managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Google is niet religieus of politiek

Posted by managing21 on januari 22nd, 2007

Liefdadigheidsorganisaties kunnen gratis gebruik maken van de advertentiedienst van zoekmachine Google. Maar dat geldt niet voor organisaties met een politieke of religieuze inslag. Dat ondervond de Nederlandse hulporganisatie Dorkas, die uitgesloten werd van de dienst. Indien dergelijke organisaties advertenties willen plaatsen op Google, moet ervoor betaald worden.

“De zoekmachine wil met zijn Google Grants Program organisaties ondersteunen die de filosofie van dienstbaarheid aan de gemeenschap delen en zich inzetten voor wetenschap, onderwijs, publieke gezondheidszorg, het milieu, jeugdwerk of kunst,” aldus het Nederlands Dagblad. “Zij krijgen de mogelijkheid kosteloos te adverteren op de Google-site.”

Maar in die richtlijnen is wel bepaald dat politieke en religeuze organisaties uitgesloten worden van de service. Dat ondervond ook de Nederlandse hulporganisatie Dorkas, die door Google werd uitgesloten omwille van zijn christelijke achtergrond. Dorkas zegt nochtans hulp te bieden aan iedereen, ongeacht hun godsdienstige achtergrond en benadrukt niet aan actief aan zending te doen.

Google stelt echter uit princiepe dit soort organisaties te willen sponsoren. Religieuze en politieke organisaties mogen wel meedoen aan het AdWords-programma, maar moeten daar wel voor betalen.