statiegeldtraditie, waardoor we zuiniger en milieubewuster zijn.”

De Nederlandse frisdrank-industrie wil echter af van de herbruikfles en ze vervangen door de wegwerpfles. Maar dan moet er een extra stimulans komen voor het inzamelen van het materiaal. Petcore, de Europese belangenclub voor producenten van pet-materiaal, stelt echter dat pet-materiaal (polyethyleen tereftalaat) bijna helemaal herbruikbaar is en dus een bijdrage kan leveren tot duurzame ontwikkeling. Daarom wil de vereniging, gevestigd in Brussel, ook kleine flesjes inzamelen. Frank Koelewijn, algemeen directeur van Petcore, benadrukt dat dit de herbruik nog zou doen toenemen.

Zijn prognose komt overeen met cijfers in een studie van het onderzoeksbureau CE Delft, dat in opdracht van het bedrijfsleven en de overheid bekeek wat de alternatieven zijn voor het gebruik van de herbruikfles. Daarbij wordt er gesteld dat er wel milieuschade zou ontstaan, maar het bureau voegt er aan toe dat die gecompenseerd kan worden door ook kleine flesjes te gaan inzamelen. “Wegwerpflessen leveren veertig procent meer CO2-uitstoot in het milieu op dan hervulbare flessen,” aldus de onderzoekers.

Nederland heeft volgens Trouw voor hervulbare flessen 5,8 miljoen kilo pet per jaar nodig, tegenover 27,5 miljoen kilo voor eenmalige verpakkingen. “Maar die overbelasting kan gecompenseerd worden door naast de grote ook de kleine flessen van 0,5 liter in te zamelen en een kwart van het plastic te hergebruiken in nieuwe flessen,” aldus CE Delft.

“Volgens het Nederlandse ministerie van verkeer, ruimtelijke ordening en milieu is de hervulfles in strijd met de regels van de Europese commissie,” schrijft de krant. De Nederlandse staatssecretaris wil de hervulbare fles doen verdwijnen, op voorwaarde dat het milieu niet extra geschaad wordt. De Nederlandse Frisdrankindustrie (NFI) lobbyt al jaren bij de overheid om een einde te maken aan de zuinige, maar kostbare distributiemethode van opsparen en hergebruiken. De pet-fles kan gemiddeld vijftien keer hergebruikt worden en moet al die keren van de consument terug naar de supermarkt, de schoonmaker, de afvuller en de bottelaar. Ongeveer 95 procent procent van de 48 miljoen flessen op de Nederlandse markt keert nu terug. Volgens de NFI kost dat jaarlijks tientallen miljoenen euro’s.

Trouw vraagt zich echter af in hoeverre de Nederlander bereid is om de fles niet onmiddellijk in de vuilbak of op straat te gooien. Voor de kleine flesjes wordt ervan uitgegaan dat ongeveer de helft moet worden teruggebracht om de milieuschade van wegwerpflessen te compenseren. De industrie gokt daarbij op de burgerzin van de consument. “Als men naar Zweden of Zwitserland kijkt, bemerkt men dat het met zwerfafval meevalt,” aldus de frisdrankindustrie. “Mensen verzamelen ook zonder premie flessen of laten dat aan de verenigingen over.”

Niet iedereen is het daar echter mee eens. Zo verwijst de krant naar milieudeskundige Pieter van Beukering van de Vrije Universiteit. “Hij ziet statiegeld als voorwaarde om de hervulbare fles af te kunnen schaffen,” merkt Trouw op. “Van Beukering heeft voor de Engelse overheid onderzoek gedaan naar statiegeldsystemen in Europa en kwam tot de conclusie dat die het beste werken in Nederland, Denemarken en Duitsland.” Van Beukering gelooft niet dat mensen dat uit zichzelf doen. “Kijk maar naar al het zwerfafval van die kleine flesjes,” stelt hij. De Nederlandse milieuverenigingen willen liefst dat overal statiegeld op zit.

Frank Koelewijn van Petcore ziet het minder somber in. “In Japan denken ze er al over om een pet-flessenmuur te maken, net zoals in Nederland de krokettenmuur,” merkt hij op. “In ruil voor een fles krijg je dan bijvoorbeeld een bioscoopkaartje. Je kunt inzamelen zo leuk maken als je wilt. Laat ze daar in Nederland maar eens over nadenken.”

16:29 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Kennen Nederlanders goed nabuurschap?

Ook landen moeten aan goed nabuurschap doen en daaraan lijkt het Nederland echt wel te mankeren. Dat is alvast de mening van Eddy Bruyninckx, directeur-generaal van de Antwerpse Haven. Tijdens de voorstelling van het boek ‘Gedrag na Verdrag’ (Davidsfonds) trok hij alvast fel van leer tegen de Nederlanders. Die blijven volgens hem immers de uitdieping van de Westerschelde sabotteren.

Bruyninckx maakte zich druk omdat de Nederlanders de neiging vertonen om in het Scheldedebat steeds weer bezwaren aan te dragen die niets met de feiten te maken hebben. Hij wierp op dat het gedrag van de Nederlanders in het Schelde-debat hoofdzakelijk bepaald wordt door concurrentiële overwegingen en eigenbelang en niet door een oprecht streven naar een goed nabuurschap.

De haven-topman stelde dat ook Nederlandse ambtenaren en politici ook vandaag nog steeds een obstructieve houding aannemen tegenover de Vlaams-Antwerpse verzuchtingen. Bruyninckx voegde er aan toe de vaak holle retoriek over samenwerking en goed nabuurschap niet te hoeven.

De directeur-generaal pleitte voor een nieuwe zakelijkheid. “Daarbij moet duidelijk gesteld worden dat Antwerpen op vele vlakken geen concurrent is voor Rotterdam,” aldus Bruyninckx. “Er moeten vele mythes worden doorprikt.” Daarbij had hij het onder meer over het steeds maar koppelen van de Scheldeverdieping aan onveiligheid, het aantasten van de natuur en het ontpolderen. “Er is wetenschappelijk aangetoond dat een verdieping tot 13,1 meter nauwelijks negatieve gevolgen zal hebben,” merkte de haven-topman nog op.

Ook in het dossier over de Ijzeren Rijn blijven de Nederlanders blijkbaar dwars liggen. Eerste minister Guy Verhofstadt bevestigde in de kamer van volksvertegenwoordigers dat de Nederlandse tweede kamer nog een debat wil over de Belgisch-Nederlandse arbitrage inzake de veelbesproken spoorverbinding. Verhofstadt stelde dat hij erop vertrouwde dat de Balkenende-regering het arbitrageverdrag zal goedkeuren. Een debat daarover mag in de Nederlandse tweede kamer echter ten vroegste in september verwacht worden.

15:17 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Energie-kunstcatalogus voorgesteld

De onzekere prijzen op de oliemarkt en de milieuproblematiek vergen telkens weer de aandacht op de alternatieve energie en energiebesparingen. Zo blijkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet minder dan zeventig procent van de koolstofdyoxide-uitstoot afkomstig te zijn van verwarming. In een poging om het energieverbruik te controleren werd enkele jaren geleden het Brussels Energie Agentschap opgericht (ABEA). Tijdens de ‘Week van de Energie’ die het agentschap elk jaar organiseert, werd in samenwerking met het N.I.C.C. Brussel in 2002 een kunsttentoonstellng rond het onderwerp georganiseerd. De catalogus van de expositie werd eerder deze week voorgesteld.

De ‘Week van de Energie’ wil de Brusselaars sensibiliseren en informeren omtrent energiebesparing op het vlak van verwarming. “De gezinnen,die verantwoordelijk zijn voor 40 procent van het energieverbruik in het gewest, zijn een belangrijke doelgroep,” merkt het ABEA op. “En in tegenstelling tot wat men denkt, is het niet nodig om kou te lijden door minder te verwarmen. Enkele goede reflexen volstaan. Deze acties hebben dus vooral betrekking op het individuele dagdagelijkse gedrag. Er zijn diepgaande veranderingen op lange termijn nodig. Iedereen speelt een rol in dit proces en iedereen heeft er belang bij: gezonde lucht in de woning, lagere facturen, een minder vervuilde stad, een gezonde planeet voor toekomstige generaties.”

De talrijke initiatieven tijdens de ‘Week van de Energie’ kaderen in de uitvoering van het ‘Plan voor de structurele verbetering van de luchtkwaliteit en de strijd tegen de opwarming van het klimaat 2002-2010 ’. Dit plan werd goedgekeurd door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met het oog op de naleving van de verbintenissen die België in Kyoto is aangegaan, met name een verlaging van 7,5 procent van de uitstoot van broeikasgassen tussen 1999 et 2012.”

Twee jaar geleden sprak het ABEA een aantal kunstenaars aan om rond de energie-problematiek een tentoonstelling uit te bouwen. In totaal twaalf kunstenaars brachten daarop hun eigen interpretaties rond energie: Beatrijs Albers, Rachid Benissa, Anna Best & Andrea Crociani, Michel Couturier, Alexandra Dementieva, Lieve D’Hondt, Luc Grossen, Laure-Anne Jacobs, Annemie Maes, Gauthier Pierson, Benoît Platéus en Reggy Timmermans. Op de bijgaande foto bemerkt men een onderdeel van de abribus-installatie van Laure-Anne Jacobs.

Met beelden van de kunstinstallaties en tekst van Isabelle de Visscher-Lemaître werd vervolgens een catalogus gemaakt. Die werd eerder deze week voorgesteld bij uitgeverij La Lettre Volée aan de Barthelemy-kaai in Brussel. Geïnteresseerden kunnen daar een exemplaar verkrijgen. De kostprijs bedraagt tien euro.

14:25 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Is branding zwarte kunst?

Online is het ontwikkelen van een sterke merknaam – branding – enorm belangrijk, veel meer dan offline. Dat is alvast de stelling van ClickZ-journalist Gary Stein, die van oordeel is dat stilaan een aantal belangrijke aspecten van het medium duidelijk zijn geworden, al weigert hij te spreken over vaste regels. Online bedrijven beseffen volgens hem maar al te goed het belang van een sterke merknaam. “Zij begrijpen dat ze voortdurend voor de aandacht van de consument moeten vechten,” voegt hij er aan toe. “Maar in de beginjaren van het internet pakten ze dat bijzonder onoordeelkundig – overdreven – aan.”

Stein stelt dat een doe-het-zelfzaak perfect kan spelen op gemakkelijkheid. “En een hamburgerzaak mag dan misschien wel een betere marketing hebben dan een concurrent, maar niemand gaat er extra kilometers voor rijden,” schrijft hij. “Bovendien gaat men ook quasi automatisch naar de boekenwinkel achter de hoek. Maar online zijn alle boekenwinkels even ver: één klik.”

Online moet men er volgens Stein voor zorgen dat de consument een voorkeur krijgt voor een bepaald merk. “Dat is de basis van online business,” benadrukt hij. “Oorspronkelijk werd er daarbij vooral gespeeld op gemakkelijkheid. Marketing was gericht op de mogelijkheid die websites gaven om ‘in pyjama winkelen te gaan’. Maar al vlug stelden de merken vast dat het aanbod van elke online winkel even gemakkelijk was.”

Daarop begonnen de websites op hun inventaris te spelen. “Maar ook daar kwam men vlug van terug,” aldus Stein. “Het kan de consument geen moer schelen dat een bedrijf miljoenen producten in stock heeft. Hij wil alleen weten of het product dat hij wil, voorradig is, in zijn kleur en maat.” Door de jaren heen zijn er volgens Stein echter enkele toonaangevende princiepes voor online branding naar voor gekomen. “Dat zijn niet noodzakelijk vaststaande regels,” geeft hij toe. “Maar ze geven wel aan wat een online merk kan zijn.”

In de eerste plaats noemt hij een jong imago. “Dat is wijd verspreid bij online merken,” benadrukt hij. “Denk maar aan de namen en logo’s van enkele van de meest erkende online consumenten merken, zoals Yahoo!, Google of eBay. Ze gebruiken allemaal sterke kleuren om zichzelf uit te drukken en twee gebruiken heel uitdrukkelijk de letters van hun bedrijf in hun logo.” Stein merkt op dat het hier niet om echte jongeren-merken gaat, maar dat ze wel gebruik maken van de beste jeugdige karakteristieken: verbeelding en leren. “Er is een openheid, een uitnodiging om te experimenteren en met het merk te spelen. Dat leidt tot toegankelijkheid. Er wordt voor gezorgd dat er een gemakkelijke manier is om met de website te beginnen werken, plus een reeks complexere technieken die men gaandeweg kan aanleren.”

Daarnaast is volgens Stein ook een flexibele co-branding een belangrijke troef. “Online merken duiken dikwijls op in het venster van een browser,” stelt hij. “Meestal is dit de eerste kennismaking van de consument met het werk en dus is er een neiging dat de twee samensmelten. Offline hebben consumenten vaak bezwaren tegen een mengeling van content en reclame, maar online hebben ze daar blijkbaar veel minder problemen mee. De consument aanvaardt reclame die heel prominente plaatsen op content-sites innemen.”

Ook de personalisering wordt door Stein als een belangrijk element naar voor geschoven. “Dat is een belangrijke koerswijziging geweest,” merkt hij op. “De beste merken zijn gestopt met zich te richten op wat het bedrijf te bieden heeft en hebben hun aandacht gericht op wat de consument verlangt. Elk merk wil met zijn klanten een relatie opbouwen en online merken kunnen daarvan bij elk bezoek aan hun website een sleutelelement van maken.”

Tenslotte wijst Stein ook op het belang van spontaneïteit. “Dat is één van de belangrijkste elementen van de meerwaarde van een merk,” benadrukt hij. “Online merken kunnen daar trouwens beter gebruik van maken dan offline concurrenten.” Die spontaneïteit heeft volgens hem twee steunpalen. “In de eerste plaats moet de website up-to-date zijn,” meent hij. “Dus moeten de allernieuwste producten in stock zijn of moet nieuws gebracht worden op het ogenblik dat het gebeurt. Een spontane website gaat mee met de spontaneïteit van de wereld.” De tweede vorm van spontaneïteit is volgens Stein nog veel belangrijker. “Een spontane website zorgt steeds voor aangename verrassingen,” merkt hij op. “Branding is geen zwarte kunst, maar sommigen begrijpen branding concepten beter dan anderen. Het geheim bestaat erin om deze elementen samen te brengen en te gebruiken om nieuwe, boeiende dingen te creëren.”

12:17 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Economie in de kranten

De contracten voor autoverhuring staan vol onrechtmatige bepalingen. Dat zegt Test-Aankoop dat negen Europese maatschappijen onder de loep nam. Sommigen geven zelfs niet eens een schadevergoeding als de huurauto niet beschikbaar is bij het toekomen. Anderen veranderen eenzijdig de prijs tussen het boeken en het afhalen van de auto. De consument moet het allemaal maar in de kleine lettertjes vinden. Jonge autobestuurders zijn extra gedupeerd. Zo moeten ze bij Avis België 266 euro betalen wanneer ze een ongeval hebben, zelfs als hen niets te verwijten valt. Daarbij moeten ze zo al 10 euro per dag meer betalen dan een oudere chauffeur. Test-Aankoop klaagt ook aan dat de consument carte blanche moet geven via zijn kredietkaart: de meeste contracten omvatten een bepaling waarin de huurder toestemming geeft alle kosten in verband met de verhuring van zijn rekening af te halen. Het verhuurbedrijf kan zelf dus bepalen hoe groot bijvoorbeeld de schade is die u aan een auto veroorzaakt hebt. (Het Volk)

De Wereldorganisatie voor het Toerisme (WTO) verwacht dat dit jaar het aantal toeristen wereldwijd met 5 procent zal stijgen tegenover vorig jaar. 2003 was een historisch dieptepunt: als gevolg van de economische crisis en de vrees voor terreuraanslagen en de SARS-epidemie, daalde het aantal toeristen wereldwijd met 1,2 procent tot 694 miljoen in totaal. De nieuwe prognose, een toename met 5 procent dit jaar, blijkt uit de maandelijkse barometer van de WTO. “In de eerste vier maanden van 2004 werd de stijgende tendens van eind 2003 bevestigd”, luidt het vrijdag. Ondanks de terreuraanslagen die een aantal landen blijven treffen, ook in 2004, gelooft de WTO “dat het vertrouwen om te reizen is teruggekeerd”. De organisatie merkt op dat “de hoge olieprijzen een onzeker element zijn, maar dat ze momenteel het toerisme nog niet lijken te beïnvloeden”. (Gazet van Antwerpen)

De economische groei in de VS gedurende de eerste drie maanden van 2004, is onverwacht naar beneden herzien. Volgens het Amerikaanse ministerie van Handel, groeide het bruto binnenlands product (bbp) met 3,9 procent in plaats van de eerder aangekondigde 4,4 procent. Het finale cijfer dat het ministerie vrijdag bekendmaakte ligt daarmee lager dan in het laatste kwartaal van 2003, toen er een groei van 4,1 procent werd opgetekend. De groeivertraging maakt een verhoging van de rente in de VS, door de Centrale Bank die volgende week bijeenkomt, bijna onvermijdelijk. Een verklaring voor de groeivertraging moet gezocht worden in de zwakkere export en een sterke daling van de uitgaven voor computeruitrusting en software. Ook de consumentenuitgaven lagen lager dan eerst gedacht. Maar voor de rest van het jaar blijven de wetenschappers optimistisch. Ze gaan uit van een economische groei van zo’n 4,5 procent, of het hoogste niveau in twintig jaar. (Het Belang van Limburg)

Volgens een aantal beroepsorganisaties voor het goederenvervoer over de weg is de signalisatie bij de werken aan de Antwepse Ring onvoldoende en onveilig. De organisaties willen dat hieraan dringend iets gedaan wordt voor er ongevallen gebeuren. Ze vragen daarvoor dringend overleg met de Vlaamse overheid. Volgens de transportorganisaties, verenigd in het Benelux Vervoeroverleg, zijn er verschillende problemen. Zo worden volgens hen de alternatieve routes die het doorgaand vrachtverkeer vanuit het buitenland weg van Antwerpen moeten houden, onvoldoende van op grote afstand aangeduid. In Antwerpen zelf wordt de route naar de Liefkeshoektunnel volgens de transportsector te weinig aangeduid. Nochtans is deze tunnel in de maand juli zelfs de enige route voor vrachtwagens, aangezien er dan in de Kennedytunnel gewerkt wordt. Die wordt dan gesloten voor alle vrachtverkeer. De transportsector klaagt ook over ‘de wirwar aan borden bij het naderen van de Ring’. Volgens de organisaties zeggen de borden met de vermelding ‘Singel’ niets voor de vele buitenlandse chauffeurs en veroorzaken ze enkel verwarring. “Samen met de werkzaamheden aan de uitkanten van de Ring zal dit ongetwijfeld situaties creëren die de verkeersveiligheid in het gedrang brengen,” zeggen de organisaties. (Het Nieuwsblad)

Een nota aan de raad van beheer van Belgacom voorziet een belangrijk banenverlies verspreid over verschillende jaren. In totaal zouden 2.000 banen geschrapt worden. Dat staat vandaag in Le Soir. Het hoge aantal afvloeiingen volgt op twee andere sociale plannen waarbij op acht jaar tijd 10.000 posten werden geschrapt. De daling zou grotendeels gebeuren zonder naakte ontslagen. De nota met de naam Forward, zou nog niet de formele goedkeuring van de raad van beheer gekregen hebben. Die heeft enkel de directie het mandaat gegeven om te onderhandelen met de vakbonden. Voor Belgacom vormt de nota geen sociaal plan, maar een analyse, zo verduidelijkt een communicatieverantwoordelijke. “Er zal niets beslist worden voor de dialoog met de vakbonden is afgerond,” stelt hij. (De Standaard)

Uitgeverij Dupuis, bekend van onder meer de strips De Smurfen, Guust Flater, Bollie en Billie en Largo Winch, wordt eigendom van het Franse Média-Participations. Die bezit al de uitgeverijen Dargaud en Le Lombard, en met de overname van Dupuis ontstaat de grootste uitgever van strips in Europa. De precieze verkoopprijs werd niet vrijgegeven. Maar voor de vorige eigenaar, de Nationale Portefeuillemaatschappij van Albert Frère, creëert de verkoop een meerwaarde van 67 miljoen euro. De overname omvat de drukkerij van Jean Dupuis en een reeks titels, zoals Robbedoes en Kwabbernoot, Bollie en Billie, De Smurfen, Guust Flater, Lucky Luke, die allen (inter)nationale bekendheid verwierven in het weekblad Robbedoes. Andere titels van de uitgeverij zijn Cédric, De Blauwbloezen, Kid Paddle, De kleine Robbe, Largo Winch en Jommeke. Door de overname en de forse uitbreiding van het aantal titels, zullen de activiteiten distributie, jeugdbladen, postorderverkoop, productie van tekenfilms en video’s, worden gestimuleerd, luidt het vrijdag. Média-Participations verzekert wel dat de verschillende uitgeverijen kunnen blijven groeien in totale onafhankelijkheid en met hun eigen uitgavenbeleid. Daarom zullen alle activiteiten van Dupuis verder geleid worden vanuit de huidige zetel in Marcinelle. De omzet van de groep Média-Participations zal dit jaar zo’n 300 miljoen euro bedragen. (De Morgen)

De federale regering werkt in augustus en september aan een ingrijpende beleidsverklaring met een pakket sociale en economische maatregelen. Daarnaast wordt het forum voor institutionele hervormingen voorbereid. Dat kondigde premier Guy Verhofstadt aan na afloop van de ministerraad. Het was de eerste ministerraad na de regionale en Europese verkiezingen van 13 juni. Verhofstadt weigerde elke commentaar over de lopende onderhandelingen voor de vorming van de verschillende gewest- en gemeenschapsregeringen en hun eventuele invloed op de federale regering. Voor het zomerreces zijn nog twee ministerraden gepland op 9 en 20 juli. De ministerraad herneemt de werkzaamheden op 3 september. (De Tijd)

10:11 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

25-06-04

Harde muziek stoort winkelende klanten

Het blijkt niet moeilijk te zijn om een klant uit de winkel weg te jagen. Dat is de conclusie van een onderzoek in opdracht van het Nederlandse modevakblad Texitilia. Vooral de kledingbranche zou bijzonder onder het probleem gebukt te gaan. Met harde muziek, rijen voor de paskamers en een gebrek aan deskundig personeel is er volgens de onderzoekers een grote kans dat potentiële kopers onder het winkelend publiek heel dikwijls rechtsomkeert maken.

De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat de grootste ergernis de harde muziek blijkt te zijn. “Voor 45 procent van de ondervraagde consumenten hoeft al die herrie niet,” aldus Texitilia. “Hoe ouder de klant, hoe groter de irritatie. Van de 65-plussers stoort liefst 72 procent zich aan harde muziek.”

Van de vrouwelijke klanten blijkt 45 procent een winkel te verlaten als ze niet snel genoeg kunnen passen, terwijl mannen er minder moeite mee hebben als ze voor een paskamer moeten wachten. “Daardoor blijft de gemiddelde ergernis over pashokjes op 37,8 procent steken,” luidt de conclusie van Texitilia.

Wel stoort 35 procent van de mannen zich aan de rijen bij de kassa en jongeren blijken extra aandacht van het winkelpersoneel niet op prijs te stellen. “Voor jonge klanten tussen de 13 en 19 jaar is dat de belangrijkste reden om een winkel te verlaten zonder iets te kopen,” aldus de onderzoekers. “Jonge twintigers vinden dit ook irritant, maar zij ergeren zich nog meer aan wachtrijen voor de pashokjes.”

16:39 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Belet discriminatie Europese plannen Wal-Mart?

De Amerikaanse supermarktketen Wal-Mart wordt door zes vrouwelijke werknemers aangeklaagd omdat het bedrijf bij promoties vrouwen stelselmatig zou negeren, terwijl ook hun lonen veel lager zouden liggen dan die van hun mannelijke collega’s. Een veroordeling zou de plannen van het concern om zich ook op Europa te richten, wel eens kunnen dwarsbomen.

Met een omzet van 245 miljard dollar is Wal-Mart de grootste warenhuisketen ter wereld. Maar het bedrijf kwam eerder al negatief in het nieuws omwille van wanpraktijken die door het personeel werden aangeklaagd. Werknemers die lid waren van een vakbond zouden twee dollar per uur verdiend hebben dan niet gesyndiceerde collega’s. Andere klachten hadden betrekking op de verkoop van kledij die door Aziatische kinderen werden vervaardigd en de agressieve concurrentie die ondernemers in de Amerikaanse stadskernen de das omdeed.

De zes vrouwen eisen de uitkering van de loonverschillen met terugwerkende kracht. Bovendien wensen ze ook compensaties voor de gemiste promoties. Indien de klagers het gelijk aan hun kant krijgen, zou Wal-Mart zich voor miljoenen dollars schadevergoeding geplaatst kunnen zien. Een rechtbank in San Francisco heeft inmiddels geoordeeld dat de uitspraak gevolgen kan hebben voor 1,6 miljoen huidige en voormalige werkneemsters van Wal-Mart. Beleggers reageerden alvast door hun aandelen in het concern te verkopen. Daarbij verloor het bedrijf bijna twee procent van zijn beurswaarde.

In 1997 moest de Amerikaanse doe-het-zelfketen Home Depot 104 miljoen dollar betalen aan 25.000 vrouwen die omwille van hun sekse geen promotie zouden hebben gekregen. Oliebedrijf Texaco en frisdrankgigant Coca-Cola werden in 1996 en 2000 eveneens veroordeeld voor gelijkaardige praktijken. Zij betaalden elk 150 miljoen dollar wegens rassendiscriminatie.

Maar experten stellen dat het procent Wal-Mart wel eens meer zou kunnen kosten dan een zware financiële aderlating. De Amerikaanse keten heeft immers interesse om op de Europese markt te komen. Eerder dit jaar was Wal-Mart directielid Lee Scott in Brussel om de Europese Unie gunstig te stemmen voor de komst van het concern. Europa kijkt immers met heel wat argwaan tegen de agressieve overnamepolitiek van de Amerikaanse keten. Een veroordeling zou het charme-offensief van Scott wel eens helemaal van tafel kunnen vegen.

15:07 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Brazilië wil extra belastingen op wapenhandel

De Braziliaanse president Luiz Inacio Lula da Silva drong er bij de managers van de grootste bedrijven ter wereld, verzameld op een topontmoeting van de Verenigde Naties, op aan de armoede in de wereld te bestrijden door zich te verzetten tegen de volgens hem schandalige subsidies die rijke landen aan hun boeren toekennen.

Da Silva stelde dat armoede moreel en ethisch onaanvaardbaar is en dat de bedrijven er samen met regeringen en organisaties voor moeten zorgen dat miljoenen mensen in de toekomst niet meer elke dag met honger moeten gaan slapen en opstaan. “Deze wereld, waarin dagelijks 24.000 mensen sterven omdat ze niets te eten hebben, moet met hun hulp veranderen,” benadrukte de Braziliaanse president.

Tijdens de Millennium Top van de Verenigde Naties (2000) werd onder meer voorop gesteld dat tegen 2015 het aantal armen in de wereld gehalveerd moest zijn. “Maar indien er geen fundamentele veranderingen doorgevoerd worden om de kloof tussen arme en rijke landen te verkleinen, zal dat doel pas in het midden van de 22ste eeuw bereikt zijn,” merkte de Braziliaanse president op.

Concrete maatregelen kunnen volgens Da Silva bestaan uit een belasting op de wapenhandel en maatregelen tegen de belastingparadijzen. Daarnaast merkte de Braziliaanse regeringsleider op dat zijn land onophoudelijk zal blijven vechten tegen de schandalige subsidies die rijke landen geven aan hun boeren.

Eerder deze maand besliste de World Trade Organization dat de katoensubsidies voor de Amerikaanse boeren een oneerlijke concurrentie is voor Braziliaanse producenten. De Verenigde Staten tekende beroep aan tegen de beslissing, maar wanneer de uitspraak gehandhaafd blijft, zouden ontwikkelingslanden wel eens procedures kunnen opstarten voor andere gewassen. Da Silva stelde dat de Verenigde Staten zijn boeren ook subsidies geeft voor graan en suiker, producten die elders in de wereld goedkoper worden geproduceerd.

De Braziliaanse president stelde dat bedrijfsleiders in belangrijke mate zouden kunnen bijdragen tot het bestrijden van dergelijke subsidies. “Zij moeten hun regeringen wijzen op de grove onrechtvaardigheden die door het protectionisme worden veroorzaakt,” benadrukte Da Silva. “Met amper één derde van de 300 miljard dollar die elk jaar aan subsidies worden uitgegeven zouden wij de doelstellingen van de Millennium Top binnen de vooropgestelde termijn kunnen realiseren.”

Da Silva voegde er aan toe dat Brazilië, Chili, Frankrijk, Spanje en secretaris-generaal Kofi Annan van de Verenigde Naties een technologische groep hebben opgericht om te bestuderen hoe er wereldwijd fondsen kunnen worden verzameld om honger en armoede te bestrijden. De conclusies van de groep zullen worden voorgesteld op 20 september, bij het begin van de jaarlijkse Ministeriële Ontmoeting van de algemene vergadering van de Verenigde Naties.

De Braziliaanse president stipte aan dat een belasting op bepaalde wapentrafieken jaarlijks 20 miljard dollar zou kunnen opbrengen. Hij voegde er aan toe dat ook een heffing op bepaalde financiële transacties zou worden bestudeerd. Een minimum taks van 0,01 procent op transacties via belastingsparadijzen over de hele wereld zou jaarlijks 17 miljard dollar opbrengen, wat volgens Da Silva een uitzonderlijke bijdrage zou zijn bij het bestrijden van de armoede.

De groep onderzoekt ook een Brits voorstel voor een Internationale Financiële Raad, waar sponsors uit de rijkere landen een fonds zouden samenbrengen. Volgens Groot-Brittannië zou dit de hulp aan ontwikkelingslanden zou kunnen verdubbelen tot een bedrag van 182 miljard dollar. Da Silva drong bij de ondernemers ook aan op een sociaal verantwoord gedrag, waarbij de bedrijven een percentage van hun winst zouden besteden aan het gevecht tegen de honger. Dit is volgens hem vergelijkbaar met de 0,7 procent die de regeringen verondersteld worden te besteden aan ontwikkelingshulp.

De vergadering diende om nieuwe steun te zoeken voor Global Compact, een vrijwillig contract dat door de Verenigde Naties in 2000 werd opgesteld om de mensenrechten te ondersteunen, met zoals correcte arbeidsvoorwaarden, milieubescherming en het bestrijden van corruptie. De Braziliaanse president vertelde de deelnemers dat ze de plicht hebben om voor een eerlijker wereld te vechten. “Een samenleving met beter opgeleide werkers en welvarender consumenten is niet alleen eerlijker; ook vanuit economisch standpunt is dit veel rationeler.”

12:32 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Vlaanderen bouwt weer

Het werkvolume en de financiële situatie van de Vlaamse bouw-kmo’s herstelt zich, zo blijkt uit een enquête van de Bouwunie. Anderzijds rekenen de bouwbedrijven af met een toenemend aantal wanbetalers, een hevige concurrentiestrijd en een tekort aan vakbekwame bouwarbeiders.

Maar liefst 93 procent van de Vlaamse bouwbedrijven zegt meer dan voldoende werk te hebben en 35 procent van de ondervraagden heeft nu meer werk dan in het vorige kwartaal. De bouwbarometer staat momenteel op zijn hoogste peil sinds maart 2001. “Hierdoor kunnen we nu echt van een heropleving voor de bouwsector spreken”, stelt de Bouwunie donderdag in een mededeling.

De overgrote meerderheid van de bouw-kmo’s verwacht dan ook dat het huidige activiteitspeil zich zal handhaven (78 procent) of zelfs nog substantieel zal verhogen (17 procent). De orderportefeuilles zou bij 40 procent van de ondervraagden boller staan dan de voorbije maanden. De prijzen die de bouwbedrijven kunnen aanrekenen liggen nog steeds onder het normale niveau, maar toch meent 86 procent van de ondervraagden dat de winstgevendheid van de Vlaamse bouwbedrijven aan de beterhand is.

Ondertussen woedt de concurrentiestrijd hevig voort, stelt de Bouwunie. Een op vier aannemers zegt duidelijk meer concurrentie te ondervinden, zowel vanwege collega-bouwbedrijven, als vanuit het zwarte en grijze circuit. Een ander probleem dat 28 procent van de ondervraagden duidelijk ziet toenemen, zijn de wanbetalers. Samen met het tekort aan vakbekwame arbeiders ervaren de bouw-kmo’s deze trends als reële knelpunten in de sector. Toch zou 19 procent van de bouw-kmo’s extra krachten willen aanwerven.

De heropleving in de bouwsector wordt ook bevestigd door specialisten. Deze verwachten voor 2004 een groei van de bouwacitiviteit van 2 procent of meer. De statistieken van de bouwvergunningen tonen een positieve evolutie (zowel voor de nieuwbouw als voor de renovatie van woningen, kantoorgebouwen en opslagruimtes) en het Federaal Planbureau voorziet voor de komende maanden meer overheidsinvesteringen, in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, zo besluit de Bouwunie.

10:23 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Economie in de kranten

De prijzen van consumptieproducten in winkels van servicestations langs autosnelwegen zijn in ons land gemiddeld 73 procent duurder dan in supermarkten. In gelijkaardige winkels langs andere grote wegen is er een gemiddeld prijsverschil van 46 procent. Dat blijkt uit een studie van Test-Aankoop die in haar magazine de prijzen in deze winkels bestempelt als schandalig duur. De verbruikersorganisatie vergeleek de prijzen van 42 producten in 33 dergelijke winkels -14 langs een autoweg en 19 elders- met deze in zes gewone supermarkten. Het gemiddeld prijsverschil voor een pak spaghetti loopt op tot 228 procent, voor een pakje koeken tot 150 procent, voor een blik pils tot 122 procent. In de winkels langs snelwegen lopen de verschillen het hoogst op. Test-Aankoop raadt dan ook aan er alleen noodaankopen te doen. (Het Belang van Limburg)

Essent Belgium wordt de standaardleverancier voor de Waals-Brabantse gemeente Waver. Dat heeft Essent Belgium, het vroegere WattPlus, donderdag gemeld. Waver vertrouwt de energievoorziening voor klanten van netbeheerder Régie de Wavre toe aan Essent Belgium. De leveringen zullen geleidelijk gebeuren naarmate de klanten vrij worden. De eerste groep klanten, verbonden aan het midden-en hoogspanningsnet, zullen vanaf 1 juli door Essent Belgium beleverd worden. De standaardleverancier is de leverancier die vrijgemaakte klanten bevoorraadt die niet kiezen. In Wallonië verloopt de vrijmaking van de energiemarkt in etappes. In Vlaanderen is dit al gebeurd. (Gazet van Antwerpen)

Het begrotingstekort van alle Belgische overheden zal dit jaar 0,5 procent van het bnp (bruto nationaal product) bedragen, en volgend jaar oplopen tot 0,7 procent. Dit voorspelt de Europese Commissie donderdag. De oorzaak ligt vooral bij overdreven optimisme aan Belgische zijde. De Commissie licht halfjaarlijks de begrotingen van de lidstaten door. In vergelijking met vorige rapporten is de Commissie nu iets strenger voor België. Het tekort van een half procent dit jaar houdt wel geen rekening met de eventuele inkomsten van de fiscale amnestie. De Commissie is van oordeel dat de Belgische begrotingsplannen te optimistisch zijn. Zo wordt een te grote groei van de werkgelegenheid voorspeld. De regering-Verhofstadt heeft de voorbije paar jaar geregeld beroep gedaan op eenmalige maatregelen om de begroting in de zwarte cijfers te houden. Nu rekent de regering op de betere economische conjunctuur om het wegvallen van de eenmalige maatregelen te compenseren. Volgens de Commissie is dit een misrekening. Ondanks de verwachting dat België van een begrotingsoverschot naar een begrotingstekort zal evolueren, is ons land niet bij de slechtste leerlingen in de Europese klas. Liefst 11 van de 25 lidstaten hadden in 2003 een begrotingstekort van meer dan drie procent (Maastrichtnorm). Slechts acht landen -waaronder België- bleven in 2003 uit de rode cijfers. (De Tijd)

Lidl en Aldi zijn de snelste groeiers onder de supermarkten: ze hebben in 2002-2003 respectievelijk 51 en 27 nieuwe winkels geopend. Wat het marktaandeel betreft, blijft Carrefour met 17,9 procent de grootste, gevolgd door Colruyt (14,3 procent) en Delhaize (12,8 procent). Maar Colruyt steekt Carrefour in 2006 voorbij, voorspelt het Antwerpse studiebureau Marketing Map. Wat het aantal winkels betreft, spant Spar de kroon met 391 vestigingen. Bij Spar gaat het om relatief kleine winkels. Aldi volgt met 376, daarna komen Louis Delhaize (324), Super GB/GB Partner (271) en Lidl (220). Maar Lidl en Aldi openen dus aan een hoog tempo nieuwe vestigingen, en vergroten op die manier hun marktaandeel. In 1999 was dat nauwelijks 12 procent, nu is dat al 14 procent voor de beide winkelketens samen. Chris Opdebeeck (Marketing Map): “De opmars van dergelijke ketens doet zich in alle Europese landen voor, behalve in Groot-Brittannië.” De studie van Marketing Map leert nog enkele andere interessante zaken. Zo is Colruyt de nummer één op het vlak van de rentabiliteit (winst, zakencijfer per m2,). De warenhuisketen doet het elk jaar beter en wordt gevolgd door Makro, Aldi, Delhaize en Cora. Makro is dan weer de beste wat betreft het zakencijfer per vestiging (183.256 euro), en geeft daarbij Cora (129.000 euro) en Carrefour (43.035 euro) het nakijken. (Het Nieuwsblad)

Het aantal klachten van Vlamingen bij de ombudsman voor de verzekeringen is op twee jaar tijd met eenderde toegenomen. De autoverzekering blijft dé steen des aanstoots, al lijkt die klachtenregen de jongste maanden af te nemen. Maar allerlei problemen met levensverzekeringen, én met de hospitalisatieverzekering, zijn in opmars. Meer dan de helft van de klachten is ongegrond. “Maar op communicatief vlak hebben de klagers gelijk,” zegt ombudsvrouw Josette Van Elderen. “De verzekeringen hebben nog steeds geen kaas gegeten van communicatie. Veel mensen die wij ongelijk geven, bedanken ons omdat ze eindelijk begrijpen hoe de zaak ineen zit.” Onduidelijkheden bij het afsluiten van levensverzekeringen komen steeds vaker voor. “Mensen beseffen pas achteraf dat de voorgespiegelde opbrengst afhankelijk is van beursresultaten.” Ook een aantal wettelijk toegestane premieverhogingen van de hospitalisatieverzekering roept klachten op, net als bepaalde vrijstellingen. Zo betalen bepaalde verzekeringen niets terug voor revalidatie of voor opname in de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis. Ook de rechtsbijstandsverzekeraars blijken merkwaardige uitzonderingen te hebben: zo komen sommige niet tussen voor slachtoffers van gewelddaden zoals aanrandingen of verkrachtingen. (Het Volk)

De Post wil basisdiensten zoals briefwisseling, postzegelverkoop of stortingen voortaan ook laten aanbieden bij warenhuizen, gemeentehuizen of banken. Vanaf oktober zal de Post dit nieuwe systeem uitvoerig testen in de regio’s Mechelen, Lier en Namen. Concreet is het de bedoeling de basisdiensten van De Post, zoals briefwisselingen, aangetekende stukken, pakjes, postzegelverkoop, fiscale zegels en stortingen, ook door partners te laten aanbieden. De Post denkt daarbij aan warenhuizen, gemeentehuizen, benzinestations, banken en boek- en dagbladhandels. “De Post wil de bereikbaarheid van haar basisdiensten verbreden. Met de test willen we zien hoe de klant daarop reageert en willen we nagaan wat dit betekent voor onze organisatie,” aldus Post-woordvoerder Piet Van Speybroeck. Uiteraard zal de klant voor de basisdiensten nog steeds terechtkunnen in het klassieke postkantoor. Een afbouw van het klassieke postkantorennet of van het personeelsbestand staat niet op de agenda. Van Seybroeck: “We geloven in ons postkantorennet. Alleen willen we weten hoe dit nog beter kan worden georganiseerd”. Wat de partners betreft denkt De Post luidop aan gemeentehuizen. Een consument zou daar bijvoorbeeld een pakje kunnen afgeven of een storting verrichten. In dat gemeentehuis zou dan een postbediende aanwezig moeten zijn. Hoewel de test beperkt blijft tot basisdiensten, “moet het mogelijk zijn dit uit te breiden voor bepaalde partners. Banken zouden bijvoorbeeld financiële producten van De Post kunnen aanbieden”, luidt het. In het buitenland worden postdiensten al langer aangeboden buiten het klassieke postkantoor. Dat is onder meer het geval in Nederland, Duitsland, Groot-Britannië, Zweden en Ierland. “Met goede resultaten”, aldus nog Van Speybroeck. (Het Laatste Nieuws)

Sightseeing en niet zonnebaden staat bovenaan het verlanglijstje van de Belg op vakantie. Daarmee zijn we de absolute koploper, net voor de Amerikanen en de Britten, in een internationaal marktonderzoek. Verrassend is dat meer Vlamingen dan Walen thuisblijven. De absolute topbestemmingen zijn Frankrijk, Spanje en Italië, stelde Gfk Ad Hoc Research Worldwide vast. Het marktonderzoeksinstituut ondervroeg in opdracht van The Wall Street Journal meer dan twintigduizend mensen uit zeventien Europese landen, de VS, Rusland en Turkije over hun favoriete vakantiebestemmingen en tijdsbesteding. Maar liefst één Belg op de drie plant volgend jaar een vakantie in Frankrijk. Dubbel zoveel Franstaligen als Vlamingen trekken naar Frankrijk. Hetzelfde regionale onderscheid speelt ook voor Italië. De kersverse EU-landen in Oost- en Centraal-Europa doen het minder goed. Meer dan 80 procent van de West-Europeanen wil niet naar Slovakije of Litouwen op vakantie. In de zuiderse landen loopt dat percentage op tot 90 procent. Met net geen twee Belgen op de tien scoort België het hoogst als niet-buurland. Cyprus en Malta, de twee niet-Slavische nieuwe EU-lidstaten, scoren wel goed. “Die landen waren voor de toetreding al bij het grote publiek bekend,” zegt Mark Hofmans, algemeen directeur van Gfk Worldwide. Europeanen kuieren het liefst rond in hun vakantieoord, gevolgd door zonnebaden, sightseeing en sporten. De Belgen doorbreken de trend. Liefst één op de twee Belgen bezoekt musea, historische monumenten en kathedralen op vakantie. Ook veel jonge Belgen zoeken cultuur. Zonnebaden volgt pas op de vierde plaats. ,,Belgen zoeken een combinatie van cultuur en natuur”, aldus touroperator Neckermann. “Ze willen genieten van het strand of de bergen maar willen ook iets bezoeken of sporten.” De Duitsers zijn de grootste thuisblijvers in West-Europa maar als regio neemt Vlaanderen de toppositie in. Zeventien procent van de Vlamingen verkiest thuis te blijven tegenover negen procent Brusselaars en Walen. (De Standaard)

Tijdens het weekend van 11 en 12 september vindt in Wallonië de zestiende editie van de Erfgoeddagen plaats. Het thema dit jaar is het toekennen van een nieuwe bestemming aan oude gebouwen, voor gebruik als sociale woningen, bureaus en culturele, educatieve of commerciële ruimtes. In 750 gebouwen op 181 plaatsen vinden 590 activiteiten plaats. De opening van de Erfgoeddagen gebeurt op vrijdag 10 september op de site van de vroegere steenkoolmijn van Bois-du-Luc. Net als voorgaande jaren voorziet de busmaatschappij TEC zes gratis parcours. De Erfgoeddagen worden sinds 1989 georganiseerd en lokken steeds meer bezoekers. Vorig jaar daagden 520.000 geïnteresseerden op. Waals minister-president Jean-Claude Van Cauwenberghe, die bevoegd is voor erfgoed, kondigde meteen de thema’s aan voor de komende vier jaar. Die zullen steeds in het teken staan van periodes uit de geschiedenis: de Middeleeuwen en de renaissance in 2005, de 17de en 18de eeuw in 2006, de 19de eeuw in 2007 en de 20ste eeuw in 2008. (De Morgen)

08:29 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

24-06-04

Vriendschap op werkvloer is belangrijk productie-element

Slechte verhoudingen tussen werknemers kunnen ervoor zorgen dat de efficiënte werking van bedrijven naar beneden gaat. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amerikaanse Gallup Institute. Vriendschappen op de werkvloer zijn volgens de onderzoekers dan ook belangrijker dan dikwijls verondersteld wordt.

Slechte verhoudingen met collega’s zijn volgens Gallup een belangrijke reden waarom werknemers zich weinig betrokken voelen bij hun werk. Uit het onderzoek is gebleken dat amper 29 procent van de werknemers een grote betrokkenheid bij zijn werk heeft. De meerderheid – 54 procent – voelt weinig betrokkenheid en 17 procent heeft zelfs een uitgesproken negatieve houding ten opzichte van hun job.

Negatieve verhoudingen zijn volgens Gallup niet alleen oorzaak van stress bij de werknemers wanneer zij zich gedurende een belangrijk gedeelte van hun leven in een voornamelijk vijandig gebied bevinden, maar zorgen ook voor een daling van de efficiënte werking van de organisatie. “Naarmate de technologie complexer wordt, wordt het werk ook meer gespecialiseerd,” aldus Gallup. “Dat betekent dat de werknemers meer en meer van elkaar afhankelijk worden. Indien de slechte verhoudingen deze van elkaar afhankelijke taken beïnvloeden, wordt het productieproces heel kwetsbaar.”

Werknemers die zich echt betrokken voelen bij hun werk, vinden volgens Gallup dat hun werkgever hechte vriendschappen op het werk aanmoedigt. Zij blijken ook gemakkelijker tevreden te zijn met hun job. Nochtans blijkt het niet vanzelfsprekend te zijn om op het werk een vriendschap te ontwikkelen. “Daar merkt men nog steeds de overtuiging van de twintigste eeuw dat vriendschap op het werk de productiviteit in gevaar brengt.”

Werknemers die zich goed in hun vel voelen, merken ook op dat hun baas hen stimuleert een succesrijke carrière uit te bouwen en bovendien begrip toont voor fouten die gemaakt worden. Ze vinden zelfs dat de relatie met hun baas één van de hechtste is die ze in hun leven kennen. Werknemers met een uitgesproken negatieve houding zijn het daar helemaal niet mee eens.

Gallup besluit dat het steeds duidelijker is dat vriendschap op de werkvloer een belangrijke factor in het productieproces en negatieve relaties en langdurige en ver-strekkende gevolgen kunnen hebben voor een bedrijf. “Mensen worden geen zombies wanneer ze op het werk aankomen,” aldus Gallup. “Wanneer men hen daartoe dwingt, dreigt men men naar een minder betrokken personeelsbestand te leiden.”

17:41 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Zeeuwse mossel is nog niet voor morgen

In het Nederlandse Yerseke zou morgen de eerste veiling van het nieuwe mosselseizoen moeten plaats hebben. Maar de veiling gaat niet door. Het Nederlandse Visbureau maakte bekend dat er niet voldoende interessante bieders gevonden worden die garant staan voor een spannende veiling met een mooie opbrengst.

De Nederlandse krant De Stem van Breda stelt dat bij de traditionele start van het mosselseizoen de eerste kiloton mosselen geveild wordt voor een goed doel. Maar wegens gebrek aan bieders wordt de veiling uitgesteld. Het is nog niet bekend wanneer de veiling wel doorgaat.

De Stem merkt daarbij op dat het de mosselsector dit jaar niet meezit. “Eerder is al gemeld dat er een groot tekort is aan Zeeuwse mosselen,” aldus de krant. De Zeeuwse mosselsector heeft voor het vierde opeenvolgende jaar af te rekenen met schaarste. De Nederlandse kwekers verwachten dat er, net zoals vorig jaar, vijftig miljoen kilo mosselen zal worden aangevoerd. Dat is de helft minder dan nodig is om alle afzetmarkten te voorzien.

De schaarste is volgens het Nederlandse Visbureau te wijten aan twee factoren. Ten eerste hebben de mosselkwekers al een paar jaar af te rekenen met een mindere aanwas van jonge mosselen. Ten tweede zijn de kwekers gebonden aan een star overheidsbeleid. De Nedelandse overheid heeft op vraag van milieubewegingen verschillende gebieden in de Waddenzee gesloten voor de schelpdiervisserij. Het productiegebied wordt daardoor steeds beperkter.

Het Nederlands Visbureau pleit daarom voor een dynamisch visbeheer in plaats van voor een statisch beleid met duidelijk afgebakende gebieden. “Men moet de dynamiek benutten en daar vissen waar de natuur de mogelijkheid biedt. Dat is het meest optimaal voor de sector en voor de natuur,” benadrukt het Visbureau.

Net zoals vorig jaar wil het Nederlandse Visbureau ook dit seizoen de markt geleidelijk bedienen. “De focus van de promotie wordt dit jaar meer gelegd op het najaar, wanneer de mosselen echt optimaal zijn,” wordt er opgemerkt. Op het programma staan onder meer een mosselweek tijdens de derde week van september en een wedstrijd tussen Belgische en Nederlandse koks die strijden om de titel van Mosselman van het Jaar.

Wat het eten van mosselen betreft kan de Nederlander trouwens nog iets leren van de Belg. Ruim 40 procent van de Belgen eet mosselen. In Nederland komt het gerecht slechts in tien procent van de huisgezinnen op tafel. Vooral Belgische tweepersoonshuishoudens kopen mosselen en ruim de helft van de koper is ouder dan vijftig. Vlamingen kopen ze vooral tijdens de zomer, Walen eerder in het najaar. Beiden noemen gezelligheid trouwens een belangrijke reden om mosselen te eten.

Er is trouwens nog slecht nieuws voor de Nederlandse visserij. Het einde van de mechanische kokkelvisserij in de Waddenzee lijkt immers zeer nabij te zijn. Het Nederlandse kabinet besluit morgen zo goed als zeker met de sector te gaan praten over een uitkoopregeling. Tegelijk wordt ook een beslissing verwacht vóór gaswinning in de Waddenzee.

“Als wij om politieke redenen met vissen moeten stoppen, dan moet dat worden gevolgd door een ruimhartige uitkoopregeling voor de bedrijven mét een stevige sociale paragraaf voor het personeel,” benadrukte de Producentenorganisatie Kokkelvisserij. “Het liefst willen wij echter blijven vissen, zeker nu er heel veel kokkelbroed in de Waddenzee ligt, bijna net zoveel als in het recordjaar 1998.”

Het kabinet mag tot uitkoop beslissen en een driekoppige commissie opdragen een uitkoopregeling op te stellen. Er wordt echter op gewezen dat er met het stoppen van de kokkelvisserij duizend directe en vooral indirecte arbeidsplaatsen in het geding zijn. Maar van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg een negatieve uitspraak over kokkelvisserij wordt verwacht.

Milieuverenigingen merken op dat de mechanische kokkelvisserij tot sterfte van scholeksters en bodemdieren en tot een slibarmere wadbodem leidt. Bovendien is er volgens de natuurorganisaties de afgelopen tien jaar veel te weinig voedsel voor vogels gereserveerd, waardoor de vogels zijn verhongerd en populaties afgenomen.

De natuurorganisaties merken op dat de mechanische kokkelvisserij zoveel schade aan de natuur toebrengt dat de Nederlandse overheid deze vorm van visserij moet verbieden. “Ook volgens de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn moeten dergelijke schadelijke visserijactiviteiten verboden worden,” aldus de milieuverenigingen. “De Waddenzee heeft primair een natuurfunctie. De minister mag geen visserijvergunningen meer afgeven die een aantasting van dit internationaal belangrijke en unieke natuurgebied betekenen.”

Verder stelt de milieubeweging dat jonge mosselbanken op droogvallende platen niet stabieler worden door bevissing, zoals mosselzaadvissers dachten. “Dat betekent dat bij mosselzaadvisserij de droogvallende platen ontzien moeten worden, zodat daar stabiele natuurlijke mosselbanken kunnen ontstaan,” wordt er benadrukt. “Een aantal winters zijn eidereenden massaal gestorven door een tekort aan mosselen na overbevissing door mosselvissers. Daarom moet het schelpdiervisserijbeleid ingrijpend veranderd worden.” De natuurorganisaties zijn voorstander van één schelpdiervisserijsoort in de Waddenzee en willen alleen de ecologisch duurzame mosselzaadvisserij en mosselkweek toestaan.

15:16 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Naakt doet kleding verkopen

Vele reclamecampagnes hebben een seksueel of erotisch tintje. Maar Heidi Anderson van ClickZ vroeg zich af of seks inderdaad het koopgedrag van het publiek stimuleert. Daarvoor bekeek ze de campagne van een Amerikaans kledingbedrijf dat een gewezen Playmate voor zijn campagnes had ingehuurd.

“Seks wordt voor allerhande reclame gebruikt, van bier tot scheermesjes en auto’s,” zegt Anderson. “Ook op het internet komt dat aspect meer en meer naar voor en dan heb ik het niet over de spam-berichten die een beter liefdesleven of de ideale levenspartner beloven. Ik heb het vooral over de sexy vrouw die uiterst on-sexy onderwerpen, zoals software voor computers aanprijst.” Anderson voegt er aan toe dat online ook onderzocht kan worden of seks inderdaad verkoopt, want er kan immers nagegaan worden hoe het publiek reageert. Het leidde in ieder geval tot enkele opmerkelijke vaststellingen.

Anderson koos voor haar onderzoek een producent van kleding, ScotteVest. Dat is een bedrijf dat kleding maakt met speciale zakken voor computer-bijbehoren, zoals gsm’s en cd-spelers. “Dergelijke kleding is niet bepaald een sexy concept,” merkt ze op. “Maar het bedrijf sloot een overeenkomst met de voormalige Playboy-ster Rebecca Scott om zijn producten te promoten.”

Eigenaar Scott Jordan stelde dat de respons op de e-mail marketing van het bedrijf voordien bevredigend, maar niet uitbundig was. “In maart 2003, zonder Rebecca, werd een e-mail gestuurd naar 48.000 consumenten,” aldus Andersen. “Daarvan opende 27 procent het bericht, met een click trough van 31 procent. In de volgende newsletter was Rebecca er echter wel. Dit keer werd 26,2 procent van de e-mails – ongeveer hetzelfde percentage als voordien – geopend. Maar de click through rate steeg tot 58 procent en bijna de helft daarvan ging naar het gedeelte van de website die aan Rebecca was gewijd.”

Scott Jordan leerde er volgens Anderson ook een belangrijke les uit. “Voordien leidde de Rebecca-link naar de website van Playboy,” verduidelijkt Anderson. “Een aantal klanten beklaagde zich daar echter over, want ze vreesden dat hun baas zou denken dat ze op het werk opzettelijk porno-websites bezochten. Daarop legde Jordan een link tussen Rebecca en bepaalde secties van de website van zijn eigen bedrijf.”

Anderson stelt dat er helaas geen gegevens zijn over de daadwerkelijke verkoop die de aanwezigheid van Rebecca gegenereerd heeft. “Maar de grote aandacht die Rebecca losweekte, deed Jordan besluiten om een hele sectie van zijn website aan het Playboy-model te wijden,” zegt ze. “Er werd onder meer een gratis wallpaper van Rebecca Scott aangeboden. Dat zorgde volgens Jordan voor verscheidene honderdduizenden downloads.” Het bedrijf zette die strategie door en als aprilgrap werd een vals persbericht gepubliceerd waarin Rebecca Scott als de nieuwe directeur van het bedrijf werd voorgesteld.

Het is volgens Anderson duidelijk dat Rebecca ervoor zorgde dat het bedrijf opviel, maar het blijft een open vraag of dat ook resulteerde in gestegen verkoopcijfers. “Scott Jordan is in ieder geval gelukkig met de resultaten” merkt ze op. “Hij stelt dat het publiek het product verbindt met Rebecca Scott. Sommige mensen blijken zelfs te denken dat Jordan en Scott getrouwd zijn.”

11:58 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Ruim 24 miljard euro voor nieuwe EU-lidstaten

De Europese Commissie heeft de economische en sociale ontwikkelingsprogramma’s voor de tien nieuwe lidstaten goedgekeurd. De voormalige Oostbloklanden, Malta en Cyprus zullen in de periode tot en met 2006 meer dan 24 miljard euro ontvangen. “De nieuwe programma’s zijn de meest concrete weerspiegeling van het Europese solidariteitsprincipe. Deze fondsen zullen de lidstaten helpen om investeringen te financieren en jobs te creëren,” verklaarde Europees commissaris Barrot naar aanleiding van de goedkeuring.

De Europese fondsen moeten de sociale en economische ontwikkeling van de voormalige communistische landen, Malta en Cyprus een duw in de rug geven. Bij de vastlegging van de tegoeden werd er veel aandacht besteed aan de versterking van de administratie in de nieuwe lidstaten. Dat moet de lokale overheden helpen om de fondsen efficiënt aan te wenden.

Uiteraard vloeien de meeste centen naar Polen. Het grootste land onder de nieuwkomers mag 12,8 miljard euro verwachten. De Commissie keurde ook de nationale plannen voor de plattelandsontwikkeling in vier nieuwe lidstaten goed. In dit kader ontvangen Malta en de drie Baltische staten tot en met 2006 een totale som van ongeveer 1 miljard euro.

Daarnaast heeft de Europese Commissie ook een akkoord uitgewerkt voor de invoer van staal uit Oekraine. Het land zou dit jaar in totaal 606.824 ton staal naar de Europese Unie mogen exporteren. Het akkoord vloeit voort uit de recente verhoging van quota voor de import van staal uit Rusland, Oekraine en Kazakstan. Begin volgende maand zouden ook de quota voor 2005 vastgelegd worden.

10:18 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Economie in de kranten

Smartpub, het van oorsprong Belgische bedrijf dat gespecialiseerd is in de reclame-affichage op Smartwagentjes, is failliet. Er werd een curator aangesteld. Het faillissement dateert van begin deze maand maar raakte pas woensdag bekend. Smartpub had zijn zetel in Ukkel en beschikte over vier kantoren in België. Begin dit jaar breidde het zijn activiteiten van mobiele reclame uit naar Parijs. Het principe was eenvoudig: bedrijven konden reclame kopen op een Smart-autootje. Die wagens werden dan verhuurd aan particulieren die regelmatig in de stad rondreden. De particulier verbond er zich toe om de wagens steeds op een zichtbare locatie te parkeren. Enkele klanten van Smartpub waren Belgacom, H&M, Armani, Campari, Duracell en Axa. (Gazet van Antwerpen)

Coca Cola, Unilever en McDonald’s willen tegen 2015 geleidelijk de schadelijke broeikasgassen uit hun koelinstallaties verwijderen. Dat kondigden de drie concerns en de milieuorganisatie Greenpeace dinsdag aan. De ondernemingen presenteerden de resultaten van een vier jaar durende testfase met milieuvriendelijke koelingsmiddelen. Ze willen de apparaten die met fluorkoolwaterstoffen (HFK’s) koelen vervangen. Deze actie werd tijdens de Olympische Spelen van Sydney (2000) in het leven geroepen door Greenpeace, en wordt ondersteund door de VN. (Het Belang van Limburg)

De kwaliteit van wegrestaurants langs de Europese autosnelwegen laat nog steeds te wensen over: te weinig gezinsvriendelijk, te duur en onhygiënisch. Bijna een kwart van de 62 bezochte wegrestaurants in tien Europese landen kreeg de beoordeling “gebrekkig” mee. In dit jaarlijks onderzoek van de Duitse automobielclub ADAC en haar Europese zusterorganisaties scoorden vooral de Britse wegrestaurants slecht. België kreeg net als Nederland tweemaal de score “toereikend” mee. Ergernis bij de organisaties is er vooral over de duurte van de bezochte zaken. Een eenvoudige maaltijd met een kop koffie kost al snel 18 euro. Bij de beoordeling werden naast hygiëne en prijsniveau ook gekeken naar bewegwijzering, dienstverlening, gastronomie, toegankelijkheid en veiligheid. De gedetailleerde resultaten voor België worden later deze week bekendgemaakt, aldus Touring. (Het Volk)

De Nederlandse regering en de gemeente Rotterdam zijn het eens geworden over een uitbreiding van de Rotterdamse haven, zo heeft de Nederlandse publieke omroep NOS gemeld. Hiermee is de weg vrij voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte voor de Kust. Het Rijk investeert 1,4 miljard euro in de Maasvlakte. Hoeveel Rotterdam zelf aan de aanleg bijdraagt, is niet bekend. Als het project een succes wordt, zal Rotterdam een deel van de bijdrage aan de Nederlandse Staat terugbetalen. De Tweede Maasvlakte wordt als nieuw land uit zee gewonnen en is bestemd voor containerbedrijven en de chemische industrie. Rotterdam hoopt dat het project in 2010 voltooid zal zijn, aldus de NOS. (De Standaard)

De invoer van buitenlandse bieren op de Belgische markt heeft het afgelopen jaar voor het eerst de kaap van 10 procent overschreden. Dat blijkt uit het jaarverslag van de brouwerijsector, dat woensdag werd voorgesteld tijdens de algemene vergadering van de Belgische Brouwers. Het bierverbruik blijft stabiel met 96 liter per inwoner. Hoewel de uitvoer minder sterk stijgt dan in 2002, werd met meer dan 6,7 miljoen hectoliter een nieuw record bereikt in de export. Dat is 199.000 hl meer dan in 2002. In totaal is 43 procent van de productie bestemd voor het buitenland, waarvan 92 procent voor EU-landen. Opmerkelijk is dat België 38,4 procent meer bier heeft uitgevoerd naar de VS. Daarmee komt ons land op de zevende plaats van landen die bier uitvoeren naar de VS. Er werd vorig jaar 279.000 hl meer bier ingevoerd vanuit het buitenland. Voor het eerst wordt de 10 procent overschreden. Vooral Duits bier is gegeerd. Het bierverbruik per inwoner blijft stabiel met 96 liter per inwoner per jaar. Pils, geuze en fruitbieren scoren het best. De trend die op de markt werd waargenomen, wordt bevestigd: de Belg drinkt meer en meer thuis (+1,09 pct). In de horeca daalt het verbruik met 1,09 pct, maar het heeft met 56 procent wel het grootste aandeel. De investeringen van de brouwerijen stegen met 9,3 procent ten opzichte van 2002. De omzet nam toe met 6,4 procent, de omzet van de mouterijen steeg met 7,6 procent. De directe tewerkstelling in de sector blijft stabiel (circa 5.680). De Unie van de Belgische Brouwers heeft 115 leden. De algemene vergadering verkoos Theo Vervloet (58) tot nieuwe voorzitter. Vervloet is afgevaardigd bestuurder van Affligem Brouwerij in Opwijk. (Het Laatste Nieuws)

De operatie fiscale amnestie is niet de ultieme manier om zwart geld wit te wassen, zoals de regering altijd heeft voorgehouden. De oude regeling om ‘spontaan aangifte’ te doen en een akkoord met de fiscus te sluiten, bestaat nog altijd. Als niet wordt ingegrepen, blijft de regeling ook na het aflopen van de fiscale amnestie bestaan. Volgens deze procedure sluiten berouwvolle spaarders een akkoord met hun belastingcontroleur en krijgen ze alleen voor de laatste drie of vijf aanslagjaren een boete van enkele procenten. Minister van Financiën Didier Reynders had aangekondigd dat komaf zou gemaakt worden met deze ‘spontane aangifte’, maar dat is niet gebeurd. De rondzendbrief, die hierover werd opgesteld, ging veel minder ver. De belastingadministratie heeft nu zelf de minister voorgesteld om de zaak aan te pakken, maar voor de zomer verandert er niets. (De Morgen)

De Administratie Cultuur en de Raad voor Cultuur presenteerden de voorbije dagen hun aanbevelingen. Zij zijn de belangrijkste twee spelers die de aantredende Vlaamse minister van Cultuur moeten voorzien van input. Waar liggen de verschillen? De Administratie ziet internationalisering, digitalisering en de opkomst van commerciële cultuur als belangrijke aandachtspunten. De Raad voor Cultuur vraagt dat de nieuwe minister in de eerste plaats duidelijke beleidskeuzes maakt. De minister van Cultuur wijzigt van tijd tot tijd, maar terwijl blijft de Administratie Cultuur achter de schermen voortwerken. Om de vijf jaar, net na de Vlaamse verkiezingen, komt de Administratie naar buiten met haar aanbevelingen voor de nieuwe minister. In haar regeerbijdrage detecteert ze aandachtspunten, noden en witte vlekken. ‘Er moet op zijn minst 50 miljoen euro extra komen voor cultuur om een normale groei te verzekeren’, zegt Jos Van Rillaer, directeur-generaal van de Administratie Cultuur, aan De Tijd. Naast de uitvoering van de goedgekeurde decreten, de investeringen in infrastructuur en de blijvende aandacht voor cultuurparticipatie en erfgoedsector, dienen zich nieuwe evoluties aan: de opkomst van commerciële cultuur, de digitalisering en de internationalisering. Ook daarrond moet een beleid ontwikkeld worden. (De Tijd)

09:14 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

23-06-04

Er moet aan betere klantenservice gewerkt worden

Het niveau van de klantenservice in Europa ligt te laag. Dat blijkt een studie van het Engelse onderzoeksbureau Coleman Parks in opdracht van British Telecom. Zo duurt het veel te lang vooraleer e-mails van klanten beantwoord worden en van een geïntegreerde CRM-aanpak is nog niet veel sprake.

Uit het onderzoek blijkt dat de verschillende afdelingen die verantwoordelijk zijn voor de afhandeling van telefonisch of elektronisch gestelde vragen van klanten, niet goed samenwerken. “In de Benelux blijkt slechts vier procent van de onderzochte organisaties te weten of een telefonische vraag al eerder door de klant per e-mail is gesteld, maar niet beantwoord is,” merkt het tijdschrift Emerce op. “Klanten in de Benelux weten daarentegen het e-mailadres van een bedrijf snel te vinden, in gemiddeld 55 seconden. Het Europese gemiddelde ligt op 94 seconden.”

Maar consumenten uit de Benelux blijken vervolgens wel het langste op een elektronisch antwoord te moeten wachten. Slechts vier procent krijgt meteen een ontvangstbevestiging, 28 procent krijgt een antwoord binnen vijf werkdagen. In de rest van Europa ontvangt 61 procent binnen diezelfde periode antwoord. Iemand aan de telefoon krijgen lukt in de Benelux dan weer opvallend snel. “Het duurt gemiddeld 26 seconden, veruit de kortste tijd van heel Europa,” aldus Emerce. “In Duitsland doet men er 123 seconden over om de telefoon op te nemen, in Spanje 93 seconden.”

Volgens Coleman Parkes houden bedrijven in de Benelux nog de boot af wat betreft het automatiseren van de afhandeling van telefonische vragen van kranten. Slechts 27 procent heeft deze technologie aangekocht en geïmplementeerd, tegenover 71 procent in Frankrijk en 56 procent in Groot Brittannie.

CRM-software blijkt nog geen daadwerkelijke voordelen op te leveren, want 95 procent van de ondervraagde bedrijven wist niet of een telefonische klant misschien eerder een e-mail had gestuurd, die onbeantwoord was gebleven. “De minst geïntegreerde klantenservice werd geboden door bedrijven in Spanje en Duitsland, met een score van nul procent. De Benelux scoorde vier procent, net als Frankrijk en Ierland. In het Verenigd Koninkrijk werkte vijftien procent geïntegreerd,” aldus de onderzoekers.

11:40 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Inspelen op effecten van sociale interactie

Als iemand een alledaags product koopt, wordt hij daarbij niet of nauwelijks beïnvloed door zijn vrienden of familie. Maar bij een auto of merkkleding ligt dat helemaal anders. Sociale interactie-effecten spelen een belangrijke rol bij veel economische beslissingen die mensen maken. Bedrijven kunnen daar volgens econoom Adriaan Soetevent van de Universiteit van Groningen perfect op inspelen.

In zijn proefschrift schetst Adriaan Soetevent de mogelijke gevolgen van sociale interactie-effecten. “Als een individu een beslissing maakt onder druk van de groep mensen waarmee hij omgaat, de zogenaamde referentiegroep, dan kunnen producenten hierop inspelen,” aldus Soetevent. “Een voorbeeld daarvan is de Vodafone reclamecampagne. De producent laat in een eerste spot een groep skaters zien met een gsm-toestel, terwijl een tweede spot draait rond keurige zakenlui. Zo wordt voor elke consument een eigen referentiedoelgroep gecreëerd.”

Soetevent laat ook zien dat de overheid het welzijn van mensen naar een hoger niveau kan tillen door rekening te houden met deze sociale interactie-effecten. “Door hogere belastingen te heffen op goederen waarbij referentiegroepen een belangrijke rol spelen, zoals merkkleding, dure auto’s en sierraden, kan ze het vliegwieleffect van sociale interactie-effecten afremmen,” meent hij. “Het gevolg is dan mensen minder dure goederen kopen en elkaar dus ook minder op kosten jagen.”

Soetevent gaat in zijn studie van het sociale interactie-effect dieper in op een aantal praktische gevallen, waarbij hij onder meer de opbrengsten van kerkcollectes volgde. Daarbij werden collectes georganiseerd in een gesloten collectezak en een open mandje. “Hoewel hierbij ook andere factoren een rol spelen in de keuze van mensen om te geven, zoals het doel van de collecte of de opkomst bij de dienst, zijn de gevolgen van sociale interactie-effecten goed meetbaar,” merkt hij op. “Men laat de ene keer een gesloten collectezak rondgaan en de andere keer een open mandje. Bij de tweede blijkt de opbrengst tien procent hoger.”

Door de openbaarheid van de giften kunnen volgens Soetevent allerlei sociale factoren hun effect doen gelden, zoals de vergelijking van de eigen bijdrage met die van anderen of het tonen van belangeloos gedrag. “Als langere tijd een open collectemand gebruikt wordt, dan wordt het effect kleiner,” benadrukt hij. “Eén kerk heeft naar aanleiding van mijn onderzoek besloten om sporadisch een open collectemand in te zetten, alléén als voor een bepaald doel extra geld nodig is.”

10:59 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Niet alleen bejaarden gaan op cruise

Cruises beginnen jongere reizigers aan te spreken. Cijfers van Royal Caribbean, de tweede grootste cruise-rederij ter wereld, tonen immers aan dat de gemiddelde leeftijd van de passagiers de voorbije vijf jaar van vooraan in de vijftig tot vooraan in de dertig is gedaald.

In een interview met Meghan Collins Sullivan van The Washington Post zegt Dan Hanrahan, vice president van Royal Caribbean dat mensen altijd denken dat cruises bestemd zijn voor personen die ouder zijn dan henzelf. “Zelfs wanneer ze 65 jaar zijn, zijn ze nog altijd van mening dat het ieders voor ouderen is,” stelt hij. Sullivan merkt daarbij op dat de cruise-rederijen zich in eerste instantie nog altijd richten tot de baby-boomers, maar dat sommige met succes een jonger publiek proberen aan te spreken.

Hanrahan zegt dat steeds meer jonge koppels en vrijgezellen aan een cruise beginnen. Dat vertaalt zich ook in de programma’s die de rederijen aanbieden. “Veel schepen hebben een discotheek aan boord waar die jongeren zich tot ’s ochtends kunnen uitleven,” zegt Terry Dale, voorzitter van de Cruise Lines International Association (CLIA), wiens twintig leden 95 procent van de industrie vertegenwoordigen. “Maar de reclamespots maken duidelijk dat de ouderen zich nog altijd rustig aan de rand van het zwembad kunnen neerzitten, terwijl de anderen zich op het in-line skaten gooien, naar het casino gaan of de openlucht bioskoop bezoeken.”

Cruises omvatten volgens Sullivan echter ook steeds meer activiteiten aan de wal, terwijl sommige rederijen aan boord golfcursussen aanbieden en na het aanmeren een bezoek aan een echte golfclub op het programma zetten. Royal Caribbean organiseert cruises naar Alaska, met inbegrip van de beklimming van een gletsjer of een helicoptervlucht naar een afgelegen gebied waar met hondensleden gereden kan worden. Marktleider Carnival Cruise Lines organiseert bij het begin van de tocht een party voor vrijgezellen en poogt hen ook tijdens de verdere reis samen te houden.

Daarnaast heeft de rederij ook meer kortere cruises in zijn programma opgenomen. Daarmee wil Carnival jongere mensen aantrekken die misschien niet voldoende spaargeld hebben om de langere reizen te ondernemen. Er zijn zelfs speciale activiteiten voor kinderen voorzien.

Sullivan stelt dat deze drijvende hotels niet zo hyperactief van start gingen. “De transatlantische routes, voorgangers van de moderne cruise-schepen, begonnen in het midden van de 19de eeuw rijke reizigers te vervoeren tussen Europa en de Verenigde Staten,” benadrukt ze. “Maar in 1972 bleven er nog slechts vier van deze transatlantische verbindingen over. Men had de Queen Elizabeth 2 van de Cunard Line, de Michelangelo en Raffaello van de Italian Line en de France van de French Line.

De huidige cruise-sector begon volgens Sullivan rond 1970, toen 500.000 mensen een zeereis boekten. “Als vervoermiddel was de passagiersboot verleden tijd,” schrijft ze. “Maar nadat de luxueuze France in 1974 zijn laatste overtocht had gemaakt, werd ze niet helemaal uit dienst genomen. Het schip werd overgekocht door een Noorse reder, die de boot als ‘Norway’ in 1979 naar Miami vaarde om er de Noorse Caribbean Lines als cruise-schip te vervoegen.”

Sullivan stelt dat cruises zich echter moeten aanpassen aan de wensen van de hedendaagse toerist, die meer, maar kortere, trips onderneemt. “Volgens de CLIA werd er van 1983 tot 1991 een constante afname van de duur van cruises geconstateerd,” zegt ze. “Een gemiddelde cruise duurt nog zeven dagen, maar steeds meer toeristen ondernemen nog kortere reisjes, variërend van twee tot vijf dagen. Hun aandeel in de markt groeide van 29,6 procent in 1981 tot 32,9 procent in 2003. Er waren tijdens die periode zelfs nog hogere pieken, met 37,2 procent korte vakanties in 2001 en 38 procent in 1994.”

De talrijke activiteiten aan boord maken volgens Sullivan een groot deel van het succes van de hedendaagse cruises uit. “Dat gaat van gezondheidskuren en aerobic tot cursussen en shopping-gelegenheden,” zegt ze. “Daarnaast zijn er het groeiend aantal excursies, aangevuld met de vrijere levensstijl aan boord met café’s en rustige restaurantjes.”

Volgens de CLIA trokken de cruises vorig jaar in totaal 9,52 miljoen reizigers, waaronder één miljoen kinderen, aan. Dat is een groei met 10,2 procent in vergelijking met het jaar voordien. Dit jaar worden 10,6 miljoen reizigers verwacht. Bovendien wordt gesteld dat het aantal boten sinds 2003 met 41 procent is toegenomen.

Sullivan herinnert eraan dat ook het cruise-toerisme na de aanslag op de Twin Towers klappen kreeg, maar één van de toeristische sectoren was die zich het snelste herstelde. Dat heeft volgens haar te maken met het feit dat steeds meer Amerikaanse steden – nu al meer dan dertig – cruise-schepen de gelegenheid geven aan te meren. “Daardoor moeten de reizigers niet langer naar Miami, New-York of Los Angeles reizen om aan boord te gaan,” zegt ze. “Het beperkte bovendien het prijskaartje van de cruises.”

09:53 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Prijsvoordelen om klanten terug te winnen

Het kost minder om een weggelopen klant terug te halen dan om een nieuwe te werven. De Journal of Marketing Research stelt dan ook dat bedrijven redenen genoeg hebben om werk te maken van een customer winback. De prijsstrategie is daarbij cruciaal.

Sommige klanten zijn notoir ontrouw. “Ze hopen van de een naar de ander, op zoek naar de beste aanbiedingen,” aldus de Journal of Marketing Research. “En valt er elders meer voordeel te behalen, dan zijn ze meteen weg.” Toch zijn deze klanten een minderheid.”

Onderzoek heeft uitgewezen dat het heel wat makkelijker is een deal te sluiten met iemand die klant is geweest, dan met een nieuwe prospect. “Met die wetenschap in het achterhoofd zou het voor de hand moeten liggen dat bedrijven veel energie steken in het terugwinnen van klanten,” benadrukt de Journal of Marketing Research. “Maar in de praktijk valt dat behoorlijk tegen. Sinds de opkomst van CRM is de aandacht voor het behouden van klanten weliswaar gestegen, maar customer winback is nog een verwaarloosd terrein.”

Bedrijven beseffen blijkbaar onvoldoende wat de waarde is van teruggewonnen klanten, en gaan er nog teveel vanuit dat de weglopers bij terugkomst zo weer vertrokken zijn. Met het juiste prijsbeleid valt hier volgens het tijdschrift echter aardig wat winst te behalen. “Uitgangspunt moet zijn dat de klant met een aantrekkelijk voordeel wordt binnengehaald en daarna zo snel mogelijk weer een gewone prijs betaalt,” wordt er opgemerkt. “Dat voorkomt dat de klant het idee krijgt dat hij ook op langere termijn voor een dubbeltje op de eerste rang kan zitten. Ongetwijfeld zullen er klanten bij zijn die zo weer vertrekken. Maar er blijven er in de meeste gevallen genoeg over om de investering lonend te maken.”

08:49 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Economie in de kranten

De voorbije maanden is de verkoop van motorfietsen in België gestegen met 16 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2003. De verkoopscijfers in het arrondissement Antwerpen stegen zelfs met 34 procent. Volgens Joost Kaesemans, communicatiemanager van Febiac, is de stijging te danken aan de werken op de Antwerpse Ring. In totaal 1.306 motorfietsen werden totnogtoe in 2004 verkocht, ten opzichte van 975 stuks in 2003. De grootste stijging, plus 193 procent, valt te noteren bij de scooters tot 125cc. “Dat is niet te verbazen want wie zijn rijbewijs haalde voor september 2001, kan zonder bijkomende formaliteiten overschakelen naar een dergelijke scooter”, verklaart Kaesemans. “Daarnaast is de scooter een ideaal alternatief tijdens de files. Uit onderzoek bij niet-motorrijders blijkt dat de verplaatsing per scooter in de files als sneller wordt ervaren. De scooters schijnen een betere mobiliteit te bieden”. Ook zwaardere motorfietsen kenden een goede verkoop. De meerverkoop steeg er naar 56 procent. Voor de zwaardere motoren is wel het bezit van een motorrijbewijs vereist. Voor mensen die nog twijfels of vragen hebben, organiseren Febiac en enkele scootermerken gratis initiaties gedurende drie weekends in de Antwerpse regio. “Op anderhalf uur zullen instructeurs de basistechnieken bijbrengen”, legt Kaesemans uit. “Je kan dan uittesten of zo’n scooter wel iets voor jou is”. (Gazet van Antwerpen)

De Société Wallonne des Aeroports (Sowaer), een maatschappij van de Waalse overheid, heeft in 2003 49 miljoen euro geïnvesteerd in de infrastructuur van de luchthavens Luik-Bierset en Charleroi-Gosselies. Dat blijkt uit het jaarverslag van de maatschappij. Het bedrag is vooral besteed aan nieuwe vertrek-en landingsbanen in Bierset, de uitbreiding van de terminal in Gosselies en een aantal studies. Dankzij de investeringen konden de werken aan de passagiersterminal in Luik van start gaan en is in Charleroi de procedure gestart voor een nieuwe luchthaventerminal, aldus Sowaer. De maatschappij zegt ook dat ze zich in 2003 heeft ingespannen om de geluidshinder voor de omwonenden te beperken. Rondom de luchthaven van Luik zijn intussen 56 gebouwen geïsoleerd tegen het geluid. In 93 gebouwen zijn de werken aan de gang en op 40 plaatsen starten ze zeer binnenkort. Ondertussen werden 362 dossiers bijna afgehandeld. (Het Belang van Limburg)

De Europese Commissie geeft het Waals Gewest een laatste termijn van twee weken om de illegale hulp aan Ryanair te recupereren, melden de kranten van de groep Vers l’Avenir dinsdag. In februari oordeelde de Commissie dat sommige hulp die het Waals Gewest aan de Ierse luchtvaartmaatschappij toekende voor vluchten vanop de luchthaven van Charleroi, illegaal was. Vier maanden later is het Gewest volgens de Commissie “zelfs nog niet begonnen met de formele uitvoering van de beslissing”. De Directie Energie en Transport van de Commissie heeft bijgevolg op 14 juni een harde brief naar Namen gestuurd. Op het kabinet van Waals minister Serge Kubla wordt de Europese procedure met de vinger gewezen omdat de beschuldigde zelf de illegale bedragen moet vastleggen. De regering vroeg daarover verduidelijkingen aan de Commissie, maar kreeg geen antwoord. “Om ons te voegen naar de termijn van twee weken, zullen we zelf schattingen maken”, werd op het kabinet gezegd. (Het Nieuwsblad)

De zelfstandige ondernemers in Vlaanderen hebben opnieuw meer vertrouwen in de evolutie van de economische conjunctuur, zo blijkt uit de KMO-conjunctuurbarometer van Unizo. In maart was nog 45 procent van de KMO’s ontevreden over de economie, in juni is dat percentage gedaald tot 34 procent. De globale index stijgt van 100,7 tot een “gezonde” waarde van 102,8. Dat is de hoogste indexwaarde sinds 2001. De omzetverwachtingen voor de komende zomermaanden blijken minder hooggespannen. Die daling komt elk jaar terug door de kalmere zomerperiode in heel wat sectoren. Ongeveer 44 procent van de KMO’s verwacht meer werk in de komende maanden, maar dat leidt nauwelijks tot meer tewerkstelling. Een meerderheid van 60 procent wil het grotere volume aan werk opvangen door een betere werkorganisatie, 28 procent wil daartoe meer overuren laten maken. Er wordt voorts veel minder geklaagd over laattijdige betalers. De negatieve invloed door te scherpe concurrentie lijkt in juni af te nemen. (Het Volk)

Bij voedselproducent Kraft Foods in Herentals verdwijnen minstens 107 van de 340 banen. Dat heeft de directie vandaag op een bijzondere ondernemingsraad bekendgemaakt. Minstens 88 arbeiders en 19 bedienden zullen in het kader van de door de directie geplande herstructurering hun baan verliezen. Kraft Foods, onder meer bekend als producent van Leo en Melo Cakes, wil een deel van haar productie uitbesteden aan Oost-Europese bedrijven. De directie plaatst tegenover deze maatregelen géén harde engagementen of investeringen naar de toekomst. Dinsdagnamiddag wordt het personeel ingelicht. Mogelijk volgen er dinsdag al acties. (Het Laatste Nieuws)

De communicatie van de beursgenoteerde bedrijven verbetert in België. Dat blijkt uit een studie die de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) hierover maakte. Het is de eerste studie sinds het koninklijk besluit dat de verplichtingen van de bedrijven bij hun communicatie wijzigt van kracht is. De gemiddelde termijn voor de publicatie van de jaarresultaten van de bedrijven daalde van 71 naar 69 dagen bij de bedrijven van de Bel-20 en van 72 naar 66 dagen bij de bedrijven van de continumarkt. Negentig procent van de bedrijven publiceerde zijn jaarlijkse communiqué binnen de reglementaire termijn van drie maanden, schrijft L’Echo vandaag. In totaal leeft 71 procent van de bedrijven de nieuwe wettelijke regels integraal na. Het enige minpunt is dat de gegevens over de prognoses afnemen. (De Standaard)

Entertainmentbedrijf Studio 100 heeft de samenwerking met meidengroep K3 verlengd tot begin 2007. De bij het jonge publiek razend populaire hitgroep is al sinds vier jaar verbonden aan Studio 100 en beide partijen kwamen overeen om de goudhaantjes nog minstens drie jaar hun werk te laten doen. Karen, Kristel en Kathleen en het mediabedrijf in Schelle zijn naar eigen zeggen “in de wolken” en dat lijkt niet alleen een mooie beeldspraak. De shows, televisieoptredens, merchandisingverkoop, de cd’s en aanverwanten lopen als een trein en leggen beide partijen geen windeieren. De dames zitten ook de komende maanden niet stil. Eind juni spelen de meisjes ten dans op het Zomerfestival in Ahoy in Rotterdam en op 10 juli start de Belgische en Nederlandse tour van de nieuwste K3-show “K3 de wereld rond”. In september gooit K3 een nieuwe cd op de markt en in september of oktober volgt de release van de eerste K3-film “K3 en het Magische Medaillon”. (De Tijd)

07:57 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

22-06-04

Wachten op je droomjob loont de moeite

Vlaamse jongeren willen graag werken en ze stellen zich heel flexibel op. Dat is de conclusie van een enquête van Vacature en de Vlerick Leuven Gent Management School. Bovendien blijken jonge ambtenaren, leidinggevenden en leerkrachten heel dynamisch te zijn.

De onderzoekers stellen dat jongeren willen hard werken. “Ze beleven hun baan zeer intensief,” aldus onderzoeksleider professor Herman Van den Broeck. “Tachtig procent zegt keihard te willen werken om er te komen. Amper 3,74 procent kijkt tegen het werk op. De jeugd bevestigt het beeld van de Vlaming als een woeste werker.”

Jongeren staan ook niet afwijzend tegenover overuren. “Meer uren kloppen op bepaalde dagen is voor hen geen probleem,” aldus de onderzoekers. “Ze hechten wel belang aan een goede balans werk-privé. Waarschijnlijk staan ze open voor alternatieve werkvormen, zoals enkele weken keihard doorwerken aan een project in het buitenland. Als het bedrijf dan maar zorgt dat ze daarna die balans kunnen herstellen.”

Jongeren hebben ook geen schrik voor verandering en vernieuwing. “Dit is alvast positief,” meent onderzoekster Karlien Vanderheyden. “Toch even op wijzen dat deze groep nog niet geconfronteerd werd met organisatieveranderingen zoals werkenden met vijf jaar of meer anciënniteit.”

De subgroep van de jonge ambtenaren blijkt enorme verwachtingen te hebben over zijn baan. “Hun flexibiliteit valt enorm op,” stelt Herman Van den Broek. “Ze zijn bereid vlot van functie te veranderen. Ze willen zich tegen nutteloze regels verzetten. Deze groep bezit een serieuze slagkracht. Dat vind ik een van de leukste bevindingen van de enquête.”

Verder wordt er gesteld dat onze jeugd geconfronteerd wordt met ouders die een hoge werkdruk kennen en die veel bezig zijn met hun job, als ze al niet ontslagen werden bij herstructureringen. Dat speelt vooral bij de aandacht die ze schenken aan de balans tussen werk en privé. Ouders zijn voor hen eerder een ’troost en toeverlaat’ dan een geldschieter.

Het beeld van het geldgewin is afgezwakt. Jongeren willen een zinvolle baan en hun salaris komt zeker niet op de eerste plaats. De zo geroemde bedrijfswagen is in hun ogen niet meer dan een akkefietje. Terwijl de meeste jongeren vrij rechtlijnig zijn, vormen de jonge leidinggevenden hierop een uitzondering. “Het is dramatisch dat juist zeer ambitieuze gedreven jongeren ook een sterk zelfversterkend gedrag vertonen dat mikt op status, een hoog salaris en een grote auto,” zeggen de onderzoekers.

Deze groep heeft ook snel kameleongedrag. “Ze maken niet zo’n punt van te hard rijden en zwartwerk,” benadrukken de onderzoekers. “Het doel heiligt de middelen. Dit is een fundamenteel probleem. We hebben die ambitieuzen nodig om leiding te nemen, maar zij zijn niet het sterkst gewapend om een duurzame ontwikkeling te garanderen. Dat kan hen eigenlijk niet schelen. Als ze het over duurzame en ecologisch management spreken, gebruiken ze het omdat het hen uitkomt.”

Meer jongeren komen eerder in bedienden- of arbeidersjobs terecht dan in leidinggevende functies. “Hoewel ze boordevol ambitie zitten om het te maken, worden ze geconfronteerd met de harde realiteit van de arbeidsmarkt,” zegt Herman Van den Broeck. “Nogal wat jongeren hopen in een leidinggevende functie terecht te komen. Maar velen starten uiteindelijk in een bediendenjob. Slechts 20 procent hoopt op een bediendenjob, maar dat is juist de startfunctie voor bijna 60 procent van de ondervraagden. Velen rekenen op een leidinggevende job, maar die is voor weinigen weggelegd.”

16:59 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Europees merk weinig zinvol

Consumenten hebben geen voordeel van een ‘Made in the EU’-aanduiding op producten. Beter is meer informatie te geven over de inhoud van het product. Dat meldde de Europese Consumenten Adviesgroep als reactie op een idee van de Europese Commissie. De uitbreiding van de Europese Unie wordt door de West-Europese bedrijven dan weer wel als een goede zaak beschouwd.

Die had het ‘Made in the EU’-stempeltje in december bedacht. De informatie zou verplicht of vrijwillig in de plaats kunnen komen van aanduidingen als ‘Made in Holland’ en ‘Made in Germany’. De consumentengroep vindt de herkomstinformatie weinig zinvol.

Gesteld wordt dat men aanvaardt dat sommige consumenten willen weten of een product geïmporteerd is en in welk land het geproduceerd is. Er wordt echter aan toegevoegd dat dit niets zegt over de aard, samenstelling, productiemethode en de milieu- of sociale gevolgen. De adviesgroep, ingesteld door de Europese Commissie, ziet hooguit iets in vrijwillige invoering door bedrijven.

De meerderheid van de West-Europese bedrijven zien in de uitbreiding van de Europese Unie nieuwe mogelijkheden. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Proudfoot Consulting bij bedrijven uit Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk en Engeland.

In Duitsland wordt de uitbreiding door 31 procent van de bedrijven als een bedreiging beschouwd, terwijl ook 29 procent van de Oostenrijkse bedrijven geen heil zien in een groter Europa. Opmerkelijk is dat slechts tien procent van de Franse en zes procent van de Engelse bedrijven die mening delen. “Niet toevallig liggen Duitsland en Oostenrijk het dichtst bij een aantal van de nieuwe lidstaten,” merkt Journal du Net op.

Deze vaststelling wordt volgens Journal du Net bevestigd door de bedrijven die al actief zijn op de uitgebreide markt. Zo blijkt 82 procent van de Franse bedrijven die aanwezig zijn in de nieuwe EU-lidstaten, goede tot zeer goede ervaringen opgedaan te hebben. “Slechts tien procent maakt gewag van negatieve ervaringen,” aldus Journal du Net.

Ondanks die goede resultaten, blijken niet alle bedrijven van plan te zijn zich in de nieuwe lidstaten te vestigen. Bij de Duitse bedrijven zegt 43 procent zich er te willen vestigen, maar bij de Oostenrijkse en Engelse bedrijven is dit al gedaald tot 22 procent, terwijl slechts tien procent van de Franse ondernemingen plannen in die richting heeft.

Tsjechië wordt door de bedrijven het meest naar voor geschoven als een land dat voor hen potentiële mogelijkheden zou hebben (33 procent). Met 31 procent lijkt ook Polen als interessant bekeken te worden. Verder volgen Slovakije en Hongarije (23 procent), Slovenië (21 procent), Letland (15 procent), Littouwen en Estland (13 procent), Cyprus (6 procent) en Malta (4 procent). Polen is het land waar al de meeste bedrijven actief zijn (62 procent), gevolgd door Hongarije (54 procent) en Tsjechië (53 procent)

16:26 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Bedrijfsleiders moeten bloggers worden

Weblogs kunnen voor een bedrijf een belangrijk middel zijn om met de buitenwereld te communiceren en converseren. Tijdens een bloggers-congres in New-York werd opgemerkt dat bedrijfsleiders dan ook ernstig zouden moeten overwegen om met een weblog te starten.

Weblogs hebben volgens Tobi Elkin in MediaPost het grote voordeel dat ze het mogelijk maken dat er een continue feedback tussen lezer en content leverancier, in veel gevallen één en dezelfde figuur, op gang komt. “Wanneer er bij MediaPost een artikel gepubliceerd wordt, zien we soms quasi onmiddellijk lezersbrieven binnenkomen,” merkt hij op. “Dergelijke reacties zullen onze visie misschien niet veranderen, maar ze bieden wel een bredere kijk.”

E-mail nieuwsbrieven en online nieuws zijn volgens Elkin bijzonder krachtig, maar hij voegt er aan toe dat weblogs voor een nog hogere graad van continue en dynamisch engagement zorgen. “Ze zijn heel intiem en interactief,” merkt hij op. “Bloggers geven kritiek op nieuwsfeiten of geven hun eigen visie op het nieuws. Bloggers hebben de nadruk gelegd op zelfexpressie en nodigen uit tot reacties en engagement. Zij zoeken een dialoog.”

Op het gebied van public relations kunnen weblogs ingeschakeld worden voor het verspreiden van nieuws, terwijl er ook instrumenten ontwikkeld werden om weblogs te scannen en de meest belangrijke en invloedrijke te identificeren. “Daar kan gebruik van gemaakt worden om het doelpubliek van de klant te bereiken,” aldus Elkin. “Men wordt een deel van de conversatie. Bovendien kunnen er bedrijven-weblogs creëren die door echte individuen beheerd worden, terwijl het ook mogelijk is om doordachte berichten op weblogs te plaatsen.”

Tijdens een weblog-congres, georganiseerd door het pr-bureau CooperKatz & Co uit New-York, stelde blogger Buzz Bruggeman van Activewords dat hij dankzij de RSS-technologie onmiddellijk weet wanneer een blogger iets over een bepaald onderwerp op het internet heeft gezet. Volgens Robert Scoble, blogger bij Microsoft, danken de weblogs hun populariteit aan het feit dat ze gemakkelijk te publiceren zijn, sociaal en gemakkelijk opspoorbaar zijn, dat elke tekst zijn eigen link heeft en dat hun content met RSS gemakkelijk verdeeld kan worden.

Scoble merkte op dat tachtig procent van de verkoop gerealiseerd wordt door mondreclame. “Maar het is niet altijd mogelijk om aan gesprekken rond de percolator deel te nemen,” benadrukte hij. “Met de weblogs wordt dat wel mogelijk.” Scoble voegde er aan toe dat bedrijfsleiders een weblog zouden moeten beheren. “Ze moeten contact leggen met andere bloggers.”

14:53 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Brouwers prospecteren nieuwe markten

De Amerikaanse en Europese bierproducenten verlaten hun historische grenzen en prospecteren nieuwe markten. Vooral China, Rusland en Centraal-Europa zijn daarbij volgens de Franse krant Le Monde een belangrijk doelwit. China is vorig jaar trouwens de grootste bierconsument van de wereld geworden.

Er woedt een hevige concurrentie tussen het Amerikaanse Anheuser-Busch, het Engelse SABMiller, het Nederlandse Heineken en het Belgische Interbrew. Anheuser-Busch heeft zopas de Harbin Brewery overgenomen en Interbrew probeert op de Franse markt de hegemonie van Kronenburg en Heineken te doorbreken.

De krant merkt op dat het bier een universele afkomst heeft. Het oudste bekende recept is immers afkomstig uit Babylon en dateert van 4.000 jaar voor Christus. Bovendien wordt op dit ogenblik 1,4 miljard liter per jaar gebrouwd. In China, waar de biermarkt met zes procent per jaar toeneemt, drinkt men per inwoner gemiddeld 17 liter bier per jaar. De Duitsers komen aan 128 liter per man. Anheuser-Bush haalt een jaaromzet van 14 miljard euro, SABMiller 10,4 miljard euro, Heineken 9,2 miljard euro en Interbrew 7 miljard euro.

De markt in West-Europa stagneert en dus moeten de brouwers nieuwe afzetgebieden proberen te vinden. Interbrew ging dan ook samen met de Zuid-Amerikaanse marktleider AmBev. “Deze fusie creëert een echte reus met een jaarlijkse productie van 190 miljoen hectoliters, een jaaromzet van 9,5 miljard euro en 73.000 personeelsleden,” aldus Le Monde. “Daarbij zal AmBev het Amerikaanse continent bewerken, terwijl Interbrew de rest van de wereld voor zijn rekening zal nemen. Met deze operaties wil de Belgische brouwer een internationale markt creëren, terwijl het bier toch een typisch streekproduct is.”

Op 4 juni lanceerde Anheuser-Busch een eerste publiek aanbod op de Harbin Brewery, de vierde grootste Chinese brouwer. Daarmee was de Amerikaanse brouwer zijn concurrent SABMiller te vlug af. “Wanneer Anheuser-Busch die operatie tot een goed einde brengt, krijgt het bedrijf op slag gigantische groeimogelijkheden en de kans om Chinese bieren op de traditionele markten te introduceren,” benadrukt Gilles Cohen van het studiebureau Ineum Consulting.

De groei op de Amerikaanse markt, waar Anheuser-Busch een aandeel van vijftig procent heeft, wordt volledig gerealiseerd door importbieren. De overname van Harbin zou Anheuser-Busch 635 miljoen euro kosten. “Alleen de grootste spelers hebben de mogelijkheden om in locale brouwerijen van enige omvang te investeren,” schrijft Le Monde. “De anderen zijn veroordeeld tot tragere strategieën, die meestal bestaan uit het nemen van minderheidsparticipaties en distributie-contracten.”

Le Monde wijst erop dat Heineken een concessie verworven heeft in Tunesië en Kronenburg een contract getekend heeft in Algerije. Bovendien heeft Heineken eerder dit jaar zijn intrede gedaan in Kazakstan, terwijl SABMiller de controle over het Roemeense Aurora heeft verworven. Het Deense Carlsberg onderhandelt met het Chinese Lanzhou Huanghe om vijftig procent van een brouwerij in Gansu over te nemen. En vorige week werd bekend gemaakt dat Interbrew een meerderheidsbelang heeft verworven in de Chinese Zhejiang Shiliang Brewery.

Op de Europese markten maken de brouwerijen volgens Le Monde echter moeilijke tijden mee. “In Frankrijk, de vijfde grootste producent van Europa en wereldwijd de belangrijkste exporteur van malt, stapelen de commerciële, reglementaire en fiscale problemen zich op,” merkt de krant op. “Ook het distributie-patroon is veranderd. Er wordt minder bier gedronken op café, maar de verkoop in de supermarkten – waar nu 71 procent van de volumes wordt omgezet – is toegenomen. De industrie moet zich daaraan aanpassen.”

De brouwers werken dan ook intens aan innovaties en marketing. Er worden nieuwe verpakkingen – aluminium flessen, gezinsvaatjes – op de markt gebracht, maar ook aan het product zelf wordt gewerkt. “Zo worden er lichtere bieren gebrouwen, terwijl er ook aromatische brouwsels en speciaalbieren worden geïntroduceerd, waarmee men vooral een vrouwelijk publiek probeert aan te spreken,” merkt Le Monde op. Zo zouden vorig jaar in Frankrijk niet minder dan 41 nieuwe producten in de rekken geplaatst zijn.”

11:32 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Economie in de kranten

De economische groei zal in België dit jaar 2,5 pct bedragen. Dat verwacht het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). De heropleving blijft evenwel kwetsbaar, zo blijkt uit de conjunctuurbarometer van de werkgeversorganisatie. De bedrijven tonen zich overwegend optimistischer dan zes maanden geleden, zowel over de huidige toestand als over de toekomst. Dat zegt VBO-econoom Edward Roosens. Voor sommige sectoren zoals de ICT (informatie- en communicatietechnologie) is dit zelfs voor het eerst sinds lang. Maar de economische heropleving blijft extreem kwetsbaar, luidt het bij het VBO. Heel wat sectoren wijzen op de dreiging die uitgaat van de stijging van de grondstofprijzen (aardolie en staal). Op termijn vrezen ze ook een hogere inflatie, wat de rentetarieven de hoogte in zou kunnen jagen en een rem op de bedrijfsinvesteringen en de consumptie zou kunnen betekenen. Overigens blijft de sterke koers van de euro tegenover de dollar, het pond en de yen wegen op de uitvoer. Het huidige herstel is grotendeels afhankelijk van die export. Die dure grondstofprijzen en de dure euro zouden kunnen leiden tot een daling van de groei eind dit jaar, aldus Roosens. De Belgische economie moet ook afrekenen met structurele handicaps zoals de hoge arbeidskost waardoor de vooruitzichten voor de arbeidsmarkt zwak blijven. Het VBO doet een oproep aan de vakbonden, met wie eind dit jaar moet onderhandeld worden over een nieuw interprofessioneel akkoord, om de perioden dat het goed gaat te gebruiken om structurele problemen aan te pakken in plaats van te herverdelen. (De Standaard)

De Fransman Jean-Marie Messier werd maandag in voorhechtenis genomen in het kader van het onderzoek tegen de Franse mediagroep Vivendi Universal (VU), waar hij voorzitter van geweest is. Dat heeft de politie gemeld. Messier werd door de onderzoekers naar het hoofdkwartier van de financiële brigade van Parijs geroepen, om te worden verhoord over de mogelijke manipulatie van beurskoersen. In september 2003 heeft de Commissie Beursoperaties een rapport overgemaakt aan de politie. Daarin werd gesteld dat de financiële informatie die VU in 2001 en 2002 verstrekte niet correct was. Eind maart 2004 werden al ex-verantwoordelijken van VU aangehouden voor verhoor: adjunct-penningmeester François Blondet en penningmeester Hubert Dupont-Lhotelain. Ook Philippe Guez, voorzitter van Deutsche Equities, waarvan de activiteiten geïntegreerd zijn in Deutsche Bank, werd toen ondervraagd. En op 4 juni werd de voormalige financiële directeur van de Franse communicatiegroep, Guillaume Hannezo, in verdenking gesteld voor misbruik van voorkennis, koersmanipulatie en het verspreiden van valse informatie. Het onderzoek tegen Vivendi werd geopend op 29 oktober 2002, nadat de Association des petit porteurs d’actif (APPC, een vereniging van kleine aandeelhouders) een klacht neerlegde omdat het benadeeld werd door een “foute voorstelling van de balans en van de financiële reserves”. (Het Belang van Limburg)

Modeontwerper Karl Lagerfeld (65) gaat een betaalbare collectie ontwerpen voor de Zweedse kledingketen Hennes & Mauritz (H&M). Dat maakte het bedrijf bekend. Lagerfeld, die ook als couturier werkt voor het Parijse modehuis Chanel, zal zo’n dertig kledingstukken ontwerpen voor de herfstcollectie. De kleren worden gemerkt met het label ‘Karl Lagerfeld for H&M’ en liggen midden november in de winkel. Het is niet de eerste keer dat Lagerfeld zijn mode ook voor de gemiddelde portefeuille betaalbaar maakt. Van 1987 tot 1995 ontwierp hij al confectiekleding voor Klaus Steilmann. En acht jaar geleden presenteerde hij een eerste eigen collectie in de catalogus van postorderbedrijf Quelle. (Het Volk)

De BMT Groep heeft een princiepsovereenkomst bereikt met het management van de vestigingen van haar plaatdivisie in Boechout en het Roemeense Iasi voor een management buy-out (mbo). Tegen half september zou de transactie moeten afgerond zijn. De plaatdivisie van BMT maakt omkastingen voor onder meer compressoren en fotokopieerapparaten. “We waren al een aantal jaren op zoek naar een partner of overnemer,” zegt financieel directeur Theo Nys aan Belga. “De plaatdivisie werkt in een heel competitieve sector en leverde slechts een beperkte bijdrage tot de winst”. In Boechout werken 180 mensen, in Iasi 100. Op jaarbasis droeg de divisie ongeveer 16 miljoen euro omzet bij tot de BMT Groep met een beperkte impact op de resultaten. De vestigingen worden eerst verzelfstandigd om daarna over te gaan in handen van het management. BMT concentreert zich sinds enkele jaren vooral op de productie van tandwielen en glasvormen. Het bedrijf is actief in twaalf landen en heeft twee vestigingen in België. Het draait een jaaromzet van 188 miljoen euro. (De Tijd)

Uit de 5.557 controles die de Directie Toezicht vorig jaar in de Belgische horecazaken uitvoerde, blijkt dat in Vlaanderen 34 procent van de zaakvoerders de wetten op zwartwerk overtreedt. Dat is dubbel zoveel als in Wallonië, antwoordde minister van Werk Frank Vandenbroucke (SP.A) op een vraag van volksvertegenwoordiger Maggie De Block (VLD). België telt volgens Vandenbroucke 41.535 horecazaken. Bij 13,4 procent controleerde de Directie Toezicht op Sociale Wetten of de sociale documenten voor hun werknemers in orde zijn, of ze buitenlanders illegaal tewerkstellen en of ze de wetten op deeltijdse arbeid naleven. Het gaat kortom om controles op het zwartwerk, schrijft Gazet van Antwerpen vandaag. In Vlaanderen werden bij 34 procent van de controles overtredingen van een van de drie wetten vastgesteld, in Wallonië slechts bij 15 procent en in Brussel bij 17,8 procent. (Het Laatste Nieuws)

Het commerciele ruimteschip SpaceShipOne is maandag veilig naar de aarde teruggekeerd. Met deze eerste bemande commerciële vlucht start een nieuw hoofdstuk in de ruimtevaartgeschiedenis. In de Californische Mojavewoestijn is maandagochtend om 06.30 uur plaatselijke tijd (15.30 uur onze tijd) het eerste private ruimtetuig vertrokken voor het oog van duizenden kijklustigen. De 62-jarige piloot, Mike Melvill, is na een vlucht van anderhalf uur weer op aarde geland en mag zich astronaut noemen. Het vliegtuig “White Knight” bracht de SpaceShipOne tot een hoogte van 15 kilometer, waarna de piloot de raketmotor tot ontbranding bracht. Op een hoogte van 100 kilometer, was het ruimtetuig drie minuten lang gewichteloos. Bemande ruimtevaart was totnogtoe een aangelegenheid van staten of organisaties van staten. Als Melvill in zijn opzet slaagt, zou voor het eerst in de 40-jarige geschiedenis van de ruimtevaart een privaat gefinancierd ruimtetuig de magische kaap van 100 kilometer hoogte bereiken. De korte ruimtevlucht ontwikkelt onvoldoende stuwkracht om in een baan om de aarde te komen, maar het uitzicht en de sensaties zijn niettemin te vergelijken met die van een ruimteveer of de Russische Sojoez. De vlucht kost evenwel minder en is dus ideaal voor ruimtetoerisme, menen experten. (De Morgen)

Twee agenten van de financiële brigade van Charleroi voeren een onderzoek naar de geldstromen tussen het bedrijf Promocy en zijn twee aandeelhouders: de luchthaven van Charleroi en de luchtvaartmaatschappij Ryanair, meldt La Libre Belgique vandaag. Er is sprake van bankrekeningafschriften met stortingen op een rekening in Zwitserland. Promocy werd opgericht om de luchthaven en Ryanair te promoten. Het bedrijf krijgt van elke aandeelhouder 4 euro per passagier die inscheept. Volgens de Europese Commissie is de constructie niet conform de regels die in de EU gelden wegens de duur van het contract (15 jaar). Drie weken geleden kreeg Promocy een belastingcontrole waarbij documenten in beslag genomen werden. Op de luchthaven wordt gesproken van een normale controle en is men er gerust in. Promocy zou een omzet van vier tot tien miljoen euro maken. (Het Nieuwsblad)

De Vlaamse Artsen voor Milieu en Maatschappij (VLAMM) roepen de onderhandelaars voor de nieuwe Vlaamse en Brusselse regering op om milieu en gezondheid hoog op de agenda te plaatsen. Uit het zorgwekkend rapport over de toestand in Europa dat de Wereldgezondheidsorganisatie zopas publiceerde, blijkt volgens VLAMM dat milieu en gezondheid een van de belangrijkste thema’s wordt in de 21ste eeuw. VLAMM wil onder meer dat er maatregelen getroffen worden ter bescherming van zwakkere groepen zoals kinderen en ouderen. Uit het WGO-rapport blijkt onder meer dat luchtverontreiniging, ook binnenshuis, meer en meer de gezondheid van de kinderen aantast. De organisatie wil een ernstige aanpak van de ‘persisterende organische polluenten’, hormoonverstoorders en van de lawaaihinder door spoor-, weg- en luchtverkeer. Ook de monitoring kan in Vlaanderen nog veel beter. De artsen hekelen tot slot het feit dat in Vlaanderen, in tegenstelling tot Wallonië en de meeste buurlanden, de verenigingen die zich met milieu en gezondheid bezighouden nauwelijks bij het beleid betrokken worden. Zo is noch de VLAMM, noch de wetenschappelijke vereniging voor milieu en gezondheid vertegenwoordigd in de Vlaamse Gezondheidsraad. Ook in andere beleidsinitiatieven zijn deze verenigingen vooralsnog niet aanwezig. (Gazet van Antwerpen)

08:58 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-06-04

Nederlander drinkt minder sterke drank

Voor de Nederlandse producenten en verkopers van sterke drank was 2003 geen schitterend jaar. De verkoop daalde immers met 6 procent naar 752.000 hectoliter. In het eerste kwartaal dit jaar bedraagt de geschatte daling zelfs twintig procent. Opvallend slecht ging het met de afzet van premixen, zoals Bacardi-cola. Die markt ging zelfs met een derde achteruit.

Uit cijfers van de Commissie Gedistilleerd blijkt verder dat het belangrijkste product onder de sterke drank nog steeds de jonge jenever is. Die was vorig jaar goed voor een marktaandeel van 27 procent. Met ruim veertien procent volgde whisky op een tweede plaats. Eén van de belangrijke oorzaken van de dalende trend is volgens de Commissie de forse accijnsverhoging die op 1 januari 2003 van kracht werd. In november 2002 werd al voorspeld dat een verhoging van de accijns met 18 procent desastreuze gevolgen zou hebben voor de sector.

Volgens Joep Stassen, secretaris van de commissie, is dat echter niet het enige. “De markt zelf kent een dalende trend,” vertelde hij aan de Nederlandse krant Trouw. “De Nederlander drinkt minder, maar we hebben daar geen sluitende verklaring voor.” Stassen opperde dat dit misschien het met ons bewustzijn te maken heeft, hoe er gedacht wordt over eten en drinken. Hij voegde er aan toe dat het niet onmogelijk is dat de Nederlander zich op dat vlak bepaalde beperkingen oplegt.

Opvallend is dat de Nederlandse sterke drank meer klappen krijgt dan geïmporteerde gedistilleerde drank. “Wat van ver komt, vinden we blijkbaar interessanter, smakelijker,” stelt Stassen vast. De slijters in de grensstreek zouden daarbij nog bijzonder veel last hebben van Nederlandse consumenten die naar Duitsland en België rijden. Met Duitsland bestaat door de veel lagere accijns al gauw een prijsverschil van 25 procent. “Hoe hard de gevolgen daarvan zijn, wordt op dit ogenblik onderzocht,” aldus Stassen. De Nederlandse staat krijgt door deze terugval slechts 419 miljoen euro aan accijnzen binnen, terwijl men gerekend had op 470 miljoen euro.

16:50 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Zorgt homeland-security voor een brain-drain?

Na de aanslagen op de Twin Towers in New York hebben de Verenigde Staten een veel strikter beleid aangenomen ten opzichte van vreemdelingen. Het is veel moeilijker geworden om naar Amerika te reizen en er zich te vestigen. Maar in een interview met Peter Herkenhoff van Die Welt geeft de Amerikaanse veiligheidsadviseur Joseph Grano toe dat dit wel eens zou kunnen leiden tot verlies aan intelligentia.

Grano merkt op dat het nieuwe ministerie van homeland-security over een bedrag van vier miljard dollar beschikt. “Het meeste daarvan wordt aan de individuele staten doorgegeven,” benadrukt hij. “Maar het Amerikaanse bedrijfsleven ervaart de gevolgen van de homeland-security. In mijn bedrijf UBS Amerika geven wij jaarlijks dertig procent meer uit dan voor 11 september. Andere bedrijven in New York City hebben hun kosten met gelijkaardige percentages zien stijgen.”

Die Welt merkt op dat de kosten voor homeland-security in 2001 een bedrag van 21 miljard dollar vertegenwoordigen, maar dat dit volgend jaar zal oplopen tot een budget van 47 miljard dollar. “Ik verwacht een constante stijging,” geeft Grano toe. “Die bedragen zullen wellicht niet teruggeschroefd worden. Het gaat hier om kosten die ook door de volgende generaties gedragen zullen moeten worden.”

Door de verscherpte visum-regelingen moeten de Amerikaanse bedrijven met een meerkost van dertig miljard dollar rekening houden. “Dat is één van onze grote zorgen,” merkt Grano op. “Die verscherpte maatregelen hebben voor een terugslag gezorgd. Vandaag maken we ons vooral zorgen over studenten die geen inreis-visum meer krijgen en dan maar in Engeland of Duitsland gaan studeren. Dat is een verlies aan intelligentia – een brain-drain – die we niet kunnen aanvaarden. Dat probleem moet zo snel mogelijk opgelost worden.”

Grano zegt dat het inreis-proces zo lang aansleept dat buitenlandse managers het nut ervan niet meer inzien om naar de Verenigde Staten te reizen. “Er moeten idenditeitsbewijzen gecreëerd worden met biometrische gegevens, zoals de vingerafdrukken, van de reizigers,” stipt hij aan. “Wij moeten weten wie zich hier bevindt. Uiteraard worden daardoor de vrijheid van de mensen ingeperkt, zodat het systeem op vrijwillige basis ingevoerd zou moeten worden. Wie op de luchthaven nog altijd liever urenlang in de rij staat te wachten, moet dat zelf weten. Wie over een biometrisch identiteitsbewijs beschikt, kan vlugger in- en uitreizen.” Het zal volgens Grano echter nooit meer worden zoals vroeger. “Er zullen altijd hindernissen blijven, maar we hopen dat er binnen twee jaar toch duidelijke verbeteringen merkbaar zullen zijn,” zegt hij.

Een mogelijke oplossing zou zijn om westerlingen gemakkelijker toegang te verlenen dan moslims. “Wanneer ik echter een Duitser een gunstiger behandeling zou geven, zouden de volgende dagen alle kranten vol staan met berichten dat we bepaalde groepen mensen discrimineren,” geeft hij aan. “Er moet een belans gevonden worden die tegelijkertijd politiek correct is. Maar men mag niet vergeten dat jaarlijks 500 miljoen mensen de Verenigde Staten in- en uitreizen en daarvan is 300 miljoen buitenlander. Het is een hele opdracht daaruit de individuen te filteren die het land schade zouden willen toebrengen.”

De veiligheidsadviseur stelt dat het ideaal zou zijn indien de democratie over de hele wereld geëxporteerd zou kunnen worden, maar voegt er aan toe dat dit gemakkelijker gezegd is dan gedaan. “Niet elk land is uitgebouwd zoals een westerse democratie en niet elk land beschikt over een middenklasse,” zegt hij. “De meeste landen in het Nabije-Oosten hebben geen middenklassie die de democratische veranderingen zou kunnen helpen dragen. Het gezamenlijk sociaal product van de 22 leden van de Arabische Liga ligt lager dan dat van Spanië.”

Zonder een middenklasse is het volgens Grano bijzonder moeilijk om geld uit te geven voor de opbouw van democratische structuren. “Men mag ook niet vergeten dat niet elk land geschikt is voor een democratisch beleid. Een dergelijk proces kan maar heel langzaam op gang gebracht worden en heeft een economie nodig die op verschillende pijlers rust. Een land als Cuba heeft bijvoorbeeld alleen maar zijn suikerriet en sigaren.”

15:28 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Japanners leren ethisch investeren

Europese en Amerikaanse beleggers investeren al jaren in bedrijven die sociaal verantwoord en milieuvriendelijk ondernemen. In Japan daarentegen is verantwoord ondernemen als beleggingsvehikel nieuw. Maar daar lijkt volgens de Nederlandse krant De Telegraaf nu stilaan verandering in te komen.

Na een aantal grote bedrijfsschandalen zijn Japanse beleggers volgens de krant op zoek naar bedrijven die sociaal verantwoord ondernemen. “Canon en Sompo Japan Insurance lijken de eerste twee bedrijven die profiteren van de ommezwaai,” aldus De Telegraaf.

Printer- en cameramaker Canon staat bekend voor het actief promoten van recycling en het gebruik van milieuvriendelijke bestanddelen. Daarvoor werd het bedrijf de voorbije drie jaar door de beleggers beloond met een koersstijging van 16 procent.

Ook het verzekeringsbedrijf Sompo voldoet volgens de krant aan vier van de vijf voorwaarden voor maatschappelijk ondernemen, Canon voldoet aan alle vijf. Sompo verkoopt groene verzekeringen aan bezitters van zuinige auto’s en biedt de mogelijkheid te beleggen in een eco-fonds. De aandelenkoers van het bedrijf is in drie jaar met 31 procent gestegen.

De twee bedrijven blijken nu navolging te krijgen van een groot aantal andere Japanse bedrijven. “Ze profileren zich steeds vaker als duurzaam, waarmee ze hun imago willen oppoetsen,” merkt de krant op. “Zo hebben onder andere Sony, Ricoh en Matsushita vorig jaar speciale afdelingen opgezet om beleggers en consumenten te wijzen op hun bijdragen aan de samenleving en het milieu.”

14:46 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Bedrijven spelen merktroeven niet voldoende uit

Marketeers zijn ervan overtuigd dat de meeste merken geen optimaal gebruik maken van hun interne en externe troeven. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Reveries. Bedrijven als McDonald’s, Virgin Airways, BMW, Apple, Nike en Coca-Cola worden genoemd als ondernemingen die er wel in slagen hun troeven optimaal uit te spelen.

Reveries kwam tot de vaststelling dat 93 procent van de Amerikaanse marketeers van mening is dat de meeste merken er niet zo goed in zijn om van hun troeven gebruik te maken om zich optimaal aan het publiek te verkopen. Daarbij werden zowel de externe (sponsoring en partnerships) als interne mogelijkheden (werknemers) doorgelicht.

Ongeveer dertig procent van de marketeers merkte op dat er niet genoeg gebruik gemaakt wordt van partnerships, terwijl twintig procent van oordeel was dat er meer geïnvesteerd zou moeten worden in het sponsoren van evenementen en partnerships met de media. Op het gebied van de interne mogelijkheden werd door 18 procent van de markteers benadrukt dat er meer gewerkt zou moeten worden rond de werknemers, terwijl 15 procent daarbij naar klantenbestanden wees.

Reveries stelt dat brand-building voor veel marketeers nog altijd een bijzonder moeilijke materie is. Er wordt echter aan toegevoegd dat een sterk merk grote winsten kan genereren. Daarbij verwijst het bureau naar bedrijven zoals Starbucks, Apple, Nike en Coke. De marketeers verwezen ook naar American Express, McDonald’s, Virgin Airways, BMW, JetBlue en Anheuser-Busch als bedrijven met een goede merkpolitiek.

11:59 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Economie in de kranten

De Chinese containerbedrijf Cosco Pacific onderhandelt met de Singaporese havenoperator PSA over de aankoop van 20 procent in het Antwerpse havenoverslagbedrijf Hesse-Noordnatie. Met de opbrengst zou PSA een deel van zijn investering in het Deurganckdok financieren, goed voor 300 miljoen euro. Het nieuws over de onderhandelingen tussen Cosco Pacific en PSA werd dit weekend gebracht door de Hongkongse zakenkrant The Standard. Hesse-Noordnatie, het grootste Belgische havenoverslagbedrijf, ontstond twee jaar geleden via de fusie van CMB-dochter Hessenatie en Noordnatie. PSA, de Port of Singapore Authority, heeft alle aandelen in handen. Cosco Pacific, een 53 procent-dochter van het Chinese staatsbedrijf Cosco (China Ocean Shipping Group Company) met beursnotering in Hongkong, is ’s werelds vijfde containerleasingbedrijf. (Het Nieuwsblad)

De stad Lokeren heeft een principieel akkoord bereikt met een dochteronderneming van de Persgroep, over de aankoop van industriegrond vlakbij de autosnelweg E17. Dat laat de stad weten in een persmededeling. De Persgroep, die onder andere de kranten De Morgen en Het Laatste Nieuws uitgeeft, was op zoek naar een locatie voor een nieuwe drukkerij. Het gaat om een perceel van ruim 89.000 vierkante meter, dat 5,5 miljoen euro kost. Door de vestiging van de drukkerij, zouden 160 werknemers een job vinden in Lokeren. “De groep wil, onder andere met het oog op verdere expansie, zich met haar drukkerijen en distributiecentrum vestigen in de nabijheid van een belangrijke verkeersas”, zegt de stad. “Het industriepark in Lokeren in de directe nabijheid van de E17 bleek de meest aangewezen locatie”. (Gazet van Antwerpen)

De douane controleert de Noordzee niet. Via deze weg worden goederen vanuit het Verenigd Koninkrijk naar België gesmokkeld. Dat zegt Noël Colpin, de directeur-generaal van de Administratie der Douane en Accijnzen. Een gebrek aan middelen ligt aan de oorzaak van dit veiligheidsgat. De douane vroeg op de superministerraad over Justitie en Veiligheid 42 miljoen euro extra middelen. De ministerraad gaf zijn principieel akkoord met die eis, maar er moet de komende dagen en weken nog concreet onderhandeld worden. Niet alleen de Noordzee is door gebrek aan middelen een zwakke plek voor de Belgische douane. De treincontroles zijn afgeschaft en de controles op postpaketten zijn op een laag pitje gezet. “En via deze weg worden nochtans heel wat drugs vervoerd”, weet Colpin. Met het beloofde geld wil de douane een tweede vaste scanner op de linkeroever van de Antwerpse haven installeren en detectiepoorten voor radioactieve stoffen aankopen. Tegen 2006 wil de dienst de hondenbrigades versterken met tabakshonden en honden die getraind zijn in het opsporen van explosieven. (De Morgen)

Colruyt heeft via zijn Franse holding Pro à Pro Distribution een akkoord getekend voor de volledige overname van de aandelen van de groep Mallet (Disval/silor), in de buurt van Orleans. De definitieve overnamedatum is voorzien op 30 juni. De groep Mallet omvat acht vennootschappen, met als voornaamste Disval (groothandel in droge voeding) en Silor (groothandel in verse producten). Ze leveren in hoofdzaak aan zelfstandige buurtwinkels. Over het boekjaar 2003 realiseerde Mallet een omzet van 56 miljoen euro. De groep 190 mensen te werk. (Het Belang van Limburg)

De Duitse autoconstructeur Volkswagen start met een nieuwe maatregel om de verkoop van de Golf aan te zwengelen. Het Duitse magazine Automobilwoche berichtte in zijn weekend-editie dat de Volkswagen-handelaars een inruilpremie van 928 euro krijgen voor kopers wier oude voertuig wordt ingeruild voor een Golf V. De koper krijgt de korting toegewezen. Begin dit jaar deed Volkswagen al eens een inspanning om het nieuwe model aantrekkelijker te maken. De verkoop van de Golf V viel tegen en dus bood Volkswagen een gratis airco-installatie aan bij elke Golf. Het nieuwe model van de Golf wordt onder meer in Volkswagen Vorst geproduceerd. Daar zouden dit jaar 42.000 wagens minder gebouwd worden dan aanvankelijk gepland. Een en ander heeft te maken met tegenvallende verkoopcijfers. Volkswagen wil daarom het systeem van tijdelijke werkloosheid invoeren. Ook het behoud van de weekeindploeg zou onzeker worden. Indien dat werkelijkheid wordt zou één op de tien jobs bij VW Vorst verdwijnen. Dat zou pakweg 600 jobs betekenen. (De Standaard)

Interbrew heeft een meerderheidsbelang van 70 procent verworven in het Chinese Zhejiang Shiliang Brewery Company Ltd. in de Yangtze-delta. Met de transactie is een bedrag van 53,2 miljoen euro gemoeid. De Belgische biergroep verstevigt met de transactie zo haar marktleiderschap in de Oost-Chinese provincie Zhejiang waar de onderneming een marktaandeel van ongeveer 50 procent verwerft. In de 47 miljoen inwoners tellende provincie Zhejiang heeft Interbrew vandaag zes brouwerijen en één bottelarij. Deze transactie resulteert in een stijging van het verkoopvolume met meer dan 2 miljoen hectoliter. Interbrew verwacht dat de deal deze zomer afgerond wordt. (Het Laatste Nieuws)

Telindus verwacht in het eerste halfjaar een bedrijfsverlies van zes miljoen euro. Dat is te wijten aan een eenmalige kost van vier miljoen euro tengevolge van kostenbesparende ingrepen en een reorganisatie in Duitsland. Voor het eerste halfjaar bevestigt Telindus een break-even resultaat voor eenmalige kosten. Telindus greep in de eerste kwartaal in bij de structureel slecht presterende vestigingen in Italië en Zwitserland door een organisatorische omschakelingen. Ook in Duitsland worden de activiteiten ‘versneld in lijn gebracht met de groepsstrategie’. Daar werden in juni veertig werknemers ontslagen. Het management zal er zich concentreren op winstgevende netwerkniches, zoals beheersdiensten voor netwerken en videobewaking. Het bedrijf uit Haasrode heeft zijn internationale organisatie afgestemd op de doelstellingen uit het strategische plan Flagship 2006. Telindus stuurt de organisatie bij, waarbij ‘flexibiliteit en beslissingssnelheid gekoppeld worden aan een kostenefficiënte organisatie’. Door de eenmalige kost van vier miljoen euro zal het bedrijfsverlies in het eerste semester uitkomen op zes miljoen euro. Telindus verwacht wel dat de kostenbesparingen op jaarbasis vijf miljoen euro kunnen bedragen. (De Tijd)

10:58 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

20-06-04

Bush spreekt over sterke Amerikaanse economie

De Amerikaanse president George W. Bush heeft zaterdag nog eens benadrukt dat de Amerikaanse economie blijft groeien en dat er meer werkgelegenheid wordt gecreëerd. Daarmee reageerde hij op beweringen van de democraten, die opwierpen dat de economische toestand achteruit gaat.

“Telkens weer opnieuw bewijst onze economie dat de pessimisten het bij de verkeerde kant hebben,” merkte Bush op tijdens zijn wekelijkse radio-toespraak. “Dankzij het harde werk van zovele Amerikanen en een goed beleid vanuit Washington is onze economie heel sterk en wordt hij nog elke dag sterker,” voegde hij er aan toe.

De president stelde verder dat Amerika sinds augustus meer dan 1,4 miljoen nieuwe jobs heeft gecreëerd. “Onze economische groei is de snelste uit bijna twee decennia,” merkte de president op. “De recessie was één van de kortste en kleinste uit de moderne Amerikaanse geschiedenis.”

Verder merkte Bush op dat de werkloosheid het voorbije jaar in 46 Amerikaanse staten is gedaald. “Bovendien wordt een groot gedeelte van de nieuwe jobs gecreëerd in industrieën – bouw, opleiding en productie – die een meer dan gemiddeld uurloon betalen,” aldus de president. “Maar om Amerika op het juiste pad te houden, moet de senaat voor een permanente belastingsverlaging zorgen, de energiewet goedkeuren, de vrije markt ondersteunen en opleidingsprogramma’s verbeteren.”

Bush stelde dat Amerika klaar is om de economische uitdagingen van de toekomst aan te gaan. “We hebben miljoenen enthousiaste ondernemers die hard werken en bereid zijn risico’s te nemen om anderen mogelijkheden te bieden,” voerde hij aan. “We hebben een cultuur van innovatie die mensen aanmoedigt om nieuwe oplossingen aan te brengen voor oude problemen. We hebben een schitterend arbeidspotentieel. Met deze troeven zijn er geen beperkingen aan wat we tot stand kunnen brengen.”

De democratische volksvertegenwoordiger Nick Lampson wierp – eveneens in een wekelijkse radiotoespraak – echter op dat de Bush-regering steeds meer jobs naar het buitenland ziet verdwijnen, zonder dat de president iets onderneemt om het probleem te stoppen. “Het doet er niet toe hoe hard er gewerkt wordt of hoeveel trainingen of opleidingen er gegeven worden; ze hebben steeds minder mogelijkheden. Amerikaanse jobs verhuizen naar het buitenland. Zelfs activiteiten zoals boekhouding en computer, waarvan altijd gedacht werd dat die veilig waren, zijn aan het verdwijnen.”

Lampson benadrukte dat de democraten een beter plan hebben om de economie te ondersteunen en voor tewerkstelling te zorgen. “Ons ‘American Jobs Plan’ investeert in ons arbeidspotentieel en ondersteunt diegenen die lijden onder het huidige beleid, maar ook diegenen die ons zullen leiden naar de globale markten van de toekomst,” merkte hij op. Het democratisch project belooft onmiddellijk meer dan twee miljoen extra jobs door werken aan het autowegennet, de vervoerinfrastructuur en andere basiselementen van de Amerikaanse economie.”

Ook de democratische presidentskandidaat John Kerry heeft zware kritiek op de economische plannen van Bush. “Hij belaadt een economie die de kosten van de gezondheidszorg, faillissementen, onderwijs, energie, kinderverzorging en andere vitale gezinskosten de hoogte heeft zien injagen,” aldus Kerry. “Tegelijkertijd is het gezinsinkomen gedaald.” Verder stelde hij dat de groei van de tewerkstelling onder Bush achteruit is gegaan en dat bij de nieuwe jobs het loon lager ligt dan het nationaal gemiddelde.

16:22 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Voor 43 miljard dollar aandelen per dag

De New York Stock Exchange (NYSE) is ongetwijfeld één van de belangrijkste zenuwknopen van de wereldeconomie. De New Yorkse beurs in Broad Street – in de buurt van Wall Street – opende zijn deuren op 4 januari 1865. Vandaag worden er op een gemiddelde dag 1,2 miljard aandelen verhandeld voor een bedrag van ongeveer 43 miljard dollar.

Nagenoeg onlosmakelijk verbonden met de NYSE is de Dow Jones, een index die de algemene teneur op de New Yorkse beurs moet weergeven. In 1882 creëerden de journalisten Charles Henry Dow en Edward Jones de onderneming met de naam Dow Jones & Company. De onderneming bestaat nog altijd en is onder meer uitgever van de invloedrijke financieel-economische krant The Wall Street Journal. Twee jaar later begonnen Dow en Jones met de publicatie van een index van de bewegingen van elf aandelen van de beurs van New York. De meeste van de aandelen op de New York Stock Exchange (NYSE) in Wall Street waren van spoorwegmaatschappijen. De indexpublicaties kregen steeds meer aandacht en gewicht als graadmeter voor de ontwikkelingen op de beurs.

In 1896 werd de eerste Dow Jones Industrial Average (DJIA) gepubliceerd. De lijst van gemiddelden was uitgebreid tot twaalf aandelen van de bedrijven die het het beste deden op de beurs. Op dit ogenblik bestaat de Dow Jones-index uit een lijst van dertig topbedrijven. Het is de redactie van The Wall Street Journal die bepaalt welke bedrijven er op deze lijst komen.

De Dow noteert in punten, maar die staan voor Amerikaanse dollars. Op 26 mei 1896 werd het eerste gemiddelde genoteerd. Dat lag toen op 40,94 dollar. Het duurde bijna tien jaar voordat de Dow het magische plafond van 100 punten bereikte. Een volgende kaap – die van de 500 punten – werd pas in1956 bereikt. De grens van 1.000 unten werd gehaald in 1972 en in 1987 steeg men voor het eerst boven 2.000 punten. In 1995 haalde de Dow 5.000 punten en op 16 maart 1999 werd de inmiddels beruchte kaap van 10.000 punten bereikt.

Wall Street kende echter niet alleen een groei, want er waren ook bijzonder opzienbarende dieptepunten. Een belangrijke crisisjaar was1901, toen de Dow Jones-index met 46,1 procent naar beneden dook. Dat was meteen het begin van de langste crisis uit de geschiedenis van de Dow Jones. De moeilijkheden sleepten immers 875 dagen aan, maar dan de 813 dagen van de beurscrash in het begin van de jaren dertig. Maar toen verloren de aandelen wel 86 procent van hun waarde. De oliecrisis in 1973 zorgde voor een verlies van 45,1 procent.

15:38 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Hoe machtig is de Federal Reserve?

Net zoals de centrale banken in andere landen, moet de Federal Reserve een stabiel financieel economisch systeem garanderen. Centraal daarbij staat de bevordering van economische groei en werkgelegenheid, zonder verlies aan koopkracht en met behoud van een evenwichtige betalingsbalans. Bovendien moet een centrale bank toezicht houden op de particuliere banken en bankier zijn van de overheid.

De Federal Reserve heeft een opmerkelijke geschiedenis. Eerst was er de Bank of the United States, opgericht in 1819. Dat was echter een particuliere instelling, die door president Andrew Jackson – hij had een hekel aan dergelijke autocratische instellingen – in 1832 werd afgeschaft. Dat duwde het land een eeuw lang in een economische onzekerheid. Honderden banken gingen failliet, wat vaak desastreuze gevolgen had voor de economie, die van de ene crisis in de volgende boom rolde. In de snel groeiende economie waarin steeds meer geld rondging, werden financiële depressies steeds gevaarlijker en bleek de regering steeds meer afhankelijk van superbankiers. Maar toen die zelf dreigden meegesleurd te worden, was iedereen het erover eens dat er iets moest gebeuren.

In 1913 werd onder president Woodrow Wilson eindelijk het systeem van de Federal Reserve ingevoerd. De banken waren voorstander van bescherming, structuur en hulp, maar ze hadden daarbij een voorkeur voor zelfregulering. Wilson wilde echter alleen maar mee in zee stappen indien de federale overheid daarbij een leidende rol zou krijgen. Dat leidde tot een compromis, waarbij de Board of Governors van de regionale Federal Reserve Banks een president benoemden. Die moest rapporteren aan het Congres, overleggen met de president en de minister van financiën.

In eerste instantie bestond de opdracht van de Federal Reserve erin de steeds terugkerende bankcrisissen te stoppen, maar in de jaren dertig kwam daar de bevoegdheid bij om de reservevereisten van banken en de margevereisten van aandelenrekeningen vast te stellen. Na de depressie van de jaren dertig en de tweede wereldoorlog begon de overheid zich meer met het economische beleid bezig te houden en daarmee nam ook het belang toe van de Federal Reserve als bankier van de overheid.

De grote aandacht voor de voorzitter van de Federal Reserve begon met de benoeming van Paul Volcker in 1979. De jaren zeventig hadden een gestadige uitholling van de economie laten zien, met een diepte in de aandelenkoersen, twee oliecrisissen, een toenemende inflatie en een stagnerende economische groei. De stelling dat een beperkte inflatie goed is voor de groei van de werkgelegenheid, klopte niet meer. De inflatie en werkloosheid gingen immers hand in hand en de verwachting dat de inflatie verder zou stijgen, leidde tot een inflatiespiraal die blijkbaar niet gebroken kon worden.

De benoeming van Volcker door president Carter was een poging om het tij te keren. De boodschap was dat de inflatie zou worden aangepakt, ook als dat politiek onaangenaam was. De Federal Reserve besloot de geldvoorraad aan banden te leggen en de rente werd vrijgelaten, wat tot een rentevoet van meer dan twintig procent leidde. Daaruit volgde de diepste recessie sinds de jaren dertig.

Ronald Reagan, de opvolger van Jimmy Carter, joeg de rente nog verder op door het begrotingstekort te laten oplopen. Het verplichtte de overheid om zelf geld te gaan lenen. De recessie werd nog erger, maar dat was volgens Volcker de enige manier om het land uit de spiraal te halen. De rente bleef hoog, want er werd nog steeds rekening gehouden met zware inflaties, maar vanaf 1983 begon de economie aan een zware remonte. De Reagan-regering was van oordeel dat Volcker te veel macht kreeg en ze wilden liefst van hem af. Maar Reagan wist dat het aanblijven van Volcker nodig was om de financiële markten rustig te houden. Meteen werd Volcker als de machtigste man van de Verenigde Staten beschouwd en Alan Greenspan heeft die traditie alleen maar verder gezet.

13:20 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Kind van crisis wordt grote crisisbestrijder

Het leven van Alan Greenspan, die morgen aan zijn vijfde ambtsperiode begint als directeur van de Federal Reserve, is getekend door economische crisissen. Hij werd geboren in 1926 en is dus een kind van de grote depressie van de jaren dertig en werd economisch adviseur van de Amerikaanse president Gerald Ford tijdens de crisis van de jaren zeventig en toen hij voorzitter van de Federal Reserve Board werd, mocht hij enkele maanden later al een crash op de aandelenmarkt aanpakken.

De Fed-voorzitter, dikwijls beschouwd als de tweede machtigste man van de Verenigde Staten, is trouwens de zoon van een makelaar. Nochtans leek het er in het begin niet op dat hij één van de grote economische specialisten van de twintigste eeuw zou worden. Na zijn middelbare studies ging hij immers naar de Juilliard School, waar hij muziek studeerde. Zijn eerste geld verdiende hij als saxofonist en klarinettist in een swing band. Maar toen hij negentien was, begon hij aan de New York University economie te studeren. In de jaren vijftig probeerde hij zijn doctoraat te halen aan de Columbia University, maar door geldgebrek werd hij gedwongen dat programma stop te zetten. In 1977 zou de New York University Greenspan een doctoraat verlenen, zonder dat hij daarvoor een proefschrift moest afleveren.

Samen met makelaar William Townsend begon hij het economisch economisch studiebureau Townsend- Greenspan. Townsend overleed in 1958, maar het bedrijf bleef actief tot Greenspan in 1987 zijn huidige job bij de Federal Reserve aanvaardde. Zijn politieke carrière begon bij Richard Nixon, die hem in 1968 de leiding toevertrouwde van de studie-afdeling van de presidentiële campagne. President Gerald Ford benoemde Greenspan nadien tot voorzitter van de economische adviesraad. Tijdens de regering-Carter verdween hij eventjes uit de schijnwerpers, maar maakte in 1987 zijn entree in Washington, toen hij door Ronald Reagan in zijn huidige job benoemd werd.

In 1952 huwde Greenspan met de schilderes Joan Mitchell, maar de verbintenis hield slechts een jaar stand. Mitchell introduceerde hem wel tot schrijfster en sociaal filosofe Ayn Rand, die een grote invloed op zijn economisch-filosofisch denken zou uitoefenen. Onder Richard Nixon probeerde hij vooral de stijgende inflatie te bestrijden die de kapitalistische economie bedreigde.

Tijdens de eerste regeringstermijn van Ronald Reagan fungeerde Greenspan als voorzitter van de Nationale Commissie voor de Hervorming van Sociale Zekerheid, waarbij hij het systeem van sociale zekerheid voor een faillissement moest behoeden. Toen Fed-voorzitter Paul Volcker in juni 1987 onverwacht zijn ontslag aankondigde, werd Greenspan door Reagan als vervanger aangeduid. Al heel snel werd hij door de financiële wereld gerespecteerd voor zijn strikte geldpolitiek, die de inflatie moest bestrijden, de tewerkstelling moest aanwakkeren en het consumenten-vertrouwen moest doen groeien.

Die strikte politiek liet hij in op ‘Zwarte Vrijdag’ (19 oktober 1987), toen de Dow Jones met 508 punten naar beneden duikelde, wel varen. Greenspan zorgde toen voor de nodige garanties, die de banken moest toelaten de crisis af te weren. De crisis zorgde echter voor minder schade dan voorspeld was en Greenspan ging dan ook vlug terug over tot zijn vertrouwde financiële politiek.

De Fed-voorzitter is bekend voor zijn uitspraken die een enorme impact hebben op de economische wereld. In het najaar van 1996 liet hij zich tijdens een speech ontvallen dat de prijzen van de aandelen veel te hoog lagen, wat tot onmiddellijk gevolg had dat er massaal aandelen te koop werden aangeboden.

Twee jaar later werd hij geconfronteerd met economische moeilijkheden in Latijns-Amerika, Rusland en Azië, die de Amerikaanse economie bedreigden. Greenspan weigerde echter de traditionele maatregelen – een intrestverhoging – toe te passen. Hij stuurde integendeel aan op drie intrestverlagingen. De onverwachte zet sloeg aan en redde de economie van een recessie. Greenspan zorgde voor een vertrouwen dat in 1998 leidde tot een laagste werkloosheidscijfer in 24 jaar, een laagste inflatieniveau in 11 jaar en het hoogste consumentenvertrouwen in 30 jaar. Greenspan is op dit ogenblik gehuwd met NBC-journaliste Andrea Mitchell.

12:03 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Greenspan begint aan vijfde ambtstermijn

Morgen begint de nieuwe ambtstermijn van Alan Greenspan, die door president George W. Bush voor vier jaar herbenoemd werd als voorzitter van de Federal Reserve, het Amerikaanse stelsel van centrale banken. De 78-jarige Greenspan staat al zestien jaar aan het roer van de Federale Reserve en wordt als één van de belangrijkste figuren binnen de wereldeconomie beschouwd.

“Greenspan heeft een uitstekende job gedaan als voorzitter en ik heb een groot vertrouwen in zijn leiderschap,” zei George W. Bush bij de herbenoeming van Greenspan vorige maand. “Dankzij het fiscaal en monetair beleid van de Fed groeit de Amerikaanse economie het snelst sinds twee decennia.” Ook economisten loven Greenspan voor een aantal maatregelen die hij genomen heeft en waardoor de inflatie onder controle gehouden kon worden en de markten diverse crisissen kon overleven, onder meer de achttien maanden durende recessie die in november 2001 eindigde.

Greenspan begint aan zijn vijfde mandaat als Fed-voorzitter. “Gezien het respect dat hij in Wall Street en het Amerikaans Congres geniet, is de herbenoeming een logische zaak,” zegt Drew Matus, economist bij de New Yorkse beursspecialist Lehman Brothers. Na William McChesney Martin Jr., die de Fed leidde van 1951 tot 1970, is Greenspan de langst regerende beurspaus.

De algemene verwachting is dat Greenspan in 2006 afscheid zal nemen. De twee resterende jaren geven de nieuwe president – George W. Bush of John F. Kerry – de tijd om op zoek te gaan naar een opvolger. Ook Kerry benadrukte eerder al Greenspan te zullen ondersteunen. Als opvolger zou hij denken aan Robert Rubin, minister van financiën onder Bill Clinton. De opvolging van Greenspan wordt beschouwd als één van de cruciale opdrachten van de nieuwe president.

Toen Greenspan in augustus 1987 Fed-voorzitter werd, kreeg hij al onmiddellijk te maken met een crisis op de aandelenmarkt. “Ik heb een groot vertrouwen in de economische inzichten van Greenspan,” benadrukte Bush op 18 mei, toen hij de Fed-voorzitter voor een nieuwe termijn naar voor schoof. Greenspan steunde ook de belastingverlagingen van de Bush-regering in 2001.

Op dat ogenblik voorspelde de Federal Reserve een budget-overschot, maar na enkele belastingsverlagingen, de recessie van 2001 en het lang uitblijven van een echt herstel, worden de Verenigde Staten geconfronteerd met groeiende tekorten. Maar Greenspan is van oordeel dat de lage intresten gezorgd hebben voor een economische groei die de tekorten op termijn zal wegwerken.

10:57 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-06-04

Reclame voor schuimwijn te seksueel geladen

Schuimwijn-producent Lambrini is door de Advertising Standards Authority (ASA), de Engelse reclameraad, zwaar berispt omdat het bedrijf met zijn recente campange had gezondigd tegen de regel dat reclame voor alcohol niet mag verbonden worden aan seksueel geladen onderwerpen.

Lambrini werd volgens de krant The Guardian verplicht om zijn posters, waarbij expliciete verwijzingen waren opgenomen naar seks en paardrijden, te verwijderen. Bovendien moet elke nieuwe reclame-campagne vooraf aan de ASA voorgelegd worden.

De gewraakte posters waren geplaatst in diverse spoorwegstations in de regio van Liverpool, net voor de Grand National, de bekende Engelse paardenrace. De affiches toonden een fles Lambrini naast de slogan ‘Girls just wanna have fun at the National’, gevolgd door pikante uitspraken als ‘I love a man with a powerful beast between his legs’, ‘Better be on the jockey who comes last!’ en ‘What I’d give for a well trained stallion’.

Halewood International, eigenaar van Lambrini, merkte op dat de posters een weerspiegeling zijn van de schalkse opmerkingen die jonge vrouwen bij het drinken maken. Er werd aan toegevoegd dat de reclame luchtig en realistisch waren bedoeld. “Een enquête van een plaatselijke krant wees trouwens uit dat de forenzen die de posters zagen, er zich niet door beledigd voelden,” voegde het bedrijf er aan toe. Daarbij werd nog gesteld dat de campagne conform was met de heersende regels op het gebied van fatsoenlijke reclame.

De ASA was echter van oordeel dat de seksuele ondertoon op grote weerstand van de bevolking zouden kunnen stuiten en een inbreuk waren op de geldende regels voor alcohol-reclame. “De campagne speelde in op een typisch nachtje-uit voor meisjes, met verwijzingen naar alcohol, roddel en pikante conversaties,” aldus de ASA. “Door zich op een dergelijke manier te focussen op een seksuele ondertoon, heeft de reclame ervoor gezorgd dat het merk gelinkt wordt met seks.” Daarom moet Lambrini in de toekomst al zijn reclame-campagnes vooraf door de ASA laten goedkeuren.

16:47 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Worstelt Mercedes met een imago-probleem?

Het imago van Mercedes is er de jongste jaren op achteruitgegaan. Dat schrijft Marco Dalan in de Duitse krant Die Welt. “Er zijn kwaliteitsproblemen en het terugroepen van auto’s brengt het imago van het automerk nog meer in het gedrang,” aldus Dalan. “Bovendien loopt ook de afzet terug.”

Kandidaat-topman Wolfgang Bernhard wilde volgens Dalan een belangrijke sanering doorvoeren, maar dat liep voor hem persoonlijk bijzonder slecht af. “Eind april, drie dagen voor hij tot opvolger van Mercedes-baas Jürgen Hubbert benoemd zou worden, werd hij gedegradeerd tot manager van een kleine afdeling,” benadrukt Dalan. “Eind maart had hij aangestuurd op een optimalisering en besparings-operaties. Bernhard wou dieper in het operationele gebeuren van Mercedes ingrijpen dan één van zijn voorgangers ooit had gedaan.”

Dalan merkt op dat dergelijke ingrepen echter ook nodig waren. Het studiebureau McKinsey had immers aangegeven dat er vooral op het gebied van kosten actie ondernomen moest worden. “Zo bleek dat er een productie-reserve van meer dan tien procent was opgebouwd,” stelt Dalan. “Bovendien gaf McKinsey aan dat het personeelsbestand – wereldwijd 104.000 werknemers – met ruim 10.000 eenheden kon afgebouwd worden, zonder dat de productie en de kwaliteit daaronder zouden lijden.”

Dalan voert aan dat Mercedes-Benz de jongste jaren bijzonder snel is gegroeid. “In 1995 werden er 583.000 auto’s geproduceerd, maar vorig jaar was dat al opgelopen tot 1,1 miljoen exemplaren,” stelt hij. “Tegen 2010 voorspelt men een productie van 1,5 miljoen personenwagens. Indien men daar het Smart-model zou bijrekenen, zou men zelfs aan een productie van 1,8 miljoen voertuigen komen.”

In het verleden reageerde Mercedes-Benz op een stijging van de verkoop altijd met nieuwe aanwervingen. Maar inmiddels heeft het bedrijf volgens Dalan zijn productie door rationaliseringen en synergieën gevoelig verbeterd.”Waar voor sommige taken vroeger vier arbeiders nodig waren, kon dat herleid worden tot één of twee,” aldus Dalan. “Bovendien laat de module-strategie – waarbij complete onderdelen door toeleveranciers aangebracht worden steeds meer het inzetten van robotten toe. Dat leidt echter tot een personeelsoverschot.”

Dalan stelt dat Mercedes-Benz niet alleen een probleem heeft met het efficiënter maken van zijn productie, maar dat er ook problemen zijn met de kwaliteit. “Vooral het terugroepen van 680.000 modellen van de E- en SL-klasse wegens een defect aan de remmen, heeft bij de Mercedes-klant een ongemakkelijk gevoel achtergelaten.” Achter deze kwaliteitsproblematiek zit volgens Dalan een bijzonder moeilijk dilemma, dat voor de autoproducent en zijn toeleveranciers steeds lastiger te hanteren valt. “Het gaat hier over het evenwicht tussen kwaliteit en kostenbeheersing,” stelt hij. “De autoproducenten eisen steeds goedkopere prijzen en de toeleveranciers moeten zich daar bij neerleggen.”

Dat leidt volgens Dalan echter automatisch tot een kwaliteitsverlaging. “Vanaf een bepaalde prijs deinzen de leveranciers er niet meer voor terug om minderwaardige materialen te leveren, wat uiteraard afbreuk doet aan de kwaliteit van het eindproduct,” benadrukt hij. “Een bedrijf zoals Mercedes-Benz – waarbij technische en kwalitatieve perfectie de centrale verkoopsargumenten zijn – kan zich deze kwaliteitsproblematiek echter nooit veroorloven.” Indien het imago van het merk is aangetast, kan het volgens Dalan jaren duren vooraleer het wantrouwen weer is weggewerkt.

Een nog groter probleem voor Mercedes-Benz is de afname van de verkoop. “Die ging de voorbije maand met 9,2 procent achteruit,” merkt hij op. “Maar het bedrijf hoopt dit op het einde van het jaar weer ingehaald te hebben. Met de lancering van de nieuwe A-klasse – in het midden van dit jaar – en de M-klasse – begin volgend jaar – wordt verwacht dat Mercedes-Benz zich in 2005 eindelijk weer op een gezonde koers zal komen.”

Daarbij wordt gerekend met een operationale winst van 3,6 miljard euro, een groei met 11,5 procent ten opzichte van het lopende jaar. “Bovendien zal Smart in 2005 beduidend minder verlies maken, waardoor het de cijfers van Mercedes-Benz veel minder zal belasten,” aldus Dalan. “Maar die lasten beperken kan ook op een andere manier, zoals ook de concurrentie heeft gedaan. Bij Mercedes-Benz produceerden de 104.000 werknemers het voorbije jaar ongeveer 1,1 miljoen auto’s. Concurrent BMW haalde een even hoge productie, maar had daar wel 8.000 mensen minder voor nodig.”

16:04 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

GOM-enquête: een slecht ondernemersjaar?

Voor de Antwerpse bedrijven was 2003 een beter jaar dan ze hadden verwacht, maar toch blijven ze ook voor 2004 aan de pessimistische kant. Dat blijkt uit een enquête van de Gewestelijke Ontwikkelings Maatschappij Antwerpen (GOM). Men verwacht zelfs dat in de provincie dit jaar 4.800 banen zullen verloren gaan.

Tegen de eigen verwachtingen in, deed het Antwerpse bedrijfsleven het in 2003 zeker niet slecht. “Zowel de omzet (4,1 procent) als de export (4,6 procent) stegen, terwijl er ook 6.500 arbeidsplaatsen werden gecreëerd,” merkt de GOM op. “De Mechelse arbeidsmarkt groeide met 4.1 procent (ongeveer 2.800 arbeidsplaatsen), terwijl ook in Turnhout de arbeidsmarkt een groei kende van 4.6 procent (3.840 arbeidsplaatsen).” In het arrondissement Antwerpen was er een stagnatie. Daar gingen 140 arbeidsplaatsen verloren.

De farmaceutische industrie zette volgens de GOM in 2003 schitterende cijfers neer. Er werd een omzetgroei van 12 procent gerealiseerd en de export steeg met 13,2 procent. Opgemerkt wordt dat het afgelopen jaar ook flink werd geïnvesteerd. “Vervangingsinvesteringen, maar ook uitbreiding van de productiecapaciteit, stonden hierbij voorop,” aldus de GOM. “Het leeuwenaandeel was wel geconcentreerd in een beperkt aantal – grote – bedrijven.”

Ondanks die gunstige tekenen, zijn de vooruitzichten van de bedrijven voor het lopende jaar niet erg gunstig.”De bedrijven melden dat zij hard zullen moeten knokken om dit jaar een status quo te kunnen realiseren,” merkt de GOM op.”Inzake omzet verwachten de bedrijven bijna geen groei (+ 0.06 procent). De exportverwachtingen van de diverse sectoren en bedrijven zijn zeer uiteenlopend. Gezamenlijk verwachten zij een lichte daling (- 0,4 procent). Vooral de chemische sector is pessimistisch. Men verwacht er dat de omzet met 5,5 procent zou dalen, terwijl de export met 4,3 procent achteruit zou gaan. Toch worden zware investeringen in het vooruitzicht gesteld, met een stijging van 42 procent.”

De bedrijven gaan er verder vanuit dat de tewerkstelling in 2004 zal dalen. “Voor de totale provincie Antwerpen wordt een daling verwacht met 1.3 procent. Dit is een verlies van circa 4.800 arbeidsplaatsen. Zo’n 3.700 hiervan situeren zich in het arrondissement Antwerpen, 800 in Mechelen en 300 in de Kempen.

De ongerustheid van de bedrijven heeft volgens de GOM verscheidene oorzaken. “De internationale toestand is moeilijk en complex, met onder meer de situatie in Irak en de stijgende olieprijzen,” wordt er geopperd. “Anderzijds kreeg de economie op korte termijn vele uitdagingen te verwerken. Er waren de verkiezingen in eigen land en de uitbreiding van de Europese unie, terwijl ook de verkiezingen in de Verenigde Staten en de economische groei in Azië een aantal vragen oproepen.”

De KMO-sector bekijkt het lopende jaar met heel andere verwachtingen. Daar verwacht men immers een heropleving. “Deze bedrijfsleiders gaan er van uit dat hun omzet in 2004 met 2.8 procent zal stijgen,” aldus de GOM. “Mogelijk is dit te verklaren door het feit dat een KMO-bedrijf minder beïnvloed wordt door wereldgebeurtenissen.”

Bij de voorstelling van de enquête stelde ondervoorzitter Frank Geudens dat er een sterke Vlaamse regering moet komen om de economische motor opnieuw op gang te krijgen. “In Mechelen en de Kempen vragen de ondernemers extra bedrijventerreinen en een lastenverlichting,” merkte hij op. “Hun Antwerpse collega’s willen eveneens een lastenverlichting, maar nog meer benadrukken zij het streven naar een betere mobiliteit.”

14:51 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Internet wordt grote reclameconcurrent van gedrukte media

Het internet wordt de grootste concurrent van de reclame in kranten. Dat merkten marketeers op tijdens het Print Advertising Forum van de Association of National Advertisers (ANA). Andere bedreigingen voor de krantensector zijn volgens hen de afkalving van het lezerspubliek en de oplages en het overaanbod aan reclame in het dagelijks leven.

Eén op vijf adverteerders zou van plan zijn om zijn budget voor reclame in kranten te verminderen. Maar 42 procent wil dat budget nog wel verhogen. Een meerderheid (67 procent) was echter van oordeel dat de kranten en tijdschriften zich beter zouden moeten verdedigen tegen de concurrentie van andere media, in het bijzonder televisie. Daarnaast stelde 59 procent dat er kortingen zouden moeten toegekend worden wanneer budgetten vroeg aan een medium worden toegewezen. Het ANA-onderzoek maakte tenslotte duidelijk dat adverteerders een groot belang hechten aan product placement en branded entertainment in de gedrukte media.

Het overaanbod van reclame wordt door velen als een belangrijke bedreiging voor de reclamesector gezien. “Men kan er echt niet meer naast kijken,” schrijft Eric Pfanner in de International Herald Tribune. “Autobussen zijn ermee volgeplakt en ook de bananenschil is een reclamemedium geworden. Dienborden in vliegtuigen hebben een publicitaire boodschap, net zoals het interieur van taxi’s. Brievenbussen puilen uit van de reclamefolders en ook het internet en mobiele telefoons worden erdoor overwoekerd.”

Pfanner stelt dat marketeers steeds weer nieuwe plekken vinden om hun reclameboodschappen te plaatsen. “Consumenten beginnen dan ook te morren dat ze er genoeg van hebben,” merkt Pfanner op. “Marketeers beginnen te vrezen dat hun boodschappen uiteindelijk hun publiek niet meer zullen bereiken. Een aantal experts merken dan ook op dat het beperken van de reclame tot een positief resultaat voor diezelfde reclame zou kunnen leiden.”

Mark Ritson, docent aan de marketing faculteit van de London Business School, stelt dat de reclamewereld op dat overbod alleen maar reageert door dat aanbod nog te verhogen, in een wanhopige poging om toch maar op te vallen. “Anderzijds zeggen marketeers dat het groeiend aantal televisiezenders weliswaar tot een versnippering van het publiek leidt, maar er tevens voor zorgt dat specifieker doelgroepen bereikt kunnen worden,” zegt Pfanner. “Nieuwe digitale technologieën laten de kijker toe reclamespots weg te zappen, maar geven hen ook de mogelijkheid tot interactie met meer verfijnde spots. Het internet laat surfers zoeken en kiezen, maar vergroot ook hun blootstelling aan commerciële boodschap.”

Tony Regan van het Londense reclamebureau Nylon merkt op dat consumenten de reclame misschien wel proberen te negeren, maar het is volgens hem zeer twijfelachtig dat ze er niet door beïnvloed worden. “Er zijn inderdaad geen tekenen dat de consument zijn bestedingspatroon verandert,” schrijft Pfanner. “Anderzijds heeft een onderzoek uitgewezen dat de consument wereldwijd minder merken waardeert. Vorig jaar lag dat gemiddelde op 6 merken, maar dat is nu gedaald tot 5,8. Men zegt zich ook met minder merken vertrouwd te voelen. “Dit moet bij de wereldmerken een alarmbel doen rinkelen,” meent Tom Miller, directeur van NOP World, het bureau dat het onderzoek uitvoerde. Die weerstand tegen de wereldmerken is volgens David Burrows, directeur van het Londense onderzoeksbureau Flamingo International, het grootste in Europa, waar men zich ook kritisch opgesteld heeft tegen de buitenlandse politiek van de Verenigde Staten.

Opmerkelijk is dat de Europese consument tegelijkertijd minder negatief staat tegenover reclame dan zijn Amerikaanse collega. “Een onderzoek van Mintel begin dit jaar wees uit dat slechts twintig procent van de Europese consumenten vinden dat ze overspoeld worden met reclame,” aldus Pfanner. “Een jaar voordien was dat nog 28 procent. De onderzoekers menen dat de reclame veel meer gericht wordt gevoerd, zodat de consument niet voelt dat hij bestookt wordt met irrelevante boodschappen.”

De Europese overheden reageren volgens Pfanner dan weer veel scherper. “De Engelse regering overweegt een verbod op voedingsreclame voor kinderen,” merkt hij op. “In het Londense district Camden wil men de muziekmaatschappijen Sony en BMG voor de rechter dagen wegens asociaal gedrag, omdat ze de buurt volplakten met muziekreclame.” Sommige reclamemensen blijken dit trouwens een goede tendens te vinden. “Nu zullen de muziekmaatschappijen verplicht worden om legale reclamecampagnes te voeren in plaats van zich vooral met wildplakken bezig te houden,” hopen ze. Video-recorders die de kijker toelaten reclame weg te zappen doet sommige experten besluiten dat de reclame op televisie een moeilijke tijd tegemoet zal gaan en doet de marketeers zoeken naar nieuwe manieren om de consument te benaderen.

Jeremy Thorpe-Woods, hoofd planning bij het Londense reclamebureau Saatchi & Saatchi, zegt dat er, ongeacht het medium, naar gestreefd moet worden om de consument het gevoel te geven dat hij het merk zelf heeft ontdekt. “Daarbij verwijst hij naar de frisdranken-producent Innocent, die op minder dan zes jaar tijd een omzet-niveau van ongeveer 25 miljoen euro haalt met een minimum aan traditionele reclame,” merkt Pfanner op. “In plaats daarvan maakt het bedrijf gebruik van opmerkelijke boodschappen op zijn verpakkingen en ongewone promotie die het merk een eerlijk imago meegeven. Thorpe-Woods zegt dan ook dat de consument irrelevante, vervelende boodschappen beu is en dat hij dergelijke boodschappen wegfiltert en reageert op reclame die hij wel wil.”

13:12 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Economie in de kranten

General Motors (GM) wil haar activiteiten in Europa stroomlijnen om terug met winst aan te knopen. Carl-Peter Forster, topman van Opel AG, wordt de nieuwe voorzitter van General Motors Europa. Forster wordt in zijn functie bij Opel opgevolgd door zijn landgenoot Hans Demant, maar komt wel aan het hoofd van de toezichtsraad bij Opel. Ontwikkeling, productie en verkoop bij de drie merken Opel, Saab en Vauxhall zullen voortaan gezamenlijk vanuit Zürich worden gestuurd. GM wil de verliezen in haar Europese divisie stoppen. “We willen naar één bedrijfscultuur voor onze Europese merken,” zegt Rick Wagoner, CEO van de Amerikaanse moedergroep General Motors. De Europese activiteiten van Opel zijn de laatste vier jaren verlieslatend. In het eerste kwartaal leed GM Europa een verlies van 116 miljoen dollar. (Gazet van Antwerpen)

De Belgische non-ferrogroep Umicore verhoogt haar winstverwachting voor 2004, zo maakte ze vrijdag voor beurs bekend. De prognose voor de recurrente bedrijfswinst is verhoogd tot 260 miljoen euro à 275 miljoen euro, v o o r afschrijvingen van goodwill. Eerder ging Umicore uit van een winst tussen 245 en 260 miljoen euro. Voor een aanzienlijk deel van de lening van 12,5 miljoen euro aan Kovanco, referentie-aandeelhouder van Lamitref, zal in het tweede kwartaal een provisie worden aangelegd. De groep maakte ook bekend zich voor 40 procent te hebben ingedekt tegen de zinkprijsschommelingen voor 2005 aan een gemiddelde termijnwaarde van 1.140 US dollar per ton, en de helft van het dollarkoersrisico voor 2005 aan gemiddeld 1,11 dollar per euro. De voorbije weken steeg de prijs van zink fors. (Het Belang van Limburg)

De EU-commissaris voor concurrentiebeleid Mario Monti gaat de plannen van Sony en Bertelsmann om hun muziekdivisies samen te voegen, goedkeuren omdat hij niet voldoende bewijs kon vinden dat de fusie schadelijk is voor de consument. De afgelopen twee dagen werden er achter gesloten deuren hoorzittingen gehouden over de zaak. Sony en BMG verdedigden er zich tegen de argwaan van de Commissie en tegen argumenten van kleinere onafhankelijke muziekblabels dat de fusie tot hogere prijzen en minder diversiteit in het aanbod zal leiden en de ontwikkeling van online-muziekdiensten zal verstoren. (De Standaard)

De Europese topmanagers mogen niet klagen: ze verdienen goed. Daniel Vasella, de topman van de Zwitserse farmaceutische reus Novartis, verdient het meest: vorig jaar reef hij 14,2 miljoen dollar binnen. Tweede was Chris Gent, de grote baas van de Britse telefoniereus Vodafone, met 12,3 miljoen dollar. John Brown, topman van BP, de grootste Europese petroleummaatschappij, krijgt ,,maar 10,5 miljoen dollar per jaar. Toch verdienen de Europese managers veel minder dan hun Amerikaanse collega’s. Larry Culp, grote baas van Danaher, producent van meetapparatuur, verdient jaarlijks de fabuleuze som van 53 miljoen dollar. De topmanagers in de Benelux moeten het gemiddeld stellen met 1,4 miljoen dollar. (Het Volk)

De Belgen betalen steeds vaker met hun kredietkaart op het internet. Dat heeft De Tijd vernomen van Bank Card Company (BCC). De onderneming beheert de kredietkaarten Visa en MasterCard in ons land. On-linebetalingen met Visa en MasterCard zijn dit jaar al met 10 procent toegenomen tot ruim 1 miljoen transacties. Dat vertegenwoordigt een bedrag van 89 miljoen euro. Vorig jaar namen de internetbetalingen met 4 procent toe. E-commerce zit in de lift. De Belgen hebben zijn steeds minder bang om hun kredietkaart boven te halen voor een betaling op het internet. ‘Traditioneel kennen internetaankopen twee pieken: in het begin van het jaar, zeg maar in februari en maart, en dan opnieuw in het najaar, met november als topmaand. Vorig jaar stegen de internetbetalingen met kredietkaarten met 4 procent. Dit jaar zien we in amper 5 maanden tijd al een groei van 10 procent, wat onze verwachting voor het hele jaar 2004 was. En bovendien moet de tweede piek, na de zomer, nog komen’, zegt Ante Rimac, de woordvoerder van BCC. (De Tijd)

Bij het metaalbedrijf Seghers Keppel Technology Group in Ruisbroek verliezen 85 werknemers hun baan. De afgelopen weken zocht de directie naar een overnemer van het bedrijf maar die is niet gevonden, zo laat het algemeen vakbondsfront vrijdag weten. Na het nieuws legde het personeel het werk neer. Maandag zal men normaal gezien terug aan de slag gaan. De Singaporese metaalgroep Keppel besloot haar afdeling Seghers Keppel Technology Group in Ruisbroek af te stoten. Tijdens de ondernemingsraad van vandaag deelde de directie mee dat er van de vijf kandidaat-overnemers geen enkele meer overblijft. Maandag 21 juni komt de ondernemingsraad opnieuw samen. Daar zal de officiële mededeling gebeuren dat men zal overgaan tot het collectief ontslag van 65 arbeiders en 20 bedienden. Vanaf donderdag 24 juni worden de onderhandelingen voor het sociaal plan opgestart. De vestiging in Ruisbroek maakt metalen constructies. Twee jaar geleden werd het bedrijf na een faillissement overgenomen door Keppel. (De Morgen)

Imitatie kost de Zwitserse horlogesector jaarlijks 530 miljoen euro. Een peulschil in vergelijking met de jaarlijkse omzet van 6,6 miljard euro. Vooral China, Turkije, Italië en maken van de nephorloges. Jean-Daniel Pasche van de horlogefederatie sluit niet uit dat ook Zwitsers nep verkopen. De federatie onderscheidt drie soorten imitaties: kopieën van bestaande modellen, horloges die worden gemaakt met echte onderdelen en horloges die het label ‘swissmade’ dragen en elders gemaakt werden. De nephorloges worden ook wereldwijd verdeeld. Draaischijven voor die handel zijn de Benelux, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. “Statistisch gezien wordt elke vijf dagen een persoon aan de Zwitserse grens gearresteerd met een lot valse horloges in zijn bagage,” aldus Pasche. (Het Laatste Nieuws)

09:15 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

18-06-04

Recordaantal containers op Vlaamse kanalen

Economisch was 2003 zeker geen topjaar, maar desondanks noteerde de Dienst voor de Scheepvaart (DvS), bevoegd voor het beheer van het Albertkanaal en de Kempische kanalen, vorig jaar opnieuw stijgende trafiekcijfers. Dat blijkt uit het zopas voorgestelde DvS-jaarverslag.Voor de allereerste keer in de geschiedenis van de DvS oversteeg de trafiek zelfs de 3 miljard tonkilometer.

“Op het kanalennet van de DvS werden ruim drie miljard tonkilometer of 86.785.308 tonkilometer meer dan in 2002 – een groei van 2,94 procent – vervoerd,” merkte voorzitter Paul Kumpen op. “Ook de vervoerde tonnage kende een stijging van 1,52 procent en bedroeg 38.360.485 ton in 2003. De laatste tien jaar steeg de trafiek op het Albertkanaal en de Kempische kanalen met bijna 63 procent in tonnage en met bijna 94 procent in tonkilometer.”

Administrateur-generaal Jaak Tielens stelde dat de groei van het containervervoer ronduit spectaculair was. “Met de behandeling van 202.482 containers werd een stijging van 16,03 procent genoteerd ten opzichte van 2002,” vertelde hij. “In 1995 werden er via de kanalen nauwelijks containers vervoerd, maar vorig jaar werd de kaap van 200.000 exemplaren ruimschoots overschreden. Ook de komende jaren verwachten we dat het vervoer van containers met ongeveer 20 procent zal stijgen.”

Naast het Albertkanaal baat de DvS drie containerterminals uit in Meerhout, Genk en Schoten. Er werd bekend gemaakt dat de Vlaamse regering op voorstel van de dienst ook het 100ste dossier voor de kaaimuren heeft goedgekeurd. Binnen de werkingsdienst van de DvS zijn er inmiddels dertien nieuwe kaaimuren effectief in gebruik. “Het Albertkanaal, dat binnen het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen als economisch netwerk is gedefinieerd, beschikt momenteel over twee terreinen in Diepenbeek en Grobbendonk,” aldus Kumpen. “Daarvoor zal eerstdaags de procedure tot afbakening van bijkomende industriegebieden worden opgestart.”

De administrateur-generaal merkte ook nog op dat de huidige Dienst voor de Scheepvaart omgevormd zal worden tot de nieuwe vennootschap ‘De Scheepvaart’. Die nieuwe vereniging zal meer mogelijkheden krijgen om het vervoer via de binnenvaart te bevorderen. “Vooral op het vlak van beheer van watergebonden industriegebieden zullen we meer initiatieven kunnen nemen,” aldus Tielens. “De nv zal ook de mogelijkheid krijgen om te participeren in andere vennootschappen die een bevordering van de trafiek van de binnenvaart vooropstellen.”

Er is ook goed nieuws voor de Belgische vissers, want die mogen van de Europese ministers van landbouw en visserij in 2004 iets meer tong en schelvis bovenhalen. Met de recente hervorming van het Europees visserijbeleid werd de maximale inspanningen en de quota van de Belgische vissers verlaagd. Nu komt hierop een beperkte compensatie. De EU-lidstaten moeten beslissen over de visserij-inspanning in de Westelijke wateren, het gebied van de Canarische eilanden tot Ierland. België vroeg en kreeg een verhoging van de inspanningen voor tong, schelvis en Sint-Jabobsschelpen. Die verhoging laat toe dat de vissers langer op zee mogen zijn.

16:30 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Werk maken van Mechelse industrieterreinen

In de periode tussen het jaar 2000 en 2007 voorzag het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen voor het arrondissement Mechelen 600 hectaren nieuwe industrieterreinen. Maar als het huidige tempo aangehouden wordt, zullen daarvan op het einde van die periode nauwelijks vijftig ontwikkeld zijn. Dat zegt Willy Ivens, directeur van de Mechelse Kamer van Koophandel, in het juni-nummer van het tijdschrift KMO-Insider.

Op de B2B Days in Mechelen merkte Vlaams minister-president Bart Somers op dat Mechelen een schrijnend gebrek heeft aan industrieterreinen. Willy Ivens bevestigt in een interview met KMO-Insider volmondig de stelling van Somers. De ontwikkeling van bedrijfsterreinen zou één van de eerste prioriteiten moeten zijn voor de toekomst en de welvaart van de Mechelse regio,” benadrukt Ivens.

De Kamer-directeur voegt er aan toe dat in alle gemeenten terreinen ter beschikking liggen. “In Willebroek zelfs 200 hectaren,” merkt hij op. “Maar haast alle dossiers liggen door allerhande procedures verstikt bij de Raad van State. We zitten ook nog altijd te wachten op de regionale afbakening van het stedelijk gebied.” Hij wijst er daarbij op er dringend gehandeld zal moeten worden, wil men investeerders aantrekken en bedrijven betere kansen aanbieden.”

Ook de dossiers van de zonevreemde bedrijven blijft volgens Ivens een zwaar probleem. “Voor 85 procent van de betrokken ondernemingen is er nog altijd geen oplossing,” stelt hij. “Bovendien vermoeden wij dat er ook geen oplossing zal komen, want het wordt te lang uitgesteld.” Hij wijst erop dat men goed moet beseffen dat die zonevreemde bedrijven, die gemakkelijk geregulariseerd kunnen worden, ook mensen tewerk stellen. “Als ze omwille van de traagheid van de overheid moeten verhuizen, wordt dit een ramp voor de regio,” waarschuwt hij.

De enige mogelijkheid om vaart te krijgen in het dossier is het regulariseren van een gedoogbeleid. “maar iemand moet hier politiek het voortouw nemen,” aldus de Kamer-directeur. “Misschien kunnen ze de termijn van 2000-2007 nog eens verlengen, maar dat is niet de beste optie. Vroeg of laat moet er immers toch iets beslist worden.”

15:47 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Online informatie is prima reclame-middel

Websites rond gezondheid en lichaamsverzorging moeten het hebben van content en communities. Dat is volgens Neal Leavitt in iMedia Connection de beste manier om zich online te onderscheiden van de concurrentie. Ze moeten daarbij volgens de auteur innovatief tewerk gaan en iets unieks brengen, zodat ze trafiek naar hun websites genereren. Vervolgens moeten ze hun merk door virale marketing en andere branding-technieken verspreiden.

Leavitt verwijst daarbij naar twee bedrijven, Revlon en Weight Watchers, die een aantal interactieve tools hebben uitgewerkt om de nodige buzz voor hun respectievelijke producten en services te creëren. “Ook AstraZeneca heeft door een aantal promotionele online platformen veel publiciteit gekregen voor zijn producten,” voegt hij er aan toe.

Revlon werd in 1932 opgericht door de broers Charles en Joseph Reyson en de scheikundige Charles Lachman. Het bedrijf verkoopt cosmetica, parfum en producten voor lichaamsverzorging in meer dan honderd verschillende landen en realiseerde vorig jaar een omzet van 1,299 miljard dollar. Kiki Rees, onderdirecteur media en internet, vertelde aan Leavitt dat het internet een strategisch onderdeel is van een geïntegreerde merkstrategie die erop gericht is om aan de noden van de consument te beantwoorden.

“Revlon gebruikt zijn websites rond de Revlon- en Almay-producten integraal om de betrokken merken in de markt te zetten,” merkt Leavitt op. “Elke website brengt informatie over de producten, maar vermeldt ook promotie-campagnes en wordt geregeld ververst om nieuwe producten en promoties te lanceren.” Hij voegt er aan toe dat Revlon nog geen instant messaging en chat fora heeft gebruikt, maar dat de campagne ‘Revlon on the Red Carpet’ gebruik maakte van een geïntegreerd opzet rond print, online en verkoopspunten.

De online aanpak bestaat uit kwartaal-promoties die verbonden zijn met een groot evenement. Tijdens het eerste kwartaal van het jaar waren dat de Hollywood-Oscars, terwijl er op dit ogenblik gewerkt wordt rond de zomerfilms. “Wanneer bezoekers naar de website gaan, kunnen ze deelnemen aan een wedstrijd met als hoofdprijs een reis naar Hollywood en een ontmoeting met enkele filmsterren,” stelt Leavitt. “Daarnaast krijgen ze ook een private voorstelling van de film ‘Sky Captain and the World of Tomorrow’, met Gwyneth Paltrow, Jude Law and Angelina Jolie.

Rees wijst erop dat Revlon de website lanceerde in samenwerking met AOL, waarbij toegang verleend wordt tot de exclusieve content van AOL. Een reclamecampagne in de media moet de trafiek naar de website genereren. Bovendien lanceerde Revlon ook een nieuw kanaal op MSN, waarbij gebruik gemaakt wordt van streaming video, een mini-film van twee minuten. “De film brengt zowel content als reclame,” aldus Rees.

Weight Watchers lanceerde zijn website in 1999 en heeft nu achttien sites actief in vijftien verschillende landen, waarbij dieetproducten aangeboden worden. “De site heeft een opmerkelijke groei gekend,” aldus Leavitt. “De eerste verkopen werden gerealiseerd in 2001 en eind vorig jaar waren de online inkomsten opgelopen tot bijna 80 miljoen dollar. WeightWatchers.com staat op dit ogenblik in de top tien van de websites rond gezondheid, fitness en voeding van Nielsen/NetRatings.

Kevin Eberly, directeur marketing, merkt op dat de website het merk help promoten en het publiek wijst op meetings, het tijdschrift, kookboeken en voedingsproducten. “Jaarlijks wordt er meer dan 20 miljoen dollar geïnvesteerd in de ontwikkeling van een website. “We krijgen een constante trafiek tegen een heel beperkte kost en het bedrijf kan zijn marketing investeringen op een agressieve manier opdrijven om nog meer trafiek te genereren en verkopen te realiseren.”

Het concurrentieel voordeel wordt volgens Leavitt bereikt door het constant aanbieden van een brede waaier interactieve afslankings-tools. “Eén daarvan is Weight Watchers Online, bedoeld voor afzonderlijke klanten die de meetings niet kunnen bijwonen,” stelt hij. “Daarnaast zijn er ook de Weight Watchers eTools, een dienst die de leden bijkomende opties geeft. Beiden zijn betalend en werken via een pre-paid systeem.”

Op het gebied van interactiviteit zijn de communities één van de populairste onderdelen van de website. “Het is een verzameling van meer dan dertig chat- en message boards die deelnemers de mogelijkheid geven te praten over de manier waarop zij erin slaagden gewicht te verliezen, of niet,” zegt Leavitt. “Er kunnen ook recepten en kooktips uitgewisseld worden.” Daarnaast is er een database met meer dan 20.000 voedingsstoffen en hun calorie-waarden, zodat de gebruiker kan volgen wat hij dagelijks eet, terwijl een zoekmachine hen de kans geeft te zoeken naar meer dan duizend recepten van WeightWatchers.com. “De abonnees kunnen ook een persoonlijk receptenboek op de website plaatsen,” voegt hij er aan toe. Tenslotte is er ook nog een restaurantgids met tips om ook daar gezond te eten.

Vervolgens keek Leavitt ook hoe AstraZeneca, één van de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld, het internet in zijn marketing inpaste. De onderneming realiseert een omzet van meer dan 18,8 miljard dollar en ontstond in 1999 door een fusie van Astra Pharmaceuticals en Zeneca Pharmaceuticals. Het bedrijf brengt onder meer een product tegen maagklachten en cholesterol op de markt. David Albaugh, pr-verantwoordelijke bij AstraZeneca zegt dat informatie over een product via een gebruiksvriendelijke website mee kan helpen op het ijs te breken. “Eén van de websites geeft ouders van kinderen met astma informatie over de ziekte, terwijl tegelijkertijd het eigen astma-middel op een bescheiden manier wordt aangeboden. Hetzelfde gebeurt met website rond maagproblemen, waarbij een aantal tips worden gegeven om maagoprispingen te voorkomen, waarbij tevens herinnerd wordt aan de werking van het AstraZeneca-geneesmiddel.

14:32 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Vrouwen zijn reisorganisatoren

Mannen trekken zich niets aan van de vakantievoorbereiding. Dat blijkt uit een onderzoek van de bungalowketen Center Parcs in België en Nederland. De huisvaders blijven tot de laatste dag voor het vertrek werken en laten het pakken van de koffers aan hun echtgenotes over.

De vrouwen zorgen niet alleen voor het pakken; ze kiezen volgens de onderzoekers ook over de vakantie-bestemming. Eén op vijf vrouwen egert zich dan ook mateloos aan het geregel en de apathische houding van hun mannen. De laatste dag voor het vertrek gaat gewoon de helft van de mannen werken. Amper eenderde van de vrouwen doet dat ook, de rest is druk koffers aan het pakken en boodschappen aan het doen.Tegenvallende accommodatie en slechte service zorgen dan weer net als de files onderweg voor vakantiestress, maar eens ter plekke verdwijnt de stress ook weer snel. Nederlanders zijn die spanning na ruim vier uur, Belgen voelen zich zelfs nog iets sneller op hun gemak.

Maar geen van beiden zoekt veel contact met andere vakantiegangers. Tweederde maakt hoogstens een praatje en houdt het daarbij. Een op de drie zegt geen echte behoefte te hebben om anderen te leren kennen. De man wil iets liever contact dan de vrouw. Samen eten of eventueel sporten kan bijvoorbeeld nog wel eens, maar daar voelen vrouwen al helemaal niks voor.

12:03 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Economie in de kranten

Eén jaar na de liberalisering van de elektriciteitsmarkt heeft bijna dertig pct van de Vlaamse afnemers een contract met een leverancier gesloten. Iets meer dan 7 procent van de afnemers deed dit bij een nieuwe leverancier. En dat is beter dan verwacht. Dat zegt de VREG, de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. Op 1 juli is de energiemarkt in Vlaanderen één jaar volledig geliberaliseerd. Op 1 juni had 28 pct van de afnemers (gezinnen en bedrijven) een contract gesloten en koos dus actief voor een stroomleverancier, 7,19 procent nam één van de nieuwe leveranciers onder de arm. “Wie dit een jaar geleden had voorspeld, werd voor gek verklaard,” aldus VREG-voorzitter André Pictoel. Vlaanderen scoort daarmee beter dan heel wat landen die hun energiemarkt liberaliseerden. Toch kan het nog beter, luidt het bij de VREG. Naast de problemen op productievlak -door een monopolie aan de aanbodzijde is er amper beweging in de prijzen- worden bijvoorbeeld veel vragen gesteld bij de distributienettarieven. Die tarieven, aangerekend voor het vervoer van stroom over het laagspanningsnet en goed voor 40 procent van de factuur, verschillen nu per regio. Blijft ook de vaststelling dat heel wat mensen niet wakker liggen van de liberalisering en het prijsvoordeel. Klanten die wel actief kiezen, zijn vaak jong, hoogopgeleid en hebben een hoge factuur. (Het Laatste Nieuws)

Het is lang niet zeker of het bedrijventerrein Kapelleveld 2 in Wommelgem kan aangelegd worden. Dat bleek op een informatieavond van Red De Voorkempen. In Wommelgem en Ranst was bij de buurtbewoners heel wat onrust ontstaan omtrent recente uitspraken van minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen (VLD) als zou de Vlaamse regering het licht op groen hebben gezet voor de ontwikkeling van nieuwe uitgestrekte KMO-zones langsheen het Albertkanaal, samen goed voor 800 hectaren en vijfduizend jobs. Meteen zou ook werk gemaakt worden van nog eens 300 hectaren aan de noordzijde van de E 313 in Ranst en Wommelgem, waaronder het omstreden terrein Kapelleveld 2. “Gelukkig is het zover nog lang niet,” aldus Dirk Weyler van Red De Voorkempen na de infoavond in Wommelgem, waarop parlementsleden van allerlei strekkingen toelichting gaven. ,,Voor er sprake is van de aanleg van ook maar één bedrijventerrein, moeten er nog grondige studies gebeuren naar de gevolgen op het vlak van mobiliteit en het milieu. Red de Voorkempen merkt op dat Van Mechelen mag zeggen wat hij wil, maar dat de aanleg van Kapelleveld 2 in Wommelgem niet voor morgen is. “Het gaat om een overstromingsgebied. Bovendien ontbreken de wegen, of de plaats voor aanleg ervan, voor de vrachtwagens die de nieuwe bedrijven moeten aandoen. De oude idee voor aanleg van een gigantisch nieuw op- en afrittencomplex ter hoogte van het benzinestation Q8 is waardeloos, want in strijd met het ruimtelijk structuurplan,” zegt Weyler. “Er kan, wat mij betreft, wél onderhandeld worden, maar dan over maximum 90 hectaren bijkomend bedrijventerreinen in Ranst en Wommelgem.” (Het Nieuwsblad)

Vrouwen zijn nog steeds ernstig ondervertegenwoordigd in de raden van bestuur van Europese ondernemingen. Dat blijkt uit een onderzoek van de EPWN, een Europees netwerk van vrouwenorganisaties. Slechts 8 procent van de bestuursleden van de 250 grootste bedrijven in Europa is een vrouw. België bengelt in het onderzoek achteraan. Een kleine meerderheid (62 procent) van de Europese bedrijven heeft minstens een vrouw in hun raad van bestuur, terwijl amper 28 procent meer dan één vrouwelijke bestuurder heeft. De noordelijke landen van Europa scoren traditioneel het beste. Noorwegen, Zweden en Finland voeren de top drie aan, met respectievelijk 22, 20 en 14 procent vrouwen in de raden van bestuur. De middenmoot wordt bevolkt door Duitsland (10 procent), Groot-Brittannië (10 procent), Zwitserland (9 procent), Nederland (7 procent), Oostenrijk (7 procent) en Frankrijk (6 procent). België bengelt achteraan met amper 3 procent vrouwen in de raden van bestuur. Enkel Italië doet nog slechter (2 procent). De EPWN is vooral bezorgd over het feit dat er nauwelijks een evolutie merkbaar is. (Het Laatste Nieuws)

Volkswagen Vorst bouwt dit jaar 42.000 wagens minder dan gepland omdat de verkoop tegenvalt. Om dat op te vangen komen er extra weken tijdelijke werkloosheid bij, maar ook het behoud van de weekendploeg staat ter discussie. De Belgische directie en vakbonden willen die behouden, maar de druk vanuit de Duitse hoofdzetel om te besparen is groot. Als de weekendploeg wordt opgedoekt verdwijnt een op de tien jobs in Vorst. (De Financieel Economische Tijd)

China dreigt deze zomer te moeten afrekenen met de zwaarste energiecrisis in twee decennia. De vraag naar elektriciteit stijgt sneller dan de productie en invoer. Er dreigt een tekort van 30 miljoen kilowatt. Het was de topman van het openbare stroomnet, Zhao Xizheng, die donderdag aan de alarmbel trok. In 24 van de 31 Chinese provincies gelden er al beperkingen of stroomonderbrekingen. Oorzaak van het enorme stroomverbruik is de snelle economische groei, in het bijzonder in de auto- en staalindustrie, waarbij bovendien gebruik gemaakt wordt van weinig zuinige machines. Daarnaast is ook airconditioning in opmars, kampt China met hoge temperaturen in de zomer, en bestaat er nog maar weinig interesse voor energiebesparende maatregelen. Om de vraag naar elektriciteit toch ietwat te temperen, werden de stroomprijzen woensdag in verschillende regio’s verhoogd. Gezinnen en bedrijven in het noorden, oosten, zuiden en centrum van China moeten meer betalen voor hun elektriciteit. Mogelijk volgen er nog meer prijsverhogingen in het noordoosten van het land. Enkel de landbouw zal worden ontzien. “Het is vooral van belang om de industrie af te koelen, waar de meeste energie wordt verbruikt”, verklaarde expert Zhang Jianyu van de Qinghua-universiteit in de krant China Daily. (Gazet van Antwerpen)

Het Europees Hof heeft de Belgische staat veroordeeld omwille van het Waalse kwaliteitslabel. Het feit dat dit label enkel kan worden toegekend aan producten die in Wallonië een bewerking ondergingen, kan voor Europa niet door de beugel. Het label is gestart in 1989. De Waalse regering wil er producten mee in de kijker stellen die in Wallonië zijn vervaardigd. Voor Europa is dit een hinderpaal op het vrij verkeer van goederen. Een regionaal kwaliteitslabel is niet verboden, maar het moet gebaseerd zijn op de intrinsieke kwaliteiten van het product (Parmaham, Rocquefortkaas, Champagne), niet op de plaats van productie. De Belgische overheid heeft al jaren terug aan de EU-Commissie toegegeven dat het label niet in overeenstemming is met de Europese regels. Het Waals gewest heeft al twee maal een wijziging aangekondigd, maar die is nog niet formeel goedgekeurd. Het geduld van de Commissie was op, het Hof geeft de Commissie gelijk. (De Morgen)

De woningprijzen stijgen sneller dan de gezinsinkomens. De Nationale Bank waarschuwt voor het begin van een speculatieve vastgoedbubbel. De uitstaande woonkredieten stegen het voorbije jaar met 10 procent in vergelijking met 2002. Die stijging is er enerzijds omdat de prijzen stijgen en anderzijds omdat er steeds meer wordt geleend. De Nationale Bank houdt de evolutie nauwlettend in het oog om de vermijden dat banken in de problemen komen als de prijzen van huizen in elkaar stuiken, zo schrijven de kranten. (De Standaard)

De meeste directievoorzitters in België vinden dat hun raad van bestuur onvoldoende interesse toont in hun bedrijf. Veel bestuurders zijn niet goed voorbereid of beperken zich tot het opvolgen van de strategie en de financiën. Het ontbreekt de raad van bestuur vaak ook aan vakkennis en verscheidenheid. Dat blijkt uit een enquête bij 163 bedrijfsleiders. Misschien kan een hogere vergoeding helpen, want in België word je veelal niet rijk van een bestuurszetel. Het internationale headhuntersbureau Ray & Berndtson stuurde enkele maanden geleden voor het eerst een enquêteformulier naar de directievoorzitters (CEO’s) van 163 grote en kleine bedrijven in België. De hoofdbedoeling was meer te weten te komen over de corporate governance in de bestuurskamers en het effect daarvan op de slagkracht van het management. Bijna 60 procent van de bedrijfsleiders stuurden hun antwoordformulier ingevuld terug, waardoor de onderzoekers een betrouwbaar beeld kregen van de Belgische managementcultuur. (De Tijd)

De Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) heeft vorig jaar een nettowinst van 24,4 miljoen euro gerealiseerd, terwijl het eigen vermogen van de maatschappij 335 miljoen euro bedroeg. De LRM breidde haar investeringen in KMO’s vorig jaar verder uit en verleende daarnaast ook risicokapitaal voor grotere ondernemingen zoals het beursgenoteerde IPTE in Genk. Dat blijkt uit het jaarverslag van de LRM dat donderdag door gedelegeerd bestuurder Roland Aerden bekendgemaakt werd. De LRM participeerde vorig jaar eveneens in het ontwikkeling van het logistieke bedrijvenpark Hermes in Genk en het regionaal bedrijventerrein Brustem Industriepark in Sint-Truiden. De LRM investeerde tot slot ook in onderzoek van enkele nieuwe projecten zoals het bedrijventerrein Waterschei in Genk, het regionaal bedrijventerrein Ravenshout in Beringen en in onderzoek naar enkele Limburgse KMO-zones. (Het Belang van Limburg)

09:41 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

17-06-04

Belgische bedrijven moeten werken aan kostenbeheersing

De Belgische bedrijfswereld moet zich inspannen om niet meegezogen te worden door de wereldwijde delokalisatiebeweging die op dit ogenblik aan de gang is. Daarbij zijn innovatie en excellentie volgens de nieuwe VBO-bestuurder Rudi Thomaes essentiële begrippen, maar er moet vooral gewerkt worden aan kostenbeheersing, die ervoor kan zorgen dat de globalisering voor België een succes wordt.

“De kiezer heeft op 13 juni de politieke kaarten geschud,” merkte de kersverse gedelegeerd bestuurder Rudi Thomaes van het Verbond van Belgische Ondernemingen op tijdens een academische zitting ter gelegenheid van zijn aantreden. “Voorbereidende gesprekken over de vorming van nieuwe regeringen zijn aan de gang. Onze bedrijven hebben nu boven alles nood aan een krachtdadig sociaal-economisch bestuur. Zij kunnen een aanslepende politieke onzekerheid als gevolg van communautair gehakketak missen als kiespijn.”

Als er niet opgelet zullen volgens Rudi Thomaes veel te veel Belgische ondernemingen die op de wereldmarkt moeten concurreren meegezogen worden door de delokalisatiebeweging die aan de gang is”, zo onderstreepte de nieuwe VBO-gedelegeerd bestuurder Rudi Thomaes tijdens de academische zitting die het VBO vandaag heeft georganiseerd. “Ik kom uit een bedrijf dat elke dag opnieuw moet opboksen tegen sterke wereldwijde concurrentie,” merkte hij op. “Nieuwe concurrenten van onze Belgische ondernemingen komen nu uit Oost-Europa en vooral ook uit nieuwe landen zoals China. Hun troeven zijn een lage kost, een grote thuismarkt en een solide technologische basis. We moeten daarbij vooral alert zijn voor de snelheid en de omvang van het fenomeen. De strijd om marktaandelen, zowel in serieproductie als in het hartje van de kenniseconomie, is reeds volop aan de gang. Vele Belgische bedrijven zijn dan ook bijzonder kwetsbaar geworden, maar tegelijkertijd zijn ze de ruggengraat van onze economie en dé hoofdsponsor van ons welzijnssysteem,” aldus Thomaes.

De nieuwe voorzitter voegde er aan toe dat deze concurrentie moet aangegaan worden met de ambitie om te winnen. “Innovatie en excellentie zijn in dat verband essentieel, maar terzelfder tijd slechts het entreeticket,” waarschuwde hij. “De prijzen en dus de kost van onze producten en diensten blijven van doorslaggevend belang. Meer aandacht voor alle lasten en kosten die wegen op de bedrijfsvoering is dus de boodschap. Kostenvermindering is een heel moeilijke oefening, maar als we daarin slagen wordt globalisatie voor dit land een bron van welzijn eerder dan een bedreiging.”

Alleen al om die reden kan er volgens hem verandering komen in fundamentals zoals het werken en vooral het niet-werken in dit land. “Maar er is nog een tweede reden die minstens even belangrijk is,” stelde hij. “We leven met z’n allen langer en dat is goed, maar als er niets verandert, werken we morgen allemaal minder dan de helft van ons leven. Ondertussen blijft de economische groei een heel stuk achter op de stijging van de uitgaven in o.m. de gezondheidszorg. Gelukkig groeit het maatschappelijk en politiek besef dat het zo niet verder kan.”

Dit land heeft volgens Thomaes dan ook een mobiliserend project nodig, een project dat perspectief biedt voor iedereen en dat vertrekt vanuit geloof in eigen kunnen. “In zo’n project hebben de sociale partners een sleutelrol te vervullen,” stipte hij aan. “Ons sociaal overlegmodel zal nu moeten bewijzen dat het, in combinatie met een moedig regeringsbeleid, grondige structurele veranderingen kan doorvoeren. In mijn vorig beroepsleven heb ik samen met de vakbonden, in de context van pijnlijke herstructureringen, de realiteit van de concurrentie uitgelegd aan de mensen op de vloer. Maar achteraf heb ik me dikwijls afgevraagd of we, samen met de vakbonden, niet eens over de hoge muur van de verworven rechten heen hadden moeten kijken om te zien wat we konden doen om die mensen hun job langer veilig te stellen.” Thomaes stipte aan dat het VBO graag mee aan de kar wil trekken om tot een nieuw internationaal elan voor onze producten en diensten te komen.

Omdat het alle hens aan dek is om weer concurrentieel te worden, moeten het VBO en alle andere beroepsverenigingen volgens de nieuwe VBO-bestuurder elke dag opnieuw samenwerken. “Aan alle maatschappelijke stakeholders moeten we duidelijk maken wat onze bedrijven nodig hebben om te kunnen blijven zorgen voor welvaart,” aldus nog Thomaes.

17:05 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Zeebrugge blijft hameren op verdere ontsluiting haven

De Haven van Zeebrugge verwacht van de nieuwe Vlaamse regering dat er werk gemaakt zal worden van een verdere ontsluiting. Dat verklaarde Joachim Coens, voorzitter van de haven, in een reactie op de verkiezingsuitslagen tegenover Het Nieuwsblad. Coens merkte daarbij op de verdere ontluiting te zullen blijven hameren, ongeacht de coalitie die tot stand komt. Hetzelfde geldt voor hem ook voor het vrijmaken van bijkomende havengebieden.

Tijdens het eerste kwartaal van dit jaar behandelde de haven van Zeebrugge trouwens een totaal goederenvolume van 7,7 miljoen ton, wat een groei betekent van 3,1 procent ten opzichte van dezelfde periode van 2003. De groei tekende zich volgens het havenbestuur vooral af in de overslag van containers. “Het totale containervolume steeg met 14,9 procent tot 3,3 miljoen ton of uitgedrukt in aantal TEU (standaardmaat voor containers) met 18,9 procent,” werd er opgemerkt. “Daarmee wordt de trend van vorig jaar, toen voor het eerst in de Zeebrugse geschiedenis het containervolume het roro-volume oversteeg, verdergezet.”

Het havenbestuur wees er ook op dat de overslag van het stukgoed, van groot belang voor de werkgelegenheid in de haven, een stijging van 17 procent liet noteren. “In januari werd onder meer een nieuwe wekelijkse bananenlijn vanuit Centraal-Amerika operationeel,” werd er opgemerkt. “Voor wat betreft de vloeibare bulk, werd een groei genoteerd van 3,4 procent, dankzij een grotere aanvoer van vloeibaar gas en de levering van verse fruitsappen door bulkschepen.” De roll-on/roll-off-trafieken kenden wel een daling en bleven hangen op een een volume van 2,7 miljoen ton. “Dat is het gevolg van de gedeeltelijke verschuiving van de Ford-trailers voor Purfleet (Engeland) naar Vlissingen,” benadrukte het havenbestuur. “In het algemeen houdt de groei in de autosector aan met een stijging van 5 procent tegenover vorig jaar. Er werden al meer dan 427.000 nieuwe wagens behandeld. De groei van de trafiek had ook een positieve invloed op de werkgelegenheid, met name een stijging van het aantal shiften van de havenarbeid met 7 procent.”

De globale cijfers voor 2003 geven een volume aan van 30,4 miljoen ton, tegenover 32,9 miljoen ton in 2002. “De verliezen in de roro-sector – 11 miljoen ton in 2003 tegenover 13,6 miljoen ton in 2002 – waren volgens het bestuur te verklaren door de stopzetting van Dover/Felixstowe (P&O) en de eerder al genoemde afleiding van een gedeelte van het Ford-contingent naar Vlissingen,” aldus het bestuur. “Andere diensten groeiden en recupereerden 25 procent van het verlies. Niettemin, behandelde Zeebrugge in 2003 opnieuw een recordvolume van 1.550.000 nieuwe auto’s, een stijging van 12,5 procent tegenover 2002. De haven verstevigde dus opnieuw haar positie als grootste autohaven in Europa en in de wereld.”

Voor het eerst in de geschiedenis van Zeebrugge oversteeg het containervolume (12,2 miljoen ton) vorig jaar trouwens het roll-on/roll-off-volume. Het stukgoed noteerde 700.000 ton. De vloeibare bulk was goed voor 4,8 miljoen ton en de droge bulk voor 1,7 miljoen ton. Opvallend voor het jaar 2003 was de vooruitgang van de binnenscheepvaart. Er werd 500.000 ton vervoerd over de binnenwateren – vooral containers en papierpulp -, een stijging van 8 procent tegenover 2002.

De Franse containeroperator CMA/CGM maakte vorige maand bekend een vierde loop te zullen starten tussen Azië en Noord-Europa en daarop ook weer Zeebrugge aan te zullen doen. De nieuwe deepsea-dienst, genaamd de South China Express (SCX), loopt op 12 juli uit de startblokken en is een samenwerking tussen APL, Norasia en CMA/CGM. Tijdens de rotatie van 49 dagen gaat het langs de havens Hongkong, Chiwan, Singapore, Salalah, Zeebrugge, Hamburg, Rotterdam en Singapore. Dit is de vierde loop van CMA/CGM vanuit Noord-Europa naar Azië, waardoor de haven van Zeebrugge nu vier wekelijkse directe aanlopen kan aanbieden. CMA/CGM heeft ondertussen ook al drie eigen feederdiensten ontwikkeld vanuit Zeebrugge naar het Verenigd Koninkrijk.

16:09 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

RSS wordt belangrijke bedrijfscommunicatie

Internettechnologie bepaalt in steeds belangrijkere mate op welke manier bedrijven en hun klanten met elkaar zaken doen. Dit komt volgens de Harvard Business Review (HBR) door de mogelijkheid om informatie via internet real-time te verspreiden. Daarbij wordt vooral gewezen op de opkomst van real-time feeds (rss) waarop klanten en bedrijven zich kunnen abonneren.

Met real-time feeds kunnen bedrijven hun klant onmiddellijk verwittigen wanneer een product waar hij naar op zoek is, beschikbaar is. “Deze ontwikkeling zal zo snel gaan dat een bedrijf dat over twee jaar zijn klanten niet met feeds bestookt, vergeleken kan worden met het bedrijf dat nog geen website heeft,” merkt het tijdschrift op. “Het voordeel van feeds is dat een klant voortaan van alle relevante informatie voorzien wordt. Ondernemingen staan nu voor de keuze welke informatie ze in feedvorm willen doen verschijnen en welke niet”

De HBR stelt dat geïnteresseerde ondernemingen zo snel mogelijk een aantal praktische stappen moeten nemen. “In de eerste plaats moet het topmanagement zich in het verschijnsel verdiepen en managers moeten zich abonneren op feeds om een idee te krijgen hoe het werkt. Maar ook de IT-staf moet paraat staan om met feeds te werken. Tenslotte moet de organisatie weten welke informatie men wil genereren.”

In de eerste drie maanden van 2004 bedroegen de totale bestedingen aan online reclame trouwens 2,3 miljard dollar, 38,8 procent meer dan in dezelfde periode van 2003. Dat is een nieuw record. Sinds 1999 heeft de groei van internetreclame een wisselend beeld getoond. In 1999 bedroeg de groei 97,4 procent en in 2000 zelf 177,3 procent, maar 2001 gaf een daling van 2,6 procent te zien en in 2002 daalden de bestedingen zelfs met 18,8 procent. De heropleving kwam er vorig jaar. Toen was er opnieuw een groei van 7,4 procent.

Volgens cijfers van Nielsen/NetRatings vertoonde een aantal traditioneel offline adverteerders in 2003 een sterke groei aan internetreclame. Zo verhoogde AT&T Wireless Services zijn bestedingen aan internetreclame met 1.262 procent, farmabedrijf Schering Plough gaf 737 procent meer uit en financiele dienstverlener MBNA 471 procent. Zoekmachinereclame genereerde de meeste buzz. Steeds meer multinationals tonen volgens Advertising Age interesse in deze reclamevorm. Bovendien tonen veel investeerders van risicokapitaal belangstelling voor search engine marketing.

14:46 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Experiment zonne-energie zorgt voor gemengde gevoelens

De hoge olieprijzen en de opwarming van de aarde zorgen voor een nieuwe roep om alternatieve en hernieuwbare energie. Windmolens, watercentrales, biologische brandstoffen en zonne-energie zouden de afhankelijkheid ten opzichte van petroleum moeten afbouwen. Voorlopig is die droom echter nog altijd niet gerealiseerd. Dat bewijst ook het verhaal van het Amerikaanse stadje Gardner, waar bijna bijna twintig jaar geleden een experiment met zonne-energie werd gestart. Een onverdeeld succes is het blijkbaar echter niet geworden.

“Op een zomerse juni-avond in 1985 stuurde de Massachusetts Electric Company drie managers, twee technici en een analist op pad om de bevolking van het Amerikaanse stadje Gardner in Massasuchets duidelijk te maken wat zonne-energie eigen was,” merkt Jeff Donn, journalist bij Associated Press, op. “Panelen die zonlicht omzetten in elektriciteit zorgden al voor de energie die satellieten nodig hadden. Voortaan konden ze echter ook de huizen van het stadje, de bibliotheek en zelfs het plaatselijke Burger King-restaurant van energie voorzien.”

Jeff Donn stelt dat men op die manier wilde besparen op olie en steenkool, die door de klassieke elektriciteitscentrales werden gebruikt. “De mensen luisterden beleefd, maar reageerden wel enthousiast toen hen een prijsbesparing van veertig procent beloofd werd,” merkte hij op. “Dat leidde tot het eerste experiment om een hele gemeenschap door zonne-energie van elektriciteit te voorzien.”

Al vlug verschenen er zonnepanelen op de daken van dertig huizen en vijf andere buildings van het stadje. “Het experiment loopt, nu twintig jaar later, nog altijd,” aldus Jeff Donn. “Het is dan ook een uitgelezen gelegenheid om uit te zoeken of zonne-energie hier daadwerkelijk een oplossing is geweest en of het ook een toepassing is die op nationale schaal kan doorgevoerd worden. Bovendien is er de vraag of het een land zou kunnen helpen om verlost te geraken van zijn afhankelijkheid ten opzichte van fossiele brandstoffen.”

Donn merkt al meteen op dat op de drie vragen zowel positief als negatief moet geantwoord worden. “Volgens de elektriciteitssector zijn in de Verenigde Staten ongeveer 20.000 daken uitgerust met zonne-panelen en het heeft bewezen een aanvulling te kunnen zijn voor het traditionele elektriciteitsnet en te kunnen bijdragen tot een verlaging van de energierekening,” benadrukt hij. “Maar anderzijds zijn de resultaten aan de magere kant gebleven.”

Ondanks alle technologische vooruitgang is de zonne-energie volgens Donn niet betrouwbaar of economisch genoeg om uit te groeien boven één procent van de nationale energie-productie. “Paul Maycock, gewezen hoofd van het nationale programma rond zonne-energie, stelt voorop dat deze energievorm op lange termijn maximaal vijftien procent van de elektriciteitsvoorziening zou kunnen garanderen,” benadrukt hij. “Dat betekent dat zonne-energie kan helpen bij het terugdraaien van het olieverbruik, maar het probleem ermee oplossen is onmogelijk.”

Donn voegt er aan toe dat dit geen reden is om in paniek te raken. “Steenkool is nog altijd milieu-vervuilend, maar heeft op dat gebied toch een positieve evolutie gemaakt en kan energie voor wellicht nog 250 jaar leveren,” stelt hij. “Zonne- en wind-energie worden genoemd als de leiders van de alternatieve elektriciteitsbronnen voor de volgende twintig jaar, maar andere hernieuwbare bronnen zullen eveneens steeds meer energie en warmte leveren en auto’s aandrijven.” Hij vernoemt daarbij onder meer geothermale warmte, methaangas van afval, plantaardige vervangers voor diesel en zelfs oudere methodes zoals de verbranding van hout.

Het Amerikaanse ministerie van energie voorspelt echter dat hernieuwbare energiebronnen over twintig jaar nog altijd maar minder dan zeven procent van de Amerikaanse energienood zullen bevredigen. Nog altijd veertig procent zal afkomstig zijn van petroleum. “Hernieuwbare energie zal het probleem van de steeds groeiende vraag naar energie – veroorzaakt door een exploderende wereldbevolking – niet kunnen oplossen, maar zorgt wel voor de nodige overbrugging, tot een nieuwe energievorm kan ontwikkeld worden die de fossiele brandstoffen kan vervangen,” liet hij zich vertellen door geofysicus Dohn Riley, directeur van het Alternative Energy Institute uit Tahoe (Californië).

Donn stelt dat de pioniers van Gardner persoonlijk de beperkingen van de alternatieve energie konden ondervinden. “In principe is zonne-energie heel eenvoudig, maar de praktijk is veel complexer,” merkt hij op. “De normale gelijkstroom kan onmogelijk de energievoorziening van een huishouden garanderen. Er moet dan ook voor een omschakeling naar wisselstroom gezorgd worden. Bovendien zijn er batterijen nodig om de energievoorziening te garanderen wanneer de zon niet schijnt. Er zijn dus batterijen nodig op basis van waterstof en zuren. Die batterijen zijn zwaar, duur en potentieel gevaarlijk.”

Dat is volgens Donn de reden waarom in Gardner en andere locaties de zonne-energie gecombineerd wordt met het bestaande elektriciteitsnet. “Dit laatste zorgt meestal voor het merendeel van de energievoorziening. De zon zit dikwijls verborgen achter wolken en de toestellen slikken meer energie dan de zonne-panelen kunnen leveren,” aldus inwoners van Gardner. “Wanneer de zon opnieuw te voorschijn komt, nemen de zonne-panelen het werk over en sturen het surplus aan kracht op het net, waardoor de elektriciteitsmeter terugdraait en de rekening van de bewoner daalt.”

Gardner, een stadje met ongeveer 20.000 inwoners in het heuvelachtige New-England, kon in zijn geschiedenis altijd beroep doen op water-energie. “Steenkool en olie verdreven in de twintigste eeuw die waterkracht en deden het grootste gedeelte van de plaatselijke meubelindustrie, die voornamelijk werkte op de kracht van de watermolens, verdwijnen,” aldus Donn. “De industrie en de rijkdom verdween naar andere regio’s.”

Toen het experiment werd voorgesteld, vroegen sommigen zich af waarom er gekozen werd voor een plek in New-England, terwijl er in het zuid-westen drie keer meer zonne-energie kon worden opgevangen. “Anderen waren echter van oordeel dat indien het experiment in Gardner zou lukken, het overal mogelijk zou zijn.” In praktijk leverde het echter niet veel op, misschien een besparing van ongeveer vijf dollar in de beste maanden.

Massachusetts Electric had de installatie van de eenheden – 19.000 dollar per exemplaar – gefinancierd en had ook beloofd voor het onderhoud te zorgen. “Bij een eerste herstelling kwamen ze inderdaad ter plekke, maar toen het systeem later opnieuw plat ging en ik ontdekte dat er water ingesijpeld was in de panelen en de zonnecellen had aangetast, bleken ze minder enthousiast om te helpen,” aldus één van de deelnemers aan het experiment. “Maandenlang gebeurde er niets, tot ik besloot opnieuw mijn dakpannen te leggen. Het bedrijf stuurde personeelsleden die de panelen demonteerden en in de tuin neerlegden. Er zouden vervangstukken gezocht worden, maar opnieuw duurde het een eeuwigheid, tot ik hen een ultimatum stelde. Daarop kwamen ze de panelen halen, maar ze hebben ze nooit meer teruggebracht.”

Donn merkt op dat het materiaal vandaag minstens vijftig procent efficiënter werkt en ook steviger is gebouwd. “Bij een aantal exemplaren wordt een garantie van 25 jaar beloofd,” stelt hij. “Ze nemen echter nog altijd bijzonder veel plaats in. In vergelijking met steenkool of petroleum, mag de zonne-energie flauw genoemd worden. Het moet dan ook door grote collectoren opgevangen worden. Bovendien zijn sommige onderdelen nog altijd bijzonder kwetsbaar en hebben ze een levensduur van amper vijf tot zes jaar.”

Een belangrijke motivatie voor de aanschaf van alternatieve energie-systemen, waren allerlei belastingsverlagingen die beloofd werden. “Dat verleidde duizenden Amerikanen om met zonne-energie te experimenteren,” aldus Donn. “Maar de energie-crisis ging voorbij en in het midden van de jaren tachtig verdwenen de belastingsvoordelen, om nooit helemaal terug te komen. Elektriciteit bleef goedkoper dan voorspeld was en dus geraakte de zonne-energie nooit op kruissnelheid.”

Joe Broyles, een energie-planner van New-Hampshire, vertelde dat het 25 jaar geleden wel een doorbraak leek, maar voegde er aan toe dat bij al dat enthousiasme nooit over de kostprijs werd gesproken. “Volgens de energie-industrie tellen de Verenigde Staten 20.000 eenheden van zonne-energie en 100.000 waterinstallaties op zonnewarmte,” aldus Donn. “Dat is niets, vergeleken met naar schatting 70 miljoen Amerikaanse eensgezinswoningen. De meeste installaties zijn terug te vinden in het zonnige westen en zuidwesten en sommigen kunnen instaan voor de helft van de energievoorziening van een woning.”

De productie van zonnepanelen is in de Verenigde Staten de voorbije vijf jaar ongeveer verdubbeld. De Amerikaanse regering wil tegen het einde van dit decennium één miljoen installaties geplaatst zien. Op dit ogenblik is er een belastingsvoordeel voorzien voor bedrijven die op zonne-energie overschakelen, maar voor de particuliere sector zijn er nog geen plannen in die richting. “Particulieren betalen 12.000 dollar of meer voor een installatie en het duurt meer dan vijftien jaar voor die systemen enig financieel voordeel opleveren,” merkt Donn op. “Een aansluiting op het gewone net kost ongeveer 100 dollar.” Een aantal staten, waaronder Californië en New York, proberen de populariteit van zonne-energie aan te zwengelen door subsidies uit te keren.

Donn stelt dat Japan, dankzij zware stimulansen van de overheid, op dit ogenblik ongeveer 200.000 installaties telt. “Het land is daarmee de grootste kracht achter de vervijfvoudiging van de zonne-energie sinds 1998,” stelt hij. “Duitsland telt meer dan 100.000 installaties, terwijl er in Indië en een aantal Afrikaanse landen gebruik van gemaakt wordt om in afgelegen gebieden energie op te werken.

Donn merkt op dat het experiment in Gardner gemengde resultaten opleverde. “Technisch werd het door ingenieurs al vlug als een succes beschouwd, maar op besparingsgebied waren de prestaties heel wat minder,” voegt hij er aan toe. “Gemiddeld werd er per jaar minder dan 200 dollar bespaard en dat betekent dat de installaties gedurende vele jaren quasi perfect moesten werken. Maar dat lukte niet en dat blijft tot op de dag van vandaag.”

Massachusetts Electric was volgens Donn van plan om na verloop van tijd de verantwoordelijkheid over de installaties volledig over te dragen aan de eigenaars. “Ook nu proberen ze zich uit het onderhoud terug te trekken, maar vele eigenaars dreigen er in dat geval mee de installaties af te breken,” merkt hij op. “Het bedrijf heeft weinig belang bij de manier waarop de energie wordt vervaardigd en hoopt nu dat de staat het Gardner-project zou willen overnemen. Rob Pratt, directeur van de Renewable Energy Trust van Massachusetts, zegt daarover wel te willen praten.”

Tot nu toe hebben slechts vier gezinnen hun installaties weer ingeleverd, maar velen zijn ervan overtuigd dat de zonne-energie voor de gezinnen geen besparingen kunnen betekenen. “Al is het wel goed voor mensen die het gebruik van fossiele brandstoffen willen verminderen,” wordt er aan toegevoegd. Anderen zeggen dat ze in de toekomst eerder voor wind-energie zouden kiezen.

12:58 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Economie in de kranten

Gsm-operator Proximus levert vanaf volgende week exclusief voor België, haar eigen zeggen het beste mobiele multimedia-aanbod van Europa. De nieuwe dienst heet Vodafone live!. Reclamespotjes, affiches en een hele reeks specifieke Vodafone-toestellen in de winkels moeten de klant bekend maken met het aanbod. De nieuwe dienst richt zich vooral tot mensen voor wie de gsm meer is dan louter een telefoontoestel. Zo kan men met Vodafone Live! -met behulp van zeer herkenbare iconen- onder meer korte tekstberichten versturen (sms), chatten, spelletjes spelen, beltonen en beelden downloaden, toeristische en praktische informatie opzoeken, weer- en nieuwsberichten opvragen,… Het gaat om meer dan 200 diensten, waarvan het aanbod continu wordt vernieuwd. De toestellen zijn ook uitgerust met een camera. In eerste instantie komen er drie Vodafone-toestellen op de markt, waarvan de prijs varieert van 169 euro tot 429 euro. Proximus maakte woensdag bekend dat tegen eind dit jaar een 20-tal toestellen beschikbaar zal zijn. De diensten van Vodafone Live! kunnen ook met een gewone gsm geraadpleegd worden, maar dan zonder het specifieke iconen-menu. De lancering van de multimediadienst is een gevolg van het samenwerkingsakkoord dat Vodafone en Proximus in november van vorig jaar afsloten. Daar werd afgesproken om nieuwe producten te lanceren en synergieën tussen de twee bedrijven te organiseren. In ruil gaat Proximus een forfaitair bedrag (een percentage van zijn jaarlijkse omzet) aan Vodafone overmaken. Men wilde woensdag niets kwijt over het investeringsbedrag voor Vodafone Live!. Philippe Vander Putten, CEO van Proximus, preciseerde dat miljoenen zijn geïnvesteerd in manuren en mensen.” Met de nieuwe multimediatoepassing, verwacht Proximus wel dat de gemiddelde inkomsten per klant (ARPU in het jargon) zullen stijgen met zo’n 6 tot 7 euro per maand. “Een gelijkaardige trend deed zich voor in de andere landen waar de dienst al is gelanceerd,” aldus de CEO. Vodafone Live! bestaat al in 19 landen. Eind dit jaar komt de dienst ook naar Frankrijk, via SFR. (De Morgen)

VF Corporation heeft de Belgische producent Kipling overgenomen voor een onbekende prijs. Dat heeft de Amerikaanse kledingproducent na beurstijd bekendgemaakt. VF maakt ondermeer de jeans Wrangler en Lee en is op zoek naar diversificatie. Kipling werd in 1987 opgericht. Het merk met het aapje in het bedrijfslogo begon met de verkoop van rugzakken, maar het assortiment is in de loop van de jaren uitgegroeid met zonnebrillen, schoenen, juwelen, enz. Vorig jaar realiseerde het in Antwerpen gevestigde bedrijf een omzet van 69 miljoen dollar. Kipling heeft 17 winkels in België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk en 120 shops in beheer van verdelers, hoofdzakelijk in Azië, aldus VF. De Kipling-producten zijn in 48 landen te koop. VF Corporation verwacht dat Kipling dit jaar zowat 40 miljoen dollar aan de omzet bijdraagt, aldus een persbericht van het in Greensboro (North Carolina) gevestigde concern. (Het Laatste Nieuws)

Het Japanse autoconcern Mitsubishi Motors gaat nog meer kosten besparen dan eerst was aangekondigd. Woensdag maakte het bedrijf bekend dat het de volgende twee jaar voor een bijkomende 72,6 miljard yen (545 miljoen euro) wil besparen. Een aantal maatregelen -22 pct afvloeiingen en het sluiten van de fabriek in Okazaki- zullen worden versneld. De resterende werknemers zullen vijf procent van hun loon moeten inleveren, managers zullen zelfs een kwart tot de helft minder verdienen. Daarnaast zal ook minder geld worden besteed aan advertenties, worden IT-investeringen uitgesteld en wordt er bespaard op onderzoek en ontwikkeling. Amper drie weken geleden kondigde Mitsubishi al een eerste besparingsplan aan. Maar sindsdien is de verkoop met de helft teruggevallen. Mitsubishi verwacht dit jaar in Japan nog 220.000 wagens te verkopen, tegen de aanvankelijk beoogde 300.000. Het imago van het concern kreeg klappen nadat uitlekte dat jarenlange defecten met vrachtwagens werden verzwegen. Een reeks toplui zijn hiervoor gearresteerd en 800.000 voertuigen zijn recent teruggeroepen. Het schandaal weegt ook op de resultaten van Mitsubishi: als één van de weinige Japanse autobouwers is het verlieslatend. Bovendien weigert aandeelhouder DaimlerChrysler om nieuw kapitaal in zijn Japanse dochter te pompen. (Gazet van Antwerpen)

John de Slegte, voormalig directeur-eigenaar van de bekende keten van winkels in tweede handsboeken, is overleden. Hij stierf zondag in Noordwijk, zo heeft de familie bekendgemaakt. John de Slegte werd 77 jaar. Hij was de zoon van de oprichter. In het begin van de vorige eeuw begon Jan de Slegte, een Rotterdamse lantaarnopsteker, in zijn vrije uren met de handel in boeken. Inmiddels heeft boekhandel J. de Slegte 25 filialen, verspreid over Nederland en België. Het aanbod bestaat uit uitgeversrestanten, tweedehands boeken (waaronder werken van antiquarische waarde) en school- en studieboeken. (Het Belang van Limburg)

Bij textielfabrikant Louis De Poortere op de grens tussen Aalbeke (Kortrijk) en Moeskroen zullen zo’n veertigtal naakte ontslagen vallen. Dat heeft de directie woensdag op een speciale ondernemingsraad bekendgemaakt. In totaal moeten zo’n 88 arbeidsplaatsen verdwijnen, maar door vervroegd brugpensioen en halftijds tijdskrediet kan het aantal naakte ontslagen worden beperkt. Op de speciale ondernemingsraad maakte de bedrijfsleiding volgens Steven Landries van ACV-textiel bekend dat de afdeling dubbelstukweven (geweven tapijt) wordt gesloten. De rendabiliteit van die afdeling is door een dalende export zondanig gedaald dat verdergaan geen zin heeft. De concurrentie vanuit Turkije is zeer groot waardoor export buiten Europa quasi onmogelijk is geworden. De bedrijfsleiding stelde aan de vakbonden zelf voor het systeem van vervroegd brugpensioen op 54 jaar en het opnemen van halftijds tijdskrediet, in twee afdelingen toe te passen. Op die manier zou het aantal naakte ontslagen beperkt kunnen worden tot een veertigtal. De inkrimping van het personeelsbestand vindt enkel plaats bij Louis De Poortere. Een pas vorig jaar overgenomen weverij Vermier, met zo’n 60 werknemers, valt buiten de onderhandelingen. De vakbonden zullen zich nu tegen 29 juni over het voorstel beraden. Eind deze maand wordt ook een beslissing verwacht in een rechtszaak die het bedrijf had aangespannen in verband met het gebruik van de merknaam Louis De Poortere door een bedrijf in Amerika. Een negatieve uitspraak van de rechtbank kan het bedrijf zo’n 3,1 miljoen euro kosten en het faillissement betekenen. Louis De Poortere ging midden augustus 2000 failliet en 700 jobs gingen toen verloren. In oktober 2000 nam de tandem Pascal Dryon-Lionel Callens het bedrijf over. De weverij bleef bij Dryon in Aalbeke-Moeskroen, de tuftafdeling verhuisde met Pierre Lano naar Stasegem bij Harelbeke. (Het Volk)

De huidige wereldwijde oliereserves volstaan om de volgende veertig jaar aan de vraag te kunnen voldoen. Dat stelt de Britse oliegroep BP, dinsdag in een rapport. De hoeveelheid aardgas zou moeten volstaan om minstens 60 jaar aan de vraag te beantwoorden. Het rapport houdt enkel rekening met de gekende reserves. Mogelijk duiken er nieuwe voorraden of nieuwe boormethodes op, zoals reeds in het verleden. “In de toekomst zal de kwestie niet zijn om te zorgen voor genoeg reserves, maar wel om te zorgen dat er genoeg olie en gas beschikbaar is om te voldoen aan de vraag”, stelt het rapport. De energieconsumptie is het afgelopen jaar, als gevolg van de economische groei in China en India, gestegen met 6,3 pct. (De Standaard)

De ondernemingsorganisatie Unizo zet een on line digitale marktplaats voor bedrijfsovernames op. Dat schrijft De Tijd. Unizo werkt hiervoor samen met zijn technologische partner Bobex, die gespecialiseerd is in digitale marktplaatsen. De Vlaamse minister van Economie, Patricia Ceysens (VLD), kende een subsidie van 500.000 euro toe. Unizo en Bobex investeren samen evenveel. Minister Patricia Ceysens lanceerde begin maart het voorstel voor een digitale overnamemarkt op de KMO-Beleidsdag van Unizo. Zij vond dat voor een dergelijk project expansiesteun mogelijk moet zijn. Ceysens kwam met haar voorstel grotendeels tegemoet aan de eisen van Unizo. De ondernemingsorganisatie wil de overnames van KMO’s door andere KMO’s bevorderen. De initiatiefnemers van OvernameMarkt.be, Unizo en Bobex, krijgen een Vlaamse overheidssubsidie van 500.000 euro en brengen samen hetzelfde bedrag in. (De Financieel Economische Tijd)

12:51 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

16-06-04

Hoeveel stress is er op de werkvloer?

Steeds meer werknemers hebben op het werk last van bijzonder erge stress. Volgens een onderzoek van StressPulse was er tijdens de tweede helft van het voorbije jaar 15 procent meer werknemers die van dergelijke zware stress kloegen dan tijdens de eerste helft van het jaar. Die stress zorgt er volgens de onderzoekers voor dat er steeds meer contra-productief gewerkt wordt.

Meer dan 29 procent van de werknemers gaf toe ze vijf of meer dagen per jaar te gestresseerd waren om efficiënt te werken. “Dat is een stijging van tien procent tegenover zes maanden voordien,” aldus de onderzoekers. Tevens stelde 13 procent meer dat het gebrek aan werkzekerheid de belangrijkste oorzaak was van die stress.

“Het stress-niveau bij de werknemers is zover geëvolueerd dat het contra-productief geworden is,” merkt Richard A. Chaifetz, directeur van ComPsych. “Zij worden geconfronteerd met een werksituatie die niet meer in overeenstemming is met de economische evolutie. Door het economisch herstel is er meer werk, maar er komt geen bijkomend personeel en ook loonsverhogingen komen niet ter sprake.”

Van de werknemers met stress stelt 5 procent dat het probleem beperkt blijft, maar 32 procent spreekt over constante, hoewel beheersbare stress-niveau’s. Niet minder dan 63 procent van deze groep spreekt echter over hoge stress-niveau’s, waarbij ze zich extreem vermoeid voelen en geen controle meer te hebben.”

Zestig procent ziet zijn basis-activiteiten als de belangrijkste stress-factor, 18 procent noemt de geëiste prestatieverhoging. Voor 22 procent is zelfs louter aanwezig zijn voldoende om gestresseerd te raken. Bijna de helft (43 procent) is van oordeel dat stress hen minstens één uur productiviteit per dag kost. Nog eens 36 procent schat het verlies tussen een kwartier en dertig minuten per dag. Voor 21 procent wordt de productiviteit niet door stress aangetast.

Bijna de helft (48 procent) van de werknemers komt één tot vier dagen per jaar naar het werk waarbij ze te gestresseerd zijn om efficiënt te kunnen presteren en voor 29 procent zijn dat vijf of meer dagen. Tenslotte beweert 23 procent dat stress geen effect heeft op de efficiëntie.

Uit het onderzoek bleek verder dat 36 procent van de werknemers minder dan 30 minuten per dag verliest door persoonlijke zaken, maar bij 38 procent is dat al minstens een half uur en bij 26 procent stijgt dat zelfs tot meer dan een uur. Afwezigheid wordt door 37 procent geweten aan stress en relatieproblemen, 25 procent is afwezig omwille van ziekte en 28 procent omwille van andere verantwoordelijkheden (verzorging kinderen en andere vergelijkbare taken).

De meeste werknemers (64 procent) proberen met de stress om te gaan door geregeld een break te nemen om met anderen te praten. Bijna een kwart (24 procent) probeert het probleem op te lossen door harder te werken, maar 12 procent reageert erop met het nemen van een dag verlof.

13:48 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Wie heeft er nog een olietanker?

De wereld heeft de voorbije weken de adem ingehouden toen de prijs van de ruwe olie maar bleef stijgen. Toen de Opec besloot om zijn productie te verhogen, slaakte menigeen een zucht van verlichting. Maar de problemen blijken helemaal niet voorbij te zijn. Vragen over de veiligheid van de tankers en de beschikbaarheid van voldoende schepen om de aanvoer te garanderen, blijken experts bijzonder onrustig te maken.

Die experts zijn volgens Heather Timmons van The New York Times steeds meer bezorgd over de capaciteit en de veiligheid van de olietankers. “De wereldomvattende tankervloot wordt door de grote vraag naar olie bijzonder schaars,” schrijft ze. “Er is niet alleen de deadline voor het opdoeken van de oude, enkelwandige tankers, die omwille van veiligheidsredenen en milieubescherming moeten verdwijnen. Daarnaast zijn er steeds langere wachttijden op de scheepstimmerwerven waar de nieuwe tankers worden gebouwd. Het is dus niet zeker dat de bestaande vloot de verhoogde Opec-productie zal kunnen verwerken.”

Jeffrey Goetz, consultant bij scheepsmakelaar Poten & Partners uit New-York, stelt dat de capaciteit van de vloot nauwelijks voldoende zal zijn voor die verhoogde productie. “Het charteren van tankers heeft zelfs een onstabieler prijsniveau dan de olieprijzen zelf en is de jongste weken omwille van de scherpe markt nog de hoogte in gedreven,” benadrukt Timmons. “De kosten van de verscheping maken olie voor de Verenigde Staten drie dollar per vat duurder. In het begin van dit jaar was dat nog twee dollar.”

Timmons voegt er aan toe dat de prijzen nog wel eens verder opgedreven zouden kunnen worden indien Saoudi-Arabië zijn productie met de beloofde één miljoen vaten per dag zou doen stijgen. “Dan komt die productie op tien miljoen vaten per dag, maar experten verwachten dat een groot gedeelte van die voorraad in Saoudi-Arabië opgeslagen zal moeten worden in afwachting van een beschikbare tanker,” schrijft ze.

Maar ook de veiligheid is een groeiend probleem. “Tankers en laadcomplexen zijn in het verleden al het slachtoffer geworden van aanvallen van Al Qaeda en andere anti-Westerse groeperingen,” merkt Timmons op. “Dit dreigt de bevoorrading van olie in het gedrang te brengen en de prijzen van de grondstoffen, verzekeringspremies en charterprijzen.” Het wordt volgens haar nog ingewikkelder, want vanaf begin juli komen er bijkomende veiligheidsmaatregelen voor grote commerciële schepen die Amerikaanse havens aandoen. “Er wordt geëist dat de machinekamers extra beveiligd worden en er zullen identificatie-gegevens gevraagd worden van iedereen die aan boord van een tanker komt. De meeste grote rederijen zullen die aanpassingen wellicht op tijd kunnen doorvoeren, maar kleinere ondernemingen zouden daarmee wel eens in de problemen kunnen komen. Indien daardoor sommige tankers niet langer Amerikaanse havens kunnen bevoorraden, zal dit alleen nog maar bijdragen tot de schaarste.”

“Nooit voordien in de geschiedenis hebben al deze factoren in dezelfde richting gewerkt, waardoor de markt bijzonder moeilijk wordt,” benadrukt Dragos Rauta, technisch directeur van Intertanko, de vereniging van tankerbedrijven. Een aantal experten voegen er aan toe dat olietankers voor terroristen een bijzonder aantrekkelijk doelwit zijn. “Ze weten dat het hen heelwat publiciteit zal opleveren en dat het zal leiden tot economische onzekerheid,” waarschuwt James Wilkes, kaderlid van Gray Page, een Londense veiligheidsconsulent voor de scheepvaart.

Timmons verwijst daarbij naar de Franse tanker ‘Limburg’ die in oktober 2002 in Yemen door een kleine boot vol met explosieven werd aangevallen. “Ongeveer honderdduizend vaten olie gingen verloren,” voegt ze er aan toe. “De aanval doodde alle aanvallers en één bemanningslid en wordt toegeschreven aan Al Qaeda.” De aanval op de ‘Limburg’ was volgens Timmons niet echt spectaculair en volgens experten zou het zelfs bijzonder moeilijk zijn om op die manier een tanker op te blazen. “Ze voegen er aan toe dat zelfs een directe raketinslag tijdens de oorlog tussen Iran en Irak meestal alleen maar uitmondde in het verspillen van olie en perfecte controleerbare vuurhaarden, maar een aanval of een ongeval die alleen maar één grote olietanker zouden beschadigen, zouden volgens hen een enorme invloed hebben op de aanvoer van olie,” voegt ze er aan toe. “Bovendien wordt er opgemerkt dat de nieuwe veiligheidsmaatregelen ook niet voorzien zijn op een aanval zoals die op de ‘Limburg’ werd uitgevoerd. In de Verenigde Staten zijn er bijvoorbeeld dertien miljoen geregistreerde plezierboten. In praktijk hebben die veiligheidsmaatregelen helaas hun beperkingen.”

Op dit ogenblik zijn er wereldwijd meer dan 3.600 tankers in bedrijf, maar ongeveer één derde van de wereldvoorraad wordt vervoerd door amper 435 schepen, de beruchte VLCC-tankers die meer dan twee miljoen vaten kunnen opslaan. “Deze giganten zijn compleet volgeboekt en nieuwe exemplaren komen heel sporadisch op de markt. Ook de orderboeken van de scheepswerven zijn volgeboekt voor tankers en andere schepen. Een VLCC die vandaag wordt besteld, komt ten vroegste einde 2007 of begin 2008 in bedrijf.” Maar ook de volgende maat, de zogenaamde Suez-Max-tankers – zij passen nog net in het Suezkanaal – zijn bijna allemaal volgeboekt.

Magnus Fyhr, analist bij scheepsagent Jefferies & Company uit Houston, voorspelt dan ook dat men in het laatste kwartaal van dit jaar wellicht met een tekort aan tankers zal geconfronteerd worden. “Men zou dan verplicht worden om met kleinere tankers te werken of de oude enkelwandige schepen langer in gebruik te houden dan voorzien was,” merkt Timmons op. “Na het ongeval met de Exxon Valdez in Alaska (1989) en diverse olierampen in Europa in de jaren negentig, beslisten de Europese Unie en de Verenigde Staten dat enkelwandige tankers uit de vaart moesten genomen worden en vervangen worden door dubbelwandige exemplaren, die tussen beide wanden een ruimte hebben van meer dan anderhalve meter.

De rederijen begonnen daarop hun vloot aan te passen, maar Timmons merkt op dat op dit ogenblik nog ongeveer een derde van de grote tankleveringen wereldwijd gebeurt met enkelwandige tankers. “Wanneer er genoeg schepen beschikbaar zijn, verkiest iedereen een dubbelwandig exemplaar,” benadrukte Frank Gallaghar, directeur van de Londense scheepsmakelaar Galbraith’s. “Maar wanneer er een schaarste opduikt, is de klant vlugger geneigd tevreden te zijn met een enkelwandig schip.”

Timmons merkt op dat sommige landen en havens de enkelwandige schepen echter al compleet hebben verboden, maar de International Maritime Organization in Londen besliste in december vorig jaar de definitieve deadline voor vervanging te verschuiven naar het jaar 2010. “Twee recente ongevallen in het Suezkanaal tonen echter aan dat een vervanging zich opdringt,” benadrukt Gallaghar. “Telkens betrof het een dubbelwandig schip dat aan de grond liep. De buitenste wand van de tankers werd beschadigd en ze liepen enige vertraging op, maar grotere problemen moesten er niet opgelost worden. Moesten het enkelwandige tankers zijn geweest, was er zeker olie verloren gegaan en het kanaal had ongetwijfeld gesloten moeten worden om alles weer op te ruimen.”

12:59 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Jongeren houden van lifestylewinkels

Lifestylewinkels hebben de toekomst. Om geld spenderende jongeren de winkel in te trekken, dienen ondernemers hun horizon te verbreden. Dat stelt Hermieke Lorwa van het Nederlandse Retail Management Center in Het Algemeen Dagblad. Daarmee moeten de boetieks zich volgens haar niet alleen richten op kleding, maar oook op make-up, mobiele telefoons, sieraden en horloges. Wel moet goed in het oog gehouden worden dat al die producten dezelfde stijl moeten uitstralen.

Lorwa vertelde aan de krant dat het voor de ondernemers belangrijk is dat ze zich realiseren hoe ze die jongeren naar hun zaak moeten lokken. Lifestylewinkels waar men naast kleren ook sieraden, tasjes of schoenen in dezelfde stijl kan vinden, hebben volgens Lorwa een grote aantrekkingskracht op jonge winkelaars. “De verklaring daarvoor is simpel,” stelt ze. “Dikwijls zijn jongeren onzeker over hun uiterlijk. Door zich een bepaalde stijl aan te meten, horen ze ergens bij, of het nu klassiek of alternatief is. Merken zijn daarbij ook ontzettend belangrijk. Het jonge publiek vindt de lifestylewinkel vooral gemakkelijk, want alles is er onder één dak te vinden.”

Als voorbeeld noemt Lorwa de jongerenafdeling Young Zone van de V&D in Utrecht en de Chill Outafdeling van de Bijenkorf. “Behalve kleding kun je daar ook horloges, cd’s en sieraden kopen,” geeft ze aan. “In de lifestylewinkel mogen de aangeboden merken wel verschillen. Je ziet veel winkels als Mexx of Esprit die behalve kleding ook horloges, parfum en sieraden verkopen. In zulke winkels kunnen die assescoires van verschillende merken verkocht worden, zolang ze bij elkaar passen”, zegt Lorwa. “Ook zou er in dezelfde winkel plaats moeten zijn voor een bijvoorbeeld een kapper of cafeetje”

12:35 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Klanten blijven van levensbelang

Wanneer de waarde van een onderneming moet bepaald worden, wordt er zelden rekening gehouden met merken, klanten of werknemers. Dat zijn niet-tastbare zaken en de waarde ervan is heel moeilijk in geld uit te drukken. Maar volgens de Journal of Marketing Research (JMR) is de waarde van bijvoorbeeld een klantenbestand een essentieel gegeven en bovendien wel degelijk te berekenen.

“Marketeers zuchten al jaren onder het juk van accountability,” stelt de JMR. “Hun inspanningen moeten tot ver achter de komma becijferd worden. Dat is weliswaar erg lastig, maar wel terecht. Hun prestaties op het gebied van branding en klantretentie zijn heel bepalend voor de financiële waarde van hun bedrijf.” Het tijdschrift merkt daarbij op dat het er uiteindelijk om gaat wat klanten concreet in het laatje brengen, nu en in de toekomst.

“Voor bedrijven die in een rijpe of verzadigde marktfase opereren, is dat niet zo moeilijk,” benadrukt het tijdschrift. “De toekomstige kasstromen kunnen – op uitzondering van onverwachte gebeurtenissen – geschat worden op basis van de huidige kasstroom. Maar bedrijven die in nieuwe markten opereren, hebben weinig vergelijkingsmateriaal. Daar staat het bepalen van ondernemingswaarde dus al snel gelijk aan natte vingerwerk.”

Een aantal wetenschappers van Columbia University concentreerde zich daarbij op het berekenen van de waarde van het klantenbestand van een aantal ondernemingen. “Daaruit bleek dat een verbetering van één procent op het gebied van klantretentie de ondernemingswaarde met vijf procent verhoogde,” aldus JMR. “Eenzelfde verbetering op het gebied van marges zorgde voor een waardeverhoging van één procent. Wanneer tenslotte de acquisitiekosten met één procent geoptimaliseerd zouden worden, zou dat een waardeverhoging van 0,1 procent tot gevolg hebben. Dit maakt bijzonder duidelijk hoe belangrijk klantenretentie voor een bedrijf is.”

Wanneer de klant zo belangrijk is, dan moet er ook goed nagedacht worden over de prijs. “Het succes van een nieuw product staat of valt vaak met de prijs,” merkt ook Marketing Management op. “Toch denken bedrijven te weinig na over hun prijsbeleid. Terwijl het eigenlijk zo simpel is, want men moet gewoon van de klant uitgaan.” Het tijdschrift verwijst daarbij naar de ramp van Iridium. “In technisch opzicht was dat een subliem project,” aldus Marketing Management. “Het mobiele systeem was overal ter wereld te gebruiken en veel betrouwbaarder dan de gangbare mobiele telefoons. Toch werd het een commerciële flop, en dat kwam vooral door de prijs.”

Bovenop de hoge aanschafkosten voor de hardware kwam nog eens een beltarief van zeven dollar per minuut. “Dat wilden maar weinig klanten betalen,” merkt Marketing Management op. “De Iridium is een extreem voorbeeld, maar het laat zien wat er vaak mis gaat bij de prijsbepaling van innovaties. Meestal zijn de fabricagekosten de leidraad, waarop een marge bovenop wordt geplaatst. Die som is de verkoopprijs.” Dat heeft volgens Marketing Management niets te maken met klantgericht denken.

Het tijdschrift stelt dat men er beter zou aan doen om eerst te bepalen wat het geboden voordeel de klant waard is. “Daarbij is uiteraard ook de marktsituatie van belang,” wordt er toegegeven. “Men moet uitzoeken hoe de alternatieven geprijsd staan en hoe lang zal het duren voordat andere bedrijven met een gelijkaardig product komen? Maar in alle gevallen moet de klant het uitgangspunt zijn. Het gaat erom wat hij wil betalen en niet wat het bedrijf heeft geïnvesteerd.”

11:55 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Economie in de kranten

Federaal minister voor de Noordzee, Johan Vande Lanotte (SP.A) heeft beslist geen bouw- en exploitatievergunning te verlenen voor zeven nieuwe windturbines op de Westelijke havendam in Zeebrugge. Elektriciteitsproducent SPE wilde op de havendam 14 nieuwe turbines plaatsen. Zeven ervan moeten door de Vlaamse overheid worden vergund, zeven andere door de federale overheid. Deze laatste komen er dus niet. De minister van de Noordzee baseerde zich voor zijn weigering op de beslissing van de ministerraad van 19 december 2003. Daarin wordt gesteld enkel nog windmolenparken in de Noordzee te vergunnen op de Thorntonbank, op 27 kilometer voor de kust van Knokke-Heist. Bovendien adviseerde de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM) de vergunning negatief omwille van een onaanvaardbaar ongunstig effect op de zeevogels. (Het Nieuwsblad)

Kalmar, dochter van de Finse groep Kone, heeft twee bestellingen binnen voor in totaal veertien walkranen in de Antwerpse haven. P&O Ports en PSA/HNN bestelden elk zes kranen voor het Deurganckdok, het nieuwe containerdok op de linkeroever. HNN/PSA bestelde ook twee kranen voor de Noordzeeterminal. Aan het Deurganckdok, dat tegen het vierde kwartaal van 2005 operationeel moet zijn, hebben P&O en HNN/PSA elk één zijde in concessie. Het order van P&O bij Kalmar bevat ook een optie voor nog eens drie kranen. Kalmar doet goede zaken in Antwerpen. De laatste zes maanden haalde het bedrijf meer belangrijke orders binnen in de Antwerpse haven. Zo mag Kalmar tien walkranen leveren voor de hometerminal van MSC/HNN aan het Delwaidedok. Een ander order sloeg op 29 stradle carriers. Sinds 1 juni heeft Kalmar een verkoopsafdeling geopend in de Antwerpse haven. De groep nam daarvoor BIA NV, inclusief personeel, over. (Gazet van Antwerpen)

Warenhuisketen Delhaize heeft dinsdag in de Oostendse vismijn een samenwerkings-overeenkomst getekend met de vismijn en zeven Oostendse reders om vanaf 22 juni dagverse vis aan te kunnen bieden onder het label ´Ostend First Quality´. De samenwerking houdt in dat de laatste vangst van 7 reders en 10 kustvissers onder het label verhandeld wordt en dat de vissers 5 procent meer krijgen dan de gemiddelde prijs van hun vangst. “Door een kwaliteitscontrole van aan boord tot in het warenhuis garanderen we dat de vis maximaal tussen 2 en 4 dagen oud is voor ze gekocht wordt door de consument”, zegt Patrick Vandenbogaerde van Delhaize die via het initiatief ook de Belgische vissers wil steunen. De vis die overdag gevangen wordt, wordt ´s nachts gemijnd en de volgende morgen verwerkt bij het Nieuwpoortse bedrijf Gadus. Ze wordt tussen 15 en 7 uur verdeeld in de winkels van Delhaize. Delhaize wil op jaarbasis 270.000 kg tong en 120.000 kg pladijs afnemen van de vissers. (Het Laatste Nieuws)

De Belgische werkgevers zijn opnieuw optimistisch wat de tewerkstellingsvooruitzichten betreft. Dat blijkt uit de driemaandelijkse rondvraag van Manpower, een internationale uitzendgroep. Een ruime meerderheid van de ondervraagde werkgevers (80 procent) meent dat het tewerkstellingsniveau in zijn onderneming van juli tot september stabiel zal blijven. Veertien procent voorziet een personeelsuitbreiding, terwijl slechts drie procent een inkrimping van het aantal werknemers vreest. De barometer van Manpower bereikt daarmee een score van +11 procent, het beste resultaat sinds de start van de peilingen, in het derde kwartaal van 2003. Opvallend: werkgevers in Vlaanderen en Brussel zien de tewerkstellingsvooruitzichten heel wat rooskleuriger in dan hun collega´s in Wallonië. (De Morgen)

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing heeft een contract van 3,23 miljard euro getekend. Boeing gaat in opdracht van het Pentagon een nieuw vliegtuig ontwikkelen. Het nieuwe defensietoestel moet de Orion P-3 opvolgen meldt het Amerikaanse ministerie van Defensie. Slaagt de bouwer in het opzet, dan krijgt het een bonus van 70 miljard euro. Indien het ontwikkelingsprogramma goed afloopt en leidt tot de productie van 112 voorziene toestellen, dan kan het contract een waarde krijgen van 70 miljard euro. McDonnell Douglas, voor 100% in handen van Boeing, wordt belast met de ontwikkelingsfase van het nieuwe Multi-mission Maritime Aircraft (MMA), preciseerde het Pentagon. De MMA moet zowel bewakingsopdrachten als aanvallen tegen onderzeeërs of gebouwen kunnen uitvoeren. (Het Laatste Nieuws)

De staalprijzen zijn de laatste twee jaar onophoudelijk blijven stijgen. Dat heeft Agoria, de multisectorfederatie van de technologische industrie, dinsdag gemeld. De oorzaak van deze stijging ligt bij de sterke groei van de Chinese economie en haar nood aan basismaterialen, rekening houdend met het feit dat China zelf een tekort heeft aan staal. Staal weegt soms tot 30 procent en meer door in de totale productiekost. De federatie waarschuwt voor een te speculatieve markt en vraagt daarom meer doorzichtigheid. (Het Laatste Nieuws)

11:01 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

15-06-04

Bloggers zijn geen jonge tieners zonder geld

Dikwijls wordt verondersteld dat weblogs vooral gemaakt worden door jonge tieners die een overvloed aan vrije tijd tijd, maar geen geld hebben om die als consument door te brengen. Dat beeld – online meisjesdagboeken over goudvissen en liefdesverdriet – zou wel eens heel verkeerd kunnen zijn en de industrie en reclamewereld zouden daarbij wel eens een belangrijk publiek over het hoofd kunnen zien.

“Uit een onderzoek van Weblog en Blogads is gebleken dat de bloggers ouder en financieel sterker zijn dan volgens de stereotypen wordt gedacht,” schrijft Kate Kaye in MediaPost. “Bovendien blijken ze heel dikwijls online aankopen te doen, geld uit te geven aan boeken en tijdschriften en klikken ze op blog-advertenties (blog-ads).”

De onderzoekers bevroegen ruim 17.000 bezoekers van weblogs. “Daaruit bleek dat 61 procent van de blog-lezers ouder is dan dertig jaar,” aldus Kaye. Dat is een opmerkelijke vaststelling, want blogs werd altijd beschouwd als een speeltje voor de kleintjes. Bovendien blijkt 30 procent tussen dertig en veertig jaar oud te zijn, terwijl 37 procent zelfs uit de leeftijdsgroep van 41 tot 60 jaar komt. “Ook bleek dat veertig procent van de ondervraagden een gezinsinkomen had van minstens 90.000 dollar per jaar.”

Henry Copeland, directeur van Blogads, gaf tegenover Kaye toe dat er een algemene tendens is om de blogger te beschouwen als een student met een laag inkomen. “Daarom wordt deze groep niet als een echt interessant doelpubliek beschouwd, tenzij men bier probeert te verkopen,” stelde hij. “Maar dit onderzoek geeft een totaal ander beeld over de bloggers. De televisiemakers geven toe dat het (commercieel) interessante jonge mannelijke publiek afhaakt. Het zou dus wel eens kunnen dat deze groep die vroegere televisietijd nu aan zijn blogs spendeert.”

Kaye merkt op dat de politieke campagnes in de Verenigde Staten de populariteit heeft aangewakkerd voor weblogs die zich in politiek of actualiteit hebben gespecialiseerd. “Weblogs zijn op dat gebied een invloedrijk medium dat zich heel goed leende politieke campagnes met community-building en slaagden er ook in de nodige campagne-gelden binnen te rijven,” merkt Kaye op. De onderzoekers peilden ook naar de politieke gezindheid van de bloggers en daaruit bleek dat 40,2 procent zich democraat noemt, 22,6 procent tot het republikeinse kamp behoort en 3,9 procent zich verwant voelt met de milieubeweging. Daarnaast blijkt 20,2 procent van de bloggers onafhankelijk te zijn, terwijl 11,3 procent zich liberteins noemt.

De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat 66,7 procent van de blog-lezers op een blog-ad klikten en 39,4 procent vervolgens een financiële donatie deed. “Bovendien werd duidelijk dat 63 procent van de bloggers de jongste zes maand online geld had gegeven aan een politieke campagne of een ander doel,” merkt Kaye op. “Vijftig procent schonk daarbij meer dan vijftig dollar en 27 procent maakte zelfs een bedrag tussen 100 en 499 dollar over. Ongeveer 22 procent van de blog-bezoekers klikten op een blog om vervolgens een product te kopen of de link te forwarden naar andere internauten.”

Blog-lezers zijn volgens de studie ook interessante online consumenten. “Tijdens de jongste zes maand had vijftig procent van de ondervraagden meer dan 50 dollar online besteed aan boeken,” aldus Kaye. “Bijna één op vier (23 procent) had er zelfs tussen 100 en 199 dollar aan uitgegeven. Maar ook aan tijdschriften blijken ze een behoorlijke interesse te hebben, want 36 procent betaalde online tussen 20 en 99 dollar voor een abonnement. Daarnaast spendeerde 47 procent online ook nog eens meer dan 500 dollar aan vliegtuigtickets en 25 procent kocht tussen 100 en 499 dollar elektronica.”

Het internet is begrijpelijk ook de belangrijkste nieuwbron van de blogosfeer. “Het blijkt immers dat 54 procent van de ondervraagden zijn nieuws haalt uit internet-bronnen, terwijl 16,4 procent daarvoor naar de krant grijpt en 12,7 procent zich via de televisie informeert. Bovendien merkt 55 procent op dat blogs bijzonder belangrijk zijn op het gebied van nieuws en opinies, terwijl amper 2 procent iets gelijkaardigs beweert over televisie. Meer dan 45 procent van de respondenten besteden wekelijks tussen vijf en tien uur aan het lezen van weblogs.” Samenvattend stelde Henri Copeland dat dit onderzoek een goed beeld creëert van echte informatie-junkies. “Deze mensen zijn echt bij allerlei zaken betrokken en ze vormen bovendien een belangrijke consumentengroep.”

Voor Mike Butcher van E-Consultancy waren de resultaten van het onderzoek aanleiding om enkele pertinente vragen op te werpen. “Waarom koopt de kleinhandel zo weinig blog-ads?” vroeg hij zich. “Weten reclamebureau’s eigenlijk wel dat weblogs bestaan? Waarom gebruiken online kranten en nieuwssites het blog-format om lezers aan te trekken en zelfs bloggers inhuren om dat voor hen te doen? “Waarschijnlijk blijven blogs voor velen nog altijd een niche-activiteit,” veronderstelde hij. “Maar cultureel gezien zijn de weblogs aan het doorbreken. Denk maar eens aan alle aandacht die werd besteed aan de weblog van Belle du Jour – een geheimzinnige Londonse call-girl. De vraag is wanneer het weblog-besef tot de commerciële wereld zal doordringen.”

16:21 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Het internet gaat mee in de reiskoffer

De toerist kan het op zijn vakantiebestemming dikwijls nog wel stellen zonder zijn dagelijkse krant en zijn favoriete televisie-programma, maar zonder het internet kan hij blijkbaar niet meer. Het is begrijpelijk dat een zakelijk reiziger online contact wil houden met het thuisfront, maar ook de echte vakantieganger vindt dat steeds meer een absolute noodzaak.

PRNewswire verwijst in dat verband naar een onderzoek van SBC Communications. Daaruit blijkt dat de vakantieganger vandaag in veel gevallen teruggrijpt naar het internet en aanverwante technologieën om de meest uiteenlopende aspecten van zijn reis te organiseren. “Volgens het onderzoek van SBC Communications zegt driekwart van de ondervraagden dat ze online gaan om hun reis te plannen, prijzen te vergelijken, tickets te kopen en reservaties te maken,” benadrukt het tijdschrift.

“Maar ze doen ook tijdens hun vakantie beroep op het internet. Tweederden geeft toe dat ze tijdens hun reis hun vrienden, familie en collega’s mailen, op het internet kaarten en reisroutes zoeken en digitale foto’s doorsturen. Bovendien zegt zeventig procent internet-betrokken apparaten zoals digitale cameras, laptops en digitale muziekdragers mee op reis te willen nemen.”

SBC Communications stelt dat vakantiegangers het bijzonder belangrijk vinden gebruik te kunnen maken van draadloze communicaties. “De helft van de ondervraagden gaf toe dat de aanwezigheid van een internet-verbinding een belangrijke factor is bij het bepalen van hun reisbestemming,” benadrukken de onderzoekers. “Bovendien zoekt één op vier tijdens zijn reis naar Wi-Fi hotspots op luchthavensn, restaurants en andere locaties.”

Het internet blijkt de belangrijkste informatiebron te zijn voor een vakantieplanning. “Negentig procent onder hen gaat online voor het vergelijken van prijzen van hotels en vliegtuigen, 88 procent zoekt er naar kaarten, reisroutes of bestemmingen. Verder zoekt 84 procent naar activiteiten in hun vakantieregio en 54 procent van de eigenaars van digitale muziekdragers zegt vooraf bij online muziekbanken een speciale vakantiemix samen te stellen. Een kwart van de eigenaars van een laptop zegt vooraf kaarten, muziek en video’s te zullen downloaden.”

Verder wordt het internet gebruikt voor het kopen van vliegtuigtickets, hotelboekingen of het huren van een auto (78 procent), het opzoeken van telefoonnummers en adressen (75 procent), het bestellen van brochures of literatuur (59 procent) en het lezen van reisbesprekingen van andere toeristen (44 procent).

Tijdens de vakantie zelf blijkt 70 procent ook van het internet gebruik te willen maken. “Van alle ondervraagden bezit 55 procent een digitale foto-camera,” merken de onderzoekers op. “Bijna dertig procent zegt van plan te zijn tijdens hun vakantie digitale foto’s op te sturen naar familie, vrienden of collega’s. Veertig procent bezit een digitale video-camera en 86 procent is van plan om daarmee een familie-video te maken die ze later op een website kunnen uploaden of e-mailen.”

Daarnaast bezat 36 procent van de respondenten een laptop en ongeveer de helft daarvan zegt die tijdens de vakantie te willen gebruiken. Drie op tien is eigenaar van een digitale muziekspeler en 66 procent zegt er onderweg naar te zullen luisteren; terwijl een op vier over Wi-Fi-technologie beschikt en de helft ervan zegt dat ook te zullen gebruiken.

De helft van de vakantiegangers geeft toe dat ook op vakantie niet langer dan een week zonder e-mail zouden kunnen. “Ze hebben daarbij de neiging eerder familie en vrienden te mailen dan collega’s op het werk,” merken de onderzoekers op. “Ongeveer 42 procent zegt te zullen corresponderen met familie in vrienden, terwijl slechts 21 procent contact wil onderhouden met zijn werkmakkers.”

Opvallend is dat breedband en moderne technologie voor de vakantieganger een hulpmiddel blijkt te zijn om allerhande details te regelen en zich te amuseren. Deven Nongbri, directeur van SBC Marketing, stelt dat het internet hen na afloop van de reis bovendien de mogelijkheid geeft om op een gemakkelijke manier hun herinneringen op te slaan, hun vrienden en familie foto’s op te sturen en vakantiefilms en –foto’s op te slaan op een website.”

De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat zestig procent van de vrouwelijke toeristen niet graag zou hebben dat er een foto van zichzelf in badpak doorgestuurd zou worden. Daarentegen zou slechts 27 procent van de mannen daar bedenkingen bij hebben. “Het gebruik van het internet stopt trouwens niet wanneer de vakantie voorbij is,” merken de onderzoekers nog op. “Tachtig procent van de toeristen zegt verhalen over hun belevenissen te zullen versturen nadat ze weer terug thuis zijn, terwijl één vierde van plan is om gebruik te maken van een online service om foto’s te laten afdrukken. Tenslotte is 23 procent van plan foto’s of video’s op websites te plaatsen.”

15:00 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Klein-Brabant wordt te duur voor aspergeteelt

Nog nooit eerder werden in België zoveel asperges op de markt gebracht dan dit jaar. Gazet van Antwerpen meldt dat vrijdag op de Mechelse Tuinbouw Veilingen (MTV) al de kaap van één miljoen kilo asperges bereikt werd. Maar terwijl die vroeger hoofdzakelijk in Klein-Brabant geteelt werden, blijken nu Limburg en zelfs Nederland belangrijke aanvoergebieden te zijn.

Volgens de MTV zorgt Noord-Limburg nu al voor tachtig procent van de aanvoer. Klein-Brabant ligt immers gedrongen tussen Antwerpen en Brussel en de duurder wordende grondprijzen zijn niet ideaal voor het voortbestaan van de vollegrondteelt, die bovendien amper twee maand productief is. Volgens MTV-woordvoerder was de asperge vroeger voor vele telers een bijverdienste, maar dat is omwille van de fiscale druk niet meer interessant. Stas voegt er aan toe dat de kleine telers bijna allemaal verdwenen zijn, want de hoge investeringskosten hollen de rendabiliteit helemaal uit. In Limburg is er nog wel voldoende zandgrond beschikbaar.

Op gebied van kwaliteit is er volgens Stas echter geen verschil, want de Belgische asperges blijven uniek in de wereld. Hij verwijst daarbij naar de Franse asperges met blauwe kopjes. Weliswaar geeft hij toe dat er geen verschil van smaak is, maar voegt er aan toe dat dergelijke oogst niet volgens de regels van de kunst is. “Dergelijke producten komen dan ook nooit in aanmerking voor het Flandria-keurmerk,” benadrukt Stas.

Die buitenlandse productie is volgens de MTV ook geen gevaar voor de Belgische asperge. “De export is immers slechts goed voor maximaal een kwart van de productie,” merkt Stas tegen de krant op. “Dat bewijst dat de Belg een voorkeur geeft aan zijn eigen asperges. Er wordt wel gesproken over Poolse asperges, maar die kunnen op het gebied van kwaliteit de Belgische nooit evenaren.”

13:03 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Marketeers moeten concurrenten uitschakelen

Men wordt alleen maar marktleider door de bestaande marketingregels te overtreden. Dat was de opmerkelijke boodschap van het onlangs in Nederland gehouden symposium ‘Latest Insights into Branding’. Georganiseerd door het bureau Consult Brand Strategy en de Universiteit Nyenrode, werd vooral benadrukt dat een bedrijf best met de heersende regels in marketing breekt en zijn eigen plan opstelt.

Professor Marketing Henry Robben zette daarbij de principes van visionary marketing uiteen. “Marketeers dienen in de eerste plaats hun merkstrategie te beheersen. “Die bestaat uit begrijpen (comprehend), kiezen (choose), om vervolgens vervolgens toegewijd zijn doel te bereiken (commit),” aldus Robben. “Aan de andere kant bestaat een externe strategie-analyse uit de klanten (customers), de competitie en de context.”

Het begrijpen moet er volgens Robben voor zorgen dat verrassingen uitgesloten worden. “Keuzes moeten gefundeerd zijn en men kan dan ook perfect stellen dat succes een keuze is,” merkt hij op. “Toewijding spreekt voor zich.” Hij voegde er aan toe dat de drie interne pijlers drie stappen omvatten. In de eerste plaats moet men zich afvragen waar men staat (understand), waar men zou moeten staan (choose) en hoe men daar zou kunnen komen (commit).”

De meeste jaarplanningen zijn volgens hem louter theorie. “Men heeft geen invloed op de toekomst, maar met een planning houdt men zich voor alles toch enigzins onder controle te hebben,” merkt Robben op. “Dat is het enige voordeel.” Visonary marketing betekent volgens Robben dan ook de planning en vervolgens de implementatie zo te optimaliseren dat men zijn winst en potentiele concurrentiepositie verbetert. “Voordeel op de concurrent is immers van vitaal belang.”

Robben benadrukte dat de ondernemer keuzes moet maken, anders moet zijn en daardoor meerwaarde moet creëren. “De sleutel tot mislukking is iedereen proberen zijn zin te geven,” stelt hij. Robben verwijst daarbij naar Jack Welch, gewezen topman van General Electric. Die beweerde immers dat wie geen concurrentieel voordeel heeft, niet aan concurrentie moet beginnen. Verder stelt Robben dat in moeilijke tijden de concurrentie moet uitgeschakeld worden. “Agressiviteit is het motto,” benadrukt hij. “Een tevredenheid van zeventig procent is onvoldoende. Men moet de consument een reden geven om het product te kopen. Men moet hem helpen, men mag niet afwachten.”

Marktleiders onderscheiden zich volgens Robben tenslotte door de marketingregels te breken, eigen regels te creëren of uitzonderlijk goed te zijn in de bestaande. Hij waarschuwde echter dat concurrentievoordelen niet eeuwig duren en niet geldig zijn voor iedere markt. “Succesvolle merken hebben gemiddeld vier tot vijf voordelen,” besluit hij. “Inwisselbare merken, bijvoorbeeld een prijsvechter, zijn te afhankelijk van te weinig voordelen.” Marketeers dienen volgens Robben dan ook de trends nauwgezet te volgen. “Om alles hetzelfde te houden, zal men moeten veranderen,” merkt hij nog op.

11:25 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Economie in de kranten

Banksys heeft vorig jaar een omzet gerealiseerd van 235,2 miljoen euro, een daling van 2,3 procent tegenover 2002. Het aantal elektronische betaaltransacties nam toe met 2,8 procent tot bijna 883 miljoen. Het aantal geldafhalingen aan de bankautomaten daalde met 5,6 procent. Dat is onder meer een gevolg van het feit dat jongeren liever met een bankkaart dan cash betalen, luidt het. Het debetvolume, dat wil zeggen het volume van kaarttransacties waarbij effectief geld van de rekening gaat, steeg met 7,1 procent tot ongeveer 539 miljoen. Het aantal met Proton betaalde aankopen daalde met 11,2 procent. Banksys zegt dat het Protongebruik in 2002 hoog lag door de invoering van de euro. (De Morgen)

Provinciaal voorzitter André Remans van de KMO-organisatie Unizo-Limburg is van mening dat er bij de regeringsvorming naar de stem van de Vlaams Blok-kiezers moet geluisterd worden, en dat er op zijn minst een dialoog rond het cordon sanitaire gevoerd moet worden. Volgens Remans heeft het Vlaams Blok heel wat van de programmapunten van de ondernemers overgenomen en vertolkt de partij een aantal bekommernissen zoals de veiligheid van ondernemers, luidt het. Remans benadrukt evenwel dat dit zijn persoonlijke mening is en niet de visie van Unizo-Limburg. Toch vindt hij dat er meer naar de standpunten van het Vlaams Blok moet geluisterd worden en dat heel wat ondernemers diezelfde mening toegedaan zijn. Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen heeft ook al op de verkiezingsuitslagen gereageerd. Voor de kleine middenstandsorganisatie is het vooral belangrijk dat er een ondernemingsgezinde Vlaamse regering zal aantreden. Welke kleuren de regering zal hebben, is voor het NSZ van ondergeschikt belang. (Het Belang van Limburg)

Ernst & Young België verkoopt haar afdeling ‘association management’ (EYAM) aan het Amerikaanse Kellen Company. Dat heeft het auditbedrijf maandag bekendgemaakt. De afdeling ‘association management’ of verenigingsmanagement is een kleine cel binnen Ernst & Young België. Het is actief in de administratieve ondersteuning van vzw’s en in lobbying. “Ernst & Young doet het van de hand om zich te concentreren op de kernactiviteiten en om audit- en beheeractiviteiten gescheiden te houden”, aldus Christophe Ballegeer, woordvoerder van Ernst & Young België. De afdeling komt in handen van het Amerikaanse Kellen Company, gespecialiseerd in beheer van verenigingen. Het is de eerste stap van Kellen Company in Europa. EYAM wordt Kellen Europe. De twaalf mensen die werkten voor EYAM worden overgenomen door Kellen Company. Bij Ernst & Young in België werkten eind 2003 1.365 mensen. (Gazet van Antwerpen)

De Nederlandse luchthaven Schiphol heeft een bod uitgebracht op de luchthaven Zaventem. Het bericht staat in De Volkskrant. Volgens schattingen heeft Schiphol een bedrag van 4 à 500 miljoen euro veil voor zeventig procent van de aandelen. Die zeventig procent is ook daadwerkelijk te koop. Vandaag is bijna 64 procent van de aandelen van BIAC, de exploitant van Zaventem, is vandaag in handen van de Belgische staat. Die wil 30 procent van de aandelen behouden. De rest is in handen van tien kleine aandeelhouders die hun stukken willen verkopen. Samen met het resterende aandelenpercentage van de overheid maakt dit zeventig procent. Schiphol zou nog op zoek zijn naar een Belgische partner die het bij de deal wil betrekken. De Nederlandse luchthaven voelt zich volgens De Volkskrant gedwongen mee te bieden om te voorkomen dat er zo dichtbij Amsterdam mogelijk een agressieve concurrent opduikt. Ook de exploitanten van de luchthavens Charles de Gaulle (Parijs), Kopenhagen, Wenen en Frankfurt zijn geïnteresseerd. Ook een paar Britse en Australische financiële groepen toonden al belangstelling voor Zaventem. Schiphol, dat met een langzaam dalend marktaandeel in Europa af te rekenen heeft, denkt dat Zaventem kan bijdragen aan de eigen groei. (Het Nieuwsblad)

Vier Europese bedrijven op de tien zijn hun dienstenactiviteiten naar elders aan het overbrengen, en Belgische ondernemingen geven daarin mee de toon aan. Vaak verkiezen ze daar weinig ruchtbaarheid aan te geven. Nagenoeg de helft van de Europese topbedrijven wil in de komende jaren die offshoring opvoeren, zo blijkt uit een rondvraag van Unctad, de VN-organisatie voor handel en ontwikkeling, en de Duitse consultingfirma Roland Berger. Ondernemingen met hoofdzetel in Groot-Brittannië, de Benelux en Duitsland staan in voor 90 procent van de dienstenjobs die al naar het buitenland zijn overgebracht. De Britse bedrijven zouden al meer dan 60 procent van al hun dienstenjobs hebben uitbesteed. De cijfers zullen ongetwijfeld nog verder oplopen. De helft van de ondervraagde bedrijven zegt van plan te zijn in de eerstkomende jaren meer diensten naar het buitenland te verschuiven. Bedrijven die in het verleden al aan offshoring heeft gedaan, zijn er over het algemeen zeer tevreden over. Ongeveer 80 procent noemt zijn projecten geslaagd, en slechts 3 procent is ontevreden. Kostenbesparingen vormen de belangrijkste motivering voor uitbesteding, maar vaak wordt er ook een kwaliteitsverhoging van de diensten mee nagestreefd. Doorgaans worden kostenbesparingen van 20 tot 40 procent behaald, wat niet zelden meer is dan verwacht. Een derde van de bedrijven die aan uitbesteding doen, meldt ook een groter dan verwachte kwaliteitsverhoging van de diensten. Bij meer dan de helft van de uitbestedingsprojecten was de bestemming een ander Europees land. Nagenoeg vier projecten op de tien gaan evenwel naar Azië en vooral naar India. In termen van werkgelegenheid is het aandeel van Azië veel groter dan dat van Europa, aangezien het om de grootste projecten gaat. De bedrijven die activiteiten naar elders hebben verschoven, zijn ervan overtuigd dat hun thuislanden daar eveneens van profiteren, vooral via een grotere concurrentiekracht en lagere prijzen. Dit doet vermoeden dat offshoring belangrijk kan zijn voor de concurrentiepositie van het Europese bedrijfsleven, vooral tegenover de Amerikaanse concurrenten. (De Standaard)

Infonet Services, leverancier van wereldwijde communicatiediensten met toegevoegde waarde, heeft vandaag de resultaten gepubliceerd over het boekhoudkundig jaar 2004 en het vierde kwartaal dat eindigde op 2 april 2004. De totale omzet over 2004 is 622,40 miljoen dollar, over het vierde kwartaal is het 170,90 miljoen. De omzet in kernactiviteiten steeg met 12 procent ten opzichte van 2003 van 552,50 miljoen naar 620,00 miljoen dollar. Uitgaven voor kernactiviteiten stegen met 2 procent van 679,40 miljoen in 2003 naar 689,90 miljoen dollar in 2004. In het vierde kwartaal was deze omzetstijging 13 procent terwijl de kosten nauwelijks stegen. (Belga)

09:18 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

14-06-04

Sterfgevallen helpen verzekeringen verkopen

“Mijn nicht heeft zopas te horen gekregen dat ze aan borstkanker lijdt. Ik moet straks na een begrafenis van een goede kennis; amper 42 jaar, maar het slachtoffer van leukemie.” Het waren maar enkele uitlatingen waarmee Engelse verzekerings-agenten een potentiële klant onnodige of buitenmaatse polissen probeerden aan te smeren. Achteraf bleek de klant echter een onderzoeker te zijn van het consumenten-magazine ‘Which?’. Van de veertig geraadpleegde adviseurs bleek er volgens het tijdschrift trouwens slechts één correcte informatie aan te bieden.

‘Which?’ merkt dan ook op dat deze bedenkelijke verkoopstechnieken en een gebrekkig advies ervoor zorgen dat de Britse verzekerden de kans lopen om jaarlijks honderden ponden premies te betalen voor een verzekering die onnodig en zelfs overbodig is. De onderzoekers benaderden 39 verzekerings-adviseurs bij banken, immobiliën-makelaars en bouwmaatschappijen, waarbij ze probeerden te achterhalen welke financiële producten men naast een hypotheek trachtte te verkopen.

Het resultaat is voor de Britse verzekeringssector alvast niet om trots op te zijn. “Slechts één adviseur slaagde erin om een aanvaardbaar advies te geven, voldoende vragen te stellen en de juiste aanbevelingen te doen,” merken de onderzoekers in de krant ‘The Birmingham Post’ op. “Meer dan twintig adviseurs probeerden de koper een levensverzekering aan te smeren, hoewel hij er al een had die voldoende dekking gaf.”

Door 25 adviseurs werd een verzekering aanbevolen tegen zware ziektes, maar slechts drie verduidelijkten welke voorwaarden hierbij gesteld werden. In totaal suggereerden dertig adviseurs hun zogenaamde klanten een bijkomende verzekering aan, maar de onderzoekers stellen dat slechts elf onder hen berekenden hoeveel hun klant daarvoor zou moeten betalen. “Verder bevolen achttien adviseurs een dekking aan die veel te laag was.”

Vanaf volgend jaar moeten verzekeringen rond hypotheek- en inkomens-beveiliging in Engeland voldoen aan voorwaarden die door de Financial Services Authority (FSA) worden opgelegd. “Dat is een stap in de goede richting,” merkt het consumenten-tijdschrift op. “Maar wij vrezen dat dit niet voldoende is. De FSA moet zelf anoniem op onderzoek uitgaan en overtreders straffen.”

Bij de bedrijven waar adviseurs bedenkelijke shock-taktieken hadden gebruikt, werden de beschuldigingen weerlegd. “Het is een ingewikkelde materie en duidelijke voorbeelden maken het de klant gemakkelijker om dergelijke dossiers te begrijpen,” aldus één van de betrokken ondernemingen. “Onze adviseurs zijn trouwens volledig getraind en hebben een hoge graad van competentie.”

Een ander bedrijf stelde dat een dossier van de Britse regering duidelijk aangetoond heeft dat de Britten hun huis moeten verkopen omdat ze geen voldoende spaargelden of verzekeringen hebben. “Vier op tien blijkt geen bescherming te hebben op de hypotheek-afbetalingen,” werd er aan toegevoegd. “Wij gebruiken deze gegevens om het publiek duidelijk te maken dat het er goed aan doet een afdoende bescherming te overwegen die binnen zijn budget ligt.”

16:37 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Bedrijven vinden e-learning goed opleidingsmedium

Steeds meer bedrijven grijpen terug naar e-learning om hun personeel bijkomende opleidingen te geven. Dat blijkt uit een Frans onderzoek van Club Défi. Ongeveer 67 procent van de Franse bedrijven zouden in mindere of meerdere mate op e-learning zijn overgeschakeld.

In Journal du Net wordt gesteld dat human resources management de nadruk begint te leggen op de opleiding van het personeel. “Daarbij vraagt men zich vooral af hoe men personeelsleden kan motiveren wiens opleiding niet altijd beantwoordt aan de evolutie van de ondernemingen,” aldus JdN. “De jongste jaren zijn de opleidings-mogelijkheden dan ook enorm uitgebreid. Er zijn lessen, stages en cd-roms, maar sinds enkele tijd ook e-learning. Deze laatste formule maakt tussen vijf en tien procent uit van het opleidingsbudget van de Franse bedrijven.”

Eén bedrijf op drie merkte niet met e-learning bezig te zijn en daar ook geen plannen rond te hebben, maar 38 procent stelde het systeem uit te testen of tenminste al één project gerealiseerd te hebben. Eén bedrijf op vijf had verscheidene programma’s lopen en in voorbereiding. De onderzoekers stelden bovendien vast dat 61 procent van de ondervraagde bedrijven meer dan tevreden was over de programma’s die uitgewerkt waren. Van de rest was nog een gedeelte matig tevreden.

De onderzoekers kwamen wel tot de vaststelling dat niet alle disciplines zich blijkbaar even gemakkelijk lenen tot e-learning. “Vooral op het gebied van management en verkoopstechnieken lijkt men weinig vertrouwen te hebben in e-learning,” aldus JdN. “Maar anderzijds wordt er rond informatica, beroepstechnieken, producten, talen en evaluaties volop met e-learning gewerkt.”

Toch blijkt slechts 29 procent van de bedrijven bij programma’s rond opleidingen uitsluitend op e-learning terug te vallen. “Meestal wordt e-learning ingepast in een ruimer opleidings-programma en wordt gebruikt als voorbereiding, begeleiding of afronding van stages,” merkt JdN op. Daarnaast wordt gesteld dat e-learning blijkbaar een goede oplossing is voor bedrijven die kampen met plaats- en tijdsgebrek. “We merkten op dat 32 procent van de bedrijven dergelijke opleidingen zowel tijdens als buiten de werkuren aanbiedt,” aldus de onderzoekers. “Het is een manier om de werknemers een grotere verantwoordelijkheid te geven, maar tevens is het ook een middel dat de personeelsleden aangereikt krijgen om individueel te evolueren.”

15:20 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Investeringsbank beschuldigd van institutioneel seksisme

De investeringsbank Merill Lynch wordt door een gewezen manager, Stephanie Villalba, ervan beschuldigd dat ze door haar werkgever werd ontslagen omdat jongere werknemers beweerden dat ze niet voor een vrouw wilden werken. Binnen de directies van grote bedrijven heerst volgens Villalba nog steeds de mannelijke cultuur. De bank reageert met te stellen dat Villalba – die er zeventien jaar actief was – niet voldoende competentie had.

Het slachtoffer heeft volgens Simon Bowers van The Guardian een schadeclaim van 7,5 miljoen pond ingediend. “Het probleem heeft niets te maken met het gedrag van enkele individuele managers,” vertelde het Europese diensthoofd. “Het was de hele cultuur van het management team. Ik zou Merrill Lynch willen omschrijven als institutioneel seksistisch.”

Villalba heeft zeventien jaar voor Merrill Lynch gewerkt en noemde haar werk een roeping. Ook haar vader had veertig jaar voor de bank gewerkt, een zus vijf jaar en haar broer werkt nog steeds in de Merrill-afdeling in New-York. “Mijn bazen vertelden me onomwonden dat ik een promotie had gemist omdat jongere werknemers niet met een vrouw wilden werken,” vertelde ze aan een Britse arbeidsrechtbank.

Het institutioneel seksisme wordt door Villalba omschreven als de dominantie van mannen onder de topmanagers, die weinig inspanningen deden om vrouwen te promoveren of hun salaris te verbeteren en op dezelfde hoogte te brengen met mannelijke collega’s. “Elke beslissing werd door een man genomen en elke vergoeding is gebaseerd op de basiswedde. Wie met een klein loonzakje is begonnen, zal die achterstand nooit meer kunnen ophalen.”

Villalba zegt dat ze in 2000 door haar baas werd gewipt door boven haar een mannelijke collega aan te duiden met veel minder ervaring. “Ik dacht dat mijn resultaten mij zouden beschermen,” merkte ze op. “Dat bleek echter niet waar te zijn. Ofwel kon ik al het werk doen en hem met de eer te laten lopen – wat een doodlopend straatje zou zijn – of ik kon zonder te klagen een andere job proberen te vinden. “Een jaar later leidde Villalba een Europese klanten-afdeling in Londen, toen Ausaf Abbas ondanks zijn mindere ervaring boven haar werd benoemd.”

Dit keer waren de problemen volgens Villalba erger. “Ik werd geconfronteerd met een niet te tolereren discriminatie van Abbas,” vertelde ze tegen The Guardian. “Abbas blafte me af, kleineerde me, ondermijnde mij en betaalde me te weinig. Hij probeerde redenen te vinden om me buiten te werken. Hij zette anderen tegen mij op en zorgde ervoor dat ik door de anderen als een probleem werd bekeken.”

Stephanie Villalba was één van de zeldzame vrouwen die erin slaagde om heel hoog op de hiërarchische ladder van Merrill Lynch te komen. “Meestal krijgen vrouwen dan nog management opdrachten rond human resources of financiën. De directiekamers en de leiding van de operationele afdelingen worden hoofdzakelijk ingenomen door mannen,” aldus Villalba. “Mannen konden proberen promotie te krijgen door contact te zoeken met mannelijke beleidsvoerders, meestal in nachtclubs en op de golfbaan. Maar voor een vrouw was het bijzonder gevaarlijk om op dezelfde manier een mannelijke steun te zoeken. Het leverde bij anderen heel dikwijls de opmerking op dat de betrokkenen haar weg naar boven aan het neuken was.”

Merrill merkt echter op dat de hele problematiek terug te brengen is tot het presteren van Stephanie Villalba. “Villalba kreeg de opdracht om een belangrijk onderdeel van de firma te leiden en daarin is ze niet geslaagd,” merkte een vertegenwoordiger van het bedrijf aan de arbeidsrechtbank op. “We zijn ontgoocheld dat Stephanie op dergelijke manier reageert en één van onze meest gerespecteerde managers aanvalt.”

14:20 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Bedrijven besteden meer aandacht aan hun website

Bedrijven beginnen stilaan moeite te doen om werk te maken van hun websites. Dat wordt alvast beweerd in het derde ‘Annual Report on The Home Pages of the UK’s Top 100 Companies’ Corporate Web Sites’ van het webontwikkelaar Interactive Bureau. Vorig jaar werd er gesteld dat de websites van de belangrijkste Engelse bedrijven zich wentelden in middelmatigheid. Dit jaar wordt er volgens het Interactive Bureau echter een positieve ontwikkeling vastgesteld.

In de eerste editie van ‘The Home Pages’ werd opgeworpen dat de homepages erbarmelijk tekort schoten, terwijl ook vorig jaar nog gesteld werd dat een aantal websites zo slecht waren dat ze helemaal moesten ontmanteld worden en van begin af aan opnieuw opgebouwd moesten worden. “Maar dit jaar ziet het onderzoek een vooruitgang,” merkt Tim Richardson in The Register op. “De meeste websites beginnen volgens de studie de basisbeginselen, met links naar nieuws en contactmogelijkheden, toe te passen. Ook de algemene opmaak is verbeterd, terwijl het navigeren gemakkelijker is en ook de oplaadtijden verbeteren.”

De studie stelde verder dat de websites ook hun publiek beginnen te kennen en te weten wat de bezoeker verwacht. “Websites worden nu opgebouwd om aan die behoeften en verwachtingen tegemoet te komen,” merkte samensteller Adrian Porter op. “Op gebied van opmaak lijkt alles vooral in het teken te staan van eenvoud, waarschijnlijk in een poging om de onderhoudskosten de drukken en de toegankelijkheid te verbeteren. Maar dat geeft de websites ook de mogelijkheid om snel te reageren op nieuws en gebeurtenissen.”

Toch zegt het Interactive Bureau dat nog altijd een derde van de onderzochte bedrijven nog altijd niet doorheeft hoe een website kan gebruikt worden. “Sommigen tonen ook weinig ambitie om daar ook maar iets aan te verbeteren,” aldus Richardson. “Het is verbijsterend hoe een aantal bedrijven sommige sleutelgroepen uit zijn publiek – investeerders en media – behandelt door hen het bijzonder moeilijk te maken om informatie te vergaren,” aldus Porter. “Bedrijven moeten beseffen dat men geen website kan creëren om ze vervolgens helemaal te laten bestoffen.”

Porter stelt dat een aantal bedrijven zijn publiek blijkbaar als van ondergeschikt belang beschouwt. “Zij blijken zich niet veel zorgen te maken over het imago dat ze hebben of de indruk die ze maken door hun belangrijke doelgroepen – media, investeerders, potentiële investeerders en potentiële werknemers – armzalige homepages voor te schotelen.”

Shell heeft volgens het Interactive Bureau de beste Engelse bedrijfswebsite, gevolgd door National Grid, Pearson, Standard Chartered en Yell Group. De armzaligste is Foreign & Colonial, maar ook Reed Elsevier, Next, Provident Financial en Carnival kennen er volgens de studie niet al te veel van.

12:05 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Economie in de kranten

Brouwerij Interbrew krijgt van de Vlaamse regering één miljoen euro opleidingssteun goedgekeurd voor Interbrew. ,,Uiteraard zijn we blij dat Interbrew mede dankzij de Vlaamse steun om zijn nieuwe wereldwijde innovatiecentrum in Leuven te vestigen”, zegt Vlaams minister van Economie Patricia Ceysens (VLD). Interbrew zal in Leuven een nieuw internationaal ‘Corporate Technical Innovation Center’ bouwen. Het gaat om een belangrijke investering voor 3.000 vierkante meter onderzoekslabo’s en bijhorende kantoorruimte. In 2003 investeerde Interbrew 14 miljoen euro in onderzoek en ontwikkeling. De innovatieresultaten van dit Center zullen worden toegepast in brouwerijen over de hele wereld. (Het Nieuwsblad)

De nieuwe Vlaamse regering begint met een gat van een half miljard in kas. Dat heeft de administratie voorgerekend. Ook de volgende jaren zal de begroting een tekort van dezelfde grootte hebben. De administratie wijst erop dat de regering bovendien allerlei beloftes gedaan heeft waarvoor in de huidige begrotingsplannen geen geld voorzien is. De administratie stelt voorts dat de Vlaamse regering geen beleidsruimte heeft voor nieuwe initiatieven, tenzij ze fors bezuinigt. In 2007 en 2008 verminderen die problemen: door het Lambermont-akkoord komt er dan extra geld in kas. (Gazet van Antwerpen)

De Europese Unie is de belangrijkste handelspartner van China geworden tijdens de eerste vijf maanden van het jaar 2004. Tijdens deze periode is het volume van de Chinese buitenlandse handel met 37,1 procent gestegen. De bilaterale handel tussen de EU en China bereikte tussen januari en mei 65,7 miljard dollar, een stijging met 35,9 procent in vergelijking met de eerste vijf maanden van 2003. De EU onttroont daarmee Japan dat voor 64,1 miljard dollar (27,2 procent vooruit) handel dreef met China. De Verenigde Staten bezetten de derde plaats met 62,4 miljard dollar (34,4 procent vooruit) maar zijn nog steeds de eerste afzetmarkt voor de uitvoer van Chinese producten. Tussen januari en mei 2004 steeg de Chinese uitvoer van machines en elektronische producten met 44,2 procent. Deze sector betekent ruim de helft (54,7 procent) van de Chinese productverkoop in het buitenland. De Chinese invoer van aardolie steeg met 37,7 procent, die van ruw staal met 33,7 procent. (Het Laatste Nieuws)

09:57 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

13-06-04

Geen frivole reclame in omgeving van moskee

De leiders van een aantal moslim-gemeenschappen uit de Engelse steden Bradford en Leeds hebben geëist dat een aantal reclame-affiches met schaars geklede dames uit de buurt van moskees zouden verwijderd worden. De Britse Advertising Standards Authority (ASA) ging op de vraag van de moslim-gemeenschap in en verplichte de adverteerder de reclame weg te halen.

De reclame was voor de kledinglijn Sloggi en toonde vier mooie dames in g-string, met de slogan ‘It’s String Time!’ Jason Deans schrijft in MediaGuardian dat het de eerste keer in de veertigjarige geschiedenis van de ASA is dat reclame wordt verwijderd omwille van de aanwezigheid van een gebedshuis. Triumph International, producent van Sloggi, vertelde aan de krant dat het de plaatsers van de reclame op het hart gedrukt had de omgeving van moskeeën te mijden.”

De ASA merkte op dat dergelijke reclame meestal niet als beledigend wordt ervaren, maar dat de naaktheid van de posters in kwestie moslims zwaar zou kunnen beledigen indien ze in de omgeving van een moskee geplaatst zouden worden. “De adverteerders kregen van de ASA de raad in de toekomst voorzichtiger te zijn met het plaatsen van dergelijke affiches.”

Er was trouwens nog een klacht tegen Sloggi, dat op een andere affiche de rugby-spelers Ben Cohen, Simon Taylor and Peter Stringer in ondergoed werden getoond. Ook die affiche werd in een moslim-buurt geplaatst. “De klacht was echter niet overtuigend genoeg,” aldus de ASA. “De poster zou misschien bepaalde individu’s kunnen ergeren, maar er is hier geen sprake van een algemene verontwaardiging.”

22:15 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Vertrouwen Rusland en Europa elkaar voldoende?

Niet alleen de Verenigde Staten hebben vragen bij het nieuwe Europa, maar ook Rusland blijft argwanend toekijken naar de evoluties, zeker nu gewezen satellietstaten van de Russen deel van de Europese Unie uitmaken. Rusland vreest immers dat er nieuwe muur zal opgetrokken worden en dat het moeilijker zal worden om met Europa handel te drijven en overeenkomsten te sluiten.

De vrees van de Russen is volgens Stephen Eke van de BBC zowel praktisch als economisch. “Gevreesd wordt dat er een nieuwe muur wordt opgetrokken in Europa,” stelt hij. “Maar die ligt nu tussen het steeds welvarender nieuwe Europa en Rusland met zijn bondgenoten Wit-Rusland en Oekraiene.” Rusland beseft volgens Eke goed genoeg dat de uitbreiding van de Europese Unie naar het oosten een grotere impact heeft dan de uitbreiding van de Nato, die nu eveneens tot aan de Russische grenzen reikt. “Men heeft een veel grotere vrees voor de economische impact van de Europese Unie,” merkt Eke op.

<>pVerwacht wordt dat de Russen al op korte termijn de economische gevolgen zullen voelen. “De buurlanden – die altijd de sleutelmarkten waren voor de Russische goederen – moeten nu Europese quota en tarieven toepassen,” aldus Eke. “Er werd geopperd dat de relaties tussen de Europese Unie en Rusland al dicht bij het absoluut dieptepunt uit de post-Sovjet-periode is beland. Dit zou negatieve gevolgen kunnen hebben voor de export van Russische agrarische producten en metalen naar de Europese regio. Rusland heeft miljoenen euros compensatie gevraagd om die jaarlijkse verliezen op te vangen, maar daar is niets van in huis gekomen.”

Eke stelt dat er heel wat interactie is tussen de Europese Unie en Rusland, maar dat vele Russen blijkbaar van mening zijn dat ze door de Europeanen alleen maar worden gezien als een tweederangs-staat die eigenlijk niet meer is dan een bron van goedkope energie.

De spanning tussen de Europese Unie en Rusland werd volgens Eke ook duidelijk door de Europese opmerkingen over het schenden van de mensenrechten in Tchechenië, het terugvallen van de democratie en het weigeren van Rusland om het Kyoto Protocol te ondertekenen. Hij voegt er wel aan toe dat de Russische democraten opgelucht zijn dat de Europese Unie doorheeft dat Rusland geen democratie is. “Ze zijn ontgoocheld dat de Europese leiders zich niet uitspreken over de autoritaire methodes van de Russische president Putin. Daar heeft Rusland handig gebruik gemaakt.”

Rusland maakte dan ook bekend dat het zijn overeenkomst met de Europese Unie rond partnership en samenwerking niet zou uitbreiden tot de nieuwe lidstaten, tot Europa tegemoet is gekomen aan de Russische eisen. “Sommige van die eisen zijn traditioneel, zoals een betere bescherming van de rechten van de ethnische Russen in de Baltische staten,” aldus Eke. “Maar er zijn ook nieuwe eisen, zoals het voorstel dat Russen zonder visa vrij in de Europese Unie zouden kunnen reizen. Europa lijkt daar echter niet op te willen ingaan, want het is al zenuwachtigheid over de poreuze Russische grenzen.”

De moeilijkheden met de Europese Unie hebben volgens Eke tot gevolg gehad dat de Russische buitenlandse politiek ten opzichte van Europa scherper is geworden. “Tot nu toe heeft Rusland alleen maar – meestal uitsluitend bilateraal – rechtstreeks gepraat met Londen, Parijs of Berlijn,” besluit hij. “Die politiek deed in Centraal-Europa de vrees rijzen dat Rusland de grote lidstaten zou proberen uit te spelen tegen de kleine nieuwe leden, waar het anti-Russische gevoelen sterk blijven.”

16:08 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Europa staat nog maar aan het begin

Wanneer de nieuwe Europese parlementsleden aan de slag gaan, zullen ze al vlug geconfronteerd worden met het op elkaar afstemmen van de economieën van de traditionele en nieuwe EU-leden. Deze laatste zijn sinds vorige maand lid, maar er is nog een hele weg af te leggen voor er van een echte integratie sprake is. Die weg ligt bovendien vol met hindernissen en nog erger gevaren.

“Het voorbije decennium hebben een rij – voornamelijk gewezen communistische – Europese staten hun wetten aangepast, hun bureaucratie hervormd, staatseigendommen verkocht en hun economie zo dicht mogelijk bij de normen van de Europese Unie gemanouvreerd,” schrijft James Arnold in BBC News Online. “Hun intrede in de Europese Unie is een teken dat dit proces succesvol is geweest.”

Hij voegt er echter aan toe dat Centraal-Europa nog altijd niet echt westers voelen. “Wanneer men dieper in de politieke en economische structuren van de regio graaft, wordt het duidelijk dat de inhaalbeweging eigenlijk nog maar pas begonnen is. “Dit proces zal ook bijzonder moeilijk zijn,” merkt Arnold op. “In theorie moeten de nieuwe lidstaten op alle vlakken aan de EU-standaarden voldoen, maar allemaal kampen ze met hiaten in hun programma.”

Arnold geeft toe dat die tekortkomingen meestal beperkte omvang hebben. “Zo werd Polen berispt voor zijn armzalige aanpak van de aardappelziektes, terwijl Littouwen opmerkingen kreeg over zijn slordige visserij-beleid,” merkt hij op. “Dankzij zware onderhandelingen kon Hongarije verkrijgen dat het nog altijd kan verbieden dat buitenlanders grond kopen.”

Fundamenteler problemen zijn er volgens Arnold echter te verwachten op het gebied van tewerkstelling. “Voor de meeste West-Europeanen blijft het belangrijk om te vermijden dat goedkope Oost-Europese arbeidskrachten hun jobs komen inpikken,” schrijft hij. “De meeste landen hebben dan ook tijdelijke blokkades opgericht tegen ongelimiteerde immigraties. Dit wordt bijzonder moeilijk aan te pakken, want een aantal nieuwe lidstaten ziet in de vrije arbeidsmarkt een manier om hun leger werklozen – in sommige landen tot twintig procent – af te bouwen.”

Maar de problemen rond tewerkstelling gaan volgens Arnold verder dan de huidige migratie-stop. “Het beleid van Brussel zou in de oude industrieën van de voormalige Oostblok-staten veel jobs kunnen teniet doen,” merkt hij op. “Bovendien vreest men dat de Duits geïnspireerde arbeidsregels een schrikeffect zouden kunnen hebben op de investeerders die wel wat zien de flexibiliteit en de lage kosten van de nieuwe EU-regio.”

Arnold wijst erop dat de vijftien oude lidstaten er al niet in slaagden om een eenvormig standpunt in te nemen over de gemeenschappelijke arbeidsmarkt. “Met Oost-Europa, dat zijn traditie van communisme, sterke vakbonden en hoge werkloosheid tegen heeft, wordt dat vermoedelijk nog een heel andere klus.”

Ook het landbouwbeleid is volgens Arnold een cruciaal probleem. “De vijftien oude lidstaten hebben begrepen dat ze hun traditionele subsidie-politiek niet kunnen verder zetten, maar de Oost-Europese boeren kunnen niet met dezelfde logica bekeken en behandeld worden,” meent hij. “Centraal-Europa subsidieert zijn landbouw niet op dezelfde – productiegerichte – manier als in het westen. Landbouwers genieten er hele stapels vrijstellingen van wetten en belastingen, wat de weg open maakt voor inefficiëntie en fraude.”

Zo wordt door experten berekend dat in Polen slechts één derde van de 2,5 miljoen geregisteerde boeren inderdaad het land bewerkt. “Men vreest dan ook dat Centraal-Europa zijn landelijke gebieden voor een groot gedeelte aan hun lot hebben overgelaten,” zegt Arnold. “Er zijn dan ook heel wat klachten over tekortkomingen op het gebied van landbouw-wetgeving en de voedselbescherming.

Het grootste probleem is volgens Arnold echter de Europese munt. “Op het eerste gezicht is daar van problemen geen sprake,”meent hij. “Centraal-Europa is gek op de euro, want ze hebben historisch weinig affectie met hun kronen, zlotys en forints. De koers van de nationale munt in de meeste landen wijkt ook weinig af van de euro en sommige zijn er zelfs aan gekoppeld. De fiscale en monetaire criteria van de Eurozone zijn voor de meeste nieuwe leden niet echt een nachtmerrie. Ze hebben immers nog ten minste twee jaar vooraleer ze tot de Eurozone kunnen toetreden. Bovendien worden de uitgebreide handelsbanden met het Westen gezien als een indicator dat hun economieën in de pas lopen.”

Er loeren volgens Arnold echter moeilijkheden achter de rug. “In de eerste plaats zou de convergentie misschien wel eens niet zo dichtbij zijn als wordt verwacht.” Hij voert aan dat de Europese Unie weliswaar de grote afnemer is van de uitvoer van Centraal-Europa. “Maar er is helemaal geen synchronisatie tussen de handelscyclussen van oost en west. De Europese Centrale Bank maakte vorig jaar bekend dat alleen Hongarije duidelijk met de Europese Unie is verbonden. Van enige overeenkomst met de Baltische staten was zelfs helemaal geen sprake.”

Arnold meent dat ook fiscale problemen een struikelblok zouden kunnen zijn. “Er is progressie gemaakt in het beperken van de nationale tekorten tot maximaal drie procent van het bruto nationaal product, zoals de Eurozone eist,” geeft hij toe. “Maar om hun economie op gelijke hoogte te brengen, moeten de nieuwe landen zware fiscale hervormingen doorvoeren. De investeringen in onrendabele staatsbedrijven moeten afgebouwd worden en er moet meer geïnvesteerd worden in welzijn en infrastructuur. Daarnaast moet de basis voor belastingen verbreed worden, want gelegaliseerde ontduiking is er nog altijd wijd verspreid. De inkomsten belastingen moeten op een eerlijker basis georganiseerd worden.”

Het zou volgens Arnold wel eens kunnen dat de regeringen van de Centraal-Europese landen verplicht zouden worden om hun politiek van belastingsverlagingen, waarmee ze investeerders willen aantrekken, om te keren. “Duitsland liet in maart al weten dat het ziek werd van al het EU-geld dat gebruikt wordt voor de financiering van lage belastingstarieven, waarmee westerse bedrijven naar het oosten worden gelokt.”

Arnold stelt dat de politieke wil om deze problemen uit de wereld te helpen, misschien nog wel aanwezig is. “Maar die is wellicht niet zo hoog meer als een vijftal jaar geleden, tijdens het hoogtepunt van de Euro-mania,” voegt hij er aan toe. “Bovendien zou die wel eens heel snel kunnen wegsmelten, vooral wanneer de belastingen stijgen en de werkloosheid niet opgelost raakt.”

Er zijn volgens Arnold al tekening van een opdrogend geduld. “De verkiezingen in Slovakije eerder dit jaar draaiden uit tot een duel tussen twee nationalistische kandidaten,” schrijft hij. “Met Vaclav Klaus had Tsjechië al een Euro-scepticus en in Roemenië is uiterst rechts aan de winnende hand, terwijl Polen met de groei van agrarisch links wordt geconfronteerd.”

15:01 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Europa: het begon heel klein

Deze verkiezingen zijn een bijzonder belangrijke stap in het tot stand komen van een verenigd Europa, dat eigenlijk ooit heel bescheiden begon met de Belgisch Luxemburgsche Economische Unie (BLEU), maar ook stadia kende als de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) en de Europese Economische Gemeenschap (EEG), reacties op de uitlatingen van de Franse minister van buitenlandse zaken Robert Schuman, die een georganiseerd en dynamisch Europa nodig vond om de vrede te handhaven.

Op 9 mei 1950, vijf jaar na afloop van de oorlog, merkte Robert Schuman op dat Frankrijk en Duitsland best gezamenlijk kolen en staal zouden gaan produceren onder het gezag van een supranationale overheid. Hij stelde dat de wereldvrede slechts kon worden bewaard door innoverende inspanningen die tegen de dreigende gevaren zouden zijn opgewassen. “Om de vreedzame betrekkingen te handhaven, heeft de beschaving een georganiseerd en dynamisch Europa nodig,” aldus Schuman.

“Europa kwam niet tot stand en wij kregen oorlog,” ging Schuman verder. “Door de basisproductie samen te voegen en een nieuwe hoge autoriteit in te stellen die bindend is voor Frankrijk, Duitsland en de andere lidstaten, legt dit voorstel de eerste concrete grondslagen voor een Europese federatie die onmisbaar is om de vrede te bewaren.” De drie landen van de al opgerichte Benelux en Italië sloten zich aan bij Frankrijk en Duitsland. Op 18 april 1951 ondertekenden ze op 18 april 1951 het verdrag dat de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) oprichtte en vormden samen het Europa van de Zes.

Het was trouwens een periode waarin getracht werd om de wereldvrede en –economie te laten beveiligen door wereldorganisaties. Eén daarvan was ongetwijfeld het Internationaal Monetair Fonds (IMF), dat in 1951 werd opgericht en de Belgische politieker en geldspecialist Camille Gutt als eerste directeur-generaal zou krijgen. Gutt – advocaat, journalist, zakenman en minister van financiën in de regering Pierlot – had tijdens de tweede wereldoorlog een toonaangevende rol in de Belgische regering in ballingschap in Londen. Gutt is echter vooral bekend voor zijn muntsaneringsplan dat het heropstarten van de Belgische economie na de bevrijding moest vergemakkelijken.

In september 1944 verschenen in het Belgisch Staatsblad de besluitwetten die deze grootscheepse geldsanering doorvoerden. Tijdens de oorlog was de geldhoeveelheid in België immers verdrievoudigd. Als men de inflatie wilde indijken, moest er geld uit omloop worden genomen. Op een klein bedrag na moest iedereen tijdens deze Gutt-operatie al zijn geld inleveren. Een gedeelte van het geld werd achteraf geleidelijk vrijgegeven, maar een bijzonder groot gedeelte werd geblokkeerd.

13:39 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Is nieuw Europa een zegen of een vloek voor Amerika?

Met zijn tien nieuwe lidstaten wordt de Europese Unie een belangrijke rol binnen de wereldeconomie toegemeten. Zo vindt een aantal Amerikaanse experts de uitbreiding van Europa ook voor de Verenigde Staten een positieve evolutie, maar anderen vrezen dat Europa zich verder van de vroegere Atlantische partner zal distanciëren.

In BBC News Online schrijft Kevin Anderson dat de nieuwe lidstaten als meer pro-Amerikaans beschouwd worden en deel uitmaken van het Nieuwe Europa van Donald Rumsfeld. “Bovendien zijn sommigen van oordeel dat de nieuwe leden de Europese economie een injectie zullen geven en zullen leiden tot een grotere liberalisering en hogere groeicijfers, wat positief zou moeten uitvallen voor de Amerikaanse export,” stelt Anderson. “Maar de relatie tussen de Verenigde Staten en Europa is na de onenigheid rond Irak nog altijd vertroebeld en dat zou ook in de toekomst tot problemen kunnen leiden.”

Marian Tupy van het Cato Instituut – specialist in de vrije markt – is volgens Anderson van oordeel dat de uitbreiding van de Europese Unie onvoorwaardelijk positief is voor de Verenigde Staten. “De nieuwe Europese lidstaten zijn meer pro-Amerikaans, misschien niet noodzakelijk de bevolking, maar wel de regeringen,” merkt hij op. Tupy voegt er aan toe dat de Verenigde Staten ook in de toekomst het belangrijkste Nato-lid zal blijven.

“De nieuwe landen zien de Nato immers als de belangrijkste tegenspeler van Rusland, dat voor de vroegere Oostblok-landen nog altijd de belangrijkste buitenlandse bezorgdheid blijft,” aldus Tupy. “Zij rekenen erop dat de Verenigde Staten voor veiligheidsgaranties zal zorgen en zullen Amerika op het vlak van buitenlandse politiek ondersteunen.” Tupy wijst erop dat zowel Polen als Hongarije troepen hebben gestuurd naar Irak, net zoals Roemenië, dat hoopt in de toekomst ook lid te kunnen worden van de Europese Unie.

Charles Kupchan, voormalig veiligheidsadviseur voor Europese zaken van Bill Clinton, ziet het pro-Amerikaans gevoel in Centraal-Europa echter afkalven. “Ik denk dat zij hun strategie van Amerikaans nauwste bondgenoot aan het herzien zijn,” meent hij. “Het heeft hen niet de voordelen opgeleverd die ze verwacht hadden.” Kupchan is ook van oordeel dat de Verenigde Staten ook zijn strategisch engagement met Europa dramatisch afbouwt. “Europa verwachtte dat Uncle Sam voor de veiligheid zou zorgen, maar dat gebeurt niet,” merkt hij op.

Het is volgens Anderson geen geheim dat vele Europese leiders de Europese Unie tot een tegengewicht willen laten evolueren van de Amerikaanse economische en politieke overmacht in de wereld. In Washington is men het er niet over eens dat de uitbreiding van Europa zal bijdragen tot het realiseren van dat tegengewicht of dat proces integendeel zal afremmen. “Men weet niet of het een positieve of negatieve ontwikkeling is voor de Verenigde Staten,” schrijft hij.

Volgens Kupchan is Washington ervan overtuigd dat de uitbreiding de Europese Unie logger zal maken en ervoor zal zorgen dat Europa geen strategische tegenstander van de Verenigde Staten kan worden. Tupy voegt er aan toe dat sommigen in Washington van oordeel zijn dat het land zou moeten proberen de enige supermacht ter wereld te blijven. “Maar de Verenigde Staten hebben niet de kracht of mogelijkheden om een uni-polaire wereld in stand te houden,” aldus Tupy. “Indien Europa die andere pool wordt en een aantal van zijn verantwoordelijkheden neemt, zoals de evoluties aan zijn grenzen, zou dit wel eens een goede zaak kunnen zijn. Met de vriendelijker houding van de nieuwe lidstaten ten opzichte van de Verenigde Staten, is er ook minder kans dat Europa een anti-Amerikaans bolwerk wordt.”

Voor Kupchan zal het nieuwe Europa niet alleen logger worden, maar zal er ook een grotere centralisatie komen en zal de Europese Unie een meer unitair karakter krijgen. “Het zwaartepunt van de macht zal in Brussel, Berlijn, Londen en Parijs blijven,” aldus Kupchan. “Men mag niet al te zeer verwachten dat de nieuwe landen de Europese Unie een groter atlantisch karakter zullen bezorgen.” Hij is van oordeel dat de Verenigde Staten en Europa op een historisch keerpunt van de Atlantische relaties zijn gekomen. “Wat misschien de meest revolutionaire verwezenlijking van de twintigste eeuw was – een Atlantische vredeszone – komt nu in gevaar. Amerikanen en Europeanen zouden zich moeten realiseren dat er enorme belangen op het spel staan. Beide kanten zouden moeten doen wat ze kunnen om de relatie terug op het goede spoor te zetten.”

12:06 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

13-06-04

Heeft Europese economie meer babies nodig?

Vandaag stapt het Oude Continent een nieuw tijdperk binnen. Immers, ook de nieuwe lidstaten van de Europese Unie kunnen voor de eerste keer hun vertegenwoordigers voor het Europees Parlement kiezen. Maar welke toekomst gaat de Europese economie tegemoet. Eerder deze week klonken er op de conferentie van de International Chamber of Commerce weinig vrolijke verhalen.

In The New York Times schrijft Floyd Norris dat Europa geconfronteerd wordt met terrorisme en de economische groei blijft achter op die van de Verenigde Staten. “Maar op de conferentie van de International Chamber of Commerce in Marokko eerder deze week bleek er echter vooral bezorgdheid te zijn voor de evolutie van de Europese demografie,” stelt hij. “De Europeanen zijn verontrust over het gebrek aan nieuwe baby’s.”

De gewezen Franse president Valéry Giscard d’Estaing merkte er op dat een groot aantal Europese landen hun populatie op amper enkele generaties tijd spectaculair zullen zien afnemen. “Dankzij de immigratie zal dat in de Verenigde Staten niet het geval zijn,” voegde hij er aan toe.

Maar Norris wijst erop dat men in de jaren zeventig vreesde dat het overschot aan mensen de natuurlijke bronnen van de wereld zou uitputten en dat een dalende bevolking helemaal zo slecht niet zou zijn. “Natuurlijk krijgen de Europeanen nog altijd babies,” zegt hij. “Maar niet voldoende om de sociale zekerheid van de toekomstige gepensioneerden te kunnen blijven betalen. Er zijn meer arbeidskrachten nodig om die beloofde ondersteuning te financieren.”

Jean-René Fortou, topman van Vivendi Universal, voegt er aan toe dat er geen pasklare oplossing is. “Er zouden sterke synergieën kunnen komen met de landen van Noord-Afrika, waar de populatie blijft groeien,” veronderstelt hij. “Maar het tegenovergestelde gebeurt,” aldus Norris. “Michael Fuchs, mede-eigenaar van het Duitse reclamebedrijf Impex en Duits christen-democratisch parlementslid, wijst erop dat immigranten geen werk zoeken. Ze proberen vooral te profiteren van de voordelen van de Westerse welvaart.”

Marokkaanse zakenmensen merkten op dat Europese visa steeds moeilijker te verkrijgen zijn. “Europa vreest immers dat deze immigranten willen blijven,” schrijft Norris. “Soms als terrorist, als genieter van sociale steun of als kaper van jobs in een periode waarin de werkloosheid al hoog is.” Taieb Fassi-Fihri, ambtenaar van het Marokkaanse ministerie van buitenlandse zaken, klaagt over de niet-integratie van Europa met de Arabische wereld. “Naarmate de Europese Unie uitbreidt, wordt ze minder open naar de Noord-Afrikaanse regio,” aldus Fassi-Fihri.

Norris merkt op dat het jaren zal duren vooral burgers van de nieuwe EU-lidstaten werk zullen kunnen vinden in de oudere lidstaten. “Er is ook een grote tegenstand tegen de toetreding van Turkije,” aldus Norris. “Giscard d’Estaing vindt het meer zinvol om Rusland lid te laten worden. Dat is volgens hem een Europees land en Giscard vraagt zich af of de Europese Unie zonodig de halve planeet moet gaan innemen.”

Voor Norbert Walter, economist van Deutsche Bank, is de oplossing duidelijk. “Eerst moeten de Europese welvaartstaten hervormd worden en moeten de voordelen voor niet-werkenden teruggeschroefd worden,” aldus Walter. “Pas daarna mag er gedacht worden aan immigratie.”

11:03 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-06-04

Hoe absenteïsme tijdens Euro2004 vermijden?

De voetbalkoorts zal de volgende dagen weer in alle hevigheid toeslaan. Hoewel de wedstrijden pas ten vroegste om zes uur ‘s avonds beginnen en dus veel werknemers rustig thuis voor de televisie het gebeuren kunnen volgen, kunnen werkgevers verwachten geconfronteerd te zullen worden met een golf van ziekteverlof en vroegtijdig beëindigde dagtaken. Volgens de Engelse Federation of Small Businesses (FSB) zou dat echter gedeeltelijk kunnen opgelost worden door flexibeler werktijden in te voeren of televisie-toestellen op de werkvloer te plaatsen.

“Engelse werkgevers-organisaties raden hun leden aan voetbal-ziektes en afwezigheden te beperken,” schrijft Sean Coughlan in The Guardian. “De werkgevers vrezen dat het werkritme overhoop gehaald zal worden wanneer het personeel naar de café’s vlucht om daar te wedstrijden te volgen en ze telefoontjes krijgen over geheimzinnige ziektes. De FSB waarschuwt dat bedrijfsleiders niet moeten pretenderen dat dergelijke dingen niet zullen gebeuren en dat ze er beter zouden op anticiperen door hun personeel tegemoet te komen. Men zou flexibele werktijden kunnen voorstellen of zelf televisietoestellen plaatsen.”

Tijdens het wereldkampioenschap voetbal in 2002 zou het absenteïsme en katers het Engels bedrijfsleven ongeveer 390 miljoen pond hebben gekost. “Eén op vier werknemers zou een ongevraagd afwezig zijn geweest,” aldus Coughlan. “Om dat te vermijden zouden werkgevers hun personeel moeten tonen dat er inspanningen worden gedaan om hen toe te laten de wedstrijden te volgen.” Er werd daarbij voorgesteld om werknemers de dag na een belangrijke wedstrijd – omwille van een eventuele kater – de kans te geven later te beginnen en ook tijdens de dag breaks in te lassen.

De Confederation of British Industry (CBI) berekende dat valse ziekte-meldingen het Engelse bedrijfsleven vorig jaar 1,75 miljard pond heeft gekost. “De organisatie is echter van oordeel dat de grootste problemen met een beetje creativiteit kunnen vermeden worden,” merkt Coughlan op. “Naast flexibele werkuren zou ook het thuiswerken een oplossing kunnen bieden.” Geschat wordt dat het Britse bedrijfsleven ongeveer 4,7 miljoen werkdagen zal verliezen indien het Engelse team de finale zou halen. Dat zou een prijskaartje hebben van 81 miljoen pond.

Anderen zijn echter van mening dat Euro2004 helemaal niet negatief uitdraait voor de economie. “Het Centre for Economics and Business Research benadrukt dat het tornooi één miljard pond in de Britse economie zal pompen,” schrijft The Guardian. “Het evenement zorgt er immers voor dat de consument meer besteedt, terwijl ook de reclame-sector grotere inkomsten krijgt. Het financieel verlies door afwezigheden wordt meer dan gecompenseerd door een stijging in de aankoop van televisie-toestellen en drank.”

16:28 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Wat levert Euro2004 Portugal op?

Vandaag start in het Dragao-voetbalstadion in het Portugese Porto het Europees Voetbalkampioenschap. Het land hoopt dat dit evenement zijn toeristische sector een grote financiële injectie zal bezorgen. Maar of het gebeuren ook op langere termijn een gunstige invloed zal hebben op de kwakkelende Portugese economie, is minder duidelijk. Een groot gedeelte van de Portugezen verwacht er in ieder geval niet al teveel heil van.

Verwacht wordt dat het drie weken durende toernooi ongeveer een half miljoen toeristen naar Portugal zal brengen, wat de sector 262 miljoen euro extra zou moeten opleveren, vooral aan voeding en overnachtingen. De meeste hotels in Lissabon en Porto zijn trouwens volgeboekt.

Volgens een studie van de Europese voetbalfederatie (UEFA) zou het toerisme voor een periode van verscheidene jaren moeten aanwakkeren. Dit Barcelona-effect – genoemd naar de stroom bezoekers die de Catalaanse hoofdstad mocht verwelkomen na afloop van de Olympische Spelen van 1992 – zou volgens de studie op lange termijn nog eens voor een injectie van 179 tot 357 miljoen euro moeten zorgen. Anderen waarschuwen er echter voor dit grotendeels zal afhangen van de indruk die Euro 2004 zal maken en volgens het persbureau AFP is het niet zeker dat dit eenduidig positief zal zijn.

Portugal, het armste land van West-Europa, heeft zeven nieuwe stadions gebouwd en drie andere volledig gerenoveerd. De rekening is opgelopen tot ongeveer 650 miljoen euro. De regering en de Europese Unie hebben één vierde van de bouwkosten voor hun rekening genomen. Het rest van de factuur is voor de eigenaars van de stadions, ofwel plaatselijke gemeentebesturen ofwel voetbalclubs. Daarnaast werd nog eens vier miljard euro besteed aan de verkeersinfrastructuur, het moderniseren van luchthavens en spoorwegverbindingen en ziekenhuizen.

In een studie over de economische impact van Euro 2004, stelde het bureau DTZ dat de werken aan de tien stadions de Portugese bouwsector 244 miljoen euro zou opleveren. “De impact op de globale Portugese economie is echter veel moeilijker te meten,” aldus AFP. “Minister van financiën Manuela Ferreira Leite is van oordeel dat Euro 2004 zeker en vast een positieve invloed zal hebben, maar ze geeft toe dat het onmogelijk is daar een bedrag op te plakken.”

Volgens de Portugese bank BPI heeft het toernooi sinds het jaar 2000, toen met de voorbereidingen begonnen werd, het bruto nationaal product van het land elk jaar met een extra 0,2 procent doen toenemen. Voor dit jaar wordt een extra groei van 0,25 procent voorspeld. De Bank van Portugal schat dat de nationale economie dit jaar met 0,75 procent zal groeien, na een daling van 1,2 procent het voorbije jaar.

Maar de Amerikaanse investeringsbank Morgan Stanley is van oordeel dat het evenement slechts een marginale invloed zou hebben op de economische groei van het land. “Dat was volgens de bank ook al het geval toen Nederland (sic) het voorbije Europese kampioenschap organiseerde,” aldus het persbureau. Er wordt aan toegevoegd dat een groot gedeelte van de Portugezen van oordeel is dat het alleen maar weggegooid geld is. “Een enquête op de Portugese televisiezender RTP wees uit dat één op twee Portugezen niet gelooft dat de economische voordelen niet opwegen tegen de gedane investeringen.”

15:39 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Jobtevredenheid bij overheid niet lager dan privé-sector

In tegenstelling tot wat sommigen denken, zijn werknemers in de openbare sector niet echt minder tevreden over hun werk dan collega’s in de private sector. Dat blijkt uit de Publix Balanced Score Card van SD Worx. Overheidsmedewerkers duidelijk minder tevreden over het management en de financiële vergoeding. Ook de werkomstandigheden komen minder goed uit het onderzoek, evenals de kwaliteit en de sfeer van de eigen afdeling. Positieve vaststellingen zijn echter de opleidingen en doorgroeimogelijkheden die overheidsorganisaties bieden.

Kijkend naar de algemene tevredenheid, stelt SD WORX geen significant verschil vast tussen de openbare en de privé-sector (6,86 versus 6,89). Maar tussen de overheidsorganisaties onderling ziet het HR Kenniscentrum wel enkele verschillen: de onderwijssector is het meest tevreden met een score van 7,03, de federale politie het minst met een score van 6,47. Omtrent de verschillende facetten van tevredenheid toont het onderzoek nog een aantal opmerkelijke verschillen: in eerste instantie zijn zowel de werknemers uit de openbare sector als de privé het meest tevreden over de collega’s (score 7,02). Op de tweede plaats komt de job zelf voor wat de overheid betreft (score 6,82), voor de privé komen de werktijden en werkomstandigheden op de tweede plaats. Het minst tevreden zijn de werknemers uit de openbare sector met het management en het beleid (score 5,51). Ook de werknemers uit de privé zijn niet echt tevreden met hun algemeen management, maar toch significant meer dan hun collega’s bij de openbare sector.

De werknemers uit de openbare sector zijn dus uitgesproken minder tevreden over hun algemene directie dan hun collega’s uit de privé. Zowel de mate waarin ze bij het beleid worden betrokken, de communicatie van beleidsbeslissingen, als de inspraak die ze hebben in het beleid, scoren significant minder bij de openbare sector. Hoewel de federale politie het minst tevreden is over deze aspecten, blijken ze voor alle overheidssectoren over de ganse lijn een bron van serieuze ontevredenheid te zijn.

Ook de verloning is met een score van 6,35 een duidelijke bron van ontevredenheid. De werknemers uit de privé-sector zijn duidelijk meer tevreden over hun financiële vergoeding. De extralegale voordelen scoren een stuk minder goed qua tevredenheid bij de openbare besturen. Ook de tevredenheid met de vergoeding in vergelijking met de arbeidsmarkt scoort lager bij de overheid. Onderwijs scoort hier het laagst.

Voor de overheid komt de directe chef qua tevredenheid op een zevende plaats met een score van 6,39, voor de privé-sector op de achtste plaats. De werknemers uit de overheid zijn dus over het algemeen iets meer tevreden over hun directe leidinggevende dan werknemers uit de privé-sector. Vooral de waardering van de directe leidinggevende voor de inzet van de werknemer en de haalbaarheid van de verwachtingen van de directe baas, scoren beter bij de overheid.

Het onderzoek heeft ook de tevredenheid omtrent werktijden en -omstandigheden in kaart gebracht. Hierbij komt SD WORX tot een verrassende vaststelling omtrent de openbare sector. De algemene orde en netheid, de kwaliteit en de beschikbaarheid van de apparatuur, de inrichting en organisatie van de werkplek, scoren niet bijster goed bij de federale politie, terwijl de openbare ziekenhuizen het hier opmerkelijk goed doen. Het onderzoek eindigt met een positieve noot omtrent de leer- en doorgroeimogelijkheden, en interne mobiliteit bij de overheid. Zo blijken de mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen, om bij te leren, de kwaliteit van de opleidingen die men kan volgen, het aantal opleidingen dat men kan volgen enz. beter gequoteerd bij de overheid dan de privé-sector. Het Belgische leger scoort hier zeer goed. De medewerkers zijn op al deze items het meest tevreden. Werknemers bij de scholen en universiteiten zijn hierover het minst tevreden. Als SD WORX peilt naar de tevredenheid omtrent de mogelijkheid tot jobrotatie en promotiekansen zit de federale overheid goed, het Belgische leger neemt hierbij opnieuw de eerste plaats in.

13:53 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Blogs ideaal voor direct marketing?

In een wereld die gesatureerd is van reclame-uitingen, zijn weblogs een efficiënt kanaal om aan direct marketing te doen. Dat vertelde Grad Conn, managing director van het reclamebureau Grey Worldwide Canada, in een interview met Nancy Wong Bryan van iMediaConnection. Weblogs werken volgens Conn immers rond persoonlijke communicatie en creëren een gevoel van betrouwbaarheid.

“In Engeland bestaat er een marketingbureau dat zich Cunning Stunts noemt,” aldus Conn. “Het heeft een groep studenten die hun voorhoofd ter beschikking stellen voor reclameboodschappen. Op dit ogenblik wordt ongeveer elke beschikbare oppervlakte gebruikt om publicitaire boodschappen te lanceren. Er komt zoveel informatie op ons af, dat veel van die boodschappen verloren gaan. Onze hersenen laten niet toe dat we al die gegevens registreren. We moeten ons dan afgaan op bronnen die we vertrouwen.”

Die vertrouwde bronnen zijn volgens Conn vrienden, familieleden, experts en misschien een aantal mediafiguren. “We versmallen de groep waarop we menen te kunnen vertrouwen,” zegt hij. “De slimme marketeers zal proberen zich te richten op die groep van betrouwbare figuren. Dit zijn mensen die aan hun vrienden vertellen wat ze interessant vinden.” Conn spreekt daarbij over ‘rebroadcasting’, het heruitzenden van de oorspronkelijke boodschap.

“Rebroadcasting verhoogt de geloofwaardigheid,” aldus Conn. “Weblogs zijn een klassiek voorbeeld van het rebroadcasting model. Er zijn op dit ogenblik ongeveer 7 miljoen bloggers die vooral bezig zijn met het doorzenden van links die ze interessant vinden. Wanneer een link in de blogosfeer terecht komt, verspreidt hij zich enorm snel. Dat heeft vooral te maken met de geloofwaardigheid die aan het bloggen wordt gegeven.”

Dit is volgens Conn een schitterend netwerk dat vijf jaar geleden amper bestond en waarvan tien jaar geleden helemaal geen sprake was. “Toen ging persoonlijke communicatie heel traag,” merkt Conn op. “Marketeers geloofden niet in mond-aan-mond reclame omdat het medium bijzonder traag was. Nu heeft men een wereldwijd netwerk waar berichten bijzonder snel worden doorgegeven. Het is nog altijd mond-aan-mond, maar het gaat veel sneller. Plots hebben we een echt medium dat we voor marketing kunnen gebruiken.”

Voor de eerste keer hebben marketeers volgens Conn een kosten-efficiënt medium om aan relationship-marketing – soms ook wel targeted media of targeted measurable media genoemd – te doen. “Toen ik nog bij Procter & Gamble werkte, zegden we altijd tegen elkaar dat het schitterend zou zijn indien we rechtstreeks tegen de concurrent konden praten, maar alleen al de kost van een postzegel maakte dat onmogelijk,” zegt hij. “Met het internet valt die kost nagenoeg weg. Nu kunnen we met onze consumenten echt communiceren.”

12:29 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Economie in de kranten

Alcatel Space, dochteronderneming van de Franse telecomgroep Alcatel, heeft vrijdag in Parijs een contract ondertekend voor de verkoop aan China van een satelliet voor direkte tv, in het raam van de Olympische Spelen van 2008 in Peking. De overeenkomst is ondertekend door voorzitster Pascale Sourisse van Alcatel en door de PDG van China Sat, in aanwezigheid van de Franse premier Jean-Pierre Raffarin en van de Chinese vice-premier Zeng Peiyan. De omvang van het contract is niet meegedeeld. Industriële bronnen gewagen van ongeveer honderd miljoen euro. In het perspectief van de Spelen willen de Chinese autoriteiten een krachtige televisiesatelliet ten behoeve van particulieren. (Gazet van Antwerpen)

Het Hasseltse ICT-bedrijf Cegeka heeft vrijdag een akkoord bereikt met de uitgeversmaatschappij Concentra over de overname van HostIT, een dochterbedrijf dat gespecialiseerd is in het aanbieden van hosting-diensten. Bij HostIT werkt een 30-tal mensen. De overname kadert in het voornemen van Cegeka om nieuwe markten aan te boren. HostIT is met name een belangrijke speler in het ondersteunen van internetactiviteiten aan mediabedrijven, financiële instellingen en service providers. Gedelegeerd bestuurder Willy Lenaers van Concentra verantwoordt de verkoop door te stellen dat het uitgeversbedrijf zich op zijn kernactiviteiten wil concentreren. Concentra zal overigens klant blijven van Cegeka-HostIT voor de bestaande en eventueel verder uit te bouwen mediatoepassingen, aldus nog Lenaers. (Het Belang van Limburg)

De luchthaven van Gosselies bij Charleroi, Brussel South Charleroi Airport (BSCA), heeft in het eerste kwartaal een nettowinst behaald van 206.953 euro, tegen 137.293 euro in de eerste drie maanden van 2003. Dat heeft BSCA vrijdag gemeld. Het bedrijfsresultaat bedroeg 276.848 euro, tegenover 71.028 euro in 2003. BSCA verklaart de stijging door de forse groei van het aantal passagiers (+23 pct tot 448.021) en van de handelsconcessies op de luchthaven (+31 pct). Het boekjaar 2004 dient zich onder gunstige voortekenen aan, luidt het in een mededeling. Er moet blijven gezorgd worden voor de diversificatie van het cliënteel, groei van de handelsopbrengsten en een goede beheersing van de bedrijfskosten. In februari werd BSCA, onder druk van de Europese Commissie, verplicht haar contract met belangrijkste klant Ryanair te herzien. (De Standaard)

De Mechelse afdeling van Unizo, Unie van zelfstandige ondernemers, stelt Wim Jorissen (44) aan als voorzitter. Jorissen, advocaat, volgt hiermee Marcel De Roover op, die ere- voorzitter wordt. De kersverse voorzitter spuit meteen felle kritiek richting stadsbestuur. “We gaan akkoord met de beleidsdoelstellingen van het stadsbestuur om Mechelen aantrekkelijker en veiliger te maken. Ik betreur dan ook de invoering van bedrijfsonvriendelijke maatregelen zoals belasting op drijfkracht, ondanks de belofte van het stadsbestuur voor een belastingsvermindering. Bovendien steeg het onveiligheidsgevoel, hoewel er nu méér politiemensen ingezet zouden worden,” zegt Jorissen. Het stadsbestuur legt volgens Jorissen verkeerde prioriteiten en zou meer moeten investeren in veiligheid dan in het uitschrijven van parkeerboetes. Burgemeester Koen Anciaux reageert ontgoocheld. “Kort geleden hielden we nog vergadering met de leden van Unizo, waarbij er ongeveer honderd man aanwezig was. Zo’n 70 procent vond Mechelen veiliger geworden in de laatste drie jaar,” vindt Anciaux. Nog volgens Anciaux treft de zogenaamde belasting op drijfkracht de handelaars, vertegenwoordigd door Unizo, niet. “Die belasting is van toepassing op de industrie en wil zo veel mogelijk mensen het werk laten doen, in plaats van machines. Ik ben zelfs bereid te kijken hoe we die belasting kunnen wegwerken. Bovendien hebben we twee jaar op rij de onroerende voorheffing verlaagd, wat de belasting op drijfkracht ruimschoots compenseert,” besluit hij. De politievakbond VSOA en de Mechelse Kamer van Koophandel distanciëren zich eveneens van Unizo.

Het Antwerpse recyclagebedrijf Ravago gaat een nieuw Europees distributiecentrum bouwen op het Kristalpark in Lommel. De vestiging zal in eerste instantie goed zijn voor 90 nieuwe jobs en op termijn zelfs voor 150 extra banen, zo maakte de directie van Ravago vrijdag bekend. Het bedrijf met hoofdkantoor in Arendonk is gespecialiseerd in de behandeling van industrieel afval. Ravago is daarnaast ook de moedermaatschappij en hoofdaandeelhouder van een internationale groep met vestigingen in meer dan 40 landen, actief in recyclage en distributie. (Het Laatste Nieuws)

De kleine Turks-Nederlandse bank DHB is vanaf volgende week de nieuwe prijsleider voor spaarboekjes. De bank lanceert een spaarrekening met een basisrente van 3 procent plus een aangroeipremie van 0,5 procent. Ook de Nederlandse internetbank Rabobank.be biedt 3 procent basisrente aan, maar verlaagt maandag zowel haar getrouwheids- als aan groeipremie van 0,5 procent naar 0,2 procent. DHB neemt daardoor de koppositie over.De spaarrekeningen van DHB kun je uitsluitend via het internet openen en zijn daarom niet populair bij Turkse migranten. “Turkse klanten werken weinig met het internet. De jongeren misschien nog wel, maar de ouderen helemaal niet. Bijna al onze spaarklanten zijn Belgen”, zegt DHB-topman René Bienfait. (De Morgen)

De Amerikaanse beurswaakhond SEC is een formeel onderzoek begonnen tegen Halliburton naar verduistering in verband met de bouw van een Nigeriaans gascomplex. Dat deelde de groep Halliburton vandaag mee. SEC vermoedt ook dat er steekpenningen zijn uitbetaald voor de toewijzing van de bouw van een Nigeriaans gascomplex aan een gemeenschappelijke vennootschap die werd opgericht door vier ondernemingen. Bij die vier ondernemingen zitten onder meer de Franse groep Technip en KBR (Kellogg Brown & Root). Die laatste is een dochtermaatschappij van Halliburton. Tot voor enkele jaren zwaaide de Amerikaanse vice-president Dick Cheney de plak bij Halliburton. (Het Volk)

TransEuropa Ferries (TEF), een dochteronderneming van de Sloveense rederij TransEuropa Shipping Lines, start op 20 juli met een dagelijkse passagiersverbinding tussen Oostende en Ramsgate. De maatschappij maakte vrijdag haar plannen bekend, maar wacht nog af met de prijsbepaling en het vaarschema tot de concurrenten in Calais hun tarieven en routes bekendmaken. TEF verwacht jaarlijks 300.000 passagiers over te zetten. Havenvoorzitter Johan Vande Lanotte (sp.a) is positief: ‘De voorbereidingen zijn al lang aan de gang, maar een passagierslijn opstarten is niet evident. Er wordt voorzichtig gestart.’ TEF-manager Dominique Penel: ‘De helft van het cliënteel zal bestaan uit Britten. We zetten de MV Larkspur en de MV Oleander in. Deze twee schepen vervoeren nu al vrachtwagens en zijn uitgerust om per overvaart 160 passagiers mee te nemen. Er zal enkel via het internet kunnen geboekt worden.’ TEF heeft momenteel 10 afvaarten met 6 schepen. 4 van die afvaarten nemen ook passagiers mee. De nieuwe passagierslijn Oostende-Ramsgate zal in eerste instantie geen voetpassagiers en autobussen aan boord nemen. ‘We mikken enkel op auto’s en hun passagiers omdat een studie heeft uitgewezen dat dit momenteel het meest potentieel biedt,’ zegt Penel. De overtochten tussen Oostende en Ramsgate zullen vier uur duren. De incheckbalie en de Schengen-gate zijn reeds in orde gebracht. (Financieel Economische Tijd)

11:01 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

11-06-04

Zijn vrouwen betere bedrijfsleiders?

Het is voor vrouwen nog altijd bijzonder moeilijk om tot de top van een groot bedrijf door te dringen, maar uit een onderzoek van het Center for Women’s Business Research is gebleken dat zij binnen de kleinere ondernemingen een steeds grotere rol spelen. Tussen 1997 en 2004 bleken Amerikaanse bedrijven die voor minstens vijftig procent eigendom waren van een vrouw twee keer zo snel te groeien dan de gemiddelde KMO.

De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat een kleine tot middelgrote onderneming tussen 1997 en 2004 gemiddeld met 9 procent groeide. Bedrijven met een vrouw als meerderheids-aandeelhouder bleken echter een groeicoëfficiënt van 17 procent te halen. Bovendien zagen zij hun winst met 39 procent groeien, terwijl het gemiddelde 34 procent bedroeg. De grootste groei werd vastgesteld in de staat Nevada, waar bedrijven met een vrouw aan het hoofd een groei van 48,2 procent kenden. Tweede was Utah met 34,7 procent en derde Georgia met 32,1 procent. Verder volgden Arizona (30,5 procent), Noord-Carolina (29,3 procent), Florida (28,7 procent), Idaho (28,2 procent), Zuid-Carolina (28 procent), Tennessee (27,9 procent) en Colorado (26,8 procent).

In een interview met Journal du Net stelt Nicol Ameline, Frans minister van gelijke kansenbeleid, dat vrouwen in Frankrijk op dit ogenblik dertig procent van de leidende kaders van het bedrijfsleven uitmaken. “Ook in de magistratuur en het onderwijs valt een duidelijke stijging waar te nemen,” aldus Ameline. “Maar de hoogste posten blijven vooralsnog voorbehouden aan de mannelijke bevolking.”

Ameline getuigt dat er nog altijd een mannelijke oververtegenwoordiging is in de hoogtechnologische sectoren en beroepen en de strategische posities innemen, zoals de financiële kaders en de onderzoeksdepartementen, terwijl vrouwen zich meer specialiseren in human resources en administratie. Ook bij de besluitvorming zijn de vrouwen minder goed vertegenwoordigd.

Dat vindt volgens Ameline nog steeds zijn oorzaak in de opleiding. “Bovendien wordt ook nu nog meestal aangenomen dat zij hun talenten best kunnen aanwenden in bepaalde richtingen, waarbij ze binnen de bedrijven een parcours volgen dat het hen bijzonder moeilijk maakt om uit te groeien tot een beleidsmaker,” merkt de Franse minister op. “Het bedrijf is in veel gevallen nog altijd een mannenclubje en er zijn nog altijd de vooroordelen rond het moederschap en de veronderstelde mindere mobiliteit van de vrouw.”

Ameline geeft toe dat er door de generaties heen een andere visie is gegroeid, maar ze voegt er aan toe dat dit niet voldoende is. “Om dat op politiek vlak te bereiken, was er een wettelijk initiatief nodig en ik probeer nu ook met de sociaal-economische actoren een politiek van professionele gelijkheid op te bouwen,” merkt ze op. “Het is echter onmogelijk om een dergelijke gelijkheid door de wetgeving te laten forceren. De bedrijven moeten ertoe gebracht worden om zelf te gaan nadenken over de hindernissen die vrouwen beletten tot het management door te dringen.”

De Franse minister wil wel fiscale tegemoetkomingen overwegen voor bedrijven die een zwangere vrouw in dienst hebben. “Op die manier kunnen we ze overtuigen dat het moederschap voor de onderneming geen handicap is, maar wel een kans,” meent ze. “Er worden ook nog andere stimulerende maatregelen bestudeerd.” De vrouwen zelf moeten volgens Ameline in eerste instantie echter in zichzelf geloven. “Nog teveel vrouwen hebben de neiging om vlug te denken dat een bepaalde job voor hen niet bereikbaar is. Dat is niet meer van deze tijd.”

16:23 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Japanners steeds efficiëntste autoconstructeurs

Honda is in de Verenigde Staten de meest efficiënte autobouwer. Dat blijkt uit een onderzoek van Harbour Consulting. Honda doet er iets meer dan twintig uur over om een auto te bouwen en klopt Toyota met enkele minuten. Alle merken beschouwd, duurt het bouwen van een auto gemiddeld 24 uur. Het onderzoek werd voor de eerste keer uitgevoerd in 1989 en sinds die eerste aflevering is de overwinning steeds naar een Japans merk gegaan.

De snelste autobouwer van de Verenigde Staten is eigenlijk Nissan. Dat voert al tien jaar lang de rangschikking aan. Het bedrijf stelde echter alleen maar de cijfers van één van zijn vier assemblage-fabrieken ter beschikking. In 2002 kwam een Nissan gemiddeld na 16,8 uur van de lopende band, maar vorig jaar was dat opgelopen tot 17,3 procent. Honda slaagde er wel in de productie-tijd te verlagen en ging van 22,3 naar 20,65 uur per exemplaar. Daarmee deed Honda het net iets beter van Toyota, dat per auto 20,69 uur nodig had. In 2002 deed het bedrijf er 21,8 uur over.

General Motors is de eerste westerse producent, maar heeft wel 23,6 uur nodig om een auto te bouwen. “De Amerikaanse producenten proberen de kloof met de Japanse constructeurs te overbruggen,” schrijft Bloomberg News. “Ook zij proberen de kosten te drukken en investeren in de verkoop met incentives en nieuwe modellen.” G.M. wordt gevolgd door Mitsubishi, dat net zoals Ford 25,4 uur tijd nodig heeft om een auto te bouwen. Het jaar voordien haalde Mitsubishi echter een score van 21,3 uur, terwijl Ford 26,1 uur deed over de assemblage.

De studie van Harbour wijst verder uit dat Nissan ook de grootste winstmarge heeft. Die zou per model 2.402 dollar bedragen, terwijl Toyota per exemplaar 1.742 dollar verdiende. Honda kwam aan 1.488 dollar, General Motors aan 178 dollar. Ford zou volgens de studie 48 dollar per exemplaar verliezen en Chrysler zelfs 496 dollar.

Ondertussen gaat het niet bijzonder goed met Mitsubishi. Voormalig topman Katsuhiko Kawasoe werd door de Japanse autoriteiten gearresteerd in verband met een dodelijk ongeval met een Mitsubishi-vrachtwagen in 2002. De directie bleek ervan op de hoogte te zijn dat het type zware en gevaarlijke technische fouten aan de remmen vertoonde, maar liet na om de vrachtwagens terug binnen te roepen. Wel zouden in het geheim herstellingen zijn uitgevoerd.

Het bericht van Kawasoe’s arrestatatie deed het Mitsubishi-aandeel op de Japanse beurs naar beneden tuimelen. Hij riskeert een gevangenisstraf van vijf jaar en een geldboete van 4.500 dollar. Het Japanse ministerie van transport overweegt om het concern voor de rechter te dagen. Autoconstructeurs zijn immers verplicht om ernstige technische defecten te melden en het model terug binnen te roepen. Minister van transport Nobuteru Ishihara noemde de vrachtwagens gevaarlijke wapens op wielen. Samen met Kawasoe werden nog vijf andere Mitsubishi-kaderleden gearresteerd. Kawasoe ontkent echter op de hoogte geweest te zijn van een doofpot-operatie.

15:38 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Bedrijven moeten aan panmarketing doen

Wanneer bedrijven aan marketing doen, moeten ze ervoor zorgen dat daarbij de hele onderneming aan dezelfde kar trekt. Volgens de Franse organisatie-wetenschapper Michel Bruley werken de verschillende departementen daarbij nog teveel afzonderlijk. Bruley heeft het in een interview met Fabrice Deblock van Journal Du Net daarbij over panmarketing. “Wanneer bedrijven een commercieel departement uitbouwen en nieuwe technologieën toepassen om het functioneren van het bedrijf te optimaliseren, moeten ze er absoluut voor waken dat die ontwikkeling niet versnipperd wordt over de verschillende afdelingen,” merkt hij op.

Het geheel van het bedrijf moet volgens Bruley gemobiliseerd wordt om een globale marketing-inspanning op gang te brengen. “De hedendaagse marketing betrekt het hele bedrijf bij de strategie,” zegt hij. “Voor er gedacht wordt aan technologische toepassingen, moeten dan ook de noden van het bedrijf bepaald worden. Er moet een preciese diagnose van de doelstellingen opgesteld worden.”

Bruley geeft daarbij het voorbeeld van de distributie-sector, waar het niet eenvoudig is om de klant te kennen. “Men weet vooraf niets van de klant die de winkel binnen stapt,” stelt hij. “Dat verklaart ook het succes van getrouwheidskaarten. Die laten immers toe vast te stellen hoe dikwijls de klant op bezoek komt en welk budget hij spendeert.”

In de banksector daarentegen weet men vooraf heel veel van de klant. “Hier is het dan weer belangrijk om de juiste aanbieding op het juiste moment te lanceren,” verduidelijkt Bruley. “Hier is timing van essentieel belang, maar ook daarvoor moeten vooraf de nodige analyses gemaakt worden. De telecommunicatie moet dan weer afrekenen met een bijzondere grote commerciële druk en een groot klantenverloop. Vooraleer men daar kan op reageren, moet men weten waarom welke klanten afhaken.”

Klantenbinding is volgens Bruley één van de grote opdrachten die in alle sectoren opduikt. “Zo blijken in de distributiesector een aantal klanten slechts enkele afdelingen te bezoeken,” stelt hij. “Misschien is dat uit gewoonte of omdat men gewoon niet weet dat die andere afdelingen bestaan. Hier moeten promotie-campagnes ontwikkeld worden om die klanten het bestaan van sommige afdelingen duidelijk te maken.”

Bruley stelt dat de telecommunicatie de klant zal moeten proberen te overtuigen in te schrijven op de brede waaier van aanbiedingen die het bedrijf heeft. “In de transportsector ligt dit dan weer heel moeilijk,” merkt hij op. “Het package-idee ligt daar bij de klant niet zo goed, want hij is van mening dat de aanbieder niet op al die vlakken een even grote expertise heeft. Een organisator van busvervoer heeft het dan ook niet altijd even gemakkelijk om tegelijkertijd een hotelboeking te verkopen.”

In alle sectoren is het volgens Bruley echter belangrijk dat er een interactie tot stand wordt gebracht tussen de verschillende activiteiten. “Boekhouding, commerciële afdelingen en klantendiensten moeten op elkaar afgestemd zijn,” merkt hij op. “Indien deze interactie niet vlot werkt, dreigt men een kwaliteitsverlies te hebben en dat leidt tot mistevredenheid bij de klant. Men moet er voor zorgen dat de activiteiten van de verschillende afdelingen elkaar niet overlappen, zodat ze geen eigen initiatieven gaan nemen omdat ze daarvoor de informatie hebben. Er moet een duidelijke scheiding blijven.”

12:40 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Groen wil een ecologische industriële revolutie

”Wij staan voor een sociale en milieuvriendelijke economie,” merkt Groen op. “Het klassiek economisch model creëert te veel overproductie en afdankingen, werkloosheid en stress, milieuvervuiling en natuurvernietiging. De neoliberale globalisering, met haar vrij verkeer van goederen en multinationals, speelt landen tegen elkaar uit. Sociale verworvenheden en milieunormen worden onder grote druk gezet. Veel mensen zien ook hun werk- en inkomenszekerheid aangetast. Daarom willen we een andere economie.”

Een eerste deel van de oplossing is volgens de partij een ecologische industriële revolutie. “Sommige bedrijfstakken die nu nog in hun kinderschoenen staan, hebben een groot potentieel aan jobs en komen rechtstreeks het milieu ten goede,” wordt er opgemerkt. “We denken hier onder meer aan hernieuwbare energiebronnen en technologie voor rationeel energiegebruik; openbaar vervoer, goederenvervoer per spoor en binnenvaart, automatische snelheidsaanpassing, auto’s op zonne-energie; hergebruik, reparatie en renovatie; ecologische landbouw en milieutechnologie zoals afvalvoorkoming en -beheer, recyclage en waterzuivering.”

Alles samen gaat dit volgens Groen alleen al voor ons land om tienduizenden nieuwe jobs, ook voor kort- en laaggeschoolden. “Naast deze groene sectoren, zijn er natuurlijk nog vele andere industriële en dienstensectoren met toekomstkansen die de moeite waard zijn te ondersteunen, zoals sociale woningbouw, informatica, zorg, cultuur, medische technologie, farmacie, domotica voor mensen met een handicap en ouderen, onderwijstechnologie en ecotoerisme. Groen heeft bijzondere aandacht voor de KMO’s en de bloeiende sector van kleine mens- en milieuvriendelijke bedrijven.”

De milieupartij stelt bovendien dat een duurzame economie niet naar steeds meer producten streeft, maar wel naar duurzame goederen met veel minder milieugebruik met behoud en creatie van kwaliteitsvolle jobs. “Dit houdt onder meer een verregaande ontkoppeling in tussen economische ontwikkeling enerzijds en milieu-impact, materiaal- en energiegebruik anderzijds,” benadrukt Groen.

Er wordt aan toegevoegd dat gemeenschap zich mag en moet zich bemoeien met de fundamentele economische keuzes, zowel op nationaal als internationaal niveau. “De vrije markt is niet bezig met de lange termijn,” stelt Groen in dat verband. “Dat is een belangrijk verschil tussen de groene visie, het neoliberalisme en de paarse ‘derde weg’. Gemeenschap is ook meer dan de staat. Als Groenen hechten we ook veel belang aan de rol die zowel de sociale partners als consumenten-, Noord-Zuid-, vredes- en andere bewegingen kunnen spelen bij de economische vernieuwing.”

Concreet wil Groen dat de overheid een breed overleg organiseert met de vakbonden en werkgeversorganisaties, de nieuwe sociale bewegingen, de wetenschappelijke wereld en het onderwijs. “Bedoeling is dat zij samen de grote economische uitdagingen van de toekomst in kaart brengen en oplossingen uitwerken,” meent de partij. “Een belangrijk luik hierin is de zoektocht naar de sectoren van de toekomst, die kunnen zorgen voor duurzame werkgelegenheid en kwaliteit, met respect voor de ecologische grenzen.”

Bij dit alles zegt Groen beroep te willen doen op de creativiteit en ondernemingszin van ondernemers, wetenschappers, activisten en talloze andere burgers. “Het is enorm belangrijk dat het secundair en hoger onderwijs nauw betrokken worden bij het formuleren van de antwoorden op de grote ecologische en economische uitdagingen,” benadrukt de partij. “De economie van de toekomst zal grotendeels steunen op KMO’s en hun netwerken. Groen wil dat de overheid goed luistert naar hun bekommernissen.”

Groen wil staan voor een ‘economie van het genoeg’. “Vanaf een bepaalde levensstandaard leggen wij meer nadruk op meer kwaliteit in plaats van kwantiteit,” wordt er benadrukt. “Het nieuw economisch beleid dient rekening te houden met de ecologische draagkracht. Opdat economieën niet langer speelbal zouden zijn van de losgeslagen globalisering, is het nodig te evolueren naar zoveel mogelijk regionale productie als principe voor landbouw, industrie en diensten. Dat gaat ook in tegen de concurrentie tussen regio’s en continenten, die leidt tot een neerwaartse spiraal op het vlak van sociale en ecologische verworvenheden. Het (Europees) handelsbeleid en de internationale samenwerking kunnen deze doelstelling ondersteunen. Het verrekenen van de hoge milieukosten in de transportkosten zou een grote stap vooruit zijn naar een globalisering op mensenmaat.”

Concreet wil Groen overheidssteun, overheidsparticipatie en fiscale voordelen ecologisch én toekomstgericht oriënteren en het onderwijs nauw betrekken bij ecologische en economische vernieuwing, met bijzondere aandacht voor milieuvriendelijke productie – zoals hernieuwbare energiebronnen, ecologische landbouw, ecologisch bouwen, afvalpreventie – in middelbaar en hoger onderwijs. Verder wil Groen de oprichting van een ‘Centrum voor Duurzame Economische Vernieuwing’ of ‘Innovatiecentrum’ , zowel op Vlaams als Europees niveau. “Dit moet het overleg organiseren tussen overheid, sociale partners, onderwijs, wetenschappelijke wereld, milieu-, consumenten- en andere bewegingen,” benadrukt de partij. “Het adviseert de overheid in verband met expansiesteun, belastingvoordelen, overheidsparticipatie, wetenschapsbeleid en andere instrumenten. Het verricht studiewerk naar mogelijkheden en internationale trends, is een open en dynamisch huis, met de vinger aan de pols, transparant en democratisch.”

De partij streeft ook naar ecotechwinkels, wetenschappelijke adviesbureaus voor KMO’s en zelfstandigen, voor technologische en andere kennisproblemen, gespecialiseerd in toekomstgerichte, milieuvriendelijke oplossingen. Daarnaast worden sociale garanties gevraagd voor ‘ernstige starters’. “Voorwaarde is een ernstig business-plan, met zicht op duurzame werkgelegenheid en milieuvriendelijke productie,” wordt er benadrukt. “Het project wordt door een dienst voor starters begeleid. Groen! wil de fiscale en parafiscale druk redelijk houden voor alle KMO’s en zelfstandigen en zeker in de beginfase geen hoge belastingen.”

Om de regionale productie te bevorderen, wil Groen de milieukosten in het transport inbrengen, terwijl er ook gestreefd wordft naar een hogere eco-efficiëntie. “Dat vereist een innovatiebeleid dat de productie van goederen anders organiseert,” meent de partij. “Daarbij wordt een radicale verhoging van de grondstoffen- en energieproductiviteit (versneld ontwikkelen en invoeren van ecotechnologie in alle bedrijfstakken, de ontwikkeling van nieuwe generaties van duurzame consumptiegoederen met laag verbruik) naar voor geschoven, samen met het nabootsen van natuurlijke processen en het uitschakelen van afvalstromen (ontwikkeling van lagetemperatuurprocessen, gebruik van hernieuwbare energiebronnen, decentralisatie van energie-productie, economie van gesloten kringen bestaande uit enerzijds recyclage van materialen en anderzijds het hergebruik van onderdelen).

Groen staat ook het ontwikkelen van een diensteneconomie voor, als alternatief voor het huidige kortdurig gebruik van duurzame consumptiegoederen, die telkens door volledig nieuwe modellen worden vervangen. Bovendien wordt het (her)investeren in natuurlijk kapitaal (maatregelen tot instandhouding van ecosystemen, herstel van schade, uitbreiding en herwinning van terrein) naar voor geschoven.

Tenslotte wil de partij ook Europese ecologische clausules of invoerheffingen op producten uit rijke industrielanden die veel lagere milieunormen hanteren. “Daarnaast moet er gewerkt worden aan de afbouw van het principe van absolute vrijhandel in de EU en de Wereldhandelsorganisatie,” zeggen de Groenen. “Om regionale productie en verankering van bepaalde nijverheden mogelijk te maken, moeten landen hun markt kunnen afschermen. Ontwikkelingssamenwerking moet de uitbouw van duurzame productiecapaciteit in armere landen ondersteunen. Gelijkaardige initiatieven moeten ten aanzien van Oost-Europa worden genomen.”

11:20 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Economie in de kranten

Voortaan is het verboden om tabaksproducten te verkopen aan jongeren onder de zestien. De Kamer heeft het wetsontwerp van minister van Volksgezondheid Rudy Demotte daarover goedgekeurd. De maatregel past in zijn nationaal plan voor de strijd tegen tabaksverslaving. Het verkoopsverbod van tabaksproducten aan -16-jarigen moet verhinderen dat jongeren starten met roken. Om te vermijden dat zij via automaten toch aan sigaretten geraken, worden de fabrikanten van die automaten verplicht hun toestellen zodanig aan te passen dat enkel nog via jetons tabaksproducten kunnen worden verkregen. En die jetons mogen uiteraard enkel verkocht worden aan jongeren van 16 en ouder. Het ontwerp geeft de regering ook de machtiging om per koninklijk besluit op te treden tegen de zogenaamde funboxen, de veelkleurige hulzen die de waarschuwende boodschappen op een pakje sigaretten moeten verhullen. Bedoeling is dat de regering de verkoop van die funboxes verbiedt. Tot slot voert het wetsontwerp ook een beperking in voor onrechtstreekse reclame voor tabaksproducten, zoals lucifers, aanstekers of kledij. (Het Nieuwsblad)

KBC Bank en Rabobank Nederland richten een joint-venture op die de effectentransacties van zowel KBC Bank als van Rabobank Nederland zal verwerken. Dat melden ze in een gezamenlijk persbericht. “Door de krachten te bundelen kunnen Rabobank Nederland en KBC Bank de kostprijs aanzienlijk naar beneden brengen en hun klanten een concurrerend tarief blijven aanbieden,” luidt het. De nieuwe vennootschap zal gevestigd zijn in Eindhoven. Volgend jaar start men er met de verwerking van de effectentransacties van Rabobank Nederland. In 2006 zal de joint venture volledig operationeel zijn met ook de verwerking van de effectentransacties van KBC. Op dat ogenblik zal de joint venture werk bieden aan ongeveer 160 medewerkers. Beide banken leveren elk ongeveer 80 mensen. Bij KBC worden de effectentransacties van KBC Bank en haar dochters momenteel verwerkt door het Directoraat Verwerking Effecten en Derivaten en KBC Securities. Een aantal functies bij het Directoraat zullen overbodig worden. Dat heeft gevolgen voor een 280-tal medewerkers. “Voor hen wordt tegen 2006 een andere functie gezocht binnen de groep”, zegt de woordvoerster van KBC Bank. Er zullen in geen geval gedwongen ontslagen vallen, luidt het. KBC Bank en Rabobank kondigden begin dit jaar al aan dat ze een gemeenschappelijk platform wilden opzetten voor de afwikkeling van effectentransacties voor zowel particuliere als institutionele beleggers. Beide banken waren toe aan de vervanging van hun bestaande systemen en delen nu de investering in nieuwe IT-systemen. Op termijn zal de joint venture ook andere financiële instellingen de mogelijkheid bieden om de verwerking van hun effectentransacties (geheel of gedeeltelijk) aan haar uit te besteden. (Gazet van Antwerpen)

De groep Herstal, één van de grootste fabrikanten van lichte wapens ter wereld en eigendom van het Waals gewest, heeft opnieuw winst geboekt in 2003. Bij een omzet van 403 miljoen euro werd een geconsolideerde nettowinst van 5,3 miljoen euro gerealiseerd. Dat blijkt uit een donderdag verspreide mededeling. De omzet had wel te lijden van de goedkope dollar. In 2002 bedroeg de omzet nog 452 miljoen euro. Bij constante wisselkoersen zou de omzet in 2003 met 1,5 miljoen euro zijn gestegen. Ook de nettowinst lag lager, tegen 6,4 miljoen euro in 2002. “Het resultaat toont dat de gezondheid van de groep stabiel blijft, een situatie die zich ook in 2004 zou moeten voortzetten”, aldus de mededeling. De groep Herstal maakt vuurwapens onder de merknamen FN, Browning en Winchester. De groep stelt wereldwijd 2.500 personen tewerk, waarvan een 1.100-tal in België in de buurt van Luik. (Het Belang van Limburg)

Virgin Express heeft donderdag bij de Europese Commissie een klacht ingediend tegen de Italiaanse nationale luchtvaartmaatschappij Alitalia, die op sommige routes stoelen te koop aan zou bieden onder de kostprijs. Alitalia verkeert op de rand van een faillissement en de Italiaanse regering is bezig een financieel reddingsplan samen te stellen. Voor die steun moet de Italiaanse staat toestemming krijgen van de Europese Commissie. Volgens Virgin-woordvoerder Yves Panneels kan het niet zo zijn, dat Alitalia aan de ene kant de hand ophoudt om geld van belastingbetalers te ontvangen en aan de andere kant stoelen onder de prijs verkoopt. Volgens Virgin Express rekent Alitalia op de routes Brussel-Rome en Amsterdam-Rome tarieven die 25 tot 30 procent lager liggen dan de rest van de markt. Alitalia had geen commentaar. (De Standaard)

De Belgische luchtvaartmaatschappij SN Brussels Airlines heeft in de eerste drie maanden van dit jaar -traditioneel de zwakste in de luchtvaartsector- een operationeel verlies geleden van 2,6 miljoen euro. Dat is beter dan verwacht, luidt het bij SNBA, dat uitging van een verlies van 6,6 miljoen euro. Ook het nettoverlies lag bijna de helft lager (-4,5 miljoen euro in plaats van de geraamde -8 miljoen) dan verwacht. Ter vergelijking: in het eerste kwartaal 2003 werd een nettoverlies van ruim 26 miljoen euro geleden. De inkomsten stegen met meer dan 15 pct in vergelijking met de eerste drie maanden van vorig jaar; het aantal passagiers lag 8 pct hoger. Voor de rest van het jaar is SNBA “optimistisch”. De eerste jaarhelft zou een positief resultaat opleveren, en de maatschappij “is goed op weg naar een nieuw winstgevend jaar”, stelt de mededeling. (Financieel Economische Tijd)

De Europese Centrale Bank (ECB) waarschuwt in haar maandrapport van juni voor een hoge inflatie. Ze vreest dat het streefcijfer van maximaal twee procent inflatie zal overschreden worden zolang de olieprijzen hoog staan. Die dure inflatie dreigt een schaduw te werpen op de economische groei. “De jongste macro-economische gegevens tonen aan dat in de eurozone een conjunctuurherstel is ingezet”, staat in het maandrapport. Belangrijkste oorzaken zijn de gestegen consumentenbestedingen en de herneming van de exportactiviteit. De ECB verwacht dat het herstel zich ook in het volgende kwartaal zal doorzetten en zelfs nog zal aandikken. Voor 2004 verwachten de experts een groei van het bbp in de eurozone van 1,4 tot 2 pct. De ECB is wel bezorgd over de olieprijzen. “Als die op een hoog niveau blijven, zou de inflatie hoger kunnen uitvallen dan verwacht”, staat in het rapport. De Centrale Bank streeft naar een inflatiecijfer onder de 2 pct, maar verwacht dat met de dure olie dat cijfer “gedurende meer dan enkele maanden” hoger zal uitvallen. Los van de oliedruk, ziet de ECB weinig elementen die de prijzen onder druk zetten. Ze waarschuwt wel om het risico op hogere lonen, ter compensatie van de dure olie, “van dichtbij in de gaten te houden”. Voor 2004 gaat de bank uit van een inflatiecijfer tussen de 1,9 en 2,3 procent. (De Morgen)

Oxfam-Fair Trade, dat voedingsproducten importeert en verspreidt uit het Zuiden en daarvoor een eerlijke prijs garandeert aan de plaatselijke boeren, waagt zich op het terrein van de grote spelers. Met een zichtbaardere aanwezigheid in de warenhuizen, een strakke design-verpakking en in het najaar een grootschalige promotiecampagne. Chileense La Vid-wijn, worldshake-fruitsap, yucachips en koffie uit Costa Rica. Steeds meer Fair Trade-producten waarvoor je vroeger alleen terecht kon in de dichtstbijzijnde wereldwinkel, vind je nu ook vlot in de rekken van warenhuizen als Delhaize en Colruyt. En sinds eind vorig jaar heeft ook GB/Carrefour de deur opengezet voor enkele succesnummers van Fair Trade. “Het was een logische stap,” zegt de kersverse directeur Katrin Derboven. “Ons publiek bestaat immers niet langer uitsluitend uit alternativo’s en vaste klanten van de wereldwinkel. Het clubje is vergroot. Onze consumenten blijken nu mensen te zijn die een hogere opleiding hebben genoten en geïnteresseerd zijn in de derdewereldproblematiek. Zij wensen kwaliteit, maar willen ook dat het product onder aanvaardbare arbeidsomstandigheden (bijvoorbeeld zonder kinderarbeid) en op een milieuvriendelijke manier is gemaakt en dat de plaatselijke boeren daar een eerlijke prijs voor krijgen. Omdat er echter veel verwarring bestond tussen merken en labels – zo denken veel mensen dat Max Havelaar een merk is in plaats van een kwaliteitslabel – en omdat wij in het warenhuis willen opvallen tussen de gewone producten, hebben wij nieuwe verpakkingen ontworpen. Daarop prijkt duidelijk onze merknaam op een wit vlak dat de zuiverheid van onze bedoelingen moet symboliseren. Belangrijkst van al is de foto op de verpakking van de kleine landbouwgemeenschap door wie het basisproduct werd geleverd.” (Het Volk)

Twee op drie Belgische gezinnen heeft een computer en op 80 procent gebruikt ook het internet. Acht op 10 Belgen die een computer wil aankopen, zegt tegelijk ook internet te zullen nemen. Maar uit de bevraging van InSites blijkt dat slechts 5 procent van de computerlozen in ons land concrete plannen heeft om binnenkort een pc in huis te halen. Wil men het internetgebruik aanwakkeren, dan moet men de mensen overhalen een computer in huis te halen, zegt Steven Van Belleghem van InSites Consulting. “Zodra mensen vandaag de knoop doorhakken om een pc te kopen, neemt vrijwel iedereen meteen ook een internetaansluiting erbij. De recente inspanningen van zowel Versatel, Telenet als Belgacom om een goedkopere breedbandformule op de markt te brengen, zal dus maar een beperkte impact hebben op het aantrekken van nieuwe internetgebruikers.” Wat zij hiermee wel bereiken, is dat de ’trage’ internetters overschakelen naar een snellere breedbandverbinding. Zo blijkt uit de enquête dat de afgelopen zes maanden zowat 300.000 thuisgebruikers zijn overgeschakeld van een smallband- naar een breedbandverbinding. “Maar om het aantal niet-internetgebruikers online te krijgen, moet de overheid bijspringen,” zegt Van Belleghem, “bijvoorbeeld door de aankoop van een computer computer fiscaal aantrekkelijker te maken.” Vandaag heeft 43 procent van de Belgen nog nooit op het internet gesurft, aldus InSites. Dat is vijf procent minder dan in december 2003. Het aantal regelmatige gebruikers of internauten steeg tegelijk niet noemenswaardig. (Het Laatste Nieuws)

09:39 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

10-06-04

Kijkt Europese consument naar ethische productie?

De Europese consument houdt steeds meer rekening met ethische productieprocessen en de afkomst van producten die op de markt verschijnen. Dat blijkt uit een onderzoek van Ipsos, in opdracht van Sofinco. De Belgische consument blijkt daarbij één van de meest goedgelovige klanten te zijn. Alleen de Fransen hebben nog meer vertrouwen in de bedrijfswereld

“Uit het onderzoek is gebleken dat de bedrijven steeds meer aandacht moeten besteden aan de kwaliteit van hun producten en diensten, maar ook aan de condities waarin het productieproces verloopt,” aldus Journal du Management. “Maar de meerderheid van de Europeanen is er niet echt van overtuigd dat de bedrijven die ethische regels ook daadwerkelijk volgen. Slechts 36 procent van de Europese consumenten hebben wat dat betreft vertrouwen in de bedrijfswereld.”

Met 58 procent hebben de Fransen het meest vertrouwen, gevolgd door België met 53 procent, Nederland met 49 procent en Italië met 39 procent. Met 32 procent scoren de Duitsers minder dan het Europees gemiddelde, gevolgd door Spanje met 17 procent en de Portugezen met 15 procent.

Ipsos onderzocht ook welke criteria bij een aankoop de consument het meest laat doorwegen. In de eerste plaats komt de prijs (81 procent), gevolgd door het merk (46 procent), de productie-omstandigheden (45 procent) en het land van oorsprong (36 procent). In het noorden van Europa (Duitsland, Groot-Brittannië, Nederland en België) blijkt de prijs een score van 76 procent te halen, terwijl die in het zuiden van het continent (Spanje, Italië, Frankrijk en Portugal) oploopt tot 83 procent.

Daar hecht men ook meer belang aan het merk (51 procent) dan in het noorden (40 procent). In de noordelijke landen worden de productie-omstandigheden voor 38 procent meegerekend in aankoopbeslissingen, terwijl dat in het zuiden 47 procent is. Het land van oorsprong is voor de noordelijke landen slechts voor 26 procent belangrijk; in de zuidelijke gebieden loopt dat op 41 procent. Dit is voor het Journal du Management bijzonder opmerkelijk, want de landen uit het noorden van Europa hebben het imago dat ze veel gevoeliger zijn voor ecologie en duurzame ontwikkeling. Dat wordt door het onderzoek dus blijkbaar tegengesproken.

Volgens Ipsos heeft het merendeel van de Europeanen er vertrouwen in dat zijn aankoopbeleid een invloed heeft op de politiek van de ondernemingen op het gebied van duurzame ontwikkeling. “Het blijft de vraag of de Europeanen klaar zijn om vrijwillig hun gedrag als consument te veranderen en echt een actief aankoopbeleid te voeren.”

16:40 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Online reclametarieven blijven goedkoop

Consumenten maken steeds meer gebruik van internet, maar de Europese marketeers lopen hierop achter. Dit wordt onder meer duidelijk door de advertentie-tarieven, die in Europa veel lager liggen dan in de Verenigde Staten. Dat werd opgemerkt op de conferentie Search Engine Strategies in Londen.

In een hoog tempo worden breedband internetverbindingen aangelegd en er wordt ook steeds meer online besteed. Tijdens het congres werd naar voor gebracht dat Groot-Brittannië op het gebied van online marketing relatief ver staat, mede dankzij voorbeelden uit de Verenigde Staten. Nederland, Duitsland, Frankrijk en Scandinavië werden omschreven als sterk groeiende markten.

Globaal gezien werd geopperd dat de West-Europese online consument volwassen begint te worden. Dat proces is nog niet ten einde en daardoor is deze markt juist nu aantrekkelijk voor de online marketeer. De advertentietarieven zijn in Europa nog relatief laag, terwijl er nochtans een grote aandacht is voor mediacampagnes.

15:58 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Na Reagan kwam er een andere wapenindustrie

Morgen wordt Ronald Reagan, de zaterdag overleden Amerikaanse president, begraven. Vandaag kijken we samen met The Washington Post nog een laatste keer terug op zijn militaire politiek, die volgens velen van grote betekenis is geweest voor de ontwikkeling van de Amerikaanse wapenindustrie. Anderen zijn echter van mening dat zijn invloed veel beperkter is dan algemeen wordt aangenomen.

Dankzij Ronald Reagan heeft het Amerikaanse leger een groter arsenaal aan vliegtuigen, schepen en tanks, maar vreemd genoeg is het aantal productie-bedrijven in de sector drastisch gedaald. “De uitbouw van defensie was één van de peilers van het Reagan-beleid en hielp de militaire industrie na de afloop van de Vietnam-oorlog weer uit de put,” schrijven Greg Schneider en Renae Merle in The Washington Post. “Reagen creëerde een economie die gebaseerd was op de oorlogsmachine en waarbij de uitgaven voor defensie hoger scoorden dan op het hoogtepunt van de Koreaanse of Vietnamse oorlogen.”

Schneider en Merle voeren aan dat het hedendaags Amerikaans leger-arsenaal grotendeels aangekocht werd tijdens de Reagan-periode. “Het betekende destijds een echte heropleving van de defensie-sector,” vertelt Kent Kresa, gewezen topman van Northrop Grumman, het bedrijf dat het contract toegewezen kreeg voor de B-2 Stealth bommenwerper, met een kostprijs van 2 miljard dollar het duurste vliegtuig ter wereld. De krant voegt er aan toe dat de Amerikaanse militaire uitgaven van vandaag het niveau van de Reagen-periode benaderen, maar in een heel ander type van militair apparaat en een heel andere wereld.

“De Sovjet-Unie is verdwenen en daarmee tevens een defensie-industrie die geschooid was op de tweede wereldoorlog,” schrijven Schneider en Merle. “De uitgaven van het Pentagon zijn vandaag vooral gericht op het onderhoud van ouder wordende systemen, het afbetalen van de dure programma’s uit een periode waarin geld geen probleem leek te zijn en het proberen om op gelijke hoogte te blijven met de technologie van de private sector, die de laboratoria van landsverdediging hebben voorbij gestoken.”

Volgens Jacques S. Gansler, hoofd van de school voor overheidsbeleid van de Universiteit van Maryland en onder Clinton onderminister van landsverdediging, getuigde de politiek van Reagan echter niet van een visie op lange termijn. “Het ging vooral over het bouwen van toestellen,” merkt hij op. Schneider en Merle voegen er aan toe dat de geldstroom in het begin van de jaren negentig begon te verminderen en dat de defensie-industrie teveel bedrijven en arbeiders moest onderhouden. “Dat leidde tot een decennium van herstructureringen,” schrijven ze. “Bedrijven die mee aan de wieg van de luchtvaart hadden gestaan, werden overgekocht door concurrenten, tot er nog alleen maar een paar giganten overbleven. De vijftig grootste toeleveranciers van defensie uit het begin van de jaren tachtig, zijn vandaag gefuseerd tot vijf grote concerns.”

De krant stelt dat de politiek van Reagan, die over het beste materiaal wilde beschikken, de prijzen voor wapensystemen opdreef. “Sommige van die programma’s werden zo duur dat ze afgevoerd of afgeslankt werden,” schrijft The Washington Post. “De A-12 bommenwerper werd geschrapt, net zoals de Comanche-helicopter en het Crusader-kanon. De plannen voor de B-2 en het F-22 jachtvliegtuig werden beperkt. Reagans rakettenschild heeft die periode overleefd, maar is veel beperkter dan oorspronkelijk was voorzien en het werkt nog altijd niet.”

Michael E. O’Hanlon, docent buitenlandse politiek aan het Brookings Instituut, stelt dat Reagan ongetwijfeld een positieve invloed gehad heeft op de ontwikkeling van de wapenindustrie, maar dat de militaire opbouw veel minder positief was voor de defensie-industrie dan algemeen wordt aangenomen. “Na de oorlog in Vietnam waren er heel wat bedrijven op zoek naar contracten, maar de budgetten van het Pentagon waren gedaald. Hele voorraden wapens waren tijdens de gevechten vernietigd en niet vervangen,” merkt The Washington Post op. “De bedrijven richtten zich op innovaties, zoals de stealth-technologie en jachtvliegtuigen zoals de F-15 en de F-16.”

Reagan zorgde voor de nodige financiële injecties om deze ontwikkelingen te realiseren. “Geprojecteerd naar het prijsniveau van vandaag, spendeerde hij in 1987 ongeveer 456,5 miljard dollar, vergeleken met 325,1 miljard in 1980 en 339,5 miljard in 1981,” aldus Schneider en Merle. “Het grootste gedeelte ging naar de aankoop van materiaal en onderzoeksprogramma’s. De basis van het huidige militaire apparaat werd vooral gelegd door Nixon en Ford, maar Reagan zorgde voor de aankoop,” benadrukt Norman R. Augustine, voormalig topman van Lockheed Martin. “Zelfs het Star Wars-programma was al op het einde van de jaren zestig opgedoken, maar Reagan bouwde het verder uit.”

Augustine benadrukt daarbij dat het rakettenschild minder impact had op de industrie dan velen denken. “Er werd weliswaar veel ruchtbaarheid aan gegeven en het was bijzonder controversieel,” stelt hij. “Maar in het kader van de globale uitgaven van defensie was het niet echt groot en het meeste werd besteed aan onderzoek en ontwikkeling, een relatief klein departement van het budget van landsverdediging. Het was vooral belangrijk voor de Sovjets. Zij waren ervan overtuigd dat het rakettenschild kon werken, veel meer dan de meesten onder ons en zeker meer dan onze media.”

De Sovjets voelden volgens Augustine aan dat zij aan die technologie niet konden tippen en geloofden dat Reagan veel meer geld zou besteden aan wapens dan zij konden uitgeven, wat hen uiteindelijk de Koude Oorlog deed opgeven. “Critici stellen echter in vraag of Reagan zijn tegenstanders echt wel te slim af was. Het ging vooral om twee militaire apparaten die hun regering probeerden te overtuigen zoveel mogelijk geld te besteden aan defensie,” benadrukt Pierre Sprey, tijdens de jaren zeventig en tachtig adviseur van het Pentagon.

Het was volgens Sprey niet zozeer een militaire uitbouw dan wel een aankoop-golf. “Reagan gaf geld uit aan wapen-producenten, maar de fondsen voor de troepen, het onderhoud en training brokkelden af,” voegt hij er aan toe. “Zo gaf Reagan niet alleen zijn goedkeuring aan de dure B-2 bommenwerper, maar hij haalde ook de B-1 vanonder het stof, een programma dat geplaagd werd door problemen en waar de luchtmacht niets moest van hebben. Het werd door Clinton weer afgevoerd.”

Gansler merkt op dat de vrijgevigheid van Reagan ook leidde tot verspillingen en excessen, wat een aantal schandalen tot gevolg had. “Om die problemen voortaan te vermijden, werd tijdens de tweede regerings-periode van Reagan de Packard Commissie opgericht,” benadrukt The New York Times. “Zij legde het Pentagon op om het over een andere boeg te gooien en een meer commerciële koers te volgen. Een rapport uit 1999 laat uitschijnen dat dit de efficiëntie niet ten goede is gekomen. Een aantal van de Packard-aanbevelingen – die toeleveranciers onder meer een grotere vrijheid gaf om zelf hun onderaannemers aan te duiden – blijven ook vandaag echter nog gelden.”

Sommige experts beweren echter dat de Reagan-regering gezorgd heeft voor de laatste bloei van de defensie-technologie. “De zware investeringen leidden tot vernieuwingen in de stealth-technologie, het gebruik van composiet-materialen, de ontwikkeling van software voor computer-gecontroleerde systemen en de ontwikkeling van de zogenaamde slimme projectielen,” vindt Andrew F. Krepinevich Jr., directeur van het Center for Strategic and Budgetary Assessments.

John E. Pike van Globalsecurity.org voegt er aan toe dat Reagan meteen ook het einde betekende van een periode, teruggaand tot de tweede wereldoorlog, waarin het militaire apparaat de grootste technologische innovator van de Verenigde Staten was. “Kort nadat Reagan uit het Witte Huis vertrok, zorgde het internet ervoor dat de commerciële sector de militaire technologie voorbij stak,” merkt hij op. “Defensie is een consument van technologische innovatie geworden in plaats van daarin een voortrekkersrol te spelen.”

De krant stipt aan dat de militaire industrie zich aan het hervormen is door het opslorpen van bedrijven die gespecialiseerd zijn in informatie-technologie en beginnen te werken is aan netwerken en systemen in plaats van het bouwen van een militair arsenaal. “Er wordt weliswaar opnieuw meer geld uitgegeven aan wapens, maar dat wordt besteed aan een ander soort wapens dan tijdens de Reagan-periode,” aldus Schneider en Merle. “In 1987 bouwde General Dynamics 947 M1-tanks, maar sinds 1993 is er geen enkele meer uit de fabriek gekomen. Reagan keurde de aankoop van 29 Seawolf-atoomduikboten goed, maar er werden er slechts drie gebouwd. Reagan wilde een Navy-vloot die beschikte over 600 schepen. Hij slaagde bijna in zijn opzet, want in 1989 bezat de Amerikaanse marine 591 vaartuigen. Vandaag zijn er daarvan 295 overgebleven.”

13:52 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Verkiezingen: Vlaams Blok blijft hameren op economisch autonoom Vlaanderen

Het Vlaams Blok ziet een onafhankelijke politiek, los van Wallonië, als enige manier om de economische sterkte van Vlaanderen te vrijwaren. Op die manier kan Vlaanderen volgens de partij aan lagere loonkosten werken en wordt ook de schuldenberg afgebouwd, omdat er geen transfers meer zouden gaan naar Wallonië, dat volgens het Vlaams Blok de grote schuldige is van de wankele economische toestand van Vlaanderen.

De toestand van de openbare financiën is volgens het Vlaams Blok een communautaire kwestie. “De federale regering doet steevast een beroep op de gemeenschappen en de gewesten om de totale begroting in evenwicht te krijgen en om tevens de openbare schuld te verminderen,” wordt er opgemerkt. “Vlaanderen slaagt erin de doelstellingen te bereiken, maar Wallonië weigert zijn steentje bij te dragen. Omwille van de federale loyaliteit hypothekeren de Vlamingen hun eigen welvaart, terwijl Wallonië zoals steeds de eigen prioriteiten veilig stelt.”

Het bestaan van België en een centraal gestuurde economie is volgens het Vlaams Blok zonder meer nefast voor beide regio’s. “Wallonië moet het hoofd boven water houden met steeds meer geld uit de schatkist – Vlaams geld – en Vlaanderen moet met de handrem op werken aan zijn economische vooruitgang,” aldus de partij. “Dat op zich is al geen evidentie en zeker niet in een periode van economische stagnatie.”

Gesteld wordt dat Vlaanderen dynamische en flexibele ondernemingen heeft, een relatief lage werkloosheid en dat de regio bovendien een lage overheidsschuld zou kunnen hebben. “Wij hebben dus alle troeven in handen voor een sterke en veerkrachtige economie.,” benadrukt het Vlaams Blok. “Vlaanderen moet echter nog altijd Wallonië zwaar subsidiëren en het ontbreekt ons aan de mogelijkheden – eigen bevoegdheden – om een eigen economisch beleid op poten te zetten. Om de haverklap botst Vlaanderen op Waalse veto’s. België is ook voor onze economische ontwikkeling uitgegroeid tot een lastige hinderpaal. Vlaanderen moet dan ook zo snel mogelijk zijn eigen economisch beleid kunnen voeren.”

Verder stelt het Vlaams Blok dat België in de laatste decennia een astronomische schuldenberg opgebouwd heeft van om en bij de 275 miljard euro. “Vlaanderen kon medio jaren tachtig het economische tij keren door een omschakeling naar diensten en nieuwe, moderne industrietakken,” stelt de partij. “Wallonië hield tot voor kort echter vast aan zijn verouderde industrie. De economie kreeg er in het verleden dan ook zware klappen met hoge werkloosheid tot gevolg. Het kortzichtige Waals-Belgische beleid leidde dan ook al snel tot een hoogoplopende staatsschuld. De beruchte wafelijzerpolitiek versterkte nog eens deze trend: voor elke frank die in Vlaanderen een nuttige besteding kreeg, moest er ook één naar Wallonië gaan, maar dan vaak voor nutteloze projecten.”

Volgens het Vlaams Blok draagt Vlaanderen niet alleen de zware lasten van de staatsschuld, maar moet het daarenboven ook nog eens het Waalse wanbeleid financieren. De huidige situatie is voor ons, Vlamingen, onhoudbaar en onaanvaardbaar. Vlaanderen kan niet blijven opdraaien voor de Waalse tekorten. Zolang de staatsschuld een nationale materie blijft, zal Wallonië het nut van besparingen niet inzien en het geld over de balk blijven gooien. Het Vlaams Blok eist daarom een onmiddellijke splitsing van de overheidsschuld.”

Het is volgens het Vlaams Blok tijd dat Wallonië zelf zijn boontjes leert doppen en de tering naar de nering zet. Wallonië moet kiezen voor besparingen en zelf de verantwoordelijkheid dragen voor zijn uitgaven. “Responsabilisering van Wallonië zal leiden tot een minder dure sociale zekerheid,” wordt er opgemerkt. “Het Vlaams Blok eist daarom de stopzetting van de enorme transfers naar Wallonië en de onmiddellijke splitsing van de sociale zekerheid. Het Vlaams Blok is voor een solidariteit in een Europese context. Wij willen graag solidair zijn met andere Europese naties. Als dat tegen Vlaamse voorwaarden gebeurt, willen wij met Wallonië evengoed solidair zijn als bijvoorbeeld met Portugal.”

Het Vlaams Blok beweert ook kritisch te staan tegenover een al te verregaande globalisering. “Ondernemingen vestigen zich doorgaans in een politiek stabiel land of streek met een gezond economisch beleid. Een gunstig fiscaal regime is een belangrijk criterium,” merkt de partij op. “Juist op dat vlak scoort België bijzonder slecht. De parafiscale lasten zijn loodzwaar en bovendien gaat de internationale concurrentiepositie van België – en dus van Vlaanderen – achteruit. De onrechtmatige en massale toekenning van Europese subsidies aan Wallonië betekent voor Vlaanderen een grootschalige concurrentievervalsing. Meer dan tweederde van de door Europa aan België toegekende miljarden zijn voor het zuiden bestemd. Met die steun lokt Wallonië bedrijven uit Vlaanderen weg, zodat Europese fondsen de vrije mededinging in feite ernstig ondermijnen. Daarnaast stellen we ook nog vast dat heel wat bedrijven vluchten naar lageloonlanden. Het is vaak onmogelijk op te boksen tegen landen met lage lonen en een lakse wetgeving op het gebied van milieu, fiscaliteit, handelen sociale wetgeving.”

Om de bedrijfsvlucht te stoppen stelt het Vlaams Blok dat een eerlijke vrije handel slechts mogelijk is met landen met gelijklopende sociaal economische inzichten. Het Vlaams Blok pleit er dan ook voor dat de EU pragmatische beschermende maatregelen neemt tegen landen die niet dezelfde hoge sociale en ecologische normen hanteren. Op die wijze kunnen we ook vermijden dat levensnoodzakelijke economische takken uit Europa verdwijnen.”

Op het gebied van werkloosheidscijfers stelt het Vlaams Blok dat België in vergelijking met andere Europese landen lang geen goede resultaten boekt. “Vlaanderen doet het nochtans lang niet slecht,” aldus het Vlaams Blok. “Toch is de werkloosheid in België opmerkelijk hoger dan het gemiddelde. Dat is te wijten aan de slechte prestaties van Wallonië. Vlaanderen kan nog altijd geen eigen tewerkstellingsbeleid voeren, omdat wij niet over de noodzakelijke bevoegdheden beschikken en omdat we voor de financiering van zo een beleid nog altijd zijn aangewezen op het Belgische niveau. Bovendien boycot Wallonië elke poging om een Vlaams tewerkstellingsbeleid op gang te trekken. Het Vlaams Blok eist dan ook het overhevelen naar Vlaanderen van de bevoegdheden met betrekking tot tewerkstelling en blijft bij zijn eis tot fiscale autonomie.”

Het Vlaams Blok merkt ook nog op dat de meeste loononderhandelingen zich in België nog altijd centraal afspelen. “Dat is niet logisch, want de productiviteit in Vlaanderen ligt stukken hoger dan in Wallonië,” wordt er opgemerkt. “De talenkennis in het zuiden is meestal gebrekkig. De lonen zijn er relatief hoog en in de werkloosheid scoort Wallonië aanzienlijk slechter. Het ligt dus voor de hand dat Vlaanderen bij nationale onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers de tol betaalt. Daarom pleit het Vlaams Blok voor het afsluiten van sectorale akkoorden op Vlaams niveau. Zo kunnen wij in Vlaanderen een eigen loonpolitiek voeren en onze concurrentiepositie verbeteren op de internationale markt.”

11:48 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Economie in de kranten

Mede door het gratis beleid van sp.avoorzitter Steve Stevaert betaalt het modale Vlaamse gezin nu 30 euro per jaar meer voor zijn elektriciteit. Zelfs na afrekening van de leveringen gratis stroom. Dat berekenden de elektriciteitsdistributeurs. Honderd kilowattuur gratis elektriciteit per gezinslid, een gratis spaarlamp, een gratis budgetmeter. De sp.a pakt er graag mee uit. En straks ook nog nachttarieven voor stroom tijdens het weekeind. Uit berekeningen blijkt dat ‘gratis’ in feite ‘duurder’ is. Zeker voor het modale gezin dat op een verbruik van 3.500 kilowattuur afgerekend wordt. Dat krijgt nu op zijn eindfactuur gemiddeld 30 euro meer aangerekend dan vroeger, is onder meer bij de distributeurs Imea en Iveka becijferd. Bij stroomproducent Electrabel worden de berekeningen en de verhoogde eindfacturen bij de modale klanten bevestigd. De opwerping van Stevaert dat “de rijken de stroom van de armen betalen” klopt niet. De ‘armen’ halen effectief een beperkt financieel voordeel uit zijn beleid. Maar wat is ‘rijk’? Blijkt dat het vooral de gewone verbruikers zijn die de rekening van de minderbegoeden betalen. (Gazet van Antwerpen)

Disneyland-Parijs vierde gisteren de zeventigste verjaardag van Donald Duck met een gigantische taart, maarer hangt een steeds dreigender schaduw over de toekomst van Europa’s grootste toeristische trekpleister. Na zeven maanden moeizaam onderhandelen met haar belangrijkste schuldeisers heeft Euro Disney een voorakkoord uit de brand gesleept over de herschikking van het financieringsplan. Het relatief goede nieuws deed de beurskoers eventjes opwippen naar 37 eurocent, wat nog altijd maar een fractie is van de hoogste koers ooit (10,25 euro). Europa’s grootste themaparkbedrijf torst een loodzware schuldenlast van 2,4 miljard euro die het niet langer kan aflossen volgens plan. Meer dan een derde van die ontzaglijke som werd haar geleend door de Franse staatsbank Caisse des Depots et Consignations, die zich nu akkoord verklaart met de voorgestelde herstructurering waarover voorlopig geen details worden vrijgegeven. Maar als niet alle schuldeisers tegen het einde van de maand hun fiat hebben gegeven over dit financieel herstructureringsplan, kan Euro Disney nog altijd verplicht worden al haar schulden onmiddellijk af te betalen, wat het noodlijdende bedrijf in geen geval kan. Euro Disney mag dan in 2003 12,4 miljoen bezoekers ontvangen hebben, het bedrijf leed vorig jaar een nettoverlies van 56 miljoen euro. De eerste drie maanden van dit jaar groeiden de verliezen in ijltempo aan naar 109 miljoen euro. Voldoende om Donald Ducks vrekkige oom Dagobert een beroerte te bezorgen. (Het Nieuwsblad)

De directie van Siemens Business Services (SBS), het dochterbedrijf van Siemens dat gespecialiseerd is in informatietechnologie, wil onder meer werknemers ouder dan 49, “die minder flexibel zijn dan jongeren”, ontslaan, zo heeft Freddy Gathoye van de christelijke bediendenvakbond (LBC) gezegd na een bijeenkomst van de directie en de vakbonden. Het was de eerste vergadering met de directie sinds haar aankondiging eind mei dat ze 70 mensen wil ontslaan. “De directie poogt de kostprijs naar beneden te halen door activiteiten te centraliseren en naar Rusland te verplaatsen”, aldus de vakbondsman. SBS telt momenteel 515 werknemers. De vakbonden stellen zich vragen bij de herhaaldelijke personeelsinkrimpingen. Gathoye: “Twee jaar geleden waren we met 850, in oktober 2003 met 655 en morgen, na de derde herstructurering, met 445. Het management verandert regelmatig en dat gaat telkens gepaard met een herstructurering.” De directie en de vakbonden zien elkaar volgende dinsdag opnieuw in het kader van de procedure-Renault. (Het Laatste Nieuws)

Het klopt niet dat vooral arme mensen met een oude wagen rijden. Dat staat in een studie van de autofederatie Febiac. Bijna 600.000 Belgische gezinnen bezitten een wagen van minstens tien jaar oud. “De meerderheid behoort tot de rijkere middenklasse en de hoogste inkomens”, beweert Febiac. De autofederatie grijpt de studie aan om te pleiten voor hogere belastingen op oude wagens. “Zo’n belastingverhoging is goed voor het milieu. Auto’s ouder dan tien jaar palmen 20 procent van het wagenpark in, maar zijn goed voor 60 tot 85 procent van de vervuiling”, zegt Febiac. Voorzitter Jean-Albert Moorkens: “De vervuilende voertuigen versneld uit het verkeer halen kan via fiscale mechanismen die, zo blijkt uit ons onderzoek, niemand financieel pijn hoeven te doen.” (De Morgen)

De Franse minister van Financiën, Nicolas Sarkozy, heeft zware kritiek geuit op de Europese Centrale Bank (ECB). Hij hekelde de inflatiedoelstelling van 2 procent en riep de ECB op meer aandacht te hebben voor de economische groei en werkgelegenheid. Intussen daalde de euro fors tegenover de dollar, omdat de wisselmarkt een sterke Amerikaanse renteverhoging vreest. “Het feit dat prijsstabiliteit wordt gedefinieerd als een inflatie van 2 procent is een probleem,” zei Sarkozy op een vergadering van de Franse regeringspartij UMP. ‘Wat me stoort is dat duurzame groei op de tweede plaats komt. Ik geloof in de strijd tegen de inflatie, maar in de eerste plaats in de strijd voor werkgelegenheid.’ Met deze uitspraken lanceerde Sarkozy een frontale aanval op het beleid van de ECB. Frankfurt streeft naar een inflatie van iets minder dan 2 procent op middellange termijn. Indien de doelstellig prijsstabiliteit is bereikt, ondersteunt de ECB ook andere doelstellingen van het economische beleid, zoals groei en werkgelegenheid. (Financieel Economische Tijd)

De New Yorkse gouverneur George Pataki maakt vandaag bekend welke kunst- en cultuurinstellingen op de terreinen van het World Trade Center mogen bouwen. Een van de grote kanshebbers is het Drawing Center, een New Yorkse kunsthal die geleid wordt door de Vlaamse curator en kunstcritica Catherine de Zegher. Het Gentse architectenbureau Robbrecht en Daem maakte de architectuurstudie en eerste maquettes. Welke culturele infrastructuur er op Ground Zero moet verrijzen, is een van de laatste grote knopen die New York moet doorhakken voor de heropbouw van Ground Zero. In juni vorig jaar is een wedstrijd uitgeschreven waaraan alle culturele instellingen wereldwijd mochten deelnemen. Uit de 113 voorstellen zijn in februari vijftien finalisten geselecteerd. Daar zitten enkele grote instellingen bij, zoals de New York City Opera, en een nog niet bestaand Freedom Museum, naast dans- en theatergezelschappen. Maar het Drawing Center, dat als enige kunstinstelling geselecteerd is, wordt in de New Yorkse pers getipt als (mede)winnaar. Deze middelgrote kunsthal uit Soho die zich toelegt op oude en hedendaagse tekeningen, wordt sinds 1999 geleid door De Zegher. Robbrecht en Daem maakten de architecturale voorstudies voor hun gebouw op Ground Zero. (De Standaard)

De gsm-markt doet het opnieuw beter. Wereldwijd groeide het aantal verkochte mobiele telefoons de eerste drie maanden van dit jaar met 34 procent, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat berekende het gespecialiseerde onderzoeksbureau Gartner. Opvallend: marktleider Nokia verliest als enige marktaandeel. Wereldwijd werden van januari tot eind maart 153 miljoen gsm’s verkocht. Dat zijn er een derde meer dan vorig jaar, meteen het sterkste groeitempo ooit in een eerste kwartaal. Aan de basis liggen de sterke verkoopcijfers van de nieuwe gsm-modellen, en de boom in Azië en dan vooral in China. Gebaseerd op de resultaten van de eerste drie maanden, zouden over het hele jaar wereldwijd minstens 600 miljoen gsm’s worden verkocht, meent Gartner-analist Ben Wood. De Finse fabrikant Nokia blijft marktleider, maar verloor wel als enige een belangrijk stuk marktaandeel. In vergelijking met vorig jaar viel Nokia terug van 34,6 pct tot 28,9 pct. Het Amerikaanse Motorola bezet de tweede plaats met een marktaandeel van 16,4 pct (14,7 pct vorig jaar). Nummer drie is Samsung met 12,5 pct marktaandeel (voorheen 10,8 procent). Siemens krijgt de vierde plaats met een marktaandeel van 8 pct (7,6 pct), gevolgd door Sony Ericsson met 5,6 procent marktaandeel (4,7 pct). (Belang van Limburg)

09:49 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

09-06-04

Zijn bedrijfsleiders cultuurbarbaren?

Het is vanzelfsprekend dat bedrijfsleiders zich bezig houden met het besturen van hun onderneming, het werken aan innovaties en het nemen van beslissingen. Maar ze zouden meer aandacht moeten hebben voor kunst en cultuur. Dat is alvast het centrale thema van het boek ‘L’Intelligence Sensible’ van de Franse filosofe Christine Cayol, tevens drijvende kracht achter het incentive-bureau Synthésis.

Kunst en cultuur kunnen volgens haar bedrijfsleiders inspireren tot het nemen van belangrijke beslissingen. “De economische wereld wordt gedomineerd door een Cartesiaanse instelling,” merkte Cayol op in Journal du Net. “Daarin staan techniek en wetenschap centraal en de bedrijfleiders laten meestal hun emotionele mogelijkheden ongebruikt. Dat zorgt voor een steeds grotere handicap bij de leidende kaders, waarbij sociale en ethische waarden ontbreken.” Dat heeft volgens haar nefaste gevolgen. “Bedrijfsleiders gaan ongemakkelijk om met wanorde, onzekerheid, creativiteit, informatie en sociale contacten,” meent ze. “Dat heeft zijn weerslag op de algemene bedrijfsstrategie, vooral op het gebied van crisisbeheersing en innovatie-politiek.”

Om dat emotioneel potentieel opnieuw aan te boren, wil Synthésis met de bedrijfsleiders de wereld van de kunst en cultuur exploreren. “Individueel of in groep worden die industriëlen uitgenodigd op een geleid bezoek aan een kunsttentoonstelling, de bioskoop of het theater,” aldus Journal du Net. “Dat zijn echter niet louter ontspanningsmomenten, want ze krijgen een duidelijke opdracht mee, zoals bijvoorbeeld het verwoorden van hun reacties bij het zien van bijvoorbeeld een schilderij van Picasso of het naar voor brengen van een tekst op een theaterpodium.”

Cayol stelt dat de praktijk bewezen heeft dat deze manier van werken bijzonder positieve resultaten oplevert. “Vooral de sociale contacten en het beheersen van moeilijke periodes blijken veel vloter te gaan,” vertelt ze. “Bovendien hebben vele bedrijfsleiders die met ons hebben gewerkt een ‘narrenfiguur’ binnen hun organisatie gebracht om de creativiteit en het nemen van risico’s aan te moedigen.”

Een gelijkaardige stelling wordt trouwens naar voor gebracht in ‘La Soif d’Emotion’ van het Institut Foreseen. Ook hier wordt gesteld dat het stimuleren van emoties voor een balans zorgen met het rationalisme dat onze economisch gedreven maatschappij domineert. In het rapport wordt opgemerkt dat emotie daarbij een bevrijdende kracht is, maar bovendien ook een uitstekend verkoopsargument kan zijn.

17:14 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Ook Nike wordt een blogger

Sportkleding-fabrikant Nike heeft een overeenkomst afgesloten met Gawker Media, een bedrijf dat gespecialiseerd is in weblogs. Nike wil op deze manier potentiële klanten interesseren. Er wordt een blog gestart met de titel ‘Art of Speed’. Een maand lang worden daarop vijftien korte films getoond met het thema snelheid. Gawker Media Contract Productions zorgt voor de layout, het commentaar, links en andere zaken. Volgens Nick Denton van Gawker Media zijn steeds meer adverteerders geïnteresseerd in weblogs om hun campagnes op te tonen.

Gawker werd opgericht door gewezen journalist Nick Denton en is het moederbedrijf van onder meer de satirische en bijzonder succesvolle weblogs Gawker en Wonkette. Tot de Gawker-stal behoort ook de Fleshbot, door Denton omschreven als een pornoblog voor intellectuelen. Fleshbot pakte als eerste uit met de beruchte porno-video van Paris Hilton. Het bloggen heeft van Nick Denton trouwens een miljonair gemaakt.

Gawker is nu begonnen met het bloggen voor grote adverteerders. “Marketeers zijn bijzonder geïnteresseerd in de mogelijkheden van het medium,” vertelde Denton aan The New York Times. “Men zou er gewoon reclame-campagnes kunnen op plaatsen, maar sommige marketeers denken verder en zoeken naar andere manieren om in te spelen op deze nieuwe vorm van onafhankelijke media.” Nike levert de vijftien filmpjes, maar de editoriale controle ligt bij Gawker.

De weblogs van Gawker Media zijn maandelijks goed voor 400.000 tot 700.000 bezoekers. “Maar voor Nike was de kwaliteit van het gebodene veel belangrijker dan de kwantiteit,” aldus Nick Denton. Nate Tobeckson, communicatie manager bij Nike, voegde er aan dat dat Gawker het perfecte publiek heeft voor de adverteerder. “Het is misschien een kleine, maar wel belangrijke en invloedrijke groep.” Volgens Steve Hall – uitgever van de reclame-weblog Adrants – heeft Nike een slimme zet gedaan. “De blog zal hen weliswaar geen enorme omzetstijging bezorgen, maar zal wel tot een positieve opinie over het merk opleveren. Bovendien zal er heel wat over het initiatief en Nike gepraat worden.”

De krant merkt echter op dat sommige bloggers eraan twijfelen of een dergelijk reclame-model wel zou aanslaan in de zeer karakteristieke wereld van de weblogs, waar een onafhankelijke en cynische houding – vooral ten opzichte van de traditionele media – wordt nagestreefd. “Ik twijfel er aan dat vele online lezers geïnteresseerd zijn in de reclame-blog,” vertelde Patrick Phillips, blogger van ‘I Want Media’, aan NYT-journalist Nat Ives. “Indien je weet dat je op een site terecht komt waar men je iets probeert te verkopen, zou de interesse al wel eens vlug kunnen verdwijnen.”

15:39 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Verkiezingen: CD&V wil loonkosten verlagen

Voor de CD&V is de verlaging van de loonkosten de economische topprioriteit. Arbeid moet volgens de partij goedkoper worden om nieuwe jobs te creëren. Ook een kwaliteitsvolle basisopleiding met een professionele studiekeuzebegeleiding en een groot accent op ondernemerschap moeten volgens de CD&V de kansen op tewerkstelling verhogen. De partij wil leerlingen van het technisch en beroepsonderwijs en van alternerend leren ook de kans geven om kwaliteitsvolle stages te lopen in bedrijven.

Werkzoekenden wil CD&V ondersteunen via een bindend aanbod binnen de 6 maanden van een individueel traject dat leidt tot een job. Daarnaast moet er voor de partij opnieuw veel meer worden geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling. “Kennis is onze enige grondstof,” wordt er opgemerkt en de CD&V wil de komende jaren telkens 100 miljoen euro extra vrijmaken voor onderzoek en ontwikkeling. “Voorts moet het beleid ook worden gericht op het behouden en aantrekken van hooggeschoolde onderzoekers aan universiteiten,” aldus de CD&V. “Het verlagen van de loonkosten zal helpen om brain drain tegen te gaan. Daarom wil CD&V ook een stelsel van wetenschappelijke loopbaanonderbreking uitbouwen, om eigen onderzoekers die tijdelijk naar het buitenland gaan, toe te laten terug te komen naar Vlaamse universiteiten. Tot slot wil CD&V ook stimulerende maatregelen nemen voor een grotere beschikbaarheid van risicokapitaal voor startende ondernemingen.”

“De land- en tuinbouwsector is nog steeds één van de grootste en belangrijke spelers van onze economie en verdient daarom een beter beleid dan de voorbije vijf jaren,” merkt de partij op. “Een beleid gericht op de toekomst en met respect voor de sector.” De CD&V wil er zorg voor dragen dat bedrijven die kwaliteitsvolle producten leveren, met oog voor milieu en dierenwelzijn, een blijvende en rechtszekere toekomst hebben. “De leefbaarheid van onze familiale land- en tuinbouwbedrijven moet namelijk verzekerd zijn en blijven. Hiervoor is het voor ons belangrijk de consument te overtuigen van de veiligheid en de kwaliteit van al het voedsel dat wij in Vlaanderen produceren.”

Door te streven naar een wederzijdse positieve en opbouwende houding van landbouwers, consumenten en opiniemakers, wil de partij ervoor zorgen dat de land- en tuinbouwers weer zin krijgen in hun werk, waar ze terecht fier op kunnen zijn. Concreet wil de partij onder meer zorgen voor een onmiddellijke en correcte afbakening van de 750.000 hectare landbouwgebied. “Ook zullen de landbouwers het vertrouwen krijgen om de milieudoelstellingen te bereiken op de wijze die zij zelf verkiezen. We realiseren een echte administratieve vereenvoudiging met een éénmalige jaarlijkse oppervlakteaangifte,” zegt de partij nog.

14:04 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Bedrijven hebben hotspots nodig

Een onderzoek van Gartner wijst uit dat bedrijven hotspots zouden moeten huren in luchthavens en publieke ruimtes. Op die manier zouden ze de productiviteit van hun mobiele werknemers met ruim dertig minuten per dag kunnen verbeteren.

In ElectricNews.net wordt gesteld dat het aantal gebruikers van hotspot het voorbije jaar wereldwijd was opgelopen tot 9,4 miljoen. Dat zou volgens het rapport dit jaar verdrievoudigen. Volgens Gartners moeten bedrijven een strategie uitwerken waarbij hun werknemers toegang krijgen tot hotspots, maar er tevens voor zorgen dat ze de kosten ervan onder controle houden. Indien het bedrijf geen regeling vindt, zullen de werknemers ze volgens Gartner toch gebruiken en de kosten ervan onder andere hoofdingen aan het bedrijf doorverrekenen.

Ook moet er volgens het onderzoek voor gewaakt worden geen lange overeenkomsten af te sluiten met de hotspot-providers. “De sector is immers voortdurend aan veranderingen onderhevig en het gevaar bestaat dat sommige providers niet aan bepaalde noden van de bedrijven tegemoet zullen kunnen komen,” wordt er opgemerkt. “Bovendien moet het bedrijf goed opvolgen hoe de hotspots gebruikt worden, zodat men weet wat welke toekomstige evoluties interessant kunnen zijn.” Gartner stelde ook dat veel van de hotspot-aanbieders de tweede helft van het jaar zouden fuseren of overgenomen worden.

12:07 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Economie in de kranten

Antwerpen blijft de komende jaren dé winkelstad bij uitstek. De betere locaties zoals de Meir behouden hun plaats aan de top. Bovendien krijg je een opwaardering van de stationsbuurt, eens Antwerpen-Centraal is afgewerkt. Opvallend is dat de baanwinkels op de Bredabaan de duurste huurprijzen in ons land achter hun naam krijgen. Eric Van Dyck (Cushman&Wakefield Healey&Baker) onderstreepte dinsdag tijdens het congres Antwerpen Vastgoed dat het winkelgebeuren in Antwerpen enorm belangrijk blijft voor ons land. De stad blijft de absolute top. Dat wordt ook geïllustreerd door de huurprijzen die de winkels moeten neertellen. Zo betalen de baanwinkels op de Bredabaan (niet het klassieke winkeldeel, maar meer richting Schoten) met 140 euro per vierkante meter per jaar de hoogste huur. Het winkelgedeelte is trouwens uit de top gevallen, net als de Abdijstraat, door de komst van het Wijnegem Shopping Center. Wijnegem Shopping Center is na Woluwe het duurste winkelcentrum in België. Bij de start in 1993 was Wijnegem nog het goedkoopste. Handelaars betaalden tussen 400 en 450 euro per vierkante meter per jaar. Nu ligt dat al op gemiddeld 995 euro. Van elke passant op de Meir moet een winkel gemiddeld 1,75 eurocent binnenhalen om alleen nog maar de huur te kunnen betalen. Die bedraagt 1.200 euro per vierkante meter per jaar.Daarmee staat de Meir na de Brusselse Nieuwstraat op de tweede duurste plek. (Gazet van Antwerpen)

De Amerikaanse president W. Bush zal tijdens de top van de G8 Duitsland, Frankrijk en Italië verzoeken, “pijnlijke” economische hervormingen door te voeren om hun economie er bovenop te helpen. Dat zei een Amerikaanse regeringsfunctionaris dinsdag. “Het is voor Europa belangrijk om enkele moeilijke structurele hervormingen te ondernemen”, luidde het. Terwijl de Verenigde Staten uitzicht hebben op een economische groei van 4,6 procent dit jaar, blijft de eurozone -waartoe G8-leden Duitsland, Frankrijk en Italië horen- naar verwachting steken onder de twee procent. Het gaat om “hervormingen” volgens het gekende neoliberale recept op de arbeidsmarkt, bij de pensioenkassen en in de gezondheidssector. De president zal volgens de anonieme bron zijn opmerkingen woensdag maken, tijdens de eerste werksessie. (Het Belang van Limburg)

Farma- en chemiegroep UCB verwacht dat de nettowinst over het jaar 2004 minstens met tien procent zal groeien. Dat heeft afgevaardigd bestuurder Georges Jacobs gezegd tijdens de algemene jaarvergadering van het bedrijf. “De verkopen tijdens de eerste maanden laten ons toe om een tweecijferige groei van de nettowinst te voorspellen in de farmadivisie”, luidde het. UCB haalt het grootste deel van de winst uit de farmadivisie met de bestsellers Zyrtec (anti-allergie) en Keppra (epilepsie). Jacobs verwacht dat de verkoop van Zyrtec in de VS dit jaar zal verminderen gezien de concurrentie van generiesche medicijnen. Vorige maand bereikte UCB een akkoord voor de overname van het Britse biotechnologiebedrijf Celltech, een transactie die geraamd wordt op bijna 3 miljard dollar. Celltech werkt aan een veelbelovend medicijn tegen artritis. UCB bezit momenteel 13 procent van de uitstaande aandelen Celltech. De chemiedivisie van UCB heeft te lijden onder de energieprijzen en de kosten voor grondstoffen. Toch verwacht Jacobs dat de marges stabiel zullen blijven. (Gazet van Antwerpen)

Glaverbel gaat een herstructurering uitvoeren in haar vestiging Glaverbel Coating in Lodelinsart bij Charleroi. Daarbij moet ongeveer 40 procent van het personeel over een periode van twee jaar afvloeien. Dat komt neer op bijna 100 van de 240 werknemers. Glaverbel Coating is gespecialiseerd in de productie en de veredeling van glas met zonwerende coatings voor de mondiale markt van grote bouwwerken. In een mededeling zegt de groep dat de vestiging in Lodelinsart zwaar verlieslatend is. De slechte cijfers zijn te wijten aan een teruglopende vraag, de grotere concurrentie van lokale producenten op overzeese markten, en de lage prijzen. Naast de personeelsinkrimping zal het aantal producten worden ingeperkt en het productie-apparaat worden aangepast aan de reële marktsituatie, zo luidt het. (Het Belang van Limburg)

TUI Airlines Belgium, de in maart opgerichte luchtvaartmaatschappij, gaat binnenkort een vijfde Boeing 737-400 in dienst nemen. Er worden ook 50 extra mensen vliegend personeel in dienst genomen. Dat maakte de luchtvaartmaatschappij dinsdag in een mededeling bekend. Met de uitbreiding is de korte en middellange-afstandsvloot volledig. TUI Airlines Belgium vliegt de vakantiegangers van Jetair, VIP Selection, Sunjets en Jet Only naar hun vakantiebestemming. De Belgische maatschappij heeft al vier Boeings in dienst; op 2 juli komt daar een vijfde toestel bij voor korte en middellange-afstandsbestemmingen. De 50 mensen vliegend personeel zullen worden ingezet om de dienstverlening tijdens de tweede helft van de zomer te garanderen. Een deel van hen zal daarna kunnen doorgroeien naar de langeafstandsvluchten, die in het najaar van start gaan. TUI Airlines stelt nu 235 mensen tewerk. (Gazet van Antwerpen)

De bouwactiviteit in België is het voorbije jaar opnieuw licht gegroeid (+1,3 pct). Het gaat om een relatief bescheiden groei, maar desondanks betekent het een belangrijke trendbreuk na de twee voorgaande negatieve jaren, aldus André Dherte, voorzitter van de Confederatie Bouw, dinsdag op een persconferentie. De verbetering is volgens de Confederatie volledig toe te schrijven aan de sector ‘gebouwen’ en dan vooral de woningbouw. Daar boomden zowel de renovatie (+12 pct) als de nieuwbouw (+6 pct). De sector burgerlijke bouwkunde daarentegen, met onder meer de openbare werken, blijft achteruitgaan (-1 pct), zij het aan een trager tempo dan de twee voorgaande jaren. (Het Belang van Limburg)

Microsoft heeft dinsdag officieel beroep aangetekend bij het Europese Hof van Justitie in Luxemburg, tegen de veroordeling van 24 maart. De griffie in Luxemburg bevestigt het beroep te hebben ontvangen; de aanvraag van Microsoft wordt onderzocht. Op 24 maart van dit jaar veroordeelde de Europese Commissie de Amerikaanse groep tot een recordboete van 497 miljoen euro voor het misbruiken van haar dominante positie op de computermarkt. De Commissie verplichtte Microsoft om haar anti-concurrentiële activiteiten, zoals de systematische toevoeging van audio- en videoprogramma’s aan het besturingssysteem Windows, te wijzigen. Ook moest Microsoft gegevens over het besturingssysteem ter beschikking stellen van de concurrentie. Tegen die verplichtingen heeft Microsoft dinsdag nog geen beroep aangetekend. “De procedure tot opschorting van straf zal wellicht in de loop van de komende dagen worden opgestart”, zegt Tom Brookes, woordvoerder van Microsoft. Het feit dat de Amerikaanse gigant de zaak voor het Europese Hof van Justitie brengt, is niet echt een verrassing. Sinds haar veroordeling kondigde Microsoft al aan dat ze van plan was om de beslissing aan te klagen. “Brussel heeft het eerste woord, maar het Europese strafhof het laatste”, aldus Brad Smith, de juridisch verantwoordelijke van Microsoft op 24 maart. (De Standaard)

De stad Sint-Niklaas is kandidaat om evenementen op te vangen die om een of andere reden niet in Antwerpen kunnen plaatsvinden. Burgemeester Freddy Willockx (sp.a) heeft hierover een overeenkomst afgesloten met collega-burgemeester en partijgenoot Patrick Janssens. Sint-Niklaas is momenteel de Grote Markt aan het herinrichten tot een groot evenementenplein met ondergrondse parkeerplaatsen. Volgens Willockx biedt de grootste markt van het land een ideaal kader voor evenementen en feesten. De metropool daarentegen kent een oververzadiging van evenementen. Bedoeling is dat activiteiten die niet in Antwerpen kunnen doorgaan naar Sint-Niklaas trekken. Er zijn momenteel al gesprekken met Studio 100 om enkele familie-evenementen te organiseren in de zomer van 2005. (Gazet van Antwerpen)

De Hasseltse handelsrechtbank heeft dinsdag bedrijvengroep JMD uit Sint-Truiden failliet verklaard. Daardoor staan er 150 banen op de tocht. Het gaat om drie vennootschappen die actief zijn in schilderwerken, pleister- en gyprocwerken en chape- en vloerwerken. Dat meldt Het Belang van Limburg woensdag. Volgens de rechtbank heeft het faillissement te maken met problemen met de RSZ. Bij een grootscheepse inspectie bij de bedrijven werden mogelijk twee topmensen aangehouden. Ze werden ervan verdacht op grootschalige wijze inbreuk te hebben gepleegd op de sociale wetgeving. De bedrijfsleiders zouden zowat de helft van de 150 personeelsleden in het zwart tewerkgesteld hebben. De omvang van de fraude zou miljoenen euro bedragen. (De Financieel Economische Tijd)

Duitsland en nog meer landen van de eurozone kampen met een tekort aan kleine euromunten. Het gaat om munten met een waarde van 1, 2 en 5 eurocent, zo heeft de Bundesbank dinsdag bekendgemaakt. In België zijn er nog geen problemen, verklaart de Nationale Bank. Het tekort aan euromunten is volgens de Bundesbank het gevolg van het feit dat heel wat mensen de kleine muntjes bewust of onbewust opsparen en ze niet gebruiken om er aankopen mee te doen. Het gevolg is dat in de winkels en bij de banken in Duitsland niet genoeg munten circuleren. Fabrikanten van de euro hebben dan weer te maken met hoge metaalprijzen, waardoor het slaan van nieuwe munten vertraging oploopt. Volgens de Bundesbank doet het probleem zich ook in andere landen van de eurozone voor. Ze roept de Duitsers dinsdag op om hun zakken leeg te maken en hun aankopen zo gepast mogelijk te betalen. (Het Laatste Nieuws)

Euro Disney S.C.A., de uitbater van Disneyland Resort Paris, heeft een akkoord bereikt met zijn grootaandeelhouder The Walt Disney Company (TWDC) en schuldeisers over een herfinanciering van de schulden en over het verstrekken van nieuw kapitaal. Het protocol is wel onderhevig aan bepaalde voorwaarden. Zo krijgen alle kapitaalverstrekkers tot 31 juli de tijd om hun goedkeuring te geven, moeten de aandeelhouders akkoord gaan, moeten de nodige administratieve vergunningen verkregen worden en moet de marktautoriteit akkoord gaan. Indien de goedkeuring van de kapitaalverstrekkers er niet komt en indien er geen nieuw akkoord komt, zullen TWDC en de andere kapitaalverstrekkers het recht hebben onmiddellijke betaling te eisen van de hen verschuldigde bedragen. Deze verplichting zal de onderneming niet kunnen nakomen, waarschuwt Euro Disney. (De Morgen)

De Franse nutsgroep Suez en de Belgische beursgenoteerde holding Ackermans & van Haaren (AvH) verkopen hun belang in de Belgisch-Luxemburgse dochter van MCI. MCI is de nieuwe naam van de Amerikaanse telecomgroep WorldCom.

De Amerikaanse groep MCI koopt de aandelen en wordt daardoor de enige eigenaar van het telecombedrijf. Suez, AvH en MCI bereikten een principeovereenkomst over de transactie. Dat valt af te leiden uit een aanmelding bij de Raad voor de Mededinging. Het Belgisch-Luxemburgse filiaal van MCI is de belangrijkste concurrent van Belgacom op de markt voor professionele klanten. De onderneming boekte vorig jaar een omzet van 144 miljoen euro. (De Standaard)

10:43 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-06-04

Interactiviteit zorgt voor grotere merkbewustheid

Het lijkt evident dat interactieve reclame op het internet beter werkt dan non-interactieve campagnes, maar toch wilde het researchbureau Dynamic Logic ook de proef op de som nemen. Daarbij kwam men volgens Ross Fadner in Mediapost tot de conclusie dat interactieve reclame het publiek meer merkbewust maakt en dat men ook eerder geneigd zal zijn om het merk te gebruiken of te kopen.

“Het MarketNorms-rapport van Dynamic Logic stelt dat interactieve reclame voor een rijkere ervaring zorgt, want het publiek voelt meer betrokkenheid met de reclame,” aldus Fadner. “Gezegd wordt dat er een directere dialoog tot stand komt tussen de consument en het merk. Dat leidt tot een groter merkbewustzijn en een grotere intentie om het merk te kopen.” Het gaat volgens Dynamic Logic ook veel verder dan alleen maar een click through. “Interactiviteit betreft een actie die de internaut moet ondernemen, al dan niet met rich media,” aldus Christina Goodman, auteur van het rapport.

Dynamic Logic stelt dat interactieve reclame de koopintentie verhoogt bij consumenten die al een hoog merkbewustzijn hebben, terwijl het format ook gebruikt kan worden om een voorkeurgroep over de streep te trekken en tot kopen aan te zetten. Er wordt echter aan toegevoegd dat interactieve reclame niet exclusief gebruikt mag worden. “Interactiviteit moet gecombineerd worden met traditionele vormen van online reclame,” aldus de onderzoekers. “Dergelijke combinaties zijn altijd efficiënter dan een individueel gebruik.” Tenslotte stellen ze dat de boodschap en het merk in de reclame ook duidelijk moeten zijn zonder de interactivieti. “Het is immers nog altijd mogelijk dat de internaut geen tijd of de neiging heeft om op de interactiviteit in te gaan.”

Branding is geen zwarte kunst, maar toch. Online is het ontwikkelen van een sterke merknaam – branding – enorm belangrijk, veel belangrijker dan offline. Dat is alvast de stelling van ClickZ-journalist Gary Stein, die benadrukt dat een aantal belangrijke aspecten van het medium stilaan duidelijk zijn geworden, al weigert hij te spreken over vaste regels. Online bedrijven beseffen volgens Stein het belang van een sterke merknaam maar al te goed. “Zij begrijpen dat ze voortdurend voor de aandacht van de consument moeten vechten,” voegt hij er aan toe. “Maar in de beginjaren van het internet pakten ze dat bijzonder onoordeelkundig – overdreven – aan.”

Stein stelt dat een doe-het-zelfzaak perfect kan spelen op gemakkelijkheid. “En de ene hamburgerzaak mag dan misschien wel een betere marketing hebben dan de andere; niemand zal er extra kilometers voor rijden,” schrijft hij. “Bovendien gaat men ook quasi automatisch naar de boekenwinkel achter de hoek. Maar online zijn alle boekenwinkels even ver: één klik.” Online moet men er volgens Stein voor zorgen dat de consument een voorkeur krijgt voor een bepaald merk. “Dat is de basis van online business,” benadrukt hij. “Oorspronkelijk werd er daarbij vooral gespeeld op gemakkelijkheid. Marketing was gericht op de mogelijkheid die websites gaven om ‘in pyjama te gaan winkelen. Maar al vlug stelden de merken vast dat het aanbod van elke online winkel even gemakkelijk was.”

Daarop begonnen de websites op hun inventaris te spelen. “Maar ook daar kwam men vlug van terug,” aldus Stein. “Het kan de consument geen moer schelen dat een bedrijf miljoenen producten in stock heeft. Hij wil alleen weten of het product dat hij wil, voorradig is, in zijn kleur en maat.” Door de jaren heen zijn er volgens Stein echter enkele toonaangevende principes voor online branding naar voor gekomen. “Dat zijn niet noodzakelijk vaststaande regels,” geeft hij toe. “Maar ze geven wel aan wat een online merk kan zijn.”

In de eerste plaats noemt hij een jong imago. “Dat is wijd verspreid bij online merken,” benadrukt hij. “Denk maar aan de namen en logo’s van enkele van de meest erkende online consumenten merken, zoals Yahoo!, Google of eBay. Ze gebruiken allemaal sterke kleuren om zichzelf uit te drukken en twee gebruiken heel uitdrukkelijk de letters van hun bedrijf in hun logo.” Stein merkt op dat het hier niet om echte jongeren-merken gaat, maar dat ze wel gebruik maken van de beste jeugdige karakteristieken: verbeelding en leren. “Er is een openheid, een uitnodiging om te experimenteren en met het merk te spelen. Dat leidt tot toegankelijkheid. Er wordt voor gezorgd dat er een gemakkelijke manier is om met de website te beginnen werken, plus een reeks complexere technieken die men gaandeweg kan aanleren.”

Daarnaast is volgens Stein ook een flexibele co-branding een belangrijke troef. “Online merken duiken dikwijls op in het venster van een browser,” stelt hij. “Meestal is dit de eerste kennismaking van de consument met het werk en dus is er een neiging dat de twee samensmelten. Offline hebben consumenten vaak bezwaren tegen een mengeling van content en reclame, maar online hebben ze daar blijkbaar veel minder problemen mee. De consument aanvaardt reclame die heel prominente plaatsen op content-sites innemen.”

Ook de personalisering wordt door Stein als een belangrijk element naar voor geschoven. “Dat is een belangrijke koerswijziging geweest,” merkt hij op. “De beste merken zijn gestopt met zich te richten op wat het bedrijf te bieden heeft en hebben hun aandacht gericht op wat de consument verlangt. Elk merk wil met zijn klanten een relatie opbouwen en online merken kunnen daarvan bij elk bezoek aan hun website een sleutelelement van maken.”

Tenslotte wijst Stein ook op het belang van spontaneïteit. “Dat is één van de belangrijkste elementen van de meerwaarde van een merk,” benadrukt hij. “Online merken kunnen daar trouwens beter gebruik van maken dan offline concurrenten.” Die spontaneïteit heeft volgens hem twee steunpalen. “In de eerste plaats moet de website up-to-date zijn,” meent hij. “Dus moeten de allernieuwste producten in stock zijn of moet nieuws gebracht worden op het ogenblik dat het gebeurt. Een spontane website gaat mee met de spontaneïteit van de wereld.” De tweede vorm van spontaneïteit is volgens Stein nog veel belangrijker. “Een spontane website zorgt steeds voor aangename verrassingen,” merkt hij op.

“Branding is geen zwarte kunst,” besluit Stein, “maar sommigen begrijpen branding concepten beter dan anderen. Het geheim bestaat erin om deze elementen samen te brengen en te gebruiken om nieuwe, boeiende dingen te creëren.”

16:36 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nederlander gelooft niet in euro

Bij de Nederlander is de populariteit van de euro niet erg groot. Ook in de Europese Unie heeft hij trouwens geen vertrouwen. Dat blijkt uit het Life & Living onderzoek van Trendbox. Slechts vijftien procent van de ondervraagden is van mening is dat de euro goed is voor Nederland.

Een meerderheid van onze noorderburen – 57 procent – vindt dat de euro geen positieve weerslag heeft op zijn land. Dat is volgens het tijdschrift Adformatie meer dan een verdubbeling sinds januari 2002. Niet alleen de populariteit van de euro, maar ook die van de Europese Unie is sinds de invoering van de munt dalende, zo blijkt uit het al vijftien jaar lopende onderzoek.

Aan de vooravond van de Europese verkiezingen blijkt dat de meerderheid van Nederland een zeer afwachtende houding inneemt ten aanzien van de Europese Unie. “Volgens een derde van onze noorderburen zal de recente uitbreiding van de EU goed kunnen uitpakken, omdat men verwacht dat Nederlandse bedrijven meer kunnen exporteren,” schrijft Adformatie. “Maar tweederde heeft hierover zo zijn twijfels.”

Ook op het persoonlijke vlak aarzelt de Nederlandse consument. “De helft van alle Nederlanders weet niet of men zelf persoonlijk profijt heeft van het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie,” meldt het tijdschrift. “Wie zich wel een mening hebben gevormd, is over het algemeen sceptisch. Bijna vier op de tien Nederlanders zijn van mening dat men er zelf geen profijt van zal hebben.” De onderzoekers voegden er aan toe de indruk te hebben dat de politieke signalen uit de verkiezingstijd, die inspelen op meer zeggenschap van Nederland over interne aangelegenheden, de euroscepsis bij de kiezer alleen maar aanwakkeren.

16:00 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Verkiezingen: VLD wil meer ondernemers en meer ideeën

Er moeten meer mensen gestimuleerd worden om ondernemer te worden. Dat is één van de basispunten van het economisch programma van de VLD. Daarbij wordt gesteld dat inspanningen moeten geleverd worden in de nog steeds groeiende informatica-sector, maar zonder dat de traditionele industrie daarvan het slachtoffer worden. Tevens wil de VLD dat er geïnvesteerd wordt in het intellectueel vernunft, zodat de Vlaamse economie mee aan de top van ontwikkelingen van de toekomst zou staan.

“Een gezonde economie betekent een duidelijke keuze voor een baneneconomie, voor mensen die werken, niet voor een uitkeringseconomie,” aldus de VLD. “Dat betekent betekent dat ondernemerschap wordt gestimuleerd en dat de strijd tegen administratieve overlast nog wordt opgevoerd. Het betekent ook dat de overheid de burgers meer vrijheid geeft over wat ze met hun geld doen.” Daarbij stelt de VLD dat economie razendsnel veranderd is. “Het aantal banen in de industrie nam de jongste jaren voortdurend af, terwijl de dienstensector groeide;” stellen de liberalen. “De informatiemaatschappij werd een realiteit. Automatisering en computers verhogen de productiviteit en versnellen de communicatie zoals nooit voorheen. In de globale economie zijn landsgrenzen steeds minder een obstakel. Toch zou het verkeerd zijn te denken dat binnenkort iedereen aan de slag kan in de informaticasector, de banken of consultancybedrijven. Een land zonder een goed uitgebouwde industrie verliest een zeer belangrijke bron van toegevoegde waarde. De tijd dat de industrie voornamelijk ongeschoolden tewerkstelde, ligt bovendien ver achter ons. Het zou dus volledig fout zijn de industrie zomaar af te schrijven.”

Ook zou het volgens de VLD fout zou zijn de landbouw als een zieltogende sector af te schilderen. “Er is geen enkele reden waarom landbouwers, net als andere ondernemers, niet de kansen zouden krijgen om een bloeiend bedrijf op te bouwen,” meent de partij. “Europa moet hierin een cruciale rol spelen. Als het gaat om de herschikking van de fiscaliteit, de versoepeling van de arbeidsmarkt of het landbouwbeleid is het overduidelijk dat een belangrijk deel van het werk op het Europese niveau moet gebeuren om de hele Europese economie een stuk meer slagkracht te geven.

Centraal in het VLD-programma staat het streven naar een groeiend aantal ondernemers. “Meer ondernemers zorgen voor meer banen,” benadrukt de partij. “Dat blijkt uit alle studies. Maar in Vlaanderen zetten steeds minder mensen de stap naar het ondernemerschap. Daar is onlangs een kentering in gekomen. Om die verder te ondersteunen organiseerde de Vlaamse regering een Ondernemingsconferentie waar een hele set van maatregelen werd afgesproken die ondernemen aantrekkelijker maakt. Maar we moeten verder gaan. De VLD stelt daarom een reeks bijkomende maatregelen voor om het ondernemen in Vlaanderen nog te bevorderen. Zodat er geen enkele echte of ingebeelde reden is voor bedrijven om hun heil elders te zoeken. Zodat Vlaanderen ook voor buitenlandse ondernemers nog aantrekkelijker wordt om te investeren.”

Concreet wil de VLD een zogenaamde Vriendenlening in het leven maken. “Die is fiscaal voordelig en mensen kunnen daarmee beginnende ondernemers helpen,” zeggen de liberalen. “Bovendien moet de overheid startende zelfstandige ondernemers een waarborg geven voor leningen tot 100.000 euro. Dat maakt het voor deze starters veel makkelijker om een lening te krijgen. Het Participatiefonds geeft de waarborg en het wordt overgedragen aan de gewesten. Daarnaast zouden jongeren die een bedrijf willen oprichten of willen overnemen, hun wachtuitkering of werkloosheidsuitkering in een startkapitaal moeten kunnen omzetten.”

Ook vindt de VLD dat eerlijke ondernemers die failliet gaan, een tweede kans moeten krijgen. “Want een faillissement is lang niet steeds het gevolg van een fout of een malversatie,” wordt er benadrukt. “Zo kan een onderaannemer het bijvoorbeeld niet helpen dat een groot bedrijf besluit tot afslanking. Daarom wordt het schuldloze faillissement ingevoerd.”

Daarnaast stellen de liberalen dat gehandicapten die zich als zelfstandige willen vestigen, op dezelfde manier behandeld moeten worden als gehandicapte werknemers. “Zij krijgen dus hun inschakelingspremie,” aldus de VLD. Daarnaast wil de partij dat er een specifieke ondersteuning komt voor KMO’s, onder meer door 25 procent overheidsaanbestedingen voor te behouden aan KMO’s. “Bij offertes worden daarom kleine pakketten aangeboden,” wordt er voorop gesteld. “De Europese regels moeten in deze zin worden aangepast.”

Om jongeren sneller de kans te geven een onderneming over te nemen die is opgestart tijdens de vorige generatie, wil de VLD de mogelijkheid invoeren om een bedrijf over te dragen tegen nultarief in de plaats van het al verlaagde registratietarief van twee procent. Daarna vindt de partij dat kleine Vlaamse ondernemers makkelijker in Europa moeten kunnen werken. “Daarom moeten de laatste hinderpalen voor een echte Europese interne markt verdwijnen,” benadrukt men. “Zeker ook in de dienstensector, die in Vlaanderen erg belangrijk is. Zo gelden dezelfde regels voor bedrijven overal in Europa. Voor de dienstverlening in de gezondheidszorg worden uitzonderingen voorzien.”

Daarbij vinden de liberalen dat elektriciteit goedkoper moet worden. “Daarom moet de transmissiecapaciteit over de grenzen stijgen, zodat elektriciteit makkelijker kan worden ingevoerd,” vindt de VLD. “Er komt een plafond en een degressief tarief voor de Vlaamse taksen op stroom, zodat de meeste verbruikers minder zullen betalen. De distributie van alle groene stroom, ook uit het buitenland, wordt gratis. Daarenboven moet, in het kader van de vrijmaking van de energiemarkt, minstens één derde van de huidige productiecapaciteit geveild worden aan de reële prijs.”

De VLD merkt dat Europese ondernemingen op dit ogenblik uiteenlopende statuten hebben. “Dat leidt dikwijls tot allerlei moeilijkheden,” zegt de partij. “Daarom moet er een eenvormig statuut komen van de Europese onderneming. Een statuut dat ook toepasbaar is voor KMO’s.” Er wordt aan toegevoegd dat KMO’s ook voor het Europese niveau belangrijk zijn. “Daarom moet een Europesecommissaris, bevoegd voor KMO’s, maatregelen uitwerken op Europees niveau die het ondernemingsklimaat verbeteren,” vindt de VLD. “Een Europese topbijeenkomst over het KMO-beleid in de Unie werkt hiervoor een concreet actieplan uit.”

Er wordt ook opgemerkt dat de Euro een succes is. “Men kan in het buitenland gemakkelijker betalen,” zeggen de liberalen. “Bedrijven hebben veel minder problemen om in andere Europese landen actief te zijn. Maar de Europese muntunie moet aangevuld worden met een gezamenlijk Europees economisch bestuur, waar bij meerderheid wordt beslist. Zo’n Europees economisch beleid versterkt de voordelen van een gemeenschappelijke munt.”

Daarnaast wil de VLD dat er in de volgende legislatuur een actieplan komt voor de vermindering van de administratieve overlast. Daavoor wil men een bedrag van 1 miljard euro reserveren. Verder wil men dat alle instrumenten met betrekking tot het ondernemerschap een Vlaamse bevoegdheid worden. Gesteld wordt dat een elementaire kennis van management en bedrijfsbeheer een hefboom is om mislukkingen bij KMO’s te voorkomen. “De Vlaamse Regering moet haar inspanningen om de middenstandsvorming te ondersteunen nog verder opdrijven, onder meer via extra voordelige opleidingscheques voor ondernemersopleidingen,” merkt de VLD op. Bovendien moeten zelfstandigen volgens de VLD alle formaliteiten via één en hetzelfde kanaal kunnen laten afhandelen.

De liberalen zijn van mening dat er niet alleen meer ondernemers moeten komen, maar ook dat er gewerkt wordt aan meer ideeën. “De informatiemaatschappij stelt bijkomende eisen, maar geeft onvermoede kansen,” aldus de VLD. “De landen die daar het meest in investeerden, zoals Zweden of Finland, toonden zich de jongste jaren economisch ook erg dynamisch. Informatisering versterkt de economische groei en zorgt voor banen. Bovendien zijn onderzoeksprojecten waarbij je de krachten bundelt, dikwijls doeltreffender. Daarom moet Vlaanderen meer bijdragen aan de Europese onderzoeksprojecten. Afhaken is overigens geen optie. Daarom is de informatiemaatschappij ook één van de Europese Lissabon-doelstellingen geworden. Het onderwijs is hierbij zonder meer cruciaal.”

De inspanningen voor innovatie moeten voor de VLD worden versneld, waarbij Vlaanderen tijdens de volgende legislatuur jaarlijks ten minste 100 miljoen euro extra budgetteert. “De overblijvende federale bevoegdheden op het gebied van wetenschap en technologie – zoals ruimtevaart en impulsprogramma’s – gaan naar de gewesten zodat het hele beleid op één niveau is geconcentreerd.” Daarnaast vinden de liberalen dat de dienstverlening van de overheid moet vertrekken van de behoeften van de burgers. “Daarom moeten openbare besturen versneld overschakelen op informatica zodat mensen veel minder naar het loket moeten. De Vlaamse overheid bouwt Contactpunt Vlaanderen verder uit tot het centrale elektronische aanspreekpunt.”

De VLD vindt dat telewerk en thuiswerk worden aangemoedigd via een hogere fiscale aftrek van de beroepskosten voor de werknemer – telefoonkosten, deel van de huurwaarde van de woning, informatica – en door een specifieke verlaging van de sociale bijdragen van de werkgever. “Ook moeten de bestaande belemmeringen voor het deeltijds aanwerven van leerkrachten, verdwijnen,” is het oordeel van de partij. “Duobanen, waarbij mensen deels in het onderwijs, deels in het bedrijfsleven werken, worden aangemoedigd. Er komt een bijzondere regeling waarbij oudere werknemers uit het bedrijfsleven met veel bruikbare er varing, op een aantrekkelijke manier kunnen overstappen naar het onderwijs.”

De partij wil dat er een Vlaamse cel komt die bedrijven en onderzoekscentra begeleidt bij hun deelname aan Europese onderzoeksprogramma’s. “Dat is belangrijk, want dikwijls is de administratieve belasting daarbij zeer groot,” menen de liberalen. “De techniek van de genetisch gewijzigde organismen geeft, indien goed gebruikt, nieuwe kansen inzake duurzame landbouw en inzake de voedselvoorzieningen voor de noodlijdenden in de wereld. Er is een Europees kader om hiervoor vergunningen uit te schrijven. Die moeten er komen, zodat deze techniek de nodige kansen krijgt en mensen geholpen worden.”

Opgemerkt wordt dat er op dit ogenblik meer Europese onderzoekers in Amerika werken dan in Europa. “Dat moet veranderen,” stelt men. “Daarom moet er een Europees programma komen om de loopbaanperspectieven van Europese onderzoekers drastisch te verbeteren. Bovendien moeten onderzoekers van buiten Europa veel makkelijker toegang krijgen tot Europese onderzoeksinstellingen of bedrijven.” In Europa kost een octrooi ook vijf keer meer en duurt de procedure driemaal langer dan in de VS. “Daarom moet er een goedkoper en sneller Europees gemeenschapsoctrooi komen dat voldoende garanties biedt,” aldus nog de VLD. Tenslotte wordt gesteld dat het monopolie van de kabelmaatschappijen moet zo vlug mogelijk worden doorbroken.

14:24 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Fedichem eist lange termijnvisie

De Belgische chemische industrie kende in 2003 haar derde opeenvolgend teleurstellend jaar. Dat stelt Fedichem, de vereniging van Belgische chemische bedrijven. Na de tegenvallende resultaten van 2002 waren de verwachtingen volgens Fedichem nochtans hooggespannen. “Door het zwakke ondernemings- en consumentenvertrouwen konden ze niet worden ingelost,” zegt de vereniging. “De oorlogsdreiging in Irak, de stijgende olieprijzen en de sterke euro zorgden voor een te grote onzekerheid, die de economische activiteit drukten en de groeidynamiek in de kiem smoorden.”

Fedichem stelt dat de productiecijfers waren nochtans relatief gunstig. “De globale index van de industriële productie steeg vorig jaar met 3,3 procent in volume en vooral de farmaceutische industrie kende een verrassend sterke groei,” merkt de vereniging op. “Door de zwakke dollar, de tegenvallende prijzen op de wereldmarkten voor de meeste industriële producten en de afwachtende houding van de aankopers daalde de omzet volgens de BTW-aangiften vorig jaar evenwel met 0,7 procent tot 44,2 miljard euro. De basischemie presteerde met een stijging met 5,3 procent nog relatief goed, maar zowel de parachemie als de verwerking van kunststoffen en rubber lieten een omzetdaling optekenen.”

Opgemerkt wordt dat ondanks de sterke euro, de uitvoer van chemische producten een verdere toename liet noteren met 1,3 procent tot 68,2 miljard euro. “De chemie vertegenwoordigde vorig jaar bijna een derde van de totale Belgische export. Anderzijds kende de invoer van chemische producten voor het eerst sinds 1986 een daling, met 2,5 procent tot 53,8 miljard euro. “In het algemeen wijst een dergelijke invoerdaling op een zwakke economische activiteit in eigen land, aangezien dit leidt tot een verminderde vraag naar grondstoffen en tussenproducten. Het overschot op de handelsbalans steeg zo verder naar 14,4 miljard euro.

Zoals Fedichem al vreesde, daalde in 2003 de tewerkstelling in de sector voor het tweede opeenvolgende jaar. De leden van Fedichem stelden op 30 juni 2003 nog 97.016 personeelsleden tewerk, een daling met ruim 1.800 eenheden (-1,9%) procent. “De aanhoudende druk op de kosten en de daaruit voortvloeiende herstructureringen, samen met de tegenvallende conjunctuur waren de belangrijkste oorzaken van deze daling,” aldus Fedichem. “Door de relatief hoge loonkosten – in het bijzonder voor ploegenarbeiders – ondergaat de tewerkstelling in de chemische industrie in ons land sneller en diepgaander de gevolgen van een verslechtering van de internationale economische toestand.”

Zorgwekkend is voor Fedichem ook de evolutie van de investeringen, die volgens de enquêtes van de Nationale Bank vorig jaar verder terugvielen naar 1,23 miljard euro, wat een daling met 9,5 procent – het laagste niveau sinds 1987 – inhoudt. “De meeste chemische bedrijven bleven terughoudend om nieuwe investeringsprojecten op te starten, gezien de onzekere economische vooruitzichten.”

Van de kant de Onderzoeks- en Ontwikkelingsuitgaven was er volgens Fedichem dan weer relatief gunstig nieuws. “Ze stegen in 2003 met 3,6 procent tot 1,92 miljard euro, andermaal hoofdzakelijk dankzij een verdere groei in de sectoren geneeskunde en biotechnologie,” merkt Fedichem op. “Anderzijds werd voor het eerst in vele jaren een duidelijke terugval genoteerd in het O&O-personeel, dat met meer dan 10 procent daalde tot 7.530 personen.”

Het jaar 2004 startte voor de chemische sector onder een iets gunstiger gesternte. “De eerste resultaten van het jaar zijn relatief positief en de vooruitzichten op korte termijn lijken voorzichtig optimistisch,” stelt Fedichem. “Het vertrouwen van zowel consumenten als ondernemers neemt geleidelijk toe, ondanks de aanhoudende onrust in Irak. De wereldeconomie zou, vooral onder invloed van een sterke groei in de Verenigde Staten en China, dit jaar en het volgende naar een hoger activiteitsritme overschakelen, wat ook voor Europa gunstige gevolgen zou hebben. De nog steeds relatief zwakke dollar en de aanhoudend hoge olieprijzen zijn de belangrijkste factoren die roet in het eten zouden kunnen gooien. Deze laatste dreigen alleszins – vooral in de basischemie – zwaar te zullen wegen op de bedrijfsmarges.

Al bij al verwacht Fedichem dat in 2004 een verder geleidelijk herstel van de economische activiteit in de sector zal optreden, wat in 2005 zou moeten resulteren in relatief goede resultaten. “Of dit zal volstaan om ook inzake investeringen en tewerkstelling positieve groeicijfers te kunnen voorleggen, valt evenwel af te wachten,” stelt de vereniging voorop. “Dat is in hoge mate afhankelijk van structurele elementen, zoals de loon- en energiekosten, de fiscale druk en het investeringsklimaat.”

Fedichem stelt onze concurrentiepositie moet hersteld worden om ons industrieel weefsel te verstevigen. “De chemische industrie eist een waarachtig industrieel beleid, gebaseerd op een langetermijnvisie, duidelijk geformuleerd en gecommuniceerd door de overheden, efficiënt gecoördineerd tussen de verschillende beleidsniveaus, stabiel, continu en geloofwaardig. Fedichem verwacht dan ook dat de beleidsvormers, in samenwerking met haar experts, dat industrieel beleid definiëren en uitvoeren, om de bijdrage van onze sector aan de welvaart en het welzijn van de bevolking verder te waarborgen,” aldus nog Fedichem.

12:01 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Economie in de kranten

In 2003 is de Belg meer op vakantie getrokken. Dat schrijft Het Belang van Limburg. Het aantal korte vakanties – 1 tot 3 nachten – steeg vorig jaar met 10 procent, het aantal langere vakanties – 4 nachten en meer – zelfs met 13,7 procent. De cijfers zijn afkomstig van de jaarlijkse bevraging naar de reisgewoonten door het Nationaal Instituut voor de Statistiek van zo’n 6.000 huishoudens in ons land. De populairste vakantielanden bleven nagenoeg onveranderd. De Belgen trokken in 2003 1,99 miljoen keer naar een plaats in eigen land voor een vakantie van 4 nachten en meer en 1,92 miljoen keer naar Frankrijk. Spanje komt op de 3e plaats met 1,03 miljoen reizen, gevolgd door Italië met 0,49 miljoen, Oostenrijk met 0,33, Duitsland met 0,27 en Turkije met 0,25. Opmerkelijke stijgers zijn Egypte met 108.000 reizen (+107 procent) en Tunesië met 113.000 reizen (+61 procent).

Gazet van Antwerpen meldt dat Duitse discounter Aldi naar Zwitserland trekt. Volgens het Duitse Handelsblatt voert de supermarktketen gesprekken met Zwitserse gemeenten om er zich te vestigen. Aldi zou ongeveer 70 miljoen euro willen investeren om snel een zestigtal winkels te kunnen openen. Twee grote ketens (Coop en Migros) beheersen 70 procent van de Zwitserse distributiemarkt. Aldi heeft vestigingen in Duitsland, België, Frankrijk, Spanje, Nederland, Luxemburg, Oostenrijk, Ierland en Groot-Brittannië. Ook in de VS en Australië heeft het bedrijf enkele vestigingen.

De Standaard heeft het over de tariefsimulator van Testaankoop. ,”De consument kan onmogelijk nog op eigen houtje achterhalen welke bank voor hem het goedkoopst is,” aldus Testaankoop. “Met de tariefsimulator, lukt dat nu perfect. Een gelijkaardig rekenprogramma moet toelaten dezelfde oefening te maken bij verzekeringen of telecombedrijven.” Dit rekenprogramma berekent binnen de twee minuten welke bank het best bij de klant past. “Die beste keuze hangt van een kleine twintig parameters af,” aldus minister van consumentenzaken Freya Van den Bossche. “Deze formule hopen we later ook te kunnen hanteren op het vlak van de verzekeringen, telecommunicatie of elektriciteit.” Volgens Testaankoop scoort Argenta globaal bekeken het best. “Ook stellen we vast dat een zichtrekening van nul tot 125 euro kost. Kredietintresten gaan van nul tot 1,60 procent en debetintresten van 9 tot 14 procent.”

De Morgen schrijft dat de omstreden Belgisch-Katangese zakenman George Forrest met zijn Luikse firma New Lachaussée een munitiefabriek wil bouwen in Nepal. “Die fabriek moet kogels produceren voor de Minimi-mitrailleurs die de Luikse wapenfabriek FN levert aan het Nepalese leger, een levering die twee jaar geleden voor grote politieke heisa zorgde,” aldus de krant. “Het Forum voor Vredesactie stelt dat het plan voor een munitiefabriek in Nepal past in een reeks nieuwe wapencontracten met Belgische ondernemingen. Volgens het Forum sloot het Israëlische wapenconcern Israel Military Industries (IMI) op 16 september vorig jaar een contract met het Nepalese leger voor de levering van niet minder dan 7 miljoen kogels. De zogenaamde explosieve grondstoffen voor deze kogels worden geleverd door het Belgische bedrijf PB Clermont in Engis.” Het Forum noemt de uitvoer van wapens naar Nepal is wettelijk gezien onmogelijk.

De Financieel Economische Tijd meldt dat in het laatste kwartaal van 2003 en begin 2004 wereldwijd het aantal beursintroducties (IPO’s) sterk gestegen is. Dat blijkt uit het Global IPO Survey van Ernst & Young. Volgens de onderzoekers is er momenteel sprake van een opleving. De eerste tekenen wijzen volgens het onderzoek op een verdere groei van het aantal IPO’s. Alleen al in de afgelopen twee kwartalen vonden wereldwijd in totaal 639 IPO’s plaats, die 53 miljard dollar opbrachten, ten opzichte van 23 miljard dollar bij 332 transacties in de eerste twee kwartalen in 2003.

10:15 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

07-06-04

Verkopersteam op locatie

Zeker in de kleinhandel wordt zestig tot tachtig procent van de koopbeslissingen op de winkelvloer zelf gemaakt. Displays, promotiestanden en de locatie in de rekken zijn dan ook bijzonder belangrijk. Het hoeft dan ook niemand te verwonderen dat ook een reclameconcern als Grey Global Group zich op die markt wil bewegen.

“Acties op het verkooppunt zijn niet de meest sexy vorm van adverteren,” geeft ook Don Stuart van de marketing en sales management consultants Cannondale Associates in The New York Times toe. “Maar het overgrote gedeelte van de koopbeslissingen gebeurt wel op die plek en daar wordt de consument met een hele reeks merken geconfronteerd.”

Het verkoopspunt is volgens Don Stuart om twee redenen bijzonder belangrijk geworden. “In de eerste plaats is de media-omgeving van de consument bijzonder gefragmenteerd geworden. “Dat maakt het voor marketeers veel moeilijker om de shoppers met traditionele taktieken als televisie-reclame, print-reclame en coupons te bereiken.” Maar Stuart stelt dat de retailers sterker, slimmer en handiger worden in marketing.” Zij vergroten hun aanbod aan eigen merken, wat hen meer winst oplevert dan de verkoop van de gekende merken.

Dat heeft volgens Stuart tot gevolg dat de macht van de marketeers, die dankzij reclame consumenten naar de winkel stuurden om er hun merken te vragen, verschuift naar de retailers, die de grote merken op minder prominente plaatsen kunnen zetten om ruimte vrij te maken voor hun eigen merken. Ze zullen dat volgens hem vooral doen wanneer de consument zijn voorkeur voor het eigen merk van de retailer laat blijken. “Zo is in Amerika Old Roy, het hondeneten van supermarkt-keten Wal-Mart, marktleider geworden in zijn sector,” geeft Stuart aan.

De grote merken moeten dan ook hun strategie veranderen. “Wij willen ter plekke zijn op het ogenblik van de waarheid, wanneer de consument in de winkel is en zijn keuze maakt,” aldus Tom Turner, internationaal brand-manager bij Unilever. “We moeten veel meer marketing doen en we worden dan ook veel kritischer op het gebied van return-on-investment.” Het doel van de grote merken is volgens Times-journalist Stuart Elliott dan ook de markteer dichter bij de consument te brengen, op het laatste ogenblik dat er een keuze tot aankoop kan gemaakt worden, in de winkels waar hun producten worden verkocht.”

Deze evolutie op de markt heeft uiteraard ook gevolgen voor de reclame-bureau’s. “Bedrijven zoals Danone, Kraft, Procter & Gamble, Sara Lee of Unilever zoeken wegen om hun reclame en promoties effectiever en efficiënter te maken,” aldus Elliott.

Zo heeft Grey Global Group zopas Crosscut overgenomen, een bedrijf dat verkoopskrachten levert aan marketeers die geen eigen personeel hebben om supermarkten en winkels te bezoeken. “Die verkoopskrachten doen er de taken die plebeïsch lijken in vergelijking met de meer glamoureuze elementen van de reclame zoals de SuperBowl-commercials,” merkt Elliott op. “Ze kunnen echter wel in belangrijke mate bepalen of een product wordt verkocht, door de rekken te herschikken en bevooraden, displays te plaatsen en te controleren of promoties van marketeers inderdaad worden uitgevoerd. Tevens analyseren zij de gegevens die in de winkels door enquêteurs worden verzameld.”

Elliott vindt het opvallend dat Grey slecht een meerderheidsparticipatie heeft genomen in Crosscut. “Bij een overname heeft Grey de gewoonte om alle aandelen op te kopen,” merkt hij op. “Dat het bureau hier een uitzondering maakt, geeft duidelijk aan hoezeer men erop gebrand is om in deze markt actief te worden.” Marktleider Crosscut heeft in de Verenigde Staten 6.500 medewerkers aan de slag in een grote reeks winkels.

Grey Global, dat zijn nieuwe bureau de naam J. Brown Agency meegaf, wil met deze overname een aantal klanten een globaal overzicht van hun marketing campagnes bezorgen, van televisie-reclame tot displays in de winkel. “Omdat ik mensen fysiek aanwezig heb in de winkels, kan ik beter uitzoeken wat ik kan doen voor de marketing-programma’s van mijn cliënten,” aldus Jonathan M. Kramer, directeur van J. Brown. “Het probleem is dat de reclame-industrie de bal uit het oog verloren is door niet te beseffen hoe belangrijk het managen van een distributie-kanaal is. Het geeft ons een inzicht in, maar ook een controle over water er in de retail gebeurt, het laatste – en misschien het meest belangrijke – deeltje van de puzzel. Op deze manier kunnen we echte marketing-partners worden voor onze klanten.”

16:30 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Vragen rond gecamoufleerde prijsverhogingen

Prijsverhogingen zijn voor bedrijven een echte nachtmerrie. Ze scoren er immers niet goed mee bij de consument en proberen dan ook heel dikwijls die hogere prijzen op allerlei manieren te camoufleren. Een beproefde methode is het invoeren van een kleiner formaat en een handhaving van de prijs. Maar naar aanleiding van dergelijke beslissingen door Coca-Cola en Pepsico in Amerika, drukt Kevin Demarrais, Amerikaans journalist consumenten-zaken, zijn ongenoegen uit over dergelijke maatregelen.

De Coca-Cola Bottling Company uit New-York viert zijn honderdste verjaardag en dat wordt gevierd met het uitbrengen van een nieuwe fles. Er is een nieuw design, journalist Kevin Demarrais voegt er in de North Jersey Record aan toe dat de inhoud met een kwart is verminderd. De traditionele twee literfles werd vervangen door een fles van anderhalve liter. De prijs bleef echter ongewijzigd.

Demarrais vraagt zich af of het publiek een dergelijke verkapte prijsverhoging zal slikken, met de uitvlucht dat het uitschenken van de cola een beetje gemakkelijker wordt. “Helaas hebben we geen keuze,” merkt hij op. “Wie een cola, sprite of een ander merk van Coca-Cola wil consumeren zal de plastic fles van anderhalve liter moeten aanvaarden. De oude glazen fles van twee liter verdwijnt immers uit de rekken.”

De journalist waarschuwt Pepsi-liefhebbers dat ze niet hoeven te spotten, want ook de grote concurrent zal met een kleinere fles uitpakken. “Ik heb geen problemen met kleinere flessen, want ze hebben een aantal voordelen,” merkt hij op. “Ik heb echter wel een probleem dat men hiervan gebruik maakt om een verkapte prijsverhoging door te voeren. Omwille van het nieuwe ontwerp zal de consument niet onmiddellijk doorhebben dat hij minder waar krijgt voor zijn geld, maar hij zal vlug merken dat de fles veel sneller leeg is.”

Demarrais zegt dat Coca-Cola zijn nieuwe fles begin mei lanceerde, maar daar weinig promotie rond voerde. “Indien ik van Pepsi was, zou ik het voorbeeld van de marktleider niet volgen, maar promotie voeren met het feit dat men bij Pepsi meer cola krijgt voor hetzelfde geld,” stelt hij. “In de jaren veertig en vijftig deed het dat wel en bleef ook later op zijn goedkope prijzen hameren. Het verplichtte Coca-Cola zelfs om zijn formaten aan te passen aan de normen van Pepsi. Vervolgens startten beide met gestandaardiseerde grote flessen. De geschiedenis zal zich spijtig genoeg echter niet herhalen en Pepsi heeft zijn eigen versie van de gekrompen fles.”

Coca-Cola merkt op dat zeventig procent van de consumenten de voorkeur geeft aan een fles die handiger is bij het uitschenken. “Bovendien is de nieuwe fles gemakkelijker te stockeren en houdt het frisdranken pittiger,” aldus een woordvoerster. “Wij luisteren naar onze klanten.” Over de prijs stelt het bedrijf dat kleinere verpakkingen relatief altijd duurder zijn, maar Demarrais voegt daar aan toe dat een belangrijk gedeelte van de consumenten in eerste instantie negatief reageert.

Consumenten zijn volgens Demarrais door de jaren heen gewoon geworden aan kleinere verpakkingen, gaande van koffie tot kattenvoer, maar de beslissing van Coca-Cola noemt hij bijzonder extreem. “Koffieverpakkingen zijn nu één derde kleiner dan tien jaar geleden,” geeft hij toe. “Maar die veranderingen gebeurden steeds in verscheidene stappen, niet op een dergelijk drastische manier.

Demarrais herinnert zich dergelijke strategieën ook in andere voedselsectoren. “Snoep of andere verpakte goederen kregen soms grote formaten, waarbij ze één derde groter werden en super-jumbo gedoopt werden, maar waarbij de prijs verdubbelde.” Coca-Cola paste dezelfde taktiek als vandaag volgens hem ook twee jaar geleden toe met zijn sinaasappelsap van Minute Maid, waarna Pepsico volgde met zijn Tropicana-merk. “Maar toen bleven beiden ook hun oude verpakking aanbieden, wat vandaag niet het geval is,” aldus Demarrais.

Ook fabrikanten van roomijs hebben volgens hem de voorbije lente gelijkaardige operaties doorgevoerd, nodig om de gestegen prijs van de grondstoffen te compenseren. “In sommige gevallen bleven beide verpakkingen naast elkaar in de rekken liggen,” aldus Demarrais. “Ze waren bijzonder moeilijk te onderscheiden, maar de prijs bleef hetzelfde.” Sommige klanten betaalden dan ook hetzelfde voor minder.

15:14 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Vierdagenweek niet altijd ideaal

Antwerps CD&V-lijsttrekster Inge Vervotte verzet zich tegen het voorstel van premier Guy Verhofstadt en minister-president Bart Somers inzake de werkweek van vier dagen. Op VTM benadrukte ze zondag dat afspraken over de vierdagenweek in eerste instantie moeten gebeuren in afspraak tussen werkgevers en werknemers.

In bepaalde sectoren is een vierdagenwerkweek volgens Vervotte een goede zaak, in andere minder. “Het is aan de sociale partners om dat uit te maken. Verhofstadt moet geen superminister van werkgelegenheid spelen,” merkte Vervotte op.

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) is daarentegen wel tevreden met de voorstellen van premier Verhofstadt om een flexibelere organisatie van het werk binnen het bedrijf mogelijk te maken. Dat vertelde directeur-generaal Pieter Timmermans van de werkgeversorganisatie aan Belga. “Nu zijn er immers obstakels die verhinderen dat op piekmomenten langer gewerkt wordt,” merkte hij op. “Het VBO vindt het belangrijk dat het debat over flexibiliteit op de agenda gezet wordt om de toekomst van het bedrijfsleven te vrijwaren.”

De organisatie vindt wel dat voorstellen zoals een vierdagenweek van 9,5 uur per dag geen algemene verplichting mogen worden, maar een optie moeten zijn waarop bedrijven al dan niet kunnen inspelen en die ze soepel kunnen invoeren “zonder oeverloze procedures”, aldus Timmermans.

13:20 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Verkiezingen: SP.a-programma economie

We zijn echt aan de eindspurt naar de verkiezingen van volgende week zondag begonnen. De partijen proberen deze laatste dagen alsnog de kiezers aan hun krant te krijgen. Nagenoeg allemaal hebben ze in hun programma’s de economie een ruime plaats bezorgd, want die moet het land weer uit het dal helpen. Deze week laten we in het kort de economische programma’s van de verschillende partijen aan bod te laten komen. We beginnen vandaag met het programma van de SP.a.

“Duurzame ontwikkeling is het leidmotief,” laat het socialistische programma zich lezen. “Welvaart en welzijn duurzaam laten groeien, en zorgen voor een rechtvaardige verdeling daarvan, dat is onze doelstelling. Duurzame economische groei legt geen hypotheek op de toekomst van mens en milieu. Duurzame economische groei veronderstelt dat de Vlaamse overheid dynamisch en verantwoord ondernemerschap steunt en helpt. De toekomst is aan ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’”

Daarnaast wordt gesteld dat elke overheid talent alle kansen moet bieden, zodat zich een dynamische, duurzame en democratische economie kan ontwikkelen. “Zonder gezonde en groeiende bedrijven zijn er geen jobs, is er geen welvaart,” zegt de SP.a. “Veel instrumenten liggen weliswaar op internationaal, Europees en federaal vlak. Maar ook de Vlaamse regering heeft een aantal mogelijkheden om een gezond omgevingskader voor de economie te creëren.”

De SP.a vindt een focus op starters belangrijk, maar voegt er aan toe dat ook bestaande ondernemingen mogen niet uit het oog verloren worden. “Het flankerend beleid moet versterkt worden,” vindt de partij. “De ruimtelijke ordening moet bedrijven voldoende ruimte geven om zich te ontwikkelen. Dat betekent niet noodzakelijk nieuwe bedrijventerreinen, maar vooral het recycleren van bestaande en verlaten (vaak vervuilde) bedrijventerreinen. De terreinen moeten uitgerust worden met alle noodzakelijke infrastructuur, inclusief breedband, om voldoende synergie tussen de aanwezige bedrijven te genereren. Het is nutteloos en niet efficiënt elk bedrijf op het terrein eigen nutsvoorzieningen te geven. Veel beter is het gezamenlijke parkings en andere nutsvoorzieningen te voorzien, of zelfs een collectieve vervoerssysteem te organiseren.”

Ondernemen houdt risico in en er is altijd kans op mislukkingen. “Maar we moeten in Vlaanderen af van het bijzonder negatieve imago van iemand die failliet gaat,” stelt de socialistische partij. “En van de enorme inkomensonzekerheid die op dat moment ontstaat voor een ondernemer en zijn gezin. Op de Ondernemersconferentie is al afgesproken dat een starter gedurende het eerste jaar een inkomen krijgt om op terug te vallen.” Er wordt aan toegevoegd dat een degelijk economisch beleid echter meer is dan alleen het ondersteunen van ondernemingen. “Ook de verschillende overheden kunnen een belangrijke rol spelen in de economische kringloop,” meent de SP.a. “Dat vraagt dan wel een diepgaande analyse van de sterkten en zwaktes van de Vlaamse economie en een strategische visie op de toekomstige ontwikkeling ervan.”

Ook wordt opgemerkt dat de jongste jaren een Vlaamse inhaalbeweging is ingezet op het vlak van investeringen voor wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling. “Via een gezamenlijke inspanning van de private en de publieke sector moeten de uitgaven voor wetenschappelijk onderzoek geleidelijk worden opgetild tot 3 procent van het bruto binnenlands product. De overheid moet één derde, de privé twee derde van de vereiste inspanning doen.” De partij stelt verder dat de kenniseconomie niet enkel kenniswerkers aan werk zet, maar ook talrijke andere jobs creëert. “De overheid moet veelbelovende initiatieven zo sterk mogelijk ondersteunen. De projecten rond Breedband en Digitale Televisie zijn voorbeelden die goed aansluiten bij sterke punten van de bestaande bedrijven en onderzoekscentra, maar die tegelijk perspectieven bieden op nieuwe ondernemingen.”

Tenslotte legt de socialistische partij de nadruk op ethisch beleggen. “Fondsen in beheer van de Vlaamse Overheid moeten voor minimaal 25 procent worden belegd in ethische producten,” wordt er opgemerkt. “Dit zijn beleggingsvormen die voldoen aan een aantal sociale en ecologische criteria.” Het volledige economische programma kan teruggevonden worden op de website van de SP.a (www.s-p-a.be).

11:22 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

07-06-04

Economie in de kranten

De NMBS trekt aan de noodrem. Dat meldt Het Belang van Limburg. “Als de regering haar engagementen niet nakomt, dreigt voor de Spoorwegen een financiële ramp,” aldus de krant. Voor 2005 vraagt de NMBS aan de federale overheid ruim 600 miljoen euro extra. Om de NMBS financieel overeind te houden is voor 2005 meer dan 600 miljoen (24 miljard frank) méér nodig. Om de door de staat gewenste investeringen volgens plan te kunnen uitvoeren, moet bijna 300 miljoen op tafel komen. Verder zijn er de financiële kosten voor dat deel van de schuld dat de staat overneemt. Die kosten worden geraamd op minstens 300 miljoen euro per jaar.

Gazet van Antwerpen schrijft dat er bij warenhuisketen Colruyt tijdens het vorige boekjaar, dat op 31 maart 2004 eindigde, zo’n 2.250 jobs zijn bijgekomen. Dat stelt de directie in een mededeling naar aanleiding van de eerstesteenlegging vrijdagavond van een nieuw kantoorgebouw voor de centrale diensten in Halle. Bij Colruyt werken nu in totaal zo’n 13.000 mensen. Uitbreiding van de centrale diensten in Halle was nodig wegens de expansie van de groep. Het nieuwe gebouw zal onderdak bieden aan 300 werknemers. “Voor een deel zal het worden betrokken door mensen die nu elders in te krappe kantoren werken. De komende twee jaar zullen er ook 150 tot 180 nieuw aangeworven werknemers in ondergebracht worden”, aldus topman Jef Colruyt aan Belga. In Halle zelf werken zo’n 4.500 mensen bij Colruyt, waarvan meer dan 1.000 in deze Vlaams-Brabantse stad wonen. In de Demaeghtlaan in Halle opent Colruyt dit najaar een DreamBaby-winkel, een baby-speciaalzaak. Over 3 tot 4 jaar wordt de oude gebouwen aan de Bergensesteenweg afgebroken waar Colruyt in 1912 zijn activiteiten startte. Op die site wordt een DreamLand-winkel gebouwd en een complex van 150 appartementen.

Premier Verhofstadt wil dat het mogelijk wordt om vier dagen te werken in plaats van vijf. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Verhofstadt wil met vakbonden en patroons een akkoord bereiken over de vierdaagse werkweek. De 38-urenweek blijft bestaan.Verhofstadt gaat voor vier werkdagen van telkens 9,5 uur. Verhofstadt vindt het verbod achterhaald om per dag langer dan acht uur – of negen uur bij uitzondering – te werken. In nog zeldzamer gevallen worden duurdere overuren geduld die in principe verboden zijn bij wet. In de praktijk maakt dat de herverdeling van de 38-urenweek over vier langere werkdagen onmogelijk. Verhofstadt wil met de bonden en de patroons tot een akkoord komen over een gelijkwaardige werkweek van vier dagen van telkens 9,5 uur, zonder dat er overuren aan te pas komen. Hij meent dat veel werknemers vragende partij zijn voor zo’n vier-dagenweek. Hij geeft toe dat dit een bijkomende inspanning vergt van de werkgevers, die weliswaar dé vragende partij zijn naar meer arbeidsflexibiliteit maar in het geval van een vermenging van de 5 en de 4-daagse werkweek hun productie moeten reorganiseren. Hij belooft dat de overheid een handje zal toesteken: ,,Nu spreken onze wetten vaak een verbod uit, waarop dan allerlei ingewikkelde uitzonderingen worden bepaald. Dit moet veranderen. Wij moeten creatieve oplossingen mogelijk maken en stimuleren. Sociale bescherming is uiteraard correct maar ze mag niet betekenen dat we op termijn in de eigen voet schieten”. De vier-dagenweek is maar één onderdeel van een reeks prioriteiten die Verhofstadt en Somers morgen aankondigen. Er komen ook meer overheidsinvesteringen in de infrastructuur; meer centen voor wetenschappelijk onderzoek; meer lastenverlagingen; het dereguleren van de arbeidsmarkt; en minder administratieve rompslomp.

Ethias Bank doekt volgens Het Laatste Nieuws haar netwerk van zelfstandige agenten op vanaf 1 juli. De bank gaat zich volledig richten op de verkoop via internet, telefoon en direct mail. De zelfstandige agenten krijgen de mogelijkheid over te stappen naar Goffin Bank, die haar positie als klassieke spaarbank wil versterken met een dertigtal kantoren. Met de overige zelfstandige agenten is Ethias Bank bereid te onderhandelen over een passende vergoeding.

De Morgen meldt dat General Motors, de grootste autofabrikant ter wereld, in de komende drie jaar drie miljard dollar wil investeren in China. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt. Doel van de investering is de productiecapaciteit in die drie jaar te verdubbelen tot 1,3 miljoen wagens. De Amerikaanse gigant kondigde onlangs aan een uitstekend jaar 2004 te verwachten, met name dankzij zijn doorbraak in China. Sinds zijn toetreding tot de Chinese markt in 1997 heeft het bedrijf in dat land al meer dan 1,5 miljard dollar geïnvesteerd in vier fabrieken. Ook andere autofabrikanten zien blijkbaar mogelijkheden op de Chinese markt. Zelfs Ferrari heeft in Sjanghai zijn eerste showroom geopend. Tegen eind 2005 wil Ferrari in elf steden van China vertegenwoordigd zijn. De keuze van Sjanghai is geen toeval. Daar wonendie enkele rijke Chinezen rond, die het zich kunnen veroorloven meer dan 300.000 euro neer te tellen om met een exclusieve Ferrari of Maserati tussen de massa’s fietsen te laveren.

De voormalige financiële directeur van de Franse communicatiegroep Vivendi Universal, Guillaume Hannezo, is volgens De Standaard vrijdag in verdenking gesteld voor misbruik van voorkennis, medeplichtigheid aan manipulatie van de beurskoersen en het verspreiden van valse informatie. Dat melden de Franse kranten Le Figaro en Le Parisien vandaag. De inverdenkingstelling van Hannezo, rechterhand van Jean-Marie Messier toen die voorzitter was van Vivendi, gebeurt in het kader van het onderzoek naar de rekeningen en financiële informatie van de groep tijdens de jaren 2000 en 2001. De speurders onderzoeken meer bepaald het mogelijk kunstmatig opdrijven van de beurskoersen. Dat zou gebeurd zijn in september 2001, voor de publicatie van de halfjaarlijkse resultaten op 25 september. Messier zal in de loop van de volgende weken geconvoceerd worden door de financiële brigade. In de zaak werden ook al drie andere personen in verdenking gesteld: twee penningmeesters van Vivendi en een personeelslid van Deutsche Bank.

09:57 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-06-04

Witte Huis volgt nog steeds economische Reagan-strategie

Op uitzondering van de dubbele termijn van Bill Clinton, hebben de republikeinen sinds Ronald Reagan altijd het huishouden binnen het Witte Huis geleid. Opvolger van Reagan was immers George Bush Sr, nu is er George W. Bush. Al die jaren heeft de politiek van Reagan echter de economische visie van de president bepaald. Zelfs Bill Clinton kon er blijkbaar niet onderuit.

Het economisch beleid staat volgens The Washington Post vandaag nog steeds in het teken van de retorische elementen die Reagan heeft uitgezet: een kleinere overheids-administratie, lagere belastingen, mindere overheidsbemoeienis en lagere inflatie. Ook The Salt Lake Tribune stelt dat de politiek van Reagen twee decennia later nog altijd de Amerikaanse politiek beïnvloedt en zelfs domineert. “Zijn economische inzichten beïnvloedden in belangrijke mate de republikeinse partij en zijn vandaag weerspiegeld in de politiek Bush, twee decennia later,” aldus de krant. “Zijn geloof in de vrije markt en het kapitalisme vindt zijn oorspring in de jaren die hij doorbracht in zijn kring van succesvolle en rijke vrienden. Hij was ervan overtuigd dat kapitalisme eerst de bedrijfswereld ten goede komt en daarbij de economie stimuleert, die dan weer voor nieuwe jobs en tenslotte ook welvaart brengt bij de armere bevolkingsgroepen.”

De krant merkt op dat de Reaganomics terugvalt op een uitspraak van wijlen president John F. Kennedy, die ook verklaarde dat vloed alle boten de hoogte in stuurt. “Maar zijn critici, onder wie zijn politieke rivaal maar later medestander George H.W. Bush, noemden de aanpak van Reagan een voodoo-politiek,” stelt The Salt Lake Tribune. De krant geeft toe dat Reagan het land door een periode van economische groei leidde en tijdens zijn eerste ambtsperiode ook een recessie kon afwenden. “Maar op het einde van zijn tweede termijn leidde de bezorgdheid over de buitenlandse handelsbelans en budgettekorten tot een paniek in Wall Street,” wordt er aan toegevoegd. “Op 19 oktober 1987 maakte de Dow Jones een toen historische val van 508 punten.” Op het einde van zijn regering waren de Verenigde Staten het land met de grootste schulden ter wereld.

Reagan was de belichaming van het conservatisme dat tijdens de jaren zeventig in de Verenigde Staten opgeld maakte, maar voegt er aan toe dat hij ook een praktisch ingesteld man was die bereid was om zowel op het binnenlandse als buitenlandse vlak compromissen te sluiten. Reagan dankt volgens The Washington Post zijn verkiezing aan de economie. “Hij werd president dankzij de eenvoudige, maar vernietigende vraag die hij aan de kiezers stelde: staan jullie er vandaag beter voor dan vier jaar geleden?” aldus de krant. In zijn eerste speeches als president merkte hij op dat in de toen heersende crisis de overheid geen oplossing was voor de problemen, maar integendeel zelf het probleem vormde.Zijn tweede campagne bouwde Reagan op rond het thema dat voor Amerika een nieuwe dageraad was aangebroken.

Voor Reagan aan de macht kwam, hadden de republikeinen een traditionele afkeer van overheidstekorten. “Na Reagan werden belastingsverminderingen een alles opslorpende kruistocht die op een dag misschien zouden kunnen leiden tot een kleinere overheid en het eind van de tekorten,” aldus The Washington Post. “Een deficiet zou de overheid immers moeten aanzetten om minder uitgaven te doen. Verder predikte Reagan dat lagere belastingen zouden leiden tot een grotere economische groei en dat thema komt nog altijd terug in de economische toespraken van president George W. Bush.

The Washington Post benadrukt dat Jimmy Carter, Reagan’s voorganger, misschien wel een begin gemaakt kan hebben met de deregulering en ook begonnen is met een wapenopbouw, maar dat het Reagan was die daarvan centrale beleids-elementen maakte. “En misschien mag Bill Clinton dan al verklaard hebben dat onder zijn regering het tijdperk van de grote overheid voorbij was en hij heeft dan wel de balansen in evenwicht gebracht, maar het was Reagan die deze doelstellingen naar voor had geschoven en die de inspiratiebron was van een republikeins congres waarmee Clinton moest samenwerken,” merkt de krant op.

Het is niet eenvoudig is om de invloed van een president op de economie van een land te bepalen. “Hij wordt immers bepaald door de tijd waarin hij zijn regering leidt,” merkt The Washington Post op. “Zijn economische nalatenschap wordt in grote mate beïnvloed door omstandigheden waarop hij geen vat heeft, zoals de economische cycli en buitenlandse gebeurtenissen.”

Toen Reagan in 1981 de macht overnam van Jimmy Carter, wiens termijn gekenmerkt was door een onophoudelijke inflatie, waarschuwden zijn adviseurs hem voor het gevaar van een ‘economisch Duinkerken’. “Toen hij acht jaar later afscheid nam, waren de inflatie en werkloosheid fel afgenomen en was het land in het midden van de langste economische groeiperiode uit de geschiedenis,” aldus The Washington Post. “Dit lijkt een groot succes, maar onderhuids waren er veel breuken en plooien die weldra aan de oppervlakte zouden komen. De banken hadden rijkelijk geld geleend om bouwprojecten te financieren, gebruik makend van de mazen in het net van de wet. Het zou niet lang duren voor ze met een financieel debacle werden geconfronteerd. Bovendien zorgden de budget-tekorten ervoor dat de intrestvoeten veel minder daalden dan verwacht werd. Dit maakte het voor bedrijven veel moeilijker om geld te vinden voor investeringen op lange termijn.”

15:25 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Reagan was mentor van George W. Bush

Ooit door (minstens) de halve wereld veracht en met misprijzen bekeken – blijkbaar het onontkoombare lot van elke Amerikaanse president – wordt de gisteren overleden Ronald Reagan door de groten van de wereld vandaag geroemd als een groot staatsman. Zijn gewezen vice-president George Bush, later zelf president en vader van de huidige Amerikaanse leider, noemde de overledene een mentor voor zowel hemzelf als zijn zoon.

Vader Bush vertelde aan journalisten van MSNBC dat zijn zoon een groot respect had voor Ronald Reagan, wiens politiek van belastingsverlagingen de huidige president heeft gevolgd. “Die verlagingen hebben bijgedragen tot het economische herstel van vandaag,” aldus Bush Sr. Maar niet alleen in eigen kringen wordt Reagan als een groot staatsman gezien, want staatshoofden en regeringsleiders van over de hele wereld spreken met lof over de man, die ooit sportjournalist en acteur was en van democraat tot republikein evolueerde.

Gewezen minister Marc Eyskens noemde Reagan in een interview op VRT 1 een man die een sterk beleid, zowel politiek als economisch, gevoerd heeft. De voormalige Britse eerste minister Margaret Thatcher, die op ideologisch vlak naast Reagan stond, wees erop dat zijn politiek ervoor gezorgd heeft dat vandaag miljoenen mensen in vrijheid kunnen leven. “Hij mag meer dan wie dan ook de verdienste opeisen dat hij de Koude Oorlog en de strijd om de vrijheid heeft gewonnen en dat gerealiseerd te hebben zonder dat er één schot werd gevoerd,” merkte Thatcher op. Ook huidig Brits premier Tony Blair wees op Reagan’s rol in het beëindigen van de Koude Oorlog. Verder was van oordeel dat Reagan’s visie en leiderschap het Amerikaans nationaal zelfvertrouwen heeft hersteld en in de binnenlandse politiek belangrijke veranderingen heeft veroorzaakt.

Gennady Gerasimov, in de jaren tachtig woordvoerder van het Russich ministerie van buitenlandse zaken, stelde dat Reagan vooral herinnerd wordt omwille van zijn sterke retoriek en voor het lanceren van de dure wapenwedloop die uiteindelijk zou uitmonden in het instorten van de Sovjet-Unie. “Reagan rekende erop dat het Amerikaanse militaire apparaat de Russische economie zou kunnen kraken en hij bereikte ook dat doel.” Aldus Gennady. Voormalig Sovjet-president Mikhail Gorbachev, Reagan’s voornaamste antagonist, vertelde aan het Russische persbureau dat Reagan een staatsman was die, ondanks alle onenigheid die destijds tussen de twee landen bestond, een groot inzicht had en de vastbeslotenheid had om de andere partij tegemoet te treden. “Op die manier verbeterde hij onze relaties, wat leidde tot het stoppen van de wapenwedloop,” aldus Gorbachev. “Hij zorgde voor normale relaties tussen onze twee naties.”

Duits president Johannes Rau merkte op dat Reagan eeuwig herinnerd zal worden voor zijn uitdaging aan Gorbachev om de Berlijnse Muur af te breken. “In een verdeelde wereld ondersteunde hij altijd onze gemeenschappelijke visie op een verenigd en vreedzaam Europa,” aldus Rau. De Canadese premier Paul Martin noemde Reagan zonder meer één van de meest invloedrijke figuren uit de tweede helft van de twintigste eeuw. Ook de Franse president Jacques Chirac merkte op dat Reagan een diepe indruk zou nalaten in de geschiedenis van de mensheid. In Singapore merkte vice-premier Tony Tan op dat de overleden een wereldwijd testament van vrijheid en democratie nalaat, maar ook zijn geloof in de magie van de vrije markt.

14:13 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Reagan: vereffenaar van failliete Sovjet-Unie?

Het staat buiten kijf dat de gewezen Amerikaanse president Ronald Reagan, gisteren op 93-jarige leeftijd overleden, een belangrijke rol heeft gespeeld in de geschiedenis van de twintigste eeuw. Zo heeft hij onder meer duidelijk een steentje bijgedragen tot het verdwijnen van de Sovjet-Unie. Volgens velen heeft hij met zijn bewapenings-politiek de grote tegenstander financieel op de knieën gedwongen.

De Amerikaanse krant Poughkeepsie Journal wijst op het economisch belang van de Sovjet-politiek die Reagan voerde. “Toen hij in 1987 naast de Berlijnse Muur stond, riep hij de laatste leider van de USSR op om een gescheiden Duitse stad te herenigen. Hij vroeg Gorbachev de poorten te openen en de muur af te breken,” schrijft de krant. “Twee jaar later was de Sovjet-economie ingestort en was de muur verdwenen.” Er wordt aan toegevoegd dat Reagan ook volledig brak met de Sovjet-politiek van zijn voorgangers, die de USSR ondersteunden met techologische en economische hulp, maar er niet in slaagden degelijke overeenkomsten te sluiten op het gebied van de nucleaire bewapening.

“Reagan blokkeerde elke financiële en technologische steun aan de Sovjets, wat het hen veel moeilijker maakte om op militair gebied te blijven concurreren,” benadrukt de krant. “Tegelijkertijd duwde hij de ontwikkeling van het ruimteschild – het Strategic Defense Initiative (SDI) – door. Dat moest de Verenigde Staten beschermen tegen vijandige raketten. Experts zijn het er niet over eens dat het ruimteschild inderdaad voor een afdoende bescherming zou gezorgd hebben, maar de psychologische effecten ervan hadden grote gevolgen. Op enkele jaren tijd was de Sovjet-Unie verdwenen en daarmee een grote bedreiging voor de Amerikaanse samenleving.

Ook op andere vlakken probeerde Reagan het Marxisme met financiële en militaire middelen te bestrijden. “Hij was ervan overtuigd dat het Marxisme ten allen prijze moest bestreden worden, diplomatiek en financieel,” aldus de krant. “Reagan besefte echter dat de Amerikanen – met een zware kater uit de Vietnam-oorlog gekomen – een echte oorlog niet zouden ondersteunen. Daarom gebruikte hij andere middelen, zoals blokkades, geheime operaties en korte militaire interventies, om dat doel te bereiken.”

Zo was er in 1983 de invasie van het Caraïbisch eiland Grenada, dat volgens hem een bruggehoofd van de Cubaans-Russische unie was. “In 1986 lanceerde hij een bomaanval op Libië om Moammar Gadhafi, de Libische leider, van de troon te stoten,” merkt de krant op. “Ook ondersteunde hij de anti-Marxistische Contras in Nicaragua, heel dikwijls op verdoken wijze. Eind 1986 gaf de regering toe dat ze de Contras in het geheim financieel had gesteund. Het geld was afkomstig van wapens die verkocht werden aan Iran, hoewel het land destijds bestempeld werd als een terroristische natie.”

Reagan werd dikwijls bestempeld als een grote communicator, maar de krant stelt dat hij meer deed dan alleen maar praten. “Hij ondernam ook actie,” wordt er geopperd. “Tijdens de jaren tachtig groeide de staatsschuld weliswaar aan, maar sinds de Reagan-regering bleef de inflatie en werkloosheid onder controle en bleef ook de economie actief, al zijn de economisten het er niet over eens of de Reaganomics de verdienste voor de gezonde economie van vandaag mogen opeisen.”

Reagan zorgde ook voor de versoepeling van een aantal maatregelen op de bedrijven. “Op die manier liet hij ondernemers toe grote winsten te maken, maar de consument had er slechts weinig voordeel van,” merkt de krant op. “Hij had misschien gelijk om ervoor te zorgen dat er minder Amerikanen uit de hand van de overheid leefden, maar het is een vraag hoeveel mensen er sindsdien door die politiek hun enige vorm van levensonderhoud hebben verloren.”

Reagan had volgens de krant een eenvoudige en duidelijke visie op de rol van de overheid. “Die moest volgens hem herleid worden tot een dienst en geen last voor het volk,” wordt er opgemerkt. “Ook zijn andere boodschappen waren eenvoudig. Eerlijke arbeid moet aangemoedigd worden. De Amerikaanse bedrijfswereld moet zo weinig mogelijk door allerlei wetten beperkt worden.

Eén van de pijlers van het Reagan-beleid waren grondige besparingen in het sociaal beleid. “Reagan was ervan overtuigd dat de beschikbaarheid van sociale zekerheid ertoe leidde dat veel mensen geen moeite meer deden om een financiële onafhankelijk na te streven,” meent de krant. “Reagan zag een oplossing in het herleiden van programma’s van sociale zekerheid. In 1981 besloot het Congres meer dan 25 miljard dollar te schrappen en verlaagde de steun aan ongeveer 300.000 families. Sindsdien is de sociale zekerheid verder afgebouwd. In New-York alleen is de openbare steun ongeveer gehalveerd.”

Reagan had het volgens de Poughkeepsie Journal bij het rechte eind met zijn mening dat de sociale ondersteuning meer een rem dan een stimulans was geworden. “Het blijft echter de vraag of dat de betrokkenen geholpen heeft om een middel te vinden om in hun levensonderhoud te voorzien.” Besluitend stelt de krant echter dat men zich Reagan zou moeten herinneren als de chief-executive die de Amerikaanse economie en administratie hervormde – zowel ten goede als ten kwade – en de Sovjet-Unie ten val bracht. “Als mens zou Reagan niet zozeer moeten herinnerd worden voor een bepaalde politiek of een bepaalde actie, maar wel voor zijn helderde visies en oprechte persoonlijkheid,” besluit de krant. “De resultaten die hij behaalde, waren opmerkelijk.”

13:02 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Reaganomics: geniaal of miskleun?

De gisteren overleden gewezen Amerikaanse president Ronald Reagan was een controversieel figuur. Sommigen noemden hem een middelmatig acteur en een nog slechter president, anderen noemden hem een baarlijke duivel die de wereldvrede in gevaar bracht met de opbouw van het Amerikaanse rakettenschild. Maar hij was ook de man die toenadering zocht tot de Sovjet-Unie van Mikhael Gorbatsjov en de man achter de ‘Reaganomics’, een economische mix van belastingsverlagingen en grote militaire uitgaven, die de Amerikaanse economie weer op gang bracht, maar ook de openbare schuld verdrievoudigde.

“De vorige president Bill Clinton noemde de economische politiek van Reagan roekeloos,” meldt Reuters-journalist Glenn Somerville. “Zijn tegenstanders hekelden het feit dat Reagan met zijn belastingsverlagingen voor de rijken de armen aan hun lot overliet. Maar zijn supporters wijzen erop dat de Reaganomics de economie weer op gang bracht, na een lethargie die een groot gedeelte van de jaren zeventig had beheerst.”

Van eind 1982 tot halverwege 1990 kende de Amerikaanse economie inderdaad een constante groei, waarbij ongeveer twintig miljoen jobs gecreëerd werden en die de aandelenmarkt een hoogconjunctuur bezorgde die tot het einde van de eeuw zou duren.

Somerville stelt dat een kwarteeuw na het aantreden van Reagan in 1980 de meningen over zijn economisch beleid nog steeds heel uiteenlopend zijn. Reaganomics-voorstander Robert Bartley schreef in zijn boek ‘De Zeven Vette Jaren’ dan ook dat deze onenigheid ongetwijfeld een groot discussiepunt zal blijven in de intellectuele wereld. “Dit debat kende een heropleving tijdens de Bush-regering, die ook koos voor grote belastingsverlagingen en een terugdrijven van het deficiet,” aldus Somerville. “Toch lijkt deze massale fiscale stimulans zijn vruchten af te werpen, want na het economisch dieptepunt van 2001 kennen we terug een heropleving en begint de economie weer op volle toeren te draaien.”

Reagan-medestanders en conservatieve economisten stellen dat de krachtige en gedurfde politiek van de veertigste Amerikaanse president een einde maakte aan een periode van malaise, waarin de inflatie niet meer in de hand gehouden kon worden en de interestvoeten bijzonder hoog lagen. Tegenstanders wijzen op de gigantische schuldenberg die tijdens die periode werd opgebouwd. De Verenigde Staten hadden op het eind van de jaren tachtig immers een schuld staan van drie triljoen dollar. Bovendien zou de Reaganomics-politiek een tijdperk van gulzigheid hebben op gang gebracht en waarin Wall Street gigantisch rijk werd.

Somerville stelt dat de Reagan-doctrine gebaseerd was op de verwachting dat grote belastingsverlagingen ervoor zouden zorgen dat werknemers een groter gedeelte van hun loon zouden kunnen behouden en dus ook besteden. Op die manier zou er een nood gecreëerd worden voor een hoger productie-niveau, waar tot meer investeringen en meer jobs zou moeten leiden. “Tevens zou de druk op de inflatie afnemen, terwijl er ook meer inkomsten, die de budget-tekorten onder controle zouden kunnen houden,” aldus Somerville.

“Het grootste gedeelte van de Reagan-theorie, maar misschien niet alles, werkte,” stelt William Niskanen, gewezen voorzitter van de Council of Economic Advisers van Reagan. Niskanen is op dit ogenblik voorzitter van het Cato Institute, een economische think-tank in Washington. “Het klopt dat er een grote schuldenlast werd opgebouwd,” merkt hij op. Oorzaak daarvan was het gelijktijdig doorvoeren van de economische maatregelen en een militaire opbouw tegen de Sovjet-Unie.

“Op die manier luidde Reagan wel het ineenstorten in van de Sovjet-Unie, gewoon door het land tot financiële inspanningen te dwingen die het USSR-regime niet kon dragen,” aldus Somerville. “Niskanen merkt echter op dat het beëindigen van de Koude Oorlog en het beheersen van de inflatie ervoor zorgden dat de Reaganomics de moeite waard zijn geweest.” Toen Reagan aantrad lag de Amerikaanse inflatie op een niveau van 13,5 procent per jaar. Toen hij het Witte Huis in 1989 verliet, was die inflatie gedaald tot onder de 5 procent.

De strenge politiek van de Federal Reserve onder Paul Volcker en nadien Alan Greenspan, met hoge intrestvoeten, slaagde er volgens Somerville in om in de economie op het einde van 1982 aan een grote heropleving te laten beginnen. “Dat had volgens Niskanen echter nooit kunnen lukken zonder de grote ruggensteun van de president,” aldus Somerville.

Op het ogenblik dat Reagan in het Witte Huis binnenkwam lag het belastingsniveau op 70 procent, maar hij herleidde dat tot 28 procent. Reagan kreeg echter het verwijt dat die belastingsverlagingen vooral de rijken ten goede kwam, terwijl de schuldenlast door iedereen moest gedragen worden. Dat wordt door Niskanen echter tegengesproken. “De maatregelen van 1981 zorgden voor een stevige groei en waren absoluut nodig om die groei in gang te zetten,” benadrukt hij.

Somerville noemt het merkwaardig dat de wil om dergelijk drastische maatregelen door te voeren afkomstig is van een president die niet echt beschouwd werd als een groot denker. “Reagan werd al te gemakkelijk veroordeeld door de intellectuelen, die echt niet begrepen dat hij echt wel een visie had. Waar hij die vandaan haalde, weet ik niet. Hij was immers niet echt geïnteresseerd in analyses, maar zijn visies waren wel bijzonder goed.”

11:42 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Bureau-omgeving is vuiler dan het toilet

Een bureau herbergt meer bacteries dan de bedrijfstoiletten. Tot die vaststelling kwam het departement microbiologie van de Universiteit van Arizona, dat bij onderzoeken in de computer-omgeving vierhonderd keer meer bacteries tegenkwam dan op de toiletbril. De vuilste plek op de desktop blijkt trouwens de telefoon te zijn.

De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat het telefoontoestel een biotoop is met meer dan 25.000 microbes per vierkante inch. Maar ook het bureaublad zelf is een behoorlijk vuile omgeving, want daar vond men bijna 21.000 wezentjes per vierkante inch. Het toetsenbord van de computer is goed voor ruim 3.000 microben per vierkante inch, gevolgd door de computer-muis (1.700), de faxmachine (300) en het kopieeraparaat (70). Volgens de onderzoekers zijn ook het waterapparaat en de microgolf-oven niet van de meest propere plaatsen van het bedrijf.

In vergelijking met deze vaststellingen is de toiletbril met 49 microben per vierkante inch een voorbeeld van netheid. Onderzoeksleider Gerba stelt dat de verontreiniging van de computer-omgeving moet gezocht worden in het feit dat vele werknemers aan hun bureau eten. Omdat het bureaublad bovendien niet zo dikwijls gereinigd wordt als eettafels, vormt het volgens Gerba een perfecte cafétaria voor micro-organismen.

“Wij vragen ons niet af of het wel zo goed is om aan ons bureau te eten, zelfs al heeft het gemiddeld bureaublad honderd keer meer bacteries dan een keukentafel en vierhonderd keer dan een gemiddeld toilet,” aldus Gerba. “Zonder voldoende reiniging wordt dat kleine werkgebied een thuisbasis voor miljoenen bacteries en mogelijke ziekteverwekkers. Bovendien besmetten verkouden werknemers de omgeving nog meer elke keer dat ze gemeenschappelijke apparaten zoals kopieertoestellen of microgolfovens aanraken.”

11:37 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

05-06-04

Huismoeders zijn interessant online publiek

Huismoeders houden van het internet. Uit een onderzoek van Disney Online is immers gebleken dat 84 procent van de online huisvrouwen van oordeel is dat ze het web het ergste zouden missen indien ze een medium zouden moeten opgeven.

Uit het onderzoek is gebleken dat het internet een integraal deel uitmaakt van het dagelijkse leven van huismoeders. “Ze gebruiken het medium voor het verzamelen van informatie en het doen van research,” aldus MediaPost. “Maar ze staan ook open voor reclame die hen tips en suggesties aanreikt rond het gezinsleven.” Dit is voor de reclamesector uiteraard een belangrijk gegeven en moet toelaten gerichte acties te voeren.

Daarnaast bleek dat huismoeders twee keer zoveel gebruik maken van het internet (13,2 uur per week) dan van de televisie. “Als informatiebron klopt het internet (86 procent) duidelijk televisie en kranten,” aldus de onderzoekers. In de tweede plaats is internet echter ook een entertainment-medium (63 procent), terwijl 43 procent van de ondervraagden het ook een kanaal vond om met de kinderen bezig te zijn.

Huisvrouwen beschouwen het internet ook een geloofwaardiger informatiebron dan de televisie, radio en tijdschriften. “Alleen de kranten scoren nog drie procent hoger,” bleek uit het onderzoek. “Daarnaast staan 64 procent van de huismoeders positief tegenover reclame die ideeën en tips geven rond het gezinsleven. De huismoeders doen op het medium beroep om familiale aankoopbeslissingen te nemen, gaande van muziek en boeken tot auto’s en reisbestemmingen.”

De ondervraagde huismoeders vonden vooral de weersberichten, voedsel en koken, entertainment, nieuws, gezondheid en ouderschap als de meest interessante websites om te bezoeken.

15:54 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Bedrijven moeten wetgeving in hun strategie passen

De wetgever kan een bijzonder grote impact hebben op het bedrijfsleven. Denken we maar aan belastingen, sociale zekerheid en ecologische maatregelen. Het is voor bedrijven dan ook bijzonder belangrijk om die wetgeving in hun strategieën in te passen of zich te mengen in het wetgevend proces zelf. Een goede legale strategie kan voor een bedrijf zelfs even belangrijk zijn als een superieur product of een schitterende klantenportefeuille. Dat was alvast de teneur van een congres van het Wharton College dat aan die materie was gewijd.

Eric Novotny, onderdirecteur van Lockheed Martin, merkte er op dat de raketindustrie lange tijd één van de steunpilaren van de vroegere Sovjetunie is geweest. “Toen het systeem ontmanteld was en Rusland in de richting van een vrije economie begon te evolueren, wilden de Russische wetenschappers en ingenieurs hun technologische kennis commercialiseren,” benadrukte hij. “Het gebruik van de Russische raket-technologie voor het lanceren van commerciële satellieten leek interessante mogelijkheden te creëren.

De politieke belemmeringen en het internationaal regime die de raket-technologie hadden gecontroleerd, konden volgens Novotny niet langer meer op tegen het feit dat de Russen hun kennis aan de hele wereld wilden verkopen. “Ballistische wapens die atoomkoppen kunnen dragen, zijn immers ook in staat om communicatie-satellieten te lanceren,” wierp hij op. “Maar dat stelde de Amerikaanse regering en de Amerikaanse raket-industrie voor een dilemma. De Verenigde Staten wilden de groei van het kapitalisme in de vroegere USSR stimuleren, maar vreesden tegelijkertijd de veiligheidsrisico’s die aan een ongecontroleerd verkoop van de Russische raket-technologie verbonden was. De Amerikaanse industrie van haar kant vreesde nieuwe en goedkope concurrentie.”

Novotny merkte op dat er dan ook een nieuwe regelgeving nodig was. “De grote vraag echter was wie die regels zou opstellen,” voegde hij er aan toe. “De twee grote partijen in de onderhandelingen – de Amerikaanse en de Russische regering – hadden tegelijkertijd tegengestelde en gelijklopende belangen. Buiten de veiligheidsproblemen, wilden de Verenigde Staten tegelijkertijd de Russische economie stabiliseren en de eigen raket-industrie beschermen. Met hun lagere kosten konden de Russen de traditionele aanbieders immers probleemloos uit de markt concurreren. Diezelfde Russen hadden echter buitenlandse valuta nodig en zochten naar de commerciële kennis om hun diensten wereldwijd op de markt aan te bieden. Bovendien wilden ze ook de Amerikaanse regering niet tegen de schenen stampen.”

Daarom gingen beide regeringen, samen met de belangrijkste spelers op de satelliet-markt, rond de tafel zitten om een regeling uit te werken die voor iedereen aanvaardbaar was. “Dat leidde in 1992 en 1994 tot twee akkoorden, die nieuwe regels uitwerkten voor het lanceren van commerciële satellieten,” benadrukte Novotny. “Die regels lieten Russische en Oekraïense bedrijven toe hun intrede te doen op de markt, maar dan wel op een gecontroleerde manier. In de eerste plaats mochten ze hun activiteiten uitsluitend ontplooien in joint-ventures met Amerikaanse bedrijven. Daarnaast werden er jaarlijkse quota’s bepaald en werd er een prijscontrole ingevoerd om te vermijden dat de nieuwe bedrijven onder de normale marktprijs zouden werken.”

De quota waren volgens Novotny gemakkelijk vast te stellen, want het aantal lanceringen kon perfect geteld worden. “De bepaling van het prijsniveau bleek een moeilijker probleem,” merkte hij op. “In een openbaar aanbod was voor de nieuwkomers moeilijk vast te stellen of men niet meer dan vijftien procent onder de prijs van een Westerse aanbieder zat. Het vaste prijsniveau werd dan ook al vlug geschrapt, maar de quota bleven tot de Clinton-regering ze in het jaar 2000 afschaften.”

Novotny besloot met te stellen dat de regelgeving een succes was, waarbij iedereen kreeg wat hij nodig had. “De Amerikaanse regering stuurde de technologie van de Koude Oorlog naar een vredelievende toepassing en steunde een veelbelovende industrie en de Russische economie,” benadrukte hij. “Rusland en Oekraïene kregen toegang tot de westerse zakelijke expertise en de nodige buitenlandse valuta. Bovendien zijn de Amerikaanse bedrijven niet weggespoeld door een goedkope concurrentie, terwijl de eigenaars van satellieten een grotere keus kregen tussen de aanbieders van raketten.”

Richard Shell, docent wetgeving aan de universiteit van Wharton, benadrukte dat bedrijven heel aandachtig moeten zijn wanneer marktregels worden bepaald. “Uit een passende interactie met die wetgevende instanties kunnen ze immers belangrijke voordelen halen,” merkte hij op. “De industrie heeft dikwijls te weinig aandacht voor die wettelijke regelgeving en gaat op die voorbije aan de strategische belangrijkheid ervan.”

De complexiteit van de wetgeving en een afkeer van het werken met advocaten en ambtenaren belet volgens Shell dat de bedrijven die wet als een concurrentieel instrument gebruiken. “Nochtans is een wettelijke strategie een even belangrijk voordeel als een nieuw product of interessante afnemers,” benadrukte hij. “Die wettelijke strategie omvat trouwens meer dan de wettelijke en politieke gegevens die ervoor zorgden dat de commercialisering van het Russische raket-project een succes werd. Het gaat ook over procesvoering en het leggen van strategische contacten.”

Wanneer bedrijven die wettelijke strategie negeren, lopen ze volgens Shell groot gevaar. “De wetten zijn nu eenmaal de regels die het spel bepalen,” merkte hij op. “Soms zorgen ze ervoor dat er een evenwicht komt op het veld, maar in veel gevallen draaien deze wetten uit in het voordeel van één bepaalde groep bedrijven of een sector, meestal diegene die zich de moeite getroost heeft om zich te mengen in het regelgevende proces, dankzij het lobbyen bij wetgevers en andere betrokkenen.”

Als voorbeeld haalde Shell de wetgeving op de bierverkoop in Pennsylvania. “Die wet bepaalt dat een consument bij de kruidenier of bierverdeler geen six-pack kan kopen,” verduidelijkte hij. “Dat kan alleen in een bar. Net zoals restaurants take-out voedsel kunnen verkopen, kan de bareigenaar six-packs verkopen, meestal voor stevige prijzen. Bierverdelers kunnen bier verkopen, maar alleen per krat. De bareigenaars en hun ‘huurlingen’ in de hoofdstad Harrisburg, lobbyen om die wet zo te houden.”

In zijn onderzoek – waarbij hij onder meer de strijd tussen Henry Ford en het autokartel in het begin van de vorige eeuw en geschillen rond Microsoft en Napster bestuurde – ontdekte Shell vijf factoren die gebruikt kunnen worden om de wetgeving te gebruiken als een instrument van bedrijfsvoering.

In de eerste plaats is er uiteraard de legale basis. “Hoe sterker de wettelijke claims van een bedrijf zijn, hoe voordeliger dat is,” aldus Shell. “Wie het sterkste staat, trekt meestal aan het langste eind van de koord. Maar de publieke appreciate kan even sterk zijn als de wettelijke argumenten. De strijd van de muziekindustrie tegen de illegale downloaders heeft haar enorm veel goodwill gekost, hoewel ze wettelijk het recht volledig aan haar kant had.”

In derde instantie is volgens Shell ook de strategische positie van een bedrijf belangrijk. “Een bedrijf dat marktleider is kan allerhande taktieken toepassen – zoals prijszetting – om zijn tegenstander tot een wettelijk geschil te dwingen. “Grotere, dominante bedrijven hebben meestal meer geld,” merkte hij op. “In de gerechterlijke strijd tussen bedrijven zal David er nagenoeg nooit in slagen om Goliath te verslaan.”

Belangrijk is volgens Shell echter ook dat men toegang heeft tot de wetgevende macht. “Men moet de wetgevers kunnen bewegen om het standpunt en de visie van het bedrijf te verdedigen,” benadrukte hij. “Men zou kunnen verwachten dat ook dit afhankelijk is van de financiële draagkracht van het bedrijf, maar dat blijkt niet zo te zijn. Sommige grote bedrijven investeren intens in lobbying, anderen doen dat niet. Microsoft was er bijvoorbeeld voor gekend om heel spaarzaam om te springen met politieke bijdragen en lobbying. Dat veranderde na de antitrust-problemen met het ministerie van justitie. Vandaag bezit Microsoft een behoorlijke staf aan lobbyisten en is het ook veel guller met politieke bijdragen. Dit maakt duidelijk hoe een gebrekkige aandacht voor legale strategieën een bedrijf bijzonder veel problemen kan opleveren.”

Weinig overdachte legale strategieën kunnen volgens Shell ook bijzonder zware gevolgen hebben op lange termijn. “Een goed voorbeeld daarvan is Coca-Cola,” benadrukte hij. “In 1899 werd Asa Candler, toenmalig directeur van Coca-Cola, benaderd door twee advocaten. Zij vroegen een exclusief recht op het bottelen en verdelen van cola in flessen. Tot dan toe werd de frisdrank uitsluitend aan de tap verdeeld. Candler had niet veel vertrouwen in het bottelen van zijn frisdrank en tekende een contract waarbij de cola-siroop voor één dollar per vat aan de advocaten werd verkocht. Zij kregen het recht om de naam van Coca-Cola te gebruiken. Er waren geen clausules voor latere herzieningen van het contract of het beëindigen van de overeenkomst.”

De overeenkomst was volgens Shell voor de twee advocaten uit Memphis een gouden zaak. “Coca-Cola zat compleet vast,” merkte hij op. “De advocaten verkochten de vaten voor 1,25 dollar aan een aantal bottelarijen. Ze werden er stinkend rijk van. In 1920 probeerde Coca-Cola de overeenkomst voor de rechter te verbreken, maar kwam van een kale reis thuis. Het contract blijft ook vandaag nog overeind.” Shell voegde er aan toe dat deze ondoordachtheid van Candler er volgens sommige economische historici wel voor gezorgd heeft dat de frisdrank de wereld heeft kunnen veroveren. “Met het geld dat bij stromen binnen kwam, stuurden de twee advocaten het merk naar alle uithoeken van Amerika, zo snel als hun vrachtwagens konden rijden.”

Shell besloot met te stellen dat managers en bedrijfsleiders duidelijk op de hoogte moeten zijn van de mogelijkheden van deze vorm van bedrijfsstrategieën. “De slimste mensen – Bill Gates, Rupert Murdoch en Sumner Redstone – zijn daarin bijzonder ervaren en handig,” benadrukte hij. “Maar nieuwskomers moeten de hulp krijgen om deze kennis te verwerven, zodat ze kunnen leren zonder dat ze hun bedrijven verliezen.”

14:13 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Management weet weinig van IT-kosten

Onderzoek van Veritas Software wijst uit dat functioneel management binnen ondernemingen niet op de hoogte is van de automatiseringskosten voor hun afdelingen. Het onderzoek gebeurde bij 879 grote ondernemingen in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. In de Benelux gaf maar liefst 92 procent van de ondervraagde algemeen managers toe geen idee te hebben wat hun afdeling kwijt is aan IT-kosten.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat binnen het merendeel van de ondernemingen (53 procent) een systeem ontbreekt voor het doorbelasten van IT-kosten naar de verschillende afdelingen, op basis van het daadwerkelijk gebruik. Deze bedrijven hebben geen enkel systeem om door te belasten of belasten alle afdelingen simpelweg even zwaar voor IT-gebruik. In de Benelux ligt dit percentage op 38 procent.

Er werd ook gevraagd of men voordelen zag in een systeem waarin de kosten per afdeling evenredig aan het gebruik worden berekend. Zeventig procent van de ondervraagde IT-managers noemde een dergelijk systeem een vooruitgang. Bij de algemeen managers lag dat cijfer op 55 procent. De onderzoekers stelden echter dat in de Benelux 58 procent van de ondervraagden niet inschatten hoe accuraat een dergelijk systeem zou kunnen zijn.

12:43 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Economie in de kranten

Handelaars uit Anzegem worden geconfronteerd met een aan herinrichtingswerken aan straten. Dergelijke ingrepen zorgen altijd voor overlast, waar de handelaars financieel verlies aan lijden. Het Nieuwsblad merkt echter dat de Anzegemse schepen Claude Van Marcke met een originele oplossing op de proppen is gekomen. Hij wil immers tijdelijk containers installeren, zodat de handelaars hun zaken daar tijdelijk zouden kunnen voorzetten. Het voorstel valt volgens de krant bij de Anzegemse Middenstandsvereniging in goede aarde. Verwacht wordt dat een vijftal containers zullen volstaan. Het gaat daarbij over een beurtrol, want elke handelaar zal maximum drie maanden gebruik kunnen maken van een container, de periode dat de werken voor zijn deur uitgevoerd worden. Maar het is niet voor iedereen een oplossing, want voor bijvoorbeeld slagers en banken zijn dergelijke containers niet geschikt.

Topmanagers lezen meer en gevarieerder dan toppolitici. Dat blijkt volgens Gazet van Antwerpen uit een doctoraatsonderzoek van Annick Van Rossem aan de Gentse Universiteit. Zo leest een manager behalve de klassieke kranten en tijdschriften ook Engelstalige zakentijdschriften en business boeken. Van Rossem ondervroeg twintig Vlaamse topmanagers, zoals Tony Mary (VRT) en Martin De Prycker (Barco) en zeven toppolitici, waarbij de partijvoorzitters Steve Stevaert (sp.a), Dirk Sterckx (VLD) en Yves Leterme (CD&V). Ze stelde vast dat de denkmodellen rond management bij topmanagers complexer zijn dan die van politici. Denkpatronen van politici gaan onder andere minder over financiële resultaten, entrepreneurship en leiderschap, maar de relatie tussen de interne keuken en de buitenwereld vinden de relevanter. Politici zijn ook gevoeliger voor evaluaties van situaties en hanteren vaker het onderscheid positief-negatief.

Nog in Gazet van Antwerpen wordt opgemerkt dat de Europese Commissie geen problemen heeft met de Arkimedes-regeling, die mensen die beleggen in risicokapitaal voor KMO’s en starters beloont. De Vlaamse regering zette daarom het licht op groen voor het Arkimedes-besluit, dat nog het advies van de Raad van State nodig heeft. De Vlaamse regering zegt de effectieve invoering van de maatregel in het najaar al te hebben voorbereid. Met Arkimedes doet de Vlaamse regering een beroep op de bevolking om te investeren in KMO’s en startende ondernemingen. De regeling geeft het brede publiek dat geld in een risicokapitaalfonds belegt over een periode van vier jaar een belastingvermindering tot 34 procent. De verschillende Arkimedes-fondsen investeren op hun beurt in Vlaamse KMO’s.

Het Laatste Nieuws meldt dat Palm met zijn Poolse bieren Frater en Wojak een gouden medaille gewonnen heeft tijdens de uitreiking van de Brewing Industry International Awards 2004 in London. Een vakjury van brouwmeesters uit de hele wereld koosFrater als beste uit 882 verschillende bieren afkomstig uit 48 landen in de categorie lage gisting met alcoholpercentage tussen 5,6 en 6,9 procent. Wojak Wszechmocne won in de categorie lage gisting van meer dan 7 procent en kreeg daarbovenop de titel ‘World’s best strong beer’. Palm brouwt de bieren in haar Poolse vestiging Brower Belgia. Brower Belgia is goed voor een jaarlijkse productie van 1,1 miljoen hectoliter.

De Standaard merkt op dat de vzw Icarus, tegenstander van de luchthaven op de militaire basis van Chièvres, de impact van een eventuele vestiging van koeriersbedrijf DHL onderzocht heeft en van mening is dat die voor veel hinder en weinig banen zou zorgen. Volgens Icarus zouden activiteiten van DHL op de militaire luchthaven van Chièvres slechts een minimale en niet kwalitatieve werkgelegenheid voor de lokale bevolking opleveren. Icarus verwijst daarvoor naar de luchthaven van Bierset, waar koeriersbedrijf TNT actief is en slechts een minderheid van de werknemers uit de regio komt. Icarus stelt dat er met de komst van DHL trouwens ook banen verloren gaan, zoals bij de landbouwers of het recreatiepark Parc Paradisio en bij andere activiteiten in de omgeving. Tenslotte wijst de organisatie op de te verwachten geluidshinder en milieuvervuiling, de ongemakken voor 371.458 omwoners, maar ook op de kosten voor de onteigeningen en isolatie van gebouwen. Icarus verzamelde intussen 15.000 handtekeningen en plant op 13 juni sensibiliseringsacties bij de stembureaus.

De Morgen meldt dat de Nationale Bank de toekomst van onze economie rooskleurig tegemoet ziet. “Zij verhoogt haar groeiprognoses,” aldus de krant. “De Belgische economie zal dit jaar met 2,3 procent groeien en volgend jaar met 2,6 procent. Guy Quaden, gouverneur van de Nationale Bank, merkte dat de twijfel weg is weg en dat de opleving een feit is. De groei zal in twee jaar tijd 60.000 bijkomende banen opleveren. Maar Quaden heeft twijfels over de haalbaarheid van de 200.000 extra jobs die de regering-Verhofstadt wil scheppen tegen 2007. “Dat wordt moeilijk, maar niet onmogelijk,” merkt hij op. Een beter draaiende economie brengt meer belastinginkomsten in het laatje. “Toch zal de overheidsbegroting zowel dit als volgend jaar met een tekort eindigen,” voorspelt de Nationale Bank.

De Financieel Economische Tijd meldt dat de Duitse distributieketen Metro binnen de distributiesector de derde plaats ter wereld wil veroveren. “Metro heeft expansieplannen, met name in Rusland,” zo verklaarde topman Hans-Joachim Koerber tijdens een algemene vergadering.”Wij willen binnen het jaar onze vierde plaats ter wereld verbeteren,” zo stelde Koerber. Met een omzet van 53,6 miljard euro in 2003 bekleedt Metro momenteel een vierde plaats na het Amerikaanse Wal-Mart, het Franse Carrefour en het Nederlandse Ahold. De Duitse groep wil zijn activiteiten in het buitenland -en dan vooral in Rusland- uitbreiden. “Op middellange termijn kan Rusland onze vijfde belangrijkste markt worden”, zo stelde Koerber vrijdag in het Duitse dagblad Die Welt. “Onze strategie om Metro internationaal te ontwikkelen, werpt zijn vruchten af”, aldus Koerber nog. Metro realiseert zo’n 47 procent van zijn omzet in het buitenland.

10:47 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-06-04

Steeds meer Amerikanen aan de slag

De Amerikaanse economie heeft de voorbije maand 248.000 nieuwe jobs gecreëerd. Het is de derde maand op rij dat de arbeidsmarkt in de Verenigde Staten een groei kent. Dat is volgens analisten een sterk teken dat de economische groei zich stevig doorzet.

Voorspellingen van het Amerikaanse ministerie van tewerkstelling hadden voor de maand mei gewag gemaakt van 225.000 nieuwe jobs. Eerder al was de werkelijke groei in de maanden april (346.000) en maart (353.000) groter dan geschat werd. Sinds augustus van vorig jaar zijn er in de Verenigde Staten al meer dan 1,4 miljoen nieuwe jobs gecreëerd. De werkloosheid blijft op 5,6 procent, wat volgens de Amerikaanse regering een aanwijzing is dat de arbeidsmarkt toch nog aarzelt. Er waren in mei 8,2 miljoen werkloze Amerikanen.

Maar een groot aantal economisten is het daar niet mee eens. “Het creëren van jobs is een echt bewijs van een stabiele heropleving,” vertelde Joel Naroff van Naroff Economic Advisors aan AFP. “Lange tijd ging het economisch herstel verder zonder nieuwe tewerkstelling, maar nu hebben de ondernemingen duidelijk beseft dat ze mensen nodig hebben. Volgens mij zal deze trend zich nog verder doorzetten.”

Dit is volgens beursspecialist Peter Cardillo van SW Bach goed voor de economie en de aandelenmarkt, maar slecht voor de hypotheekmarkt. “De Federale Reserve zou immers zijn stimulerende politiek wel eens kunnen opgeven en de intrestvoeten terug optrekken,” meent hij.

19:57 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

E-mail blijft gezond marketing medium

Het aantal spam-mails blijft maar toenemen. Dat is alvast de conclusie van een onderzoek van MessageLabs. Groot slachtoffer daarvan blijken de e-mail marketers te zijn. Die blijken het eerste kwartaal van dit jaar alvast niet echt hoge toppen gescoord te hebben.

“Uit de analyse van de e-mail campagnes die de gebruikers van DoubleClick’s DARTmail hebben verzonden over het eerste kwartaal van dit jaar blijkt alvast dat diverse e-mail marketing parameters het minder goed doen,” merkt DigiMedia op. Daarbij vraagt men zich af of het tijdelijk fenomeen is dat seizoensgebonden is of een indicatie van de stijgende impact van de spam.

De analyse van DoubleClick leert in ieder geval dat de “open rate” (het aantal e-mails dat geopend wordt) is afgenomen van 39,2 procent tijdens het eerste kwartaal van 2003 tot 38,2 procent in dezelfde periode dit jaar. De click-through rate of doorklikratio daalde dan weer van 8,9 tot 8,4 procent. “Ook de gemiddelde opbrengst per e-mail daalde,” aldus DigiMedia. In het eerste kwartaal van 2003 werd daarvoor nog 0,28 dollar betaald, maar dat is gedaald tot 0,23 dollar. Wel blijken meer e-mails effectief hun bestemming te bereiken, waarbij van de verzonden mails het aantal bounces wordt afgetrokken.

DoubleClick stelt dat ondanks deze trend, de verschillen bijzonder klein zijn. Men ziet er dan ook geen redenen voor ongerustheid. Opgemerkt wordt dat de efficiëntie van de e-mail marketing al bij al relatief continu blijft. Er wordt daarbij gesproken van een gezonde e-mail marketing-omgeving.

Uit het onderzoek blijkt dat de reissector er het meest op vooruit ging. Daar blijkt nu 90,7 procent van de e-mails aan te komen, terwijl dat vorig jaar nog 85,1 procent bedroeg. De open rates daalde wel, van 43,4 procent naar 40,1 procent, maar de doorklikratio bleef nagenoeg constant op 8,3 procent. Ook de financiële diensten gingen er lichtjes op vooruit, met 84,5 procent aangekomen berichten tegenover 84 procent het jaar voorbij. De open rates daalden wel – van 43,4 procent naar 40,1 procent – maar het doorklikken steeg van 7,8 procent naar 11,8 procent.

De campagnes binnen de kleinhandel en de zakenpers scoorden het hoogst op het gebied van aangekomen berichten (91,6 procent). De zakenpers zag zowel zijn open rates (39,2 procent) en doorklikratio’s (7,3 procent) stijgen. In de kleinhandel werd op dat gebied een lichte achteruitgang vastgesteld. De consumenten-sector (pers en producten/services) zaten met hun doorklikratio’s – respectievelijk 9,6 en 9,5 procent – boven het algemeen gemiddelde. Bij de producten/services lag dat cijfer het jaar voordien echter nog wel op 14 procent.

16:36 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Sigaretten met een smaakje?

De grootste Britse sigarettenfabrikant, British American Tobacco (BAT), overweegt sigaretten op de markt te brengen met allerlei smaakjes, waaronder chocolade. De Britse antirooklobby heeft furieus gereageerd en beticht het bedrijf ervan op deze manier kinderen aan het roken te willen krijgen. Behalve chocolade heeft BAT ook proeven gedaan met smaken als vanille, wijn, sherry, kersensap en ahornstroop.

In totaal zou het tabaksconcern ongeveer 500 verschillende smaakstoffen uitgeprobeerd hebben. Dat meldt de Britse krant The Independent. De krant zegt verder dat de nieuwe smaken door BAT in Canada uitgetest werden op ratten. Volgens de Britse anti-rooklobby toont het gedrag van BAT aan hoe gewetenloos de tabaksindustrie handelt. “Er moeten duidelijk nog striktere reglementen komen,” vertelt Deborah Arnott, directeur van de Britse Action on Smoking and Health (ASH) tegen Independent-journaliste Marie Woolf. “Er moet duidelijk gemaakt worden dat er geen ingrediënten toegevoegd mogen worden die tabak aantrekkelijker of gemakkelijker maken. Dit soort ingrediënten maken sigaretten aantrekkelijker voor kinderen. Waarom zouden zij anders tests uitvoeren met deze stoffen.”

Andere tegenstanders merken op dat de tabaksindustrie voor niets terugdeinst. “Ze hebben ook altijd ontkend dat sigaretten kanker veroorzaken,” aldus een voormalige gezondheids-ambtenaar. “Daarna hebben ze jarenlang ontkend dat tabak verslavend werkt, terwijl ze ondertussen het aantal verslavende stoffen in de sigaretten opstapelden. Het is bewezen dat een volwassene niet meer begint met roken. Daarom richt de industrie zich op kinderen. In dit land doden zij jaarlijks 120.000 klanten en die moeten uiteraard vervangen worden door 120.000 nieuwe rokers.”

BAT is de tweede grootste tabaksfabrikant van de wereld en heeft ongeveer vijftien procent van de markt in handen. In totaal zouden 482 ingrediënten getest. Volgens BAT gebeurt dat echter om uit te zoeken of sigaretten met bepaalde ingrediënten andere effecten hebben op de gezondheid. De tests werden uitgevoerd in Canada omdat het uitvoeren van proeven op levende dieren in Groot-Brittannië sinds 1997 verboden is. De producent ontkent dat de tests gericht zijn op het werven van jonge rokers.

Het tabaksbedrijf geeft toe dat nu al additieven zoals cacaoboter en likeur worden gebruikt in sommige merken, waaronder Lucky Strike, om een subtieler aroma te bekomen. “Die additieven waren echter lang zo beperkt dat rokers ze onmogelijk konden smaken,” aldus een BAT-woordvoerder. De Canadese tests zouden geen verschil hebben vastgesteld in de effecten op de gezondheid van de ratten. BAT kreeg ook van dierenrechtenorganisaties de wind van voren.

14:26 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Ook zakenreizen steeds meer online

Het online boeken van reizen is bij de consument al geruime tijd een groot succes, maar nu richten web-georiënteerde ondernemingen zoals Orbitz en Expedia zich ook op de sector van de zakenreizen. Dat schrijft John Reinan in de St. Paul Star Tribune. Maar deze evolutie hoeft volgens een aantal analisten niet te betekenen dat de traditionele boekingen zullen verdwijnen.

Met hun goedkope booking-tools dwingen ze de sector van de zakenreizen volgens Reinan tot reacties. Zo kondigde Carlson Wagonlit Travel vorige maand zijn nieuwe bedrijfs-service I-Select. Aan de basis biedt die hetzelfde prijsniveau aan als de online lage-kost reisaanbieders. Verder biedt de service opties aan om extra diensten aan te kopen. Robin Schleien, directeur van Carlson Wagonlit Travel Noord-Amerika, merkt daarbij op dat bedrijven het boeken van reizen anders aanpakken. “Ze zoeken naar eenvoudige formules en een lagere prijs, maar ze zijn wel nog steeds op zoek naar een meerwaarde wanneer ze van oordeel zijn dat ze die nodig hebben.

Carlson is wereldwijd de tweede grootste reisaanbieder en haalt op de markt van de booking van vliegtuigtickets een omzet van ongeveer 11,5 miljard dollar per jaar. Voor het business departement werd een joint-venture opgezet met het Franse Accor. Geschat wordt dat die afdeling een jaarlijkse omzet van ongeveer 140 miljoen dollar haalt. Vorig jaar zou er een bruto winst van 28 miljoen dollar zijn gerealiseerd. Reinan stelt dat de Amerikaanse markt van zakenreizen in 2006 een bedrag van 95 miljard dollar zal vertegenwoordigen. Dat zou een groei van 17 procent betekenen, want vorig jaar werd een omzet gehaald van 81 miljard dollar. Het aandeel van de online geboekte zakenreizen zal volgens Reinan in 2006 verdubbeld zijn en een omzet van 37 miljard dollar vertegenwoordigen.

David Cerino, general manager van Orbitz Business, gaf toe zich gevleid te voelen dat de traditionele reisaanbieders zoals Carlson het goedkope online model van Orbitz geadopteerd hebben. “Deze traditionele ondernemingen hebben altijd bijzonder hoge prijzen gehanteerd,” merkt hij op. “Amper één jaar geleden beweerden ze dat de internet-bedrijven onmogelijk dezelfde prestaties konden garanderen dan zij. Nu zeggen ze dat ze één van ons zijn en dat ze ook aan onze prijzen kunnen werken.” Sinds Orbitz in het jaar 2000 werd opgericht door vijf grote luchtvaartmaatschappijen, werd er volgens Reinan echter nog geen winst geboekt. “Op een zakencijfer van 242 miljoen dollar verloor het bedrijf vorig jaar 16 miljoen dollar,” verduidelijkt hij.

Analisten geven toe dat het voor bedrijven als Carlson zinvol is om actief te worden in de sector van de goedkope aanbiedingen, maar ze voegen er aan toe dat het traditioneel organiseren van zakenreizen nog altijd een gezonde bedrijfstak is. “Grotere bedrijven zullen zakenreizen boeken waarbij de managing op een traditionele manier gebeurt,” aldus Mike Altomari, analist bij Jupiter Research. “Men mag niet vergeten dat bedrijven prijsafspraken maken met luchtvaartmaatschappijen en hotels, gebaseerd op volume. De besparingen die mogelijk worden bij het online boeken, zouden wel eens onvoldoende kunnen zijn om die prijsafspraken te beconcurreren.”

12:15 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Economie in de kranten

P&O Ports en Hesse Noord Natie zijn van plan om ruim een half miljard euro te pompen in nieuwe haveninstallaties. Dat staat te lezen in Het Nieuwsblad. De projecten leveren minstens tweeduizend extra jobs op. Het debat over de mogelijke havenexpansie op de Wase Linkerscheldeoever scheerde de voorbije jaren vaak hoge toppen. Doelenaars moesten plaats ruimen voor nieuwe containerterminals en andere ambitieuze plannen. Volgens de Intergemeentelijke Samenwerking Land van Waas (ICW) is de bekommernis voor de havenuitbouw niet helemaal onterecht. Men verliest heel wat open ruimte en natuur. Het Waasland dreigt door de vele nieuwe bedrijven en aangroeiende stroom voertuigen, soms dicht te slibben. Vandaar dat men met buffers rond dorpen als Kieldrecht werkt om die kritiek op te vangen. Spoorwegen en binnenvaart krijgen meer aandacht, zodat niet altijd de openbare weg het zware gewicht van de havenuitbreiding torst. Maar vooral het grote belang van de Waaslandhaven voor de welvaart in die regio speelt de hoofdrol in het debat. P&O Ports en Hesse Natie Noord zijn de toekomstige exploitanten van de containerterminals, die aan beide oevers van het Deurganckdok zijn gepland. Die twee bedrijven stoppen een half miljard euro in installaties voor de overslag van containers. Volgens de ICW gaat het om op z’n minst tweeduizend bijkomende arbeidsplaatsen.

Gazet van Antwerpen meldt dat de Antwerpse logistieke groep Katoen Natie donderdag in het Amerikaanse Houston (Texas), waar de grootse cluster aan petrochemische bedrijven ter wereld is, een nieuwe vestiging geopend heeft. Het gaat om het grootste logistieke platform voor de petrochemie in de VS. Katoen Natie investeerde in totaal 75 miljoen dollar in dit project, één van de grootste investeringen van de groep ooit. Het platform biedt werk voor 100 mensen. Klanten van Katoen Natie in Texas zijn de grote petrochemische bedrijven in de omgeving van Houston, zoals Atofina en Exxon. Binnen een straal van 10 km rond de vestiging liggen meer petrochemische bedrijven dan in de Benelux en Duitsland samen. Katoen Natie is sinds 1997 actief in Noord-Amerika. Enkele maanden geleden nam Katoen Natie zijn grootste concurrent in de VS, C&D Warehouse, over. Met de opening van deze nieuwe terminal in Houston heeft Katoen Natie nu veertig procent van de Amerikaanse markt in logistiek voor polymeren in handen. De Antwerpse groep brengt ook een nieuw concept voor logistiek in de VS binnen. “Amerikaanse logistieke bedrijven willen een snel rendement met zo weinig mogelijk investeringen. Wij kopen onze terreinen en willen investeren op lange termijn,” zegt voorzitter Fernand Huts.

De Morgen schrijft dat het Brusselse gerecht verdenkt de Belgische bank nv Belgolaise, een dochter van Fortis, ervan zo’n 70 miljoen euro te hebben witgewassen, melden verscheidene kranten vrijdag. Het geld, afkomstig uit de verkoop van bloeddiamanten, werd door een gewezen Congolese minister gebruikt voor een illegale wapenhandel in Tsjechië en Oekraïne. Een verdachte bankrekening bij Belgolaise bracht de Brusselse speurders op het spoor van Jean-Charles Okoto, ex-minister van Buitenlandse Zaken onder Joseph Kabila. Hij wordt ervan verdacht de winsten van de diamantfirma Miba te hebben witgewassen. Het geld werd gebruikt om wapens te kopen in Tsjechië en Oekraïne. Op die manier kon het VN-wapenembargo tegen Congo worden omzeild. Tegen de man is een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd. De bank Belgolaise, voorzitter Marc-Yves Blanpain, een gedelegeerd bestuurder en drie bedienden werden in verdenking gesteld.

Als het spreidingsplan voor de luchthaven van Zaventem extra investeringen vergt voor aanpassingen van de landingsbanen, dan moet de overheid daarvoor geld voorzien, en niet de luchthavenuitbater Biac. Dat meldt De Standaard. De extra kosten verhalen op de passagiers, is helemaal uit den boze.Dat beklemtoonde gedelegeerd bestuurder Luc Van den Bossche van Biac gisteren tijdens een lunchgesprek van het zakenblad Trends. Het prijsverschil tussen de lagekostenmaatschappijen die op Brussel-Nationaal vliegen en hun concurrenten die andere luchthavens aandoen, is nu al te groot, argumenteert de Biac-topman. Van den Bossche sloot gisteren evenwel niet uit dat Biac de uitbouw van een terminal die specifiek bestemd is voor lagekostenmaatschappijen in Zaventem op de agenda plaatst als de druk van de zogenaamde low cost carriers blijft bestaan. De huidige Biac-topman, die in een vorig leven een van de politieke zwaargewichten was van de SP.A, verzekerde ook dat tegen eind van dit jaar duidelijkheid komt over de privatisering van de luchthavenuitbater. Zelfs als op dat moment de onzekerheid nog groot zou zijn over onder andere de overheidsreglementering en de expansieplannen van koerier DHL. Voor Van den Bossche is de privatisering een van de grote uitdagingen voor zijn bedrijf tijdens de komende jaren. De Belgische Staat wil zijn belang van ruim 63 procent terugbrengen tot maximaal 49 procent en minimaal 30 procent.Hij wond er geen doekjes rond dat tegen het jaareinde de privatisering in een definitieve plooi gelegd moet worden. De operatie uitstellen wegens onzekerheid over bijvoorbeeld de toekomstplannen van koerier DHL en het spreidingsplan, vindt hij geen optie. Een andere uitdaging wordt volgens de Biac-topman de aanleg van de diabolo-spoorlijn die een rechtstreekse aansluiting waarborgt vanuit Leuven en Antwerpen. Volgens Luc Van den Bossche kampt Zaventem tot 2010 met een serieus concurrentienadeel omdat via snelle treinverbindingen Schiphol en de luchthaven van Parijs vlot bereikbaar zijn vanuit België.

Het Laatste Nieuws meldt dat Hitachi een nieuw opslagrecord heeft gevestigd. “Door de 7K250 uit te rusten met twee extra schijven, is de fabrikant erin geslaagd om een harde schijf met een capaciteit van 400 GB te bouwen,” aldus de krant. “Hoewel grote schijven doorgaans maar matig presteren qua snelheid, laten de specificaties van de 7K400 vermoeden dat dit hier niet het geval is. Met een rotatiesnelheid van 7.200 toeren per minuut, een gemiddelde zoektijd van 8,5 ms en 8 MB bufferruimte zit het al goed.” Hitachi zou met deze schrijf willen inspelen op de populariteit van digitale videorecorders. “In combinatie met aangepaste software zal de schijf videobeelden tonen met minder haperingen,” aldus Het Laatste Nieuws. “De capaciteit van 400 GB zou genoeg zijn voor 45 uur video aan HDTV-kwaliteit, zegt Hitachi. De Hitachi Deskstar 7K400 zou over een maand beschikbaar in de VS. De adviesprijs zou circa 400 dollar bedragen.”

De Financieel Economische Tijd schrijft dat de Britse suikergroep Tate & Lyle van oordeel is dat haar Europese zetmeeldochter Amylum ondermaats presteert. Het rendement op de investering zou onaanvaardbaar zijn op langere termijn. Door de stijging van de graanprijs moet Amylum besparen. De vakbonden vrezen dat daardoor in Aalst opnieuw 50 banen zullen verdwijnen.

11:01 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

03-06-04

Aankoopbeslissingen steeds meer op basis van het internet

Adverteerders moeten meer investeren in online campagnes. Jordan Berg, een specialist visual communication die campagnes heeft ontwikkeld voor onder meer Suzuki, General Electric, Wells Fargo en ESPN, stelt immers dat aankoop-beslissingen steeds meer geïnspireerd worden door het internet in plaats van door de gedrukte media of de televisie.

“Er wordt gelukkig steeds meer beseft dat het aandeel van online in het totale reclamebudget belangrijk is,” merkte hij in een interview met Eunice Park van iMediaConnection op. “We zien ook de praktische resultaten van klanten die echte voordelen halen uit hun online campagnes.” Berg merkt daarbij op dat online investeringen niet alleen reclame-campagnes omvatten, maar dat er ook aandacht besteed moet worden aan de ontwikkeling van de bedrijfswebsite.

“Mensen vergeten nog altijd veel te vaak dat hun website het grootste en soms het meeste belangrijke onderdeel van de marketing is dat ze kunnen uitspelen,” zegt Berg. “Het gaat daarbij onder meer over branding, merkbewustzijn, direct response, interactiviteit en push en pull. Bij heel wat bedrijven beantwoordt de website niet aan de positionering van hun merk. Dan moet de hele website geherstructureerd worden.”

Een niet te onderschatten voordeel van online reclame-campagnes is trouwens het feit dat ze heel gemakkelijk en goedkoop kunnen aangepast worden indien het publiek niet zou reageren zoals verwacht werd. “Daarbij zijn search en local search één van de belangrijkste onderdelen van de marketing mix, maar ook rich media maakt er een integraal deel van uit,” meent Berg.

Berg wijst er op dat het internet niet vergeleken mag worden met televisie of met de gedrukte media, maar volgens zijn eigen merites gebruikt moet worden. “De traditionele bureau’s voelen zich trouwens door hun interactieve collega’s bedreigd,” merkt hij op. “Meestal passen de online creativiteit en strategie de klant veel beter dan traditionele campagnes.

16:24 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Duitse kleinhandel: herstel of valse hoop?

De Duitse kleinhandel heeft tijdens de maand april een grotere omzet gerealiseerd. Het persbureau AFP stelt dat dit een klein sprankeltje hoop geeft dat de langverwachte heropbloei van bestedingen door de consument in de Eurozone eindelijk voor de deur staat.

De Duitse Bundesbank berekende dat de verkoop in de kleinhandel in april 2,5 procent hoger lagen dan tijdens de maand mei. Het was de eerste groei op de Duitse markt sinds oktober van vorig jaar. Opgemerkt wordt echter dat de resultaten van de Bundesbank positiever ogen dan die van Destatis, het Duitse federal bureau voor statistiek. Daar wordt een groei gemeld van amper 0,6 procent.

Vergeleken met vorig jaar ligt de verkoop echter nog altijd 1,8 procent lager. Annemarieke Christian, economist bij Morgan Stanley, merkte op dat de lang verwachte heropstanding van de bestedingen van de consument daarmee eindelijk misschien gerealiseerd wordt.

“De privé consumptie blijft echter de Achilles-hiel van de Duitse economie,” schrijft AFP. “De bescheiden groei van 0,4 procent van de eerste drie maanden van het jaar moest nagenoeg exclusief aan de export geweten worden. De plaatselijke vraag ging achteruit en de consumptie stagneerde, na drie achtereenvolgende trimesters van daling.”

Het blijft volgens AFP echter de vraag of het herstel zich de volgende maanden zal doorzetten. “De consument blijft immers heel voorzichtig met de duurdere aankopen. “Analisten waarschuwen ervoor dat de werkloosheid in Duitse nog altijd hoog blijft en de consument voelt ook de dure olieprijzen,” aldus het persbureau. “Pas wanneer de tewerkstelling weer voldoende is gestegen, zal de privé consumptie op grotere schaal weer echt op gang komen. Een groei van de tewerkstelling mag volgens Ralph Solveen, economist bij de Commerzbank, trouwens ten vroegste in de tweede helft van het jaar verwacht worden.”

Ook Stefan Bielmeier, analist van de Deutsche Bank, blijft sceptisch. Volgens hem is de groei van de kleinhandel in april slechts een technische reactie op de zwakke prestaties tijdens het eerste trimester van het jaar. “Het is nog veel te vroeg om te spreken over een fundamentele verbetering,” merkte hij op. “De hoge olieprijzen hebben een impact op het reële gezinsbudget en zullen de volgende maanden waarschijnlijk een negatieve invloed hebben op de omzetcijfers van de kleinhandel.”

Holger Fahringkrug, economist bij UBS, is iets positiever. Volgens hem doen de cijfers de hoop groeien dat er tijdens de zomer tenminste een bescheiden herstel van de omzet in de kleinhandel zal genoteerd kunnen worden. “Maar het is niet onmogelijk dat het herstel alweer ongedaan wordt gemaakt, voor het eigenlijk gestart is.”

Hij stelt dat de nominale inkomsten-verhoging gedeeltelijk teniet wordt gedaan door de hogere kosten voor gezondheidszorg en een stijging van de belasting op tabak. “Dat zullen we de rest van het jaar blijven voelen,” meent Fahringkrug. “Bovendien zullen de hogere olie- en petroleum-prijzen de inflatie tijdens het tweede kwartaal van het jaar aanwakkeren, wat nog eens een hypotheek is op de daadwerkelijke koopkracht van de gezinnen.” Daarnaast merkt Fahringkrug nog op dat de bezorgdheid over de economie en de werkloosheid veel mensen aangezet heeft om zuiniger om te springen en te sparen. “De hoge olieprijzen vormen een bedreiging voor de bedrijfsfinanciën, waardoor er weinig aanwervingen gebeuren,” benadrukt hij. “Zolang die bedreiging niet is weggenomen, is een verdere groei van de bestedingen hoogst onwaarschijnlijk.”

10:27 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Campagnes moeten bestaan uit conversaties

Social networking wordt volgens velen beschouwd als de volgende generatie van online marketing. Tijdens een congres van iMedia merkte Esther Dyson, hoofdredacteur van de IT-Industry Newsletter van CNET Networks en investeerder in IT-start-ups, dat bij campagnes vooral gebruik gemaakt moet worden van conversaties. De consument moet het gevoel hebben dat hij feedback kan geven en dat er naar hem geluisterd wordt. Maar dat gebeurt volgens haar helaas veel te weinig.

Social networking – met initiatieven als Friendster, Tickle en LinkedIn – wordt door velen beschouwd als de volgende generatie van online marketing. “Volgens mij heeft het concept zeker mogelijkheden,” aldus Dyson. “Maar er wordt weer een te grote hype rond gebouwd. De overnameprijs voor Friendster lag bijvoorbeeld veel te hoog.” Social networking heeft volgens haar twee verschillende functies. “In de eerste plaats is er de dubbel-blinde introductie,” stelt ze. “Ik weet wie je bent, maar ik weet niet hoe ik je kan bereiken. Maar er zijn mensen die ons beiden kunnen bereiken en ons aan elkaar voorstellen. Dit is een bijzonder belangrijk aspect van social networking. De tweede functie is de contactmogelijkheid met vrienden-van-vrienden. Indien iemand uit mijn kennissenkring George Bush of John Kerry kent, zou hij mij kunnen introduceren. Bovendien kan hij beslissen of ik de moeite waard ben om aan zijn vrienden voorgesteld te worden.”

Rond die twee aspecten kunnen volgens Dyson de meest uiteenlopende tools worden opgebouwd. “In de eerste plaats is er de zoek-mogelijkheid, waarbij ik kan zien waarvan mijn vrienden houden,” benadrukt ze. “Men kan dat gebruiken om een babysitter te vinden of een tandarts die door kennissen aanbevolen wordt. Ik kan zelfs uitzoeken welk eventueel vriendje aanbevolen wordt.” Ze voegt er echter aan toe dat social networking voor andere functies zal gebruikt worden. “Initiatieven als Yahoo! en Hotmail hebben op dat vlak een goudmijn in hun handen, want ze hebben alle links tussen mensen al in hun bezit, op basis van de e-mails die uitgewisseld worden.”

Het is voor social networking volgens haar dan ook niet belangrijk om een nieuw platform te starten. “Friendster, Orkut en Google zijn wel leuk en interessant, maar het wordt heel moeilijk om dat op gang te houden. Mensen verzamelen vrienden rond zich, maar ik ben er niet zeker van hoe de interactie tussen hen verloopt.” Dyson stelt daarbij dat Friendster als een geschenkenbank van start zou moeten gaan. “Wie een afspraakje wil maken, weet meteen welke cadeautjes ik graag heb en wanneer de verkopers daarvan op Friendster te vinden zijn, weten ze ook waar ze zich die geschenkjes kunnen aanschaffen. Bovendien zouden er meteen ook reisaanbiedingen kunnen aangeboden worden.”

Dyson benadrukt dat de markt bestaat uit conversaties, gesprekken in twee richtingen. “Het gaat niet op om zich te vergenoegen met het verzenden van een boodschap,” merkt ze op. Ze verwijst daarbij naar politici die een website hebben. “Dit betekent niet dat ze ook luisteren naar het publiek. Dat is onrealistisch. Al heeft John Kerry een website, hij heeft niet voldoende tijd om daar aandacht aan te besteden. Het is dus belangrijk te bepalen hoe al die informatie bij John Kerry geraakt. Hoe laat men mensen aanvoelen dat er naar hen geluisterd wordt. Het gaat erom de hiërarchie weg te nemen en mensen met elkaar te laten praten. Dat is het geniale van initiatieven als MeetUp, waar mensen samengebracht werden om rond de campagne van presidentskandidaat Dean te praten.”

Ze wijst er daarbij op dat indien iemand de mogelijkheid krijgt feedback te geven over een product, er meestal een grotere merktrouw ontstaan, juist omwille van de reden dat men betrokken wordt. Maar ze voegt er aan toe dat er naar de consument geluisterd moet worden. “Er moet iets met die informatie aangevangen worden,” merkt ze op. “Te weinig campagnes – politiek of commercieel – slagen daar ook echt in. Mensen moeten het gevoel hebben dat ze een belanghebbende partij zijn en dat ze het verschil kunnen maken. Het is immers in hun belang dat ze feedback geven aan de verkoper. Het ergste wat iemand kan overkomen, is een brief schrijven naar een hotel met de opmerking dat er geen warm water was en dan een bedankje terug te krijgen met vele groeten en bedankingen dat je van het verblijf in het hotel hebt genoten. En dat gebeurt.”

10:22 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Locale merken blijven aan de Europese top

Lokale merken doen het in Europa beter dan internationale merken. De merken top-20 in elk land wordt gedomineerd door merken van nationale origine. Dit blijkt uit de BrandAsset Valuator, een onderzoekstool van Young & Rubicam. Van de internationale merken is Coca-Cola het sterkste merk in Europa, gevolgd door Adidas en Levi’s.

Coca-Cola is overall het sterkste merk in Europa sinds de introductie van de BrandAsset Valuator in 1993. “Maar per land blijken nationale merken nu veel sterkere posities te hebben,” stelt André Soff, managing director consult brand strategy, in het tijdschrift Adformatie. Ondanks het verdwijnen van grenzen en de komst van de euro lijkt de consument volgens het tijdschrift helemaal niet zo Europees georiënteerd, maar neigt deze eerder naar merken die een gevoel van nationale trots oproepen. “Zo is Ikea het sterkste merk in Zweden, Aldi de nummer 1 in Duitsland en B&O in Denemarken,” aldus Adformatie. “Alleen Spanje heeft geen lokaal merk dat sterker is dan Coca-Cola.”

Tot de sterkste merken in noordelijke landen – Zweden, Denemarken, Duitsland en Nederland – behoren dienstverleners die zich richten op amusement en maatschappelijke betrokkenheid tot de top. Voorbeelden daarvan zijn merken als de Efteling, Tivoli, Lego, CliniClows en Artsen zonder Grenzen. “Voor merkenbouwers op de Europese markt is dan ook in veel gevallen ‘Think global, act local’ de leidraad. Merken die dit goed begrijpen zijn volgens de onderzoekers Aldi, Red Bull, Metro, Ikea en EasyJet.” De onderzoekers wijzen er ook op dat branding op niet-commerciële markten, zoals goede doelen, overheidsinstanties, landen en zelfs politici, steeds belangrijker wordt.

10:18 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Economie in de kranten

Gazet van Antwerpen meldt dat Vlaanderen de jongste jaren een inhaalbeweging gemaakt wat betreft onderzoek en ontwikkeling. Begin jaren negentig besteedden de Vlaamse bedrijven een kleine 1,5 miljard euro aan innovatie, maar in 2001 was dat gestegen tot 2,82 miljard euro of 1,93 procent van het bruto regionaal product. Dat blijkt uit cijfers van IWT, het Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen. Ongeveer 77 procent van de bestedingen gebeurde door tien grote bedrijven, waaronder Janssen Pharmaceutica, Alcatel Bell en Philips. Ook de Vlaamse overheid investeerde fors meer in innovatie. Het IWT raamt dat bedrijven en overheid vorig jaar ongeveer 2,66 procent van het bruto regionaal product aan O&O uitgaven. De krant meldt dat de laagconjunctuur van 2002 en 2003 bij de bedrijven waarschijnlijk voor een stagnatie heeft gezorgd in innovatieve investeringen, maar voegt er aan toe dat de Vlaamse overheid met het Innovatiepact zelf meer investeerde. Het IWT verwacht dat Vlaanderen de Europese doelstelling van 3 procent van het bruto regionaal product voor 2010 kan halen.

Het Nieuwsblad merkt op dat het inkomen in de Vlaamse samenleving een groot taboe blijft. Volgens der krant zijn vooral managers van Belgische ondernemingen daarover discreet. “Fortis-topman Anton van Rossum en zijn Dexia-collega Pierre Richard zijn de enige toplui die in het loonzakje lieten kijken,” wordt er gesteld. “Van Rossum kreeg bruto 2,1 miljoen euro, Richard 1,4 miljoen euro. Niet toevallig zijn zij twee buitenlanders. Angelsaksische ondernemingen maken probleemloos bekend hoeveel hun bazen verdienen.” In vergelijking met hun buitenlandse collega’s verdienen topmanagers van Belgische topbedrijven niet overdreven veel. Gemiddeld verdienen ze zelden meer dan 1 miljoen euro. Een opvallende uitzondering is Interbrew, waar negen directieleden samen ruim 20 miljoen euro verdienen. Bij Afga-Gevaert verdienden de vijf directieleden 4,7 miljoen euro, een stijging van 46 procent. Barco betaalde zijn managers 3 miljoen euro, 12 procent meer dan in 2004. Bij Fortis verdienden de managers gemiddeld 9 procent minder.

De Morgen merkt op dat de fabriek van Volkswagen in Vorst deze zomer een extra week sluit. De jaarproductie van VW Vorst vermindert hierdoor met 3.500 wagens. Ook de meeste andere Europese vestigingen sluiten een week extra. VW geeft als reden de zwakke conjunctuur op de Europese automarkt. VW Vorst sluit deze zomer zo goed als zeker vier weken in plaats van de gebruikelijke drie weken. Met Pasen was er al een eerste extra collectieve sluiting van een week. De vakbonden willen de collectieve sluiting ingevuld zien door tijdelijke werkloosheid. Een andere oplossing zien ze niet. Door de extra week sluiting wordt de jaarproductie bij VW Vorst verminderd met 3.500 wagens. Aanvankelijk bedroeg de geplande jaarproductie in Vorst 233.000 wagens voor 2004. Die is al bijgesteld tot 195.000 en zou nu dalen tot zowat 191.500.

In Het Laatste Nieuws wordt gemeld dat het Nederlandse telecombedrijf Scarlet mobiele telefonie in België aanbiedt. De lancering van de gsm-dienst ‘Scarlet Mobile’ dateert al van april. Scarlet maakt gebruik van het gsm-netwerk van Base, dat 98 procent van het Belgische grondgebied bestrijkt. Scarlet biedt wel aparte gsm-diensten aan, met eigen tarieven en facturatie. “Ook op het gsm-scherm van de klant verschijnt de naam van Scarlet,” zegt Ria Vandendoorent, communicatieadviseur bij Scarlet. Voor het buitenland werden roaming-overeenkomsten afgesloten met verschillende mobiele operatoren. Hoeveel klanten Scarlet Mobile al telt en wat de streefcijfers voor de mobiele tak zijn, wilde Vandendoorent niet preciseren.

De Standaard schrijft dat er bij Belgacom met de vakbonden een akkoord is bereikt over de detachering van statutaire werknemers voor de verdeling van de elektronische identiteitskaarten en voor de bemanning van de nieuwe call centra voor het Europese noodnummer 112. Belgacom betaalt de werknemers een premie bovenop het loon dat ze krijgen van Binnenlandse Zaken. De overheid kan voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaart, de volgende drie jaar 780 extra werknemers gebruiken. Belgacom levert voor het e-ID project 416 loketmedewerkers, 19 mensen voor de helpdesk, 23 regionale medewerkers, 11 coördinatoren en 5 werknemers voor topfuncties. Voor de werknemers die regionaal gaan werken, bestaat de mogelijkheid om na drie jaar vast aangenomen te worden bij de gemeentediensten. De eerste werknemers vertrekken begin september en krijgen van de telecomoperator ,,verlof wegens opdracht voor een extern project’. De eerste werknemers starten in december in call centra in de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen en Luxemburg.

De Saudische minister van Petroleum, Ali al-Naimi, heeft in een Arabische krant aangekondigd dat de Organisatie van Olieproducerende Landen (OPEC) het productieplafond opdrijft van 23,5 tot 26 miljoen olievaten per dag. Dat meldt de Financieel Economische Tijd. Het is een symbolische verhoging aangezien de OPEC-lidstaten nu al 26,35 miljoen vaten per dag produceren. De OPEC komt vandaag samen op een speciale vergadering in Beiroet. De verwachting van een productieverhoging deed de olieprijs woensdag in New York onder de drempel van 40 dollar dalen. Woensdag maakte de minister van Petroleum van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) bekend dat het land zijn olieproductie deze maand zou opdrijven met 400.000 vaten per dag om tegemoet te komen aan de stijging van de internationale olieprijzen. Na de aanslagen van het voorbije weekend in Saudi-Arabië staat de OPEC onder druk en wordt verwacht dat de organisatie een sterke productieverhoging aankondigt. De prijs per olievat daalde woensdag in New York met meer dan twee dollar tot 39,96 dollar, onder de symbolische drempel van 40 dollar, dankzij geruststellende berichten van OPEC-leden, zoals Saudi-Arabië en de VAE.

10:15 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

02-06-04

Reclame is niet mee geëvolueerd met de consument

De consument krijgt een steeds negatievere opinie over reclame en marketing. Volgens Sean Carton van Clickz valt dat echter gemakkelijk te begrijpen, want hij is van mening dat het leven van de consument is geëvolueerd. De reclame is er volgens Carton echter niet in geslaagd die evolutie te volgen.

Uit een studie van het bureau Yankelovich blijkt dat de consument nooit voordien zo’n grote weerstand heeft opgebouwd tegen de reclame en marketing, die volgens hem als opdringerig wordt ervaren. “Zestig procent van de consumenten hebben een negatievere houding dan enkele jaren geleden,” stelde Yankelovich-directeur J. Walker Smith daarbij. “Nog meer mensen vinden zelfs dat de reclame alle remmen heeft losgegooid en dat het publiek werkelijk gebombardeerd wordt met publicitaire boodschappen.”

Marketeers hebben volgens Smith alles geprobeerd, van ongewenste spam en telemarketing, tot guerilla marketing en opdringerige reclame op elke beschikbare vrije ruimte. “Bovendien werd er minder doelgericht en minder informatief gecommuniceerd en dat heeft allemaal samen tot een negatieve houding van de consument geleid.” Smith besluit daaruit dat daarmee het tijdperk van de weerstand en de controle in handen van de consument is aangebroken. “Een groot gedeelte onder hen (ongeveer zestig procent) is van mening dat marketing en reclame voor hen weinig relevantie hebben, heeft bedenkingen bij de praktijken van de reclame-sector en vindt dat er geen respect voor het publiek wordt getoond.”

Verder blijkt 65 procent van oordeel zijn dat reclame en marketing meer aan reglementen gebonden zou moeten worden. “Meer dan de helft zegt dat spam hen een afkeer heeft doen krijgen van alle vormen van reclame en marketing en meer dan één op drie ondervraagden merkte op dat het shoppen door de druk om te kopen, veel minder prettig is geworden. Bovendien merkt 53 procent op dat marketing en advertentie hen geen hulp bieden om beter te shoppen.”

In Clickz gaat Sean Carton verder in op de bevindingen van de studie. “Het is niet te verwonderen dat de consument niet van de reclamesector houdt,” merkt hij op. “Van een storend fenomeen op radio en televisie is reclame geëvolueerd tot een aanslag op de persoonlijke levenssfeer, dankzij technieken als spam, pop-ups en spyware op de computers van internauten.”

Daar blijft het volgens Carton trouwens niet bij. “Product placement heeft zijn weg naar de televisie gevonden, zodat het eigenlijk nog onmogelijk is om ze te onderscheiden van reclamespots,” benadrukt hij. “Sportevenementen zijn verworden tot een salade van logo’s en bekende personen zijn louter aanprijzers van producten geworden. Het is voor de consument onmogelijk nog ergens te komen zonder met opdringerige reclameboodschappen geconfronteerd te worden. Het is dan ook niet te verwonderen dat ze beginnen af te haken.”

Het probleem zit volgens hem trouwens dieper. “Het is niet enkel de houding van de consument die veranderd is,” merkt hij op. “Hun hele leven is veranderd en de reclame is hen daarin niet gevolgd. De consument heeft meer keuzes voor zijn mediagebruik en zijn lifestyle en dat alles heeft er samen met andere factoren, zoals de groeiende internationalisering en het jachtiger leven, voor gezorgd dat hij niet langer in de mogelijkheid wordt gesteld om zijn eigen lot in handen te houden. Opdringerige reclame draagt bij tot dat gevoel.”

Volgens Carton wil de consument zijn controle opnieuw in handen nemen. “Dat wordt bewezen door de recente strijd rond de muziek downloads,” meent hij. “Ook entertainment speelt daarbij een rol. Die biedt de consument een vlucht uit zijn competitieve leven. Hij vindt het echter niet leuk dat hij daarbij op televisie, in de bioskoop of op het internet gestoord wordt door commerciële boodschappen.”

De consument wordt volgens Carton constant met een gebrek aan vrije tijd geconfronteerd. “Wanneer de reclame die kostbare ogenblikken bederft en hem vraagt meer tijd aan haar boodschappen te besteden, wordt er verzet uitgelokt.” Carton meent dat dat ongemakkelijk gevoel ook nog aangewakkerd wordt door de enorme overvloed aan beschikbare informatie en keuzes op het internet, televisie en gedrukte media. “Informatie is de vloek van het informatie-tijdperk,” aldus Clickz.

De consumenten zijn volgens Carton op zoek naar antwoorden, maar vinden die niet. “Dat is ook de reden van het succes van search engine marketing,” stelt hij. “Die zorgt immers voor hulp bij die zoektocht.”

Carton waarschuwt de reclamesector ervoor dat men het hoofd niet in het zand mag steken voor deze vaststellingen. “Het is een gegeven dat niet vlug zal verdwijnen,” merkt hij op. “Er moet gezocht worden naar nieuwe methodes die stroken met de verlangens van het publiek. Het heeft geen zin daartegen te vechten. Kijk maar naar het succes van Mini Cooper en Google. Zij creëren producten die passen die het leven van de consument.”

Er zijn volgens hem echter verschillende mogelijkheden om de problemen alvast gedeeltelijk op te lossen. Eén daarvan zijn vreemd genoeg de infomercial banners. “In plaats van rich media te gebruiken als een armzalig subsituut voor televisie, zou men de interactiviteit kunnen gebruiken om gelaagde product-informatie aan te reiken, online demo’s aan te bieden en andere informatie te voorzien die de consument helpen bij zijn aankoopbeslissingen,” merkt hij op.

Carton is daarbij van oordeel dat men de consument de controle in handen moet geven, hem een vorm van entertainment moet aanbieden, hem tijd helpen besparen en hem behulpzaam te zijn bij het maken van zijn uiteindelijke keuze. Mogelijke middelen zijn volgens hem advergaming en entertainment, zoals in het inmiddels beruchte ‘Subservient Chicken’ van Burger King. “Getallen liegen niet,” merkt hij op. “De website van Subservient Chicken kreeg op amper enkele weken tijd 45 miljoen bezoekers. Het is niet zeker dat er daardoor meer broodjes zullen verkocht worden, maar het zorgt er in ieder geval wel voor dat veel meer mensen over Burger King praten.”

Maar het is volgens Carton even belangrijk dat de consument goede buying tools aangereikt krijgt. “Dit is een handige manier om verkoop aan te zwengelen, merktrouw te creëren en op te vallen,” oordeelt hij. Tenslotte mag volgens hem ook het plezier niet vergeten worden. “Nieuwe, originele, nuttige, grappige en onverwachte boodschappen zorgen ervoor dat het publiek zich onderhouden voelt. Niet alleen zullen ze de boodschap onthouden, maar ze zullen ook een positievere indruk krijgen over het merk.”

13:35 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Merkextensies heel dikwijls een flop

De lancering van nieuwe producten is in veel gevallen een mislukking, vooral als het over merkextenties gaat. Dat kost het bedrijfsleven jaarlijks tientallen miljoenen euro’s. Toch merkt het onderzoeksbureau Research International op dat merkextenties bijzonder populair blijft en het lanceren ervan als een winnende strategie wordt gezien. Marketing Online noemt de conslusies van het bureau verontrustend.

Marketing Online stelt dat de helft van alle extensies die op de markt komen, binnen een jaar flopt. De onderzoekers stelden dat merkinnovaties voor ruim tachtig procent uit extensies bestaan en voor vijftien procent uit nieuwe merken. “Weliswaar flopt ook een groot deel van alle nieuwe merken (45 procent), maar deze nieuwkomers hebben wel dubbel zoveel kans om een succes te worden als merkextensies,” aldus Marketing Online “Desondanks geven bedrijven aan dat ze merkextensies de komende drie jaar zien als de belangrijkste manier om nieuwe producten te lanceren.”

Het vermeende goedkope karakter van de extensiestrategie heeft daar volgens Marketing Online zeker mee te maken, plus de mogelijkheid om op de kracht van het moedermerk voort te bouwen. “Maar de merkeigenaren hadden wel kunnen weten dat ze gingen gokken met miljoenen,” aldus het tijdschrift. Het onderzoek toont immers aan dat ze vrijwel niets doen met de beschikbare marktgegevens. Het publiek blijkt immers weinig bereid te zijn om merkextenties te kopen, of de producten al dan niet daadwerkelijk op de markt gebracht worden. Voor compleet nieuwe merken ligt dit volgens de onderzoekers heel anders. “Daar bedraagt het verschil in koopbereidheid tussen wel en niet gelanceerde producten dertig procent, een bewijs dat alleen de best geteste producten op de markt worden gebracht,” stellen ze. Dat bedrijven toch steeds weer nieuwe extensies in de markt zetten, lijkt volgens Research International dan ook andere redenen te hebben dan de marktpotentie van deze nieuwe producten. “Merken moeten immers laten zien dat ze voortdurend in beweging zijn; zowel aan de detailhandel als aan de consument,” menen de onderzoekers.

Dat het gros van de gelanceerde extensies vervolgens flopt, heeft volgens Marketing Online drie hoofdoorzaken. “In de eerste plaats zijn ze niet onderscheidend genoeg zijn,” wordt er opgemerkt. “Ze lijken te veel op het moedermerk, waardoor al snel verwarring ontstaat. Bovendien zijn extensies vaak geen goede producten. De producteigenschappen voegen te weinig toe aan wat er al is. Tenslotte is er ook een gebrek aan marketingondersteuning. Dat komt doordat het onmogelijk is om alle merkafsplitsingen volledig te ondersteunen, maar ook omdat er op wordt vertrouwd dat de extensie meedrijft op de populariteit van het moedermerk. Daar komt bij dat de reclamesteun voor extensies minder effectief is dan de reclame voor nieuwe merken, want er ontstaat een verwarring met het hoofdmerk. Dat alles verklaart waarom compleet nieuwe merken een hogere slaagkans hebben. Ze zijn beter gedifferentieerd, er kan geen overlap zijn met de producteigenschappen van een moedermerk en de reclame is effectiever omdat het profiel van het merk duidelijker is.”

Daaruit volgt dat extensies – met behulp van het moedermerk – vaak wel een keer geprobeerd worden, maar zonder een herhalingsaankoop. “Dit alles wil niet zeggen dat merkextensies een garantie voor mislukking zijn,” geeft Marketing Online toe. “Er zijn genoeg voorbeelden van geslaagde extensies. Het betekent wel dat de marges voor succes van dit soort innovaties smal zijn. Ze moeten voldoende afwijken van het hoofdmerk om onderscheidend te zijn, maar ook weer niet te veel, want dit kan de acceptatie in de weg staan. Maar een onzorgvuldig gelanceerde merkextensie kan het moedermerk echter uithollen.”

13:08 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Volkswagen werkt aan perestroika

Bernd Pischetsrieder, de grote baas van de Duitse autoconstructeur Volkswagen, wil in het concern een nieuwe bedrijfscultuur invoeren. De volgende vijf jaar moet de helft van de 6.000 kaderleden vervangen worden en daarvan wil Pischetsrieder gebruik maken om tot ingrijpende veranderingen over te gaan. Dat schrijft Marco Dalan in de krant Die Welt.

Het bedrijf uit Wolfsburg werd volgens Dalan altijd als een monarchie geleid en Pischetsrieder wil daar nu een democratie van maken, een onderneming waar competitie meer belang heeft dan hiërarchie. “Het zal voor velen een hele aanpassing worden,” aldus Dalan. “Ten tijde van Piëch, de vorige topman, stonden bij Volkswagen vooral de begrippen ‘dienen’ en ‘luisteren’ centraal. Onder Pischetsrieder ist dat helemaal anders geworden, maar vele kaderleden hebben het bijzonder moeilijk met de nieuwe vrijheden van verdelen en heersen. Er zijn slechts weinig managers die daarmee kunnen omgaan.”Volkswagen-personeelsleden merken op dat iedereen wacht op een commando, dat echter niet komt.

Ferdinand Piëch nam in april 2002 afscheid van het bedrijf. “Tijdens de tien jaar dat hij aan het hoofd van Volkswagen stond, bepaalde de Oostenrijkse autokraat alles wat in het bedrijf omging, tot en met de kleinste schroef,” schrijft Dalan. “Piëch, kleinzoon van Ferdinand Porsche, had het concern in 1993 wel van de ondergang gered. Ook nadat Pischetsrieder het beleid had overgenomen, bleef Piëch aan de touwtjes trekken. Pischetsrieder was omsingeld door vertrouwelingen van zijn voorganger.”

Maar nu lost het probleem zich volgens Dalan vanzelf op. “Binnen een tijdspanne van vijf jaar zal ongeveer de helft van het 6.000 man sterke leidende kader met pensioen gaan,” benadrukt hij. “Dat maakt ruimte voor vernieuwingen, maar voorlopig lijkt het daarmee bijzonder stroef te gaan. De nieuwe bedrijfscultuur krijgt heel moeilijk ingang, maar Pichetsrieder steekt daar heel veel tijd en werk in. Hij praat met toekomstige managers en heeft voor de leidende kaders ook een nieuwsbrief ingevoerd, waarin huidige en toekomstige kaders duidelijk gemaakt wordt wat belangrijk is.”

Volgens insiders wil Pischetsrieder werken met managers die eigen verantwoordelijkheid durven opnemen. “Hij wil onder meer dat de hiërarchie slechts in heel uitzonderlijke gevallen ingrijpt in de competentie van het bedrijf,” merkt Dalan op. “Dat stoot vele medewerkers van Piëch tegen de borst.” Verder heeft Pischetsrieder duidelijk gemaakt dat het bedrijf eergierige doelstellingen moet koesteren, realistische plannen moet maken en voor een eerlijke berichtgeving zorgen. “Dat is in de Duitse economie niet vanzelfsprekend,” zegt Dalan. “Het publiek was dan ook verbouwereerd toen de chef bij de bekendmaking van de balansresultaten zonder meer verklaarde dat het eerste kwartaal miserabel was geweest.”

Dalan voegt er aan toe dat de perestroika van Pischetsrieder niet alleen strategisch moet opgevat worden, maar ook doorgevoerd wordt op het gebied van personeelszaken. “Zijn naaste medewerkers moeten de nieuwe koers mee helpen dragen en moeten dan ook echt leidinggevend zijn,” merkt hij op. “De baas heeft ook een aantal nieuwe functies gecreëerd en een aantal figuren van de tweede rij maakt zich klaar om op de voorgrond te treden. Managers die niet meer in de nieuwe cultuur passen, gaan op korte termijn met pensioen. Zij worden vervangen door opvolgers die wel opgegroeid zijn in die nieuwe cultuur.”

Dalan merkt echter op dat het niet gemakkelijk is om een mentaliteit die gedurende tientallen jaren is gegroeid, te veranderen. “Dochtermaatschappij Audi is daarvan een typisch voorbeeld,” merkt hij op. “Audi-baas Martin Winterkorn is op dezelfde leest geschoeid als Piëch. Dat zorgt ervoor dat de afstand tussen Wolfsburg en Ingolstadt (het hoofdkwartier van Audi) veel groter is dan de 500 geografische kilometers. Pischetsrieder beseft echter heel goed dat het nog wel enkele modellen zal duren vooraleer Volkswagen met al zijn bedrijven en merken een echte samenhang zal vormen. Maar de steun van de werknemersvertegenwoordiging lijkt hij alvast te hebben.”

12:15 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Economie in de kranten

De weerbaarheid van de Belgische economie is zeker niet verbeterd. Dat vertelt afscheidnemend VBO-topman Tony Vandeputte in een interview met De Morgen. Vandeputte waarschuwt de regering voor een nieuwe ontsporing van de openbare financiën. “Toen ik aantrad, keek België aan tegen een begrotingste kort van bijna zeven procent,” merkt hij op. “Nu hebben we een overschot. De werkge legenheidsgraad lag onder de 56 procent. Nu zitten we tegen de 60 procent. Dat zijn ontegensprekelijk belangrijke verwezenlijkingen. Toch moeten we oppassen dat de overheidsfinanciën niet opnieuw ontsporen. We zitten weer op de verkeerde weg. België doet het niet goed. Het is niet omdat we het een beetje beter doen dan Duitsland, Frankrijk en Nederland dat we goed bezig zijn. Onze buurlanden doen het immers bijzonder slecht. De gebrekkige kwaliteit van de overheid is een bijkomende handicap. We worden geconfronteerd met een opeenstapeling van wetten, koninklijke besluiten, tegenstrijdigheden, gebrek aan rechtszekerheid en een Jozef-II-mentaliteit in Vlaanderen.”

In de Financieel Economische Tijd noemt VBO-topman Vandeputte een eventueel overstappen van Frank Vandenbroucke naar de Vlaamse regering een verlies voor het sociale overleg. Vandeputte zegt het onverantwoord te vinden indien minister van werk Vandenbroucke nu zou opstappen. De minister wil volgens de VBO-topman vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar afstemmen. “Dat werk is niet af,” aldus Vandeputte. “We hebben met PS-minister Laurette Onkelinx vier jaar verloren. Het wordt tijd dat we beslissingen nemen.” Daarnaast hamerde Vandeputte op de belangrijke functie die het VBO nog altijd te vervullen heeft. “Door de verdere regionalisering van het land vervullen we een belangrijke brugfunctie,” stelt hij. “Loonakkoorden zullen ook in de toekomst op federaal niveau worden gesloten. Er zijn te veel bedrijven die in de verschillende landsdelen actief zijn. Verschillen in CAO’s worden door de vakbonden in die bedrijven niet gepikt. Verder betreurde Vandeputte de versnippering van het patronale landschap. Naast het VBO zijn er immers ook nog het het Verbond van Kristelijke Werkgevers en Voka, de combinatie van het Vlaams Economisch Verbond en de Kamers van Koophandel.

In een interview met De Standaard stellen Bert Anciaux (Spirit) en Johan Vande Lanotte (SP.A- dat een verdere verlaging van de vennootschapsbelasting, zoals premier Guy Verhofstadt vooropstelt, is niet meteen mogelijk is. Volgens hen is het niet realistisch om een begroting in evenwicht te willen opstellen voor 2005, wanneer er tegelijkertijd bijkomende lastenverlagingen naar voor worden geschoven. Vande Lanotte stelt dat er voor 2005 een begroting in evenwicht zonder eenmalige meevallers moet opgesteld worden. “Dat wordt al moeilijk genoeg,” meent hij. “Premier Verhofstadt heeft gelijk wanneer hij zegt dat er een probleem is, maar daarom is er nog geen oplossing voorhanden.”

De kwaliteitsvolle Belgische asperge krijgt steeds meer concurrentie. Dat meldt Het Nieuwsblad in een interview met teler Leo Bastaens uit Schriek. Die stelt dat op de wereldmarkt de prijs van een product bijna even doorslaggevend is dan de kwaliteit. De hoogwaardige Belgische asperge is volgens Bastaens nog steeds gegeerd, maar hij voegt er aan toe dat er geen zekerheden meer zijn over de prijs. Bovendien kent Duitsland, vroeger een belangrijke afnemer van Belgische asperges, een grote aangroei van telers. Daardoor verloor België een belangrijk exportgebied. Daarnaast komen er ook asperges uit Zuid-Amerika en Oost-Europa op de markt. Om de risico’s te vermijden leggen de Belgische telers zich toe op verschillende groenten, zoals witloof en courgettes. Bastaens stelt dat de Belgische asperge zijn kwaliteitsniveau moet behouden en via moderne technieken ervoor zorgen dat ze de concurrentie voorblijft. Dan blijft er volgens hem nog altijd een toekomst weggelegd voor het Belgische kwaliteitsproduct.

Gazet van Antwerpen meldt dat De Post het voorbije boekjaar 64 miljoen euro verlies heeft gemaakt. “Het verliescijfer ligt 36 procent hoger dan in 2002,” aldus de krant. “Het resultaat is teleurstellend want De Post had altijd volgehouden dat het verliescijfer op ongeveer hetzelfde niveau zou uitkomen als in 2002. Toen boekte het overheidsbedrijf een verlies van 47,1 miljoen euro.” De omzet steeg lichtjes van 1,8 naar 1,9 miljard euro, maar de Post heeft nog altijd af te rekenen met kosten die sterker stijgen dan de inkomsten. “Volgens voorzitter Pierre Klees heeft een en ander te maken met de vertraging bij de invoering van de moderniseringsplannen bij het bedrijf,” aldus de krant.

10:31 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

01-06-04

Dure olie stimulans voor inspanningen in hernieuwbare bronnen?

In de Verenigde Staten begint men zich bijzonder veel zorgen te maken over de blijvende prijsstijgingen op de oliemarkt, die duidelijk een effect beginnen te hebben op het dagelijkse leven van de Amerikaan. In Europa maakt men zich minder druk, al blijven we ook hier bijzonder afhankelijk van de Opec-aanvoer. Toch zijn er een aantal elementen die ervoor zorgen dat de prijsverhogingen hier minder gevoeld worden dan in Amerika.

In The New York Times stelt Neela Banerjee dat de Amerikanen zich de voorbije zes maand niet al teveel zorgen hebben gemaakt over de prijsstijgingen binnen de oliesector. De heroplevende economie en de lage intrestvoeten zorgden immers voor een behoorlijke portie optimisme. Maar nu beginnen de hoge prijzen aan de benzinepompen volgens de krant hun tol te eisen. In een reportage van CBS News gaven vele ondervraagden toe dat de hoge energieprijzen hun gedrag hadden beïnvloed. Verwijzend naar de onstabiele toestand in het Midden-Oosten, verwachtten ze ook niet dat die prijzen de eerstvolgende maanden opnieuw zouden dalen.

Banerjee merkt op dat heel wat Amerikanen zich een aantal dingen moeten ontzeggen, gaande van geplande vakanties tot doktersbezoeken. Vliegtuigmaatschappijen zoals United Airlines en Frontier Airlines proberen krampachtig een verhoging van de prijzen van de vliegtuigtickets te vermijden. Transportondernemingen hebben wel hun prijzen verhoogd, maar dat belet niet dat vele ondernemers uit de sector alle moeite moeten doen om het hoofd boven water te houden. Dit zou volgens Banerjee wel eens een voorteken kunnen zijn van de gevolgen voor de bredere economie indien de brandstofprijzen zouden blijven stijgen. Volgens Economy.com zou deze evolutie de Amerikaanse economie meer dan vijftig miljard dollar kunnen kosten. Vooral de armere klassen zouden erdoor geraakt worden, waarbij geld dat normaal aan andere zaken besteed zou worden, naar de aankoop van brandstof zou gaan. Verwacht wordt dat de hoge prijs ook de inflatie zou aanwakkeren.

Het tekort aan olie wordt volgens specialisten gedeeltelijk geweten aan het feit dat de Amerikaanse en vooral de Chinese economie meer brandstof verbruikt dan voorzien werd. De Opec begon het jaar met pogingen om de productie te beperken en de problemen in Irak en Venezuela hebben de aanvoer verder doen afkalven. De aanslagen van het voorbije weekend in Saoedi-Arabië zorgen bovendien voor bijkomende onrust. Donderdag komt de Opec samen in Beiroet en gehoopt wordt dat de Saoedis er daar in zullen slagen een productieverhoging door te duwen.

Het stadsbestuur van Denver wil het probleem aanpakken door zijn vloot vrachtwagens uit te rusten met motoren die draaien op een mengeling van diesel en ethanol, terwijl de personenwagens hybride motoren zullen krijgen. Daardoor wil de stad zijn energieverbruik over twee jaar met 25 procent verminderen.

In dezelfde krant stelt Mark Landler dat de Europeanen een heel verschillende reactie hebben op de gestegen olieprijzen. “Brandstof wordt in Europa zo zwaar belast dat een stijging van de marktprijs veel minder opvalt dan in de Verenigde Staten,” stelt hij. “Bovendien speelt ook de sterke positie van de euro ten opzichte van de dollar daarbij een rol.” Landler merkt verder op dat Europa al drie decennia naar alternatieve energiebronnen zoekt, wat het continent iets minder kwetsbaar maakt voor de dure olieprijzen.

De Europese economie is volgens Landler nog altijd grotendeels afhankelijk van olie en gas, maar hij voegt er aan toe dat er een aantal elementen ervoor zorgen dat er niet zo paniekerig gereageerd wordt. Daarbij heeft hij het onder meer over de kleinere auto’s en de vele windmolenparken. “Sommigen zien de recente evoluties zelfs als een kans om nog meer afstand te nemen van fossiele brandstoffen,” meent hij. “Protesten omdat de windmolens het landschap storen, zouden nu wel eens kunnen afnemen.” Zo hoopt men in Duitsland de capaciteit van windenergie tegen 2010 te kunnen verdubbelen en streeft men ernaar om daarmee 15 procent van de energievoorziening voor zijn rekening te kunnen nemen. Morgen start trouwens in Bonn een conferentie over hernieuwbare energie.

In 2010 wil Europa 22 procent van zijn elektriciteit en 12 procent van alle energie produceren door middel van hernieuwbare bronnen. Toegegeven wordt echter dat dit streefcijfer niet gehaald zal worden, tenzij de lidstaten de subsidies en andere hulpprojecten voor de industrie verhogen. Zonder die verhoogde steun zal men wellicht slechts 10 procent van de energie uit hernieuwbare bronnen kunnen halen. Op dit ogenblik zorgen deze sector voor 6 procent van de energievoorziening. Olie heeft een marktaandeel van 40 procent, gas vertegenwoordigt 23 procent en vaste brandstoffen 15 procent. Atoomenergie is goed voor een aandeel van 16 procent.

Landler wijst er echter op dat de olievelden in de Noordzee en Noorwegen hun piek hebben bereikt, waardoor Europa in de toekomst voor zijn olie afhankelijker zou worden van de Opec-productie. “Ook Europa dringt er bij de Opec dan ook op aan om de olieproductie te verhogen,” zegt hij. “Gevreesd wordt dat de olieprijzen het aarzelend herstel van de Europese economie zou kunnen bemoeilijken. De olie heeft er trouwens voor gezorgd dat in mei de prijzen op de consumentenmarkt met 2,5 procent zijn gestegen, wat de grootste stijging is van de voorbije twee jaar.

Dat is meer dan de 2 procent inflatie die door de Europese Centrale Bank als aanvaardbaar naar voor wordt geschoven. “Nochtans wordt er niet verwacht dat de ECB daar scherp op zal reageren,” aldus Landler. “Men ziet geen reden tot overreacties. Een prijsstijging van 10 dollar per vat zou de jaarlijkse Europese economische groei met 0,4 procent doen afnemen. “Dat is een behoorlijk cijfer, want de Europese Commissie heeft voor dit jaar een economische groei van 1,7 procent voorzien,” aldus Landler. “Grote olieverbruikende bedrijven, zoals BASF, hebben al gewaarschuwd dat hun winsten zullen worden afgeroomd. Luchtvaartmaatschappijen zoals British Airways en Lufhansa hebben al tot prijsverhogingen beslist. Ook de tarieven van de Londense taxi’s stijgen. Dit alles zou gecompenseerd kunnen worden door een verlaging van de belastingen op olie, maar dat is weinig waarschijnlijk.”

16:36 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Economie in de kranten

De Standaard schrijft dat de low-cost luchtvaartmaatschappij Ryanair het afgelopen jaar een lagere nettowinst heeft gerealiseerd. Het resultaat van het boekjaar, dat eindigde op 31 maart, kwam uit op 206,61 miljoen euro. Het is de eerste keer dat Ryanair sinds de beursintroductie de nettowinst ziet dalen en is volgens de krant te wijten aan investeringen voor nieuwe routes en goedkopere ticketprijzen. Vorig jaar behaalde de Ierse maatschappij een nettowinst van 239,39 miljoen euro. De omzet nam toe van 842,5 miljoen tot 1,074 miljard euro, een stijging van 28 procent. Het aantal passagiers dikte aan met 47 procent tot 23,1 miljoen. Ryanair-baas Michael O’Leary verwachtte dat de winstmarges voor het zomerseizoen met ongeveer vijf procent zouden dalen. Daarnaast voorspelde hij dat de concurrentie tegen het volgende winterseizoen met dumpingprijzen zouden werken, want de winstmarges met tien tot twintig procent zouden doen dalen.

De Financieel Economische Tijd benadrukt dat de feitelijke belastingdruk voor vennootschappen tussen 1999 en 2003 in België sterk is gestegen. De krant voegt er aan toe dat de Waalse vennootschappen minder betalen dan de Vlaamse. De gegevens zijn afkomstig van een onderzoek van Hylke Vandenbussche en Karen Crabbé van de universiteit van Leuven en Boudewijn Janssen van de universiteit van Maastricht. De onderzoekers stellen dat geleidelijke stijging begon in 1993, maar vanaf 1999 versnelde door een verbreding van de belastbare grondslag. De regering anticipeerde volgens de krant daarmee op de tariefdaling van 40,17 naar 33,99 procent.

De Morgen verwijst naar een open brief, waarin ingenieurs uit België en Nederland waarschuwen voor een grootschalige economische crisis indien er niet snel fors wordt geïnvesteerd in innovatie en ontwikkeling. Het Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) stelt dat de loonkosten voor ingenieurs omlaag moeten en dat het beroep een beter imago moet krijgen. Ingenieurs zijn volgens het IEEE immers diegenen die de innovatieve economie kunnen aanzwengelen door nieuwe producten en toepassingen te ontwikkelen. Op dit moment verplaatsen die activiteiten zich in hoog tempo naar het buitenland. In vergelijking met andere landen zouden ingenieurs in België soms zo’n 20 tot 25 procent meer kosten, wat vooral te wijten is aan de hoge belastingtarieven Om die reden verlaten volgens het IEEE ook veel Belgische ingenieurs ons land en vertrekken naar de Verenigde Staten, waar ze veel meer kunnen verdienen. Bovendien wordt gesteld dat bedrijven zich concentreren op onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten in het land waar de afzetmarkt het grootst is. België is een klein land met een beperkte afzetmarkt en daarom is het extra moeilijk innovatie-activiteiten in ons land te behouden.

Het Laatste Nieuws schrijft dat de eigenaar van de warenhuisketen British Home Stores, Philip Green, plannen heeft om anderhalf miljard te investeren in Marks & Spencer. Het bekend maken van die plannen heeft de waarde van de aandelen van Marks & Spencer gevoelig doen stijgen. Green zou volgens de krant ook een opvolger hebben voor de Belg Vandevelde, die onlangs ontslag nam als manager van de warenhuisgroep.

In Gazet van Antwerpen wordt gemeld dat de haven van Oostende een proefproject start waarbij waterstof zal geproduceerd worden met de piekstroom, afkomstig van de windmolens die gebouwd worden voor de kust van Knokke. De Lijn zou met zijn aardgasbussen de eerste klant worden. De bussen zouden rijden op een mengsel van 20 procent waterstof en 80 procent aardgas. Een startdatum werd nog niet bekend gemaakt.

14:52 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Succes zorgt voor een langer leven

Hoe hoger men staat in de hiërarchie van het professioneel leven, hoe langer men leeft. Dat is de conclusie van de Britse epidemioloog Michael Marmot van het University College in Londen. Zelfs de schoolresultaten zouden daarbij een rol spelen, want de onderzoeker kwam tot de vaststelling dat bezitters van een diploma met grote onderscheiding of onderscheiding een hogere levensverwachting mogen hebben dan hun collega’s die het met een voldoening moeten stellen.

Het onderzoek van Michael Marmot ging van start in 1967. Al een tijdje wist men dat rijke mensen langer en gezonder leven dan armen. Maar nu blijkt dat er ook binnen sociale groepen zelf grondige verschillen bestaan. De onderzoekers stelden immers vast dat goed opgeleide mensen met een stabiel professioneel leven toch jonger sterven dan collega’s in dezelfde sector met betere kwalificaties en een even stabiele maar iets betere job.

Marmot startte zijn onderzoek in de Londense wijk Whitehall, waar de ministeries zijn gevestigd. De ambtenaren die daar werkten, konden immers bogen op een goede opleiding, jobzekerheid en goede gezondheidszorg en huisvesting en daarmee duidelijk pasten in het kader van het onderzoek. Maar Marmot onderzocht ook andere sectoren en ook daar bleek dat succes en sociale status voor het welzijn van een individu even belangrijk zijn als inkomen. Met die vaststelling zit Marmot trouwens op dezelfde golflengte als de Canadese onderzoeker Donald Redelmeier. Die kwam immers tot de vaststelling dat acteurs die een oscar winnen een positief gevoel krijgen voor de rest van het leven. Dat heeft volgens Redelmeier rechtstreeks invloed op de geestelijke en fysieke gezondheid van de winnaar.

13:33 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Montezemolo nieuwe Fiat-baas

Luca Cordero di Montezemolo, de Ferrari-baas die afgelopen week nog verkozen werd aan het hoofd van de voornaamste Italiaanse werkgeversorganisatie Confindustria, is benoemd tot nieuwe voorzitter van de Fiat-groep. Dat meldt de krant Het Laatste Nieuws. De 56-jarige Di Montezemolo volgt Umberto Agnelli op, die donderdagnacht op 69-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van lymfekanker.

De krant stelt dat Di Montezemolo symbool staat voor het herstel bij Ferrari, een dochteronderneming van Fiat. “Umberto Agnelli stond nog maar één jaar aan het hoofd van Fiat,” aldus Het Laatste Nieuws. “Hij had de taak van voorzitter overgenomen van zijn broer Giovanni. De kleinzoon van die laatste, John Philip Elkann, wordt de vice-voorzitter van de Fiat-groep. Ondanks zijn jeugdige leeftijd -hij is nauwelijks 28 jaar- is John Philip Elkann nu al lid van de raad van bestuur van Fiat. Met de benoeming van di Montezemolo aan het hoofd van Fiat is het de eerste keer in de geschiedenis van het bedrijf dat de voorzitter niet uit de Agnelli-stal komt.”

Ook Het Nieuwsblad komt terug op de dood van Agnelli. De krant noemt de Agnelli’s de koninklijke familie van Italië. “De familie heeft haar status niet te danken aan blauw bloed, maar uitsluitend aan het industriële imperium dat het nu nog in handen heeft,” wordt er benadrukt. “De bekende autoconstructeur is maar een onderdeel van een groep bedrijven die samen vier procent van het Italiaans nationaal product produceren, drie procent van de Italianen een baan bezorgen en goed zijn voor zestien procent van het Italiaanse wetenschappelijk onderzoek.”

De krant stelt dat er echter aan alle industrieën een einde komt en noemt de kans groot dat de zon ook gaat dalen over het Agnelli-rijk. “Het gaat de laatste jaren niet goed met Fiat en met de familie;” aldus Het Nieuwsblad. Er wordt gesteld dat in 2000 de rijkdom van de Agnelli’s nog geschat werd op vijf miljard dollar, maar dat daar vorig jaar nog amper twee miljard dollar van overbleef. Bovendien krijgen de banken volgend jaar het recht om de drie miljard euro schulden die Fiat bij hen heeft, om te vormen tot aandelen. “Dan is de familie haar greep op haar kroonjuweel kwijt,” aldus de krant.

Fiat werd in 1899 in Turijn gesticht als een piepkleine autofabriek met 34 werknemers en een jaarlijkse productie van 24 wagens. In 1902 kwam Giovanni Agnelli, een voormalig cavalerieofficier, aan het hoofd van het bedrijf. Tien jaar later telde Fiat 2.500 werknemers en was de productie opgelopen tot 1.215 auto’s per jaar. Giovanni Agnelli overleed in 1945, waarna de leiding aan diverse externe managers werd toevertrouwd.In 1966 kwam Gianni Agnelli aan het hoofd van Fiat. Het Nieuwsblad stelt dat daarmee de gouden tijd van Fiat was aangebroken. De advocaat vormde Fiat om tot een internationaal begrip. “De leiding van het bedrijf liet hij over aan trouwe luitenanten, maar hij nam de grote strategische beslissingen,” aldus de krant. “Playboy Agnelli maakte van Fiat een industriële reus en van Italië een industriële natie, maar zijn intriges in de politieke wandelgangen waren mee verantwoordelijk voor de wirwar van duistere invloeden en vriendjespolitiek tussen politici, industriëlen en bankiers die het moderne Italië jarenlang geplaagd heeft.”

Pas op 75-jarige leeftijd gaf Gianni Agnelli het roer in 1996 over. “Ondertussen was de wereld veranderd, maar Fiat niet,” stelt Het Nieuwsblad. “Vooral de autofabriek deed het slecht, maar Gianni had het niet willen toegeven.” De opvolging was een groot probleem, want zijn neef Giovanni – door Gianni gekozen als opvolger – overleed in 1997 aan kanker. Zijn zoon Edoardo pleegde in 2000 zelfmoord. Gianni zelf overleed in 2001. Opmerkelijk is dat het nieuws de aandelen van Fiat op de beurs van Milaan met zes procent deed stijgen.

10:23 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

KMO-sector steeds meer online

Zeventig procent van de KMO-bedrijven zal tegen het einde van het jaar op één of andere manier aanwezig zijn op het internet. Dat is een enorme sprong vergeleken met de resultaten van een studie in oktober 2002, toen hun aantal op amper 35 procent lag. Onderzoekers van Yahoo! Small Business stellen dat daarmee duidelijk is dat ook de kleinere ondernemingen de belangrijkheid beseffen van online activiteiten en het nut van het medium om nieuwe klanten aan te trekken.

Voor 35 procent van de ondervraagde bedrijven blijkt een eigen website daarbij het belangrijkste aspect van het online gebeuren te zijn te zijn, terwijl dertig procent vooral e-mail activiteiten belangrijk vindt. Een even groot gedeelte legt de nadruk op online reclame. De studie tekende ook op dat de meeste online bedrijven eerder een groei verwachten dan de offline bedrijven.”

Elk klein bedrijf is ergens ook een consument,” aldus de onderzoekers. “Zij worden dus ook met online campagnes benaderd. Ze worden geconfronteerd met marketing-campagnes, ze krijgen e-mail, ze zien internet-reclame en ze kopen online allerlei producten. Bovendien zijn al die internet-technieken ook voor hen beschikbaar. Ze moeten er immers niet terecht bij een leverancier van grote en dure toepassingen, maar kunnen dikwijls perfect te rade gaan bij de zoekmachines van Google en Yahoo! of bij eBay.”

09:20 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Posted in diversen | Reacties uitgeschakeld voor Archief Juni 2004