managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Wereldwijde vraag naar insuline zal snel toenemen

Posted by managing21 on november 24th, 2018

De hoeveelheid insuline die nodig is om diabetes van het type twee effectief te behandelen, zal de volgende twaalf jaar wereldwijd met meer dan 20 procent stijgen. Tegen eind volgend decennium zullen 79 procent volwassen patiënten op insuline beroep moeten doen. De helft van die groep zal echter tot het geneesmiddel geen toegang hebben, tenzij drastische veranderingen kunnen worden doorgedrukt. Dat is de  conclusie van een onderzoek door wetenschappers aan de Stanford University. Volgens de studie dreigt het probleem vooral acuut te worden in een aantal gebieden in Afrika, Azië en Oceanië, waar voor een aanzienlijk tekort moet worden gevreesd indien er geen verbetering kan worden geboekt.

De analyse onderstreept het belang van de eliminatie van een aantal barrières, met name in Afrika, op de insulinemarkt. De auteurs waarschuwen dat strategieën om insuline breder beschikbaar en betaalbaar te maken van cruciaal belang zijn om ervoor te zorgen dat aan de vraag wordt voldaan. “Deze schattingen suggereren dat de huidige niveaus van insuline-toegang in vergelijking met de verwachte behoefte, vooral in Afrika en Azië, in hoge mate ontoereikend zijn,” zegt onderzoeksleider Sanjay Basu, docent Geneeskunde aan de Stanford University. “Meer inspanningen moeten worden gedaan om deze dreigende gezondheidsuitdaging te overwinnen.”

“Ondanks de inzet van de Verenigde Naties om niet-overdraagbare ziekten te behandelen en de universele toegang tot geneesmiddelen voor diabetes te waarborgen, is insuline over de hele wereld schaars en onnodig moeilijk verkrijgbaar voor patiënten,” zegt professor Basu. “Het aantal volwassenen met diabetes type twee zal naar verwachting toenemen stijgen in de volgende twaalf jaar als gevolg van de veroudering en de verstedelijking en de bijbehorende veranderingen in dieet en fysieke activiteit. Tenzij overheden initiatieven beginnen om insuline beschikbaar en betaalbaar te maken, zal het gebruik ver onder het optimale niveau blijven.”

“Insuline is essentieel voor alle personen met diabetes type één en voor sommige individuen met diabetes type twee om het risico op ernstige complicaties – zoals blindheid, amputatie, nierfalen of beroertes – te verkleinen,” benadrukken de onderzoekers. “Wanneer de wereldwijde incidentie van diabetes type twee stijgt en patiënten langer leven – waardoor ook de behoefte aan insuline zal toenemen – wordt een uitgebreid beeld van de wereldwijde nood aan het geneesmiddel noodzakelijk. Een behandeling is immers bijzonder duur en de internationale insulinemarkt wordt momenteel door slechts drie belangrijke fabrikanten gedomineerd.”

Uit onderzoek van de Diabetes Federation blijkt dat er momenteel 406 miljoen patiënten met diabetes type twee leven. Tegen eind volgend decennium zal dat aantal tot 511 miljoen patiënten zijn opgelopen. De helft van de patiënten zal kunnen worden teruggevonden in China (130 miljoen), India (98 miljoen) en de Verenigde Staten (32 miljoen). Een garantie op algemene toegang tot insuline zou de grootste impact hebben in Afrika, waar momenteel 700.000 patiënten een behandeling genieten. Die populatie zou tegen eind volgend decennium tot 5 miljoen personen kunnen uitbreiden. Ook in Azië zou er sprake zijn van ruimschoots een verdubbeling tot 48 miljoen mensen.

Lees Verder