managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Archive for the 'transport & logistiek' Category

Drugs in verkeer even dodelijk als alcohol

Posted by managing21 on 2nd juni 2018

In de Verenigde Staten zijn marihuana en opioïden voor autobestuurders nagenoeg even dodelijk als alcohol. Dat zegt een onderzoek in opdracht van de Amerikaanse Governors Highway Safety Association (GHSA). De studie toonde aan dat twee jaar geleden bij 44 procent van de overleden autobestuurders een positieve drugstest werd gedaan, tegenover 28 procent tien jaar voordien.

Vastgesteld werd daarbij dat 38 procent van de chauffeurs marihuana had gebruikt, terwijl 16 procent sporen van opioïden toonde en 4 procent beide producten had geconsumeerd. Bij alcohol kon over een periode van tien jaar een daling van 41 procent naar 38 procent worden gemeld.

“Te veel chauffeurs gaan er onterecht vanuit dat marihuana of opioïden hun rijvaardigheid niet zal verminderen, of zelfs dat deze producten hen veiliger laten rijden,” zegt Jonathan Adkins, directeur van de Governors Highway Safety Association. “Om deze mythe uit de wereld te helpen, zullen echter ook de overheden hun campagnes tegen het rijden onder invloed moeten uitbreiden met marihuana en opioïden. Alleen op deze manier kan worden duidelijk gemaakt dat geen enkele negatieve impact op de rijvaardigheid kan worden getolereerd. Soms kunnen daarbij de strategieën worden toegepast die ook bij alcohol worden gehanteerd, maar men moet ook met specifieke karakteristieken rekening houden.”

“Er bestaat bijvoorbeeld geen nationaal afgesproken manier om bestuurders voor drugs te testen,” benadrukken de onderzoekers. “Bovendien wordt men geconfronteerd met een brede waaier drugs, waarbij men ermee rekening moet houden dat al deze producten een verschillend effect kunnen hebben op de individuele bestuurder.” Jim Hedlund, voormalig expert bij de Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration, waarschuwt dat de volledige reikwijdte van het gedrogeerd rijden moeilijk kan worden achterhaald. Veel bestuurders die bij een ongeval zijn betrokken of worden gearresteerd, worden volgens hem immers niet op drugs getest.

“Bovendien moet ermee rekening gehouden worden dat drugs en alcohol vaak worden gecombineerd,” wordt er aangevoerd. Twee jaar geleden hadden iets meer dan de helft van de bestuurders die bij een ongeval om het leven kwamen en waarbij een positieve drugtest was afgenomen, minstens twee substanties in hun lichaam. Bij de chauffeurs met een positieve alcoholtest, bleek bovendien ook 49 procent drugs te hebben genomen. “Het gebruik van alcohol en drugs door chauffeurs kan niet langer als afzonderlijke problemen worden bekeken,” zegt Ralph Blackman chief executive of Responsibility.org.

Om het probleem te helpen aanpakken hebben de Governors Highway Safety Association en Responsibility.org een samenwerking opgezet om bijna duizend Amerikaanse politiebeambten aan te leren op welke manier kan worden herkend wanneer een chauffeur drugs heeft genomen. (Foto: Vigan Hajdari)

Lees Verder

 

Posted in gezondheid, transport & logistiek | Reacties uitgeschakeld voor Drugs in verkeer even dodelijk als alcohol

Drones hebben vorig jaar minstens vijfenzestig levens gered

Posted by managing21 on 18th mei 2018

Drones hebben wereldwijd het voorbije jaar minstens vijfenzestig mensen het leven gered. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Chinese bedrijf Da-Jiang Innovations (DJI), wereldwijd marktleider in de verkoop van particuliere drones. Onder meer wordt door de onderzoekers opgemerkt dat de drones hulpverleners in staat stelden enerzijds vermiste personen terug te vinden, maar anderzijds ook voedselvoorraden en zwemvesten te leveren. Er wordt verder op gewezen dat minstens achttien personen konden worden teruggevonden dankzij de thermische camera’s die de drones met zich mee voeren.

“Dankzij de vooruitgang van de drone-technologie, een snelle acceptatie door hulpverleners en aangepaste luchtvaartregels hebben ertoe geleid dat onbemande vliegtuigen gemakkelijker bij crisissen zullen worden ingezet,” stippen de onderzoekers aan. “In combinatie met de cijfers van vorig jaar kan worden vastgesteld dat al minstens 124 mensen over de hele wereld door drones van een waarschijnlijke dood konden worden gered.” In het rapport wordt onder meer gewag gemaakt van drones die in Australië en Brazilië erin lukten om boeien in het water te droppen voor zwemmers die in moeilijkheden dreigden te komen. In Engeland en de Verenigde Staten werden slachtoffers in de sneeuw opgemerkt.

“Wanneer de wetgeving de hulpverleners toestaat om gemakkelijker op drones beroep te doen, kan bij reddingsoperaties veel tijd en geld worden bespaard,” aldus Brendan Schulman, vice-president beleid bij Da-Jiang Innovations. “Bovendien kan bij deze reddingsoperaties dankzij de inzet van de drones ook het gevaar voor het eigen personeel van de hulpverleners worden ingeperkt. Uit de cijfers blijkt dat vorig jaar minstens één keer per week een persoon dankzij de assistenties van drones konden worden gered. Daarbij bleken tweeëntwintig slachtoffers in onmiddellijk levensgevaar te verkeren.”

Lees Verder

Posted in diversen, technologie, transport & logistiek | Reacties uitgeschakeld voor Drones hebben vorig jaar minstens vijfenzestig levens gered

Dubai wil een fietsvriendelijke stad worden

Posted by managing21 on 7th mei 2018

Dubai wil een fietsvriendelijke stad worden. Tegen het einde van het volgend decennium moet het fietsnetwerk van het emiraat daarom tot een totale lengte van 850 kilometer worden uitgebreid. Dat heeft de Dubai Roads and Transport Authority (RTA) bekendgemaakt.

Op dit ogenblik beschikt Dubai over een netwerk van 316 kilometer fietspaden. Daarbij wordt eraan herinnerd dat het emiraat de voorbije jaren al een belangrijke afstand heeft afgelegd. Twaalf jaar geleden telde Dubai immers amper tien kilometer fietspaden. Concrete details over de geplande trajecten konden nog niet worden gegeven.

“Dubai wil op het gebied van fietsen en de ondersteuning van zachte mobiliteit de absolute top bereiken,” benadrukte Mona Al Osaimi, directeur strategische planning bij de transportautoriteit van het emiraat, bij de voorstelling van de plannen. Osaimi voegde er aan toe dat er ook plannen voor de ondersteuning uitbouw van betere wandeltrajecten als onderdeel van de ontwikkeling van diensten voor openbaar vervoer, die vorig jaar 551,7 miljoen reizigers hebben geregistreerd. Nasma Hannawi, onderzoeker aan de London University College, riep de landen uit de Golfregio op het gebruik van openbaar vervoer en fietsen te promoten, zodat minder op de inzet van privéwagens zou moeten worden gerekend.

Temperaturen

Antony Reynaldi, manager ontwikkeling bij PBSC Urban Solutions, betoogde onder de indruk te zijn van de stappen die Dubai op het gebied van mobiliteit heeft gezet. Dubai is volgens hem dan ook een model voor verbeteringen die ook in de rest van het Midden-Oosten zouden moeten worden nagestreefd. De aanleg van fietspaden en bijhorende voorzieningen zijn volgens Reynaldi belangrijke realisaties om het gebruik van de fiets bij de bevolking aan te moedigen. De hogere temperaturen in Dubai mogen volgens hem geen hinderpaal zijn voor het gebruik van de fiets. “Ook in de Canadese stad Montreal weerhoudt de vorst de bevolking niet om van de fiets gebruik te maken,” betoogde hij.

Reynaldi wees er daarbij ook op dat wandelaars en fietsers gemiddeld 6 procent gezonder zijn dan de rest van de bevolking. Brent Toderian, oprichter van consulent Toderian Urban Works, wees erop dat de populatie van Dubai snel aangroeit. Er moet volgens hem dan ook mobiliteit kunnen worden aangeboden met minder ruimte en een lagere kost. Het antwoord daarop is volgens hem niet de aanleg van meer wegen voor auto’s. (Foto: Matthew Henry)

Lees Verder

 

Posted in toerisme, transport & logistiek | Reacties uitgeschakeld voor Dubai wil een fietsvriendelijke stad worden

Elektrische veerboten dragen bij tot uitbouw duurzame scheepvaart

Posted by managing21 on 20th april 2018

Elektrische veerboten en digitale communicatie tussen schepen kunnen een belangrijke hulp bieden om de emissies van de scheepvaart te verminderen. De sector heeft immers nog veel ruimte om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen. De mondiale scheepvaartindustrie stoot momenteel jaarlijks ongeveer 1.000 miljoen ton kooldioxide in de atmosfeer, maar volgens een recent rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) zou dat volume op twintig jaar tijd nagenoeg volledig kunnen worden geëlimineerd door een een combinatie van technische, operationele en beleidsmaatregelen. In Denemarken start deze zomer een experiment met een elektrische veerboot.

De ferry zal passagiers van het eiland Aeroe naar de steden op het vasteland brengen en als opvolger worden ingezet van een schip op diesel dat momenteel op de dienst in gebruik is. Veerboten varen op diesel en bieden dus een groot potentieel om de uitstoot terug te schroeven. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van hybride vaartuigen, die in de havens door elektriciteit worden voortgestuwd en op volle zee van fossiele brandstoffen gebuik maken. Volledig elektrische veerboten zijn daarentegen nog steeds schaars. Net als bij elektrische auto’s belemmerde een korte levensduur van de batterij de ontwikkeling van de elektrisch veerboten, die tot voor kort met een volle batterij een actieradius van amper twee zeemijl hadden.

Omdat de levensduur van oplaadbare batterijen is toegenomen, is echter ook het potentieel van de elektrische motoren gestegen. De E-Ferry die in Aeroe wordt ingezet heeft met één batterijlading een actieradius van 22 mijl. Het schip vaart zeven keer per dag en laadt na elke reis gedurende vijftien tot twintig minuten op. Die periode is toch nodig om de auto’s van passagiers op en af de ferry te laten rijden. Tijdens de nacht wordt de batterij volledig opgeladen, zodat in de ochtend bij de start van operaties de volledige capaciteit beschikbaar is. Op dit ogenblik wordt de E-Ferry aan het nationale elektriciteitsnet gekoppeld. Aero produceert echter zonnekracht en windenergie. Dat zou de operaties van de E-Ferry koolstofneutraal maken.

Het batterijsysteem is ontwikkeld door het Zwitsers-Duitse bedrijf Leclanché. Omdat de batterijen steeds goedkoper worden, lopen ook de potentiële bedrijfskosten van de E-Ferry steeds verder terug. Sinds het project werd gelanceerd, zijn de prijzen al met 40 procent gedaald. Door de lagere kosten voor brandstof en onderhoud zal de E-Ferry uiteindelijk goedkoper kunnen opereren dan de conventionele schepen met dieselmotor. Een ferry heeft een levenscyclus van dertig tot veertig jaar. “Op dat ogenblik zal de investering in de elektrische veerboot zich al lang hebben terugbetaald,” betoogt Trine Heinemann, projectcoördinator voor E-Ferry. Geraamd wordt dat op zes tot zeven jaar een break-even zal worden bereikt.

Christopher Saarnak, adviseur bij de Danish Maritime Administration (DMA), betoogt dat de scheepvaart ook duurzamer kan worden gemaakt door beter gebruik te maken van digitale communicatie. “Ondanks het gebruik van de modernste technologie blijft de maritieme industrie in vele sectoren hardnekkig ouderwets,” aldus Saarnak. “Wanneer een schip in de haven arriveert, wordt nog altijd op papieren documentatie beroep gedaan. Informatie over passagiers en vracht wordt per koerier aan de autoriteiten bezorgd. Digitale communicatie zou de schepen bovendien in staat stellen hun routes te optimaliseren. Onder meer zouden snelheden kunnen worden aangepast, zodat wachttijden kunnen worden vermeden.”

Lees Verder

Posted in transport & logistiek | Reacties uitgeschakeld voor Elektrische veerboten dragen bij tot uitbouw duurzame scheepvaart

In Japan hebben taxi’s weinig last van autodelen

Posted by managing21 on 19th april 2018

Autodelen kan in vele landen op een groot enthousiasme bij het publiek rekenen, maar in Japan ervaart de sector veel moeilijkheden om een plaats op de markt te verwerven. Daarbij moet ongetwijfeld rekening worden gehouden met een aantal wettelijke hindernissen, maar tegelijkertijd moet een relatief gebrek aan vraag bij de bevolking worden vastgesteld. Dat zegt Akiko Yasuhara, redacteur bij Kyodo News. Zij wijst daarbij naar het feit dat taxi’s in Japan een veilige en betaalbare verplaatsing aanreiken en bovendien in de stedelijke gebieden ook heel snel en gemakkelijk kunnen worden gevonden. Bovendien kent Japan volgens Yasuhara een ander transportpatroon dan in andere industrielanden.

“Slechts weinig Japanners maken bij hun verplaatsingen tussen de woning en het werk gebruik van auto,” aldus Akiko Yasuhara. “Er is dan ook weinig nood aan carpooling, in tegenstelling tot landen zoals de Verenigde Staten, waar autodeel-platformen zoals Uber en Lyft een toenemende activiteit laten optekenen.” Bovendien moet volgens haar worden vastgesteld dat de taxi-service in de grote metropolen zoals Tokio of Osaka van een bijzonder hoog niveau is. De wachttijden op een taxi blijven immers bijzonder kort. Ook Takashi Sabetto, executive director van de Sharing Economy Association in Japan, erkent dat er voor de gebruikers van taxi’s weinig redenen zijn om alternatieven te zoeken.

In landelijke regio’s kan echter vaak wel een andere situatie worden gevonden. Sommige locaties worden geconfronteerd met een tekort aan zowel taxi’s als openbaar vervoer. Om dat probleem te verhelpen heeft de Japanse regering toegelaten dat lokale residenten particuliere voertuigen voor commercieel transport zouden inschakelen. Onder meer in de prefecturen Hokkaido en Kyoto heeft Uber dan ook een aantal activiteiten opgezet. Er wordt ook opgemerkt dat er bij de organisatie van de Olympische Spelen en Paralympics, die over twee jaar in Japan worden georganiseerd, wel met een mogelijk taxi-tekort geconfronteerd zal worden.

Uit cijfers van de Japanse overheid blijkt dat het land vier jaar geleden nog 338.000 taxichauffeurs telde. Dat betekende een daling met 21 procent tegenover tien jaar voordien. Dat had gedeeltelijk te maken met de inkrimping van de Japanse bevolking.

Lees Verder

 

Posted in transport & logistiek | Reacties uitgeschakeld voor In Japan hebben taxi’s weinig last van autodelen

Parijse kantoormarkt profiteert van heropleving Franse economie

Posted by managing21 on 18th april 2018

Tijdens het eerste kwartaal van dit jaar werd in Parijs een totale oppervlakte van 741.800 vierkante meter in gebruik genomen. Dat betekende een stijging met 13 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit een rapport van het immobiliënplatform Immostat. Opgemerkt wordt dat de kantorenmarkt van de Franse hoofdstad de sterkste groei in acht jaar tijd heeft kunnen laten optekenen. De positieve resultaten kunnen volgens Immostat vooral worden toegeschreven aan de positieve ontwikkelingen in de Franse economie, maar ook aan de beslissing van Groot-Brittannië om zich uit de Europese Unie terug te trekken.

“De Franse economie laat een groei met 2 procent optekenen, terwijl de werkloosheid in het land is teruggevallen tot het laagste niveau in negen jaar tijd,” benadrukt Immostat. “Die elementen hebben ervoor gezorgd dat het vertrouwen van de ondernemers in de economie is toegenomen. Dat weerspiegelt zich onder meer in een toenemende vraag naar kantoorruimte. Bovendien is Parijs een van de locaties die het best lijkt te profiteren van de beslissing van financiële bedrijven om na de brexit Londen te verlaten en voor zijn hoofdkwartier een andere vestiging op het Europese vasteland te zoeken.”

Uit cijfers van BNP Paribas Real Estate blijkt dat de gemiddelde huurkost van een kantoorpand in de regio het voorbije jaar een stijging met 5 procent heeft laten optekenen tot 381 euro per vierkante meter. Dat is het hoogste niveau sinds het derde kwartaal zes jaar geleden. Daarbij kan de sector volgens BNP Paribas profiteren van een grote vraag bij potentiële huurders, terwijl de verhuurders slechts een beperkte hoeveelheid beschikbare oppervlakte op de markt kunnen brengen. Op de Parijse kantorenmarkt wordt op dit ogenblik een leegstand van 2,6 procent gemeld. Daarbij moet volgens BNP Paribas van een historisch laagterecord worden gesproken.

Vooral in het zakelijke district rond de Champs Elysees in het centrum van de Franse hoofdstad blijkt nog nauwelijks ruimte beschikbaar.

Lees Verder

Posted in transport & logistiek | Reacties uitgeschakeld voor Parijse kantoormarkt profiteert van heropleving Franse economie

Arabische Golf investeert zwaar in toeristische infrastructuur

Posted by managing21 on 17th april 2018

De landen van de Gulf Cooperation Council (GCC) investeren over een periode van vier jaar 56 miljard dollar in toeristische infrastructuur. Dat is de conclusie van een rapport van Colliers International. De investeringen worden volgens de onderzoekers vooral gedragen door de ontwikkeling van revolutionaire transportprojecten zoals de hyperloop en andere grote initiatieven, zoals de Haramain High Speed Railway en de verdere ontwikkeling van luchthavens in Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein, Oman en Koeweit. Deze projecten zullen de toeristische infrastructuur in de regio volgens de onderzoekers fundamenteel veranderen.

De Virgin Hyperloop One, een toeristische transportconcept waarbij passagiers en cargo tegen snelheden tot 1.200 kilometer per uur door modules door een buizenstelsel worden gestuurd, is het meest opmerkelijke project rond de ontwikkeling van toeristische infrastructuur dat op dit ogenblik de Verenigde Arabische Emiraten op het programma staat. Het project, dat wordt ondersteund door DP World, zou de mogelijkheid hebben om 3.400 personen per uur te vervoeren. Dat komt aan een dagtrafiek van 126.000 mensen. Jaarlijks zou Hyperloop One 24 miljoen reizigers naar hun plaats van bestemming kunnen brengen.

De Road and Transport Authority (RTA) van Dubai maakte anderhalf jaar geleden al bekend een evaluatie te willen maken van de mogelijkheden die de Hyperloop zou kunnen hebben te bieden. Daarbij werd vooral gedacht aan een verbinding tussen Dubai en Abu Dhabi. De Hyperloop zou de reistijd tussen beide emiraten tot amper twaalf minuten kunnen herleiden. Op dit ogenblik neemt de verplaatsing nog minstens anderhalf uur in beslag. Er wordt echter ook naar de verdere toekomst gekeken. Daarbij wordt erop dat een uitbreiding van het netwerk Dubai op een afstand van tien minuten van Fujairah zou kunnen brengen. Een reis tussen Dubai en Riyadh zou nog veertig minuten in beslag nemen.

Opgemerkt wordt dat verder wordt geïnvesteerd in de uitbreiding van luchthavens en cruiseterminals, terwijl ook het stadsverkeer en de spoorverbeteringen een upgrade krijgen. Daarnaast wordt gewezen op de groei van goedkope luchtvaartmaatschappijen. Geraamd wordt dat de landen van de Gulf Cooperation Council over vier jaar 55 miljoen bezoekers zal ontvangen. Dat betekent een groei met 6,3 procent per jaar. Vorig jaar werden 41 miljoen toeristen gesteld. Verder wordt aangevoerd dat in Dubai de volgende twee jaar een sterke groei van het cruisetoerisme mag worden verwacht.

Lees Verder

 

Posted in toerisme, transport & logistiek | Reacties uitgeschakeld voor Arabische Golf investeert zwaar in toeristische infrastructuur

DP World grootste beursgang van Midden-Oosten

Posted by managing21 on 22nd oktober 2007

De Arabische havengroep Dubai Ports World is van plan om twintig procent van zijn aandelen te verkopen. Het aandeel zal genoteerd worden op de Dubai International Financial Exchange. Er werden geen financiële details vrijgegeven over de beursplannen, maar experts maken gewag van een bedrag van ongeveer vier miljard dollar. Dubai Ports World wordt gecontroleerd door de regering van het emiraat.

Met een bedrag van vier miljard dollar zou Dubai Ports World meteen de grootste beursgang uit het Midden Oosten worden. Op dit ogenblik is dat Saudi Telecom. De aandelen zullen aangeboden worden aan internationale institutionele beleggers en residenten van de Verenigde Arabische Emiraten. Verwacht wordt dat nog meerdere Arabische bedrijven een beursgang zullen aankondigen.

De regerende Maktoum-familie wil immers een deel van zijn zakenimperium, dat onder meer activiteiten in de luchtvaart, immobiliën en financiële sector omvat, van de hand doen. DP World werd vorig jaar de derde grootste havengroep van de wereld, na zijn overname vorig jaar van Peninsular and Oriental Steam Navigation Company (P&O) voor 6.8 miljard dollar. Politiek verzet in de Verenigde Staten verplichtte DP World toen echter om een aantal Amerikaanse terminals van P&O opnieuw te verkopen.

Posted in transport & logistiek | Reacties uitgeschakeld voor DP World grootste beursgang van Midden-Oosten

Europa kiest voor scheepvaart

Posted by managing21 on 18th oktober 2007

Het vrachtvervoer moet vaker per trein of per boot gebeuren. Daar heeft de Europese Commissie een actieplan voor gelanceerd. Daarbij wordt een speciaal netwerk van vrachttreinen naar voor geschoven, terwijl er voor schepen een aantal snelwegen op zee worden gecreëerd. De maatregelen moeten het spoor, de zeevaart en de binnenvaart Volgens Jacques Barrot, Europees Commissaris voor verkeer, aantrekkelijker en concurrerender maken.

Het transport zal volgens de Europese Commissie tegen het eind van volgend decennium met circa 50 procent zijn gestegen. “Als er geen alternatieven komen, zal die groei leiden tot enorme files en een stijging van de uitstoot van koolstofdioxide,” aldus de Europese Commissie. Het actieplan omvat dertig voorstellen. Die variëren van minder administratieve rompslomp tot het invoeren van technologieën om goederen onderweg te volgen.

De meeste aandacht van de Europese Commissie gaat echter naar de scheepvaart. “Vervoer over water blijft het milieuvriendelijkst en meest energie-efficiënt als het gaat om uitstoot van broeikasgassen,” wordt er opgemerkt. “Het simpeler maken van administratieve procedures voor vervoer over water in de Europese Unie is essentieel om deze transportmethode attractiever te maken.”

Voor treinen wordt gedacht aan een vrachtnetwerk. “Dat kan vervoerders kortere reistijden bieden, een betrouwbaarder dienstregeling en meer capaciteit dan de huidige vrachttreinen,” wordt er opgemerkt. “Nu moeten de lange treinen te vaak stoppen en optrekken.”

Posted in transport & logistiek | Reacties uitgeschakeld voor Europa kiest voor scheepvaart

Europa beter beveiligd tegen olierampen op zee

Posted by managing21 on 12th oktober 2007

Europa is binnenkort beter voorbereid op grote rampen met olietankers. Dat zegt het European Maritime Safety Agency (EMSA). Met aanbesteding voor vier nieuwe exemplaren vervolledigt Europa zijn netwerk van olie-opruimschepen langs de Europese kusten. Het netwerk zal uiteindelijk uit dertien schepen bestaan, die in geval van crisis snel kunnen opgeroepen worden.

Het netwerk bestaat uit kleine tankschepen die gewoonlijk brandstof naar grotere schepen varen. Bij een grote ramp kan de Europese Unie ze snel oproepen en ombouwen met veegarmen en opslagtanks. De tankschepen werden uitgekozen op basis van hun vaste ligplaats, zodat een netwerk ontstaat langs alle Europese zeeën. Kleinere incidenten worden op nationaal vlak aangepakt.

De aanzet van het netwerk werd twee jaar geleden gegeven. Aanleiding was het ongeluk met de Prestige in 2002, toen 70.000 ton zware stookolie in de oceaan stroomde. Volgens de EMSA bleek toen dat de lidstaten van de Europese Unie nauwelijks schepen ter beschikking hadden om dit soort rampen aan te pakken. Het netwerk moet niet alleen het Kanaal en de Noordzee, één van de drukste vaarroutes van de wereld, beveiligen, maar ook de Zwarte Zee en de Oostzee, waar steeds meer Russische tankers passeren.

Tot nu toe werd er slechts één keer een bestrijdingsschip opgeroepen. Dat gebeurde in augustus na een aanvaring tussen twee schepen in Spanje. Omdat dergelijke rampen gelukkig niet dikwijls gebeuren, werd er volgens de EMSA gekozen om te werken met oproepbare schepen in plaats van te investeren in dure nieuwbouw, die grotendeels werkloos aan de kade zouden blijven liggen.

Posted in milieu, transport & logistiek | Reacties uitgeschakeld voor Europa beter beveiligd tegen olierampen op zee