managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Bric-landen vormen geen eenheid

Posted by managing21 on februari 9th, 2007

De opkomende economieën van Brazilië, Rusland, India en China worden in één adem genoemd als de BRIC-landen, maar de landen verschillen onderling echter zo sterk van karakter dat de marketingaanpak heel specifiek gevoerd moet worden. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Global TGI. Vooral met controversiele onderwerpen moet worden opgepast.

“Waarden die de BRIC-landen met elkaar delen maar niet met westerse landen, hebben veelal te maken met de plek van het individu in de familie of samenleving,” stipt het magazine Admap aan. “Het streven van consumenten naar succes, en dus naar sociale verbetering, is immers in de vier betrokken landen bijzonder sterk aanwezig.”

Admap stelt dat sommige marketingactiviteiten in alle vier betrokken landen tot hun recht komen, maar voegt er aan toe dat adverteerders moeten oppassen met meer controversiele onderwerpen. “Zo past het tonen van een aantrekkelijk lichaam heel goed in de Braziliaanse cultuur, maar in China zal dit niet op prijs gesteld worden,” wordt er opgemerkt.

Ook het tonen van emoties, wenende mannen, het geloof, de plaats van de vrouw en wat aantrekkelijk wordt gevonden, verschilt volgens Global TGI naargelang de locatie. “China en India wijken op sociaal gebied het sterkst af van de internationale standaard,” aldus de onderzoekers. Status is er, vooral in de grote steden, een zeer bepalende factor voor consumenten.”