managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Archive for juli, 2006

Ook Zuid-Afrika wil naar de ruimte

Posted by managing21 on 31st juli 2006

De Zuid-Afrikaanse regering heeft bekend gemaakt een ruimtevaartorganisatie op te willen zetten. Het ministerie van wetenschap heeft de opdracht gekregen om een structuur voor die toekomstige activiteiten uit te werken en een financieringsprogramma op te stellen. De ruimtevaartorganisatie moet binnen het jaar een feit zijn.

“Dit is geen prestigeproject,” vertelde Pontsho Maruping, directeur innovatieve programma’s bij het Zuid-Afrikaanse ministerie van wetenschap en technologie, aan het persbureau Reuters. “De ruimtevaart is bijzonder belangrijk voor de regering en bovendien een nuttig werkinstrument voor ontwikkelingslanden.”

Zuid-Afrika is al één van de wereldleiders op het gebied van astronomie. Het land heeft onder meer de Southern African Large Telescope (SALT), die in de verre ruimte kan kijken. Maar het land is in Afrika niet de eerste ruimtevaartnatie. Vijf jaar geleden al heeft Nigeria een eigen programma gelanceerd om satelliettechnologie te ontwikkelen. Die zou moeten gebruikt worden om nieuw mijngebieden te detecteren.

Maruping stelde dat Zuid-Afrika van plan is om in december vanuit Rusland zijn eerste micro-satelliet te lanceren. De satelliet is in Zuid-Afrika ontwikkeld en gebouwd door het locale bedrijf SunSpace. Zuid-Afrika heeft geen plannen om op het eigen grondgebied satellieten te lanceren.

De satelliet moet vanuit de ruimte beelden van Zuid-Afrika nemen om de regering toe te laten om het landgebruik te bestuderen en infrastructuurplannen te ontwerpen. Een decennium geleden werd al een eerste experimentele satelliet gelanceerd die door Zuid-Afrikaanse studenten werd ontworpen.

Satellite imagery can be used to measure a range of factors affecting development including the pace of deforestation.

Posted in luchtvaart & ruimtevaart | Reacties uitgeschakeld voor Ook Zuid-Afrika wil naar de ruimte

Jimmy Saville mocht het licht uitdraaien

Posted by managing21 on 31st juli 2006

Het Britse televisieprogramma ‘Top of the Pops’ heeft na 42 jaar in schoonheid afscheid genomen. Het BBC-programma werd zondagavond gevolgd door 3,9 miljoen kijkers. Daarmee had het beroemde muziekprogramma een marktaandeel van 21 procent tussen 19 uur en 20 uur. De belangstelling was merkelijk groter dan tijdens de voorbije maanden, maar bleef nog ver verwijderd van de topperiode in de jaren zeventig, toen het programma ongeveer 15 miljoen Britten voor het televisietoestel gekluisterd hield.

De jongste tijd had ‘Top of the Pops’ nog geen miljoen toeschouwers en een marktaandeel van amper vijf procent. Tijdens de laatste aflevering maakten bekende TOTP-coryfeeën zoals oorspronkelijk presentator Jimmy Savile en zijn opvolgers Janice Long, Reggie Yates, Edith Bowman, Pat Sharp, Sarah Cawood, Rufus Hound en Tony Blackburn hun opwachting. Ook the Rolling Stones verschenen op de set.

Het muziekprogramma debuteerde in 1964 in een kerk aan Dickenson Road in Manchester, door de BBC in 1954 overgekocht van Mancunian Films. De eerste aflevering omvatte onder meer optredens van The Rolling Stones (‘I Wanna Be Your Man’), Dusty Springfield (‘I Only Want to be With You’), Dave Clark Five (‘Glad All Over’), The Hollies (‘Stay’), The Swinging Blue Jeans (‘The Hippy Hippy Shake’) en The Beatles (‘I Want to Hold Yur Hand’).

De geschiedenis van ‘Top of The Pops’ werd afgesloten met ‘Hips Don’t Lie’ van Shakira en Wyclef Jean, de laatste nummer één uit een ellenlange rij. Daarna mocht oorspronkelijk presentator Jimmy Saville het licht van de studio symbolisch uitdraaien.

Posted in media & cultuur | Reacties uitgeschakeld voor Jimmy Saville mocht het licht uitdraaien

Rusland wil bureaucratie bestrijden

Posted by managing21 on 31st juli 2006

Rusland wil de bureaucratie in het land aanpakken. Volgens The Moscow Times zou het Russische minsterie voor economische ontwikkeling en handel dit jaar een budget van 44,5 miljoen dollar hebben voorzien voor de hervorming van negentien federale departementen hun tegenhangers in 29 Russische regio’s. Daarmee wil men ambtenaren verplichten vergunningen voor opstartende bedrijven, eigendommen en rijbewijzen sneller af te leveren. Het project vormt een onderdeel van een pilootprogramma om corruptie te bestrijden. 

Volgens The Moscow Times zal er vastgelegd worden hoeveel tijd de ambtenaren krijgen om documenten of aanvragen te behandelen. In de toekomst zal een aanvrager van documenten niet langer dan dertig minuten in een wachtrij mogen aanschuiven. Een aanvraag moet bovendien binnen de vijftien dagen afgehandeld zijn. “Het programma vormt een onderdeel van een administratieve hervorming die in 2004 werd opgestart om de structuur en de prestaties van de federale ambtenarij te verbeteren,” aldus The Moscow times. Het programma moet het ambtenaren ook moeilijker maken om van hun klanten omkoopgeld te vragen.

Woordvoerders van het ministerie stelden dat de corruptie onder ambtenaren gevoelig zal verminderen, aangezien zij nu wettelijk verplicht worden om bepaalde documenten binnen een welbepaalde tijd af te leveren. Indien het experiment positieve resultaten oplevert, zullen alle federale en gemeentelijke ambtenaren verplicht worden om de nieuwe reglementering te volgen.

Een aantal insiders stellen dat het initiatief een positieve evolutie betekent, maar dat het weinig aarde aan de dijk zal brengen zonder een doorgedreven controle om uit te zoeken of de ambtenaren de regels ook daadwerkelijk volgen. Volgens verscheidene rapporten is de corruptie de jongste jaren in Rusland weer toegenomen. Volgens Transparency International is de toestand er even erg als in Sierra Leone, Niger en Albanië.

Posted in handel, human resources | Reacties uitgeschakeld voor Rusland wil bureaucratie bestrijden

Toekomst EU-landbouw niet zo somber

Posted by managing21 on 31st juli 2006

In tegenstelling tot wat dikwijls wordt voorspeld, oogt de toekomst van de Europese landbouw helemaal niet ongunstig. Dat is de conclusie van een rapport van de Europese Commissie, die een studie liet maken over de evolutie van de sector voor de volgende zeven jaar. Alleen voor rundvlees en pluimvlees worden sombere periodes in het vooruitzicht gesteld. De akkerbouw, de melksector en de varkenskwekerij zouden het daarentegen wel goed blijven doen. 

Het inkomen van de Europese landbouwer zal volgens de studie in 2013 gemiddeld achttien procent hoger liggen dan vorig jaar. Maar de Europese Commissie waarschuwt wel dat die groei grote verschillen zal vertoen. In de nieuwe lidstaten zou het landbouwinkomen met 42 procent stijgen, maar elders zou dat beperkt blijven tot 11 procent. Het meest positief denkt de Europese Commissie over de akkerbouw, de varkenskwekerij en de melksector.

De Europese Commissie verwacht dat de varkensproductie in 2013 boven de 22 miljoen ton zal uitkomen. Daarbij is er volgens de studie een ruimte voor een beperkte groei van de export. In de zuivelsector worden vooral gunstige perspectieven gezien voor de kaassector. De productie zou stijgen van 8,6 naar 9,3 miljoen ton. Voorspeld wordt dat de consumptie zal groeien van 8,3 naar 8,9 miljoen ton. De productie van melkpoeder daarentegen zou een daling kennen van tien procent, terwijl ook de boterproductie een achteruitgang van acht procent zou kennen.

Ook voor de graanmarkt meent de Europese Commissie gematigd positieve mogelijkheden te zien. Dat heeft volgens haar vooral te maken met de groei van de interne consumptie en de export. Bovendien is er opkomende ethanolproductie, die voor een bijkomende stimulans zou kunnen zorgen. Ook de veehouderij zou een positieve impact hebben op de afzet van graanproducten.

De toekomst van de Europese rundvleessector oogt echter bijzonder somber. Het rapport stelt dat de productie tegen 2013 zal terugvallen tot 515.000 ton. Op dit ogenblik wordt er jaarlijks nog 727.000 ton geproduceerd. De export van Europees rundvlees zal volgens de Europese Commissie helemaal instorten. Die zou in 2013 nog amper 48.000 ton bedragen, tegenover 157.000 dit jaar. De productie van pluimveevlees zal volgens het rapport daarentegen nog wel groeien, maar minder dan oorspronkelijk was voorspeld.

Er wordt wel gesteld dat in de studie geen rekening werd gehouden met een mogelijk WTO-akkoord.

Posted in landbouw, voeding & horeca | Reacties uitgeschakeld voor Toekomst EU-landbouw niet zo somber

Vrouwen zijn perfect ruimtegeschikt

Posted by managing21 on 31st juli 2006

Er is geen enkel beletsel om vrouwen in de ruimte te laten werken. Dat stelt de Australische antropoloog Stephen Juan in het magazine The Register. Uit test zijn volgens hem gebleken dat er weliswaar verschillen kunnen opgemerkt worden in de reacties van vrouwen en mannen op de gewichtsloze toestand, maar die blijken volgens de antropoloog uiterst miniem te zijn en ook niet exclusief in het voordeel van mannelijke astronauten uit te draaien. 

“Menstruatie is in de ruimtevaart geen enkel beletsel,” aldus Stephen Juan. “Zwaartekracht heeft geen enkele invloed op de menstruatie. Dat is immers een gecompliceerd fysiologisch proces dat te maken heeft met de interne werking van verschillende hormonen, de seksuele organen van de vrouw en de hersenen. Bij de menstruatie wordt ook weinig bloed verloren en dat vormt dus ook geen probleem op het gebied van afvalbeheer.”

Stephen Juan voegt er aan toe dat menstruatie in een gewichtsloze toestand een aantal speciale hygiënische maatregelen vereisen, maar een veel kleiner probleem vormt dan het omgaan met urine, ontlasting, infecties en een aantal andere normale lichaamsprocessen en gebeurtenissen die kunnen verwacht worden wanneer mensen in de ruimte reizen. “Ook de artsen Richard Jennings en Ellen Baker van de Medical Branch van de University of Texas stellen duidelijk dat er voor vrouwen geen enkel gynaecologisch probleem is dat hen zou kunnen uitsluiten van de exploratie van het zonnestelsel.”

De antropoloog wijst erop dat vrouwen al van bij het begin van de bemande ruimtevaart deel hebben uitgemaakt van het astronautenkorps. In 1963 al was Valentina Tereshova de eerste vrouwelijke ruimtereiziger als kosmonaut van de Russische Vostok 6. De eerste Amerikaanse ruimtevaarder was Sally Ride in 1983. Ook Ellen Baker is astronaut van de NASA. Samen met collega Jennings stelde ze vast dat er een aantal verschillen kunnen optreden in reacties op extreme omstandigheden zoals een verminderde zuurstofbevoorrading, warmte, koude, decompressie, versnelling, isolatie en impact. “Maar die verschillen blijven meestal miniem en hangen af van aanpassingsvermogen en individuele verschillen en geven vrouwen even dikwijls het voordeel dan mannen.”

Stephen Juan merkt wel op dat de meeste vrouwelijke astronauten nog geen kinderen hebben. “Meestal stellen ze hun zwangerschap uit tot hun ruimtecarrière is afgelopen,” stelt hij. “Gemiddeld worden zij rond hun veertigste voor de eerste keer moeder. Het is voor een astronaute ook perfect mogelijk om in de ruime zwanger te worden. Geruchten doen de ronde dat tijdens het Sovjet-tijdperk daarrond experimenten zouden hebben plaats gehad, maar die zijn officieel altijd ontkend.”

De NASA laat niet toe dat zwangere astronauten aan de trainingen deelnemen. “Die omvatten immers duikoefeningen onder water die tot acht uur kunnen duren,” aldus Stephen Juan. “Gevreesd wordt dat de drukveranderingen mogelijk schadelijk zouden kunnen zijn voor de ongeboren vrucht.”

Posted in human resources, luchtvaart & ruimtevaart | Reacties uitgeschakeld voor Vrouwen zijn perfect ruimtegeschikt

Europa heeft internet-Airbus nodig

Posted by managing21 on 31st juli 2006

Europa moet een concurrentieel tegengewicht creëren voor Amerikaanse internet-giganten zoals Google en eBay. Dat stelt Christoph Mohn, de topman van Lycos Europe. Hij verwijst daarbij naar Airbus, de Europese vliegtuigbouwer die de concurrentie met het Amerikaanse Boeing moest aangaan. Volgens Mohn, een telg uit het Bertelsmann-mediarijk, heeft Europa nog altijd geen internetbedrijf van enig belang. 

Christoph Mohn vertelde aan de zakenkrant Financial Times dat Lycos binnen de volgende twaalf maanden een aantal producten op de Amerikaanse markt zal introduceren, maar hij voegde er aan toe dat Europese internetbedrijven benadeeld zijn tegenover hun Amerikaanse rivalen. “Tot nu toe hebben we in Europa nog altijd geen echt groot internetbedrijf in het leven kunnen roepen,” benadrukte hij. “Dat is niet goed voor de Europese Unie. Nanotechnologie, biotechnologie en het internet zijn de groeisectoren van de toekomst, maar in geen van die industrietakken staat Europa bijzonder sterk.”

De Lycos-topman zet zich achter het Frans-Duitse plan om een Europese zoekmachine te creëren. “Het gelijkt een beetje op het Airbus-verhaal,” vertelde hij. “De Europese internetindustrie heeft geen solidatie nodig, maar wel een degelijke coördinatie.” Die Europese zoekmachine kreeg de naam Quaero en zou volgens Mohn ondersteund moeten worden met overheidsgelden van de deelnemende landen. Quaero werd opgestart met een kapitaal van 1,7 miljard euro en dient voor het ontwikkelen van zoektechnologieën die gebaseerd zijn op spraak en beeld.

“Quaero is niet louter bedoeld om Google te verslaan, maar wel om een concurrentiële internet-industrie uit te bouwen,” zei Mohn nog. Het Quaero-consortium omvat naast Bertelsmann en Lycos Europe ook Siemens, Deutsche Telekom, Thomson en France Telecom. Lycos Europe slaagde er tijdens de eerste zes maand van dit jaar in om voor de eerste keer in zijn geschiedenis nagenoeg break-even te draaien. Het bedrijf is volgens Mohn klaar om zich op de Amerikaanse markt te begeven.

Posted in internet | Reacties uitgeschakeld voor Europa heeft internet-Airbus nodig

Nieuwsoverzicht

Posted by managing21 on 31st juli 2006

Het stadsbestuur van het Chinese Shanghai heeft een ondergrondse bunker laten bouwen voor 200.000 mensen. Die zouden daar volgens Chinese media een schuilplaats kunnen vinden bij het vrijkomen van giftige gassen of radioactiviteit of bij een explosie. Het ondergrondse complex heeft een oppervlakte van 90.000 vierkante meter en is rechtstreeks verbonden met het metrostelsel. De bunker heeft een capaciteit om veertien dagen lang stroom, water en zuurstof te kunnen leveren. In gewone omstandigheden kan de bunker volgens de media ook gebruikt worden als parkeergarage, opslagruimte of ondergrondse winkels. Het is niet bekend voor welke bevolkingsgroep de bunker is voorzien. De stad telt in totaal achttien miljoen inwoners. 

Een brand heeft zondag zware schade toegebracht aan de beroemde Pinewood Studio’s in het Britse Buckinghamshire. Een studiowoordvoerder had het daarbij over een aanzienlijke schade, al kon daarover nog geen precieze omvang op geplakt worden. Onder meer het dak is ingestort. De Pinewood Studio’s zijn onder mee bekend van de opnames van de James Bond-films. Ook een aantal opnames van ‘Casino Royale’, de nieuwe Bondfilm, gebeurden in de studio’s. De set bestond onder meer uit een decor van Venetië en kostte ruim 40 miljoen dollar. Het decor zou grotendeels verloren zijn, maar de opnames waren al achter de rug. In 1962 werd in de studio’s al ‘Dr No’, de eerste Bondfilm, opgenomen.

Het Italiaanse industriële concern Pirelli heeft 39,9 procent van zijn autobanden-afdeling verkocht aan een consortium van banken. Daarmee is een bedrag gemoeid van 740 miljoen euro. Eerder waren er plannen om ruim 35 procent van Pirelli Tyre naar de beurs te brengen, maar het concern kwam daarvan terug door het zwakke beursklimaat. In plaats van de beursgang werd een overeenkomst gesloten met de Italiaanse banken Mediobanca, Banca Intesa, Capitalia, Gruppo Banca Leonardo en de Amerikaanse zakenbanken Lehman Brothers en JP Morgan. Die brengen de aandelen over vier jaar misschien alsnog naar de baan. Pirelle heeft naast zijn bandendivisie, ook activiteiten op het gebied van vastgoed en telecom.

Tien vertegenwoordigers van de cocaboeren hebben zitting genomen in Peruaanse parlement. De nieuwe parlementariërs hebben al aangekondigd dat ze zich vooral willen inzetten voor de bestrijding van de armoede in de cocaproducerende regio’s. Bovendien willen ze het imago van de cocaproductie veranderen. Nancy Obregon, één van de nieuwe parlementsleden, zei te zullen vechten voor de decriminalisering van het cocablad. Ze is van mening dat het cocablad tot het culturele erfgoed van Peru behoort. In het Andesgebies heeft coca traditioneel een belangrijke plaats in geneeskunde, voeding en rituelen. Van de 106.000 ton die vorig jaar in Peru werd geproduceerd, zou volgens de Verenigde Naties echter 97.000 ton naar de cocaine-productie zijn gegaan. Jaarlijks besteedt de Peruaanse overheid 124 miljoen dollar aan anti-drugscampagnes.

Na de Rolling Stones zijn ook U2 om belastingsredenen naar Nederland gevlucht. U2 Limited, waarin de Ierse band zijn muziekrechten grotendeels heeft ondergebracht, is voor de zomer verhuisd van Dublin naar Amsterdam. Het bedrijf is gevestigd in hetzelfde pand aan de Herengracht waarin sinds 1971 ook de Rolling Stones officieel gevestigd zijn. U2-topman Bono wil met de verhuizing voorkomen dat hij belasting moet betalen in zijn thuisland Ierland. Hij is één van de steenrijke Ierse popartiesten die verontwaardigd reageerden op de plannen van hun regering om hun belastingvrije status op te heffen. Vanaf begin volgend jaar zoudien de best verdienende artiesten voor het eerst belasting moeten gaan betalen. Nederland heft geen belastingen op royalties, tot grote ergernis van de Europese Commissie en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Het Europese bedrijfsleven beseft onvoldoene welke interessante mogelijkheden Congo te bieden heeft. Dat zegt Louis Michel, Europees Commissaris voor ontwikkelingssamenwerking. Michel wijst erop dat de Europese Unie en andere instellingen miljarden euro’s aan investeringen voorzien hebben om in Congo autowegen, spoorlijnen en andere infrastructuur te verbeteren. Hij vond het opmerkelijk in Congo veel Chinese, Japanse, Amerikaanse, Israëlische en Indische bedrijven aan de slag te zien, maar opvallend weinige uit Europa. De Europees Commissaris geeft wel toe dat veel zal bepaald worden door de uitslag van de Congolese verkiezingen.

Groot-Brittannië en Spanje zullen medio september een nieuw akkoord sluiten over de kwestie-Gibraltar. Dat moet een einde stellen aan de gespannen verhoudingen tussen Londen en Madrid over de heerschappij over de rots. Spanje zal zijn aanspraak op de Britse kroonkolonie overigens formeel niet laten varen. De rots Gibraltar werd bij de Vrede van Utrecht in 1713 Brits gebied, nadat Britse en Nederlandse troepen het negen jaar eerder hadden ingenomen. Sinds 1830 is de rots een Britse kroonkolonie. Gibraltar geniet zelfbestuur op gebied van binnenlandse zaken en rechtspraak. Groot-Brittannië is verantwoordelijk voor het buitenlandse beleid. Het nieuwe akkoord voorziet onder meer dat de luchthaven van Gibraltar voortaan vluchten uit Spanje en de rest van de Europese Unie mag afhandelen. Ook zal Spanje meer telefoonlijnen naar Gibraltar aanleggen en een langlopend conflict over pensioenbetalingen van Spaanse voormalige arbeiders in Gibraltar is bijgelegd. De kroonkolonie telt ongeveer 28.000 inwoners.

Fusies en overnames bereiken wereldwijd een recordhoogte. Dat blijkt uit een rapport van KPMG. Tijdens de eerste zes maanden van dit jaar is het volume aan verkopen met 37 procent gestegen tot 1.960 miljard dollar. Daarmee wordt het vorige record van het eerste halfjaar van 2000, midden in de internetboom, gebroken. Volgens KPMG heeft de niuwe overname golf dat zowel financiële als strategische investeerders met overnames bezig zijn. In Europa werd een stijging met 74 procent genoteerd tot 788 miljard dollar. De vier grootste Europese fusiemarkten zijn Groot-Brittannië, Frankrijk, Spanje en Duitsland. Wereldwijd was de overname van BellSouth door AT&T voor 83,4 miljard dollar wereldwijd de grootste fusie.

De belastingsdienst is op zoek naar een particuliere partner die het berekeningsprogramma voor de personenbelasting zou kunnen schrijven. Geïnteresseerden moeten nog voor het einde van de zomervakantie hun kandidatuur insturen. Tot nu toe worden de belastingen nog altijd berekend op basis van een programma dat door de fiscus zelf was ontwikkeld. Maar dat programma is al twee decennia oud en geschreven in de verouderde Cobol-computertaal. Dat maakt het bijzonder moeilijk om het bestaande programma elk jaar weer aan te passen. Dat leidt onder meer tot vertragingen en foute berekeningen. Dit jaar werd ook al in extremis beroep gedaan op Kluwer Software om het berekeningsprogramma voor Tax-on-Web te leveren. Het nieuwe programma zou in 2008 klaar zijn.

De Europese Unie wil strengere maatregelen tegen alcoholreclame. Volgens een rapport zouden elk jaar immers 200.000 Europeanen aan de gevolgen van alcohol overlijden. Dat zou de Europese Unie jaarlijks 125 miljard euro kosten. Daarom wil de Europese Unie onder meer waarschuwingen op etiketten en een accijnsverhoging. Bovendien stuurt de Europese overheid aan op een absoluut verbod op alcoholreclame. Het nieuwe pakket maatregelen tegen het gebruik van alcohol zou in september worden voorgesteld. De Europese brouwers hebben eigen voorstellen klaar om te anticiperen op de strengere aanpak van de Europese Unie.

Posted in nieuwsoverzicht | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsoverzicht

Gedeelte opbrengst WTC-film naar monument

Posted by managing21 on 30th juli 2006

Op 9 augustus gaat in de Verenigde Staten de Amerikaanse film ‘World Trade Center’ in première. Filmmaatschappij Paramount Pictures kondigde aan dat vijf procent van de opbrengst zal worden geschonken aan de World Trade Center Memorial Foundation. De film debuteert op 20 september in de Belgische bioskopen.

De World Trade Center Memorial Foundation is een organisatie die geld inzamelt voor de bouw van een monument ter gedachtenis van de slachtoffers van de aanslagen van 9 september 2001. Dat kostprijs van het monument bedraagt ruim 400 miljoen euro. Van de opbrengst van het openingsweekend wordt nog eens vijf procent geschonken aan andere goede doelen.

‘World Trade Center’ is een film van regisseur Oliver Stone en is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van twee Newyorkse politiemensen die tijdens de aanslagen geblokkeerd raaken in de instortende torens van het World Trade Center. De hoofdrollen worden gespeeld door Nicolas Cage en Michael Pena.

Posted in media & cultuur | Reacties uitgeschakeld voor Gedeelte opbrengst WTC-film naar monument

Afrikaanse mensensmokkelaars strijken 237 miljoen euro op

Posted by managing21 on 30th juli 2006

Mensensmokkelaars halen elk jaar minstens 240.000 Afrikanen illegaal naar de Europese Unie. Dat zou volgens de Spaanse krant El Pais blijken uit een geheim rapport van de Verenigde Staties. De trafiek zou de benden, vooral afkomstig uit Nigeria, jaarlijks minstens 237 miljoen euro opleveren.

De Spaanse krant voert aan dat illegale immigranten aan de smokkelaars 300 tot 3.000 euro moeten betalen voor hun reis naar Europa. De Afrikaanse bendes werken samen met criminelen in Europa om de illegalen de Europese Unie te laten binnenkomen. De massale stroom immigranten heeft de Europese Unie aangezet om nieuwe maatregelen te nemen.

Zo zou de Europese Commissie overwegen om snelle interventieteams op te richten om de immigratie tegen te gaan. Die teams zouden geleverd worden door de EU-lidstaten. Vooral Spanje en Malta dringen al geruime tijd aan op een betere grensbewaking. Beide landen worden immers steeds meer overspoeld door illegale Afrikaanse immigranten. De Europese Unie en een dertigtal Afrikaanse landen hebben bovendien een plan uitgewerkt om de illegale migratie tegen te gaan.

Posted in derde wereld | Reacties uitgeschakeld voor Afrikaanse mensensmokkelaars strijken 237 miljoen euro op

Sociale netwerksites genereren 280 miljoen dollar reclame

Posted by managing21 on 30th juli 2006

Sociale netwerksites zullen dit jaar ongeveer 280 miljoen dollar omzet genereren aan reclame. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau eMarketer. Het grootste gedeelte van die inkomsten gaat volgens eMarketer naar MySpace, dat een reclame-omzet van 180 miljoen dollar zou halen.

De onderzoekers stellen dat Amerikaanse bedrijven dit jaar 16.7 miljard dollar zullen besteden aan online reclame. Sociale netwerken hebben daarbij een marktaandeel van 1,7 procent. Volgens eMarketer zal dat marktaandeel in 2010 aangegroeid zijn tot 6,3 procent. Adverteerders zouden dan ongeveer 1,8 miljard dollar besteden een sociale netwerken.

MySpace is inmiddels de grootste website van de Verenigde Staten geworden en vertegenwoordigde in de eerste week van de zomervakantie 4,5 procent van alle internetbezoek. De site heeft wereldwijd 75 miljoen geregistreerde gebruikers. Het grootste gedeelte van de inkomsten is afkomstig van merken die op MySpace een eigen profiel aanmaken en van gesponsorde content.

De website realiseerde in de eerste helft van dit jaar amper 11,8 miljoen dollar uit traditionele online advertenties. Vooral filmmaatschappijen zijn actief op MySpace, hoofdzakelijk met profielen van personages uit hun films, zoals de figuur Jill Johnson (Camille Belle) uit de thriller ‘When a Stranger Calls’ van Sony Pictures Entertainment.

Posted in internet | Reacties uitgeschakeld voor Sociale netwerksites genereren 280 miljoen dollar reclame