managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Staalindustrie heeft te negatief imago

Posted by managing21 on juni 28th, 2006

De staalindustrie heeft een negatief imago. Dat blijkt uit een onderzoek van het American Iron and Steel Institute (AISI), de sectororganisatie van de staalbedrijven. Het AISI stelt echter dat de consument een verkeerd beeld heeft van de staalindustrie en is daarom gestart met een promotiecampagne. Die werd gecreëerd door het reclamebureau Blue Worldwide en moet vooral beleidsmakers overtuigen van de grote mogelijkheden van de sector. 

Het AISI kwam tot de vaststelling dat de Amerikaanse bevolking bij staalindustrie vooral denkt aan milieuvervuiling, zware arbeid, faillissementen en lobbying-praktijken. “Zelfs de hoger opgeleide Amerikaan is die mening toegedaan,” aldus de onderzoekers. De sectororganisatie zegt dat de staalindustrie zuiver, winstgevend en hoogtechnologisch werkt en hoog opgeleide werknemers in dienst heeft. “Maar tot nu toe heeft de sector weinig ondernomen om deze nieuwe realiteit aan het publiek over te brengen,” aldus de onderzoekers.

“Die manke communicatie heeft er volgens de onderzoekers toe geleid dat zelfs beleidsmakers en regulatoren die metamorfose niet hebben opgemerkt,” schrijft The New York Times. “De sector zegt een grondige verjonging ondergaan te hebben, maar dat desondanks het beeld blijft bestaan van oude fabrieken en een roestige industrie in een terminaal stadium.” Daarom heeft het AISI een budget van 3,3 miljoen dollar vrijgemaakt voor een twee jaar durende campagne die de staalindustrie moet herpositioneren als een levendig en cruciaal onderdeel van de Amerikaanse economie.

In de campagne wordt ook verwezen naar de website www.steel.org. Er wordt ook benadrukt dat de sector 1,2 miljoen Amerikaanse jobs vertegenwoordigt, 350 miljard dollar bijdraagt tot de Amerikaanse economie en zijn productiviteit sinds het begin van de jaren tachtig meer dan verdriedubbeld heeft. Verder wordt opgemerkt dat driekwart van het Amerikaanse staal wordt gerecycleerd en dat de sector zijn energieverbruik en emissies van gassen gevoelig heeft teruggedrongen.

Critici stellen echter dat de campagne zich vooral had moeten richten naar investeerders, industriële kopers en de eigen personeelsleden en bovendien met praktische voorbeelden het gelijk van de sector had moeten aantonen. Bovendien wordt gesteld dat de verstrekte informatie een zweem van misleiding heeft. Zo stellen ze dat de staalindustrie zelf amper 165.000 mensen tewerk stelt, een gevoelige daling ten opzicht van de 215.000 in 1990 en 450.000 tien jaar voordien. Het AISI stelt echter dat elke baan in de staalindustrie zeven andere jobs creëert.