managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Risico shuttle-bemanning groter dan gedacht

Posted by managing21 on juni 28th, 2006

De zeven bemanningsleden van het ruimteveer Discovery, dat zaterdag vanop het Kennedy Space Center in Florida gelanceerd moet worden, lopen een risico van één op honderd om de tocht niet te overleven. Dat is het officiële cijfer dat de NASA geeft, want andere bronnen stellen dat het risico veel hoger ligt. Toch zal de lancering doorgaan, want volgens NASA-topman Michael Griffin is de veiligheid van de astronauten voldoende gegarandeerd. 

Twee toplui van de NASA hebben openlijk gezegd niet akkoord te gaan met de lancering zonder dat het probleem aan de ruimteveren is verholpen. Daarbij wordt verwezen naar de stukken schuimrubber die bij de lancering van de externe brandstoftanks kan loskomen en die de fatale crash van het ruimteveer Columbia drie en een half jaar geleden veroorzaakten. De veiligheidsdirecteur en de hoofdingenieur van de Amerikaanse organisatie wensten te wachten en het probleem op te lossen. NASA-baas Michael Griffin stelde echter dat een lancering op 1 juli om verschillende redenen het verhoogde risico waard is.

Griffin benadrukte dat er wekenlang is gedelibereerd over de beslissing om de lancering al dan niet te laten doorgaan. Discovery-astronaut Mike Fossum gaf tegenover Associated Press echter toe niet helemaal gelukkig te zijn met deze situatie. Zijn collega Stephanie Wilson, die haar ruimtedebuut maakt, voegde er aan toe dat de astronauten zich bewust zijn van het risico. Maar NASA-risicospecialist Michael Stamatelatos merkte op dat het risiconiveau dat de NASA voorop stelt, wellicht onderschat is. “Tot en met het ongeval van Challenger maakte de organisatie gewag van een risiconiveau van één op zevenduizend,” voerde hij aan. “We weten nu dat dit veel te optimistisch was en steunde op onvoldoende informatie.”

Stamatelatos benadrukte dat er teveel onzekerheden zijn om juist te bepalen welke risico’s er dit keer in het spel zijn. “Bij elke studie blijkt dat de risico’s veel hoger liggen dan vooraf werd vooropgesteld,” benadrukte ook Paul Fischbeck, technologie-docent aan de Carnegie Mellon University. “Er kan zoveel meer misgaan dan de ingenieurs zich kunnen indenken. Maar tegelijkertijd worden er ook problemen opgelost, zodat de shuttle steeds veiliger wordt.”

Fischbeck stelde echter moeilijkheden te hebben met de beslissing van de NASA om door te gaan met de lancering. Hij merkte op dat de NASA compleet verrast werd door het feit dat het schuimrubber een gat in het hitteschild van Columbia had geslagen. “De technici dachten dat ze het probleem hadden opgelost, maar ontdekten bij de lancering van Discovery vorige zomer hetzelfde probleem,” voerde hij aan. “Dat zou de NASA-ingenieurs moeten doen nadenken. Ze vliegen met materiaal dat niet goed genoeg werkt.”

Ook NASA-veiligheidschef Bryan O’Conner drukte al zijn bezorgdheid uit. Hij nam afstand van de beslissing om Discovery te lanceren, maar tekende daartegen geen verzet aan omdat de NASA plannen heeft om de bemanning in het internationaal ruimtestation op hulp te laten wachten indien het schild van het ruimteveer zou beschadigd zijn. O’Connor is een voormalige shuttle-commandant en hielp het ongeval met het ruimteveer Challenger onderzoeken. Hij was minder dan een jaar veiligheidschef toen het ruimteveer Columbia verongelukte bij de terugkeer naar de aarde.

Shuttle-programmadirecteur Wayne Hale toonde zich echter voorstander van de lancering. Hij voerde aan dat de gedane aanpassingen aan het schuimrubber in de praktijk moeten worden uitgetest vooraleer er meer gecompliceerde wijzingen worden doorgevoerd. NASA-baas Griffin was van oordeel dat een reddingsoperatie vanuit het ruimtestation voldoende veiligheid garandeert om de lancering te laten doorgaan.

Griffin voerde daarbij aan dat het shuttle-programma meer gevaar loopt dan de astronauten. “Indien we deze lancering niet laten doorgaan, zouden we overhaast tewerk moeten gaan om de resterende zestien lanceringen tegen de einddatum van 2010 nog te kunnen halen,” merkte hij op. “Dat zou een veel groter veiligheidsrisico betekenen.”