managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Archive for december, 2006

Media zijn positiever dan men denkt

Posted by managing21 on 29th december 2006

Media zijn veel minder negatief dan algemeen wordt vooropgesteld. Dat blijkt uit een onderzoek van TrendLight Netherlands. Opgemerkt wordt dat de traditionele media juist uitgesproken positief zijn. Dat geldt volgens de onderzoekers trouwens ook voor weblogs. TrendLight Netherlands merkt op dat negatief nieuws vooral te vinden is in de economische berichtgeving.

“De media hebben de naam vooral aandacht te besteden aan slecht nieuws,” aldus TrendLight Netherlands. “Maar dat is onterecht. De traditionele media zijn juist uitgesproken positief. Dat geldt trouwens ook voor weblog.” De mate van positiviteit van tijdschriften en kranten komt volgens de onderzoekers nagenoeg overeen met die van weblogs.

Daarbij wordt opgemerkt dat bloggers gemiddeld twee tot tweeenhalve keer vaker positief zijn dan negatief. “Rond de jaarwisseling worden blogs volgens de onderzoekers steeds optimistischer van toon,” aldus het magazine Eye. “Een soortgelijk patroon vertonen de kranten. Ook daar is de aandacht voor positief nieuws groter dan die voor negatief nieuws.”

Maar zelfs in de minst positieve periode, meestal in de tweede helft van de zomer, overheerst volgens de onderzoekers de optimistische berichtgeving. “Negatief nieuws heeft vooral betrekking op de economie,” aldus nog TrendLight Netherlands.

Posted in media & cultuur | Reacties uitgeschakeld voor Media zijn positiever dan men denkt

Demotivatie is taak voor bedrijfstop

Posted by managing21 on 29th december 2006

Wanneer werknemers duidelijke tekenen van afnemende motivatie vertonen, moet de bedrijfsleiding in eerste instantie naar zichzelf kijken. Dat stelt het magazine Personeelsbeleid. Daarbij wordt opgemerkt dat de bedrijven bij demotivatie in eerste instantie daarvoor de verantwoordelijkheid leggen bij de werknemer, maar eigenlijk vooral binnen de organisatie zelf op zoek zouden moeten gaan naar demotiverende factoren.

“Ondernemingen kampen niet alleen met een afnemende motivatie van hun werknemers, de werknemers zijn steeds minder ontvankelijk voor de traditionele motivatieprikkels,” stipt het magazine aan. “Gewoonlijk leggen de bedrijven de schuld hiervoor bij de werknemer en bezorgen hem een aantal prikkels of een motivatietraining. Het is echter raadzaam om de hand in eigen boezem te steken en binnen de organisatie opzoek te gaan naar demotiverende factoren.”

Het magazine stelt dat de hedendaagse bedrijfscultuur erop is gericht om een kleine groep gedemotiveerde werknemers te stimuleren. “Maar juist in die benadring zitten demotiverende factoren voor de andere medewerkers ingebouwd,” wordt er opgemerkt. “Het uitgangspunt moet zijn dat medewerkers zichzelf moeten motiveren en dat de organisatie daar alleen een faciliterende rol in speelt.”

Het magazine stelt dat bedrijven de zelfkennis van de werknemer moeten stimuleren en ontwikkelen. “Alleen wanneer de werknemer een goede relatie met zichzelf heeft, is hij in staat om en goede relatie met anderen op te bouwen,” aldus nog het magazine. “Werknemers moeten daarom de ruimte krijgen om te experimenteren.” Daarbij wordt onder meer gewag gemaakt van scholing, coaching, een sabbatical of een levensloopregeling.

Posted in human resources, management | Reacties uitgeschakeld voor Demotivatie is taak voor bedrijfstop

Managers moeten ook kunnen verkopen

Posted by managing21 on 29th december 2006

Een goede manager is vooral een verkoper. Dat stelt Bert Overlaet, docent aan de Katholieke Universiteit Leuven. Daarbij wordt opgemerkt dat bedrijven die goed kunnen communiceren of zich beter kunnen positioneren dan de concurrentie, gemakkelijker als marktleider worden erkend. Goede managers zijn volgens Overlaet dan ook niet alleen begenadigde ondernemers, maar ook uitstekende verkopers.

“Leiderschap op basis van marketing wint volgens Bert Overlaet aan belang,” schrijft het magazine Managers Online. “In de voorbije decennia was leiderschap een erg rationeel gegeven, gebaseerd op dominantie. Er werd halsstarrig vastgehouden aan modellen of structuren. Inmiddels is die werkwijze echter hopeloos voorbijgestreefd. In de hoogste rangen van het bedrijfsleven vind men volgens Overlaet nog steeds visionairs die menen te weten hoe de toekomst er uit gaat zien.

“Maar we leven in een instabiele maatschappij,” stipt Bert Overlaet aan. “Een organisatie moet in staat zijn onzekerheden te absorberen en snel in te spelen op veranderingen. De vertaalslag tussen een concept op lange termijn en de concrete uitwerking ervan wordt steeds moeilijker. Het verschil wordt volgens hem dan ook niet gemaakt door iemand die een goed businessplan kan uittekenen, maar door iemand die het zelf kan uitvoeren, sturen en herinterpreteren.

Posted in management | Reacties uitgeschakeld voor Managers moeten ook kunnen verkopen

Cosmetica-branche vergeet senioren

Posted by managing21 on 29th december 2006

De cosmetica-branche besteedt nog altijd onvoldoende aandacht aan de oudere leeftijdsgroep. Dat stelt het magazine Kosmetiek, dat aan een aantal bedrijven uit de sector de stelling poneerde dat jongeren niet meer zo’n interessante doelgroep vormen dan vroeger het geval was. Het resultaat van die enquete was dat senioren nog altijd niet als een belangrijke doelgroep worden beschouwd.

“Ondanks de opkomst van de babyboomers met meer tijd en geld, blijft de cosmeticabranche zich richten op jongeren,” stipt Kosmetiek aan. “Zo stelden sommigen dat de primaire doelgroep bestaat uit consumenten van vijfentwintig tot veertig jaar, maar dat ook de leeftijdscategorie van achtien tot vijfentwintig jaar belangrijk is. “Innovators of early adaptors uit deze groep identificeren zich in hun exclusieve aankoopgedrag graag met 25-jarigen,” wordt er opgemerkt.

Andere respondenten merkten op dat men niet vroeg genoeg met huidverzorging kan beginnen, maar dat jongeren daar nog niet serieus genoeg mee bezig zijn. Daarom richten zij hun promotiecampagnes vooral op deze jongere leeftijdscategorie. Ook wordt opgemerkt dat jongeren heel merkbewust zijn en een steeds interessantere doelgroep vormen. Maar over de consument uit de seniorencategorie wordt niet gesproken.

Posted in gezondheid, reclame & marketing | Reacties uitgeschakeld voor Cosmetica-branche vergeet senioren

IT-afdeling moet commercieler denken

Posted by managing21 on 29th december 2006

Binnen de bedrijven moeten de IT-afdeling en de verkoopafdeling nauwer samenwerken. Dat zeggen onderzoekers van het bureau ForceFive, gespcialiseerd in het commercialiseren van grote, interne IT-afdelingen en de relatie van de afdeling met interne klanten. ForceFive stelt immers dat de IT-afdelingen vaak te weinig gevoel hebben voor marketing en daarom te rade moeten gaan bij de verkoopafdeling.

“Veel IT-afdelingen werken te verklarend en te gedetailleerd naar de klanten toe,” citeert het magazine Automatiserings Gids het rapport van ForceFive. “De klant heeft echter helemaal geen behoefte aan de processen achter het product, maar wil alleen informatie over het product zelf. Door de IT-afdelingen meer gebruik te laten maken van marketingdisciplines, kan de afdeling commercieler gaan werken.”

Het feit dat de IT-afdeling niet commercieel en marketinggericht werkt, heeft volgens ForceFive te maken met een historische context. “De IT-afdeling moest veelal werken aan andere zaken dan de rest van het bedrijf. Hierdoor ontstond een afstand tussen de commerciele activiteiten en de IT-opdrachten. Nu is het echter belangrijk dat er weer sprake is van partnerschap tussen business en IT-afdeling.”

Door de IT-afdeling professioneler te laten draaien, kan de kloof  tussen commerciele activiteiten en IT-operaties volgens ForceFive al in belangrijke mate gedicht worden. “De IT-afdeling mag wel zelf blijven inkopen, maar er is meer communicatie nodig met de businesskant,” aldus nog ForceFive.

Posted in informatica, reclame & marketing | Reacties uitgeschakeld voor IT-afdeling moet commercieler denken

Niet elke senior is gelijk

Posted by managing21 on 29th december 2006

De consumentengroep van de ouderen is geen coherent geheel. Dat stelt Saskia van Hilst in haar eindwerk marketing management aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de Universiteit van Tilburg. Ze stelt daarbij dat de oudere consument in drie verschillende groepen kan ingedeeld worden. Retailers moeten zich dan ook bewust zijn van het verschillende karakter en de verschillende wensen van deze leeftijdscategorie.

In haar eindwerk ‘Winkelkeuzegedrag senior consumenten’ voert Saskai van Hilst aan dat er binnen de oudere consumentengroep een uiteenlopend koopgedrag kan onderscheiden worden. Zo is er een groep die hoge en duidelijke eisen stelt aan de te bezoeken winkels, zoals een passende imago en de aansluiting van winkel en product. Een tweede categorie gaat voor gunstig gelegen winkels, terwijl een nog andere groep zich bij zijn winkelkeuze vooral baseert op ervaring en zekerheid.

Saskia van Hilst stelt verder dat de groep zesigplussers steeds groter wordt en in 2042 ongeveer verdubbeld zal zijn tegenover vandaag. In Nederland betekent dat een potentieel kooppubliek van ongeveer vier miljoen mensen. In de studie wordt dan ook aangestipt dat retailers er goed zouden aan doen om steeds meer rekening te houden met de voorkeuren en het koopgedrag van deze groep.

Posted in reclame & marketing, retail | Reacties uitgeschakeld voor Niet elke senior is gelijk

Print is voor kleine budgetten

Posted by managing21 on 29th december 2006

Met kleine reclamebudgetten kiest men best voor campagnes in de gedrukte media. Met grotere financiele mogelijkheden kan men best voor televisie kiezen. Dat blijkt volgens The Journal of Advertising uit een analyse van de reclamebestedingen van het Amerikaanse leger. Maar er wordt aan toegevoegd dat nieuwe media het bestaande model grondig zullen aanpassen.

Het Amerikaanse leger besteedt per jaar ongeveer honderd miljoen dollar aan de werving van rekruten. “De gegevens van die campagnes zijn na een aantal jaren vrij beschikbaar en dat is ideaal voor onderzoek,” aldus The Journal of Advertising. “Op basis van gegevens uit begin jaren tachtig hebben onderzoekers een vergelijking gemaakt van de efficientie van verschillende media en daaruit kan een economisch model worden samengesteld.”

Interessant daarbij is volgens het magazine dat het Amerikaanse leger voor de verschillende onderdelen uiteenlopende campagnes voert en dat dus ook de mediamix per campagne verschilt. “De vergelijking wijst uit dat voor campagnes met een beperkt budget gedrukte media als het meest efficiente medium naar voor geschoven kan worden,” wordt er opgemerkt.

Wanner het budget toeneemt, komt volgens het Amerikaanse leger in eerst instantie radio in aanmerking. Naarmate de financiele mogelijkheden groter worden, begint televisie steeds interessanter te worden. De onderzoekers merken wel op dat met de komst van een aantal nieuwe media het reclamelandschap grondig aan het veranderen is. “Daardoor zullen de reclamemodellen verder moeten uitgebreidt worden,” aldus nog The Journal of Advertising.

Posted in media & cultuur, reclame & marketing | Reacties uitgeschakeld voor Print is voor kleine budgetten

Nieuwsoverzicht

Posted by managing21 on 29th december 2006

De Franse familie Taittinger koopt 37 procent van het gelijknamige champagnemerk terug. De familie verkocht ruim een jaar geleden de champagneproducent Taittinger en het hotelbedrijf Société du Louvre aan het Amerikaanse investeringsfonds Starwood Capital. Bij die gelegendheid stapte ook NPM, de spilholding van de Waalse financier Albert Frère, uit het kapitaal van beide bedrijven. Frère probeerde nadien tevergeefs de champagneactiviteiten terug te kopen. De Franse bank Crédit Agricole won de biedstrijd met een bod van ruim 600 miljoen euro. De familie wordt nu opnieuw minderheidsaandeelhouder van Taittinger, het zevende champagnemerk ter wereld.

Alle 33 seksbedrijven in Amsterdam die voor het einde van het jaar hun deuren van de gemeente moesten sluiten, stappen naar de rechter. Elk prostitutiebedrijf heeft een kort geding aangespannen om het besluit van de gemeente Amsterdam aan te vechten. Tot de uitspraken van de rechtbank kunnen zij hun activiteiten voortzetten, liet de gemeente donderdag weten. Het stadsbestuur besloot eind november 33 vergunningen van prostitutiebedrijven in te trekken of niet te verlenen. De beslissing volgde na intensieve controles naar criminele activiteiten van ondernemers in de roemruchte hoerenbuurt. Het besluit zou betekenen dat bijna een derde van de raamprostitutie op de Amsterdamse Wallen zou verdwijnen.

Natuurrampen hebben dit jaar veel minder economische schade aangericht dan in 2005. Volgens de Duitse herverzekeraar Münchener Rück bedraagt de schade tot dusver 45 miljard dollar. Dit is een vijfde van het bedrag het jaar ervoor. Vooral het uitblijven van grote orkanen voor de Amerikaanse kust verlaagde de schadepost. In 2005 werd de Amerikaanse oostkust nog geteisterd door de orkaan Katrina, die New Orleans overspoelde met zeewater. Toch is er dit jaar geen trend gezet, verwacht Münchener Rück. “De opwarming van de aarde bestrijdt eigenlijk niemand meer. Op de lange termijn zal dit leiden tot een groter aantal zware natuurrampen,” aldus een vertegenwoordiger van het concern. Dit jaar zijn ongeveer 18.000 mensen om het leven gekomen bij aardbevingen, orkanen en andere rampen. In 2005 stierven alleen al bij aarbevingen in India en Pakistan rond de 100.000 mensen. In mei dit jaar kwamen de meeste mensen om, ongeveer 5700, bij een zware aardbeving op het Indonesische eiland Java. Wereldwijd was er voor 15 miljard dollar aan schade verzekerd. Het jaar ervoor was dat 99 miljard dollar. Het verzekerde bedrag is veel lager omdat mensen in ontwikkelingslanden veelal geen geld hebben om zich in te dekken tegen natuurrampen.

Shell, Mitsui en Mitsubishi moeten samen opdraaien voor de kostenoverschrijdingen bij het olieproject Sachalin-II. Dit hebben de Russische autoriteiten afgedwongen bij de onderhandelingen over deelname van het Russische staatsbedrijf Gazprom in het project. Met het akkoord, dat onder grote druk van het Kremlin tot stand kwam, is een bedrag gemoeid van 7,45 miljard dollar. De kostenoverschrijdingen bedragen 3,6 miljard dollar. Gazprom hoeft niet bij te dragen. De kosten voor Sachalin-II zijn tot 2014 geraamd op 19,4 miljard dollar. Daarvan kunnen de buitenlandse partijen in het project 15,8 miljard dollar doorberekenen, voordat zij winsten moeten delen met de Russische overheid.

De euro is vijf jaar na zijn invoering bezig aan een opmars in veel landen die geen deel uitmaken van de eurozone. Inmiddels is voor 613 miljard euro aan biljetten en munten in omloop. Dat heeft de Europese Commissie gemeld. De waarde van alle in omgang zijnde eurobiljetten is bijna verdriedubbeld van 221 miljard naar 595 miljard. De waarde van alle munten is lichter omhoog gegaan: van 13 miljard tot 17,6 miljard. Tussen de 10 en 20 procent van alle euro’s zijn in gebruik in landen buiten de eurozone. Met de komst van Slovenië als nieuw officieel euroland, is de euro het officiële wettig betaalmiddel in dertien landen en voor 316,6 miljoen mensen. Maar ook in Monaco, San Marino, Vaticaanstad, Andorra, Montenegro en Kosovo is de euro de voornaamste munteenheid. Volgens de Commissie is 68 procent van de Europeanen tevreden over de euro. Van de ondervraagden rekent 57 procent voor de dagelijkse uitgaven in euro’s, 22 procent rekent terug naar de oude munt. Bij grotere uitgaven rekent nog 40 procent terug. De Belgen rekenen nog het meeste terug naar de oude munt, de Ieren het minst.

De Nederlandstalige versie van de online-encyclopedie Wikipedia heeft de mijlpaal van 250.000 artikelen gepasseerd. Dat heeft een woordvoerder van de Wikimedia Foundation gemeld. De mijlpaal werd bereikt met een artikel over de Franse kunstschilder en beeldhouwer Pierre Soulages. Er lijkt voorlopig geen grens in zicht voor het aantal artikelen. Zo zijn er al 500.000 Duitstalige artikelen en meer dan 1,5 miljoen Engelse artikelen. Elke 9 tot 12 maanden verdubbelt de omvang van de ‘Wikipedia’s’. Zowel voor wat betreft aantal artikelen als het aantal mensen dat eraan meewerkt.

De Britse zakenman Richard Branson heeft van de Amerikaanse overheid nul op het rekest gekregen voor zijn plannen voor een eigen luchtvaartmaatschappij in de Verenigde Staten. Volgens de nieuwszender weigerde het Amerikaanse ministerie van Transport een vergunning af te geven voor Virgin America omdat de nieuwe prijsvechter niet aan de eigendomsregels voldoet. De Amerikaanse wet schrijft voor dat bij een Amerikaanse luchtvaartmaatschappij minstens 75 procent van het stemrecht in bezit moet zijn van Amerikaanse staatsburgers. Ook moeten zij daar controle over hebben. Virgin America liet weten dat het voor 10 januari zal antwoorden op het besluit van het ministerie. Volgens de prijsvechter zal dan worden aangetoond dat aan alle eisen is voldaan. De Britse Virgin Group van Branson heeft belangen in luchtvaartmaatschappijen in Europa, Australië en Nigeria. Virgin America wilde volgend jaar beginnen met vluchten op binnenlandse routes in de Verenigde Staten.

Van mensen met een minder actief seksleven stelt 55 procent dat ze de televisie in de slaapkamer interessanter vinden dan seks met hun partner. Daar tegenover staat dat televisie kijken in de slaapkamer bij een actief seksleven vaak als stimulans wordt ervaren. Dit blijkt uit een Nederlands onderzoek van TNS Nipo, uitgevoerd in opdracht van kabelexploitant Casema. Van mensen met een actief seksleven zegt 27 procent dat samen vroeg naar bed gaan om televisie te kijken een positieve invloed heeft op hun seksleven. Ruim 40 procent van hen bekijkt wel eens samen met de partner een erotisch getint programma.

De Chinese economie zou in 2006 met 10,5 procent zijn gegroeid. Het handelsoverschot zou 170 miljard dollar vertegenwoordigen. Dat berekende de hoofdeconoom van het Chinese bureau voor de statistiek. De economische groei zou daarmee boven die van 2005 uitkomen, toen het bruto binnenlands product met 10,2 procent toenam. Ook in 2007 zou de economie volgens de hoofdeconoom met ongeveer 10 procent groeien. Een handelsoverschot van 170 miljard dollar betekent een nieuw record. Het voorbije jaar bereikte de handelsbalans een overschot van 101,9 miljard dollar.

Elk jaar raken 3 miljoen gsm’s in onbruik. Slechts 2 procent van de onbruikbare gsm’s wordt gerecycleerd. Dat blijkt uit een onderzoek van het Wereld Natuur Fonds (WWF). Gemiddeld koopt de Belg om de achttien maanden een nieuwe gsm. Bij de fabricatie van mobiele telefoons worden volgens het WWF veel vervuilende, milieuonvriendelijke stoffen gebruikt. Het recyclagebedrijf Fonebak, Europees marktleider in de recyclage van gsm’s, heeft in België sinds zijn oprichting in 2003 tussen de 300.000 en 400.000 gsm’s gerecycleerd. De Belgische mobiele telefoons, die gemiddeld 12 tot 18 maanden meegaan, worden hersteld in Roemenië en Engeland en worden opnieuw te koop aangeboden in Afrika, Oost-Europa en Azië.

Meer Nieuws

Posted in nieuwsoverzicht | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsoverzicht

Aziatisch internet moet zich linken aan Europa

Posted by managing21 on 28th december 2006

De aardbeving in Azië eerder deze week heeft duidelijk aangetoond hoe kwetsbaar de structuur van het Aziatische internet is. Dat stelt Ross Veitch, topman van de reiszoekmachine Bezurk.com. Volgens hem is Azië op dat vlak veel te afhankelijk van de Verenigde Staten en zou men er goed aan doen om een grotere toenadering te zoeken tot Europa.

Dinsdag werd Taiwan getroffen door een aardbeving die een kracht haalde van 7,1 op de schaal van Richter. Daardoor werden een aantal onderzeese kabels geraakt die Aziatische landen verbinden met de Verenigde Staten en vervolgens met de rest van de wereld. Door die schade viel het internet in vele Aziatische gebieden voor minstens twee dagen compleet uit.

Onder meer China, Hong Kong, Japan, Singapore, Zuid-Korea, Taiwan en Vietnam kregen na de aardbeving af te rekenen met internet-problemen. “In plaats van zich zo afhankelijk op te stellen van Noord-Amerika, zou Azië moeten investeren in verbindingen met Europa,” vertelde Ross Veitch, destijds oprichter van Yahoo South-East Asia, aan het persbureau AFP.

Er was volgens Veitch nochtans voorzien dat bij dergelijker rampen, het internetverkeer omgeleid zou worden. “Maar in praktijk moet al die trafiek door een beperkt aantal glasvezel-kabels op de zeebodem,” benadrukte hij. “Dat systeem is veel kwetsbaarder dan de meest mensen denken. Het is een slecht teken dat men 24 uur na de ramp er nog altijd
niet in geslaagd is om het internet weer op gang te brengen.”

Duncan Clark, voorzitter van het telecombedrijf BDA China, gaf toe dat er tussen Oost-Azië en Europa weinig rechtstreekse verbindingen zijn. “De meeste lijnen gaan tussen de Verenigde Staten en Europa en de Verenigde Staten en Oost-Azië,” stipte hij aan. “Onderzeese kabels zijn gevoelig aan seismische activiteiten en worden geregeld beschadigd door vissers. Dat toont onze kwetsbaarheid aan.”

Volgens Clark moet het omleiden van het internetverkeer efficiënter georganiseerd worden, maar moet er ook meer capaciteit gecreëerd worden. “Het is echter de vraag wie dat gaat financieren,” merkte hij op. “Satellieten zijn een alternatief, maar dat is een dure operatie en bovendien bereiken die niet de capaciteit van optische vezels.” Bij het uitbreiden van het Aziatische netwerk moet er volgens hem ook nog eens rekening gehouden worden met de visies van de individuele staten.

De analisten merken echter vooral op dat de aardbeving duidelijk heeft aangetoond hoe afhankelijk de Aziatische regio is geworden van het internet. “Er is dan ook absoluut nood aan verbeteringen,” voeren ze aan. “We moeten er voor zorgen dat het internet nagenoeg even betrouwbaar werkt als de elektriciteitsvoorziening.”

Posted in internet | Reacties uitgeschakeld voor Aziatisch internet moet zich linken aan Europa

Google springt over Microsoft

Posted by managing21 on 28th december 2006

Zoekmachine Google wordt volgend jaar de website met het meest aantal bezoekers. Dat voorspelt de gespecialiseerde weblog Search Engina Land. Marktbureau’s ComsCore en Nielsen/Netratings zijn immers van plan om YouTube, dat in oktober door Google werd overgenomen, aan de cijfers van Google toe te voegen. Daarmee zou meteen het grootste internetconglomeraat van de wereld worden gecreëerd.

“Men mag niet vergeten dat Google in november zelfs zonder YouTube Yahoo voorbij stak en zich tot de tweede grootste website van de wereld wist op te werken,” merkt ComScore op. “Het samengaan met YouTube garandeert Google dan ook het marktleiderschap,” merkt Eddy Sullivan, topman van Search Engine Land, op. Op dit ogenblik is Microsoft nog altijd de grootste website van de wereld.

In de Verenigde Staten is Yahoo met 130 miljoen bezoekers de grootste website, terwijl Google er 108 miljoen bezoekers heeft. Yahoo is er tien jaar lang marktleider geweest, dankzij zijn populaire e-mail, instant messaging en andere toepassingen. Op het gebied van inkomsten moet Yahoo met 4,5 miljard dollar tijdens de eerste drie kwartaal van dit jaar nu echter Google al laten voorgaan. Dat realiseerde tijdens diezelfde periode inkomsten voor een totaal van 7,2 miljoen dollar.

Google realiseert 87 procent van zijn trafiek uit zoekactiviteiten. Bij Yahoo is dat slechts 10 procent. Daar komt de grootste trafiek met 33 procent uit e-mail. De trafiek bij Google groeit met 9 tot 13 procent, terwijl dat bij Yahoo varieert van 6 tot 12 procent en bij Microsoft van 4 tot 7 procent.

Posted in internet | Reacties uitgeschakeld voor Google springt over Microsoft