managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Bijna helft wereldbevolking leeft op maximaal 5,50 dollar per dag

Posted by managing21 on oktober 19th, 2018

Wereldwijd moeten 3,4 miljard mensen leven op een inkomen van minder dan 5,50 dollar per dag. Daarmee moet nagenoeg de helft van de wereldbevolking overleven met een dagelijks budget dat overeenkomt met de prijs van een Starbucks Venti Caffe Latte in New York. Dat blijkt uit het tweejaarlijkse Poverty and Shared Prosperity Report van de World Bank. Bovendien moet worden vastgesteld dat 1,9 miljard mensen – ongeveer een kwart van de totale populatie – minder dan 3,20 dollar inkomsten per dag hebben. Bij 10 procent van de wereldbevolking blijft het dagelijks inkomen onder de grens van 1,90 dollar.

“Een bedrag van 3,20 dollar per dag komt overeen met de armoedegrens in landen met lagere en matige inkomensniveaus, terwijl 5.50 dollar per dag de armoedegrens in naties met hogere inkomensniveaus weerspiegelt,” aldus de World Bank. “Europa en Centraal-AzIë tellen bij de opkomende economieën de laagste aantallen mensen die met minder dan 3,20 dollar en 5,50 dollar per dag moeten rondkomen.” Verder wordt opgemerkt dat de extreme armoede – onder de inkomensgrens van 1,90 dollar per dag, in het midden van dit decennium nog 10 procent van de wereldbevolking trof, tegenover 36 procent vijf jaar voordien.”

Toch wordt gewaarschuwd dat de reductie van de extreme armoede de voorbije jaren een duidelijke vertraging heeft laten optekenen. Het onderzoek, waarbij 91 landen waren betrokken, toonde dat in zeventig naties de inkomsten van de armste bevolkingsgroepen zijn gestegen. In meer dan de helft van de betrokken markten kenden de armste bevolkingscategorieën een snellere inkomensgroei dan het nationale gemiddelde. In Oost-Azië kon bij de 40 procent armste deel van de bevolking tijdens de eerste helft van dit decennium een gemiddelde inkomstengroei met 4,7 procent worden gemeld.

“In deze regio is extreme armoede zeldzaam geworden, maar toch moet worden vastgesteld dat meer mensen met uitgesloten waren van een toegang tot sanitaire voorzieningen,” aldus nog het rapport. “Anderzijds blijkt dat in één derde van de landen uit de Afrikaanse Sub-Sahara de 40 procent armste bevolkingsgroepen met een daling van hun inkomsten werden geconfronteerd. De regio telt de grootste populaties die onder extreme armoede hebben te lijden. De Afrikaanse bevolking heeft sinds het begin van de jaren negentig bijna een verdubbeling gekend. De grootste groei werd opgetekend in de categorie met een dagelijks inkomen tussen 1,90 dollar en 3,20 dollar.

“Deze armste bevolkingsgroepen worden met allerlei tekorten geconfronteerd,” zegt de Wereldbank. “Ze beschikken over extreem lage budgetten voor consumptie, terwijl ze ook geen toegang hebben tot onderwijs en fundamentele infrastructuur.” Er wordt aan toegevoegd dat in sommige landen de vooruitgang van de welvaart onvoldoende over de bevolking wordt gedeeld. In landen met de sterkste nood aan verbetering, moet volgens het rapport echter worden vastgesteld dat gegevens moeilijk kunnen worden verzameld. Nog eens 3,8 miljard mensen kunnen over een voldoende inkomen beschikken om tot de middenklasse of zelfs de rijke bevolkingsgroepen te kunnen worden gerekend.

Lees Verder