managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Nissan met voetgangervriendelijke motorkap

Posted by managing21 on augustus 8th, 2007

De Japanse autoconstructeur Nissan zal eind dit jaar een model op de markt brengen met een openklapbare motorkap. Die moet bij een aanrijding de klap voor de voetganger helpen opvangen. Op die manier wil de autoconstructeur bij ongevallen het aantal dodelijke slachtoffers bij de voetgangers verminderen. Jaarlijks komen wereldwijd 780.000 voetgangers om het leven bij verkeersongevallen.

Eind dit jaar brengt Nissan zijn Skyline-coupé op de Japanse markt. Die zal uitgerust zijn met een zogenaamde pop-up hood. Die moet bij een aanrijding een grotere afstand creëren tussen de motorkap en de motor, waardoor de impact van de zwaarste verwondingen bij een voetganger wordt verminderd. Volgens The British Medical Journal zou een afstand van tien centimeter de voetganger gevoelig afremmen en zo de sterftecijfers met 20 procent kunnen doen dalen.

“Elk jaar komen er wereldwijd 780.000 voetgangers in verkeersongevallen om het leven,” aldus het magazine Business Week. “Dat is 65 procent van alle dodelijke verkeersslachtoffers. Dit heeft een negatieve impact van één tot drie procent op de nationale economieën en overschrijdt ondervoeding, oorlog en maagkanker als internationale doodsoorzaak. Tachtig procent van de kwetsuren wordt veroorzaakt door kwetsuren aan het hoofd.”

Die fatale verwondingen zijn vooral het gevolg van de impact van het hoofd met de motorkap van de wagen. Door het creëren van een openklapbare motorkap willen autoconstructeurs die impact verminderen. De motorkap komt daarbij naar boven wanneer sensoren in de bumper van de auto een impact met een voetganger registreren. Naast Nissan werken ook Citroën en Jaguar aan een dergelijke pop-up hood.