managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Marketeers begrijpen vrouwen niet

Posted by managing21 on februari 21st, 2007

Marketeers begrijpen niet wat vrouwen belangrijk vinden. Dat stelt marketing consulente Philippa Roberts, mede-auteur van het boek ‘Inside her pretty little head’. Ze voegt er aan toe dat marketeers die vanuit een vrouwelijk standpunt proberen te kijken, meteen toegang krijgen tot een onwaarschijnlijk grote, nieuwe markt.

De helft van de vrouwen is volgens Roberts van mening dat marketeers niet begrijpen wat zij belangrijk vinden. “Een even groot aantal is van oordeel dat fabrikanten hen producten willen verkopen door in te spelen op hun gebrek aan zelfvertrouwen,” aldus het magazine Marketing Week. “Bovendien kan 68 procent zich niet identificeren met de manier waarop vrouwen in reclameboodschappen worden opgevoerd.”

Philippa Roberts stelt dat vrouwen zich beledigd voelen door reclame die hen behandelt alsof ze alleen belangstelling hebben voor voedsel, kleding en cosmetica. “Vrouwen reageren beter op reclame die hun neiging tot empathie aanboort en een harmonieuze, veilige omgeving neerzet,” voert de consulente daarbij aan.

Marketeers moeten volgens Roberts overschakelen op het vrouwelijke wereldbeeld. Bovendien stelt ze dat het feminisme een nieuw elan heeft gekregen. “De politiek correcte aanpak is uit,” voert ze aan. “Vrouwen willen weer op hun vrouwzijn aangesproken worden. Mannen en vrouwen zijn niet gelijk en vrouwen kunnen meer bijdragen aan de maatschappij door hun vrouwzijn als krachtig beïnvloedingsinstrument te gebruiken.”